Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. ~ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. * (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a település Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 18.) számú határozatában foglaltak figyelembe vételével lehet alkalmazni. A költségvetés címrendje 2. ~ (1) Az államháztartásról szóló törvény 67 *. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) 01 cím: Polgármesteri Hivatal 02 cím: Onállóan működő intézmények Alcím: 01 Iskola 02 Ovoda.. 03 cím: Cigány Kisebbségi Onkormányzat 04 cím: Minden más szakfeladat Költségvetés bevétele és kiadása 3. * (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését ,-eFt működési kiadással ,-eFt finanszírozási kiadással , ,-eFt bevétellel } , ,-eFt koltsegvetesi hiannyal ebből: ,-eFt működési hiány ,-eFt felhalmozási hiány állapítja meg.

2 2 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a és 2/b számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget az l/c számú melléklet tartalmazza. 4. * A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg. (I) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezés a 3. sz. melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezése a 4. számú melléklet szerint. (3) A Polgármesteri Hivatal részletes költségeit az l/a számú melléklet szerint állapítja meg. (4) A többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5. sz. melléklet szerint fogadja el, a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásában a 6. sz. melléklet szerint. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat által céljellegű támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza. (8) A 3. * (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 9. sz. melléklet szerint. (9) A képviselő-testület az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyjajóvá. (10) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 11. sz. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat a kiadások között 5000,-eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (12) A közfoglalkoztatottak évi létszám előirányzatát havi főben állapítja meg. 5. * A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért ajegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3 3 6. ~ (1) A 3. * (1) bekezdésében kimutatott működési forráshiány ,-eFt fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a működésképtelen helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó ,-eFt felhalmozási hitelkérelmet. (2) Az (I) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és a határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. Vegyes rendelkezések 7. * (1) A képviselő-testület elhatározza, hogy vállalkozási tevékenységet nem folytat. (2) Az önkormányzat évre gazdálkodási csoportvezetői pótlékot állapít meg a Ktv. alapján a vezetői illetménynek 10 %-ában. 8. * (I) Az önkormányzat rendeletét úgy alkotja meg, hogy amennyiben 30 napot elérő elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, mértéke ne haladja meg az éves eredeti előirányzat 10 %-át. (2) Az elismert tartozásállományról az önkormányzat jegyzöjét tájékoztatja a nyilvántartásért felelős pénzügyi ügyintéző. 9. * (1) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (2) Az évközben engedélyezett központi támogatás felhasználásáról és a javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztésére félévkor, háromnegyedévkor és negyedik negyedévkor dönt. Szükség szerint többször is módosíthat a rendeleten. (3) A tartalék felhasználásáról saját hatáskörben a polgármester 500,-eFt-ig dönthet utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett. (4) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskör kizárólag a képviselő-testületet illeti meg. (5) A többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület rendeletének megváltoztatásával dönt. (6) Az évközi előirányzat változásról naprakész nyilvántartást vezet a felelős ügyintéző. (7) A feladat elmaradásából adódó megtakarítások felhasználásáról a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (8) A kiemelt előirányzatokra jóváhagyott előirányzatok felhasználását köteles betartani minden önállóan működő intézmény. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

4 4 10. ~ A költségvetés végrehajtását a jegyző ellenőrzi, az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. Záró rendelkezések 11.* (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni (2) E rendelet kihirdetéséről ajegyző gondoskodik. Kisköre, február 28. 1! Magyár Csilla polgármester Oláh Jánd~né jegyző A rendelet kihirdetve: március 3. napján. ~QkcC Oláh Já né jegyző

5 Kisköre Város Önkormányzata évre számított bevételei 1. sz. melléklet I évi költségvetési törvény normatív támogatása Kvtv. 3. sz. melléklete szerint 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai (1. pont) 3047 x 2769, ,- 2. Körzeti igazgatás (2. pont) b) Epítésügyi igazgatási feladatok bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 68 x 7729, ,- 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (5. pont) , ,- 4. Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, rnewe súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (7. pont) 3047 x 2280, ,- 5. Üdülőhelyi feladatok (8. pont) x 1, ,- 6. Pénzbeli szociális juttatások ,- 7. Közoktatási alap hozzájárulások (15.pont) a.) óvodai nevelés (15.a pont) tanév 1 3 nevelési év , tanév 1 3 nevelési év ,- b.) iskolai oktatás (15.b pout) tanév 1-2 évfolyam ,- 3 évfolyam ,- 4 évfolyam ,- 5-6 évfolyam ,- 7-8 évfolyam , tanév 1-2 évfolyam ,- 3. évfolyam ,- 4. évfolyam , évfolyam , évfolyam ,-

6 c) napközis foglalkoztatás (15.g pont) 2010/2011. tanév 1-4 évfolyam ,- 2011/2012. tanév 1-4 évfolyam ,- 8. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások (16. pont).. sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása(16.b pant) Iskola: tanév ( pont) a) 1 fő , tanév 1 fő ,- c) 2 fő ,- 2 fő ,- d) Iskola tanév 25 fő , tanév 18 fő ,- e) iskola tanév 3 x ,-112 x , tanév 10 x ,-/12 x ,- c.) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás (16.3 pont) Ovoda tanév (16.3.(8) pont 58 x /12 x , tanév (16.3.(8)1 60 x /12 x ,- Iskola tanév 188 x /12 x , tanév 188 x /12 x ,- c.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 16.ec pont tanév 376 x 1750/12x , tanév 376 x 1750/12x ,- Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (17. pont) a.) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Ovoda 64 x 68000, ,- Iskola 138x 68000, ,- b.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támogatása 300 x 12000, ,- 2

7 3 g.) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 1 4 évfolyam 5-7 évfolyam ,- 8 évfolyam J II. Helyi önkormányzatokat me2iflető személyi jövedelemadó me~osztása (4. sz. mefléklet) A.) helyben maradó ,- B/ jövedelem differencia mérséklése ,- Osszesen: ,- HI. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybe vételének támogatása (8. sz. mehéklet) tanév 41 x 10500/12x8 ~ F , tanév 41 x 10500/12x4 J I ± H ± III. Összesen: ,- IV. Saját bevételek évi évi eredeti várható ei. adatok ezer forintban 1. Intézményi működési bevétel A. Hatósági jogkör 100,- B. Szolgáltatás szolgáltatások - strand bevétel 6000,- 2792,- 2500,- - rendezvény bevétel 3120,- 747,- 500,- - egyéb szolgáltatás (internet, fénym., fax, dok.vás.) 1500,- 1734,- 1500,- Összesen: 1620,- 5273,- 4500,,- C.) Egyéb sajátos bevétel Cl.) bérleti díjak a) piac 650,- 621,- 650,- b) sírhely 1000,- 307,- 400,- c) terület bérlet - strand terület (elmaradt) 3500,- 480,- 3790,- - Hivatal 4796,- 3049,- 5440,- Cl bérleti d~ak: 9946, ,-

8 4 C2.)Intézményi ellátási díjak - Fogászati tér.díj 100,- 119,- 100,- - házi gond. 700,- 567,- 500,- - óvoda tér.díj 800,- 997,- 1100,- - napközi tér. díj 1100,- 1073,- 800,- C2 int ellátási dij összesen 2700,- 2756,- 2500,- C3.) Alkalmazottak térítési díja 472,- 487,- 603,- D) Kamatbevétel: 500, 108, 200,- E.) AFA bevételek 3130, 4109, 1600,- - Tárgyi eszköz Ma 750, 1950,- E. összesen: 3880, 3550,- 1. Összesen: 28218, 13081, ,- 2. Sajátos működési bevételek 2.1. Helyi adók: - telekadó 10000, 11034, 9000,- - magánszem.komm.adó 800, 690, 700,- - idegenforg.adó tart. után 800, 464, 800,- - Idegenforg.adó épület után 5300, 5517,- - iparűzési adó 43000, 30586, 30000,- - építményadó 5000,- - pótlék + bírság 1500,- 409,- 700,- Összesen: 61400, , ,- 2.2 Átengedett adók - gépjárműadó 14000,- 9301,- 7000,- 2.3.Egyéb sajátos bevétel lakbér 180,- 120,- 180,- 2. összesen: 75580, , ,- 3. Felhalmozási bevétel - lakások értékesítés 91, 87, 4891,- - lakótelek értékesítés 3000, 3000,- - osztalék 10, 10r 3. Összesen: 3101, 87, 7901,- IV. Saját bevételek összesenl , 71289, ,- L IL IlL IV összesen:

9 5 V. Átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevételek - fejezetkezelésű mezőőri támogatás 1000, 1200, 1000,- - TB támogatás 10000, 10040, 10000,- - helyi önk-tól 4600, 4076, 4519,- - Többeélútól 9600, 13884, 9961,- Illegális szemét lerakó 2001,- EU támogatás: - TAMOP könyvtár 13398,- MVII Tourinform Iroda 469,- MVII Népműv. Pály. 986,- Osszesen: 25200, 29200, 42334,- 2. Támogatásértékű fejlesztési célú bevétel - EU támogatás - EMOP fogorvosi rendelő 29138, 15020, 9868,- - TIOP Könyvtár számítógép 2963, 2963,- - EMOP Iskola felújítás , ,- - MVII Tourinfonn Iroda eszközfejlesztés 1043,- - iskola (interaktív tábla) 15769,- Város rehab ,- Osszesen: , ,- 3. ÁH kívülről átvett pénzeszköz Mú ködésre Szabadtéri múzeum 60,- 60,- Alapítványtól 4000, ,- 4000,- Felhalmozósra Lakossági közmű 800,- 447,- 800,- L,IL,IIL,IV,V. összesen: ,- Pénzmaradvány 3529,- Mindösszesen: ,-

10 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS 1. Rövidlejáratú hitel törlesztés ,- 2. Felhalmozási hitel - TIOP könyvtár ,- - Fogorvosi rendelő ,- - EMOP iskola ,- Kamat , ,- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ ( - - ÉMOP iskola felújítás ,- - SAR-BŰN ,- - ARKT ép. II. részből ,- - ARKT ép. III. rész ,- - COMP-TERV műv. ház ,- Skanzen ,- Ovoda bőv , ,- - CSO-PEK szolg.lakás tető ,- - MVH Tourinform eszközfejl ,- Fogorvosi rendelő ,- - - ISKOLA (interaktív tábla) EMOP városrehab , ,- Osszesen: ,-

11 1. sz. melléklet Kisköre Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Adatok ezer forintban évi évi évi Sorszam Beveteli jogcim tony varhato eloiranyzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) III. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók iparűzési adó Átengedett központi adók Birságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4 Normatív kötött felhasználású támogatás kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél-, címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( )) Támogatásétékű működési bevételek (6.1.1± ) OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásótékű felhalmozási bevételek ( ) OEP-töl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel ,2,3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtöl átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. Visszatér.igénybev., értékp.bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEl/Ér. ÖSSZESEN: ( ) VI.Előző évi várható pénzmaradv. igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII.Finanszírozási bevételek (i ) Rövidlejáratú hitelek felvétele, működési hitel Likvidhitel felvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele, felhalm. célú hitelek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsát., ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

12 kisköre Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KI ADÁSOK Adatok ezer forintban évi 2010.évi 2011.évi Sorszam Kiadasi jogcimek... ~.. teny varhato eloiranyzat I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9 Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12 Késedelmi kamat 2 II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4 Felhalmozási célú pénzeszközátad. államháztart. kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2 Céltartalék IV. Hitelek kamatal KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.: ( ) VI. Finanszírozási műveletek kiadásai ( ) Működési hitel Felhalmozási célú Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4 EU-s tám. megelőlegezési felh. hitel Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárl. bevált. 6.6 Füg9ő, átfutó kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvet.hiány, többlet (ktgvet. bevét. 8. sor) - költségvet. kiad. 5. sor) ( II FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszirozási célú műveletek egyenlege ( ) Finanszírozási célú müv. bevét. (1. sz. mell. 1. sz. tábl.1 1. sor) Finanszírozási célú műv. kiad. (1. sz. mell. 2. sz. tábl. 6. sor)

13 Szakfeladatok kiadása 1/a sz. melléklet Adatok ezerfft-ban Önkormányzati iuazeatás évi évi ci. várh. ci. I. Személyi jellegű kiadás - Alapifletmény 27458, , ,- - illetmény kieg. 460,- 666,- 323,- - nyelvpótlék 130,- 137,- 70,- - egyéb kötelező ill, pótlék 719,- 539,- 719,- - távolléti díj 3 00,- - jubileumi jutalom 4532,- - Betegszabadság 80,- Egyéb költségtér. - cafetéria 38650,-x 5 x ,- 2974,- - szemüveg -I- telefon 200,- - polgármester költség tér x ,- - köztisztviselői. szia. nyitás 15 x 2000,- 30,- - feimentett dolgozó 1129,- - jutalom pénzbeli tárgyi 520,- I. Személyi juttatás összesen: 42706, , ,- II. Munkaadókat terhelő járulékok - TBjárulék4O84Sx27% 9991,- 9810, ,- III. Készletek - Irodaszer 800,- 2097,- 800,- - Könyvek 200,- 190,- 200,- - Folyóirat 500,- 147,- 250,- - Üzemanyag 1500,- 1069,- 1500,- - Kisértékű tárgyi eszköz 100,- 9,- 100,- - Anyag beszerz. (tisztítószer, karb.tart.a) 640,- 1418,- 640,- Készletek összesen: 3740,- 4930,- 3490, W. Szolgáltatások - Telefon 640,- 1440,- 640,- - Internet, artisjus 70,- 72,- 70,- - Bérleti díj (Caminus) 260,- 659,- 260,- - Szállítás 80,- 416,- 80,- - Gázenergia 720,- 476,- 720,- - Villamosenergia 800,- 771,- 800,- - Víz, csatorna 128,- 510,- 128,- - Gépek karbantartása 400,- 439,- 400,- - jármű karbantart. 150,- 120,- 150,-

14 2 - Posta 500,- 1285,- 500,- - Szemét szállítás 150,- 45,- 150,- - Kéményseprés 20,- 27,- 20,- - Egyéb fenutart. Kiad. (fogt.eü.,könyvvizsg.., Ügvéd, Szélessávú Társ., Kiskörei-Tó Kft., Szélessávú hiteltörl.) 2000,- 5408, Szolgáltatás összesen: 5918, , ,- V. Különféle dologi kiadás - Afa 1622,- 1962, 4956, 3406,- - Áfabef~zetés 3130, 2670, 1350,- - Tárgyi eszköz ért. Afa bef~z. 750, 1950,- - Belfőldi kiküldetés 300, 1055, 300,- - Reprezentáció 290, 258, 290,- - Reklám 500, 524, 500,- - Egyéb dologi kiadás (kötbér, kamat, jut.) 500, 4651, 500,- - Tanfolyam 200, 142, 200,- Összesen: 9254, 14256, 8496,- VI. Egyéb folyó kiadás - Munkáltató által f~z. SZJA 1628, 481, 1448,- Telefon, repr. Cafetéria Jutalom tárgyi - Rehabilitációs h.jár. 1661, 2239,- - Vagyonbiztosítás 40, 53, 40,- - Gépjárműbiztosítás 108, 108,- - Hitelkamat működési 8000, 13232, 13000,- - Hitelkamat felh. 500, 961, 1000,- Összesen: 11937, 16966, 15596,- VII. Ellátottak pénzbeni juttatása - Arany János ösztöndíj 400,- 900,- 695,- 900,- - Bursa 500,- VIII. Tartalék 5000,- Összes működési kiadás: 84446, , ,- IX. Átadott pénzeszköz CKO 631,- 4550,- 9703,- 4681,- Máltai Sz. Szolg. 50,- Kistérségnek 4000,- X. Hiteltörlesztés 9400, , ,- Rövidlejáratú hitel 2350,- Felhalm. hitel 15049,- 700,- Összes kiadás: , , ,- Létszám: pm. 1 fő Köztisztv. 15 fő összesen: 16 fő

15 Önkormányzati jo2alkotás I. Személyi juttatás 9045,- 7102,- 5711,- - Képviselők juttatása IL Munkáltatót terhelő járulék - TB. 2442,- 2025,- 1542,- m. Készletbeszerzés - irodaszer 500,- 500,- IV. Szolgáltatások - Telefon 200,- 200,- V. Egyéb dologi - Afa 175,- 96,- 175,- Összesen: 12362,- 9223,- 8128, Közút hidak, ala2utak üzemeltetés Szolgáltatás - egyéb feimtart. Kiadás 250,- 250,- Különféle dologi - Ma 63,- 63,- Összesen: 313,- 313, Lakóin2atlan bérbeadása, üzemeltetése I. Készletbeszerzés - Karbantartási anyag 200,- 120,- 200,- II. Szolgáltatás - gázenergia 200,- 275,- 200, - villamos energia 46,- 101,- 46,- - víz, csatorna 10,- 26,- 10,- - kéményseprés 10,- 8,- 10,- - egyéb szolg. 200,- 25,- 200,- Összesen: 466,- 435,- 466,- III.Különféle dologi -Afa 167,- 115,- 167,- IV.Egyéb folyó kiadás - vagyon biztosítás 26,- 10,- 26,- Költségvetési kiadás 859,- 680,- 859,-

16 Zőldterület kezelés I. Személyi juttatás - Közalkaimazottak alapifletménye 2294, 2586, 1362,- - Közalk. szia nyitás 2 x 2000,- 4, 4,- Osszes személyi: 2298, 2586, 1366,- II. Munkaadókat terhelő járulék - TB 620,- 687,- 3 69,- III.Készletbeszerzés - Üzemanyag 400, 564, 400,- - Szakmai anyag (fák, virágok) 700, 887, 200,- - Munkaruha, védőruha 150, 80,-. - Anyag beszerzés 500, 903, 500,- Összesen: 1750,- 2354,- 1180,- IV. Szolgáltatások - Gép bérlet 200, 200,- - Szállítás 68, 68,- - ViHamos energia 340, 424, 340,- - Víz, csatorna 12, 66, 12,- - Gép karbantartás 50, 50,- Összesen: 670, 490, 670,- V. Különféle dologi kiadás - APA 605,- 511,- 463,- VI.Egyéb folyó kiadás: - SZJA 24,- 13,- 24,- Összesen: 5967,- 6641,- 4072,- Létszám: 2 fő lKözvilá2ftás I. Szolgáltatás. Villamos energia 7000,- 7749,- 7000,- IL Különféle dologi - APA 1750,- 1925,- 1750,- Összesen: 8750,- 9674,- 8750, Város és közsé~ Eazdálk. máshová nem sorolt szol2áltatás [. Személyi jellegű juttatás - Közaik. alapilletménye 5994,- 5754,- 4047,-

17 5 - Betegszabadság 150, 150,- - Közalk. szia. nyitása 5 x 2000,- 10, 8,- - Megbízási díj 98, 98, 98,- Összesen: 6252,- 5852,- 4303,- H. Munkáltatókat terhelő járulék - TB.jár. 1688,- 4359,- 1162,- HI.Készlet beszerzés - Gyógyszer 20, 20,- - Irodaszer 38, 40,- - Tüzelő 36, 26, 30,- - Üzemanyag 1500, 2208, 1500,- - Egyéb anyag 600, 1602, 600,- Összesen: 2156, 3874, 2190,- IV. Szolgáltatás - Telefon 100, 218, 100,- - Bérleti díj 100, 100,- - Szállítás 100, 197, 100,- - Gáz (piac) 100, 816, 100,- - Víz., csatorna 700, 638, 700,- - Szemétszállitás 600, 1091, 600,- - Rovarirtás 1500, 858, 1500,- - Egyéb szolgáltatás (fogl.eü.) 1200, 321, 1200,- - Illegális szemétlerakó pály. 2002,- Összesen: 4400,- 4139,- 6402,- V. Különféle dologi - Áfa 1639,- 2062,- 2148,- - Kiküldetés 200,- 248,- 200,- Összesen: 1839,- 2310,- 2348,- VLEgyéb folyó kiadás - SZJA 80,- 37,- 80,- - Vagyonbiztosítás 120,- 220,- 120,- Összesen: 200,- 257,- 200,- Felhalmozási kiadás: SAR-Bt)N 1000,- Összes kiadás: 16535, , ,- Létszám: 9 fő Háziorvosi ellátás I. Szolgáltatás - Bérleti díj Orvosi rend. bérl.díj, CAMINUS 1063,- 470,- 1063,- - Szolgáltatás 180,- 75,- 180,- Összesen: 1243,- 545,- 1243,-

18 FoEorvosi alapellátás I. Személyi jeflegű juttatás - Közalkalmazottak alapifletm. 3973, 3973, 4005,- - SzIa. nyitás 4, 4,- Osszesen: 3977,- 3973,- 4009,- II. Munkaadókat terhelő járulék - TB. 1074,- 1146,- 1082,- IH.Készletek - Gyógyszer 80,- 18,- 80,- - Irodaszer 6,- 10,- - Szakmai anyag 400,- 365,- 400,- - Egyéb anyag 100,- 81,- 100,- Összesen: 580,- 470,- 590,- IV. Szolgáltatás - Telefon 70, 66,- 70,- - Internet 25, 35,- 25,- - Bérleti díj (CAMINUS) 65,- - Szállítás 30, 36,- 30,- - Gáz 140, 208,- 140,- - Villamos energia 60, 45,- 60,- - Víz és csatornadíj 56,- 60,- - Gép karbantart. 50, 86,- 50,- - Posta 50, 37,- 50,- - Kéményseprés 5, 4,- 5,- - Egyéb szolgált. 100, 319,- 100,- Osszesen: 530, 892,- 590,- V. Különféle dologi kiadás - AFA 278,- 269,- 295,- - Kiküldetés 10,- 16,- 10,- - Tanfolyam 50,- 51,- 50,- Összesen: 338,- 336,- 355,- VLEgyéb folyó kiadás Munkáltatói SZJA 38,- 12,- 38,-. Vagyonbiztosítás 95,- 79,- 95,- Osszesen: 133,- 91,- 133,- Osszes működési kiadás: 6632,- 6908,- 6759,- Felhalmozási kiadás Rendelő felújítás 30671, , ,- Osszesen: 30671, , ,- Osszes kiadás: 37303, , ,- Létszám: 2 fő

19 Család és nővédelem I. Személyi jellegű kiadás - Közaik. alapiiletmény 4534, 2185, 4563,- - Közaik. szia. nyitás 3 x 2000,- 6, 6,- - Megbízási díj (isk. cii.) 230, 46, 230,- Osszesen: 4770, 2231, 4799,- II. Munkaadókat terhelő járulékok - TB. jár. 1288,- 1230,- 1296,- III.Készletbeszerzés - Gyógyszer 25,- 26,- 25, - Irodaszer 18,- 18,- - Szakmai anyag 7,- 4,- 7,- - Egyéb anyag 50,- 190,- 50,- Összesen: 100,- 237,- 100,- IV. Szolgáltatás - Telefon 80,- 85,- 80,- - Internet 30,- 36,- 30,- - Bérleti díj 25,- 28,- 25,- - Gázenergia 180,- 171,- 180,- - Villamos energia 60,- 67,- 60,- - Viz és csatorna 5,- 19,- 5,- - Egyéb szolgált. (veszélye hull.elsz.) 460,- 551,- 460,- Összesen: 840,- 957,- 840,- V. Különféle dologi - Afa 235,- 167,- 235,- - Belf. kiküld. 42,- 50,- Összesen: 235,- 209,- 285,- VI.Egyéb folyó kiadás - SZJA 52,- 18,- 52,- - Vagyonbiztositás 37,- 32,- 37,- Összesen: 89,- 50,- 89,- Összes kiadás: 7322,- 4914, Létszám: 3 fő Rendszeres szociális se2ély - Aktívkorú segély 1000,- 9092,- 1000,- - Egészségkárosodás 50,- 462,- 50,- - RAT x 20 % 14000, , ,- Összesen: 15050, , ,-

20 S Időskorúak járadéka - Időskorúakjáradéka 156,- 1333,- 156, l Ápolási díj alanyi jogon I. Munkaadókat terh. 443,- 978,- 443,- II. Szolgáltatás 300,- 32,- 300,- III. Apolási díj 1847,- 6639,- 1847,- IV. Afa 75,- 6,- 75,- Összesen: 2665,- 7655,- 2665, Ápolási díj méltányossági - Tb.jár. 66,- 19,- - Apolási díj 274,- 101,- Osszesen: 340,- 120, Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás - Gyev. 400,- 3149,- 400, Óvodáztatási támogatás - Támogatás 100,- 170,- 100, Átmeneti segély - Ellátottak pénzbeli juttatása 500,- 2183,- 500, Temetési segély - Segély pénzbeli 700,- 680,- 700, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Gyev 72,- 42,- 72, Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás - 85 éven felüliek 20,- - Mikuláscsomag 440, 200,- - Tankönyv 4000, 4000,- Összesen: 4460,- 6123,- 4200,-

21 Köz2yó2yellátás 300,- 243,- 300, Köztemetés 200,- 200, Szociális étkezés - Vásárolt élelmiszer 58,- 58,-. ÁFA 14,- 14,- Összesen: 72,- 72, l Házi se~ítsé~nyújtás I.Személyi jellegű kiadás 2320,- 2064,- 1785,- - Közalk. alapilletménye - Szla. nyitás 2 x 2000,- 4,- 4,- Összesen: 2324,- 2064,- 1789,- ILMunkaadókat terhelő jár. - Tb. jár. 768,- 835,- 483,- m.készletek - Tisztítószer 60,- 61,- 60,- IV.Különféle dologi - Afa 15,- 15,- 15,- V.Egyéb szolgáltatás - SZJA 24,- 12,- 24,- Összes kiadás: 3191,- 2987,- 2371,- Létszám: 2 fő Közcélú fo2lalkoztatás I. Személyi j ehegű kifizetés Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. 882, ,- 74,- H. Munkaadókat terhelő jár. 238,- 4239,- Tb. jár. Összesen: 1120, ,- 84, Közhasznú fo2lalkoztatás L Személyi jellegű kifizetés - Egyéb bérrendszer hatálya alá tart ,- H. Munkaadókat terh. - TBjár. 13,5% 499,- Összes kiadás: 4194,- Létszám: 94 fő

22 Könyvtári szol&áltatások I.Személyi jellegű kifizetés 2479,- 2457,- 2703,- - Közalkahn. alapifletm. - Szia nyitás 4,- 4,- Összesen: 2483,- 2457,- 2707,- ILMunkaadókat terhelő járulék - TB.jár. 669,- 674,- 731,- m.készletek - Irodaszer 40, 40, 40,- - Könyvbeszerzés 600, 409, 100,- - Folyóirat 100, 74, 100,- - Kisértékű tárgyi e. 200, 200,- Összesen: 940, 523, 440,- W.Szolgáltatás - Telefon 120,- 168,- 120,- - Internet ± artisjus 40,- 36,- 40,- - Gáz 500,- 611,- 400,- - ViHarnos energia 500,- 213,- 300,- - Víz, csatorna 35,- 55, 35r - Posta 22,- 42,- 22,- - Kéményseprés 10,- 9,- 10,- - Egyéb szolgáltatás (TÁMOP önrész, Pály., önrész, rendezv.) 1000,- 923,- 1000,- Összesen: 2227,- 2057,- 1927,- I. Különféle dologi kiadás - ÁFA 666,- 596,- 792,- - Kiküldetés 75,- 99,- 75,- - Tanfolyam 150,- 180,- Összesen: 891,- 875,- 867,- II. Egyéb folyó kiadás - SZJA 48,- 12,- 48,- - Vagyonbiztositás 100,- 35,- 100,- - TAMOP könyvtár Összesen: 148,- 42,- 148,- Működési kiadás összesen: 7358,- 6633,- 6820,- Létszám: 1 fő Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás I. Személyi juttatás - Megbízási díj 360,- H. Munkaadókat tett. - TB.jár. 100,-

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 2/2010.(II.17.) r. 1. sz. melléklet Kenézlő Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE. Ezer forintban!

B E V É T E L E K. 2/2010.(II.17.) r. 1. sz. melléklet Kenézlő Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE. Ezer forintban! 2/2010.(II.17.) r. 1. sz. melléklet Kenézlő Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi eredeti

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Marcaltő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben