Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja."

Átírás

1 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (3) bekezdése alapján Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 252/2004. (XII.17.) Kt határozatával elfogadta Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési alapkoncepcióját. A koncepció feladata, hogy meghatározza a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait, amelyet az önkormányzatnak követnie kell a szociális szolgáltatások fejlesztése során. A törvényi szabályozás értelmében a koncepció tartalmát a települési önkormányzatnak folyamatosan felül kell vizsgálnia. Az aktuális felülvizsgálati anyagban be kell mutatni az eltelt években a szociális szolgáltatások terén bekövetkezett változásokat (jogszabályi környezet, intézményrendszer strukturális átalakulása, stb.), valamint meg kell határozni a jövőre vonatkozó elképzeléseket. A felülvizsgálatról készült anyag összeállításában részt vettek a szociális, valamint gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények, szervezetek. Fentiek alapján terjesztem be a T. Képviselő-testületnek a koncepció felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és kérem annak megtárgyalását és a következő határozati javaslat elfogadását:./2015.( ) Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy januárjától megnőtt az igény a bölcsődei férőhelyek iránt. A most beíratott gyermekek többnyire 2 évig veszik igénybe az ellátást, így hosszabb ideig nem szabadul fel férőhely. Elsősorban a 8

2 2 órában munkát vállaló szülők gyermekeit helyezik el, ennek ellenére az elmúlt évben 19 főt nem tudtak férőhely hiányában felvenni. Indokolt lenne még több bölcsődei férőhely létesítése. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, valamint a Műszaki Irodát, hogy készüljön egy férőhelyes bölcsőde kialakításának feltételeit, fenntartásának költségeit bemutató terv elsősorban a Felsőpárti városrész vonatkozásában. Határidő: szeptember 30. Felelős: intézményvezető, Műszaki Iroda 3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy igény merült fel a Kertvárosban élő idősek részéről nappali ellátásra vonatkozóan, mivel a városban működő három klub számukra nagyon messze van. A Képviselő-testület felkéri a Gondozási Központ vezetőjét, hogy a Kertvárosra vonatkozóan mérjék fel a nappali ellátásra vonatkozó igényeket, készítsenek tervet a nappali ellátás kialakításának feltételeiről, működtetéséről. Határidő: szeptember 30. Felelős: intézményvezető 4. Két támogató szolgálat szűnt meg a városban elsősorban finanszírozási problémák miatt. Feladatuk elsősorban személyszállítás volt, de a későbbi jogszabályi változás miatt csak fogyatékossági támogatásban részesülők vehették igénybe. Jelzések szerint inkább személyszállító szolgálatra lenne szükség, hogy a mozgáskorlátozottak, idősek közlekedésüket meg tudják oldani, ha például orvoshoz kell menni. A Képviselő-testület felkéri a Családsegítő Központ és a Gondozási Központ Vezetőjét, hogy dolgozzanak ki javaslatot a személyszállító szolgálat esetleges létrehozására, működtetésére, fenntartására vonatkozóan. Határidő: szeptember 30. Felelős: intézményvezetők 5. A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy az elkövetkező években megoldást kell találni a Hajléktalan Segítő Központ nappali melegedő épületrészének a felújítására. A jelenlegi épületrész nem felel meg a jelenkor elvárásainak, illetve statikailag is komoly gondok adódhatnak a közeljövőben az épületrésszel. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt és a Műszaki Irodát, hogy készítsenek tervet az épület felújítására vonatkozóan, a megvalósításhoz használjanak ki minden lehetséges pályázati forrást. Határidő: a terv elkészítésére szeptember 30. Felelős: intézményvezető, Műszaki Iroda A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentes Város Alpolgármestere 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 4. Szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetői 5. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 6. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 7. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda Szentes, március 8. Szirbik Imre

3 3 Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján márciusában

4 4 A szolgáltatástervezési koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettségek keretébe tartozó feladatok tervezését, a hiányzó ellátások megszervezésének a módjait, a más fenntartókkal történő kapcsolattartás kérdéseit meghatározza. Az önkormányzatok koncepció készítési gyakorlatát ellenőrző felmérés kapcsán készült ajánlásban az szerepel, hogy az önkormányzatok vonjanak be szakértőket, vállalkozásokat a készítésbe, felülvizsgálatba, de finanszírozási szempontok miatt az önkormányzatok saját hatáskörben, a szociális területtel foglalkozó munkatársakkal biztosítják a feladatellátást. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmai elemei: lakosságszám, korösszetétel, ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, a fenntartott intézményrendszer struktúrája, jellemzői, a szolgáltatások iránti igények, az intézményrendszer korszerűsítésének irányai. A tíz évvel ezelőtt megfogalmazott fő cél nem változott: A fejlesztések középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását, a segítők és segítettek együttműködését. Az elmúlt években folyamatosan változott a jogszabályi környezet mind a pénzbeli, természetbeni, mind pedig a személyes gondoskodást nyújtó ellátások területén, amely nagymértékben megnehezítette a közép- és hosszú távú tervezést. I. Demográfiai adatok alakulása Születések és halálozások változása Születések száma Halálozások száma év év év A lakosság korösszetételének változása Korcsoportos bontás állandó népesség adatállománya év Korcsoport férfi nő együtt 0-18 éves éves felett Összesen Korcsoportos bontás állandó népesség adatállománya év Korcsoport férfi nő együtt 0-18 éves éves felett Összesen év január 1-jei létszám fő, a teljes évre vonatkozó korcsoportos bontás nem áll még rendelkezésre.

5 5 A lakosság életkori megoszlását mutató korfa a jelenlegi helyzet bemutatásán túl alkalmas arra, hogy a jövőbeni állapotokra vonatkozóan is következtetéseket vonjunk le. A korfa adatai alapján jól látható, hogy a 0-18 év közötti korosztály csökkenése mellett az 66 év feletti korosztályba tartozók száma növekedik, ami azt jelenti, hogy a következő években, jellemzően az idősek részére nyújtott ellátások iránti igény jelentkezhet. A népesség nemek szerinti arányát áttekintve megállapítható, hogy a 66 év feletti korosztályban nagyon magas az egyedül élő nők száma, akik társukra már nem számíthatnak a napi életvitelük során, tehát vélelmezhetően nagyobb mértékben szorulnak rá a szociális ellátórendszer szolgáltatásaira. Az alábbi táblázat bemutatja Szentes város közigazgatási területén január hónapban nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők számát nagyobb ellátás típusonként személyre vonatkozó bontásban. Ellátás megnevezése január/fő 1. Öregségi nyugdíj Korbetöltött öregségi nyugdíj Korhatár alatti öregségi nyugdíjak (1955. előtt született fegyveresek) Nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíjak Korhatár előttieknek járó ellátások (szolgálati járandóságok) Rokkantsági és rehabilitációs ellátások Özvegyi nyugdíj Ideiglenes özvegyi Korbetöltött özvegyi Korhatár alatti özvegyi Árvaellátás Baleseti járadék Rokkantsági járadék Házastársi pótlék 26 Összesen (fő) 8819 A nyugdíjszerű ellátásban, öregségi nyugdíjban részesülők magas száma is a szolgáltatások iránti igények emelkedését vetíti előre. II. Munkanélküliség helyzete A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tájékoztatása szerint január végére kisebb mértékben nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma. Fontosabb adatok térségenként: Kirendeltségek Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) január december január Szeged

6 6 Csongrád Hódmezővásárhely Makó Szentes Kistelek Mórahalom Csongrád megye Dél-Alföld Magyarország Kirendeltségek Nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népesség százalékában január december január Szeged 6,2 6,5 7,1 Csongrád 9,9 7,6 8,6 Hódmezővásárhely 7,9 6,3 7,0 Makó 13,7 9,9 10,5 Szentes 7,8 7,4 7,9 Kistelek 12,1 10,4 11,0 Mórahalom 10,2 8,1 8,8 Csongrád megye 8,1 7,2 7,9 Dél-Alföld 10,7 9,3 9,8 Magyarország 10,0 8,9 9,3 Kirendeltségek Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők január Tartósan regisztrált álláskeresők január Szeged Csongrád Hódmezővásárhely Makó Szentes Kistelek Mórahalom Csongrád megye Dél-Alföld Magyarország A nyilvántartott álláskeresők száma főre emelkedett, amely közel ezer fővel, mintegy 7 %-kal lett több, mint az előző hó végi záró létszám. Szentes vonatkozásában 70 fővel ( 5 %-kal) szerepelnek többen a nyilvántartásban. A január végi adatokkal összevetve a tényadatokat, megyei szinten egy év távlatában négy százalékos létszámcsökkenés következett be, Szentesen a csökkenés minimális, 1 %-os, ami 12 főt jelent. A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje január végére 7,9 %-ra emelkedett. A mutató értéke szerint Szentesen 0,1 % pontos emelkedés következett be.

7 január végén a kirendeltségek nyilvántartásában 7281 fő nő és 7068 fő férfi szerepelt. Egy hónap alatt a nők száma 460 fővel, a férfiaké 524 fővel nőtt, a nők aránya az álláskeresők között 50,7 %-ra változott, a térségek közül a nők aránya Szentesen a legalacsonyabb 48,1%. Az álláskeresők korszerkezete kisebb mértékben változott: a regisztráltak 15,5 %-a fő 25 évnél fiatalabb, 28 %-uk pedig már betöltötte az 50. életévét, amely főt jelentett január hónapban. Az álláskeresők 62,5 %-a kevesebb, mint fél éve, 15 %-a 6 hónapnál régebben, de 12 hóónapnál rövidebb ideje, 22,5 %-a egy éve, vagy annál hosszabb ideje szerepel folyamatosan a nyilvántartásban, tehát tartósan regisztrált álláskereső. E réteg aránya a térségekben 18 és 31 % között mozog, Szentesen a legalacsonyabb. Ez köszönhető annak, hogy a közfoglalkoztatási programokba folyamatosan bevonásra kerültek a munkanélküliek. Az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele szerint közel egyharmada legfeljebb általános iskolát végzett, 27,5 %-uk szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű. Az álláskeresők 19 %-a szakközépiskolában, technikumban fejezte be tanulmányait, a gimnáziumi érettégivel rendelkezők aránya meghaladja a 10 %-ot. Diplomával az álláskeresők közel 8 %-a rendelkezik. Szentes vonatkozásában januárjában az álláskeresők közül 491 fő általános iskolát végzett, 434 fő szakmunkás végzettségű, 406 fő szakközépiskolát, technikumot, gimnáziumot végzett, és 68 fő diplomás van a nyilvántartásban. A Szociális Iroda kiemelt feladatának tekintette, hogy az aktív korúak szociális ellátásában részesülőket minél több állásajánlattal keresse meg, valamint minden lehetőséget kihasznált a közfoglalkoztatás minél hatékonyabb megszervezésére oly módon, hogy a résztvevő munkavállalók valóban értékteremtő munkát tudjanak végezni, ezzel is elősegítve, hogy minél hamarabb visszataláljanak a munka világába. III. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások változásai, jelenlegi helyzete 2012-ben az ellátások közül a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítását érintette törvényi változás, március 31-vel megszűnt a lehetősége a helyi támogatás megállapításának, a továbbiakban normatív támogatás igénybe vételére nyílt mód új szabályokkal. Az adósságcsökkentési támogatás szabályozásában történt negatív változás, mely szerint a támogatást együttműködés esetén két évente, együtt nem működés esetén pedig négy évente lehet igénybe venni. Ezzel tovább emelkedett a rászorulók tartozása a rezsiköltségek tekintetében, és egyre több családnál kapcsolták ki az áram- és gázszolgáltatást, ami növelte az átmeneti segély igényeket.

8 január 1-jétől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege ,-Ft-ról ,-Ft-ra csökkent ben az 55. életévüket betöltött aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők segélyét meg kellett szüntetni, és részükre rendszeres szociális segélyt kellett megállapítani, így ők nem vehettek részt közfoglalkoztatásban január 1-jétől az előző évben megállapított 55. életévüket betöltött rendszeres szociális segélyben részesülőket ismét felül kellett vizsgálni, és azok esetében, akik még 5 évnél később érik el a saját jogú öregségi nyugdíjra való jogosultságukat, azokat ismét foglalkoztatást helyettesítő támogatásban kellett részesíteni, a rendszeres szociális segély megszüntetése mellett. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI törvény a közgyógyellátás jogosultsági feltételeiben hozott változást január 1-jétől, de a szabályozást már április 15-én visszaállították, így az addig elutasított, vagy megszüntetett közgyógyellátási jogosultságokat újra felül kellett vizsgálni és a régi-új rendelkezések szerint megállapítani január 1-jétől megszűnt a lehetősége az időskorúak járadékában, ápolási díjban, és aktív korúak segélyében részesülők számára az ellátásuk terhére előleg kifizetésének november 1-jétől módosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatásával kapcsolatosan november végén már nem pénzbeli, hanem természetbeni támogatásként Erzsébet-utalvány formájában kapták meg a szülők a juttatást év elején a járási hivatalok kialakítása kapcsán az alábbi változások következtek be: Az addig jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások közül az időskorúak járadéka, az egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványok kiállítása teljes egészében a járási hivatalok feladatkörébe került. A közgyógyellátás, valamint az ápolási díj megállapítására vonatkozó eljárások közül a méltányosságból adható közgyógyellátás, valamint ápolási díj továbbra is jegyzői, illetve önkormányzati feladat maradt, míg az alanyi jogon járó ugyanezen ellátások további megállapítására a járási hivatalok lettek illetékesek. A szociális, valamint gyermekvédelmi támogatások megállapításának több szabályát módosította a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXVII. törvény. Az aktív korúak ellátását, a lakásfenntartási támogatást, köztemetést, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó szabályok szakaszosan, április 1-jén, július 1-jén, szeptember 1-jén, valamint január 1-jén léptek hatályba. Módosult az ügyintézési határidő a lakásfenntartási támogatás, valamint a köztemetés tekintetében. Az eddigi 30 nap helyett a kérelmeket 21 napon belül kell elbírálni.

9 9 Az aktív korúak ellátását érintően több új szabály lépett hatályba április 1-jén, az alábbiak szerint: álláskeresési támogatás kimerítését követően ha 30 napon belül benyújtják az ellátásra irányuló kérelmet, a segély akkor is az álláskeresési támogatás kimerítését követő naptól jár, ha a segélyezett keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység első 90 napjában határozattal szüneteltetni kellett a segély folyósítását, majd a 91. naptól ugyancsak határozattal meg kellett szüntetni a segélyt. Ez a szabályozás vonatkozott a közfoglalkoztatásban részt vevő segélyezettekre is. Szűkült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre, hiszen a nagykorú fiatal, ha tanulmányokat folytat, nagykorúvá válása után csak abban az esetben jogosult a kedvezményre, ha a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. Teljesen átalakult a hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó törvényi szabályozás is, amely szeptember 1-jétől lépett hatályba. Külön határozatban kellett rendelkezni ettől az időponttól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról, melynek feltételeit a gyermekvédelmi törvény határozta meg. A megállapításokról külön nyilvántartást kellett vezetni, és az év különböző szakában statisztikai adatokat kellett szolgáltatni. A Járási Gyámhivatal által hátrányos helyzetűnek nyilvánított gyermekek esetében is a Szociális Iroda, mint jegyzői gyámhatóság feladata a nyilvántartás vezetése. A méltányosságból megállapítható közgyógyellátást is érintette az április 1-jétől bekövetkezett módosítás. Hosszadalmasabbá vált a kérelmek elbírálása, mivel először minden esetben a járási hivatalhoz kellett benyújtani a kérelmet, és a jogerős elutasító határozat birtokában volt lehetősége az igénylőnek a méltányossági kérelem beadására a Szociális Irodán. A digitális átállással kapcsolatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbításra került a Médiahatóság részére a rendszeres támogatásban részesülők névsora. A kedvezmények igénybevételéhez több száz család részére készített az iroda igazolást. A rendszeres támogatásban (aktív korúak segélye, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) részesülők esetében szintén több száz esetben került igazolásra a segélyezettek védendő fogyasztó státusza, mellyel a szolgáltatóknál lehetőséget kaphattak elmaradt számláik részletekben történő megfizetésére, ezzel megelőzve a szolgáltatásból történő kikapcsolást. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére is több alkalommal került igazolásra a kérelmezők szociális helyzete. A beadott kérelmekkel kapcsolatos döntésekről az önkormányzat nem kapott értesítést november 15-én lépett hatályba az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló CLVIII. törvény, valamint a szociális gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.

10 10 XI.12.) Kormányrendelet, amely többek között rendelkezik a Pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerének (továbbiakban: PTR) létrehozásáról. A rendszert ügyfélkapu belépési jogosultsággal lehetett elérni. Az adatfeltöltést december 15-ig kellett kötelezően elvégezni, december 16-tól pedig az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesít támogatás, rendszeres szociális segély) ápolási díj közgyógyellátás lakásfenntartási támogatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, megszüntetése, módosítása kapcsán a szociális rendszeren túl a PTR rendszerbe is rögzíteni kell az adatokat január 1-jétől az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosítás változtatta meg a pénzbeli ellátások megállapításának eljárási szabályait. A módosítás lényege az volt, hogy összevonásra került az átmeneti segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati segély néven, melynek keretében továbbra is adható volt pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön is. Az önkormányzati segély megállapításának feltételeit önkormányzati rendeletben kellett szabályozni. Többletfeladatot igényelt az önkormányzati segély esetében a költségvetési törvény azon rendelkezése, hogy a segélyeket továbbra is átmeneti, rendkívüli, valamint temetési segélyként kellett nyilvántartani annak ellenére, hogy a szociális törvényben már nincsenek ilyen ellátási formák. Jogszabályváltozás értelmében január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületéhez került a méltányossági közgyógyellátás megállapítása évben is folytatódtak a szociális ellátások területét érintő nagy változások. Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény január 1-jével ismét átalakította a szociális ellátások rendszerét, amely egyrészt vonatkozik a hatáskörök változtatására, valamint az ellátások finanszírozására. Az állam több területen kivonult a szociális ellátórendszerből, az önkormányzatok több önállóságot és kevesebb pénzt kapnak majd. Fő változások: az aktív korúak segélyének (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodottak, 55 év felettiek, valamint a foglalkoztatás mentes rendszeres szociális segély) megállapítása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe tartozik,

11 11 az alábbi segélyek, támogatások megállapítása a) önkormányzati segély, amely tartalmazza a temetési segélyt, felnőttek átmeneti segélyét, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást b) lakásfenntartási támogatás c) adósságkezelési támogatás d) méltányossági ápolási díj, e) méltányossági közgyógyellátás ismét más néven önkormányzati hatáskörbe kerül. A március 1-jén a jegyzőnél aktív korúak ellátásával összefüggésben folyamatban lévő, valamint a február 28-áig meg nem szűnt vagy jogerős határozattal meg nem szüntetett aktív korúak ellátásával összefüggő ügyek iratait március 6-áig kell az illetékes járási hivatal számára átadni. A törvényi rendelkezés értelmében többféle szociális támogatás teljes egészében az önkormányzat hatáskörébe kerül, az önkormányzat dönti el, hogy mely segélyeket biztosítja a rászorulók részére, és ehhez megteremti a szükséges forrást települési támogatás keretében. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A törvény értelmében ezek az élethelyzetek különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások -, valamint a gyermek hátrányos helyzete miatti anyagi segítség. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása Időskorúak járadékában részesülők Időskorúak járadéka Támogatottak száma Aktív korú nem foglalkoztatottak támogatásában részesülők Aktív korú nem foglalkoztatottak segélye Rendszeres szociális

12 12 segélyben részesülők száma Ebből: Egészségkárosodott 55 év feletti Foglalkozásmentes Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma Halmozottan hátrányos helyzetű Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Támogatásban részesülő Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatásban részesülő Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/ önkormányzati segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatásban részesülők Felnőttek átmeneti segélye/önkormányzati segély Átmeneti segély Támogatottak száma Szociális kölcsönben részesülők száma

13 13 Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Ápolási díj Temetési segély Köztemetés Önkormányzati ösztöndíj Ösztöndíjban részesülők száma Lakásfenntartási támogatás Támogatottak száma Adósságkezelés, és a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Támogatottak száma Ápolási díj Alanyi jogon Méltányosságból Temetési segély Támogatottak száma Köztemetés Köztemetéssel eltemetettek száma Közgyógyellátás Közgyógyellátás Igazolvánnyal rendelkezők száma Ebből: - alanyi jogú normatív méltányos

14 14 Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Kiadott hatósági bizonyítványok száma A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Támogatásban részesülők Az elmúlt években is folyamatosan megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése, az alábbi szabályoknak megfelelően: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket lehetett figyelembe venni az összes rendszeres gyermek 25 %-a után lehetett pályázni önerő nélkül, azon felül annyi gyermekre, amennyi gyermeket önerőből étkeztetett az önkormányzat legalább 45 munkanapon keresztül kellett biztosítani az étkeztetést egy gyermekre igényelhető napi támogatási összeg 440,-Ft volt, a támogatás összege a pályázatban megjelölt támogatási összeg legalább 24 %-a. A Kormányrendelet külön szabálya volt, hogy az ételt a támogatás legalább 30 %-ának megfelelő értékben kistermelőtől, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt alapanyagból kellett biztosítani, amit számlával, vagy a termelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kellett igazolni. Folytatódott az ún. szociális haszonállat program, melynek keretében évente 20 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A program minden évben sikeresen zárult. Ugyanez mondható el a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról, az elmúlt években évente közel 200 fiatal részére került átadásra ösztöndíj tanulmányaik folytatásához. Az ellátások megállapításának jövedelemhatárát meghatározó öregségi nyugdíjminimum január 1-je óta változatlan, ,-Ft. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala által a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján Szentes város vonatkozásában a hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra vonatkozó adataikat évre az alábbiak szerint adták meg:

15 15 Az egyes ellátásoknál feltüntetett létszámadatok az adott évben szolgáltatást igénybevevők havi létszámadataiból számolt átlagos éves létszámát jelenti. 1. Közgyógyellátás: A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás, amely 3 féle jogcímen állapítható meg. A Járási Hivatal hatáskörébe az alanyi és a normatív alapon megállapítható közgyógyellátásra való jogosultság tartozik. Legnagyobb ellátotti kör ezen ellátást igénybevevők teszik ki. Az ellátást igénybevevők átlagos létszáma évben 771 fő (625 fő alanyi jogcímen, 146 fő normatív jogcímen volt jogosult), évben 662 fő (alanyi jogcímen 530 fő, normatív alapon 132 fő volt jogosult). Ez 15 %-os csökkenést mutat, aminek az lehet a magyarázata, hogy évben szigorodtak a közgyógyellátás alanyi jogcímen történő igénybevétele alapjául szolgáló alternatív feltételek közül a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság, továbbá a (rokkantsági fok megállapításának átstrukturálása következtében) a rokkantsági mérték alapján való jogosultság feltételei is. A közgyógyellátásra való jogosultság szerkezetére, mindkét, vizsgálat tárgyává tett évre érvényesen jellemző, hogy 75%-ban alanyi jogcímen, 25%-ban normatív alapon lehetett megállapítani az ellátásra való jogosultságot. 2. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 120 %-át, egyedülálló esetében a 150 %-át. A járási hivatal a jogosultak számára egy évre érvényes hatósági bizonyítványt állít ki. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak átlagos száma a vizsgált két évben Szentes városában szinte azonos mértékű volt (2013-ban 490 fő, 2014-ben 508 fő). Ezen eszköz jogi szabályozása a vizsgált két évben változatlan volt. 3. Ápolási díj: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi támogatás. Az ápolási díj megállapítása történhet alanyi jogon vagy méltányossági alapon. A járási hivatal hatáskörébe tartozó alanyi jogon megállapítható díj két, illetve január hó 01. napjától három féle (alapösszegű, emelt, kiemelt) összegben folyósítható. Az ápolási díj alapösszege a vizsgált időszakban ,-Ft volt. A fokozott ápolási igény alapján megállapított ápolási díj összege 2013-ban ,- Ft volt, ami január hó 01. napjától felemelkedett ,- Ft-ra (elnevezésében emelt összegű ápolási díjra változott), továbbá megjelent a kiemelt ápolási díj kategória, amelynek összege ,- Ft. Szentes városban ápolási díjban évben 50 fő részesült, évben pedig 60 fő. Ez a változás 20%-os növekedést jelent. Az ápolási díj vonatkozásában tapasztalható jelentősebb növekedésre magyarázatul szolgál fentebb említett jogi szabályozásban beállt változás, amelynek két eleme kiemelendő e szempontból. Egyrészt a változás megemelte a 2014-től emelt összegű ápolási díj elnevezésre változott ellátás összegét, másrészt megjelent a kiemelt ápolási díj a maga, korábbi maximális ,- Ft-os ellátási összeghez képest , -Ft-os összegével. Mindez szerepet játszott abban, hogy többen döntöttek úgy, hogy inkább ápolási díjat vesznek igénybe, hiszen az ápolásra szoruló hozzátartozó ellátásáról mindenféleképpen gondoskodni kell.

16 16 4. Időskorúak járadéka: Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Legkisebb mértékben igénybevett ellátás, ami számokban kifejezve azt jelenti, hogy 2013.évben átlagosan 35 fő, míg évben átlagosan 38 fő részesült időskorúak járadékában. A Szentesi Járási Hivatal Szentes város szociális ellátórendszerével kapcsolatban annak magas színvonalú és a jogszabályi előírások szerinti működését tapasztalta. Szentes városra vonatkozó adatok: Ellátás megnevezése Jogszabályhely Szoc.tv. Ellátottak átlagos létszáma évben évben Alanyi 50. (1) bekezdés Közgyógyellátás Normatív 50. (2) bekezdés Összesen: Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Ápolási díj , 43., 43/A Időskorúak járadéka 32/B Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje 2012-ben 120 férőhellyel működött, 0-3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátását 10 csoportszobában biztosították. Az ellátottak létszámáról készített táblázatban feltüntetésre került az étkezés alapú és a től bevezetett TAJ alapú nyilvántartás is, így érzékelhető, hogy a TAJ alapú nyilvántartás alapján igényelhető normatíva hogyan változott. Kihasználtsági és feltöltöttségi mutató 2012-ben Bölcsőde kihasználtság Ideje Férőhelyek száma Beírt gyermekek létszáma Beírt gyermekekhez viszonyítva Étkezés nyilvántartás alapján (átl.) TAJ alapú nyilvántartás alapján (átl.) Január fő 71% % Február fő 69% % Március fő 66% 76 fő 60% 104% Április fő 67% 82 fő 62% 110% Feltöltöttség

17 17 Május fő 76% 89 fő 65% 113% Június fő 77% 81 fő 64% 106% Július fő 71% 69 fő 58% 98% Augusztus fő 80% 74 fő 70% 87% Szeptember fő 89% 79 fő 80% 82% Október fő 90% 81 fő 81% 83% November fő 82% 80 fő 76% 88% December fő 82% 71 fő 68% 88% Átlag fő 77% 78 fő 68% 95% Tavaszi időszakban több munkalehetőség van, ezért többen tartottak igényt a bölcsődei ellátásra. Nyár végén - ősz elején 60 fő fölötti létszámban megkezdték az óvodai beszoktatást a gyermekek. Helyükre az újonnan beiratkozók száma kevesebb volt, de növekvő tendenciát mutatott. A TAJ alapú nyilvántartás kedvezőtlenül hatott a normatíva igénylésre. Térítésdíjas szolgáltatásként, játszócsoportot működtettek, munkanapokon: 8-12 óráig. Játszócsoport kihasználtsága 2012.évben (300,- Ft/óra) Ideje Részvétel Eltöltött idő /óra Bevétel Január 26 fő 137, ,- Február 19 fő ,- Március 19 fő ,- Április 18 fő 51, ,- Május 26 fő 71, ,- Június 15 fő ,- Július 23 fő 70, ,- Augusztus 19 fő 67, ,- Szeptember 17 fő ,- Október 21 fő ,- November 20 fő 65, ,- December 13 fő 32, ,- Összesen 237 fő 780, ,- Térítésdíjas szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet is működött. A tervezettnél többen igénybe vették ezt a szolgáltatást. A TAJ alapú nyilvántartás bevezetésével megszigorodtak a bölcsődei felvétel követelményei. Kevesebben jogosultak bölcsődei ellátásra, ezért választották többen a fizetős időszakos szolgáltatást. Időszakos gyermekfelügyelet 2012.évben /370, - Ft /óra Ideje Részvétel Eltöltött idő /óra Bevétel Január Február 2 fő ,- Március 2 fő ,- Április 4 fő 75, ,- Május 4 fő ,- Június 5 fő 151, ,- Július 4 fő ,- Augusztus 1 fő 2,5 925,- Szeptember 2 fő ,- Október 5 fő ,-

18 18 November 6 fő ,- December 2 fő ,- Összesen 37fő 467, ,- A bölcsőde feltöltöttsége 2013-ban az alábbiak szerint alakult. Január hónapban 15 fő óvodába ment, folyamatosan történt az új gyermekek beszoktatása. 15 gyermek kérte felvételét június 30-ig, illetve folyamatosan jelentkeztek a szülők gyermekük felvételét kérve, munkába állás miatt. Kihasználtsági és feltöltöttségi mutatóink évben Beírt Bölcsődekihasználtság (TAJ Férőhelyek Ideje gyermekek alapú nyilvántartás alapján) száma létszáma átlag Január 120 fő 98 fő 68 fő 57 % 82 % Február 120 fő 97 fő 57 fő 48 % 81 % Március 120 fő 108 fő 68 fő 57 % 90 % Április 120 fő 118 fő 85 fő 71 % 98 % Feltöltöttség Május 120 fő 120 fő 93 fő 78 % 100 % Június 120 fő 112 fő 71 fő 60 % 93 % Július 120 fő 114 fő 44 fő 37 % 95 % Augusztus 120 fő 117 fő 79 fő 66 % 97 % Szeptember 120 fő 120 fő 85 fő 71 % 100 % Október 120 fő 127 fő 76 fő 63 % 105 % November 120 fő 128 fő 89 fő 74 % 106 % December 120 fő 123 fő 74 fő 61 % 103 % Átlag 112 fő 74 fő 62 % 96 % A csökkenő gyermekszületési szám nem éreztetette hatását a bölcsőde feltöltöttségén. Magas feltöltöttség mellett azonban alacsony volt az ellátást ténylegesen igénybevevők száma, leginkább téli időszakban, amikor több volt a megbetegedés miatti hiányzás. Összesen 224 fő gyermek került beíratásra évben, 107 fő gyermek érte el az óvodáskort és vált óvodaéretté, így ők elballagtak év közben. Néhányan, amint betöltötték a 3. életévet óvodások lettek, többnyire azonban megvárták a nevelési év végét és szeptemberben kezdték meg az óvodai beszoktatást. Az új gyermekek beíratása, beszoktatása egész évben folyamatos volt, a szülők munkába állásának függvényében. Nyílt napukra nagy létszámban látogattak el az érdeklődők. A bölcsődei életbe való betekintés megkönnyíti a szülők döntését: beírassák-e gyermeküket az intézménybe, visszatérjenek-e az édesanyák a munka világába. A nyílt napok jó lehetőséget adtak a felvételi lapok kitöltésére, felmerülő kérdések megválaszolására. 4 fő kisgyermeket a Szentesi Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálatának javaslatára vettek fel, nehéz anyagi, illetve szociális helyzetben élő családok támogatása érdekében.

19 19 17 fő kisgyermek felvételét körzeti védőnők kezdeményezték a családok, illetve többnyire gyermeküket egyedül nevelő szülők megsegítésére, több esetben a gyermek optimálisabb fejlődése érdekében (pl.: mozgásfejlődés, beszédfejlődés, testi fejlettség). Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság alapján 43 kisgyermek vette igénybe az ingyenes étkezést 2013-ban. 28 gyermek volt jogosult az 50%-os étkezési térítésre tartós betegség miatt, illetve 3 vagy annál több gyermeket nevelő család gyermekeként. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, valamint a Szentesi Járási Hivatal Gyámhivatalának határozata alapján 2013-ban a bölcsődés gyermekek közül: 4 fő kisgyermek hátrányos helyzetű 1 fő kisgyermek halmozottan hátrányos helyzetű 4 fő kisgyermek védelembe vett Ezeknek a gyermekeknek a fejlődését a kisgyermeknevelők fokozottan figyelemmel kísérték. A családdal való kapcsolattartásra, segítségnyújtásra nagy hangsúlyt fektetnek. Kiváló a kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal és a védőnői szolgálattal. Kölcsönösen segítik egymás munkáját a családok érdekében ban 8 fő sajátos nevelési igényű kisgyermek ellátására került sor. Fejlesztésüket től a Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola, a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézményének gyógypedagógusai végezték. Jogszabályi változás miatt től a fejlesztést az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vette át. Gyógypedagógus, logopédus és tanácsadó szakpszichológus végzi a gyermekek felmérését, fejlesztését. A pedagógusok októbertől megszervezték és elindították a bölcsődében az Apró-cseprő támogató szülőcsoportot, melynek keretében az érdeklődők gyermekneveléssel kapcsolatos előadásokat hallgathattak. A Baba-mama csoportban gyermekükkel együtt várták a szülőket közös játékra, mondókázásra. A játszócsoport a tervezettnél kevesebb bevételt eredményezett február 4-től meghosszabbították az időtartamot délelőtt 9 12 óráig, délután óráig várták az érdeklődőket. A délutáni időszakban azonban csekély volt az érdeklődés. Játszócsoport kihasználtsága 2013.évben (300, - Ft/óra) Ideje Részvétel (fő) Eltöltött idő (óra) Bevétel (Ft) Január 27 75, ,- Február 28 97, ,- Március 24 62, ,- Április 11 14, ,- Május 20 40, ,- Június 11 37, ,- Július 4 11, ,- Augusztus 7 10, ,- Szeptember 16 49, ,- Október 13 16, ,- November 7 9, ,- December 5 11, ,- Összesen , ,-

20 20 Időszakos gyermekfelügyelet 2013.évben /370,- Ft/óra Ideje Részvétel (fő) Eltöltött idő (óra) Bevétel (Ft) Január 2 38, ,- Február 2 12, ,- Március Április 2 5, ,- Május 2 10, ,- Június 3 12, ,- Július ,- Augusztus ,- Szeptember Október ,- November ,- December 4 23, ,- Összesen ,- A Bölcsőde év I. félévben 120 férőhellyel, szeptember 03-tól 128 férőhellyel működik. Kihasználtsági és feltöltöttségi mutatóink évben Beírt Férőhelyek Ideje gyermekek Bölcsődeszáma (fő) létszáma (fő) kihasználtság (fő) Január % Február % Március % Április % Május % Június % Július % Augusztus % Szeptember % Október % November % December % Átlag % Feltöltöttség 242 fő gyermek vette igénybe a bölcsődei alapellátást évben. 123 fő gyermek érte el az óvodáskort és vált óvodaéretté, így ők elballagtak év közben. 7 fő gyermek kimaradt a következő okok miatt: - édesanya munkaviszonya megszűnt - testvér érkezése miatt az édesanya otthon maradt.

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből:

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből: I n d o k o l á s A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítás nyomán az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben