Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 20. szám május 28. Pasi Tuominen finn nagykövetet fogadta Dénes Sándor polgármester. A találkozón részt vett Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõje is. Jó hazafinak lenni vajmi nehéz 's kivált Magyarországban, de azért még: nem lehetetlen. (Virág Benedek) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett és június 4-én (csütörtökön) 17 órakor kezdõdõ megemlékezésre, hogy együtt tisztelettel adózzunk mindazok elõtt, akik június 4., a magyar nemzet külsõ hatalmak által elõidézett igazságtalan és méltánytalan szétszaggattatása után áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetõvé tették, hogy e tragédiát követõen a magyarság mind szellemi, mind gazdasági értelemben képes volt újra megerõsödni. Dénes Sándor polgármester Program Halis István Városi Könyvtár elõadóterme 17 óra Városi megemlékezés Beszédet mond: Cseresnyés Péter Nagykanizsa és a térség országgyûlési képviselõje és M. Kiss Sándor professor emeritus, a RETÖRKI fõigazgató-helyettese. Közremûködik: Baj Bianka és Gazda Zoltán versmondók, valamint a Virág Benedek Fiúkar (karnagy vitéz Cseke József). Ezt követõen a megemlékezés résztvevõi a Nagy-Magyarország emlékmû elõtt róják le tiszteletüket. Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat jelezzék elõzetesen június 3. 12,00 óráig a 93/ ös telefonszámon. Köszöntöm önt Zala megye nem a legnagyobb, de a legszebb városában fogalmazott a polgármester. A finn nagykövet két évvel ezelõtt már járt városunkban. A mostani, folytatása annak az építkezésnek, amit korábban elkezdtek, hiszen Nagykanizsa 19 éve testvérvárosa a finnországi Salonak. Kanizsán járt Pasi Tuominen finn nagykövet A kölcsönös bemutatkozást és eszmecserét követõen Dénes Sándor kifejezte abbéli reményét is, hogy néhány éven belül egy finn céget üdvözölhetünk Kanizsán. Sajtótájékoztató keretében értékelte Dénes Sándor polgármester és dr. Brünner Szilveszter a Kanizsai Dorottya Kórház-fõigazgatója a Richter Egészségváros sorozat nagykanizsai állomásának történéseit. Ahogy azt Dénes Sándor polgármester kiemelte, az egészségügyi, fogalmazzunk így: roadshow 42. állomásaként Nagykanizsa kiemelkedõen teljesített, és ezért a város lakóinak jár Fotó: Bakonyi Erzsébet Pasi Tuominen elmondta, új alapokra kell helyezni a két város együttmûködését, melynek egyik területe lehetne az oktatás, az alternatív energiaforrások használata és kutatása, valamint a digitalizáció. Elmondta azt is, hogy a jövõ évben kerül sorra a finn-magyar testvérvárosi konferencia, mely újra lendületet adhat a két város kapcsolatának. B.E. Köszönet a egészségnap résztvevõinek Fotó: Bakonyi Erzsébet a köszönet, no meg a Kanizsai Dorottya Kórház dolgozóinak, akik a legmesszemenõbbekig megtettek mindent azért, hogy a dél-zalai városban ez a rendezvény ilyen magas szinten teljesíthessen. Külön köszönetét fejezte ki a polgármester azért a majd 7,5 millió forintért, amit az eseményre kilátogatók aktivitásukkal úgymond összegyûjtöttek az Erzsébet téren. Dr. Brünner Szilveszter a kórház fõigazgatójának véleménye szerint az egészségváros szinte Város napi forgatagot idézett, amihez remek hangulat is párosult. Persze, arról sem szabad elfeledkezni, amirõl valójában szólt a kanizsai forduló (is), vagyis, több száz ember eddig rejtett betegségét szûrhették így ki, mely remélhetõleg rámutat az egyéneknél arra, milyen fontos betegségük felismerése után a szakemberekhez való fordulás azért, hogy kellõ módon orvosolhassák a bajt. Sajnos, amint azt a fõigazgató elmondta, tudomásul kell venni, ma Magyarországon az emberek nagyon nagy hányada küszködik valamilyen betegséggel, s azokkal bizony nem kellõen foglalkoznak. Ilyen például a magas vérnyomás, amely csendes gyilkosként károsítja a szervezetet, az agy, a szív és a vese egyik legnagyobb ellenségeként. Az összegyûlt, egyébként rekordösszegû pénzrõl szólva elmondta, azt az egészségügyi intézmény idõvel egy CT-készülék töredékáron történõ megvásárlására költené, hogy a kórház ezzel is hozzájáruljon betegei gyógyulásához. P.L.

2 2 Kanizsa Bíróság május 28. Esküt tettek a Nagykanizsai Járásbíróság ülnökei Bírák a nép, a polgárok soraiból, mondhatjuk joggal a bírósági ülnökökre. Magyarország Alaptörvényének 27. cikke kimondja: Törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. Míg a bíróságok szervezetérõl szóló törvény pedig emígy fogalmaz: Az ítélkezésben törvény által meghatározott ügyekben és módon ülnökök is részt vesznek. Az ülnöknek az ítélkezésben a bíróval azonos jogai és kötelezettségei vannak. Õk azok, akik az élettapasztalatukkal, sokszor a választott szakmájukban egy egész élet során megszerzett tudásukkal, és ami talán a legfontosabb: a józan paraszti ésszel mint ahogy azt mondani szokták segítik a hivatásos bírák munkáját. A Nagykanizsai Járásbíróság ülnökeinek ünnepélyes eskütételén jártam. A Plakát Házba várta tegnap ünnepélyes eskütételre, a dél-zalai város Közgyûlése által megválasztott 23 bírósági ülnököt Dénes Sándor polgármester, dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ és dr. Hajdu Ildikó, a Nagykanizsai Járásbíróság elnöke. A polgármester köszöntõjében felidézte, hogy milyen fontos tevékenységet látnak is el a Közgyûlés által megválasztott ülnökök. Külön is köszöntötte azt a három nem hivatásos bírát, akiket a horvát, a német és a cigány nemzetiségek tagjai jelöltek ítésznek a járásbíróságra. Külön-külön szólította megbízóleveleik átvételére a dél-zalai polgárokat, majd az elkövetkezendõ négy évre türelmet és kitartást is kívánt ehhez a kiemelkedõ feladathoz. Útravalóul pedig azt, hogy az egyszerû, józan paraszti eszükkel eredményesen segítsék a bûncselekmények elkövetõinek felelõsségre vonását, az igazság kiszolgáltatását. Fogadom, hogy a rám bízott ügyeket tisztességes eljárásban, részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelõen bírálom el; hivatásom gyakorlása során az igazságosság és a méltányosság vezérel. Dr. Hajdu Ildikó, a járásbíróság elnöke mondta elõ a bírói eskü szövegét az ítész-ülnököknek, majd pedig röviden tájékoztatta azokat az ülnöki feladatok és a bírói munka legfontosabb tudnivalóiról. A Nagykanizsai Járásbíróságra általános és úgynevezett pedagógus ülnökök kerültek kinevezésre. Csak utóbbiak ítélkezhetnek a fiatalkorúak büntetõügyeiben, hiszen õk a többiekhez képest speciális tudással: pedagógus végzettséggel is rendelkeznek. Ülnöknek az a 30. életévét betöltött, választójoggal rendelkezõ magyar állampolgár nevezhetõ ki, aki büntetlen elõélettel rendelkezik, nem tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytat. A Nagykanizsai Járásbíróságon a bíróság elnökének beosztása alapján kezdik meg a munkájukat, általában büntetõügyekben eljárva, három tagú tanácsokban egy hivatásos bíró mellett két ülnök ítélkeznek. Azokban a büntetõperekben járnak el, ahol a törvény legalább 8 évi szabadságvesztés-büntetés kiszabását rendeli, de ítélkezhetnek akkor is, ha az ügy bonyolultsága miatt az egyesbíró az ügyet tanács elé utalja. Eljárhatnak még az ülnökök a magánvádas büntetõperek rágalmazás, becsületsértés, magán- és a levéltitok megsértése, kegyeletsértés során is. Ezekben az ügyekben még önálló eljárási jogosultsága is van az ülnöknek, például levezényelheti a személyes meghallgatásokat. Sõt, meg is szüntethetik az eljárást például a vádlott gyermekkora vagy halála esetén, aztán abban az esetben, ha az elkövetõ megbüntetéséhez szükséges magánindítvány vagy kívánat hiányzik, és az már nem pótolható, de akkor is, ha a bûncselekményt korábban már jogerõsen elbírálták. Egy eset említhetõ még a Nagykanizsai Járásbíróság illetékességi területére vonatkozólag, mikor ülnökökkel találkozhat az állampolgár: ha a rendõrség megtiltja egy rendezvény megtartását, akkor a rendõri határozat ellen bírósági felülvizsgálatot lehet kérni. Ekkor a bíróság ülnökök közremûködésével, nem peres eljárás keretében határoz. A járásbíróság elnöke elmondta, hogy a törvény szerint bizonyos polgári és munkaügyi perekben, illetve a törvényszékeken is ítélkeznek ülnökök. A törvényszékek esetében elsõ fokon járhatnak el, azon büntetõügyekben, amelyek elkövetõire a büntetõ törvénykönyv legalább 15 évi, vagy akár életfogytiglani szabadságvesztés-büntetés kiszabását is lehetõvé teszi. Az elnöki tájékoztató végén Dénes Sándor polgármester és dr. Hajdu Ildikó egy pohár pezsgõvel kívánt eredményes négy évet a kinevezett laikus bíráknak. Nagykanizsai Járásbíróság 2015 és 2019 közötti idõszakra megválasztott ülnökei: Bicsák Istvánné, Bogáthy József Istvánné, Bognár Árpád, Bogyay Lászlóné, Csabai Attiláné, Csendesné Nagy Renáta, Csöndörné Csonka Anita, Forró Balázs, Girgásné Kaszás Judit Ágnes, Habjánecz Györgyné, Horváth Zsuzsánna Márta, Kovács Jánosné, Krampek Györgyi, Lancsák László Attila, Madarászné Kele Mária Márta, Mátés Jánosné, Mecséri József, Papp Attila Gábor, Szente Istvánné, Temesi Józsefné, Turzó Györgyné, Verbovszky László Vilmosné, Veres Béláné. Dr. Papp Attila Megyei ülnökök Nagykanizsáról Nagykanizsai Megyei Jogú Város közgyûlése javaslatára a Zalaegerszegi Törvényszék ülnöke lett: Kiss Ilona és Vukics József. A Zalaegerszegi és Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon Bacsiné Balogh Erzsébet, Bodzai Tiborné dr. és Fenyves Jenõ kapott hasonló megbízást. KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervezõ: Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/ Web: Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/ Megjelenik: példányban. ISSN

3 2015. május 28. Kanizsa Szakmájuk példaképei 3 Idén is megszervezte az önkormányzat, a Gazdálkodási Tudományos Társaságok Szövetsége és a Kanizsa TISZK az Ifjúság, sólyommadár, tiéd a világ és teérted van a világ Nagy Lászlótól származó mottóval azt a rendezvényt, melynek célja, hogy a végzõs, érettségi elõtt álló diákok elé példát állítsanak. Olyan elõadókat hívtak, akik életpályájukat tekintve különböznek, az azonban közös bennük, hogy mindegyikük Nagykanizsán végezte középfokú tanulmányait. Sikeresek és példamutató életpályát futottak be. Ti pillanatnyilag, mint középiskolás tanulók, életpályátok kezdetén vagytok, a tervezés idõszakában. Éppen ezért rendezvényünknek egyik fontos célja az, hogy segítséget adjunk nektek az elõadóinkon keresztül köszöntötte a megjelenteket Mérksz Andor, a Kanizsa TISZK ügyvezetõ igazgatója. Hozzátette, az elõadók sikereiket kitartó, nehéz munkával értékel el. A diákoknak azt kívánta, találjanak fogódzót az elõadásokban, melyek segítenek, hogy azt az életpályát, melyet terveznek, sikeresebben tudják majd abszolválni. Ezt követõen Dénes Sándor polgármester nyitotta meg a rendezvényt. A polgármester az újító tevékenység, a megújulás és az akaraterõ fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a környezetünk folyton változik, így valójában az a sikeres ember, aki változással együtt önmaga is képes az átalakulásra. Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ kiemelte, fontos rendezvénynek tartják az elõadássorozatot, mert példát mutatnak arra, hogy hova lehet eljutni kitartással, munkával, odaadással és szorgalommal. Janzsó Antal, a GTTSZ regionális elnöke elmondta, az esemény a Fotó: Varga Mónika Példakép, útmutatás a diákoknak Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban címû elõadás- és vitasorozat száztizenegyedik szakmai fóruma, melynek idei témája az innováció és versenyképesség egy sikeres közösségben. Az elõadók közt volt dr. Birkner Zoltán, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz igazgatója, Borsos Krisztina, a Hidrofilt Kft. minõségügyi vezetõje, Véghelyi Zoltán, a Robert Bosch Kft. hardverfejlesztési csapatvezetõje, Dianiska Dániel fõszakács és Gölles Martin, a Pécsi Tudományegyetem hallgatója is. Dr. Birkner Zoltán azt hangsúlyozta, az élet egy folyamatos tanulás, és minden a hozzáálláson múlik. A változásra úgy lehet a leginkább felkészülni, ha képezzük magunkat. Fontos, hogy ha úgy érezzük, vesztesek vagyunk, haragszunk mindenkire, akkor nézzünk a tükörbe és kérdezzük meg magunktól: megtettünk-e mindent, hogy sikeresek legyünk. Azt a tanácsot adta a hallgatóknak, hogy ne féljenek a változástól, legyenek rugalmasak és alkalmazkodjanak mindig az aktuális helyzethez. Az eredményes munkához, a sikerhez szorgalom, tenni akarás és energia szükséges. Zárásként pedig kiemelte, amit csinálnak, végezzék szeretettel és ne féljenek, ha változtatni kell! V.M. Kiváló kanizsai eredmények a Szakma Sztár Fesztiválon A Szakma Sztár Fesztiválon 39 szakmában folyik a versengés. Az a célja, hogy a fizikai munkát elismerjék és növeljék annak vonzerejét mondta az el- és példaként állította a diákokat társaik elé. Dénes Sándor polgármester hozzátette, az eredmények mutatják, hogy a befektetett munkának NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! Április végén nyolcadik alkalommal szervezte meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Szakma Sztár Fesztivált, melyen a Nagykanizsai diákok kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak. Ahogy dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, városunkat a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium négy végzõs diákja képviselte a verseny döntõjén. Kárpitos szakmában elsõ helyezett Tombor Klaudia, második Hegedûs Nanetta Brigitta, míg a harmadik Papp Valéria lett. A gépi forgácsoló szakmában hetedik helyen Csököly Mátyás végzett. A díjátadó ünnepségen nem csak a remek eredményt elért tanulókat díjazták, hanem a szüleiket, a felkészítõ tanáraikat, valamint az iskola és a gyakorlati képzõhely képviselõit is. nök. Kiemelte, Nagykanizsán januárban zajlott a döntõ, melyen 111 diák vett részt. Közülük kerültek ki az országos döntõbe jutó diákok. Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ a tanulók, a szülõk és a tanáraik közös munkáját méltatta igen is van eredménye. Eredményt csak kitartással lehet elérni, de mindehhez szükséges a megfelelõ háttér is, a család és az iskola, a megfelelõ feltételek biztosítása. V.M.

4 4 Kanizsa Városháza május 28. A megyei jogú városok csatlakoztak Áder János klímavédelmi kezdeményezéséhez A Megyei Jogú Városok Szövetsége egyhangú döntéssel csatlakozott Áder János köztársasági elnök klímavédelmi kezdeményezéséhez a szervezet közgyûlésén. A hagyományokhoz híven idén is megtartották a Városi Diákönkormányzat diákparlamenti ülését, immáron tizennyolcadszor. Az ülésen beszámoltak a VDÖK elõzõ évi tevékenységérõl, bemutatkoztak a diákpolgármester jelöltek és megválasztották az új diákpolgármestert és az alpolgármestereket is. A diákparlamentnek az a szerepe, hogy a nagykanizsai általános- és középiskolás gyermekeket képviseljék a VDÖK tagjai. Itt feltehetik azokat a kérdéseiket, melyek az ifjúságot foglakoztatják nyitotta meg a programot Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, a városvezetés azt szeretné, hogy a Kanizsán Az államfõ május 5-én jelentette be: Al Gore volt amerikai alelnök kezdeményezéséhez kapcsolódva kampány indul annak érdekében, hogy a párizsi klímacsúcs résztvevõit az éghajlatváltozást okozó környezetszennyezés elleni ambiciózusabb, elkötelezettebb, nagyobb felelõsségrõl tanúskodó megállapodás megkötésére ösztönözzék. A megyei jogú városok önkormányzatai a köztársasági elnök kérésének megfelelõen vállalták, hogy saját információs rendszereiken keresztül a lehetõ legtöbb emberhez eljuttatják a kezdeményezés hírét, és lehetõvé teszik számukra, hogy címen indult honlapon regisztrálva felemeljék szavukat a cél érdekében. Kõrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal környezeti fenntarthatósági igazgatóságának vezetõje a tanácskozáson emlékeztetett tanuló diákok jól érezzék magukat az intézményekben és tudáshoz, értékekhez juttassanak, melyek fontosak a mindennapi életben. A demokrácia lényege az, hogy bár lehet, nem értünk egyet, de elfogadjuk egymás véleményét, és elfogadjuk azt, hogy vannak bizonyos döntések, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek az egyetértését vívják ki. Ezért fontos már diákkorban elkezdeni ezt a munkát. Ez arra nevel bennünket, hogy a vitának van kultúrája és kerete ezt már Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ mondta. Kiemelte, a vezetõ nem csak a tisztségért van. Nem csak azért vezetõ, mert annak nevezik, hanem azért mert meghallgat másokat, arra, Al Gore volt amerikai alelnök világméretû klímavédelmi akciót indított, amelynek célja, hogy egymilliárd támogatót szerezzen a párizsi klímacsúcs elõtt. Áder János elsõ államfõként felajánlotta Magyarország és az õ személyes támogatását a kampányhoz. A környezetvédelmi szakember kifejtette, az ipari forradalom óta 0,9 Celsius fokkal emelkedett a föld átlaghõmérséklete, ahhoz, hogy a folyamatot kontroll alatt lehessen tartani, a növekmény nem haladhatja meg a 2 Celsius fokot. Ehhez azonnal cselekedni kell, mivel a mai lépések hatásai csak húsz-huszonöt év múlva érzékelhetõk majd. A világon a klímakatasztrófák okozta kár nagysága évente 6 ezer milliárd dollárra tehetõ, ennek az összegnek a felébõl megoldható lenne a gazdaság klímabarát átalakítása mondta az igazgató. Párizsban olyan klímavédelmi megállapodásra lenne szükség, amelynek mind a 193 ország részese, öt-tízévente lehetõvé teszi az egyezmény felülvizsgálatát, és szükség esetén a lépések módosítását, valamint rögzíti a technológiai és finanszírozási együttmûködések formáit is közölte Kõrösi Csaba. MTI - Kanizsa Összeült a Városi Diákönkormányzat diákparlamentje Új munkarend a Hivatalban megfelelõ döntéseket hoz, azért ki is áll és vállalja a felelõsséget. Osvald Anna diákpolgármester, a Dr. Mezõ Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképzõ Iskola Mezõ Tagintézményének végzõs tanulója számolt be az elõzõ évi tevékenységekrõl és a kezdetekrõl. Ahogy elmondta, a VDÖK 1994-ben, megyénkben elsõként kezdte el mûködését, és azóta folyamatosan áll a nagykanizsai diákok rendelkezésére. A diákönkormányzat fõ célja a kanizsai diákok jogainak érvényesítésében nyújtott segítség, a tanácsadás, a felvilágosítás és az érdekképviselet. Irodájukban ezen kívül folyamatosan vannak kézmûves foglalkozások, tanácsadások, vetélkedõk, szakkörök. A Városi Diákparlamentet évente hívják össze, és a város diákjai választják meg a leköszönõ diákpolgármester utódját. Ezt követõen válaszolt Dénes Sándor és Cseresnyés Péter a fiatalok kérdéseire, majd megválasztották a diákpolgármester és alpolgármestereket. A diákpolgármester Marosi Panna lett, aki a Dr. Mezõ Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképzõ Iskola Mezõ Tagintézményének tanulója. Az alpolgármesterek Tanai Tamás (Thúry tagintézmény) és Krasznai Kristóf (BLG) lettek. V.M. Ezúton értesítik Nagykanizsa város Polgárait, hogy a Polgármesteri Hivatalra és a tisztségviselõkre vonatkozó munkarend június 1-jétõl az alábbiak szerint alakul: A hivatal és a tisztségviselõk ügyfélfogadásának általános rendje munkanapokon: Hétfõn: óráig, óráig, szerdán: óráig óráig, pénteken: óráig tart. Az általánostól eltérõen az Adóügyi csoport és a Közigazgatási csoport ügyfélfogadási rendje kedden és csütörtökön óráig óráig tart. Az önkormányzat tisztségviselõinek ügyfélfogadási rendje szerdán óráig tart: polgármester a hónap elsõ hetében, alpolgármester(ek) a hónap második és negyedik hetében, jegyzõ a hónap harmadik hetében. A hivatali dolgozók munkarendje az alábbiak szerint alakul: Hétfõn, kedden és csütörtökön: óráig. Szerdán: óráig. Pénteken: óráig.

5 2015. május 28. Kanizsa Krónika 5 25 éve alakult újjá a Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Ünnepi megemlékezést tartott a Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége újjáalakulásának 25. évfordulója alkalmából a szervezet Nagykanizsai Civil Társasága. Az évforduló alkalmából a város önkormányzata nevében Dénes Sándor polgármester emléklapot adott át Gerencsér Józsefnek, a társaság elnökének. A Vasemberház dísztermében megtartott rendezvényen Gerencsér József a magyarországi hadigondozás múltjáról és jelenérõl osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. A magyarországi hadigondozás elsõ írásos emlékét II. Endre király 1222-ben kiadott Aranybullájában találjuk. Mátyás király Fekete seregében a sebesülteket A HVB igazolta Baj József mandátumát Egyetlen napirendi pontot tárgyalt meg mai ülésén a Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság. A bizottság igazolta a Marton István önkormányzati képviselõ helyére lépõ képviselõ mandátumát. Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, a Helyi Választási Iroda vezetõ-helyettese tájékoztatójában elhangzott, hogy a Marton István halála miatt megüresedett képviselõi mandátumra az Öszszefogás Nagykanizsáért Egyesület a meghatározott határidõig nem jelentett be jelöltet, így a megüresedett helyre a kompenzációs listán soron következõ jelölt lépett. A szavazást követõen dr. Nemes Pál, a Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság elnöke az indoklásban kiemelte: a jelölõ szervezet május 19-én 16 óráig nem jelentett be a listájáról jelöltet. A HVB megállapította, hogy a soron következõ 2. jelöltként Baj József, Nagykanizsa, Zrínyi út 45. szám alatti lakos szerepel, így a jogszabály szerint õ a soron következõ képviselõ. Fotó: Bakonyi Erzsébet gondoztatta, a megrokkantakról gondoskodott. II. Rákóczi Ferenc elsõként szervezte meg a hadirokkantak és családtagjaik intézményes gondviselését. Széchenyi György esztergomi érsek hagyatékából 1728-ban megnyílt a török háborúk rokkantjai számára az Invadilusok Palotája. Mária Terézia idején három csoportba sorolták az invadilusokat: a magatehetetlen, a kisebb szolgálatra, és más foglalkozásra alkalmasak csoportjára. A HONSZ jogelõdjérõl szólva az elnök kiemelte: az Országos Hadigondozó Hivatal legfõbb irányítását a szervezõ kormányrendelet gróf Tisza István miniszterelnök hatáskörébe utalta. A hadigondozás fogalmával tehát az I. világháború óta találkozunk, és az egyes törvényhatóságok a késõbbi népirodák fenntartását nemcsak lehetõvé tették, hanem elõsegítették a hadigondozási ügyek fejlesztését. A hadigondozás múltja mellett az 1990-es újjáalakulás utáni évek történetét is felvázolta az elnök. Az általános bajról mely a 2012-ben, Budapesten kiadott füzetben is olvasható, elmondta: a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák sorsa nem szívügy ma Magyarországon! A magyar hadigondozási törvényeknek nincs igazi súlyuk, komoly állami és társadalmi megbecsülés hiányában nem övezi megbecsülés a világháborúk áldozatait. Az elhúzódó kárpótlás messze elmarad az általános európai normáktól, a kisszámú hadirokkantjaink esetében az életkörülményeiken már nem nagyon segít! A hadiözvegyeket nem akkor juttat keresethez (ha egyáltalán keresethez juttatta), amikor még munkaképesek voltak, amikor fiatalkorú gyermekeik nevelésével le voltak kötve. A tragikus sorsú, apák nélkül felnõtt hadiárvák még mindig vesztesnek érzik magukat. Értelmetlen, vesztes háborúk áldozatai õk. 67 évvel a háború után, meddig kell, hogy vesztesnek érezzék magukat! Az elmondottakra reagálva köszöntõjében Dénes Sándor polgármester megjegyezte, van még tennivaló ezen közös ügyünkben. Minden nemzet, minden közösség kellõ tisztelettel kell, hogy törõdjék a háború megsebzett résztvevõivel, és az életüket adó áldozatok hozzátartozóival. A hazájukért életüket adók emléke elõtt mindenütt a világon tisztlettel hajtanak fejet, emlékmûveket állítanak. Ezzel kívánja az utókor méltó módon összekapcsolni a múltat a jelennel és a jövõvel. A felejtés és a közöny önmagunk és a múltunk, s ezáltal a jövõnk felejtését és feladását is jelentené, amit úgy gondolom, nem engedhetünk meg magunknak, mert kiszolgáltatottá válunk a világ erõinek fogalmazott a polgármester. Takács István, a szövetség felügyelõ bizottságának elnöke megerõsítette Gerencsér József azon kijelentését, mely szerint azt az ígéretet kapták a Honvédelmi Minisztérium államtitkárától, hogy felülvizsgálják a hadiárvák juttatását. A bizottsági elnök véleménye szerint, ha az ország gazdasági helyzete megengedi, kaphatnának bizonyos összegû járadékot a hadiárvák is. Nem nagy közösségrõl van szó fûzte hozzá, hiszen ez az a szervezet, amelynek a létszáma állandóan csökken. Mégis azt kérte a jelenlévõktõl, ahhoz, hogy a központi szervezet segíteni tudjon, a hadiözvegyek és a hadirokkantak legyenek a szervezet tagjai, mert így nagyobb lesz a súlya a szavuknak. Az ünnepség zárásaként Vajda Mária és Horváth Zoltán, a Tüttõ János Nótaklub tagjai nótás idõutazással köszöntötték a névváltozás elõtt álló társaságot, a leendõ Nagykanizsai Hadigondozottak Klubjának a tagjait. B.E. NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!

6 6 Kanizsa Krónika május év tánc(os) vérkeringése Kanizsán Tudják, hol volt használatos a zöldatlaszból készült, bõrrel borított fasarkú cipellõ? S azt, mire való egy tánczrend? Erre is választ kaphatnak, ha megtekintik a Kiskastélyban szerdán nyílt tárlatot, amely azokat a boldog békeidõket is elhozza a jelenbe, amikor dívott úrként és hölgyként viselkedni, a táncparketten (is). Több hónapba telt, amíg a Thúry György Múzeum és városunk jeles egyesülete, az Eraklin Táncklub összegyûjtötte, rendszerezte egyúttal tetõ alá hozta Nagykanizsa táncos múltját, az 1800-as évek végétõl egészen napjainkig. Mert hiába pusztán kétszáz esztendõrõl van szó, a tánc olyan, mint az idõjárás: állandóan új trendek alakítják, az éppen aktuális kor szokásai bizony a mozgáskultúra eme mûfaját is átszabják, formálják. A Kiskastélyban látható kiállítás egy helyszínre csoportosítva öleli fel a világháborúk elõtti Nagykanizsa táncos mindennapjait, a versenytánc virágkorát a szocializmusban és napjaink városának Eraklinos jelenét. Tudatosságra nevelés a Miklósfai Iskolában A Miklósfai Általános Iskolában a napokban több elõadás, képzés és foglalkozás valósult és valósul meg a Ligetváros szociális célú rehabilitációja projekt keretében a környéken élõ gyermekek és fiatalok számára. 11-én informatikai képzést szerveztek a éveseknek, 12-én nemzettudat és európai azonosságtudat témakörben volt foglalkozás a 7-9 éveseknek. 13-án 16 órától a környezettudatosságra nevelés lesz a téma (13-15 év), másnap, 14-én mûvészeti foglalkozás (7-9 éveseknek) lesz, míg végsõként, 15-én a testi lelki egészség témakörében tartanak foglalkozást a éves korosztály számára. Minden esetben 16 órától. Önismeret és kommunikáció fejlesztés Fotó: Hohl Zoltán Belépve a tárlatnak otthont adó épületbe, rögvest az 1900-as évek báltermében találhatjuk magunkat. Teljes zenekari felszerelés, a ledér vállakat takaró bálkendõ, szolid, ám sikkes viselet a babákon, kalaptû, strucctollas legyezõ, s a már említett különleges cipõ anno megadták a módját, ha táncba mentek a hajadonok, és a mátkájukat keresõ legények. Nemcsak küllemében, az invitálás tekintetében is: Itt ülök eltikkadva, fejem nehéz, keblem telt, s a lelkem elõtt phantazmagoriai képekként száz meg száz alak lebeg (szó szerint közöltük, a kor akkori szóhasználatával, helyesírásával a szerk.) A meghívó, melybõl az iménti részletet olvashatták, közel 200 éves. Természetesen frissebb relikviák, dokumentumok, versenykönyvek, táncz -rend helyett táncrendek is láthatóak a tárlaton. Ahogy rengeteg fotó, érem is tanúbizonyságot ad arról, Kanizsa igenis, nagyon is táncos város: volt és napjainkban is az. Ebbõl vizuális, 4-D-s ízelítõt adott a kiállítás antréján az Eraklin Táncklub Egyesület, Száraz Csilla múzeumigazgató köszöntõje elõtt s után. Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere beszédében a tánc varázsáról osztotta meg gondolatait. Legnemesebb hagyománya, hogy az emberek ezáltal keresik, keresték a múltban is egymás társaságát. Ahogy a híres mûvészek hangoztatták: a tánc harmóniába utaztat minket. Segít abban, hogy olyanná, azzá váljunk, amivé, akivé lenni szeretnénk. Történelmi visszatekintést Nagykanizsa legnagyobb, negyedszázados táncos egyesületérõl, az Eraklin Táncklubról, maga az elnök, a versenytáncos Lekszikov Csaba adott. Érintve az idõszaki tárlat legfõbb mondanivalóját is. A kiállítással emléket szeretnénk állítani mindazoknak, akik szerves részét képezték Nagykanizsa táncos életének. Célunk, hogy megõrizzük a társastánc hagyományait és értékeit, amely alapja a mûfajunk folyamatos fejlõdésének. A beszédek után köszöntötték az egykori táncosokat, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a versenytánc, sõt, egyáltalán a tánc éljen, virágozzon és lüktessen Kanizsán. Az augusztusig látható kiállításon a számtalan, felsorolni is sok érdekességet szemlélve kinyomozhatják azt is, amirõl vajh kevesen tudnak a helyiek közül. Vajon hogyan került városunk táncos múltjának térképére, Latabár Kálmán leánya, Katalin Szabó Zsófi 109 új munkahely Már állnak a Honeywell új csarnokának oszlopai A Kanyssa Hallgatói Alapítvány is bekapcsolódott a Ligetvárosi szociális rehabilitációs projektbe programjaival, amelyek közül kettõ a múlt héten lezajlott. Mivel az területen élõ fiatalok egy része hátrányos helyzetû, emiatt oktatási téren valamint az élet más területein is nehézségei adódhatnak a megfelelõ kompetenciák elsajátításában. A megfelelõ készségek elsajátítására szervezett a múlt héten önismereti és kommunikációt fejlesztõ tréningeket a szervezet a ligetvárosi fiatalok számára. Elõbbin szakemberek segítették a résztvevõket saját maguk jobb megismerésében, a pályaismeret növelésében, hogy mindezek után felismerjék értékeiket és felelõs döntéseket hozzanak. A kommunikációs tréningen az állásinterjúra, vagy felvételi elbeszélgetésre jelentkezés volt a téma. A lezajlott foglalkozásokat továbbiak követik majd. Amint lapunk már hírt adott róla, a Honeywell úgy döntött, Nagykanizsán bõvíti gyártókapacitását. Ehhez jelentõs kormánytámogatást kapott. Az idei Város Napján tavalyi kiemelkedõ eredményéért a cég elnyerte Az év vállalkozása emlékplakettet nagyvállalat kategóriában, A Zalaart építész iroda által tervezett grandiózus épület a Market Építõ Zrt. fõvállalkozásában épül, várható elkészülte november.

7 2015. május 28. Kanizsa Alma mater 7 80 éve nyílt a Notre Dame Leánylíceum A Notre Dame Tanítórend Nõnevelõ Intézete, a Leánylíceum 80 éve nyílt meg Nagykanizsán. Mivel a rendszerváltozás után csak a Piarista Gimnázium nyitotta meg újra kapuit városunkban, a líceum létezése egyre inkább a feledés homályába tûnik, holott Nagykanizsa oktatástörténete csak ezen intézmény történetének ismeretében lehet teljes. A kerek évforduló, a régi adósság törlesztése, és az idõ múlása motiválta Miha Tamásné Janda Klárát, a líceum általános iskolájának öregdiákját abban, hogy megírja e magasan kvalifikált, a városnak rangot jelentõ és hírnevét öregbítõ szerzetesiskola történetét. A 80 éves évforduló alkalmából mutatták be A nagykanizsai Notre Dame Leánylíceum története címû könyvet. A 30-as évek városvezetõinek köszönhetõ, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is létrehozott egy felsõbb leánynevelést biztosító és kultúrhiányt pótló iskolát. A volt Fémipari Szakiskola (ma a Batthyány Gimnázium Sugár úton lévõ szárnyépülete) termei átalakultak, meleg színekbe öltöztek. A kongó folyosókra mosolygó ablakok nyíltak, a könyvtár szekrényei és az állványok benépesültek. A gyomos udvar parkhoz vált hasonlóvá virágos útjaival, lugasaival, teniszpályájával, kis szobraival. Télen pedig korcsolyapályával minden sportolási igényt kielégített. Az elméleti és gyakorlati tárgyak, valamint a két idegen nyelv oktatása mindig az itt tanító szerzetes és világi tanárok gondos gyermekszeretetével párosult olvasható a szerzõtõl a könyv ajánló soraiban. Fotók: Bakonyi Erzsébet A program a Batthyány Lajos Gimnázium Sugár utcai bejáratánál kezdõdött el, ahol Tarnóczky Attila, Podmaniczky-díjas helytörténész és Balogh László, a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatójának emlékezõ szavait követõen leleplezték a Batthyány Középiskoláért Alapítvány által állíttatott emléktáblát az épület falán. A tábla e naptól hirdeti: 1933-tól az 1948-as államosításig az épület adott helyet a Notre Dame Nõi Kanonok és Tanítórend általános iskolai, líceumi, gimnáziumi osztályainak, kollégiumának, zárdájának és kápolnájának. Elõdje, a Nagykanizsai Egyesületi Leánygimnázium 1931-ben kezdte mûködését a szomszédban, a Piarista kápolna helyén állt földszintes épületben. Az intézmény 1934-tõl viselte a Notre Dame Leánylíceum nevet, majd Notre Dame Leánygimnáziumként végezte feladatát. A koszorút a líceum volt növendékei közül Lukácsi Magdolna (Balázs Sándorné), Ladeczky Emília (Dr. Kígyóssy Lászlóné), Halmai Lujza (Borsfai Gézáné) és Szabó Irén (Horváth Gyuláné) helyezte el. Õket a mai diákok követték a gimnázium koszorújával. A koszorúzást követõen az ünnepség könyvbemutatóval folytatódott az épületben, ahol a megjelenteket Miha Tamásné Janda Klára, a könyv szerzõje köszöntötte, majd egy ünnepélyes pillanat következett: a líceum egykori csengõjét melynek hangját 1948-ban hallhatták utoljára, Borsfai Gézáné Halmai Lujza, az intézmény elsõ érettségizõ osztályának kitüntetéssel érett növendéke szólaltatta meg. Tanáruk, a Budapesten élõ 107 éves Kugler Sándorné is meghívást kapott az ünnepségre. Eljönni õ már nem tudott, szívélyes üdvözletét küldte egykori tanítványainak. Köszöntõjét Dénes Sándor polgármester a Notre Dame Nõi Kanonok és Tanítórend alapító atyjának, Pierre Fourier szavaival kezdte. Polgármesterként, s ezúttal tanáremberként is úgy érzi, az õ gondolata máig, 400 év távlatából szemlélve is a nevelés, a tanítás mottója lehet: Barátságosan és szeretetreméltóan! Büszkeség, hogy városunkban fel tudunk mutatni a jelenében és a múltjában is ilyen szellemiségû intézményt hangsúlyozta. Élõ múltunk mélyére pillantva ilyen értékeket fedezhetünk fel, amelyek napjainkban meghatározzák identitásunkat, céljainkat és arculatunkat. Ezért is mondhatjuk, hogy Nagykanizsa büszke város! Mert büszke emberek lakják, akik múltjukra érzékenyek, és éles tekintettel látják meg az igazi értékeket. Még olyanokat is, amelyek fizikai valójukban nincsenek jelen, de a szellem megnyilvánulásaiban, az emlékezõk lelkében és gesztusaiban máig is ott élnek. Ilyen érték városunkban a Notre Dame Tanítórend Nõnevelõ Intézete, a Leánylíceum. Sajnálatos azonban folytatta, hogy a Leánylíceum néhány év elteltével bezárni kényszerült, és több évtizedes ûrt hagyott maga után. Azonban az ott tanulók, nevelõdõk lelkében-emlékezetében tovább élt, nem feledve hajdanvolt létezését. A most megjelent könyvrõl a városvezetõ még elmondta: méltó emlék egy nemes intézményrõl, nemes nevelõirõl és növendékeirõl, betöltve az idõ múlása okozta hiányt. Olyan alkotás, amely közös múltunk értékét emeli be újra a jelen mindennapjaiba, helyére téve egy majdnem feledésre ítélt intézményt, a Notre Dame Leánylíceumot. A könyvet Lehota János esztéta mutatta be, és néhány mondatát kiragadva értékelte: ha a statisztikai adatokat nézzük, szembetûnõ a tanulók vallási megoszlásánál az 50 izraelita tanuló, mely a tanulói összlétszám 27,3 százaléka. A 30-as évek elején természetes volt, hogy a város jómódú izraelita családjainak gyermekei (orvos, ügyvéd, bankár, kereskedõ) líceumban, a katolikus iskolában tanuljanak, ahol a megkülönböztetés apró jelét soha nem tapasztalták a református és evangélikus társaikkal egyetemben. A hittanórákat a katolikus vallású tanulóknak katolikus papok, hittantanárok, a református tanulóknak református lelkészek, az evangélikus vallásúaknak evangélikus lelkészek, az izraelita vallásúaknak rabbik és fõrabbik tartották. Az es években járunk jegyezte meg az esztéta, Nagykanizsán, amikor a város sokszínû és sokfelekezetû lakosságának lehetett egy olyan intézménye, ahol egymás mellett, a toleranciát, az együttmûködést, az egymásra való tekintetet meg lehetett tanulni, és erre egy intézmény mûködött és létezett. A hiánypótló alkotás megmutatja, hogy sportoltak, Antigonét adtak elõ, cserkészcsapat tevékenykedett annak idején. A hölgyek Rákóczira emlékezve megtanulták mi a hazafiság lényege, a történelem, a közösség iránti szeretet, a családok tisztelete, a másik vallása iránti tolerancia mind-mind az intézmény falainak szellemiségét tükrözte vissza. Az összejövetel meghitt pillanatait Baj Bianka versmondása és Bonczók Zsófia zongorajátéka színesítette. B.E. NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!

8 8 Kanizsa Hirdetés május 28. Álláspályázat - NaGESZ gazdasági vezetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. -a alapján pályázatot hirdet Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.) gazdasági vezetõ (magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 4 hónap próbaidõ kikötésével. A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: gazdasági vezetõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 év határozott idõre, július 1-tõl június 30-ig szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) gazdasági vezetõi feladatainak ellátása az igazgató közvetlen vezetése és ellenõrzése mellett, az igazgató helyettesítése. Ennek keretében különösen: Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. -ban meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi tevékenység felelõs irányítása és ellenõrzése, a hatékony gazdálkodás biztosítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint. Feladata az intézmény költségvetésének tervezésével, az elõirányzat módosításával, üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, pénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a munkaügyi és bérszámfejtési és egyéb adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása a fenntartói szabályozással összhangban. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történõ végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 12. -ban a gazdasági vezetõre meghatározott elõírások, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. Elõnyt jelent: közgazdász oklevél, a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban szerzett szakmai gyakorlat, vezetõi, vezetõ-helyettesi, vagy gazdasági vezetõi tapasztalat, vállalkozási szakon regisztrált mérlegképes könyvelõi igazolvány. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz, - az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program, - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen elõéletnek, valamint annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, - a pályázati feltételként elõírt felsõfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló oklevelek közjegyzõ által hitelesített másolata, illetõleg az elõírt szakmai gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása, - a számvitelrõl szóló évi C. törvény 151. (3) bekezdése szerinti nyilvántartás igazolása; a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata, - nyilatkozat arról, hogy a pályázó a: 1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja. 3. nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 4. pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a döntést elõkészítõ szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani. A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban július 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: június 10. A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/ , Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály vezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: / , Horváth István NaGESZ igazgató Nagykanizsa, Fõ u. 8., tel: 30/ A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 5. számú irodában. A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ 9/3865-2/2015. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "gazdasági vezetõ". A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat a pályáztató által létrehozott döntést elõkészítõ szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: június 25. A pályázati hirdetmény közzétételének helye, ideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldala (Elérhetõ: vagy Közszolgálati állásportál), agykanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( ). A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztatóval kapcsolatban további információ a honlapon szerezhetõ. Álláspályázat - Kanizsa TV Kft. - ügyvezetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa TV Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõ tisztségének betöltésére. Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.) A kft. fõ tevékenysége: A Kanizsa Televízió mûködtetése Az ügyvezetõ-fõszerkesztõ fõ feladatai: A Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló évi CXXII. törvényben, valamint a kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint a Kanizsa TV szerkesztõségének felelõs mûködtetése és szakmai irányítása a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi érdek érvényesítése a mûsorpolitika kialakításában. A megbízás idõtartama, formája, díjazás: Az ügyvezetõ-fõszerkesztõt a közgyûlés határozott idõre, július 1. naptól kezdõdõen június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a közléstõl számított 4 hónap. A tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában, valamint a évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg. Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, - cselekvõképesség, - büntetlen elõélet, - egyetemi vagy fõiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztõi területen eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztõi területen eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, - vezetõi gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat: a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója, a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz, a felsõfokú vagy a középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, a pályázati feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: - nem áll cselekvõképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt; - vele szemben a Ptk. 3:22. (4), 3:115. (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn; - a évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; - más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetõ tisztségviselõi megbízás után részesül-e javadalmazásban; - milyen díjazásra tart igényt; - hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban résztvevõk általi megismeréséhez; - pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e; - a pályázati elbírálás során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását. A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: június 5. A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Kanizsa TV Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõi pályázat". A pályázat elbírálásának módja és határideje: A határidõben benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a júniusi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon ( ) Dénes Sándor polgármestertõl kérhetõ. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.

9 2015. május 28. Kanizsa Hirdetés évi Szociális keret évi Egészségvédelmi keret Pályázati felhívás a évi Szociális keretbõl történõ támogatás elnyerésére. Pályázati felhívás a évi Egészségvédelmi keretbõl történõ támogatás elnyerésére. A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos helyzetben lévõk szociális támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján. Pályázat tárgya: Olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk szociális élethelyzetének minõségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található. Pályázók köre: Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv. A támogatás formája: A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ támogatás. Rendelkezésre álló forrás: forint A pályázat benyújtásának helye, ideje: A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy példányban. A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): június 15. A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról: Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/ Beke Ivett mobil: Nyt. szám: E /2014. A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján. Pályázat tárgya: Olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához a lakosság egészségének megõrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található. Pályázók köre: Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv. A támogatás formája: A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ támogatás. Rendelkezésre álló forrás: forint. A pályázat benyújtásának helye, ideje: A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy példányban. A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): június 15. A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról: NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! Jelentkezz iskolánkba moped, motor és személygépkocsi kategóriákban és a KRESZ TANFOLYAM ÁRA cégünk fennállásának 25. évfordulója alkalmából most csak 5000 Ft! TANFOLYAMOK NYITÓNAPJAI: MÁJUS 30. (szombat) hétvégi: óra JÚNIUS 4. (csütörtök) hétközi: óra JÚNIUS 11. (csütörtök) hétközi: óra GKI - teher és autóbuszvezetõi vizsga: (Jelentkezés ig) További részletekrõl érdeklõdjön irodánkban vagy a fent megadott elérhetõségeken. 25 éve képezzük a vezetõket! (Stat.: né. VSM: B E: 79,17% - 77,42%, F: 75%-80%, C E: 100%. ÁKÓ: B Gy: 130,05%-121,38%, C Gy: 101,72%-101,38%)

10 10 Kanizsa Hirdetés május 28. Thúry György Múzeum rajzpályázatot hirdet A Thúry György Múzeum rajzpályázatot hirdet gyermekek részére a április 15-én nyílt Meseszerû látomások, valóság és képzelet játékai Válogatás Z. Soós István grafikáiból címû kiállításához. Pályázók köre: 3 korcsoportban lehet pályázni: óvodások, általános iskolások, középiskolások. Pályázati feltételek: A rajzpályázaton nemcsak kanizsai gyermekek vehetnek részt, hanem minden gyermek, 18 év alatti fiatal, aki ellátogat a Thúry György Múzeum Képzõmûvészetek Házába (Kiskastély), Nagykanizsán, az Erzsébet tér szám alatt, és megtekinti a kiállítást. A rajzok elkészítésére csak helyben, a kiállítás termeiben van lehetõség, otthon elkészített, postai úton vagy ben küldött pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Az elkészült alkotásokat a kiállítás helyszínén, a portán, a Kiskastélyban kell leadni. A rajzok elkészítéséhez szükséges felszerelést (papír, ceruzák, kréták) a Múzeum biztosítja. Pályázati téma: Nincs szigorú megkötés, a kiállítás megtekintése közben, után szerzett benyomásokat, ötleteket kell megvalósítani. Elõnyt jelent, ha a rajz témája igazodik a kiállítás címéhez. Pályázat idõtartama: április június 15. Nevezési díj: nincs Eredményhirdetés: június 20., a Múzeumok Éjszakája fesztiválon A pályázatokat háromtagú zsûri bírálja el. A zsûri tagjai: Lengyák István pedagógus, Lehota M. János esztéta és Száraz Csilla múzeumigazgató. Minden résztvevõ oklevelet kap, a legjobb alkotásokat korcsoportonként díjazzuk, oklevéllel és értékes ajándékcsomaggal. Száraz Csilla múzeumigazgató, régész-muzeológus Tugya Beáta történész-muzeológus, a kiállítás kurátora Feliratkozás a virágpalántákra Május 30-án, szombaton 8-tól 10-ig a Hevesi ABC elõtt várják a kertbarátokat. Majd" egy hetük van a talajt elõkészíteni - ha új ágyást akarnak kialakítani, fogjon össze a lakóközösség. Ügyeljenek arra, ne akadályozzák a gépi fûnyírást. Akik a Keleti városrészben vállalják, hogy az elsõ fagyokig öntözik, gondozzák, betegségtõl védik a betondzsungel egyhangúságát megtörõ egynyáriakat, most is térítésmentesen kaphatnak a Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében. Ám feltétel az elõzetes jelentkezés. Meghívó A Batthyány Lajos Gimnázium szeretettel meghívja minden öregdiákját a kanizsai gimnázium megalapításának 250. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségre június 6-án (szombaton) 10 órára a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központba. A jubileumi ünnepségen emlékezünk a múltra, bemutatjuk a jelent és köszöntjük a jövõt megszólalókkal, dallal, verssel, tánccal. Minden színpadra lépõ ezer szállal kötõdik gimnáziumunkhoz, annak iskolaelõdeihez. Tisztelettel kérünk mindenkit az esemény hírének továbbadására, hogy minél többen lehessünk részesei a batthyánys, landleros, irányis, Notre Dame-i, piarista életérzésnek. A helyfoglalás érdekében lehetõség van elõzetes regisztrációra a címen. Kérjük, éljenek a lehetõséggel! Fogadónapok, fogadóórák Dénes Sándor polgármester fogadónapját a szokottól eltérõen június 3-a helyett június 10-én tartja, Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját június 10-e helyett június 3- án (szerdán) tartja 8.30 órától óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje június 15-én (hétfõn) fogadóórát tart, 18 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai Iskola ebédlõjében. C1 - HATÁRON ÁT 1. TEMATIKUS ÚT ÈAKOVEC-NAGYKANIZSA-(ZALAKAROS)-ÈAKOVEC Célcsoport: fiatalok és középkorúak, legalább két napra tervezett túra esetén (1 nap esetében gyakorlott kerékpárosok, sportolók). Útvonal hossza: 120 km. A túra becsült idõtartama:ideális 2 nap alatt, zalakarosi programmal kiegészítve 3 nap (+40 km). -hataron-1-tematikus-ut/ A kerékpárút-hálózat fejlesztésére szolgáló program egyik legfontosabb célja, hogy a Mura és a Dráva folyók természeti környezetében található horvát és magyar városokat összekösse, az itt élõk számára természetessé váljon a kerékpározás, a szomszéd területek megismerése. Ez a túra Csáktornyáról indul és Nagykanizsára vezet, illetve igény esetén Zalakarosra. Az út egy nap alatt csak nagyon gyakorlott kerékpárosoknak javasolt (120 km), azonban több napra elosztva alkalmas arra, hogy nagyobb tömegek válasszák. Csáktornya Muraköz megye központja, Nagykanizsa testvérvárosa. A megye Horvátország legészakibb, legkisebb megyéje. Magába foglalja a Dráva és Mura folyók, valamint a horvát-szlovén határ közötti területet. Muraköz megye a történelmi Magyarország Zala vármegyéjének része volt 1920-ig. Birtokosai 1546 és 1671 között a Zrínyiek voltak. Csáktornya nevét a Hahót nembeli Csákról kapta, aki IV. Béla idején zalai ispán volt. Õ építette itt az elsõ várat, egy palánkkal körülvett tornyot, 1266-ban. A vár 1547-ben lett a szigetvári hõsé, Zrínyi Miklósé, elmaradt zsoldfizetség fejében. A várkastélyban ma történeti és vadászati múzeum van. A város másik történelmi mûemléke a ferences templom és kolostor. A templom Szent Miklós püspök tiszteletére van szentelve, belseje a barokk stílusnak megfelelõen gazdagon díszített. A Szentilonai úton található a Festetics grófok egykori késõ romantikus kastélya, ma a városi kórház mûködik benne. Nagykanizsa Zala megye déli részén, a Mura folyótól 13 km-re északkeletre, a Zalát és a Murát összekötõ Principáliscsatorna két oldalán épült. Kanizsa nevével 1245-ben találkozunk elõször, a 14. század elején már állt annak a várnak a magja, amely a késõbbi idõkben átépítések és bõvítések után európai hírûvé vált. Sajnos mára szinte semmi nem maradt a várból. Nagykanizsa, a jelen arculatát is meghatározó fénykora a 19. századra tehetõ. Aváros ekkor elõbb a környék piaci, majd igazgatási és kulturális központjává fejlõdött. A Monarchia idejébõl gazdag, fejlõdõ kereskedelmet, élénk piaci életet örökölt, amely a mai városképet is jelentõsen meghatározza: bankok, egységes homlokzatú klasszicista, eklektikus és szecessziós épületek, impozáns és tágas zöld terek fogadják az idelátogatókat. A város tavernás cukrászdái, kávéházai és éttermei mediterrán hangulatot és szellemiséget árasztanak. Zalakaros hírnevét a 96 C -os gyógyvizének köszönheti. A legkisebb magyar város egyben a 10 legnépszerûbb település egyike. Akiváló fürdõ minden korosztálynak nagyon kellemes kikapcsolódást ígér. A mindig virágos, tiszta, ápolt központ megtekintése után érdemes megmászni a karosi kilátót, ahonnét szép idõben akár a Balatonig is ellátni. Avárost körülvevõ szõlõhegyen kellemes pincesor várja egy jó pohár borral a fáradt utasokat.

11 2015. május 28. Boban Markovic-csal pünkösdöltek Kanizsa Hangjegy 11 Zalai Szimfónikusok a Medgyaszayban Érdekes és merész vállalkozásnak is tekinthetjük az I. Kanizsai Pünkösdölõ rendezvényeinek sorába emelni a Boban- &Marko Markovic Orkestar koncertjét. A világhírû együttes vendégjátéka viszont kirobbanó siker reményével kecsegtetett. Nem is alaptalanul. A szabadtérre tervezett rendezvényt az idõjárás kiszámíthatatlansága miatt a Hevesi Sándor Mûvelõdési Házban tartották meg, ahol a pünkösdi hagyományok felélesztése céljából egész napos programokat tartottak. Ezek sorából némileg kilógott a Boban&Marko Markovic Orkestar koncertje, de párhuzamosságokat mégis levonhatunk. Míg a Pünkösd ünnepe a zsidó-keresztény vallásban a Szentlélek kiáradásának napjaként ismert, addig a szerbiai szuper csapat pünkösdi koncertjét, a zene kiáramlásának ünnepének tekinthetjük. Az Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk: Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbõl, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Nos, hát a színházteremben mindnyájan együtt voltunk. Mint egy alkalmi közösség együtt voltunk, kiesve a hétköznapok taposómalmából. Szélroham nem volt, viszont volt sodró lendületû balkáni folk-gipsy rock, réz és fafúvós, valamint ütõhangszerekre álmodva. Talán a legegyszerûbb volna azt mondani, hogy egy nagyon magas hõfokon és színvonalon elõadott világzenét hallottunk oszt jónapot, de ez a zene olyan keveréke, elegye a hagyományos és a mai zenei stílusoknak, amit egy szóval nem lehet jellemezni. A Marko Markovic vezette együttes játéka szinte az elsõ pillanattól az utolsó másodpercig magával ragadta a közönséget, amely kitörõ ovációval fogadta az együttes mûsorát. A kiváló hangszeres tudás, a profizmus és a közönséggel való kommunikáció meghozta a borítékolható sikert. A telt házas koncert maradandó élményt nyújtott. H.Gy. Fotó: Halász Gyula Május 29-én pénteken este 7 órakor Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban lép fel a Zala Szimfonikus Zenekar. Az együttes nagykanizsai, zalaegerszegi, keszthelyi, valamint a megye más településein tevékenykedõ muzsikusokból alakult. Elõször 3 éve hallhatta a publikum, és az idén is nagyszabású tavaszi koncertsorozattal lép a közönség elé. Elsõ koncertjét Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartotta május 14-én, a városnapi programsorozat részeként. Egy héttel késõbb Õriszentpéteren, a Virágzás Napjai fesztivált nyitotta meg a zenekar. A nagykanizsai koncert után Keszthelyre, a Balaton Színházba látogatnak a muzsikusok, ahol június 5-én este hallhatja õket a közönség. A koncertet itt is a városnapi programsorozat részeként rendezik. Végül ismét Zalaegerszegen, a Dísz téren lesz hallható az együttes június 6-án este. Az elsõ mûsorszámmal a 100 éve elhunyt Goldmark Károlyra emlékezik a zenekar, a Sába királynõje címû opera elõjátékának elõadásával. Goldmark keszthelyi születésû, zsidó származású, németajkú zeneszerzõ, aki ugyanakkor magyarságát soha nem tagadta meg. Róla kapta a nevét a keszthelyi mûvelõdési központ. A koncerten hallható lesz Smetana népszerû programzenéje, a Hazám címû szimfonikus ciklus második darabja, a Moldva. A mûben megjelenik, hogyan lesz két kis patakból gyönyörû folyó, hogyan zajlik vadászat a partja melletti erdõben, majd a folyó betér egy faluba, ahol éppen lakodalom zajlik, szemléli a holdfényben táncoló tündéreket, végül a Szent János vízesés után diadalmasan érkezik meg Prágába, a fellegvár lábaihoz. A Moldvát követõen a Smetana által felkarolt cseh zeneszerzõ, Antonín Dvoøák két szláv tánca lesz hallható az op. 46-os sorozatból. Két energikus, vidám darab, melyek méltán tették Amerikában is ismertté szerzõjüket. Végül Bizet Carmen címû operájának népszerû dallamai csendülnek fel a Zala Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában. A koncerten Pál János keszthelyi karmester vezényel, a koncertmester pedig Jakobovics Árpád nagykanizsai hegedûmûvész lesz. Az esten fellép a szimfonikus zenekar tagjaiból álló Esztám ütõegyüttes is. Az együttes tagjai: a zalaegerszegi Takács Ferenc, a veszprémi Szerdahelyi Károly és a tapolcai Tóth Péter. Elõadásukban kortárs szerzõk mûvei lesznek hallhatóak. Elsõként Živkoviæ: Trio per uno címû alkotása csendül fel, ennek érdekessége, hogy hárman játszanak egy nagydobon, illetve néhány kiegészítõ hangszeren. Ezt Takács Ferenc Madarak tánca címû mûve követi. A darabot azokon a dallamjátszó ütõhangszereken - marimbán, vibrafonon, harangjátékon - adják elõ, melyet a szerzõ-elõadó Takács Ferenc maga készített. Végül felcsendül Reifeneder: Boxing Day címû mûve. Ennek a darabnak a megszólaltatásához a dobok dobozát használják az elõadók. A koncert fõ támogatója Nagykanizsa Város Önkormányzata és az Emberi Erõforrások Minisztériuma tájékoztatta lapunkat Tóth László, a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület titkára. Kanizsa Fotó: Simon Attila NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!

12 12 Kanizsa Hangjegy május 28. Május óra LETENYEI FESTÕK KÖRE ÉS ZSUPÁN JÓZSEF FES- TÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Megnyitja: Dömök József, a letenyei "Fáklya" Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatója. Közremûködik: a Mákvirág Citerazenekar. Megtekinthetõ június 20-ig, hétköznap 9-17 óráig. Május óra SZKES Gála Belépõdíj: 1000 Ft. Szervezõ: Széchenyiné Kápolnás Edit. Június 6. (9-13-óráig) Nyári Gyerekruha és Játékbörze Asztalfoglalás: Kiss Zsanett - 30/ A belépés IN- GYENES! Május óra ENYEDI SUGÁRKA JAZZ TETT Enyedi Sugárka - ének, zene, szöveg, Csicsák György Balázs-gitár, zene, szájharmonika, Piri Béla - bõgõ, Laskay Péter - dobok, Hámori János - trombita, szárnykürt. Belépõdíj: 1000 Ft. Május 30. GYERMEKNAP - BAJCSA Június óra A MAGYAR JAZZ ÜNNEPE A Magyar Jazz Szövetség március 1. és június 30. között újra megrendezi a Magyar Jazz Ünnepe elnevezésû országos rendezvényét. A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen a Magyar Jazz Szövetség a 2015-ös rendezvényt is ki kívánja terjeszteni vidéki helyszínekre. 19 óra Cseke Dániel trió A klub vendége: óra BORBÉLY MÛ- HELY Borbély Mihály - szaxofon, Tálas Áron - zongora, Horváth Balázs - bõgõ, Baló István - dob Belépõdíj: Ft A rendezvény támogatói: Magyar Jazz Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága. Rátettek egy lapáttal: a mester biztosan mosolyog Nagykanizsa Város Vegyeskarának a Kiskastélyban tartott minõsítõ hangversenyét követõen a KÓTA zsûrijének tagja, Dr. Kerekesné Pytel Anna fogalmazott így. Az öt évvel ezelõtti minõsítésükre utalt, és arra, hogy egy mester annak örül, ha tanítványa túlszárnyalja. Kaposvári lévén külön megköszönte a záró Hajdu Sándor mûvet, a Somogyi népdalszvitet. Mint mondta, saját kórusával is el akarja énekelni. Zsûritársa, Ladvenicza Éva a kórustagok mosolyát dicsérte. Az elnöklõ Somogyváry Ákos rögtön hozzátette: ez a mosoly tükör, miközben Vámosné Fordán Yvette karnagyra mutatott. Legvégül pedig felolvasta az oklevelet: Éneklõ Magyarország. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége minõsítésén vegyeskar kategóriában hangversenykórus minõsítést értek el. Olvasóink már tudják, ez a legmagasabb fokozat. A közönség és a kórus üdvrivalgása után ráadásként újra elénekelték az est egyik legnehezebb darabját, Rahmanyinov Bogorogyice gyevo-ját. És amint a zsûri is kiemelte, ennél a szintnél elvárás a sokszínûség. A mûsor alább következõ felsorolása érzékelteti, korban milyen széles skálájú városi vegyeskarunk tudása. Kezdésként megadták az alaphangot. Palestrina: Adoramus te, Christe. Következett Gounod: Messe breve; Pitoni: Laudate Dominum; Arcadelt: Ave Maria; Bruckner: Locus iste. A halszagú szelet, a puha párát és a szitáló esõt páratlan módon megjelenítõ Kodály: Norvég leányok. Folytatódott Fauré: Cantique de Jean Racine; a már említett keleti Üdvözlégy Mária. A kortárs Tóth Péter: Lángok és a norvég Ola Gjeilo: Északi fények (Pulchra es, amica mea) Befejezésül a nyolc éven át a vegyeskart vezetõ Hajdu Sándor két mûve, a Haiku és a már említett népdalszvit csendült fel. Szólisták: Nagyné Kardos Eszter és Schmidt Ágnes, zongorán kísért Kollonay Zoltán. Ebbõl a felsorolásból is sejthetõ, mekkora szerencséje volt mindazoknak, akik befértek a kiváló akusztikájú Kiskastélyba. Reméljük, Nagykanizsa Város Vegyeskara talál módot arra, hogy zenebarátok szélesebb körében is megünnepelje hangversenykórus címét. Nagykanizsán csak a Sashalmi Optikában! Kanizsa Üzletünkben személyre szabott, kiemelt szintû szolgáltatást kap és a legmegfelelõbb szemüveget ajánljuk Önnek. Mi garantálja mindezt? Szakembereink sok éves tapasztalata, a szakma iránti elkötelezettség, törekvés, hogy a vásárlók a legjobb megoldással, maximális elégedettséggel távozzanak. Szemünk romlását sajnálatos módon nem tudjuk megállítani, 40 éves kor felett a szem fokozatosan elveszíti alkalmazkodóképességét. A látáskorrekció legkorszerûbb módja a multifokális szemüveg, amelyet az Essilor fejlesztett ki Varilux néven. A személyre szabott szemüveglencséhez a látásvizsgálaton kívül 4D szemmérést végzünk, mely során vizsgáljuk az olvasótávolságot, a szem forgásközéppontját, valamint meghatározzuk a domináns szemet. Ez elengedhetetlen a tökéletes, személyre szabáshoz, hiszen a szemüveglencse majd ezekre az értékekre lesz optimalizálva a korlátok nélküli látásélmény és a gyors reakció érdekében.

13 2015. május 28. ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS Kanizsa Ez + Az 13 Horoszkóp A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: Ügyintézõ szakirányú megegyezés szerint Értékesítési asszisztens szakirányú megegyezés szerint Eladó szakirányú megegyezés szerint Fodrász szakirányú megegyezés szerint Asztalos szakirányú megegyezés szerint Lakatos szakirányú megegyezés szerint Klíma szerelõ szakirányú megegyezés szerint Autóbusz vezetõ szakirányú megegyezés szerint Szerelõ szakirányú megegyezés szerint Szakács szakirányú megegyezés szerint Villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint Pultos szakirányú megegyezés szerint Betanított kárpitos 8. ált. iskola megegyezés szerint Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fõ út 24.) Földszinti Információs hirdetõ táblán, vagy a oldalon. Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ - Kedd - Csütörtök: 8:00-16:00 óra között. Péntek: 8:00-13:00 óra III.21. IV.19. Kos Hamarosan újabb kihívásokra számíthat a munkahelyén. Ha türelmes, és bízik a tudásában, akkor nem kell semmitõl sem tartania. Meg tudja oldani az új feladatát még akkor is, ha nehéznek tûnik. IV.20. V.20. Bika Elégedett lehet a mindennapjaival. Jó dolgok történnek önnel mostanában a munkahelyen, és így lesz ez a továbbiakban is. Ha magabiztosan tevékenykedik, kevesebb hibát követ el. V.21. VI.21. Ikrek Barátai érdekesnek, egyben meghökkentõnek tartják legújabb ötletét. Használja ki ezt a helyzetet, és állítsa õket is maga mellé. Arra azért ügyeljen, hogy ne erõltesse meg magát. VI.22. VII.22. Rák Az esõs, borús idõ nem rontja el a hangulatát ezután sem. Testben és lélekben jól érzi magát. Csupán egy jó alkalom kell ahhoz, hogy bemutatkozzon új oldaláról az ismerõseinek. VII.23. VIII.22. Oroszlán Hogyha idõnként elfogadja mások segítségét, legyen hálás érte. Sõt, az sem árt, ha viszonozza, ha õk szorulnak némi támogatásra. Meglátja, így még a közérzete is jobb lesz a szokásosnál. VIII.23. IX.22. Szûz A bolygóállások szerint nagyon jól érzi magát a szürke hétköznapokon is. Ami a kedvét szegheti, az a sok esõ. De ez ellen is tehet valamit. Lehetõleg színes, és ne szürke esernyõvel induljon el hazulról. IX.23. X.22. Mérleg Baráti kapcsolatainak erõsödését jelzik a csillagok. Amélyen gyökerezõ problémákat egy kis idõre tegye félre, és gyûjtsön kellõ erõt a megoldásukhoz. Ehhez jó alkalmat nyújt egy kellemes program a kiszemeltjével. X.23. XI.22. Skorpió Ha valami, vagy valaki felbosszantja a hétvégén, ne kerteljen, mondja ki a véleményét. Aztán hallgassa meg a kedvenc együttesét, és dúdolja a dalaikat egy ideig, majd tegyen úgy, mintha semmi sem történt volna. XI.23. XII.21. Nyilas Tegye a hétköznapjait kellemesebbé. Vessen be egy minden képzeletet felülmúló új stílust, és máris az érdeklõdés középpontjába kerül. Lehetõleg azokkal ismerkedjen, akiket rokonszenvesnek talál. XII.22. I.20. Bak A bolygóállások szerint, ha a hétvégén adódó nehézségeket könnyedén, úgyis mondhatnánk, félvállról veszi, abból nem lehet semmi baj. Nem károsodik az egészsége, és nem marad le semmirõl sem. I.21. II.19. Vízöntõ Nem árt, ha több idõt fordít az egészségére, mint ahogyan eddig tette. Erõsítse fel a szervezetét pihenéssel és helyes táplálkozással. A bolygóállások szerint a karrierje elé nem várt akadályok gördülnek. II.20. III.20. Halak Ha úgy érzi, van némi probléma az egészségével, fogjon egy olyan sportágba, amit eddig még nem próbált ki. Kezdhetné akár úszással, vagy lovaglással. Segítõkre mindig számíthat az elsõ lépéseknél. NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!

14 14 Kanizsa Sport/Apró május 28. Ismét Kanizsán lesz a szeniorok országos bajnoksága Nagykanizsa újból otthont ad az Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságnak számoltak be minderrõl sajtótájékoztató keretében. Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó mellett Mészáros Attila, a honi sakkszövetség fõtitkára mondta el mindazt, hogy az eseményre szeptember án kerül sor a HSMK-ban, s az országos döntõt a városi, illetve kerületi elõdöntõk elõzik meg. Az elõdöntõk dobogósai szerezhetnek jogot arra, hogy a dél-zalai városban sorra kerülõ döntõn indulhassanak. Mint azt megtudtuk, az elõcsatározásokat a nyár folyamán bonyolítják le a versengésbe bevont önkormányzatok és fõvárosi kerületek égisze alatt, s az már most bizonyos, hogy a tavalyi 63 induló helyett akár száznál is többen Kanizsa felé vehetik az irányt a szenior sakkozók táborából. A nagykanizsai elõdöntõnek külön jelentõsége van szûkebb pátriánkban, melyre a vállalkozókedvû és 60. életévüket június 12-ig betöltõ sakkozók június 10-én 17 óráig jelentkezhetnek, a partikat pedig a Bagonyai Attila Sakk Klubban rendezi az önkormányzat az Aquaprofit-NTSK-val karöltve. Az itteni elõdöntõ (is) hét fordulós lesz, míg a szenior ob keretin belül szeptember közepén már kilenc fordulós svájci rendszerben mérkõznek a játékosok. P.L. Ezúttal a csapat szállította az elsõséget A múlt héten két napra a Cserháti-csarnokban rendezkedett be a hazai kardozók serdülõ korcsoportjának krémje, hiszen Nagykanizsa adott otthont az idei serdülõ országos bajnokságának. A résztvevõk között természetesen ott voltak a házigazda Nagykanizsai TE 1866 vívói is. Sõt, a kanizsaiaknál úgy számolhattak, hogy igazán remek eredmények is összejöhetnek a bajnokság során, elég csupán arra gondolni, hogy részükrõl Milassin Mór már eddig is két korosztályos egyéni bajnoki címmel büszkélkedhetett korábbról. A fiúk mezõnyében 50, míg a fiatal hölgyeknél majd' 40 kardozót vártak a szervezõk, köztük természetesen a kanizsai sportolókat. Közülük, ahogy az várható volt, legtovább Mór jutott, aki végül a legjobb nyolcig képdelt, ott azonban megállították, s egyéniben be kellett érnie az ötödik hellyel. Mór esetében valóban reális esély volt a bajnoki címre, de ahogy vívónk a verseny után elmondta, egyszerûen a hazai környezet inkább bénította, ezért sem került a legjobb négy közé fogalmazott edzõje, Piecs Adrienn. Persze, utána volt, ami kárpótolt minket... Kétgólos hátrányból egyenlített az UFC UFC Nagykanizsa (7.) - Szerszámsziget-Zalalövõi TK (8.) 2-2 (0-2) Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 28. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: A nagykanizsai bajnokcsapat öröme (balról): Horváth Barna, Horváth Gergõ, Piecs Adrienn edzõ, Dobó Ádám és Milassin Mór Kubicsek (Dencs, Lapath Á.). G.: Szakmeiszter J. (58.), Bene G. (73.), illetve Kiss B. (25.), Herman L. (44.) Olajmunkás SE Gellénháza (6.) - Horváth-Méh Kiskanizsai Ez pedig nem volt más, mint a csapatverseny történése, melynek során az NTE mind a fiúknál, mind a hölgyeknél két-két csapatot indított. Utóbbiaknál az NTE I végül a 6., míg az NTE II a 7. helyen fejezte be a küzdelmeket. A fiúknál az NTE II a 9. helyen zárt, ugyanakkor a nagy dobás a végére jutott, hiszen a Nagykanizsai TE 1866 elsõ számú egysége országos bajnoki címet szerzett. Dobó Ádámék elsõként az MTK II-t, aztán az Újpesti TE legénységét, zárásképpen pedig a Kertvárosi VSE vívóit múlták felül (45:35) az aranyéremig vezetõ úton. A csapatversenyek során a srácok, vagyis Dobó Ádám, Horváth Barna, Horváth Gergõ és Milassin Mór valóban kitettek magukért, s a megszerzett elsõségük azt jelentette, hogy házigazdaként nem maradtunk arany nélkül, amire inkább az egyéni versenyek alkalmával számoltunk értékelt a csapatteljesítményt szintén a kanizsaiak trénere, Piecs Adrienn. P.L. Sáskák SE (14.) 3-1 (2-1) Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 28. forduló. Gellénháza, 150 nézõ. Vezette: Siket (Németh I., Pörzse). G.: Horváth L. (3.), Simon P. (37.), Papp T. (65.), illetve Piecs (41.) INGATLAN Becsehelyen két szobás nappalis, fürdõs, gáz + kandallós felújított családi ház rendezett udvarral, gyümölcsössel eladó. Tel.: (7703K) Nk-án a belvárosban, csendes környezetben eladó 740 négyzetméteres közmûvesített telek, mely családi ház vagy társasház építésére egyaránt alkalmas. Tel.: (7713K) Eladó Kiskanizsán 1110 m 2 közmûvesített telek, kis bontandó házzal, a Pápai u. 22. alatt. Tel.: (7717K) Mórichelyi hegy elején gondozott dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó. (Szõlõ nincs) Érd.: , (7720K) Nagykanizsai másfél szobás, felújított, 44 m 2 -es, összkomfortos, gázas önkormányzati lakásomat egy szobás, gázas, önkormányzati lakásra cserélném. Érd.: (7721K) Nk-Bajcsy Zs. úton 880 m 2 építési telek eladó. Érd.: (7723K) SZOLGÁLTATÁS Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., valamint összegyûjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: (7700K) Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István (7718K) Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.: (7710K) ÁLLÁS Otthoni pénzkereset! Borítékolás és egyéb csomagolási munkák: (http://audiopress-hungary.webnode.hu, 635 Ft/min., ) VEGYES Készpénzért vásárolnék porcelán nippeket, készletet, falitálat, festményt, régebbi bizsukat. Érd.: Nagykanizsa, (7722K) RENDEZVÉNYEK BIZTOSÍTÁSÁRA VAGYONÕRÖKET FELVESZÜNK! Kiemelt, prémium bérezés, bejelentett állás, szállást + napi egyszeri étkezést biztosítunk. Feltétel a jó fizikum és sportos megjelenés. JELENTKEZNI fényképes önéletrajzzal, magasság és testsúly feltüntetésével: és információ

15 2015. május 28. Kanizsa Sport 15 A kilencedik helyre futottak be Nagykanizsai Izzó SE (8.) Kalocsai KC (1.) (9-16) NB II Dél-Nyugati csoport férfi kézilabda-mérkõzés, 16. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Kovács, Mándli. Izzó SE: Tóth Á. - Füle, Molnár L. 4, Musits N. 5, Tompek, Kiss G. 4, Senger 2. Csere: Dencs Balázs (kapus), Nagy B. 1, Dencs Bálint 1, Metzger, Korcsmáros B., dr. Woth, Szabó Sz., Marton B. Játékos-edzõ: dr. Woth Péter. Néhány hete a tabella elsõ helyén álló Kalocsai KC csapatát fogadta az Izzó SE. Az elsõ félidõ közepéig jól tartotta magát a hazai együttes (16. perc: 6-6), ezt követõen a vendégek azonban sorra szerezték a góljaikat, amelyekre hazai oldalról nem érkezett válasz. A második játékrészben a vendégek tovább növelték az elõnyüket (11-24), az Izzó pedig számos helyzetet puskázott el. Rinyamenti KC (2.) Nagykanizsai Izzó SE (9.) (15-12) 17. forduló. Nagyatád, 150 nézõ. Vezette: Rozina, Szászfai. Izzó SE: Tóth Á. - Senger D. 3, Kiss G. 10, Tompek A. 3, Csonka 4, Molnár L. 1, Füle 3. Csere: Dencs Balázs (kapus), Kovács B., Dencs Bálint, Metzger, Korcsmáros B. 1, Szabó Sz., dr. Woth, Marton B. Játékos-edzõ: dr. Woth Péter. A következõ körben tabella második helyén álló Rinyamenti KC csapatához utazott az Izzó SE. Az elsõ félidõben a csapatok kiegyenlített játékot produkáltak és jelentõs vezetést nem tudott kiharcolni a hazai csapat (25. perc 11-9). A második játékrész elején a hazaiak egymás után szerzett találataival ugyanakkor elhúztak (39. perc 22-16), s ugyan a mérkõzés hátralévõ részében az Izzónak sikerült közelebb kerülnie az atádiakhoz, de a két pont a vendéglátóké lett. Nagykanizsai Izzó SE (10.) Szigetvári KSE (8.) (18-18) 18. forduló. Nagykanizsa, 80 nézõ. Vezette: Ács, Tóbiás. Kanizsa: Tóth Á. - Musits N. 3, Kiss G. 8, Tompek, Csalló 4, Molnár L. 4, Füle 5. Csere: Dencs Balázs (kapus), Kovács B. 2, Dencs Bálint, Metzger 1, Korcsmáros B., Szabó Sz., dr. Woth, Nagy B. Játékosedzõ: dr. Woth Péter. A Szigetvári KSE együttese ellen az Izzó SE célja a két pont megszerzése volt, melyhez jó alapot szolgáltatott, hogy õsszel idegenben nyerni tudott a kanizsai csapat. Az elsõ félidõ kiegyenlített játékot hozott. A második félidõ elején a vendégek egymás után lõtték a góljaikat, s nem csupán megszerezték a vezetést, de növelték is elõnyüket (46. perc 20-25). A hazaiak nem találták ellenszerét a szigetváriak támadásainak, a gólszerzés pedig akadozott, így a találkozó végére nagy arányú különbség alakult ki a felek között. Sport 36 Komló U23 (3.) Nagykanizsai Izzó SE (10.) (17-17) 19. forduló. Komló, 50 nézõ.vezette: Akácsos, Nagyvizeli. Izzó SE: Tóth Á. - Molnár L. 4, Csonka 7, Csalló 7, Tompek 1, Kiss G. 8, Kovács B. 2. Csere: Dencs Balázs (kapus), Korcsmáros B., Dencs Bálint, dr. Woth, Metzger. Játékosedzõ: dr. Woth Péter. Ahogy a Szigetvár, úgy a komlóiak ellen is döntetlenre hozták a találkozó elsõ félidejét a kanizsaiak. A második játékrészben aztán kijött a dél-zalaiak egyik problémaja, hogy egyszerûen nem volt fogott lövés, s ezt egyszerûen képtelen volt mezõnyben ellensúlyozni az Izzó, ráadásul a végére el is fogyott gyakorlatilag az együttesük. Nagykanizsai Izzó SE (9.) Simontornyai KK (12.) (16-15) 20. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Kóbor, Tasnádi. Izzó SE: Tóth Á. - Senger D. 5, Kiss G. 3, Tompek 3, Csonka 7, Molnár L. 6, Füle Cs. 8. Csere: Dencs Balázs (kapus), Marton B., Dencs Bálint, Korcsmáros B. 2, dr. Woth, Szabó Sz., Nagy B. Játékos-edzõ: dr. Woth Péter. A 12 csapatos csoportban a két együttes közül az egyik az Izzó SE volt, mely még nem játszott döntetlent a szezon során. Rögtön az élre kívánkozik, hogy ezúttal sem, mivel hozta a számára kötelezõ gyõzelmet a kanizsai legénység. A tabella utolsó helyén álló Simontornyai KK ellen az elsõ félidõben két-három gólos vezetést harcolt ki a nagykanizsai együttes (15. perc: 9-7) úgy, hogy a hazai és vendég oldalon is sok hiba jellemezte a játékot. A második félidõben az Izzó aztán átvette az irányítást, a kapuban magára talált Tóth Ákos, így nõtt a különbség a két gárda között (46. perc: 28-22). Nagykanizsai Izzó SE (9.) Kiskunhalasi UKSC (8.) (19-9) 21. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Hornyik, Lábadi. Izzó SE: Dencs Balázs - Senger 6, Musits N. 5, Kiss G. 8, Tompek 2, Csonka 7, Molnár L. Csere: Tóth Á. (kapus), Füle 4, Kovács B., Dencs Bálint, Korcsmáros B. 2, Szabó Sz. Játékosedzõ: dr. Woth Péter. A Kiskunhalasi UKSC együttese ellen hazai pályán az Izzó SE mindenképpen tovább szerette volna gyûjteni pontjai számát, s ugyan a kanizsaiak már az elsõ félidõ elején megszerezték a vezetést (10. perc: 5-4), az alföldi csapat tartotta magát egészen a 17. percig. Onnantól aztán a hazaiak egymás után kilencszer voltak eredményesek, amivel 10 gólos különbséget alakítottak ki. A második játékrészben az Izzó növelte az elõnyét, a csapat jól mûködött együtt támadásban és védekezésben, valamint a kapuban Dencs Balázs is jól teljesített. Nagykanizsai Izzó SE (9.) MK Pelikán Siklós KC (4.) (12-14) 22. forduló. Nagykanizsa, 70 nézõ. Vezette: Akácsos, Nagyvizeli. Izzó SE: Tóth Á. - Senger, Musits N. 5, Kiss G. 4, Tompek 3, Csonka 9, Füle Cs. 1. Csere: Dencs Balázs (kapus), Nagy B. 1, Molnár L., Kovács B. 1, Dencs Bálint, Korcsmáros B., Szabó Sz., Marton B. Játékos-edzõ: dr. Woth Péter. A szezon utolsó mérkõzésén hazai pályán a MK Pelikán Siklós együttesét fogadta az Izzó SE. Az elsõ félidõ elején a hazaiak harcoltak ki egygólos vezetést (8. perc: 5-4), ám a vendégek fordítani tudtak (14. perc: 5-7). Elõnyét a mérkõzés folyamán a Siklós végig tartani is tudta, az Izzónak idõnként sikerült csak felzárkóznia egy gólra. Küzdelmes mérkõzést vívtak a csapatok, a kimaradt kanizsai helyzeteknek köszönhetõen a fordítás nem sikerült, így a 9. helyen zártak a délzalaiak. A szezon során nyújtott gólerõs játékával (olykor hibái ellenére is) Kiss Gergely végig vezéregyénisége volt a csapatnak és a góllövõlistán is vezetõ helyen végzett, valamint a szakmai stáb a junior játékosok közül többeket is sikeresen beépített a felnõtt csapatba. P.L. Boti Ferenc elsõsége Szlovákiai helyszínen rendezték a magyar hajómodellezõk bajnokságának második fordulóját, melyen a Canissa Modellezõ Sportegyesület versenyzõi is indultak. Közülük az úgynevezett Eco Exper kategórián belül Boti Ferenc (képünkön balról) a 14 fõs mezõnyben az elsõ helyet szerezte meg. Czimre Attila (jobbról) a Mono 2-esek között szintén jól modellezett a vízen, hiszen járgányát a harmadik helyre hozta be. Attila a magyar bajnokság elsõ fordulójából már hozott egy negyedik helyezést kategóriájában, s a kanizsaiak továbbra is az augusztusi, Lengyelországban sorra kerülõ világbajnokságot tartják fókuszban. P.L. Serdülõ válogatott kerettagság Budapesten rendezték az ökölvívó Süllõs Gyula Emlékversenyt, valamint a régiós válogatottak serdülõ korcsoportos versenyét. A kilenc régióból 57 versenyzõ nevezett a három napos versenyre és a nagykanizsai Botos András Ökölvívó Akadémiát ezúttal Mátés Patrik képviselte remek teljesítménnyel. Az 50 kg-os súlycsoportban nagyszerû versenyzéssel, két gyõzelemmel állhatott fel a dobogó legfelsõ fokára és teljesítményével elnyerte a szakemberek elismerését is. Egyben meghívót kapott a serdülõ válogatott keretébe is. NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!

16 16 Kanizsa Hirdetés május SAJTÓKÖZLEMÉNY A FABAK KFT. TELEPHELYFEJLESZTÉSE - PROJEKTZÁRÁS A FABAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "A FABAK Kft. telephelyfejlesztése" címû, NYDOP-1.3.1/DE jelû pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében eljáró Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft április 8. napján támogatásra alkalmasnak ítélte. A FABAK Kft. 57,42 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a "Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a területi kohézióért" címû pályázaton. A 114,84 millió forint összköltségvetésû beruházásból egy háromszintes csarnoképület került megépítésre. A projekt ig tart, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Vállalkozásunk a nyertes pályázat segítségével ingatlan beruházási projektet valósított meg a Kft. telephelyén. A projekt keretén belül egy háromszintes csarnoképület került megépítésre (melyben a földszinten bútorgyártás és összeszerelés, az elsõ szinten bevonóanyag szabászat, a legfelsõ szinten pedig a feljelsztési és adminisztratív feladatok kerülnek ellátásra). A beruházás tárgyát képezõ ingatlan: Nagykanizsa, Sörgyár u. 5., hrsz.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 10. szám 2015. március 19. Borongós idõben, ünnepi térzenével vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából szervezett

Részletesebben

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8.

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? 2012. január 1-tõl már használt lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY! Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 16. szám 2013. április 25.

Kanizsa. XXV. évfolyam 16. szám 2013. április 25. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 16. szám 2013. április 25. Rendhagyó faültetéssel emlékezett a ZALAERDÕ Zrt. a Föld Napjára, melyet 1990 óta ünnepelünk Magyarországon. E jeles napon a Csónakázó-tónál,

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

Kanizsa. Kövesse híreinket honlapunkon és a Facebookon is. www.kanizsaujsag.hu. XXVI. évfolyam 18. szám 2014. május 15.

Kanizsa. Kövesse híreinket honlapunkon és a Facebookon is. www.kanizsaujsag.hu. XXVI. évfolyam 18. szám 2014. május 15. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 18. szám 2014. május 15. Kövesse híreinket honlapunkon és a Facebookon is. www.kanizsaujsag.hu Az országos bajnokság második futamára kerül sor a hónap végén

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 9. szám 2015. március 12. A kisgyermekek gyógyítását segítik Vasárnap is nyitva tart majd a bevásárlóközpontok többsége mondta az MTI-nek a Magyar Bevásárlóközpontok

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19.

Kanizsa. XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19. Nagykanizsa város érdemesei Mint minden évben, idén is kitüntetéseket vehettek át a város kiválóságai a város napi Ünnepi Közgyûlésen.

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9.

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. 14.qxd 2009.04.15. 13:21 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. A magyar jazz kanizsai ünnepe A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében a Magyar Jazz Ünnepét

Részletesebben

Tanfolyam indul: VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634

Tanfolyam indul: VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448 Tanfolyam indul: 2011.04.11. 16 óra hétközi 2011.04.15. 16 óra hétvégi elõadásokkal személyautó, motor, és segédmotor

Részletesebben

GÉPKEZELÕ tanfolyam indul OKJ-s Targoncavezetõi, OKJ-s Emelõgép kezelõi, OKJ-s Földmunkagép kezelõi KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA is alkalmas! 2015.04.08. (szerda) 17:00-kor NKH-S GÉPKEZELÕI JOGOSÍTVÁNY megszerzéséhez

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 22. szám 2014. június 12.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 22. szám 2014. június 12. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 22. szám 2014. június 12. Magyar és horvát hagyományokra épülõ, a városokat összekapcsoló virtuális útvonalpályázat VOKSH Oktatási Kft. Nagykanizsa, Ady u.

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 29. szám 2011. szeptember 8.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 29. szám 2011. szeptember 8. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

Kanizsa XXVII. évfolyam 25. szám 2015. július 2. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Nagyobb támogatás, nagyobb lehetõségek Több uniós forrásra pályázhatunk 2020-ig 34 milliárd euró uniós kohéziós támogatást használhatunk

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 11. szám 2005. március 24. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Kanizsa. Hortobágyon emlékeznek. Egy kattintás weblapunkra, és naponta friss híreket, tudósításokat, riportokat olvashat. (93)

Kanizsa. Hortobágyon emlékeznek. Egy kattintás weblapunkra, és naponta friss híreket, tudósításokat, riportokat olvashat. (93) 24.qxd 2010.06.25. 11:28 Page 1 Átvállalom építkezése összes szakmai terhét! GONDOLATTÓL KULCSÁTADÁSIG épülettervezés beruházás lebonyolítása építési mûszaki ellenõrzés felelõs mûszaki vezetés projektvezetés

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 32. szám 2014. október 2. A pedagógusi pálya nemcsak munka, szellemiség is Kövessen minket okostelefonján is! Idén is nagyszabású rendezvényen köszöntötték

Részletesebben

Kanizsa. Kattintson, hogy még többet tudjon Kanizsáról! (93)

Kanizsa. Kattintson, hogy még többet tudjon Kanizsáról! (93) Kattintson, hogy még többet tudjon Kanizsáról! Így parkoljunk áprilistól! Túlórákról döntöttek Nagykerteki út Miklósfán Közlekedésbiztonságból jeles Bakonyi Bernadett kiállítása Szakralitás a grafika és

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 25. szám 2013. június 27.

Kanizsa. XXV. évfolyam 25. szám 2013. június 27. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 25. szám 2013. június 27. Fotó: Bakonyi Erzsébet Jövõ év õszén készülhet el a Nagykanizsát elkerülõ 61-es fõút Új közbeszerzési eljárást hirdetett a beruházó

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 34. szám 2014. október 16. Dr. Erdõs László 1. választókerület Balogh László 2. választókerület Szõlõsi Márta 3. választókerület Jerausek István 4. választókerület

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. 2. oldal

Kanizsa. XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. 2. oldal Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. Magyar gulág: Bûntetlenek voltak, de másként gondolkodtak, mint a kommunista diktatúra képviselõi 2. oldal 2 Kanizsa Fõhajtás 2013.

Részletesebben

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA KREATÍVSÁG ÉS ÚJSZERÛSÉG Április elején Budapesten tartották az Év Turisztikai Kommunikációs Kampányának ünnepélyes díjátadóját. A turisztikai szakma kommunikációs versenyére az idén már 10. alkalommal

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 23. szám 2014. június 19. helyzetérõl, terveirõl, valamint véleményezésre

Kanizsa. XXVI. évfolyam 23. szám 2014. június 19. helyzetérõl, terveirõl, valamint véleményezésre Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 23. szám 2014. június 19. Kövessen minket okostelefonján is! Megkezdte munkáját a Kanizsai Patrióták Tanácsa Elkezdte tényleges tevékenységét a Kanizsai Patrióták

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 28. szám 2013. szeptember 5.

Kanizsa. XXV. évfolyam 28. szám 2013. szeptember 5. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 28. szám 2013. szeptember 5. Mosolyszüret: Városi tanévnyitó az Erzsébet téren Becsengettek. Elkezdõdött a 2013-14-es tanév. A városvezetés nevében Dénes Sándor

Részletesebben