DOCHAS A FEJLESZTÉSI CIVIL SZERVEZETEK ÍR EGYESÜLETE ÚTMUTATÓ A KÉPI ÉS ÍROTT TARTALMAK ETIKAI KÓDEXÉHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOCHAS A FEJLESZTÉSI CIVIL SZERVEZETEK ÍR EGYESÜLETE ÚTMUTATÓ A KÉPI ÉS ÍROTT TARTALMAK ETIKAI KÓDEXÉHEZ"

Átírás

1 DOCHAS A FEJLESZTÉSI CIVIL SZERVEZETEK ÍR EGYESÜLETE ÚTMUTATÓ A KÉPI ÉS ÍROTT TARTALMAK ETIKAI KÓDEXÉHEZ

2 1. rész: Bevezetés Az ír fejlesztési nonprofit szervezetek munkáját több ezren segítik Írországban, és a munkatársak egyre nagyobb szükségét látják, hogy érthető és egyértelmű információkat kapjanak az egyes szervezetek tevékenységéről. A DOCHAS a jelen kódexszel a szervezetek nyilvános kommunikációját szeretné fejleszteni. A kódex azokat az alapvető elveket, értékeket és mintákat jelöli ki, amelyekhez a kódex használóinak igazodniuk kell kommunikációjuk kialakítása során, és ösztönzi a tagok véleménynyilvánítását. Hans Zomer, a Dochas vezetője.* A fejlődő országokban élőket, helyszíneket és helyzeteket bemutató képi és írott tartalmaknak óriási szerepük van abban, hogy az emberek milyen módon értelmezik, és milyen véleményt alakítanak ki az adott országban zajló eseményekről. Az emberek eltérően gondolkodnak arról, hogy a fejlesztési politika területén mi számít elfogadható képi és írott tartalomnak. A használattól függően gyakran egy szervezeten belül is különböző nézetek alakulnak ki egyes ábrázolások és szövegek alkalmazhatóságáról. A képi és szöveges tartalmakat az egyes szervezetek az alábbi célokra használják: Informálás (média/oktatás) Értékesítés (marketing/adománygyűjtés) Meggyőzés (támogatás/szervezeti politika) Elszámolás és indoklás (beszámolók) Ezek a célok mind fontosak, és a kódex elvei mindegyikükre vonatkoznak. A fejlesztési szervezetek egyre inkább érzékelik, hogy kommunikációjukban nélkülözhetetlen a megfelelő képi és szöveges tartalmak használata. Éppen ezért, annak érdekében, hogy az érintett civil szervezetek helyes döntéseket hozzanak, a Dochas felülvizsgálta és frissítette a Képi és szöveges tartalmak etikai kódexét. A kódex célja, hogy az egyes szervezeteknek referenciaként szolgáljon az illusztrációk és szöveges üzenetek használatához a fejlesztéssel kapcsolatos témákban. A kódex irányelvei segítséget nyújtanak a szervezetek programalkotóinak a hatékony kommunikáció érdekében a megfelelő képek és üzenetek kiválasztásában. * A Dochas a Fejlesztési Civil Szervezetek Ír Egyesülete. Az egyesület rendeltetése, hogy elősegítse a tagszervezetek együttműködését és közös fellépését a fejlesztési ügyekben. A kódex útmutatóként szolgál minden fejlesztéssel foglalkozó munkatársnak, hogy kialakítsa az általunk szolgált emberek és közösségek, valamint a munkánk során átélt helyzetek bemutatásánál az ábrázolás jó [good] gyakorlata iránti elkötelezettséget. A kódex aláírói kötelezettséget vállalnak arra, hogy ösztönzik a kódex elveinek tudatosítását és alkalmazását a szervezeteikben. Ha az egyes szervezetek projektterveikben és tréningjeik során

3 folyamatosan hivatkoznak a kódexre, akkor az a később csatlakozó munkatársak és szervezetek számára is releváns maradhat. Ezt az útmutatót a kódexszel közösen kell használni és az a szerepe, hogy segítse a szervezetek dolgozóit abban, hogy a kódex elveit rutinosan alkalmazzák napi munkájuk során. Alaposabban kifejti a kódex irányelveit, gyakorlati példákat mutat arra, hogyan használják a szervezetek a kódexet, és javaslatokat ad a kódex alkalmazására felkészítő tréning szervezéséhez. Képi és szöveges tartalmak A képi tartalmak alatt azokat az ábrázolásokat értjük, amelyek embereket, helyzeteket és helyszíneket jelenítenek meg fénykép, kép, rajz, animáció vagy videó formájában. A szöveges tartalmak megnevezés alatt azokat a szóbeli és írott kommunikációs szövegeket értjük, amelyek embereket, helyzeteket és helyszíneket jelenítenek meg feliratok, címek, alcímek, esettanulmányok, cikkek, rádiós/televíziós interjú, fórumok és reklámok formájában. A képi és szöveges tartalmak átadása különböző kommunikációs csatornákon történik. Ilyenek a sajtó, a rádió, a televízió, website-ok, magazinok, élőbeszéd, sms, hirdetőtáblák, plakátok, brosúrák, szórólapok, sajtóközlemények, interjúk, marketinganyagok és az egyes szervezetek saját szakirodalma. Akikre a kódex elsősorban vonatkozik: Az ábrázolt emberek, azok közösségei és országai Az üzenetek befogadói, a közönség Azok a civil szervezeti dolgozók, akik adománygyűjtéssel, globális neveléssel, kommunikációval, lobbival és szervezetpolitikai tanácsadással foglalkoznak Az egyes civil szervezetek felső vezetősége és irányító személyzete A civil szervezetek által felbérelt cikkírók, kreatívok, újságírók és fotósok A médiában dolgozók, úgymint szerkesztők, újságírók, fotósok, képszerkesztők és szerződéses alkalmazottak Szabályozó szervezetek (például egyenlőség, média, jótékony szervezetek), ahol alkalmazható 2. rész: Az irányelvek A kódexet a következő megkérdőjelezhetetlen értékek iránti elkötelezettség vezérli: Az érintett személyek méltósága iránti tisztelet A minden ember egyenlőségébe vetett hit Egyetértés abban, hogy a becsületesség, az együttérzés és az igazságosság elveit propagálni kell

4 A kódex a következő irányelvek köré épül fel: 1. A képi és szöveges tartalmakat az egyenlőség, a szolidaritás és az igazság iránti tisztelet elve alapján válasszuk ki Tisztelet: Mindig tanúsítsunk tiszteletet azok iránt az emberek iránt, akikről a képek és a szövegek szólnak; legfőbbképp a privát szférájuk és a méltóságuk iránti tisztelet őrizzük meg. Egyenlőség: A képi és a szöveges tartalmak készítésénél a sokszínűség iránti tiszteletet és a diszkrimináció elleni elkötelezettséget tartsuk minden esetben szem előtt. Szolidaritás: Nagyon fontos éreztetni azt, hogy nem csupán segítséget nyújtunk, hanem szolidaritást is vállalunk a fejlődő országokban élő emberekkel. Ahelyett hogy a képi és a szöveges tartalmak egy ők mi ellentétet sugallnának, sokkal inkább azt érzékeltessük, hogy mindannyian egyformán emberek vagyunk. Korrektség: A képek és az üzenetek kiválasztásánál nagyon fontos, hogy korrekten mutassuk be az érintetteket. 2. Minden képet és eseményt hitelesen, a szűkebb és a tágabb kontextusban egyaránt mutassuk be, így a közönség számára kézzelfoghatóbb lesz a fejlesztési politika ténye és összetettsége Minden képnek és szövegnek van egy háttere és egy kontextusa. Ahhoz, hogy a közönség pontosan tisztában legyen az eseményekkel, fontos, hogy az adott szövegrészleteket vagy képeket a saját kontextusukban mutassuk meg. Például: Ha lehet, ne vágjunk szét képeket, mert ez gyakran az igazság elferdítéséhez vezet, például ha egy gyermek képét kivágjuk egy olyan fotóról, ahol az anyjával szerepel. Soha ne torzítsunk el képi vagy írott tartalmakat, ha ez a kontextus elferdítését eredményezi. Fontos megjegyezni, hogy hiába választjuk meg helyesen a képi tartalmakat, ha azt nem támasztja alá vagy nem egészíti ki a hozzá tartozó szöveg. Fontos, hogy az emberi méltóság tisztelete ne vezessen oda, hogy a képi ábrázolás a pozitív negatív leegyszerűsített szembenállása legyen. Egyes pozitív töltetű képek (például a tipikus mosolygó gyerek/ek) nem fejezik ki hűen a fejlesztési politika összetettségét és kontextusát. A pozitív képekkel érdemes óvatosan bánni, mivel azokat

5 sokszor sztereotipizálónak tartják. (Például ha a menekültekről van szó és egy néger menekült képét használjuk illusztrációként, az tovább táplálja azt a sztereotípiát, hogy minden menekült néger.) Útmutató a nyilvánosságnak szánt kommunikáció képeihez és szövegeihez Lehetőleg olyan képet válasszunk, amely rendelkezik a következőkkel: Egy jó, az adott helyzetet pontosan leíró felirattal, ami feltünteti, hol készült a kép és megadja a képen láthatók nevét (kereszt- és vezetéknév ahol és amikor szükséges). Kerüljük az olyan fotókat, amelyeknél ismertetik a nemzetközi munkatársak nevét, a belföldiekét vagy a helyiekét viszont nem. A helyszínhez mellékeljünk referenciát. Ha a részletek hiányosak, próbáljuk megszerezni a fotósoktól vagy a szövegíróktól. Az anyag elkészítésekor konzultáljunk az érintettekkel, a munkatársainkkal/partnereinkkel és a helyiekkel. 3. Mellőzük az olyan képeket és szövegeket, amelyek esetleg sztereotipizálnak, szenzációhajhászok, vagy diszkriminatívak bizonyos személyekre, helyzetekre és helyszínekre nézve Mik azok a sztereotípiák? Röviden összefoglalva, olyan hiedelmek, amelyeket bizonyos csoportok tagjairól alakítanak ki, csupán az adott csoporthoz való tartozásuk alapján. Gyakran negatív vagy előítéletet keltő értelemben használják, és sokszor igazolnak velük diszkrimináló cselekedeteket. Némi jóindulattal úgy is tekintünk rájuk, hogy bölcs népi megítéléseket fejeznek ki a társadalmi helyzetről. Az egyszerű sztereotípiák különböző állításokat fogalmaznak meg bizonyos csoportokról életkor, etnikai hovatartozás, nem, szexuális identitás, nemzetiség, vallási elkötelezettség, foglalkozás és társadalmi státus alapján. Egy egyén tulajdonságai is lehetnek sztereotipak. A mosolygós gyermek: egy újabb sztereotípia? Nagy előrelépést jelent, hogy ma már sok szervezet tartja fontosnak, hogy az áldozatokat ne mindig negatívan ábrázolják. Ugyanakkor az sem helyes megoldás, ha a szegény boldogtalan kisfiú képét rögtön a mosolygós, boldog gyermek imázsra cseréljük. A kódex értékeinek és elveinek megfelelve is el lehet mesélni egy megrázó történetet vagy esetet. Ahogy a kódex is leírja: Tény, hogy a mai világban a szegénység és az emberi nyomorúság borzalmas képekben jelenik meg. Ha ezt nem vesszük tudomásul, akkor éppen a kódex legfőbb célját kérdőjelezzük meg, miszerint a cél az

6 emberek valóságos élethelyzetének bemutatása, empatikusan és az emberi méltóságot tiszteletben tartva. Amellett, hogy pontosan bemutatjuk a szegénység okozta szenvedést, szem előtt kell tartanunk az emberi méltóság, tisztelet és az egyenlőség értékeit is. A kódex elismeri, hogy az egyensúlyt nem mindig könnyű eltalálni, és hogy még egy nagyon tapasztalt kommunikátornak is nehéz úgy közvetíteni az üzeneteket, hogy mindvégig betartsa a korrektség, a szolidaritás és az igazságosság elveit. Fontos megjegyezni, hogy a kódex nem azt szabályozza, mi számít helyesnek vagy helytelennek. Sokkal inkább olyan irányelvek tárháza, amelynek az a célja, hogy a szervezeteken belül megvalósítsa azt az erkölcsi világképet, amelynek szellemében bemutatjuk az egyes emberek történeteit és életkörülményeit. 4. A képeket, szövegeket és esettanulmányokat csak akkor használjuk fel, ha az érintett személyek (vagy az érintett személyek gondviselői) számára azok értelmezhetőek, és a felhasználásukhoz engedélyüket adják Mielőtt megkezdenénk a kutatást vagy felhasználnánk egy képet, nagyon fontos, hogy kikérjük az érintettek beleegyezését. Az alanynak tökéletesen tisztában kell lennie azzal, hogy az őt ábrázoló képet vagy a róla szóló történetet hol és miképp fogják felhasználni. A szabályzat elismeri, hogy ez nem minden helyzetben lehetséges (például tömegben), de az irányelveket minden esetben szem előtt kell tartani és érvényesíteni kell őket. Érdemes beleképzelni magunkat az érintett helyzetébe, és megkérdezni magunktól, szeretnénk-e, ha a rólunk vagy a családunkról készült fotót vagy szöveget egy másik országban lévő szervezet marketing-, adománygyűjtő vagy kommunikációs célokra használná fel. Útmutató a fotókhoz és a történetek felkutatáshoz (fordítók, fotósok, újságírók, a médiában dolgozók, a szervezetek munkatársai és a terepgyakorlaton részt vevők számára) Ha lehetséges, győződjünk meg róla, hogy a fordító elolvasta a kódexet, és tisztában van annak elveivel, valamint a fordítandó szöveg céljával. Bemutatkozáskor (vagy amikor alkalmas) kérjünk engedélyt, hogy fotókat készíthessünk, és/vagy hogy dokumentáljuk az adott személy történetét. Világosítsuk fel az érintettet, hogy a fotók megjelenhetnek a TV-ben, levelezőlistán, újsághirdetésben stb. Abban az esetben, ha az érintett személy nem ismeri ezeket a médiumokat, mutassunk neki

7 példákat az intézményünk valamely kommunikációs/adománygyűjtő anyagáról, amely résztvevőket ábrázol. Kérdezzük meg az érintettektől a pontos nevüket és lakóhelyüket. Hogy elkerüljük a félreírást, kérjük meg az érintettet/fordítót, hogy betűzze le a nevét és a falu/lakóhely/tábor nevét. Válasszunk hiteles és reprezentatív történeteket. Ha nem áll rendelkezésünkre fordítás, akkor próbáljuk meg legalább a neveket, a lakóhely nevét és az engedélyt megszerezni. Különböző helyzetek és körülmények Érthető, hogy néha, például köztereken, tömegekben vagy veszélyes helyzetekben nem lehetséges megszerezni az érintettek engedélyét. Magánszférában, például az érintett házában minden esetben kérjük az alany jóváhagyását. Mindig legyünk tekintettel a kulturális különbségekre. TÁBLÁZAT Amikor nem szükséges az alany/ok beleegyezését kérni Amikor az egyéneket nem lehet beazonosítani, például tömegben (az arc és a felismerhető vonások nem látszanak). Nyilvános rendezvényen megjelenő közismert személyek esetében (például hírességek egy kampányakció során). Nyilvános, nagy tömegeket megmozgató rendezvényeken, eseményeken (például egy szabadtéri koncerten, demonstrációkon), vagy olyan háborús helyzetekben, amikor a fotós és/vagy a fotó alanya számára túl nagy veszéllyel járna az alany hozzájárulását kérni. Kiktől kérjünk szóbeli beleegyezést? Lehetőleg mindenkitől. A gyerekek szüleitől, gyámjaitól, tanáraitól. Kórházak vagy más szolgáltatást nyújtó intézmények vezetőitől, igazgatóitól. Kiktől kérjünk írásos beleegyezést? A kórházak beazonosítható dolgozóitól. Felismerhető vagy nem felismerhető személyeknél minden olyan esetben, amikor a fotók vagy a feliratok közzé teszik a személyes adataikat, úgymint: egészségi állapot (HIVpozitívak, AIDS-betegek, abortuszon átesettek, tbc, hasmenés vagy más járvány sújtotta szenvedők) egészségmagatartás (például szexmunkások, szexuális orientáció, alkohol- és droghasználat, fogamzásgátló módszerek használata) áldozatok (nemi hovatartozáson alapuló erőszak [Gender Based Violence/GBV], nemi erőszak, szexuális kizsákmányolás és bántalmazás áldozatai) büntetettség (nemi hovatartozáson alapuló bántalmazás [GBV], nemi erőszak elkövetői). Megjegyzés az érintettek hozzájárulásáról: fontos kiemelni, hogy az érintettek jóváhagyásának megszerzése nem jelenti automatikusan azt, hogy a kódex elveinek megfelelően jártunk el. A kódexet különféleféleképpen lehet érvényesíteni. Kikérni valakinek a hozzájárulását és/vagy azonosítani

8 valakit egy fotón csak egy a sok lehetséges módszer közül. Például úgy is meg lehet szerezni valaki jóváhagyását és személyazonosságát, hogy az nem felel meg a kódex irányelveinek. A kódex jóval több, mint a nevek és a jóváhagyás megszerzését szabályozó előírások tárháza. A kódex irányelveit még azelőtt kell figyelembe venni, mielőtt lefényképezünk valakit, vagy közlünk egy történetet, nem fordítva. A kódex irányelveinek az a feladatuk, hogy hivatkozási alapként szolgáljanak a döntések meghozatalánál. 5. Biztosítsuk, hogy az érintettek a saját szemszögükből is elmondhassák a velük történteket Amennyiben lehetséges, törekedjünk arra, hogy az érintettek maguk is elmondhassák a velük történteket; az interjút készítő személy meglátása nem mindig tükrözi a valóságot. A kiadványokban, ha lehet, egyes szám első személyben írjuk le a történeteket. Ilyen módon az érintettek is szóhoz jutnak, mintha ők mesélnék el a velük történteket. Ha harmadik személyben írunk rólunk, az kevésbé hiteles, és sokkal inkább a történet írója kerül előtérbe, ezért ha lehet, ezt inkább kerüljük. 6. Mindig tartsuk tiszteletben, hogy az érintett személyek fel akarják-e vállalni nevüket vagy személyazonosságukat, és e szerint járjunk el Gyakran előfordulhat, hogy a történetek vagy a fotók szereplői biztonsági okokból nem akarják, hogy megnevezzék őket vagy hogy felfedjék a személyazonosságukat. Ezt minden esetben tiszteletben kell tartani. Azt is érdemes megfontolni, hogy a gyerekek személyazonosságát felfedjük-e, különösen akkor, amikor olyan kényes témákban érintettek, mint például a nemi hovatartozáson alapuló erőszak. Amellett, hogy tiszteletben tartjuk a történetek elmondóinak méltóságát, a fokozott veszélynek kitett emberek megóvását is szem előtt kell tartani. Tippek a hozzájárulás megszerzéséhez Kulturális érzékenység: Ne feledjük, az, hogy milyen kapcsolatot építünk ki a helyi emberekkel és közösségekkel, nagyban meghatározza, hogy ők a későbbiekben hogyan viszonyulnak az országukba utazókhoz és a terepgyakorlatot végzőkhöz. Mielőtt egy más kultúrájú országba utaznánk, kérdezzük meg kollégáinkat, vagy olvassunk utána egy útikönyvben, hogyan viszonyulnak a helyiek a fényképezéshez, illetve járjunk utána azoknak a témáknak, amelyekről anyagot szeretnénk készíteni. Nézzünk utána, hogy az adott kultúrában a fényképezés nem számít-e illetlennek vagy sértőnek. Különösen figyeljünk oda, amikor tabunak számító szokásokról vagy megbélyegzett (stigmatized) népcsoportokról készítünk fotót. A legtöbb társadalomban bizonyos témák kifejezetten kényesnek

9 számítanak. (például az abortusz vagy a prostitúció). Ha lehetséges, mindig kérjünk szóbeli engedélyt a fényképezésre, és magyarázzuk el, hogy a képeket nem fogják kereskedelmi célra használni. Szóbeli engedély: Amennyiben lehetséges, ismerkedjünk meg az emberekkel, mielőtt fotót készítenénk róluk. Találkozáskor röviden mutatkozzunk be, legyünk udvariasak, magyarázzuk el, milyen céllal jöttünk és miért akarjuk lefényképezni őket. Kórházi körülmények között mindig beszéljük meg az intézmény vezetőjével, hozzájárul-e ahhoz, hogy az ott dolgozókról vagy a betegekről fotót készítsünk. Például: Azért vagyok itt, hogy fényképet készítsek (ennek és ennek a szervezetnek). Ennek a civil szervezetnek az a célja, hogy jobb egészségügyi körülményeket teremtsen (az Ön országában). Hozzájárulna ahhoz, hogy lefotózzam, és a fényképét oktató célú médiumokban és kiadványainkban felhasználjuk? Az adott nyelv ismeretének hiányában használjunk testbeszédet. Legyünk barátságosak, és jelezzük, mielőtt elkészítjük a képet. Ha úgy tűnik, hogy az érintett vonakodik, vagy nem érti a szituációt, inkább ne fényképezzük le. Tartsuk tiszteletben, ha valaki nem akarja, hogy lefotózzák. Ha olyan valakivel utazunk együtt, aki beszéli a helyi nyelvet, kérjük meg, segítsen kikérni az érintettek hozzájárulását az ő nyelvükön. A gyerekek esetében olyan felnőtt szóbeli hozzájárulását kell kérni, akinek joga van dönteni a gyermekkel kapcsolatos ügyekben. Írásbeli hozzájárulás: Az írásbeli hozzájárulás nem minden esetben célravezető. Az írott dokumentumok nem sokat jelentenek az olyan embereknek, akik egy másik nyelvet beszélnek, írástudatlanok, vagy olyan kultúrákból származnak, ahol a fotók és a nyomtatott betű használata nem jellemző. Ha a szervezet, akinek dolgozunk, mégis elvárja, hogy írásbeli hozzájárulást kérjünk az érintettektől, akkor az alábbiakat tehetjük: Jó előre készítsük elő az adott település nyelvére lefordított írásbeli hozzájárulásról szóló nyomtatványt. Ha nem tudunk ilyen, az adott település nyelvén írt dokumentumot szerezni, akkor szóban mondjuk el az érintettnek a nyomtatvány tartalmát. Ha szükséges, kérjük tolmács segítségét. Analfabéták esetében kérjük meg az érintetteket, hogy hozzájárulásukat kereszttel jelöljék a nyomtatványon. Ha az érintett nem akar, vagy nem tud íróeszközt használni, akkor kérjük szóbeli beleegyezését. Ilyen esetekben a hozzájárulás megadásánál legyen jelen egy írástudó tanú, aki aláírja vagy ellenjegyzi a nyomtatványt, és igazolja, hogy az érintett tisztában van a dokumentum tartalmával.

10 7. Az emberi jogok betartásának érdekében és a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek védelmével kapcsolatban a legszigorúbb mércéhez igazodjunk A kiszolgáltatott emberek védelmében a fotósnak, a szerkesztőnek vagy alkalmazott grafikusnak az érintettek jóváhagyásán túl további lépéseket is meg kell tennie: Kórházi körülmények között a beteget inkább statisztával helyettesítsük, és minden esetben kérjük a statiszta írásos hozzájárulását. A kiszolgáltatott helyzetben élő népcsoportok esetében mindig ügyeljünk rá, hogy amikor fényképet készítünk róluk, különösen legyünk tekintettel a körülményeikre, és kezeljük bizalmasan az őket ábrázoló fotókat. Azoknak a védelme érdekében, akik a történetük elmondása miatt erőszaknak vagy megtorlásnak lehetnek kitéve a közösségeiken belül, inkább ne tüntessük fel a személyi adatait. Az ilyen és hasonló esetekben a különösen veszélyeztetett személyeknél használjunk álnevet, vagy egyáltalán ne nevezzük meg az illetőt. Ha az érintett fotóján védelme érdekében változtatásokat hajtunk végre, használjuk az ENSZ gyermekek és nők jogait tartalmazó kódexét jogi iránymutatásul. Ha az érintett védelme érdekében szükséges, torzítsuk el a róla készült fotót. Gyermekek ábrázolása Mivel igen gyakran gyerekek az ábrázolás alanyai, fontos meghatározni, hogy a kis- és fiatalkorúak esetében hogyan járjunk el. Minden esetben hivatkozunk a Kiskorúak jogainak kódexére (KJSZ) (Convention on the Rights of the Children, CRC). A KJSZ 17. bejegyzése [cikkelye???] kimondja: Minden részes államnak fel kell ismernie a tömegmédia fontos szerepét, és biztosítania kell, hogy a gyermek hozzájusson a hazai és külföldi forrásokból származó információs anyagokhoz, különösen azokhoz, amelyek a saját társadalmi, spirituális és morális biztonságát, illetve a fizikai és mentális egészségét szolgálják. A gyermekekről szóló tartalmak esetében a kódexet a következőképpen használjuk: A gyerekek aktív részvétele érdekében hagyjuk, hogy szabadon kifejthessék véleményüket és elmondhassák ötleteiket. Alakítsunk ki kapcsolatot a gyerekekkel és a kamaszokkal. Amennyiben lehetséges, informáljuk az embereket arról, hogy milyen jótetteket hajtottak végre a gyerekek helyi, nemzeti és globális méretű projektekben.

11 Ne akarjuk a gyerekeket kiszolgáltatott helyzetben mutatni, ha erről nincs szó (például a felső gépállásból készített fotók az alany kiszolgáltatottságát sugallják). A fenti pontokat használhatjuk más kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportoknál is, mint például a nők (bizonyos helyzetekben), a HIV-fertőzöttek/AIDS-betegek és a testi fogyatékosok esetében. 3. rész: Gyakorlati megvalósítás és tréning 3. a. Gyakorlati megvalósítás A kódex aláírásával az adott szervezet hozzájárul ahhoz, hogy: Megismerteti a kódexet a nyilvánossággal, a szervezet támogatóival és szerződött partnereivel. Mindenkinek lehetőséget biztosít arra, hogy kifejtse a véleményét a kódex használatával kapcsolatban. Minden nyilvánosságnak szánt kommunikációjában nyíltan vállalja a kódex iránti elkötelezettségét. Garantálja, hogy vezetősége betartja a kódexben foglaltakat, és felelősséget vállal azok gyakorlati alkalmazásáért. Évente felülvizsgálja, mennyiben tartotta be a kódex alapelveit. Felkészíti munkatársait a tájékoztató anyagaiban megjelenő képi és szöveges tartalmak megfelelő alkalmazására. Megosztja a kódex gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatait a többi aláíró szervezettel. Évente beszámol a Dochas-nak a kódex alkalmazásának gyakorlatáról. 3. b. Tréning Minden szervezetnek felelőssége, hogy az ott dolgozókat megfelelően felkészítse a kódex használatával kapcsolatban. Az aláíró szervezetek felelősek azért, hogy a kódex alapelvei az egész szervezeten belül érvényesüljenek. A kódex csak akkor éri el a célját, ha nem csupán a vezetőség, hanem a szervezeten belül mindenki használja. Éppen ezért alapvető, hogy a szervezet munkatársai értsék a kódexet meghatározó alapelveket és értékeket, de mindenekelőtt tisztában kell lenniük azzal, hogyan használják a kódexet a napi munkájuk során. Mivel az egyes szervezetek tevékenységei és célkitűzései különbözők lehetnek, a kódexet minden esetben másképp kell használni. Érdemes utánajárni, hogy a szervezeten belül mennyire ismerik, és hogy mi az általános vélemény a kódexről. Ezek az információk segítenek abban, hogy a munkatársak számára megfelelő tréninget és felkészítést biztosítsunk.

12 A tréninget különböző módon valósíthatjuk meg például szemináriumok, workshopok, előadások, interaktív fórumok és viták keretében. Az mindig az adott szervezet döntése, hogy számára melyik a legmegfelelőbb módszer. Fontos, hogy a tréning során mindenképpen tudatosítsuk a résztvevőkben, hogy a kódex alapelveit a szervezet összes tevékenységében érvényesítsék. Néhány jó tanács a tréning megvalósításához A tréning megtervezése előtt érdemes elvégezni egy képzésiigény-elemzést (Training Needs Analysis, TNA) A tréning során a kódex használatát igyekezzünk a saját szervezetünk képi és szöveges tartalmain szemléltetni, így sokkal kézzelfoghatóbb lesz a mondanivalónk a résztvevők számára. Tervezzük meg, hogy kiket és milyen sorrendben képezzünk ki. Döntsük el, ki legyen az oktató (belső vagy külső előadó) Határozzuk meg a tréning struktúráját idejét helyszínét (házon belül vagy kívül) A tréningen feltétlenül hangsúlyozzuk a következőket MINDENKI felelős a kódex elveinek betartásáért. A kódex nem csak a kommunikációra érvényes, hanem a szervezet minden szintjére és tevékenységére kihat. Nincs jó vagy rossz válasz. A kódex csupán alapértékeket és irányelveket mutat. Az embereknek véleménye eltérő, épp ezért fontos, hogy a kódex közös támpontként szolgáljon. A szabályzat segít abban, hogy eldöntsük, milyen ábrázolást és üzenetet használjunk egy-egy téma bemutatásánál. Ajánlott célkitűzések a tréninghez Annak kimutatása, hogyan/miért vannak hatással ránk az egyes képek/üzenetek, és hogy milyen módon manipulálják a képeket/üzeneteket annak érdekében, hogy egy bizonyos válaszreakciót kiváltsanak az olvasóból/nézőből.

13 Rámutatás a kódex jelentőségére (különös tekintettel arra, hogy a kódex hogyan érvényesül a szervezet munkájában). A kódex irányelvei jelentőségének és gyakorlati alkalmazásának bemutatása. Megjegyzés: Ezeket a célkitűzéseket az egyes szervezeteknek saját követelményeikhez kell alakítaniuk a kódex elveinek figyelembevételével. Javasolt tréningstruktúra Bevezetés Mit értünk ábrázolások és üzenetek alatt? Milyen eddigi példái vannak a képi és szöveges tartalmaknak a szervezetben, és ezeket milyen célra használták? Esettanulmány az irányelvekről. A képi és szöveges tartalmak fejlődő országok szerinti értelmezése. Hogyan kezelje a szervezet a képi és szöveges tartalmakkal kapcsolatos különböző nézeteket? Honnan tudja a szervezet, mikor jár el helyesen a képi és szöveges tartalmak használata során? A szervezet saját ellenőrző mechanizmusainak megtervezése és kivitelezése. A tréning értékelése. Folyamatban lévő tréning Fontos, hogy a munkatársaknak a tréning beindítás után is biztosítsunk olyan fórumokat, ahol megvitathatják a kódex alkalmazásával kapcsolatos ötleteiket és véleményeiket. Ösztönző lehet, ha a szervezeteket rendszeresen értesítjük a kódexszel kapcsolatos változtatásokról, és ha olyan vitafórumokat szervezünk, ahol a szervezetek munkatársai nyugodt körülmények között, szabadon kifejthetik véleményüket a kódexről. Érdemes megfontolni azt, hogy az egyes szervezetek házon belül alakítsanak ki egy csapatot, amelynek az a feladata, hogy segítséget nyújtson azoknak a kollégáknak, akik még nem kompetensek a kódex alkalmazásában. A csoport hatáskörét a későbbiek folyamán ki lehetne terjeszteni, és az általuk nyújtott segítséget az összes munkatárs számára elérhetővé lehetne tenni. Érdemes beiktatni a kódex felhasználásáról szóló tréninget az új munkatársak számára összeállított bevezető programba, amit a későbbiekben még kiegészíthetünk egy részletesebb tréninggel is. Ilyen módon az új kollégák már a kezdetektől fogva tisztában lesznek a kódex szerepével és annak helyes alkalmazásával.

14 A kommunikációs anyagok felülvizsgálatának módszerei A tréning során érdemes kigondolni olyan módszereket, amelyek segítséget nyújtanak a képi és szöveges tartalmak megvitatásához és felülvizsgálatához. Az adott szervezet követelményeitől függően akár létre is hozhatunk egy felülvizsgáló csoportot a szervezet különböző részlegeinek képviselőiből. Ennek a csapatnak az lenne a feladata, hogy a szervezeten belül felhívja a figyelmet a kódex jelentőségére, eszmecserét kezdeményezzen a kódex használatáról, és tanácsot adjon véleménykülönbség esetén. Visszajelzés A kódex aláírásával az adott szervezet arra is elkötelezettséget vállal, hogy olyan módszereket dolgozzon ki, amelyekkel a nyilvánosságot a kódex működésével kapcsolatos visszajelzésekre ösztönzi. Annak érdekében, hogy minél többen megismerjék a kódexet, és hogy az adott szervezet kifejezze a kódex iránti elkötelezettségét, javasoljuk, hogy a szervezet tüntesse fel honlapján és a fontosabb kiadványaiban az alábbi mondatot: ([az adott szervezet neve]) aláírta a Képi és szöveges tartalmak etikai kódexét. Kérjük, véleményét az alábbi címre küldje el: Hogyan népszerűsítsük a kódexet a szervezeten belül? A kódexet különböző módokon népszerűsíthetjük egy adott szervezeten belül. Ezekről a módszerekről az egyes szervezetek minden esetben belsőleg döntenek[minden esetben maguk döntenek?]. Néhány ötlet: Tartsunk szemináriumokat és ismétlő kurzusokat. Iktassuk be a kódexet ismertető tréninget az új munkatársak számára készített bevezető programba. Dolgozzunk ki módszereket a partnerekkel való tárgyaláshoz. Hozzunk létre egy olyan adatbázist, amely a helyesen feltöltött és címkézett képeket tartalmazza. Tüntessük fel a kódexről szóló információkat a szervezetünk honlapján. Ösztönözzük a munkatársakat arra, hogy vegyenek részt a kódex éves felülvizsgálatában. Tartsunk tréninget a szervezetünknek dolgozó fotósoknak, alkalmazott grafikusoknak és riportereknek. Minél több emberrel ismertessük meg a kódexet, a hozzá tartozó útmutatót és a fontosabb kiadványainkat.

15 Munkahelyi környezet A kódex előírásai nem csupán az információs tartalmakra vonatkoznak, hanem egy adott szervezet saját környezetének kialakítására is; például a falon függő képekre, dekorációkra stb. Ellenőrző lista Mielőtt végleg döntenénk egy adott kép vagy üzenet felhasználásáról, érdemes feltenni a következő kérdéseket. Érvényesül-e a tervezett kép és/vagy üzenet esetében a mások méltósága iránti tisztelet elve? Ha felhasználnánk az adott képet és/vagy üzenetet, vajon az érintettek is úgy gondolnák, hogy az ábrázolás korrekten és hűen reprezentálja a valóságot? Az érintettek mindannyian beleegyeztek a róluk szóló kép és/vagy történet felhasználásához? Nem okoz e kárt az érintetteknek az adott kép/üzenet közlése? Nem vezet-e az adott kép/üzenet használata bizonyos emberek, helyszínek és helyzetek kultúra vagy rassz szerinti sztereotipizálásához? Ezek a kérdések nem zárják ki egymást és a listának az is a szerepe, hogy a gyakorlati módszerekkel és alternatívákkal kapcsolatban további észrevételekre ösztönözzön. Készítette a DOCHAS Fejlesztési Oktatás Csoportja. Kiadva 2008 áprilisában.

Felelősségteljes üzleti gyakorlat

Felelősségteljes üzleti gyakorlat A Nolato lelke 2 Felelősségteljes üzleti gyakorlat A Nolato nagy hagyománnyal rendelkezik a felelősségteljes üzleti gyakorlat területén. A cég lelkének részét képezi, hogy jó munkaadók és világpolgárok

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Versenyszabályzat a WorldSkills versenyek megszervezéséhez és lebonyolításához

Versenyszabályzat a WorldSkills versenyek megszervezéséhez és lebonyolításához Versenyszabályzat a WorldSkills versenyek megszervezéséhez és lebonyolításához OD03 WorldSkills International Titkárság Keizersgracht 62-64, 1015 CS Amszterdam, Hollandia www.worldskills.org, Tel: +31

Részletesebben

ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK

ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK számára az európai strukturális és beruházási alapok által finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásai során elkövetett leggyakoribb hibák elkerüléséhez A Europe

Részletesebben

Supported by KÉPZÉSI ESEMÉNY, NYÁRI ISKOLA VAGY HELYSZÍNI SZEMLE SZERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁSA ÉS DOKUMENTÁLÁSA VÁZLAT

Supported by KÉPZÉSI ESEMÉNY, NYÁRI ISKOLA VAGY HELYSZÍNI SZEMLE SZERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁSA ÉS DOKUMENTÁLÁSA VÁZLAT KÉPZÉSI ESEMÉNY, NYÁRI ISKOLA VAGY HELYSZÍNI SZEMLE SZERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁSA ÉS DOKUMENTÁLÁSA VÁZLAT Miért szervezzünk képzést? Felesleges megkérdezni, hogy kell-e képzést tartani, ha van rá igény és

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

NIKE RETAIL LOSS PREVENTION

NIKE RETAIL LOSS PREVENTION NIKE RETAIL LOSS PREVENTION VESZTESÉGMEGELŐZÉSI ÚTMUTATÓ A Nike, Inc. működésének lényege olyan lehetőségek keresésének és megragadásának megszervezése, amelyek lehetővé teszik, hogy erősségeink és szakértelmünk

Részletesebben

Human Rights Implementation Centre

Human Rights Implementation Centre Human Rights Implementation Centre Jelentés a kínzás elleni ENSZ egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyvének Magyarország általi ratifikációjáról, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus kijelöléséről Készítette:

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

Összefoglaló 2010-től új drogstratégia kialakítása vált Magyarország számára aktuálissá. Ennek oka, hogy az első hazai dokumentum, melyet az Országgyűlés 2000-ben konszenzussal fogadott el, ez évben lejár.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Kézikönyv. az európai szurkolói charta kidolgozásához és kialakításához

Kézikönyv. az európai szurkolói charta kidolgozásához és kialakításához Kézikönyv az európai szurkolói charta kidolgozásához és kialakításához Készítette Thomas SCHNEIDER, a német sport- és ifjúsági szervezet szurkolói projekteket koordináló hivatalától és Daniela WURBS a

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására

Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására A Kongresszus hozzájárulása az Európa Tanács számára ÖTBŐL EGY kampány A Kongresszusi Iroda 2012. szeptember 14-én megadott

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szerződési feltételek A Bevezetés és fogalom-meghatározások 1. A jelen Szerződési Feltételek oktatási szolgáltatásra vonatkozó jogviszony alapját képezik.

Részletesebben

PÁPAI EGYESÍTETT LABDARÚGÓ CLUB ETIKEI KÓDEX

PÁPAI EGYESÍTETT LABDARÚGÓ CLUB ETIKEI KÓDEX ETIKEI KÓDEX Az Etikai Kódexet a Pápai Egyesített Labdarúgó Club közössége hozta létre. Az Etikai Kódex az egyesület belső jogi forrása. Segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik a Pápai Egyesített Labdarúgó

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Mellékletek

Tartalomjegyzék: Mellékletek Tartalomjegyzék: 1. A minőségirányítási program kidolgozásának célja 2. Az intézmény működésével kapcsolatban, a fenntartó által megfogalmazott alapvető elvárások 3. A Pedagógiai Szakszolgálat minőségpolitikája

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat Szakmai protokoll Készítette: Takaró Lajosné Stencinger Noémi Reményi Csaba Zöld Ágnes Mosonmagyaróvár 2010. A DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, ÁFF. vagy Dokumentum.) a Surin Zsuzsanna E.V. (9821, Hegyhátszentpéter Táncsics

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

Nevelőszülői hálózat szakmai programja

Nevelőszülői hálózat szakmai programja Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága 6726 Szeged, Bal fasor 6. Telefon: +36 (62) 432 032 Telefax: +36 (62) 543 252 E-mail: csmtegyesz@t-online.hu Web: http://www.csmtegyesz.hu

Részletesebben

A gyermekek idegenforgalomban megjelenő szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem

A gyermekek idegenforgalomban megjelenő szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem A gyermekek idegenforgalomban megjelenő szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem Tájékoztató az idegenforgalomban dolgozók számára A turizmusnak közös, örömteli pillanatokat kell nyújtania a népek és

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es pályázati felhívás ***

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es pályázati felhívás *** EURÓPAI BIZOTTSÁG Versenyügyi Főigazgatóság Politika és stratégia A. Igazgatóság PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es

Részletesebben

AZ EURÓPA TANÁCS TERÜLETI/REGIONÁLIS TERVEZÉSÉRT FELELŐS MINISZTEREINEK 15. KONFERENCIÁJA CEMAT/ET

AZ EURÓPA TANÁCS TERÜLETI/REGIONÁLIS TERVEZÉSÉRT FELELŐS MINISZTEREINEK 15. KONFERENCIÁJA CEMAT/ET Strasbourg, 2010. július 9. 15 CEMAT (2010) Final 7E AZ EURÓPA TANÁCS TERÜLETI/REGIONÁLIS TERVEZÉSÉRT FELELŐS MINISZTEREINEK 15. KONFERENCIÁJA CEMAT/ET Moszkva, Orosz Föderáció 2010. július 8-9. AZ EURÓPA

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport 00323/07/HU WP 131 Munkadokumentum az elektronikus egészségügyi nyilvántartásban (EHR) tárolt, egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról

Részletesebben

C A R E E R H O G A N D E V E L O P FEJLESZTÉSI TIPPEK KARRIERMENEDZSMENT TERÜLETÉN. Riport tulajdonosa: Jane Doe. Azonosító: HB290579

C A R E E R H O G A N D E V E L O P FEJLESZTÉSI TIPPEK KARRIERMENEDZSMENT TERÜLETÉN. Riport tulajdonosa: Jane Doe. Azonosító: HB290579 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FEJLESZTÉSI TIPPEK KARRIERMENEDZSMENT TERÜLETÉN Riport tulajdonosa: Jane Doe Azonosító: HB290579 Dátum: 2012. augusztus 02. 2 0 0 9

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió

SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió "Aki másokat ismer, az tanult, aki önmagát ismeri, bölcs." -Lao Ce MINTA Anna 2004.2.16 BEVEZETÉS A viselkedéstudomány szerint a legeredményesebb emberek azok, akik tisztában

Részletesebben

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.29 Záró dátum: 2010.07.28 A projekt megvalósításának

Részletesebben

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása 2016. évi pályázati forduló TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

ÁROP-1. A5-2013-2013-048. Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése

ÁROP-1. A5-2013-2013-048. Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése ÁROP-1. A5-2013-2013-048 Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde

On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A négy szervezet elvárja az on-line újságírásban tevékenykedő újságíróktól, hogy ezt a mivoltukat közleményeiknél tüntessék fel.

A négy szervezet elvárja az on-line újságírásban tevékenykedő újságíróktól, hogy ezt a mivoltukat közleményeiknél tüntessék fel. I. Bevezető 1.. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, valamint a Sajtószakszervezet a magyar újságírás erkölcsösségének fenntartása

Részletesebben

Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat Hálózati Működési Szabályzat

Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat Hálózati Működési Szabályzat Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat Hálózati Működési Szabályzat A Szabályzat dokumentum, amely összefoglalja és rendszerezi a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat (továbbiakban: Hálózat) ifjúsági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PORTFÓLIÓ KÖVETELMÉNYEIHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A PORTFÓLIÓ KÖVETELMÉNYEIHEZ TÁJÉKOZTATÓ A PORTFÓLIÓ KÖVETELMÉNYEIHEZ A portfólió = dokumentumdosszié (etimológiailag: levélhordó tárca ): Lényegét tekintve olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy területen

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás 2011. január 30. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Révész Magda Molnár László Szikulai István Gyermekjóléti alapellátás

Részletesebben

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA JA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA ADATAI... 4 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN... 6 2.1. Az iskolában folyó

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata Technikai frissítés: 2014. július 10. ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014/2015 Tartalomjegyzék Az önértékelés formai és tartalmi kialakítása......2

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYAR STATISZTIKA EURÓPAI UNIÓS AUDITJÁRÓL

JELENTÉS A MAGYAR STATISZTIKA EURÓPAI UNIÓS AUDITJÁRÓL JELENTÉS A MAGYAR STATISZTIKA EURÓPAI UNIÓS AUDITJÁRÓL Készítette: Richard Alldritt Michelle Jouvenal Peter G. Hackl 2015. július TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 2. BEVEZETÉS 6 3. A NEMZETI STATISZTIKAI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 446 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a Bizottság

Részletesebben

Romák és travellerek a közoktatásban

Romák és travellerek a közoktatásban Romák és travellerek a közoktatásban Az EU tagállamaiban fennálló helyzet áttekintése Összefoglaló EUMC 2006 A jelentés egyes országokra vonatkozó adatait és információit a Rasszizmus és Idegengyűlölet

Részletesebben

CIGÁNYOKKAL/ROMÁKKAL KAPCSOLATOS ATTITŰDVIZSGÁLAT A FELSŐOKTATÁS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI TERÜLETEIN TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ HALLGATÓK KÖRÉBEN

CIGÁNYOKKAL/ROMÁKKAL KAPCSOLATOS ATTITŰDVIZSGÁLAT A FELSŐOKTATÁS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI TERÜLETEIN TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ HALLGATÓK KÖRÉBEN ANGYAL MAGDOLNA CIGÁNYOKKAL/ROMÁKKAL KAPCSOLATOS ATTITŰDVIZSGÁLAT A FELSŐOKTATÁS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI TERÜLETEIN TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ HALLGATÓK KÖRÉBEN Összefoglaló A vizsgálat során feltett kérdésekre

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés

Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés Az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával 2009. április TARTALOMJEGYZÉK 1) Bevezetés... 1 2) A szociális párbeszéd definíciója...

Részletesebben

Az álláspályázat szóbeli része

Az álláspályázat szóbeli része Az álláspályázat szóbeli része Az állásinterjú Az állásinterjúra való meghívással döntő ponthoz érkezett a jövőbeli munkahely megszerzésének útján. Fontos mérföldkövet ért el. Ekkor már tudhatja, hogy

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Bíró Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 26. Összeállította: A Bíró Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete 1 1. Nevelési Program 1. Iskolánkban folyó nevelő-oktató

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

Marketing tervezési naptár 2013.

Marketing tervezési naptár 2013. Marketing tanácsadó program kis- és középvállalkozásoknak! Marketing tervezési naptár 2013. A Marketing EXPRESSZ egy marketing szakmai segédanyag, így a leírt példák és gyakorlati ötletek megvalósítása,

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

A szóbeli vizsgán nem kap pontot lásd az első oszlopot! A szóbeli vizsgán nem kap pontot. A szóbeli vizsgán nem kap pontot lásd az első oszlopot!

A szóbeli vizsgán nem kap pontot lásd az első oszlopot! A szóbeli vizsgán nem kap pontot. A szóbeli vizsgán nem kap pontot lásd az első oszlopot! ICF-kompetenciák Az egyes szintekhez tartozó minimumkészségek leírása alapján. A szürke háttérben azok a kritériumok szerepelnek, amelyek meglétekor a jelölt nem felel meg a vizsgán. Kompetenciák ACC szint

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN

MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN MediKoz_Borito.qxp 4/28/2009 10:44 AM Page 1 MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Készült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Települési mediáció modellprojekt címû programja keretében

Részletesebben

Pályázati felhívás UGRÓDESZKA - Társadalmi vállalkozásfejlesztő program mélyszegénységben élők életminőségének javítását célzó kezdeményezések számára

Pályázati felhívás UGRÓDESZKA - Társadalmi vállalkozásfejlesztő program mélyszegénységben élők életminőségének javítását célzó kezdeményezések számára Pályázati felhívás UGRÓDESZKA - Társadalmi vállalkozásfejlesztő program mélyszegénységben élők életminőségének javítását célzó kezdeményezések számára Örömmel tudatjuk, hogy a NESsT és a Badur Alapítvány

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

TALLINNI KARTA: EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EGÉSZSÉGÉRT ÉS A JÓLÉTÉRT

TALLINNI KARTA: EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EGÉSZSÉGÉRT ÉS A JÓLÉTÉRT WHO Európai Miniszteri Konferencia az egészségügyi rendszerekről EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK, EGÉSZSÉG ÉS JÓLÉT Tallinn, Észtország, 2008. június 25-27. TALLINNI KARTA: EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EGÉSZSÉGÉRT

Részletesebben

III. KÖVETKEZTETÉSEK

III. KÖVETKEZTETÉSEK III. KÖVETKEZTETÉSEK Bogdán Andrea Monica Cãluºer Olimpia Moºteanu Salat Levente A nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó elõírások gyakorlatba ültetése a közintézmények szintjén Bevezetés Az Etnokulturális

Részletesebben

Penta Unió Zrt. A telephely szabályozása kettős adóztatási egyezményeinkben

Penta Unió Zrt. A telephely szabályozása kettős adóztatási egyezményeinkben Penta Unió Zrt. A telephely szabályozása kettős adóztatási egyezményeinkben NÉV: Szőke Angéla Szak: Okleveles nemzetköziadó-szakértő Konzulens: Csantavériné Botgál Tünde Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

Észak-Alföldi Minőségi Díj. Pályázati útmutató

Észak-Alföldi Minőségi Díj. Pályázati útmutató Észak-Alföldi Minőségi Díj Pályázati útmutató 2009 TARTALOMJEGYZÉK I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Pályázati felhívás... 3 A pályázat tartalmi és formai követelményei... 6 Az 2009. évi Észak-Alföldi Minőségi Díj

Részletesebben

ETIKAI KÓDEXE. Bevezetés

ETIKAI KÓDEXE. Bevezetés Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület ETIKAI KÓDEXE Bevezetés A Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület, mint az ECPA (Európai Növényvédőszer-gyártók Szövetsége) tagja

Részletesebben

KÉZIKÖNYV MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK

KÉZIKÖNYV MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK KÉZIKÖNYV MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK VÉGLEGES DOKUMENTUM WP6 Koordinátor VÉGLEGES VERZIÓ Kelt: 2015.10.31. 1 VALIDÁCIÓ ÁTTEKINTÉS A nem formális és informális módon megszerzett tudás elismertetése az adott

Részletesebben

A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE

A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE TARTALOMJEGYZÉK 1. Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére... 3 1.1. A felmérés eredményének

Részletesebben

2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK

2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK 2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/65/EK IRÁNYELVE (2007. december 11.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

A rendezvények technikai feltételei

A rendezvények technikai feltételei Roadshow szervezése A Roadshow-t az ország több városában, településén érdemes megszervezni, hasonló tartalommal. Résztvevőként elsősorban a kis- és közepes méretű vállalkozások vezetőit ajánlott meginvitálni.

Részletesebben

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához Honlapkoncepció Miskolc város hivatalos honlapjához Ennek a dokumentumnak a célja, hogy rögzítse azokat az alapelveket, amelyek egyrészt irányt szabnak, másrészt kereteket adnak az új városi honlap részletes

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Tanterv a hagyományos gyümölcsösökkel foglalkozó szakemberek képzéséhez

Tanterv a hagyományos gyümölcsösökkel foglalkozó szakemberek képzéséhez Tanterv a hagyományos gyümölcsösökkel foglalkozó szakemberek képzéséhez Projektazonosító: 517667-LLP-1-2011-1-DE-LEONARDO-LMP Projektcím: ESTO European Specialist in Traditional Orchards Nyelv: angol,

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alap támogatásával A monitoring célja a megvalósuló projektek folyamatos nyomon követése. Ez több okból szükséges.

Részletesebben

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS Tankönyv az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzéshez 2 Budapest, 2013... SZERZŐK: DÁVID PÉTER LÓCZY PÉTER LEKTOR: DR. GYÖRGY

Részletesebben

Európai Bizottság DG TAXUD Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága. AEO Helpdesk. Nem hivatalos fordítás!

Európai Bizottság DG TAXUD Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága. AEO Helpdesk. Nem hivatalos fordítás! Európai Bizottság DG TAXUD Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága AEO Helpdesk Nem hivatalos fordítás! A Biztonsági nyilatkozat alkalmazása Közepes méretű, olajtermékeket gyártó vállalat vagyunk, 15 állandó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

PROMISE európai útmutató egészségügyi és szociális ellátási szakemberek képzéséhez a lelki egészségfejlesztés terén

PROMISE európai útmutató egészségügyi és szociális ellátási szakemberek képzéséhez a lelki egészségfejlesztés terén PROMISE Lelki egészségfejlesztés A lelki betegségek csökkentése Integráció az oktatáson keresztül Egészségügyi és fogyasztói főigazgatóság 2008-2013 egészségügyi program Együtt az egészségért PROMISE európai

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING Hallgatói elméleti anyag 2012. tavasz www.bkf.hu / Karriercentrum / Tréningek / Letölthető állományok Szakirodalom: Németh

Részletesebben

Bevezető. Üzleti levelezés 3. gyakorlat. A levél részei a szabvány szerint. Formulák. Fejléc készítése. Címzés: feladó

Bevezető. Üzleti levelezés 3. gyakorlat. A levél részei a szabvány szerint. Formulák. Fejléc készítése. Címzés: feladó Bevezető Üzleti levelezés 3. gyakorlat Az üzleti levél részei, stílusa és jellemzői A levélnek vannak alaki és tartalmi előírásai. A levél tartalmát az üzenet célja, formáját pedig (az alaki követelmények

Részletesebben

P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban

P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban Az Európai Parlament 2008. szeptember 25-i állásfoglalása az Európai Unión belüli médiakoncentrációról és -pluralizmusról (2007/2253(INI))

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben