Konferencia a hungarikumokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konferencia a hungarikumokról"

Átírás

1 Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta április 9. Közéleti hetilap VII. évfolyam 13. szám Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/ Bakonyjákó adott otthont a kiállításnak Konferencia a hungarikumokról Hatvanéves a pápai Az értékek számbavétele mellett gyûjtsünk erõt az elõttünk álló idõkre! javasolta köszöntõjében dr. Áldozó Tamás alpolgármester, a megyegyûlés bizottsági elnöke, a Petõfi Sándor Gimnázium alapításának 60. évfordulója alkalmából rendezett háromnapos ünnepség megnyitóján, április 6-án, amelyre volt tanárokat, diákokat is meghívtak. Folytatás a 4. oldalon Petõfi Gimnázium Fejezetek a lengyel-magyar közös történelembõl A Magyar Köztársaság Országgyûlése 2008 júniusában határozatot fogadott el a hungarikumok védelmérõl, amelyben megállapította, hogy a Kárpát-medence magyarlakta vidékein, ezeken belül az egyes tájegységekben is számtalan szellemi és tárgyi érték halmozódott fel. Fontos feltárni és összegyûjteni a már ismert, egyedülálló magyar különlegességek mellett azokat a helyi, térségi értékeket is, amelyek az adott településre, kistájra jellemzõek, és fontosak az ott élõk számára. Folytatás a 3. oldalon Múlt szerda délután a Veszprém Megyei Levéltár Pápai Levéltárában ezzel a címmel nyílt tárlat, melyet Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ nyitott meg, aki hangsúlyozta, fontos lenne, hogy minél több diák megnézze a kiállítást. Az igényesen összeállított, tartalmas anyag április 10-éig tekinthetõ meg a levéltár udvari épületében. A lengyel és magyar nép történelmének közös fejezeteit bemutató kétnyelvû kiállítást a Csongrád Megyei Levéltár munkatársai, Biernacki Karol és Bagi Zoltán állították össze, mondta Somfai Balázs fõlevéltáros, a Pápai Levéltár vezetõje. A tárlat, témájából szinte természetesen adódóan kétnyelvû, és valójában egy vándorkiállítás, melyet Lengyelország és Magyarország városai között utaztatnak a szervezõk. Az anyag Veszprémbõl érkezett, és Gyõrbe megy tovább. Folytatás az 5. oldalon Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nõ. Türrös tavasz Shakespeare Ahogy tetszik címû vígjátékának második felvonásában hangzik el Jacques híres monológja, mely a fenti idézettel kezdõdik. Az avoni hattyú szinte már közhellyé vált szavai motoszkáltak a fejemben, mikor április 3-án este helyet foglaltam a nézõtéren, hogy megnézzem a Türr István Gimnázium diákjainak Türrös tavasz címû kulturális bemutatóját. Részletek a 4. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke április 9. Testületi ülés Fejlesztések pályázatokból Pályázatok benyújtásáról, rendeletek módosításáról döntöttek múlt szerda délelõtt városunk képviselõi. A legnagyobb érdeklõdést a város közbiztonsági helyzetérõl tartott tájékoztatás váltotta ki. Napirend elõtt a polgármester javaslatot tett egy testületi határozat elfogadására, melyben megköszönik a leköszönõ amerikai nagykövetasszony erõfeszítéseit a vízummentesség eltörlése és a C17-es program pápai bevezetéséhez nyújtott segítségét. Kedvezõ pályázat esetén Pápán 170-re emelkedik a bölcsõdei férõhelyek száma, mondta dr. Áldozó Tamás Mivel több pályázat benyújtási határideje akkor járt le, döntéseket kellett hoznia a testületnek az önrész vállalásának ügyében. A bölcsõdei férõhelyek számának növelésére, az Egyesített Szociális Intézmény bõvítésére, a Városi Sportcsarnok hangrendszerének javítására, a Gróf Esterházy Kórház gép-mûszer beszerzésére vonatkozó, valamint elhelyezkedést segítõ pályázatok benyújtását hagyták jóvá a képviselõk. A programon a központi rendelkezések megváltoztatásával arányban módosítottak a helyi környezetvédelmi rendeleten, és döntöttek a képviselõk arról, hogy a közfoglalkoztatási terv keretében csatlakozik a város az Út a munkához programhoz. Az ülés napirendi pontjai között szerepelt a Pápai Szakképzési Társulás tevékenységérõl, valamint az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló. Több kérdést is intéztek a képviselõk a város rendõrkapitányához és a megyei fõkapitányhoz a közbiztonság érdekében tett munkájukról. Mint megtudtuk, a megye egyik legjobban mûködõ kapitánysága a pápai, annak ellenére, hogy 21 betöltetlen állást tartanak nyilván. Az utóbbi idõben lényegesen megfiatalodott a kapitányság állománya, de így is eleget tudnak tenni az elõttük álló feladatoknak, mondta Töreki Sándor, afiatal rendõri állomány például April H. Foley nagykövetasszony sokat tett azért, hogy Pápára került a C17-es nehéz-légiszállító ezred, mondta dr. Kovács Zoltán kommunikációs oktatáson esett át a közelmúltban. A rendõrkapitány a testületi ülésen bejelentette: elõrelépés mutatkozik a nagy visszhangot kiváltott rablássorozatban, egy gyanúsítottat már elõzetes letartóztatásba helyeztek. A rablássorozat nyomozását átvette a megyei rendõrkapitányság, és a nyomravezetõi díjat is felemelték. Egyébként a rablássorozat még a megye területén is túlnõtt, hasonló esetek történtek Gyõrben és Celldömölkön is. A rendõrségi beszámolóban elhangzott: a balesetek száma az országos adatokkal ellentétben Pápán növekedett. Mobilkamerát szerelnek fel a Örvendetes, hogy egyre korszerûbb lesz a kórház mûszerparkja, fogalmazott az ülésen Szirbek Rita közeljövõben a Mezõ utcára és környékére, valamint a volt Kilián lakótelepen létesített rendõri iroda környékére is tervezik három kamera felszerelését. A városi rendõrkapitány az ülésen megerõsítette, hogy az intézkedéseik alá vontak nagy hányada a cigányság körébe tartozik, azonban az eljárásoknál nem tesznek különbséget a magyar és cigány lakosság között. A családon belüli erõszakra vonatkozóan elmondta, a korábbiakhoz képest komolyabban foglalkoznak ezekkel az ügyekkel. A rendõrségi beszámoló kapcsán dr. Áldozó Tamás alpolgármester úgy tájékoztatta az ülés résztvevõit, hogy amennyiben igény mutatkozik rá, a város közbiztonságát vizsgáló felmérés elkészítésére van lehetõség. Az alpolgármester úgy tapasztalta, a mostanában tapasztalható fokozott rendõri jelenlét a lakosságban megnyugvást okozott. Az ülésen a Kábelszat- Net 2002 Kft. ügyvezetõje is tájékoztatást adott a városban mûködtetett kábeltévé-, telefon- és internethálózatról. A vegyes ügyek között döntést hoztak a képviselõk arról, hogy a város a Petõfi-házzal csatlakozik a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülethez, ugyanakkor elutasították a közoktatási megállapodás megkötését Marcaltõvel. A tanácskozás zárt üléssel ért véget. Leesett a gólyafészek Tapolcafõn közlekedési baleset miatt leesett egy gólyafészek az egyik villanyoszlopról. A fészek tartóoszlopa megdõlt, a fészek lepottyant az úttest mellé, ígyagólyákegyideiglakhely nélkül maradtak. A fészket kedden tették vissza helyére a pápai tûzoltók. - A tûzoltóság, ahol tud, segít mondta Németh Tamás tûzoltóparancsnok, - ha kell, így állunk helyt - tette hozzá. A tûzoltók két órán át dolgoztak azon, hogy a fészektartó visszakerüljön a helyére. A balesetben a villanyoszlop is megsérült, de aztabalesetutánközvetlen kicserélték, és az áramszolgáltatás is helyreállt. - Itt elég szûk az úttest, és tudomásom szerint egy NA- TO-s katonai gépjármû eltévedt, meg akart fordulni, de a kis hely miatt nekitolatott a villanyoszlopnak mondta Zsegraics Gyula önkormányzati képviselõ. Pápa város jegyzõje az eset kapcsán azt a tájékoztatást adta, hogy a tapolcafõiek nagyon aggódtak a gólyákért, de a szakemberek megoldották a problémát. A fészek visszahelyezése után hamarosan visszaköltöztek a madarak a lakhelyükre. Válasz Barack Obama levelére Tisztelt Elnök Úr! Köszönettel és megtisztelve érezve vettem kézhez levelét! Népünk háborúkkal, forradalmakkal tûzdelt történelmének utóbbi másfél évszázadában kiemelkedõ jelentõséggel bír az március 15-i forradalom. A márciusi ifjak a magyar történelem egyik legnemesebb ügyéért, a mindenkori szabadságért harcoltak. Öröm és szívet melengetõ számomra és minden magyar számára, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke megemlékezik a szabadságot szeretõ, azért küzdeni akaró magyar nép e jeles és kiemelkedõ ünnepérõl. Számunkra hazánk történelmének ezen idõszaka hasonlóan fontos esemény, mint az Amerikai Egyesült Államok történelmében a függetlenségi háború. Számunkra azért is bír különös jelentõséggel ez az ünnep, mert a forradalom több meghatározó személyisége, mint például Petõfi Sándor költõ és Jókai Mór író is, az 1531-ben alapított Pápai Református Kollégium diákjai voltak. Késõbbi pályájuk és életútjuk szempontjából meghatározó élményeket és tudást szereztek a híres kollégium falai közt és városunk polgárai a mai napig büszkén és tisztelettel emlékeznek a nagy elõdökre. A 48-as forradalmárok szellemi örököseiként tekinthetünk az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevõire, akik szabadság iránti vágyát és elkötelezettségét az Amerikai Egyesült Államok az elsõk közt ismerte el. A forradalom leverését követõen a megtorlásoktól tartva számos család menekült az Amerikai Egyesült Államokba és kezdett ott új életet. Napjainkban is meghatározó jelentõségû országaink együttmûködése. Városunk számára természetesen a 12 nemzet közremûködésével létrejött SAC C-17-es program Pápa Bázisrepülõtéren történõ megvalósítása bír a legnagyobb jelentõséggel. A Nehéz Légiszállító Ezred katonáinak, a három Boeing C-17-es gép és a gyár dolgozóinak érkezésével jelentõs számú amerikai család telepedik le Pápán, mely nagy hatással lesz a város és környéke életére. Meggyõzõdésem, hogy a program közös mûködtetése, az amerikai családok beilleszkedése Pápa város életébe tovább erõsíti majd országaink kapcsolatát. Petõfi Sándor, a szabadságharc költõjének és egyik vezéralakjának Nemzeti dal címû versének egy részletével köszönöm meg levelét. Talpra magyar, hí a haza! Itt az idõ, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! ( ), országgyûlési képviselõ A Pápai Polgári Kör április 16-án, csütörtökön 18 órakor tartja következõ összejövetelét az Ipartestület székházában. Vendég: Vida Péter borász, aki A bor az élet csodája, nem csak egy színes alkoholtartalmú ital címmel tart elõadást. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! Dear Mr. President: On behalf of the residents of town Pápa, I wish to thank you for your greeting. The Hungarian Revolution of 1848 has always played a significant role in the past one and a half centuries in the stormy Hungarian history. The young revolutionaries fought for the noblest cause of freedom. Every fellow-countrymen and personally me feel privileged and respected to read the commemoration of the President of the United States of America on the momentous event of the people of my country. This period of our country s history is as important to our nation as the War of Independence in the United States of America. The 15th of March is especially important in Pápa because outstanding figures of the revolution such as Sándor Petõfi, the poet and Mór Jókai, the writer attended the Calvinist College of Pápa founded in Their experience and knowledge that they gained in the school shaped their future lives and careers. Citizens of Pápa are proud of their great ancestors. The participants of the 1956 Revolution and War of Independence are admired as spiritual successors of the revolutionaries of The United States of America was among the first nations to acknowledge their commitment and desire for freedom. After the revolution several Hungarian families found refuge and started their new lives in the US. Unprecedented results have been achieved in the co-operation of our countries. The accomplishment of SAC C-17 program at the Pápa Air Base involving 12 nations is of high importance for our town. Several American families are going to settle in Pápa among soldiers of the Heavy Lift Regiment and employees of Boeing and they are going to have a great influence on our town s life. I am convinced that working together on the program involving American families will make our mutual relationships stronger. I highly appreciate for your letter with the words of Sándor Petõfi who is one of the greatest poets in Hungary and played a leading role in the revolution. National Song On your feet, Magyar, the homeland calls! The time is here, now or never! Shall we be slaves or free? This is the question, choose your answer! - By the God of the Hungarians We vow, We vow, that we will be slaves No longer! Sincerely, A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ fõigazgatója pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére, határozott idõre. Pályázati feltételek: Mérlegképes könyvelõi oklevél, pénzügyminisztériumi regisztráció, költségvetési szervnél szerzett gyakorlat elõnyt jelent. Az állás azonnal betölthetõ. Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint. Érdeklõdni: Fehérvári Dávidné mb. gazdasági igazgatónál a 89/ telefonszámon, óráig lehet.

3 2009. április 9. Pápa és Vidéke 3 Konferencia a hungarikumokról Jobbik nagygyûlés Folytatás az 1. oldalról Mindezek megvalósítása érdekében megyénkben kistérségenként konferenciasorozatindultútjára,apápai kistérségben április 2-án Bakonyjákón tartották a szakmai tanácskozást. A konferenciasorozat szakmai társszervezõje a Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet volt, a védnöki feladatokat Talabér Márta, a Veszprém Megyei Közgyûlés alelnöke vállalta. A szakmai összejövetelhez kapcsolódóan rögtönzött tárlat keretében az adott kistérséghez kötõdõ tárgyi emlékek, termékek is bemutatásra kerültek. A bakonyjákói konferencián Takács Szabolcs, Bakonyjákó polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Talabér Márta nyitotta meg a rendezvényt. A szakmai konferencián dr. Horváth Zsolt országgyûlési képviselõ szólt a hagyományok ápolásának fontosságáról, a hungarikumok védelmének szükségességérõl, ezt követõen dr. Medgyasszay László országgyûlési képviselõ szakmai elõadását hallgathattuk meg, aki tartalmas, élvezetes, humoros elemekkel fûszerezett beszédében kitért arra, hogy valójában miért is fontos a hungarikumok védelme. Megtudhattuk azt is, hogy jelenleg tizenkét bejegyzett hungarikumot tart nyilván az Európai Unió, többek között a szegedi és kalocsai fûszerpaprika, a makói vöröshagyma, a gyulai és csabai kolbászok, többfajta pálinka és a sajátságosan magyar szódavíz szerepel a védettségi listán. A szakmai eladások után a Bakonyjákón élõ Vitéz Zalai Károly cifraszûr-szabó mester mutatkozott be a konferencia résztvevõi elõtt, akinek szûr múzeuma is van a festõi környezetben található bakonyi településen. -Kétszûrláthatóabakonyjákói kultúrházban rendezett kiállításon, az egyik Orbán Viktor számára készült emlékszûr, amely a pápai Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum tulajdonát képezi, a másik pedig egy szentgáli cifraszûr, bakonyi mintákkal díszítve, de elhoztam egy hímzett szûrgallért is mesélte lapunknak Vitéz Zalai Károly, akinek szûrjei Európától Ázsiáig szerte a nagyvilágban megtalálhatóak. - Szeretnénk a közbeszéd tárgyává tenni, hogy keressük a hungarikumokat Magyarországon és Veszprém megyében. Bízunk abban, hogy közös gondolkodás indul el a magyar értékek megerõsítésrõl, védelmérõl. Remélhetõleg ezeken a kistérségi konferenciákon az emberek is fontosnak tartják hagyományaink, értékeink megõrzését nyilatkozta újságunknak dr. Horváth Zsolt országgyûlési képviselõ. A kistérségi konferencia kérdésekkel, észrevételekkel, hozzászólásokkal fejezõdött be. Polgár Szilárd Szimpatizánsok és érdeklõdõk gyûltek össze a Március 15. téren a Jobbik Magyarországért Mozgalom pápai szervezetének április 3-án megtartott nagygyûlésén és megemlékezésén. A Himnuszt követõen Orbán Imre, a helyi szervezet kampányfelelõse köszöntötte a megjelenteket, majd az ország jelenlegi helyzetére hívta fel a figyelmet. - Hazánk bajban van, nagy bajban! A neoliberális elit most készül végsõ romlásba dönteni a magyarságot. Amit az elmúlt hét évben tettek, azt már nem lehet a fájdalom erõsségében mérni. Szándékosan tönkre tették az oktatást, felszámolták a honvédséget, lezüllesztették a rendõrséget, tönkretették a jogintézményekbe vetet hitet, kis híján kilopták kórházainkat. Napjainkban vezetik utolsó támadásukat a termõföld és a magyar családok ellen. A Bajnai-féle csomag felér egy népirtással! A Jobbik Magyarország Mozgalom azt mondja: eddig, és ne tovább! Magyarország percei meg vannak számlálva, cselekedni kell! - mondta Orbán Imre, hangsúlyozva az elõrehozott választások fontosságát. A nagygyûlés vezérszónokaként ifj. Hegedûs Lóránt református lelkész lépett a pódiumra. Mint mondta, a magyarság kilenc évtized elteltével ma ott tart, ahol 1919-ben a vörös kommün idején. Meleg A. Tájékoztató a választópolgárok számára a június 7. napjára kitûzött Európai Parlament tagjainak választásáról Mint az ismeretes, június 7-én kerül sor az Európai Parlament tagjainak választására. A választók nyilvántartásába történõ felvételrõl szóló értesítõt (közismert nevén: kopogtatócédulát ), valamint ezzel együtt az ajánlószelvényt április 10-ig kapják meg a választópolgárok. Az a választópolgár, aki az értesítõt vagy az ajánlószelvényt nem kapta meg, azt a Helyi Választási Irodától igényelheti. Ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, úgy ezt is szíveskedjen személyesen, telefonon vagy levélben jelezni a Választási Irodának. A Választási Iroda címe: Polgármesteri Hivatal Pápa, Fõ u. 12. I. emelet Titkárság, sz. irodák, telefonszám: 89/ , 89/ , 89/ és 89/ Az Európai Parlament tagjainak választásán szavazásra jogosult választópolgárok nyilvántartása (névjegyzék) április 8-tól április 15-én 16,00 óráig tekinthetõ meg a Helyi Választási Irodában. A névjegyzékbõl való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt április 8-tól április 15-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani. Az Európai Parlament tagjainak választásán listát a pártok állítanak, június 7-én majd ezekre a listákra lehet szavazni. A listát állító pártoknak a listát és az azon szereplõ jelölteket legkésõbb május 8-án 16 óráig kell bejelentenie az Országos Választási Bizottságnál. Ön a kopogtatócédulával egyidejûleg megküldött ajánlószelvény kitöltésével és a jelölõ szervezet képviselõje részére történõ átadásával tud listát ajánlani a következõk szerint: az ajánlószelvényre a választópolgár rávezeti a listát állító jelölõ szervezet(ek) nevét, családi- és utónevét, lakóhelyét, személyi azonosítóját (személyi szám), majd az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezûleg aláírja. Az ajánlás nem vonható vissza. A választási törvény elõírása szerint a választópolgár csak egy listát támogathat. Aki több listát ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Érvénytelen az az ajánlás is, melyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le. Az ajánlószelvényrõl másolatot készíteni tilos. Az ajánlásért az ajánlónak, vagy rá tekintettel másnak elõnyt adni, vagy ígérni, valamint az ajánlásért elõnyt kérni, illetõleg elõnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. Az értesítõ vagy az ajánlószelvény elveszítése, megsemmisülése esetén újat a Helyi Választási Iroda vezetõjétõl lehet igényelni. A választással kapcsolatban a Választási Irodánál kérhetõ bõvebb tájékoztatás. Kanozsainé dr. Pék Mária, a HVI vezetõje

4 4 Pápa és Vidéke április 9. Hatvanéves a pápai Petõfi Gimnázium Folytatás az 1. oldalról A magyar-angol kéttannyelvû oktatás bevezetését, a hagyományõrzést, az összetartást emelte ki egyebek mellett az elmúlt hatvan esztendõ felidézésekor Huszár Endre igazgató. A Weöres Sándor Iskola csapata idén is részt vett az Országos Arany János Vers- és Prózamondó Versenyen Vasváron, ahol szép eredményeket értek el. Hatan keltek útra: Vizi Eszter, Kovács Alexandra és Takács Borbála a 8. B-bõl, Tegyi Kornél a 6. B-bõl, és a - Kinyílik a világ, egyenes út vezet a töretlen fejlõdéshez utalt dr. Hermann István, a megyegyûlés tanácsnoka a Pápai Bázisrepülõtér jelentõségére, amely az oktatásra is kedvezõen hat. A repülõtér miatt telepedett le ugyanis sok külföldi család a városban, és gyerekeiknek a Petõfi Gimnáziumban biztosítanak kéttannyelvû képzést. Az egykori petõfis diákok nevében idézte fel az elmúlt évtizedeket, emlékezett a volt tanárokra dr. Áldozó Tamás. Az alpolgármester meghatározónak nevezte az intézményt a város oktatási életében, amelyre büszkén tekint Pápa. Kiemelte az iskolára jellemzõ kivételes kohéziót, amely a mai diákoknak is feladata. Az ünnepen új iskolazászlót avattak, amelyre szalagokat kötöttek fel a diákok. Borbély Lajos nyugdíjas tanár, festõmûvész itthon és külföldön jól ismert mûvészek, köztük fotósok, ikonfestõk, keramikusok, iparmûvészek alkotásaiból nyitott meg kiállítást. A három nap alatt elõadások hangzanak el, iskolatörténeti vetélkedõt rendeznek, majd pályázatok eredményeit hirdetik ki. Versmondó verseny felkészítõk, Ambergerné Szücs Vera és Tegyi Tibor. A rendezvény több helyszínen és több fordulóban zajlott, a weöresösöknek volt mért izgulni: Szandra, Bori és Kornél is továbbjutott a 2. fordulóba. Az 5-6. osztályosoknak egy reneszánsz kora-beli mûvet kellett elõadniuk, míg a nagyobbak választhattak: vagy egy Arany-balladával, vagy egy XX. századi verssel készülhettek. A rangos zsûri elnöke Szarvas József színész, a Nemzeti Színház tagja volt, mindkét kategóriában a Weöres-iskola tanulóit értékelte a legjobbnak: Takács Bori és Tegyi Kornél is elsõ lett, akik nem elõször vettek részt ezen a versenyen, de úgy látszik, most érett be a sokéves munka, amit a versmondásba fektettek. Nagy Dóra (7.C) Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nõ. Bolla Miklósné - A gyerekekkel és az unokákkal együtt ünnepe- Hogyan ünnepli a húsvétot? A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe: Jézus feltámadására emlékezünk. Emellett a megújulás, a tavasz ünnepe is. Számos népszokás kapcsolódik a húsvéthoz. A sonkát szombat este, a böjt lezárásakor eszik. Vasárnap melléje tojást, tormát fogyasztanak. A nap ünnepi étele a bárány. Húsvét másnapját egyes vidékeken vízbevetõ hétfõnek is hívják a locsolkodás miatt, ami ma is elterjedt szokás, némiképp szelídebb formában. Hogyan ünneplik önök a húsvétot? - tettük fel körkérdésünkben. Türrös tavasz lem. Régóta hagyomány már a családban, hogy a vasárnapi reggelihez együtt ülünk asztalhoz. Ilyenkor sonka, tojás, kalács a húsvéti menü. Ezt a lányommal közösen készítjük el. Tojást nem szoktunk festeni, mivel nagyok már az unokák. Hétfõ a locsolóké, bár engem már nem locsolnak meg, csak a lányunokáimat. Õk azonban igyekeznek elbújni. Húsvét napján a lakást is feldíszítem; barka, aranyesõ kerül a vázába. Szürné Sági Gyöngyi - Tojást festünk, tojásfát készítünk, és a lakást tavaszi színbe öltöztetjük. Vasárnap templomba megy a család, és ha nem feledkezünk meg róla, akkor pénteken a böjtöt is betartjuk. A kisfiam hároméves és nagyon várjamáranyuszit.lehet, meglepjük majd egy élõ nyuszival. Természetesen Folytatás az 1. oldalról Nemcsak én vártam izgalommal a mûsort, hanem azok a szülõk, barátok, iskolatársak és tanárkollégák is, akik zsúfolásig megtöltötték a színháztermet. Augusto Boal brazil író szavaival élve váratlan színházi meglepetés csapott le ránk ezen az estén: gondosan összeállított programot láthatott a nézõközönség. A mûsor természetesen nem nélkülözte a fiatalos lendületet. Az alaphangot a 10.G osztály zenekara adta meg, akik Jon Bon Jovi You give love a bad name címû számát adták elõ virtuóz módon. Ezt követõen Szolnoki Barbara, majdbaboth Adelin lépett színpadra, akik Kovács Kati, illetve Koncz Zsuzsa számot énekeltek. Gitáron közremûködött Király Dávid. A dinamizmust képviselték a táncprodukciók is: Németh Norina és Ludvig Kristóf; a Black Tigers tánccsoport, akik akrobatikus rock and rollt mutattak be. A Tánc-Lánc AMI salsa csoportja lendületes jive-val késztette tapsra a közönséget. A 7.G osztály kis csapata egy vidám ugróköteles számmal készült. A 10.F osztály káprázatos padgyakorlata a pécsi kulturális fesztiválon arany minõsítést nyert. Idõutazáson is részt vehettünk. A négy osztály tanulóiból verbuválódott tehetséges színjátszó csoport Mátyás király életébõl mutatott be néhány epizódot, kiváló színpadi játékkal és finom humorral fûszerezve. A 10.A osztály a 70-es évek legendás ABBA együttesének hangulatát varázsolta a színpadra. Barangoltunk a musicalek világában: a 11.F osztály a Mozart címû musicalbõl adott elõ egy részletet, szólót énekelt Forsthoffer Tamás.Ezaprodukcióis elnyerte a pécsi fesztivál ítészeinek arany minõsítését. Ugyancsak a zenés darabok világát idézte meg Árvai Brigitta, Kovács Dézi és Ékes Szeverin, akik népszerû musical-részleteket énekeltek. A nézõk örömére a népzene is helyet kapott a mûsorban. A 10.F osztály diákjai egy szép marosszéki népdalcsokorral készültek, szólót énekelt Tamás Eszter, Székely Martin, furulyán közremûködött Németh Dóra. Majd Recse Dóra és Németh Tímea citerajátékának örülhettünk. Néhány osztály önálló mûsorral lépett fel. A 12.F Börtönriport címû jelenete népszerû dallamok segítségével mutatta be a sanyarú rabsorsot. A 10.A egy jelenettel is készült: Kész õrültek háza! címû darabjuk az ijesztõ figurák egész tárházát vonultatta fel. A 12.A osztály ötletes keretbe foglalt produkcióval állt a színpadra. Samu Miklós népszerû médiaszemélyiségeket varázsolt a színpadra. Falaki Máté és Üveges Bence bemutatták, hogy miképp vedlik át két könynyûzenész tehetséges csellistává és zongoravirtuózzá. Láthattuk négy nemzet táncait, és a kacsatánc sikerét. Tapsolhattunk egy szenvedélyes csacsa-csa dallamaira, majd mindenkit magával ragadott a limbóláz. Nem hiányzott a programból a komolyzene sem. Gyönyörködhettünk a Szabady testvérek zongora négykezesében, Nagy Dalma csellójátékában, majd Mándli Klára zongora-elõadásában. A zenei sokszínûséget képviselte Marosi Gyöngyi, Székely Fanni és Nagy Béla, akik egy japán dalt adtak elõ. Az est két házigazdája Somosi Sára és Varga Richárd voltak, akik magabiztosan kalauzolták a nézõket a mûsor forgatagában. Március 27-e a színházi világnap; ekkor minden ország köszönti a színház embereket összekovácsoló erejét. A türrösök ugyan egy héttel késõbb, ám annál méltóbb mûsorral üdvözölték e jeles napot. Vékony Judit csokinyúl is lesz, de nem visszük túlzásba. Az ünnepeket a szülõknél töltjük, akik finom házi sonkával várnak bennünket, ami mellõl a fõtt tojás sem marad el. Hétfõn pedig locsolni viszi a férjem a kisgyereket. Pintér Sándor - A gyerekekkel és az unokákkal közösen ünnepeljük a húsvétot. Tojást festünk, sonkát fõzünk, és az asszonyok süteményt sütnek. A feleségem feldíszíti a lakást; az ajtóra húsvéti koszorú kerül, a lakásba pedig tojásfát készít. Apró édességekkel lepjük meg ilyenkor a gyerekeket: csokinyuszival, báránnyal, tojással. Az ünnepet megelõzõen pénteken böjtölünk, és a misére is elmegyünk a szomszédos faluba. Ha jó idõ lesz, hétfõn kirándulunk a Cuha-völgybe. Évek óta hagyomány nálunk, hogy a családdal, a közeli barátokkal együtt felkerekedünk, és irány a természet. Bográcsban fõzünk, és élvezzük a szabad levegõt. Meleg Andrea

5 2009. április 9. Pápa és Vidéke 5 Közel száz gyermek vett részt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pápai Csoportja által szervezett Nyuszifészek elnevezésû programon. Az Eötvös utcai Ifjúsági Centrum mellett lévõ Néri Szent Fülöp Játszókertben megtartott rendezvényen vidám mûsorral, kézmûves-foglalkozásokkal, arcfestéssel és apró ajándékokkal várták a meghívott gyerekeket. A Máltai nyuszifészek húsvétváró rendezvényen részt vett Fehér Györgyné, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régiójának titkára is. A megjelenteket Szita Tamásné, a csoport vezetõje köszöntötte, röviden ismertetve az idei évben fennállásának 20. évfordulóját ünneplõ szeretetszolgálat történetét, tevékenységét. Ezt követõen Ördög A. Róbert és barátai léptek színpadra két dallal, majd Berkes Mónika és Sarus Mónika zenés-táncos mûsora gondoskodott a jó hangulatról. Felemelõ pillanata volt a mûsornak, amikor Kurcsics Ádám elõadta Oláh Ibolya Magyarország címû számát, majd a felhõtlen jókedv percei következtek a Munkácsy Zenestúdió jóvoltából. Mindeközben a Szincsák Erika által szervezett játszóházban szebbnél szebb húsvéti díszek készültek, és hosszú sor kígyózott Szita Kata és Viktória asztalánál is, akik az arcfestéssel várták a vállalkozó kedvû apróságokat. A rendezvényrõl egyetlen meghívott kisgyermek sem távozott üres kézzel, húsvéti ajándékzsákot vehettek át a szeretetszolgálat önkénteseitõl. papp Lengyel-magyar közös történelem Folytatás az 1. oldalról - Tavaly szeptember nyolcadikán tartott megnyitónk után intézményi részlegünknek ez a legelsõ nyilvános, ilyen jellegû rendezvénye. Ez a programunk egy poszteres kiállítás, s mint ilyen, az új idõk egyik jele: ezek az egészen kiváló minõségû, nagyszerû hatású és szépen összeállított tablók a jövõt képviselik. Emellett persze szeretnénk eredeti, valóságos levéltári kiállításokat is rendezni, hiszen az adja meg az igazi bukéját egy levéltár életének fogalmazott Somfai Balázs a megnyitón. A két nép történelmében számos kapcsolódási pont található, mondta Hermann István, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója. A tablókon olvashatunk például Nagy Lajosról és lányáról Hedvigrõl, a Rákócziszabadságharcról, de Balassi és Bakfark Bálint lengyelországi éveirõl is. V.B. Programajánló Április 10-én, pénteken 9.30 órától húsvéti játszóházat rendez a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat a Polgármesteri Hivatal B épületének nagytermében. Április 11-én, szombaton 18 órától tónyitó locsolóbál a Malom tónál. Április 15-én, szerdán 19 órától a Tarczy bérletben a Don Quijote látható a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház és a Debreceni Csokonai Színház közös elõadásában. Április 16-án, csütörtökön 16 órától A japán kultúra napja a Petõfi moziban a japán-magyar kapcsolatok évfordulója alkalmából. Manga rajzkiállítás és rajziskola, keleti teák kóstolója, tradicionális és modern japán zenék, origami. 18 órától fellép a Himiko-no-kai tokioi tradicionális japán tánccsoport. A belépés ingyenes. Április 16-án, csütörtökön 18 órától A magyar költészet napja a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Puskásné Tófeji Valéria Holdpórázon címû kötetét bemutatja Bódi Lászlóné. Közremûködnek az Irodalmi Önképzõkor tagjai. Április 18-án, szombaton 15 órától Himnusz minden idõben 30. Nagy László Vers- és Prózamondó Találkozó a 25 éves Nagy László Emlékház udvarán. Április én a sárvári Nádasdy várban közös bélyegkiállítást rendez a sárvári és a pápai bélyeggyûjtõ kör. Megnyitó szombaton 10 órakor. Április ig, péntektõl vasárnapig Scherzo zenés színpadok országos fesztiválja és 2. szólóének verseny a JMK színházépületében. Április 19-én, vasárnap órától az Art moziban(petõfi moziban) Usti Opre Éleszd a tüzet! címû filmet vetítik. A Petõfi moziban április 10-én 17 és 19 órától 11-én 19 órától a Nem kellesz eléggé, április 11-én 17 órától az Esti mesék, április 14-én és 15-én 19 órától a Papírkutyák címû filmet vetítik. Kézmûves játszóház, zenés bábjáték Húsvétvárás Újra Halihó családi napot tartottak a Pegazus Színházban, ezúttal a társulat tagjai a közelgõ húsvét alkalmából az ünnephez kapcsolódó hagyományokat elevenítettekfelsokjátékkaláprilis 4-én. Az már szinte természetes, hogy ezeken a családi rendezvényeken bizony szûknek bizonyul a Pegazus Színház hangulatos színházterme, nem volt ez másként a húsvétváró programon sem. A szombat délelõtt Pingáló címmel kézmûves játszóházzal kezdõdött, lehetett viaszolni és tojást festeni is. A kreatív és játékos feladatok után Ludas Matyi tanulságos története elevenedett meg a színpadon, az elõadást tavaly tavasszal mutatta be a Pegazus Színház. Azóta több ezer apróság látta már Pápától. Ajkán át egészen Székesfehérvárig, most is nagy élményt nyújtott a Fazekas Mihály mûvébõl készült zenés bábjáték. Döbrögi móresre tanítása csak fokozta a jókedvet, így aztán a Zöld erõben jártam elnevezésû interaktív játék is vidám hangulatban, sok nevetéssel fûszerezve folytatódott. A szórakoztató, ugyanakkor tanító és nevelõ célzatú ünnepváró családi délelõtt Nyúlcipõ címmel húsvéti négypróbával zárult. Polgár Sz.

6 6 Pápa és Vidéke április 9. A kutya az egyetlen a világon, aki jobban szeret téged saját magánál. Nemzeti kutyakiállítás Immáron hetedik alkalommal rendezte meg a Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesületének pápai szervezete a CAC kutyakiállítást. A rangos eseménynek ez alkalommal is a Várkert adott otthont. A nagyközönség elõtt reggel kilenc órától nyitva állt a kiállítás, így az érdeklõdõk bepillantást kaphattak azokba a mûhelytitkokba, melyekkel a kutyusokat készítettékfelgazdáikaversenyre. A táskák mélyérõl elõkerültek a különbözõ kutyakozmetikumok, a fésû és az olló. Az ebek pedig türelmesen tûrték a szorgoskodó kezeket, melynek nyomán fantasztikus frizurák és szebbnél-szebb bundák születtek. Az ünnepélyes megnyitót követõen a kutyák fajtánként mutatkoztak be a számukra kijelölt ringekben. A bírók a pontozásnál figyelembe vették többek között a kiállást, a fajtajelleget, a szõrzetet, a fogazatot, a füleket és a harmonikus mozgást. A délután három órakor kezdõdõ Best in show-n már a fajtagyõztesek léphettek a nemzetközi zsûri színe elé. Mint azt Ács Béla, a MEOE pápai szervezetének elnöke, a kiállítás szervezõje elmondta, a kutyakiállításra Magyarországon kívül kilenc országból érkeztek résztvevõk. Összesen 1200 kutyát nevezett a gazdája, ebbõl 200-at a környezõ országokból. A megmérettetésen 153 fajta képviseltette magát. A nap során közel ötezer látogató fordult meg a kiállításon. Meleg Andrea Akcióban a Pápai Polgári Kör Tavaszi nagytakarításra hívta tagjait és a segíteni akarókat a Pápai Polgári Kör április 4-én, szombaton. Több zsáknyi szemetet gyûjtött össze a lelkes társaság. A részletekrõl Rabi István, a kör elnöke számolt be lapunknak. Elmondta, mintegy húszan gyûltek össze a Gyimóti út végén lévõ Bakonyér-hídnál. A Polgári Kör tagjain kívül egy gyõri fiatalpárisrésztvettahulladékgyûjtésben. Egyik tagjuk ugyanis közzétette felhívásukat az interneten, és innen értesültek róla. A csapat legfiatalabb tagja egy nyolc év körüli kislány volt. A Városgondnokság biztosított számukra hulladékzsákokat és kesztyûket. A patak két partján a Várkertig sétálva szedték össze az eldobált szemetet. Összesen 25 zsák gyûlt össze, de a nagyobb darabokat - régi írógép, autógumik-csakazsákokmellé tették le. Így jókora kupac kerekedett a gyûjtõhelyeken, ahonnan a Városgondnokság munkatárasai szállították el a szemetet. A tavaszi nagytakarítás ötlete egyik tagjuk fejébõl pattant ki, szintén õ javasoltaahelyszíntis.abakonyér gazdája ugyanis a Vízügyi Igazgatóság, melynek Székesfehérváron van a székhelye. Õk a felelõsek a közterület tisztaságáért, aminémikívánnivalóthagyott maga után. Ezért esett a folyó két partjára a választás. Munka közben felvetõdött az ötlet, hogy milyen jó lenne a késõbbiekben kialakítani ezen a szakaszon egy sétányt. Megtisztítva a szeméttõl, nagyon szép része ez a Tókertnek - tette hozzá Rabi István, akitõl azt is megtudtuk, szeretnének hagyományt teremteni a tavaszi nagytakarításnak. Meleg Andrea Amit az állatkínzásról tudni kell Az állatkínzásról, az állatvédelmi törvény értelmezésérõl tartott elõadást Orsós Károly százados, a Pápai Humán Állatvédõ Egyesület április 6-ai összejövetelén a Pedagógus Mûvelõdési Házban. A százados elõadásában elmondta, hogy néhány évvel ezelõtt az állatkínzás mint bûncselekmény bekerült a BTK-ba. Azóta nemcsak erkölcsi elítélés, hanem büntetõjogi szankció is követi, amennyiben ismerté válik. Alapesetben vétségrõl van szó, melynek két évig terjedõ szabadságvesztés, közérdekû munka lehet a büntetése. Állatkínzásnak minõsül a Büntetõ Törvénykönyv értelmében, ha valaki egy gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza. Ezenkívül azt is üldözi a törvény, aki állattartóként, háziasított emlõsállatot vagy az ember környezetében tartott veszélyes állatot elûzi, elhagyja, vagy kiteszi. Ezzel a büntetéssel kettõs célja van a jogalkotónak, egyrészt az állat védelme, másrészt a környezeté - mondta Orsós Károly, aki elõadása végén egy megtörtént esetrõl is beszámolt a jelenlévõknek. Meleg Andrea Anyakönyvi hírek Születés: Koloványi Gábor Németh Andrea: Kevin Kázmér, Kárpáti Csaba Boldizsár Zsuzsanna: Gergõ, Kovács Norbert Simon Csilla: Benjámin, Farkas Róbert Nyögéri Annamária: Róbert András, Kocsis László Fodor Krisztina: Barna, Pipók Sándor Szabó Adrienn: Lili Anna, Bogdán Sándor József Horváth Emõke: Vivien, Tóth Sándor Kovács Rita: Nóra. Halálozás: Papp Kálmán, Õri Sándorné sz. Szilos Julianna, Bende Ferenc, Martinkovics Lászlóné sz. Hügner Irma, Csonka Sándor, Khell Zoltán István, Szabó Imre, Oláh Ignácné sz. Lendvai Anna, Gödri Flóriánné sz. Bálint Jolán Valéria, Papp Pál, Gottdank László, Kossuth Gyuláné sz. Boldizs Margit, Vadász János, Varga Lajosné sz. Németh Irén, Gerhát Etelka. Április 17-én, pénteken 18 órai kezdettel a Szent Anna templom nagy hittantermében dr. Tungli Gyula ny. fõiskolai docens tart elõadást Pápa beszélõ helynevei címmel. Minden érdeklõdõt szeretettel vár a KÉSZ pápai csoportja. Április 20-án, hétfõn 16 és 19 órakor kezdõdik a JMK színházteremben E G Y Ü T T É L Ü N K - a JMK Vadvirág Néptáncegyüttes új mûsora, idõtartama: 1 óra. Muzsikál: Pál István Szalonna és bandája Belépõjegy ára: diák és nyugdíjas 500 Ft, felnõtt 1000 Ft, mely váltható 14-tõl 8-12 óráig Baán Évánál a JMK 111-es irodájában és a JMK jegypénztárában munkanapokon óráig. Elõzetes jegyigénylés a 06-30/ telefonszámon

7 2009. április 9. Pápa és Vidéke 7 Szent György-napi Pápai Agrárexpó XIII. Regionális Mezõgazdasági Szakkiállítás és Vásár Várkert, Sportcsarnok és környéke, Petõfi Gimnázium aula, április Fõvédnök: Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, Gõgös Zoltán FVM államtitkár Védnökök: dr. Kovács Zoltán polgármester, Ebele Ferenc, a Veszprém Megyei Agrárkamara elnöke Program: Április 17., péntek Sportcsarnok elõtti tér A kiállítás ünnepélyes megnyitása. Megnyitja: Gõgös Zoltán államtitkár Szent György-napi Agrárexpó díjainak és a Veszprém Megyei Palackos Borok Versenye nagydíjainak ünnepélyes átadása Vidéki szakkönyvtár hálózat ünnepélyes megnyitása. Gazdálkodói Információs Szolgálat a gazdálkodók tanácsadója. Megnyitja: Gõgös Zoltán államtitkár Fõvédnöki és védnöki szemle, az expóterület bejárása Sportcsarnok, emeleti terem Szõlõszerkezet-átalakítási támogatás. Borpiaci reform a közös agrárpolitikában hazai feladatok. Elõadó: Sztanev Bertalan, FVM agrárpiaci fõosztály A szaktanácsadás szerepe az integrált szõlõtermesztési módszerek alkalmazásában a badacsonyi borvidéken. Elõadó: dr. Varga Péter kutatási csoportvezetõ, Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum, Szõlészeti és Borászati Kutató Intézet, Badacsony A Syngenta Kft. komplett szõlõ növényvédelmi technológiája. Elõadó: Kalló Sándor, Syngenta Kft. Vidékfejlesztés az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében Regionális Vidékfejlesztési Konferencia Elõadó: dr Forgács Barnabás, FVM szakállamtitkár. Házigazda: Szabadi János GEMARA Somló környék Vidékfejlesztési Egyesület, munkaszervezet-vezetõ Állatkiállító tér Nyilvános tenyészállat szemle és bírálat Tenyészállat-bemutató Sportcsarnok, kisszínpad Somlói Borlovag-avatás Veszprém Megyei Palackos Borok Versenye évi bírálat szakmai értékelése Veszprém Megyei Palackos Borok Versenye aranyérmes borainak díjátadása Veszprém Megyei Palackos Borok Versenye ezüst- és bronzérmes borainak díjátadása Szabadtéri sátor Pápa Város Fúvószenekarának mûsora A kiállítási nap zárása április 18., szombat Állattenyésztés és szubvenció Elérhetõ versenyképesség szakmai nap 9.00 A kiállítási nap nyitása Gazdálkodói Információs Szolgálat kiállító tere Így igényeljük a területhez kötõdõ támogatásokat (MePAR, területmérés, igénylõlap kitöltés) személyes konzultáció és tanácsadás Sportcsarnok, elõadóterem Környezettudatos gazdálkodás és Európai Uniós források az agrártermelõi szféra fejlesztéséhez Az agár-környezetgazdálkodási támogatások feltételrendszere 2009 szeptemberétõl. Elõadó: Hárshegyi Márk tanácsadó, Gazdálkodói Információs Szolgálat Egységes támogatási kérelem a közvetlen támogatások elektronikus igénylése az ügyfélkapunk keresztül. Elõadó: Regõs János, MVH A történelmi bázis jogosultság mint forgalomképes vagyoni értékû jog. Elõadó: Szerletics Ákos, MVH Kérdések, konzultáció Állatkiállító tér Tenyészállat-bemutató Tenyészállat-bemutató Sportcsarnok, orvosi szoba Véradás a Magyar Vöröskereszt Pápa területi szervezetének szervezésében Sportcsarnok karzat Szabadtér játéksziget Gyermek-játszóház (arcfestés, origami, mézeskalács-díszítés, csuhé- és textilbaba-készítés) Vadászat és gyerekjáték a Vadászkamara szervezésében Sportcsarnok, elõadóterem Az állattenyésztési ágazat fejlõdéséneklehetõségei Állattenyésztõi konferencia Megnyitó Tenyészállat-bemutató díjainak átadása Állattenyésztésünk helyzete és kilátásai. Elõadó: dr. Wagenhoffer Zsombor Magyartarka tenyésztõktõl az asztalig. Elõadó: dr. Húth Balázs TÉSZ-ek szerepe és lehetõségei a juh ágazatban. Elõadó: Hajduk Péter A mangalica újjászületése és jövõképe. Elõadó: Tóth Péter Kérdések, konzultáció Petõfi Gimnázium, aula Zamatok világa Szabatéri sátor Bíró-féle borfelismerõ bajnokság Hagyományõrzõ csoportok bemutatkozása (táncegyüttesek, kórusok, zenekarok) A kiállítási nap zárása Április 19., vasárnap Megyei Vadász Nap 8.30 Vadásztársaságok fõzõversenye tûzgyújtás 9.00 A kiállítási nap nyitása Sportcsarnok Gazdálkodói Információs Szolgálat kiállítótere Mezõgazdasági Szakkönyvbemutató szakírók dedikálják a helyszínen megvásárolható mezõgazdasági szakkönyveket Így igényeljük elektronikusan a területhez kötõdõ támogatásokat (MePAR, területmérés, igénylõlap kitöltés), személyes konzultáció és tanácsadás Sportcsarnok, elõadóterem 9.30 Beköszöntött a tavasz, kiskerti gyümölcs- és kertészeti termelés növényvédelmi megközelítésben. Elõadó: Fehér Zsófia mérnök-tanár, növényvédelmi szakmérnök, szaktanácsadó, Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola Kölcsönös megfeleltetés a gyakorlatban. Elõadó: Boros Gábor területi koordinátor, Gazdálkodói Információs Szolgálat Sportcsarnok, karzat Szabadtér játéksziget Gyermek-játszóház (arcfestés, origami, mézeskalács-díszítés, csuhé- és textilbaba-készítés) 10.00, 11.00, és Túró Rudi- és joghurtevõ verseny Gyermek-játszóház (arcfestés, origami mézeskalács díszítés, csuhé- és textilbaba-készítés), vadászat és gyerekjáték a Vadászkamara szervezésében Állatkiállító tér Tenyészállat-bemutató Tenyészállat-bemutató Szabadtér és rendezvénysátor Hubertus mise A vadászati nap megnyitása. Vadászkürtösök köszöntik az expó látogatóit. Bakony Vadászkürt Egylet bemutatója Hivatásos vadászok továbbképzése Vadászkutya fajtabemutató TEAM Four Music zenekar bemutatója A vadfõzõ verseny eredményhirdetése Vadászkürt bemutató Rendezvénysátor melletti terület A vadfõzõ verseny fogásainak bírálata Nevezett vadételek kínálása Vadász-íjászok bemutatója Katasztrófa-kutyások bemutatója Vadászkutyák munkában Szabadtéri és rendezvénysátor Black Bunny Rock and Roll Klub mûsora Munkácsy Zenestúdió mûsora A évi Szent György-napi Agrárexpó közönségdíjainak átadása JMK Vadvirág néptáncegyüttes mûsora Vadászkürtösök búcsúznak az expó látogatóitól Labdarúgás Körzeti bajnokságok Megyei III/A Adásztevel Gic 1-1 (0-1) G.: Somogyi D. ill. Milosovics D. Tartalék: 0-2 (0-0) Nagyacsád Vaszar 2-2 (1-2) G.: Németh B. (2) ill. Bakos Z. (2) Tartalék: 1-1 (1-1) B.tamási K.szentpéter 3-0 (0-0) G.: Polcsák G., Pekker B., Szelencsik P. Tartalék: 0-1 (0-1) M.gergelyi N.görzsöny 2-7 (0-0) G.: Szabó S., Kiss G. ill. Potyondi M. (3), Szabó A. (2), Kamár T., Pócza A. Tartalék: 4-3 (2-0) A bajnokság állása a 13. forduló után 1. Nemesgörzsöny K.szentpéter Nyárád Mezõlak Kéttornyúlak Nagyacsád Adásztevel Bakonytamási Gic Marcalgergelyi Tapolcafõ Vaszar Országos elsõk Kéttornyúlak Tapolcafõ 3-1 (1-1) G.: Fekete E. II. (2), Fekete E. I. ill. Józsa A. Tartalék: 1-0 (0-0) Mezõlak Nyárád 1-2 (0-0) G.: Szabó T., Sipõcz A. Tartalék: 10-0 (7-0) Megyei III/B Takácsi Lovászpatona 6-3 (4-1) G.: Szarka K., Põdör Sz., Gyõri G., Negyedes Z., Bertalan T., Tóth T. ill. Németh M. (2), Horváth Zs. Tartalék: 2-1 (1-1) Vanyola Homokbödöge 6-2 (1-0) G.: Preiczer K. (2), Farkas L. (2), Bariska T., Bandi Z. ill. Erdõs E., Kovács Zs. Tartalék: 3-0 (2-0) A bajnokság állása a 10. forduló után 1. Külsõvat Pápateszér Nagytevel Marcaltõ Takácsi Lovászpatona Vanyola Keszõi SE Homokbödöge Magyargencs Kiemelkedõ pápai eredményt hozott a március 14-én, Szombathelyen megrendezett Országos Pontszerzõ Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny, tájékoztatta lapunkat Szegediné Murai Dóra, ablack Bunny Rock and Roll Club vezetõedzõje. Az Ihász Tibor Stubán Dalma felnõtt C osztályos páros egyhangú pontozással végzett az elsõ helyen. Ugyancsak a szombathelyi versenyen osztották ki az elõzõ év ranglista-minõsítéseit is. A pápai klub párosai közül minõsítést kapott Szarka Dániel és Nagy Julianna, Ihász Tibor és Stubán Dalma, valamint Fazekas Dávid és Mészáros Zsófia. -p- Keszõi SE Magyargencs 3-1 (1-0) G.: Szabados Sz., Szakács Zs., Nagy A. ill. Szokodi Sz. Tartalék: 2-7 (0-5) Nagytevel Pápateszér 2-1 (1-1) G.: Becsei I. (2) ill. Czakó Cs. Tartalék: 5-2 (2-1) Külsõvat Marcaltõ 3-0 (2-0) G.: Vizi P., Szabó Sz., Németh P. Tartalék: 1-13 (1-6) Megyei IV Ganna-D. B.gyõri ISE 0-2 (0-0) G.: Fehér I., Máté I. Dáka Gecse 1-2 (0-1) G.: Szalay D. ill. Pethõ B., Becsei P. B.gyõri SE Bakonyjákó 2-4 (1-2) G.: Márczis P., Menyhárt S. ill. Gulyás D. (2), Gulyás Á., Takács A. A bajnokság állása a 12. forduló után 1. Gecse Borsosgyõri ISE Pápai Termál FC Dáka Ganna-D.* Bakonyjákó Borsosgyõri SE * 3 pont levonva Tavaszi kupa Április 3-án rendezte meg a Szent István Római Katolikus Általános Iskola diáksportköre a Tavaszi Kupa labdarúgó villámtornát, melyen 1998-ban vagy késõbb született II. korcsoportos tanulók vehettek részt. A torna végeredménye: 1. Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola (9 pont), 2. Ihász Gábor Általános Iskola, Vaszar (6 pont), 3. Szent István Római Katolikus Általános Iskola (1 pont), 4. Lovászpatonai Általános Iskola (1 pont). A torna gólkirálya Horváth Attila lett 18 góllal Vaszarról. A legjobb játékos Barth Vendel (Evangélikus Ált. Isk.). A legjobb kapus Dani Dániel (Szent István Ált. Isk.).

8 8 Pápa és Vidéke április 9. Szûcs Lajos volt a mérkõzés legjobbja Tovább menetel a Lombard A tavaszi szezonban még pontot sem hullajtott Lombard Pápa a télen alaposan megerõsített Integrál DAC együttesét fogadta a Perutz Stadionban az elmúlt szombaton. A gyõri gárda kemény ellenfélnek bizonyult, sokszor meggyûlt a bajuk a pápai védõknek a DAC támadóival, ennek ellenére 3-1-es hazai siker született. A hazaiak góljait Bali Péter, Alex és Gyömbér Gábor szerezték. A találkozó legjobbja a Lombard Pápa csapatkapitánya, Szûcs Lajos volt, aki bravúros védéseivel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a csapata továbbra is megõrizte veretlenségét. - Nagyon jó ellenfelet gyõztünk le mondta újságunknak Szûcs Lajos, a gyõriek tavaszi eredményei tiszteletet parancsolóak voltak. Az elsõ félidõben viszonylag hamar gólt szereztünk, igaz utána volt egy kis probléma a védekezésünkkel, ekkor többször veszélyeztetett a DAC is, aztán újabb gólt értünk el. A második játékrészben tovább növeltük az elõnyünket, ekkor talán a mérkõzés is eldõlt, annak ellenére, hogy sikerült a gyõrieknek szépíteniük. - Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy Szûcs Lajos volt a találkozó legjobbja. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy meglehetõsen szellõs volt a pápai védelem. - Farkas Attila a mérkõzés elején megsérült, aztán cserét is kért, õt Dlusztus András váltotta, aki újra megsérült, a válla kifordult. Az elmúlt négy találkozón a védelmünk jól muzsikált, nálunk az egész csapat védekezik. A védéseimrõl pedig annyit, hogy ezért vagyok a kapuban. Szeretném elmondani, hogy nagyon jó csapatszellem van a Lombard öltözõjében, és ennek köszönhetõ, hogy eddig sikeresen szerepeltünk tavasszal. - Mi változott valójában a sikertelen õszi szezon óta? - Rengeteget dolgoztunk a felkészülés alatt, kemény edzések voltak. Az edzõnknek jó választásai voltak, jól sikerült igazolnunk. Véber György megteremtette az öltözõben a hangulatot ahhoz, hogy jó együttes alakuljon. Egyszerûen mind a játékosok kiválasztása, mint a vezetõedzõ személye eddig maximálisan bejött, és remélem ez így lesz a jövõben is. - A hétvégén a Pécs és a Gyirmót egymás ellen vívott rangadóján döntetlen született, így a Lombard közelebb került az élmezõnyhöz. - Nem foglalkozunk a Péccsel és Gyirmóttal. Nekünk a soron következõ Kozármisleny elleni mecscsel kell törõdnünk. Az elrontott õszi szezon után nincs más választásunk, saját magunkkal kell foglalkozni. A Kozármisleny ellen van bõven törlesztenivalónk, hiszen eddig nem sikerült ellenük nyerni, most is nehéz mérkõzés vár ránk. Polgár Szilárd Ballás labdarúgó-sikerek A Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Balla DSE országos válogató versenyt szervezett március 22-én. A tét az isztambuli Ifjúsági Egyesített Labdarúgó Bajnokságra való kijutás volt. A Perutz Stadionban megrendezett versenyre 11 csapat nevezett. A szolnoki, kiskõrösi, tiszakécskei, tapolcai, gyõri és szekszárdi csapatok mellett Velence kettõ, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Elõkészítõ Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedig három csapattal vett részt a Cselgáncs Budapesten, a pestszentimrei sportkastélyban került megrendezésre az idei év Masters Országos Bajnoksága, mely nyitott volt külföldi sportolók számára is. Rekord mezõny gyûlt össze, hiszen 23 ország több mint 250 versenyzõje tette tiszteletét a judo mesterek versenyén. A Bakony Judo Klub képviseletében Balikó András a -73 kg-os súlycsoportban lépett tatamira. Az elõdöntõbe való jutásért magyar versenyzõvel küzdött, aki minimális különbséggel bizonyult jobbnak, majd a megmérettetésen. A rendezvényt dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ nyitotta meg. A Balla Róbert téri Általános Iskolát Csutiné Papp Orsolya igazgató, a PELC elõkészítõ munkacsoportot vezetõje, Põdör Ákos, a Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét Horváth István, bronzmérkõzésen szerb ellenfelével szemben is helytállt, ám az utolsó pillanatban kijött a felkészülés és a verseny fáradalma egy figyelmetlenséggel. Ellenfele kihasználta a pillanatnyi kihagyást, és felül tudott kerekedni, ám a megszerzett 5. hely is dicséretes teljesítmény a sportolótól. Piliscsaba adott otthont az idei év junior korcsoportos országos bajnokságának, ahol ugyancsak szép siker született. Székely Mária a -44 kg-os súlycsoport küzdelmeiben vett részt, ahol az elõdöntõbe való jutásárt a Magyar Speciális Olimpia Szövetséget Czémán Imre szakágvezetõ képviselte a tornán. Az induló csapatok a felmérõ versenyeket követõen három elõcsoportba kerültek, a pápai csapatok a legerõsebb csoportban mutatkoztak be. Izgalmas és színvonalas mérkõzések döntöttek a helyezésrekrõl. A Balla Róbert Téri Iskola egyik csapata a legerõsebb csoportban az élen végzett, a másik két csapat a második helyezést szerezte meg. Eredményes versenyzések A pápai Bakony Judo Klub sportolói az elmúlt idõszakban több helyszínen is tatamira léptek. miskolci, a döntõbe jutásért pedig szolnoki ellenfelét gyõzte le egyaránt ippon értékû technikával. A döntõ elõtt szinte már a sportszerûtlenség határait súroló módon pihentették döntõbeli ellenfelét, egy mátészalkai versenyzõt, aki hosszabbításos mérkõzéssel jutott a fináléba. A hathatós bírói segítséggel regenerálódott versenyzõ legyõzte a pápai sportolót, ám a junior bajnoki ezüstérem így is csodálatos teljesítmény Székely Máriától, hiszen õ még csak ifjúsági korú. A sportolókat Végh József, Balikó András és Pillér Gábor edzõk készítették fel. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

2012. május 18-19-20.

2012. május 18-19-20. Agrárexpo 2012 XVI. Regionális mezőgazdasági szakkiállítás és vásár PÁPA Helyszín: Városi és környéke, Pápa, Várkert út 4. 2012. május 18-19-20. Fővédnök: Dr. Fazekas Sándor miniszter Vidékfejlesztési

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa

RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2013 évi RKSZ önvédelmi Magyar Kupa bajnoki címek eldöntése - a 2013. évi verseny évad megnyitása,

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Tisztelt Sporttársak! A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 2007. július 1-től életbe lépett nevezési rend értelmében minden nemzeti szövetség jogosult versenyszámonként

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02.

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. Újonc1 fiú 1 2003 Mattenheim Bálint B 0:07:26 Bátaszék 2 2003 Sebestyén Tamás B 0:08:05 Szekszárd 3 2004 Bán

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság JEGYZŐKÖNYV Premier válogató szétlövés U8 outrigger válogató Grand Senior női outrigger keretfeltöltő 203.05.24-26. PÉNTEK VÉGEREDMÉNYEK Helyezés 2 Premier

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Kortalanul XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Szeptember 29., 14.00 KORTALANUL XIV. IDŐSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNYSOROZAT ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA Október 1., 13.00-14.00

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA LABDARÚGÁS RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: Testnevelő tanár / Felk.: 1 Baranya Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Pécs Szikszai Zsolt / Ángyán

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR - május

ESEMÉNYNAPTÁR - május ESEMÉNYNAPTÁR - május HEMO Csanádi Imre: Májusdícsérő Május, mosolygó, békák torkát megoldó, gyöngyvirág-nyitogató, cserebogár-zúgató. Röptetsz madarat, meghozod a nyarat, pölyhös fecskét, fára cseresnyét!

Részletesebben

képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével a következő napirendek megtárgyalását fogadja el:

képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével a következő napirendek megtárgyalását fogadja el: Iktatószám: Sz-89-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: A 2014. február 18-án, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) épületében, 18 00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben