I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE A bűnügyi helyzet struktúrája A regisztrált bűncselekmények száma és aránya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2."

Átírás

1 ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) , BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) / Szám: 05070/ ált. B E S Z Á M O L Ó Ózd város közbiztonságának helyzetéről, az Ózdi Rendőrkapitányság közbiztonság fenntartása és javítása érdekében évben tett intézkedéseiről Készítette: Dr. Varga László r. alezr. kapitányságvezető

2 I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE A bűnügyi helyzet struktúrája A regisztrált bűncselekmények száma és aránya A bűncselekményi főcsoportok terjedelme, dinamikája és azon belül a kiemelkedő deliktumok változásai A vizsgált időszakban növekvő tendenciát mutató bűncselekmények számának alakulása A kiemelt bűncselekmények és bűncselekményi csoportok változásainak mutatói A bűntettek és a vétségek számának alakulása, aránya A szándékosan és a gondatlanul elkövetett bűncselekmények száma, aránya A nyomozások számának és a befejezési módok változásának alakulása A bűnügyi fertőzöttség bemutatása A regisztrált bűncselekmények területi megoszlásának bemutatása A regisztrált bűncselekmények lakosra vetített aránya A szervezett bűnözés helyzete A regisztrált bűncselekmények strukturális elemzése A bűncselekmények megvalósulási stádiumainak vizsgálata A huzamosan növekvő és csökkenő tendenciát tükröző egyes bűncselekményfajták A gazdasági bűnözés helyzete, összbűnözésen belüli aránya Az alkohol és a kábítószer szerepe a bűnelkövetésben A bűncselekménnyel okozott kár vizsgálata A bűnözés viktimológiai elemzése Új elkövetési módszerek és eszközök megjelenése A bűnözés várható főbb változásai A bűnözés súlypontjait meghatározó bűncselekmények prognosztizálható alakulása...9 II. A BŰNÜLDÖZŐI MUNKA A felderítő munka minőségét, mértékét befolyásoló okok, körülmények ismertetése, az eredményesség növelése érdekében tett és tervezett intézkedések A felderítő munkát támogató lehetőségek, eszközök, módszerek alkalmazásának vizsgálata A nyomozás eredményességének vizsgálata A nyomozás eredményességét befolyásoló okok, körülmények ismertetése A nyomozás időszerűségének, befejezés módjának vizsgálata A bíróság elé állítások számának bemutatása A bizonyítást befolyásoló tényezők vizsgálata A lakosság kriminális érzékenységét, a Rendőrség külső megítélését leginkább befolyásoló bűncselekménytípusok felderítési mutatóinak elemzése A közlekedési bűncselekmények felderítésének és nyomozásának tapasztalatai A közigazgatási jogkörben végzett munka A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések értékelése A közbiztonsági szolgálati ág tevékenységének hatása a bűnmegelőzésre és a bűnüldözésre Az idegenrendészeti célú bűnügyi ellenőrzések tapasztalatai A kriminalisztikai adatkezelés A krimináltechnikai szakterület helyzete...14 III. A RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala A közrendvédelmi szolgálatteljesítés hatékonysága A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása

3 5. A rendezvénybiztosítások, csapaterős tevékenységek tapasztalatai A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények elbírálásának tapasztalatai Az őrszolgálati tevékenység értékelése Ügyeleti tevékenység, jelentőszolgálat értékelése, a Tevékenység Irányító Központ kialakításának helyzete A védelmi-igazgatási feladatok végrehajtására való felkészülés állapota A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások A közlekedésrendészeti tevékenység értékelése A közlekedésrendészeti tevékenységet támogató technikai eszközökkel való ellátottság helyzete, fejlesztések Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése Az illegális migráció helyzete A határrendészeti tevékenység A mélységi ellenőrzési tevékenység értékelése...23 IV. A BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉS A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése A kiskorú eltűnések vizsgálatának tapasztalatai A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem Megelőző vagyonvédelem A kábítószer-bűnözés területén történő bűnmegelőzés helyzete A baleset-megelőzési tevékenység Az Iskola Rendőre Program értékelése...26 V. ÓZD VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁRÓL A bűnügyi fertőzöttség bemutatása A bűnelkövetők és a bűnözök viktimológiai elemzése A térfigyelő rendszer Diákok a biztonságért akció Uzsora felderítések III. SZIRENA, avagy Szolgálatban az Iskola Rendőre Napján Helyi együttműködések...32 VI. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG...33 VII. ÖSSZEGZÉS

4 TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A helyi önkormányzatról szóló évi LXV. törvény a települési önkormányzati feladatok körében nevesíti a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodást. Egyfelől ez a körülmény, másfelől pedig a belső rend és a közbiztonság védelmének a rendőrség által ellátandó, kizárólagos állami feladatként történő definiálása szükségessé teszi a két szerv folyamatos együttműködését. A rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény III. fejezete is foglalkozik a települési önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatával. A hivatkozott törvény 8. (4). bekezdése alapján: "a rendőrkapitány személyesen, vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról". A közbiztonság helyzete olyan összetett kérdés, amelyet a Rendőrség komplexen lát, és amely nemcsak a bűnözést, bűnüldözést foglalja magában, hanem a bűnmegelőzést és az azzal összefüggő, sok esetben azon túlmutató kérdéseket is. Az Ózdi Rendőrkapitányság állománya az elmúlt években is a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően és a belső normákban meghatározottak szerint látta el tevékenységét, figyelemmel a Rendőr-főkapitányság és a kapitányság célkitűzéseiben meghatározott feladatokra, az önkormányzat részéről megfogalmazott elvárásokra, illetve a helyben jelentkező, a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló körülményekre. A korábbi önértékelési és lakossági felmérések eredményeire is támaszkodva próbáltuk munkánkat úgy végezni, hogy az az itt élők megelégedettségét szolgálja. Egyik legfontosabb célkitűzésünk volt a lakossági bizalom helyreállítása, erősítése. A cél elérése érdekében továbbra is folyamatosan érkeztek a kapitányság illetékességi területére megerősítő rendőri erők, a megnövekedett rendőri jelenlétről pedig a lakosság pozitívan nyilatkozott. Természetesen az állampolgári visszajelzéseket folyamatosan értékeljük, és a napi munkánk során azokra is figyelemmel járunk el. Az Ózdi Rendőrkapitányság is próbál folyamatosan új eszközökkel és szemlélettel fellépni a térségben fennálló problémákkal szemben, így az elmúlt években - országosan is példaértékűen - kiemelt figyelmet kaptak az uzsora bűncselekmények és az ehhez kapcsolódó járulékos jogsértések felderítései. Beszámolóm első részében az Ózdi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén, a kistérség 29 településén elkövetett jogsértésekről és az azokra való rendőri intézkedésekről adok tájékoztatást, majd a második részben már csak Ózd városával foglalkozom. A beszámolóban olvasott statisztikai elemzések a Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztálya által szolgáltatott adatokon alapulnak. A 2012-es évre az alábbi célokat tűztük ki magunk elé: A közrend elleni bűncselekmények, és ezen belül is a garázdaságok emelkedését vissza kell szorítani, a betöréses lopások megelőzése érdekében minden szükséges intézkedést meg kell tenni. A lakosság szubjektív biztonság érzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű esetenként sorozatjellegű bűncselekmények és szabálysértések számát továbbra is vissza kell szorítani. 4

5 A kármegtérülési mutatót javítani kell. Erősíteni kell a kistelepülések és a kisebb lakóközösségi terek közbiztonságát. A polgárőrséggel való közös szolgálatok számát emelni kell. A bejelentések, panaszok gyors és megfelelő színvonalon történő kezelése valósuljon meg. Fenn kell tartani a megnövekedett közterületi jelenlétet, átfedő szolgálatokkal biztosítani kell a folyamatos rendőri lefedettséget. Csökkenteni kell az intézkedést igénylő helyszínen való megjelenéshez szükséges és az egyes intézkedések dokumentálására fordított időt. A körözött személyek ellenőrzését kiemelten kell kezelni. Előtérben kell, hogy legyen a közlekedésbiztonság javítása, az elért eredmények megtartása, a közlekedési kultúra fejlesztése. Biztosítani kell, hogy a végrehajtói állomány lakossági kapcsolattartása tovább javuljon. A szabálysértési őrizetek és a bíróság elé állítások alkalmazásának emelkedő tendenciáját fenn kell tartani. A kommunikációs tevékenység során kiemelt hangsúlyt kell fektetni a bűnmegelőzésre, és a lakosság tájékoztatására, különösen amiatt, hogy a sértetti közreműködés az egyes eljárásoknál javuljon. 1. A bűnügyi helyzet struktúrája I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya Kapitányságunk illetékességi területén évben 2.426, míg 2012-ben bűncselekmény vált ismertté, mely 9,9 %-os emelkedést mutat A bűncselekményi főcsoportok terjedelme, dinamikája és azon belül a kiemelkedő deliktumok változásai 0,03% 9,89% 2,58% 1,09% 0,97% 20,84% 61,67% 2,93% Személy elleni bűncs Házasság, család, ifj., nemi erk Közrend elleni bűncs Vagyon elleni bűncs Közlekedési bűncs Államig., ig.szolg., közélet Gazdasági bűncs Honv. köt. elleni bűncs 5

6 Továbbra is az összes bűncselekmény legnagyobb hányadát 61,67 %-át a vagyon elleni bűncselekmények alkotják, mint minden évben. Az összes bűncselekmény 20,84 %-át a közrend elleni deliktumok, míg 9,89 %-át a személy elleni bűncselekmények teszik ki. Bűncselekmények főcsoportok szerinti bontásban: Tendencia Megnevezés: I-XII. I-XII. I-XII. I-XII. Összes ismertté vált bűncselekmény ,9 I. Az állam, béke, emberiség elleni ,0 II. Személy elleni bűncselekmények: ,6 - emberölés ,0 ebből: - kísérlet ,0 - szándékos testi sértés ,8 III. Közlekedési bűncselekmény ,0 - ittas vezetés ,6 IV. Házasság, család, ifj., nemi erk.: ,7 - erőszakos közösülés ,0 V. Államig. ig. szolg., közélet tiszt. elleni bűncselekmény ,8 - hiv. személy elleni erőszak ,0 VI. Közrend elleni bűncselekmény ,5 - garázdaság ,4 VII. Gazdasági bűncselekmény ,0 - pénzhamisítás ,0 VIII. Vagyon elleni bűncselekmény ,9 - lopás ,6 - betöréses lopás ,4 - rablás ,9 IX. Honv. köt. elleni bűncselekmény ,0 VAGYON ELLENI BŰNCS. ÖSSZESEN ,9 Aránya az össz. bűncs.-hez %-ban 54,1 55,2 61,7 A személy elleni bűncselekmények száma csökkent az előző évhez képest. A kategórián belül kiemelt emberölés és szándékos testi sértés vonatkozásában is mérséklődés mutatható ki. A közlekedési bűncselekmények 33 %-kal csökkentek. Az ittas vezetések számában jelentős, 53,6 %-os mérséklődés figyelhető meg, ami a megnövekedett rendőri jelenlétnek köszönhető sűrűbb ellenőrzések eredménye. A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma kisebb mértékben, 6,7 %-kal csökkent. Ennek oka, hogy az önkormányzatok fokozottabb figyelmet fordítanak a 6

7 tankötelezettség be nem tartására. Az erőszakos közösülések száma 0-ról 5-re emelkedett. Az értékelt évben jellemzően családon belül történt az erőszakos közösülés. Emiatt az ilyen bűncselekmények megelőzése, megakadályozása nehézségekbe ütközik. A közigazgatás, a hatóság, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmények számában 27,6 %-os csökkenés mutatkozik. Ezen belül a hivatalos személy elleni erőszakok száma évben 4, míg 2012-ben 5 volt. A közrend elleni bűncselekmények száma évhez képest kisebb mértékű, 4,5 %-os csökkenést mutat, a garázdaságok száma 4,4 %-kal mérséklődött. A garázdaság továbbra is a leggyakrabban előforduló közrend elleni bűncselekmény. A jogsértés magas előfordulását befolyásolja az is, hogy az emberek kevésbé toleránsak egymás iránt, amelyben közrejátszanak a nehéz életkörülmények is A vizsgált időszakban növekvő tendenciát mutató bűncselekmények számának alakulása A gazdasági bűncselekmények vonatkozásában jelentős emelkedés tapasztalható az előző évhez képest, ez 30 %. A pénzhamisítások száma szintén jelentős mértékben, 300 %-kal nőtt. A növekedés oka lehet az életkörülmények megromlása, illetve a jó minőségű technikai eszközök elérhetősége. A deliktum felderítése terén kisebb előrelépés mutatkozik tekintettel arra, hogy évben néhány ügyben megállapítást nyert az elkövető kiléte. Járulékos bűncselekményként a lopás mellett nagy számban fordul elő visszaélés készpénz- helyettesítő fizetési eszközzel bűncselekmény is. A vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lopások számában kisebb mértékű, 12,6 %-os növekedés mutatkozik. A betöréses lopások számában jelentős mértékű 63,4 %-os emelkedés regisztrálható évhez képest. A növekedés fő oka, hogy igen nagy számban került sor nyomozás elrendelésre a hétvégi házas területeken történt, hétvégi ház betörésekkel kapcsolatban. Ózd város illetékességi területén, több helyen, nagy kiterjedésű hétvégi házas övezet is van, amelynek rendőri ellenőrzése igen nehezen teljesíthető feladat. A rablások számában is 26,9 %-os emelkedés került regisztrálásra. Az ismertté vált bűncselekmények, valamint a főcsoportokon belül a vagyon elleni bűncselekmények számában azért tapasztalható az értékelt évben nagyobb mértékű emelkedés, mert adminisztrációs hibák miatt évről több adatlap visszamaradt és a rendőrkapitányság évi statisztikájában kerültek szerepeltetésre ezen statisztikai lapok. További oka a vagyon elleni bűncselekmények növekedésének, hogy évben több olyan uzsora bűncselekményt fejeztünk be, amelyhez halmazatban nagymértékben társultak más vagyon elleni bűncselekmények is. Az illetékességi területünkön ismertté vált bűncselekmények elkövetési módszereiben a vizsgált esztendőben nem volt megállapítható nagyobb változás, összességében a már eddig is ismert klasszikus elkövetési módok voltak a jellemzőek A kiemelt bűncselekmények és bűncselekményi csoportok változásainak mutatói A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 643-ról 609-re csökkent, 5,3 %-al. A személy elleni erőszakos deliktumok száma 403-ról 416-ra, 3,2 %-kal emelkedett. A családon belüli személy elleni erőszakos bűncselekmények 19,5 %-kal mérséklődtek, 77-ről 62-re. Korrupciós jellegű bűncselekmény 1 került regisztrálásra az előző évi 2-vel szemben. 7

8 1.5. A bűntettek és a vétségek számának alakulása, aránya A bűntettek száma 13,3 %-al emelkedett, 790-ről 895-re. A vétségek 1414-ről 1675-re, 18,5 %-al nőttek A szándékosan és a gondatlanul elkövetett bűncselekmények száma, aránya A szándékos bűncselekmények 1396-ról 1653-ra, 18,4 %-kal emelkedtek, a gondatlan jogsértések 18-ról 22-re nőttek A nyomozások számának és a befejezési módok változásának alakulása A nyomozáskezdeményezések 2204-ről 2570-re, a nyomozás befejezések 2199-ről 2566-ra emelkedtek. Az eredményes nyomozások 1185-ről 1219-re, 2,9 %-kal, az eredménytelen nyomozások 1182-ről 1516-ra, 28,3 %-kal nőttek. 2. A bűnügyi fertőzöttség bemutatása 2.1. A regisztrált bűncselekmények területi megoszlásának bemutatása Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén található települések közül Ózd városa a legfertőzöttebb, az itt elkövetett bűncselekmények száma 11,5 %-kal nőtt. Fertőzöttségben Ózdot a 2 legnagyobb település, Putnok követi. A kistelepülések közül a legtöbb bűncselekményt Arlóban, Farkaslyukban és Csernely községben követik el A regisztrált bűncselekmények lakosra vetített aránya Területünkön a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma re nőtt a korábbi vel szemben A szervezett bűnözés helyzete Szervezett bűnözésre utaló deliktumok 2012-ben sem váltak ismertté. 3. A regisztrált bűncselekmények strukturális elemzése 3.1. A bűncselekmények megvalósulási stádiumainak vizsgálata Az összes bűncselekményen belül a befejezett cselekmények száma 2566 (96,21 %), míg a kísérleteké 101 (3,79 %), az előkészületeké 0 volt A huzamosan növekvő és csökkenő tendenciát tükröző egyes bűncselekményfajták Az egyes bűncselekményfajták között huzamosan csökkenő tendencia a személy elleni és a közlekedési bűncselekmények kategóriájában mutatható ki. Huzamosabb növekedés egyik főcsoportnál sem tapasztalható, csak időszakos bűncselekmény szám emelkedés A gazdasági bűnözés helyzete, összbűnözésen belüli aránya A gazdasági bűncselekmények számában 60-ról 78-ra történő változás figyelhető meg, ami 30 %-os emelkedésnek felel meg. Ez az összes bűncselekményeknek 2,93 %-a. A gazdasági 8

9 bűncselekmények közül kiemeltek a pénzhamisítások, melyek száma az elmúlt évhez képest nagyarányú növekedést mutat Az alkohol és a kábítószer szerepe a bűnelkövetésben Az alkohol a bűnelkövetők magatartásában évben 173, míg 2012-ben csupán 142 esetben játszott szerepet. Kábító hatású egyéb szer, gyógyszer évben 14, míg 2012-ben 20 alkalommal befolyásolta az elkövetőt bűncselekmény elkövetésében. Adataink szerint kábítószer fogyasztással összefüggően jogsértést évben 16 esetben, míg 2012-ben 18 alkalommal követtek el. Kábítószer túladagolása miatt haláleset illetékességi területünkön nem történt A bűncselekménnyel okozott kár vizsgálata évben a bűncselekménnyel okozott kár összege ,- Ft volt, melyből ,- Ft térült meg, míg 2012-ben ez a szám ,- Ft volt, melyből ,- Ft térült meg A bűnözés viktimológiai elemzése évben sértett sérelmére követettek el bűncselekményt, ebből 984 férfi, 751 nő volt, míg 2 esetben ismeretlen maradt a sértett évben sértett sérelmére követtek el bűncselekményt, ebből 849 férfi, míg 643 nő volt. Gyermekkorú sérelmére 42, fiatalkorú sérelmére 72, idős sérelmére pedig 417 esetben követtek el jogsértéseket. Külföldi állampolgár 5 alkalommal vált sértetté Új elkövetési módszerek és eszközök megjelenése Az illetékességi területünkön ismertté vált bűncselekmények elkövetési módszereiben a vizsgált esztendőben nem volt megállapítható nagyobb változás, összességében a már eddig is ismert klasszikus elkövetési módok voltak a jellemzőek A bűnözés várható főbb változásai A bűnözés jövőbeni alakulása tekintetében prognosztizálható a vagyon elleni bűncselekmények továbbra is súlyponti helye, mivel azok aránya az összes ismertté vált bűncselekményeken belül több évre visszamenőlegesen is kisebb-nagyobb eltérésekkel, de % között változott. Az utóbbi időben az is megfigyelhető, hogy a bűnelkövetők egy része már annyira gátlástalan, hogy a bűncselekményeket fényes nappal, nem egyszer forgalmas közterületen követi el A bűnözés súlypontjait meghatározó bűncselekmények prognosztizálható alakulása A személy elleni bűncselekmények vonatkozásában továbbra is az alkohol játssza a fő szerepet és ebben kedvező változás nem igen várható. Néha a bűncselekmény kiváltó oka az anyagi motiváció. Egyes esetekben előfordul, hogy vélt, vagy valós sérelmek megtorlása miatt következik be a bűncselekmény. Az alkalmazott erőszak mértéke feltehetően nőni, az elkövetési magatartás durvulni fog. A közlekedési bűncselekmények tekintetében egyre nagyobb szerepet fog játszani a kábítószer fogyasztás. E kategóriában nehézséget okoz a vezetés közbeni bódult állapot bizonyíthatósága. A házasság, család, ifjúság, és nemi erkölcs elleni bűncselekmények vonatkozásában, ebben az évben már csökkenő tendenciát mutat a kiskorú veszélyeztetése. A kiskorú veszélyeztetése 9

10 bűncselekmény főleg a kiskorú iskolából való kimaradásával valósul meg. Ennek oka lehet az a kormányzati intézkedés, mely szerint a gyermek iskolába nem járása a szociális juttatások megvonásával jár. A közigazgatás, a hatóság, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmények tekintetében a hivatalos személyek elleni támadások száma kisebb mértékben nőtt. A közrend elleni jogsértések közül várhatóan továbbra is a garázdaság lesz kiemelt helyen. A gazdasági bűnözés terén a pénzhamisítások száma az előző évhez viszonyítva jelentős mértékben nőtt. Várhatóan ez a növekedés tovább fog folytatódni. A vagyon elleni bűncselekmények az életkörülmények romlása miatt továbbra is központi helyen maradnak, az értékelt évben azonban számuk nőtt. II. A BŰNÜLDÖZŐI MUNKA 1. A felderítő munka minőségét, mértékét befolyásoló okok, körülmények ismertetése, az eredményesség növelése érdekében tett és tervezett intézkedések Kapitányságunkon az ismeretlen tettesek felderítését a Bűnügyi Osztály beosztottjai mellett a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály körzeti megbízotti, a rendőrőrsök bűnügyi és körzeti megbízotti állománya végzi elsősorban, ebbe bevonva a közterületen szolgálatot teljesítők mind nagyobb hányadát. A járőr állomány a folyamatos eligazítások alkalmával kap információkat a konkrét ügyekről, és esetenként kerülnek meghatározásra az elkövetők felderítése érdekében végrehajtandó feladatok. A rendőrkapitányságon működő térfigyelő rendszert kezelők rendszeresen tájékoztatást kapnak azokról a helyekről, ahol több bűncselekményt követtek el. A felderítésben alkalmazott erők, eszközök és módszerek tekintetében a korábban már bevált és alkalmazott, többségében eredményt hozó intézkedéseket, fogásokat részesítjük előnyben. Azon kell lennünk, hogy az elsősorban durva, erőszakos módon bűncselekményt elkövetők felderítésére minél nagyobb élő erőt vonjunk be, és soron kívül kezdjük meg a nyomozást. Az ún. kiemelt bűncselekmények felderítésében eredményességünk jónak mondható. Az ismeretlen tettesek felderítését továbbra is nehezíti az állampolgárok, esetenként egyes sértettek nem kellő segítőkészsége, mivel tartanak attól, hogy a nyomozási szakban történő tanúkihallgatásukat követően az elkövetők őket megfenyegetik, valamint a későbbiek folyamán a bírósági tárgyalásra beidézik. Az információszegény feljelentések száma továbbra is nagy, a sértettek nagy része még mindig a rendőrhatóság kizárólagos feladatának tekinti a bűncselekmények megelőzését és felderítését. A sértettek továbbra sem tesznek meg minden a vagyonbiztonságuk érdekében, az erőszakos cselekmények esetén ittasságuk miatt sok esetben semmilyen információval nem tudják segíteni a nyomozást. Az ügyek egy részében a forrónyomon üldözés lehetősége elvész, a helyszínek pedig nyomszegények. Az ellopott tárgyak többnyire fémtárgyak, amelyeket a fémátvevő helyeken értékesítenek. Innen az eltulajdonított dolgok egy-két napon belül elkerülnek az acélműbe, így az elkövetési tárgyakon keresztül is igen nehéz eljutni az elkövetőkhöz. 10

11 Jellemzővé váltak, sajnálatos módon, az olyan csalási bűncselekmények, amelyek során az elkövető valamilyen tényleges munkát végzett, azonban az elvégzett munka ellenértékét és a beépített anyag minőségét lényegesen meghaladó ellenértéket vett át a sértettektől. Többnyire idős emberek sérelmére követik el ezt a fajta csalást és mindig valamilyen munkavégzés ürügyén jutnak be a lakásba. A felderítést nagyban nehezíti, hogy ezen bűncselekményeket utazó bűnözők követik el, akik nem a kapitányság illetékességi területén laknak és a helyszínről gépkocsival azonnal távoznak évben nagy számban folytattunk eljárást uzsora bűncselekmény és ugyanilyen jellegű más bűncselekmények elkövetése miatt. Felderítési és bizonyítási nehézséget okoz ezekben az ügyekben a sértettek azon magatartása, hogy bizonyos idő eltelte után szeretnék a tanúvallomásaikat visszavonni. 2. A felderítő munkát támogató lehetőségek, eszközök, módszerek alkalmazásának vizsgálata Kapitányságunk 178 tárgy körözését rendelte el. Körözési munkánk, ezen belül is az elfogások sikeressége elsősorban a közrendvédelmi állomány kutató-szűrő tevékenységének aktivitásától függ, mellyel kapcsolatban megállapítható, hogy összességében eredményesen végzik. Kapitányságunkon 4 alkalommal körözési akciót tartottunk. Ennek alkalmával 22 fő elfogására került sor, és 10 tartózkodási hely megállapítására. A tárgyévben összesen 315 személykörözés elrendelésére került sor. Az ügyfeldolgozó munkánk során kihallgatott tanúk egyre több esetben kérték személyi adataik zárt kezelését, melynek minden esetben eleget tettünk. Segítő tényezőként lehet még figyelembe venni a jövőre nézve, hogy egyre több településen működik térfigyelő rendszer. 3. A nyomozás eredményességének vizsgálata Kapitányságunkon a nyomozati eredményességi mutató 2012-ben 44,57 % volt. 4. A nyomozás eredményességét befolyásoló okok, körülmények ismertetése A nyomozások megszüntetésének okait vizsgálva a bűncselekmény hiányos megszüntetésekre leggyakrabban azért került sor, mert a feljelentések egy része a jogsértés elkövetésének pontos körülményeit, a ténylegesen okozott kár értékét, a sérülést okozó cselekmények esetében annak gyógytartamát, stb. úgy jelölte meg, hogy a bűncselekményre utaló gyanú megállapítható volt és a nyomozás elrendelésére került sor. Később azonban e körülmények tisztázása a nyomozás megszüntetésére adott okot. A bizonyíték hiányos megszüntetések okai leggyakrabban abból erednek, hogy a gyanúsítottak gyakorta élnek a hallgatás jogával, tagadják a bűncselekmények elkövetését, továbbá az első kihallgatást követően a gyanúsítottra terhelő vallomást tevők egyéb okok miatt visszavonják vallomásukat és amennyiben nincs személyi, vagy tárgyi bizonyíték az ügyben, az ügyészség a nyomozás megszüntetése mellett dönt. Az esetek nagy részében a sértett úgy tesz feljelentést, hogy az általa megjelölt bizonyítékok csupán a megalapozott gyanú közléséhez elegendőek, de a terhelt bűnösségének bizonyításához nem és a nyomozás során sem lehetséges kellő bizonyítékot összegyűjteni. 11

12 A nyomozás eredményességét negatív irányba befolyásolja az évről - évre változáson átmenő és állandóságot szinte alig mutató, egyre fiatalabb bűnügyi állomány, akik még hiányos szakmai ismeretekkel rendelkeznek. A helyzetet tovább nehezíti az egy főre eső bűnügyek magas száma okozta nagyfokú leterheltség, mely a megyében a 2. legnagyobb értéket mutatta. Örvendetes viszont, hogy az egy fő hivatásosra jutó eredményes nyomozások számában is a megyei 2. helyet foglaltuk el. Az eredményesség növelése érdekében az eddig is folyamatos parancsnoki revízió lehetőség szerinti fokozását, az eset megbeszéléseket és az önképzéseket szükséges előtérbe helyezni. Szükséges a hatályos jogszabályok ismeretének szinten tartása és az ügyészi állásfoglalások rendszeres ismertetése. 5. A nyomozás időszerűségének, befejezés módjának vizsgálata Az időszerűséget vizsgálva az elmúlt évben megállapítható, hogy az ügyek nagy része, 52,46 %- a 60 napon belül befejezésre kerül, 60 napon túl az eljárások befejezésére általában az elhúzódó szakértői vizsgálatok, valamint az ügy bonyolultabb jogi megítélése és tényállása, továbbá a sértett, illetve az elkövető nagy száma miatt kerül sor. 15 napon belül az ügyek 2,57 %-át, 15 napon túl - 30 napon belül 5,8 %-át, nap között az ügyek 44,09 %-át, nap között 19,85 %-át, nap között az ügyek 15,26 %-át fejeztük be, míg 181 napon túl 12,43 %-át. A folyamatban lévő ügyek száma előadónként között volt, így figyelembe véve a nyomozati eredményességet, a hatékonyságot jónak értékelem. 6. A bíróság elé állítások számának bemutatása A évben 65 esetben fejeztünk be ügyet bíróság elé állítási javaslattal és 107 esetben hiúsult meg egyéb ok miatt az általunk kezdeményezett gyorsított eljárás. 7. A bizonyítást befolyásoló tényezők vizsgálata A büntetőeljárások során leggyakrabban a korábbi évekhez hasonlóan igazságügyi orvos-, valamint igazságügyi elmeorvos szakértők bevonására került sor. Ezen túlmenően rendszeresen ujjnyom- és nyomszakértő kirendelése is megtörtént. Igazságügyi orvos-szakértőként minden esetben az Igazságügyi Szakértő és Kutató Intézet Miskolci Szakértő Intézetet vezetője által kijelölt szakértő kirendelésére kerül sor, a többi szakértő vonatkozásában elsősorban a BSZKI szakértőit vesszük igénybe és csak ezután más intézeteket, a megyei szakértői listán szereplő más személyeket keressük meg a szakvélemények elkészítésére. A helyszíni szemlék során rögzített nyomok, azok közül is a többségben lévő ujjnyomok a főkapitányság szakértői által kerültek bevizsgálásra, akik a szakvéleményüket rövid időn belül elkészítik, az esetlegesen felmerülő összehasonlító vizsgálatokat elvégzik. A szakértők által előterjesztett szakvélemények jó színvonalúak, az eljárásaink során ellenszakértő bevonására nem került sor, szakvélemény kiegészíttetése csak csekély számban a nyomozás során felmerült újabb körülmények tisztázása miatt fordult elő. A szakértői költségek elszámolása a jogszabályokban meghatározottak alapján történik. Elszámolási vita nem fordult elő. Továbbra is problémás területnek tűnik a tolmácsok kirendelése, mivel kapitányságunk területén alig rendelkezünk névjegyzékben szereplő tolmáccsal. Több, főleg sürgős esetben csak ismeretségeinket felhasználva tudunk olyan személyt tolmácsként alkalmazni, aki a szükséges idegen nyelvet megfelelő szinten beszéli, és vállalja az alkalomszerű tolmácsolást. 12

13 8. A lakosság kriminális érzékenységét, a Rendőrség külső megítélését leginkább befolyásoló bűncselekménytípusok felderítési mutatóinak elemzése A lakosság kriminális érzékenységét befolyásoló bűncselekmény típusok nyomozás eredményességi mutatója átlagosan 50 % körüli értéket mutat. A testi sértések nyomozás eredményességi aránya 86,51 %, a lopásokat 27,27 %-ban, a betöréses lopásokat 15,79 %-ban, a csalásokat 37,21 %-ban, a rablásokat 56,76 %-ban, a garázdaságokat 81,17 %-ban, a kábítószerrel visszaéléseket 89,58 %-ban sikerült felderíteni. 9. A közlekedési bűncselekmények felderítésének és nyomozásának tapasztalatai Az elmúlt évben 69 közlekedési bűncselekményben folytattunk le büntetőeljárást. A lefolytatott nyomozások során 14 esetben vádemelési javaslattal került sor az eljárás befejezésére, 15 alkalommal bíróság elé állítással, 15 esetben áttételre került sor, 2 ügyben a nyomozás megszüntetéssel zárult, 3 ügyben pedig felfüggesztésre került a tettes ismeretlen volta miatt. Jelenleg 8 ügy van folyamatban. A nyomozati eredményességi mutató 57,53 %-os volt. A büntetőeljárások során kényszerintézkedésre (őrizetbe vétel, illetve előzetes letartóztatás) nem került sor. A közlekedési vizsgáló leterheltsége az év folyamán viszonylag alacsony volt. Munkájára alapvetően jellemző volt a precizitás, jogszerűség és a törvényesség. A nyomozás határidejét minden alkalommal betartotta, szükség esetén időben javaslattal éltünk a nyomozás határidejének meghosszabbítására. 10. A közigazgatási jogkörben végzett munka A rendkívüli halálesetek vizsgálatát továbbra is kizárólag a Bűnügyi Osztály végzi. A helyszíniés halottszemlék többségét mivel az események nagyobb részt hivatali munkaidőn túl kerülnek bejelentésre, a forrónyomos szolgálat hajtja végre, de az ezt követő vizsgálatokat az erre kijelölt 1 fő nyomozó végzi. A rendkívüli halálesetek miatt indított eljárások száma, míg évben 28, 2012-ben 22 volt. A befejezett ügyeket vizsgálva az öngyilkosok száma 10 volt, 6 személy balesetben, 1 fő kihűlésben hunyt el. A nem rendkívüli halálos ügyek száma 34 db volt. Közigazgatási eljárás keretében nem került megállapításra emberölés gyanúja évben 237 személy eltűnését jelentették be. Felkutatásukra minden szükséges intézkedést megtettünk. Az eltűnés bejelentését követően elvégzett azonnali intézkedések eredményeként megkerült 17 fő, és jelenleg 9 fiatalkorú személy tartózkodási helye nem nyert még megállapítást. 11. A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések értékelése Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések, beleértve az elővezetéseket is évben alkalommal, 2012-ben esetben történtek. Ebből 341 bűncselekmény miatti elfogás volt, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítás pedig 429. Körözés miatt 132, egyéb okból pedig 21 fő elfogására került sor évben 42 személy, 2012-ben pedig 57 fő őrizetbe vétele történt meg. A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket az ügyészségi vizsgálatok törvényesnek és megalapozottnak tartották, a fogva tartás körülményeit rendben találták. Az 13

14 általunk történő előterjesztés alapján az ügyészség egy ügyben nem tett indítványt az őrizetben lévő terhelt előzetes letartóztatására, minden más esetben elrendelte a további kényszerintézkedést, tehát az előterjesztéseink megalapozottak voltak. 12. A közbiztonsági szolgálati ág tevékenységének hatása a bűnmegelőzésre és a bűnüldözésre A közbiztonsági szolgálati ág tagjai naprakészen kapták évben is a bűnügyi információkat, a szolgálatszervezések, a járőr útirány tervek módosítása a mindenkori bűnügyi operatív helyzetnek megfelelő volt. A közbiztonsági területen szolgálatot teljesítők számos információval segítették a bűnügyi felderítő munkát, több esetben közös akció, bűnmegelőzési portya végrehajtására került sor. A bűnügyi és közrendvédelmi vezetők az elmúlt év során is szoros együttműködésben dolgoztak. 13. Az idegenrendészeti célú bűnügyi ellenőrzések tapasztalatai Kapitányságunk illetékességi területén nem jellemző a külföldiek, a más országból származó munkavállalók, turisták nagyszámú megjelenése, a határ melletti közelség ellenére ritka, hogy külföldiek követnének el bűncselekményeket. Az idegenrendészeti célú bűnügyi ellenőrzések ennek ellenére a szálláshelyeken, munkahelyeken, piacokon folyamatosak. 14. A kriminalisztikai adatkezelés A kriminalisztikai adatkezelés törvényes, szakszerű végrehajtásáról a bűnügyi vezetők folyamatosan gondoskodtak a vizsgált időszakban is. 15. A krimináltechnikai szakterület helyzete A tárgyi bizonyítás keretében a bűnügyi technikai munkát továbbra is a Bűnügyi Osztály három bűnügyi technikusa végzi évben 414 esetben vettük igénybe a bűnügyi technikai tevékenységet, melyből 390 helyszíni szemle és egyéb nyomozási cselekmény alkalmával, 24 pedig közigazgatási eljárások kapcsán történt. A technikai tevékenység igénybe vétele évről-évre emelkedő számot mutat. A helyszíni nyomrögzítések színvonala összességében javult, az utóbbi időben 541 ujj- és tenyérnyom rögzítésből, 249 további vizsgálatra alkalmas volt. A helyszíni szemlék színvonala többségében mind alaki, mind tartalmi szempontból megfelelt az elvárásoknak. Minden olyan esetben, ahol megvolt a lehetősége a nyomrögzítésnek, szemle megtartására került sor, melyeknél digitális fényképezőgép került használatra és 38 esetben videó felvétel is történt. A fényképezőgépekről a technikusok a fényképfelvételeket folyamatosan számítógépre töltötték. A évben bevezetett elektronikus RobotZsaru NEO technikusi modulban az elmúlt évben is folyamatosan dolgoztunk. 14

15 III. A RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága Illetékességi területünkön a rendőri jelenlét mértéke megfelelt a központi- és a helyi elvárásoknak. A létszámhiány feltöltése év végére megoldottá vált. Elmondhatjuk, hogy az összes üres hely feltöltése megtörtént a Rendészeti Szakközépiskolában frissen végzett hallgatói állománnyal, akik közül 10 fő december 1-jén kinevezésre is került. A meglévő állomány nagy százalékban fiatal, intézkedésre önállóan ez év végére vált jogosulttá (szakközépiskolában még nem végzett, illetve az 5+1 hónapos képzésen részt vettek). Ennek köszönhetően nagy gondot okozott a napi szolgálataink megszervezése kapcsán a járőr-párok kialakítása, amelyre fokozott figyelmet kellett fordítaniuk a szolgálatirányító parancsnokoknak évben a minimális járőri létszámot, a rendőrképzést befejező, frissen végzett kollégák kinevezésével tudtuk fenntartani. Ebből következően az állomány tapasztalatlan, sok figyelmet és segítséget igényelt. 2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala A számadatokat, valamint a vonatkozó szabályzókat figyelembe véve a közterületi szolgálatokat, a közterületi rendőri jelenlétet a lehető leghatékonyabban és leggazdaságosabban törekedtünk megtervezni, megszervezni és végrehajtani. Területünk térbeni és időbeni rendőri lefedettségét, a lehető leggyorsabb reagálást és az elvárható megelőzési feladatokat igyekeztünk mindenkor biztosítani, együttműködve az őrsökkel, a közlekedésrendészeti, a bűnügyi szolgálattal, az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területére vezényelt megerősítő erőkkel, a polgárőrségekkel, közterület-felügyelettel, városőrséggel és az együttműködő szervekkel. Az objektív-, és a szubjektív feltételek figyelembevételével történtek a szolgálattervezések, szervezések, az esetlegesen szükséges módosítások, átcsoportosítások, feladathoz rendelések. Reagáló képességünket megőriztük. Az objektív helyzettől függően tudtuk kiszolgálni a bejelentőket. Jog-, vagy érdeksérelemről késedelmességünk okán nincs tudomásunk. 3. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés hatékonysága A közterületi szolgálatot ellátó állomány intézkedési készsége jónak mondható. Törekedtünk összehangolni a megelőzést, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét növelő, segítő jellegű intézkedéseket, a jogsértésekre történő gyors és határozott reagálással. ELFOGÁSOK bcs. tettenérés körözött (elfogatóparancs) egyéb ok összesen fő 148 fő 28 fő 484 fő fő 132 fő 21 fő 494 fő Változás %-ban 10,71 % - 10,81 % - 25 % 2,06 15

16 ELŐÁLLÍTÁSOK b.cs. gyanú miatt szabs. tov. folyt. mintavétel igazolás egyéb ok összesen fő fő Változások %- ban - 20,0 42,36-8,0-33,3-42,2-30,39 FELJELENTÉSEK Büntető feljelentés Szabálysértési feljelentés Tulajdon elleni Járművezető Egyéb Összes szabs. felj. Összesen Összes feljelentés Változás %-ban HELYSZÍNI BÍRSÁG Járművezetővel szemben: 29,13 6,37-33,68-19,18-18,4-9,0 Gyalogossal szemben Egyéb szabálysértés Összes Fő Ft Fő Ft Fő Ft Fő Ft Változás % 8,78 24,92 202,8 220,08 35,96 86,47 23,01 46,49 KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK Eset évi I. tv. k./ pont alapján Kiszabott bírság (Ft) évi I. tv. a./ - j./ pontok alapján évi I. tv. l./ pont alapján Eset Kiszabott bírság (Ft) Eset Kiszabott bírság (Ft) Változás %-ban 44,88 80,67 166,67 52, SZABÁLYSÉRTÉSI ŐRIZETBE VÉTEL év 197 fő Elzárással sújtott: 41 fő Pénzbírsággal sújtott: 129 fő Figyelmeztetéssel sújtott: 21 fő 16

17 2012. év 182 fő Elzárással sújtott: 69 fő Pénzbírsággal sújtott: 94 fő Figyelmeztetéssel sújtott: 14 fő Megszűntetés: 5 fő A szabálysértési őrizetbe vétel évben az alábbiak szerint alakult: 6 fő tiltott kéjelgés 84 fő tulajdon elleni szabálysértés 74 fő garázdaság 18 fő a távoltartás szabályainak megszegése miatt. Összesen 75 alkalommal éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményével évben 664 esetben indult közigazgatási eljárás az 1988 évi I. tv. 20. alapján, mely eljárásokban összesen ,- Ft bírság került kiszabásra. Jogszabályhely: Eset: Kiszabott bírság: KKT. 20. a-j.) pont alapján ,- Ft KKT. 20. k.) pont alapján ,- Ft KKT. 20. l.) pont alapján ,- Ft A közigazgatási eljárásokkal kapcsolatosan elmondható, hogy az előző évhez képest (436 db) jelentős, 52,29 % növekedés tapasztalható, ami főként az évi I. tv. változásaival és az eljárás tárgyi hatálya alá került új jogsértések bővülésével magyarázható. A befizetési hajlandóság nagyon minimális, mivel az indult eljárásokból (664 db) eddig 284 eljárásban kellett végrehajtást kérni. A kapitányság közrendvédelmi állományát A lakosság szubjektív biztonságérzetét a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel leginkább javító, prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére irányuló fokozott ellenőrzésekbe, valamint a helyi szervezésű, közös akciószolgálatokba és egyéb fokozott ellenőrzésekbe vontuk be. Az akciók során a bűnügyileg frekventált területek, a szórakozó- és csoportképző helyek, a roma kisebbség, illetve az idősek által lakott települések, továbbá a veszélyeztetett települések kerültek ellenőrzésre évben Akciók és razziák Eset Részt vett erő /fő/ Tett intézkedés Közbiztonsági Közlekedési Egyéb Összesen évben Akciók és razziák Eset Részt vett erő /fő/ Tett intézkedés Közbiztonsági Közlekedési Egyéb Összesen

18 A közrendvédelmi állomány, amennyiben erdőgazdálkodással kapcsolatosan kezdeményezett eljárást a fa szállítmányok ellenőrzése során, minden esetben (a büntető és szabálysértési eljárások mellett) jelzést küldött a területileg illetékes Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságának. 4. A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a kiemelten veszélyeztetett települések Ózd, Putnok, Farkaslyuk és Arló voltak. Ózd, Putnok és Farkaslyuk vonatkozásában bűncselekményszám emelkedés, míg Arló esetében csökkenés mutatkozik. A veszélyeztetett települések közé Csernely, Domaháza, Járdánháza, Hangony, Borsodnádasd és Sajónémeti tartozik. A többi település nem veszélyeztetett. A besorolásokon az év során változtatás alig-alig történt, a települések bűnügyi-közbiztonsági helyzetében lényeges változások nem következtek be. 5. A rendezvénybiztosítások, csapaterős tevékenységek tapasztalatai A rendezvények, a bevont erők és az intézkedések számát az elmúlt év vonatkozásában az alábbi táblázat tartalmazza. Eset Részt vevő erő Int. szám Gytv Sport Egyéb Összesen Az egyes rendezvények biztosítása, felügyelete során jól működtünk együtt a szervezőkkel, a rendezőkkel, az általuk felkért rendfenntartókkal. Szakmai irányításunkat elfogadva, eseménymentesen ténykedtek. A helyi csapaterős beosztottak évben összesen 6 alkalommal kerültek berendelésre, melyből 3 esetben futballmérkőzés biztosításában, 2 esetben budapesti csapaterős képzésben vettek részt, 1 ízben pedig eltűnt személy felkutatásban kerültek alkalmazásra. 6. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények elbírálásának tapasztalatai A bejelentések a jogszabályi előírásoknak megfelelően történtek, minden alkalommal egyeztető tárgyalás megtartására került sor az osztályvezető személyes részvételével. A bejelentett rendezvények mindegyikét tudomásul vettük, tiltó ok egy esetben sem állt fenn. A megtartott rendezvények békések voltak. 7. Az őrszolgálati tevékenység értékelése A járőrszolgálati feladatokat a Közrendvédelmi Alosztály, illetve a Határrendészeti Alosztály állománya látta el, ill. az őrsökön a közrendvédelmi állomány. Pozitívum, hogy a közterületi szolgálatot ellátó Közrendvédelmi Alosztály állományának munkájához nagy segítséget jelentenek a Határrendészeti Alosztály járőrvezetői és járőrei, 18

19 valamint a Körzeti Megbízotti Alosztály 15 körzeti megbízottja. Mindhárom alosztályon az állomány vezényléses szolgálati időrendben dolgozik. A mozgóőri szolgálatainkat a szórakozóhelyek környékén folyamatosan működtettük. 8. Ügyeleti tevékenység, jelentőszolgálat értékelése, a Tevékenység Irányító Központ kialakításának helyzete Kapitányságunkon ez idáig 24 órás ügyeleti rendszer működött. Az ügyeletesek a jelentőrendszert megfelelően működtették. A TIK-re való átállás február 1. napján megtörtént. 9. A védelmi-igazgatási feladatok végrehajtására való felkészülés állapota A védelmi tiszti feladatokat a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztály vezetője látja el, aki a témával kapcsolatos terveket folyamatosan frissíti, az állomány felé a szükséges képzés megtartásáról több ízben is gondosodott. Próbariadó megtartására évben nem került sor. A helyi védelmi bizottságok munkájában való részvétel folyamatos. 10. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások Feladataink ellátásában folyamatosan meghatározott irányelvként jelenik meg a személyi sérüléses ezen belül kiemelten a halálos és a súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek számának csökkentése, valamint az ittas járművezetők forgalomból történő hatékonyabb kiszűrése. Ugyancsak kiemelt feladat a baleset-megelőzési, illetve a propaganda tevékenység hatékonyabb, célirányosabb végzése. Rendőrkapitányságunk illetékességi területén a közúti forgalom sűrűsége, illetve nagysága az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen nem változott, a közúthálózatot érintő infrastrukturális beruházás nem volt, azonban növekedett a külföldi állampolgárok jelenléte, ezen belül pedig a 25-ös, ill. 26-os főút a bánrévei határátkelőhöz való közelsége miatt a tehergépjármű forgalom szempontjából nemzetközi tranzitútvonal lett. A közlekedésrendészeti szolgálati ág tevékenységének ellátása során szakhatóságként hatékonyan és célravezetően együttműködött az önkormányzatokkal, ill. a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, a közlekedési infrastruktúrát érintő beruházások engedélyezési eljárásaiban, továbbá ugyanezen hatóságokkal folyamatos a kapcsolattartás a közlekedésbiztonsági megelőző tevékenység végrehajtása során. Ennek keretén belül a 26. számú főúton a régi bánrévei határátkelő melletti útszakaszon a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel együttműködve, az általuk létesített tengelysúly mérő állomás adottságait kihasználva, folyamatosan ellenőriztük a tehergépjármű forgalmat. A 2012-es évben a korábbi jogszabályi változások miatt fokozottan jelentkezett a közlekedésrendészeti szolgálati ág intézkedései során az egyes közlekedési szabálysértések elkövetőivel szemben az ún. objektív felelősség alkalmazása, ill. a közigazgatási bírságok kiszabása. 19

20 11. A közlekedésrendészeti tevékenység értékelése Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt évben 67 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset helyszínén hajtottunk végre szemlét. Ez az előző évhez képest 17 %-os csökkenést jelent. A balesetek súlyossága kimenetel szerint év év Halálos kimenetelű 0 1 Súlyos sérüléses Könnyű sérüléses Összesen: A közlekedésbiztonsági megelőző tevékenység eredményeképpen 1 halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt, a súlyos sérüléses balesetek esetében 32 %-os csökkenést, míg a könnyű sérüléses baleseteknél kisebb mértékű, 11 %-os mérséklődést lehet elkönyvelni. Az elmúlt év során helyszínelt 67 személyi sérüléses balesetnél összesen 83 fő sérült meg, ebből 1 fő halálozott el, 62 fő súlyos, míg 20 fő könnyű sérüléseket szenvedett. Külföldi állampolgár 1 alkalommal okozott személyi sérüléses közúti közlekedési balesetet. Baleseti okok: gyorshajtás 30 előzés 4 kanyarodás 9 elsőbbségi jog 10 Követési távolság 2 gyalogos hiba 4 figyelmetlenség 3 egyéb ok 4 A 67 sérüléses baleset közül 12 alkalommal volt ittas állapotban a baleset okozója, ebből 4 súlyos, míg 8 könnyű sérüléses volt. Alkoholszondás ellenőrzések alakulása év év Alkoholszondás ellenőrzés Pozitív alkoholszonda Személyi sérüléses balesetek okozóinak megoszlása személygépkocsi vezetők 42 tehergépkocsi vezetők 6 motorkerékpárosok 2 kerékpárosok 9 smkp. vezetők 3 autóbuszvezető 0 egyéb jármű 1 gyalogos 4 20

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196.

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G N Y Í R E G Y H Á Z A 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. Tel. BM: (03/32) 35-00 Városi: (06/42) 524-600/35-00 Fax. BM: (03/32) 35-02 Városi:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG * 9024 Győr, Zrínyi út 54. ((96) 520-000 ( BM: (21) 10-55 ( Fax: (96) 520-000/10-57 e-mail: hollos@orfk.b-m.hu idegenforgalmi Szám:321-21-2/2006. ált. Rendõrkapitányság Tárgy: A

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGOS VESZPRÉMÉRT A Veszprémi Rendőrkapitányság, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az együttműködő szervezetek P Á L Y Á Z A T A a közterületen elkövetett jogsértések

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Szám: 2061/2009. ált. Jóváhagyom: Dr. Kassai László r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Készült: Kerekegyháza

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere ÓBUDA BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ TARTALOM Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2007. FEBRUÁR

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2007. FEBRUÁR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2007. FEBRUÁR Tájékoztató a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi tevékenységről A bűncselekmények

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA JELENTÉS

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA JELENTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/279-176/2011. JELENTÉS Komárom Esztergom megye gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőiről és a bűnmegelőzési tevékenységről 2010.

Részletesebben

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Hévízi Kistérség Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója 2008. december 2 I. Bevezető. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben