Földművelésügyi igazgatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földművelésügyi igazgatás"

Átírás

1 Földművelésügyi igazgatás Szerzők: Dr. Madejné Dr. Sztipits Katalin Dr. Dienes Gyula Dr. Podmaniczky Gábor Dr. Magyar Károly Dr. Visnyei László Sipos Géza Prokop József Pintér Károly Fábián Gyula Katonáné Kovács Judit Lektor: Dr. Szűcs Endre Bagyinka Tamás Horváth Péter Dr. Bálint Tibor Szemerédy Miklós Szendrei László Dr. Palotás Gábor Tar Ferenc Szerkesztő: Dr. Pető Károly

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS A földügyi szakigazgatási intézmények rendszere, szervezeti felépítése, főbb feladat és hatásköre A földügyi szakigazgatási intézmények tevékenységének jellege A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Megyei Földhivatalok Körzeti Földhivatalok Földtulajdon Fogalmak A tanyákkal kapcsolatos szabályozás Zártkerti földek A termőföld tulajdonjogának megszerzése A termőföld haszonbérlete A földhasználati nyilvántartás Önálló birtoktagok kialakítása Önkéntes földcsere A termőföld közös tulajdon megszüntetésének szabályai Ingatlan-nyilvántartás Az ingatlan-nyilvántartás tárgya Az ingatlan-nyilvántartás tartalma Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető tények Az ingatlan-nyilvántartás részei Az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályai Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartásból NÖVÉNY ÉS TALAJVÉDELMI SZAKIGAZGATÁS Növényvédelmi szakigazgatás Növényvédelem, növényegészségügy jogi szabályozási rendszere A növényvédelmi igazgatás szervezete... 33

3 Növényvédelem Növényvédelmi tevékenység Állami védekezés Közérdekű védekezés Növényegészségügyi vizsgálatok Növényvédő szerek engedélyezése Engedélyezési kötelezettség Forgalomba hozatali és felhasználási engedély Kísérleti célú felhasználás Eseti felhasználási engedély Növényvédő szerek felhasználása Általános előírások Különleges alkalmazási előírások A növényvédő szer felhasználás képzettségi feltételei Forgalmazás engedélyezése Árusítás, szállítás, tárolás Növényvédelmi gépek és szóróberendezések A környezet és a természet védelme Az ember egészségének védelme Kártalanítás Növényvédelmi bírság Növényvédelmi szabálysértés Talajvédelmi szakigazgatás A talajvédelem szükségessége A talaj védelméről rendelkező jogszabály Az állam talajvédelmi kötelezettségei A földtulajdonos és a földhasználó talajvédelmi kötelezettségei A termőföldön beruházó és üzemeltető talajvédelmi kötelezettségei A talajvédelmi hatóság és szakigazgatási feladatai A talajvédelmi hatóság intézmény- és fórumrendszere A talajvédelmi hatóság feladatai Talajvédelmi hatósági tevékenységek A talajvédelmi kötelezettségek megsértése esetén alkalmazható szankcionálás... 60

4 Irodalomjegyzék ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKIGAZGATÁS Állat-egészségügyi szakigazgatás Az állat-egészségügyi szakigazgatás szervezete A miniszter állat-egészségügyi feladat- és hatásköre A minisztérium állat-egészségügyi feladat- és hatásköre A megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások feladatai Az állomások szerveinek és szakembereinek feladatai Hatósági jogkörrel nem rendelkező egyéb állami állat-egészségügyi szervek A települési önkormányzatok állat-egészségügyi feladatai Az állatbetegségek megelőzésének főbb szabályai Az állatbetegségek külföldről való behurcolásának megakadályozása Állattartás Állatok takarmányozása Az állatok szaporítása Állati hulladék ártalmatlanná tétele Állatok forgalmazása Állatgyógyászati készítmények Állatok védelme Az állatbetegségek leküzdésének főbb szabályai Élelmiszer-ellenőrzés Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény HALÁSZATI SZAKIGAZGATÁS A halászati szakigazgatás szervezete A halászati jog A halászati jogosult A hal tulajdona A halfogásra jogosító iratok Tilalmak és korlátozások Területi korlátozások

5 Tiltott halfogási módok A használható eszközök Tiltott halak Tilalmi időszakok Méretkorlátozások Mennyiségi korlátozások A halgazdálkodási és halvédelmi bírság VADÁSZATI SZAKIGAZGATÁS A magyar vadászati szakigazgatás kialakulása A vadászati szakigazgatás szervezeti felépítése és eljárási szabályai A földművelésügyi miniszter feladatai A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium feladatai Az elsőfokú (megyei) vadászati hatóság feladatai A vadászati jog A vadászatra jogosult A vad tulajdonjoga A vadászati jog gyakorlása és hasznosítása A vadászatra jogosító engedélyek A vadászjegy és a vadászati engedély Vadászati tilalmak Vadvédelmi hozzájárulás, vadgazdálkodási bírság, vadvédelmi bírság A vadgazdálkodási tevékenység tervszerűsége Országos Vadgazdálkodási Adattár A vadászati igazgatás pénzügyi forrásai ERDÉSZETI SZAKIGAZGATÁS Bevezetés Az erdészeti szakigazgatás célja és feladatai A magyar erdészeti szakigazgatás felépítése és kapcsolatai Alapfogalmak Az erdő, a fásítás, az erdőterület fogalma Az erdőgazdálkodási tevékenység Az erdészeti igazgatási egységek Az erdőgazdálkodási egységek

6 6.5. Az erdészeti szakigazgatás feladatai Szakigazgatási feladatok Az erdőtervezés rendszere A körzeti erdőterv: Erdőgazdálkodásai üzemterv Az Országos Erdőállomány Adattár Erdőrészlet megosztásának átvezetése Hiteles erdőtervi térkép biztosítása Hatósági feladatok A művelési ág megállapítása Az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele Az erdő elsődleges rendeltetésének meghatározása Az üzemterv és jóváhagyása Az éves erdőgazdálkodási terv jóváhagyása Erdőfelújítás Erdőnevelés Erdővédelem Az erdei haszonvételek szabályozása Az erdőterület igénybevételének engedélyezése Az erdőterület megosztása Az erdő őrzése, a szakirányítás Az erdőterület látogatása Az erdészeti igazgatás szervezeti felépítése, eljárási szabályai A miniszter feladatai Az Állami Erdészeti Szolgálat feladatai Erdőfenntartási járulék, erdőgazdálkodási bírság, erdővédelmi bírság Az erdőfenntartási járulék Erdőgazdálkodási bírság Erdővédelmi bírság Az erdőgazdálkodás támogatása Az erdőtelepítés támogatása Támogatási rendszer az EU-hoz csatlakozás után Az erdőfelújítás és az erdőnevelés támogatása Egyéb támogatások

7 6.9. Az erdőgazdálkodási tevékenység megindításának rendszere Irodalomjegyzék - Jogszabályok ŐRZÉSI FELADATOK SZABÁLYOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN Alapfogalmak A mezei őrszolgálat A mezei őrszolgálat megalakítása A mezőőr Tanfolyam és vizsga A mezőőri intézkedés A kényszerítő eszközök alkalmazásának feltételei és szabályai Idegenek tartózkodásának szabályai a működési területen Intézkedés bűncselekmény észlelése esetén és a helyszín biztosítása Intézkedés rendkívüli esemény és talált tárgyak és állatok esetén Hegyőrség Természetvédelmi őrszolgálat Az erdő őrzése Alapfogalmak Az erdő őrzése Erdei haszonvételek Az erdővédelmi bírság Hivatásos vadász Jogi háttér Hivatásos vadász A vadászat és vadásztatás feltételei Halőri szolgálat A halászat feltételei Halőr A horgászat feltételei Irodalomjegyzék AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK Bevezetés

8 8.2. Az Európai Unió mezőgazdasághoz kapcsolódó környzetvédelmi szabályozási rendszere Keresztmegfelelés környezetvédelmi minimumfeltételek biztosítása Környezetvédelmi irányelvek 1782/2003/EK rendelet Irányelvek a magyar szabályozásban Jó mezőgazdasági- és ökológiai állapot 1782/2003/EK rendelet /2004. (I. 13.) FVM RENDELET évi LXXIII. törvény Környezetvédelmi előírások az agrártámogatások igénylése esetén A "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" biztosításának előírásai A "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" előírásai Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrár-környezetvédelmi előírások NVT Helyes Gazdálkodási Gyakorlat NVT Melléklet Melléklet Irodalom

9 1. FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS 1.1. A földügyi szakigazgatási intézmények rendszere, szervezeti felépítése, főbb feladat és hatásköre A földügyi szakigazgatási intézmények tevékenységének jellege A földügyi szakigazgatási szervek működése a hatósági és szolgáltatói tevékenységekre terjed ki. A hatósági feladatait az államigazgatási eljárás általános szabályait tartalmazó évi IV. tv. (Áe) alapján látja el. A földügyi szakigazgatási szervek a hatósági feladatokon túl szolgáltatási tevékenységet végeznek. A földügyi szakigazgatás korszerűsítési stratégiája - a szolgáltató jelleg erősítése, a minőségi adatkészlet és adatszolgáltatás - az önfinanszírozás részbeni megteremtését szolgálja A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium A földügyi szakigazgatás központi szerve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. A miniszter a földügyi szakigazgatási tevékenység országos és helyi jelentőségű feladatainak ellátása érdekében földhivatalt létesíthet, megszüntethet, illetve összevonhat. Földhivatal működik a megyékben, a fővárosban, körzetekben, ezeket nevezzük megyei, fővárosi, illetve körzeti földhivataloknak. A földügyi szakigazgatási feladatokat első fokon a Körzeti Földhivatal, másodfokon a Megyei Földhivatal látja el. A földhivatalai hálózatot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium irányítja. Ehhez a hálózathoz a Fővárosi Földhivatal, Fővárosi Kerületek Földhivatal, 19 megyei és 115 körzeti szintű földhivatal tartozik. E szervezet kezeli kb. 7 millió földrészlet és 1,5 millió egyéb önálló ingatlan adatait.

10 Megyei Földhivatalok A Megyei Földhivatalok államigazgatási (hatósági és operatív szolgáltató) intézmények, amelyek szakigazgatási és szolgáltatási feladataikat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Szakminisztérium irányítása alatt önállóan és teljes felelősséggel végzik. A Megyei Földhivatal tevékenységei: - Vezetés: - tervezés - erőforrások elosztása - helyi szintű közösségkapcsolat - adatszolgáltatás a felsőbb vezetési szintnek - Földmérés - a nagy méretarányú térképek készítésének leszerződése - a térképkészítés minőségbiztosítása - a geodéziai hálózat pontjainak fizikai karbantartása - privatizációs, földrendezési projektek végrehajtása - nagytömegű adatszolgáltatás - Ingatlan-nyilvántartás - a privatizáció végrehajtásának támogatása - panaszügyek intézése - nagytömegű adatszolgáltatás - Földminősítés és földvédelem - a privatizáció végrehajtásának támogatása - földminősítés és értékelési tevékenység - a termőföld védelme - a földhasználat figyelemmel kísérése - Pénzügy, gazdasági kalkulációk

11 Körzeti Földhivatalok A körzet sajátos közigazgatási egység. A földhivatal működési területe (illetékessége) több településre - városra, községre - terjed ki. Ezeket körzeteknek nevezzük, innen ered a földhivatal megnevezése is. A körzeti földhivatalok mérete és létszáma eltérő. A körzeti földhivatalok általános struktúrája: - ingatlan-nyilvántartás - földmérés - földmérés, földvédelem A körzeti földhivatal tartja karban a tulajdoni lapokat, kataszteri alaptérképeket, kezeli a változásokat és a nyilvántartással kapcsolatos kérelmeket. A körzeti földhivatalok főbb tevékenységei: - a tulajdoni lapokon a változások vezetése az alábbi vonatkozásban: - a keletkezett új földrészletek bejegyzése - változás a földrészlet méretében, a tulajdon, használat, stb. jog, hasznosítás valamint jelzálogjog és terhek bejegyzése - térképi változások nyilvántartása - vázrajzok vizsgálata, minőségbiztosítás 1.2. Földtulajdon Fogalmak A termőföldről szóló 1994 évi LV. törvény (továbbiakban: Tt.) június 27-én lépett hatályba. Alapvető fontosságú a törvény hatályának és az ehhez kapcsolódó fogalmaknak az ismerete. A Tt. hatálya kiterjed az ország területén lévő valamennyi termőföldre. Termőföldnek minősül az a külterületi földrészlet, amit az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, gyep, nádas és erdőművelési ágban, vagy halastóként tartanak nyilván. A földrészlet fogalmát a földmérésről szóló jogszabályok állapítják meg. A termőföldre

12 vonatkozó szabályokat a haszonbérletre vonatkozó szabályok kivételével- a ténylegesen mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földekre is alkalmazni kell. A termőföld fogalmi körébe tartozik az erdőművelési ágú föld is. Ennek ellenére a törvény hatálya nem terjed ki az erdő létesítésére, rendeltetésére, kezelésére, használatára, értékelésére és megszüntetésére, továbbá az erdőgazdálkodásra és az erdő védelmére, mivel ezeket a szabályokat külön törvény, az erdőtörvény állapítja meg A tanyákkal kapcsolatos szabályozás A földügyi szabályozásban mindig sajátos problémaként jelentkezik a tanyák, mint önálló ingatlanok kezelésének kérdésköre. A sajátosságot az okozza, hogy a tanya beépített földrészlet, vagyis olyan, ahol az épülethez föld is tartozik. A Tt. értelmében a tanya: a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terménytárolás) céljára létesített lakó, illetőleg gazdasági épület, épületcsoportok és az azonos helyrajzi szám alatt hozzátartozó föld együttese. Ez a meghatározás összhangban van azzal a ténnyel, hogy a tanyákat az as évek földrendezései során általában egy kh, vagyis hozzávetőlegesen 6000 m 2 területnagysággal önálló helyrajzi szám alatt visszahagyták, tanyakörüli nagyüzemi gazdálkodás alá vont földektől függetlenítették. A fogalom meghatározása ugyanakkor nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy utólag keletkezzenek tanyák egy újonnan létesített épület körüli földből Zártkerti földek A tanya fogalmához kapcsolódóan kell megemlíteni a zártkerti földek helyzetét. A zárkerti földek megkülönböztetése külterületen belül ugyanis megszűnt. Ahol a jogszabály zártkertre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, ott a továbbiakban zártkerten a külterületi földet kell érteni. Ma vannak egyrészt olyan zártkertek, ahol állandó jellegű épületek vannak, ezek a beépített zártkerti földek. Ezeket a beépített zártkerti földeket az Építésügyi Hatóságok lakóháznak, üdülőépületnek, vagy egyéb épületnek minősítettek. Köztudott, hogy a zártkertben lakó, vagy üdülőépületet engedéllyel nem lehetett létesíteni. Vannak viszont olyan zártkertek, amelyeken lakóépületek, illetve semmilyen felülépítmény nem található.

13 Értelemszerűen nem lehet tanyának tekinteni az olyan épületet és a hozzá tartozó volt zártkerti földet, amelyet az Építésügyi Hatóság üdülőnek minősített és az ingatlan nyilvántartásban is így szerepel. Azt a volt zártkerti földet viszont, amelyen lakó- vagy gazdasági épület, illetőleg mindkettő van a Tt. szabályainak alkalmazása során tanyaként kell figyelembe venni A termőföld tulajdonjogának megszerzése A termőföld tulajdonjogának megszerzése körében a Tt. különböző korlátozásokat és tilalmakat állít fel. a.) A tulajdonszerzés fogalma: Tt. tulajdonszerzésnek tekinti a termőföld tulajdonjogának ide értve a részarányként meghatározott tulajdont is- bármilyen jogcímen (szerzésmódon) történő megszerzését. Nem tekinti tulajdonszerzésnek a Tt. a törvényes örökléssel, az elbirtoklással, a ráépítéssel, a kisajátítással és a kárpótlási célú árverés során történő tulajdonszerzést. Ezen túlmenően a Tt. a tulajdonszerzésnek nem minősülő esetek körét egyes jogalanyokhoz kapcsolódóan is bővíti (pl. egyházi jogi személy a javára szóló végrendelet alapján) korlátlan mértékű termőföldet szerezhet. A termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szabályokat a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földekre is alkalmazni kell. b.) A belföldi magánszemélyek tulajdonszerzése: A belföldi magánszemélyek részére Tt. a termőföld tulajdonjogának megszerzését olyan mértékben teszi lehetővé, hogy a belföldi tulajdonában legfeljebb 300 hektár (ha) nagyságú, vagy 6000 aranykorona (AK) értékű termőföld legyen. Ez a megfogalmazás nem hagy kétséget a felől, hogy a rendelkezés a már meglévő és a megszerezhető termőföld tulajdon együttes mértékét kívánja meghatározni. Figyelmet érdemel továbbá, hogy a rendelkezés vagylagossága a szerzési lehetőség megállapításánál a területnagyság túllépésére lehetőséget ad. A 6000 AK értékű termőföld ugyanis átlagosan hektáronként 20 AK értékkel számítva 300 hektár nagyságú termőföldnek felel meg. Minél kisebb tehát akár a meglévő, akár a megszerezni kívánt termőföld AK értéke a hektáronkénti 20 AK-nál, annál nagyobb területű termőföld tulajdonjoga szerezhető meg. Például hektáronként 10 AK értékű termőföldből 600 hektár nagyságú szerezhető meg tulajdonul.

14 A belföldi magánszemély fogalma nincs meghatározva csak a külföldi magánszemélyé. A külföldi magánszemély fogalmából azonban az következik, hogy Tt. belföldi magánszemélynek tekinti a magyar állampolgárt, továbbá a bevándorolt, vagy menekültként elismert külföldi állampolgárt. Figyelembe kell venni továbbá, hogy mind a tulajdonban már meglévő, mind pedig a megszerezni kívánt tanya területén lévő termőföld a tulajdonszerzési lehetőség megállapításánál figyelmen kívül marad. Ez a rendelkezés a legfeljebb 6000 m 2 területnagysággal kialakított tanyák területén lévő termőföldeket kedvezményezi. A szabály gyakorlatilag az jelenti, hogy a magánszemély korlátlan számú tanyát szerezhet meg tulajdonul akkor is, ha annak területén termőföld van. Termőföld vagy tanya eladása esetén 2002 évtől további szigorítások kerültek bevezetésre, amely az elővásárlási jog bevezetését jelenti. Így elővásárlási jog illeti meg: a) haszonbérlőt, felesbérlőt, részesművelőt, jogi személy vagy jogi személy nélküli más szervezet haszonbérlő esetén annak helyben lakó természetes személy tagját, illetve helyben lakó részvényesét, b) helyben lakót, c) Magyar Államot. Megjegyzés: a helyben lakó szomszéd és a helyben lakó jogosulti csoporton belül az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje a következő: a) családi gazdálkodó b) nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, illetőleg egyéni mezőgazdasági vállalkozó c) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli más szervezet esetén annak helyben lakó természetes személy lakó vagy helyben lakó részvényese. Az elővásárlási jog nem áll fenn közeli hozzátartozó, tulajdonostársak között és zártkerti terület esetén. A termőföld vagy tanya értékesítése esetén a tulajdonos köteles az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt az elővásárlásra jogosultakkal közölni. (Kivéve: az ajánlat az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett.) Az ajánlatot teljes terjedelemben kell közölni. A közlésből ki kell tűnnie annak is, hogy az ajánlattevő elővásárlásra jogosult-e, és ha igen melyik jogcímen.

15 Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik. Az ajánlattal egybehangzó elfogadó nyilatkozat létrehozza a szerződést, amelyet az alakszerűségi követelmények betartásával kell elkészíteni és az illetékes földhivatalhoz benyújtani a tulajdoni jog átvezetése végett. Az elővásárlási jog megkerülésével létrehozott szerződés semmis, így az az érvénytelenség jogkövetkezményeit vonja maga után. c.) A belföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli más szervezetek tulajdonszerzése A belföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli más szervezetek tulajdonszerzési lehetőségei rendkívül korlátozottak. Ez annyit jelent, hogy a Tt. csak az egyes, általa meghatározott jogi személyeknek kivételként engedi meg azt, hogy termőföldre tulajdonjogot szerezzenek, mivel az ilyen szerzésre egyébként általános tilalmat ír elő. Kivétel így: - A termőföldre területnagyságban, illetőleg AK értékben meghatározott korlátozás nélkül szerezhet tulajdonjogot a Magyar Állam, az Önkormányzat, az Erdőbirtokossági Társulat a Legelőbirtokossági Társulat és a Közalapítvány. - Egyházi jogi személy végintézkedés (végrendelet, öröklési szerződés és halál esetére szóló ajándékozás) továbbá ajándékozási, tartási vagy gondozási szerződés alapján korlátlanul szerezhet tulajdonjogot a termőföldre. A tulajdonszerzésből kizárt jogi személye természetesen a termőföld tulajdonjogát az elbirtoklás és ráépítés jogcímén megszerezheti. Nincs azonban arra lehetőség, hogy a gazdasági társaságok a termőföldre nem pénzbeni hozzájárulás (apport) címén szerezzenek termőföldre tulajdonjogot. d.) A külföldiek tulajdonszerzése A külföldi magánszemély és jogi személy (együtt: külföldi) termőföld és védett természeti terület tulajdonjogát nem szerezheti meg. A védett természeti területek között nemcsak termőföldek, hanem művelés alól kivett területek is lehetnek. A külföldi esetében sem kizárt azonban a törvényes örökléssel, az elbirtoklással, a ráépítéssel és a kárpótlási árverés során történő tulajdonszerzés. A külföldiek részére is adott a lehetőség a meglévő termőföld tulajdon elcserélésére, közös tulajdonának megszüntetése és kisajátítás esetén a kártalanítási összegből újabb termőföld megszerzésére. A külföldiekre vonatkozó tulajdonszerzési tilalom alól nincsenek kivéve a

16 tanyák sem. A főszabály alól kivételt képez az az önálló ingatlan, földrészlet, legfeljebb 6000 m 2 területtel kialakítva, amelynek tulajdonjogát a külföldi a termőföldnek nem minősülő más ingatlanokra vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint megszerezheti. A külföldi jogi vagy magánszemély a termőföldnek és védett természeti területnek minősülő ingatlan tulajdonjogát a deviza törvény előírásainak megtartásával, külön eljárás eredményeként kapott engedély birtokában szerezheti meg. Ez a szerzési engedély. Az engedélyezési rendszer a hatásköri és eljárási szabályait a 7/1996. (I. 18.) korm. sz. rendelet szabályozza, amely január 26. napjától van hatályban. További liberalizációt jelentett, hogy február 1. óta a külföldi állampolgároknak jogi lehetőségük van arra, miszerint önálló vállalkozóként a magyar állampolgárokra vonatkozó feltételekkel, egyéni vállalkozás vagy egyéni cég formájában Magyarországon gazdasági tevékenységet kezdjenek, illetőleg folytassanak. Ennek alapvető feltétele, hogy a külföldi állampolgár a magyar jogszabályok rendelkezései szerint cselekvőképes legyen, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezzen és ne legyen kizárva az egyéni vállalkozásból. Ez a gyakorlat oldaláról azt jelenti, hogy amennyiben a külföldi állampolgár mint egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég kívánja a belföldi ingatlan tulajdonjogát érvényesen megszerezni, ugyanúgy mintha magánszemély pozícióban szerezne tulajdonjogot a hatósági engedéllyel rendelkeznie kell. Tovább egyszerűsödött a magyarországi helyzet, amennyiben az önálló vállalkozóként Magyarországon letelepedő külföldi természetes személy a vállalkozás céljára belföldi ingatlan tulajdonjogát kívánja megszerezni, úgy az ingatlanszerzést engedélyezni kell. Ez az eljárás kötelező és nem mérlegelési jogkört biztosít a hatóságok részére. Az engedélyt természetesen abban az esetben kötelező kiadni, ha az ingatlan közvetlenül szükséges annak a gazdasági tevékenységnek a gyakorlásához, amelyre letelepedett. Ez a módosító rendelkezés annak az európai megállapodás hatása, amely hazánkban az évi I. törvénnyel került kihirdetésre. Magyarország ugyanis vállalta, hogy az európai közösség állampolgárai számára biztosítja az önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedés esetén az ingatlan szerzés tekintetében a könnyítések bevezetését. Amennyiben a külföldi a vállalkozói igazolványát visszaadja, illetve cégjegyzékből történő törlését kéri, úgy egy éven belül köteles az ingatlant elidegeníteni, vagy a tulajdonjogát a szerzésre vonatkozó szabályok szerinti fenntartását a Megyei Önkormányzat Közigazgatási Hivatal vezetőjénél kérelmezni.

17 1.3. A termőföld használata A termőföld haszonbérlete A termőföld hasznosítása fontos nemzetgazdasági érdek, annak kötelezettségét törvényi szinten kell előírni a földhasználók számára. A földhasználati megállapodások leggyakrabban haszonbérleti szerződés formájában jelennek meg. a.) A haszonbérlet alanya A haszonbérleti szerződés a haszonbérbe adó és a haszonbérlő között jön létre, amelynek alapján a haszonbérlő jogot nyer arra, hogy valamely meghatározott mezőgazdasági földterületet időlegesen használjon és annak hasznait szedje. A haszonbérbe adó pedig arra válik jogosulttá, hogy a haszonbérlőtől a dolog használata és hasznai szedése ellenében haszonbért követeljen. A haszonbérbe adó általában a mezőgazdasági földterület tulajdonosa, de lehet bárki, aki a haszonbérlet tárgyával jogosan rendelkezik (például vagyonkezelő, haszonélvező). A haszonbérlő általában bármilyen magánszemély vagy jogi személy lehet. b.) A haszonbérlet tárgya A haszonbérlet tárgya lehet termőföld, haszonbérbe adható azonban termőföldnek nem minősülő, de ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld is. c.) A haszonbérlet időtartalma A belföldi és külföldi magánszemély és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet egyaránt csak határozott időre köthet haszonbérleti szerződést. A haszonbérleti szerződés leghosszabb időtartamát a törvény művelési áganként határozza meg. Ennek megfelelően ez az időtartam erdő, továbbá szőlő és gyümölcsös művelési ágú, valamint más ültetvénnyel betelepített termőföld kivételével- legfeljebb 10 év. Erdőművelési ágú területre, illetve erdőtelepítésre vonatkozó haszonbérleti szerződés legalább a termelési időszak (vágásérettségi kor) lejártát követő ötödik év végéig lehet megkötni.

18 Szőlő és gyümölcsös művelési ágú és más ültetvénnyel betelepített termőföldre, illetve szőlő, gyümölcsös vagy más ültetvény telepítése céljából a haszonbérleti szerződést legalább annak az évnek a végéig lehet megkötni, amíg a szőlő, gyümölcsös, illetőleg ültetvény értékkel bír. d.) A haszonbérelhető terület nagysága A haszonbérelhető terület legfeljebb 300 ha nagyságú vagy 6000 AK értékű lehet. Ez alól a főszabály alól kivétel az a rendelkezés, amely lehetővé teszi, hogy gazdasági társaság és szövetkezet legfeljebb 2500 hektár nagyságú vagy AK értékű termőföldet vegyen haszonbérbe. Korlátozás során figyelmen kívül kell hagyni azt a termőföldet, amelyet a szövetkezet tagjaitól, illetőleg a gazdasági társaság üzletrész tulajdonosaitól haszonbérel. Külföldi magán- és jogi személy legfeljebb 300 ha területnagyságú, vagy 6000 AK értékű termőföldet vehet haszonbérbe. e.) A haszonbérleti szerződés tartalma A haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő köteles a használat és a hasznok szedése fejében haszonbért fizetni. A haszonbér nagyságát a kereslet-kínálat viszonyai határozzák meg. A helyi adottságok sokféleségére figyelemmel ezért a jogi szabályozás mellőzi a haszonbérleti díjak tételes, vagy akárcsak iránymutató jellegű megállapítását. A haszonbérleti díj tehát a felek megállapodásának függvénye. Megállapítása történhet pénzben vagy terményben, de az is lehetséges, hogy mindkettőben: ez utóbbi esetben a pénzben meghatározott ellenszolgáltatás mellett természetbeni szolgáltatást is köteles a haszonbérlő teljesíteni (pl. termény). A haszonbért időszakonként utólag kell megfizetni. A mezőgazdasági haszonbér mérséklésére, illetve elengedésére kerülhet sor arra az évre, amelyben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény miatt az átlagos termés 2/3-a sem termett meg. Az általános szabály szerint haszonbérleti szerződés akár szóban, akár írásban is köthető. A mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásánál azonban kötelező az írásbeliség betartása. A nem írásban kötött haszonbérleti szerződés tehát semmis. A haszonbérleti szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, vita esetén a szerződés módosítását a bíróságtól kérheti. f.) Előhaszonbérlet A termőföldre és tanyára az alábbi sorrendben előhaszonbérleti jog illeti meg: - a volt haszonbérlőt - a helyben lakó szomszédot

19 - a helyben lakót. Megjegyzés: a helyben lakó szomszéd és helyben lakó csoporton belül az előhaszonbérleti jog gyakorlásának a sorrendje a következő: - családi gazdálkodó - nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó - jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet. Az előhaszonbérleti jog nem áll fenn közeli hozzátartozók esetében, illetve zártkerti területnek minősülő földeknél. Az előhaszonbérlet gyakorlására vonatkozó eljárás azonos a tulajdonjog szerzésénél irányuló szabályokra, miszerint az ajánlat a föld fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatalnál kerül kifüggesztésre, amelyre tett elfogadó nyilatkozat hozza létre a haszonbérleti szerződést. Az előhaszonbérleti jogra vonatkozó szabályok megsértésére kötött szerződés, az érvénytelenség jogkövetkezményeit vonja maga után. g.) A haszonbérleti szerződés megszűnése A haszonbérleti szerződés a felek között tartós jogviszonyt hoz létre, amely többféle módon szüntethető meg, ennek esetei: a.) A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. b.) A felek a szerződést közös megegyezéssel felbontják. c.) A szerződésben kikötött határozott idő eltelik. d.) A szerződést rendes felmondással megszűntetik. e.) A szerződést azonnali hatályú felmondással megszűntetik. A haszonbérlet megszűnésével kapcsolatosan meg kell említeni a haszonbérlő elhalálozására vonatkozó szabályokat, amely az örökösök helyzetét rendezi. A haszonbérlő örökösei a mezőgazdasági haszonbérletet a gazdasági év végére akkor is felmondhatják, ha az örökhagyó a gazdasági év végét megelőző 6 hónapon belül halt meg. A örökös felmondási jogát azonban a jogszabály korlátozza, mivel ezen jogukkal csak a hagyatéki eljárás jogerős befejezésének időpontjától számított 30 napon belül élhetnek. Előhaszonbérleti jog illeti meg a volt haszonbérlőt. A volt haszonbérlő azt nem követelheti, hogy a lejárt haszonbérleti szerződést hosszabbítsák meg, de annak nem lehet akadálya, hogy a megváltozott feltételekhez igazodva a felek új szerződést kössenek egymással. Amennyiben a haszonbérbe adó harmadik személlyel meg tud állapodni a volt haszonbérlő számára adódik

20 még egy lehetőség arra, hogy korábbi álláspontját felülvizsgálva a harmadik személlyel kötött haszonbérleti szerződés feltételeit magára nézve kötelezően elfogadja és egyoldalú nyilatkozattal a harmadik személy helyébe lépjen A földhasználati nyilvántartás Az évi XLVIII. törvény vezette be a földhasználati nyilvántartást, amelyet január 1.-től a Földhivataloknak kell vezetniük. A földhasználati nyilvántartás célja: egyrészt alapja a földhasználathoz kötött támogatások igénybevételének, a használat ellenőrzésének, másrészt a földhivatalok számára pedig lehetővé válik a földhasználatra vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése. a.) A földhasználati nyilvántartás módja: A földhasználati nyilvántartás az ingatlan nyilvántartás tartalmára épül. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan nyilvántartás szerinti jogok, tények és adatok alapján és csak ahhoz képest kerület be valaki jogosultként a földhasználati nyilvántartásba. Éppen ezért a földhasználati nyilvántartási is hasonló berendezkedésű, mint az ingatlan nyilvántartás, különben a kettő nem kapcsolható egymáshoz. Ennek megfelelően a nyilvántartás alapegysége itt is a településenként nyilvántartásba vett önálló földrészlet. b.) A földhasználati nyilvántartás tárgya: A földhasználati nyilvántartás tárgya a termőföldre, a jogszerű használó által bármely jogcímen megszerzett termőföld használati jog. c.) Földhasználati hatáskör: A földhasználati nyilvántartás a január 1-én hatályba lépő termőföld törvény módosítása alapján a Körzeti Földhivatalok vezetik. A Körzeti Földhivatal önálló nyilvántartást vezet az illetékességi területéhez tartozó termőföldekről, valamint mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról. d.) A bejelentési kötelezettség alá eső földek: Bejelentési kötelezettség alá esik

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

AGRÁRJOG JEGYZET 2012

AGRÁRJOG JEGYZET 2012 AGRÁRJOG JEGYZET 2012 AGRÁRJOG VIZSGA TÉMAKÖREI 2011/2012. I. félév (dec-jan. vizsgaidőszak) 1. A kárpótlás, mint a termőföld megszerzésének sajátos módja. (a tulajdonszerzésre jogosultak, a tulajdon megszerzésnek

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás. Sopron, 2008.

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás. Sopron, 2008. ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás Sopron, 2008. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás Készült: Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató

Részletesebben

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13139. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT DE AMTC AVK 2007 2 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet а ь : Z'АI аып, szám : i tr 0 К 2013. évi.... törvény Ё гк b е U: 23':3 1'^IС G ; e а mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELÉRE

MEZŐGAZDASÁGI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELÉRE Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék MEZŐGAZDASÁGI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELÉRE Készítette: Gerda Anikó Konzulens: Dr. Olajos István Miskolc

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 14B400-as adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 14B400-as adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 14B400-as adatlap kitöltéséhez) Az adatlapot az illetéktörvény szerint bejelentésre kötelezett személynek kell ingatlan ajándékozása vagy ingatlan visszterhes vagyonszerzés útján

Részletesebben

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének állami útja I. Az emberi társadalmakban minden időszakban fontos szerepet játszott a föld, az ingatlan. Kezdetben

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni? AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Ajándékozással történt

Részletesebben

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés

Részletesebben

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével szabályozza a vállalkozások cégalapításának,

Részletesebben

Van megoldás. Földtörvény. Földtörvény 2007.indd 1 2008.01.03. 9:20:34

Van megoldás. Földtörvény. Földtörvény 2007.indd 1 2008.01.03. 9:20:34 Van megoldás Földtörvény Földtörvény 2007.indd 1 2008.01.03. 9:20:34 Földtörvény 2007.indd 2 2008.01.03. 9:20:34 Van megoldás Földtörvény A Barankovics István Alapítvány Van megoldás sorozatának újabb

Részletesebben

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter *

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter * A cégtemetők adó- és büntetőjogi vonatkozásai Darai Péter * agyarországon elsősorban a vállalkozás szabadságának köszönhetően a gazdasági társaságok száma több százezres nagyságrendű, ezért a gazdasági

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

Rubeus Egyesület KÜZDELEM AZ INGATLAN-VISSZAÉLÉSEK ELLEN. (2770/2004 OBmB Bűnmegelőzési Kutatási Pályázat)

Rubeus Egyesület KÜZDELEM AZ INGATLAN-VISSZAÉLÉSEK ELLEN. (2770/2004 OBmB Bűnmegelőzési Kutatási Pályázat) Rubeus Egyesület KÜZDELEM AZ INGATLAN-VISSZAÉLÉSEK ELLEN (2770/2004 OBmB Bűnmegelőzési Kutatási Pályázat) 1072 Budapest Akácfa u. 22. tel.: 06-20/6695629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Készítette:

Részletesebben

Építési mûszaki ellenõri szakképzés

Építési mûszaki ellenõri szakképzés Építési mûszaki ellenõri szakképzés JOGI ISMERETEK TERC Sorozatszerkesztõ: Dr. Neszmélyi László okl. építõmérnök Szerzõ: Dr. Csanádi Károly ügyvéd Dr. Csanádi Károly, 2008 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Részletesebben

Az új földtörvény vitaanyaga. A magyar föld védelmében

Az új földtörvény vitaanyaga. A magyar föld védelmében Az új földtörvény vitaanyaga A magyar föld védelmében A termőföldről szóló 1994. évi. LV. törvény hazánknak az Európai Unióhoz történt csatlakozása előtti időszakban lépett hatályba. A törvény legfontosabb

Részletesebben