A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ÉVI VERSENYRENDELKEZÉSEI ÉVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2013. ÉVI VERSENYRENDELKEZÉSEI 2013. ÉVI"

Átírás

1 A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ÉVI VERSENYRENDELKEZÉSEI A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ÉVI 1

2 VERSENYRENDELKEZÉSEI VITORLÁSHAJÓK VERSENYEIRE (3/ számú MVSZ elnökségi határozat) Bevezető A Magyar Vitorlás Szövetség évi Versenyrendelkezései Vitorláshajók Versenyeire, (továbbiakban: Versenyrendelkezések) Magyarország területén a Magyar Vitorlás Szövetség hivatalos versenynaptárában szereplő vitorlásversenyek rendezésére érvényesek. Továbbá minden magyar bajnokságra tekintettel a hazai és külföldi helyszínekre is. A Versenyrendelkezések előírásait egy adott versenyre csak az MVSZ külön engedélyével lehet módosítani és a módosításokat a versenykiírásban közzé kell tenni. 1. Részvételi jogosultság 1.1. Versenyzők A versenyeken résztvevő személyeknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek: - A versenyeken a vitorlás sportágban leigazolt belföldi, valamint olyan külföldi versenyzők indulhatnak, akik tagjai valamely ISAF-hez tartozó, nemzeti vitorlás sporthatóság által elismert egyesületnek vagy szervezetnek. - Belföldi illetőségű versenyző nevezése, csak a évi versenyengedélyt MVSZ bélyeggel igazoló érvényes egyesületi tagsági könyv bemutatása mellett, érvényes sportorvosi engedéllyel fogadható el. Utólagos, akár aznapi bemutatásra felmentés nem adható. A fenti előírás betartásáért a versenyvezető egy személyben felelős. A sportorvosi igazolás érvényessége 18 éves korig hat hónap, 18 éves kor felett egy év évi versenyengedélyi tagdíj befizetést igazoló szövetségi bélyeget csak évi versenyengedély kérőlapot leadott versenyzőknek ad ki a szövetségi iroda. A hajó benevezett kormányosának rendelkeznie kell az adott hajóra a Hajózási Szabályzat által előírt, érvényes képesítéssel és meg kell felelnie az ott leírt egyéb feltételeknek Hajók A versenyen résztvevő hajóknak rendelkeznie kell: Az MVSZ versenynaptárában szereplő versenyeken rendszeresen résztvevő hajóknak (hazai, illetve külföldi tulajdonossal rendelkezőknek egyaránt) érvényes MVSZ regisztrációval. Osztályelőírással rendelkező hajóknak rendelkezniük kell az előírás szerint elkészített felmérési dokumentummal. Önálló osztályelőírással nem rendelkező hajók esetében a felmérési lapot a regisztrációs lap helyettesíti. Az ily módón regisztrált hajókat az érvényes Yardstick és ORC lista tartalmazza. Ha egy hajó a versenynaptárban szereplő versenyek valamelyikén (például Kékszalag) eseti jelleggel vesz részt: 2

3 - amennyiben típusát itthon még nem regisztrálták, de szerepel a DSV által kiadott Yardstick listában, paraméterei a típusnak megfelelőek, értékelése a fenti lista alapján történhet. A versenyre történő nevezéskor a felelős személynek felmérési dokumentummal kell igazolnia, hogy hajója paraméterei a fentieknek megfelelnek. - ha típusa itthon már regisztrált, az annak megfelelő előnyszám szerint kell értékelni - Yardstick referenciával nem rendelkező, illetve a típustól eltérő felszereltségű hajók esetében az előnyszám meghatározásához a versenyre történő nevezés megkezdése előtt az MVSZ regisztrációt (adatfelvételt) meg kell kezdeni. Ilyen egységek esetében a hajó más előnyszámrendszerben (pl. ORC) meghatározott, és dokumentált előnyszámát is figyelembe kell venni. 10 m² alapvitorla felület felett a regisztráló ország hajózási hatósága által kiállított, a műszaki/tulajdoni állapotot igazoló érvényes hajólevéllel vagy annak kiállításáig érvényes ideiglenes hajóokmánnyal. Ha egy külföldi hajó hazai versenyeken indul, és országában rá ilyen kötelezettség nem vonatkozik, azt a verseny rendezője felé írásban kell bejelentenie, mely biztosítási okmányának másolatával együtt nevezési dokumentációjának melléklete. Versenyekre érvényes felelősségbiztosítással. Az erről szóló igazolás csak akkor fogadható el, ha abból vagy valamilyen kapcsolódó okmányból egyértelműen kiderül, hogy az adott hajó a verseny időtartamára rendelkezik felelősségbiztosítással, amely minimum 5 millió Ft összegig biztosít fedezetet. Nemzetközi verseny esetén az osztály előírásai alapján ettől magasabb biztosítási összeg is előírható. A Hajózási Szabályzat a hajók műszaki megfelelősségére vonatkozó jogszabály, illetve a hajólevél által előírt összes kötelező felszereléssel. A kötelező felszerelésnek a verseny egész időtartama alatt a hajón kell lennie. Hirdetésviselési engedéllyel, amennyiben a hajón az MVSZ Reklámszabályzata szerinti hirdetés található. Amennyiben a hajó hirdetésviselési engedély nélkül visel hirdetést, úgy azt a Reklámszabályzatban leírt módón lehet büntetni. 2. Nevezés 2.1. Minden hajó a versenykiírásban megjelölt helyen és nevezési határidőn belül köteles írásban, határidőn belül nevezni. Bajnokságok és ranglista versenyeknél kötelező a versenykiírásban az előnevezési határidő megjelölése. A későn nevezők megemelt nevezési díjat fizetnek. Ennek előírását, mértékét a versenykiírásnak kell tartalmaznia A nevezést a nevezési lapon kell a rendezőség részére benyújtani. A nevezéskor kérés nélkül is be kell mutatni azokat a dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy az 1. pontban megfogalmazott részvételi jogosultságnak mind a nevezni kívánt személyek, mind a nevezni kívánt hajó megfelelnek. Ezek hiányában nevezés nem fogadható el. 3

4 2.3. A nevezési lapon fel kell tüntetni a felelős személy nevét. Amennyiben a nevezési lapon a felelős személy nincs feltüntetve, akkor a felelős személynek a benevezett kormányost, illetve serdülő és ifjúsági osztályokban az edzőt kell tekinteni. A felelős személy jogkövetkezményekkel felel az élet- és vagyonbiztonságért, ezért a nevezési lapot a helyszínen alá kell írnia. Serdülő és ifjúsági osztályok kivételével ahol a felelős személy az edző a felelős személynek a verseny alatt a hajón kell tartózkodnia. Indokolt esetben történő személycsere esetén a feladatát átvevő személyt a hajót benevező egyesület vagy egyén köteles írásban megjelölni A versenyző a nevezés leadásával automatikusan, magára nézve kötelezőnek ismeri el a hatályos ISAF, MVSZ és a versenyrendező által a versenykiírásban és a versenyutasításban rögzített szabályokat és feltételeket Elektronikus előnevezés Amennyiben a verseny rendezője a kiírásban lehetővé teszi, az MVSZ versenyengedélyével rendelkező sportolóknak lehetősége van elektronikus előnevezésre a VIHAR rendszeren ( keresztül a kiírásban meghatározott időszakban. Az előnevezés csak akkor válik érvényessé, ha a nevezés helyszínén, a nevezési határidőn belül: bemutatásra kerül a VIHAR rendszerben nem regisztrált, a részvételi jogosultságot igazoló összes irat, a csapat képviselője aláírásával igazolja a nevezést, a nevezési díj kiegyenlítésre kerül. A VIHAR rendszerben nyilvántartott adatoktól függetlenül, a versenyző felel a részvételi jogosultságokat igazoló dokumentumok meglétéért és azok érvényességéért. Az MVSZ által rendezett nagyhajós versenyeken, azok az elektronikusan nevező egységek, melyeknek minden indulást igazoló irata már érvényesen tárolva van a VIHAR rendszerben, a nevezési díjat megfelelő bankkártya (VISA, EC) használatával on-line is kiegyenlíthetik Nevezéskor hamis adatok közlése csalásnak minősül és az RRS 69. szabály szerint büntetni kell. 3. Hatósági jelzések, osztályjelzések, vitorlaszám, eseményreklám 3.1. Az osztály- és alosztályjelzéseket a vitorlákon az osztályelőírásnak, illetve a 6. pontnak megfelelően kell viselni. Azoktól való eltérés esetén a vitorlás a versenyen nem értékelhető A hajók kötelesek a számukra kiadott vitorlaszámot nagyvitorlájukon viselni Hátszélvitorlával rendelkező hajók nem viselhetnek azon a nagyvitorlától eltérő számot. Amennyiben az esetleg eltérő szám nem távolítható el, úgy a számot jól láthatóan X alakban át kell ragasztani vagy festeni. Eltérő szám használata óvási ok lehet. 4

5 3.4. Az ország (HUN, illetve a hivatalosan képviselt ország RRS szerinti) jelzése a nagyvitorlán kötelező. Kivételt képeznek a nemzetközi rajtszámmal rendelkező hajók, amennyiben azt osztályelőírásuk ezt lehetővé teszi. Idegen országjelzést magyar hajó egyik vitorláján sem viselhet! Amennyiben a jel nem távolítható el, azt X alakban át kell ragasztani vagy festeni. Ennek elmulasztása óvást vonhat maga után Valamennyi versenyben lévő, Magyarországon hatósági nyilvántartásba vett hajónak viselnie kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság, külföldön lajstromozott hajóknak az illetékes szervezet által kiadott nyilvántartási számot továbbá nagyhajós osztályokban a hajó nevét Nagyhajós osztályokban a versenyben lévő hajónak a V kódlobogó használata kötelező. Versenyben lévő hajó nemzeti lobogót nem viselhet. A nemzeti lobogó kitűzése egyben a verseny feladását jelzi A verseny szervezője/támogatója jogosult hirdetés/rajtmatrica viselését előírni a hajó következő részein: a hajótest első 20%-án, mindkét oldalon (ha a hajóhossz 8 méternél kisebb, a hajótest első 25%-án, illetve első 1,2 m-én), a nagyvitorla boomjának első 20%-án, a hátsó árbocmerevítőn (ha a hajón van ilyen), maximum 500 x 750 mm lobogó formájában. 4. Mocók a versenyen A vitorlázás sportágban leigazolt, 14 éves vagy annál fiatalabb (2013. évben az január 1-jén és azután született) személyek továbbiakban mocók részvétele nagyhajós versenyeken az alábbiak szerint engedélyezett: 2 személyes hajó esetén nem nevezhető, 3-5 személyes hajó esetén 1 fő, 6 vagy többszemélyes hajó esetén 2 fő nevezhető, amely létszámok semmilyen esetben nem léphetők túl. A mocó(k) a verseny ideje alatt a hajó fedélzetén csak a felelős személy felügyelete mellett tartózkodhat(nak). Az előírások betartatása és értük minden nemű felelősség vállalása a hajóra benevezett felelős személyt terheli. 5. Hajóosztályok, bajnokságok A. HAJÓOSZTÁLYOK, KORCSOPORT ÉS KORHATÁR BESOROLÁSOK, ALOSZTÁLYOK JELZÉSE A VITORLÁN 5.1. Versenyosztályok I. (nemzeti és olimpiai,serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt, masters és női hajóosztályok) 5

6 Hajóosztály Korcsoport Korhatár/ Alosztályjelzés a vitorlán vagy születési év Optimist serdülő 9-12 év csík a felső latnizsák alatt ifjúsági év Cadet serdülő csík a felső latnizsák alatt kormányos 9-14 év legénység 8-14 év ifjúsági év Laser 4.7 U18 fiú U16 fiú U18 lány U16 lány női abszolút 1995 és előtte 420 ifjúsági 18 évig csík a felső latnizsák alatt felnőtt felnőtt női piros álló négyszög osztályelőírás szerint Kalóz ifjúsági 18 évig csík a felső latnizsák alatt felnőtt felnőtt női piros álló négyszög osztályelőírás szerint Nyílt többtestű Formula 18 felnőtt felnőtt Laser Radial nyílt abszolút U19 fiú U17 fiú Laser Radial női abszolút piros álló rombusz osztályelőírás szerint U U U Laser Standard abszolút U U Masters Finn junior 21 évig csík a felső latnizsák alatt 6

7 felnőtt masters 40 évtől 470 junior 21 évig csík a felső latnizsák alatt felnőtt felnőtt női piros álló négyszög osztályelőírás szerint 49er FD Sikló Star Soling felnőtt felnőtt felnőtt felnőtt felnőtt 5.2 Versenyosztályok II. Nagyhajós osztályok Klasszikus flotta osztályok Osztályjelzés a vitorlán Összevont cirkáló saját jelzésük (8 R, 6 R, 75-ös, 55-ös cirk. osztályok és az osztályba befogadott egyéb hajók), 6, 75, 55) 70-es cirkáló osztály es cirkáló osztály V 40-es cirkáló osztály as cirkáló osztály es cirkáló + Európa 30-as osztály 22, E 25-ös jolle C 15-ös jolle P A 22-es cirkáló és az Európa 30-as a bajnokság kivételével együtt indulnak, és együtt értékelik őket. One Design flotta osztályok: Asso m One Design 8 (8mOD logó) Elliott 770 E770 Sudár Regatta S (Sudár logó) Scholtz 22-es S22 J24-es osztály J24 Dragon osztály D 11m One Design 11 Melges 24 Melges 24 X-35-osztály X 35 7

8 Sporthajó flotta osztályai: 33-as osztály 33 Regina osztály RAX Nautic osztály NAU Sudár Sport S (Sudár logó) + csík a felső latnizsáknál Dolfin osztály DOL Nagyhajós Yardstick (továbbiakban Nh YS) flotta csoportok: Yardstick I. csoport YS-szám: 99 és alatta piros szalag a hátsó (oldal-) Merevítőn Yardstick II. csoport YS-szám: sárga szalag a hátsó (oldal-) Merevítőn Yardstick III. csoport YS-szám:110 és felette zöld szalag a hátsó (oldal-) Merevítőn A Nh YS csoportokban indulóknak a vitorlán viselt jelzésüktől függetlenül a fent megjelölt szalagokat kell viselni a versenyeken (mérete 5-7 cm x 1 m). Értékelés a Nh YS osztályokban a Vitorlás Versenyhajók Regisztrálási, Felmérési Előnyszámadási Szabályzat előírásai szerint évben azok az osztályok tekinthetőek versenyosztálynak, amelyek megfelelnek a Magyar Vitorlás Szövetség Nagyhajós Osztálypolitika pontjában előírtaknak. B. BAJNOKSÁGOK 5.3. A nagyhajós osztályok kivételével az országos felnőtt, junior, ifjúsági és serdülő bajnokságokra csak az a belföldi illetőségű versenyző és hajó nevezhető, aki/amely kormányosa a 2012-es versenyévadban valamely hajóosztályban minősítést szerzett, illetve a évben legalább 6 alkalommal teljesített érvényesen futamot Külföldi állampolgár kormányosként, illetve legénységként egyaránt az alábbi feltételek egyidejű teljesítése esetén jogosult magyar bajnoki cím és helyezés megszerzésére: valamely magyar sportegyesület az MVSZ által elismert vitorlás szakosztályának leigazolt versenyzője, az adott bajnokság évét is beleértve, legalább 3 éve folyamatosan éves MVSZ versenyengedéllyel rendelkezik, rendelkezik a bajnokság szempontjából illetékes flotta hozzájáruló nyilatkozatával. A fenti feltételeknek nem megfelelő külföldi versenyző is nevezhető az országos bajnokságokra, de eredménye csak nemzetközi értékelésben szerepelhet. Ezt az előírást minden magyar bajnokság kiírásában fel kell tüntetni. 8

9 5.5. Olimpiai, nemzeti, ifjúsági és utánpótlás osztályok bajnokságain az osztályokat csak abban az esetben lehet értékelni, ha azokon legalább 8 hazai egység vesz részt. Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajóegységet, amely a megrendezett futamok legalább 50%-án érvényesen elrajtolt Az olimpiai, a Kalóz, 420 és a Laser Radial osztályok bajnokságain együtt indított és per-számmal értékelt alosztályai (veterán, junior és ifjúsági) helyezéseit amennyiben az alosztályok minimálisan 8 egységgel vesznek részt az adott bajnokságon per-számok alapján kell értékelni. Amennyiben az alosztályokban nyolcnál kevesebb az indulók száma, úgy a legjobbat díjazni kell, de a bajnokság nem értékelhető. (A Kalóz, 420 és Laser Radial osztályokban az ifjúsági versenyzők felnőtt és junior bajnoki címet is szerezhetnek.) 5.7. Országos Nagyhajós Bajnokságok kategóriái: OD kategória: 8m One Design, Asso 99, Elliott 770, Melges 24, Sudár Regatta, Scholtz 22- es, Dragon osztáy, J24-es osztály, 11m One Design, X-35-ös osztály A bajnokságok a kiírásoknak megfelelően pályafutamokkal kerülnek lebonyolításra. Sport kategória: Nautic osztály, Regina osztály, Sudár Sport osztály, Dolfin osztály, 33-as osztály, ORC A bajnokságok a kiírásoknak megfelelően pályafutamok és napi túrafutamok kombinációjával kerülhetnek lebonyolításra. Klasszikus kategória: Összevont cirkáló, 70-es cirkáló, 50-es cirkáló osztály, 40-es cirkáló osztály, 30-as cirkáló osztály, 22-es cirkáló osztály, Európa 30-as osztály, 25-ös jolle osztály,15-ös jolle osztály A bajnokságok az osztályok igényeit figyelembe véve, a kiírásoknak megfelelően pályafutamok, illetve pályafutamok és napi túrafutamok kombinációjával kerülnek lebonyolításra. Nagyhajós minősítő és ranglista versenyeket az önálló hajóosztályok részére lehet kiírni. Az önálló hajóosztály kritériumait nem teljesítő hajóosztályok az előnyszámnak megfelelő nagyhajós Yardstick/ORC csoportban indulhatnak, illetve a versenyrendező döntésétől függően külön osztályként is. Ezt a verseny előtt legalább négy héttel írásban kezdeményezniük kell a verseny rendezőjénél évben, az Országos Nagyhajós Bajnokságon történő részvétel feltételeit a Magyar Vitorlás Szövetség Nagyhajós Osztálypolitikája pontja írja elő. Kivételt képeznek a YS osztályok amelyek számára a Magyar Vitorlás Szövetség évben nem rendez országos bajnokságot. Nagyhajós osztályok bajnokságait akkor lehet országos bajnokságként értékelni, ha azokon minimálisan az Osztálypolitikában meghatározott, a következő táblázatban felsorolt számú hajóegység részt vesz. Amennyiben az 9

10 előzetesen meghirdetett bajnokságon a minimum létszámot el nem érő, de legalább hat hajóegység vesz részt, a verseny flottabajnokságként értékelhető. Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajóegységet, amely az előírt határidőig a versenyre benevezett és a kiírt futamok közül minimum egy futamon elindult. OSZTÁLYOK BAJNOKSÁGI ÉRTÉKELÉSÉNEK FELTÉTELEI 2012-TŐL INDULÓ HAJÓK MINIMÁLIS LÉTSZÁMA Hajóhossz/típus VB- EB* ISAF o.** Egyéb OD és nemzeti o. Klasszikus o. Svertes/többtestű < 7,6 m Tőkesúlyos < 7,6 m 25 8*** 10 Minden hajó 7, m 20 8*** 6 Minden hajó > m 12 Minden hajó >15.0 m 8 6 *ISAF előírás szerint ** Az ISAF által elismert osztályok Magyar Bajnokságon történő részvétele esetén ***2012-től az ISAF, OD és nemzeti osztályoknál: 10 egység Összevont osztályokban (pl. összevont cirkáló, nyílt többtestű) az osztályba sorolt legrövidebb hajó hossza határozza meg a szükséges egységek számát. Előnyszám alapján versenyző osztályokban 10 hazai egység, kivéve az Összevont cirkáló osztály Az a nagyhajós osztályhajó, amelynek részére országos bajnokságát írnak ki, más országos bajnokságon nem indulhat kivéve az ORC bajnokságot. 6. Egyéb versenyeken való részvétel előírásai 6.1. Egyéb versenyeken nagyhajós osztályhajó amennyiben az osztályoknak van kiírva csak saját osztályába nevezhet, illetve csak azon osztály versenyein indulhat, amely hajóosztályban tagként van nyilvántartva. Amennyiben valamelyik osztályba nevezettek száma nem éri el a négy egységet, a rendező jogosult ezeket a hajókat (a klasszikus flottához tartozó hajók kivételével) a megfelelő YS/ORC osztályba sorolni. Az átsorolást az első futam rajtja előtt min. 2 órával a hirdetőtáblán, illetve lehetőség szerint személyesen/telefonon is közölni kell az érintett egységek képviselőivel. Amennyiben egy osztályban nincs 6 résztvevő egység, az értékelést és díjazást legalább az alábbiak szerint kell végezni: 2-3 induló esetén: I. helyezett 4-5 induló estén I-II. helyezett 6.2. A versenyeken vagy versenysorozatokon az alábbi hajóosztályokat, illetve alosztályokat együtt kell indítani, és amelyikben korcsoportonként 6 induló van, az abszolút értékelésen belül per-számmal kell értékelni: Optimist ifjúsági és serdülő 10

11 Cadet ifjúsági és serdülő Laser felnőtt és junior Laser Radial a Laser osztályszövetség részeként szerveződő nyílt osztály, melyen belül a Laser Radiál női olimpiai osztály. - Versenyt lehet rendezni: 1. Nyílt 2. Női (csak olimpiai osztályként) 3. Ifjúsági (alsó-felső korhatár: év) kategóriákban, vagy 4. Az kombinációjában (a versenykiírásban kell meghatározni). - A versenyre nevezés feltételeinek és a verseny végeredményének részletezését minden esetben a versenykiírásban kell rögzíteni Az olimpiai osztályok, a Kalóz, 420 és a Laser Radial osztályok versenyein együtt indított és per-számmal értékelt alosztályok (veterán, női, junior és ifjúsági) helyezéseit amennyiben az alosztályok minimálisan 6 (hat) egységgel vesznek részt az adott versenyen abszolút sorrend alapján is és a per-számok alapján is értékelni és megfelelően díjazni kell. Amennyiben az alosztályokban hatnál kevesebb az indulók száma, úgy csak a legjobbat kell díjazni A Cadet ifjúsági és serdülő, valamint az Optimist ifjúsági és serdülő osztályok per-számmal értékelt egységeinek eredménye az abszolút sorrend alapján nem érvényesíthető. Ezek az osztályok tehát egy verseny keretében csak egyszer értékelhetők amennyiben az adott osztályban előírt létszámú egység vett részt a versenyen A Laser és Sikló hajóosztályok korábbi elnökségi határozat értelmében, semmilyen versenyen nem indíthatók és értékelhetők együtt A Sikló hajóosztály részére a Magyar Vitorlás Szövetség versenyt illetve bajnokságot semmilyen formában nem rendez és nem támogat. 7. Éves egyesületi rangsor 7.1. A rangsor kiszámítása a évi országos bajnokságok 1-6. helyezettjeinek pontozása alapján történik az alábbiak szerint: - Az első hely 7 pontot ér. - A 2-6. hely 5-1 pontot ér. A flottabajnokságok eredményei a rangsorba nem számítanak bele A rangsor összeállításánál a 4/ sz. MVSZ elnökségi határozat szerint az olimpiai osztályok (49er, Csillaghajó, 470, Finn, Laser, Laser Radial női) bajnokságain elért pontszámokat háromszoros; az ifjúsági (serdülő /Laser 4.7, Cadet, Optimist/, ifi /420, Kalóz, Laser Radial, Cadet, Optimist/, junior /470, Finn, Laser/), a Kalóz, a Soling és a Repülő Hollandi osztályok bajnokságain elért pontszámokat kétszeres; a többi hajóosztály (420 felnőtt, Laser Radial felnőtt, Finn masters (11/ sz. elnökségi határozat szerint), Kalóz női, Katamarán és Nagyhajós osztályok országos bajnokságain elért pontszámokat egyszeres értékkel kell figyelembe venni. 11

12 7.3. A rangsor megállapításánál egy versenyzőnek egy bajnokságon belül csak egy helyezése számítható be eredményességi pontként. Kivételt képez ez alól a junior osztály, valamint a 420 és Laser Radial osztály, amelyben mind az ifjúsági (ha megfelelő létszámú a felnőtt indulók száma) és a junior, mind a felnőtt bajnoksági eredmény számít Az egyesületi rangsor számításánál, amennyiben egy hajóban különböző egyesületek színeiben vitorlázó legénység versenyez, úgy az eredményességi pont megosztható, de csak abban az esetben, ha ezt az érintett egyesületek a nevezésnél külön kérik, és ez az eredménylistán is úgy szerepel. 8. Ranglista 8.1. Ranglistaszámítás az olimpiai és nemzeti felnőtt, ifjúsági és serdülő osztályokban Csak a versenynaptárban faktorszámmal jelölt és előre meghatározott ranglistaversenyek vehetők figyelembe Az indulók minden versenyen a következő képlet alapján számítandó pontszámot kapják: A képletben szereplő változók magyarázata: P: pontszám (két tizedesre kerekítve) N: indulók száma (indulónak számít azon egység, amely legalább egy futamon elrajtolt) H: a versenyen elért helyezés F: faktorszám K: korrekció a megrendezett futamok száma szerint A ranglista összeállításánál az olimpiai felnőtt és junior (470, Finn és Laser), az ifjúsági (420, Laser Radial, Laser 4.7, Cadet, Optimist,), a serdülő (Cadet, Optimist), a nemzeti (FD, Soling, Nyílt többtestű) és a Kalóz felnőtt és ifjúsági osztályok 5 (4 + bajnokság) legjobb versenyeredménye számítandó be akkor, ha versenyenként legalább 6 hajó indult. A beszámított versenyek végeredménye alapján kialakult két tizedesre kerekített pontszám összessége adja a mindenkori sorrendet. A Kalóz osztály kivételével három verseny teljesítéséig minden verseny számít, az előre meghatározott legjobb versenyeredmények számának teljesítése esetén a legrosszabb kiejthető. Ennél kevesebb versenyeredmény esetén kieső nincsen. A bajnokság eredményét minden esetben be kell számítani, az nem ejthető ki. 12

13 Külföldi versenyeken való részvétel miatti korrekció: a VB-n, Eb-n és az osztályszövetségek által április 1-ig megjelölt, az MVSZ Elnöksége által jóváhagyott legfeljebb 2 jelentős nemzetközi versenyen való részvétel esetén, amennyiben egyidejűleg hazai ranglista verseny kerül megrendezésre, a kiutazó versenyzők a versenyévad során elért hazai ranglista pontjainak (kivéve a bajnokság) átlagát kaphatják. Ezt az átlagot csak az a versenyző, illetve hajóegység kaphatja, amelyik a kiemelt külföldi versenyen a mezőny első felében végzett. A tényleges igényt a verseny előtt egy hónappal az érintett versenyző(k) edzője adhatja be a Főtitkárnak. A határidőn túl érkező igények nem tudjuk figyelembe venni A ranglista számítást az osztályszövetségek végzik és a kiszámított ranglistákat az osztályok kötelesek legkésőbb november 15-ig eljuttatni az MVSZ titkárságára Ranglistaszámítás a nagyhajós osztályokban A ranglistaversenyeket a nagyhajós osztályok maguk határozhatják meg a versenynaptár alapján. Ezt adott év március 31-ig le kell adni az MVSZ Nagyhajós Bizottsága részére véleményezésre. A jóváhagyott versenyeket a bizottság az MVSZ kiértékelő csoportja részére április 15-ig eljuttatja. A ranglistaszámítást az osztályok végzik és a kiszámított ranglistákat kötelesek legkésőbb november 15-ig eljuttatni az MVSZ titkárságára évben ranglista kizárólag az 5.2. pontban meghatározott versenyosztályokban induló hajók részére kerül értékelésre A évi ranglisták értékelésénél a MVSZ versenynaptárában szereplő versenyek közül az országos bajnokság futameredményeit (a futamszámtól függetlenül max. a legjobb hat futam eredménye), az MVSZ Nagyhajós Bizottsága által javasolt és az elnökség által jóváhagyott kiemelt minősítő távversenyekből (MT) három verseny legjobb futameredményeit és a pályaversenyekből (MP) két verseny legjobb futameredményeit kell figyelembe venni úgy, hogy a futamok száma nem lehet összesen 12-nél több A ranglisták hajóosztályonként kerülnek értékelésre A futameredmények értékelése az alábbi pontszámítás szerint történik: helyezés a célban pontszám 1. hely indulók száma 2. hely indulók száma 1 további helyezések indulók száma helyezés + 1 Az elrajtolt, de érvényes futameredménnyel nem rendelkező (hárombetűs kódok, a DNC, DNS kivételével) hajók minden esetben 0,5 pontot kapnak Az egyes versenyek futameredményei csak abban az esetben vehetők figyelembe, ha az adott futamon legalább 6 hajó elrajtolt. 13

14 Minden négy futamból egy kieső számítandó (a futamok közé beszámítandóak a versenyben kieső futamok is) A hajóosztályok ranglista győztesei a legtöbb pontot szerző hajók pontegyelőség esetén a A Vitorlázás Versenyszabályai a évekre A8 szabálya szerint kell eljárni. Az MVSZ az év végén a ranglista győztes hajókat vándorkupával díjazza. 9. Minősítés 9.1. Minősítés az olimpiai és nemzeti serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt osztályokban A versenynaptárban csak faktorszámmal jelölt versenyek vehetők figyelembe A számítás módja azonos a pontban leírtakkal A minősítés összeállításánál a kormányosokról és a legénységről külön lista készül A felnőtt olimpiai és nemzeti osztályok esetében 7 (6 + bajnokság), ifjúsági és serdülő osztályok esetében 9 (8 + bajnokság) legjobb versenyeredmény alapján kapott pontszám számítandó be a minősítések alapját képező sorrendbe. A beszámított versenyek között szerepelnie kell az országos korosztályos bajnokságnak Minősítési listára csak azok a versenyzők kerülhetnek, akik a versenyévad folyamán legalább háromszor, a pont szerint szereztek pontot Egy hajóegységben hajózó, azonos pontszámot elért versenyzők esetében a legénység minősítésének szintje nem haladhatja meg a kormányosét A fentiek szerint kialakult minősítési sorrend első 10%-a I. osztályú, további 20%-a II. osztályú, a további 40%-a III. osztályú minősítést ér el. Az utolsó 30%-a nem minősül Az MVSZ elnökségének 14/ sz. határozata értelmében, a nemzetközi eredményesség elismeréseképpen Európa-bajnokságon és világbajnokságon elért 1-6. helyezés esetén I. osztályú, helyezés esetén II. osztályú, helyezés esetén III. osztályú minősítést szerez adott évben a fenti eredményt elért versenyző. Ha az adott versenyző a hazai versenyeredményei alapján jobb minősítést szerezne, mint a nemzetközi eredményei alapján, akkor az a minősítési osztály veendő figyelembe Minősítés a nagyhajós osztályokban A versenyzők neve akkor kerülhet a minősítési listára, ha az értékelt minősítő futamoknak legalább a felén részt vettek. 14

15 A versenyzők minősítését a versenyosztályonként értékelt nagyhajós ranglisták végeredményei alapján az alábbiak szerint kell elvégezni: A ranglisták első 10%-ában végzett hajóegységek pontnak megfelelő versenyzői I. osztályú minősítést kapnak. A ranglisták 11-30%-ában végzett hajóegységek pontnak megfelelő versenyzői II. osztályú minősítést kapnak. A ranglisták 31-70%-ában végzett hajóegységek pontnak megfelelő versenyzői III. osztályú minősítést kapnak. A ranglisták utolsó 30%-ában végzett hajóegységek versenyzői nem minősülnek. A ranglista százalékos számításánál a kerekítés szabályai szerint kell eljárni. Amennyiben egy hajóosztály ranglistáján 30-nál több hajó szerepel, a minősítés megállapításánál csak a ranglista első 30 helyezettjét szabad figyelembe venni. 6 rangsorolt esetén: az 1. hajó I. osztályú, a 2. hajó II. oszt., a 3-4. hajó III. osztályú 10 rangsorolt esetén: az 1. hajó I. osztályú, a 2-3. hajó II., a 4-7. hajó III. osztályú 15 rangsorolt esetén: az 1-2. hajó I. osztályú, a 3-5. hajó II., a hajó III. osztályú 20 rangsorolt esetén: az 1-2. hajó I. osztályú, a 3-6. hajó II., a hajó III. osztályú 25 rangsorolt esetén: az 1-3. hajó I. osztályú, a 4-8. hajó II., a hajó III. osztályú 30 rangsorolt esetén: az 1-3. hajó I. osztályú, a 4-9. hajó II., a hajó III. osztályú (A minősítési listákon jelölni kell, hogy az adott személy kormányosként vagy legénységként ért el minősítést.) 10. Versenyek rendezése E pontban szereplő előírások és ajánlások az összes, a Magyar Vitorlás Szövetség hivatalos versenynaptárában szereplő versenyre érvényesek Versenykiírások, nevezési díjak Versenykiírások benyújtása, jóváhagyása Az adott verseny A vitorlázás versenyszabályai a évekre J függeléknek megfelelő és, ha alkalmazzák, a Magyar Vitorlás Szövetség Általános versenyutasításával összhangban készülő versenykiírás tervezetét legalább 45 nappal a verseny első futamának napja előtt elektronikusan jóváhagyásra be kell nyújtani a Magyar Vitorlás Szövetség titkárságára, a címen. A benyújtott versenykiírást az Magyar Vitorlás Szövetség szakbizottságai 10 napon belül jóváhagyják, illetve esetleges javítást, hiánypótlást javasolnak. A jóváhagyott vagy megerősített versenykiírások ezt követően automatikusan felkerülnek az Magyar Vitorlás Szövetség weboldalára. 15

16 Nevezési díjak (ajánlás) Versenynapok száma Teljes nevezési díj Csökkentett nevezési díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az január 1-jén vagy azután született versenyzők a csökkentett nevezési díjat fizetik. Nagyhajós hajóosztályokban az január 1-jén vagy azután született versenyzők (mocók) nevezési díjat nem fizetnek. Valamennyi fenti összeg alanyi adómentes Versenyek hatósági engedélyei Versenyt csak a megfelelő hatósági engedélyek birtokában szabad rendezni. Az Magyar Vitorlás Szövetség hivatalos versenynaptárában szereplő verseny engedélyeztetését a területileg illetékes vízirendészeti kapitányságon kell kérelmezni legalább 40 nappal a verseny előtt. A késve benyújtott kérelmeket a hatóság mérlegelés nélkül köteles elutasítani Szakhatósági kérelem A módosított 29/2001.(IX.1.) KÖVIM rendelet alapján a hajózási hatóság szakhatósági eljárásának díja Ft A4 es laponként. A évi CXL törvény alapján a szakhatósági hozzájárulás kiadására az eljárási díj befizetésének hiányában nincs lehetőség, ilyen esetben a hiánypótlásra felszólítás az engedélyező hatóság feladata. Az ügyintézés gyorsítása érdekében célszerű, hogy a szakhatósági díj befizetésének igazolását a kérelmező már a rendőrhatósági engedély benyújtásakor igazolja. Ennek hiányában az engedélyező hatóság hiánypótlásra szólítja fel határidő kitűzésével ekkor azonban előfordulhat az, hogy az engedélyező hatóság és a szakhatóság törvény által előírt határidőinek betartása esetén sem tudja a rendező a vízi rendezvényt megtartani, mert az engedélyt időben nem kapja meg, illetve a Hajósoknak szóló hirdetményt sem tudja megjelentetni. A balatoni vízi rendezvények esetében az eljárási díjat a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára kell befizetni. A megjegyzés rovatban az alábbiakat kell feltüntetni: Balaton, kérelmező neve, címe és a rendezvény időpontja Rendőrségi engedély - Kitöltött Kérelem vízi rendezvény engedélyezéséhez formanyomtatvány (letölthető: - egy 1: méretarányú helyszínrajz arról a vízterületről, amelyen rendezvény megtartását tervezik, - a versenykiírás egy példánya, 16

17 Ft illetékbélyeg. Balatoni viszonylatban az illetékes hatóság a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya, 8640 Fonyód, Pf.: 77, telefon/fax: (85) A vízi rendezvények eljárásával kapcsolatos elektronikus dokumentumokat a BVRK Igazgatásrendészeti Osztály előadójának címére kell elküldeni Hajósoknak szóló hirdetmény A verseny előtt legalább 10 nappal (hajózási zárlatot igénylő esetben 20 nappal) kérelmezni kell a rendezvényről a Hajósoknak szóló hirdetmény kiadását az alábbi címen: Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 1066 Budapest, VI. Teréz krt. 62. Levélcím: 1387 Budapest, 62, Pf.: 30 Zsoldos János, tel.: (1) , (I. em. 110.) A kérelemhez mellékelni kell: - egy kitöltött Adatlap hajósoknak szóló hirdetmény kiadásához formanyomtatványt,(letölthető: atal/hlf_hszh_kerelem.doc) - egy 1: méretarányú helyszínrajzot arról a vízterületről, amelyen rendezvény megtartását tervezik, - a versenykiírás egy példányát, - az eljárási díj ( Ft) befizetését igazoló eredeti feladóvevényt vagy átutalás igazolását. Az Nemzeti Közlekedési Hatóság a kérelem és a rendészeti hatóság által részükre is átküldött engedély alapján teszi közzé a Hajósoknak szóló hirdetményt, amely a weboldalukról ( is letölthető Kikért bajnokságok és utánpótlás ranglista versenyek rendezésére vonatkozó speciális, kiegészítő előírások Szerződéskötés Kikért bajnokságokat csak a Magyar Vitorlás Szövetséggel kötött írásbeli szerződésben rögzítetteknek megfelelően, a Magyar Vitorlás Szövetséggel közösen lehet rendezni Versenykiírás A versenykiírás tervezetének jóváhagyása során a szakbizottságok által megjelölt javítások és hiánypótlások kötelező érvényűek a kikért bajnokságot rendező szervezet számára Tisztségviselők jóváhagyása 17

18 A kikért bajnokságokat és az utánpótlás ranglista versenyeket rendező szervezetek legalább 30 nappal a verseny első futamának napja előtt kötelesek az érintett szakbizottságok által a versenyen közreműködő következő tisztségviselők jóváhagyását kérni: - versenyvezető, - több pályán rendezendő verseny esetén a pályafelelősök, - a versenyrendezőségtől független versenybíróság elnöke, - a versenyrendezőségtől független versenybíróság további tagjai (legalább két fő, utánpótlás ranglista versenyeken legalább három fő), - felmérő (csak kikért bajnokság esetén). A jóváhagyás kérelmét a Magyar Vitorlás Szövetség titkárságán keresztül kell a címen, elektronikus formában benyújtani. A szakbizottságok jóváhagyását a versenyt rendező szervezet köteles a hivatalos hirdetőtáblára kifüggeszteni. A felkért hivatalos személyek minősítése feleljen meg a Versenyrendezők minősítési rendszerében és a Versenybírók minősítési rendszerében támasztott követelményeknek. Felkéréskor meg kell győződni, hogy a hivatalos személyek az ISAF 34. rendelkezésében foglaltak szerint nem érdekelt személyek. A versenyvezető és a versenybíróság elnöke nem lehet azonos egyesületnek tagja. A szakbizottságok a versenyt rendező szervezet kérésére segítenek hivatalos személyek közvetítésében, illetve delegálásában Egyéb követelmények (a) Országos Bajnokságokat öt versenynapra kell kiírni. (b) Kedvezőtlen időjárás miatt érvénytelen bajnokságot csak akkor lehet a 81. szabállyal összhangban más napokra áthelyezni, ha azt az adott bajnokságra benevezett minden versenyző aláírásával igazoltan jóváhagyta. (c) Utánpótlás ranglista versenyeken és a Versenyrendelkezések 5.1. pontjában felsorolt hajóosztályok (a 49er, a Formula 18, a Nyílt többtestű, a Repülő Hollandi, a Soling és a Star hajóosztályokat kivéve) kikért bajnokságain a rendező szervezet biztosítsa a 42. szabály betartásának P függelék szerinti ellenőrzését Versenyek dokumentációja Versenydokumentáció, jelentések - A megtartott versenyek dokumentációjának egy példányát a versenyt rendező szervezet köteles a verseny utolsó versenynapját követő nyolc napon belül a Magyar Vitorlás Szövetség címére eljuttatni. - A versenyvezető és a versenybíróság elnöke a Versenyrendezők minősítési rendszerében és a Versenybírók minősítési rendszerében rögzített módon küldjék be jelentéseiket Eredményszámítás, eredményközlés (a) A versenyeken elektronikus eredményszámítást kell készíteni a Sailwave szoftverrel, amely ingyenesen letölthető a weboldalról. 18

19 (b) Előnyszámos értékelést tartalmazó versenyeredmény tartalmazza a rajtidőket, az összes hajó célba érési idejét, előnyszámát és korrigált idejét úgy, hogy közvetlen, Excel alapú feldolgozásra is alkalmas legyen. Nyomatékosan kérjük a vezeték- és keresztnevek pontos nyilvántartását, ezzel megkönnyítve a minősítés- és ranglistaszámítás összesítését. Azonos nevű versenyzők esetén a születési évet is jelezzék a versenyeredményen. (c) A versenyek eredményhirdetését követő 24 órán belül a versenyt rendező szervezetek küldjék el a versenyeredményt elektronikusan a Magyar Vitorlás Szövetség kommunikációs vezetőjének. (d) Kapcsolattartás a médiával (ajánlás): A versenyeredmények a sportág népszerűsítése érdekében, még a verseny befejezésének napján elküldhetők az alábbi címekre: - MTI Sportszerkesztőség: Ambrus Gábor, telefon/fax: (1) , - Nemzeti Sport, Tóth Anita, telefon: (1) , fax: (1) , Versenybeszámoló (ajánlás) A Magyar Vitorlás Szövetség hivatalos versenynaptárában szereplő versenyek rendezői jogosultak a versenyek eseményeit leíró beszámoló(ka)t, médiatartalmakat a Magyar Vitorlás Szövetség titkárságának és kommunikációs vezetőjének eljuttatni, és azok megjelenését kérni a Magyar Vitorlás Szövetség hivatalos weboldalán Versenyek ellenőrzése Ezen pontban szereplő előírások betartását a Versenyrendező és Versenybíró Bizottság által esetenként összeállított ellenőrző csoport végzi éves ellenőrzési terv alapján vagy eseti felkérés szerint. Az ellenőrző csoport tagjai a verseny teljes időtartama alatt bármikor vagy a verseny után, a tárgyév végéig a leadott dokumentáció alapján végezheti munkájukat, de a verseny menetét nem zavarhatja. Az ellenőrzés folyamán feltárt hiányosságokról jelentést készítenek. A jelentés alapján a Magyar Vitorlás Szövetség Elnökségének joga van a következő évi versenyszervezési és rendezési jogosultságot korlátozni vagy megvonni a versenyt rendező szervezettől. Amennyiben jelen rendelkezéseket tárgyévet követő év. január 31-ig nem módosítják, úgy érvényessége további egy évvel meghosszabbodik 19

20 Budapest, január

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2015. ÉVI VERSENYRENDELKEZÉSEI

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2015. ÉVI VERSENYRENDELKEZÉSEI A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2015. ÉVI VERSENYRENDELKEZÉSEI A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2015. ÉVI VERSENYRENDELKEZÉSEI VITORLÁS HAJÓK VERSENYEIRE 5/2015. (2015.01.13.) számú MVSz elnökségi határozat Bevezető

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2016. évi Versenykiírása

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2016. évi Versenykiírása Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2016. évi Versenykiírása 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2016 évi

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS Magyar Köztársaság 2008. évi Dragon Országos Bajnoksága Sonnenschein Kupa KORONÁS Pannónia Dragon Kupa első fordulója

VERSENYKIÍRÁS Magyar Köztársaság 2008. évi Dragon Országos Bajnoksága Sonnenschein Kupa KORONÁS Pannónia Dragon Kupa első fordulója VERSENYKIÍRÁS Magyar Köztársaság 2008. évi Dragon Országos Bajnoksága Sonnenschein Kupa KORONÁS Pannónia Dragon Kupa első fordulója a Magyar Vitorlás Szövetség, a Magyar Dragon Szövetség és a Kenese Marina-Port

Részletesebben

FEHÉR SZALAG - 19. Izsák Szabolcs Emlékverseny GeneralCom Nagydíj Classic Round futam Balatonfüred, 2016. július 9. VERSENYKIÍRÁS

FEHÉR SZALAG - 19. Izsák Szabolcs Emlékverseny GeneralCom Nagydíj Classic Round futam Balatonfüred, 2016. július 9. VERSENYKIÍRÁS FEHÉR SZALAG - 19. Izsák Szabolcs Emlékverseny GeneralCom Nagydíj Classic Round futam Balatonfüred, 2016. július 9. VERSENYKIÍRÁS A verseny rendezője: Magyar Vitorlás Szövetség Versenyvezető: Kerekes Kázmér

Részletesebben

A ONE DESIGN TROPHY II.

A ONE DESIGN TROPHY II. III. LVE OD KUPA A ONE DESIGN TROPHY II. fordulója Siófok, 2012. május 19 20. VERSENYKIÍRÁS Rendező szervet: Versenyvezető: VB elnök: Versenyorvos: Lellei Vitorlás Egylet Erdélyi Béla dr. Balla György

Részletesebben

A SZENIOR ÚSZÁS MAGYARORSZÁGI VERSENYSZABÁLYAI (Kiegészítés a FINA SW szabályaihoz) Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége

A SZENIOR ÚSZÁS MAGYARORSZÁGI VERSENYSZABÁLYAI (Kiegészítés a FINA SW szabályaihoz) Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége A SZENIOR ÚSZÁS MAGYARORSZÁGI VERSENYSZABÁLYAI (Kiegészítés a FINA SW szabályaihoz) Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége 1. A VERSENYSZABÁLYOK HATÁLYBA LÉPÉSE Jelen szenior versenyszabályok a Magyarország

Részletesebben

A MÚSZ 2012. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek tervezett kiírása

A MÚSZ 2012. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek tervezett kiírása VERSENYKIÍRÁSOK A MÚSZ 2012. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek tervezett kiírása A versenyek célja: A MÚSZ (továbbiakban: Szövetség) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken

Részletesebben

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása 1. Általános rendelkezések: A bajnokságok kiírója és kiírásának alapja: A Budapesti Vízilabda Szövetség (BVLSZ), és alapja a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA

MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA Utánpótlás sport MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA ALAPKIÍRÁS 2013 Készítette: A MAMS Salakmotoros Szakága Jóváhagyta: A MAMS Elnöksége Kiadja: A MAMS Ttitkársága A MAGYARORSZÁG NYÍLT EGYÉNI

Részletesebben

Pünkösdi Regatta TVSK - AIS AHICO. Kupa

Pünkösdi Regatta TVSK - AIS AHICO. Kupa Pünkösdi Regatta TVSK - AIS AHICO Kupa nagyhajós túraverseny, a 2008. évi BALATON KUPA 1.-2. futama 2008. május10-12. VERSENYPROGRAM Május 10-én: Balatonföldvár - Keszthely (a TVSK- AIS-AHICO Kupa és a

Részletesebben

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig.

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy a helyi szervezetek, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez a MEOE Országos Elnökségének (továbbiakban

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG. ORSZÁGOS DÖNTŐ BUDAPEST 2014. március 28-29-30.

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG. ORSZÁGOS DÖNTŐ BUDAPEST 2014. március 28-29-30. MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐ BUDAPEST 2014. március 28-29-30. 1 2013/2014. TANÉVI XV. FEKVENYOMÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A fekvenyomó sport népszerűsítése

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI I. OSZTÁLY Pest megyei I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgóbajnokság versenykiírása 2014/2015.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI ÖREGFIÚ (,,U34 ) Pest megyei öregfiú (,,U34-es ) nagypályás labdarúgó- 2015/2016. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

STRANDLABDARÚGÁS U-15

STRANDLABDARÚGÁS U-15 Magyar Labdarúgó Szövetség SOMOGY MEGYEI IGAZGATÓSÁGA STRANDLABDARÚGÁS U-15 VERSENYKIÍRÁSA Megyei fiú U-15 korosztály 2016 Határozatszám ELN-195/1/XV/2015 Jóváhagyás 2015.12.08 Hatályba lépés 2016.01.08

Részletesebben

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. 5. d) Ebben a bajnokságban NEM SZEREPELHET olyan játékos, aki a 2015/2016-es bajnoki évre rendelkezik az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád Megyei Igazgatóság CSONGRÁD MEGYEI TÉLI MŰFÜVES BAJNOKSÁG Csongrád Megyei Téli Műfüves férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016. Tartalom 1.

Részletesebben

Magyarország Endurocross Bajnokságainak és MAMS Kupáinak Kiírása

Magyarország Endurocross Bajnokságainak és MAMS Kupáinak Kiírása Magyarország Endurocross Bajnokságainak és MAMS Kupáinak Kiírása 2016 Készítette: A MAMS Enduro Szakági Tanács Jóváhagyta: A MAMS Elnökség Kiadja: A MAMS Titkárság További szakági információk: www.mams.hu

Részletesebben

Kenesei Szezonnyitó a One Design Trophy I. fordulója Balatonkenese, 2016. április 23-24. VERSENYKIÍRÁS

Kenesei Szezonnyitó a One Design Trophy I. fordulója Balatonkenese, 2016. április 23-24. VERSENYKIÍRÁS Kenesei Szezonnyitó a One Design Trophy I. fordulója Balatonkenese, 2016. április 23-24. VERSENYKIÍRÁS Rendező szervezet: Versenyvezető: VB elnök: Versenyorvos: Kenese Marina-Port Vízisport Egyesület Dávid

Részletesebben

Edzés- és Versenyszabálya

Edzés- és Versenyszabálya A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG Edzés- és Versenyszabálya 2014. www.hunrowing.hu Tartalomjegyzék I. Célok és alapelvek... 2 II. Alkalmazási terület... 2 III. A MESZ versenyszabálya szerint lebonyolított versenyek...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság HEVES MEGYEI NŐI FUTSAL BAJNOKSÁG versenykiírása 2013 2014. VERZIÓ 1. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYEI III. OSZTÁLY Megyei-Budapesti III. osztályú férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság / Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség / BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI III. osztályú BAJNOKSÁG Borsod-Abaúj-ú férfi nagypályás

Részletesebben

Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása

Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság

Részletesebben

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV PÁRBAJTŐR KARD TŐR ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV PÁRBAJTŐR KARD TŐR ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV PÁRBAJTŐR KARD TŐR ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI VÍVÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ PÁRBAJTŐR VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntők célja: A vívósport belüli népszerűsítése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Magyar Sárkány A Magyar Sárkányhajó Szövetség 2014. évi tájékoztató kiadványa. www.sarkanyhajozas.hu e-mail: info@sarkanyhajozas.

Magyar Sárkány A Magyar Sárkányhajó Szövetség 2014. évi tájékoztató kiadványa. www.sarkanyhajozas.hu e-mail: info@sarkanyhajozas. Magyar Sárkány A Magyar Sárkányhajó Szövetség 2014. évi tájékoztató kiadványa. www.sarkanyhajozas.hu e-mail: info@sarkanyhajozas.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. 2014. évi Versenyrendszer 3. 2014. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETI RÖGBI BAJNOKSGÁNAK és további versenyeinek 2014/2015. ÉVI KIÍRÁSA MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. Telefon: (36)- 30 450 5006

Részletesebben

Soproni Ünnepi Hetek Kupa 2009. Versenykiírás. http://suh.sep.hu

Soproni Ünnepi Hetek Kupa 2009. Versenykiírás. http://suh.sep.hu Soproni Ünnepi Hetek Kupa 2009 Versenykiírás 1 1 A verseny célja: Nemzetközi ranglista verseny a Laser Radial, Laser 4.7, Cadet és Optimist osztályban. 2 Faktorszám: 1.2 minden hajóosztályban. 3 Verseny

Részletesebben

2014 KÉSZ MAGYAR BAJNOKSÁG ÉS KÖZÉP-EURÓPAI KUPA

2014 KÉSZ MAGYAR BAJNOKSÁG ÉS KÖZÉP-EURÓPAI KUPA 2014 KÉSZ MAGYAR BAJNOKSÁG ÉS KÖZÉP-EURÓPAI KUPA VERSENYKIÍRÁS A Magyar Szörf Szövetség, mint a verseny rendezője az RS:X, Bic T193, Raceboard és Formula osztályok versenyzőit hívja meg, hogy vegyenek

Részletesebben

AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG HEGYI BAJNOKSÁG RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA 2008. évi ALAPKIÍRÁSA

AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG HEGYI BAJNOKSÁG RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA 2008. évi ALAPKIÍRÁSA AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG HEGYI BAJNOKSÁG RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA 2008. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette az MNASZ Gyorsasági Szakági Bizottsága Jóváhagyta az MNASZ Intéző Bizottsága

Részletesebben

Mountain Bike Diákolimipa Megyei Döntő és nyílt verseny valamit Borsod Bajnoka 1. futam (Borsod-Abaúj-Zemplén, megye)

Mountain Bike Diákolimipa Megyei Döntő és nyílt verseny valamit Borsod Bajnoka 1. futam (Borsod-Abaúj-Zemplén, megye) Mountain Bike Diákolimipa Megyei Döntő és nyílt verseny valamit Borsod Bajnoka 1. futam (Borsod-Abaúj-Zemplén, megye) Bükkszentkereszt, Lapka Sportpálya 2016. május 21. Mountain Bike Megyei Diákolimpia

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

MVM 470 RANGLISTAVERSENY, 49ER GRAND PRIX ÉS D-ONE NEMZETKÖZI VERSENY 2014 BALATONFÜRED, 2014. JÚLIUS 19-20. VERSENYKIÍRÁS

MVM 470 RANGLISTAVERSENY, 49ER GRAND PRIX ÉS D-ONE NEMZETKÖZI VERSENY 2014 BALATONFÜRED, 2014. JÚLIUS 19-20. VERSENYKIÍRÁS MVM 470 RANGLISTAVERSENY, 49ER GRAND PRIX ÉS D-ONE NEMZETKÖZI VERSENY 2014 BALATONFÜRED, 2014. JÚLIUS 19-20. VERSENYKIÍRÁS 1. BEVEZETÉS 1.1. A verseny célja: Ranglista verseny a 470 hajóosztály, Grand

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE KÖZÉPISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb kőbányai

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016. MAGYA R KOSÁ RLA BDÁ ZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBA LL FEDERATION H-114 6 Budape st, Ist vánm ezei út 1-3. I E-mail: m kosz@hunbasket.hu Telefon/ Phone: +36 1 460 6825 I Fax: +36 1 252 3296

Részletesebben

FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX

FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX Kiemeléssel kiadott változat. Hatályos: 2016. január 1-től.. Jelen dokumentum eredeti változata, valamint a kapcsolódó szabályzatok angol és francia nyelven megtalálhatóak az

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG. Sárkányhajó VERSENYSZABÁLYOK

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG. Sárkányhajó VERSENYSZABÁLYOK MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG Sárkányhajó VERSENYSZABÁLYOK 2011 Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) Sárkányhajó versenyszabályok alapján 1 A Magyar Kajak-Kenu Szövetség megbízásából írta és összeállította:

Részletesebben

Magyarország Csörgőlabda Utánpótlás Nemzeti Bajnokság 2013-2014. évi Versenykiírása

Magyarország Csörgőlabda Utánpótlás Nemzeti Bajnokság 2013-2014. évi Versenykiírása Magyarország Csörgőlabda Utánpótlás Nemzeti Bajnokság 2013-2014. évi Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Parasport Albizottság

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A Magyar Evezs Szövetség Edzés- és Versenyszabályai

A Magyar Evezs Szövetség Edzés- és Versenyszabályai A Magyar Evezs Szövetség Edzés- és Versenyszabályai A 2011-ben elfogadott módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szabályzat. Tartalomjegyzék I. Célok és alapelvek 4. o II. Alkalmazási terület

Részletesebben

Magyar Sárkányhajó Szövetség. Versenyszabályzata

Magyar Sárkányhajó Szövetség. Versenyszabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Versenyszabályzata Készült az IDBF 2012. január 01-i nemzetközi versenyszabályzata alapján. Összeállította: A Magyar Sárkányhajó Szövetség Szakmai Bizottsága e-mail: info@sarkanyhajozas.hu

Részletesebben

Strandröplabda Magyar Bajnokság 2013. Versenykiírás

Strandröplabda Magyar Bajnokság 2013. Versenykiírás Strandröplabda Magyar Bajnokság 2013 Versenykiírás A Strandröplabda Magyar Bajnokság a Magyar Röplabda Szövetség /továbbiakban MRSZ/ hivatalos országos strandröplabda bajnoksága. Három Mesterversenyből

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság VESZPRÉM MEGYEI II. OSZTÁLY Veszprém Megyei II. ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza, Sóstói út 24. 4400 l./ A bajnokság célja: Nyíregyháza Város 2013-2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége a 160./2006. (06.22.) számú határozatával. 1 Tartalomjegyzék A Nyilvántartási, hatálya...3 Egyéb értelmez rendelkezések...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség STRANDLABDARÚGÓ NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt strandlabdarúgó bajnokság versenykiírása 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 I. MEGHATÁROZÁSOK 1. 1 Jogállás Jelen Működési Szabályzat a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) Alapszabályának 43. - a alapján létre

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

1 / 19 2013.04.29. 14:59

1 / 19 2013.04.29. 14:59 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Demecseri Városi Közhasznú Sportegyesület DVKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

M a g y a r L o v a s S z ö v e t s é g. Díjugrató Szakbizottsága

M a g y a r L o v a s S z ö v e t s é g. Díjugrató Szakbizottsága M a g y a r L o v a s S z ö v e t s é g Díjugrató Szakbizottsága 2009-2010 FEDETT PÁLYÁS BAJNOKSÁG MINİSÍTİ versenyei V E R S E N Y K I Í R Á S A fedett pályás minısítı versenyeken, lehet 2 vagy 3 napos,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA

SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2006. MÁJUS 13-14. SALGÓTARJÁN IDŐBEOSZTÁS A kiírás elküldése (nevezések kezdete): 2006. április 9. Nevezési zárlat (postabélyegző kelte): 2006. április 25. Nevezések

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség. Országos Bajnokság II. osztály

Magyar Floorball Szakszövetség. Országos Bajnokság II. osztály Országos Bajnokság II. osztály Férfi, felnőtt, nagypályás floorball bajnokság versenykiírása 2011-2012 Budapest, 2011. július 5. 1. A bajnokság rendezője és neve a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

VÁROSI KISPÁLYÁS MŰFÜVES LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

VÁROSI KISPÁLYÁS MŰFÜVES LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA VÁROSI KISPÁLYÁS MŰFÜVES LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2016 A versenykiírás mellett minden további aktuális információ naprakészen elérhető a www.jbfoci.hu internetes honlapunkon. 1. Célja: Jászberény

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

Nyíltvízi Úszás Nemzetközi Szabályai 2013-2017

Nyíltvízi Úszás Nemzetközi Szabályai 2013-2017 Nyíltvízi Úszás Nemzetközi Szabályai 2013-2017 OWS 1 DEFINÍCIÓK OWS 2 VERSENYBÍRÓSÁG OWS 3 TISZTVISELŐK FELADATAI OWS 4 A RAJT OWS 5 A HELYSZÍN OWS 6 A VERSENY WS 7 A VERSENY VÉGE OWS 1 DEFINÍCIÓK OWS

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG Versenyző-nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az erőemelő sportágban sporttevékenységet folytató versenyszerű sportolóra

Részletesebben

Géposztályok: A versenyek hivatalos tisztségviselői:

Géposztályok: A versenyek hivatalos tisztségviselői: Géposztályok: Divízió I. Keleti kategória 700 cm3 -ig Divízió II. Keleti kategória 1600 cm3 -ig Divízió III. Nyugati kategória 1300 cm3 -ig Divízió IV. Nyugati kategória 1600 cm3 -ig Divízió V. Nyugati

Részletesebben

VII. Széchenyi Futam Kiegészítő Szabályzat

VII. Széchenyi Futam Kiegészítő Szabályzat 2012 VII. Széchenyi Futam Kiegészítő Szabályzat 1. SZÉCHENYI FUTAM 1.1 Helyszínek Mobilis Interaktív Kiállítási Központ és parkolója (9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.) Nádor aluljáró és környéke (9023

Részletesebben

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS Régiós igényekre válaszoló OKJ-s szakképzéseken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására Alkalmazottak,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV 2016

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV 2016 ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV 2016 A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából az IAAF Competition Rules 2012-13, 2014-15, 2016-17, valamint a korábbi hazai kiadás (2010.) alapján összeállította: dr. Horváth Judit

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

MNASZ-OAGB 2013. évi Versenykiírás Utoljára módosítva: 2013.01.25

MNASZ-OAGB 2013. évi Versenykiírás Utoljára módosítva: 2013.01.25 MNASZ-OAGB 2013. évi Versenykiírás Utoljára módosítva: 2013.01.25 A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség /MNASZ/ 2013. évre kiírja a gokart szakág egyéni, Országos Amatőr Gokart Bajnokságát. A sorozat célja

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. Az eljárás típusa és menete...

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. Az eljárás típusa és menete... Tartalomjegyzék 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3 1.2. Az eljárás típusa és menete... 4 1.3. Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok... 5 1.4.

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Szabályzat kódja NYIÁSZ Utolsó módosítás ELN-166/2015 (12.08.) Hatályosság 2016.07.01. Verziószám 1/2016 Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

Fővédnök: Hidvégi József, Fonyód polgármestere

Fővédnök: Hidvégi József, Fonyód polgármestere II. BÚI Triatlon Rövid távú Amatőr OB Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokság Ifjúsági EB válogató Országos Utánpótlás és Sprint Triatlon Ranglista Verseny Fonyód 2016. június 11. Fővédnök: Hidvégi

Részletesebben

Budapesti Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT LEÁNY. Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola 2014.12.03.

Budapesti Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT LEÁNY. Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola 2014.12.03. Budapesti Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT LEÁNY Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola 2014.12.03. 1 Kedves Fiatalok! Tisztelt Testnevelők, Felkészítők!

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ elnöksége 58/(04.16.) számú határozatával elfogadta, a 125/ (06.25.) számú határozatával módosította. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

CÉLTRANS 97 Rally Bajnokság 2012. 3. FUTAM A. GENERALI BIZTOSÍTÓ Kupáért RÁBARING VERSENYKIÍRÁS. www.a-r-c.hu

CÉLTRANS 97 Rally Bajnokság 2012. 3. FUTAM A. GENERALI BIZTOSÍTÓ Kupáért RÁBARING VERSENYKIÍRÁS. www.a-r-c.hu CÉLTRANS 97 Rally Bajnokság 2012. 3. FUTAM A GENERALI BIZTOSÍTÓ Kupáért RÁBARING VERSENYKIÍRÁS www.a-r-c.hu 1 IDŐBEOSZTÁS 2012. Szeptember 2. Vasárnap 22:00 Nevezési zárlat 2012. Szeptember 8. Szombat

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

MAMS Stunt Riding Nyílt Magyar Bajnokság alapkiírása

MAMS Stunt Riding Nyílt Magyar Bajnokság alapkiírása Élsport MAMS Stunt Riding Nyílt Magyar Bajnokság alapkiírása 2016 Alapkiírás Mellékletek: I. sz. melléklet: Stunt Riding (550 ccm felett) pontozási rendszer II. sz. melléklet: Stunt Riding Junior (550

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

A MÚSZ 2011. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek kiírása

A MÚSZ 2011. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek kiírása VERSENYKIÍRÁSOK A MÚSZ 2011. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek kiírása A versenyek célja: A MÚSZ (továbbiakban: Szövetség) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken a

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben