A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A biocid termék jellemzőinek összefoglalója"

Átírás

1 A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Autan Protection Plus rovarriasztó száraz aeroszol Termék típusa(i): 9. terméktípus Riasztó és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) Engedélyszám: HU07MA RBP 3 tétel hivatkozási száma: HU

2 Tartalomjegyzék Adminisztratív információk.. A termék kereskedelmi nevei.. Engedélyes.3. Biocid termékek gyártója/gyártói.. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói. A termék összetétele és a formuláció típusa.. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ.. Az előállítás típusa 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok. Engedélyezett felhasználás(ok).. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások.. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések..3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az.. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására.. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos. Általános használati utasítás.. Használati utasítások.. Kockázatcsökkentő intézkedések.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások.. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások.. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett 6. Egyéb információk

3 Adminisztratív információk.. A termék kereskedelmi nevei Autan Protection Plus rovarriasztó száraz aeroszol Autan Tropical rovarriasztó száraz aeroszol Off! Tropical rovarriasztó száraz aeroszol Off! Protection Plus rovarriasztó száraz aeroszol Autan Active Soft rovarriasztó száraz aeroszol Off! Sport rovarriasztó száraz aeroszol Autan Sport rovarriasztó száraz aeroszol Off! Multi Insect rovarriasztó száraz aeroszol Autan Multi Insect rovarriasztó száraz aeroszol.. Engedélyes Az engedélyes neve és címe Név Cím S.C. Johnson Kft Apor. Vilmos ter 6. Budapest Magyarország Engedélyszám HU07MA RBP 3 tétel hivatkozási száma HU Az engedélyezés dátuma 3/08/07 Az engedély léjáratának dátuma 0/0/07.3. Biocid termékek gyártója/gyártói 8//08

4 A gyártó neve Colep CCL Polska SP. ZO. O. A gyártó címe UL Przemyslowa Kleszczow Lengyelország Gyártási helyek UL Przemyslowa Kleszczow Lengyelország.. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói Hatóanyag 3 N,Ndietilmetatoluamid A gyártó neve Vertellus Performance Materials Inc A gyártó címe 0 High Point Road NC 70 Greensboro Egyesült Államok Gyártási helyek 0 High Point Road NC 70 Greensboro. Egyesült Államok. A termék összetétele és a formuláció típusa.. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ Triviális név IUPACnév Funkció CASszám EKszám Tartalom (%) N,Ndietilmetatoluamid N,Ndiethylmtoluamide Hatóanyag izobután, propán és n bután keveréke Az előállítás típusa AE Aeroszol 8//08

5 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok Figyelmeztető mondatok Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. A használatot követően a(z) kezet alaposan meg kell mosni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el:orvosi ellátást kell kérni. Napfénytől védendő.nem érheti 0 C/ F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom elhelyezése hulladékként: helyi előírások szerint... Engedélyezett felhasználás(ok). A felhasználás leírása Felhasználás Felhasználás Terméktípus 9. terméktípus Riasztó és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) Rovarriasztó szer. Kullancsok, valamint honos és trópusi csípőszúnyogok távoltartására alkalmas. Culicidae:Csípőszúnyogokkifejlett egyedek Arachnida: Acari:Kullancsokkifejlett egyedek 8//08 3

6 Felhasználási terület Beltéri Kültéri Szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Az alkalmazás módja(i) A szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki. A felhasználás mértéke és gyakorisága A kijuttatandó riasztószer mennyisége gramm/6 cm A riasztószer 8 órán keresztül nyújt védelmet a szúnyogok csípése ellen. A kullancsokat 8 órán keresztül tartja távol. A készítményt naponta legfeljebb egyszer használjuk. Felhasználói kör Lakossági (nem foglalkozásszerű) Csomagolási méretek és csomagolóanyagok Aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fémpalackban: 00 ml töltési térfogattal... Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások.. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések..3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegélynyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések.. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások 8//08

7 .. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett. Általános használati utasítás.. Használati utasítások A szabadban tartózkodásunk során viseljünk hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez szükséges riasztószer mennyiségét. Használat előtt alaposan rázzuk fel a palackot. A készítménnyel csak a csípésnek kitett bőrfelületet 0 cm távolságról egyenletesen permetezzük be kb. másodpercen keresztül. (A kijuttatandó riasztószer mennyisége gramm/6 cm) A kezelendő bőrfelületek: felnőttek esetén: az arc, a nyak, az alkar és a lábfej. és év közötti gyermekek esetén: az arc, a nyak és a lábfej. Ne permetezzük közvetlenül az arcbőrre! Az arcbőrt a szem, száj és fülek környékének kivételével a tenyérbe juttatott permettel kenjük be. Gyermekek kezelésekor először a saját kezünkre fújjuk a készítményt és így kenjük be bőrüket... Kockázatcsökkentő intézkedések A készítményt ne használjuk napi egy alkalomnál gyakrabban. éven aluli gyermeken a készítmény használata tilos. A készítményt ne permetezzük évnél fiatalabb gyermekek tenyerére. Sérült vagy irritált bőrre, illetve a ruházattal fedett bőrfelületre ne alkalmazzuk a szert. Kerüljük a készítmény szembe, nyálkahártyára, orra, ajkakra kerülését. Kerüljük a permet belégzését. A készítmény használata után és étkezés előtt szappanos vízzel alaposan mossunk kezet. Amennyiben a riasztóhatásra már nincs szükségünk vagy panasz (pl. allergiás tünetek, bőrpír stb.) jelentkezik, a kezelt bőrfelületeket mossuk le vízzel. A készítményt csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben használjuk. Kerüljük a készítmény élelmiszerrel vagy evőeszközzel való érintkezését. A készítményt gyermekektől elzárva tároljuk. A készítmény károsíthatja a műszálas anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, a bőrt és a festett, lakkozott felületeket. A rovarriasztó szer keserű ízanyagot tartalmaz, mely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását..3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! Szembe jutás esetén: A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki. Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését. Amennyiben a panasz nem enyhül, forduljon szakorvoshoz. Lenyelés esetén: Lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni, tilos hánytatni. Forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját... A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások 8//08

8 A termék csomagolását ne használjuk újra semmilyen célból. A termék kiürült csomagolóanyaga háztartási hulladékgyűjtőbe dobható, a hulladékká vált riasztószert veszélyes hulladékként kell kezelni. Ne ürítse a terméket a lefolyóba. Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló és folyóvizeket!.. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett Eredeti, zárt csomagolásban, 0 C hőmérsékletet meghaladó hőtől és napfénytől védett, fagymentes, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!) 6. Egyéb információk OEK szakvélemény száma: DDEPID/6/07 A címkefelirat tartalmazza: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer Hatóanyaga: % N,Ndietilmetatoluamid Engedélytulajdonos: SC Johnson Kft. OTH engedélyszám: HU07MA valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3.,.. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész),..,..,.3.,..,.. pontok. Fentiek mellett a készítmény osztályozásából eredően feltüntetendők még a GHS0 és GHS07 veszélypiktogramok is. 8//08 6

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Autan Protect rovarriasztó aeroszol Termék típusa(i): 9. terméktípus Riasztó és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) Engedélyszám:

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Johnson Off! rovarriasztó folyadék Termék típusa(i): 9. terméktípus Riasztó és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) Engedélyszám:

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: MECDEET Solution kullancsriasztó permet Termék típusa(i): 9. terméktípus Riasztó és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: BROS Max szúnyog és kullancsriasztó aeroszol Termék típusa(i): 9. terméktípus Riasztó és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: IR3535 20% pumpás fejtetűriasztó permet Termék típusa(i): 19. terméktípus Riasztó és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Zig Zag rovarriasztó aeroszol termékcsalád Termék típusa(i): 9. terméktípus Riasztó és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: BROS Szúnyog és kullancsriasztó aeroszol Termék típusa(i): 9. terméktípus Riasztó és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A KEF12163/2017 számú határozat 1. számú melléklete A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Ben's 30 kullancs és szúnyogriaszó aeroszol (pumpás) Termék típusa(i): 19. terméktípus Riasztó

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Raid hangya és csótányirtó porozószer Termék típusa(i): 8. terméktípus Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni Engedélyszám:

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A KEF9602/2017 számú határozat 1. számú melléklete A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Ben's 30 kullancs és szúnyogriasztó kendő Termék típusa(i): 19. terméktípus Riasztó és csalogatószerek

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. CLP: 1272/2008/EK rendelet szerint. SZUKU szúnyog- és kullancsriasztó gél

BIZTONSÁGI ADATLAP. CLP: 1272/2008/EK rendelet szerint. SZUKU szúnyog- és kullancsriasztó gél METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8. Tel/fax: 36-66/371-168 E-mail cím: info@metatox.hu BIZTONSÁGI ADATLAP CLP: 1272/2008/EK rendelet szerint SZUKU szúnyog- és kullancsriasztó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. CLP: 1272/2008/EK rendelet szerint. SZUKU szúnyog- és kullancsriasztó folyadék (pumpás)

BIZTONSÁGI ADATLAP. CLP: 1272/2008/EK rendelet szerint. SZUKU szúnyog- és kullancsriasztó folyadék (pumpás) METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8. Tel/fax: 36-66/371-168 E-mail cím: info@metatox.hu BIZTONSÁGI ADATLAP CLP: 1272/2008/EK rendelet szerint SZUKU szúnyog- és kullancsriasztó

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Exosex SPTab Termék típusa(i): 9. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) Engedélyszám: HU-08-SN-9-00-0000

Részletesebben

P-mondatok. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P-mondatok.   P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. www.biztonsagiadatlap.hu P-mondatok P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Masocare RTU Termék típusa(i): 03. terméktípus Állategészségügy(fertőtlenítőszerek) Engedélyszám: HU209MA0300237BF R4BP 3 tétel hivatkozási száma:

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: AGRI IODE EPAIS S Termék típusa(i): 0. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek) Engedélyszám: EU-0018497-0000 R4BP tétel hivatkozási

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. Tel/fax: 36-66/371-168 E-mail cím: info@metatox.hu BIZTONSÁGI ADATLAP NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1

Részletesebben

A P-mondatok teljes listája

A P-mondatok teljes listája https://www.biztonsagiadatlap.hu A P-mondatok teljes listája A pirossal szedett P-mondatok változtak a 2016/918 rendelettel. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A 797/09/KTEF számú határozat. számú melléklete A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Termék típusa(i): Engedélyszám: RBP 3 tétel hivatkozási száma: ADVION HANGYAIRTÓ GÉL 8. terméktípus

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Masodine 1:3 Termék típusa(i): 03. terméktípus Állategészségügy(fertőtlenítőszerek) 03. terméktípus Állategészségügy(fertőtlenítőszerek) 03. terméktípus

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Dip-io YB MAX Termék típusa(i): 0. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek) Engedélyszám: EU-00897-0000 R4BP tétel hivatkozási száma:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Klerat Wax Blocks Termék típusa(i): 4. terméktípus Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) Engedélyszám: HU04MA000780000

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BRADOGÉL higiénés kézfertőtlenítőszer higiénés kézfertőtlenítőszer Florin

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A 633/09/KTEF számú határozat. sz. melléklete A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: ADVION csótányirtó gél Termék típusa(i): 8. terméktípus Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: Stylish hajhab extra erős Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. 6725 Szeged Kenyérgyári

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója

A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója Termékcsalád neve: Adolit BQ Termék típusa(i): 08. terméktípus Faanyagvédő szerek(tartósítószerek) Engedélyszám: HU2019MA0800245BF R4BP 3 tétel hivatkozási

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Aeroszolos légfrissítő. Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik İstasyon

BIZTONSÁGI ADATLAP. Aeroszolos légfrissítő. Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik İstasyon BIZTONSÁGI ADATLAP 1. KÉSZÍTMÉNY NEVE ÉS A VÁLLALAT ADATAI Termék neve: Emblaze Légfrissítő utántöltő Aeroszolos légfrissítő Gyártó cég neve: Cím: Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Forgalmazó: Felelős személy: SANA lábápoló spray láb ápolása, frissítése Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: MURIBROM BRODIFAKUM RÁGCSÁLÓIRTÓ BLOKK Termék típusa(i): 1. terméktípus Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) 1. terméktípus

Részletesebben

A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP- GHS) szerint. 1. Anyagmegnevezés, gyártó és forgalmazó megnevezése

A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP- GHS) szerint. 1. Anyagmegnevezés, gyártó és forgalmazó megnevezése Biztonsági adatlap A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP- GHS) szerint. A készítés dátuma: 2017. június 23. 1. Anyagmegnevezés, gyártó és forgalmazó megnevezése Termék

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Ratex rágcsálóirtó pép Termék típusa(i): 14. terméktípus Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) 14. terméktípus Rágcsálóirtó

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: TWP 05 Termék típusa(i): 0. terméktípus Faanyagvédő szerek(tartósítószerek) 0. terméktípus Faanyagvédő szerek(tartósítószerek) 0. terméktípus Faanyagvédő

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Kilrat Plus Rágcsálóírtó granulátum Termék típusa(i):. terméktípus Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek). terméktípus

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2014. 01.05 1. A készítmény neve SILKY Univerzális tisztítószer Forgalmazó: Satin Silk Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u. 13/b. TEL/FAX.: 96/447-808 Email Cím: iroda@satin-silk.hu

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A 36960/209/KBKHF számú határozat. sz. melléklete A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Imidasect FlyBait légyirtó csalétek Termék típusa(i): 8. terméktípus Rovarölő és atkaölő szerek,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011. augusztus 9. 1. A készítmény neve ONE WORLD Mosógél Gyártó cég neve: SATIN-SILK KFT. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Muribrom rágcsálóirtó szer Termék típusa(i): 14. terméktípus Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) 14. terméktípus Rágcsálóirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve SILKY Mosogatószer Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel: anionos

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A 608/019/KTEF határozat 1. számú melléklete A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Termék típusa(i): Rodent Kill rágcsálóirtó blokk 14. terméktípus Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Aqauwood TIM identical recipe with Wocosen WF Termék típusa(i): 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószerek) Engedélyszám: HU-20-MA-08-000-0000

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B SZÚNYOG ÉS KULLANCSRIASZTÓ AEROSZOL 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B SZÚNYOG ÉS KULLANCSRIASZTÓ AEROSZOL 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B SZÚNYOG ÉS KULLANCSRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Szúnyog

Részletesebben

Konyhai tisztító BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Cég és termék megnevezés FLOWERSHOP KONYHAI TISZTITÓ HAB. Magyarországi forgalmazó: Boundary Road

Konyhai tisztító BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Cég és termék megnevezés FLOWERSHOP KONYHAI TISZTITÓ HAB. Magyarországi forgalmazó: Boundary Road BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma:2012.12.10. Készült: 2012.11.22. 1. Cég és termék megnevezés Termék megnevezés Alkalmazás: Forgalmazó: FLOWERSHOP KONYHAI TISZTITÓ HAB Tisztítás Statestrong Limited

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A KEF-820-1/2017. számú határozat 1. sz. melléklete A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Protect Pro rágcsálóirtó csalétek Termék típusa(i): 14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

Graytex Extra BA14_0203 jelen biztonsági adatlap 6 számozott oldalból áll. 1.4. Sürgősség esetén: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Graytex Extra BA14_0203 jelen biztonsági adatlap 6 számozott oldalból áll. 1.4. Sürgősség esetén: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat BIZTONSÁGI ADATLAP BA14_0203 1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Graytex Extra 1.2. A készítmény felhasználása: Kőzetgyapot ragasztó 1.3. Forgalmazó neve: Graymix

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Kilrat Plus extrudált rágcsálóirtó kocka Termék típusa(i): 14. terméktípus Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) 14.

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 240/10 A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1287 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. szeptember 24.) a Quat-chem's iodine based products biocid termékcsalád uniós engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: VARAT PELLET Termék típusa(i): 4. terméktípus Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) 4. terméktípus Rágcsálóirtó szerek

Részletesebben

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP ( 91/155-93/EEC ) PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer műtéti kézfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Liq-io 5500 Termék típusa(i): 03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek) 03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek) Engedélyszám:

Részletesebben

Biztonságtechnikai adatlap Készült az 2001/58/EK rendeletnek megfelelően. Kiállítás dátuma: 2007.10.22. CHIRTON LÉGFRISSÍTŐ AEROSZOL 300ML

Biztonságtechnikai adatlap Készült az 2001/58/EK rendeletnek megfelelően. Kiállítás dátuma: 2007.10.22. CHIRTON LÉGFRISSÍTŐ AEROSZOL 300ML Biztonságtechnikai adatlap Készült az 2001/58/EK rendeletnek megfelelően. Kiállítás dátuma: 2007.10.22. 2. verzió CHIRTON LÉGFRISSÍTŐ AEROSZOL 300ML 1, AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA: Kereskedelmi

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I)

5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I) A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK {DOBOZ} 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Chinofungin külsőleges oldatos spray tolnaftát 100 g 2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE Hatóanyagok: 2 g tolnaftát 100 g folyadékban

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Rodent Kill Pro rágcsálóirtó pép Termék típusa(i): 4. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) Engedélyszám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Azonosítási szám: Attrafall OTH 5146/2001.

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A 95657/2018/KORTAP számú határozat 1. számú melléklete A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Protect rágcsálóirtó pép Termék típusa(i): Engedélyszám: HU2017SP14001840000 R4BP 3 tétel

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója

A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója Termékcsalád neve: Ecolab Iodine PT3 Family Termék típusa(i): 03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek) Engedélyszám: EU-0018398-0000 R4BP

Részletesebben

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz BIZTONSÁGI ADATLAP TRILAK Festékgyártó KFT. Kiállítás kelte: 2007-06-06 Módosítás kelte: 2008-05-30 1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása A készítmény felhasználása: ragasztó és simítótapasz Gyártó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1 Az anyag /készítmény azonosítása: 1. 2. Az anyag/készítmény felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoMan Soft higiénés kézfertőtlenítő szer higiénés kézfertőtlenítő szer

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Detia egérirtó granulátum Termék típusa(i): 4. terméktípus Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) 4. terméktípus Rágcsálóirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: Club WC olaj WC illatosító Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. 6725 Szeged

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: légyirtószer A készítmény megnevezése: MUSKILL kenhető légyirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Harpic WC-tisztító GREEN FRESH Termék típusa(i): 02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek

Részletesebben

Ablak és üveg tisztító BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Cég és termék megnevezés FLOWERSHOP ABLAK ÉS ÜVEG TISZTÍTÓ

Ablak és üveg tisztító BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Cég és termék megnevezés FLOWERSHOP ABLAK ÉS ÜVEG TISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP Készült: 2012.11.22. 1. Cég és termék megnevezés Termék megnevezés Alkalmazás: Forgalmazó: FLOWERSHOP ABLAK ÉS ÜVEG TISZTÍTÓ Tisztítás Statestrong Limited Magyarországi forgalmazó: Boundary

Részletesebben

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész

Részletesebben

Forgalmazó cég neve: Tremco illbruck Kft Budapest Mogyoródi út 32. (+36-1)

Forgalmazó cég neve: Tremco illbruck Kft Budapest Mogyoródi út 32. (+36-1) BIZTONSÁGI ADATLAP Felhasználási terület: ragasztó 1. A KÉSZÍTMÉNY/ANYAG NEVE ÉS A CÉGEK ADATAI A termék/anyag neve: FESTIX OT13 ragasztó Gyártó cég neve: Tremco illbruck s.r.o. Uvalska 737/34 100 00 Prága

Részletesebben

27.1 Rövidítések Veszélyes anyagokra vonatkozó tudnivalók és intézkedések Cikkszámjegyzék

27.1 Rövidítések Veszélyes anyagokra vonatkozó tudnivalók és intézkedések Cikkszámjegyzék 27. Függelék 27.1 Rövidítések...1218 27.2 Veszélyes anyagokra vonatkozó tudnivalók és intézkedések....1220 27.3 jegyzék...1223 27.4 Nagykereskedő partnereink...1252 27.5 Kapcsolat...1255 1217 Rövidítések

Részletesebben

Engedélyezési lap 1. Az irtószer neve: Quick Bayt légyirtó csalétek 2. Gyártja: DENKA International b.v. (Barneveld, Hollandia) 3.

Engedélyezési lap 1. Az irtószer neve: Quick Bayt légyirtó csalétek 2. Gyártja: DENKA International b.v. (Barneveld, Hollandia) 3. Engedélyezési lap 1. Az irtószer neve: Quick Bayt légyirtó csalétek 2. Gyártja: DENKA International b.v. (Barneveld, Hollandia) 3. Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft. Bayer Environmental Science Közegészségügyi

Részletesebben

Satina Gold Kozmetikai Kft.

Satina Gold Kozmetikai Kft. 1. Termék neve Oldal:1/5 Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefon: Blue stone illatosított pissoir szagtalanító tabletta Satina Gold Kozmetikai Kft., +36/62-241-239

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 2111 SZADA Ipari Park 4333/18. hrsz. Tel.: 06-28/348-800

Biztonsági adatlap. 2111 SZADA Ipari Park 4333/18. hrsz. Tel.: 06-28/348-800 Általános leírás Védőruházat: Nem szükséges. Általános áttekintés vészhelyzet esetére Aeroszol átlátszatlan csomagolásban. Lásd a 9. pont alatti tudnivalókat is. FIGYELMEZTETÉS: A PALACK TARTALMA NYOMÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: UNITOX légy- és szúnyogirtó aerosol légy- és szúnyogirtó aerosol Florin Vegyipari

Részletesebben

GENERAL FRESH AIR FRESHENER- Rose Kiadás/felülvizsgálat: 2015.04.10. Változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

GENERAL FRESH AIR FRESHENER- Rose Kiadás/felülvizsgálat: 2015.04.10. Változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: General Fresh air freshener ROSE 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész rágcsálóirtó csalétek

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Detia Degesch ragcsaloirto szer Termék típusa(i): 14. terméktípus Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) 14. terméktípus

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP. Kilrat Plus rágcsálóirtó pép. Készítés dátuma: 2015.05.18.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP. Kilrat Plus rágcsálóirtó pép. Készítés dátuma: 2015.05.18. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Kilrat Plus rágcsálóirtó pép Készítés dátuma: 2015.05.18. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Termék neve ÖKO-FLEX VÉKONY VAKOLT dörzsölt/kapart hatású dekoratív vakolat Felhasználása Falazat dekoratív védelme.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Termék neve ÖKO-FLEX VÉKONY VAKOLT dörzsölt/kapart hatású dekoratív vakolat Felhasználása Falazat dekoratív védelme. BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte 2010. 11.29. 1. Termék neve ÖKO-FLEX VÉKONY VAKOLT dörzsölt/kapart hatású dekoratív vakolat 1.1. Felhasználása Falazat dekoratív védelme. 1.2. Gyártó/forgalmazó 2336.

Részletesebben

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója A biocid termék jellemzőinek összefoglalója Termék neve: Sikkens Cetol WV 880(BPD) Termék típusa(i): 08. terméktípus Faanyagvédő szerek(tartósítószerek) 08. terméktípus Faanyagvédő szerek(tartósítószerek)

Részletesebben