SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1.,2.,3.,4., JEGYZŐKÖNYV Készült: Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat január 27-én megtartott nyílt üléséről. Helye: Sajószentpéter, Kölcsey F.u.34/ A. Ülés kezdete: óra. Jelen vannak: Csáki Károlyné Schweitzer György Palkó Andrásné Spitzmüller Károly Szentiványi Enikő elnök elnök-helyettes képviselő-testületi tag képviselő-testületi tag ügyintéző, jkv. városi jegyző megbízásából Csáki Károlyné elnök köszöntötte a testületi tagokat. Megállapította, hogy a jelen lévő képviselők száma 4 fő, a testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Az Elnök javaslatot tett az ülés napirendjére, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, Palkó Andrásné képviselő-testületi tag megnevezésévei. A képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét Palkó Andrásnét és az ülés napirendjét. Az ülés napirendje: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között hozott elnöki döntésekről és az elvégzett feladatokról 2. Napirendi pont: Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 3. Napirendi pont: Aktuális kérdések 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között hozott elnöki döntésekről és az elvégzett feladatokról Az elnök az alábbi beszámolóval élt a Farsangi Sváb bálon történt részvételről Tisztelt Testület! január 24. napján Sárospatakon megrendezésre került a hagyományos farsangi Sváb bál a hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezésében. A települési német nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtására biztosítottam az testületi tagok részvételét a nemzetiségi programon. A költségek a dologi kiadás terhére elszámolhatók az éves feladatvállalásnak megfelelően. A program biztosította a hagyományőrzést, részvétélünk támogatta az érdekképviseletünket. 1

2 Kérem határozati javaslatom támogatását. "Határozati javaslat: a Farsangi Sváb bálon történt részvételről 1. A képviselő-testület elfogadja az elnök beszámolóját a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának elfogadásáról. és az érdekképviselet biztosításáról 2. Az éves költségvetés dologi kiadás előirányzata terhére elszámolható a testületi tagok - sárospataki farsangi sváb bálon történt - részvételi költsége. Határidő: azonnal, Felelős: elnök" A testület tagjai megismerték az elnök előterjesztését, a határozati javaslathoz kiegészítés, módosító javaslat nem érkezett. Az elnök szavazásra kérte fel a testület tagjait. Határozathozatal: A testületi tagok nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozták: Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(1.27.) határozata a Farsangi Sváb bálon történt részvételről Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselő-testület elfogadja az elnök beszámolóját a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának elfogadásáról. és az érdekképviselet biztosításáról. 2. Az éves költségvetés dologi kiadás előirányzata terhére elszámolható a testületi tagok - sárospataki farsangi sváb bálon történt - részvételi költsége. Határidő: azonnal Felelős: Elnök 2. Napirendi pont: Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatára Az elnök a napirenddel kapcsolatban az alábbiakat mondta el: Tisztelt Testület! A napirenddel kapcsolatos előterjesztéshez kiegészítéssel nem élek. Kérem az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. A testület tagjai megvitatták az előterjesztést és az elnök határozati javaslatát. Kiegészítés, módosító javaslat nem merült fel. Az elnök szavazásra kérte fel a képviselő-testület tagjait. 2

3 Határozathozatal: A testületi tagok nyílt szavazással 4 igen szavaz attai az alábbi döntést hozták: Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (1. 27.) határozata a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta és az alábbi döntést hozta: 1. A melléklet szerint - a módosításokkal egységes szerkezetben - elfogadja a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást. 2. Felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 3. Az együttműködési megállapodás a települési önkormányzat egyetértő határozatának meghozatalával és aláírásával válik érvényessé. 4. Rendelkezéseit február 1. napjától kell alkalmazni január 31. napjával hatályát veszti az 5/2013.(1..31.) határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás. Felelős: Elnök Határidő: azonnal 3. Napirendi pont: Aktuális kérdések Az elnök a napirenddel kapcsolatban az alábbi előterjesztésekkel élt: 3.1. Előterjesztés Kassai hitéleti program szervezéséről Tisztelt Testület! A közösség tagjainak kezdeményezése alapján javaslom, hogy február hónapban 16-án vasárnapi napon kerüljön megszervezésre egy kirándulás Kassára. Ezen programmal teljesíthetnénk a hitélet gyakorlásának támogatására vállalt feladatokat, a Római Katol ikus Plébániával fennálló együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően. A programot képezné a Kassai dóm a Szent Mihály kápolna, Szent Erzsébet főszékesegyház, Márai Sándor emlékház megtekintése. Az éves költségvetés dologi kiadás előirányzata terhére az utazás költségeit biztosítani tudjuk a közösség tagjai számára. Kérem a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: a Kassai hitéleti program szervezéséről 1. A képviselő-testület a hitéleti feladatok és a Római Katolikus Plébániával fennálló együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítésére kirándulást szervez Kassára. 2. A képviselő-testület az éves költségvetés dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja az egyházi programokon való részvétel költségeit a közösség tagjai részére. Határidő: azonnal, Felelős: elnök" A testület tagjai megismerték az elnök előterjesztését, a határozati javaslathoz kiegészítés, módosító javaslat nem érkezett. 3

4 Az elnök szavazásra kérte fel a testület tagjait. Határozathozatal: A testületi tagok nyílt szavazással 4 igen szavaz attai az alábbi döntést hozták: Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(1.27.) határozata a Kassai hitéleti program szervezéséről Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselő-testület a hitéleti feladatok és a Római Katolikus Plébániával fennálló együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítésére kirándulást szervez Kassára. 2. A képviselő-testület az éves költségvetés dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja az egyházi programokon való részvétel költségeit a közösség tagjai részére. Határidő: azonnal Felelős: Elnök 3.2.Előterjesztés pályázat benyújtására a hagyományos éves programok megvalósításához Tisztelt Testület! Ezúton adok tájékoztatást arról, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ismét nem részesítette támogatásban anémet-magyar nyelvű helytörténeti kiadvány megjelentetése érdekében készített Óhazától az Újhazáig projektünket. A feladatalapú támogatás mértéke nem ismert csak március végén, az alap működési támogatás összegét sem tették még közzé. Az éves feladatvállalásban szereplő program ok megvalósításához pályázati forrásokat kell igénybe vennünk A Német Szövetségi Köztársaság a Szövetségi Belügyminisztériumon keresztül2014-ben is támogatja a magyarországi németség ifjúsági és közösségerősítö projektjeit. A nyári tábor megvalósítása évek óta támogatást nyer ezen az úton. Javaslom, hogy közösségünk tagja, Román Péterné segítségével ismét adjuk be pályázatunkat a hagyományos német nyelvű honismereti, népsimereti és képzőművészeti nyári gyermektábor megvalósítása érdekében. Kérem a határozati javaslat elfogadását. "Határozati javaslat: pályázat benyújtásáról a hagyományos éves programok megvalósításához A képviselö-testület felhatalmazza az elnököt, hogy pályázatot nyújtson be a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Belügyminisztériumon keresztül kiírt évi - a magyarországi németség ifjúsági és közösségerősítő projekteket támogató - pályázati felhívásra a hagyományos német nyelvű honismereti, népismereti és képzőművészeti nyári gyermektábor megvalósítása érdekében. Határidő: , Felelős: elnök" A testület tagjai megismerték az elnök előterjesztését. A határozati javaslathoz kiegészítés, módosító javaslat nem érkezett. Az elnök szavazásra kérte fel a testület tagjait. 4

5 Határozathozatal : A testületi tagok nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozták: Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(1.27.) határozata pályázat benyújtásáról a hagyományos éves programok megvalósításához Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy pályázatot nyújtson be a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Belügyminisztériumon keresztül kiírt évi - a magyarországi németség ifjúsági és közösségerősítő projekteket támogató - pályázati felhívásra a hagyományos német nyelvű honismereti, népismereti és képzőművészeti nyári gyermektábor megvalósítása érdekében. Határidő: Felelős: Elnök Egyéb napirend, indítvány, kérdés nem merült fel. Az elnök megköszönte a képviselő-testületi tagok munkáját, az ülést órakor berekesztette. ''2t;t;(::::L~~ Paikó Andrásné jegyzőkönyv hitelesítő Kmf. O;J. i" 1 Csáki Károlyné elnök ~~~._. "u 5

6 .. Meghívó Tisztelt Cím! Ezúton meghívom a Sajószentpéter Városi Nérnet Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti rendes ülésére. Időpont: napján órai kezdettel Helye: 3770 Sajószentpéter, Javasolt napirendi pontok: Kölcsey F.u.34/A. 1. Beszámoló a két ülés között hozott elnöki döntésekről és az elvégzett feladatokról 2. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 3. Aktuális kérdések A napirendi pontok előadója: Elnök Sajószentpéter, Csáki Károlyné elnök

7 Előterjesztő: Csáki Károlyné elnök ELŐTERJESZTÉS Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! A települési önkormányzattal január 1. napjától fennálló együttműködési megállapodás a január 31. napján tartott képviselő-testületi ülésen került elfogadásra. A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. tv. 80. (2) bekezdésének rendelkezése, valamint az együttműködési megállapodás szabályai szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. A jelenleg érvényben lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata az államháztartás működési rendjére, valamint a számvitelre vonatkozó jogszabályi változások miatt szükséges. A települési önkormányzat január 23. napján tárgyalja az együttműködési megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést. Kérem az előterjesztés szerinti megállapodás megvitatását és jóváhagyást. Sajószentpéter, január 16. Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képv iselő-testü letének..../2014. (1. 27.) határozata a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta és az alábbi döntést hozta: 1. A melléklet szerint - a módosításokkal egységes szerkezetben - elfogadja a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást. 2. Felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 3. Az együttműködési megállapodás a települési önkormányzat egyetértő határozatának meghozatalával és aláírásával válik érvényessé. 4. Rendelkezéseit február 1. napjától kell alkalmazni január 21. napjával hatályát veszti az 5/2013.(1..31.) határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás. Felelős: Elnök Határidő: azonnal

8 ..../2014.(1.27.) határozat melléklete Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészről Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: törzskönyvi nyilvántartási száma: képviseli: dr. Faragó Péter polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat) másrészről Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: törzskönyvi nyilvántartási szám: képviseli: Csáki Károlyné elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) (együttesen: Szerződő fe lek) között, a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. (a továbbiakban: Njtv.) 80. (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint: 1. Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyi önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A helyiséghasználat biztosítása a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. sz. alatti ingatlanában történik. 2. A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal ellátja: a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkésztésével kapcsolatos technikai feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) az Intézményirányító és Szervezési Osztály kijelölt ügyintézője által; b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat az Intézményirányító és Szervezési Osztály kijelölt ügyintézője által; c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály kijelölt ügyintézője útján. 3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket - a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével - a helyi önkormányzat viseli. 4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire a nemzetiségi önkormányzat elnökének meg kell hívni.

9 II. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendje 1. A költségvetési koncepció elkészítésének és benyújtásának határideje az Áht-ban meghatározott időpont. 2. A költségvetési koncepció összeállítása során az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az l. pontban megjelölt határidőt megelőző 30. napig a koncepcióról adatot szolgáltat a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal felé. Ill. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, határideje 1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően - közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatja a jegyzőt, vagy az általa írásban megbízott személyt a nemzetiségi önkormányzat költségvetését érintő adatokról, az azt alátámasztó dokumentáció rendelkezésre bocsátásával. 3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és az Ávr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 4. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. 5. A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései szerint meghatározott időpont. 6. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért és teljesítéséért felelősséggel nem tartozik. 8. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik. IV. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítania kell a költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete dönthet. 2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.

10 3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a gazdálkodást érintő valamennyi dokumentumot (pid. : számla, szerződés, bankszámlakivonat. pénztárbizonylat, fizetési jegyzék stb.) haladéktalanul átadja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály kijelölt ügyintézője részére. VI. A költségvetési gazdálkodás rendje 1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztálya látja el. 2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi, rnely kockázatelernzésen alapul. 3. A kötelezettségvállalás rendje A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során a fizetései vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni. A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. előírásait. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A nyilvántartást a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. 4. Pénzügyi ellenjegyzés A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult. A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezéseit. 5. Érvényesítés Az érvényesítést a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály Vezetője által írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben meghatározottak szerint végzi. 6. A teljesítés igazolása A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy.

11 A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik. 7. Utalványozás A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Az utalványozás az Áht. és az Ávr. szabályai szerint történik. 8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, jóváhagyásáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felelős. 9. Az operatív gazdálkodásijogkörök gyakorlásával összefüggö összeférhetetlenségi szabályok A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosu It személyek nevéről és aláírás mintájáról a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal nyi Ivántartást vezet. A nyi Ivántartás vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős. VII. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése és pénzkezelése 1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlája felett rendelkezésre jogosultakról a nemzetiségi ön kormányzat képviselő-testülete dönt. 2. A számlanyitás felelőssége és költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik. 3. A nemzetiségi önkormányzat működésének állami támogatását a nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló jogszabályi rendelkezések szerint veszi igénybe. 4. A nemzetiségi önkormányzat házi pénztárát önállóan kezeli. VIlI. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 1. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti, 2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásával kapcsolatos bejelentést - a Magyar Államkincstár felé - a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a nemzetiségi önkormányzat elnöke által biztosított dokumentumok alapján. 3. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi

12 köttsegvetes terv eikeszuese soran jelen megauapooasoan rogznen eljarasl renu szenni jaruas, el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait kölcsönösen betartják. 2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig, illetve az általános nemzetiségi önkormányzati választás évében a nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követő 30. napon belül felülvizsgálják és szükség szerint módosítiák. 3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak. 4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a közöttük január 31. napjától létrejött együttműködési megállapodás hatályát veszti. jelen Együttműködési Megállapodást Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a.../20 14.(1. 23.) határozatával, Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtesti.ilete a..../2014.(1.27.) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit február 1. napjától kell alkalmazni. Sajószentpéter, január 3 1. Csáki Károlyné Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke dr. Faragó Péter Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármester a jegyző távollétében: dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.)

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.9-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Vári Tibor Ádámné elnök köszönti a

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 14190 2014. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0288-010/2014

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe 1 Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41-42. -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 44/A.

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 5/2010.(X.10.) sz. rendelettel, a 12/2009. (XI.23.) sz. rendelettel, a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A 42/2013. (IX.23.),

Részletesebben