Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja."

Átírás

1 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (3) bekezdése alapján Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 252/2004. (XII.17.) Kt határozatával elfogadta Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési alapkoncepcióját. A koncepció feladata, hogy meghatározza a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait, amelyet az önkormányzatnak követnie kell a szociális szolgáltatások fejlesztése során. A törvényi szabályozás értelmében a koncepció tartalmát a települési önkormányzatnak folyamatosan felül kell vizsgálnia. Az aktuális felülvizsgálati anyagban be kell mutatni az eltelt években a szociális szolgáltatások terén bekövetkezett változásokat (jogszabályi környezet, intézményrendszer strukturális átalakulása, stb.), valamint meg kell határozni a jövőre vonatkozó elképzeléseket. A felülvizsgálatról készült anyag összeállításában részt vettek a szociális, valamint gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények, szervezetek. Fentiek alapján terjesztem be a T. Képviselő-testületnek a koncepció felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és kérem annak megtárgyalását és a következő határozati javaslat elfogadását:./2015.( ) Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy januárjától megnőtt az igény a bölcsődei férőhelyek iránt. A most beíratott gyermekek többnyire 2 évig veszik igénybe az ellátást, így hosszabb ideig nem szabadul fel férőhely. Elsősorban a 8

2 2 órában munkát vállaló szülők gyermekeit helyezik el, ennek ellenére az elmúlt évben 19 főt nem tudtak férőhely hiányában felvenni. Indokolt lenne még több bölcsődei férőhely létesítése. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, valamint a Műszaki Irodát, hogy készüljön egy férőhelyes bölcsőde kialakításának feltételeit, fenntartásának költségeit bemutató terv elsősorban a Felsőpárti városrész vonatkozásában. Határidő: szeptember 30. Felelős: intézményvezető, Műszaki Iroda 3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy igény merült fel a Kertvárosban élő idősek részéről nappali ellátásra vonatkozóan, mivel a városban működő három klub számukra nagyon messze van. A Képviselő-testület felkéri a Gondozási Központ vezetőjét, hogy a Kertvárosra vonatkozóan mérjék fel a nappali ellátásra vonatkozó igényeket, készítsenek tervet a nappali ellátás kialakításának feltételeiről, működtetéséről. Határidő: szeptember 30. Felelős: intézményvezető 4. Két támogató szolgálat szűnt meg a városban elsősorban finanszírozási problémák miatt. Feladatuk elsősorban személyszállítás volt, de a későbbi jogszabályi változás miatt csak fogyatékossági támogatásban részesülők vehették igénybe. Jelzések szerint inkább személyszállító szolgálatra lenne szükség, hogy a mozgáskorlátozottak, idősek közlekedésüket meg tudják oldani, ha például orvoshoz kell menni. A Képviselő-testület felkéri a Családsegítő Központ és a Gondozási Központ Vezetőjét, hogy dolgozzanak ki javaslatot a személyszállító szolgálat esetleges létrehozására, működtetésére, fenntartására vonatkozóan. Határidő: szeptember 30. Felelős: intézményvezetők 5. A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy az elkövetkező években megoldást kell találni a Hajléktalan Segítő Központ nappali melegedő épületrészének a felújítására. A jelenlegi épületrész nem felel meg a jelenkor elvárásainak, illetve statikailag is komoly gondok adódhatnak a közeljövőben az épületrésszel. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt és a Műszaki Irodát, hogy készítsenek tervet az épület felújítására vonatkozóan, a megvalósításhoz használjanak ki minden lehetséges pályázati forrást. Határidő: a terv elkészítésére szeptember 30. Felelős: intézményvezető, Műszaki Iroda A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentes Város Alpolgármestere 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 4. Szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetői 5. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 6. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 7. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda Szentes, március 8. Szirbik Imre

3 3 Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján márciusában

4 4 A szolgáltatástervezési koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettségek keretébe tartozó feladatok tervezését, a hiányzó ellátások megszervezésének a módjait, a más fenntartókkal történő kapcsolattartás kérdéseit meghatározza. Az önkormányzatok koncepció készítési gyakorlatát ellenőrző felmérés kapcsán készült ajánlásban az szerepel, hogy az önkormányzatok vonjanak be szakértőket, vállalkozásokat a készítésbe, felülvizsgálatba, de finanszírozási szempontok miatt az önkormányzatok saját hatáskörben, a szociális területtel foglalkozó munkatársakkal biztosítják a feladatellátást. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmai elemei: lakosságszám, korösszetétel, ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, a fenntartott intézményrendszer struktúrája, jellemzői, a szolgáltatások iránti igények, az intézményrendszer korszerűsítésének irányai. A tíz évvel ezelőtt megfogalmazott fő cél nem változott: A fejlesztések középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását, a segítők és segítettek együttműködését. Az elmúlt években folyamatosan változott a jogszabályi környezet mind a pénzbeli, természetbeni, mind pedig a személyes gondoskodást nyújtó ellátások területén, amely nagymértékben megnehezítette a közép- és hosszú távú tervezést. I. Demográfiai adatok alakulása Születések és halálozások változása Születések száma Halálozások száma év év év A lakosság korösszetételének változása Korcsoportos bontás állandó népesség adatállománya év Korcsoport férfi nő együtt 0-18 éves éves felett Összesen Korcsoportos bontás állandó népesség adatállománya év Korcsoport férfi nő együtt 0-18 éves éves felett Összesen év január 1-jei létszám fő, a teljes évre vonatkozó korcsoportos bontás nem áll még rendelkezésre.

5 5 A lakosság életkori megoszlását mutató korfa a jelenlegi helyzet bemutatásán túl alkalmas arra, hogy a jövőbeni állapotokra vonatkozóan is következtetéseket vonjunk le. A korfa adatai alapján jól látható, hogy a 0-18 év közötti korosztály csökkenése mellett az 66 év feletti korosztályba tartozók száma növekedik, ami azt jelenti, hogy a következő években, jellemzően az idősek részére nyújtott ellátások iránti igény jelentkezhet. A népesség nemek szerinti arányát áttekintve megállapítható, hogy a 66 év feletti korosztályban nagyon magas az egyedül élő nők száma, akik társukra már nem számíthatnak a napi életvitelük során, tehát vélelmezhetően nagyobb mértékben szorulnak rá a szociális ellátórendszer szolgáltatásaira. Az alábbi táblázat bemutatja Szentes város közigazgatási területén január hónapban nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők számát nagyobb ellátás típusonként személyre vonatkozó bontásban. Ellátás megnevezése január/fő 1. Öregségi nyugdíj Korbetöltött öregségi nyugdíj Korhatár alatti öregségi nyugdíjak (1955. előtt született fegyveresek) Nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíjak Korhatár előttieknek járó ellátások (szolgálati járandóságok) Rokkantsági és rehabilitációs ellátások Özvegyi nyugdíj Ideiglenes özvegyi Korbetöltött özvegyi Korhatár alatti özvegyi Árvaellátás Baleseti járadék Rokkantsági járadék Házastársi pótlék 26 Összesen (fő) 8819 A nyugdíjszerű ellátásban, öregségi nyugdíjban részesülők magas száma is a szolgáltatások iránti igények emelkedését vetíti előre. II. Munkanélküliség helyzete A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tájékoztatása szerint január végére kisebb mértékben nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma. Fontosabb adatok térségenként: Kirendeltségek Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) január december január Szeged

6 6 Csongrád Hódmezővásárhely Makó Szentes Kistelek Mórahalom Csongrád megye Dél-Alföld Magyarország Kirendeltségek Nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népesség százalékában január december január Szeged 6,2 6,5 7,1 Csongrád 9,9 7,6 8,6 Hódmezővásárhely 7,9 6,3 7,0 Makó 13,7 9,9 10,5 Szentes 7,8 7,4 7,9 Kistelek 12,1 10,4 11,0 Mórahalom 10,2 8,1 8,8 Csongrád megye 8,1 7,2 7,9 Dél-Alföld 10,7 9,3 9,8 Magyarország 10,0 8,9 9,3 Kirendeltségek Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők január Tartósan regisztrált álláskeresők január Szeged Csongrád Hódmezővásárhely Makó Szentes Kistelek Mórahalom Csongrád megye Dél-Alföld Magyarország A nyilvántartott álláskeresők száma főre emelkedett, amely közel ezer fővel, mintegy 7 %-kal lett több, mint az előző hó végi záró létszám. Szentes vonatkozásában 70 fővel ( 5 %-kal) szerepelnek többen a nyilvántartásban. A január végi adatokkal összevetve a tényadatokat, megyei szinten egy év távlatában négy százalékos létszámcsökkenés következett be, Szentesen a csökkenés minimális, 1 %-os, ami 12 főt jelent. A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje január végére 7,9 %-ra emelkedett. A mutató értéke szerint Szentesen 0,1 % pontos emelkedés következett be.

7 január végén a kirendeltségek nyilvántartásában 7281 fő nő és 7068 fő férfi szerepelt. Egy hónap alatt a nők száma 460 fővel, a férfiaké 524 fővel nőtt, a nők aránya az álláskeresők között 50,7 %-ra változott, a térségek közül a nők aránya Szentesen a legalacsonyabb 48,1%. Az álláskeresők korszerkezete kisebb mértékben változott: a regisztráltak 15,5 %-a fő 25 évnél fiatalabb, 28 %-uk pedig már betöltötte az 50. életévét, amely főt jelentett január hónapban. Az álláskeresők 62,5 %-a kevesebb, mint fél éve, 15 %-a 6 hónapnál régebben, de 12 hóónapnál rövidebb ideje, 22,5 %-a egy éve, vagy annál hosszabb ideje szerepel folyamatosan a nyilvántartásban, tehát tartósan regisztrált álláskereső. E réteg aránya a térségekben 18 és 31 % között mozog, Szentesen a legalacsonyabb. Ez köszönhető annak, hogy a közfoglalkoztatási programokba folyamatosan bevonásra kerültek a munkanélküliek. Az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele szerint közel egyharmada legfeljebb általános iskolát végzett, 27,5 %-uk szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű. Az álláskeresők 19 %-a szakközépiskolában, technikumban fejezte be tanulmányait, a gimnáziumi érettégivel rendelkezők aránya meghaladja a 10 %-ot. Diplomával az álláskeresők közel 8 %-a rendelkezik. Szentes vonatkozásában januárjában az álláskeresők közül 491 fő általános iskolát végzett, 434 fő szakmunkás végzettségű, 406 fő szakközépiskolát, technikumot, gimnáziumot végzett, és 68 fő diplomás van a nyilvántartásban. A Szociális Iroda kiemelt feladatának tekintette, hogy az aktív korúak szociális ellátásában részesülőket minél több állásajánlattal keresse meg, valamint minden lehetőséget kihasznált a közfoglalkoztatás minél hatékonyabb megszervezésére oly módon, hogy a résztvevő munkavállalók valóban értékteremtő munkát tudjanak végezni, ezzel is elősegítve, hogy minél hamarabb visszataláljanak a munka világába. III. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások változásai, jelenlegi helyzete 2012-ben az ellátások közül a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítását érintette törvényi változás, március 31-vel megszűnt a lehetősége a helyi támogatás megállapításának, a továbbiakban normatív támogatás igénybe vételére nyílt mód új szabályokkal. Az adósságcsökkentési támogatás szabályozásában történt negatív változás, mely szerint a támogatást együttműködés esetén két évente, együtt nem működés esetén pedig négy évente lehet igénybe venni. Ezzel tovább emelkedett a rászorulók tartozása a rezsiköltségek tekintetében, és egyre több családnál kapcsolták ki az áram- és gázszolgáltatást, ami növelte az átmeneti segély igényeket.

8 január 1-jétől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege ,-Ft-ról ,-Ft-ra csökkent ben az 55. életévüket betöltött aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők segélyét meg kellett szüntetni, és részükre rendszeres szociális segélyt kellett megállapítani, így ők nem vehettek részt közfoglalkoztatásban január 1-jétől az előző évben megállapított 55. életévüket betöltött rendszeres szociális segélyben részesülőket ismét felül kellett vizsgálni, és azok esetében, akik még 5 évnél később érik el a saját jogú öregségi nyugdíjra való jogosultságukat, azokat ismét foglalkoztatást helyettesítő támogatásban kellett részesíteni, a rendszeres szociális segély megszüntetése mellett. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI törvény a közgyógyellátás jogosultsági feltételeiben hozott változást január 1-jétől, de a szabályozást már április 15-én visszaállították, így az addig elutasított, vagy megszüntetett közgyógyellátási jogosultságokat újra felül kellett vizsgálni és a régi-új rendelkezések szerint megállapítani január 1-jétől megszűnt a lehetősége az időskorúak járadékában, ápolási díjban, és aktív korúak segélyében részesülők számára az ellátásuk terhére előleg kifizetésének november 1-jétől módosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatásával kapcsolatosan november végén már nem pénzbeli, hanem természetbeni támogatásként Erzsébet-utalvány formájában kapták meg a szülők a juttatást év elején a járási hivatalok kialakítása kapcsán az alábbi változások következtek be: Az addig jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások közül az időskorúak járadéka, az egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványok kiállítása teljes egészében a járási hivatalok feladatkörébe került. A közgyógyellátás, valamint az ápolási díj megállapítására vonatkozó eljárások közül a méltányosságból adható közgyógyellátás, valamint ápolási díj továbbra is jegyzői, illetve önkormányzati feladat maradt, míg az alanyi jogon járó ugyanezen ellátások további megállapítására a járási hivatalok lettek illetékesek. A szociális, valamint gyermekvédelmi támogatások megállapításának több szabályát módosította a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXVII. törvény. Az aktív korúak ellátását, a lakásfenntartási támogatást, köztemetést, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó szabályok szakaszosan, április 1-jén, július 1-jén, szeptember 1-jén, valamint január 1-jén léptek hatályba. Módosult az ügyintézési határidő a lakásfenntartási támogatás, valamint a köztemetés tekintetében. Az eddigi 30 nap helyett a kérelmeket 21 napon belül kell elbírálni.

9 9 Az aktív korúak ellátását érintően több új szabály lépett hatályba április 1-jén, az alábbiak szerint: álláskeresési támogatás kimerítését követően ha 30 napon belül benyújtják az ellátásra irányuló kérelmet, a segély akkor is az álláskeresési támogatás kimerítését követő naptól jár, ha a segélyezett keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység első 90 napjában határozattal szüneteltetni kellett a segély folyósítását, majd a 91. naptól ugyancsak határozattal meg kellett szüntetni a segélyt. Ez a szabályozás vonatkozott a közfoglalkoztatásban részt vevő segélyezettekre is. Szűkült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre, hiszen a nagykorú fiatal, ha tanulmányokat folytat, nagykorúvá válása után csak abban az esetben jogosult a kedvezményre, ha a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. Teljesen átalakult a hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó törvényi szabályozás is, amely szeptember 1-jétől lépett hatályba. Külön határozatban kellett rendelkezni ettől az időponttól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról, melynek feltételeit a gyermekvédelmi törvény határozta meg. A megállapításokról külön nyilvántartást kellett vezetni, és az év különböző szakában statisztikai adatokat kellett szolgáltatni. A Járási Gyámhivatal által hátrányos helyzetűnek nyilvánított gyermekek esetében is a Szociális Iroda, mint jegyzői gyámhatóság feladata a nyilvántartás vezetése. A méltányosságból megállapítható közgyógyellátást is érintette az április 1-jétől bekövetkezett módosítás. Hosszadalmasabbá vált a kérelmek elbírálása, mivel először minden esetben a járási hivatalhoz kellett benyújtani a kérelmet, és a jogerős elutasító határozat birtokában volt lehetősége az igénylőnek a méltányossági kérelem beadására a Szociális Irodán. A digitális átállással kapcsolatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbításra került a Médiahatóság részére a rendszeres támogatásban részesülők névsora. A kedvezmények igénybevételéhez több száz család részére készített az iroda igazolást. A rendszeres támogatásban (aktív korúak segélye, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) részesülők esetében szintén több száz esetben került igazolásra a segélyezettek védendő fogyasztó státusza, mellyel a szolgáltatóknál lehetőséget kaphattak elmaradt számláik részletekben történő megfizetésére, ezzel megelőzve a szolgáltatásból történő kikapcsolást. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére is több alkalommal került igazolásra a kérelmezők szociális helyzete. A beadott kérelmekkel kapcsolatos döntésekről az önkormányzat nem kapott értesítést november 15-én lépett hatályba az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló CLVIII. törvény, valamint a szociális gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.

10 10 XI.12.) Kormányrendelet, amely többek között rendelkezik a Pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerének (továbbiakban: PTR) létrehozásáról. A rendszert ügyfélkapu belépési jogosultsággal lehetett elérni. Az adatfeltöltést december 15-ig kellett kötelezően elvégezni, december 16-tól pedig az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesít támogatás, rendszeres szociális segély) ápolási díj közgyógyellátás lakásfenntartási támogatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, megszüntetése, módosítása kapcsán a szociális rendszeren túl a PTR rendszerbe is rögzíteni kell az adatokat január 1-jétől az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosítás változtatta meg a pénzbeli ellátások megállapításának eljárási szabályait. A módosítás lényege az volt, hogy összevonásra került az átmeneti segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati segély néven, melynek keretében továbbra is adható volt pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön is. Az önkormányzati segély megállapításának feltételeit önkormányzati rendeletben kellett szabályozni. Többletfeladatot igényelt az önkormányzati segély esetében a költségvetési törvény azon rendelkezése, hogy a segélyeket továbbra is átmeneti, rendkívüli, valamint temetési segélyként kellett nyilvántartani annak ellenére, hogy a szociális törvényben már nincsenek ilyen ellátási formák. Jogszabályváltozás értelmében január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületéhez került a méltányossági közgyógyellátás megállapítása évben is folytatódtak a szociális ellátások területét érintő nagy változások. Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény január 1-jével ismét átalakította a szociális ellátások rendszerét, amely egyrészt vonatkozik a hatáskörök változtatására, valamint az ellátások finanszírozására. Az állam több területen kivonult a szociális ellátórendszerből, az önkormányzatok több önállóságot és kevesebb pénzt kapnak majd. Fő változások: az aktív korúak segélyének (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodottak, 55 év felettiek, valamint a foglalkoztatás mentes rendszeres szociális segély) megállapítása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe tartozik,

11 11 az alábbi segélyek, támogatások megállapítása a) önkormányzati segély, amely tartalmazza a temetési segélyt, felnőttek átmeneti segélyét, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást b) lakásfenntartási támogatás c) adósságkezelési támogatás d) méltányossági ápolási díj, e) méltányossági közgyógyellátás ismét más néven önkormányzati hatáskörbe kerül. A március 1-jén a jegyzőnél aktív korúak ellátásával összefüggésben folyamatban lévő, valamint a február 28-áig meg nem szűnt vagy jogerős határozattal meg nem szüntetett aktív korúak ellátásával összefüggő ügyek iratait március 6-áig kell az illetékes járási hivatal számára átadni. A törvényi rendelkezés értelmében többféle szociális támogatás teljes egészében az önkormányzat hatáskörébe kerül, az önkormányzat dönti el, hogy mely segélyeket biztosítja a rászorulók részére, és ehhez megteremti a szükséges forrást települési támogatás keretében. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A törvény értelmében ezek az élethelyzetek különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások -, valamint a gyermek hátrányos helyzete miatti anyagi segítség. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása Időskorúak járadékában részesülők Időskorúak járadéka Támogatottak száma Aktív korú nem foglalkoztatottak támogatásában részesülők Aktív korú nem foglalkoztatottak segélye Rendszeres szociális

12 12 segélyben részesülők száma Ebből: Egészségkárosodott 55 év feletti Foglalkozásmentes Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma Halmozottan hátrányos helyzetű Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Támogatásban részesülő Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatásban részesülő Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/ önkormányzati segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatásban részesülők Felnőttek átmeneti segélye/önkormányzati segély Átmeneti segély Támogatottak száma Szociális kölcsönben részesülők száma

13 13 Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Ápolási díj Temetési segély Köztemetés Önkormányzati ösztöndíj Ösztöndíjban részesülők száma Lakásfenntartási támogatás Támogatottak száma Adósságkezelés, és a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Támogatottak száma Ápolási díj Alanyi jogon Méltányosságból Temetési segély Támogatottak száma Köztemetés Köztemetéssel eltemetettek száma Közgyógyellátás Közgyógyellátás Igazolvánnyal rendelkezők száma Ebből: - alanyi jogú normatív méltányos

14 14 Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Kiadott hatósági bizonyítványok száma A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Támogatásban részesülők Az elmúlt években is folyamatosan megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése, az alábbi szabályoknak megfelelően: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket lehetett figyelembe venni az összes rendszeres gyermek 25 %-a után lehetett pályázni önerő nélkül, azon felül annyi gyermekre, amennyi gyermeket önerőből étkeztetett az önkormányzat legalább 45 munkanapon keresztül kellett biztosítani az étkeztetést egy gyermekre igényelhető napi támogatási összeg 440,-Ft volt, a támogatás összege a pályázatban megjelölt támogatási összeg legalább 24 %-a. A Kormányrendelet külön szabálya volt, hogy az ételt a támogatás legalább 30 %-ának megfelelő értékben kistermelőtől, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt alapanyagból kellett biztosítani, amit számlával, vagy a termelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kellett igazolni. Folytatódott az ún. szociális haszonállat program, melynek keretében évente 20 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A program minden évben sikeresen zárult. Ugyanez mondható el a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról, az elmúlt években évente közel 200 fiatal részére került átadásra ösztöndíj tanulmányaik folytatásához. Az ellátások megállapításának jövedelemhatárát meghatározó öregségi nyugdíjminimum január 1-je óta változatlan, ,-Ft. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala által a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján Szentes város vonatkozásában a hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra vonatkozó adataikat évre az alábbiak szerint adták meg:

15 15 Az egyes ellátásoknál feltüntetett létszámadatok az adott évben szolgáltatást igénybevevők havi létszámadataiból számolt átlagos éves létszámát jelenti. 1. Közgyógyellátás: A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás, amely 3 féle jogcímen állapítható meg. A Járási Hivatal hatáskörébe az alanyi és a normatív alapon megállapítható közgyógyellátásra való jogosultság tartozik. Legnagyobb ellátotti kör ezen ellátást igénybevevők teszik ki. Az ellátást igénybevevők átlagos létszáma évben 771 fő (625 fő alanyi jogcímen, 146 fő normatív jogcímen volt jogosult), évben 662 fő (alanyi jogcímen 530 fő, normatív alapon 132 fő volt jogosult). Ez 15 %-os csökkenést mutat, aminek az lehet a magyarázata, hogy évben szigorodtak a közgyógyellátás alanyi jogcímen történő igénybevétele alapjául szolgáló alternatív feltételek közül a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság, továbbá a (rokkantsági fok megállapításának átstrukturálása következtében) a rokkantsági mérték alapján való jogosultság feltételei is. A közgyógyellátásra való jogosultság szerkezetére, mindkét, vizsgálat tárgyává tett évre érvényesen jellemző, hogy 75%-ban alanyi jogcímen, 25%-ban normatív alapon lehetett megállapítani az ellátásra való jogosultságot. 2. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 120 %-át, egyedülálló esetében a 150 %-át. A járási hivatal a jogosultak számára egy évre érvényes hatósági bizonyítványt állít ki. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak átlagos száma a vizsgált két évben Szentes városában szinte azonos mértékű volt (2013-ban 490 fő, 2014-ben 508 fő). Ezen eszköz jogi szabályozása a vizsgált két évben változatlan volt. 3. Ápolási díj: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi támogatás. Az ápolási díj megállapítása történhet alanyi jogon vagy méltányossági alapon. A járási hivatal hatáskörébe tartozó alanyi jogon megállapítható díj két, illetve január hó 01. napjától három féle (alapösszegű, emelt, kiemelt) összegben folyósítható. Az ápolási díj alapösszege a vizsgált időszakban ,-Ft volt. A fokozott ápolási igény alapján megállapított ápolási díj összege 2013-ban ,- Ft volt, ami január hó 01. napjától felemelkedett ,- Ft-ra (elnevezésében emelt összegű ápolási díjra változott), továbbá megjelent a kiemelt ápolási díj kategória, amelynek összege ,- Ft. Szentes városban ápolási díjban évben 50 fő részesült, évben pedig 60 fő. Ez a változás 20%-os növekedést jelent. Az ápolási díj vonatkozásában tapasztalható jelentősebb növekedésre magyarázatul szolgál fentebb említett jogi szabályozásban beállt változás, amelynek két eleme kiemelendő e szempontból. Egyrészt a változás megemelte a 2014-től emelt összegű ápolási díj elnevezésre változott ellátás összegét, másrészt megjelent a kiemelt ápolási díj a maga, korábbi maximális ,- Ft-os ellátási összeghez képest , -Ft-os összegével. Mindez szerepet játszott abban, hogy többen döntöttek úgy, hogy inkább ápolási díjat vesznek igénybe, hiszen az ápolásra szoruló hozzátartozó ellátásáról mindenféleképpen gondoskodni kell.

16 16 4. Időskorúak járadéka: Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Legkisebb mértékben igénybevett ellátás, ami számokban kifejezve azt jelenti, hogy 2013.évben átlagosan 35 fő, míg évben átlagosan 38 fő részesült időskorúak járadékában. A Szentesi Járási Hivatal Szentes város szociális ellátórendszerével kapcsolatban annak magas színvonalú és a jogszabályi előírások szerinti működését tapasztalta. Szentes városra vonatkozó adatok: Ellátás megnevezése Jogszabályhely Szoc.tv. Ellátottak átlagos létszáma évben évben Alanyi 50. (1) bekezdés Közgyógyellátás Normatív 50. (2) bekezdés Összesen: Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Ápolási díj , 43., 43/A Időskorúak járadéka 32/B Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje 2012-ben 120 férőhellyel működött, 0-3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátását 10 csoportszobában biztosították. Az ellátottak létszámáról készített táblázatban feltüntetésre került az étkezés alapú és a től bevezetett TAJ alapú nyilvántartás is, így érzékelhető, hogy a TAJ alapú nyilvántartás alapján igényelhető normatíva hogyan változott. Kihasználtsági és feltöltöttségi mutató 2012-ben Bölcsőde kihasználtság Ideje Férőhelyek száma Beírt gyermekek létszáma Beírt gyermekekhez viszonyítva Étkezés nyilvántartás alapján (átl.) TAJ alapú nyilvántartás alapján (átl.) Január fő 71% % Február fő 69% % Március fő 66% 76 fő 60% 104% Április fő 67% 82 fő 62% 110% Feltöltöttség

17 17 Május fő 76% 89 fő 65% 113% Június fő 77% 81 fő 64% 106% Július fő 71% 69 fő 58% 98% Augusztus fő 80% 74 fő 70% 87% Szeptember fő 89% 79 fő 80% 82% Október fő 90% 81 fő 81% 83% November fő 82% 80 fő 76% 88% December fő 82% 71 fő 68% 88% Átlag fő 77% 78 fő 68% 95% Tavaszi időszakban több munkalehetőség van, ezért többen tartottak igényt a bölcsődei ellátásra. Nyár végén - ősz elején 60 fő fölötti létszámban megkezdték az óvodai beszoktatást a gyermekek. Helyükre az újonnan beiratkozók száma kevesebb volt, de növekvő tendenciát mutatott. A TAJ alapú nyilvántartás kedvezőtlenül hatott a normatíva igénylésre. Térítésdíjas szolgáltatásként, játszócsoportot működtettek, munkanapokon: 8-12 óráig. Játszócsoport kihasználtsága 2012.évben (300,- Ft/óra) Ideje Részvétel Eltöltött idő /óra Bevétel Január 26 fő 137, ,- Február 19 fő ,- Március 19 fő ,- Április 18 fő 51, ,- Május 26 fő 71, ,- Június 15 fő ,- Július 23 fő 70, ,- Augusztus 19 fő 67, ,- Szeptember 17 fő ,- Október 21 fő ,- November 20 fő 65, ,- December 13 fő 32, ,- Összesen 237 fő 780, ,- Térítésdíjas szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet is működött. A tervezettnél többen igénybe vették ezt a szolgáltatást. A TAJ alapú nyilvántartás bevezetésével megszigorodtak a bölcsődei felvétel követelményei. Kevesebben jogosultak bölcsődei ellátásra, ezért választották többen a fizetős időszakos szolgáltatást. Időszakos gyermekfelügyelet 2012.évben /370, - Ft /óra Ideje Részvétel Eltöltött idő /óra Bevétel Január Február 2 fő ,- Március 2 fő ,- Április 4 fő 75, ,- Május 4 fő ,- Június 5 fő 151, ,- Július 4 fő ,- Augusztus 1 fő 2,5 925,- Szeptember 2 fő ,- Október 5 fő ,-

18 18 November 6 fő ,- December 2 fő ,- Összesen 37fő 467, ,- A bölcsőde feltöltöttsége 2013-ban az alábbiak szerint alakult. Január hónapban 15 fő óvodába ment, folyamatosan történt az új gyermekek beszoktatása. 15 gyermek kérte felvételét június 30-ig, illetve folyamatosan jelentkeztek a szülők gyermekük felvételét kérve, munkába állás miatt. Kihasználtsági és feltöltöttségi mutatóink évben Beírt Bölcsődekihasználtság (TAJ Férőhelyek Ideje gyermekek alapú nyilvántartás alapján) száma létszáma átlag Január 120 fő 98 fő 68 fő 57 % 82 % Február 120 fő 97 fő 57 fő 48 % 81 % Március 120 fő 108 fő 68 fő 57 % 90 % Április 120 fő 118 fő 85 fő 71 % 98 % Feltöltöttség Május 120 fő 120 fő 93 fő 78 % 100 % Június 120 fő 112 fő 71 fő 60 % 93 % Július 120 fő 114 fő 44 fő 37 % 95 % Augusztus 120 fő 117 fő 79 fő 66 % 97 % Szeptember 120 fő 120 fő 85 fő 71 % 100 % Október 120 fő 127 fő 76 fő 63 % 105 % November 120 fő 128 fő 89 fő 74 % 106 % December 120 fő 123 fő 74 fő 61 % 103 % Átlag 112 fő 74 fő 62 % 96 % A csökkenő gyermekszületési szám nem éreztetette hatását a bölcsőde feltöltöttségén. Magas feltöltöttség mellett azonban alacsony volt az ellátást ténylegesen igénybevevők száma, leginkább téli időszakban, amikor több volt a megbetegedés miatti hiányzás. Összesen 224 fő gyermek került beíratásra évben, 107 fő gyermek érte el az óvodáskort és vált óvodaéretté, így ők elballagtak év közben. Néhányan, amint betöltötték a 3. életévet óvodások lettek, többnyire azonban megvárták a nevelési év végét és szeptemberben kezdték meg az óvodai beszoktatást. Az új gyermekek beíratása, beszoktatása egész évben folyamatos volt, a szülők munkába állásának függvényében. Nyílt napukra nagy létszámban látogattak el az érdeklődők. A bölcsődei életbe való betekintés megkönnyíti a szülők döntését: beírassák-e gyermeküket az intézménybe, visszatérjenek-e az édesanyák a munka világába. A nyílt napok jó lehetőséget adtak a felvételi lapok kitöltésére, felmerülő kérdések megválaszolására. 4 fő kisgyermeket a Szentesi Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálatának javaslatára vettek fel, nehéz anyagi, illetve szociális helyzetben élő családok támogatása érdekében.

19 19 17 fő kisgyermek felvételét körzeti védőnők kezdeményezték a családok, illetve többnyire gyermeküket egyedül nevelő szülők megsegítésére, több esetben a gyermek optimálisabb fejlődése érdekében (pl.: mozgásfejlődés, beszédfejlődés, testi fejlettség). Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság alapján 43 kisgyermek vette igénybe az ingyenes étkezést 2013-ban. 28 gyermek volt jogosult az 50%-os étkezési térítésre tartós betegség miatt, illetve 3 vagy annál több gyermeket nevelő család gyermekeként. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, valamint a Szentesi Járási Hivatal Gyámhivatalának határozata alapján 2013-ban a bölcsődés gyermekek közül: 4 fő kisgyermek hátrányos helyzetű 1 fő kisgyermek halmozottan hátrányos helyzetű 4 fő kisgyermek védelembe vett Ezeknek a gyermekeknek a fejlődését a kisgyermeknevelők fokozottan figyelemmel kísérték. A családdal való kapcsolattartásra, segítségnyújtásra nagy hangsúlyt fektetnek. Kiváló a kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal és a védőnői szolgálattal. Kölcsönösen segítik egymás munkáját a családok érdekében ban 8 fő sajátos nevelési igényű kisgyermek ellátására került sor. Fejlesztésüket től a Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola, a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézményének gyógypedagógusai végezték. Jogszabályi változás miatt től a fejlesztést az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vette át. Gyógypedagógus, logopédus és tanácsadó szakpszichológus végzi a gyermekek felmérését, fejlesztését. A pedagógusok októbertől megszervezték és elindították a bölcsődében az Apró-cseprő támogató szülőcsoportot, melynek keretében az érdeklődők gyermekneveléssel kapcsolatos előadásokat hallgathattak. A Baba-mama csoportban gyermekükkel együtt várták a szülőket közös játékra, mondókázásra. A játszócsoport a tervezettnél kevesebb bevételt eredményezett február 4-től meghosszabbították az időtartamot délelőtt 9 12 óráig, délután óráig várták az érdeklődőket. A délutáni időszakban azonban csekély volt az érdeklődés. Játszócsoport kihasználtsága 2013.évben (300, - Ft/óra) Ideje Részvétel (fő) Eltöltött idő (óra) Bevétel (Ft) Január 27 75, ,- Február 28 97, ,- Március 24 62, ,- Április 11 14, ,- Május 20 40, ,- Június 11 37, ,- Július 4 11, ,- Augusztus 7 10, ,- Szeptember 16 49, ,- Október 13 16, ,- November 7 9, ,- December 5 11, ,- Összesen , ,-

20 20 Időszakos gyermekfelügyelet 2013.évben /370,- Ft/óra Ideje Részvétel (fő) Eltöltött idő (óra) Bevétel (Ft) Január 2 38, ,- Február 2 12, ,- Március Április 2 5, ,- Május 2 10, ,- Június 3 12, ,- Július ,- Augusztus ,- Szeptember Október ,- November ,- December 4 23, ,- Összesen ,- A Bölcsőde év I. félévben 120 férőhellyel, szeptember 03-tól 128 férőhellyel működik. Kihasználtsági és feltöltöttségi mutatóink évben Beírt Férőhelyek Ideje gyermekek Bölcsődeszáma (fő) létszáma (fő) kihasználtság (fő) Január % Február % Március % Április % Május % Június % Július % Augusztus % Szeptember % Október % November % December % Átlag % Feltöltöttség 242 fő gyermek vette igénybe a bölcsődei alapellátást évben. 123 fő gyermek érte el az óvodáskort és vált óvodaéretté, így ők elballagtak év közben. 7 fő gyermek kimaradt a következő okok miatt: - édesanya munkaviszonya megszűnt - testvér érkezése miatt az édesanya otthon maradt.

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 J-22382-28/2013. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Érd, 2015. április 8. - 1 - Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

ijj ~ szám ú előterjesztés

ijj ~ szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ijj ~ szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2012. évre vonatkozó

Részletesebben

Szentes Város. szociális. szolgáltatástervezési. koncepciója

Szentes Város. szociális. szolgáltatástervezési. koncepciója Szentes Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Készült a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2004. novemberében Bevezető 2 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szól

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-30371-2/2013. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013 Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Jánoshida 2013 Készítette: Béresné Szénási Ildikó Burai Sándor Jánoshida, 2013. október 17. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok 114 I MÓDSZERTAN 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, 2000-ig a népességszám visszamenőleg korrigált, 2001-től továbbszámított a 2001.

Részletesebben