Dr. Török Tamás. ügyvéd 3300 Eger, Telekessy u. 1. Tel./Fax.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Török Tamás. ügyvéd 3300 Eger, Telekessy u. 1. Tel./Fax.: 36 427 635"

Átírás

1 Tisztelt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Budapest Hivatkozási szám: Vj-209/2007/20. Dr. Török Tamás ügyvéd 3300 Eger, Telekessy u. 1. Tel./Fax.: Tisztelt Tanács! Alulírott Dr. Török Tamás 3300 Eger, Telekessy u. 1. szám alatti ügyvéd a Crystal Institute Kft. képviseletében a Vj-209/2007 szám alatti eljárásban a T. Versenytanács 20. sorszám alatti előzetes álláspontjára az alábbi érdemi nyilatkozatot teszem, egyben előterjesztem a bizonyítási indítványainkat: Előzmény: A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást. Az eljárás megindítására vonatkozó végzés indoklásában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított évi LVII. törvényre (Tpvt.) hivatkozik. A GVH állítása szerint... reklámozása/ajánlása során a termékek betegségmegelőző, illetve gyógyító hatást tulajdonítanak, és ezzel olyan élettani változások előidézését tulajdonítják a készítményektől, amelyek kizárólag gyógyszerként törzskönyvezett készítménytől lenne várható, amely magatartás sértheti a Tpvt. III. fejezetének, a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseit. (Az idézetet a továbbiakban vizsgálati álláspont elnevezéssel rövidítjük.) A Tpvt. III. fejezete részletesen tartalmazza a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmát. Tpvt.: (2) A fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha a) az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak; 9. A használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. Határozott álláspontunk az, hogy jelen ügyben a GVH ezidáig nem vont be az eljárásba olyan szakértőt, aki a tényállításainkat szakmai szempontból vizsgálta volna. 1

2 Hivatkozunk a Ket. 58. paragrafus (1) bekezdésére, amely szerint "Szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóságnak nincs megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozója és a) az ügyben jelentős tény, egyéb körülmény vagy az alkalmazandó jog megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy b) jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét." A vizsgálati álláspont jogi megalapozatlansága: A Versenytanács a Vj-209/2007/20-as számú levelében a Jogi háttér című V. szakaszban felsorolja a figyelembe vett jogszabályokat. A hivatkozott jogszabályok egy része nem releváns, más része hatályát vesztette, harmadrészük magasabb rendű jogszabályokkal való ütközése miatt nem alapozza meg a versenytanács előzetes álláspontját. Kifogásainkat a hivatkozott levél sorszámai szerint tesszük meg. Ad. 42. A hivatkozott ÉT pontjának jelenleg hatályos szövege helyesen: 17. Végső fogyasztó: a 178/2002/EK rendelet 3. Cikkének 18. pontja szerinti végső fogyasztó. A jogszabályi hivatkozás téves. Ad. 44. A hivatkozott 36/2004 (IV.26.) ESzCsM rendelet különleges táplálkozási célú élelmiszerekre vonatkozik, az ilyen termékeket a rendelet 1. számú melléklete tételesen felsorolja, amelyek között az általunk gyártott termékeknek megfelelő nincsen felsorolva. Ennélfogva az általunk forgalmazott étrend-kiegészítők jogi hátteréhez nem szolgálhat alapul. Ad. 45. Bár jelenleg is hatályos az Önök által hivatkozott 37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet, azonban ez ellentétes az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1924/2006/EK RENDELETÉVEL (továbbiakban EKR), amely 2007 július 1-től valamennyi tagállamban kötelezően alkalmazandó jogszabály. Mivel e jogszabály magasabb szintíű, mint a 45. pontban hivatkozott, ezt tekintjük irányadónak. Egyebekben az Önök által hivatkozott 37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet 2. szerint: E rendelet alkalmazásában: a) étrend-kiegészítő: a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható formában kerül forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas kis mennyiség adagolására). 2

3 b) tápanyag: ba) a vitaminok, és bb) az ásványi anyagok. Tehát a fentiek szerint az Önök által jelölt jogszabály is az étrend-kiegészítők vonatkozásában élettani hatással rendelkező anyagokról beszél!!!!! De! Az Európai Unió joga szerint (Acquis Communitaire) az úgynevezett másodlagos jogforrások kategóriájába tartoznak a parlament és tanács rendeletei. Ezen rendelek általánosan mindenkire kiterjedőek; közvetlen hatályúak; kötelező jellegűek; közvetlenül alkalmazhatóak; valamennyi hivatalos nyelven megjelennek. Ezt másképen a közösségi jog szupremációjának nevezik. A közösségi jog elsőbbsége azt jelenti, hogy ha egy tagállami bíróság, vagy hatóság által alkalmazandó közösségi jogszabály ütközik a tagállami jogszabállyal, akkor a belső jogot nem szabad alkalmazni. Ez a közösségi rendelet közvetlen vertikális hatálya. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy a közösségi jogra kell hivatkoznunk a tagállamok és magánszemélyek/jogi személyek közötti jogvitában valamilyen állami aktussal szemben. Az EKR 2. cikk (1) bekezdés b) pontja az étrend-kiegészítők meghatározásánál a 2002/46/EK irányelvre (továbbiakban EKI) hivatkozik. Az EKI. 2. cikke a) pontja szerint: étrend-kiegészítők : olyan élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítésére szolgálnak, és amelyek koncentrált tápanyagforrások, vagy egyéb olyan anyagok forrásai, amelyek önmagukban vagy kombinálva táplálkozási vagy fiziológiás hatással bírnak, továbbá amelyeket dózisformában, azaz kapszulák, pasztillák, tabletták, pirulák formájában vagy egyéb hasonló formában, port tartalmazó zacskókban, folyadék-ampullákban, cseppentő üvegekben és más hasonló, por- vagy folyadékformában forgalmaznak, hogy kimért kis egységekben lehessen bevenni őket. Mi sem állítunk mást a termékeinkről, minthogy azok a hagyományos étrendet kívánják kiegészíteni. Érthetetlen a T. Tanács előzetes álláspontjának azon megállapítása, hogy (64. pont)... azt sugallják, hogy a változatos, kiegyensúlyozott étrend nem alkalmas a szükséges tápanyagok bevitelére." Állítják ezt úgy, hogy ilyen kijelentés, avagy sugallat magában az előzetes álláspontban sem fogalmazódik meg a hivatkozások között. Ezen megállapítása a T. Tanácsnak teljesen szubjektív, minden ténybeli alapot nélkülöző. Ad. 46. A hivatkozott évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekre vonatkozik, ennélfogva az általunk forgalmazott étrend-kiegészítők jogi hátteréhez nem szolgálhat alapul. Ad. 47. A hivatkozott 10/1987.(VIII. 19.) EüM rendelet 1. (3.) bekezdése kimondja: 3

4 (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a gyógyszerekre, a kozmetikumokra, az élelmiszerekre, a gyógyvíz-, gyógyiszap- és gyógyforrástermékekre, a szintetikus fürdősókra, a gyógytápszerekre, valamint az állatgyógyászati készítményekre. Mivel az étrend-kiegészítők élelmiszerek, a hivatkozott rendelet általunk forgalmazott étrend-kiegészítők jogi hátteréhez nem szolgálhat alapul. Jogi háttér kiegészítése: A fentieken túl a következő jogszabály figyelembevételét tartjuk szükségesnek. 1924/2006/EK rendelet 2002/46/EK irányelv Az Európai Parlament és a Tanács az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban két dolgot tart fontosnak: 1. A termék biztonságát 2. A termékre vonatkozó állítások valóságtartalmát. A valóságtartalomra, különösen az egészségre vonatkozó megállapítások esetén az EKR általános feltételeket tartalmazó 5. cikke (1) bekezdése következőképpen rendelkezik: A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások alkalmazása csak a következő feltételek teljesülése esetén megengedett: a) általánosan elfogadott tudományos bizonyítékok igazolják, hogy az állítás tárgyát képező tápanyag vagy egyéb anyag jelenléte, hiánya vagy csökkentett mennyisége az élelmiszerben vagy élelmiszercsoportban bizonyítottan kedvező táplálkozási vagy élettani hatással bír. Az eljárás megindításának tartalmi megalapozatlansága: A vizsgálati álláspont nem alapos, szakszerűtlen, összességében megfogalmazása pongyola. Nem határozza meg a viszonyítási alapot, tehát hogy milyen jogszabályokhoz képest állapítja meg a jogszabálysértést: Nem derül ki, milyen jogszabály alapján állítja, hogy betegségmegelőző, illetve gyógyító hatást kizárólag gyógyszertől lehet elvárni? Nem derül ki, hogy a Crystal Institute Kft által gyártott termékeket étrendkiegészítőnek kezeli-e, vagy más besorolást (esetleg gyógyszer) alkalmaz! Néhány megfogalmazás arra utal, hogy a GVH gyógyszernek tekinti termékeinket, ekkor viszont az a kérdés, milyen alapon? Nem derül ki, hogy az állítások tartalmát tartja-e megalapozatlannak, tehát valójában az állítások valóságtartalmát kell-e igazolnunk, vagy azt kifogásolja, hogy ezeket csak gyógyszerre lehet érvényesnek tekinteni? A vizsgálati álláspont tehát nem egyértelmű, alkalmas félrevezetésre és arra, hogy a GVH félrevezető magatartása miatt félreértett helyzetben a tényállás feltárása során ne a megfelelő bizonyítékokat szolgáltassuk. A végzésben, és a GVH levelezésében bizonyítékként felsorolt állítások valójában semmit nem bizonyítanak, mert a vizsgálati álláspont a felmerült kérdések tisztázatlansága miatt annyira homályos, hogy értelmezhetetlenné teszi valamennyit. 4

5 A fentiek szerint jogszerű és a tagállami normáknak megfelelő eljárásunk bizonyítása azért nehéz, mert a fent ismertetett valamennyi aspektusra ki kell térnünk. Ennek ellenére megkíséreljük értelmezni a vizsgálati álláspontot és vele szemben igazunkat bizonyítani. Az ismertetett vizsgálati álláspontot alapvetően kétféleképpen értelmezhetjük: 1. Nem termékeinkről szóló (reklámozott/ajánlott) állításaink valóságtartalma a kérdéses, hanem az a probléma velük, hogy nem gyógyszerként hozzuk forgalomba, mert ilyen állításokat csak gyógyszerre lehet tenni. Vagy: 2. A termékeinkről szóló állítások nem felelnek meg a valóságnak. Az alábbiakban ezeket igyekszünk bizonyítani, fenntartva annak lehetőségét, hogy nem találjuk el a vizsgálati álláspontban felhívott kérdések valódi tartalmát. A termékeink gyógyszerként való kezelésének tarthatatlansága Termékeink étrend kiegészítők: Ebben a bekezdésben azt nyilatkozzuk, hogy termékeink étrend-kiegészítők. A január 22-i keltezésű, dr. Török Tamás által ellenjegyzett levelünk 22. pontjában jogi álláspontként már nyilatkoztuk, hogy egyik termékünket sem kommunikáljuk gyógyszerként, vagy gyógyhatású készítményként. A Versenytanács Vj- 209/2007/20. sz. levelében előzetes álláspontot alakított ki úgy, hogy fenti nyilatkozatot figyelmen kívül hagyta. Az Indoklás, I. Eljárás megindítása rész 1. pontjának végén megismétli a vizsgálati álláspontot, anélkül, hogy kiemelné, ezt az álláspontot vitatjuk. A bizonyítási eljárás során a GVH-nak kötelessége figyelembe venni és értékelni az eljárás alá vont ügyfél bizonyítékait is. A GVH-nak nincs törvényi felhatalmazása, sem hatásköre arra nézve, hogy eldöntse mi gyógyszer, és mi étrend-kiegészítő. Jelenlegi helyzetben kötelessége elfogadni az erre vonatkozó állításunkat, valamint az adott szakhatóság, az OÉTI notifikációját, illetve a gyártó forgalomba hozatali szándékát. Megítélésünk szerint a GVH azzal, ha a jelenleg folyó eljárásában azt állítaná, hogy termékeink az egészségre vonatkozó állítások miatt gyógyszerek, túllépné hatáskörét. Ez a magatartás szakszerűtlen is, így több ponton is sértené a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt (továbbiakban: Ket). Az 1. (2) bekezdése szerint a közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A hivatkozott közösségi jogszabály (EKR) Az Európa Parlament és a Tanács 1924/2006/EK Rendelete: "(4) bekezdés: Ezt a rendeletet kell alkalmazni minden kereskedelmi kommunikációban szereplő tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításra, ideértve többek között az élelmiszerek általános reklámozását és az olyan reklámkampányokat is, amelyeket teljesen vagy részben hatóságok támogatnak "(17) bekezdés: A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások alkalmazásával kapcsolatban elsősorban a tudományos megalapozottságot kell figyelembe venni, és az élelmiszer-ipari vállalkozóknak igazolniuk kell a feltüntetett állításokat." 5

6 egészségre vonatkozó állítás": bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer, élelmiszercsoport vagy annak valamely alkotóeleme és az egészség között összefüggés van; "5. cikk Általános feltételek (1) A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások alkalmazása csak a következő feltételek teljesülése esetén megengedett: a) általánosan elfogadott tudományos adatok igazolják, hogy az állítás tárgyát képező tápanyag vagy egyéb anyag jelenléte, hiánya vagy csökkentett mennyisége az élelmiszerben vagy élelmiszercsoportban bizonyítottan kedvező táplálkozási vagy élettani hatással bír; b) azt a tápanyagot vagy egyéb anyagot, amelyre az állítás vonatkozik: i. a késztermék a közösségi jogszabályokban meghatározottak szerint jelentős mennyiségben tartalmazza A termékekre vonatkozó állítások valóságtartalmának bizonyítása, észrevételek a versenytanács előzetes álláspontjával kapcsolatban: Mindenekelőtt megjegyezni kívánjuk, hogy a polifenolok, flavonoidok, resveratrol tudományos irodalma igen terjedelmes. Az interneten angol nyelvel elérhető hivatkozások száma meghaladja a 100 ezret. Saját finanszírozásban, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karával együttműködésben végzett kutatások eredményei is meghaladják az 1000 oldal terjedelmet. Érthető okokból a mellékelten csatolt hivatkozások a teljesség igénye nélkül, csupán ízelítőül szolgálnak. Már nem teljes körű tanulmányozásuk is elegendő annak bizonyítására, hogy állításaink valósak, mögöttük tudományos kutatási eredmények állnak. Kevés olyan vállalkozás van ma Magyarországon, amelyik nemcsak mások, de saját kutatási eredményeivel is bizonyítani is tudja termékei hatásosságát. A Crystal Institute Kft. ezen kevés vállalkozások egyike! III. A vizsgált magatartás c. szakaszában foglalt állítások nem alkalmasak álláspont kialakításához, mert környezetéből kiragadott, részinformációkra épített megállapítás torzítják annak hitelességét. Észrevételeinket a hivatkozott levél sorszámozása szerint adjuk. Ad A pont a terméktájékoztató füzet 3. oldalából kiemeli a következő mondatot: csökkentik a káros sejtfolyamatokat, lassítják az öregedést. Ez a kiemelés nem veszi figyelembe a bekezdés előzményeit, amennyiben ezt a hatást a polifenolok és növényi antioxidánsokra vonatkozóan állapítjuk meg. Ez a megállapítás tudományos alapokon nyugszik. Hivatkozások felsorolása A pont tovább idéz: nagy fontosságú megelőzés szempontjából, a már kialakult betegség esetén a kezelések kellemetlen tüneteit csökkenti, gyógyító hatásukat elősegíti. Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (2006. dec. 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó állításokról (továbbiakban: EK 6

7 rendelet) lehetővé teszi étrend-kiegészítők esetén egészségre vonatkozó állítások alkalmazását. Az 5. cikkely (1) bekezdése szerint a tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó állítások alkalmazása csak a következő feltételek teljesülése esetén megengedett: a) általánosan elfogadott tudományos bizonyítékok igazolják, hogy az állítás tárgyát képező tápanyag vagy egyéb anyag jelenléte, hiánya vagy csökkentett mennyisége az élelmiszerben vagy élelmiszercsoportban bizonyítottan kedvező táplálkozási vagy élettani hatással bír. A Flavin7 gyümölcslé kivonatban meglévő polifenolok és növényi antioxidánsok bizonyítottan kedvező táplálkozás- és élettani hatással bírnak. A mellékelt dokumentumok (hivatkozások felsorolása) is ezt támasztják alá, tehát feltüntethetőek a hivatkozott étrend-kiegészítővel kapcsolatban. Ad ; ; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9. A különböző termékek hatására vonatkozó kutatási eredményeket, szakirodalmi hivatkozásokat ebben a pontban foglaljuk össze. Erre lehetőségünk van, mivel az EKR 5. cikk (1) bekezdés b) pontjából az következik, hogy nem szükséges a termék hatásának egyedi vizsgálata, a tulajdonságaira vonatkozó állítások alkalmazhatóságának szükséges és elegendő feltétele, hogy i. a késztermék jelentős mennyiségben tartalmazza, vagy ilyen szabályozás hiányában olyan mennyiségben tartalmazza, amely az állítás szerint általánosan elfogadott tudományos bizonyítékokkal igazolt táplálkozási, vagy élettani hatást eredményezi. Ugyanezen cikk (2) bekezdése elvárja az átlagfogyasztó számára a tápanyag összetételre és egészségre vonatkozó érthető tájékoztatást. A kiemelt állítások mindegyike tudományosan alátámasztott, tehát az EK rendelettel összhangban szerepeltethető a termékismertetőben. A Flavin termékcsalád hatóanyag tartalmára vonatkozó állításokat saját kutatási eredményeinek, az élettani hatásokra vonatkozó állításokat saját és mások által végzett kutatások publikált eredményei igazolják (ld. mellékletek). Hivatkozások (quercitin, családban előforduló,) Ad A hivatkozás a szőlőről szóló cikket idézi. Az összhatás szempontjából valószínűsíthetően ez kedvezően jelenik meg a Versenytanács előzetes állásfoglalásában, ugyanis gyümölcsökről szóló ismertető, azoknak kedvező élettani hatásai sok helyen, így sajtóban, szakirodalomban, elektronikus médiában is megjelenik. Példaként mellékeljük az Új diéta a magyar dietetikusok lapjából kettő hasonló értelmű 2 cikket. E cikkekben a vörös áfonya és a méz élettani hatásait ismertetik a szerzők, hasonlóan ahhoz, ahogy mi ezt tettük a Crystal Magazin IV. évf. 7. sz oldalán. A szőlőről semmi szín alatt nem akarnánk megállapítani sem azt, hogy étrendkiegészítő, sem azt, hogy gyógyszer. Ennek a gyümölcsnek más szerzők által megállapított kedvező élettani hatásait idéztük, saját megállapításunk nem szerepel benne. Fontos, hogy a Flavin7-nek és a Flavin77-nek egyik lényeges 7

8 összetevője a szőlő, amelynek kedvező tulajdonságai kutatásaink szerint átöröklődnek. Ad , , , , , , A hivatkozott internetes oldal nem a mi tulajdonunk. Ad , A Magyar Rákellenes Ligával kötött szerződésünk lejártát követően hivatkozott feliratot termékeinken és honlapunkon nem tüntetjük fel. A hivatkozott honlapokon a jelzett ajánlás nem jelenik meg. Ad A Flavin7 kapszulára vonatkozó idézett megállapítás a megfogalmazás miatt félreértésre adhatott okot. Hátterében az a tény áll, hogy a Flavin7 kapszula, szemben a Flavin7 gyümölcslé kivonattal nem tartalmaz savat, így a kapszulát azok a Flavin7 vásárlók is fogyaszthatják, akiknek gyomorbántalmaik, savtúltengésük van. Tehát kijelentés nem a gyógyhatásra, hanem a felhasználhatóságra vonatkozik. Ad Ua. mint A megfogalmazás kijavítása folyamatban. Ad , , A hivatkozás a cseresznye és meggyszárról, galagonyáról és kökényről szól. Észrevételünk megegyezik a ban írtakkal. Ad , A tapasztalatfüzet a fogyasztók tapasztalatait gyűjti össze. Nem értjük a logikáját annak, hogy fogyasztói vélemények hogyan alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére. Ad , , A hivatkozás a enzimekről, búzacsíráról, brokkoli csíráról, és lucerna csíráról szól. Észrevételünk megegyezik a ban írtakkal. Ad 7. Ad 8. A évi katalógus 12. oldalán szereplő Flavin termékek címkéjén olvasható ajánlás szerkesztési hiba, ami a leggondosabb ellenőrzés mellett is elkerülte figyelmünket. Szándékosság, rosszhiszeműség nem állt fenn, ezt bizonyítja, hogy ugyanazon katalógus 6., 8., 10. oldalán kétszer akkora méretű fényképein ugyanez a felirat nem szerepel. Véleményünk szerint semmilyen logika alapján nem tekinthető fogyasztók megtévesztésének, ha egy fogyasztó hitet tesz az általa fogyasztott termék mellett. Ehhez joga van, ebben a jogában sem mi, sem más nem korlátozhatja. Ad 10. Nem számít fogyasztók megtévesztésének egy olyan cikk idézése, amelynek a forrása is megtalálható. 8

9 Ad 11., 12., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 23., 24., 25., 26., 31., 32., A jogi háttér kiegészítésében megadott EKR szerint a tájékoztatásra, és a tájékoztató anyagok letöltésének biztosítására, nyomtathatóságára a megfelelő feltételek betartása mellett jogunk volt. Ad. 17. A pont kihagyását indítványozzuk, amennyiben ez a Versenytanács előzetes véleményének összhatását rontja. Véleményünk szerint a jó vásárlást kívánság semmilyen módon nem befolyásolja a vásárlókat sem tisztességesen, sem tisztességtelenül. A jókívánságok az udvarias magatartással együtt járó megszokott, a hétköznapi életben elhangzó üdvözlések. E nélkül szegényebb lenne a nyelvünk, üresebb az életünk. Ad. 21., 22. A Vita Crystal Kft. nem egyezik meg a Crystal Institute Kft-vel, sem a céghez, sem a cégcsoporthoz, illetve annak tulajdonosaihoz Magyarországon Vita Crystal Kft. néven bejegyzett vállalkozás nem működik, érdekeltség nem fűződik. Ad 27. A honlapon szereplő 25 db Flavin termék fényképből 6-on szerepel a Magyar Rákellenes Liga ajánlásával felirat. Ennek a szerkesztési hibának a kijavítása folyamatban van. Megjegyezni kívánjuk, hogy szándékosság, rosszhiszeműség nem áll fenn. Ad. 33. A pontból és egyéb adminisztratív döntésekről is megjegyzést kérjük törölni, előzetes álláspont kialakításában nem játszhat szerepet. Az interneten regisztrálók adatait a Zrt. kapja meg, a megrendelt termékek kiszállítását a Zrt. szervezi. Ad. 34. A pontban említett termékek étrend-kiegészítők, ezért a készítményeket az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél nem vizsgáltattuk. A megállapítás jogszerűtlen azért, mert a GVH-nak nincs felhatalmazása arra, hogy az általunk étrend-kiegészítőként forgalmazott terméket gyógyszerként minősítse. Ad. 35. A megállapítás kizárólag az étrend-kiegészítők piacát érintette, a további megállapítások valótlanok. Ragaszkodunk ahhoz, hogy erre vonatkozó nyilatkozatunkat vegyék figyelembe! A vásárlók információhoz való jogának, és a verseny korlátozása: A GVH jelen eljárásban mutatott magatartásának összhatása arra enged következtetni, hogy korlátozni kívánja a vásárlók információhoz való jogát. Az Európa Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve (3) bekezdése rögzíti, hogy szokásos körülmények között a megfelelő és változatos étrend olyan mennyiségben biztosítja a normál fejlődéshez és az egészség fenntartásához szükséges összes tápanyagot, amely megfelel az általánosan elfogadott tudományos adatok alapján meghatározott és ajánlott mennyiségnek. A felmérések azonban azt mutatják, hogy ezt az ideális helyzetet nem minden tápanyag és a Közösség lakosságnak nem minden csoportja 9

10 vonatkozásában éri el. (4) pont szerint nem korlátozhatjuk a fogyasztókat abban, hogy eldöntsék, bizonyos tápanyagok bevitelét étrend kiegészítőkkel pótolják. A szabályozás célja a biztonság és nem az információk eltitkolása. Az (5) pont szerint a forgalomba hozott termékeknek biztonságosnak kell lenniük, továbbá kielégítő módon és megfelelően kell őket felcímkézni. Az EKR bevezetője felhívja a figyelmet, hogy a fogyasztók biztonságának biztosítása és választásuk megkönnyítése érdekében a forgalomba hozott termékeknek biztonságosnak kell lenniük, és azokat megfelelő címkével kell ellátni. Az információk korlátozása egyenlőtlen versenyfeltételeket teremt, akadályozhatja az ilyen típusú termékek szabad versenyét. A GVH az információk korlátozásával a tisztességes versenyt korlátozza. A GVH eljárásával kapcsolatos megállapítások: 2. (1) Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. A Versenytanács Vj-209/2007/20 jelű levelében előzetes álláspontot ismertet. Az indoklás megismétli a vizsgálati álláspontban leírtakat, és részben megismétli a korábbi állításokat. Azonban teljes mértékben hiányoznak belőle a korábbi szakaszban benyújtott lényeges és tartalmi összefüggéseket tartalmazó bizonyítékaink, azok figyelembevétele. Az állásfoglalás a tényállás mérlegelése, a korábbi és a jelen eljárásban benyújtott bizonyítékok értelmezése és megvizsgálása előtt született. Mivel a testület már a tényállás tisztázásának szakaszában kialakította álláspontját, kétségek merültek fel bennünk, mennyiben biztosítható, hogy nem e prekoncepció alapján, és részrehajlás nélküli hozzák meg határozatukat? Az eljárás során mutatott hibák, és jogszabályok figyelmen kívül hagyása, és az előre meghozott döntés alapján véleményünk szerint az eljárás jogszerűtlen, velünk szemben elfogult, részrehajló. Hivatkozunk a Tpvt. 74. (1) bekezdésére, amely szerint az eljáró versenytanács tárgyalást tart, ha azt az ügyfél kéri, vagy az eljáró versenytanács szükségesnek tartja. Az eljáró versenytanács az előzetes álláspont megküldésével egyidejűleg nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet arról, hogy kéri-e tárgyalás tartását. A tárgyalás napját úgy kell meghatározni, hogy az ügyfélnek módjában álljon a tárgyalásra felkészülni.!!! Közlöm, hogy én jogi képviselőként nem kaptam a T. Tanács előzetes állásfoglalásából, az általam képviselt társaság március 27. napján vette kezeihez azt azzal, hogy legkésőbb április 03. napjáig tehet érdemi nyilatkozatot mellőzés terhével. Azt gondolom, hogy a T. Tanács ezen eljárása súlyosan sérti a jogszabályban is biztosított jogaimat. Véleményem szerint a T. Hatóság fenti eljárása is állításaimat támasztja alá. A Flavin elnevezésű étrend-kiegészítő termékcsalád minden tagja az Önök által felsorolt, valamint a további fejlesztés alatt álló is többségében jelentős magas flavonoid tartalmú vörös gyümölcsök extraktja, illetve azoknak oldata. A Flavint előállító vállalkozás a Flavin forgalomba hozatalát megelőzően jelentős mennyiségű analitikai vizsgálatot végzett, hogy a növények és gyümölcsök termőhely és fajtaválogatottság alapján milyen polifenol, flavonoid tartalommal rendelkeznek. (lásd az 1., 2., 3. sz. mellékleteket) 10

11 Az első forgalomba hozatal éppen 10 éve, 1998-ban történt. Ezt megelőzően és azóta is folyamatosan készítünk minőségellenőrző vizsgálatokat ezirányú szaklaborokban állami, intézményi, illetve magánlaborokban a HPLC és GCMS műszerekkel és eljárásokkal. Az elmúlt 10 évben az analitikai kontrolláló vizsgálatokat folyamatosan végeztük, mind emellett számtalan biológiai, élettani hatásvizsgálatot, amely az antioxidáns hatás, a polifenol-flavonoid tartalom, a szabadgyök megkötő kapacitás, a daganatkeltő gének (az onkogének) expressziójának csökkenésével összefüggésben történt. A vizsgálatokból a terjedelem miatt csak reprezentáns mennyiségeket mutatunk be, további eredmények megtekinthetők. Azokat rendelkezésre tudjuk bocsátani. A vizsgálataink egyetemek kutatóhelyein készültek, ahol a vizsgálatokból publikációk is készültek (lásd: 4., 7. sz. melléklet) nemzetközi szaklapokban. Minden kijelentésünk a Flavin7 termékcsaládot illetően, annak növényi gyümölcs hatóanyagára, a flavonoidokra és az antioxidánsokra, azok tartalmára, hatásaira vonatkozik, és nem magára a termékre. A saját vizsgálatainkon túl a más hazai és nemzetközi vizsgálatokat is figyelembe vettünk, azok eredményeit is elfogadtuk, illetve azokra is alapoztunk. Ez a terület az elmúlt évben jelentős mennyiségű szakirodalommal rendelkezik, néhányat mellékelünk. Ezek alapján szeretnénk hangsúlyozni a növényi és gyümölcs hatóanyagok, amelyek a táplálék-kiegészítők bázisát jelentik, a különböző extrakciók és szeparációk szerinti hatásaival kapcsolatban jelentős adatbázis áll rendelkezésre: - a jellemző táplálkozás élettani jelentőségről (ÉSZ/1., G/9., DS/3. sz. mellékletek), - a flavonoid hatásokról (G/10., ÉSZ/3. sz. mellékletek,), - a magas vérnyomásról (G/10. sz. melléklet), - az egészségvédő hatásról (ÉSZ/3. sz. melléklet), - a kemoprevenciós terápiában (FC/3., FC/4., DS/3, valamint a 7. sz., és SV/1. sz. mellékletek) - a szív- és érrendszeri rizikócsökkentés (FC/2. sz. melléklet) - epidemiológiai kutatások (DS/3., G/9., ÉSZ/1. sz. mellékletek) - a különböző betegségek esetén javasolt étrend lehetőség (cukorbetegség, érelmeszesedés, hepatitis (ÉR/1., ÉR/2. sz. mellékletek) - a magas vérnyomás, a veseelégtelenség, májzsugorodás, SM, a stroke (ÉR/3., ÉR/4. sz. mellékletek) Ezek alapján a saját, a hazai és a nemzetközi vizsgálatok alapján az egészségre vonatkozó megállapítások nem hogy megtévesztőek, hanem rendkívül tartalmasan, széleskörűen bizonyítottan meggyőzőek abból a szempontból is, hogy az ilyen hatóanyagú élelmiszerek és étrend-kiegészítők fogyasztása és az egészség között összefüggés van. Az állítás nem valótlan, nem félreérthető, nem megtévesztő. Nem vonja kétségbe más élelmiszerek biztonságosságát, táplálkozási értékét, nem ösztönzi a fogyasztót ezek túlzott fogyasztására, nem beszéli le a beteg embert a gyógyszer fogyasztásáról. Állításaink megalapozottak. 11

12 Vannak olyan vizsgálati eredmények, amelyek esetében a kijelentések kifejezetten amiatt fontosak, mert az evidencia, a közmegítélés alacsony fokán állnak, ezért az összkép kialakításához in vitro és állatkísérletekből származó eredményeket vettünk figyelembe. Mégsem tulajdonítunk gyógyhatást, gyógyító hatást vagy gyógyszerhatást. Szeretnénk elmenni amellett az Önök által képviselt apró hozzáállás, attitűd foszlány mellett, amelyet a Vj-209/2007/20. levelük III.17. pontja jellemez, melyben azt is kifogásolják, hogy a WellnExpress egészségkatalógus köszöntőjében jó vásárlást kívánunk az olvasóknak." A Flavin7 termékcsaládra vonatkozó megállapításaink, kijelentéseink étrendkiegészítőre vonatkoznak, némely készítményben élelmiszerre. Fontosnak tartjuk, hogy ezt az állításunkat sokadszorra hangsúlyozzuk az Önök felé készített állásfoglalásunkban. Emellett akivel kapcsolatba kerülünk, minden alkalommal megragadjuk a lehetőséget, tájékoztatókon, szóróanyagokon, előadásokon és nem utolsó sorban minden egyes terméken feltüntetjük, hogy étrend-kiegészítő, hogy a gyógyszer hatásterületétől távol tartsuk magunkat. Nem diagnosztizálunk, nem alkalmazunk terápiát, nem vizsgálunk gyógyulást. Ezt a folyamatot az alkalmazott orvostudományra bízzuk. Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy önök a vásárlók tapasztalatainak az összegyűjtését, azoknak fogyasztói körben való népszerűsítését is felróják. A magyar lakosságot felnőttnek tartjuk a továbbiakban abból a szempontból is, hogy meg tudja különböztetni a kórházakban, és az orvosok által alkalmazott gyógyszereket, és eljárásokat az általunk jól láthatóan minden terméken feltüntetett étrend-kiegészítőtől, vagy élelmiszertől. Úgy gondoljuk, hogy egyetlen élelmiszernek és étrend-kiegészítőnek sem tulajdonítottunk megtévesztő, általunk vagy más által nem vizsgált alaptalan hatást, ezzel együtt gyógyszerhatást. Amikor lehetőségünk adódik, számtalan alkalommal felhívjuk különböző egészségi állapotú emberek figyelmét az egészség megőrzésére, a betegség megelőzésére, a beteg emberek figyelmét különböző élelmiszerek és étrend-kiegészítők használatára, hiszen a célzott különböző hatásterületű vizsgálatok elhallgatása ellenkezik a helyes és korrekt fogyasztói tájékoztatás elvével. Tisztelt Tanács! Önök az eljárásaikban, amelyekben az étrend-kiegészítőket és élelmiszereket gyártókkal szemben eljártak, számtalan esetben a fogyasztók reális és valós részletes tájékoztatását korlátozták, valamint a piac résztvevőit a gyártókat, forgalmazókat erre kényszerítették, szinte kivétel nélkül minden esetben a gyógyítás és a gyógyszerek védelmére hivatkoztak. Indokolatlan versenyhátrányt okozva ezzel a gyógyszergyártók és gyógyszerforgalmazók és a gyógyítást alkalmazókkal szemben, továbbá számtalan külföldről rendelhető étrend-kiegészítő forgalmazóval szemben. Azzal érték el ezt, hogy a valós vizsgálati eredmények elhallgatására kényszerítik a gyártókat, kutatást végzőket, gátolva az egészséges és beteg fogyasztók helyes tájékozódásának lehetőségét. Minden alkalommal felhívjuk a továbbiakban is a figyelmet a különböző étrendek (lsd. ÉR/1., 2., sz. melléklet), életmódok és étrend-kiegészítők hasznára, egészséges és beteg ember számára egyaránt. Hiszen ezt tartjuk evidenciának, ellentétben az 12

13 Önök eljárás gyakorlatával. Ezzel együtt az Önök által hivatkozott jogszabályok ilyen alkalmazása kifejezetten alkotmányellenes lévén sérti az állampolgárok szabad véleménynyilvánítási, és az egészséghez való jogát. A hatóságok ezen gyakorlata alkalmas arra, hogy a fogyasztók nem kapjanak reális és valós képet az egészségmegőrzésről és kizárólag a gyógyszernek nevezett termékeket preferálják az egészség "visszanyerése" avagy megtartása során. A hatóságok eljárásuk során ilyen módon azt a látszatot keltik, hogy a gyártók szaktudás nélkül célzottan a fogyasztók megtévesztésére szakosodnak. Szükségesnek tartjuk a tájékoztatást, mert az embereknek ahogyan erre számtalan epidemiológiai vizsgálat rámutat jelentős mértékben az életkörülményei és az alkalmazott étrendje (lsd: FC/5., ÉSZ/3., 4. sz. mellékletek), és/vagy étrendkiegészítők hiánya okoz betegségeket. Abban az esetben, ha csak a gyógyszer lenne a megoldás a beteg emberek számára, akkor az orvostudománynak és az egészségügyi kormányzatnak a gyógyszerek alkalmazása mellett az életvitel, az étrend és az étrend-kiegészítők alkalmazását is szükségszerűen irányítania kellene, vállalnia kellene egy-egy ember esetében. Az elmúlt évek egészségügyi racionalizálása nem ezt az irányt mutatja. Mivel a gyógyszer alkalmazás kimenetele is jelentős kockázatokkal jár, sokszor mellékhatásokkal tele, ezért a csökkenő egészségügyi kiadások mellett a társadalomnak jelentős civil szerveződéseket kell engedni érvényre jutni ahhoz, hogy öntevékenyen megtalálja ki-ki az egészség megőrzéshez, adott esetben a gyógyuláshoz vezető utat. Ez minden társadalomnak az alapérdeke. A különböző vállalkozások piaci magatartásai is ehhez az elvhez kell, hogy igazodjanak, s a társadalom intézményei, így a hatóságoknak is ezt a folyamatot kell, hogy segítsék. Tisztelt Tanács! Álláspontunk az, hogy az étrend-kiegészítőket, az élelmiszereket, valamint a gyógyszereket felhasználók között az alapvető különbség, hogy: - Gyógyszert CSAK beteg ember fogyaszt, valamint - egészséges ember gyógyszert NEM fogyaszt. - Beteg ember nem csak gyógyszerrel él. - Abban az esetben, ha kizárólag csak azzal élne, akkor az egészségügyi ellátásnak a gyógyszeradagoláson túl a gyógy-élelmiszerezést, a gyógytáplálást, a gyógy-étrendkiegészítését is meg kellene oldani, - jelen gyakorlat szerint a beteg ember a gyógyszerhez való hozzájutás és annak felhasználásának körülményeit diagnosztizálás orvosi rendelő, kórházak, gyógyszertárak, kezelések, tabletták, injekciók, stb. mind ismeri valahány ember, aki beteg. A fentiek értelmében, ha egy terméken feltüntetik, hogy nem gyógyszer, valamint azt, hogy étrend-kiegészítő, vagy élelmiszer, akkor egy alapvető feltételt közölnek a vásárlóval, ami arról tájékoztatja, hogy az illető termék nem gyógyszer. Az Önök összehasonlítása gyógyszer és étrend-kiegészítő között a fogyasztó megtévesztés szempontjából lehetetlen a következők miatt: 13

14 Ma Magyarországon, Európában egyetlen gyógyszer felhasználó sem vásárol úgy gyógyhatású, illetve gyógyító készítményt, hogy annak információ tartalma alapján dönt, hogy mi jó a betegségére, hogy melyik gyógyszertől gyógyul jobban. Eközben étrend-kiegészítőt és élelmiszert nem az orvos írja fel, nem kórházban kap kezelésként, nem gyógyítást vár el tőle. E kettő vásárlási és fogyasztói szokás, magatartás az általunk végzett reprezentatív közvélemény kutatás szerint alkalmatlan az összevetésre, alkalmatlan arra, hogy kettő különböző hatású feliratú terméket összetévesszen. Cipőt a cipőboltból, benzint a benzinkútnál. Eközben Önök kifejezetten egy tájékoztató anyag szerint ítélik meg, hogy a termék alkalmas-e megtévesztésre. A versenytörvény ilyen alkalmazása olyan, mintha tudatosan figyelmen kívül hagyná a lényeges fogyasztói magatartásokat. Semmilyen reprezentáns szakszerű fogyasztói közvélemény kutatás nem támasztja alá. Az élelmiszer és az étrend-kiegészítők fogyasztói tábora az egész társadalom és nem csak a beteg emberek, hanem a nem beteg emberek is. Mivel a beteg emberek tudják, hogy a gyógyszerhez hogy jutnak hozzá, ezért a megtévesztés alapja hiányzik. A két fogyasztói csoport, a gyógyszer és nem gyógyszer fogyasztói csoport lényeges hasonlóságot is mutat: - Mindkettőnek szüksége van az alapvető élettanilag igazolt hatékonyságú vagy kiemelten hatékony tápanyagokra. - Mindkettőnek szüksége van az egészség megőrzésére, a betegség vagy további betegség megelőzésére. - Szüksége van arra, hogy a lényegesen drágább egészségügyi ellátást elkerülje, és saját maga befolyásolja az általa is kezelhető egészségét. - Szükség van arra, hogy a fenti szándékukhoz megfelelően részletes információval ellássák őket, az élelmiszerek és az étrend-kiegészítők gyártói. Az általuk végzett kutatások, vizsgálatok eredményéről, felvállalva azt, hogy nem akarnak a gyógyszer hatása helyébe lépni. Álláspontunk, valamint deklarált és hivatalos álláspont szerint is bizonyos gyógyszerek, mivel további betegségek megelőzésére, valamint az egészséges állapot visszaállítására alkalmasak, és ehhez hasonlóan járul hozzá az epidemiológiai publikációk hazai és nemzetközi sora is bizonyítja, hogy az életmódban felhasznált élelmiszer fogyasztások, étrend-kiegészítő felhasználások szintén a betegség elkerülését, az egészség megőrzését célozzák, pusztán azzal a céllal történik, hogy a beteg ember - mint világszerte köztudott - 99,9 %-a nem csak gyógyszeren él. Maga a beteg választ olyan élelmiszert, étrendet, és étrendkiegészítőt, amely a betegségéből való javulást célozza. Ezt a törekvését számtalan szakirodalom, orvos, dietetikus és más egészségügyi és más életmód irányító, támogató szakember is erősíti. Az utóbbi év élelmiszer-tudományi kutatásai, és a hatóanyag specifikus vizsgálatok jelentős mértékben szaporodtak különböző nemzeti és civilizációs sajátosságoknak megfelelően orientáltan a hatóanyagok élettani hasznosulása irányában. Az élettanilag leghasznosabb anyagok vizsgálata azok eredményei 14

15 tanúsítják, hogy ezen anyagok az egészséges emberre és a beteg emberre egyaránt jelentős kedvező hatással vannak. A fogyasztók vásárlási szokásai körébe egyáltalán nem tartozik bele, hogy beteg emberek gyógyszereket leírás alapján vásárolnak. Ez a körülmény 100 %-ban kizárja annak lehetőségét, hogy bárkit a gyógyszeren kívül bármi mással gyógyítás megtévesztésében tartsa. Nincsen arra sem a magyar társadalomban, sem más civilizált társadalmakban példa, hogy beteg emberek a gyógyszer leírása, tájékoztatása alapján vásároljanak gyógyszert. A gyógyító hatást, mivel csak ennek tulajdonítják, határozottan eltér bármi más forgalmazási eljárású terméktől. Csak abban az esetben lehet két eltérő kategóriájú terméket a megtévesztésre alkalmas összehasonlítás alapjául venni, ha a gyártás, az ajánlás, a felhasználási körülmény és a vásárlói szokás, a vásárlási magatartás feltételeiben megtévesztésig hasonlítanak egymáshoz. Tisztelt Tanács! Kérjük vegyék figyelembe javaslatunkat, miszerint az élelmiszereket és étrendkiegészítőket gyártó piaci résztvevőket önálló kategóriaként és ne gyógyszer ellenes piaci résztvevőként értékeljék, kezeljék. Megítélésüknél kizárólag a tudományos eredmények, a szakmai szempont, a szakszerű fogyasztói magatartás megítélések, valamint a fogyasztók szakszerű és részletes tájékoztatása mellett foglaljanak állást a továbbiakban. Mi a Flavin7 gyártói a fogyasztói társadalom beteg embereit pontosan annyira nézzük felnőttnek, hogy felvállaljuk az általunk gyártott élelmiszereket, és étrendkiegészítőket és azokat ajánljuk egészséges és beteg embereknek egyaránt. Tudva, hogy az étrend-kiegészítők ajánlási, fogyasztási, felhasználási körülményei eltérnek a gyógyszerektől. Tudva, hogy milyen betegség megelőzésére vagy betegségben szenvedők részére ajánljuk kiemelten, figyelembe vesszük azt, hogy az adott termék milyen hatóanyag tartalommal rendelkezik az alapján, hogy ezzel a hatóanyaggal milyen tudományos vizsgálat készült. Ezzel nem tévesztünk meg, nem gyógyítunk, a beteg embert is embernek nézzük.! Kérem egyben a T. Tanácsot, hogy jelen beadványomat tekintse egyben igazolási kérelemnek is a Tpvt. 57. megfelelő alkalmazásával. Előadom, hogy jogi képviselőként nem kaptam a T. Tanács előzetes állásfoglalásából, az általam képviselt társaság március 27. napján vette kezeihez azt azzal, hogy legkésőbb április 03. napjáig tehet érdemi nyilatkozatot mellőzés terhével. A mellékelten csatolt orvosi igazolás alapján egyértelmű, hogy március 28. napjától április 02. napjáig nem voltam abban a helyzetben, hogy eleget tegyek a felhívásban foglaltaknak. De azt is, gondolom, hogy a T. Tanács ezen eljárása súlyosan sértette ügyfelem a jogszabályban is biztosított jogait, tekintettel arra,hogy egyebekben sem biztosított ügyfelem részére elegendő időt a tárgyalásra felkészülni, indítványait előadni. Beadványunk kedvező elbírálásában bízva, Eger, április 03. tisztelettel, a Crystal Institute Kft. képv. Dr. Török Tamás ügyvéd 15

16 A csatolt és hivatkozott mellékletek szám szerint és azok tartalma szerinti katalogizálása, jegyzéke: 1. sz. melléklet: A Flavin7 márkanevű étrend-kiegészítő analitikai vizsgálatáról 2. sz. melléklet: A Flavin7 szív- és érrendszeri, valamint a tüdőszövetekre gyakorolt hatásáról. 3. sz. melléklet: A Micromass cég hollandiai laboratóriumának a Flavin7 kiszerelt minta LC-MS mérési eredményeinek értékeléséről 4. sz. melléklet: A magas polifenol tartalmú Flavin7 gyümölcskivonat hematológiai hatása a csontvelői sejtekre in vivo doxorubicin dozirozással (csontvelőrák) 5. sz. melléklet: A Flavin7 étrend-kiegészítő analitikai vizsgálatairól 6. sz.melléklet: Flavin-kivonat in vivo génexpresszió-változásokra gyakorolt hatása vizsgálatainak eredményeiről 7. sz. melléklet: A Flavin7 étrend-kiegészítő génexpresszió csökkentő hatása, a protein kináz C (MAPK) foszforilációjának rapid csökkentése. A vizsgálat publikációja az IN VIVO című szaklapban. G/1. sz. melléklet: Európai szív- és érrendszeri prevenció és rehabilitáció G/2. sz. melléklet: Egészség- és étrend-kiegészítő riport G/3. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza: Adatbázis a táplálék-kiegészítőkről, antioxidánsokról, vitaminokról, fitokémiai vegyületekről szóló cikkek A flavonoid referenciák Az antioxidánsok, vitaminok, Q10 hatása és a rák megelőző szerepe Tények az antioxidánsokról Kérdések és válaszok a Q10-ről Az étrend szerepe a megelőzésben G/4. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza: 16

17 A flavonoidok, növényi kivonatok vérnyomáscsökkentő hatása A silibinin csökkenti a prosztata specifikus antigént (PSA) Ösztrogén és antiösztrogén hatása a flavonoid és fitokémiai vegyületekre Antioxidáns bevitele és az alzheimer kór kockázata Adatbázis a táplálék-kiegészítőkről, antioxidánsokról, vitaminokról, fitokémiai vegyületekről szóló cikkek Ginko biloba kivonatok, flavonoid és terpenoid alkotó szabadgyök megkötő hatása Sylimarin májprobléma, májrák megelőzése Az alternatív és kiegészítő gyógyszerek újsága ÉSZ/1. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza A feketebodzában található antocianinok pozitív élettani hatásai Feketebogyós gyümölcsök élettani jellemzői A feketeribizli kiemelkedő élettani hatásai A táplálkozásban főszerepet játszó élelmi rostok élettani helye A Magyar Rákellenes Liga ajánlása a gyümölcsfogyasztásra A gyümölcsök legjellemzőbb tápanyagai és táplálkozás-élettani jelentőségük A feketeszeder és a szilva kedvező befolyása a helyes táplálkozásban A szőlő betegségmegelőzésben A zöld tea szerepe az egészségmegőrzésben ÉSZ/2. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza A gyümölcsök kiváló élettani hatását az antioxidánsok adják Növényi antioxidánsokkal a káros szabadgyökök ellen A szervezet flavonoid szükséglete A vörösborok preventív hatása a betegségekkel szemben ÉSZ/3. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza Funkcionális élelmiszerek, természetes antioxidánsok szerepe az egészségmegőrzésben Az élelmiszer eredetű flavonoidok potenciális egészségvédő hatásai A fitoterápia alapjai Gyógyhatású táplálékok 17

18 A természetes étrend betegségmegelőző funkciói (Reflektorban a gyümölcsök) ÉSZ/4. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza Növényi antioxidánsok élettani hatása a sejttani öregedésgátlásban A gyümölcsök nitrilozidja daganatellenes hatású Néhány bogyósgyümölcs, mint természetes antioxidáns a táplálkozásunkban A növényi bioflavonoidok pozitív élettani hatásai Flavonoidok, antocianidinek fiziológiai hatásai ÉR/1. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza Alzheimer-kór Cukorbetegség Csontritkulás Depresszió Elhízás ÉR/2. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza: Epekőbetegség Érelmeszesedés Gyomorhurut Hiperkoleszterinémia Hepatitis B ÉR/3. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza Heveny glomerulonephritis Köszvény Krónikus veseelégtelenség Laktóz-intolerancia Magasvérnyomás-betegség Májzusgorodás ÉR/4. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza: Parkinson kór Reflux 18

19 Stroke Sclerosis multiplex Vesekőbetegség Wilson-kór DS/1. sz. melléklet: USA Database for the Flavonoid Content of Selected Foods DS/2. sz. melléklet: Program Supplement DS/3. sz. melléklet az alábbi dokumentumokat tartalmazza Placebo kontrollált study flavonoid szuplementáció a premenopausa szakaszában A spenót flavonoidjai antioxidns és antiproliferativ aktivitása, hatása Az efedra flavonoid és fitoösztrogén analizise A szőlőkivonat (flavonoidok és stilbének) DNS-védő hatása A citrus bioflavonoidok kollagén bioszintézise Jurnal of medicinal food: a daganatellenes flavonoid és geniszterin extrakt hatása a humán mellrákra Az antioxidáns és redux szignál kiadvány az oxidánsok és az antioxidánsok a melldaganat esetében Étrend-kiegészítő humán study a flavonoidok (quercetin és apigenin) hemosztázis hatása egészséges embereken A flavonoidok (hesperidin, glucuronid) fotoprotektív öregedés ellenes hatása a humán bőr metabolizmusban Az étrend-kiegészítő flavonoidok védő hatása humán diabetes esetén Étrend-kiegészítő epiedmiológiai kutatási kommunikáció flavonoidgazdag étrend szerepe a kardiovaszkuláris rizikó csökkentésében, az egészséges francia nőknél A szőlőhéj kivonat hatásai: antioxidáns, kardioprotektív, daganat rizikó csökkentő, érrendszer tisztító, szemdegeneráció védő és ödémaellenes hatásvizsgálata Luteolin tartalmú étrend-kiegészmtő termék hatásvizsgálata (FDA) DS/4. sz. melléklet DS/5. sz. melléklet 19

20 FC/1. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza: A flavonoidok hatása a tumorok növekedés-gátlásában Táplálékok hatása a tápcsatorna daganatos megbetegedéseinek gátlásában Flavonoidok szerepe a káros sejtfolyamatok kivédésében A flavonoidok biológiai aktivitása A mellrák kockázatának csökkenése a flavonoidok hatására FC/2. sz. melléklet az alábbi részmellékteleket tartalmazza Flavonoidok fogyasztása és a krónikus megbetegedések veszélyének csökkenése közti összefüggések kimutatása A májbetegségek kialakulása és a nem megfelelő táplálkozás közti összefüggések, tekintettel az alacsony flavonoid bevitelre. A Flavonoidok hatása kemoterápiával és/vagy sugárterápiával kezelt emlőrákos betegek felépülésében A Flavonoidok és a veserák kockázatának csökkenése A szabadgyökök és az antioxidánsok hatásai a kardiovaszkuláris rendszer egészségére FC/3. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza Flavonoidok alkalmazása a diabéteszes retinopathiában A Flavonoidok sejtpusztító hatása az emberi tumoros sejtvonalakon A Flavonoidok alkalmazása kemoprevenciós terápiákban Az emberi tumorsejtek sugárterápiás érzékenységének változása flavonoidok hatására A Flavonoidok tumoros sejtek osztódását gátló hatása az emberi prosztatarák esetében A Quercetin flavonoid hatásai az egészség vonatkozásában FC/4. sz. melléklet az alábbi részmellékleteket tartalmazza A Flavonoidok rákos sejtek osztódását gátló hatása az emberi szájüregében Az aktivált oxigén expozíciójának gátlása a Flaovnidok antioxidáns hatásán keresztül A Flavonoidok jótékony hatása a rákos sejtvonalak biológiai aktivitásának gátlásában A mellrák fejlődésének gátlása flavonoidok segítségével. 20

Tisztelt Fővárosi Bíróság!

Tisztelt Fővárosi Bíróság! Tisztelt Fővárosi Bíróság! Alulírottak a Crystal Institute Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 47.) I. rendű felperes a FLAVINÁRIUM Zrt. (1132 Budapest, Visegrádi u. 47.) II. rendű felperes és Dunai és Társa

Részletesebben

Tisztelt Fővárosi Bíróság!

Tisztelt Fővárosi Bíróság! Tisztelt Fővárosi Bíróság! Alulírottak a StemXcell Kft. (3397 Maklár, Táncsics u. 46.) I. rendű felperes, a Crystal Institute Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 47.) II. rendű felperes a FLAVINÁRIUM Zrt.

Részletesebben

az étrend-kiegészítők forgalmazásának fogyasztóvédelmi szabályaiban

az étrend-kiegészítők forgalmazásának fogyasztóvédelmi szabályaiban Ellentmondások az étrend-kiegészítők forgalmazásának fogyasztóvédelmi szabályaiban Miklovicz Attila, főtitkár Jog az Egészséghez Egyesület Mi a jólét? A szubjektív jólét legfontosabb tényezője a jó egészségi

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 152/2010/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. Turcsányi Dániel ügyvéd által képviselt Crystal Institute Kft. (Budapest) I.r., Flavinárium Elsı Magyar

Részletesebben

Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága. Horányi Tamás MÉKISZ

Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága. Horányi Tamás MÉKISZ Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága Horányi Tamás MÉKISZ KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 2014. április 25. Egészségre vonatkozó állítások

Részletesebben

Hogyan látják az étrendkiegészítők helyzetét a jövő gyógyszerészei?

Hogyan látják az étrendkiegészítők helyzetét a jövő gyógyszerészei? Hogyan látják az étrendkiegészítők helyzetét a jövő gyógyszerészei? - Avagy egy rövid betekintés fiatal gyógyszerészek fejébe - MÉKISZ konferencia, 2016.11.16 Vértessy Dániel Miklós Elnök Magyar Gyógyszerészhallgatók

Részletesebben

1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860

1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860 1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860 Vj-100/2005/10. Ikt. sz. : /2005 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bookline Magyarország Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (8) Az Association de la Transformation Laitière Française

(EGT-vonatkozású szöveg) (8) Az Association de la Transformation Laitière Française 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/13 A BIZOTTSÁG 957/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről

Részletesebben

Étrend-kiegészítők reklámozása - különösen szakemberek számára

Étrend-kiegészítők reklámozása - különösen szakemberek számára Étrend-kiegészítők reklámozása - különösen szakemberek számára 206. november 6. Ifj. Faludi Gábor www.szecskay.com Szecskay Ügyvédi Iroda Attorneys at Law Étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kereskedelmi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-209/2007/34. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa - a Crystal Institute Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest), I. rendő, - a Flavinárium Elsı Magyar Flavonoid és Antioxidáns

Részletesebben

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata 2010. május 18. dr. Balogh Virág Miről lesz szó? 1. Szervezeti háttér 2. Jogszabályi háttér 3. Közgazdasági háttér 4. A gyógyhatás -ra vonatkozó

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2013. október 15. Tej

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t VERSENYTANÁCS Vj 146/2006/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tárkány Autóház Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban indított

Részletesebben

Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai

Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai dr. Balku Orsolya Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály főosztályvezető. Hatósági ellenőrzések Évről évre visszatérően 2011-ben

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2014. február 18. Tejtermékek

Részletesebben

GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE

GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE Sárvár 2011. március 24. Országos Gyógyszerészeti Intézet Dr. Szepezdi Zsuzsanna főigazgató A természetes anyagok (növényi szerek) szabályozására 1987-ben került sor elsőként

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 107/2005/30. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Flavin 7 Kft. (Maklár) I. r., és Crystal Institute Kft. (Miskolc) II. r.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj 86/2007/017. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Dr. Barna Éva, Rácz Bernadett Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 2013. november 14.

Dr. Barna Éva, Rácz Bernadett Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 2013. november 14. Legfontosabb változások a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

végzést. Indokolás I. Előzmények

végzést. Indokolás I. Előzmények 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/027/2010. Iktatószám: Vj/027-074/2010. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Üzleti titkot nem tartalmaz!

Üzleti titkot nem tartalmaz! 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/097/2012. Iktatószám: Vj/097-35/2012. Üzleti titkot nem tartalmaz! A Gazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4. számú melléklet Általános tudnivalók Az Adatlap különleges táplálkozási célú

Részletesebben

Egészségre vonatkozó állítások szabályozás és gyakorlat. Dr. Horacsek Márta OÉTI

Egészségre vonatkozó állítások szabályozás és gyakorlat. Dr. Horacsek Márta OÉTI Egészségre vonatkozó állítások szabályozás és gyakorlat Dr. Horacsek Márta OÉTI 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

HATÁROZAT. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a

HATÁROZAT. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Iktatószám: Tárgy: BA/001/00711-0012/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Flavonkert KFT (székhelye:

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-131/2005/23. Ikt.sz: AM/0010/2006. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a PhN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) ellen

Részletesebben

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR MAI MENÜ Táplálkozás funkciói és hibái Egészség és táplálkozás Társadalmi igények Táplálkozás

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-210/2007/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Best Reisen Utazási Iroda Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-122/2006/23. Ikt.sz: Vj-122/2006/15. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a GfK Hungária Piackutató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs:

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood) Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: New tasks in food and nutrition sciences (In Hungarian language) Official

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ (19.01) TANÁCSA (OR. 5421/11 DENLEG

AZ EURÓPAI UNIÓ (19.01) TANÁCSA (OR. 5421/11 DENLEG AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. január 18. (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. január 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága Tárgy: Tervezet

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

E-vitamin és a tüdőrák

E-vitamin és a tüdőrák E-vitamin és a tüdőrák Nagyobb mennyiségű E-vitamin fogyasztása felére csökkenti a tüdőrák kialakulásának valószínű Az E-vitamin vegyületeknek két fő csoportja létezik, a tokoferol és a tokotrienol. Mindkét

Részletesebben

Országos Szakmai Konferencia Bükfürdő, március

Országos Szakmai Konferencia Bükfürdő, március Ami az étrend-kiegészítőket érintő szabályozásból még hátra van avagy milyen változásokra számíthatunk az elkövetkező években Dr. Horányi Tamás Béres Gyógyszergyár Zrt. Országos Szakmai Konferencia Bükfürdő,

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

Gazdasági Versenyhivatal

Gazdasági Versenyhivatal Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905 Vizsgálók: Martinovic Boris Tel.: (06-1) 472-8987 E-mail: martinovic.boris@gvh.hu

Részletesebben

határozatot. Indokolás I. Az eljárás megindítása

határozatot. Indokolás I. Az eljárás megindítása 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/14/2017. Iktatószám: Vj/14-8/2017. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: Vj/068-46/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 1. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 1. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. december 1. (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. november 27. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: Felnőtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntől. Tájékoztassa a beteget a vízben oldódó vitaminkészítményekről és a rendelkezésre álló C- vitamin tartalmú termékekről! A tájékoztatás

Részletesebben

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében hivatalvezető Országos Hivatala "a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás " - ellátás biztonság - szolgáltatás biztonság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását.

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00038-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A SMART DONGFANG Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér 2-4., adószám: 14595798-2-42)

Részletesebben

2006.5.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

2006.5.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. C 117 E/187 1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában; 2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha javaslatát érdemben módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget

Részletesebben

NÉV, GYÓGYSZERFORMA, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIN BELÜL

NÉV, GYÓGYSZERFORMA, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIN BELÜL I. MELLÉKLET NÉV, GYÓGYSZERFORMA, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIN BELÜL 1 EU Tagország Olaszország JÓD-KAZEINT/TIAMINT

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 1 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 58/2005/13. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a CBA Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a 2008. évi XLVII. Törvény rendelkezéseire Előadó: dr. Papdi Andrea főtanácsos a jogszabály célja a fogyasztók érdekeinek

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/150-031/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Unger Tamás ügyvezetı által képviselt Medical Centrum Egészségügyi, Szolgáltató és Ellátásszervezı Kft. (Budapest)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2006/XI/03 B(2006) 5160 végleges NEM NYILVÁNOS A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 2006/XI/03 a játékok biztonságáról szóló 88/378/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásáról

Részletesebben

Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője

Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője Ősz Csabáné vezető főtanácsos Wessling Hungary Kft. 2010.03.04. Témakörök Allergének jelölése: 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet Kiemelt

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

ÉLELMISZEREK EGÉSZSÉGKOMMUNIKÁCIÓJA AVAGY ÁLLÍTÁSOK 2013

ÉLELMISZEREK EGÉSZSÉGKOMMUNIKÁCIÓJA AVAGY ÁLLÍTÁSOK 2013 Dr. Horacsek Márta OÉTI ÉLELMISZEREK EGÉSZSÉGKOMMUNIKÁCIÓJA AVAGY ÁLLÍTÁSOK 2013 ORSZÁGOS ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Alapítva: 1949 2003 ÓTA FORRONGÓ TÉMA Rendelet tárgyalása (csak engedélyezett

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. végzést.

VERSENYTANÁCS. végzést. VERSENYTANÁCS Vj/001-132/2012. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a dr. S. A. K. ügyvéd (Gobert és Társai Ügyvédi Iroda) által képviselt o Magneter FX Kft. (Mezőkövesd) és o Magneter Hungary Kft.

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00258-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A MEI HUNG XIANG KERESKEDELMI KFT. (székhely: 1203 Budapest, Hársfa sétány 19. fszt. 2. adószám: 25099272-2-43)

Részletesebben

Az új élelmiszerjelölési rendelet alkalmazásának gyakorlati feladatai

Az új élelmiszerjelölési rendelet alkalmazásának gyakorlati feladatai Az új élelmiszerjelölési rendelet alkalmazásának gyakorlati feladatai Szegedyné Fricz Ágnes, főosztályvezető-helyettes. VM, Élelmiszer-feldolgozási Főosztály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

v é g z é s t. I n d o k o l á s I. Előzmények és az utóvizsgálat tárgya

v é g z é s t. I n d o k o l á s I. Előzmények és az utóvizsgálat tárgya 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/024/2016. Iktatószám: Vj/024-24/2016. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Sütőipari termékkoncepciók

Sütőipari termékkoncepciók Sütőipari termékkoncepciók Ismerkedjen meg legsikeresebb és legkedveltebb koncepcióinkkal! A Zeelandia termékfejlesztése a nemzetközi fogyasztói piac felmérésein alapszik. Termékkoncepcióit ez alapján

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 20. Címzett: Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 4. (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. május 4. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Ki vagyok én? Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője,

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Alapítva: 1949

ORSZÁGOS ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Alapítva: 1949 ORSZÁGOS ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Alapítva: 1949 Egészségre vonatkozó állítás Fogyasztó Kormányzat Hatóságok Gazdasági szereplők Tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó állításokról

Részletesebben

Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens. Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag?

Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens. Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag? Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag? A kérdések A kezdetek C-431/04 MIT A gyógyszer hatóanyag-kombinációja fogalom megköveteli-e, hogy a kombináció alkotórészei mind

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

Az étrend-kiegészítő forgalmazás és reklámozás aktuális jogi kérdései

Az étrend-kiegészítő forgalmazás és reklámozás aktuális jogi kérdései Az étrend-kiegészítő forgalmazás és reklámozás aktuális jogi kérdései Dr. Berekméri-Varró Réka, Partner Associate 2016. ápr. 8. Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda Főbb témák I. Forgalmazás

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban)

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog AQUIS COMMUNITAIRE = KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK az EU egységes joganyaga Közösségi jogforrások Nem kötelezı jogforrások: elıírások, amelyek betartására

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Kvk.V.37.198/2014/2.szám A Kúria az ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt I. rendű, Együtt a Korszakváltók Pártja II. rendű, Demokratikus Koalíció III. rendű, Párbeszéd Magyarországért Párt

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Hane Produktmanagement GmbH (Riedner Strasse 5., 89335 Ichenhausen, Németország, továbbiakban: gyártó) által gyártott Red

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

FLAVIN7 termékek az egészség érdekében

FLAVIN7 termékek az egészség érdekében FLAVIN7 termékek az egészség érdekében FLAVIN7 Szervezetünk egészséges működéséhez szükséges anyagok, melyeket élelmiszerek, táplálék kiegészítők, vitamin készítmények révén kaphatja meg a testünk. Ha

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI András-TÓTH József - WEBER-SUTA Ágnes ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK!

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/001/2012. Iktatószám: v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/001/2012. Iktatószám: v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/001/2012. Iktatószám: Vj/001-186 /2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben