A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezeteke 24. Országos Találkozójának állásfoglalásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezeteke 24. Országos Találkozójának állásfoglalásai"

Átírás

1 Állásfoglalások 1. oldal A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezeteke 24. Országos Találkozójának állásfoglalásai A Zöld Mozgalom fejlesztését, megújítását célzó felmérést 128 Zöld OT jelentkező töltötte ki, melyben az együttműködés egyik legfontosabb feladatának az érdekérvényesítést nevezeték meg, ezt a feladatot is segítik a szekció- és plenáris üléseken megfogalmazott állásfoglalások. A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 24. Országos Találkozója 2014-ben Komáromban 15 témában megfogalmazott állásfoglalást fogadott el a rendezvény záró plenáris ülésén. - Az állatvédelem jelene és jövője 1. oldal - A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezéséről 2. oldal - Az árvíz irányelv bevezetéséről 3. oldal - A magyarországi innováció javítása érdekében teendő lépésekről 5. oldal - A gyógynövény közkincseinkről 5. oldal - Legyen a Börzsöny vidék az ökoturizmus mintaterülete! 6. oldal - A Paksi Atomerőmű tervezett bővítése problémáiról 6. oldal - A kézműves termék előállításért 8. oldal - Kishantosról 8. oldal - A Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet elsorvasztásáról 9. oldal - Erdeink jövőjéről 9. oldal - A használatarányos útdíjról 10. oldal - A környezetbarát közlekedés támogatásáról 11. oldal - A környezeti levegő minőségéről 11. oldal - A környezetpolitika megerősítésének szükségességéről 12. oldal Az állatvédelem jelene és jövője Hazánkban az elmúlt két évben hatalmas reformok történtek az állatvédelem területén. Mind az állatvédelmi törvényt mind az egyes állatvédelmi tárgyú rendeleteket mind a Btk.-t módosították, hogy közelítsünk az EU elvárásaihoz, színvonalához. Azonban még így is óriási a lemaradásunk. Állásfoglalásunk elsősorban az Uniós országok joggyakorlatával összehasonlítva teszi meg javaslatait a magyar szabályozásra vonatkozóan. A jelenlegi szabályozás szerint a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. tv.) a szól az állatkínzásról. E szakasz diszpozíciójának változtatásának az igényét kizárólag gyakorlati tapasztalatok hívják életre. Ezen belül elsődlegesen olyan jogértelmezési probléma, mely azt mutatja, hogy a norma nem tudja úgy szabályozni az életviszonyt, ahogy anno a jogalkotó tervezte. A nyáron hatályba lépett új Btk. sem hozott változást e tekintetben, bár üdvözöljük, hogy a tényállást július 1-től immáron új, a Környezet és természet elleni bűncselekmények című fejezetben szabályozták valamint, hogy már külön szerepel az orvvadászat és az orvhalászat. A jogesetek azonban azt is mutatják, hogy egyfajta eredmény bűncselekményt feltételezve, a nyomozó hatóság csak akkor foganatosít nyomozati cselekményt, amikor büntetőjogi értelemben a kísérlet már régen befejezetté vált, és közel áll ahhoz, hogy a halálos eredmény, esetleg a maradandó károsodás bekövetkezzen. A jelenlegi szabályozásban rejlő anomália nyilvánvalóan feloldandó. Vagy a testi sértéshez hasonlóan végérvényesen eredmény-bűncselekménnyé kell alakítani a jogi normát, vagy mellőzni kell a jelenlegi diszpozícióból az alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodást vagy pusztulást okozzon kitételt, mint ahogy ez eleve be se került pl. a szlovén jogi szabályozásba. A régi Btk.-t (1978. évi IV. tv.) hatályba lépése óta két törvény módosította. Egyrészről a évi LXXXIV. törvény mely a minősített esetet emelte be a paragrafusba, másrészről a évi LXXX. törvény, mely kivette a közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel szövegrészt. Az új Btk. (2012. évi C. tv.) pedig egy az egyben átvette a régi szövegezést. Ennek értelmében azt gondolhatnánk, hogy aki állatot kínoz, az csak és kizárólag szabadságvesztést kaphat. Azonban ez nem így van. A Btk. 33 (4)

2 Állásfoglalások 2. oldal bekezdése ugyanis kimondja, hogy ha a bűncselekmény büntetési tételének felső határa háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb, szabadságvesztés helyett elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás vagy kiutasítás, illetve e büntetések közül több is kiszabható. Úgy véljük, hogy nincs kellő visszatartó ereje sem a két sem pedig a három évi szabadságvesztésnek, ha az általános joggyakorlat az, hogy pénzbüntetést illetve közérdekű munkát kapnak az állatokat megkínzó emberek. Véleményünk szerint fel kellene emelni a büntetési tétel felső határát 5 évre. A magyar jogrendben jelenleg semmilyen formában nem szerepel a zoofilia, mint bűncselekmény, pedig nem egy ilyen eset jutott már a hatóságok tudomására. Álláspontunk szerint a Btk.-ba külön tényállásként kellene belefoglalni az állatokkal való szexuális közösülés bűntettét. Norvégiában és Franciaországban szabadságvesztéssel és pénzbírsággal sújtják az ilyen tettek elkövetőit. A jelenleg is hatályos állatvédelmi törvény (1998. évi XXVIII. tv.) és az egyes állatvédelmi tárgyú rendeletek szerint az állatvédelmi bírság maximális összege Ft, melyet csupán négy esetben engednek kiszabni a jogszabályok. Szlovéniában a legsúlyosabb tettekért az állatokkal kegyetlenkedők akár Eurót is kaphatnak, de ilyen magas összegekre találunk még példát. az olasz az osztrák és a német állatvédelmi törvényekben is. Állásfoglalásunk szerint a jelenleg kiszabható bírság összegét fel kell emelni, hogy a felső határa a jelenlegi 10x-ese legyen. Európában több országban törvényi szinten le van fektetve, hogy aki kegyetlenkedik egy állattal, eltilthatják az állatok tartásától. Véleményünk szerint hazánkban is be kellene vezetni, hogy ha valakit egyszer állatkínzás bűncselekményének elkövetése miatt elítélnek, akkor a továbbiakban eltiltsák (akár egy életre) az állattartástól. Úgy gondoljuk, Magyarországnak tanulmányoznia kellene és saját gazdaságossága érdekében fokozatosan be kellene építenie a magyar jogrendszerbe a fejlett tagállamok állatvédelmi joggyakorlatát. Ez egyrészről az oktatásban is megnyilvánulhat. Véleményünk szerint fontos lenne a gyerekeknek minél kisebb kortól kezdve hangsúlyozni, hogy az állat nem játékszer, hanem érző lény, akiről egy egész életen át gondoskodni kell. Jó gondolatnak tartanánk, ha már általános iskolás vagy akár óvodás korban lennének ilyen jellegű órák, beszélgetések, programok. Hogy a jogi szabályozás a jövőben hogyan alakul, az összefüggésben áll az unió alakulóban lévő joggyakorlatával is, hisz az állatkínzás és az állatvédelem némileg lemaradt a környezet és természetkárosítás törvényi tényállásainak megfelelő kialakításához, közösségi és tagországi szabályozásához képest. A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezéséről Az európai vízgazdálkodási norma, a Víz keretirányelv új szemlélet bevezetésére kötelezte a tevékenység szereplőit. Elsődlegesen a biológiai állapot vizsgálata alapján kell minősíteni a vizeket, és e minősítés ismeretében kell meghatározni a szükséges beavatkozásokat. A Víz keretirányelv magyarországi bevezetésének utolsó szakasza, a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés (VGT) nagy lehetőség a magyarországi vizek és a vizes élőhelyek védelme, értékeinek megőrzése szempontjából. Az első tervet (VGT-1) ben kell végrehajtani decemberében kezdődik majd a második hatéves terv (VGT-2) végrehajtása. Célunk, hogy a VGT-1 és a VGT-2 megalapozott, használható koncepciókkal járuljon hozzá a vizek és élő környezetük értékeit védő munkákhoz. A civil zöld szervezetek - az elmúlt időszakhoz hasonlóan - együttműködő partnerek és aktív résztvevők szeretnének lenni a VGT folyamatában, erre kormányrendelet is kötelez bennünket. Jelen állásfoglalásunkban - tekintettel a 221/2004. Korm. számú rendeletre is - kéréseket fogalmazunk meg a vízgyűjtő-gazdálkodás kormányzati felelőseinek az együttműködés előmozdítása érdekében. I. Az adatok, értékelések, tervek nyilvánossága; határidők A társadalmi konzultáció lehetőségének biztosítására honlapon kell közzétenni az adatokat, értékeléseket, a feltárt jelentős vízgazdálkodási problémákat, a még megoldandó feladatok közbenső felülvizsgálatát. A közzététel hivatalos, vizeink.hu honlapján 2010 óta csak egyetlen új anyag jelent

3 Állásfoglalások 3. oldal meg: a 2013 nyarán közzétett, "A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja " című dokumentum tervezete januárjáig lehetett véleményezni. Sok hozzászólást és javaslatot küldtünk, most várjuk a véglegesített munkaprogramot. A VGT-ben szereplő ütemezés időpontjai - melyek szerepelnek a munkaprogram tervezetében is - mások, mint a jelenlegi folyamaté. A hivatalos VGT határidők: december A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja I.-II. félév - A vízgyűjtő-gazdálkodási terv ütemtervének és munkaprogramjának társadalmi vitája II. félév - A társadalmi vita eredményeinek feldolgozása, a vízgyűjtő-gazdálkodási terv ütemterv és program véglegesítése december Figyelembe véve a vízvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat a feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák és megoldandó feladatok összefoglalása és nyilvánosságra hozatala Megértjük a kormányzati átszervezések miatti nehézségeket, és nem is kifogásoltuk, hogy a munkaprogram tervezete több mint fél évvel a kitűzött időpont után került nyilvánosságra (2012 decembere helyett 2013 júliusában). Kérések 1. Kérjük, hogy a VGT-2 dokumentumok készítésének határidőit igazítsák a munkaprogram közzétételéhez; az új időpontokat mielőbb hozzák nyilvánosságra, függelékként csatolva a munkaprogramhoz. 2. Várjuk, hogy a vizeink.hu honlapon tegyék közzé a VGT óta folyó munkáinak összefoglalását, a VGT-1 eddigi eredményeit, ismertessék a már megvalósult beruházásokban a vízvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok érvényesülését. II. A társadalom-bevonás stratégiája A VGT-1 előkészítésének társadalmi vitája során szerzett tapasztalatok elősegítenék a VGT-2 tervezését. A VGT-1-hez 2006-ban készült hivatalos civil stratégia már a VGT-1 társadalom-bevonási folyamatában is változott. A civil stratégiát módosító legfontosabb javaslatunkat a vízügyért felelős miniszter a VGT-1 készítésénél figyelembe vette: Nem az ún. konzultációs anyagokhoz, hanem a VGT- 1 dokumentumaihoz fűzhettünk észrevételeket. Ennek a VGT-2-nél is így kellene maradnia. Sajnálatos, hogy a véleményezésre közzétett VGT-2 munkaprogramban a társadalom bevonásának stratégiája ugyanaz, mint a VGT-1-ben közzétett civil stratégia. Pedig módosítani kellett volna nemcsak tartalmi, hanem formai szempontból is. A teljesség igénye nélkül, néhány átdolgozást igénylő szempont. - A VGT-1-től eltérően a VGT-2-ben nem készülnek külön alegység tervek, hanem csak országos és részvízgyűjtő terv, azaz nem 47 db, hanem csak 5 db dokumentumcsomagot kell véleményezni. Emiatt az egyeztetések módszertana, a. fórumok szervezése is nyilván más lesz. - A dokumentumban szereplő intézmények köre alapvetően megváltozott, például már nincs KVVM. A többi szereplő intézményt is átszervezték. Nemcsak az intézmények elnevezése változott, hanem a hatáskörük is. Kérés: Készítsenek a VGT-2-höz új stratégiát a társadalom bevonására. Ehhez vegyék figyelembe a VGT-1 civil egyeztetéseinek tapasztalatait. Az árvíz irányelv bevezetéséről 1) A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYEN RÉSZT KÍVÁNNAK VENNI AZ ÁRVÍZ IRÁNYELV BEVEZETÉSE SORÁN KÉSZÜLŐ ÁRVÍZ KOCKÁZATI TÉRKÉPEK, AZ ORSZÁGOS KOCKÁZAT KEZELÉSI STRATÉGIA ÉS AZ ÁRVÍZ KOCKÁZAT KEZELÉSI TERVEK VÉLEMÉNYEZÉSÉBEN Az Európai Unió 2007-ben elfogadta az árvízkockázatok kezeléséről szóló irányelvet (2007/60/EK irányelv az árvízi kockázatok felméréséről értékeléséről és kezeléséről - Árvízi Irányelv, ÁI). Az irányelv célja: Az árvízkockázatok csökkentése és az árvizek káros következményeinek csökkentése.

4 Állásfoglalások 4. oldal Az ÁI keretet ad a Közösség területén az árvízi kockázatok felmérésére és kezelésére az árvizekkel kapcsolatos, az emberi egészségre, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt káros következmények csökkentése érdekében. Az ÁI hatókörébe tartozik az árvízvédelem, belvízvédelem és a helyi vízkárelhárítás is. Fontos feladat a lakosság felkészítése és veszélyérzetének tudatosítása, információk átadása, a társadalom bevonása az előzetes felmérésekbe és döntéshozatalba. Az Árvíz irányelv (2007/60/EK irányelv) értelmében: 9. cikk (3). Az ezen irányelv 10. cikke szerinti valamennyi érdekelt fél aktív részvételét amennyiben indokolt össze kell hangolni a 2000/60/EK irányelv (Víz Keretirányelv) 14. cikke szerinti érdekelt felek aktív részvételével. 10. cikk (1) Az alkalmazandó közösségi jogszabályoknak megfelelően a tagállamok az előzetes árvízkockázatértékelést, az árvízveszélytérképeket, az árvízkockázati térképeket és az árvízkockázat-kezelési terveket elérhetővé teszik a nyilvánosság számára. (2) A tagállamok ösztönzik az érdekelt feleknek a IV. fejezetben említett árvízkockázat-kezelési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában és aktualizálásában való aktív részvételét. A 178/2010. (V. 13.) számú, a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló kormány-rendelet értelmében: 10 (2)A kockázat-kezelési terv készítése során gondoskodni kell a Területi Vízgazdálkodási Tanács, ill. országos terv esetén az Országos Vízgazdálkodási Tanács véleményének beszerzéséről. 13. (1) Az előzetes kockázatbecslést, a veszély- és kockázati térképet és a kockázatkezelési tervet a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni a miniszter által vezetett minisztérium honlapján. (2) A kockázatkezelési terv elkészítése és felülvizsgálata során tájékoztató és egyeztető fórumok szervezésével biztosítani kell, hogy a terv tartalmát a társadalom megismerje és véleményezhesse. A civil szervezetek szerepvállalásának feltételeit az irányelv és a kormányrendelet szövege meghatározza. Állásfoglalásunk szerint a végrehajtáson dolgozó minisztériumi intézményeknek kellő figyelmet kell fordítani ezekre a feladatokra, és a beérkező véleményeket érdemben be kell építeni a véglegesítésre kerülő tervekbe és dokumentumokba. 2) A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KIEMELTEN FONTOSNAK TARTJÁK, HOGY AZ ÁRVÍZ IRÁNYELV ÉS A VÍZ KERETIRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁT A 2015-BEN LEZÁRULÓ TERVEZÉSI IDŐSZAKBAN HANGOLJÁK ÖSSZE A két irányelv különböző elvárásokat fogalmaz meg, illetve másra helyezi a hangsúlyt, de minden tagállamnak érdeke, hogy bevezetésük során ezeket az irányelveket összehangolja. Állásfoglalásunk szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésnek kell a fontosabb szerepet kapnia ebben, hiszen az árvizek kezelése a vízgazdálkodásnak csak az egyik eleme. A vízgyűjtő-gazdálkodást úgy kell végezni, hogy a víztöbbletre és a vízhiányra is válaszokat adjon, tehát nem szabad alárendelni az Árvíz Irányelvnek. A két irányelv során készülő tervek és intézkedések összehangolása elengedhetetlenül fontos, mert ezeknek erősíteni kell egymást, vagy egymást ki kell egészíteni, és nem szabad ellentmondónak lenniük. Ezt nem csak a tervezési, hanem a kivitelezési időszakban is szem előtt kell tartani. Kérjük tehát, hogy a beavatkozások megterzevése során az aszályokra, és a tartós kisvizes időszakokra is adjanak választ, hiszen Magyarországon ezekre legalább olyan fontos felkészülni, mint az árvizekre. Kérjük az ún. nem szerkezeti árvízvédelmi módszerek előnyben részesítését, például a hullámterek szélesítésére, a természetes mélyfekvésű területeken való vízvisszatartásra való törekvést. Meg kell őrizni a vizet tájban és a természetes vízjárásnak megfelelő területhasználatokat szükséges kialakítani. 3) A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK NAGY KOCKÁZATOT LÁTNAK ABBAN, HOGY AZ ÁRVÍZ IRÁNYELV BEVEZETÉSE SORÁN MEGFOGALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK AZ ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEK KÖZÖTTI KÜLÖNÖSEN ÉRTÉKES ÉLŐHELYEKET VESZÉLYEZTETHETIK. EZÉRT KIEMELTEN FONTOSNAK TARTJUK,

5 Állásfoglalások 5. oldal HOGY AZ ÁRVÍZI KOCKÁZAT FOGALMÁNAK DEFINIÁLÁSA, MAJD AZ EZT KÖVETŐEN KÉSZÜLŐ KOCKÁZAT-KEZELÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSE SORÁN A TERMÉSZETVÉDELMI SZEKTOR SZEREPLŐIT ÉS A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEKET AKTÍVAN VONJÁK BE A FOLYAMATBA A természetvédelmi szempontból veszélyes intézkedések jellemző példája a nagyvízi meder levezetőképességnek javításáról szóló kormányrendelettel összefüggő intézkedések köre, ami olyan feladatokat is tartalmaz, miszerint a parti sávban lévő növényzetet, beleértve a természetes növénytakarót, az ártéri erdőket meghatározott sávban el kell távolítani. Mindez teljesen ellentmond a védett természetvédelmi területek kezelésének, a védettségi státusz fenntartásának, az élőhelyek állapotának javítását célzó törekvéseknek, vagy a Natura 2000 hálózat létének. A fentiek miatt nyomatékosan kérjük, hogy az Árvíz Irányelv bevezetése során vegyék figyelembe a tervezési területeken, különösen a természetvédelmi oltalom alatt álló és Natura 2000-es hullámtéri területeken a természetvédelmi szempontokat. Csak ezáltal látjuk biztosíthatónak, hogy Magyarország vízparti élőhelyei ne kerüljenek veszélybe. A magyarországi innováció javítása érdekében teendő lépésekről Erős gazdaság, szociális igazságosság és egészséges környezet a mai társadalomban csak folyamatos innováció mellett valósulhat meg. A globalizáció következtében állandóan változó külső és helyi hatások miatt ugyanis egyre nehezebb alkalmazkodni, és megtalálni az egyensúlyt a gazdasági, a társadalmi és a környezetvédelmi szempontok között. A zöld mozgalom az innováció egyik motorja. Fellépése ösztönzi az új megoldások kimunkálását és bevezetését: mégpedig olyan megoldásokét, amelyek egyaránt elősegítik a társadalom, a gazdaság és a környezet megújítását. A civil szervezeteknél összegyűlt hazai és nemzetközi tapasztalatok jó alapot teremtenek ahhoz, hogy az egyetlen helyes megoldás hangoztatása helyett hozzájáruljanak a különféle vélemények platformjának megteremtéséhez. Az innovatív megoldások kockázatait, várható hatásait ugyanis csak a különféle szempontok alapos, többoldalú ismerete és a szinergiák vizsgálata alapján lehet megítélni. Ne féljünk az érdekek ütköztetésétől. Szélesebb konszenzus csak vitatkozás révén alakulhat ki. A platform eredményes működéséhez elengedhetetlen az egyes részterületen tevékenykedő szervezetek munkatársainak, szakértőinek folyamatos szakmai fejlődése, álláspontjuk mélyebb megalapozása. Ehhez szakmai tartalmú megbízásokra van szükség az illetékes tárcák, illetve a gazdaság szereplői részéről. Ezért szorgalmazzuk, hogy a kormányzat és a gazdaság szereplőinek támogassák az innovációs platform folyamatos működtetéséhez és a hazai vitakultúra fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtését. Ezzel is járuljanak hozzá ahhoz, hogy Magyarország érdemi előrelépést tegyen az EU kutatási és innovációs eredménytáblája (Innovation Union Scoreboard) 25 kritériuma mindegyikében. A gyógynövény közkincseinkről A Föld lakosságának az iparilag fejlett országokban élő 1/4-e az összes gyógyszer 70-80%-át fogyasztja el, az úgynevezett harmadik világban élő 3/4-e csupán a forgalmazott gyógyszerek 10-20%-ához jut hozzá. A gyógynövények és azokból előállított szerek tekintetében szintén nagy a megosztottság, de az arányok csaknem fordítottak. Traditional and wild projekt eredményeiből kitűnik: Közép-európai régióban nagy múltra visszatekintő hagyományai vannak a gyógynövény gazdálkodás terén, mégis maguk a hagyományok eltűnő félben vannak., s ennek több oka is van. A világon Dagmar Lange szerint gyógynövényfaj van. Magyarországon faj, ebből mintegy 130 védett faj. 1. Megerősítjük a Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve i Nemzeti Bizottsági civil ülésén elhangzott javaslatokat: a) A gyógynövény, a gyógyhatásismeret alapfokon legyen az alapfokú oktatás része. A gyakorlati és elméleti képzésekhez legyen támogatás.

6 Állásfoglalások 6. oldal b) A jelenlévők kijelentik és kérik az elfogadását a kijelentésnek, miszerint: Közkincsünk a gyógynövényeink és azok gyógyhatásai. Nem szabadalmaztathatóak a vadon élő fajok, azok részei, hatóanyagai. 2. Kérjük az alábbi megállapításaink elfogadását, a szabályozási környezetben ezen közkincsjogok biztosítását: a) A gyógytea, gyógyszer, gyógyhatású készítmény értékesítése céljára termesztett gyógynövény alapanyagok termesztése során előírás legyen az ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett növényvédő szerek, anyagok és termésnövelő anyagok felhasználása. b) Kézműves gyógynövényes termékek előállítása értékesítési célra bejelentés köteles tevékenység legyen csak, engedélykötelem, és laborvizsgálati előírás nélkül az EU jelölési szabályok betartásával c) Gyógynövények felhasználásával, gyógyhatás feltüntetésével, közlésével - élelmiszert, egyéb terméket előállítani értékesítési célra minimum 30 órás okleveles gyógynövényismereti tanfolyam eredményes elvégzése után lehessen. d) Élelmiszert, - még ha gyógyhatású növény felhasználásával is állítják elő értékesítési célra, de konkrét gyógyhatás nincs közölve, - kistermelői könnyített szabályok alapján is lehessen előállítani, értékesíteni. 3. A Környezet-és Természetvédő Szervezetek 24. Országos Találkozója (OT) a biodiverzitás és a kulturális sokszínűség, a szellemi kulturális örökségeink, az élelmiszerönrendelkezés védelme, biztosítása érdekében támogatja a gyógynövényeink közkinccsé nyilvánítását. 4. Az OT felhatalmazza a Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesületét, hogy a NAK felé és más döntéshozói szerv felé szakmai egyeztetést kezdeményezzen, a tervezett VM sárkányfű rendeletének túlszigorításainak megakadályozása érdekében delegált szakértői (max 10 fő) csoportot delegáljon. Legyen a Börzsöny vidék az ökoturizmus mintaterülete! Az erdők nonprofit alapú vagyonkezelése (fakitermelés, vadgazdálkodás) kerüljön megfelelő gazda (pl. a DINPI) hatáskörébe! Az Önkormányzatok és a gesztor DINPI kapjanak felhatalmazást és fejlesztési forrásokat az összehangolt ökoturisztikai fejlesztésekhez! A Börzsöny-vidékért tevékenykedő civil szerveztek támogatása élvezzen prioritást! A közlekedési infrastruktúra fejlesztése az adekvát Zöld Út jelleget, tehát a természetjárás szakágait, ill. kisvasutas megoldásokat preferálja! Javasoljuk a bakancsos (természetjáró) kategóriájú szálláshelyek számának növelését! Legyen a Bejárható Magyarország Program ökoturisztikai mintaterülete a Börzsöny! Támogatjuk a VÁTI (SEE/A653/4.2/X) DATOURWAY című stratégiai tervét, amely az alábbi feladatokat tűzi ki: - Ökoturizmus fejlesztése, kialakítása - Térségi turisztikai attrakciók termékké fejlesztése - A vendégfogadás feltételeinek javítása - A turisztikai marketing erősítése - Szemléletformálás, humánerőforrás fejlesztés - Partner alapú együttműködések fejlesztése - Vonzó táj kialakítása - Közlekedési kapcsolatok fejlesztése - Környezetvédelem és vagyonbiztonság A Paksi Atomerőmű tervezett bővítése problémáiról Az Országos Találkozó megállapítja, hogy az energiapolitika kérdésében ellentét nem a környezetvédelmi és az energetikai szakma között van, hanem a szakszerűség és az ország hosszú

7 Állásfoglalások 7. oldal távú érdekei iránti elkötelezettség áll szemben a hiányos felkészültséggel és az egyéni érdekek törvénytelen eszközökkel való érvényesítésével. Az Országos Találkozó felhívja az Állami Számvevőszék elnökét és a legfőbb ügyészt annak kivizsgálására, hogy azok a képviselők, akik 2008 márciusában olyan módosítást terjesztettek be az energiapolitikai országgyűlési határozati javaslatnak a szaktárca által benyújtott tervezetéhez, amely egyebek között törölte a szövegből, hogy a kormány kezdje meg az esetlegesen szükségessé váló, a jelenlegieket kiváltó új atomerőművi kapacitások döntés-előkészítő munkáit azaz a kapacitások majdani pótlása helyett azok mielőbbi megduplázását íratták elő az Országgyűléssel, milyen célból és milyen érdekből kényszerítették arra az energetikát, hogy azon időszak során, ameddig még nem kerül sor a meglévő paksi atomreaktor-blokkok élettartamának lejártával azok végleges kivonására, az időnkénti többletteljesítmény lekezelésére vagy az atomerőmű működését csökkentsék esetenként a felére, ily módon jelentős veszteséget okozva, vagy drága és később feleslegessé váló beruházásokkal biztosítsák a párhuzamos működés feltételeit? Az Országos Találkozó felhívja az Állami Számvevőszék elnökének és a legfőbb ügyésznek a figyelmét arra, hogy a képviselői módosító indítvány elfogadtatása, azaz a beruházás mintegy tíz évvel előrébb hozása következményeként nemcsak arról született döntés a kellő szakmai és társadalmi vita nélkül, hogy az ország a kieső kapacitásokat majd nukleáris kapacitások beállításával pótolja, hanem ellehetetlenült vagy legalábbis nehézzé vált, hogy erre a célra az ország a környezetvédelmi és gazdaságossági okokból előnyösebb korszerű, úgynevezett negyedik generációs blokkokat szerezzen be. Az Országos Találkozó felhívja a legfőbb ügyészt annak kivizsgálására, hogy kinek a döntése folytán maradt el az új blokkok beszerzésére tender kiírása, jóllehet a tenderdokumentáció elkészült, és a szakértők a tendereztetéstől azt várták, hogy a Roszatom által szállíthatóknál mintegy 1,75 2,60 milliárd euróval, azaz 17,5 26 %-kal olcsóbb, és azoknál megbízhatóbb, a hazai villamosenergia-rendszerbe rugalmasabban beilleszthető atomreaktor-blokkokra érkezik ajánlat a piac más szereplőitől? Az Országos Találkozó felhívja az alapvető jogok biztosát és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos-helyettest, hogy kezdeményezzék az Alkotmánybíróságnál a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről elfogadott évi II. törvénynek az Alaptörvénnyel való összhangja felülvizsgálatát, mivel fennáll a törvény alaptörvényellenessége mind tartalmi, mind az elfogadásával kapcsolatos eljárási okokból. Az Országos Találkozó felhívja a Kormányt, hogy érvénytelenítse az Egyezmény Magyarországra nézve kötelező hatályának az államfő általi elismerését, tekintve egyfelől, hogy a megállapodás ránk nézve kötelező hatályát az ország a szerződéskötési hatáskörre vonatkozó alapvető fontosságú belső jogi rendelkezések, így egyebek között a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló évi L. törvény, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény, tovább az Alaptörvény szemmel látható megsértésével ismerte el, másfelől hogy Magyarországot az orosz partner megtévesztette, mivel az Egyezmény keretében megépítendő reaktorblokkokkal kapcsolatban olyan paramétereket ígért, például a teljesítmény-változtatás sebességére vonatkozólag, amelyekről utóbb orosz műszaki szakemberek is kijelentették, hogy teljesíthetetlenek. Az Országos Találkozó felhívja a Kormányt, hogy amennyiben nem érvényteleníti az Egyezményt, hanem fenntartja annak hatályát, úgy hozza nyilvánosságra a teljes tenderdokumentációt. Az Országos Találkozó felhívja a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy a magyar energetikai, környezetvédelmi és közgazdasági szakma hazai becsületének és nemzetközi hírnevének védelmében véleményeztesse a tenderdokumentációt és az Egyezményt olyan, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és a nagy nemzetközi környezetvédő szervezetek által egyaránt elismert nyugati szakemberekkel, akiknek nincs és nem is volt semmilyen üzleti kapcsolatuk a Magyar

8 Állásfoglalások 8. oldal Villamos Művek Zrt.-vel, a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel vagy a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-vel, illetve az ezekkel gazdasági kapcsolatban álló hazai vagy külföldi cégekkel. Az Országos Találkozó a magyar és az orosz kormány közötti, a paksi atomerőmű-fejlesztés finanszírozását szolgáló államközi hitel-megállapodás tárgyában felhívja a Kormányt illetve amennyiben a megállapodás kötelező hatályának elismerésére majd az Országgyűlés ad felhatalmazást a köztársasági elnöknek, úgy az államfőt, hogy az Alkotmánybíróságról szóló évi CLI. törvény 23. (4) bekezdése alkalmazásával kérjék az Alkotmánybíróságtól a hitelmegállapodás Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatát, mivel az előirányzott nagy összegű hitelfelvétel ellentétes az Alaptörvény 37. cikk (3) bekezdésével, amely előírja, hogy mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja... a központi költségvetés végrehajtása során nem vehető fel olyan kölcsön, és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség, amelynek következtében az államadósságnak a teljes hazai össztermékhez viszonyított aránya a megelőző évben fennállóhoz képest növekedne. Az Országos Találkozó felhívja az Országgyűlést, hogy még az idén törvényi úton biztosítsa, hogy Magyarországon új atomreaktor vagy egyéb nukleáris létesítmény továbbá nukleáris üzemanyag szállítója, illetve tárolója csak abban az esetben kaphasson engedélyt, és meglévő atomreaktor vagy egyéb nukleáris létesítmény december 31-ét követően csak abban az esetben üzemelhessen, ha az atomenergia alkalmazója az esetleges nukleáris baleset következtében fellépő károk teljes mértékben való megtérítéséhez elégséges elkülönített alappal vagy biztosítással rendelkezik A kézműves termék előállításért 2014-ben civil és szakmai szereplők bevonásával, VM kezdeményezésre műhelymunkákon meghatározásra került a kézműves élelmiszerek általános és termékspecifikus fogalma. Az általános és specifikus meghatározást követően, több szakértői nap és óra ráfordítása után az utolsó egyeztetési napon, mikor a szakmai szereplők zöme az utolsó fél óráról távozni volt kénytelen a késői, maraton egyeztetést követően, a szakmai anyag véglegesítésekor az anyag végére bekerült egy addig nem egyeztetett követelmény, miszerint csak az lehet kézműves élelmiszer amit tételenként, negyedévente laborvizsgálattal is bevizsgáltat az előállító. Ez teljességgel elfogadhatatlan, versenyhátrányt jelentő, a tényleges kistermelők részére aránytalan terhet jelentő előírás, mely sérti az élelmiszer önrendelkezés jogát, hagyományaink büszke vállalásának lehetőségét. Kérjük törölni a MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV /Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv Kézműves / kézmíves élelmiszerek általános jellemzői szakanyag végéről, a kézműves termékek Jó Eljárási Gyakorlata részből a következőket: "A meghatározott minőségi követelményeket az önellenőrzéseken túlmenően termék kategóriánként negyedévente, legalább egy alkalommal független, akkreditált laboratóriumban is ellenőriztetni kell. A mintát a vizsgálattal megbízott, akkreditált laboratórium veszi kereskedelmi forgalomból. Az előállító, illetve a független, akkreditált laboratórium által végzett ellenőrző vizsgálatok eredményeit dokumentálni kell. A dokumentációt a hatósági ellenőrzések számára hozzáférhető módon, a minőség megőrzési idő lejárta után legalább 1 évig meg kell őrizni." Kishantosról A hazai környezet- és természetvédő szervezetek több más civil szervezettel közösen már 2013 őszén felemelték hangjuk a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ védelme érdekében, melyről később az Alapvető Jogok Biztosának decemberi állásfoglalása is megállapította, hogy Kishantos a biogazdálkodás eredményeként évtizedek alatt kialakult környezeti érték méltó az alkotmányos védelemre.

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet A Kormány álláspontját nme tükrözi JELENTÉS a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. A Program

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával.

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

HUNGARY. Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz

HUNGARY. Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz HUNGARY 2014 Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz TARTALOMJEGYZÉK I. Az árvízkockázat-kezelés tervezési folyamat...

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1 Balogh Nikoletta Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Tanács értékelése és javaslatai a természetvédelem helyzetével kapcsolatosan

Az Országos Környezetvédelmi Tanács értékelése és javaslatai a természetvédelem helyzetével kapcsolatosan Az Országos Környezetvédelmi Tanács értékelése és javaslatai a természetvédelem helyzetével kapcsolatosan Az Országos Környezetvédelmi Tanács nyomon követi a hazai természetvédelem előrehaladását, kihívásait,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III. 2002.

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III. 2002. A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III. 2002. A Jövő Nemzedékek Képviseletének első és második jelentése letölthető a Védegylet honlapjáról, a http://www.vedegylet.hu címről, valamint nyomtatott formában

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben