ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Előterjesztés készítéséért felelős: Halápiné Borbás Ágnes Előterjesztést véleményezi még: NÉV: Szociális Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: Goór Karolina intézményvezető A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: - Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ - Igazgatási Osztály Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyző

2 E L Ő T E R J E S Z T É S Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Goór Karolina intézményvezető elkészítette a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról szóló tájékoztatót. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé: Határozati javaslat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. Vecsés, február 18. Szlahó Csaba polgármester Melléklet: Tájékoztató 2

3 2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A képviselő Testület és a Szociális Bizottság ülésére, továbbá a Mikrotérségi intézményi társulási tanács ülésére Nem jó, hogy az ember egyedül van: Alkossunk hozzá illő segítőt is!... Ter. 2,18. (idézet a Bibliából) Készítette: Goór Karolina Intézményvezető 3

4 Tisztelt Társulási Tanács, Tisztelt Képviselő Testület, Polgármester úr, Szociális Bizottság! A év időszakát szeretném Önökkel ismertetni január 1-től mikrotérségi intézményi társulás formájában látjuk el az évi szociális törvény által meghatározott szociális alapszolgáltatási feladatokat úgy, mint házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat. Az intézmény Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ néven működik. Címe: 2230 Gyömrő, Szt. István u. 75. tel. a 629/ es telefon számon érhető el,ami egyben fax is, ill. a címen. Intézményünk Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ, a 2012-ben több változást élt meg. Többszöri költözés után decemberében költözött intézményünk az idősek nappali klubjába. Ősszel történő kormányhivatali, ANTSZ, és módszertani ellenőrzések után a működési engedélyünket módosították, melyben megszüntették a telephelyeket és nyitvaálló helyiségekké nyílvánították őket. Illetve Maglód és Ecser településeken a címük is megváltozott január 1-vel több szakfeladaton megváltoztak az igényléshez, illetve a nyilvántartáshoz kapcsolódó nyomtatványok is. A december 31-ig megnyert jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozási pályázatát időarányos összegekkel kitolták március 31-ig. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az önmagát saját erőből ellátni nem képes igénybevevő, önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek; és róluk nem gondoskodnak. A házi segítségnyújtás keretében végzett ellátásért fizetendő személyi térítési díj a jogosult havi rendszeres jövedelmének 20%-át nem haladhatja meg. Amennyiben a házi segítségnyújtást a házastársával (élettársával) közös háztartásban élő jogosult 4

5 házi, vagy házkörüli munka elvégzéséhez kéri, és mindketten ellátásban részesülnek, a gondozásra fordított időt a két személy között megosztva vesszük figyelembe. Házi segítségnyújtást szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehet igénybe venni. A feladatellátást a Szociális Szolgáltató Központ négy telephellyel látja el: 1. Gyömrő Városban: Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2230 Gyömrő, Szt. István u. 26. Intézményvezető: Goór Karolina 2. Vecsés Városban: Gondozási Központ 2220 Vecsés, Jókai Mór út 8. Intézményvezető: Pereginé Vodila Terézia 3. Maglód Városban: Maglód Város Önkormányzata 2234 Maglód, Fő u. 12. Kapcsolattartó: Slezákné Szabó Tímea 4. Ecser Községben: Ecser Községi Önkormányzat 2233 Ecser, Széchenyi u. 1. Kapcsolattartó: Irsikné Sipos Ildikó Az intézmény személyi feltételei: Település Dolgozói létszám Használt jármű Gyömrő 2 fő szociális dolgozó elektromos kerékpár Maglód 2 fő szociális gondozó Kerékpár Ecser 1 fő szociális gondozó Kerékpár Vecsés 4 fő szociális gondozó Saját autó 2012-es évben Vecsésen történt kollega csere, a többi területen ugyanazok a gondozónők látják el a feladatot. Ellátotti létszám: Település Gondozotti létszám 2011.dec.31. Gondozotti létszám 2012.dec május 1-től Gyömrő Ft/óra Maglód Ft/hó nyugdíj mértéke szerint méltányosság megállapítva Ecser Ft / óra Vecsés Ft/óra Ebben az évben viszonylag állandó létszámmal dolgoztunk, bár Vecsésen és Gyömrőn több fővel megnőtt az ellátottak száma az év végére. Ebben az évben is voltak személy cserék az ellátottak között, nem teljesen ugyanazzal az ellátotti körrel dolgoznak a gondozónők, mint év elején. Ez sajnos nem azt jelenti, hogy a lekérhető normatíva száma is ilyen mértékben nőtt. Hiszen ezen a szakfeladaton az számít bele a normatívába, hogy egy nap hány ellátottat tudtunk ellátni. Az ellátottak között viszont van olyan, aki a hét nem minden napján kéri az ellátást, és van olyan, akinél egy látogatás alkalmával több órát töltünk, 5

6 és vannak olyanok is, akikhez naponta többször kell járni, arra a napra mégis csak egynek számít normatíva szempontjából. A 2011-es évhez képest a térítési díjakban is emelkedés volt, kivéve Ecseren. Ellátotti létszám normatívához 1. melléklet év végén év végén igényelhető normatíva igényelhető normatíva Gyömrő 10,24= 10 fő 16,09= 16 fő Maglód 7,83= 8 fő 11,33= 11 fő Ecser 5,86= 6 fő 4,82= 5 fő Vecsés 24,5= 24 fő 25,46= 25 fő A táblázatból jól látszik, hogy minden településnél elég nagy mértékben megnövekedett a normatíva, egyedül Ecsernél volt csökkenés Ez abból adódik, hogy ott egy gondozónő látja el a gondozási feladatokat és ha ő szabadságra, továbbképzésre vagy betegállományba megy nincs aki helyettesítse, illetve 1 fő naponta kevesebb ellátottat tud ellátni, ha már valamelyik gondozottnak nagyobb a gondozási ideje. Pénzügyi adatok: A térségi normatíva Ft/fő, az állami normatíva Ft /fő/év. Térségi normatíva Alap összes kiadás létszám normatíva Összeg normatíva normatíva bér tb dologi összes Gyömrő Maglód Vecsés Ecser Össz: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A segélyhívó nyakban hordható, fél gyufásdoboz méretű, illetve karóra formájú, gombnyomásra működésbe lépő kis szerkezet. A szolgáltatás keretében segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó haladéktalanul megjelenik, megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve további egészségügyi vagy szociális 6

7 ellátást kezdeményez. Az ellátási forma 24 órás ügyeleti szolgálat keretében történő biztosítására december 31-én 129 segélyhívó készülék áll rendelkezésünkre. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult a.) az egyedül élő 65 év feletti személy, b.) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy c.) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A súlyos fogyatékosságot, pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint igazolni kell. A feladatellátást a Szociális Szolgáltató Központ öt telephellyel látja el. A négy házi segítségnyújtás telephelye és még 5. Monor Városban: Monor Város Önkormányzata, 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78. Kapcsolattartó: Mudra Csabáné Település dolgozói létszám Gyömrő 3 fő szakképzett gondozónő Maglód 1 fő szakképzett gondozónő Ecser 1 fő szakképzett gondozónő Vecsés 4 fő szakképzett gondozónő Monor 2 fő szakképzett gondozónő A évben 137 készülékre, azaz 137 feladategységre összesen Ft működési támogatást nyertünk. A bérek minden településen havi Ft / település-ben lettek megállapítva. Készülék számok eloszlása a térségben: 2. számú melléklet 2012-re igényelt készülékszám Teljesített feladategység dec. 31-én település Gyömrő 40 39,38 Maglód 8 8,08 Ecser 25 20,58 Vecsés 40 43,54 Monor 24 19,93 7

8 összesen ,51 A feladategységet úgy kapjuk meg, hogy a készülékek számát osztjuk az igénybevett napok számával. A teljesített feladategységnél azért vannak tört számok, mert vannak készülékek, amik hó közben lettek felszerelve, illetve leszerelve. Tehát látszik, hogy 137 készülékre igényeltünk támogatást, de csak 131,751 t teljesítettünk. Riasztások száma 2012-ben: település/ hó összesen Gyömrő 28 Maglód 9 Ecser 10 Vecsés 14 Monor 19 Összesen 80 A évi riasztások száma elmaradt a évitől 20 riasztással. A riasztások okai között a legtöbbször a betegség, rosszullét, egyéb okok (pl. áramszünet, veszekedés) szerepel. Az idei évben elég sok alkalommal megjelent a zavart, érthetetlen beszéd is. A riasztásoknál minden esetben 20 percnél hamarabb kint vannak a gondozónők, akik a helyzet felmérése után vagy orvost, mentőt hívnak, vagy ellátják a sérültet, megoldják a problémáját. Készülék fel- ill. leszerelések a térségben: A készülékek felszerelése, leszerelése a kérelem leadása után 3 munkanapon belül megtörténik. A tavalyihoz képest megnőtt a saját kérésre való készülék leszerelések száma. Ez sajnos az ellátottak egyre rosszabb anyagi helyzetéből adódik. Már azt a havi összeget is megpróbálják meg spórolni, amit eddig a készülékre fizettek. Támogató szolgálat január 1-től a támogató szolgálat a sikertelen pályázat miatt nem működik 8

9 Szociális étkezés január 1-től az étkezés szakfeladat külön vált a nappali ellátástól. Ettől az időponttól hozzánk tartozik Gyömrő város szociális étkezése. Telephelyünk az Idősek Klubjában 2230 Gyömrő, Szt. István u. 75. szám alatt található. A feladatokat: az Idősek Klubja klubvezetője látta el megbízási szerződéssel november 30-ig. A kormányellenőrzés kimutatta, hogy onnantól nem alkalmazhatjuk őt erre a feladatra, így december 1-től az intézményvezető látja el az étkezés szakfeladatot is. Az ételeket Péteriből a Junior konyhától szállítjuk. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak kell a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodni, akik az önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen Koruk:65 év felettiek egészségi állapotuk: háziorvos javaslatával rendelkeznek fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük: szakorvosi igazolással rendelkeznek, rendszeres szociális járadékban részesülnek, aki munkaképességét legalább 50%-ban vagy 67%-ban elvesztette, vakok személyi járadékában részesül, vagy fogyatékossági támogatásban részesül emelt családi pótlékban részesül, vagy rokkantsági nyugdíjban részesül vagy súlyosan mozgáskorlátozott a 164/95. (XII.27.) Kormányrendelet 1 sz. melléklete alapján. Szenvedélybetegségük: orvosi igazolással rendelkezik hajléktalanságuk miatt: Sztv. 6. (2), (3) bekezdés alapján nyilatkozatot tesz. A háromszori étkezést igényelhet, aki az étkezést a kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztásával veszi igénybe. Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt is, illetve az általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota folytán nem képes az (1) bekezdés szerinti étkeztetésről más módon gondoskodni. Az ellátotti létszámból látszik, hogy hány ellátottra igényelhető hozzájárulás. Ellátottak száma normatíva igényléshez 3. számú melléklet Ez a szám 2010-ben 46,235 fő volt normatíva tekintetében, míg a tényleges ellátotti létszámot tekintve 2010-ben 51 fő, 2011-ben 66 fő kapott ebédet intézményünktől. 9

10 Ez a szám 2012-ben normatíva tekintetében 68,21 fő ellátottak száma szerint 82 fő volt. Ellenőrzések: 2012-ben ismét voltak ellenőrzések intézményünknél. 1. Időpontja: október 25. Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Alapellátási Osztály Az ellenőrzés a házi segítségnyújtásra irányult. A megállapítás szerint, ki kell függeszteni a nyitvatartási, és ügyfél fogadási időt, a térítési díj módosítást értesítésben kell közölni az ellátottal, és az étkezésben alkalmazható az idősek klubjának vezetője. Illetve az eddigi telephelyeket átminősítették nyitva álló helyiséggé október 29. Budapest Főváros Kormányhivatala Monori, Nagykátai Kistérségi Népegészségügyi Intézet Az ellenőrzés során mindent rendben találtak november Magyar Máltai Szeretetszolgálat Módszertana Rendben találtak mindent december 05. HACCP Az ellenőrzés szerint minden előírásnak megfelel az intézmény. Beszámolóm végéhez érve ez úton is szeretnék köszönetet mondani magam és az ellátottak, gondozottak nevében minden kollegámnak a hivatástudattal végzett munkájáért. Továbbá szeretném megköszönni a Mikrotérségi társulás vezetőinek, a társult települések polgármestereinek, szakmai vezetőinek, kapcsolattartóinak a mindennapi munkában való aktív közreműködésüket, segítségüket. Végül a Gyömrői Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának a segítőkész, támogató munkáját, valamint a képviselőtestület, a bizottságok, a jegyzőúr, polgármester úr támogatását, melyet az intézmény működéséhez nyújtottak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Bízom benne, hogy várakozásuknak, elvárásaiknak eleget tettem és továbbra is eredményesen tudunk együtt működni! Gyömrő, február 05. Tisztelettel: Goór Karolina intézményvezető 10

11 Mellékletek 11

12 1. számú melléklet Ellátotti létszám a normatívához Gyömrő Gondozási Hónap napok száma Szorzószám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen I. negyedév: 898 /64= 14,48 fő ellátott II. negyedév: 1866/126= 14,8 fő ellátott III. negyedév: 2966/190= 15,61 fő ellátott IV. negyedév: 4055/252= 16,09 fő ellátott Maglód Hónap Gondozási napok száma Szorzószám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen I. negyedév: 717/64= 11,20 fő ellátott II. negyedév: 1472/126= fő ellátott III. negyedév: 2222/190= 11,69 fő ellátott IV. negyedév: 2857/252= 11,33 fő ellátott 12

13 Ecser Hónap Gondozási napok száma Szorzószám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen I. negyedév: 331 /64= 5,17 fő ellátott II. negyedév: 634/126= 5,03 fő ellátott III. negyedév: 933/190= 4,91 fő ellátott IV. negyedév: 1215/252= 4,82 fő ellátott Vecsés Hónap Gondozási napok száma Szorzószám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen I. negyedév: 1581 /64= 24,7 fő ellátott II. negyedév: 3056 /126= 24,25 fő ellátott III. negyedév: 4649/190= 24,4 fő ellátott IV. negyedév: 6417/252= 25,46 fő ellátott 13

14 2. számú melléklet III.) Éves feladatmutató összesítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Gyömrő vállalt feladategység: 40 készülék Ellátásban töltött napok száma Ellátásban részesülő személy neve január február március I.negyedév április Balatoni Pálné Balogh Lászlóné Berderics Dánielné Déri Lajosné fel Dornai János Falucskai Károlyné Fritz József Gál Józsefné Gulyás Lászlóné Gyúri Pálné Harcsás Józsefné Hargas Pál Hegyeshalmi Tibor Hegyi Zoltánné Horváth Mátyásné le Horváth Péterné le Ivanics Istváné Jaksa János és neje Kézér István fel Király Gézáné Klement László le Lázár Andrásné Leiner László Lestár Jánosné Molnár Jánosné Molnár Zoltán Morovik Jánosné Papp Lászlóné Pató Zoltán Pálinkás István Rupp Andorné május június II.negyedév július augusztus szeptember III.negyedév október november december IV. negyedév Összesen Megjegyzés, egyéb

15 Salomvári László Szabó Ferencné Sziráki Andrásné Sztrunga Menyhértné Szűcs Jánosné Tekes László Török Gáborné Tóth Ferencné Tóth Mátyás/ Vass Ágostonné Volcz Lászlóné Rónaszéki Ferencné Lakatos Lászlóné fel le Tancsa Jánosnéfel Török Gyuláné fel Veress Ferencné fel Összesen (a): A hónap napjainak száma (b): Havi /Éves Feladatmutató (a/b): 39,10 39,66 40,39 39,71 40,10 40,00 39,97 40,02 39,55 40,00 39,33 39,63 39,00 37,07 38,35 38,15 39,38 15

16 III.) Éves feladatmutató összesítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Maglód vállalt feladategység: 8 készülék Ellátásban részesülő személy neve január február március I.negyedév április május Ellátásban töltött napok száma Kogler Ferencné fel Árvay Mária Kolozs Andrásné Dolgos Károlyné le: Béki Andrásné Ripka Jánosné Kiss Sándorné Farkas József Csermák Lipótné Puskás Mihály fel le Varga Vilmosné fel Összesen (a): A hónap napjainak száma (b): Havi /Éves Feladatmutató (a/b): június II.negyedév július 9,00 9,03 10,00 9,35 10,00 8,71 7,90 8,87 7,65 7,06 7,73 7,48 7,00 6,93 6,00 6,64 8,08 augusztus szeptember III.negyedév október november december IV. negyedév Összesen Megjegyzés, egyéb 16

17 III.) Éves feladatmutató összesítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ecser vállalt feladategység: 25 készülék Ellátásban töltött napok száma Ellátásban részesülő személy neve január február március I.negyedév április május június II.negyedév július augusztus szeptember III.negyedév október november december IV. negyedév Összesen Megjegyzés, egyéb Barabás Miklósné Barna Istvánné Bánóczki Kálmánné Berdó Ferencné Fülöp Ferencné Gaál Dánielné harsányi Józsefné- le Hatlaczki Mihály Lilik Istvánné Molnár Lászlóné Mosonszky Istvánné Orbán Lajosné Reisz Ferencné Szabó Gézáné Szabó Gyuláné le Szieber Istvánné szilágyi Károlyné Szlifka Mihályné Tassy Pálné Tatár Károlyné Turcsik Istvánné Wéber József Tóth Józsefné fel Összesen (a): A hónap napjainak száma (b): Havi /Éves 20,29 21,31 21,00 20,86 21,00 20,52 20,93 20,81 20,00 20,29 21,00 20,42 20,65 20,00 20,00 20,22 20,58 17

18 Feladatmutató (a/b): III.) Éves feladatmutató összesítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Monor vállalt feladategység: 24 készülék Ellátásban töltött napok száma Ellátásban részesülő személy neve január február március I.negyedév április május június II.negyedév július augusztus szeptember III.negyedév október november december IV. negyedév Összesen Megjegyzés, egyéb Alföldi Mihályné Borbola Józsefné Dr. Zimányi Gyuláné le Galambos Andrásné Hegedűs Lászlóné le: Jávorszki Mártonné Kajdácsi Gézáné Kajos Istvánné Kökény Béláné le Kovács Jánosné Kovács Lászlóné le Kovács Lászlóné le Magócsi Istvánné Nagy Lászlóné Németh Lászlóné le Szalkai János Szántó Györgyné le Szántó Sándorné Talata Jánosné Tischer Benőné le Újvárosi Zoltánné Varga Istvánné le Vitéz Sándor le Polonyi Gézáné le Pete Lászlóné fel Varga Józsefné fel le

19 Összesen (a): A hónap napjainak száma (b): Havi /Éves Feladatmutató (a/b): 24,00 24,69 25,00 24,56 24,00 22,65 19,30 21,99 19,00 19,00 18,80 18,93 17,06 13,67 12,16 14,30 19,93 19

20 III.) Éves feladatmutató összesítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Vecsés vállalt feladategység: 40 készülék Ellátásban töltött napok száma Ellátásban részesülő személy neve január február március I.negyedév április május Balina Istvánné Balogh Gézáné le Bernáth Józsefné Deák Istvánné le Fehér Györgyné Fekete Lajosné Fodor Zoltánné Forrai Balázs Gál Etelka le Geri Béláné Hanek Ferencné Hegedűs Gáborné le Holb Sándor Horváth Károlyné Józsa Lászlóné Karácsony Andrásné Karsai Béláné Konya György Kovács Miklósné Kókai Gyuláné Kreisz Mihályné le: Kulcsár Károly Kuni Mártonné Laza Mihályné Mójzer Károlyné Nagy Károly le Nemes Ágostonné június II.negyedév július augusztus szeptember III.negyedév október november december IV. negyedév Összesen Megjegyzés, egyéb

21 Nemes Árpádné Németh Ferencné Novák László és Neje Parádi Edit Pfund Fülöpné Polonkai Jánosné somlyó Istvánné Szénási Sándorné Szentpéteri Lászlóné Szokola Pálné Tuza Károlyné Véger Lajosné Vezekényi Lászlóné Eszterhainé Monori Veronika fel Nagy Józsefné fel Szeibert Mátyásné fel Becker Tamásné fel Dömötör Józsefné fel Károly Józsefné fel Molnár Albertné fel Veres Tiborné fel Teichter Józsefné fel Raszl Gyuláné fel Meyer Menyhérné fel Reubl Lászlóné fel Vári Gyula fel Ábrahám Jánosné fel Mohácsi Istvánné fel Kiss Andrásné fel: Összesen (a): A hónap napjainak száma (b): Havi /Éves Feladatmutató (a/b): 39,16 39,00 38,97 39,04 39,87 42,48 45,00 42,45 44,58 44,06 46,33 44,98 47,71 48,00 47,16 47,62 43,54 21

5. - Beszámoló a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi tevékenységéről 2016. március 24. ELŐTERJESZTÉS

5. - Beszámoló a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi tevékenységéről 2016. március 24. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. március 24-ei ülésére 5. napirend Tárgya: Előadó: Beszámoló a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

KŐBÁNYAISZIVÁRVÁNYNONPROFIIKFT.r-ALJj^SjjútJlQo^ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621

KŐBÁNYAISZIVÁRVÁNYNONPROFIIKFT.r-ALJj^SjjútJlQo^ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 iu'' -. ' - '. '-i'ict Kőbányai ') 1. > -> > testület ülése KŐBÁNYAISZIVÁRVÁNYNONPROFIIKFT.r-ALJj^SjjútJlQo^ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Gyömrő Város Önkormányzatának 5/2010. (III. 17.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a 10/2011. (III.29.) sz. és a 17/2011.

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Szociális Bizottság 2012. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Az előterjesztést megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE az intézményi térítési

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás évi munkájáról. Előterjesztő: Lukács László A döntés formája:

Tárgy: Beszámoló a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás évi munkájáról. Előterjesztő: Lukács László A döntés formája: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁRCIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-3/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II. NAPIREND Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4//2010. (IV. 1.) rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4//2010. (IV. 1.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4//2010. (IV. 1.) rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító intézményekben az ellátás igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, ANNAK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2015.(III.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár, Fő tér 1. (96) 596-001 napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság A pénzben és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

I. Gyermekétkeztetés térítési díjai

I. Gyermekétkeztetés térítési díjai Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi,

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezet Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2016. (IV.22) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2016. (IV.22) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2016. (IV.22) önkormányzati rendelete Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére H ALIMB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1030 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/ 2008. (II. 27.) számú rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/ 2008. (II. 27.) számú rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/ 2008. (II. 27.) számú rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról egységes szerkezetben Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben