2006/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató"

Átírás

1 2006/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezeléséről és a Behozatali Ellenőrző Rendszer működéséről A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság 2454/93/EGK rendeletének (továbbiakban: VK-VHR) 181b. 184g. cikkeiben foglaltaknak megfelelően január 1-jétől a Közösség vámterületére beszállított minden árura vonatkozóan jogszabályban meghatározott kivételek sérelme nélkül a fuvarozónak vagy képviselőjének elektronikus úton, a beléptető vámhivatalhoz belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot kell benyújtania. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok feldolgozására a Behozatali Ellenőrző Rendszerben kerül sor. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése és a Behozatali Ellenőrző Rendszer (továbbiakban: ICS) működtetése érdekében az alábbi útmutatót adom ki. I. Az útmutató alkalmazása 1. Jelen útmutató alkalmazására a NAV megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságai és a repülőtéri igazgatóságai személyi állománya köteles. II. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatra vonatkozó általános rendelkezések 2. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot elektronikusan, a Közösség vámterületére történő megérkezést megelőzően kell benyújtani. 3. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot minden esetben ahhoz a vámhivatalhoz kell benyújtani, ahol az áruk a Közösség vámterületére történő megérkezésüket követően először kerülnek vám elé állításra. 4. M agyarországon nincs benyújtás helye szerinti vámhivatali funkció (ún. Office of Lodgement ), mely továbbítaná a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot a megadott beléptető vámhivatalnak, így a fuvarozó vagy képviselője minden esetben a tényleges beléptető vámhivatalhoz küldi közvetlenül a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot. 5. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtására szállítóeszköz, szállítmány, fuvarlevél szintjén, illetve bármilyen további bontásban is sor kerülhet, az ügyfél döntése alapján. A bejelentést közúti forgalomban célszerű szállítóeszköz szintjén megadni, míg légi fuvarozás esetén házi vagy főfuvarlevél szinten célszerű a benyújtás. 6. A bejelentésnek minden esetben tartalmaznia kell a VK-VHR 30A. mellékletében előírt, belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatra vonatkozó adatokat szállítási módonként. 7. A VK-VHR 30A. mellékletében foglaltaknak megfelelően a belépési gyűjtő vámárunyilatkozatban meg kell adni az áruk útvonala országainak kódját. Ezen adatelem esetében tehát azoknak az országoknak a kódját kell megadni, amelyeken az áruk végighaladnak az eredeti indulás és a végső rendeltetés országa között. Amennyiben egy szállítóeszközön fuvarozott áruk indulási országa különböző, akkor külön belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani az árukra vonatkozóan, figyelemmel arra, 1

2 hogy egy belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatban csak egy útvonal országainak kódja szerepel. Példa: egy szállítmány faáru Pakisztánból, egy szállítmány faáru Japánból, míg egy szállítmány faáru Mongóliából kerül elszállításra Moszkvába, ahonnan egy légi szállítóeszköz szállítja majd azokat Budapestre. Ebben az esetben legalább három belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása szükséges a beléptető vámhivatalhoz, hiszen az áruk útvonala országai eltérőek. 8. A beléptető vámhivatal a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat adataira - a beléptetést megelőzően - elvégzi a biztonsági és védelmi típusú kockázatelemzést. 9. A biztonsági és védelmi típusú vagy kombinált AEO tanúsítvánnyal rendelkező bejelentő, feltéve, hogy a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatban szereplő áruk címzettje is biztonsági és védelmi típusú vagy kombinált AEO tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó, csökkentett adattartalmú bejelentést tehet, a VK-VHR 30A. melléklet 5. táblázata szerint. 10. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat feldolgozása, kezelése tekintetében került létrehozásra az ICS alkalmazás, melynek célja a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat fogadásának, feldolgozásának biztosítása, a kockázatelemezés eredményének regisztrálása, légi forgalomban pedig a következő beléptető vámhivatal részére a kockázati eredmény továbbítása. 11. Amennyiben a Közösség területére beszállításra kerülő áruk árutovábbítási eljárásban kerülnek továbbszállításra és az árutovábbítási eljárás szerint megadott, NCTS-be beküldött adatok magukba foglalják a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozathoz megkövetelt - VK-VHR 30A. és 37. melléklet szerinti - összes adatot, abban az esetben önálló belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtására nincs szükség, az ellenőrzés az árutovábbítási eljárás szabályainak megfelelően kerül lefolytatásra. III. Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása alóli mentesség 12. Nem kell belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtani az olyan szállítóeszközzel fuvarozott árura, amely e vámterület felségvizein vagy légterén megállás nélkül halad át. Nem kell továbbá belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtani a VK-VHR 181c. cikkében meghatározott, áruk esetében sem. 13. A VK-VHR 181c. cikkének f) pontjában feltüntetett, az utasok személyes poggyászában lévő áruknak azok az importált termékek minősülnek, amelyeket együttesen az utas - vámellenőrzés esetére - a belföldre történő belépésekor, mint személyi poggyászát a vámhatóságnak be tud mutatni, illetőleg a vámhatóságnak utóbb tud bemutatni, feltéve, hogy ezzel egyidejűleg igazolja, hogy azokat indulásakor a fuvarozónál kísérő poggyászként adta fel. Amennyiben a személyes poggyász olyan árut tartalmaz, amelyet a Közösség területére történő behozatalt követően írásbeli vámáru-nyilatkozattal vámkezelni kell (pl. a behozott áruk értéke meghaladja a 700 eurót), arra vonatkozóan a személyes poggyász birtokosának nem kell belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtania. 14. A VK-VHR 181c. cikke n) pontja szerinti árukra akkor nem kell belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtani, ha a bejelentésre kötelezett az árukra vonatkozóan a 2

3 fuvarlevélben szereplő adatokat tartalmazó Excel táblázatot a beléptető vámhivatal részére, a beléptető vámhivatal által megadott formában (pl. a vámhivatal által megadott elektronikus levelezési címre, az ügyfél által megadott elektronikus levelezési címről, e- mail útján), az áruk vám elé állításakor beküldi. 15. Az EU Svájccal, Norvégiával és Andorrával kötött nemzetközi szerződésben foglaltak alapján nem kell belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtani a Svájcból, Liechtensteinből, Norvégiából, illetve az Andorrából érkező árukra vonatkozóan. IV. Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat ügyfél által történő bejelentése 16. A Vámkódex 36b. cikke kimondja, hogy a tényleges szállítóeszköz, vagy azon szállítóeszköz, amelyben az áruk a Közösség területére beszállításra kerülnek, üzemeltetője felelős a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtásáért. Az üzemeltető (fuvarozó) az a személy, aki az árukat a közösség területére beszállítja, vagy a beszállításért felelősséget vállal. 17. Egyes szállítási módokhoz kapcsolódó szerződéses esetekben a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtásának kötelezettsége azonban a tényleges szállítóeszköz üzemeltetőjétől eltérő személyre hárul: Légi fuvarozás esetén, a szállítóeszköz megosztási szerződés vagy hasonló szerződéses jogviszonyba bevont fuvarozók esetében a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtási kötelezettség arra a fuvarozóra hárul, aki az adott szerződés tárgyát képező hajó vagy légi jármű fedélzetén fuvarozott áruk Közösség területére történő beszállítására szerződést kötött, és hajózási vagy légi fuvarlevelet állított ki. Kombinált fuvarozás esetén (pl. kamion szállítása hajón), amennyiben a közösség területére belépő szállítóeszköz csak egy olyan másik szállítóeszközt szállít, amely a Közösség vámterületére történő belépést követően saját maga fog közlekedni, mint tényleges szállítóeszköz, a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtásának kötelezettsége az ilyen szállítóeszköz üzemeltetőjére (a példa esetében a kamionos cégre) hárul. A bejelentés tekintetében megjegyzendő, hogy szárazföldi, illetve folyami hajózást érintő kombinált fuvarozás esetén mivel a Szállítóeszköz azonosítója rovatban a hajó azonosítóját kell beírni a kamionok rendszámát a Szállítmányhivatkozási szám mezőben kell feltüntetni. 18. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtását a fuvarozó helyett más olyan személy is megteheti, aki a fuvarozó képviselője, vagy aki a szóban forgó árukat vám elé tudja állítani. Amennyiben az ellenkezőjére utaló bizonyíték nincs, abban az esetben a vámhatóságok feltételezik, hogy a fuvarozó a szerződéses megállapodás alapján beleegyezését adta, és a harmadik fél a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot a fuvarozó tudtával nyújtotta be, képviseleti jogosultság ellenőrzésére így nem kerül sor. V. Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat tekintetében történő feldolgozás folyamata 19. A bejelentő a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot elektronikusan küldi be a KKK 2.0-n keresztül az ICS-be, melyre - az ICS-be beérkezett, helyes adatokkal rendelkező belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat esetén - a rendszer automatikusan küldi el a szállítmányhivatkozási számot (továbbiakban: M RN). 20. A beküldött belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat kapcsán felmerülő adatkitöltési hiba esetén a rendszer automatikusan elutasítja a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot. 3

4 21. Amennyiben a beküldött belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot tartalmazó elektronikus üzenet felépítése és formátuma nem megfelelő, a KKK 2.0 hibaüzenetet küld vissza a bejelentőnek. 22. A helyes adatokkal beküldött belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatra az MRN kiadását követően automatizált biztonsági és védelmi típusú kockázatelemzés történik. A kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével a beléptető vámhivatal hoz döntést arról, hogy ellenőrzés alá kívánja-e vonni a szállítmányt. 23. Amennyiben az első beléptető vámhivatalnál lefolytatott biztonsági és védelmi célú kockázatelemzés alapján a szállítmány kockázatos, akkor a vonatkozó adatok és a kockázatelemzési eredmény továbbításra kerül a következő beléptető vámhivatal(ok)nak. VI. Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat módosítása 24. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtója a belépési gyűjtő vámárunyilatkozat egy vagy több adatát a benyújtást követően módosíthatja (Vámkódex 36b. cikk (5) bekezdés). 25. A Vámkódex 36b. cikk (5) bekezdés a), b) és c) pontjaiban foglaltakon túl, a biztonsági és védelmi célú kockázatelemzés elvégzése érdekében azonban a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nem módosítható informatikai korlátozás miatt az érkezési értesítés és az eltérítési üzenet benyújtását, illetve a beléptetés elvégzését követően. 26. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat adatainak az érkezési értesítés és az eltérítési üzenet benyújtását megelőző módosítását illetően jogi szempontból arra vonatkozóan nincs rendelkezés, hogy a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat mely adatai módosíthatóak és melyek nem. 27. Amennyiben azonban a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtó személyére, a képviselőjére, valamint az első belépési hivatalra vonatkozó adatok nem megfelelőek, akkor a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat adatai technikai okokból nem módosíthatóak. A felsorolt adatokban történő eltérés esetében tehát a helyes adatokat tartalmazó új belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani, illetve ennek hiányában megkövetelni. 28. Olyan esetekben, amikor a légi fuvarozás esetében az első belépési vámhivatalnál beléptetett légi szállítóeszköz már elindult a következő belépési vámhivatalhoz, akkor a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat módosítása értelemszerűen szintén nem lehetséges. VII. Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat módosítási kérelem kezelése 29. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy elektronikus úton módosítási kérelmet nyújthat be az ICS-be, hivatkozva a korábbi bejelentés M RN számára. Az üzenetnek tartalmaznia kell az eredeti belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat összes adatát, a módosításokkal korrigálva. 4

5 30. Az ICS automatikusan ellenőrzi a módosítások bejelentését követően, hogy - a módosítási kérelmet egy már regisztrált és MRN számmal rendelkező szállítmányra jelentették-e be, - a módosítási kérelmet küldő gazdálkodó megegyezik-e a belépési gyűjtő vámárunyilatkozatot benyújtó gazdálkodóval, - olyan beléptető vámhivatalnak küldték-e el a módosítási kérelmet, amely ugyanabban a tagállamban található, mint az eredetileg bejelentett első beléptető vámhivatal, - a beléptető vámhivatal képes-e még a módosítási kérelmet fogadni. 31. A módosítási kérelem automatikusan elutasításra kerül, ha - a gazdálkodót korábban arról tájékoztatták, hogy a beléptető vámhivatal meg kívánja vizsgálni az árukat (kockázatelemzés eredmény kódja B ), vagy - a vámhatóság megállapította, hogy a módosítási kérelemben szereplő adatok pontatlanok, vagy - a beléptető vámhivatal elfogadta az érkezési értesítést, és már engedélyezte az áruk kirakodását, - adott árukra vonatkozóan már eltérítési kérelmet nyújtottak be, - az árut a vámhivatal a kockázatelemzés eredményétől függetlenül ellenőrzésre (vizsgálatra) kijelölte. 32. Amennyiben a módosítás érvényes, akkor a módosítás elfogadásáról a rendszer automatikusan értesíti a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtóját. A módosított adatokra ismételten lefut a kockázatelemzés, majd a kockázatelemzés alapján kockázatosnak ítélt tétel(ek) adatait, a kockázati eredményt, illetve az M RN azonosítót a rendszer automatikusan megküldi a következő beléptető vámhivatal(ok) részére. VIII. Eltérítési kérelem kezelése 33. A VK-VHR 183d. cikke alapján, ha a Közösség vámterületére belépő tényleges szállítóeszköz elsőként olyan vámhivatalhoz érkezik, amelyet a belépési gyűjtő vámárunyilatkozaton nem jelentettek be, a bejelentőnek "eltérítési kérelem" üzenet révén értesítenie kell az előre bejelentett beléptető vámhivatalt. Ez az üzenet a 30A. melléklet 6. táblázatában előírt adatokat tartalmazza. 34. Az eltérítésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tényleges első beléptető vámhivatal és az eltérítési üzenetben megjelölt beléptető vámhivatal más tagállamban van. Amennyiben M agyarországon van mindkét vámhivatal, úgy az eltérítés helyett, a beléptető vámhivatal kódjának rögzítő felületen vagy az érkezési értesítés üzenetben történő átírása szükséges. 35. Az előre bejelentett beléptető vámhivatal automatikusan feldolgozza az eltérítési kérelmet, és amennyiben az eltérítés végrehajtható, akkor az eltérítési kérelem jóváhagyásáról értesíti a bejelentőt, illetve késedelem nélkül megküldi a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot és a kockázatelemzés eredményét a tényleges beléptető vámhivatalnak. Példa: A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtásra került Budapestre, azonban rossz időjárási körülmények miatt az érintett légi szállítóeszköz Bécsben fog először leszállni. Ekkor a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtó tájékoztatja a Budapesten található, tervezett első beléptető hivatalt (amelyhez az eredeti belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtották), amely vámhivatal automatikusan továbbítja a kockázati eredményeket a megadott bécsi tényleges beléptető vámhivatalhoz. 5

6 36. Az eltérítési kérelem helyett lehetőség van a tényleges beléptető hivatalnál új belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtására is. A korábban bejelentett belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat automatikusan törlésre kerül a bejelentett első beléptető hivatal rendszerében, amennyiben az áruk egyáltalán nem kerülnek bemutatásra a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtását követő 200 napon belül. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozattal kapcsolatban további teendő a bejelentett beléptető vámhivatalnál nincs. 37. Az eltérítés iránti kérelem automatikusan elutasításra kerül, ha - az eltérítési üzenetben feltüntetett MRN felépítése érvénytelen, vagy - a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nem található a rendszerben, vagy - a szállítmány nincs eltérítéshez megfelelő állapotban (pl. már eltérítésre, vagy érkeztetésre került). Ezen esetekben a kérelem elutasításáról a beléptető vámhivatal automatikusan értesíti a bejelentőt. 38. Amennyiben a kérelem elutasítására hibás bejelentés miatt került sor, abban az esetben az eltérítési kérelem újraküldhető. Amennyiben azonban a szállítmány már korábban eltérítésre került, akkor az újraküldés is eredménytelen lesz. 39. Amennyiben a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat adatai árutovábbítási vámárunyilatkozat adataival (az NCTS-ben) kerültek megadásra, abban az esetben nincs szükség eltérítési kérelemre, az NCTS kezeli a helyzetet. IX. Eltérítés kezelése, amennyiben Magyarországon található az első tényleges beléptető vámhivatal 40. Amennyiben a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat másik tagállamban került benyújtásra, azonban az érintett szállítóeszköz ténylegesen valamelyik magyarországi beléptető vámhivatalnál jelenik meg, abban az esetben a fuvarozó vagy képviselője közúti, folyami vagy vasúti fuvarozás esetén a vám elé állításkor, légi fuvarozás esetén az érkezési értesítés benyújtásakor közli a másik tagállam által kiadott M RN azonosítót (vagy a szállítóeszköz azonosítóját, légi forgalomban továbbá a járat érkezésének dátumát), mely alapján az ICS-ben amennyiben a másik tagállam az adatokat megküldte ellenőrizhető a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat állapota. 41. Amennyiben adatok előreküldésére a másik tagállam vámhatósága által az áruk vám elé állításakor még nem került sor, abban az esetben a tényleges beléptető vámhivatal lekéri a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatra vonatkozó adatokat az érintett vámhivataltól. X. Eltérítés kezelése, amennyiben Magyarországon található a bejelentett első beléptető vámhivatal 42. A tényleges beléptető vámhivataltól érkezett, belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat lekérésére vonatkozó üzenetre a rendszer a szállítmány aktuális állapotának, és a lefolytatott kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével automatikusan válaszol. A beérkezett adatlekérések tekintetében a bejelentett első beléptető vámhivatalnak nincs teendője. 6

7 XI. Érkezési értesítés a tényleges (első) beléptető vámhivatalnál valamennyi fuvarozási mód esetén 43. A fuvarozó vagy a vám elé állítást végző gazdálkodó az áruk megérkezését követően személyesen vagy az ICS alkalmazásba beküldött elektronikus érkezési értesítéssel bejelenti a szállítóeszköz megérkezését. (Közúti, folyami és vasúti fuvarozás esetén az érkezési értesítésre az áruk vám elé állításával egyidejűleg kerül sor.) 44. Amennyiben az érkezési értesítés elektronikus formában történik (jellemzően légi forgalomban), abban az esetben - ha az érkezési értesítés érvénytelen, akkor az érkezési értesítés elutasításra kerül, vagy - ha az érkezési értesítés érvényes, akkor annak adatai a rendszerben automatikusan tárolásra kerülnek. 45. Amennyiben az érkezési értesítés személyesen történik, abban az esetben az ügyfél - akár szóban, akár írásban (pl. fuvarlevélre vagy egyéb okmányra feljegyzéssel) - közli a beléptető vámhivatallal a benyújtott belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatra kiadott MRN azonosítót. Az ügyfél által közölt M RN alapján a beléptető vámhivatal ellenőrzi a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat(ok) állapotát. 46. Amennyiben a biztonsági és védelmi célú előzetes kockázatelemzés kockázatot nem állapított meg, akkor a szóban történő érkezési értesítés bejelentésekor az érkezési értesítés manuális rögzítésére kerül sor az ICS-ben. 47. Amennyiben a benyújtott belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatra elvégzett biztonsági és védelmi célú kockázatelemzés kockázatot állapított meg, és a szállítmány ellenőrzésre ki lett jelölve, abban az esetben a szükséges ellenőrzésről az ügyfelet a beléptető vámhivatal haladéktalanul értesíti. 48. Közúti, vasúti vagy folyami fuvarozás esetén a 40. pont szerinti értesítés szóban, a szállítóeszköz megérkezésekor történik. Légi fuvarozás esetén azonban a beléptető vámhivatalnál, egy, a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok tekintetében kijelölt személy folyamatosan figyelemmel kíséri a beérkezett belépési gyűjtő vámárunyilatkozatok állapotát, és kockázati találat esetén az ellenőrzés tényéről, helyéről és idejéről a benyújtót vagy a handling szervezetet on, az ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre történő megküldésével - legkésőbb az érkezési értesítés fogadásakor - értesíti annak érdekében, hogy az áruk ellenőrzését el lehessen végezni. 49. Amennyiben a kockázatelemzés kockázatot nem állapított meg, a beléptető vámhivatal abban az esetben is dönthet úgy, hogy ellenőrzést végez a belépésre jelentkező szállítmányok esetén (pl. az áruk fizikai ellenőrzése, okmányalapú ellenőrzés vagy a vámzárak ellenőrzése). 50. A szükséges ellenőrzés elvégzését követően a beléptető vámhivatal manuálisan rögzíti az érkezési értesítést, illetve az ellenőrzés eredményét az ICS alkalmazásban. 51. Amennyiben a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat ellenőrzését követően a szállítmány beléptetése végrehajtásra kerül, úgy annak adatai automatikusan átkerülnek az ÁRUREG alkalmazásba, vámfelügyelet alá. 7

8 XII. A részben megérkezett küldemények kezelése légi fuvarozás esetén 52. Amennyiben légi fuvarozásban egy belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatban feltüntetett szállítmánynak csak egy része érkezik meg az adott légi szállítóeszközzel, a szállítmány másik része egy későbbi időpontban kerül az EU vámterületére beszállításra, és nem lehet megállapítani, hogy a bejelentett szállítmány melyik része érkezett meg, és melyik nem, akkor a teljes szállítmányra vonatkozóan benyújtott vámáru-nyilatkozatot el kell fogadni. Ebben az esetben a belépési gyűjtő vámárunyilatkozatot benyújtó személy nem szankcionálható amiatt, hogy több árut jelentett be annál, mint amennyi ténylegesen megérkezett. 53. Figyelemmel arra, hogy az átmeneti megőrzés (vámfelügyelet alá vétel) nyilvántartására szolgáló rendszerben (hazánkban az ÁRUREG-ben) a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat adatai és a ténylegesen megérkezett áruk adatai között eltérés mutatkozik, ezért ebben az esetben a 6. pontban vázoltak szerinti módosítás válik szükségessé. 54. Amennyiben pedig a korábban részletben megérkezett szállítmány többi része is megérkezik, akkor azokra vonatkozóan új belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani. XIII. Érkezési értesítés a tényleges soron következő vámhivatalnál (kizárólag légi fuvarozás esetén) 55. Amennyiben - légi fuvarozás esetén - M agyarországon található a következő belépési hivatal, akkor a fuvarozó vagy a beléptető gazdálkodó személyesen vagy elektronikus érkezési értesítéssel bejelenti a szállítóeszköz megérkezését. 56. Amennyiben az érkezési értesítés elektronikus formában történik, abban az esetben a rendszer az alábbi üzeneteket generálja: - ha az érkezési értesítés érvénytelen, akkor az érkezési értesítés elutasításra kerül; - ha az érkezési értesítés érvényes, akkor annak adatai a rendszerben automatikusan tárolásra kerülnek. 57. Az ügyfél személyesen tett érkezési értesítés során akár szóban, akár írásban (pl. fuvarlevélre vagy egyéb okmányra feljegyzéssel) - közli a beléptető vámhivatallal a benyújtott belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatra a vámhatóság által kiadott MRN azonosítót vagy a járatszámot és a járat tervezett érkezésének dátumát. Az ügyfél által közölt adatok alapján a beléptető vámhivatal ellenőrzi a belépési gyűjtő vámárunyilatkozat(ok) állapotát. 58. Ha az első beléptető vámhivataltól nem érkezett üzenet a szállítmányra vonatkozóan, úgy a következő beléptető vámhivatal az első beléptető vámhivataltól lekéri a vonatkozó adatokat. Ebben az esetben a megérkezett válaszüzenet alapján kerülhet sor a szükséges ellenőrzésre. 59. Amennyiben ellenőrzésre nem kerül sor, abban az esetben a beléptető vámhivatal manuálisan rögzíti az ICS-ben az érkezési értesítést, egyúttal elvégzi a beléptetést. 8

9 60. Amennyiben a biztonsági és védelmi kockázatelemzés kockázatot állapított meg, és a szállítmány ellenőrzésre ki lett jelölve, abban az esetben a szükséges ellenőrzésről az ügyfél értesítésre kerül. A beléptető vámhivatalnál, egy, a belépési gyűjtő vámárunyilatkozatok tekintetében kijelölt személy folyamatosan figyelemmel kíséri a beérkezett belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok állapotát, és kockázati találat esetén az ellenőrzés tényéről, helyéről és idejéről a benyújtót vagy a handling szervezetet on, az ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre történő megküldésével - legkésőbb az érkezési értesítés fogadásakor - értesíti annak érdekében, hogy az áruk ellenőrzését el lehessen végezni. 61. Amennyiben a kockázatelemzés kockázatot nem állapított meg, a beléptető vámhivatal abban az esetben is dönthet úgy, hogy ellenőrzést végez a belépésre jelentkező szállítmányok esetén (pl. az áruk fizikai ellenőrzése, okmányalapú ellenőrzés vagy a vámzárak ellenőrzése). 62. A szükséges ellenőrzés elvégzését követően a következő beléptető vámhivatal manuálisan rögzíti az érkezési értesítést, illetve az ellenőrzés eredményét az ICS alkalmazásban. XIV. Vám elé állítás légi fuvarozás esetén 63. Az elektronikus érkezési értesítés fogadását vagy a beléptető vámhivatal által történő manuális rögzítését, és adott esetben a kockázatelemzés kapcsán elvégzett ellenőrzés eredményének rögzítését követően a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat adatai automatikusan átkerülnek az ÁRUREG alkalmazásba, vámfelügyelet alá. 64. Abban az esetben, ha több beléptető vámhivatal van az ICS folyamatban, az első beléptető vámhivatal a soron következő vámhivatal felé átadja a kockázatkezelési eredményt. Az üzenetben vagy a szállítmány teljes adatai (fejsori kockatalálat, illetve minden tételsorra vonatkozó kockatalálat esetén), vagy csak részadatai (adott tételsorra vonatkozó kockatalálat esetén) találhatók meg. Amennyiben nincs kockázati eredmény, úgy nem kerül megküldésre üzenet. Ebben az esetben a következő beléptető vámhivatal a szállítmányra vonatkozó adatokat az első beléptető vámhivataltól a szabványosított adatlekérő és az arra válaszként érkező válaszüzenetben kéri és kapja meg. Amennyiben M agyarországon található az első beléptető vámhivatal, akkor az érkezési értesítés fogadását követően valamennyi adat beleértve a M agyarországon kirakodásra nem kerülő áruk adatait is - átkerül az ÁRUREG-be vámfelügyelet alá, ezzel egyfajta árutöbblet keletkezik (a további szükséges teendő az 58. pont szerint). 65. Amennyiben M agyarországon található a következő beléptető vámhivatal, akkor az ügyfél elektronikus érkezési értesítést is benyújthat. Ebben az esetben a bejelentő vagy már rendelkezik egy másik tagállam által kiadott M RN azonosítóval, mellyel beküldi az érkezési értesítést, vagy járatszámmal küldi be az érkeztetési üzenetet. Ha a bejelentett áruk adatai az ICS-ben nem jelennek meg, mert az adatokat a másik tagállam nem továbbította, úgy azokat a következő beléptető vámhivatal elektronikus úton lekéri az első beléptető vámhivataltól. Ha az első beléptető vámhivatal által adott M RN azonosító a rendelkezésre áll, úgy a lekérés erre hivatkozva történik. Ha az érkezési értesítésben csak járatszám került megadásra, úgy a bejelentett tételnek egy új, magyar M RN kerül kiadásra, mellyel lekérésre kerülnek a beléptetési adatok. Az 9

10 átadott adatok attól függően, hogy a kockázati eredmény a teljes, vagy tételsori adatokat érinti nem minden esetben tartalmazzák a vám elé állításhoz szükséges adatokat. 66. Fentiek alapján a több beléptető vámhivatallal érintett szállítmányok esetében az ICS által az ÁRUREG-nek átadott adatok tekintetében, az ÁRUREG-be ELEKTM üzenettel - elektronikus úton - az összes kirakodásra kerülő áru pontos adatait be kell küldeni, vagy elektronikus bejelentés hiányában a szükséges módosításokat manuálisan az ÁRUREG-ben - a beléptető vámhivatalhoz benyújtott adatok, okmányok alapján - el kell végezni. 67. Az ÁRUREG-be ELEKTM üzenetet csak elektronikus vám elé állítási engedéllyel rendelkező gazdálkodó tud beküldeni, így ezen engedély hiányában a vámfelügyeleti adatok pontosítása a beléptető vámhivatal közreműködésével, csak manuálisan valósulhat meg. XV. Vám elé állítás vasúti forgalomban 68. Vasúti forgalomban, érkező szállítmányok esetében az elektronikus érkezési értesítés fogadását vagy a beléptető vámhivatal által történő manuális rögzítését, és adott esetben a kockázatelemzés kapcsán elvégzett ellenőrzés eredményének rögzítését követően a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat adatai automatikusan átkerülnek az ÁRUREG-be vámfelügyelet alá. 69. A kétpéldányos vasúti jegyzék használatával történő egyszerűsített árutovábbításkor - a COTIF egyezményt aláíró vasúti társaságok esetében - az ÁRUREG-ben vámfelügyelet alá került tételek nemzeti kivezetése szükséges a vasúti jegyzék számával. 70. Amennyiben a tétel a beléptetést követően normál árutovábbítási eljárás keretében kerül továbbszállításra, akkor vagy az ÁRUREG-ben, vagy az NCTS-ben el kell végezni az árutovábbítás indítását. 71. NCTS-ben történő indítás esetén az ÁRUREG-ben vámfelügyelet alá került tételek nemzeti kivezetése szükséges az NCTS árutovábbítási tétel azonosítójával. 72. ÁRUREG-ben történő indítás esetén - tekintettel arra, hogy a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nem tartalmazza a vámfelügyelethez, illetve nemzeti árutovábbításhoz kapcsolódó minden adatot - a hiányzó adatok pótlását a nemzeti árutovábbítás indítása érdekében el kell végezni. Amennyiben az ügyfél elektronikus vám elé állítási engedéllyel rendelkezik, úgy ezt a kiegészítést/módosítást ELEKTM üzenet beküldésével megteheti. Egyéb esetben a beléptető vámhivatalnak kell a kiegészítést/módosítást végrehajtania. A nemzeti árutovábbítás lezárását követően a tétel az általános szabályok szerint- az ÁRUREG aktuális Felhasználói kézikönyvében foglaltaknak megfelelően - kerül kivezetésre. XVI. Vám elé állítást követő vámeljárás 73. Ha a beléptetést követően a szállítmány vámjogi sorsa rendeződik (szabad forgalomba bocsátás, valamely gazdasági vámeljárás, stb.), úgy az ÁRUREG-be 10

11 átkerült belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat adatainak kiegészítését nem kell elvégezni, hanem a tétel a vonatkozó vámeljárás CDPS_ID-jével kerül kivezetésre. XVII. Nemzeti szankciók 74. Amennyiben megállapítást nyer, hogy belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot be kellett volna nyújtani, azonban erre nem került sor, akkor a vám elé állítás alkalmával meg kell követelni az ilyen belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtását, ami azonban értelemszerűen a szállítmány késedelmes beléptetését is majd maga után vonja. 75. Amennyiben a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtására késedelmesen ugyan, de még az áruk vámjogi sorsának kijelölését megelőzően sor került, akkor a kötelezettséget megtartottnak kell tekintetni. 76. Amennyiben valamely szállítmány tekintetében megállapítást nyer, hogy belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtására a vámjogi sors rendezését megelőzően egyáltalán nem került sor, és az áruk tekintetében a vámjogi sors rendezésére szolgáló vámáru-nyilatkozat a VK-VHR 30A. mellékletében foglalt adatokkal kiegészített árutovábbítási vámáru-nyilatkozat kivételével benyújtásra került, akkor vámigaz gatási bírság kiszabására van lehetőség a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény 61/A. (1) bekezdés a) pontja alapján. 77. A vámigazgatási bírság minden esetben az árukat a Közösség területére fuvarozó személy részére kerül kiszabásra figyelemmel arra, hogy a belépési gyűjtő vámárunyilatkozat benyújtása a fuvarozó kötelezettsége és felelőssége. 78. A vámigaz gatási bírság kiszabásánál a fokozatosság és arányosság elvét szem előtt kell tartani. XVIII. Az útmutató érvényessége, átmeneti szabályok 79. Jelen útmutató az aláírástól számított 5. munkanaptól visszavonásig érvényes. 80. A jelen útmutató alkalmazásának napján egyidejűleg érvényét veszti a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezeléséről és a Behozatali Ellenőrző Rendszer (ICS) működéséről szóló 2170/2010. (XII. 29.) VPOP VIG intézkedés és a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezeléséről és a Behozatali Ellenőrző Rendszer (ICS) működéséről szóló 8083/2010. (XII. 30.) VPOP VIG tájékoztató. Budapest, szeptember 9. dr. Vida Ildikó a Nemzeti Adó-és Vámhivatal elnöke 11

12 1. számú melléklet a 2006/2011. NAV elnöke által kiadott útmutatóhoz Az ICS-ben használt üzenetek Amennyiben belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása szükséges, abban az esetben az ICS-ben az alábbi üzenetek alkalmazására kerül sor: IE302 IE303 IE304 IE305 IE313 IE315 IE316 IE319 IE323 IE324 IE325 IE328 IE344 IE345 IE346 IE347 IE348 IE349 IE351 IE917 Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat adatainak lekérdezése Válasz belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat lekérdezésére Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat módosításának elfogadása Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat módosításának elutasítása Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat módosítása Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat elutasítva Adattovábbítás a következő beléptető hivatal(ok)nak Eltérítés iránti kérelem bejelentése Eltérítés iránti kérelem elutasítása Eltérítés iránti kérelem elfogadása Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat elfogadása Érkezési értesítés a következő beléptető vámhivatalhoz Érkezési értesítés elfogadása Érkezési értesítés elutasítása Érkezési értesítés az első beléptető vh.-hoz Érkezési értesítés elfogadása Érkezési értesítés elutasítása Berakodás tilalmi értesítés/aeo gazdálkodó részére értesítés ellenőrzésre kijelölésről Hibaüzenet 12

Az elektronikus vám Az elektronikus vám rendszeréhez a jogszabályi keretet az Európai Parlament és a Tanács papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló 70/2008/EK határozata adja. A határozatot

Részletesebben

2005/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató

2005/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató 2005/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről Az ATA igazolvánnyal történő vámkezelések alapját az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges,

Részletesebben

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3008/2014. útmutató az egyszerűsített eljárások engedélyezéséről és az áruk egyszerűsített eljárásban történő vámeljárás alá vonásáról Az áruk egyszerűsített

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Hírlevél. Az EKAER rendszer bevezetésével megvalósítható új ellenőrzési lehetőségek. Tartalom

Hírlevél. Az EKAER rendszer bevezetésével megvalósítható új ellenőrzési lehetőségek. Tartalom Hírlevél 2015. évi 6. hírlevél 2015. július 1. Tartalom 2.1. Közúti 2.5. Az utólagos adó és megvalósítható új ellenőrzési. A kockázatos termékek belföldre irányuló fuvarozása esetén címzettnek fog minősülni

Részletesebben

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I.

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7009/2016. felhívás az Uniós Vámkódexről Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete (EU) / MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete (EU) / MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.17. C(2015) 9248 final ANNEXES 1 to 13 A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete (EU) / MELLÉKLETEK a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása programban való részvétel

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről I. Jogszabályi alap A zöldség-gyümölcs termelői csoportok

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési Megállapodás, TERVEZET amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) a továbbiakban MVH

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3013/2014. útmutató a passzív feldolgozásról. 1. Általános rendelkezések. 2. Hatókör

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3013/2014. útmutató a passzív feldolgozásról. 1. Általános rendelkezések. 2. Hatókör A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3013/2014. útmutató a passzív feldolgozásról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) szerinti passzív

Részletesebben

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról A törvényt az Országgyűlés a 2001. május 29-i ülésnapján fogadta el, majd 2004. június 14-én módosította. (2004. évi LV. törvény). Az alábbi szöveg a módosított változatot tükrözi. Az eredeti törvény megjelent

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Az új felvonódirektíva

Az új felvonódirektíva Az új felvonódirektíva AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/33/EU irányelve (2014. február 26.) Előadó: Palla Miklós ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2015 Mivel: -95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelven jelentős

Részletesebben

I. KIBOCSÁTÓKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

I. KIBOCSÁTÓKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 419/2015. sz. határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról

A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2016. évi 60. szám 4821 III. Kormányrendeletek A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról A Kormány

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 118/5 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 29.) a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A Magyarország-Szlovákia (HU-SK) Európai Területi Együttműködési (ETE) Program támogatásával Az együtt erősebbek

Részletesebben

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 16T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével, külföldi vállalkozások,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Tisztelt Fémkereskedő Partnereink!

Tisztelt Fémkereskedő Partnereink! Tisztelt Fémkereskedő Partnereink! ALBA- FÉM KFT. A fémkereskedelmi ágazatot alapvetően befolyásoló Fémtörvény néven ismert jogszabályt a közelmúltban cserélték, az ÚJ FÉMTÖRVÉNY néven ismert 2013. évi

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/99/2009. Tervezet a 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről Jelen

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

2. Alkoholtartalmú termékekhez kapcsolódó módosítások. a) Kistermelıi pezsgı elıállítás

2. Alkoholtartalmú termékekhez kapcsolódó módosítások. a) Kistermelıi pezsgı elıállítás FELHÍVÁS a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény és a végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek 2013. január 1-jétıl hatályos

Részletesebben

kisbaba-pelenka.hu Általános Szerződési Feltételek

kisbaba-pelenka.hu Általános Szerződési Feltételek kisbaba-pelenka.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Budapest Főváros XIII. kerület Egyesített Óvoda Budapest, 1134 Angyalföldi út 1-3. Angyalkert Tagóvoda Az

Részletesebben

28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról

28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) MVH

152/2013. (VIII.22.) MVH A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 187/2013 (XI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23./2013 SMKI Igazgatói intézkedéshez. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

1. sz. melléklet a 23./2013 SMKI Igazgatói intézkedéshez. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. sz. melléklet a 23./2013 SMKI Igazgatói intézkedéshez A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. A Szabályzat kibocsátásának célja 1. Jelen Szabályzat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Kötelező Tarifális Felvilágosítások és a. Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolások. alkalmazásának szabályai

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Kötelező Tarifális Felvilágosítások és a. Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolások. alkalmazásának szabályai Dézsi Zsolt Kötelező Tarifális Felvilágosítások és a Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolások alkalmazásának szabályai A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma:

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos : 2007. július 15.

A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos : 2007. július 15. A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI * PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos : 2007. július 15.-tól TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ (1) Jogszabályi háttér

Részletesebben

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Előfizető:

Részletesebben

1. A rendelet alkalmazási köre

1. A rendelet alkalmazási köre 154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 1. szám A nemzetgazdasági miniszter 2/2016. (I. 5.) NGM rendelete a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések

Részletesebben

A MAGYAR POSTA EGYES PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.

A MAGYAR POSTA EGYES PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. A MAGYAR POSTA EGYES PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI * PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 01-től TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ (1) Általános

Részletesebben

OKF tájékoztató. A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga

OKF tájékoztató. A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga OKF tájékoztató A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK 1/61 A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK 5. és 8. fejezete, valamint e fejezetekhez kapcsolódó IV.(5.1.); IX.; XVII. és XIX. melléklete KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2010.

Részletesebben

HU 1. MELLÉKLET (1/2. rész) a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

HU 1. MELLÉKLET (1/2. rész) a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) HU 1. MELLÉKLET (1/2. rész) a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2015. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások, valamint a vámigazgatási eljárásban

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG. Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG. Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály Tartalomjegyzék I. RÉSZ Az építésügyi vizsga-követelményekhez tartozó jogszabályok jegyzéke...

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁGA Vámpolitika, jogalkotás, tarifák Vámjogalkotás. Brüsszel, 2013. március 28.

EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁGA Vámpolitika, jogalkotás, tarifák Vámjogalkotás. Brüsszel, 2013. március 28. EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁGA Vámpolitika, jogalkotás, tarifák Vámjogalkotás Brüsszel, 2013. március 28. TAXUD/A2/SPE/MRe D (2013) 401270 TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN Frissítve: 2013.

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva)

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) /Módosította a 109/2006. (IV.26.) Kt. számú határozat A 165/2009. (III.26.) KT. határozat és a 10/2012.(II.21.)

Részletesebben

6. Az R1. 16. (3) bekezdésében a február 1. és 28. között szövegrész helyébe a március 1. és 31. között szöveg lép.

6. Az R1. 16. (3) bekezdésében a február 1. és 28. között szövegrész helyébe a március 1. és 31. között szöveg lép. 2824 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A vidékfejlesztési miniszter 13/2014. (II. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú

Részletesebben

KÉRELEM köztemetés megállapítása iránt

KÉRELEM köztemetés megállapítása iránt GÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2131 GÖD, PESTI ÚT 81. HATÓSÁGI OSZTÁLY E-MAIL: varoshaza@god.hu (27) 530-064 Fax (27) 345-279 POLGÁRMESTERI HIVATALI NYOMTATVÁNY KÉRELEM köztemetés megállapítása iránt 1. Személyi

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2012. évi adatszolgáltatása 12K59-es számú nyomtatvány

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2012. évi adatszolgáltatása 12K59-es számú nyomtatvány Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2012. évi adatszolgáltatása 12K59-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

A BAROMFIT VÁGÓ VÁGÓHIDAK részére. a Baromfi Információs Rendszer bizonylatainak használatához

A BAROMFIT VÁGÓ VÁGÓHIDAK részére. a Baromfi Információs Rendszer bizonylatainak használatához Oldalszám: 1 ÚTMUTATÓ A BAROMFIT VÁGÓ VÁGÓHIDAK részére a bizonylatainak használatához 1. 6 v e r z i ó 2015. április 1 Oldalszám: 2 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 2 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS BIZONYLATAI...

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ügyiratszám: 13264/9/2008. az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2016.01.01. és 2018.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013.

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. SZAVAZÁS I. Két forduló: I. Véleményfelmérés: (formális írásbeli szavazás) épületenként a tulajdonosok legnagyobb támogatását

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

MOL Green Kártya típusszerződés

MOL Green Kártya típusszerződés Levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Számlavezető pénzintézet: IG Bank.V. Magyarországi Fióktelepe Számlaszám: 13716-11521- Számlafogadási cím: Top Finance Kft., Szállítói folyószámlák,

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról A szőlőtermesztésről

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE T Á J É K O Z T A T Ó SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL Készítette: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZMJV - élelmiszer - AF

SZMJV - élelmiszer - AF SZMJV - élelmiszer - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.01.04.

Részletesebben

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004)

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) I). BIZTOSÍTOTTAK 1.) Jelen biztosítási szabályzat értelmében biztosított a Könyvelői tevékenységet végző - szerződésben megnevezett

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Budapest, 2016. április 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 738 870 II. GAZDASÁG 871 890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 891 956

Budapest, 2016. április 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 738 870 II. GAZDASÁG 871 890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 891 956 Budapest, 2016. április 29. 4. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 738 870 II. GAZDASÁG 871 890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 891 956 738 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2016.

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi LXXXVIII. törvény 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 2016.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV...............................................

Részletesebben

Budapest, 2007. december

Budapest, 2007. december Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/17329/16 / 2007. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről A Kormány a védjegyek

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenységet érintő adatváltozás, a szünetelés és a tevékenység megszüntetésének bejelentése díj- és illetékmentes!

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenységet érintő adatváltozás, a szünetelés és a tevékenység megszüntetésének bejelentése díj- és illetékmentes! TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapokból (Törzslap 1-2.) és betétlapokból (A-I betétlapok) áll.

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

Törvények. 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA

Törvények. 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 4390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 49. szám II. Törvények 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti

Részletesebben