TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE

2 HÁZIREND P.H.. Készítette Bárány Istvánné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Jóváhagyta: Székely Viktorné Kt. elnök Bacskai Jánosné SZMK elnök Nyíregyháza, augusztus 01. 2

3 1. Bevezető 1.1. Törvényi háttér A házirend módosításához a következő jogszabályokat vettük figyelembe: - a évi LXI. törvénnyel módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.08.) MKM rendelet módosításáról szóló 30/2004.(X.28.) OM rendelet, - a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény előírásait (2002.évi IX.tv. módosított 1997.évi XXXI. tv.) - 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendeletet módosító 32/2008. (XI. 24.) OKM-rendelet A házirend egységes szemléletű az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával, a Fenntartó elvárásaival, az intézmény Helyi Nevelési Programjával, Minőségirányítási Programjával, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatával A házirend célja A különböző szabályzatokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. A házirendet az intézményvezető terjeszti elő, és a nevelőtestület elfogadása után a fenntartó hagyja jóvá. Az elfogadásakor, illetve a módosításakor a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol A házirend hatálya A házirend kiterjed az óvodába járó gyermekre, a gyermekek szüleire, az óvoda dolgozóira, az intézménybe látogató személyekre az intézmény területén, valamint az intézmény által szervezett külső rendezvényekre A házirend nyilvánossága A házirend nyilvánossága biztosítja a feltételt a szabályzat előírásainak kötelező betartásához. A házirend 1 rövidített példányát a nevelési év elején minden óvodába érkező új szülő kézbe kapja, illetve minden csoport faliújságján kifüggesztésre kerül. 1 példánya az adminisztrátor irodájában hozzáférhető helyen kerül elhelyezésre. A szabályzat érdemi változása esetén minden szülő megkapja a hatályba lépő házirendet. 3

4 1.5. A házirend módosítása A házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, ill. a nevelőtestület erre javaslatot tesz Az óvoda törvényben meghatározott feladatai Az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség eléréséig nevelő intézmény. A gyermekek nevelése a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Feladata: a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, eleget téve továbbá a gyermekvédelmi törvényben megfogalmazottaknak is. 2. Általános tudnivalók Intézmény adatai, székhelyintézmény és telephelyek Óvoda neve: Tündérkert Keleti Óvoda Címe: Nyíregyháza, Kert köz 8. OM azonosító: Telefonszám: 42/ Telephely: Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti telephelye Címe: Nyíregyháza, Koszorú u.10. Telefonszám: 42/ Telephely: Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti telephelye Címe: Nyíregyháza-Oros, Élet út 30. Telefonszám: 42/ Óvoda vezetője: Óvodatitkár: cím: Bárány Istvánné Horváthné Ágoston Zsuzsanna 4

5 Tagintézmények: Óvoda neve: Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény Címe: Nyíregyháza, Fazekas J. u. 25. Telefonszám: 42/ Megbízott tagóvoda vezető: Multné Dankó Ágnes Óvodatitkár: Soltész Miklósné cím: Óvoda neve: Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény Címe: Nyíregyháza, Liszt F. u Telefonszám: 42/ Megbízott tagóvoda vezető: Jurisik Mihályné Óvodatitkár: Husztiné Bozsó Tünde cím: Óvoda neve: Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény Címe: Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. Telefonszám: 42/ Megbízott tagóvoda vezető: Szalka Gézáné Óvodatitkár: Sallós Miklósné cím: Óvoda neve: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény Címe: Nyíregyháza Oros, Deák F. u. 2. Telefonszám: 42/ Megbízott tagóvoda vezető: Kotán Miklósné Óvodatitkár: Kozma Erika cím: 5

6 Óvoda neve: Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény Címe: Nyíregyháza, Kállói u. 109/a. Telefonszám: 42/ Megbízott tagóvoda vezető: Hegedüs Józsefné Óvodatitkár: Gurzó Istvánné cím: Intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 6

7 A Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény az Élet úti Telephely és a Koszorú úti Telephely Házirendje 7

8 A szülők számára készült óvodai házirend 1. Az intézmény helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok kertében folyik. Felvehető: Minden 3 évet betöltött gyermek - aki szobatiszta - körzetünkben lakik - nyíregyházi lakóhelyű - szülő Nyíregyházán dolgozik KÖRZETÜNK Székhely Óvoda (Kert köz 8.) Koszorú úti telephely Élet úti telephely Kert utca Kert köz Szántó Kovács János u. Váci M.u. Ady Endre u. Honvéd u. Laktanya tér Achim u. Alpáry Gyula u. Bimbó u. Budai Nagy Antal u. Kállói u. a vasútig Esze Tamás u. Gomba u. Kosztolányi u. Kőrösi Csoma Sándor u. Nagyvárad u. Mikszáth Kálmán u. Sziklai Sándor u. Sport u. Tarcsai István u. Tarpai u. Táncsics u. Tükör u. Velence u. Vértanúk u. Vég u. Zalka Máté u. Zimony u. Zenta u. Kéményseprő u. Nádor u. Csályi Ferenc u. Közép u. Gyík u. Matróz u. Kocsis u. Tövis u. Vaskapu u. Tégla u. Szánkó u. Szüret u. Korong u. Gálya u. Fillér u. Bor u. Vincellér u. Koszorú u. Lejtő u. Lovag u. Kisdiófa u. Százados u. Szeder u. Tábor u. Szerén u. Tallér u. Hegedű u. Füredi u. Gömb u. Folyóka u. Bimbó u. Bogyó u. Cifrasor Csermely köz Csermely u. Derűs u. Élet u. Felhő u. Fényes u. Friss u. Gomba u. Gyűrű u. Kezdő köz Kezdő u. Kis u. Leveleki u. Mályva u. Meggyes u. Mogyorós u. Moha u. Naspolya u Nyíregyházi u Pántlika u. Pethő u. Pompás u. Szarka láb u. Szatmári u. Szerényi u. Színes u. Szív u. Tornácos u. Varázs u. Zsurló u. 8

9 Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban május első hetében három napon át zajlik. A szülők a beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a személyi igazolványt hozzák magukkal. A gyermekfelvétel egész tanévben folyamatosan történik, amennyiben a maximális csoportlétszám ezt lehetővé teszi. Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában 9-től 12-ig tartó időszakban zajlanak. Gyermekek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. 2. Az óvoda nyitvatartási rendje Hétfőtől-péntekig: ,30 óráig Ügyelet: minden reggel 6,30 7-ig, délután 17 17,30 óráig a kijelölt teremben. Kérjük, hogy a gyermeket minden nap 9 óráig szíveskedjenek behozni az óvodába. A gyermekek biztonsága érdekében 9 órakor bezárjuk a bejárati ajtót és a kaput. Nyári zárva tartás rendje Évenként 5 hét, mely városi szinten két turnusban történik, így a zárások ideje alatt mindig van egy kijelölt óvoda, ahova a szülők vihetik a gyermekeket. A téli szünet egybeesik az iskolai szünidővel. A gyermekek elhelyezése a városban ügyeleti szinten biztosított. Mindkét zárva tartás időpontját a Fenntartó határozza meg. Nevelés nélküli munkanap Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vesz igénybe a nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, szakmai programok, továbbképzések szervezésére, ill. egyéb rendkívüli eseményekre használ fel, melyről a szülők jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak (7 nappal a nevelésnélküli munkanap előtt). 3. A gyermekek távolmaradása, mulasztás igazolása Minden távolmaradást a térítési díj jóváírása miatt előre be kell jelenteni a csoport óvónőjének: - Székhelyintézményben a vagy a ös telefonszámokon. - Koszorú úti telephelyen: a es telefonszámon. - Élet úti telephelyen: a es telefonszámon. A hiányzás első napján a térítési díjat fizeti a szülő kivéve, ha a hiányzást előző nap bejelenti. A gyermekek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába vinni, tájékoztatnia kell az óvodapedagógust. Az egészséges gyermek hiányzását az óvoda vezetője, illetve a tagóvoda vezetője engedélyezheti. Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján, lehetőleg 9 óráig be kell jelenteni az óvodapedagógusnak. A két hetet meghaladó, huzamosabb távollétet az óvodavezetővel egyeztetni kell. Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába. 9

10 Nyolc napnál hosszabb igazolatlan távollét, vagy jelentős térítési díj hátralék esetén a gyermek óvodai jogviszonyát megszüntetjük.(kivéve, ha 5. életévét betöltötte, vagy halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetű). 4. Betegség Valamennyi gyermek érdekében beteg gyermeket óvodába befogadni nem lehet. Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvónők figyelmét arra, ha gyermeke különleges betegségben szenved. valamint napközben elérhető telefonszámát megadni. 5. Nevelő munka Az óvónőt nevelő munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az együttműködésnek szabályozott formái vannak: fogadó órák, családlátogatások, szülői értekezletek, melyekről a csoport óvónője 3 nappal korábban köteles a szülőt értesíteni. Az óvoda dolgozóinak jogi státusza Fogadó órák: A vezető óvónő és az óvónők fogadóórái az éves munkaterv mellékletében vannak meghatározva, az intézményben látható helyen ki van függesztve. A szülők írásos kérelmet az óvodavezetőnek címezve az óvodatitkárnál adhatnak be, melyre az intézmény vezetője 5 napon belül köteles választ adni. Szülői panasszal, kéréssel közvetlenül az óvodavezetőhöz lehet fordulni, előzetes időpont egyeztetés alapján. A gyermekek értékelésének rendje, szempontjai A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermekenként vezetett fejlettségmérő lapokon. Különös gondosságot igényel a tanköteles korúak esete. Minden gyermek szülőjével egyénenként elbeszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről. A gyermekek testi érettségét a gyermekorvossal együttműködve állapítja meg a csoport óvónője. Lelki, szociális, mentális és értelmi fejlettséget a gyermek óvónői állapítják meg. Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Kérdéses esetben kérni kell az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, vagy az illetékes szakértői bizottság iskolaérettségi vizsgálatát. Az óvoda a szülő tájékoztatása és beleegyezése nélkül nem végeztethet külső szakemberrel a gyermekkel kapcsolatos vizsgálatot. A beiskolázás óvodai feladatai A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni. A fenntartó által megjelölt időpontban egyezteti az óvoda az intézményi gyermeklétszám, személyazonosság és a népesség nyilvántartó adatait. A fenntartó jelzése alapján, ha van olyan a körzetben lakó tanköteles korú gyermek akit nem járatnak óvodába, akkor az óvónők családlátogatásra mennek ki és megbizonyosodnak a kisgyermek hollétéről. Ha a gyermek óvoda, illetve tanköteles korú és nem jár egy közoktatási intézménybe sem, a város jegyzője szólítja fel a szülőt kötelezettségének teljesítésére. 10

11 Térítés ellenében a szülők igénye alapján tehetséggondozó foglalkozást szervezünk a gyermekek részére. Az alaptevékenységen túli térítésmentes szolgáltatások: logopédia hittan fejlesztő foglalkozások Logopédiai ellátásban heti 1 alkalommal vesznek részt az arra rászoruló gyermekek a délelőtt folyamán. Helye: logopédiai szoba A fakultatív hit és vallásoktatás idejének, helyének megállapítása 11/1994. (VL8) MKM. Szülői nyilatkozat alapján hit és vallásoktatást szervezünk térítésmentesen. 6. Térítési díj befizetése és visszafizetése Az étkezési díjak befizetése minden hónapban a: - Székhelyóvodában: az előzetesen kijelölt 3 napon az óvoda épületében 6.30 és óra között készpénzben történik. - A telephelyeken: az előzetesen kijelölt 2 napon az óvoda épületében 7.00 és 9.30 óra között készpénzben történik. A térítési díjakkal kapcsolatos észrevételeiket az óvodatitkárral és a csoportok óvónőivel lehet megbeszélni naponta 7,30 és óra között, illetve pénteken óra között. Az ételallergiás (tej, liszt, tojás, stb.) gyermekek részére biztosítjuk a megfelelő étrendet. A térítési díj visszafizetése a székhely és a telephely intézményeiben történik. 7. Gyülekezés, távozás, az óvoda helyiségeinek használata Minden nap 6.30 tól 7 óráig, illetve esetenként 7.30 óráig összevont csoportban gyülekeznek a gyermekek. Az érkező óvónők a gyermekekkel elvonulnak a csoportszobákba és a gyülekezés folytatódik. Délután 17 órától óráig összevont csoportokban tevékenykednek a gyermekek. Ha egy gyermeket véletlenül az óvodában felejtenek a szülei, az óvónő nem hagyhatja a dajkára, meg kell várnia az esti zárást (18 óra). Amennyiben nem sikerül a szülőket értesítenie, a gyermeket magával saját otthonába viszi, melyről értesítést hagy az óvoda bejáratánál és az óvodavezetőnél. Ha az ügy nem tisztázódik, másnap gyermekvédelmi esetként kell kezelni a történteket. Az óvodából a gyermek idegennek, vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbeli kérelme alapján adható ki. Szintén a szülő írásbeli kérelme szükséges ahhoz, hogy a gyermek 6 éves kortól egyedül hazaengedhető legyen. A gyermek elvitelekor minden esetben az óvónőnek szólni kell. Ha a szülő eljött a gyermekért, kérjük ne tartózkodjon tovább az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyermekek sokaságát. A gyermek érkezésekor, vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozók kérjük ne menjenek be a csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor, pl. a beszoktatási időszakban, nyílt napokon, ünnepélyeken, akkor is benti cipőben vagy papucsban. Az óvoda helyiségeinek használatát a fenntartó határozatait betartva az óvoda vezetője határozza meg. 11

12 8. A gyermekek napközbeni elvitele A nap folyamán óvónővel való egyeztetés alapján vihető el a gyermek. A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a gyermekeket. Az óvodába érkezés javasolt időpontja: Az elvitelt javasolt időpontja: 9 óráig között 15,30 órától 9. A gyermekek öltöztetésével kapcsolatos szabályok Az intézménybe ápolt, tiszta gyermekeket hozhatnak a szülők. A gyermek öltöztetése a napi várható időjárásnak megfelelően történjék. Váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat, benti cipő) a szülők gondoskodjanak. A ruhaneműket egyenként jellel, vagy névvel kell ellátni. A gyermekek holmiját az arra kijelölt szekrényben tárolják. 10. A gyermekek számára behozható tárgyak Ha a gyermek óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, fülbevaló, egyéb értékes tárgyak, stb.) azok megőrzéséért, eltűnéséért az óvoda felelősséget nem vállal. Az óvodába érkező gyermek reggelenként cukrot, csokoládét, rágógumit, más édességet nem hozhat magával. Ez alól kivételek a születésnapok, névnapok megünneplésére szolgáló alkalmak. A gyermekjátékok, személyes tárgyak behozatala a beszoktatási időszakban és a csoport óvónői által meghatározott időpontban megengedett. 11. Óvó-védő szabályok A gyermek biztonsága érdekében a bejárati ajtót és kaput 9 óra után zárjuk. Az óvoda nevelőintézmény, ezért semmiféle gyógyszer beadására nem vállalkozhatnak az óvoda dolgozói. Kivéve a rendszeres gyógykezelés alatt álló gyermekek, az orvos írásban történő utasítása alapján. 12. Óvodán belüli dohányzás Az óvoda egész területén a dohányzás tilos. 13. Bombariadó Vészhelyzetben az óvodában tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget és közben utasítást ad az épület kiürítésére. A gyermekeket az első, hátsó és személyzeti folyosó ajtón, illetve a földszinti ablakokon keresztül menekítik az udvarra az óvodapedagógusok. Ez idő alatt a dajkák összegyűjtik a gyermekek ruháit és utánuk viszik. 14. Tűzriadó A tűz keletkezésének helyétől függően az első, hátsó és személyzeti folyosó ajtón, ha ez nem lehetséges, a nagy szárnyas ablakokon át menekítjük a gyermekeket. Közben az itt tartózkodó vezető, vagy az arra kijelölt személy értesíti a tűzoltókat. A folyosón lévő poroltókkal meg kell kezdeni a tűz oltását a tűzriadó-terv szerint kijelölt személyeknek. Egyébként minden elhárítási munka a tűzriadó-terv szerint zajlik. 15. A házirend nyilvánosságra hozatala A házirend valamennyi csoport faliújságján megtekinthető. Egy példányát a szülőknek beiratkozáskor át kell adni. 12

13 16. A házirend hatályba lépése A Házirend a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a jogszabályokban, vagy a szervezeti működési rendszerben változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Ktv. 40 -a határozza meg. A Házirend személyi hatálya kiterjed: Az óvodába járó gyermekek szüleire, törvényes képviselőire, A nevelőtestületre, Az intézményvezetőre és helyetteseire, A nevelőmunkát segítőkre, Egyéb munkakörben dolgozókra, Az óvodával szerződéses jogviszonyban álló szervezetek alkalmazottainak óvodában tartózkodásának idejére. 17. A házirend felülvizsgálati rendje Jogszabályi és egyéb változások alkalmával minden nevelési év kezdete előtt. Változtatás esetén az egyetértési jogot gyakorlókkal ismertetni kell a módosítások tartalmát, joguk gyakorlását lehetővé kell tenni, az egyetértést dokumentálni szükséges. 13

14 1.sz. melléklet Óvodai házirend melléklet A gyermekek jogai: A hároméves kor betöltése után óvodába kerüljön, ott nyugodt, biztonságos légkörben, egészséges környezetben nevelkedjen. Óvodai élet rendjét a pihenőidő, szabadidő, testmozgás, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A gyermekek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. Védelmet kell biztosítani a testi, lelki erőszakkal szemben, nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, megalázásnak. Képességeinek megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. Nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön. Az életkorának megfelelő módszerek szerint neveljék, oktassák. A család világnézeti hovatartozásának megfelelően hit és vallásoktatásban vegyen részt Személyiségi jogait, cselekvési szabadságát családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa. Egyéni adottságának megfelelően megkülönböztetett ellátásban részesüljön. Amennyiben szükséges, pedagógiai szakszolgálat foglalkozásain vegyen részt. A családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesüljön. Rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön. A szülők jogai: Szabad óvodaválasztás a gyermek érdekének megfelelően (vallási, világnézeti etnikai hovatartozás szerint). Az óvodai nevelési program több oldalú megismerése. Az intézmény házirendjének megismerése. A gyermek lelkiismeret és vallásszabadságát irányítása, figyelembe véve az életkori sajátosságot. A sajátos nevelési igényű gyermekének elhelyezésében, illetve a szükséges feltételek megteremtésében kérheti a települési polgármester segítségét. Gyermeke fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapjon. Kérheti, hogy a nem kötelező foglalkozásokon a gyermeke részt vehessen, illetve ilyen foglalkozások megszervezését kezdeményezze. Óvodavezetői, vagy óvoda pedagógusi engedéllyel részt vegyen a foglalkozásokon. Kezdeményezze a szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, mint megválasztó illetve mint megválasztható személy. Személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 14

15 A szülők kötelességei: Gondoskodjon gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességét és ehhez adjon meg minden tőle elvárható segítséget. Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. Segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését. Segítse gyermekét abban, hogy elsajátítsa a közösségi élet magatartási szabályait. Tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát. Az óvoda dolgozóinak jogi státusza Az óvoda dolgozói nevelőmunkájukkal összefüggő feladatainak végzése közben közfeladatot ellátó személynek minősülnek. 15

16 Az intézmény dolgozói részére készült Házirend 1. Általános elvárások Valamennyi dolgozónak ismerni kell a szülők részére készült házirendet. A gyermekekhez szeretettel kell viszonyulni. Minden körülmények között megfelelő hangnemben kell beszélni a gyermekekkel. Ne legyen hangoskodás az épületen belül és az udvaron. Tartsa tiszteletben minden dolgozó a gyermekek életkori sajátosságait, emberi méltóságát. Rendszeresen ellenőrizzék a dolgozók biztonságát, egészségét veszélyeztető körülményeket, és haladéktalanul szüntessék meg azt. Szigorúan tilos a testi-lelki erőszak, megalázás. Legyünk minden körülmények között segítségére a gyermeknek. Ha valamilyen ételt nem szeret, ne kényszerítsük az elfogyasztására. A dicséret legyen a fegyelmezés eszköze, ne a büntetés. Ne alkalmazzunk olyan büntetést, amely a gyermek egészségére ártalmas, vagy kiközösítésre ad okot. 2. Követelmények az intézmény dolgozóival szemben A munkahelyén valamennyi dolgozó munkára képes állapotban jelenjen meg. A munkaidő kezdetén átöltözve ki-ki a saját munkaterületén vegye fel a munkát. Esetleges késéseket a vezetőnek jelezni kell. Hiányzások (betegség, egyéb ok miatt) esetén a csoportban dolgozó elsősorban a párját értesíti, majd a vezetőt. Munkaidő alatt a munkaterületén a munkaköri leírás szerint dolgozik, amelyet minden nevelési év elején áttanulmányoz, és aláírásával hitelesít. Munkaidő alatt az intézményt elhagyni csak vezetői engedéllyel, annak távolléte esetén, vezető helyettesi engedéllyel lehet. Munkaidőben magánjellegű ügyeket intézni csak nagyon indokolt esetben lehet, de ezt is vezetői engedéllyel. Dohányozni az intézmény egész területén tilos! Szabadságot a vezető, vagy a vezet helyettes engedélyez írásban (szabadságos nyomtatvány kitöltése). Valamennyi dolgozónak évenként és hosszabb hiányzás után munka alkalmassági vizsgálaton kell megjelenni. Az óvodában történt felnőtt balesetet a vezetőnek és a munkavédelmi felelősnek jelezni kell, erről baleseti jegyzőkönyv készül. Valamennyi dolgozónak titoktartási kötelezettsége van a gyermekről, szülőről. Munkahelyi dolgokról tájékoztatást nem szabad kiadni illetéktelen személyeknek. Ha valakiről információt hallunk, azt korrektül kell kezelni. Az intézmény rendezvényein valamennyi dolgozó részt vesz munkaidő után is, távolmaradás csak nagyon indokolt esetben lehetséges, azt is előre bejelentve. Valamennyi dolgozó felelős az óvoda berendezéséért, eszközeiért, az elektromos eszközök szabályszerű használatáért. A gyermekekkel való foglalkozás ideje alatt mobil telefon használata tilos. 16

17 3.A nevelőtestület részére szóló szabályok Munkarend: az óvodapedagógusok váltott műszakban dolgoznak. Az ügyelet valamennyi óvodapedagógus között megosztva történik az éves munkatervben meghatározottak szerint. Fogadóórák: az éves munkatervben Családlátogatások: a szülőkkel való egyeztetés alapján történik. Minden nevelési év november 30-ig az új és a problémás gyermekeket meg kell családi körben látogatni. Szülői értekezletek: évente munkaterv szerint meghatározott számban és témában tartják a szülői értekezleteket az óvodapedagógusok éves munkatervben rögzítve. Ügyeleti rend: az ügyelet helye nevelési évenként változó. Felkészülés a napi nevelőmunkára: az óvodapedagógus az eszközök előkészítésével, a csoportnaplóba beírt tervvel készül a nevelőmunkára. A csoportot magára hagyni nem szabad! Ha mégis az óvodapedagógusnak halaszthatatlan dolga van (telefonhoz hívják a szülők, vagy egyéb sürgős ügy), hívjon segítséget, a gyermek csoporthoz. Kirándulások, megfigyelő séták: az óvodapedagógus a kirándulások során olyan terepre vigye a gyermekeket, amelyet ő maga is ismert. Kirándulások, séták során idegen helyre 10 gyermekenként 1 felnőtt kíséret szükséges (óvodapedagógus, dajka, felnőtt) egyéb megfigyelő sétánál 3 felnőtt egy csoporttal. A vezetőnek mindig be kell jelenteni, ha a csoport sétálni megy. Buszos kiránduláson az óvónő készítse el a gyermeknévsort, lakcímmel együtt, a kísérőket is írja fel. Valamennyi óvodapedagógus részletes feladatát, egyéni megbízatásait a munkaköri leírás tartalmazza. A gyermekbaleset esetén az óvónő a kijelölt csoportokban található egészségügyi szekrényből elsősegélyben részesíti a gyermeket, és az esetet jelenti a munkavédelmi felelősnek, aki azonnal jegyzőkönyvet vesz fel. Súlyosabb esetben a gyermeket azonnal orvoshoz kell vinni. 17

18 Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény Házirendje 18

19 1. Általános tudnivalók 1. 1 Az óvoda nyitvatartási rendje Az intézmény hétfőtől péntekig óráig tart nyitva. Ügyelet: minden reggel 6, ig, délután óráig a kijelölt teremben. A gyermekek biztonsága érdekében 9 órakor bezárjuk a két bejárati ajtót. A nevelési év: szeptember 01.- augusztus 31.-ig időszak. A nyári zárás minden évben 5 hét, mely városi szinten két turnusban történik, így a zárások ideje alatt mindig van egy kijelölt óvoda, ahova a szülők vihetik a gyermekeiket. Erről minden év február 15-ig kapnak tájékoztatót a szülők a központi és a csoportok faliújságjain. A téli szünet egybeesik az iskolai szünidővel. A gyermekek elhelyezése a városban ügyeleti szinten biztosított. Mindkét zárva tartás időpontját a fenntartó határozza meg. A nevelés nélküli napok száma maximum 5 nap lehet, melyről a szülőket 8 nappal előre értesítjük. A nevelésnélküli napok számát, tartalmát éves munkatervünkben rögzítjük. A nevelésnélküli munkanapokon a szülő igénye esetén, az ügyeletet a kijelölt óvodában biztosítjuk. A nevelés nélküli napok felhasználásának elvei: Nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb szervezeti továbbképzések megtartása Az óvodai felvétel, átvétel rendje Gyermek az óvodába, a közoktatási törvény alapján csak harmadik életévének betöltése után vehető fel. A gyermekfelvétel egész tanévben folyamatosan történik, amennyiben az engedélyezett maximális csoportlétszám ezt lehetővé teszi. Gyermekek átvétele: hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki, és küldik meg kölcsönösen egymásnak. Az óvodai beiratkozás az Önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban május első hetében három napon keresztül zajlik. 19

20 Az óvodai felvételről, az óvoda vezetője dönt, egyben értesíti a szülőket. Azt a gyermeket vesszük fel elsősorban, aki az óvoda kijelölt körzetében lakik, illetőleg ahol a szülője dolgozik. Kötelező felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki abban az évben az ötödik életévét betölti, és az óvoda felvételi körzetében él. A gyermekek adatait a Felvételi előjegyzési naplóban rögzítjük. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárásával kapcsolatba szülő felülvizsgálati kérelemmel élhet, melyet írásban, az óvodavezetőhöz nyújt be, és a Fenntartó képviselője bírál el. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye és az intézményben történő pedagógiai megfigyelés alapján- a nevelőtestület véleményét figyelembe véve az intézményvezető dönt. A felvett gyermekek szülei részére szülői értekezletet augusztus végén tartunk. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének ismeretében az óvodavezető dönt A gyülekezés, távozás, az óvoda helyiségeinek, használatának szabályai Minden nap 6.30-tól-7.00 óráig, illetve esetenként 7.30 óráig összevont csoportban gyülekeznek a gyermekek. Az érkező óvodapedagógusok a gyermekekkel elvonulnak a csoportszobákba és a gyülekezés 8-ig tart. Délután 17 órától óráig, esetenként 18 óráig szintén összevont csoportokban tevékenykednek a gyermekek. Ha egy gyermeket véletlenül az óvodában felejtenek a szülei, az óvodapedagógus nem hagyhatja a dajkára, meg kell várnia az esti zárást (18 óra). Amennyiben nem sikerül a szülőket értesítenie, a gyermeket magával saját otthonába viszi, melyről értesítést hagy az óvoda bejáratánál és az óvodavezetőt értesíti. Ha az ügy nem tisztázódik, másnap gyermekvédelmi esetként kell kezelnie a történteket. Az óvodából a gyermek idegennek, vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbeli kérelme alapján adható ki. Egy gyermek óvodai tartózkodásának ideje a napi 10 órát nem haladhatja meg. 20

21 A gyermek elvitelekor minden esetben az óvónőnek szólni kell. Ha a szülő eljött a gyermekért, kérjük, ne tartózkodjon tovább az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyermekek sokaságát. Az önköltséges foglalkozásokon résztvevő gyermekek szülei sem tartózkodhatnak az óvoda területén, s csak a foglalkozás végén jöhetnek gyermekükért. A gyermek érkezésekor, vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozókat kérjük, ne menjenek be a csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor, pl. a beszoktatási időszakban, nyílt napokon, ünnepélyeken, akkor is benti cipőben vagy papucsban. A gyermekek napközbeni elvitele: A nap folyamán óvónővel való egyeztetés alapján vihető el a gyermek. A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a gyermekeket. Az óvodába való érkezés javasolt időpontja: 9 óráig Az elvitel javasolt időpontja: között 16 órától 1.4.A hiányzásra vonatkozó szabályok Három napnál hosszabb ideig tartó betegség után a gyermek csak orvosi igazolással fogadható az óvodában. Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján iskolai előkészítő foglalkozáson vesz részt, és egy nevelési évben hét napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvodavezető értesíti a lakóhely szerinti illetékes jegyzőt. Igazolt a mulasztás: Ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét betegség vagy egyéb indokolt körülmény miatt nem viszi óvodába. Ha a gyermek hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. 21

22 2. Az óvodai élet rendje 2.1. A gyermekek jogai A gyermekek jogai: A hároméves kor betöltése után óvodába kerüljön, ott nyugodt, biztonságos légkörben nevelkedjen. Egészséges környezetben nevelkedjen. Óvodai élet rendjét a pihenőidő, szabadidő, testmozgás, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A gyermek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. Védelmet kell biztosítani a testi, lelki erőszakkal szemben, nem vethető alá testi fenyítésnek, megaláztatásnak. Képességeinek megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. Nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön. Az életkorának megfelelő módszerek szerint neveljék, oktassák. A család világnézeti hovatartozásának megfelelően hit és vallásoktatásban vegyen részt. Személyiségi jogait. Cselekvési szabadságát családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa. Egyéni adottságának megfelelően megkülönböztetett ellátásban részesüljön. Amennyiben szükséges, pedagógiai szakszolgálat foglalkozásain vegyen részt. A családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. Rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön. Az óvodafelelős: 1. Minden gyermekről legjobb tudása szerint gondoskodni. 2. Az óvodában tartózkodás alatt a gyermek testi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért. 3. A gyermek egyéni személyiségének fejlesztéséért, képességeinek kibontakoztatásáért. 4. A gyermekközösség kialakításáért és fejlesztéséért. 5. A gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a Szülők Közösségével való együttműködésért. 22

23 6. Minden olyan tény, adat, információ tárolásáért és kezeléséért, amelyekről a hivatásának ellátása során szerez tudomást. 7. A pedagógust és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és a családjával kapcsolatos minden információt illetően A gyermekek öltöztetésével kapcsolatos szabályok Az intézménybe ápolt, tiszta gyermekeket hozhatnak a szülők. A gyermekek öltöztetése a napi várható időjárásnak megfelelően történjék. Váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat, benti cipő) a szülők gondoskodjanak. A ruhaneműket egyenként jellel, vagy névvel kell ellátni. A gyermekek holmiját az arra kijelölt szekrényben tárolják. A szekrényben a jobb helykihasználás érdekében csak a legfontosabb holmikat lehet tárolni a szekrényekben A gyermekek számára behozható tárgyak Ha a gyermek óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, fülbevaló, egyéb értékes tárgyak,stb.) azok megőrzésére, eltűnéséért való felelősségvállalásra az óvoda nem vállalkozhat. Az óvodába érkező gyermekek reggelenként cukrot, csokoládét, rágógumit, más édességet nem hozhat magával. Ez alól kivételek a születésnapok, névnapok megünneplésére szolgáló alkalmak. A gyermekjátékok, személyes tárgyak behozatala a beszoktatási időszakban és a csoport óvónői által meghatározott időpontban megengedett. 2.3 Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok Étkezés Az óvodás gyermek a háromszori napi étkezésért térítési díjat fizet. A fenntartó a közoktatási intézmény költségvetésében meghatározza a kérhető díjakat, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. A gyermeknek joga, hogy a családja anyagi helyzetétől függően kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. A kedvezmények megállapításáról az óvoda vezetője dönt a gyermek és ifjúságvédelmi felelős bevonásával. 23

24 Kedvezmények felosztásának elvei: 50%-os kedvezményre jogosult: tartósan beteg, 3 vagy több gyermekes, sajátos nevelési igényű 100%-os kedvezményre jogosult: a rendszeres gyermeknevelési kedvezményben részesülő gyermek. A rászoruló gyermekek szüleinek lehetősége van a gyermekvédelmi támogatás megkérésére. Ezt a nyilatkozatot az Önkormányzat Szociális Irodáján lehet megtenni, és ennek alapján részesülhet támogatásban a család: Az étkezési kedvezmény kérelem benyújtása formanyomtatványon. Az étkezési díjak elbírálásának mértéke az önkormányzati szabályzatok, rendelkezések figyelembevételével történik. A kérelem benyújtása és elbírálása folyamatos. Étkezési térítési díjak befizetése havonta, előre az erre kijelölt napokon számla ellenében történik az óvoda hivatalos helységében: (10 15) pótbefizetés ideje: (20 25) 1 1 nap. Az étkezés lemondása illetve megrendelése 1 nappal korábban reggel) 9.00-ig lehetséges személyesen vagy telefonon az óvodatitkárnak. Telefonszámok: 42/ Lemondás a következő naptól érvényes. A le nem étkezett napoknak megfelelő térítési díjakat a következő hónapban túlfizetés címen jóváírjuk. A teljes hét lemondása a megelőző hét péntekén 9 óráig történhet. Óvodából bármilyen jogcímen távozó gyerek étkezési díját az intézményben visszafizetjük. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 24

25 Intézményünk biztosítja az ételallergiás gyermekek speciális étkeztetését, orvosi javaslatra. Érkezéskor, távozáskor a gyermekek egyéni étkeztetését a többi gyermekre való tekintettel kérjük mellőzni. 2.4 Egészségügyi szabályok Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Az óvoda nevelőintézmény, ezért semmiféle gyógyszer beadására nem vállalkozhatnak az intézmény dolgozói. Kivételt képez az allergia, asztma, a gyermekek egészségügyi állapotát megerősítő, szakorvos által előírt készítmény. Amennyiben a gyermekek az óvodában lesznek betegek, a szülőket értesítjük. A gyermekek mielőbbi orvoshoz való juttatásáról a szülőknek kell gondoskodniuk. Lázcsillapítót csak a szülők engedélyével adunk. Ezért kérjük, hogy a gyermekek mindennemű egészségével kapcsolatos információt közöljenek a csoportos óvónőkkel. (gyógyszerallergia, lázgörcs, epilepszia, allergia, stb.) Betegség, hosszabb hiányzás esetén orvosi igazolást kérünk. Amennyiben a szülők tudomására jut, hogy a családban fertőző megbetegedés van, azt az óvoda vezetőjének 24 órán belül kötelesek jelenteni. A gyermek megbetegedésével kapcsolatos teendők: Az óvoda orvosa beteg gyermeket nem vizsgál, gyógyszert nem ír fel. Az óvodában észlelt betegségekről, balesetekről a szülőt azonnal értesítjük. Lázas és fertőző gyermek a többiek egészségének megőrzése érdekében az óvodát nem látogathatja, gyógyulása után dátummal ellátott orvosi igazolással jöhet óvodába. 3 napon túli hiányzás esetén, ha a hiányzás okát a szülő előzetesen nem jelentette be, szintén orvosi igazolás szükséges. A gyermeknél észlelt fertőző betegséget 24 órán belül be kell jelenteni. Az a gyermek, aki az óvodában lázas, hány, hasmenése van, vagy fertőző betegség tünetei észlelhetőek rajta, csak orvosi igazolással hozható óvodába. 25

26 A gyermek egészségügyi védelmével kapcsolatos teendők: A gyermek az óvodába papucsot nem hordhat. A csoportszobákba és a mosdókba szülő csak váltócipőben mehet be. Amíg gyerek a szüleivel tartózkodik az óvoda területén, a szülő felelős a gyerekért! A konyhában idegen személy nem tartózkodhat. Az óvoda egész területén dohányozni tilos! Baleset esetén követendő eljárás: elsősegélynyújtás, szükség esetén mentő hívása, a gyermekcsoport felügyeletének biztosítása, a szülő, óvodavezető értesítése, a baleset körülményeinek kivizsgálása, a baleseti jegyzőkönyv elkészítése, továbbítása. Tűz-és bombariadó esetén a szabályzatokban rögzített feladatok szerint kell eljárni A gyermekek által behozott tárgyak A gyermek behozhat olyan tárgyakat, játékokat, amelyek őt megnyugtatják, amelyek a család melegét idézik fel a számára (alvós játék, beszoktatáskor cumi, stb.). A tárgyak behozatalánál tartsák szem előtt, hogy az óvoda nem tud felelősséget vállalni a behozott értékekért. Ha a gyermekek az óvodába otthonról valamilyen tárgyat hoznak be, a szülők tájékoztassák erről a csoportos óvónőt. Balesetet, okozó tárgyat (pl.: gyufa, kés, gyűrűt) behozni tilos! A játék elhelyezése, behozatala a csoportbeli szabályok szerint működik. A csoportba kerülő játékok esztétikusak, életkornak megfelelőek, biztonságosak legyenek. 26

27 2.6. A beiskolázás szabályai A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be és iskolaéretté vált, és ezt az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat javasolja. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a hetedik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban született, és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, bizonyos esetekben a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet. Minden tanköteles gyermekről óvodai szakvéleményt állítunk ki, melyet a szülőnek az iskolai beiratkozáshoz vinnie kell, ebben javasoljuk: (a) felvételét az általános iskola 1. Évfolyamára (b) részvételét további egy évig az óvodai nevelésben (c) részvételét a nevelési tanácsadó vizsgálatán (d) szakértői bizottság vizsgálatát Az (a) pont aláhúzásával a tankötelezettség a törvény erejével fogva beáll, és a szülő köteles gyermekét beíratni az iskolába. A (c, d) aláhúzása esetén az ott jelölt szakvizsgálatok eredményét csatolni kell a szakvéleményhez. Az óvoda a szülő tájékoztatása és beleegyezése nélkül külső szakemberrel nem vizsgáltathatja a gyermeket. 27

28 2.7. Az óvodai elhelyezésének, megszűnésének esetei, eljárási rendje Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: A gyermeket más óvoda átvette, (erről az igazolást megküldte) az átvétel napján. A gyermeket felvették az iskolába (a nevelési év végén). A gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, s legalább két alkalommal írásbeli figyelmeztetést kapott a szülő a következményekről. ( az iskolai életmódra felkészítő foglalkozás kivételével ) Fizetési hátralék miatt ha az óvodavezető a szülőt felszólította, eredménytelenül, a gyermek szociális helyzetét kivizsgálta, és a megszüntetésről hozott döntés jogerőre emelkedett (az iskolai életmódra felkészítő foglalkozás kivétel) A csoportszervezés szabályai A csoportszervezésről a szülők és a nevelőtestület véleményének ismeretében az óvodavezető dönt. gyermekek vegyes életkorú csoportban végezzük 3 éves kortól az iskolaérettség eléréséig. A 3. A szülők jogai 3.1. A szülők jogai A szülőt megilleti a nevelési oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. Az óvodai nevelési program többoldalú megismerése. Kezdeményezze Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében. Az intézmény házirendjének megismerése. Gyermeke fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapjon. Személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. Kérheti, hogy a nem kötelező foglalkozásokon a gyermeke részt vehessen, illetve ilyen foglalkozások, megszervezését kezdeményezze. A szülői szervezet figyelemmel kísérheti a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelőmunka eredményességét. Észrevételeiről tájékoztatást nyújthat a nevelőtestületnek, a fenntartónak. Javaslataival, az elégedettségi kérdőívek, kitöltésével segítheti óvodai munkánk fejlődését. 28

29 3.2. A szülők kötelességei Gondoskodjék a gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről. Segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését. Biztosítsa a gyermekek rendszeres óvodába járását. Segítse gyermekét abban, hogy elsajátítsa a közösségi élet magatartási szabályait. Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermeke pedagógusával, megadja részére a szükséges információt. Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességét, és ehhez adjon meg minden tőle elvárható segítséget. Tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát Kapcsolattartás, együttműködés Annak érdekében, hogy a gyermeket a nekik megfelelő módszerrel neveljük, szükség van az őszinte, korrekt együttműködésre. Célunk a családi élet megismerése, a közös értékek keresése konfliktus esetén az érintett óvónővel, szükség esetén az óvoda vezetőjével közösen keressék a megoldást. Írásbeli megkeresésre 30 napon belül adunk választ. A kapcsolattartás formája: Szülői értekezletek: új gyermekek szülei számára szervezett, csoportos szervezésben az óvónők által szervezett, összevont szülői értekezlet külső előadó bevonásával, szülői szervezet által kezdeményezett, Fogadóóra: a szülő és óvodapedagógus által kezdeményezett időpontban, a munkarendben meghatározott időpontban, illetve előre egyeztetett időpontban. Családlátogatás: szükség szerint, valamint ha a szülő igényli. Nyílt napok: éves terv szerint, valamint szülő kérésére egyeztetett időpontban. Közös programok Közös ünnepek: éves munkatervben meghatározott formában, időpontban. Fórumok, előadások: alkalmanként. Kiadványok, tájékoztatók: alkalmanként 29

30 SZ. M. K. Értekezletek: éves tervben meghatározott, illetve szükség szerinti időpontokban. Elégedettség vizsgálatok: a minőségirányítási program szerint Napi találkozások: Kérjük, hogy a legszükségesebb információk átadására alkalmazzák, a gyermekekkel való foglalkozás zavarása nélkül. Gyermekeink testi fejlesztését, szabadidő-és sporttevékenységét valamint környezetvédelmi nevelésének fejlesztését az óvodánk alapítványa támogatja, melynek céljai elsősorban az 1% felajánlásával, valamint szülői támogatással valósulhatnak meg. Óvodapedagógust telefonon hívni lehetőleg óra között, vagy óráig terjedő időszakban lehet. Üzenetet a tagóvoda vezetője illetve az adminisztrátor továbbítanak. A gyermekről információt az óvodapedagógustól, illetve a tagóvodavezetőtől kérjenek. Az óvoda közös rendezvényein a mobiltelefonok használatát kérjük, mellőzzék. 4. Nevelés-oktatás Az óvodai nevelés alapjait az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg. Nevelőmunkánk egységességét a Helyi nevelési program biztosítja. NAPIREND KIALAKÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI: Az évszaki jellemzőket követve téli- és nyári napirend biztosítja az egészséges fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges feltételeket, melyeket a csoportnaplók rögzítenek. A napirendben a napi tevékenységek rendszeresen, visszatérve ismétlődnek. Folyamatos játéktevékenységekbe rugalmasan kapnak helyet a foglalkozások és kezdeményezések. Törekszünk a mozgalmas és nyugodt tevékenységek belső arányának biztosítására. Kevés kivételtől eltekintve naponta a lehető legtöbbet tartózkodnak a szabad levegőn a gyermekek. Igény szerinti mozgáslehetőséget a csoportszobában is biztosítjuk. Állandó napirendi pontok a háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) és a délutáni pihenés. Étkezések időpontjai általában tízórai: ig folyamatos, ebéd tól, uzsonna tól. A délutáni pihenés ágynyugalmat jelent, az alvás nem kötelező. Pihenés időpontja: 13.-tól 15 h.-ig. Heti rendet az óvodapedagógusok a csoportnaplóban rögzítik. 30

31 Intézményünk sikeres működése érdekében partnerközpontú minőségbiztosítási rendszert dolgoztunk ki, melynek szabályozását a minőségirányítási program tartalmazza. 5. A gyermekek értékelésének rendje A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik gyermekenként vezetett egyéni fejlettségmérő lap és az egyéb megfigyelések alapján. Különös gondosságot igényel a tanköteles korú gyermekek esete. Minden gyermek szülőjével egyénenként elbeszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről. A gyermekek testi érettségét az óvodaorvossal együttműködve állapítja meg a csoport óvónője. 6. Gyermekvédelem A nevelési és oktatási intézmény óvodapedagógusai gyermek és ifjúságvédelemi feladatokat látnak el. Minden óvónő köteles védelmet biztosítani a gyermeket veszélyeztető fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tagóvoda vezetője köteles adatot szolgáltatni az illetékes gyermekjóléti szolgálat felé a szülő beleegyezése nélkül, ha gyermek súlyos veszélyhelyzetbe került vagy kerülhet. Kötelessége, hogy a szülőt figyelmeztesse, ha a gyermek fejlődése érdekében intézkedést tart szükségesnek. Óvodánkban gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki segíti a csoportos óvodapedagógusok munkáját, igyekszik megoldást találni a szülők ilyen irányú problémáira. Gyermekvédelmi felelősök feladatai: Felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. Pedagógiai módszereket keresni a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására. Szükség esetén intézkedést kezdeményezni, a Gyermekjóléti és Pedagógiai Szakszolgálat segítségét kérni. Személyesen a következőkkel fordulhatnak még hozzá: étkezési díj csökkentésére szolgáló igények nevelési tanácsok, 31

32 családot segítő intézmények: gyermeket veszélyeztető okok elhárítása érdekében az intézmény a Gyermekjóléti és a Családsegítő szolgálattal is együttműködik. könyvek, folyóiratok, programok, jogszabályok. Óvodáztatási támogatás: Új támogatási forma lépett hatályba (2008. évi XXXI. Törvény) óvodáztatási támogatás néven. Az óvodáztatási támogatás feltételei (Kt. 17. (7) bek., Gyvt. 20/C. és 160/A. ): 1. A szülő beíratta gyermekét az óvodába még azelőtt, hogy az egyébként is kötelező volna (5 éves kor előtt) 2. A szülő gondoskodik a gyermeke rendszeres óvodába járatásáról. (A gyermeknek legalább naponta hat órát az óvodában kell tartózkodnia) 3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. 4. A gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének három éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Ezt a támogatást csak a szülő kérheti az Önkormányzat Szociális Osztályán. Kérelem nyomtatványt az óvoda biztosít a támogatást kérő szülő részére. 7. Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó foglalkozások Helyi programunkban meghatározott módon és formában zajlanak. Elsősorban öt éves kortól ajánljuk. Programunk szellemiségéhez igazodik, mozgás, művészeti neveléshez kapcsolódik. A foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus tartja. A különfoglalkozások díja önköltséges, a szülők által finanszírozott. A fakultatív foglalkozások költségének befizetése az étkezési térítési díj befizetésével egy időben történik az adott hónapra. A gyermekek részére nem kötelező! A gyermekek szülői igény alapján vehetnek részt a foglalkozásokon. A jelentkezés az év elején az igény felmérőlap aláírásával történik. 32

33 A különfoglalkozásokon való részvételi listát a csoportos naplóban helyezzük el. A részvétel nyomon követése az óvónő feladata. Térítés ellenében igénybe vehető tehetséggondozó foglalkozások: gyermektorna idegen nyelv néptánc modern tánc kézműves műhely zene-ovi Az alaptevékenységeken túli térítésmentes foglalkozások: logopédia hittan 8. Egyéb, az intézményre vonatkozó szabályok Látogatás, bérlés rendje Idegent az épületbe az óvodatitkár vagy dajka kíséri a keresett személyhez. Ügynök az óvodában nem árusíthat. Reklám jellegű anyagok elhelyezését csak a vezető engedélyezhet. Az óvoda helyiségeiben elsősorban a gyermekekkel kapcsolatos tevékenység folyhat. Bérbeadásról, ha az nem veszélyezteti az alapvető feladatok ellátását-az érintettek véleményének kikérésével az óvodavezető dönt. Az intézmény megállapodást köt, melyben rögzíti a két fél a tartózkodás helyét, idejét, a használat módját, a bérbeadás ellenszolgáltatását. Anyagi felelősség A szándékosan okozott kárért a szülő anyagi felelősséggel tartozik. Kiskorú gyermekéért is ő felel. Kisebb javításban kérjük a szülők segítségét. Kérjük a szülőket, hogy óvják és becsüljék meg az óvoda tulajdonát képező eszközöket, szülőtársaikat és gyermekeiket is erre neveljék. Gyermekek szereplése Médiumokban történő szerepléshez minden esetben írásba kérjük a szülők beleegyezését. Óvodások számára kiírt helyi versenyeken szülői engedéllyel veszünk részt. 33

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. HÁZIREND 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 1.2. Az intézményre vonatkozó szabályozás 1.2.1.Óvodai felvétel,

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában!

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában! HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere: A Házirendet az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el. A 2011 évi CXC. törvény a köznevelésről.20/2012. /VIII.31/ EMMI rendelet. 229/2012. /VIII.28/

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015. 2 Tartalom 1. Az óvoda általános adatai... 4 2. A házirend célja... 4 3. A házirend jogszabályi háttere... 4 4. Az óvoda nyitva tartási rendje... 4 5. Érkezés, hazabocsátás... 6 6. Nevelés nélküli munkanapok...

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

H á z i r e n d 1/2016.

H á z i r e n d 1/2016. H á z i r e n d 1/2016. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény 11/1994.

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail. Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.com OM:201636 Iktató szám: HÁZIREND Készítette: Ispán Lászlóné Megbízott óvodavezető 2015. A nevelés

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015.

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015. Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 28. Tel/Fax: 06 83 / 360-169, E-mail: grotovi@zalaszentgrot.hu ÓVODAI HÁZIREND ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: 202229.. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Verzió: 04-2013 Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND

Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND Az óvoda Házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Ez a Házirend a kázsmárki

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. december 1-től Verziószám: 2/2014

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben