ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Előterjesztés készítéséért felelős: Halápiné Borbás Ágnes Előterjesztést véleményezi még: NÉV: Szociális Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: Goór Karolina intézményvezető A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: - Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ - Igazgatási Osztály Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyző

2 E L Ő T E R J E S Z T É S Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Goór Karolina intézményvezető elkészítette a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról szóló tájékoztatót. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé: Határozati javaslat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. Vecsés, február 18. Szlahó Csaba polgármester Melléklet: Tájékoztató 2

3 2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A képviselő Testület és a Szociális Bizottság ülésére, továbbá a Mikrotérségi intézményi társulási tanács ülésére Nem jó, hogy az ember egyedül van: Alkossunk hozzá illő segítőt is!... Ter. 2,18. (idézet a Bibliából) Készítette: Goór Karolina Intézményvezető 3

4 Tisztelt Társulási Tanács, Tisztelt Képviselő Testület, Polgármester úr, Szociális Bizottság! A év időszakát szeretném Önökkel ismertetni január 1-től mikrotérségi intézményi társulás formájában látjuk el az évi szociális törvény által meghatározott szociális alapszolgáltatási feladatokat úgy, mint házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat. Az intézmény Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ néven működik. Címe: 2230 Gyömrő, Szt. István u. 75. tel. a 629/ es telefon számon érhető el,ami egyben fax is, ill. a címen. Intézményünk Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ, a 2012-ben több változást élt meg. Többszöri költözés után decemberében költözött intézményünk az idősek nappali klubjába. Ősszel történő kormányhivatali, ANTSZ, és módszertani ellenőrzések után a működési engedélyünket módosították, melyben megszüntették a telephelyeket és nyitvaálló helyiségekké nyílvánították őket. Illetve Maglód és Ecser településeken a címük is megváltozott január 1-vel több szakfeladaton megváltoztak az igényléshez, illetve a nyilvántartáshoz kapcsolódó nyomtatványok is. A december 31-ig megnyert jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozási pályázatát időarányos összegekkel kitolták március 31-ig. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az önmagát saját erőből ellátni nem képes igénybevevő, önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek; és róluk nem gondoskodnak. A házi segítségnyújtás keretében végzett ellátásért fizetendő személyi térítési díj a jogosult havi rendszeres jövedelmének 20%-át nem haladhatja meg. Amennyiben a házi segítségnyújtást a házastársával (élettársával) közös háztartásban élő jogosult 4

5 házi, vagy házkörüli munka elvégzéséhez kéri, és mindketten ellátásban részesülnek, a gondozásra fordított időt a két személy között megosztva vesszük figyelembe. Házi segítségnyújtást szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehet igénybe venni. A feladatellátást a Szociális Szolgáltató Központ négy telephellyel látja el: 1. Gyömrő Városban: Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2230 Gyömrő, Szt. István u. 26. Intézményvezető: Goór Karolina 2. Vecsés Városban: Gondozási Központ 2220 Vecsés, Jókai Mór út 8. Intézményvezető: Pereginé Vodila Terézia 3. Maglód Városban: Maglód Város Önkormányzata 2234 Maglód, Fő u. 12. Kapcsolattartó: Slezákné Szabó Tímea 4. Ecser Községben: Ecser Községi Önkormányzat 2233 Ecser, Széchenyi u. 1. Kapcsolattartó: Irsikné Sipos Ildikó Az intézmény személyi feltételei: Település Dolgozói létszám Használt jármű Gyömrő 2 fő szociális dolgozó elektromos kerékpár Maglód 2 fő szociális gondozó Kerékpár Ecser 1 fő szociális gondozó Kerékpár Vecsés 4 fő szociális gondozó Saját autó 2012-es évben Vecsésen történt kollega csere, a többi területen ugyanazok a gondozónők látják el a feladatot. Ellátotti létszám: Település Gondozotti létszám 2011.dec.31. Gondozotti létszám 2012.dec május 1-től Gyömrő Ft/óra Maglód Ft/hó nyugdíj mértéke szerint méltányosság megállapítva Ecser Ft / óra Vecsés Ft/óra Ebben az évben viszonylag állandó létszámmal dolgoztunk, bár Vecsésen és Gyömrőn több fővel megnőtt az ellátottak száma az év végére. Ebben az évben is voltak személy cserék az ellátottak között, nem teljesen ugyanazzal az ellátotti körrel dolgoznak a gondozónők, mint év elején. Ez sajnos nem azt jelenti, hogy a lekérhető normatíva száma is ilyen mértékben nőtt. Hiszen ezen a szakfeladaton az számít bele a normatívába, hogy egy nap hány ellátottat tudtunk ellátni. Az ellátottak között viszont van olyan, aki a hét nem minden napján kéri az ellátást, és van olyan, akinél egy látogatás alkalmával több órát töltünk, 5

6 és vannak olyanok is, akikhez naponta többször kell járni, arra a napra mégis csak egynek számít normatíva szempontjából. A 2011-es évhez képest a térítési díjakban is emelkedés volt, kivéve Ecseren. Ellátotti létszám normatívához 1. melléklet év végén év végén igényelhető normatíva igényelhető normatíva Gyömrő 10,24= 10 fő 16,09= 16 fő Maglód 7,83= 8 fő 11,33= 11 fő Ecser 5,86= 6 fő 4,82= 5 fő Vecsés 24,5= 24 fő 25,46= 25 fő A táblázatból jól látszik, hogy minden településnél elég nagy mértékben megnövekedett a normatíva, egyedül Ecsernél volt csökkenés Ez abból adódik, hogy ott egy gondozónő látja el a gondozási feladatokat és ha ő szabadságra, továbbképzésre vagy betegállományba megy nincs aki helyettesítse, illetve 1 fő naponta kevesebb ellátottat tud ellátni, ha már valamelyik gondozottnak nagyobb a gondozási ideje. Pénzügyi adatok: A térségi normatíva Ft/fő, az állami normatíva Ft /fő/év. Térségi normatíva Alap összes kiadás létszám normatíva Összeg normatíva normatíva bér tb dologi összes Gyömrő Maglód Vecsés Ecser Össz: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A segélyhívó nyakban hordható, fél gyufásdoboz méretű, illetve karóra formájú, gombnyomásra működésbe lépő kis szerkezet. A szolgáltatás keretében segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó haladéktalanul megjelenik, megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve további egészségügyi vagy szociális 6

7 ellátást kezdeményez. Az ellátási forma 24 órás ügyeleti szolgálat keretében történő biztosítására december 31-én 129 segélyhívó készülék áll rendelkezésünkre. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult a.) az egyedül élő 65 év feletti személy, b.) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy c.) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A súlyos fogyatékosságot, pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint igazolni kell. A feladatellátást a Szociális Szolgáltató Központ öt telephellyel látja el. A négy házi segítségnyújtás telephelye és még 5. Monor Városban: Monor Város Önkormányzata, 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78. Kapcsolattartó: Mudra Csabáné Település dolgozói létszám Gyömrő 3 fő szakképzett gondozónő Maglód 1 fő szakképzett gondozónő Ecser 1 fő szakképzett gondozónő Vecsés 4 fő szakképzett gondozónő Monor 2 fő szakképzett gondozónő A évben 137 készülékre, azaz 137 feladategységre összesen Ft működési támogatást nyertünk. A bérek minden településen havi Ft / település-ben lettek megállapítva. Készülék számok eloszlása a térségben: 2. számú melléklet 2012-re igényelt készülékszám Teljesített feladategység dec. 31-én település Gyömrő 40 39,38 Maglód 8 8,08 Ecser 25 20,58 Vecsés 40 43,54 Monor 24 19,93 7

8 összesen ,51 A feladategységet úgy kapjuk meg, hogy a készülékek számát osztjuk az igénybevett napok számával. A teljesített feladategységnél azért vannak tört számok, mert vannak készülékek, amik hó közben lettek felszerelve, illetve leszerelve. Tehát látszik, hogy 137 készülékre igényeltünk támogatást, de csak 131,751 t teljesítettünk. Riasztások száma 2012-ben: település/ hó összesen Gyömrő 28 Maglód 9 Ecser 10 Vecsés 14 Monor 19 Összesen 80 A évi riasztások száma elmaradt a évitől 20 riasztással. A riasztások okai között a legtöbbször a betegség, rosszullét, egyéb okok (pl. áramszünet, veszekedés) szerepel. Az idei évben elég sok alkalommal megjelent a zavart, érthetetlen beszéd is. A riasztásoknál minden esetben 20 percnél hamarabb kint vannak a gondozónők, akik a helyzet felmérése után vagy orvost, mentőt hívnak, vagy ellátják a sérültet, megoldják a problémáját. Készülék fel- ill. leszerelések a térségben: A készülékek felszerelése, leszerelése a kérelem leadása után 3 munkanapon belül megtörténik. A tavalyihoz képest megnőtt a saját kérésre való készülék leszerelések száma. Ez sajnos az ellátottak egyre rosszabb anyagi helyzetéből adódik. Már azt a havi összeget is megpróbálják meg spórolni, amit eddig a készülékre fizettek. Támogató szolgálat január 1-től a támogató szolgálat a sikertelen pályázat miatt nem működik 8

9 Szociális étkezés január 1-től az étkezés szakfeladat külön vált a nappali ellátástól. Ettől az időponttól hozzánk tartozik Gyömrő város szociális étkezése. Telephelyünk az Idősek Klubjában 2230 Gyömrő, Szt. István u. 75. szám alatt található. A feladatokat: az Idősek Klubja klubvezetője látta el megbízási szerződéssel november 30-ig. A kormányellenőrzés kimutatta, hogy onnantól nem alkalmazhatjuk őt erre a feladatra, így december 1-től az intézményvezető látja el az étkezés szakfeladatot is. Az ételeket Péteriből a Junior konyhától szállítjuk. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak kell a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodni, akik az önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen Koruk:65 év felettiek egészségi állapotuk: háziorvos javaslatával rendelkeznek fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük: szakorvosi igazolással rendelkeznek, rendszeres szociális járadékban részesülnek, aki munkaképességét legalább 50%-ban vagy 67%-ban elvesztette, vakok személyi járadékában részesül, vagy fogyatékossági támogatásban részesül emelt családi pótlékban részesül, vagy rokkantsági nyugdíjban részesül vagy súlyosan mozgáskorlátozott a 164/95. (XII.27.) Kormányrendelet 1 sz. melléklete alapján. Szenvedélybetegségük: orvosi igazolással rendelkezik hajléktalanságuk miatt: Sztv. 6. (2), (3) bekezdés alapján nyilatkozatot tesz. A háromszori étkezést igényelhet, aki az étkezést a kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztásával veszi igénybe. Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt is, illetve az általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota folytán nem képes az (1) bekezdés szerinti étkeztetésről más módon gondoskodni. Az ellátotti létszámból látszik, hogy hány ellátottra igényelhető hozzájárulás. Ellátottak száma normatíva igényléshez 3. számú melléklet Ez a szám 2010-ben 46,235 fő volt normatíva tekintetében, míg a tényleges ellátotti létszámot tekintve 2010-ben 51 fő, 2011-ben 66 fő kapott ebédet intézményünktől. 9

10 Ez a szám 2012-ben normatíva tekintetében 68,21 fő ellátottak száma szerint 82 fő volt. Ellenőrzések: 2012-ben ismét voltak ellenőrzések intézményünknél. 1. Időpontja: október 25. Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Alapellátási Osztály Az ellenőrzés a házi segítségnyújtásra irányult. A megállapítás szerint, ki kell függeszteni a nyitvatartási, és ügyfél fogadási időt, a térítési díj módosítást értesítésben kell közölni az ellátottal, és az étkezésben alkalmazható az idősek klubjának vezetője. Illetve az eddigi telephelyeket átminősítették nyitva álló helyiséggé október 29. Budapest Főváros Kormányhivatala Monori, Nagykátai Kistérségi Népegészségügyi Intézet Az ellenőrzés során mindent rendben találtak november Magyar Máltai Szeretetszolgálat Módszertana Rendben találtak mindent december 05. HACCP Az ellenőrzés szerint minden előírásnak megfelel az intézmény. Beszámolóm végéhez érve ez úton is szeretnék köszönetet mondani magam és az ellátottak, gondozottak nevében minden kollegámnak a hivatástudattal végzett munkájáért. Továbbá szeretném megköszönni a Mikrotérségi társulás vezetőinek, a társult települések polgármestereinek, szakmai vezetőinek, kapcsolattartóinak a mindennapi munkában való aktív közreműködésüket, segítségüket. Végül a Gyömrői Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának a segítőkész, támogató munkáját, valamint a képviselőtestület, a bizottságok, a jegyzőúr, polgármester úr támogatását, melyet az intézmény működéséhez nyújtottak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Bízom benne, hogy várakozásuknak, elvárásaiknak eleget tettem és továbbra is eredményesen tudunk együtt működni! Gyömrő, február 05. Tisztelettel: Goór Karolina intézményvezető 10

11 Mellékletek 11

12 1. számú melléklet Ellátotti létszám a normatívához Gyömrő Gondozási Hónap napok száma Szorzószám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen I. negyedév: 898 /64= 14,48 fő ellátott II. negyedév: 1866/126= 14,8 fő ellátott III. negyedév: 2966/190= 15,61 fő ellátott IV. negyedév: 4055/252= 16,09 fő ellátott Maglód Hónap Gondozási napok száma Szorzószám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen I. negyedév: 717/64= 11,20 fő ellátott II. negyedév: 1472/126= fő ellátott III. negyedév: 2222/190= 11,69 fő ellátott IV. negyedév: 2857/252= 11,33 fő ellátott 12

13 Ecser Hónap Gondozási napok száma Szorzószám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen I. negyedév: 331 /64= 5,17 fő ellátott II. negyedév: 634/126= 5,03 fő ellátott III. negyedév: 933/190= 4,91 fő ellátott IV. negyedév: 1215/252= 4,82 fő ellátott Vecsés Hónap Gondozási napok száma Szorzószám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen I. negyedév: 1581 /64= 24,7 fő ellátott II. negyedév: 3056 /126= 24,25 fő ellátott III. negyedév: 4649/190= 24,4 fő ellátott IV. negyedév: 6417/252= 25,46 fő ellátott 13

14 2. számú melléklet III.) Éves feladatmutató összesítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Gyömrő vállalt feladategység: 40 készülék Ellátásban töltött napok száma Ellátásban részesülő személy neve január február március I.negyedév április Balatoni Pálné Balogh Lászlóné Berderics Dánielné Déri Lajosné fel Dornai János Falucskai Károlyné Fritz József Gál Józsefné Gulyás Lászlóné Gyúri Pálné Harcsás Józsefné Hargas Pál Hegyeshalmi Tibor Hegyi Zoltánné Horváth Mátyásné le Horváth Péterné le Ivanics Istváné Jaksa János és neje Kézér István fel Király Gézáné Klement László le Lázár Andrásné Leiner László Lestár Jánosné Molnár Jánosné Molnár Zoltán Morovik Jánosné Papp Lászlóné Pató Zoltán Pálinkás István Rupp Andorné május június II.negyedév július augusztus szeptember III.negyedév október november december IV. negyedév Összesen Megjegyzés, egyéb

15 Salomvári László Szabó Ferencné Sziráki Andrásné Sztrunga Menyhértné Szűcs Jánosné Tekes László Török Gáborné Tóth Ferencné Tóth Mátyás/ Vass Ágostonné Volcz Lászlóné Rónaszéki Ferencné Lakatos Lászlóné fel le Tancsa Jánosnéfel Török Gyuláné fel Veress Ferencné fel Összesen (a): A hónap napjainak száma (b): Havi /Éves Feladatmutató (a/b): 39,10 39,66 40,39 39,71 40,10 40,00 39,97 40,02 39,55 40,00 39,33 39,63 39,00 37,07 38,35 38,15 39,38 15

16 III.) Éves feladatmutató összesítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Maglód vállalt feladategység: 8 készülék Ellátásban részesülő személy neve január február március I.negyedév április május Ellátásban töltött napok száma Kogler Ferencné fel Árvay Mária Kolozs Andrásné Dolgos Károlyné le: Béki Andrásné Ripka Jánosné Kiss Sándorné Farkas József Csermák Lipótné Puskás Mihály fel le Varga Vilmosné fel Összesen (a): A hónap napjainak száma (b): Havi /Éves Feladatmutató (a/b): június II.negyedév július 9,00 9,03 10,00 9,35 10,00 8,71 7,90 8,87 7,65 7,06 7,73 7,48 7,00 6,93 6,00 6,64 8,08 augusztus szeptember III.negyedév október november december IV. negyedév Összesen Megjegyzés, egyéb 16

17 III.) Éves feladatmutató összesítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ecser vállalt feladategység: 25 készülék Ellátásban töltött napok száma Ellátásban részesülő személy neve január február március I.negyedév április május június II.negyedév július augusztus szeptember III.negyedév október november december IV. negyedév Összesen Megjegyzés, egyéb Barabás Miklósné Barna Istvánné Bánóczki Kálmánné Berdó Ferencné Fülöp Ferencné Gaál Dánielné harsányi Józsefné- le Hatlaczki Mihály Lilik Istvánné Molnár Lászlóné Mosonszky Istvánné Orbán Lajosné Reisz Ferencné Szabó Gézáné Szabó Gyuláné le Szieber Istvánné szilágyi Károlyné Szlifka Mihályné Tassy Pálné Tatár Károlyné Turcsik Istvánné Wéber József Tóth Józsefné fel Összesen (a): A hónap napjainak száma (b): Havi /Éves 20,29 21,31 21,00 20,86 21,00 20,52 20,93 20,81 20,00 20,29 21,00 20,42 20,65 20,00 20,00 20,22 20,58 17

18 Feladatmutató (a/b): III.) Éves feladatmutató összesítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Monor vállalt feladategység: 24 készülék Ellátásban töltött napok száma Ellátásban részesülő személy neve január február március I.negyedév április május június II.negyedév július augusztus szeptember III.negyedév október november december IV. negyedév Összesen Megjegyzés, egyéb Alföldi Mihályné Borbola Józsefné Dr. Zimányi Gyuláné le Galambos Andrásné Hegedűs Lászlóné le: Jávorszki Mártonné Kajdácsi Gézáné Kajos Istvánné Kökény Béláné le Kovács Jánosné Kovács Lászlóné le Kovács Lászlóné le Magócsi Istvánné Nagy Lászlóné Németh Lászlóné le Szalkai János Szántó Györgyné le Szántó Sándorné Talata Jánosné Tischer Benőné le Újvárosi Zoltánné Varga Istvánné le Vitéz Sándor le Polonyi Gézáné le Pete Lászlóné fel Varga Józsefné fel le

19 Összesen (a): A hónap napjainak száma (b): Havi /Éves Feladatmutató (a/b): 24,00 24,69 25,00 24,56 24,00 22,65 19,30 21,99 19,00 19,00 18,80 18,93 17,06 13,67 12,16 14,30 19,93 19

20 III.) Éves feladatmutató összesítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Vecsés vállalt feladategység: 40 készülék Ellátásban töltött napok száma Ellátásban részesülő személy neve január február március I.negyedév április május Balina Istvánné Balogh Gézáné le Bernáth Józsefné Deák Istvánné le Fehér Györgyné Fekete Lajosné Fodor Zoltánné Forrai Balázs Gál Etelka le Geri Béláné Hanek Ferencné Hegedűs Gáborné le Holb Sándor Horváth Károlyné Józsa Lászlóné Karácsony Andrásné Karsai Béláné Konya György Kovács Miklósné Kókai Gyuláné Kreisz Mihályné le: Kulcsár Károly Kuni Mártonné Laza Mihályné Mójzer Károlyné Nagy Károly le Nemes Ágostonné június II.negyedév július augusztus szeptember III.negyedév október november december IV. negyedév Összesen Megjegyzés, egyéb

21 Nemes Árpádné Németh Ferencné Novák László és Neje Parádi Edit Pfund Fülöpné Polonkai Jánosné somlyó Istvánné Szénási Sándorné Szentpéteri Lászlóné Szokola Pálné Tuza Károlyné Véger Lajosné Vezekényi Lászlóné Eszterhainé Monori Veronika fel Nagy Józsefné fel Szeibert Mátyásné fel Becker Tamásné fel Dömötör Józsefné fel Károly Józsefné fel Molnár Albertné fel Veres Tiborné fel Teichter Józsefné fel Raszl Gyuláné fel Meyer Menyhérné fel Reubl Lászlóné fel Vári Gyula fel Ábrahám Jánosné fel Mohácsi Istvánné fel Kiss Andrásné fel: Összesen (a): A hónap napjainak száma (b): Havi /Éves Feladatmutató (a/b): 39,16 39,00 38,97 39,04 39,87 42,48 45,00 42,45 44,58 44,06 46,33 44,98 47,71 48,00 47,16 47,62 43,54 21

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi szociális ellátásokról Előterjesztő: Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 15. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-181 / 2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a Pásztói Gondozási

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZAKFELADATONKÉNTI MUNKÁRÓL 2012. ÉVBEN. 8. sz. melléklet

BESZÁMOLÓ SZAKFELADATONKÉNTI MUNKÁRÓL 2012. ÉVBEN. 8. sz. melléklet 8. sz. melléklet Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Telefon: 06/66 483-339 email: margareta@vivamail.hu 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. Telefon:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013 Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Jánoshida 2013 Készítette: Béresné Szénási Ildikó Burai Sándor Jánoshida, 2013. október 17. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja 1 Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám: /2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 2. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben