I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE A bűnügyi helyzet struktúrája A regisztrált bűncselekmények száma és aránya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2."

Átírás

1 ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) , BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) / Szám: 05070/ ált. B E S Z Á M O L Ó Ózd város közbiztonságának helyzetéről, az Ózdi Rendőrkapitányság közbiztonság fenntartása és javítása érdekében évben tett intézkedéseiről Készítette: Dr. Varga László r. alezr. kapitányságvezető

2 I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE A bűnügyi helyzet struktúrája A regisztrált bűncselekmények száma és aránya A bűncselekményi főcsoportok terjedelme, dinamikája és azon belül a kiemelkedő deliktumok változásai A vizsgált időszakban növekvő tendenciát mutató bűncselekmények számának alakulása A kiemelt bűncselekmények és bűncselekményi csoportok változásainak mutatói A bűntettek és a vétségek számának alakulása, aránya A szándékosan és a gondatlanul elkövetett bűncselekmények száma, aránya A nyomozások számának és a befejezési módok változásának alakulása A bűnügyi fertőzöttség bemutatása A regisztrált bűncselekmények területi megoszlásának bemutatása A regisztrált bűncselekmények lakosra vetített aránya A szervezett bűnözés helyzete A regisztrált bűncselekmények strukturális elemzése A bűncselekmények megvalósulási stádiumainak vizsgálata A huzamosan növekvő és csökkenő tendenciát tükröző egyes bűncselekményfajták A gazdasági bűnözés helyzete, összbűnözésen belüli aránya Az alkohol és a kábítószer szerepe a bűnelkövetésben A bűncselekménnyel okozott kár vizsgálata A bűnözés viktimológiai elemzése Új elkövetési módszerek és eszközök megjelenése A bűnözés várható főbb változásai A bűnözés súlypontjait meghatározó bűncselekmények prognosztizálható alakulása...9 II. A BŰNÜLDÖZŐI MUNKA A felderítő munka minőségét, mértékét befolyásoló okok, körülmények ismertetése, az eredményesség növelése érdekében tett és tervezett intézkedések A felderítő munkát támogató lehetőségek, eszközök, módszerek alkalmazásának vizsgálata A nyomozás eredményességének vizsgálata A nyomozás eredményességét befolyásoló okok, körülmények ismertetése A nyomozás időszerűségének, befejezés módjának vizsgálata A bíróság elé állítások számának bemutatása A bizonyítást befolyásoló tényezők vizsgálata A lakosság kriminális érzékenységét, a Rendőrség külső megítélését leginkább befolyásoló bűncselekménytípusok felderítési mutatóinak elemzése A közlekedési bűncselekmények felderítésének és nyomozásának tapasztalatai A közigazgatási jogkörben végzett munka A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések értékelése A közbiztonsági szolgálati ág tevékenységének hatása a bűnmegelőzésre és a bűnüldözésre Az idegenrendészeti célú bűnügyi ellenőrzések tapasztalatai A kriminalisztikai adatkezelés A krimináltechnikai szakterület helyzete...14 III. A RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala A közrendvédelmi szolgálatteljesítés hatékonysága A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása

3 5. A rendezvénybiztosítások, csapaterős tevékenységek tapasztalatai A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények elbírálásának tapasztalatai Az őrszolgálati tevékenység értékelése Ügyeleti tevékenység, jelentőszolgálat értékelése, a Tevékenység Irányító Központ kialakításának helyzete A védelmi-igazgatási feladatok végrehajtására való felkészülés állapota A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások A közlekedésrendészeti tevékenység értékelése A közlekedésrendészeti tevékenységet támogató technikai eszközökkel való ellátottság helyzete, fejlesztések Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése Az illegális migráció helyzete A határrendészeti tevékenység A mélységi ellenőrzési tevékenység értékelése...23 IV. A BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉS A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése A kiskorú eltűnések vizsgálatának tapasztalatai A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem Megelőző vagyonvédelem A kábítószer-bűnözés területén történő bűnmegelőzés helyzete A baleset-megelőzési tevékenység Az Iskola Rendőre Program értékelése...26 V. ÓZD VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁRÓL A bűnügyi fertőzöttség bemutatása A bűnelkövetők és a bűnözök viktimológiai elemzése A térfigyelő rendszer Diákok a biztonságért akció Uzsora felderítések III. SZIRENA, avagy Szolgálatban az Iskola Rendőre Napján Helyi együttműködések...32 VI. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG...33 VII. ÖSSZEGZÉS

4 TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A helyi önkormányzatról szóló évi LXV. törvény a települési önkormányzati feladatok körében nevesíti a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodást. Egyfelől ez a körülmény, másfelől pedig a belső rend és a közbiztonság védelmének a rendőrség által ellátandó, kizárólagos állami feladatként történő definiálása szükségessé teszi a két szerv folyamatos együttműködését. A rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény III. fejezete is foglalkozik a települési önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatával. A hivatkozott törvény 8. (4). bekezdése alapján: "a rendőrkapitány személyesen, vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról". A közbiztonság helyzete olyan összetett kérdés, amelyet a Rendőrség komplexen lát, és amely nemcsak a bűnözést, bűnüldözést foglalja magában, hanem a bűnmegelőzést és az azzal összefüggő, sok esetben azon túlmutató kérdéseket is. Az Ózdi Rendőrkapitányság állománya az elmúlt években is a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően és a belső normákban meghatározottak szerint látta el tevékenységét, figyelemmel a Rendőr-főkapitányság és a kapitányság célkitűzéseiben meghatározott feladatokra, az önkormányzat részéről megfogalmazott elvárásokra, illetve a helyben jelentkező, a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló körülményekre. A korábbi önértékelési és lakossági felmérések eredményeire is támaszkodva próbáltuk munkánkat úgy végezni, hogy az az itt élők megelégedettségét szolgálja. Egyik legfontosabb célkitűzésünk volt a lakossági bizalom helyreállítása, erősítése. A cél elérése érdekében továbbra is folyamatosan érkeztek a kapitányság illetékességi területére megerősítő rendőri erők, a megnövekedett rendőri jelenlétről pedig a lakosság pozitívan nyilatkozott. Természetesen az állampolgári visszajelzéseket folyamatosan értékeljük, és a napi munkánk során azokra is figyelemmel járunk el. Az Ózdi Rendőrkapitányság is próbál folyamatosan új eszközökkel és szemlélettel fellépni a térségben fennálló problémákkal szemben, így az elmúlt években - országosan is példaértékűen - kiemelt figyelmet kaptak az uzsora bűncselekmények és az ehhez kapcsolódó járulékos jogsértések felderítései. Beszámolóm első részében az Ózdi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén, a kistérség 29 településén elkövetett jogsértésekről és az azokra való rendőri intézkedésekről adok tájékoztatást, majd a második részben már csak Ózd városával foglalkozom. A beszámolóban olvasott statisztikai elemzések a Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztálya által szolgáltatott adatokon alapulnak. A 2012-es évre az alábbi célokat tűztük ki magunk elé: A közrend elleni bűncselekmények, és ezen belül is a garázdaságok emelkedését vissza kell szorítani, a betöréses lopások megelőzése érdekében minden szükséges intézkedést meg kell tenni. A lakosság szubjektív biztonság érzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű esetenként sorozatjellegű bűncselekmények és szabálysértések számát továbbra is vissza kell szorítani. 4

5 A kármegtérülési mutatót javítani kell. Erősíteni kell a kistelepülések és a kisebb lakóközösségi terek közbiztonságát. A polgárőrséggel való közös szolgálatok számát emelni kell. A bejelentések, panaszok gyors és megfelelő színvonalon történő kezelése valósuljon meg. Fenn kell tartani a megnövekedett közterületi jelenlétet, átfedő szolgálatokkal biztosítani kell a folyamatos rendőri lefedettséget. Csökkenteni kell az intézkedést igénylő helyszínen való megjelenéshez szükséges és az egyes intézkedések dokumentálására fordított időt. A körözött személyek ellenőrzését kiemelten kell kezelni. Előtérben kell, hogy legyen a közlekedésbiztonság javítása, az elért eredmények megtartása, a közlekedési kultúra fejlesztése. Biztosítani kell, hogy a végrehajtói állomány lakossági kapcsolattartása tovább javuljon. A szabálysértési őrizetek és a bíróság elé állítások alkalmazásának emelkedő tendenciáját fenn kell tartani. A kommunikációs tevékenység során kiemelt hangsúlyt kell fektetni a bűnmegelőzésre, és a lakosság tájékoztatására, különösen amiatt, hogy a sértetti közreműködés az egyes eljárásoknál javuljon. 1. A bűnügyi helyzet struktúrája I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya Kapitányságunk illetékességi területén évben 2.426, míg 2012-ben bűncselekmény vált ismertté, mely 9,9 %-os emelkedést mutat A bűncselekményi főcsoportok terjedelme, dinamikája és azon belül a kiemelkedő deliktumok változásai 0,03% 9,89% 2,58% 1,09% 0,97% 20,84% 61,67% 2,93% Személy elleni bűncs Házasság, család, ifj., nemi erk Közrend elleni bűncs Vagyon elleni bűncs Közlekedési bűncs Államig., ig.szolg., közélet Gazdasági bűncs Honv. köt. elleni bűncs 5

6 Továbbra is az összes bűncselekmény legnagyobb hányadát 61,67 %-át a vagyon elleni bűncselekmények alkotják, mint minden évben. Az összes bűncselekmény 20,84 %-át a közrend elleni deliktumok, míg 9,89 %-át a személy elleni bűncselekmények teszik ki. Bűncselekmények főcsoportok szerinti bontásban: Tendencia Megnevezés: I-XII. I-XII. I-XII. I-XII. Összes ismertté vált bűncselekmény ,9 I. Az állam, béke, emberiség elleni ,0 II. Személy elleni bűncselekmények: ,6 - emberölés ,0 ebből: - kísérlet ,0 - szándékos testi sértés ,8 III. Közlekedési bűncselekmény ,0 - ittas vezetés ,6 IV. Házasság, család, ifj., nemi erk.: ,7 - erőszakos közösülés ,0 V. Államig. ig. szolg., közélet tiszt. elleni bűncselekmény ,8 - hiv. személy elleni erőszak ,0 VI. Közrend elleni bűncselekmény ,5 - garázdaság ,4 VII. Gazdasági bűncselekmény ,0 - pénzhamisítás ,0 VIII. Vagyon elleni bűncselekmény ,9 - lopás ,6 - betöréses lopás ,4 - rablás ,9 IX. Honv. köt. elleni bűncselekmény ,0 VAGYON ELLENI BŰNCS. ÖSSZESEN ,9 Aránya az össz. bűncs.-hez %-ban 54,1 55,2 61,7 A személy elleni bűncselekmények száma csökkent az előző évhez képest. A kategórián belül kiemelt emberölés és szándékos testi sértés vonatkozásában is mérséklődés mutatható ki. A közlekedési bűncselekmények 33 %-kal csökkentek. Az ittas vezetések számában jelentős, 53,6 %-os mérséklődés figyelhető meg, ami a megnövekedett rendőri jelenlétnek köszönhető sűrűbb ellenőrzések eredménye. A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma kisebb mértékben, 6,7 %-kal csökkent. Ennek oka, hogy az önkormányzatok fokozottabb figyelmet fordítanak a 6

7 tankötelezettség be nem tartására. Az erőszakos közösülések száma 0-ról 5-re emelkedett. Az értékelt évben jellemzően családon belül történt az erőszakos közösülés. Emiatt az ilyen bűncselekmények megelőzése, megakadályozása nehézségekbe ütközik. A közigazgatás, a hatóság, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmények számában 27,6 %-os csökkenés mutatkozik. Ezen belül a hivatalos személy elleni erőszakok száma évben 4, míg 2012-ben 5 volt. A közrend elleni bűncselekmények száma évhez képest kisebb mértékű, 4,5 %-os csökkenést mutat, a garázdaságok száma 4,4 %-kal mérséklődött. A garázdaság továbbra is a leggyakrabban előforduló közrend elleni bűncselekmény. A jogsértés magas előfordulását befolyásolja az is, hogy az emberek kevésbé toleránsak egymás iránt, amelyben közrejátszanak a nehéz életkörülmények is A vizsgált időszakban növekvő tendenciát mutató bűncselekmények számának alakulása A gazdasági bűncselekmények vonatkozásában jelentős emelkedés tapasztalható az előző évhez képest, ez 30 %. A pénzhamisítások száma szintén jelentős mértékben, 300 %-kal nőtt. A növekedés oka lehet az életkörülmények megromlása, illetve a jó minőségű technikai eszközök elérhetősége. A deliktum felderítése terén kisebb előrelépés mutatkozik tekintettel arra, hogy évben néhány ügyben megállapítást nyert az elkövető kiléte. Járulékos bűncselekményként a lopás mellett nagy számban fordul elő visszaélés készpénz- helyettesítő fizetési eszközzel bűncselekmény is. A vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lopások számában kisebb mértékű, 12,6 %-os növekedés mutatkozik. A betöréses lopások számában jelentős mértékű 63,4 %-os emelkedés regisztrálható évhez képest. A növekedés fő oka, hogy igen nagy számban került sor nyomozás elrendelésre a hétvégi házas területeken történt, hétvégi ház betörésekkel kapcsolatban. Ózd város illetékességi területén, több helyen, nagy kiterjedésű hétvégi házas övezet is van, amelynek rendőri ellenőrzése igen nehezen teljesíthető feladat. A rablások számában is 26,9 %-os emelkedés került regisztrálásra. Az ismertté vált bűncselekmények, valamint a főcsoportokon belül a vagyon elleni bűncselekmények számában azért tapasztalható az értékelt évben nagyobb mértékű emelkedés, mert adminisztrációs hibák miatt évről több adatlap visszamaradt és a rendőrkapitányság évi statisztikájában kerültek szerepeltetésre ezen statisztikai lapok. További oka a vagyon elleni bűncselekmények növekedésének, hogy évben több olyan uzsora bűncselekményt fejeztünk be, amelyhez halmazatban nagymértékben társultak más vagyon elleni bűncselekmények is. Az illetékességi területünkön ismertté vált bűncselekmények elkövetési módszereiben a vizsgált esztendőben nem volt megállapítható nagyobb változás, összességében a már eddig is ismert klasszikus elkövetési módok voltak a jellemzőek A kiemelt bűncselekmények és bűncselekményi csoportok változásainak mutatói A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 643-ról 609-re csökkent, 5,3 %-al. A személy elleni erőszakos deliktumok száma 403-ról 416-ra, 3,2 %-kal emelkedett. A családon belüli személy elleni erőszakos bűncselekmények 19,5 %-kal mérséklődtek, 77-ről 62-re. Korrupciós jellegű bűncselekmény 1 került regisztrálásra az előző évi 2-vel szemben. 7

8 1.5. A bűntettek és a vétségek számának alakulása, aránya A bűntettek száma 13,3 %-al emelkedett, 790-ről 895-re. A vétségek 1414-ről 1675-re, 18,5 %-al nőttek A szándékosan és a gondatlanul elkövetett bűncselekmények száma, aránya A szándékos bűncselekmények 1396-ról 1653-ra, 18,4 %-kal emelkedtek, a gondatlan jogsértések 18-ról 22-re nőttek A nyomozások számának és a befejezési módok változásának alakulása A nyomozáskezdeményezések 2204-ről 2570-re, a nyomozás befejezések 2199-ről 2566-ra emelkedtek. Az eredményes nyomozások 1185-ről 1219-re, 2,9 %-kal, az eredménytelen nyomozások 1182-ről 1516-ra, 28,3 %-kal nőttek. 2. A bűnügyi fertőzöttség bemutatása 2.1. A regisztrált bűncselekmények területi megoszlásának bemutatása Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén található települések közül Ózd városa a legfertőzöttebb, az itt elkövetett bűncselekmények száma 11,5 %-kal nőtt. Fertőzöttségben Ózdot a 2 legnagyobb település, Putnok követi. A kistelepülések közül a legtöbb bűncselekményt Arlóban, Farkaslyukban és Csernely községben követik el A regisztrált bűncselekmények lakosra vetített aránya Területünkön a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma re nőtt a korábbi vel szemben A szervezett bűnözés helyzete Szervezett bűnözésre utaló deliktumok 2012-ben sem váltak ismertté. 3. A regisztrált bűncselekmények strukturális elemzése 3.1. A bűncselekmények megvalósulási stádiumainak vizsgálata Az összes bűncselekményen belül a befejezett cselekmények száma 2566 (96,21 %), míg a kísérleteké 101 (3,79 %), az előkészületeké 0 volt A huzamosan növekvő és csökkenő tendenciát tükröző egyes bűncselekményfajták Az egyes bűncselekményfajták között huzamosan csökkenő tendencia a személy elleni és a közlekedési bűncselekmények kategóriájában mutatható ki. Huzamosabb növekedés egyik főcsoportnál sem tapasztalható, csak időszakos bűncselekmény szám emelkedés A gazdasági bűnözés helyzete, összbűnözésen belüli aránya A gazdasági bűncselekmények számában 60-ról 78-ra történő változás figyelhető meg, ami 30 %-os emelkedésnek felel meg. Ez az összes bűncselekményeknek 2,93 %-a. A gazdasági 8

9 bűncselekmények közül kiemeltek a pénzhamisítások, melyek száma az elmúlt évhez képest nagyarányú növekedést mutat Az alkohol és a kábítószer szerepe a bűnelkövetésben Az alkohol a bűnelkövetők magatartásában évben 173, míg 2012-ben csupán 142 esetben játszott szerepet. Kábító hatású egyéb szer, gyógyszer évben 14, míg 2012-ben 20 alkalommal befolyásolta az elkövetőt bűncselekmény elkövetésében. Adataink szerint kábítószer fogyasztással összefüggően jogsértést évben 16 esetben, míg 2012-ben 18 alkalommal követtek el. Kábítószer túladagolása miatt haláleset illetékességi területünkön nem történt A bűncselekménnyel okozott kár vizsgálata évben a bűncselekménnyel okozott kár összege ,- Ft volt, melyből ,- Ft térült meg, míg 2012-ben ez a szám ,- Ft volt, melyből ,- Ft térült meg A bűnözés viktimológiai elemzése évben sértett sérelmére követettek el bűncselekményt, ebből 984 férfi, 751 nő volt, míg 2 esetben ismeretlen maradt a sértett évben sértett sérelmére követtek el bűncselekményt, ebből 849 férfi, míg 643 nő volt. Gyermekkorú sérelmére 42, fiatalkorú sérelmére 72, idős sérelmére pedig 417 esetben követtek el jogsértéseket. Külföldi állampolgár 5 alkalommal vált sértetté Új elkövetési módszerek és eszközök megjelenése Az illetékességi területünkön ismertté vált bűncselekmények elkövetési módszereiben a vizsgált esztendőben nem volt megállapítható nagyobb változás, összességében a már eddig is ismert klasszikus elkövetési módok voltak a jellemzőek A bűnözés várható főbb változásai A bűnözés jövőbeni alakulása tekintetében prognosztizálható a vagyon elleni bűncselekmények továbbra is súlyponti helye, mivel azok aránya az összes ismertté vált bűncselekményeken belül több évre visszamenőlegesen is kisebb-nagyobb eltérésekkel, de % között változott. Az utóbbi időben az is megfigyelhető, hogy a bűnelkövetők egy része már annyira gátlástalan, hogy a bűncselekményeket fényes nappal, nem egyszer forgalmas közterületen követi el A bűnözés súlypontjait meghatározó bűncselekmények prognosztizálható alakulása A személy elleni bűncselekmények vonatkozásában továbbra is az alkohol játssza a fő szerepet és ebben kedvező változás nem igen várható. Néha a bűncselekmény kiváltó oka az anyagi motiváció. Egyes esetekben előfordul, hogy vélt, vagy valós sérelmek megtorlása miatt következik be a bűncselekmény. Az alkalmazott erőszak mértéke feltehetően nőni, az elkövetési magatartás durvulni fog. A közlekedési bűncselekmények tekintetében egyre nagyobb szerepet fog játszani a kábítószer fogyasztás. E kategóriában nehézséget okoz a vezetés közbeni bódult állapot bizonyíthatósága. A házasság, család, ifjúság, és nemi erkölcs elleni bűncselekmények vonatkozásában, ebben az évben már csökkenő tendenciát mutat a kiskorú veszélyeztetése. A kiskorú veszélyeztetése 9

10 bűncselekmény főleg a kiskorú iskolából való kimaradásával valósul meg. Ennek oka lehet az a kormányzati intézkedés, mely szerint a gyermek iskolába nem járása a szociális juttatások megvonásával jár. A közigazgatás, a hatóság, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmények tekintetében a hivatalos személyek elleni támadások száma kisebb mértékben nőtt. A közrend elleni jogsértések közül várhatóan továbbra is a garázdaság lesz kiemelt helyen. A gazdasági bűnözés terén a pénzhamisítások száma az előző évhez viszonyítva jelentős mértékben nőtt. Várhatóan ez a növekedés tovább fog folytatódni. A vagyon elleni bűncselekmények az életkörülmények romlása miatt továbbra is központi helyen maradnak, az értékelt évben azonban számuk nőtt. II. A BŰNÜLDÖZŐI MUNKA 1. A felderítő munka minőségét, mértékét befolyásoló okok, körülmények ismertetése, az eredményesség növelése érdekében tett és tervezett intézkedések Kapitányságunkon az ismeretlen tettesek felderítését a Bűnügyi Osztály beosztottjai mellett a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály körzeti megbízotti, a rendőrőrsök bűnügyi és körzeti megbízotti állománya végzi elsősorban, ebbe bevonva a közterületen szolgálatot teljesítők mind nagyobb hányadát. A járőr állomány a folyamatos eligazítások alkalmával kap információkat a konkrét ügyekről, és esetenként kerülnek meghatározásra az elkövetők felderítése érdekében végrehajtandó feladatok. A rendőrkapitányságon működő térfigyelő rendszert kezelők rendszeresen tájékoztatást kapnak azokról a helyekről, ahol több bűncselekményt követtek el. A felderítésben alkalmazott erők, eszközök és módszerek tekintetében a korábban már bevált és alkalmazott, többségében eredményt hozó intézkedéseket, fogásokat részesítjük előnyben. Azon kell lennünk, hogy az elsősorban durva, erőszakos módon bűncselekményt elkövetők felderítésére minél nagyobb élő erőt vonjunk be, és soron kívül kezdjük meg a nyomozást. Az ún. kiemelt bűncselekmények felderítésében eredményességünk jónak mondható. Az ismeretlen tettesek felderítését továbbra is nehezíti az állampolgárok, esetenként egyes sértettek nem kellő segítőkészsége, mivel tartanak attól, hogy a nyomozási szakban történő tanúkihallgatásukat követően az elkövetők őket megfenyegetik, valamint a későbbiek folyamán a bírósági tárgyalásra beidézik. Az információszegény feljelentések száma továbbra is nagy, a sértettek nagy része még mindig a rendőrhatóság kizárólagos feladatának tekinti a bűncselekmények megelőzését és felderítését. A sértettek továbbra sem tesznek meg minden a vagyonbiztonságuk érdekében, az erőszakos cselekmények esetén ittasságuk miatt sok esetben semmilyen információval nem tudják segíteni a nyomozást. Az ügyek egy részében a forrónyomon üldözés lehetősége elvész, a helyszínek pedig nyomszegények. Az ellopott tárgyak többnyire fémtárgyak, amelyeket a fémátvevő helyeken értékesítenek. Innen az eltulajdonított dolgok egy-két napon belül elkerülnek az acélműbe, így az elkövetési tárgyakon keresztül is igen nehéz eljutni az elkövetőkhöz. 10

11 Jellemzővé váltak, sajnálatos módon, az olyan csalási bűncselekmények, amelyek során az elkövető valamilyen tényleges munkát végzett, azonban az elvégzett munka ellenértékét és a beépített anyag minőségét lényegesen meghaladó ellenértéket vett át a sértettektől. Többnyire idős emberek sérelmére követik el ezt a fajta csalást és mindig valamilyen munkavégzés ürügyén jutnak be a lakásba. A felderítést nagyban nehezíti, hogy ezen bűncselekményeket utazó bűnözők követik el, akik nem a kapitányság illetékességi területén laknak és a helyszínről gépkocsival azonnal távoznak évben nagy számban folytattunk eljárást uzsora bűncselekmény és ugyanilyen jellegű más bűncselekmények elkövetése miatt. Felderítési és bizonyítási nehézséget okoz ezekben az ügyekben a sértettek azon magatartása, hogy bizonyos idő eltelte után szeretnék a tanúvallomásaikat visszavonni. 2. A felderítő munkát támogató lehetőségek, eszközök, módszerek alkalmazásának vizsgálata Kapitányságunk 178 tárgy körözését rendelte el. Körözési munkánk, ezen belül is az elfogások sikeressége elsősorban a közrendvédelmi állomány kutató-szűrő tevékenységének aktivitásától függ, mellyel kapcsolatban megállapítható, hogy összességében eredményesen végzik. Kapitányságunkon 4 alkalommal körözési akciót tartottunk. Ennek alkalmával 22 fő elfogására került sor, és 10 tartózkodási hely megállapítására. A tárgyévben összesen 315 személykörözés elrendelésére került sor. Az ügyfeldolgozó munkánk során kihallgatott tanúk egyre több esetben kérték személyi adataik zárt kezelését, melynek minden esetben eleget tettünk. Segítő tényezőként lehet még figyelembe venni a jövőre nézve, hogy egyre több településen működik térfigyelő rendszer. 3. A nyomozás eredményességének vizsgálata Kapitányságunkon a nyomozati eredményességi mutató 2012-ben 44,57 % volt. 4. A nyomozás eredményességét befolyásoló okok, körülmények ismertetése A nyomozások megszüntetésének okait vizsgálva a bűncselekmény hiányos megszüntetésekre leggyakrabban azért került sor, mert a feljelentések egy része a jogsértés elkövetésének pontos körülményeit, a ténylegesen okozott kár értékét, a sérülést okozó cselekmények esetében annak gyógytartamát, stb. úgy jelölte meg, hogy a bűncselekményre utaló gyanú megállapítható volt és a nyomozás elrendelésére került sor. Később azonban e körülmények tisztázása a nyomozás megszüntetésére adott okot. A bizonyíték hiányos megszüntetések okai leggyakrabban abból erednek, hogy a gyanúsítottak gyakorta élnek a hallgatás jogával, tagadják a bűncselekmények elkövetését, továbbá az első kihallgatást követően a gyanúsítottra terhelő vallomást tevők egyéb okok miatt visszavonják vallomásukat és amennyiben nincs személyi, vagy tárgyi bizonyíték az ügyben, az ügyészség a nyomozás megszüntetése mellett dönt. Az esetek nagy részében a sértett úgy tesz feljelentést, hogy az általa megjelölt bizonyítékok csupán a megalapozott gyanú közléséhez elegendőek, de a terhelt bűnösségének bizonyításához nem és a nyomozás során sem lehetséges kellő bizonyítékot összegyűjteni. 11

12 A nyomozás eredményességét negatív irányba befolyásolja az évről - évre változáson átmenő és állandóságot szinte alig mutató, egyre fiatalabb bűnügyi állomány, akik még hiányos szakmai ismeretekkel rendelkeznek. A helyzetet tovább nehezíti az egy főre eső bűnügyek magas száma okozta nagyfokú leterheltség, mely a megyében a 2. legnagyobb értéket mutatta. Örvendetes viszont, hogy az egy fő hivatásosra jutó eredményes nyomozások számában is a megyei 2. helyet foglaltuk el. Az eredményesség növelése érdekében az eddig is folyamatos parancsnoki revízió lehetőség szerinti fokozását, az eset megbeszéléseket és az önképzéseket szükséges előtérbe helyezni. Szükséges a hatályos jogszabályok ismeretének szinten tartása és az ügyészi állásfoglalások rendszeres ismertetése. 5. A nyomozás időszerűségének, befejezés módjának vizsgálata Az időszerűséget vizsgálva az elmúlt évben megállapítható, hogy az ügyek nagy része, 52,46 %- a 60 napon belül befejezésre kerül, 60 napon túl az eljárások befejezésére általában az elhúzódó szakértői vizsgálatok, valamint az ügy bonyolultabb jogi megítélése és tényállása, továbbá a sértett, illetve az elkövető nagy száma miatt kerül sor. 15 napon belül az ügyek 2,57 %-át, 15 napon túl - 30 napon belül 5,8 %-át, nap között az ügyek 44,09 %-át, nap között 19,85 %-át, nap között az ügyek 15,26 %-át fejeztük be, míg 181 napon túl 12,43 %-át. A folyamatban lévő ügyek száma előadónként között volt, így figyelembe véve a nyomozati eredményességet, a hatékonyságot jónak értékelem. 6. A bíróság elé állítások számának bemutatása A évben 65 esetben fejeztünk be ügyet bíróság elé állítási javaslattal és 107 esetben hiúsult meg egyéb ok miatt az általunk kezdeményezett gyorsított eljárás. 7. A bizonyítást befolyásoló tényezők vizsgálata A büntetőeljárások során leggyakrabban a korábbi évekhez hasonlóan igazságügyi orvos-, valamint igazságügyi elmeorvos szakértők bevonására került sor. Ezen túlmenően rendszeresen ujjnyom- és nyomszakértő kirendelése is megtörtént. Igazságügyi orvos-szakértőként minden esetben az Igazságügyi Szakértő és Kutató Intézet Miskolci Szakértő Intézetet vezetője által kijelölt szakértő kirendelésére kerül sor, a többi szakértő vonatkozásában elsősorban a BSZKI szakértőit vesszük igénybe és csak ezután más intézeteket, a megyei szakértői listán szereplő más személyeket keressük meg a szakvélemények elkészítésére. A helyszíni szemlék során rögzített nyomok, azok közül is a többségben lévő ujjnyomok a főkapitányság szakértői által kerültek bevizsgálásra, akik a szakvéleményüket rövid időn belül elkészítik, az esetlegesen felmerülő összehasonlító vizsgálatokat elvégzik. A szakértők által előterjesztett szakvélemények jó színvonalúak, az eljárásaink során ellenszakértő bevonására nem került sor, szakvélemény kiegészíttetése csak csekély számban a nyomozás során felmerült újabb körülmények tisztázása miatt fordult elő. A szakértői költségek elszámolása a jogszabályokban meghatározottak alapján történik. Elszámolási vita nem fordult elő. Továbbra is problémás területnek tűnik a tolmácsok kirendelése, mivel kapitányságunk területén alig rendelkezünk névjegyzékben szereplő tolmáccsal. Több, főleg sürgős esetben csak ismeretségeinket felhasználva tudunk olyan személyt tolmácsként alkalmazni, aki a szükséges idegen nyelvet megfelelő szinten beszéli, és vállalja az alkalomszerű tolmácsolást. 12

13 8. A lakosság kriminális érzékenységét, a Rendőrség külső megítélését leginkább befolyásoló bűncselekménytípusok felderítési mutatóinak elemzése A lakosság kriminális érzékenységét befolyásoló bűncselekmény típusok nyomozás eredményességi mutatója átlagosan 50 % körüli értéket mutat. A testi sértések nyomozás eredményességi aránya 86,51 %, a lopásokat 27,27 %-ban, a betöréses lopásokat 15,79 %-ban, a csalásokat 37,21 %-ban, a rablásokat 56,76 %-ban, a garázdaságokat 81,17 %-ban, a kábítószerrel visszaéléseket 89,58 %-ban sikerült felderíteni. 9. A közlekedési bűncselekmények felderítésének és nyomozásának tapasztalatai Az elmúlt évben 69 közlekedési bűncselekményben folytattunk le büntetőeljárást. A lefolytatott nyomozások során 14 esetben vádemelési javaslattal került sor az eljárás befejezésére, 15 alkalommal bíróság elé állítással, 15 esetben áttételre került sor, 2 ügyben a nyomozás megszüntetéssel zárult, 3 ügyben pedig felfüggesztésre került a tettes ismeretlen volta miatt. Jelenleg 8 ügy van folyamatban. A nyomozati eredményességi mutató 57,53 %-os volt. A büntetőeljárások során kényszerintézkedésre (őrizetbe vétel, illetve előzetes letartóztatás) nem került sor. A közlekedési vizsgáló leterheltsége az év folyamán viszonylag alacsony volt. Munkájára alapvetően jellemző volt a precizitás, jogszerűség és a törvényesség. A nyomozás határidejét minden alkalommal betartotta, szükség esetén időben javaslattal éltünk a nyomozás határidejének meghosszabbítására. 10. A közigazgatási jogkörben végzett munka A rendkívüli halálesetek vizsgálatát továbbra is kizárólag a Bűnügyi Osztály végzi. A helyszíniés halottszemlék többségét mivel az események nagyobb részt hivatali munkaidőn túl kerülnek bejelentésre, a forrónyomos szolgálat hajtja végre, de az ezt követő vizsgálatokat az erre kijelölt 1 fő nyomozó végzi. A rendkívüli halálesetek miatt indított eljárások száma, míg évben 28, 2012-ben 22 volt. A befejezett ügyeket vizsgálva az öngyilkosok száma 10 volt, 6 személy balesetben, 1 fő kihűlésben hunyt el. A nem rendkívüli halálos ügyek száma 34 db volt. Közigazgatási eljárás keretében nem került megállapításra emberölés gyanúja évben 237 személy eltűnését jelentették be. Felkutatásukra minden szükséges intézkedést megtettünk. Az eltűnés bejelentését követően elvégzett azonnali intézkedések eredményeként megkerült 17 fő, és jelenleg 9 fiatalkorú személy tartózkodási helye nem nyert még megállapítást. 11. A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések értékelése Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések, beleértve az elővezetéseket is évben alkalommal, 2012-ben esetben történtek. Ebből 341 bűncselekmény miatti elfogás volt, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítás pedig 429. Körözés miatt 132, egyéb okból pedig 21 fő elfogására került sor évben 42 személy, 2012-ben pedig 57 fő őrizetbe vétele történt meg. A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket az ügyészségi vizsgálatok törvényesnek és megalapozottnak tartották, a fogva tartás körülményeit rendben találták. Az 13

14 általunk történő előterjesztés alapján az ügyészség egy ügyben nem tett indítványt az őrizetben lévő terhelt előzetes letartóztatására, minden más esetben elrendelte a további kényszerintézkedést, tehát az előterjesztéseink megalapozottak voltak. 12. A közbiztonsági szolgálati ág tevékenységének hatása a bűnmegelőzésre és a bűnüldözésre A közbiztonsági szolgálati ág tagjai naprakészen kapták évben is a bűnügyi információkat, a szolgálatszervezések, a járőr útirány tervek módosítása a mindenkori bűnügyi operatív helyzetnek megfelelő volt. A közbiztonsági területen szolgálatot teljesítők számos információval segítették a bűnügyi felderítő munkát, több esetben közös akció, bűnmegelőzési portya végrehajtására került sor. A bűnügyi és közrendvédelmi vezetők az elmúlt év során is szoros együttműködésben dolgoztak. 13. Az idegenrendészeti célú bűnügyi ellenőrzések tapasztalatai Kapitányságunk illetékességi területén nem jellemző a külföldiek, a más országból származó munkavállalók, turisták nagyszámú megjelenése, a határ melletti közelség ellenére ritka, hogy külföldiek követnének el bűncselekményeket. Az idegenrendészeti célú bűnügyi ellenőrzések ennek ellenére a szálláshelyeken, munkahelyeken, piacokon folyamatosak. 14. A kriminalisztikai adatkezelés A kriminalisztikai adatkezelés törvényes, szakszerű végrehajtásáról a bűnügyi vezetők folyamatosan gondoskodtak a vizsgált időszakban is. 15. A krimináltechnikai szakterület helyzete A tárgyi bizonyítás keretében a bűnügyi technikai munkát továbbra is a Bűnügyi Osztály három bűnügyi technikusa végzi évben 414 esetben vettük igénybe a bűnügyi technikai tevékenységet, melyből 390 helyszíni szemle és egyéb nyomozási cselekmény alkalmával, 24 pedig közigazgatási eljárások kapcsán történt. A technikai tevékenység igénybe vétele évről-évre emelkedő számot mutat. A helyszíni nyomrögzítések színvonala összességében javult, az utóbbi időben 541 ujj- és tenyérnyom rögzítésből, 249 további vizsgálatra alkalmas volt. A helyszíni szemlék színvonala többségében mind alaki, mind tartalmi szempontból megfelelt az elvárásoknak. Minden olyan esetben, ahol megvolt a lehetősége a nyomrögzítésnek, szemle megtartására került sor, melyeknél digitális fényképezőgép került használatra és 38 esetben videó felvétel is történt. A fényképezőgépekről a technikusok a fényképfelvételeket folyamatosan számítógépre töltötték. A évben bevezetett elektronikus RobotZsaru NEO technikusi modulban az elmúlt évben is folyamatosan dolgoztunk. 14

15 III. A RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága Illetékességi területünkön a rendőri jelenlét mértéke megfelelt a központi- és a helyi elvárásoknak. A létszámhiány feltöltése év végére megoldottá vált. Elmondhatjuk, hogy az összes üres hely feltöltése megtörtént a Rendészeti Szakközépiskolában frissen végzett hallgatói állománnyal, akik közül 10 fő december 1-jén kinevezésre is került. A meglévő állomány nagy százalékban fiatal, intézkedésre önállóan ez év végére vált jogosulttá (szakközépiskolában még nem végzett, illetve az 5+1 hónapos képzésen részt vettek). Ennek köszönhetően nagy gondot okozott a napi szolgálataink megszervezése kapcsán a járőr-párok kialakítása, amelyre fokozott figyelmet kellett fordítaniuk a szolgálatirányító parancsnokoknak évben a minimális járőri létszámot, a rendőrképzést befejező, frissen végzett kollégák kinevezésével tudtuk fenntartani. Ebből következően az állomány tapasztalatlan, sok figyelmet és segítséget igényelt. 2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala A számadatokat, valamint a vonatkozó szabályzókat figyelembe véve a közterületi szolgálatokat, a közterületi rendőri jelenlétet a lehető leghatékonyabban és leggazdaságosabban törekedtünk megtervezni, megszervezni és végrehajtani. Területünk térbeni és időbeni rendőri lefedettségét, a lehető leggyorsabb reagálást és az elvárható megelőzési feladatokat igyekeztünk mindenkor biztosítani, együttműködve az őrsökkel, a közlekedésrendészeti, a bűnügyi szolgálattal, az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területére vezényelt megerősítő erőkkel, a polgárőrségekkel, közterület-felügyelettel, városőrséggel és az együttműködő szervekkel. Az objektív-, és a szubjektív feltételek figyelembevételével történtek a szolgálattervezések, szervezések, az esetlegesen szükséges módosítások, átcsoportosítások, feladathoz rendelések. Reagáló képességünket megőriztük. Az objektív helyzettől függően tudtuk kiszolgálni a bejelentőket. Jog-, vagy érdeksérelemről késedelmességünk okán nincs tudomásunk. 3. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés hatékonysága A közterületi szolgálatot ellátó állomány intézkedési készsége jónak mondható. Törekedtünk összehangolni a megelőzést, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét növelő, segítő jellegű intézkedéseket, a jogsértésekre történő gyors és határozott reagálással. ELFOGÁSOK bcs. tettenérés körözött (elfogatóparancs) egyéb ok összesen fő 148 fő 28 fő 484 fő fő 132 fő 21 fő 494 fő Változás %-ban 10,71 % - 10,81 % - 25 % 2,06 15

16 ELŐÁLLÍTÁSOK b.cs. gyanú miatt szabs. tov. folyt. mintavétel igazolás egyéb ok összesen fő fő Változások %- ban - 20,0 42,36-8,0-33,3-42,2-30,39 FELJELENTÉSEK Büntető feljelentés Szabálysértési feljelentés Tulajdon elleni Járművezető Egyéb Összes szabs. felj. Összesen Összes feljelentés Változás %-ban HELYSZÍNI BÍRSÁG Járművezetővel szemben: 29,13 6,37-33,68-19,18-18,4-9,0 Gyalogossal szemben Egyéb szabálysértés Összes Fő Ft Fő Ft Fő Ft Fő Ft Változás % 8,78 24,92 202,8 220,08 35,96 86,47 23,01 46,49 KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK Eset évi I. tv. k./ pont alapján Kiszabott bírság (Ft) évi I. tv. a./ - j./ pontok alapján évi I. tv. l./ pont alapján Eset Kiszabott bírság (Ft) Eset Kiszabott bírság (Ft) Változás %-ban 44,88 80,67 166,67 52, SZABÁLYSÉRTÉSI ŐRIZETBE VÉTEL év 197 fő Elzárással sújtott: 41 fő Pénzbírsággal sújtott: 129 fő Figyelmeztetéssel sújtott: 21 fő 16

17 2012. év 182 fő Elzárással sújtott: 69 fő Pénzbírsággal sújtott: 94 fő Figyelmeztetéssel sújtott: 14 fő Megszűntetés: 5 fő A szabálysértési őrizetbe vétel évben az alábbiak szerint alakult: 6 fő tiltott kéjelgés 84 fő tulajdon elleni szabálysértés 74 fő garázdaság 18 fő a távoltartás szabályainak megszegése miatt. Összesen 75 alkalommal éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményével évben 664 esetben indult közigazgatási eljárás az 1988 évi I. tv. 20. alapján, mely eljárásokban összesen ,- Ft bírság került kiszabásra. Jogszabályhely: Eset: Kiszabott bírság: KKT. 20. a-j.) pont alapján ,- Ft KKT. 20. k.) pont alapján ,- Ft KKT. 20. l.) pont alapján ,- Ft A közigazgatási eljárásokkal kapcsolatosan elmondható, hogy az előző évhez képest (436 db) jelentős, 52,29 % növekedés tapasztalható, ami főként az évi I. tv. változásaival és az eljárás tárgyi hatálya alá került új jogsértések bővülésével magyarázható. A befizetési hajlandóság nagyon minimális, mivel az indult eljárásokból (664 db) eddig 284 eljárásban kellett végrehajtást kérni. A kapitányság közrendvédelmi állományát A lakosság szubjektív biztonságérzetét a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel leginkább javító, prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére irányuló fokozott ellenőrzésekbe, valamint a helyi szervezésű, közös akciószolgálatokba és egyéb fokozott ellenőrzésekbe vontuk be. Az akciók során a bűnügyileg frekventált területek, a szórakozó- és csoportképző helyek, a roma kisebbség, illetve az idősek által lakott települések, továbbá a veszélyeztetett települések kerültek ellenőrzésre évben Akciók és razziák Eset Részt vett erő /fő/ Tett intézkedés Közbiztonsági Közlekedési Egyéb Összesen évben Akciók és razziák Eset Részt vett erő /fő/ Tett intézkedés Közbiztonsági Közlekedési Egyéb Összesen

18 A közrendvédelmi állomány, amennyiben erdőgazdálkodással kapcsolatosan kezdeményezett eljárást a fa szállítmányok ellenőrzése során, minden esetben (a büntető és szabálysértési eljárások mellett) jelzést küldött a területileg illetékes Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságának. 4. A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a kiemelten veszélyeztetett települések Ózd, Putnok, Farkaslyuk és Arló voltak. Ózd, Putnok és Farkaslyuk vonatkozásában bűncselekményszám emelkedés, míg Arló esetében csökkenés mutatkozik. A veszélyeztetett települések közé Csernely, Domaháza, Járdánháza, Hangony, Borsodnádasd és Sajónémeti tartozik. A többi település nem veszélyeztetett. A besorolásokon az év során változtatás alig-alig történt, a települések bűnügyi-közbiztonsági helyzetében lényeges változások nem következtek be. 5. A rendezvénybiztosítások, csapaterős tevékenységek tapasztalatai A rendezvények, a bevont erők és az intézkedések számát az elmúlt év vonatkozásában az alábbi táblázat tartalmazza. Eset Részt vevő erő Int. szám Gytv Sport Egyéb Összesen Az egyes rendezvények biztosítása, felügyelete során jól működtünk együtt a szervezőkkel, a rendezőkkel, az általuk felkért rendfenntartókkal. Szakmai irányításunkat elfogadva, eseménymentesen ténykedtek. A helyi csapaterős beosztottak évben összesen 6 alkalommal kerültek berendelésre, melyből 3 esetben futballmérkőzés biztosításában, 2 esetben budapesti csapaterős képzésben vettek részt, 1 ízben pedig eltűnt személy felkutatásban kerültek alkalmazásra. 6. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények elbírálásának tapasztalatai A bejelentések a jogszabályi előírásoknak megfelelően történtek, minden alkalommal egyeztető tárgyalás megtartására került sor az osztályvezető személyes részvételével. A bejelentett rendezvények mindegyikét tudomásul vettük, tiltó ok egy esetben sem állt fenn. A megtartott rendezvények békések voltak. 7. Az őrszolgálati tevékenység értékelése A járőrszolgálati feladatokat a Közrendvédelmi Alosztály, illetve a Határrendészeti Alosztály állománya látta el, ill. az őrsökön a közrendvédelmi állomány. Pozitívum, hogy a közterületi szolgálatot ellátó Közrendvédelmi Alosztály állományának munkájához nagy segítséget jelentenek a Határrendészeti Alosztály járőrvezetői és járőrei, 18

19 valamint a Körzeti Megbízotti Alosztály 15 körzeti megbízottja. Mindhárom alosztályon az állomány vezényléses szolgálati időrendben dolgozik. A mozgóőri szolgálatainkat a szórakozóhelyek környékén folyamatosan működtettük. 8. Ügyeleti tevékenység, jelentőszolgálat értékelése, a Tevékenység Irányító Központ kialakításának helyzete Kapitányságunkon ez idáig 24 órás ügyeleti rendszer működött. Az ügyeletesek a jelentőrendszert megfelelően működtették. A TIK-re való átállás február 1. napján megtörtént. 9. A védelmi-igazgatási feladatok végrehajtására való felkészülés állapota A védelmi tiszti feladatokat a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztály vezetője látja el, aki a témával kapcsolatos terveket folyamatosan frissíti, az állomány felé a szükséges képzés megtartásáról több ízben is gondosodott. Próbariadó megtartására évben nem került sor. A helyi védelmi bizottságok munkájában való részvétel folyamatos. 10. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások Feladataink ellátásában folyamatosan meghatározott irányelvként jelenik meg a személyi sérüléses ezen belül kiemelten a halálos és a súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek számának csökkentése, valamint az ittas járművezetők forgalomból történő hatékonyabb kiszűrése. Ugyancsak kiemelt feladat a baleset-megelőzési, illetve a propaganda tevékenység hatékonyabb, célirányosabb végzése. Rendőrkapitányságunk illetékességi területén a közúti forgalom sűrűsége, illetve nagysága az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen nem változott, a közúthálózatot érintő infrastrukturális beruházás nem volt, azonban növekedett a külföldi állampolgárok jelenléte, ezen belül pedig a 25-ös, ill. 26-os főút a bánrévei határátkelőhöz való közelsége miatt a tehergépjármű forgalom szempontjából nemzetközi tranzitútvonal lett. A közlekedésrendészeti szolgálati ág tevékenységének ellátása során szakhatóságként hatékonyan és célravezetően együttműködött az önkormányzatokkal, ill. a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, a közlekedési infrastruktúrát érintő beruházások engedélyezési eljárásaiban, továbbá ugyanezen hatóságokkal folyamatos a kapcsolattartás a közlekedésbiztonsági megelőző tevékenység végrehajtása során. Ennek keretén belül a 26. számú főúton a régi bánrévei határátkelő melletti útszakaszon a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel együttműködve, az általuk létesített tengelysúly mérő állomás adottságait kihasználva, folyamatosan ellenőriztük a tehergépjármű forgalmat. A 2012-es évben a korábbi jogszabályi változások miatt fokozottan jelentkezett a közlekedésrendészeti szolgálati ág intézkedései során az egyes közlekedési szabálysértések elkövetőivel szemben az ún. objektív felelősség alkalmazása, ill. a közigazgatási bírságok kiszabása. 19

20 11. A közlekedésrendészeti tevékenység értékelése Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt évben 67 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset helyszínén hajtottunk végre szemlét. Ez az előző évhez képest 17 %-os csökkenést jelent. A balesetek súlyossága kimenetel szerint év év Halálos kimenetelű 0 1 Súlyos sérüléses Könnyű sérüléses Összesen: A közlekedésbiztonsági megelőző tevékenység eredményeképpen 1 halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt, a súlyos sérüléses balesetek esetében 32 %-os csökkenést, míg a könnyű sérüléses baleseteknél kisebb mértékű, 11 %-os mérséklődést lehet elkönyvelni. Az elmúlt év során helyszínelt 67 személyi sérüléses balesetnél összesen 83 fő sérült meg, ebből 1 fő halálozott el, 62 fő súlyos, míg 20 fő könnyű sérüléseket szenvedett. Külföldi állampolgár 1 alkalommal okozott személyi sérüléses közúti közlekedési balesetet. Baleseti okok: gyorshajtás 30 előzés 4 kanyarodás 9 elsőbbségi jog 10 Követési távolság 2 gyalogos hiba 4 figyelmetlenség 3 egyéb ok 4 A 67 sérüléses baleset közül 12 alkalommal volt ittas állapotban a baleset okozója, ebből 4 súlyos, míg 8 könnyű sérüléses volt. Alkoholszondás ellenőrzések alakulása év év Alkoholszondás ellenőrzés Pozitív alkoholszonda Személyi sérüléses balesetek okozóinak megoszlása személygépkocsi vezetők 42 tehergépkocsi vezetők 6 motorkerékpárosok 2 kerékpárosok 9 smkp. vezetők 3 autóbuszvezető 0 egyéb jármű 1 gyalogos 4 20

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására

Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Dr. Varga László r.alezredes kapitányságvezető ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu B E S Z Á M O L Ó Ózd város közbiztonságának

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet Jóváhagyom: Dr. habil Balla Zoltán ny. r. alezredes egyetemi docens, főiskolai tanár Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék vezetője FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet 2014. március 19. 2 Szabálysértés

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. május 28. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. április 23. Szám: 05070-467/2015. Ált. B E SZ Á M

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Szabálysértési előkészítő eljárások 2016. január 01. - 2016. szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása A dinamikus működésű Netzsaru

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. Telefon/Fax : (62) 511-260, 511-262 BM: 33 10-77 Szám: 06040/611/2010.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói Rendőrkapitányság 9. évi munkájáról Bevezetés A Makói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról

Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról Ózd, 2016. április 28. Előterjesztő: Dr. Varga László Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Szám: 05070-14481/2015. Ált. ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

Dávid István polgármester. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. -ának rendelkezései szerint:

Dávid István polgármester. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. -ának rendelkezései szerint: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 12-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 857-3/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N A P I RE N D Tárgy: A Kazincbarcikai

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE 2016. JANUÁR - SZEPTEMBER VI.1. Saját kezdeményezésű büntető feljelentés VI.2. Saját kezdeményezésű szabálysértési feljelentések VI.3. Elfogások VI.4. Előállítások

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9. szeptember 8-i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. a Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Szám: 13050/427- /2016.ált. Jóváhagyom: Dr. Mihály István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. május

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZOMBATHELY Telefon: 06-94/ BM: 03-26/

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZOMBATHELY Telefon: 06-94/ BM: 03-26/ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZOMBATHELY Telefon: 06-94/521-169 BM: 03-26/11-69 E-mail: hollosig@vas.police.hu Szám: 18010-1241/2012. ált. BESZÁMOLÓ SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS 2011. ÉVI BŰNÜGYI ÉS KÖZBIZTONSÁGI

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ május

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ május VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók megismerjék a

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

A bírósági ügyforgalom főbb adatai 2013.

A bírósági ügyforgalom főbb adatai 2013. A bírósági ügyforgalom főbb adatai 213. Országos Bírósági Hivatal Budapest, 214. Érkezés Érkezés 26 27 28 29 21 211 212 213 A bíróságokhoz érkezett ügyek száma összesen 1 343 317 1 478 264 1 598 916 1

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben