Konferencia a hungarikumokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konferencia a hungarikumokról"

Átírás

1 Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta április 9. Közéleti hetilap VII. évfolyam 13. szám Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/ Bakonyjákó adott otthont a kiállításnak Konferencia a hungarikumokról Hatvanéves a pápai Az értékek számbavétele mellett gyûjtsünk erõt az elõttünk álló idõkre! javasolta köszöntõjében dr. Áldozó Tamás alpolgármester, a megyegyûlés bizottsági elnöke, a Petõfi Sándor Gimnázium alapításának 60. évfordulója alkalmából rendezett háromnapos ünnepség megnyitóján, április 6-án, amelyre volt tanárokat, diákokat is meghívtak. Folytatás a 4. oldalon Petõfi Gimnázium Fejezetek a lengyel-magyar közös történelembõl A Magyar Köztársaság Országgyûlése 2008 júniusában határozatot fogadott el a hungarikumok védelmérõl, amelyben megállapította, hogy a Kárpát-medence magyarlakta vidékein, ezeken belül az egyes tájegységekben is számtalan szellemi és tárgyi érték halmozódott fel. Fontos feltárni és összegyûjteni a már ismert, egyedülálló magyar különlegességek mellett azokat a helyi, térségi értékeket is, amelyek az adott településre, kistájra jellemzõek, és fontosak az ott élõk számára. Folytatás a 3. oldalon Múlt szerda délután a Veszprém Megyei Levéltár Pápai Levéltárában ezzel a címmel nyílt tárlat, melyet Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ nyitott meg, aki hangsúlyozta, fontos lenne, hogy minél több diák megnézze a kiállítást. Az igényesen összeállított, tartalmas anyag április 10-éig tekinthetõ meg a levéltár udvari épületében. A lengyel és magyar nép történelmének közös fejezeteit bemutató kétnyelvû kiállítást a Csongrád Megyei Levéltár munkatársai, Biernacki Karol és Bagi Zoltán állították össze, mondta Somfai Balázs fõlevéltáros, a Pápai Levéltár vezetõje. A tárlat, témájából szinte természetesen adódóan kétnyelvû, és valójában egy vándorkiállítás, melyet Lengyelország és Magyarország városai között utaztatnak a szervezõk. Az anyag Veszprémbõl érkezett, és Gyõrbe megy tovább. Folytatás az 5. oldalon Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nõ. Türrös tavasz Shakespeare Ahogy tetszik címû vígjátékának második felvonásában hangzik el Jacques híres monológja, mely a fenti idézettel kezdõdik. Az avoni hattyú szinte már közhellyé vált szavai motoszkáltak a fejemben, mikor április 3-án este helyet foglaltam a nézõtéren, hogy megnézzem a Türr István Gimnázium diákjainak Türrös tavasz címû kulturális bemutatóját. Részletek a 4. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke április 9. Testületi ülés Fejlesztések pályázatokból Pályázatok benyújtásáról, rendeletek módosításáról döntöttek múlt szerda délelõtt városunk képviselõi. A legnagyobb érdeklõdést a város közbiztonsági helyzetérõl tartott tájékoztatás váltotta ki. Napirend elõtt a polgármester javaslatot tett egy testületi határozat elfogadására, melyben megköszönik a leköszönõ amerikai nagykövetasszony erõfeszítéseit a vízummentesség eltörlése és a C17-es program pápai bevezetéséhez nyújtott segítségét. Kedvezõ pályázat esetén Pápán 170-re emelkedik a bölcsõdei férõhelyek száma, mondta dr. Áldozó Tamás Mivel több pályázat benyújtási határideje akkor járt le, döntéseket kellett hoznia a testületnek az önrész vállalásának ügyében. A bölcsõdei férõhelyek számának növelésére, az Egyesített Szociális Intézmény bõvítésére, a Városi Sportcsarnok hangrendszerének javítására, a Gróf Esterházy Kórház gép-mûszer beszerzésére vonatkozó, valamint elhelyezkedést segítõ pályázatok benyújtását hagyták jóvá a képviselõk. A programon a központi rendelkezések megváltoztatásával arányban módosítottak a helyi környezetvédelmi rendeleten, és döntöttek a képviselõk arról, hogy a közfoglalkoztatási terv keretében csatlakozik a város az Út a munkához programhoz. Az ülés napirendi pontjai között szerepelt a Pápai Szakképzési Társulás tevékenységérõl, valamint az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló. Több kérdést is intéztek a képviselõk a város rendõrkapitányához és a megyei fõkapitányhoz a közbiztonság érdekében tett munkájukról. Mint megtudtuk, a megye egyik legjobban mûködõ kapitánysága a pápai, annak ellenére, hogy 21 betöltetlen állást tartanak nyilván. Az utóbbi idõben lényegesen megfiatalodott a kapitányság állománya, de így is eleget tudnak tenni az elõttük álló feladatoknak, mondta Töreki Sándor, afiatal rendõri állomány például April H. Foley nagykövetasszony sokat tett azért, hogy Pápára került a C17-es nehéz-légiszállító ezred, mondta dr. Kovács Zoltán kommunikációs oktatáson esett át a közelmúltban. A rendõrkapitány a testületi ülésen bejelentette: elõrelépés mutatkozik a nagy visszhangot kiváltott rablássorozatban, egy gyanúsítottat már elõzetes letartóztatásba helyeztek. A rablássorozat nyomozását átvette a megyei rendõrkapitányság, és a nyomravezetõi díjat is felemelték. Egyébként a rablássorozat még a megye területén is túlnõtt, hasonló esetek történtek Gyõrben és Celldömölkön is. A rendõrségi beszámolóban elhangzott: a balesetek száma az országos adatokkal ellentétben Pápán növekedett. Mobilkamerát szerelnek fel a Örvendetes, hogy egyre korszerûbb lesz a kórház mûszerparkja, fogalmazott az ülésen Szirbek Rita közeljövõben a Mezõ utcára és környékére, valamint a volt Kilián lakótelepen létesített rendõri iroda környékére is tervezik három kamera felszerelését. A városi rendõrkapitány az ülésen megerõsítette, hogy az intézkedéseik alá vontak nagy hányada a cigányság körébe tartozik, azonban az eljárásoknál nem tesznek különbséget a magyar és cigány lakosság között. A családon belüli erõszakra vonatkozóan elmondta, a korábbiakhoz képest komolyabban foglalkoznak ezekkel az ügyekkel. A rendõrségi beszámoló kapcsán dr. Áldozó Tamás alpolgármester úgy tájékoztatta az ülés résztvevõit, hogy amennyiben igény mutatkozik rá, a város közbiztonságát vizsgáló felmérés elkészítésére van lehetõség. Az alpolgármester úgy tapasztalta, a mostanában tapasztalható fokozott rendõri jelenlét a lakosságban megnyugvást okozott. Az ülésen a Kábelszat- Net 2002 Kft. ügyvezetõje is tájékoztatást adott a városban mûködtetett kábeltévé-, telefon- és internethálózatról. A vegyes ügyek között döntést hoztak a képviselõk arról, hogy a város a Petõfi-házzal csatlakozik a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülethez, ugyanakkor elutasították a közoktatási megállapodás megkötését Marcaltõvel. A tanácskozás zárt üléssel ért véget. Leesett a gólyafészek Tapolcafõn közlekedési baleset miatt leesett egy gólyafészek az egyik villanyoszlopról. A fészek tartóoszlopa megdõlt, a fészek lepottyant az úttest mellé, ígyagólyákegyideiglakhely nélkül maradtak. A fészket kedden tették vissza helyére a pápai tûzoltók. - A tûzoltóság, ahol tud, segít mondta Németh Tamás tûzoltóparancsnok, - ha kell, így állunk helyt - tette hozzá. A tûzoltók két órán át dolgoztak azon, hogy a fészektartó visszakerüljön a helyére. A balesetben a villanyoszlop is megsérült, de aztabalesetutánközvetlen kicserélték, és az áramszolgáltatás is helyreállt. - Itt elég szûk az úttest, és tudomásom szerint egy NA- TO-s katonai gépjármû eltévedt, meg akart fordulni, de a kis hely miatt nekitolatott a villanyoszlopnak mondta Zsegraics Gyula önkormányzati képviselõ. Pápa város jegyzõje az eset kapcsán azt a tájékoztatást adta, hogy a tapolcafõiek nagyon aggódtak a gólyákért, de a szakemberek megoldották a problémát. A fészek visszahelyezése után hamarosan visszaköltöztek a madarak a lakhelyükre. Válasz Barack Obama levelére Tisztelt Elnök Úr! Köszönettel és megtisztelve érezve vettem kézhez levelét! Népünk háborúkkal, forradalmakkal tûzdelt történelmének utóbbi másfél évszázadában kiemelkedõ jelentõséggel bír az március 15-i forradalom. A márciusi ifjak a magyar történelem egyik legnemesebb ügyéért, a mindenkori szabadságért harcoltak. Öröm és szívet melengetõ számomra és minden magyar számára, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke megemlékezik a szabadságot szeretõ, azért küzdeni akaró magyar nép e jeles és kiemelkedõ ünnepérõl. Számunkra hazánk történelmének ezen idõszaka hasonlóan fontos esemény, mint az Amerikai Egyesült Államok történelmében a függetlenségi háború. Számunkra azért is bír különös jelentõséggel ez az ünnep, mert a forradalom több meghatározó személyisége, mint például Petõfi Sándor költõ és Jókai Mór író is, az 1531-ben alapított Pápai Református Kollégium diákjai voltak. Késõbbi pályájuk és életútjuk szempontjából meghatározó élményeket és tudást szereztek a híres kollégium falai közt és városunk polgárai a mai napig büszkén és tisztelettel emlékeznek a nagy elõdökre. A 48-as forradalmárok szellemi örököseiként tekinthetünk az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevõire, akik szabadság iránti vágyát és elkötelezettségét az Amerikai Egyesült Államok az elsõk közt ismerte el. A forradalom leverését követõen a megtorlásoktól tartva számos család menekült az Amerikai Egyesült Államokba és kezdett ott új életet. Napjainkban is meghatározó jelentõségû országaink együttmûködése. Városunk számára természetesen a 12 nemzet közremûködésével létrejött SAC C-17-es program Pápa Bázisrepülõtéren történõ megvalósítása bír a legnagyobb jelentõséggel. A Nehéz Légiszállító Ezred katonáinak, a három Boeing C-17-es gép és a gyár dolgozóinak érkezésével jelentõs számú amerikai család telepedik le Pápán, mely nagy hatással lesz a város és környéke életére. Meggyõzõdésem, hogy a program közös mûködtetése, az amerikai családok beilleszkedése Pápa város életébe tovább erõsíti majd országaink kapcsolatát. Petõfi Sándor, a szabadságharc költõjének és egyik vezéralakjának Nemzeti dal címû versének egy részletével köszönöm meg levelét. Talpra magyar, hí a haza! Itt az idõ, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! ( ), országgyûlési képviselõ A Pápai Polgári Kör április 16-án, csütörtökön 18 órakor tartja következõ összejövetelét az Ipartestület székházában. Vendég: Vida Péter borász, aki A bor az élet csodája, nem csak egy színes alkoholtartalmú ital címmel tart elõadást. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! Dear Mr. President: On behalf of the residents of town Pápa, I wish to thank you for your greeting. The Hungarian Revolution of 1848 has always played a significant role in the past one and a half centuries in the stormy Hungarian history. The young revolutionaries fought for the noblest cause of freedom. Every fellow-countrymen and personally me feel privileged and respected to read the commemoration of the President of the United States of America on the momentous event of the people of my country. This period of our country s history is as important to our nation as the War of Independence in the United States of America. The 15th of March is especially important in Pápa because outstanding figures of the revolution such as Sándor Petõfi, the poet and Mór Jókai, the writer attended the Calvinist College of Pápa founded in Their experience and knowledge that they gained in the school shaped their future lives and careers. Citizens of Pápa are proud of their great ancestors. The participants of the 1956 Revolution and War of Independence are admired as spiritual successors of the revolutionaries of The United States of America was among the first nations to acknowledge their commitment and desire for freedom. After the revolution several Hungarian families found refuge and started their new lives in the US. Unprecedented results have been achieved in the co-operation of our countries. The accomplishment of SAC C-17 program at the Pápa Air Base involving 12 nations is of high importance for our town. Several American families are going to settle in Pápa among soldiers of the Heavy Lift Regiment and employees of Boeing and they are going to have a great influence on our town s life. I am convinced that working together on the program involving American families will make our mutual relationships stronger. I highly appreciate for your letter with the words of Sándor Petõfi who is one of the greatest poets in Hungary and played a leading role in the revolution. National Song On your feet, Magyar, the homeland calls! The time is here, now or never! Shall we be slaves or free? This is the question, choose your answer! - By the God of the Hungarians We vow, We vow, that we will be slaves No longer! Sincerely, A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ fõigazgatója pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére, határozott idõre. Pályázati feltételek: Mérlegképes könyvelõi oklevél, pénzügyminisztériumi regisztráció, költségvetési szervnél szerzett gyakorlat elõnyt jelent. Az állás azonnal betölthetõ. Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint. Érdeklõdni: Fehérvári Dávidné mb. gazdasági igazgatónál a 89/ telefonszámon, óráig lehet.

3 2009. április 9. Pápa és Vidéke 3 Konferencia a hungarikumokról Jobbik nagygyûlés Folytatás az 1. oldalról Mindezek megvalósítása érdekében megyénkben kistérségenként konferenciasorozatindultútjára,apápai kistérségben április 2-án Bakonyjákón tartották a szakmai tanácskozást. A konferenciasorozat szakmai társszervezõje a Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet volt, a védnöki feladatokat Talabér Márta, a Veszprém Megyei Közgyûlés alelnöke vállalta. A szakmai összejövetelhez kapcsolódóan rögtönzött tárlat keretében az adott kistérséghez kötõdõ tárgyi emlékek, termékek is bemutatásra kerültek. A bakonyjákói konferencián Takács Szabolcs, Bakonyjákó polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Talabér Márta nyitotta meg a rendezvényt. A szakmai konferencián dr. Horváth Zsolt országgyûlési képviselõ szólt a hagyományok ápolásának fontosságáról, a hungarikumok védelmének szükségességérõl, ezt követõen dr. Medgyasszay László országgyûlési képviselõ szakmai elõadását hallgathattuk meg, aki tartalmas, élvezetes, humoros elemekkel fûszerezett beszédében kitért arra, hogy valójában miért is fontos a hungarikumok védelme. Megtudhattuk azt is, hogy jelenleg tizenkét bejegyzett hungarikumot tart nyilván az Európai Unió, többek között a szegedi és kalocsai fûszerpaprika, a makói vöröshagyma, a gyulai és csabai kolbászok, többfajta pálinka és a sajátságosan magyar szódavíz szerepel a védettségi listán. A szakmai eladások után a Bakonyjákón élõ Vitéz Zalai Károly cifraszûr-szabó mester mutatkozott be a konferencia résztvevõi elõtt, akinek szûr múzeuma is van a festõi környezetben található bakonyi településen. -Kétszûrláthatóabakonyjákói kultúrházban rendezett kiállításon, az egyik Orbán Viktor számára készült emlékszûr, amely a pápai Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum tulajdonát képezi, a másik pedig egy szentgáli cifraszûr, bakonyi mintákkal díszítve, de elhoztam egy hímzett szûrgallért is mesélte lapunknak Vitéz Zalai Károly, akinek szûrjei Európától Ázsiáig szerte a nagyvilágban megtalálhatóak. - Szeretnénk a közbeszéd tárgyává tenni, hogy keressük a hungarikumokat Magyarországon és Veszprém megyében. Bízunk abban, hogy közös gondolkodás indul el a magyar értékek megerõsítésrõl, védelmérõl. Remélhetõleg ezeken a kistérségi konferenciákon az emberek is fontosnak tartják hagyományaink, értékeink megõrzését nyilatkozta újságunknak dr. Horváth Zsolt országgyûlési képviselõ. A kistérségi konferencia kérdésekkel, észrevételekkel, hozzászólásokkal fejezõdött be. Polgár Szilárd Szimpatizánsok és érdeklõdõk gyûltek össze a Március 15. téren a Jobbik Magyarországért Mozgalom pápai szervezetének április 3-án megtartott nagygyûlésén és megemlékezésén. A Himnuszt követõen Orbán Imre, a helyi szervezet kampányfelelõse köszöntötte a megjelenteket, majd az ország jelenlegi helyzetére hívta fel a figyelmet. - Hazánk bajban van, nagy bajban! A neoliberális elit most készül végsõ romlásba dönteni a magyarságot. Amit az elmúlt hét évben tettek, azt már nem lehet a fájdalom erõsségében mérni. Szándékosan tönkre tették az oktatást, felszámolták a honvédséget, lezüllesztették a rendõrséget, tönkretették a jogintézményekbe vetet hitet, kis híján kilopták kórházainkat. Napjainkban vezetik utolsó támadásukat a termõföld és a magyar családok ellen. A Bajnai-féle csomag felér egy népirtással! A Jobbik Magyarország Mozgalom azt mondja: eddig, és ne tovább! Magyarország percei meg vannak számlálva, cselekedni kell! - mondta Orbán Imre, hangsúlyozva az elõrehozott választások fontosságát. A nagygyûlés vezérszónokaként ifj. Hegedûs Lóránt református lelkész lépett a pódiumra. Mint mondta, a magyarság kilenc évtized elteltével ma ott tart, ahol 1919-ben a vörös kommün idején. Meleg A. Tájékoztató a választópolgárok számára a június 7. napjára kitûzött Európai Parlament tagjainak választásáról Mint az ismeretes, június 7-én kerül sor az Európai Parlament tagjainak választására. A választók nyilvántartásába történõ felvételrõl szóló értesítõt (közismert nevén: kopogtatócédulát ), valamint ezzel együtt az ajánlószelvényt április 10-ig kapják meg a választópolgárok. Az a választópolgár, aki az értesítõt vagy az ajánlószelvényt nem kapta meg, azt a Helyi Választási Irodától igényelheti. Ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, úgy ezt is szíveskedjen személyesen, telefonon vagy levélben jelezni a Választási Irodának. A Választási Iroda címe: Polgármesteri Hivatal Pápa, Fõ u. 12. I. emelet Titkárság, sz. irodák, telefonszám: 89/ , 89/ , 89/ és 89/ Az Európai Parlament tagjainak választásán szavazásra jogosult választópolgárok nyilvántartása (névjegyzék) április 8-tól április 15-én 16,00 óráig tekinthetõ meg a Helyi Választási Irodában. A névjegyzékbõl való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt április 8-tól április 15-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani. Az Európai Parlament tagjainak választásán listát a pártok állítanak, június 7-én majd ezekre a listákra lehet szavazni. A listát állító pártoknak a listát és az azon szereplõ jelölteket legkésõbb május 8-án 16 óráig kell bejelentenie az Országos Választási Bizottságnál. Ön a kopogtatócédulával egyidejûleg megküldött ajánlószelvény kitöltésével és a jelölõ szervezet képviselõje részére történõ átadásával tud listát ajánlani a következõk szerint: az ajánlószelvényre a választópolgár rávezeti a listát állító jelölõ szervezet(ek) nevét, családi- és utónevét, lakóhelyét, személyi azonosítóját (személyi szám), majd az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezûleg aláírja. Az ajánlás nem vonható vissza. A választási törvény elõírása szerint a választópolgár csak egy listát támogathat. Aki több listát ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Érvénytelen az az ajánlás is, melyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le. Az ajánlószelvényrõl másolatot készíteni tilos. Az ajánlásért az ajánlónak, vagy rá tekintettel másnak elõnyt adni, vagy ígérni, valamint az ajánlásért elõnyt kérni, illetõleg elõnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. Az értesítõ vagy az ajánlószelvény elveszítése, megsemmisülése esetén újat a Helyi Választási Iroda vezetõjétõl lehet igényelni. A választással kapcsolatban a Választási Irodánál kérhetõ bõvebb tájékoztatás. Kanozsainé dr. Pék Mária, a HVI vezetõje

4 4 Pápa és Vidéke április 9. Hatvanéves a pápai Petõfi Gimnázium Folytatás az 1. oldalról A magyar-angol kéttannyelvû oktatás bevezetését, a hagyományõrzést, az összetartást emelte ki egyebek mellett az elmúlt hatvan esztendõ felidézésekor Huszár Endre igazgató. A Weöres Sándor Iskola csapata idén is részt vett az Országos Arany János Vers- és Prózamondó Versenyen Vasváron, ahol szép eredményeket értek el. Hatan keltek útra: Vizi Eszter, Kovács Alexandra és Takács Borbála a 8. B-bõl, Tegyi Kornél a 6. B-bõl, és a - Kinyílik a világ, egyenes út vezet a töretlen fejlõdéshez utalt dr. Hermann István, a megyegyûlés tanácsnoka a Pápai Bázisrepülõtér jelentõségére, amely az oktatásra is kedvezõen hat. A repülõtér miatt telepedett le ugyanis sok külföldi család a városban, és gyerekeiknek a Petõfi Gimnáziumban biztosítanak kéttannyelvû képzést. Az egykori petõfis diákok nevében idézte fel az elmúlt évtizedeket, emlékezett a volt tanárokra dr. Áldozó Tamás. Az alpolgármester meghatározónak nevezte az intézményt a város oktatási életében, amelyre büszkén tekint Pápa. Kiemelte az iskolára jellemzõ kivételes kohéziót, amely a mai diákoknak is feladata. Az ünnepen új iskolazászlót avattak, amelyre szalagokat kötöttek fel a diákok. Borbély Lajos nyugdíjas tanár, festõmûvész itthon és külföldön jól ismert mûvészek, köztük fotósok, ikonfestõk, keramikusok, iparmûvészek alkotásaiból nyitott meg kiállítást. A három nap alatt elõadások hangzanak el, iskolatörténeti vetélkedõt rendeznek, majd pályázatok eredményeit hirdetik ki. Versmondó verseny felkészítõk, Ambergerné Szücs Vera és Tegyi Tibor. A rendezvény több helyszínen és több fordulóban zajlott, a weöresösöknek volt mért izgulni: Szandra, Bori és Kornél is továbbjutott a 2. fordulóba. Az 5-6. osztályosoknak egy reneszánsz kora-beli mûvet kellett elõadniuk, míg a nagyobbak választhattak: vagy egy Arany-balladával, vagy egy XX. századi verssel készülhettek. A rangos zsûri elnöke Szarvas József színész, a Nemzeti Színház tagja volt, mindkét kategóriában a Weöres-iskola tanulóit értékelte a legjobbnak: Takács Bori és Tegyi Kornél is elsõ lett, akik nem elõször vettek részt ezen a versenyen, de úgy látszik, most érett be a sokéves munka, amit a versmondásba fektettek. Nagy Dóra (7.C) Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nõ. Bolla Miklósné - A gyerekekkel és az unokákkal együtt ünnepe- Hogyan ünnepli a húsvétot? A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe: Jézus feltámadására emlékezünk. Emellett a megújulás, a tavasz ünnepe is. Számos népszokás kapcsolódik a húsvéthoz. A sonkát szombat este, a böjt lezárásakor eszik. Vasárnap melléje tojást, tormát fogyasztanak. A nap ünnepi étele a bárány. Húsvét másnapját egyes vidékeken vízbevetõ hétfõnek is hívják a locsolkodás miatt, ami ma is elterjedt szokás, némiképp szelídebb formában. Hogyan ünneplik önök a húsvétot? - tettük fel körkérdésünkben. Türrös tavasz lem. Régóta hagyomány már a családban, hogy a vasárnapi reggelihez együtt ülünk asztalhoz. Ilyenkor sonka, tojás, kalács a húsvéti menü. Ezt a lányommal közösen készítjük el. Tojást nem szoktunk festeni, mivel nagyok már az unokák. Hétfõ a locsolóké, bár engem már nem locsolnak meg, csak a lányunokáimat. Õk azonban igyekeznek elbújni. Húsvét napján a lakást is feldíszítem; barka, aranyesõ kerül a vázába. Szürné Sági Gyöngyi - Tojást festünk, tojásfát készítünk, és a lakást tavaszi színbe öltöztetjük. Vasárnap templomba megy a család, és ha nem feledkezünk meg róla, akkor pénteken a böjtöt is betartjuk. A kisfiam hároméves és nagyon várjamáranyuszit.lehet, meglepjük majd egy élõ nyuszival. Természetesen Folytatás az 1. oldalról Nemcsak én vártam izgalommal a mûsort, hanem azok a szülõk, barátok, iskolatársak és tanárkollégák is, akik zsúfolásig megtöltötték a színháztermet. Augusto Boal brazil író szavaival élve váratlan színházi meglepetés csapott le ránk ezen az estén: gondosan összeállított programot láthatott a nézõközönség. A mûsor természetesen nem nélkülözte a fiatalos lendületet. Az alaphangot a 10.G osztály zenekara adta meg, akik Jon Bon Jovi You give love a bad name címû számát adták elõ virtuóz módon. Ezt követõen Szolnoki Barbara, majdbaboth Adelin lépett színpadra, akik Kovács Kati, illetve Koncz Zsuzsa számot énekeltek. Gitáron közremûködött Király Dávid. A dinamizmust képviselték a táncprodukciók is: Németh Norina és Ludvig Kristóf; a Black Tigers tánccsoport, akik akrobatikus rock and rollt mutattak be. A Tánc-Lánc AMI salsa csoportja lendületes jive-val késztette tapsra a közönséget. A 7.G osztály kis csapata egy vidám ugróköteles számmal készült. A 10.F osztály káprázatos padgyakorlata a pécsi kulturális fesztiválon arany minõsítést nyert. Idõutazáson is részt vehettünk. A négy osztály tanulóiból verbuválódott tehetséges színjátszó csoport Mátyás király életébõl mutatott be néhány epizódot, kiváló színpadi játékkal és finom humorral fûszerezve. A 10.A osztály a 70-es évek legendás ABBA együttesének hangulatát varázsolta a színpadra. Barangoltunk a musicalek világában: a 11.F osztály a Mozart címû musicalbõl adott elõ egy részletet, szólót énekelt Forsthoffer Tamás.Ezaprodukcióis elnyerte a pécsi fesztivál ítészeinek arany minõsítését. Ugyancsak a zenés darabok világát idézte meg Árvai Brigitta, Kovács Dézi és Ékes Szeverin, akik népszerû musical-részleteket énekeltek. A nézõk örömére a népzene is helyet kapott a mûsorban. A 10.F osztály diákjai egy szép marosszéki népdalcsokorral készültek, szólót énekelt Tamás Eszter, Székely Martin, furulyán közremûködött Németh Dóra. Majd Recse Dóra és Németh Tímea citerajátékának örülhettünk. Néhány osztály önálló mûsorral lépett fel. A 12.F Börtönriport címû jelenete népszerû dallamok segítségével mutatta be a sanyarú rabsorsot. A 10.A egy jelenettel is készült: Kész õrültek háza! címû darabjuk az ijesztõ figurák egész tárházát vonultatta fel. A 12.A osztály ötletes keretbe foglalt produkcióval állt a színpadra. Samu Miklós népszerû médiaszemélyiségeket varázsolt a színpadra. Falaki Máté és Üveges Bence bemutatták, hogy miképp vedlik át két könynyûzenész tehetséges csellistává és zongoravirtuózzá. Láthattuk négy nemzet táncait, és a kacsatánc sikerét. Tapsolhattunk egy szenvedélyes csacsa-csa dallamaira, majd mindenkit magával ragadott a limbóláz. Nem hiányzott a programból a komolyzene sem. Gyönyörködhettünk a Szabady testvérek zongora négykezesében, Nagy Dalma csellójátékában, majd Mándli Klára zongora-elõadásában. A zenei sokszínûséget képviselte Marosi Gyöngyi, Székely Fanni és Nagy Béla, akik egy japán dalt adtak elõ. Az est két házigazdája Somosi Sára és Varga Richárd voltak, akik magabiztosan kalauzolták a nézõket a mûsor forgatagában. Március 27-e a színházi világnap; ekkor minden ország köszönti a színház embereket összekovácsoló erejét. A türrösök ugyan egy héttel késõbb, ám annál méltóbb mûsorral üdvözölték e jeles napot. Vékony Judit csokinyúl is lesz, de nem visszük túlzásba. Az ünnepeket a szülõknél töltjük, akik finom házi sonkával várnak bennünket, ami mellõl a fõtt tojás sem marad el. Hétfõn pedig locsolni viszi a férjem a kisgyereket. Pintér Sándor - A gyerekekkel és az unokákkal közösen ünnepeljük a húsvétot. Tojást festünk, sonkát fõzünk, és az asszonyok süteményt sütnek. A feleségem feldíszíti a lakást; az ajtóra húsvéti koszorú kerül, a lakásba pedig tojásfát készít. Apró édességekkel lepjük meg ilyenkor a gyerekeket: csokinyuszival, báránnyal, tojással. Az ünnepet megelõzõen pénteken böjtölünk, és a misére is elmegyünk a szomszédos faluba. Ha jó idõ lesz, hétfõn kirándulunk a Cuha-völgybe. Évek óta hagyomány nálunk, hogy a családdal, a közeli barátokkal együtt felkerekedünk, és irány a természet. Bográcsban fõzünk, és élvezzük a szabad levegõt. Meleg Andrea

5 2009. április 9. Pápa és Vidéke 5 Közel száz gyermek vett részt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pápai Csoportja által szervezett Nyuszifészek elnevezésû programon. Az Eötvös utcai Ifjúsági Centrum mellett lévõ Néri Szent Fülöp Játszókertben megtartott rendezvényen vidám mûsorral, kézmûves-foglalkozásokkal, arcfestéssel és apró ajándékokkal várták a meghívott gyerekeket. A Máltai nyuszifészek húsvétváró rendezvényen részt vett Fehér Györgyné, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régiójának titkára is. A megjelenteket Szita Tamásné, a csoport vezetõje köszöntötte, röviden ismertetve az idei évben fennállásának 20. évfordulóját ünneplõ szeretetszolgálat történetét, tevékenységét. Ezt követõen Ördög A. Róbert és barátai léptek színpadra két dallal, majd Berkes Mónika és Sarus Mónika zenés-táncos mûsora gondoskodott a jó hangulatról. Felemelõ pillanata volt a mûsornak, amikor Kurcsics Ádám elõadta Oláh Ibolya Magyarország címû számát, majd a felhõtlen jókedv percei következtek a Munkácsy Zenestúdió jóvoltából. Mindeközben a Szincsák Erika által szervezett játszóházban szebbnél szebb húsvéti díszek készültek, és hosszú sor kígyózott Szita Kata és Viktória asztalánál is, akik az arcfestéssel várták a vállalkozó kedvû apróságokat. A rendezvényrõl egyetlen meghívott kisgyermek sem távozott üres kézzel, húsvéti ajándékzsákot vehettek át a szeretetszolgálat önkénteseitõl. papp Lengyel-magyar közös történelem Folytatás az 1. oldalról - Tavaly szeptember nyolcadikán tartott megnyitónk után intézményi részlegünknek ez a legelsõ nyilvános, ilyen jellegû rendezvénye. Ez a programunk egy poszteres kiállítás, s mint ilyen, az új idõk egyik jele: ezek az egészen kiváló minõségû, nagyszerû hatású és szépen összeállított tablók a jövõt képviselik. Emellett persze szeretnénk eredeti, valóságos levéltári kiállításokat is rendezni, hiszen az adja meg az igazi bukéját egy levéltár életének fogalmazott Somfai Balázs a megnyitón. A két nép történelmében számos kapcsolódási pont található, mondta Hermann István, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója. A tablókon olvashatunk például Nagy Lajosról és lányáról Hedvigrõl, a Rákócziszabadságharcról, de Balassi és Bakfark Bálint lengyelországi éveirõl is. V.B. Programajánló Április 10-én, pénteken 9.30 órától húsvéti játszóházat rendez a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat a Polgármesteri Hivatal B épületének nagytermében. Április 11-én, szombaton 18 órától tónyitó locsolóbál a Malom tónál. Április 15-én, szerdán 19 órától a Tarczy bérletben a Don Quijote látható a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház és a Debreceni Csokonai Színház közös elõadásában. Április 16-án, csütörtökön 16 órától A japán kultúra napja a Petõfi moziban a japán-magyar kapcsolatok évfordulója alkalmából. Manga rajzkiállítás és rajziskola, keleti teák kóstolója, tradicionális és modern japán zenék, origami. 18 órától fellép a Himiko-no-kai tokioi tradicionális japán tánccsoport. A belépés ingyenes. Április 16-án, csütörtökön 18 órától A magyar költészet napja a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Puskásné Tófeji Valéria Holdpórázon címû kötetét bemutatja Bódi Lászlóné. Közremûködnek az Irodalmi Önképzõkor tagjai. Április 18-án, szombaton 15 órától Himnusz minden idõben 30. Nagy László Vers- és Prózamondó Találkozó a 25 éves Nagy László Emlékház udvarán. Április én a sárvári Nádasdy várban közös bélyegkiállítást rendez a sárvári és a pápai bélyeggyûjtõ kör. Megnyitó szombaton 10 órakor. Április ig, péntektõl vasárnapig Scherzo zenés színpadok országos fesztiválja és 2. szólóének verseny a JMK színházépületében. Április 19-én, vasárnap órától az Art moziban(petõfi moziban) Usti Opre Éleszd a tüzet! címû filmet vetítik. A Petõfi moziban április 10-én 17 és 19 órától 11-én 19 órától a Nem kellesz eléggé, április 11-én 17 órától az Esti mesék, április 14-én és 15-én 19 órától a Papírkutyák címû filmet vetítik. Kézmûves játszóház, zenés bábjáték Húsvétvárás Újra Halihó családi napot tartottak a Pegazus Színházban, ezúttal a társulat tagjai a közelgõ húsvét alkalmából az ünnephez kapcsolódó hagyományokat elevenítettekfelsokjátékkaláprilis 4-én. Az már szinte természetes, hogy ezeken a családi rendezvényeken bizony szûknek bizonyul a Pegazus Színház hangulatos színházterme, nem volt ez másként a húsvétváró programon sem. A szombat délelõtt Pingáló címmel kézmûves játszóházzal kezdõdött, lehetett viaszolni és tojást festeni is. A kreatív és játékos feladatok után Ludas Matyi tanulságos története elevenedett meg a színpadon, az elõadást tavaly tavasszal mutatta be a Pegazus Színház. Azóta több ezer apróság látta már Pápától. Ajkán át egészen Székesfehérvárig, most is nagy élményt nyújtott a Fazekas Mihály mûvébõl készült zenés bábjáték. Döbrögi móresre tanítása csak fokozta a jókedvet, így aztán a Zöld erõben jártam elnevezésû interaktív játék is vidám hangulatban, sok nevetéssel fûszerezve folytatódott. A szórakoztató, ugyanakkor tanító és nevelõ célzatú ünnepváró családi délelõtt Nyúlcipõ címmel húsvéti négypróbával zárult. Polgár Sz.

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

Múltunk hôsei, napjaink példaképei

Múltunk hôsei, napjaink példaképei XXXII. évfolyam 4. szám 2012. április 8. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA Múltunk hôsei, napjaink példaképei Hírek Elôadás civil szervezeteknek Dr. Latorcai Csaba

Részletesebben

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12.

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM (469) 2008. MÁJUS 16. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Alpolgármesterválasztás 3.» A Kesztyûgyárra

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12.

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM (475) 2008. AUGUSZTUS 29. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15.

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. Hősök Napja Megemlékezés május 25-én (pénteken) 18 órakor az Emlékezés terén. (Cikkünk a 10. oldalon.) Várjuk

Részletesebben

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. október. Szent Mihály-nap motorral, tűzzel, tánccal és házikolbásszal. Gál Imre Nimród érmet kapott

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. október. Szent Mihály-nap motorral, tűzzel, tánccal és házikolbásszal. Gál Imre Nimród érmet kapott MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Szent Mihály-nap motorral, tűzzel, tánccal és házikolbásszal Mezőberény az Itthon vagy! Magyarország Szeretlek! Szent Mihály-napi mulatság és tűzgyújtás

Részletesebben

Évezredek tanúja, a Ság hegy. » Kovács Ferenc sajtótájékoztatója 5.» Új hulladékgyûjtési rendszer 6 7.» Versenyeredmények

Évezredek tanúja, a Ság hegy. » Kovács Ferenc sajtótájékoztatója 5.» Új hulladékgyûjtési rendszer 6 7.» Versenyeredmények Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXII. ÉVFOLYAM 09. SZÁM (516) 2010. ÁPRILIS 30. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Kovács Ferenc sajtótájékoztatója

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben