BoxControl Modul rendszeru vezérlo lemeztagos kapuk, tolókapuk és tolórácsok muködteto muveihez

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BoxControl Modul rendszeru vezérlo lemeztagos kapuk, tolókapuk és tolórácsok muködteto muveihez"

Átírás

1 HU BoControl odul rendszeru vezérlo lemeztagos kapuk, tolókapuk és tolórácsok muködteto muveihez DI E ISO 00: 000 Zertifikat: 0 0 Kártyahelyek: BoCard basic BoCard plus BoCard premium Kapcsolóóra modul Rádió modul Átlátszó fedél Hálózati vezeték otorvezeték VezérlŒ vezeték Figyelem! A személybiztonság érdekében okvetlenül követni kell az útmutató útmutatásait! Az útmutatót meg kell Œrizni! GÜTHER GRUP

2 ıszaki adatok + szerelés ıszaki adatok: Tápfeszültség: 00 V / / 00 V / 0 V / / 0 V / Frekvencia 0/60 Hz Biztosító (vevœ adja) 0 A pólusú CEE csatlakozó, A, jobbra forgó mezœ, biztosító: ma. 0 A) VezérlŒ feszültség V= KülsŒ készülékek biztosítására A lomha Áramellátás külsœ készülékekhez ma. V= /0 ma Kapcsolási teljesítmény 00 V kw/0 V, kw Kapcsoló kontaktor gépelemmel reteszelve Kapcsoló kontaktor állapotjelzœje " és " ED lámpa Fék-relé beépítve Igen Védettség IP 6 (bedugható csavaros összekötœk függœlegesen lefele szerelve) VDE bevizsgálás DI E 0 ; DI E 60 0-; DI E Házméretek a Szé 0 é 0 (H 0 csavaros összekötœkkel) Fontos útmutatások a biztonságos szereléshez. A vezérlœ zárt szekrényét (BoControl) a kapu közelében erœsítse fel. (A bedugható csavaros összekötœknek kihagyott nyílások függœlegesen lefele álljanak; szerelési magasság min., m). A motor és végálláskapcsolók vezetékét dugja be a mıködtetœ mıvön.. A motor kapocstábláját zárja le a házfedéllel.. A motor, végálláskapcsoló és hálózati tápvezetéket dugja be a BoControl-ba és a hálózati, valamint motorvezeték védœvezetœjét kösse össze a védœvezetœ kapcsokkal.. A BoCard kártyát dugja be az alaplapba. A fólia gombmezœt dugja be (figyeljen a kódolásra) 6. A CEE öntött csatlakozó dugót dugja be ill. a fœkapcsolót kapcsolja be! A zöld (Power) ED felgyullad.. Forgásirány ellenœrzés: A "" gombot nyomja meg. A mıködtetœ mı nyitó irányban forog és a "" ED világít. Ha nem, kapcsolja le a vezérlœt a hálózatról és az ill. fázisokat cserélje fel.. A vezérlœt kösse össze ismét a hálózattal és a forgásirányt még egyszer vizsgálja felül. 9. A kaput szerelje fel. 0.Végálláskapcsolókat beállítani. ásd a "Gépi végálláskapcsolóval szerelt kapumıködtetœk üzemeltetési útmutatóját"..a kezelœkészülékeket feszültségmentes állapotban csatlakoztassa és a vezérlœ szekrényét csukja le. Figyelmeztetés! Áramütés lehetosége miatt sérülésveszély áll fenn A hálózati csatlakozásokat csak ilyen munka végzésére jogosult villamos szakember készítheti el. A csatlakozási munkáknál vagy a BoCard kicserélésénél le kell kapcsolni a hálózatot a vezérlœrœl. A hálózat leválasztó berendezését véletlen és illetéktelen visszakapcsolás ellen biztosítani kell; a leválasztó berendezéshez mindig szabadon hozzá kell tudni férni. A csatlakozó külsœ elemeknek teljesíteniük kell a 0 V-os alapszigetelési követelményeket. Az eddigi.000 cikkszámú BoControl eszközöket az új BoCard plus és premium eszközökkel is lehet üzemeltetni. Az új BoCard csatlakoztatását és mıködéseit az útmutatóban lehet megtalálni. Az alábbi BoCard eszközöket pótoltuk másikkal: Útmutatás R É G I Ú J pótalkatrészek- BoCard- Cikkszám: BoCard- Cikkszám: hez: -mono plus.000 -plus.000 -pro.000 -comfort.000 -premium.000 -safe.000

3 Útmutatások a szereléshez l 6, Furatméretek a kapcsolókészülékekhez. Az IP 6 védettségi mód miatt okvetlenül be kell tartani a megadott méreteket! Fólia gombmezœ, Opciók Forgatógombos kapcsoló (/ kapunyitás) 9,,, Kulcsos kapcsoló (BE/KI) 0 0 A fenn mutatott kapcsolókészülékeket utólag is be lehet szerelni az említett helyeken. A helyek a fedél belsœ felén be vannak jelölve. Figyeljen a furatméretekre. A házfedél szerelése A házfedél bal oldalt két csuklópánttal van hozzáerosítve. Szükség esetén jobb oldalt is rá lehet erœsíteni a fedelet utólag, ehhez lásd az alábbi útmutatót: Ha a másik oldalra akarja szerelni a csuklópántokat, nyissa fel a házfedelet a ház szerelése elœtt. A fedél felerœsítœ csavarjait távolítsa el. A csuklópántok kampóit nyomja be a furatokba kívülrœl bedugott csavarhúzó használatával és ezután könnyen kihúzható a csuklópánt. A házfenék hátulján is kövesse ugyanezt az eljárást. A csuklópántokat könnyedén tolja be a fedélbe, amíg a kampók be nem akadnak. UUtána dugja be a csuklópántokat a fedéllel a ház furataiba és ugrassza a helyükre.

4 Felszerelési terv BoControl D 00 basic/plus/premium IdŒkapcsoló óra Jelzés ill. jelzœlámpa Kapu VA PIROS Kapu VA ZÖD Világítás Záró automatika fénysorompó Csatlakozási lehetœségek BoCard-nál basic -plus -premium yit-eáll- nyomókapcsoló / kapunyitás kapcsoló * * fénysorompó kipróbáló egység behúzásvédœhöz vagy ** hiba-/zavarjelzés rácsukás védelem Húzókapcsoló ill. rádió távvezérlœ Hajtás ZY/V (Z) * otorvezeték VezérlŒ vezeték,0 60, ** * A tápfeszültségre figyeljen a gyártó ismertetése szerint rácsukás védelem, kohm vagy ** Opto-elektronikus rácsukás védelem illetve, kohm-os ellenállás-kapcsoló sáv csatlakoztatható A gyártó adatait figyelembe kell venni! FeltızhetŒ otorv. VezérlŒ Csatl. vez. hajtómıves motorok vezeték DF/DK,0 6 0, DF/DK...ZE,0 0, Boine-hajtómotorok D.../W , D...Z/W...Z 0, Hálózati leválasztó berendezés illetve CEE öntött csatlakozó dugó A-es jobbra forgó mezœ csatlakoztatása biztosító ma.0 A pólusú Útmutatás: A motor és vezérlœ vezetékét nem szabad szabadtérben vezetni! A egy fénykörös belsœ és külsœ fénysorompókat az ellentétes oldalon szerelje fel, nehogy a belsœ vevœ külsœ fénysugara ill. a külsœ vevœ belsœ fénysugara befolyásolja egymást.

5 Áttekintés BoCard A BoCard basic, -plus és premium leírása Ajánlások a következœ vezérlœkkel szerelt kapukhoz basic plus premium VezérlŒ öntartás nélkül (éberségi) Impulzus vezérlœ szem elœtt lévœ, vagy takart kapuhoz (öntartás) Automata vezérlœ jelzœlámpával (csukó automatika) Csatlakozási lehetœségek és mıködések VezérlŒ öntartás nélkül (éberségi) öntartás esetén külsœ védœrendszerek csatlakoztathatók rácsukásvédœ opto-elektronikai kapcsolósáv vagy, kohm-os ellenálláskapcsoló sáv - csatlakoztatása a rácsukásvédœ jelútjának lepróbálása Ó fénysorompó csatlakoztatható Ó elœ-végálláskapcsoló csatlakoztatható Záró automatika BE / KI kapcsoló csatlakoztatható Kapcsolóóra-csatlakoztatási lehetœség Kulcsos Ó / Ó vészkapcsoló csatlakoztatható Kártyahely REX 000 éves idœkapcsoló órához Kártyahely 6 Hz-es vagy Hz-es rádió vevœhöz Kapu VA PIROS jelzœlámpa illetve jelzés csatlakoztatható Kapu yitva ZÖD jelzœlámpa illetve jelzés csatlakoztatható mp-ig vagy 0 mp-ig illetve a kapu nyitott állapotában égœ garázsvilágítás csatlakoztatható "BehúzásvédŒ fénysorompó lepróbáló egység db. egy fénykörös fénysorompóhoz" illetve "egy fénykörös fémysorompó" vagy zavar-, hibajelzés csatlakoztatható Kapuciklus számláló, ED lámpás kijelzœ Karbantartási idœköz-számláló Útmutatás: A kézi jeladó programozása a rádió modulhoz adott üzemeltetési útmutatóban olvasható. Üzembe helyezés elœtt felül kell vizsgálni, hogy a tartozék biztonsági csoportok (pl. a rácsukásvédœ) szabályszerıen mıködnek-e. RácsukásvédŒ mıködése A BoCard plus/-premium-ba be van építve egy egység, amely az opto-elektronikus biztonsági sávot () illetve a, kohm-os ellenállássávot értékeli ki. A BoCard átkötéseit a csatlakoztatott rendszernek megfelelœen kell elhelyezni. A nyitáshatároló végálláskapcsoló elérésekor a vezérlo lepróbálja a kapcsolólécet, ennek során a PIROS ED kétszer röviden felgyullad. Ha hibás a rácsukás-védo, állandóan világít a PIROS ED és a kaput csak a kulcsos vészkapcsolóval vagy a fóliabillentyuzet DIP O állásába lehet becsukni az éberségi üzemmódban. Ha csukódás közben mıködik a rácsukásvédœ, nyitó irányba kapcsol át a vezérlœ. Ha muködött a rácsukás-védo és kapcsolt az elo-végálláskapcsoló, leáll a berendezés. Ha a rácsukásvédœ automatikus csukódáskor egymás után háromszor lellítja a kapumıködtetœt, üzemzavarra kapcsol a vezérlœ. A GR- lámpa világít és bekapcsol a zavarüzenet. A PIROS jelzœlámpa világít és a zavarjelzés bekapcsol. A zavart ZÁRÓ paranccsal lehet kikapcsolni. Fénysorompó mıködése Ha csukódás közben megszakad a fénysugár, leáll a kapumıködtetœ és nyitó irányba kapcsol, amíg a kapu el nem éri a Ó pályahatároló végálláskapcsolót. Bekapcsolt csukó automatikánál ezután újra indul a nyitvatartási idœ. DIP O A fénysorompó a kapu közbenso állásából indítja a nyitó irányt. DIP OFF A fénysorompó nem muködik a kapu közbenso állásában. ıködtetett illetve hibás fénysorompó esetén a fóliagomb mezœvel és éberségi üzemmódban a kulcsos vészkapcsolóval lehet becsukni a kaput. A kulcsos vészkapcsoló mıködése A kulcsos vészkapcsolót úgy kell felszerelni, hogy a kaput vezérlœ egyén teljes egészében rálásson a kapura és a környezetére, mialatt a kapuszárny mozog és ne tartózkodjon veszélyes helyen. A kulcsos vészkapcsoló csak akkor mıködtethetœ, ha nem szakította meg az áramkört a vészkapcsoló, pályahatároló végálláskapcsoló illetve. BehúzásvédŒ mıködése (BoCard premium) Beállítás: DIP OFF Amikor lekapcsol a Ó végálláskapcsoló, a rendszer önmıködœen felülvizsgálja a behúzásvédœ fénysorompóit. Ha rendben vannak a fénysorompók, zár a biztonsági lánc nyitó érintkezœje és nyitó irányban elindítható a kapumıködtetœ.

6 Csatlakoztatási példák DF/DK 0-0 és WF/WK 0 hajtómotorokhoz BoControl vezérlœ Kapocskiosztás bekötési példák 6 VDC + 0mA Húzókapcsoló ill. rádió távvezérlœ Kártyahely BoCard 00V 0V ~ 0 X 0 BR 9 TH/HK U V W 6 6 X *X ZE-hajtómotorok további kapcsai 0 9 Jelmagyarázat: BR: fék TH: hœmérséklet-határoló HK: forgatókar Ó kapcsológomb EÁÍTÓ kapcsológomb Ó kapcsológomb 0 Biztonsági kapcsoló (pl. személybejáró) Húzókapcsoló ill. rádió távvezérlœ Három körös nyomókapcsoló etzanschluss Si, ma. 0 A ~00V/AC F AT ~00V/AC 0V~ gn/ge Figyelem: A vezérlés 00 V AC feszültséget ad a fék csatlakozójára. Ügyelni kell arra, hogy a 6-os és -es erek a hajtómotor 0-es és -es kapcsaira legyenek csatlakoztatva. 6 6 Csak 00 V csatlakoztatása esetén STOP Három körös nyomókapcsoló/kulcsos nyomókapcsoló STOP Átkötés nélküli nyomógomboknál be kell csatlakoztatni az átkötéseket. U fehér V piros ~ W blau Hajtás ~ Csatlakozási példa ~0V// és ~0V/ ~ - 00V 0V 0 TH HK Csatlakozási példa ~0V// WFK/WK 0 00V 0V A trafó csatlakozását kösse át 0 V-ra / Fontos! A kapumıködtetést kösse át delta kapcsolásra. A fékcsatlakozás sw litze huzalját kösse át a -es kapocsról a -es kapocsra. A trafó csatlakozását kösse át 0 V-ra Wichtig! Bremsanschluss Ader von Klemme nach Klemme umklemmen. W blau U fehér Hajtás U fehér V piros V piros W blau ~ ~ ZE Biztonsági Határoló áthajtható végálláskapcsoló végálláskapcsoló végálláskapcsoló csak ZE kivitelnél Végálláskapcsoló egység 0 00 ~ ~ - Hajtás 0 TH HK ~ ~ - 00 ZE TH HK ás kapumıködtetœk bekötésekor az illetœ kapumıködtetœ kapcsolási terveit vegye figyelembe. Fél kapunyitás Csatlakoztassa le az sw vezetéket az X sorkapocs 0-es kapcsáról és csatlakoztassa az X sorkapocs sw vezetékkapcsára. Kösse össze az X sorkapocs sw vezetékkapcsát az X sorkapocs 0-es kapcsával. ZE *X *X sw sw sw X Kapcsoló / kapunyitás STOP / 9 0 Zárt kapcsoló esetén a kapu teljesen kinyílik. *X További túlléphetœ végálláskapcsolókkal rendelkezœ ZE hajtómotorok további Csatlakoztatási lehetœség: fél kapunyitáshoz a záróélbiztosító elœ-végálláskapcsolója számára jelzœfunkciók számára 6

7 Bekötési tervek BoControl D 00 basic/plus/premium külsœ biztonsági berendezés külsœ biztonsági berendezés BehúzásvédŒ fénysorompó lepróbáló egység Cikkszám 00.0 Hálózat Kimenet Próbaimpulzus Egyirányú fénysorompó Egyirányú fénysorompó SH- SH- DIP OFF DIP O X. SH- SH- BoCard basic X X. RE. RE. RE. RE. X. BehúzásvédŒ vagy RE. RE. RE. RE. Zavar-/hibajelzések C Útmutatás! A fénysugár megszakadásakor nyit az érintkezœ A behúzásvédœ nem mıködik, ha rácsukásvédœt és fénysorompó lepróbáló egységet csatlakoztattak. Az i próba egység útmutatóját figyelembe kell venni! ZÖD PIROS X. X. X. RE. RE. RE. RE. X. RE. RE. RE. RE. Kulcsos vészkapcsoló Ó elœ-végálláskapcsoló Ó fénysorompó ZÖD/PIROS jelzœlámpa Kapu VA/VA jelzés Fénymıködtetés fehér barna zöld fehér barna zöld ezáró ellenállás, kω ezáró ellenállás, kω X X. + 0 vagy + 0 rácsukás védelem ZáróérintkezŒs yitó elv elv vagy diódás rácsukás védelem Átkötés állásban Ó elœ-végálláskapcsoló fénysorompó ill., kohm Átkötés állásban, kohm X. X. IdŒkapcsoló óra IdŒkapcsoló óra KI/BE Záró automatika Be Ó elœ-végálláskapcsoló fénysorompó Záró automatika KI/BE ill., kohm 6 X. Zavarjelzés illetve próbaimpulzus behúzásvédœ RE. RE. RE. RE. Világítás a lépcsœház világítás idœkapcsolójával ZÖD jelzœlámpa Világítás PIROS jelzœlámpa Átkötés C Kulcsos vészkapcsoló X. BoCard plus 6 Átkötés C Kulcsos vészkapcsoló X. RE. RE. BoCard premium Kártyahely Kapcsolóóra modul RE. RE. Relé: ma. Z 0V A potenciálmentes Útmutatás! Az impulzus és automata vezérlœ csak akkor mıködik, há rákötöttek rácsukásvédœt. Ha külsœ rácsukás-értékelœ készüléket csatlakoztattak,, kohm-os ellenállást kell csatlakoztatni a kapcsolóérintkezœvel sorban. * Záróélbiztosítóhoz tartozó elœ-végálláskapcsoló használata esetén a kapcsolót úgy kell beállítani, hogy az ma. 0 mm-rel az alsó végállás elérése elœtt lekapcsolja az irányváltót.

8 Csatlakoztatási példák Boine hajtómotorokhoz BoControl vezérlœ Kapocskiosztás bekötési példák 6 VDC + 0mA Húzókapcsoló ill. rádió távvezérlœ 6 Ó kapcsológomb Kártyahely BoCard X 0 9 X Z-hajtómotorok további kapcsai EÁÍTÓ kapcsológomb Ó kapcsológomb X Biztonsági kapcsoló (pl. személybejáró) Húzókapcsoló ill. rádió távvezérlœ 00V 0V ~ BR TH/HK U V W 6 Jelmagyarázat: BR: fék TH: hœmérséklet-határoló HK: forgatókar 0 Három körös nyomókapcsoló etzanschluss Si, ma. 0 A ~00V/AC gn/ge ~ Csatlakozási példa ~0V// és ~0V/ 00V 0V 0V~ ~00V/AC Csatlakozási példa ~0V// S / 00V S 0V S 9 F AT 0 S Z Z Biztonsági Határoló áthajtható végálláskapcsoló végálláskapcsoló végálláskapcsoló csak ZE kivitelnél A trafó csatlakozását kösse át 0 V-ra A trafó csatlakozását kösse át 0 V-ra 0 Fontos! Kösse át a hajtómotort háromszög-kapcsolásba. S Z / gr/ge gr/ge Csak 00 V csatlakoztatása esetén S6 gn/ge ~ 0 ~ U V W Biztonsági végálláskapcsoló W U V S0 F0 HŒmérséklethatároló ás kapumıködtetœk bekötésekor az illetœ kapumıködtetœ kapcsolási terveit vegye figyelembe. Fél kapunyitás Csatlakoztassa le az sw vezetéket az X sorkapocs 0-es kapcsáról és csatlakoztassa az X sorkapocs sw vezetékkapcsára. Kösse össze az X sorkapocs sw0 vezetékkapcsát az X sorkapocs 0-es kapcsával. ZE Három körös nyomókapcsoló/kulcsos nyomókapcsoló X X sw sw sw0 X Kapcsoló / kapunyitás STOP STOP STOP / 9 0 Átkötés nélküli nyomógomboknál be kell csatlakoztatni az átkötéseket. Zárt kapcsoló esetén a kapu teljesen kinyílik. *X További túlléphetœ végálláskapcsolókkal rendelkezœ ZE hajtómotorok további Csatlakoztatási lehetœség: fél kapunyitáshoz a záróélbiztosító elœ-végálláskapcsolója számára jelzœfunkciók számára

9 Bekötési tervek BoControl D 00 basic/plus/premium külsœ biztonsági berendezés külsœ biztonsági berendezés BehúzásvédŒ fénysorompó lepróbáló egység Cikkszám 00.0 Hálózat Kimenet Próbaimpulzus Egyirányú fénysorompó Egyirányú fénysorompó SH- SH- DIP OFF DIP O X. SH- SH- BoCard basic X X. RE. RE. RE. RE. X. BehúzásvédŒ vagy RE. RE. RE. RE. Zavar-/hibajelzések C Útmutatás! A fénysugár megszakadásakor nyit az érintkezœ A behúzásvédœ nem mıködik, ha rácsukásvédœt és fénysorompó lepróbáló egységet csatlakoztattak. Az i próba egység útmutatóját figyelembe kell venni! ZÖD PIROS X. X. X. RE. RE. RE. RE. X. RE. RE. RE. RE. Kulcsos vészkapcsoló Ó elœ-végálláskapcsoló Ó fénysorompó ZÖD/PIROS jelzœlámpa Kapu VA/VA jelzés Fénymıködtetés fehér barna zöld fehér barna zöld ezáró ellenállás, kω ezáró ellenállás, kω X X. + 0 vagy + 0 rácsukás védelem ZáróérintkezŒs yitó elv elv vagy diódás rácsukás védelem Átkötés állásban Ó elœ-végálláskapcsoló fénysorompó ill., kohm Átkötés állásban, kohm X. X. IdŒkapcsoló óra IdŒkapcsoló óra KI/BE Záró automatika Be Ó elœ-végálláskapcsoló fénysorompó Záró automatika KI/BE ill., kohm 6 X. Zavarjelzés illetve próbaimpulzus behúzásvédœ RE. RE. RE. RE. Világítás a lépcsœház világítás idœkapcsolójával ZÖD jelzœlámpa Világítás PIROS jelzœlámpa Átkötés C Kulcsos vészkapcsoló X. BoCard plus 6 Átkötés C Kulcsos vészkapcsoló X. RE. RE. BoCard premium Kártyahely Kapcsolóóra modul RE. RE. Relé: ma. Z 0V A potenciálmentes Útmutatás! Az impulzus és automata vezérlœ csak akkor mıködik, há rákötöttek rácsukásvédœt. Ha külsœ rácsukás-értékelœ készüléket csatlakoztattak,, kohm-os ellenállást kell csatlakoztatni a kapcsolóérintkezœvel sorban. * Záróélbiztosítóhoz tartozó elœ-végálláskapcsoló használata esetén a kapcsolót úgy kell beállítani, hogy az ma. 0 mm-rel az alsó végállás elérése elœtt lekapcsolja az irányváltót. 9

10 BoControl D 00 plus/premium Jumper BoCard plus rácsukásvédœhöz Jumper BoCard premium rácsukásvédœhöz zöld/piros/sárga ED-ek rádió modulhoz fólia gombmezœhöz forgókapcsoló zöld Power ED zöld/piros/sárga ED-ek rádió modulhoz fólia gombmezœhöz forgókapcsoló kapcsolóóra modulhoz zöld Power ED kulcsos vészkapcsolóhoz DIP - kapcsoló kulcsos vészkapcsolóhoz DIP - kapcsoló BoCard plus és premium üzemmódok Az üzemmódokat a forgókapcsolóval lehet beállítani EllenŒrzŒ üzem = forgókapcsoló 0 állás öntartás = forgókapcsoló állás Záró automatika = forgókapcsoló -9 állás csak premium-nál EllenŒrzŒ üzem = forgókapcsoló 0 állás. A /ZÁR nyomógombokkal és a fóliabillentyızettel lehet nyitni és zárni a kapumıködtetœt éberségi üzemben. A húzó nyomógomb és rádió bemenetnek nincs szerepe. A rácsukásvédœ, valamint a biztonsági lánc mıködésbe vannak helyezve. A fénysorompó nem mıködik. A DIP kapcsoló O állásában a fólia gombmezœvel lehet csukni a kapuberendezést, ha mıködtették ill. ha hibás a rácsukásvédœ. A kapu ciklusszámlálója nincs bekapcsolva. Öntartás = forgókapcsoló állás A Ó/Ó utasításokat öntartásban hajtja végre a rendszer. A bedugható rádió vevœt a betanító gombbal lehet beprogramozni. A rádió jelet sorrendi vezérlés hajtja végre (-EÁ--EÁ-...). De külsœ vevœt illetve húzókapcsolót is csatlakoztatni lehet. Záró automatika = forgókapcsoló 9 állás és záró (-premium) automatika kapcsoló Be, vagy híddal az 6. sz-ú kapcsokon A kaput a gombbal vagy rádió távvezérlœvel lehet kinyitni. A beállított nyitvatartási idœ letelte után elindítja a vezérlœ az elœfigyelmeztetési idœt és utána a csukási irányt. Ha mıködtetik a fénysorompót a nyitvatartási idœ vagy az elœfigyelmeztetési idœ alatt, újra indul a nyitvatartási idœ. forgókapcsoló állás nyitvatartási idœ s forgókapcsoló állás nyitvatartási idœ 0 s forgókapcsoló állás nyitvatartási idœ 0 s forgókapcsoló állás nyitvatartási idœ 0 s forgókapcsoló 6 állás nyitvatartási idœ s forgókapcsoló állás nyitvatartási idœ 60 s forgókapcsoló állás nyitvatartási idœ 90 s forgókapcsoló 9 állás miután áthajtottak a fénysorompón, mp múlva csuk a kapu, ha pedig nem hajtottak át a fénysorompón, a kapu csukására 0 s múlva kerül sor. ED funkciók: ED-ek fenn ZÖD Be záró automatika BE vagy 6- kapcsok híddal PIROS lüktetœ/villogó szöveges- vagy hibaüzenetek SÁRGA villogó karbantartési idœ/kapuciklus számláló ED lenn ZÖD Be Power DIP kapcsolóval beállítható segédmıveletek (-plus DIP,, ; -premium DIP ) OFF DIP - kapcsoló Gyári beállítás O e lehet becsukni a fólia gombmezœvel, ha hibás O Becsukás fólia gombmezœvel, ha hibás a vagy mıködött a rácsukásvédœ rácsukásvédœ A ZÁRÓ elœ-végálláskapcsoló elérése elœtt mp-ig O Ha a ZÁRÓ elœ-végálláskapcsoló elérése elœtt visszanyitás, ha mıködött a rácsukásvédœ mıködik a rácsukás-védœ, teljes visszanyitás történik. Próbaimpulzus fénysorompó lepróbáló egységnél RE. O Zavar- ill. hibajelzés RE. Fénymıködtetés 0 s RE. O Fénymıködtetés mp-re RE. lépcsœházi Bekapcsolt automatikánál, amíg be nem csukódik a kapu. automatánál stb. Kapu nyitva/csukva jelzés RE. /RE. O Piros/zöld lámpavezérlés RE. /RE. Bekapcsolási késleltetés Ki 6 OFF Bekapcsolási késleltetés Be A lámpa piros RE. i villog/világít s-mal minden kapumozgás elœtt és közben *. jumper nincs bedugva = a lámpa pirosan villog *. jumper be van dugva = a lámpa pirosan világít A karbantartási idœközt csak a felvillanó SÁRGA ED jelzi OFF A karbantartási idœközt a PIROS RE. jelzœlámpa jelz A fénysorompó nem kapcsolja be a nyitó irányt OFF A fénysorompó elindítja a nyitó irányt a kapu közbensœ állásából a kapu közbesœ állásából *. jumper a H verziótól 0

11 BoControl D 00 plus/premium Kapu ciklusszámláló ıködtetett Ó végálláskapcsolónál vagy Ó elœvégálláskapcsolónál (- kapocs nincs áthidalva) nyomja meg mp-re a fóliagombot, mire megjelenik a számláló állása a SÁRGA ED villogásával. A számláló állása 0-es, 00-as, 000-es, es és es lépésekben látható. A számlálóállás kiadása a 0-es helyértékekkel kezdœdik. A helyértékek között - mp-ig sötét a sárga ED. A tárolt utolsó érték kiadása után mp-re felgyullad a sárga ED és ezzel véget ért a számlálóállás kiadása. Karbantartási idœköz Gyári beállítás 000 ciklus, számlálás a "Kapu VA" végálláskapcsoló elérésekor Kijelzés a SÁRGA ED villogásával és ha a DIP az O állásban van, egyidejıleg az -es relé ütemes mıködtetésével. (PIROS jelzœlámpa) Karbantartási idœköz visszaállítása A ZÁRÓ végálláskapcsolót mıködtetni kellett, a forgókapcsolót állítsa a -as állásba és utána a EÁ és fóliagombot nyomja meg kb. mp-re. Karbantartási idœköz módosítása A Ó végálláskapcsolót mıködtetni kellett beállítva Dátum Forgókapcsoló -es állás: 000 ciklus Forgókapcsoló -es állás: 000 ciklus Forgókapcsoló -as állás: 000 ciklus Forgókapcsoló -es állás: 000 ciklus Forgókapcsoló -ös állás: 000 ciklus A EÁ és fóliagombot nyomja meg kb. mp-re, az érték átkerül a memóriába és megjelenik a villogó SÁRGA ED. villogás 000 ciklusnak felel meg, villogás 000 ciklus stb. Hibajelzések A mıveletet a PIROS ED villogása jelzi a forgókapcsoló 9 állásában. A villogási frekvencia Hz és a Kihatás: Hibajelzés PIROS ED Ó elœ-végálláskapcsoló" hibás nyitott kapunál incs visszanyitás, kapu ÁS csak az éberségi -szer villan, mp szünet és amikor az elœ-végálláskapcsoló nyitva van módban Feszültség visszatérés Csak kijelzés, hatás nincs a kapu mıködésére -szer villan, mp szünet JárásidŒ figyelés Éberségi és a következœ -szor villan, mp szünet végálláskapcsoló eléréséig, majd újból öntartás RácsukásvédŒ mıködött Visszanyitás Ó véghelyzetig vagy EÁÁS -szer villan, mp szünet csukódáskor, a DIP beállításától függœen. vagy hibás Éberségi csukódási irányban fóliakapcsolóval, a DIP beállításától függœen, amíg el nem hárítják a hibát. RácsukásvédŒ-próba hiba Éberségi csukódási irányban fóliakapcsolóval vagy Folyamatos fény em csukott kapunál rácsukásvédœ percnél kulcsos vészkapcsolóval, amíg el nem hárítják a hibát. tovább mıködött Fénysorompó megszakadt Éberségi csukódási irányban, amíg el nem hárítják a -ször villan, mp szünet Fénysorompó percnél tovább volt megszakítva hibát és visszanyitás Ó véghelyzetig csukódáskor lánc Kapu több nem mozdítható, amíg el nem hárítják a hibát 6-szor villan, mp szünet lásd a "Biztonsági végálláskapcsoló lánc" kapcsolási tervet. BehúzásvédŒ fénysorompó lepróbáló egység DIP OFF; lepróbáló egységet nem csatlakoztatták vagy -szer villan, mp szünet hibás A záróélbiztosító háromszor mıködtetve, mielœtt a incs automatikus zárás villanás, s szünet kapu elérte volna az alsó véghelyzetet. BoControl biztonsági végálláskapcsoló lánc: Ahhoz, hogy a vezérlœ mıködjön, csatlakoztatva vagy áthidalva kell lennie a biztonsági lánc, vészkapcsoló, vésznyitó kézikar/termosztát, biztonsági végálláskapcsoló és leállító valamennyi kapcsának. Vegye figyelembe a bekötési terveket! DIP kapcsoló O állásában állandóan láthatók a hibajelzések a -es relé révén. a BoCard- hoz a BoCard- hoz a BoCard- tól V= ma. 0 ma EÁÍTÓ kapcsológomb Határoló végálláskapcsoló 0 Határoló végálláskapcsoló 9 Határoló végálláskapcsoló F AT 0 + VDC 6 Vésznyitó kézikar Termosztát

12 Gyártó nyilatkozata GYÁRTÓ YIATKOZATA iaz EK 9//EG jelı, gépekrœl szóló Irányelve, valamint módosításai (. cikkely. pont) értelmében kijelentjük, hogy az alábbi termék(ek) megfelel(nek) az Európai Közösség irányelveinek. Termék elnevezése: BoControl BoControl D 00 basic/plus/premium eírás: vezérlœ automatikus üzemı kapuberendezésekhez Azt, hogy a nevezett termék(ek) megegyezik (megegyeznek) az irányelvek lényeges védelmi követelményeivel, az alábbi szabványok betartása is igazolja: 00/0/EK EC-irányelv 006/9/EK kisfeszültségre vonatkozó irányelv 00/9/EK RoHS-irányelv E 0 E E E Tilos üzembe helyezni a termék(eke)t, amíg meg nem állapították, hogy a gép, amelybe a fenti terméke(ke)t beépítik, megfelel(nek) az irányelvek rendelkezéseinek illetve a vonatkozó országos szabványoknak. Beuren, 006 V. 0 elero GmbH Antriebstechnik Ulrich Seeker insenhofer Str. 9-6 CE megbízott D-660 Beuren elero Kereskedelmi 0 Kft. Váci út 9/e Budapest Tel. (6) 0 0 Fa (6) elero GmbH Antriebstechnik insenhofer Straße 9 6 D-660 Beuren Telefon (0 0 ) -0 Telefa (0 0 ) - Telefon (0 0 ) -0 Telefa (0 0 ) A mıszaki változtatások jogát fenntartjuk 0/0

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero Kezelési útmutató A kezelési útmutatót Œrizze meg! elero Kereskedelmi Kft. Váci út 94/e 1133 Budapest info@elerokft.hu www.elerokft.hu r. 18 100.5301/08.05 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MFZ. A ZM-SKS B áramkör kezelési útmutatója. A ZM-SKS B áramkör / Rev. 1.1 1

MFZ. A ZM-SKS B áramkör kezelési útmutatója. A ZM-SKS B áramkör / Rev. 1.1 1 A ZMSKS B áramkör kezelési útmutatója H A ZMSKS B áramkör / Rev. 1.1 1 1. Tartalom 3. Általános biztonsági utasítások 1. Tartalom 2 2. Szimbólumok magyarázata 2 3. Általános biztonsági utasítások 2 4.

Részletesebben

elero SoloTel Kezelési útmutató A kezelési útmutatót Œrizze meg!

elero SoloTel Kezelési útmutató A kezelési útmutatót Œrizze meg! SoloTel elero Kezelési útmutató A kezelési útmutatót Œrizze meg! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Control 22 / 23. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási rajzok

Control 22 / 23. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási rajzok Control 22 / 23 Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási rajzok Ábrák a Control 22 / 23 vezérléséhez A kapu környezetének áttekintœ vázlata 2 1 3 Kulcsos kapcsoló: 0 piros AUF (KI) l kék ZU (BE) 11 13 12

Részletesebben

PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. PC160 VEZÉRLŐ EGYSÉG 2. ÁLLÍTÁSOK 2.1 SW1 DIP KAPCSOLÓ ÁLLÍTÁS 2.2 FUNKCIÓ KAPCSOLÓK ÉS LED FÉNYJELZÉSEK 2.3 TÁVIRÁNYÍTÓ

Részletesebben

ZE5. 230V-os egyfázisú vezérlés. Általános leírás:

ZE5. 230V-os egyfázisú vezérlés. Általános leírás: 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZE5 230V-os egyfázisú vezérlés Általános leírás: 230V-os, 50-60Hz-es, 400W-os

Részletesebben

eco1 egymotoros vezérlés

eco1 egymotoros vezérlés ECO-1 Egymotoros vezerle s oldal: 1 osszes: 4 - MŰSZAKI UTMUTATO - 1. Felépítés eco1 egymotoros vezérlés 1: Tap csatlakozo 2: Villogo csatlakozo 3: Motor csatlakozo 4: Indito bemenetek csatlakozoi 5: Biztonsagi

Részletesebben

RedŒny- és elœtetœ-hajtás VariEco/B-868

RedŒny- és elœtetœ-hajtás VariEco/B-868 HU RedŒny és elœtetœhajtás VariEco/B868 Jól Œrizze meg ezt az útmutató A csœmotor beépítése után erœsítse fel a kábelre ezt a villamos szakembereknek szóló szerelési útmutatót. Készülékfunkciók: Orsóvégálláskapcsolós

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4 PL500 Tartalomjegyzék 1 Figyelmeztetések 2 2 Telepítés 3 2.1 A rendszer standard telepítése 3 2.2 Eszköz leírása 3 2.3 Eszköz mérete 4 2.4 Hajtómotor és fogasléc telepítése 4 2.5 Telepítés ellenőrzése

Részletesebben

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés Bevizsgálva a következő szabvány alapján: EN 12453 1 / 5 oldal 06 javítás Kezelési útmutató Az AS 100 vezérlést Totmann-üzemű, háromfázisú kapunyitó berendezésekkel történő használatra tervezték. A kapu

Részletesebben

Control 144N/145N. VezérlŒ lemeztagos ipari kapukhoz FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. VezérlŒ lemeztagos ipari kapukhoz FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N VezérlŒ lemeztagos ipari kapukhoz H FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS FOR HINGED

Részletesebben

ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz

ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu Magyarországi Képviselet ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz

Részletesebben

2014. január ELPRO 63 JUNIOR 633/650 részére. Biztosíték (lomha) Hálózati feszültség 230V ±10% 50Hz. Villogó lámpa 230V - 25W

2014. január ELPRO 63 JUNIOR 633/650 részére.  Biztosíték (lomha) Hálózati feszültség 230V ±10% 50Hz. Villogó lámpa 230V - 25W Biztosíték (lomha) Hálózati feszültség 230V ±10% 50Hz 5A 230V Villogó lámpa 230V - 25W Kondenzátor 12,5µF 20V 24V 12V 0V Transzformátor 230V Biztosíték 630mA Transzformátor PRIMER KÖZÖS PONT M Encoder

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

ZN2 vezérlő panel BX-243 motorhoz, általános leírás

ZN2 vezérlő panel BX-243 motorhoz, általános leírás 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-1666 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu Magyarországi képviselet ZN2 vezérlő panel BX-243 motorhoz, általános leírás A tápellátása 230V/ 50-60Hz

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

ZL160. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás:

ZL160. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás: 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZL160 Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz Általános leírás: Vezérlés 24 V-os

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

VDCU használati utasítás

VDCU használati utasítás VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás

Részletesebben

C 14 / C 15. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlat könyv Ipari kapu vezérlés. Kérjük, Œrizze meg gondosan ezt az útmutatót.

C 14 / C 15. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlat könyv Ipari kapu vezérlés. Kérjük, Œrizze meg gondosan ezt az útmutatót. C 4 / C 5 H Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlat könyv Ipari kapu vezérlés Kérjük, Œrizze meg gondosan ezt az útmutatót. . Tartalomjegyzék Fejezet Oldal.Tartalomjegyzék.A jelképek magyarázata

Részletesebben

BXE 24 24V-os, forgásérzékelős motor vezérlés tolókapukhoz

BXE 24 24V-os, forgásérzékelős motor vezérlés tolókapukhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu Magyarországi képviselet BXE 24 24V-os, forgásérzékelős motor vezérlés tolókapukhoz A vásárolt terméket

Részletesebben

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁS CAME alap vezérlés 230V-os egyfázisú szárnyaskapu meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 320W teljesítménnyel. A terméket teljes egészében a CAME Cancelli Automatici SPA.

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

PC170 VEZÉRLŐEGYSÉG 24VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PC170 VEZÉRLŐEGYSÉG 24VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PC170 VEZÉRLŐEGYSÉG 24VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZÉRLŐ EGYSÉG 2. BEÁLLÍTÁSOK 2.1 SW1 DIP KAPCSOLÓ BEÁLLÍTÁSOK 2.1.1 KAPUMOZGÁS LASSULÁS 2.1.2 TÚLÁRAM VÉDELEM 2.1.3 KAPU

Részletesebben

BU 1000 típusú vezérlés, ULIXES 24V motorhoz. Technikai jellemzők és kapcsolási rajz

BU 1000 típusú vezérlés, ULIXES 24V motorhoz. Technikai jellemzők és kapcsolási rajz BU 1000 típusú vezérlés, ULIXES 24V motorhoz Technikai jellemzők és kapcsolási rajz A Stagnoli vezérlése a 24V motorokhoz, használható egy vagy két karos 24VDC motorokhoz. A mozgatás enkóderrel történik

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

QK-CE220RL 230V EGYSÉG 230VAC EGYFÁZISÚ MOTOROKHOZ PLUG & PLAY. 433,92 MHz

QK-CE220RL 230V EGYSÉG 230VAC EGYFÁZISÚ MOTOROKHOZ PLUG & PLAY. 433,92 MHz QK-CE220RL VEZÉRL EGYSÉG 230VAC EGYFÁZISÚ MOTOROKHOZ 230V 433,92 MHz PLUG & PLAY Tartalomjegyzék VEZETŐ A VEZÉRLŐEGYSÉG FŐBB FUNKCIÓI MŰSZA ADATOK TELEPÍTÉS VEZETÉKEZÉS, ÉS CSATLAKOZÓK LEÍRÁSA TOLÓKAPUKHOZ

Részletesebben

ZR24. egymotoros vezérlőpanel 230V-os meghajtásokhoz

ZR24. egymotoros vezérlőpanel 230V-os meghajtásokhoz 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZR24 egymotoros vezérlőpanel 230V-os meghajtásokhoz A vásárolt terméket csak megfelelő

Részletesebben

Felhasználói és Telepítői Kézikönyv AT 7070 Elektronikus vezérlő garázskapukhoz

Felhasználói és Telepítői Kézikönyv AT 7070 Elektronikus vezérlő garázskapukhoz ELETTRONIC DIVISION Felhasználói és Telepítői Kézikönyv AT 7070 Elektronikus vezérlő garázskapukhoz ALAPRAJZ RF CODE CLOSE OPEN PROG 1 2 3 4 ON 5 6 7 8 POWER 1 2 3 4 SLOW SPEED + TR1 + TR2 10 5 6 7 8 9

Részletesebben

CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés

CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés CIDRA összes: 5, oldal 1 CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés CIDRA összes: 5, oldal 2 Bemenet/Kimenet funkciók Kapocs Funkció Leírás L-N Táp Bement 230 Vac 50 Hz (L-fázis/N-semleges) 3-4-5 Motor 1 Csatlakozás

Részletesebben

AS 210 B kapuvezérlés kezelési útmutatója

AS 210 B kapuvezérlés kezelési útmutatója AS 210 B kapuvezérlés kezelési útmutatója H AS 210 B kapuve / Rev. 1.1 1 1. Tartalom 3. Általános biztonsági utasítások 1. Tartalom 2 2. Szimbólumok magyarázata 2 3. Általános biztonsági utasítások 2 4.

Részletesebben

900SEZ-700 900SEZ-1200

900SEZ-700 900SEZ-1200 Szekcionált garázskapu motor 900SEZ-700 900SEZ-1200 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK A. ÖSSZETÉTEL... 3 B. FUNKCIÓK BEMUTATÁSA... 4 C. ÖSSZESZERELÉS... 5 D. A MOTOR ÉS A PROGRAMOZÓ PANEL... 9 E.

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

nyomatékszabályzós, egymotoros vezérlőpanel 230V-os BX-A vagy BX-B meghajtásokhoz

nyomatékszabályzós, egymotoros vezérlőpanel 230V-os BX-A vagy BX-B meghajtásokhoz 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet S18 319S18 rev.1.0 05/99 003ZBX-6 nyomatékszabályzós, egymotoros vezérlőpanel

Részletesebben

Control 120-123. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási rajzok

Control 120-123. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási rajzok Control 120-123 Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási rajzok Az alkalmazott szimbólumok magyarázata Az útmutató használatát segítœ szimbólumok: FIGYELMEZTETÉS Kezelési leírás Programozási útmutatás Itt

Részletesebben

VDT-RLC Felhasználói kézikönyv

VDT-RLC Felhasználói kézikönyv 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-RLC Felhasználói kézikönyv VDT-RLC Leírás v2.2 Tartalomjegyzék 1. Ismertető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. A készülék felszerelése...4 4. Működési

Részletesebben

EM 131 bővítőmodul Ellenforgalmi vezérlő a Control vario-hoz

EM 131 bővítőmodul Ellenforgalmi vezérlő a Control vario-hoz EM 131 bővítőmodul Ellenforgalmi vezérlő a Control vario-hoz H Beépítési és kezelési kézikönyv 1. Rajzjel-magyarázat 2. Tartalomjegyzék Útmutatások 1. Rajzjel-magyarázat...........2 2. Tartalomjegyzék.............2

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz Műszaki adatok: Kimeneti áram: 1,0 4,2 A 15 beállítható mikró lépés felbontás (400-25 600 lépcső / fordulat) Rms érték: 3,0 A Tápfeszültség:

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

Q36A VEZÉRLÉS EGY-VAGY TÖBBSZÁRNYAS KAPUKHOZ

Q36A VEZÉRLÉS EGY-VAGY TÖBBSZÁRNYAS KAPUKHOZ Q36A VEZÉRLÉS EGY-VAGY TÖBBSZÁRNYAS KAPUKHOZ A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A A választó gomb B B választó gomb C Megerősítő gomb (YES) / Emelkedés D Tiltó gomb (NO) / Csökkenés F1 24 V AC, 800 ma biztosíték F2

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV PC10 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. PC10 Vezérlés 2. Beállítás 2.1 SW1 Dip kapcsoló beállítása 2.2 Funkció kapcsolók és LED jelzések magyarázata 2.3 Távirányító

Részletesebben

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A Többfunkciós lépcsõházi automaták Mûködtetés nyomógombokkal vagy glimmlámpás világító nyomógombokkal 17,5 mm-es szélesség A késleltetési idõ 30 s-tól 20 min-ig állítható ámpakímélõ üzem a feszültség nullátmenetnél

Részletesebben

Fotocella BLUEBUS. Telepítői leírás

Fotocella BLUEBUS. Telepítői leírás FT210B Fotocella BLUEBUS Telepítői leírás HU 3 4 5 6 Table 2: jumperek beállítása Jumper Pozíció Magyarázat Áthidalva Adó teljesítmény maximum 15 méter JP1 Megszakitva Adó teljesítmény maximum 7 méter

Részletesebben

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek w Lépcsőházi automaták w Schrack-Info Lépcsőházi automaták TIMON, VOWA, BZ BZ327350 w Lépcsőházi automata TIMON w Schrack-Info Energiamegtakarítási funkció Beállítható kapcsolási idő 0,5-30 perc Alacsony

Részletesebben

Vezérlőelektronika egyfázisú motorokhoz

Vezérlőelektronika egyfázisú motorokhoz Vezérlőelektronika egyfázisú motorokhoz Megjegyzés A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Győződjön meg arról, hogy minden helyi előírásnak és szabályozásnak megfelelő

Részletesebben

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d ZR6MF052 W SCHRACK INFO 16 funkció 16 időzítési tartomány Külső potenciométer csatlakoztatási lehetőség Univerzális tápfeszültség 24-240 V AC/DC 2 váltóérintkező 22,5 mm széles Ipari tokozat W FUNKCIÓK

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Termék kézikönyv 2013. Comfort. Command Parancsadók 18. Comfort. Command. Comfort. Command. Meghajtórendszerek garázskapukhoz Vezető sínek Tartozékok

Termék kézikönyv 2013. Comfort. Command Parancsadók 18. Comfort. Command. Comfort. Command. Meghajtórendszerek garázskapukhoz Vezető sínek Tartozékok Termék kézikönyv Garázskapumeghajtások Újdonságok 2013 Termék kézikönyv 2013.. Meghajtórendszerek garázskapukhoz Vezető sínek Tartozékok 3 10 14 Parancsadók 18 Érvényes 2013. januártól 2 Érvényes 2013.

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kiegészítő egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1 A

Részletesebben

STD és SCU. STD400RC/RL-DIN és SAE STD1000RL-DIN és SAE SCU10-DIN és SAE. Dimmerek STD SCU

STD és SCU. STD400RC/RL-DIN és SAE STD1000RL-DIN és SAE SCU10-DIN és SAE. Dimmerek STD SCU és P112245 P112248 400RC/R-DI P112246 400RC/R-SAE b dimmerek izzólámpák, halogénlámpák fényáramát és motorok teljesítményét szabályozzák 40 1000 W-ig egy vagy több kapcsolási pontról. b Vezérelhetők a

Részletesebben

Beninca KEN 600 N garázskapu mozgató motor

Beninca KEN 600 N garázskapu mozgató motor 1 Beninca KEN 600 N garázskapu mozgató motor Telepítési kézikönyv 2 Technikai adatok Tápfeszültség 230Vac Motor feszültség 24Vdc Teljesítmény 180W Húzósebesség 6.5/5.2m/1 Húzó/tólóerő 800N Védelem IPXO

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

MFZ. Kezelési útmutató a CS 300 vezérléshez. Vezérlés CS 300 / Rev. 5.3 1

MFZ. Kezelési útmutató a CS 300 vezérléshez. Vezérlés CS 300 / Rev. 5.3 1 Kezelési útmutató a CS 00 vezérléshez H Vezérlés CS 00 / Rev.. . Tartalomjegyzék. Általános biztonsági tudnivalók. Tartalomjegyzék. A szimbólumok magyarázata. Általános biztonsági tudnivalók. Termékek

Részletesebben

003ZA4. nyomatékszabályzós, kétmotoros vezérlőpanel 230V-os meghajtásokhoz

003ZA4. nyomatékszabályzós, kétmotoros vezérlőpanel 230V-os meghajtásokhoz 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet S15 319S15 rev.1.0 07/99 003ZA4 nyomatékszabályzós, kétmotoros vezérlőpanel 230V-os

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

GIGA 4 EASYRX433 Sorompó vezérlés

GIGA 4 EASYRX433 Sorompó vezérlés GIGA 4 EASYRX433 Sorompó vezérlés Telepítői és használati utasítás 1.)Biztonsági figyelmeztetések: Bármely nem szakember által végzett telepítés, javítás vagy beállítás szigorúan tilos. Minden beavatkozás

Részletesebben

ZC5 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

ZC5 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 ZC5 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS AZC5-ös vezérlőegység egy 230 V os egyfázisú berendezés vezérlésére alkalmas, 500W teljesítményig. A panel ABS műanyag

Részletesebben

ZL38. Vezérlés G2080/2080I 24V-os karos sorompóhoz

ZL38. Vezérlés G2080/2080I 24V-os karos sorompóhoz 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZL38 Vezérlés G2080/2080I 24V-os karos sorompóhoz A vásárolt terméket csak megfelelő

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

elero MonoTel Nr. 28 200.0001 Használati utasítás Kérem a használati utasítást Œrizze

elero MonoTel Nr. 28 200.0001 Használati utasítás Kérem a használati utasítást Œrizze MonoTel Nr. 28 200.0001 elero Használati utasítás Kérem a használati utasítást Œrizze elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 100.3901/0604

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

Termékismertető. TCS TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 D Genthin. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Termékismertető. TCS TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 D Genthin. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Termékismertető Betáp- és vezérlőkészülék típusa: VBVS05-SG Video-kisberendezések számára, melyek el vannak látva egy felmenő vezetékkel, de elosztókészülék és párhuzamos üzem nélkül A műszaki változtatás

Részletesebben

Torlift II típusú garázsajtó nyitó szerelési és üzemeltetési útmutató

Torlift II típusú garázsajtó nyitó szerelési és üzemeltetési útmutató Torlift II típusú garázsajtó nyitó szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A berendezés működése Micro vezérlő egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A Beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

VEZÉRLÉS. BENINCÀ THINK vezérlés oldal: 1 összes: 13

VEZÉRLÉS. BENINCÀ THINK vezérlés oldal: 1 összes: 13 BENINCÀ THINK vezérlés oldal: 1 összes: 13 VEZÉRLÉS BENINCÀ THINK vezérlés oldal: 2 összes: 13 BENINCÀ THINK vezérlés oldal: 3 összes: 13 BENINCÀ THINK vezérlés oldal: 4 összes: 13 Biztonsági berendezések

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

Panel bekötési pontok:

Panel bekötési pontok: Panel bekötési pontok: 1.-2. Közös pont minden be és kimenethez 3. 24Vac, 7W terhelhetőségű kimenet külső eszközök táplálásához 4.-5. Közös pont minden be és kimenethez 6. 24Vac 10W kimenet figyelmeztető

Részletesebben

Sorbaépíthető védelmi készülékek

Sorbaépíthető védelmi készülékek w Állás/hibajelző segédérintkező BD-HR, B-HR, kioldás jelzéssel BM900022 1 váltóérintkező mindig állásjelző, 1 váltóérintkező pedig átkapcsolható hibajelző segédérintkezőnek BD900022 felszerelhető a PRIORI

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Használati útmutató SHEV hő és füstelvezető központhoz

Használati útmutató SHEV hő és füstelvezető központhoz Használati útmutató Rendszer felépítése - csatlakoztatható elemek szélcsapadékérzékelő hőmérséklet érzékelő szellőztető kapcsoló vészkapcsoló tűzjelző kontaktusa füstérzékelő A központ felépítése A hő

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

elero VarioTel Plus Nr. 28 250.0001 Használati utasítás Kérem a használati utasítást Œrizze meg!

elero VarioTel Plus Nr. 28 250.0001 Használati utasítás Kérem a használati utasítást Œrizze meg! VarioTel Plus Nr. 28 250.0001 elero Használati utasítás Kérem a használati utasítást Œrizze meg! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309407 00 Nr.

Részletesebben

MFZ. AS 210 B kapuvezérlés kezelési útmutatója MDF 1-12 KE MDF 1-12 KU MDF 1-12 N MDF 1-17 KE MDF 1-17 KU MDF 1-17 N MDF.

MFZ. AS 210 B kapuvezérlés kezelési útmutatója MDF 1-12 KE MDF 1-12 KU MDF 1-12 N MDF 1-17 KE MDF 1-17 KU MDF 1-17 N MDF. S 0 B kapuvezérlés kezelési útmutatója ntriebe für Rolltore SEKTIONLTORNTRIEBE S H ufsteckantriebe Boxufsteckantriebe Boxufsteckantriebe,, KU 7 KU KE 7 KE N 7 N min ntriebsdrehmoment btriebsdrehzahl Überschrift

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

BULL8M, 5M BULL8M, 5M. Telepítési Kézikönyv. A kézikönyv az eredeti leírás alapján készült (nem a tesztelt motor alapján)

BULL8M, 5M BULL8M, 5M. Telepítési Kézikönyv. A kézikönyv az eredeti leírás alapján készült (nem a tesztelt motor alapján) 1 BULL8M, 5M Telepítési Kézikönyv A kézikönyv az eredeti leírás alapján készült (nem a tesztelt motor alapján) 2 Technikai adatok: BULL5M BULL8M Tápfeszültség:... 230V 230V Teljesítmény:... 235W 280W Áram:...

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

S S. VariEco-868 redœny- és napellenzœ mıködtetœ. Felszerelés

S S. VariEco-868 redœny- és napellenzœ mıködtetœ. Felszerelés HU VariEco868 redœny és napellenzœ mıködtetœ Ãrizze meg az útmutatót! Miután beszerelte a csœmotort, erœsítse rá a szerelési útmutatót a kábelre, hogy a villamos szerelœ is elolvashassa. A készülék mıködése:

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

1. Jellemzôk Centralis

1. Jellemzôk Centralis motorvezérlö készülék HASZÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, annak érdekében, hogy optimálisan ki tudja használni a Centralis UO IB motorvezérlô készülék által kínált

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv SAR-2PLUS Digitális relémodul

Felhasználói Kézikönyv SAR-2PLUS Digitális relémodul Felhasználói Kézikönyv SAR-PLUS Digitális relémodul F U S E BEVEZETÉS Köszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék

Részletesebben

BOB Használati és üzembe helyezési utasítás

BOB Használati és üzembe helyezési utasítás 1 BENINCÁ BOB Használati és üzembe helyezési utasítás 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek)

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) 1/5 Termék leírás IR425 földeletlen 0...300 V AC/DC vezérlő áramkörök (IT rendszerek) szigetelési

Részletesebben

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

ZBX-8. BX-P tolókapu hajtás vezérlés

ZBX-8. BX-P tolókapu hajtás vezérlés KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu Magyarországi Képviselet ZBX-8 BX-P tolókapu hajtás vezérlés ZBX-8

Részletesebben

SMES D2R0P - D2H - D2P kétmotoros univerzális 230V-os Vezérlés leírás

SMES D2R0P - D2H - D2P kétmotoros univerzális 230V-os Vezérlés leírás SMES D2R0P - D2H - D2P kétmotoros univerzális 230V-os Vezérlés leírás Ez a leírás a vezérlésrendszerek teljes változatára készült, ezért néhány funkció az Ön által vásárolt vezérlésben lehet, hogy nem

Részletesebben

Nyomásával az időkapcsoló óra visszaállítható ON/OFF gomb a kézi kapcsoláshoz

Nyomásával az időkapcsoló óra visszaállítható ON/OFF gomb a kézi kapcsoláshoz Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Süllyesztett időkapcsoló óra Modell: EFP700ET A. Funkció 1. 20

Részletesebben

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés SA03 HEAD vezérlőegység oldal: 1 összes: 5 SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca SA03 típusú vezérlőegységet választotta. A Beninca cég kínálatában található

Részletesebben

H-1 FIGYELEM MŰSZAKI ADATOK. Fogyasztás max.: Tartozékok feszültségellátása: 24 Vdc / 0,5 A max.

H-1 FIGYELEM MŰSZAKI ADATOK. Fogyasztás max.: Tartozékok feszültségellátása: 24 Vdc / 0,5 A max. FIGYELEM FONTOS TUDNIVALÓK A SZERELÉSHEZ ÉS A HASZNÁLATHOZ KEZDJE EZEN FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK OLVASÁSÁVAL. Az ilyen figyelmeztető jelzés jelentése "Vigyázat!, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a

Részletesebben

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával.

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával. UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ UNIK2E 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ FIGYELEM!! Telepítés elott olvassa el ezt a kézikönyvet, mely a termék szerves részét képezi. N.B. - A Prastel nem vállal

Részletesebben

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Oximo WT: Automatikus végállás beállítás, motorfejen nem kell végállást állítani Akadályfelismerő funkció Típusok: Cikkszám Hossz L1 Hossz L2 Forgatónyomaték (Nm) Oximo

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben