JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT KÖNYVELHE- TETT EL A TÁRSASÁG 2012 ELSÔ KILENC HÓNAPJÁBAN.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT KÖNYVELHE- TETT EL A TÁRSASÁG 2012 ELSÔ KILENC HÓNAPJÁBAN."

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 6. szám november Markáns növekedés a Rábánál 2 3. oldal JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT KÖNYVELHE- TETT EL A TÁRSASÁG 2012 ELSÔ KILENC HÓNAPJÁBAN. A HÚZÓ ÜZLETÁG TOVÁBB- RA IS A FUTÓMÛ. Új üzlet a Marmon- Herringtontól 6. oldal Új Rába-futómû a Claas zászlóshajó termékében 5. oldal Munka után jöhetnek a madarak, kaktuszok oldal

2 2 oldal 2 Holding EREDMÉNYES ÜZLET- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS Markáns növekedés a Rábánál jelentôsen bôvült a futómû J elentôs, 17,9 százalékos növekedés mellett 31,1 milliárd forintos árbevételt könyvelhetett el a társaság 2012 elsô kilenc hónapjában. A húzó üzletág továbbra is a Futómû, az elôzô év bázisidôszakához képest 24,5 százalékkal magasabb bevételi szinttel, de az alkatrész- és a jármûüzletág eredménye is javult. A 38 százalékkal emelkedô EBIT- DA is jelzi, hogy a Rába-csoport várhatóan teljesíti a évre kitûzött céljait. Az emelkedés mértéke negyed - éves szinten még erôteljesebb volt, meghaladva a 20,4 százalékot. Az árbevétel növekedése a sikeres üzlet- és termékfejlesztésnek köszönhetô, jelentôs piaci mozgások nélkül. Az alapanyagok ára enyhén csökkent a harmadik negyedévben, azonban az energia drágult és a devizaárfolyamok is magasabbak voltak az elôzô évieknél. Valamennyi üzletág pozitív, a bázisidôszakhoz képest javuló üzemi eredményt ért el. A Rába zászlóshajója, a Futómû üzletág kiválóan teljesített az év elsô kilenc hónapjában, a FÁK-országok kivételével valamennyi piacon növelte az eladásait. A magas hozzáadott értékû, komplett futómûvek értékesítése a mezôgazdasági és a speciális szegmensben is jelentôsen élénkült. Európában a lassuló kereslet ellenére is növelni tudta eladásait az üzletág, amely immáron megközelítette a válság elôtti szinteket. EBITDA-eredményét megduplázta a Futómû Kft. A növekvô EBITDA és pozitív üzemi eredmény a másik két üzletágra is jellemzô. Az Alkatrész üzletág belföldön növelte eladásait, míg a Jármû üzletág esetében az euró-

3 3 oldal Holding 3 FUTÓMÛ ÜZLETÁGUNK KIEMELKEDÔEN TELJESÍT MIND EURÓPÁBAN, MIND AMERIKÁBAN. EGYRE TÖBB SAJÁT FEJLESZTÉSÛ FUTÓMÛVET ÉRTÉKESÍ- TÜNK A KÉT KULCSSZEGMENSBEN: A MEZÔGAZDA- SÁGI ERÔGÉPEK ÉS A SPECIÁLIS JÁRMÛVEK PIACÁN. FEJLESZTÉSI PROJEKTJEINK KEZDENEK MEGJELENNI AZ ÁRBEVÉTELI ÉS EREDMÉNYSOROKON ÉS NAGYMÉRTÉK- BEN HOZZÁJÁRULNAK A HOZZÁADOTT ÉRTÉK NÖVE- LÉSÉHEZ. ÍGÉRETES, HOGY A VILÁGGAZDASÁGI LAS- SULÁS ELLENÉRE TELJESÜLNEK AZ ÉV ELEJÉN MEG- FOGALMAZOTT TERVEINK. PINTÉR ISTVÁN, A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING NYRT. ELNÖK- VEZÉRIGAZGATÓJA pai export emelkedett. A Rábacsoport kiemelkedô üzemi eredménye 2012 elsô három negyed - évében tisztán a mûködésbôl származik. A Rába tárgyévi eredménye az I III. negyedévben 178 millió forintos nettó nyereség, az elôzô év hasonló idôszakának 1257 milliós veszteségéhez képest. A cégcsoport 1113 milliós teljes átfogó jövedelemmel zárta az elsô három negyedévet. Az árbevétel markáns növekedési üteme a várakozások szerint az egész évre vetítve is tartható. A pozitív pénzügyi mutatók a Rába innovációvezérelt stratégiájának sikerét bizonyítják, szigorú költséggazdálkodás mellett. Futómû üzletágunk kiemelkedôen teljesít mind Európában, mind Amerikában. Egyre több saját fejlesztésû futómûvet értékesítünk a két kulcsszegmensben: a mezôgazdasági erôgépek és a speciális jármûvek piacán. Fejlesztési projektjeink kezdenek megjelenni az árbevételi és eredménysorokon és nagymértékben hozzájárulnak a hozzáadott érték növeléséhez. Ígéretes, hogy a világgazdasági lassulás ellenére teljesülnek az év elején megfogalmazott terveink hangsúlyozta Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnökvezérigazgatója.

4 4 oldal 4 Holding, Futómû Kft. A legkiválóbb hazai márkák között a Rába Az idei évben már harmadik alkalommal hirdette meg a hazai márkák versenyét a SuperBrands Magyarország. Az üzleti márkák toplistáján szoros versenyben a második helyet szerezte meg a Rába. A képzeletbeli dobogó csúcsára idén a Videoton állhatott, míg a Fôgáz a harmadik helyen zárta a versenyt. A fogyasztói kategóriában a Herendi gyôzedelmeskedett, megelôzve a Pick és a Gundel márkákat. A program szakértôi bizottsága az idei évben is 7 szempont alapján rangsorolta a jelölteket. A tradíció, tulajdonosi szerkezet, menedzsment, foglalkoztatás mellett értékelték a cég ismertségét, reputációját, valamint az identitást. A 2010-ben életre hívott programmal a szervezôk a hazai márkák értékeire, sikereire kívánják felhívni a figyelmet. A Rába nem elôször szerepel a legjobb magyar vállalatok között, köszönhetôen annak, hogy minden kategóriában egyenletesen jól teljesít. Tavaly a vállalat megnyerte a hazai üzleti márkák versenyét, akárcsak a megmérettetés elsô évében, 2010-ben. IQSYS Zrt.-T-Systems Magyarország Zrt. csak a név változott Szeptember végén október elején a média, illetve a belsô kommunikáció több csatornáján keresztül értesülhettek a Rába-csoport munkatársai arról, hogy október elsejével megalakult a T-Systems Magyarország Zrt. A Magyar Telekom 100%-os tulajdonában lévô új cég négy nagy múltú vállalat (IQSYS Zrt., Dataplex Kft., ISH Kft. és 2013 folyamán a Daten-Kontor Kft.) egyesítésével jött létre és jelenleg Magyarország piacvezetô infokommunikációs technológiai vállalata. Nagyvállalati ügyfeleknek, a közigazgatásnak és intézményeknek nyújt a mindennapi mûködéshez elengedhetetlen, teljes körû távközlési és IT-infrastruktúra-, alkalmazásfejlesztési és rendszerintegrációs szolgáltatásokat. A cégcsoport történetében mérföldkô a most létrejövô egységes szervezet és márka, amely átlátható keretbe foglalja azt a felhalmozott piaci tudást és tapasztalatot, amelyet eddig az elôd leánycégek képviseltek. A Rába-csoport számára korábban az IQSYS Zrt. nyújtotta a bér tb elszámolási, a pénzügy-számviteli és az IT-telekommunikációs szolgáltatások széles palettáját. A cégegyesülés kapcsán ezen szolgáltatások struktúrájában, minôségében, szolgáltatási hátterében nem történt változás. Kapcsolati pontjaink-elérhetôségeink részben változtak, errôl Helpdeskünk részletes es tájékoztatást küldött a felhasználók számára: (a címlistában T-Systems Servicedesk) Telefon: vagy Gyôrbôl a os, Mórról a os, Sárvárról az os belsô mellék Portál: https: iqsweb.iqsysmgt.telekom. intra iqportal Kollégáink a jövôben is azon dolgoznak, hogy szolgáltatásainkkal magas színvonalon támogassuk a Rába-csoport dolgozóinak mindennapi munkáját és Önök bizalommal fordulhassanak hozzánk a továbbiakban is.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 CLAAS KGAA MBH Az 1913-ban alapított, családi tulajdonban lévô Claas (www.claas.com) a világ egyik vezetô mezôgazdasági fejlesztôje. A harsewinkeli (Vestfália, Németország) székhelyû cég kombájnjaival piacvezetô Európában és világelsô a második legnagyobb termékcsoport, a szecskázógépek tekintetében. Traktorai, mezôgazdasági bálázói és szálastakarmány-betakarító gépei a globális mezôgazdasági technológia élvonalába tartoznak. A termékportfólió emellett korszerû elektronikai és szoftvermegoldásokat is kínál mezôgazdasági alkalmazások számára. A Claas világszerte több mint 9000 embert foglalkoztat, árbevétele 2011-ben elérte a 3,3 milliárd eurót. Új Rába-futómû a Claas zászlóshajó termékében A Claas legnagyobb teljesítményû, több mint 500 lóerôs univerzális erôgépéhez szállít futómûveket a Rába 2012-tôl. Az új üzletnek köszönhetôen a mezôgazdasági szegmensbôl származó árbevétel jelentôs növekedése várható a gyôri cégnél. Új csúcsmodell bevezetésével bôvítette nagy teljesítményû traktorpalettáját Európa vezetô mezôgazdasági gépgyártója, a Claas. A német gyártó zászlóshajó termékének futómûveit a gyôri Rába Futómû Kft. fejlesztette ki és gyártja a jövôben. A projekt a Rába Fejlesztési Intézet keretein belül, a Claas céggel szoros együttmûködésben valósult meg. A nagy bonyolultságú, világszínvonalú mûszaki tartalommal, teherbírással és megbízhatósággal bíró futómûvek innovatív mérnöki megoldásokat ötvöznek. A felfutást követôen a forgalom a két cég relációjában a 2011-es érték duplájára emelkedhet. Vállalatunk a nehéztraktor-futómûvek specialistájaként a best in class pozíció megszerzésére törekszik. Sikeres fejlesztési projektünkkel ismét közelebb kerültünk célunkhoz és tovább erôsítettük pozíciónkat egy stratégiai jelentôségû réspiaci szegmensben jelentette ki Pintér István, a Rába Nyrt. elnök-vezérigazgatója. A Rába Futómû Kft. kapcsolata a Claas céggel közel két évtizedes múltra tekint vissza. Az együttmûködés sikerét jelzi, hogy a Rába évek óta stabil futómû-beszállítója a Xerion típusú traktoroknak. A termékcsalád nemrég bemutatott legújabb tagja nagy sebességû szállító jármûként és univerzális eszközhordozóként is alkalmazható, kategóriájában jelenleg a leghatékonyabb eszköz a mezôgazdasági, építôipari és erdôgazdálkodási munkák elvégzésére. KISS ZOLTÁN

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Új üzlet a Marmon- Herringtontól M ár az idei évben erôteljesen növeli speciális tehergépjármû-futómûveinek amerikai értékesítését a Rába. A felfutás egy jelentôs, 15 millió dollárt meghaladó összértékû brazil megrendelésnek köszönhetô, melyet a Marmon-Herringtonnal együttmûködésben teljesít a vállalat az idei és a következô év során. VADÁSZ ERNÔ FARKAS ATTILA OTOLTICS ZSOLT A Rába speciális alkalmazású tehergépjármû-futómûveivel hosszú ideje jelen van a tengerentúli piacokon. A Marmon-Herrington és a gyôri cég partnersége polgári felhasználású termékek szállításával indult, ami 2006-ban egy projektalapú megbízásnak köszönhetôen katonaiterepjáró-futómûvek gyártásával egészült ki. A Marmon-Herrington és a Rába több évtizedes együttmûködésének most egy jelentôs dél-amerikai üzlet adott új lendületet. A felek nemrég megkötött megállapodása értelmében a Rába 2013 végéig több mint 15 millió dollár értékben szállít speciális hajtott mellsô futómûveket amerikai partnerének. A forgalom a két cég relációjában 2013-ban meghaladhatja a 13 millió dollárt. Az új megbízás hátterében brazil piaci igények állnak. A 2014-es labdarúgó-világbajnokságra és a 2016-os olimpiai játékokra készülô országban ugyanis élénk kereslet mutatkozik a belbiztonsági feladatokra bevethetô, könnyû szállító jármûvek iránt. A Rába termékeit Brazília legnagyobb haszongépjármû-gyártója építi be speciális jármûveibe. A mezôgazdasági szegmensben idén elért sikereink után most egy újabb stratégiai piacon erôsítettük meg poz í c i ó i n k a t. Amerikai partnerünk felkérése egyben visszaigazolást is jelent vevôfókuszú stratégiánk helyességérôl emelte ki Pintér István, a Rába Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

7 7 oldal Alkatrész Kft. Mór 7 A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyára 2010-ben nyerte el az MFA kartámlahuzatok gyártási jogát, amelyek elsôsorban Mercedes- Benz autókhoz készülnek. A szövetes és mûbôrös típusokat a Fehrer libereci gyárába szállítjuk. A nomináció után a projekt 2010 augusztusában indult, az elsô protodarabokat két hónappal késôbb be is nyújtottuk. A folyamatos fejlesztések bevezetéseként a protofázist egy évvel késôbb le is zárhattuk. A sorozatgyártás pont egy éve, tavaly novemberben indult. Ekkor már átlagosan napi száz darabot varrtunk mondta el Flatsker Tamás mérnökségi csoportvezetô. A gyártósorokat a sorozatgyártás kezdetére kialakították és elvégezték a kapacitásvizsgálatot (run & rate). Speciális pántvarró gépet állítottak üzembe, és a mûbôrös huzatok varrásához is új szálôrrel ellátott varrógépeket vásároltak. A felfutás a válság miatt sajnos lassabban történt meg. Az kel idôszakonként közös egyeztetéseket tartunk a termék minôségével kapcsolatban, s eddig elégedettségét fejezte ki felénk. A MQB kartámlaváztermék gyártására 2010-ben kapott megbízást a gyár a Fehrer Automotive-tól. Ezeket a vázakat a VWcsoport autóiba Volkswagen, Audi, Skoda, Seat építik be, tervezett évi 800 ezer darabot, és szintén a Fehrer libereci gyárába szállítják. pusba épül be. Jövô év folyamán további két modell autóiba (Skoda Octavia, VW Golf) kerülnek MQB-kartámvázak. Ezekkel a típusokkal mindegyik autó projektje elindul, ami azt jelenti, hogy júliusra elérhetjük a tervezett felfutás maximumát. A gyártósorok fizikai kialakítása véglegesnek tekinthetô, de folyamatos fejlesztések, optimalizálások zajlanak. A sor dolgozói Kaizen-ötletekkel is segítik a hatékonyabb mûködést. A sor kapacitásvizsgálatát a Fehreren kívül az Audi és a MQB, MFA: FELFUTÁS ELÔTT AZ ÚJ TERMÉKEK Elégedett a vevô a kartámvázak gyártásával elôrejelzés alapján a maximális napi darabszámot idén novemberben érjük el. A jelenlegi darabszámok ugyan nem érték el a tervezett maximumot, a termelési lehívások azonban kiegyensúlyozottak és a termelés most is akadálytalanul zajlik. A vevônk- E projekt nominációja 2010 novemberében történt, a protofázis 2012 márciusáig tartott, a SOP pedig 2012 márciusában indult. A sorozatgyártást ekkor, márciusban kezdtük, még kis darabszámmal. A mindennapi gyártás júliusban indult be. A sorozatgyártás kezdetéig a gyártósorokat a maximális darabszámhoz kellett kialakítani, megtörténtek a gépek, szerszámok, készülékek beruházásai. Jelenleg két mûszakos folyamatos termelés zajlik. Ez év végére napi 2400 karfaváz gyártását tervezi a vállalat, ami több autótí- Faurecia képviselôi is ellenôrizték. A run & rate vizsgálat sikeresen lezajlott, s megtörtént a vevônkkel az elsô közös minôségi egyeztetés. A sorozatgyártás beindulása óta a vevôi lehívásokat maradéktalanul teljesíteni tudjuk összegezte Flatsker Tamás.

8 8 oldal 8 Alkatrész Kft., Sárvár A minôségbiztosítás szerepe a kezdeti mintagyártás és minôsítés folyamata során A jelen gazdasági helyzetre igazán jellemzô, hogy a minôség a versenyképesség alapvetô, magától értetôdô feltételévé vált. A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyára gazdasági pozíciójának megerôsítése érdekében a stratégiai irányokkal összhangban a már meglévô vevôk felé történô termékpaletta-bôvítést tûzte ki célul. A korábbi évekhez viszonyítva ezzel jelentôsen megnövekedett a kezdeti mintabenyújtási igények száma. Ahhoz, hogy a vevôink elvárásainak maradéktalanul megfeleljünk és kivívjuk elégedettségüket, elsô lépésben egy jól mûködô mintázási folyamattal kell rendelkeznünk. A folyamat szabályozásának ki kell terjednie a belsô tevékenységek és az alvállalkozásba kiadott tevékenységek felügyeletére egyaránt. A termék-elôállítási folyamatban ugyanis bizonyos tevékenységek alvállalkozásba történô kihelyezése válhat szükségessé egyrészt a technikai adottságok, másrészt költségcsökkentési cél miatt. A sárvári gyár vevôként és szállítóként is megjelenik az ellátási láncban, ezért a lehetôségeinket mindkét szempontból mérlegelnünk kell. Vevôként a szállítóink felé pontosan kell meghatároznunk az elvárásainkat, igényeinket, és ragaszkodnunk kell a jogos igényeink teljesítéséhez. Szállítóként a legszigorúbb vevôi elvárásokat kell figyelembe vennünk, és a vevô szemszögébôl kell megfogalmazni önmagunk számára az elvárásokat. A mintázások során kezdôdik a késôbbi hosszú távú szállítói alvállalkozói kapcsolat kialakítása, ami a minôségképesség egyik meghatározó eleme. A mintagyártással és jóváhagyással kapcsolatos belsô szabályozásunk alapvetôen a vevôi igények teljesítésére irányul, összekapcsolva a minôségtervezési és termékjóváhagyási folyamatokat. A szabályozás célja, hogy hatékonyabbá, eredményesebbé tegye a folyamat mûködését, ezáltal a vállalat mindinkább meg tudjon felelni a vevôk elvárásainak úgy, hogy a folyamatos fejlesztésre is lehetôsége nyílik. Jó példa erre a dolgozói kezdeményezésre bevezetett Mintagyártást kísérô jegyzôkönyv formanyomtatvány, melyen minden érintett szervezet képviselôjének aláírásával kell igazolnia a mûveleti elem végrehajthatóságát, illetve végrehajtását, ezzel is elôsegítve a végleges technológiai elôírások meghatározását. A mintázáshoz kapcsolódó belsô folyamataink mûködési haté- konyságára jellemzô, hogy év elsô 10 hónapjában a vevôk felé benyújtott 143 elsô mintából összesen 3 esetben volt szükség korrekcióra. A fenti jó eredményhez jelentôs mértékben hozzájárult a mintagyártást végzô dolgozók szakmai tapasztalata és a bemérésekért felelôs mérôszobai személyzet méréstechnikai gyakorlottsága. A kiváló eredményekért természetesen köszönet illeti a mintázási folyamatban részt vevô kollektívát. A jövôre nézve az átfutási idôk csökkentése, a felhasznált anyagok és próbadarabok számának csökkentése, valamint a kommunikációs technika javítása biztosíthatja a mintázás folyamatos fejlesztésének lehetôségét, ezáltal további fejlôdésünket. SZABÓ GYÖRGY MINÔSÉGBIZTOSÍTÁSI CSOPORTVEZETÔ

9 9 oldal Alkatrész Kft. Sárvár, HR 9 Musztáng Díj Boldis Gézának Mint arról magazinunk legutóbbi számában beszámoltunk, harminchét év után nyugdíjba vonult Boldis Géza, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. sárvári gyárának korábbi igazgatója. Több évtizedes eredményes vezetôi és közösségépítô munkáját a Rába vezetése 2012-ben Musztáng életmûdíjjal jutalmazta. A Rába Musztáng Díjat a cég tevékenysége iránt elkötelezett munkavállalók, üzleti partnerek kiemelkedô teljesítményének elismerése és ösztönzése érdekében hívta életre a Rába vezetése 2007-ben. A díj egy lovat formázó bronzszobor, Tóth Béla szobrászmûvész alkotása, mely a rendkívüli teljesítményhez szükséges erôt, dinamizmust szimbolizálja. Nyugdíjpénztári aktualitások Tisztelt pénztártagjaink! Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy a Rába Nyugdíjpénztár október 4-én küldöttközgyûlést tartott. Az eseményen az újonnan megválasztott küldöttek bemutatkozására, valamint az alapszabály módosítására is sor került: a szabályzat megfogalmazását a napi gyakorlattal összhangban több helyen pontosítottuk. Lényeges változás az alapok közti megoszlás módosulása: november 1-jétôl a rendszeres befizetések esetén a mûködési alapra az eddigi 4,5% helyett 6% kerül rögzítésre, az egyéni számlákra pedig 96%. Szintén november 1-jétôl az eseti befizetések esetén a mûködési alapra az eddigi 2% helyett 3% jut, a fennmaradó 97% az egyéni számlákon kerül jóváírásra. A küldöttközgyûlés elfogadta a pénztár évi módosított pénzügyi tervét, valamint a évi pénzügyi tervét és az ezekhez kapcsolódó jelentéseket. A tervek módosítására a százalékos megoszlás változása miatt volt szükség. Részletes beszámoló hangzott el a évi befektetéseinkrôl, eredményeinkrôl, valamint a várható kilátásokról. A fentiekkel kapcsolatban részletes felvilágosítás az ügyfélfogadási idôben kérhetô, elôzetes bejelentkezés alapján. Év vége közeledtével szeretnénk felhívni pénztártagjaink figyelmét, hogy továbbra is lehetôségük van eseti befizetések teljesítésére. Az eddigi gyakorlatnak megfelelôen 20% adókedvezmény vehetô igénybe a kiadott igazolás alapján. Fontos feltétel, hogy az összegnek december 31-ig be kell érkeznie számlánkra. A befizetéshez csekk december 20-ig mindkét portán kérhetô november elejétôl. Utalással történô teljesítés esetén feltétlenül vegyék figyelembe a banknapokat és szünnapokat az év vége folyamán. B a n k s z á m l a s z á m u n k : A Közlemény rovatban kérjük feltüntetni az adószámot, vagy pénztári azonosítót, vagy a bárcaszámot, és az Eseti befizetés megjegyzést. Tájékoztatjuk önöket, hogy a személyi porta megváltozott helye nem befolyásolja mûködésünket. A megszokott helyen és ügyfélfogadási idôben továbbra is a szokásos gyors és pontos kiszolgálással állunk rendelkezésükre. Ügyfélfogadás, elérhetôség: Hétfô: ; szerda: ; csütörtök: óráig. Telefon: , , Felhívjuk azon dolgozók figyelmét, akik még nem tagjai pénztárunknak, hogy egyszerûen és nagyon kedvezô feltételek mellett csatlakozhatnak a Rába Nyugdíjpénztárhoz. A részletekrôl érdeklôdjenek munkáltatóiknál, illetve a pénztár dolgozóinál. Pénztárunkban a sok kicsi sokra megy elv különösen érvényesül. RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR

10 10 Jármû Kft. Jármûtesztelés a MAN-Bécs megbízásából A Rába és az RMMV (korábbi MAN Nutzfahrzeuge AG) hosszú távú együttmûködése keretében az RMMV bécsi leányvállalata új futómûvének 5000 kilométeres tesztelésére kérte fel a Rába Jármû Kft.-t. A megbízásra a Rábaring adottságai, közelsége és a Rába szakértelme, rugalmassága miatt kerülhetett sor. Az üresjáratban felemelhetô segédfutómû segítségével a jármû hátsótengelyterhelése növelhetô. A tesztelésen a 21 tonnára kiterhelt tehergépjármû napi 8 órát töltött Lángi Tamás és Erdélyi Sándor rutinos pilóták keze alatt. A projekt folyamatos nyomon követését és az értékelést Bozzai Zoltán termékauditor végezte. A vizsgálat célja az új futómû teherbírásának és tartósságának vizsgálata volt nehezített körülmények között. A tesztelésre a Nagysebességû pályán, a Kormányzásvizsgáló úton, az ún. Belga úton, valamint a mûtárgyak közül a Hosszúhullámon és a párhuzamos bordázatú Redônyúton került sor. A teszt eredményeit kiértékelve az RMMV mérnökei döntenek a bevezetésrôl. Ha pozitív a döntés, hamarosan megjelennek a hasonló futómûvel szerelt jármûvek az utakon. A RÁBA JÁRMÛ KFT. KÉT KONSTRUKTÔRE TARTOTT ELÔADÁST EGY AUTÓBUSZ-SZAKÉRTÔI TANÁCSKOZÁSON Végeselemes számítás segíti a tervezést Autóbusz-szakértôi tanácskozást rendeztek szeptemberben Kecskeméten a GTE szervezésében. A kétnapos rendezvény hagyományosnak számít, hosszú múltra tekint vissza. A mostani esemény annyiban volt más a korábbiakhoz képest, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseken túl nagyobb számban kerültek terítékre mûszaki témák. Ezt a vonalat erôsítette a Rába Jármû Kft. két konstruktôre, Herczeg Imre és Kiss Balázs, akik az alváztervezésnél alkalmazott végeselemes számításokról,

11 Jármû Kft. 11 KISS BALÁZS ÉS HERCEG IMRE szimulációkról tartottak elôadást, az általuk elmondottakról pedig beszámoltak lapunknak. Közismert, hogy a Jármû Kft. az új S 91-es elnevezésû midibuszt a Molitus Kft.-vel és a Webasto Kft.-vel közösen alkotta meg. A gyôri cég tervezte és gyártja a jármû önjáró alvázát, utóbbi két vállalkozás feladata pedig a felépítményezés tervezése, kivitelezése. A midibusz alvázánál szinte száz százalékban áttértünk a háromdimenziós tervezésre. A Pro Engineer tervezôcsomagot használjuk, ennek egyik modulja a Pro Mechanica, ami végeselemes szimulációt tesz lehetôvé. A munka során kihasználtuk ennek lehetôségeit. A késôbbiekben is szükség lehet rá, a fejlesztés ugyanis sosem ér véget. A folyamatosan szigorodó követelmények miatt tovább kell fejleszteni, illetve költség- és gyártásoptimalizáció végett válik szükségessé valamilyen módosítás. Ilyenkor szilárdságilag is meg kell vizsgálni a szerkezetet. A tanácskozás résztvevôi számára egy-egy példát ragadtunk ki, szemléltetve a folyamatot hangsúlyozta Herczeg Imre. Nézzük kicsit részletesebben, mirôl szólt a két konstruktôr elôadása! A szakemberek egyrészt szót ejtettek az üzemanyagtartállyal kapcsolatos végeselemes számításról, amihez tudni kell, hogy ez hatóságilag minôsítendô része a busznak, s a minôsítést minden módosítás után el kell végezni. A tartályt a beépítés környezetének változásai miatt volt muszáj átalakítani. Ezt a fejlesztési folyamatot igyekeztek azzal rövidíteni, hogy végeselemes szimulációt végeztek el azért, hogy véletlenül se kelljen a hatósági minôsítést még egyszer megismételni. A módszer segítségével anélkül tudták ellenôrizni a tervezést, hogy egy gramm vasat legyártottak volna s a termék elsôre átment a vizsgán. Ugyancsak végeselemes számítással kontrollálták a hátsó futómû felfüggesztésénél lévô légrugótartó tervezését. A régebbi verzió gyártása alkalmazkodott a Jármû Kft. korábbi technológiájához, csakhogy a cég az akkori gépek helyett újakat vásárolt, így például modernebb lézervágót és különbözô CNC-gyártóberendezéseket. Ez hozta magával az igényt, hogy az alkatrészek tervezésénél használják ki ezek elônyeit. A légrugótartó is ilyen termék volt, amelynek gyártásánál a drágább technológiai folyamatok szerepét csökkentették, az olcsóbbakét pedig növelték. Végeredményként az új gyártási technológiához optimalizált alkatrészek gyártása jelentôs költségmegtakarítással jár. Herczeg Imre és Kiss Balázs elôadásában beszélt arról is, hogy végeselemes szimulációt végeztek az alváz elsô részén, a kerékjárat környezetében. Ezt az tette szükségessé, hogy igazodva a vevôi igényekhez, a busz padlómagasságát 330 mmre csökkentették. Ez könnyebbséget jelent a mozgáskorlátozottaknak, a babakocsival közlekedôknek, a nehezen mozgóknak. Ez a változtatás azzal járt, hogy módosítani kellett az alváznak a hátsó futómû elôtti részét. A konstruktôrök megosztották a hallgatósággal arra vonatkozó elképzeléseiket, hogy szintén végeselemes számítás alkalmazásával lehetne csökkenteni a jármû össztömegét, amit többek között az indokol, hogy a tôl gyártott jármûvek esetében Euro 6-os az elôdeinél nehezebb motor beépítése lesz már kötelezô. A súlynövekményt kompenzálni kell más részek súlycsökkentésével, mert különben a nagyobb terhelés miatt gondok jelentkezhetnek a megnövekedett összgördülô-tömeg, illetve a nagyobb tengelyterhelés következtében.

12 12 oldal 12 Jármû Kft., HR PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY A RÁBA JÁRMÛ KFT-NÉL. Védett zárt felépítményt fejlesztett ki a Rába S ikerrel zárult a Rába Jármû Kft januárjában elindított, uniós támogatással megvalósuló kutatás-fejlesztési programja, melynek keretében a vállalat saját védelmi technológiát fejlesztett ki a missziós feladatokat teljesítô honvédségi jármûvek számára. Az úgynevezett Rába Védelmi Technológia képességeinek bemutatása, valamint minôsítése céljából elkészült egy Védett Zárt Felépítmény (továbbiakban: VZF) mint technológiai demonstrátor, melynek hazai elôminôsítése már lezárult. A jövôben akkreditált vizsgálóbázison is megtörténik a minôsítés. A kutatás-fejlesztési programot részben európai uniós pályázati forrás segítségével finanszírozta a vállalat. A projekt megnevezése: Terrorcselekmények elleni, speciális kompozittechnológia kidolgozása gépjármûvek ballisztikai védelmére. A projekt kezdete: január 24. Fizikai befejezése: szeptember 30. Ezúton hívjuk fel olvasóink figyelmét a Magyar Államkincstár által kizárólagosan forgalmazott, a lakossági befektetések növelése céljából meghirdetett, a magyar állam által az idei évben kibocsátott, inflációkövetô Prémium Magyar Államkötvény-sorozatokra. A 2015 K számú sorozat kamatozásának kezdônapja március 19., lejárati napja március 19. Az elsô éves kamatperiódus esetében a kamat mértéke a 4%-os kamatprémiummal együtt összesen 9,5%. A 2017 I számú sorozat kamatozásának kezdônapja március 5., lejárati napja március 5. Az elsô éves kamatperiódus esetében a kamat mértéke a 4%-os kamatprémiummal együtt összesen 9,5%. A Prémium Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról, valamint a széles futam - idô-választékkal kapható különbözô típusú további állampapírokkal (Diszkont Kincstárjegy, Féléves Kincstárjegy, Kamatozó Kincstárjegy, Magyar Államkötvény) kapcsolatban bôvebb tájékoztatás a honlapon, a nyilvános ajánlattételekben és ismertetôkben található. További hasznos információk a Magyar Államkincstár honlapján érhetôk el (www.allamkincstar.gov.hu). Az értékpapírok megszerzésének elôfeltétele, hogy a befektetni szándékozó a Magyar Államkincstárnál értékpapír-nyilvántartási számlával rendelkezzen. A számlaszerzôdés megkötésének az eddigi személyes megjelenés mellett 2012 szeptemberétôl kezdôdôen egy új lehetôsége is adott: egy elôre egyeztetett idôpontban az intézmény helyszínén munkatársaink személyes tájékoztatást nyújtanak és helyben biztosítják az értékpapírszámla-nyitás, továbbá kiegészítô szerzôdések (TeleKincstár, WebKincstár, Tartós Befektetési Számla) megkötésének feltételeit. A Rába hosszú ideje beszállítója a Honvédelmi Minisztériumnak, illetve a Magyar Honvédségnek katonai rendeltetésû, logisztikai jármûvek (Rába H-sorozat ) terén, amelyek ballisztikai és robbanástechnikai szempontból védett vezetôfülkével is rendelkez- nek, illetve rendelhetôk. Magyarország NATO-tagsága óta a nemzetközi szerepvállalás katonai tekintetben egyre komolyabb elvárásokat támaszt a Magyar Honvédség személyi és eszközállományával szemben. Az új kihívásoknak megfelelôen a személyi és anyagi eszközök védelmi igénye kiterjedt a logisztikai jármûvek rakterére is, a védett csoportos személyszállítás, vezetési pont, katona-egészségügyi stb. feladatok ellátása érdekében. A fenti igényhez kapcsolódva a Rába úgy döntött, hogy kidolgozza a védelem alapjául szolgáló kompozittechnológiát (1), s megépít egy mintafelépítményt. A fejlesztés során az elôminôsítô vizsgálatokat hazai vizsgálóállomáson (2) végezték, s azok kiértékelése szakértôk bevonásával történt. A fokozatosság elvét követve a kismintás vizsgálatoktól (~50 kg) a közepes mintákon át (~500 kg) a valós méretû mintákig (~3500 kg) készített a vállalat lövedék-, repesz- és aknaállósági vizsgálathoz a késôbbi kivitelnek megfelelô próbatesteket. A több tucat vizsgálat eredményét következetesen felhasználva, gondos tervezést követôen alakult ki a VZF konstrukciója, amely testet öltött egy vizsgálati mintadarabban ez év szeptemberében. (1): Kompozit: a kompozitok két vagy több makroszkopikus öszszetevôbôl állnak, újabb magyar elnevezésük: társított anyagok. Az anyagok társítása a tulajdonságok bizonyos társítását is jelenti; a keletkezett új anyag minden tulajdonsága kedvezôbb az összetevôk egyes tulajdonságainál. (2): HM FHH Táborfalvai Lôkísérleti és Vizsgáló Állomás Biztos befektetés az államkötvény A helyszíni szerzôdéskötési lehetôség részleteivel kapcsolatban olvasóink munkahelyükön a feladatra kijelölt kapcsolattartó személyt, illetve közvetlenül a Magyar Államkincstár kijelölt munkatársát (Horváth Lilla referens, tel.: , kereshetik. MIÉRT ÉRDEMES A MAGYAR ÁLLAM- KINCSTÁRNÁL ÁLLAMPAPÍRT VÁSÁROLNI? ingyenes számlanyitás és -vezetés, a biztonságos befektetés záloga, 100% állami garancia a tôkére és a kamatra, magas kamat, akár 9,5%, rugalmas, értékálló befektetés, rövid, közép- és hosszú távú befektetési lehetôség, a kötvények minimális névértéke akár 1000 forint.

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám 2012. július www.raba.hu Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál

Részletesebben

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 4. szám 2013. július www.raba.hu MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS 4 5. oldal Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 2.

Részletesebben

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám 2013. december www.raba.hu 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM,

Részletesebben

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 5. szám 2013. október www.raba.hu A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 6 7. oldal HÁROM EGYETEM CSAPATÁT IS TÁMOGATTA A RÁBA A GÖNYÛN TARTOTT

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam, 3. szám 2013. május www.raba.hu 2012 az áttörés éve volt a Rába számára 2 3. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 8. szám 2007. október www.raba.hu Elkészült a Városrét elsô háza 2. oldal Szeptember végén kezdtek beköltözni az elsô lakók a városréti Amarillisz-kertbe,

Részletesebben

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás 2 A PORTFOLIO.HU KLUB VENDÉGE VOLT PINTÉR ISTVÁN Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás A Portfolio.hu Klub havi rendszerességgel vendégül látja az adott időszak úgymond legizgalmasabb tőzsdei kibocsátóit.

Részletesebben

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2006. október június TENGELYTESTEK NYUGAT-EURÓPÁBA Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot A Rába Futómű Kft. a napokban aláírta a

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 4. szám 2008. április www.raba.hu Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal A Rába Nyrt. mai napon megtartott közgyûlése elfogadta az igazgatóság

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

Növekedés minden területen

Növekedés minden területen 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2005. október április JUTALOMJÁTÉK A FUTÓMŰBEN Növekedés minden területen Mindezt dr. Szőcs Károlytól, a Rába Futómű Kft. értékesítési

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 1. szám 2006. 2004. JANUÁR október SZÁMVETÉS BALOG BÉLA PÉNZÜGYI IGAZGATÓVAL Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év A tartalomból: Januári

Részletesebben

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám 2010. szeptember-október www.raba.hu KÉPEK: WWW.URALAZ.RU HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni 2 HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIII.ÉVFOLYAM 7 8. SZÁM 2005. AUGUSZTUS Menedzsment struktúra 13. oldal Repülõterek itthon 25. oldal Csiki-Bege sztori 38. oldal Cseh Ottó 131. szám

Részletesebben

TOP 50 tizenhetedik alkalommal

TOP 50 tizenhetedik alkalommal AZ ÚJ NÉPLAP ÉS A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZÖS, INGYENES GAZDASÁGI MAGAZINJA TOP 50 tizenhetedik alkalommal Dr. Sziráki András elnök köszöntője Megyénk vállalkozásai az

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1.

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1. A magazinja Jászkun Gazdaság Gazdaságfejlesztés Szakmai rendezvények Aktuális pályázatok Cégbemutatók Szakképzés VÁLLALKOZÓK Megjelenik negyedévente ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA www.jnszmkik.hu Kamarai tagok

Részletesebben

Elemzői nap a külvilág számára

Elemzői nap a külvilág számára 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. szám 2006. 2004. október CÉGÉRTÉK ÉS STRATÉGIA Elemzői nap a külvilág számára PINTÉR ISTVÁN ISMERTETTE A TÁRSASÁG CÉLJAIT A Rába Járműipari Holding

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

HITELESFORRÁS MERCEDES. 2.évfolyam / 2. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Országos pszichiátriai ellátás

HITELESFORRÁS MERCEDES. 2.évfolyam / 2. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Országos pszichiátriai ellátás PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 2. szám 1 HITELESFORRÁS Országos pszichiátriai ellátás Népegészségügyi mutatók élén MERCEDES Zárult a Tudásfórum További rezsicsökkentés várható Orbán Viktor WHO-Díjat kapott!

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben