Földművelésügyi igazgatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földművelésügyi igazgatás"

Átírás

1 Földművelésügyi igazgatás Szerzők: Dr. Madejné Dr. Sztipits Katalin Dr. Dienes Gyula Dr. Podmaniczky Gábor Dr. Magyar Károly Dr. Visnyei László Sipos Géza Prokop József Pintér Károly Fábián Gyula Katonáné Kovács Judit Lektor: Dr. Szűcs Endre Bagyinka Tamás Horváth Péter Dr. Bálint Tibor Szemerédy Miklós Szendrei László Dr. Palotás Gábor Tar Ferenc Szerkesztő: Dr. Pető Károly

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS A földügyi szakigazgatási intézmények rendszere, szervezeti felépítése, főbb feladat és hatásköre A földügyi szakigazgatási intézmények tevékenységének jellege A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Megyei Földhivatalok Körzeti Földhivatalok Földtulajdon Fogalmak A tanyákkal kapcsolatos szabályozás Zártkerti földek A termőföld tulajdonjogának megszerzése A termőföld haszonbérlete A földhasználati nyilvántartás Önálló birtoktagok kialakítása Önkéntes földcsere A termőföld közös tulajdon megszüntetésének szabályai Ingatlan-nyilvántartás Az ingatlan-nyilvántartás tárgya Az ingatlan-nyilvántartás tartalma Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető tények Az ingatlan-nyilvántartás részei Az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályai Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartásból NÖVÉNY ÉS TALAJVÉDELMI SZAKIGAZGATÁS Növényvédelmi szakigazgatás Növényvédelem, növényegészségügy jogi szabályozási rendszere A növényvédelmi igazgatás szervezete... 33

3 Növényvédelem Növényvédelmi tevékenység Állami védekezés Közérdekű védekezés Növényegészségügyi vizsgálatok Növényvédő szerek engedélyezése Engedélyezési kötelezettség Forgalomba hozatali és felhasználási engedély Kísérleti célú felhasználás Eseti felhasználási engedély Növényvédő szerek felhasználása Általános előírások Különleges alkalmazási előírások A növényvédő szer felhasználás képzettségi feltételei Forgalmazás engedélyezése Árusítás, szállítás, tárolás Növényvédelmi gépek és szóróberendezések A környezet és a természet védelme Az ember egészségének védelme Kártalanítás Növényvédelmi bírság Növényvédelmi szabálysértés Talajvédelmi szakigazgatás A talajvédelem szükségessége A talaj védelméről rendelkező jogszabály Az állam talajvédelmi kötelezettségei A földtulajdonos és a földhasználó talajvédelmi kötelezettségei A termőföldön beruházó és üzemeltető talajvédelmi kötelezettségei A talajvédelmi hatóság és szakigazgatási feladatai A talajvédelmi hatóság intézmény- és fórumrendszere A talajvédelmi hatóság feladatai Talajvédelmi hatósági tevékenységek A talajvédelmi kötelezettségek megsértése esetén alkalmazható szankcionálás... 60

4 Irodalomjegyzék ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKIGAZGATÁS Állat-egészségügyi szakigazgatás Az állat-egészségügyi szakigazgatás szervezete A miniszter állat-egészségügyi feladat- és hatásköre A minisztérium állat-egészségügyi feladat- és hatásköre A megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások feladatai Az állomások szerveinek és szakembereinek feladatai Hatósági jogkörrel nem rendelkező egyéb állami állat-egészségügyi szervek A települési önkormányzatok állat-egészségügyi feladatai Az állatbetegségek megelőzésének főbb szabályai Az állatbetegségek külföldről való behurcolásának megakadályozása Állattartás Állatok takarmányozása Az állatok szaporítása Állati hulladék ártalmatlanná tétele Állatok forgalmazása Állatgyógyászati készítmények Állatok védelme Az állatbetegségek leküzdésének főbb szabályai Élelmiszer-ellenőrzés Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény HALÁSZATI SZAKIGAZGATÁS A halászati szakigazgatás szervezete A halászati jog A halászati jogosult A hal tulajdona A halfogásra jogosító iratok Tilalmak és korlátozások Területi korlátozások

5 Tiltott halfogási módok A használható eszközök Tiltott halak Tilalmi időszakok Méretkorlátozások Mennyiségi korlátozások A halgazdálkodási és halvédelmi bírság VADÁSZATI SZAKIGAZGATÁS A magyar vadászati szakigazgatás kialakulása A vadászati szakigazgatás szervezeti felépítése és eljárási szabályai A földművelésügyi miniszter feladatai A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium feladatai Az elsőfokú (megyei) vadászati hatóság feladatai A vadászati jog A vadászatra jogosult A vad tulajdonjoga A vadászati jog gyakorlása és hasznosítása A vadászatra jogosító engedélyek A vadászjegy és a vadászati engedély Vadászati tilalmak Vadvédelmi hozzájárulás, vadgazdálkodási bírság, vadvédelmi bírság A vadgazdálkodási tevékenység tervszerűsége Országos Vadgazdálkodási Adattár A vadászati igazgatás pénzügyi forrásai ERDÉSZETI SZAKIGAZGATÁS Bevezetés Az erdészeti szakigazgatás célja és feladatai A magyar erdészeti szakigazgatás felépítése és kapcsolatai Alapfogalmak Az erdő, a fásítás, az erdőterület fogalma Az erdőgazdálkodási tevékenység Az erdészeti igazgatási egységek Az erdőgazdálkodási egységek

6 6.5. Az erdészeti szakigazgatás feladatai Szakigazgatási feladatok Az erdőtervezés rendszere A körzeti erdőterv: Erdőgazdálkodásai üzemterv Az Országos Erdőállomány Adattár Erdőrészlet megosztásának átvezetése Hiteles erdőtervi térkép biztosítása Hatósági feladatok A művelési ág megállapítása Az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele Az erdő elsődleges rendeltetésének meghatározása Az üzemterv és jóváhagyása Az éves erdőgazdálkodási terv jóváhagyása Erdőfelújítás Erdőnevelés Erdővédelem Az erdei haszonvételek szabályozása Az erdőterület igénybevételének engedélyezése Az erdőterület megosztása Az erdő őrzése, a szakirányítás Az erdőterület látogatása Az erdészeti igazgatás szervezeti felépítése, eljárási szabályai A miniszter feladatai Az Állami Erdészeti Szolgálat feladatai Erdőfenntartási járulék, erdőgazdálkodási bírság, erdővédelmi bírság Az erdőfenntartási járulék Erdőgazdálkodási bírság Erdővédelmi bírság Az erdőgazdálkodás támogatása Az erdőtelepítés támogatása Támogatási rendszer az EU-hoz csatlakozás után Az erdőfelújítás és az erdőnevelés támogatása Egyéb támogatások

7 6.9. Az erdőgazdálkodási tevékenység megindításának rendszere Irodalomjegyzék - Jogszabályok ŐRZÉSI FELADATOK SZABÁLYOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN Alapfogalmak A mezei őrszolgálat A mezei őrszolgálat megalakítása A mezőőr Tanfolyam és vizsga A mezőőri intézkedés A kényszerítő eszközök alkalmazásának feltételei és szabályai Idegenek tartózkodásának szabályai a működési területen Intézkedés bűncselekmény észlelése esetén és a helyszín biztosítása Intézkedés rendkívüli esemény és talált tárgyak és állatok esetén Hegyőrség Természetvédelmi őrszolgálat Az erdő őrzése Alapfogalmak Az erdő őrzése Erdei haszonvételek Az erdővédelmi bírság Hivatásos vadász Jogi háttér Hivatásos vadász A vadászat és vadásztatás feltételei Halőri szolgálat A halászat feltételei Halőr A horgászat feltételei Irodalomjegyzék AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK Bevezetés

8 8.2. Az Európai Unió mezőgazdasághoz kapcsolódó környzetvédelmi szabályozási rendszere Keresztmegfelelés környezetvédelmi minimumfeltételek biztosítása Környezetvédelmi irányelvek 1782/2003/EK rendelet Irányelvek a magyar szabályozásban Jó mezőgazdasági- és ökológiai állapot 1782/2003/EK rendelet /2004. (I. 13.) FVM RENDELET évi LXXIII. törvény Környezetvédelmi előírások az agrártámogatások igénylése esetén A "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" biztosításának előírásai A "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" előírásai Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrár-környezetvédelmi előírások NVT Helyes Gazdálkodási Gyakorlat NVT Melléklet Melléklet Irodalom

9 1. FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS 1.1. A földügyi szakigazgatási intézmények rendszere, szervezeti felépítése, főbb feladat és hatásköre A földügyi szakigazgatási intézmények tevékenységének jellege A földügyi szakigazgatási szervek működése a hatósági és szolgáltatói tevékenységekre terjed ki. A hatósági feladatait az államigazgatási eljárás általános szabályait tartalmazó évi IV. tv. (Áe) alapján látja el. A földügyi szakigazgatási szervek a hatósági feladatokon túl szolgáltatási tevékenységet végeznek. A földügyi szakigazgatás korszerűsítési stratégiája - a szolgáltató jelleg erősítése, a minőségi adatkészlet és adatszolgáltatás - az önfinanszírozás részbeni megteremtését szolgálja A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium A földügyi szakigazgatás központi szerve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. A miniszter a földügyi szakigazgatási tevékenység országos és helyi jelentőségű feladatainak ellátása érdekében földhivatalt létesíthet, megszüntethet, illetve összevonhat. Földhivatal működik a megyékben, a fővárosban, körzetekben, ezeket nevezzük megyei, fővárosi, illetve körzeti földhivataloknak. A földügyi szakigazgatási feladatokat első fokon a Körzeti Földhivatal, másodfokon a Megyei Földhivatal látja el. A földhivatalai hálózatot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium irányítja. Ehhez a hálózathoz a Fővárosi Földhivatal, Fővárosi Kerületek Földhivatal, 19 megyei és 115 körzeti szintű földhivatal tartozik. E szervezet kezeli kb. 7 millió földrészlet és 1,5 millió egyéb önálló ingatlan adatait.

10 Megyei Földhivatalok A Megyei Földhivatalok államigazgatási (hatósági és operatív szolgáltató) intézmények, amelyek szakigazgatási és szolgáltatási feladataikat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Szakminisztérium irányítása alatt önállóan és teljes felelősséggel végzik. A Megyei Földhivatal tevékenységei: - Vezetés: - tervezés - erőforrások elosztása - helyi szintű közösségkapcsolat - adatszolgáltatás a felsőbb vezetési szintnek - Földmérés - a nagy méretarányú térképek készítésének leszerződése - a térképkészítés minőségbiztosítása - a geodéziai hálózat pontjainak fizikai karbantartása - privatizációs, földrendezési projektek végrehajtása - nagytömegű adatszolgáltatás - Ingatlan-nyilvántartás - a privatizáció végrehajtásának támogatása - panaszügyek intézése - nagytömegű adatszolgáltatás - Földminősítés és földvédelem - a privatizáció végrehajtásának támogatása - földminősítés és értékelési tevékenység - a termőföld védelme - a földhasználat figyelemmel kísérése - Pénzügy, gazdasági kalkulációk

11 Körzeti Földhivatalok A körzet sajátos közigazgatási egység. A földhivatal működési területe (illetékessége) több településre - városra, községre - terjed ki. Ezeket körzeteknek nevezzük, innen ered a földhivatal megnevezése is. A körzeti földhivatalok mérete és létszáma eltérő. A körzeti földhivatalok általános struktúrája: - ingatlan-nyilvántartás - földmérés - földmérés, földvédelem A körzeti földhivatal tartja karban a tulajdoni lapokat, kataszteri alaptérképeket, kezeli a változásokat és a nyilvántartással kapcsolatos kérelmeket. A körzeti földhivatalok főbb tevékenységei: - a tulajdoni lapokon a változások vezetése az alábbi vonatkozásban: - a keletkezett új földrészletek bejegyzése - változás a földrészlet méretében, a tulajdon, használat, stb. jog, hasznosítás valamint jelzálogjog és terhek bejegyzése - térképi változások nyilvántartása - vázrajzok vizsgálata, minőségbiztosítás 1.2. Földtulajdon Fogalmak A termőföldről szóló 1994 évi LV. törvény (továbbiakban: Tt.) június 27-én lépett hatályba. Alapvető fontosságú a törvény hatályának és az ehhez kapcsolódó fogalmaknak az ismerete. A Tt. hatálya kiterjed az ország területén lévő valamennyi termőföldre. Termőföldnek minősül az a külterületi földrészlet, amit az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, gyep, nádas és erdőművelési ágban, vagy halastóként tartanak nyilván. A földrészlet fogalmát a földmérésről szóló jogszabályok állapítják meg. A termőföldre

12 vonatkozó szabályokat a haszonbérletre vonatkozó szabályok kivételével- a ténylegesen mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földekre is alkalmazni kell. A termőföld fogalmi körébe tartozik az erdőművelési ágú föld is. Ennek ellenére a törvény hatálya nem terjed ki az erdő létesítésére, rendeltetésére, kezelésére, használatára, értékelésére és megszüntetésére, továbbá az erdőgazdálkodásra és az erdő védelmére, mivel ezeket a szabályokat külön törvény, az erdőtörvény állapítja meg A tanyákkal kapcsolatos szabályozás A földügyi szabályozásban mindig sajátos problémaként jelentkezik a tanyák, mint önálló ingatlanok kezelésének kérdésköre. A sajátosságot az okozza, hogy a tanya beépített földrészlet, vagyis olyan, ahol az épülethez föld is tartozik. A Tt. értelmében a tanya: a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terménytárolás) céljára létesített lakó, illetőleg gazdasági épület, épületcsoportok és az azonos helyrajzi szám alatt hozzátartozó föld együttese. Ez a meghatározás összhangban van azzal a ténnyel, hogy a tanyákat az as évek földrendezései során általában egy kh, vagyis hozzávetőlegesen 6000 m 2 területnagysággal önálló helyrajzi szám alatt visszahagyták, tanyakörüli nagyüzemi gazdálkodás alá vont földektől függetlenítették. A fogalom meghatározása ugyanakkor nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy utólag keletkezzenek tanyák egy újonnan létesített épület körüli földből Zártkerti földek A tanya fogalmához kapcsolódóan kell megemlíteni a zártkerti földek helyzetét. A zárkerti földek megkülönböztetése külterületen belül ugyanis megszűnt. Ahol a jogszabály zártkertre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, ott a továbbiakban zártkerten a külterületi földet kell érteni. Ma vannak egyrészt olyan zártkertek, ahol állandó jellegű épületek vannak, ezek a beépített zártkerti földek. Ezeket a beépített zártkerti földeket az Építésügyi Hatóságok lakóháznak, üdülőépületnek, vagy egyéb épületnek minősítettek. Köztudott, hogy a zártkertben lakó, vagy üdülőépületet engedéllyel nem lehetett létesíteni. Vannak viszont olyan zártkertek, amelyeken lakóépületek, illetve semmilyen felülépítmény nem található.

13 Értelemszerűen nem lehet tanyának tekinteni az olyan épületet és a hozzá tartozó volt zártkerti földet, amelyet az Építésügyi Hatóság üdülőnek minősített és az ingatlan nyilvántartásban is így szerepel. Azt a volt zártkerti földet viszont, amelyen lakó- vagy gazdasági épület, illetőleg mindkettő van a Tt. szabályainak alkalmazása során tanyaként kell figyelembe venni A termőföld tulajdonjogának megszerzése A termőföld tulajdonjogának megszerzése körében a Tt. különböző korlátozásokat és tilalmakat állít fel. a.) A tulajdonszerzés fogalma: Tt. tulajdonszerzésnek tekinti a termőföld tulajdonjogának ide értve a részarányként meghatározott tulajdont is- bármilyen jogcímen (szerzésmódon) történő megszerzését. Nem tekinti tulajdonszerzésnek a Tt. a törvényes örökléssel, az elbirtoklással, a ráépítéssel, a kisajátítással és a kárpótlási célú árverés során történő tulajdonszerzést. Ezen túlmenően a Tt. a tulajdonszerzésnek nem minősülő esetek körét egyes jogalanyokhoz kapcsolódóan is bővíti (pl. egyházi jogi személy a javára szóló végrendelet alapján) korlátlan mértékű termőföldet szerezhet. A termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szabályokat a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földekre is alkalmazni kell. b.) A belföldi magánszemélyek tulajdonszerzése: A belföldi magánszemélyek részére Tt. a termőföld tulajdonjogának megszerzését olyan mértékben teszi lehetővé, hogy a belföldi tulajdonában legfeljebb 300 hektár (ha) nagyságú, vagy 6000 aranykorona (AK) értékű termőföld legyen. Ez a megfogalmazás nem hagy kétséget a felől, hogy a rendelkezés a már meglévő és a megszerezhető termőföld tulajdon együttes mértékét kívánja meghatározni. Figyelmet érdemel továbbá, hogy a rendelkezés vagylagossága a szerzési lehetőség megállapításánál a területnagyság túllépésére lehetőséget ad. A 6000 AK értékű termőföld ugyanis átlagosan hektáronként 20 AK értékkel számítva 300 hektár nagyságú termőföldnek felel meg. Minél kisebb tehát akár a meglévő, akár a megszerezni kívánt termőföld AK értéke a hektáronkénti 20 AK-nál, annál nagyobb területű termőföld tulajdonjoga szerezhető meg. Például hektáronként 10 AK értékű termőföldből 600 hektár nagyságú szerezhető meg tulajdonul.

14 A belföldi magánszemély fogalma nincs meghatározva csak a külföldi magánszemélyé. A külföldi magánszemély fogalmából azonban az következik, hogy Tt. belföldi magánszemélynek tekinti a magyar állampolgárt, továbbá a bevándorolt, vagy menekültként elismert külföldi állampolgárt. Figyelembe kell venni továbbá, hogy mind a tulajdonban már meglévő, mind pedig a megszerezni kívánt tanya területén lévő termőföld a tulajdonszerzési lehetőség megállapításánál figyelmen kívül marad. Ez a rendelkezés a legfeljebb 6000 m 2 területnagysággal kialakított tanyák területén lévő termőföldeket kedvezményezi. A szabály gyakorlatilag az jelenti, hogy a magánszemély korlátlan számú tanyát szerezhet meg tulajdonul akkor is, ha annak területén termőföld van. Termőföld vagy tanya eladása esetén 2002 évtől további szigorítások kerültek bevezetésre, amely az elővásárlási jog bevezetését jelenti. Így elővásárlási jog illeti meg: a) haszonbérlőt, felesbérlőt, részesművelőt, jogi személy vagy jogi személy nélküli más szervezet haszonbérlő esetén annak helyben lakó természetes személy tagját, illetve helyben lakó részvényesét, b) helyben lakót, c) Magyar Államot. Megjegyzés: a helyben lakó szomszéd és a helyben lakó jogosulti csoporton belül az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje a következő: a) családi gazdálkodó b) nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, illetőleg egyéni mezőgazdasági vállalkozó c) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli más szervezet esetén annak helyben lakó természetes személy lakó vagy helyben lakó részvényese. Az elővásárlási jog nem áll fenn közeli hozzátartozó, tulajdonostársak között és zártkerti terület esetén. A termőföld vagy tanya értékesítése esetén a tulajdonos köteles az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt az elővásárlásra jogosultakkal közölni. (Kivéve: az ajánlat az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett.) Az ajánlatot teljes terjedelemben kell közölni. A közlésből ki kell tűnnie annak is, hogy az ajánlattevő elővásárlásra jogosult-e, és ha igen melyik jogcímen.

15 Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik. Az ajánlattal egybehangzó elfogadó nyilatkozat létrehozza a szerződést, amelyet az alakszerűségi követelmények betartásával kell elkészíteni és az illetékes földhivatalhoz benyújtani a tulajdoni jog átvezetése végett. Az elővásárlási jog megkerülésével létrehozott szerződés semmis, így az az érvénytelenség jogkövetkezményeit vonja maga után. c.) A belföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli más szervezetek tulajdonszerzése A belföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli más szervezetek tulajdonszerzési lehetőségei rendkívül korlátozottak. Ez annyit jelent, hogy a Tt. csak az egyes, általa meghatározott jogi személyeknek kivételként engedi meg azt, hogy termőföldre tulajdonjogot szerezzenek, mivel az ilyen szerzésre egyébként általános tilalmat ír elő. Kivétel így: - A termőföldre területnagyságban, illetőleg AK értékben meghatározott korlátozás nélkül szerezhet tulajdonjogot a Magyar Állam, az Önkormányzat, az Erdőbirtokossági Társulat a Legelőbirtokossági Társulat és a Közalapítvány. - Egyházi jogi személy végintézkedés (végrendelet, öröklési szerződés és halál esetére szóló ajándékozás) továbbá ajándékozási, tartási vagy gondozási szerződés alapján korlátlanul szerezhet tulajdonjogot a termőföldre. A tulajdonszerzésből kizárt jogi személye természetesen a termőföld tulajdonjogát az elbirtoklás és ráépítés jogcímén megszerezheti. Nincs azonban arra lehetőség, hogy a gazdasági társaságok a termőföldre nem pénzbeni hozzájárulás (apport) címén szerezzenek termőföldre tulajdonjogot. d.) A külföldiek tulajdonszerzése A külföldi magánszemély és jogi személy (együtt: külföldi) termőföld és védett természeti terület tulajdonjogát nem szerezheti meg. A védett természeti területek között nemcsak termőföldek, hanem művelés alól kivett területek is lehetnek. A külföldi esetében sem kizárt azonban a törvényes örökléssel, az elbirtoklással, a ráépítéssel és a kárpótlási árverés során történő tulajdonszerzés. A külföldiek részére is adott a lehetőség a meglévő termőföld tulajdon elcserélésére, közös tulajdonának megszüntetése és kisajátítás esetén a kártalanítási összegből újabb termőföld megszerzésére. A külföldiekre vonatkozó tulajdonszerzési tilalom alól nincsenek kivéve a

16 tanyák sem. A főszabály alól kivételt képez az az önálló ingatlan, földrészlet, legfeljebb 6000 m 2 területtel kialakítva, amelynek tulajdonjogát a külföldi a termőföldnek nem minősülő más ingatlanokra vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint megszerezheti. A külföldi jogi vagy magánszemély a termőföldnek és védett természeti területnek minősülő ingatlan tulajdonjogát a deviza törvény előírásainak megtartásával, külön eljárás eredményeként kapott engedély birtokában szerezheti meg. Ez a szerzési engedély. Az engedélyezési rendszer a hatásköri és eljárási szabályait a 7/1996. (I. 18.) korm. sz. rendelet szabályozza, amely január 26. napjától van hatályban. További liberalizációt jelentett, hogy február 1. óta a külföldi állampolgároknak jogi lehetőségük van arra, miszerint önálló vállalkozóként a magyar állampolgárokra vonatkozó feltételekkel, egyéni vállalkozás vagy egyéni cég formájában Magyarországon gazdasági tevékenységet kezdjenek, illetőleg folytassanak. Ennek alapvető feltétele, hogy a külföldi állampolgár a magyar jogszabályok rendelkezései szerint cselekvőképes legyen, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezzen és ne legyen kizárva az egyéni vállalkozásból. Ez a gyakorlat oldaláról azt jelenti, hogy amennyiben a külföldi állampolgár mint egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég kívánja a belföldi ingatlan tulajdonjogát érvényesen megszerezni, ugyanúgy mintha magánszemély pozícióban szerezne tulajdonjogot a hatósági engedéllyel rendelkeznie kell. Tovább egyszerűsödött a magyarországi helyzet, amennyiben az önálló vállalkozóként Magyarországon letelepedő külföldi természetes személy a vállalkozás céljára belföldi ingatlan tulajdonjogát kívánja megszerezni, úgy az ingatlanszerzést engedélyezni kell. Ez az eljárás kötelező és nem mérlegelési jogkört biztosít a hatóságok részére. Az engedélyt természetesen abban az esetben kötelező kiadni, ha az ingatlan közvetlenül szükséges annak a gazdasági tevékenységnek a gyakorlásához, amelyre letelepedett. Ez a módosító rendelkezés annak az európai megállapodás hatása, amely hazánkban az évi I. törvénnyel került kihirdetésre. Magyarország ugyanis vállalta, hogy az európai közösség állampolgárai számára biztosítja az önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedés esetén az ingatlan szerzés tekintetében a könnyítések bevezetését. Amennyiben a külföldi a vállalkozói igazolványát visszaadja, illetve cégjegyzékből történő törlését kéri, úgy egy éven belül köteles az ingatlant elidegeníteni, vagy a tulajdonjogát a szerzésre vonatkozó szabályok szerinti fenntartását a Megyei Önkormányzat Közigazgatási Hivatal vezetőjénél kérelmezni.

17 1.3. A termőföld használata A termőföld haszonbérlete A termőföld hasznosítása fontos nemzetgazdasági érdek, annak kötelezettségét törvényi szinten kell előírni a földhasználók számára. A földhasználati megállapodások leggyakrabban haszonbérleti szerződés formájában jelennek meg. a.) A haszonbérlet alanya A haszonbérleti szerződés a haszonbérbe adó és a haszonbérlő között jön létre, amelynek alapján a haszonbérlő jogot nyer arra, hogy valamely meghatározott mezőgazdasági földterületet időlegesen használjon és annak hasznait szedje. A haszonbérbe adó pedig arra válik jogosulttá, hogy a haszonbérlőtől a dolog használata és hasznai szedése ellenében haszonbért követeljen. A haszonbérbe adó általában a mezőgazdasági földterület tulajdonosa, de lehet bárki, aki a haszonbérlet tárgyával jogosan rendelkezik (például vagyonkezelő, haszonélvező). A haszonbérlő általában bármilyen magánszemély vagy jogi személy lehet. b.) A haszonbérlet tárgya A haszonbérlet tárgya lehet termőföld, haszonbérbe adható azonban termőföldnek nem minősülő, de ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld is. c.) A haszonbérlet időtartalma A belföldi és külföldi magánszemély és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet egyaránt csak határozott időre köthet haszonbérleti szerződést. A haszonbérleti szerződés leghosszabb időtartamát a törvény művelési áganként határozza meg. Ennek megfelelően ez az időtartam erdő, továbbá szőlő és gyümölcsös művelési ágú, valamint más ültetvénnyel betelepített termőföld kivételével- legfeljebb 10 év. Erdőművelési ágú területre, illetve erdőtelepítésre vonatkozó haszonbérleti szerződés legalább a termelési időszak (vágásérettségi kor) lejártát követő ötödik év végéig lehet megkötni.

18 Szőlő és gyümölcsös művelési ágú és más ültetvénnyel betelepített termőföldre, illetve szőlő, gyümölcsös vagy más ültetvény telepítése céljából a haszonbérleti szerződést legalább annak az évnek a végéig lehet megkötni, amíg a szőlő, gyümölcsös, illetőleg ültetvény értékkel bír. d.) A haszonbérelhető terület nagysága A haszonbérelhető terület legfeljebb 300 ha nagyságú vagy 6000 AK értékű lehet. Ez alól a főszabály alól kivétel az a rendelkezés, amely lehetővé teszi, hogy gazdasági társaság és szövetkezet legfeljebb 2500 hektár nagyságú vagy AK értékű termőföldet vegyen haszonbérbe. Korlátozás során figyelmen kívül kell hagyni azt a termőföldet, amelyet a szövetkezet tagjaitól, illetőleg a gazdasági társaság üzletrész tulajdonosaitól haszonbérel. Külföldi magán- és jogi személy legfeljebb 300 ha területnagyságú, vagy 6000 AK értékű termőföldet vehet haszonbérbe. e.) A haszonbérleti szerződés tartalma A haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő köteles a használat és a hasznok szedése fejében haszonbért fizetni. A haszonbér nagyságát a kereslet-kínálat viszonyai határozzák meg. A helyi adottságok sokféleségére figyelemmel ezért a jogi szabályozás mellőzi a haszonbérleti díjak tételes, vagy akárcsak iránymutató jellegű megállapítását. A haszonbérleti díj tehát a felek megállapodásának függvénye. Megállapítása történhet pénzben vagy terményben, de az is lehetséges, hogy mindkettőben: ez utóbbi esetben a pénzben meghatározott ellenszolgáltatás mellett természetbeni szolgáltatást is köteles a haszonbérlő teljesíteni (pl. termény). A haszonbért időszakonként utólag kell megfizetni. A mezőgazdasági haszonbér mérséklésére, illetve elengedésére kerülhet sor arra az évre, amelyben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény miatt az átlagos termés 2/3-a sem termett meg. Az általános szabály szerint haszonbérleti szerződés akár szóban, akár írásban is köthető. A mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásánál azonban kötelező az írásbeliség betartása. A nem írásban kötött haszonbérleti szerződés tehát semmis. A haszonbérleti szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, vita esetén a szerződés módosítását a bíróságtól kérheti. f.) Előhaszonbérlet A termőföldre és tanyára az alábbi sorrendben előhaszonbérleti jog illeti meg: - a volt haszonbérlőt - a helyben lakó szomszédot

19 - a helyben lakót. Megjegyzés: a helyben lakó szomszéd és helyben lakó csoporton belül az előhaszonbérleti jog gyakorlásának a sorrendje a következő: - családi gazdálkodó - nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó - jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet. Az előhaszonbérleti jog nem áll fenn közeli hozzátartozók esetében, illetve zártkerti területnek minősülő földeknél. Az előhaszonbérlet gyakorlására vonatkozó eljárás azonos a tulajdonjog szerzésénél irányuló szabályokra, miszerint az ajánlat a föld fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatalnál kerül kifüggesztésre, amelyre tett elfogadó nyilatkozat hozza létre a haszonbérleti szerződést. Az előhaszonbérleti jogra vonatkozó szabályok megsértésére kötött szerződés, az érvénytelenség jogkövetkezményeit vonja maga után. g.) A haszonbérleti szerződés megszűnése A haszonbérleti szerződés a felek között tartós jogviszonyt hoz létre, amely többféle módon szüntethető meg, ennek esetei: a.) A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. b.) A felek a szerződést közös megegyezéssel felbontják. c.) A szerződésben kikötött határozott idő eltelik. d.) A szerződést rendes felmondással megszűntetik. e.) A szerződést azonnali hatályú felmondással megszűntetik. A haszonbérlet megszűnésével kapcsolatosan meg kell említeni a haszonbérlő elhalálozására vonatkozó szabályokat, amely az örökösök helyzetét rendezi. A haszonbérlő örökösei a mezőgazdasági haszonbérletet a gazdasági év végére akkor is felmondhatják, ha az örökhagyó a gazdasági év végét megelőző 6 hónapon belül halt meg. A örökös felmondási jogát azonban a jogszabály korlátozza, mivel ezen jogukkal csak a hagyatéki eljárás jogerős befejezésének időpontjától számított 30 napon belül élhetnek. Előhaszonbérleti jog illeti meg a volt haszonbérlőt. A volt haszonbérlő azt nem követelheti, hogy a lejárt haszonbérleti szerződést hosszabbítsák meg, de annak nem lehet akadálya, hogy a megváltozott feltételekhez igazodva a felek új szerződést kössenek egymással. Amennyiben a haszonbérbe adó harmadik személlyel meg tud állapodni a volt haszonbérlő számára adódik

20 még egy lehetőség arra, hogy korábbi álláspontját felülvizsgálva a harmadik személlyel kötött haszonbérleti szerződés feltételeit magára nézve kötelezően elfogadja és egyoldalú nyilatkozattal a harmadik személy helyébe lépjen A földhasználati nyilvántartás Az évi XLVIII. törvény vezette be a földhasználati nyilvántartást, amelyet január 1.-től a Földhivataloknak kell vezetniük. A földhasználati nyilvántartás célja: egyrészt alapja a földhasználathoz kötött támogatások igénybevételének, a használat ellenőrzésének, másrészt a földhivatalok számára pedig lehetővé válik a földhasználatra vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése. a.) A földhasználati nyilvántartás módja: A földhasználati nyilvántartás az ingatlan nyilvántartás tartalmára épül. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan nyilvántartás szerinti jogok, tények és adatok alapján és csak ahhoz képest kerület be valaki jogosultként a földhasználati nyilvántartásba. Éppen ezért a földhasználati nyilvántartási is hasonló berendezkedésű, mint az ingatlan nyilvántartás, különben a kettő nem kapcsolható egymáshoz. Ennek megfelelően a nyilvántartás alapegysége itt is a településenként nyilvántartásba vett önálló földrészlet. b.) A földhasználati nyilvántartás tárgya: A földhasználati nyilvántartás tárgya a termőföldre, a jogszerű használó által bármely jogcímen megszerzett termőföld használati jog. c.) Földhasználati hatáskör: A földhasználati nyilvántartás a január 1-én hatályba lépő termőföld törvény módosítása alapján a Körzeti Földhivatalok vezetik. A Körzeti Földhivatal önálló nyilvántartást vezet az illetékességi területéhez tartozó termőföldekről, valamint mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról. d.) A bejelentési kötelezettség alá eső földek: Bejelentési kötelezettség alá esik

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévtől (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás*

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás* BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. Az adóhatóság megnevezése: Balatonfüredi Közös Önkormányzati

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya Heves Megyei Földhivatal 3301 Eger, Barkóczy u.7. Pf. 14. Telefon: 36/312-644 Telefax: 36/516-374 ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Heves

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról 14. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V..) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről

Részletesebben

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Benyújtandó Múcsony Nagyközség Önkormányzata Adóhatóságához (helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani) I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről

1994. évi LV. törvény. a termőföldről 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek 84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)

Részletesebben

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. március 12. 1. Mit szabályozna az új törvény és mit nem? a) A mező-,

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában A most induló rovatunkban, a mások számára is hasznos információkat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében

A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében FÖLDHASZNÁLAT Dr. Markó Boglárka A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében Az Alkotmánybíróság a 2011. március 23. napján meghozott határozatával

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Kocsis Adrienn 2015. szeptember 25. napján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése dr. Nagy Olga Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földtörvény meghozásának okai A termőföld stratégiai vagyon, ezért a magyar

Részletesebben

Földhivatali Ügyintézés

Földhivatali Ügyintézés Földhivatali Ügyintézés I. Jogszabályok 1. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2. 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet II. Alapelvek 1. A bejegyzés és annak hatálya (Inytv. 3. ) - Egyes jogok

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön?

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? FÖLDHASZNÁLAT Szabó Adrienn Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? A haszonbérletnek főként a mezőgazdasági ingatlanok körében van kiemelkedő jelentősége, de természetesen a jogszabály

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből 2014. március 06. A FÖLDFORGALMI

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

1. Szak: jogász 2. Tagozat: nappali

1. Szak: jogász 2. Tagozat: nappali 1. Szak: jogász 2. Tagozat: nappali 3. A tantárgy neve: Agrárjog I. I. félév 4. Az oktatásért felelős tanszék: Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék 5. Az oktatás formája: Előadás 6. Óraszám (heti,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E 12/2003. (V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete az építményadóról (44/2003. (XII. 16.), 48/2004. (XII. 14.), 34/2006.

Részletesebben

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a T/9583/40. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Európai Integrációs Ügyek bizottságának Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának a j á n l á

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Tulajdonosi jogok

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Tulajdonosi jogok BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TULAJDONOSI JOGOK Tulajdonosi jogok birtoklás - jogcímtől függetlenül, akaratlagos uralom egy

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékozató. az önkormányzati tulajdonú erdő művelési ágú ingatlanokról

Város Polgármestere. Tájékozató. az önkormányzati tulajdonú erdő művelési ágú ingatlanokról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző:

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I.

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. Jegyzet FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. A FÖLDHIVATALI ÜGYINTÉZÉS 1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET KIALAKULÁSA... 1-3 2. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE... 2-5 2.1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról.

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról. SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E az építményadóról. Sávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben