Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója füzet Jósvafı, július

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július"

Átírás

1 Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója füzet Jósvafı, július

2 III. évfolyam 2. szám Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató HU ISSN Kiadja a Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum (Edelény, 3780 István király u. 49.) a Magyarországi Tájházak Szövetségével együttmőködve. Készült a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával. Szerkesztıség: 3758 Jósvafı, Dózsa Gy. utca 3. Nyomdai munkák: K-B Aktív Kft. Gyorsnyomda és másolószolgálat, Miskolc. Felelıs vezetı: Kása Béla A címlapon: Tájházi Mőhely gyakorlati foglalkozása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatóközpontjában (fotó: Szablyár Péter)

3 Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! Tájházi Hírlevél szám Ismét eseményekben gazdag hónapokat hagytunk magunk mögött. Jólesı érzés volt érezni azt az ügyszeretetet, ami regionális fórumaink rendezıit és résztvevıit áthatotta. Megható volt a szalkszentmártoni Petıfi Emlékmúzeumban Farkas Balázs köszöntı szavazatát hallgatni, majd azt követıen azt a szakmai szeretetet érzékelni, ami a múzeumot bemutató Farkas Lajos igazgató úr szavaiból áradt. A fórumon résztvevı albertirsai küldöttség pompásan dekorált kalácsa csak tovább fokozta a bensıséges hangulatot. Kitőnıen érezték magukat a résztvevık az Év múzeumává ebben az évben választott Kiskörösi Petıfi Sándor Szülıház és Múzeumban megtartott Tájházi Mőhely foglalkozásán, ahol a tartalmas program és tájház-nézı mellett az igazgatónı Kispálné Lucza Ilona háziasszonyi szeretetében is osztozhattunk. Megható volt az a mőhely-szellem, amit a magyarlukafai kis mővelıdési házkápolnában és a kézmőves-tájházban tapasztaltunk. A rendezvényen aktívan részt vevı múzeumi szakemberek kitőnı elıadásaik mellett jelenlétükkel is megadták a rangot együttlétünknek. Az eredeti helyszínére visszatért Múzeumok majálisa méltó ünnepe volt a magyar múzeumügynek, és végre a Szövetség is méltó tartalommal tölthette meg a rendelkezésünkre bocsátott kiállítási területet, mőködı kovácsmőhellyel, egész nap forgó fazekaskoronggal. Jó lenne, ha jövıre még többen képviselnék tájházukat ezen a rendezvényen!!! A Tájházi mőhely igen magas színvonalú, kitőnı elıadók bevonásával megrendezett három foglalkozását a lehetıségekhez képest kevesen látogatták. Közismert, hogy az utazási költségek magasak, és a távollét is sok esetben megoldhatatlan, mégis kár ezt a lehetıséget kihagyni! Az Elnökség munkaterve szerint mőködött, egymás után készítettük pályázatainkat, több-kevesebb sikerrel. Pénzügyi helyzetünk alapvetıen nem változott a tavalyi évhez képest, de jelszavunk: a remény hal meg utoljára! A reményt erısíthetik, ha tagdíjukat rendezik, eddig ugyanis az egyéni tagok fele, a jogi tagok alig több, mint fele fizette be évi tagdíját. Lelkesen készülünk a III. Országos Találkozóra, szeretnénk, ha méltó folytatása lenne a korábbi két találkozónak! A helyszín kitőnı, a színvonalas elıadások és a tervezett tájháznézı körút reméljük sok résztvevıt vonz! Reméljük sokukkal találkozunk! Addig is jó nyaralást, sok látogatót a tájházakba! Jósvafı, július 22. Szablyár Péter

4 Ismét részt vettünk a Múzeumok Majálisán A Tájházszövetség ebben az évben harmadik alkalommal vett részt a Múzeumok Majálisán, amit május én tartottak a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A Szövetség az 5. számú standon helyezkedett el az Érdi Földrajzi Múzeum szomszédságában, környezetében a Turai tájházzal, valamint a Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma (Komárom - SK) standjával. A standot a Szövetség emblémájával, a Felpéci és a Nagytótfalui tájházról készített miniposzterekkel dekoráltuk. A standot jelentıs (több ezer db) prospektussal, szórólappal látta el az Albertirsai-, a Gyömrıi-, a Nagytótfalui-, a Fertıhomoki-, és a Cigándi tájház; a Mezıkövesdi Tourinform Iroda, valamint az Aggteleki Nemzeti Park. A reklámanyagok a második nap végéig kitartottak a nagy látogatóforgalom ellenére. A Szövetség standja és a nagy sikert aratott fertıhomoki tamburazenekar A standon építette fel bemutatóhelyét Lénárt István (Kacár-tanya Szokolya), aki egész napos kovács-bemutatót és korongozást tartott gyerekeknek, hatalmas sikerrel (egész nap sorban álltak a stand elıtt) Tábori Katalin váci fazekas társaságában. A standot felkeresı látogatók változatlanul kerestek és hiányoltak egy a hazai tájházakat bemutató - könyvet és országtérképet. A szombati napon a standon négy alkalommal, a nagyszínpadon egy alkalommal lépett fel a fertıhomoki KAJKAVCI tamburazenekar igen nagy sikerrel, jelentıs számú hallgatóságot vonzva. Szombati napon a stand üzemeltetésében nagy segítségemre volt a felpéci Dombi család, a mezıkövesdi Tourinform Iroda munkatársa és Horváth Attila

5 polgármester (elnökségi tag), köszönet mindenkinek! Külön köszönet Lénárt Istvánnak és társainak!!! Sajnos vasárnap egy személyes showt kellett bemutatnom. Felkereste a standot Dr. Deme Péter igazgató (KÖH), T.dr. Bereczki Ibolya fıigazgatóhelyettes, Kapitány Orsolya elnökségi tag, Kispálné dr. Lucza Ilona, a kiskırösi Petıfi Szülıház és Emlékmúzeum igazgatója (az ez évi Év Múzeuma pályázat gyıztese), Tóth Imre néprajzkutató (Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma Komárom-SK), Lovas Kata (Magyarlukafai Néprajzi Mőhely). Remélem jövıre is ott leszünk! A fertıhomoki zenekar a nagyszínpadon Tábori Katalin korongozni tanította a gyerekeket Lénárt István kovácsmőhelye az egyik legnépszerőbb helyszín volt

6 Beszámoló a Szövetség III. Dél-Alföldi Regionális Fórumáról amelyet május 25-én tartottak a szalkszentmártoni Petıfi Sándor Emlékmúzeumban Dr. Füzes Endre elnök társaságában vettem részt a Fórumon, amelynek helyszínére megérkezve már nagy sürgés-forgást találtunk a mőemlék épület konyhájában. A kemencében egy különlegesen finom lepény készült, de láthatóak voltak a déli birkapörkölt elıkészületei is. Regionális képviselı elnökségi tagunk, Benák Katalin által kitőnıen elıkészített és szervezett rendezvényt Aranyi János polgármester köszöntıje indította. A meleg hangú beszéd egyik fı tanulsága egy olyan lokálpatrióta megismerése volt, aki annak ellenére felvirágoztatott egy települést, hogy nem ott született és már a rendszerváltoztatás elıtt is vezette azt. Üde színfolt volt Farkas Balázs szavalata, aki Petıfi Sándor: A XIX. század költıje c. versét szavalta kitőnıen. Ezt követıen házigazdánk Farkas Lajos, a Petıfi Sándor Emlékmúzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket, ismertetve e szent hely történetét, megmaradásának titkát. Lackó János a Katona József Múzeum igazgatóhelyettese a megye tájházainak és helytörténeti kiállításainak helyzetét mutatta be a mai kihívások figyelembevételével. Dr. Füzes Endre elnökünk a Szövetség fennállása óta eltelt idıszakát elemezte, kiemelve azokat a feladatokat, amelyeket megalakulásunk óta igyekszünk képviselni. Bárkányi Ildikó a Csongrád megyei Móra Ferenc Múzeum néprajz-kutatója a muzeális tárgyak állagmegóvásáról adott átfogó áttekintést, amelynek írásos változatát jelenlévık át is vehettek. Érdekes színfolt volt Mercz Vince a szalkszentmártoni Múzeumbaráti Kör elnökének beszámolója, bemutatva azt a civil hátteret, ami ezen emlékhely körül kialakult. A hozzászólások napirend keretében rövid tájékoztatót tartottam a Közkincsprogram elıkészületeirıl és a Tájházi Mőhely ezévi rendezvényeirıl, programjáról. A Fórumot Benák Katalin vezette kiválóan és igen körültekintıen. Kicsit késve, de megérkezett az Albertirsai Tájház küldöttsége is Kovács Károlyné

7 vezetésével, akik két hatalmas virágokkal feldíszített - kuglóffal egészítették ki a bıséges hazai kínálatot. Ezt követıen az emlékház kitőnı hangulatú kocsmájában egy eredeti szalkszentmártoni birkapörkölt következett, majd különbözı töltető rétesek, és finom italok. A rendezvényen kb. 30 fı vett részt. Köszönet a szervezıknek és a házigazdáknak!!! Képek a találkozóról Dr. Füzes Endre elnök elıadását tartja Farkas Lajos, a Petıfi Sándor Emlékmúzeum igazgatója köszöntıje

8 Ebéd muzeális környezetben Készül a híres birkapörkölt Látogatóban az Emlékmúzeumban

9 Elnökségi ülés Himesházán A Magyarországi Tájházak Szövetsége kibıvített elnökségi ülését május 31-én Himesházán tartotta. Az elnökségi ülés a Himesházi Tájházban kezdıdött, ahol Rozmer András polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Jakabné Heller Anna mutatta be a győjteményt és a tervezett bıvítés helyszíneit. A kibıvített elnökségi ülést Dr. Füzes Endre elnök nyitotta meg, megállapítva, hogy az határozatképes és a megjelentek az elızetesen kiküldött napirendet egyhangúlag elfogadták. Második napirendi pont keretében Szablyár Péter ismertette, hogy jelenleg 105 egyéni és 54 jogi tagja van a Szövetségnek. Két jogi tag szervezet lépett ki anyagi okokból (Hajdúdorogi és Sajóvelezdi tájházak), 5 új egyéni tag kérte felvételét: Hartai János, Maczó Balázs, Gyura Sándor, Duber István és Gáspár Attila (Zilah). Jelenlévık az új belépık kérelmét elfogadták. Dr. Füzes Endre tájékoztatta jelenlévıket, hogy Szigetbecsén tájházat kívánnak létesíteni és a Szövetségbe is belépnek. Dr. Bereczki Ibolya örömmel tapasztalja, hogy több egyetemista tag van már, és többen érdeklıdnek e terület iránt, szakdolgozati témának (is) választják. Sikeresnek ítéli meg a március 19-i Közgyőlést is. Rövid tájékoztatót tartott az elıkészítés alatt álló Közkincs programról, felhívta a figyelmet az elıkészítı tevékenységre, hogy rövid beadási határidı esetén se legyen idızavar. Különösen az együttmőködı tájházak témakörében lát esélyt (pl. Himesháza- Liptód). Javasolja egy támogatói lista összeállítását és mőködtetését azokról a személyekrıl, akikkel a Szövetség szakmailag együttmőködik, de nem tagok. A harmadik napirendi pont keretében Szablyár Péter szóbeli kiegészítést főzött az elızetesen küldött gazdálkodással kapcsolatos tájékoztatóhoz. A sikeres NKÖM mőködési támogatási pályázat ellenére (amelynek a szerzıdése még nem érkezett meg) a kiegyenlítetlen kötelezettségek meghaladják a félmillió Ftt. A negyedik napirendi pont keretében a megjelent elnökségi tagok beszámoltak a képviselt területeken történtekrıl ill. a tervekrıl. Így Kapitány Orsolya a június 17-i magyarlukafai regionális fórum elıkészületeirıl és néhány tájház (Nagydobsza, Istvánd, Péterhida, Kisbajom) pillanatnyi állapotáról. Horváth Attila a május 7-i É-Dunántúli regionális fórum tapasztalatairól, H. Majnár Márta a február 22-i mezıkövesdi fórumról, Kovács Edina a fiatal néprajzos generáció fokozottabb bevonásáról, J. Heller Anna a német nemzetiségi tájházak területén tett lépésekrıl, és az es tagtoborzásról, Szablyár Péter a

10 Muzeumok majálisán történt szövetségi részvételrıl. Dr. Danter Izabella e- mailen jelezte, hogy októberben az újonnan megnyílt Párkányi Városi Múzeumban szervez regionális fórumot. Az ötödik napirendi pont keretében Szablyár Péter ismertette az NCA, ill. a Pest megyei Közgyőlés által kiírt pályázatainkat (utóbbin a III. Országos Találkozóhoz kértünk támogatást), valamint azt a pályázat-tervezetet, amelyet Tájházak a civil vidék szervezıdésének és önmegvalósításának helyszínei címmel kívánunk benyújtani. A pályázott téma kidolgozásában való részvételrıl a megjelentek Szándék-nyilatkozatot írtak alá, elfogadva az írásban elıterjesztett tartalom-tervezetet. A munkamegosztásra a pályázat pozitív elbírálása után térünk vissza. Dr. Danter Izabella en jelezte, hogy egy felmérı-dokumentáló munkát terveznek a szlovákiai magyar tájházakban, ez integráns része lehet a pályázat szerinti adatbázisnak. A hatodik napirendi pont keretében Szablyár Péter tájékoztatta megjelenteket a III. Országos találkozó elıkészületeirıl, átadva a szakmai nap programját, jelezve, hogy már néhány jelentkezési lap beérkezett. Az elnökségi ülés a székelyszabari boszorkánynál fejezıdött be, amelyet közös ebéd és sétakocsikázás tett emlékezetessé. Dr. Füzes Endre elnök zárszavában megköszönte a szívélyes fogadtatást és a különleges helyszínt, majd a társaság Liptódra utazott, ahol megtekintette a tájháznak kiszemelt épületet, az eddig felgyőjtött néprajzi anyagot és a település népi-építészeti emlékeit és a kultúrházban látható idıszaki kiállítást Vidám pillanatok a székelyszabari boszorkánynál

11 Ebéd és sétakocsikázás Székelyszabaron Hamarosan itt nyílik a liptódi tájház Látogatóban Liptódon A tájház számára győjtött tárgyakat példás rendben tárolják Beszélgetés a Polgármesteri Hivatalban

12 Liptód egyik sürgıs védelemre szoruló népi-építészeti emléke Hagyományos porta Liptódon Festett láda a raktárban Helytörténeti kiállítás a liptódi Mővelıdési Házban Kiállításra váró eszközök

13 TÁJHÁZI MŐHELY Kiskırısön, a Petıfi Szülıház és Emlékmúzeumban június 3-án A továbbképzés témája a helytörténeti dokumentumok győjtése, átvétele, állagmegóvása, dokumentálása, tárolása, kiállítása volt. Barkóczi Ferenc polgármester köszöntı beszéde egyben szakmai elıadás is volt, megismertetve azt a gyakorlatot, ahogy Kiskırösön mőködtetik mővelıdési intézményeiket, ezeken belül is megkülönböztetett figyelemmel és jelentıs anyagi ráfordításokkal a programunknak helyet adó Petıfi Szülıházat és Emlékmúzeumot. T. dr. Bereczki Ibolya (fıigh. SZNM) FB tagunk az alapvetı győjteménytípusokat és ezek muzeológiai feldolgozásának tájházakra vonatkozó sajátosságait foglalta össze. Pirck Edit (szakfelügyelı) az irodalmi emlékházak és a tájházak kapcsolatáról, érintkezési területeirıl tartott személyes hangvételő, gyakorlati példákkal főszerezett elıadást. Kispálné dr. Lucza Ilona (múzeumigazgató) bemutatta az általa vezetett intézményt, ismertetve azt a fejlesztési folyamatot, amelynek pillanatnyi helyzetét a győjtemények megtekintése során tapasztalni fogunk. A helyi ételspecialitásokból összeállított ebéd elfogyasztása után a résztvevık megtekintették a Petıfi Szülıházat, az Emlékmúzeumot és a Szlovák Tájházat. A kiállítások színvonala és a győjtemények kezelése meggyızött bennünket arról, hogy megérdemelt volt az Év múzeuma elismerı cím! Gratulálunk! Barkóczi Ferenc polgármester elıadását tartja Közös ebéd a múzeumban

14 A résztvevık Jókai Mór szobra elıtt Korszerő tárolóeszközök a raktárban A Petıfi Sándor Emlékkiállításon Felújított sajtó a tájházban

15 Beszámoló a Magyarországi Tájházak Szövetségének III. Déldunántúli fórumáról - Kapitány Orsolya - Szövımőhely a tájházban A konferencia helyszíne Magyarlukafa Önkormányzata, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága közös szervezésben június 17- én tartotta Magyarlukafán a szövetség III. Dél-dunántúli fórumát. A 44 regisztrált résztvevıt Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató és Kékes Tóbiás polgármester köszöntötte. Kapitány Orsolya elnökletével a meghívóban közreadott sorrendben hangzottak el az elıadások. T. dr. Bereczki Ibolya fıigazgató helyettes (SZ.N.M.) elfoglaltsága miatt nem tudott a rendezvényen részt venni, elıadása elmaradt. Elsı elıadóként Huszár Zoltán áttekintést adott a Baranya megyei múzeumokról, kiemelve a Janus Pannonius Múzeumot, mely 2004-ben fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte. Begovácz Rózsa néprajzkutató (JPM) a megyében található tájházakról és a bennük elhelyezett kiállításokról adott rövid helyzetjelentést. Sisa Béla (KÖH) programigazgató, a szövetség felügyelı bizottságának tagja, építész szemmel mutatta be azt az Európában egyedül álló örökséget, amit a magyarországi tájházak jelentenek. Hazánkban összesen 210 népi mőemlék felújítása valósult az elmúlt évtizedekben. A program egyik elindítója 1960-as évek elején Mendele Ferenc volt, mozgató rugói pedig a Mőemléki Felügyelıség szakemberei. E folyamatban a sok nemzetiséget befogadó Baranya megye a helyben megırzés mellett kötelezte el magát, amihez nagy segítséget nyújtottak a megye építészei: Szigetvári János és Tihanyi Csaba. Az 1980-as

16 évek végére 17 településen újítottak fel egy-egy lakóházat a hozzátartozó gazdasági épületekkel. Ma ezek az épületek hően reprezentálják e vidék 19. századi népi építészetét. Somogy ebben a folyamatban mind a két formára kísérletet tett, a helyben megırzésre csakúgy (pl. Vörs, Balatonszetgyörgy stb.), mint az áttelepítettre, a skanzen formájúra (Szenna: Szabadtéri Néprajzi Győjtemény). Tolna-megye a baranyaiakhoz hasonlóan- a helyben történı megmentésre helyezte a hangsúlyt, bár az épületek száma jóval elmarad (8) a Baranyában felújítottaktól (17). Sisa Béla röviden beszélt a szerkesztésében megjelent NETWORK OF RURAL HERITAGE BUILDINGS OF HUNGARY címő kiadványról, mely megyénként, az egyes épületek rövid leírásával térkép kíséretében mutatja be népmővészeti örökségünknek eme válfaját. Hegyi Zsuzsa (Turizmus Rt.) regionális igazgató elıadásában a tájházak szerepére világított rá a dél-dunántúli térség turisztikai marketingjében. Több kiadványra felhívta a figyelmet, melyek tartalmazzák a régióban már meglévı, mőködı turisztikai célpontokat. Ezek között van néhány tájház és kézmőves mőhely is. Dél-Dunántúl idegenforgalmába bármikor bekapcsolható a többi tájház is, ha azoknak megfelelı a mőködése. Kékes Tóbiás arról a több mint 20 éves idıszakról számolt be, amit Budapestrıl Magyarlukafára települve töltöttek el feleségével, Lovas Katával az egykor pusztulásra ítélt településen. Arra, hogy egy elzárt település az elvándorlás, az elöregedés folyamatát az ellenkezıjére tudja fordítani, kevés példa van a térségben. A falu a megmentett és felújított tájháznak, az ott megálmodott és megvalósított új funkciónak, a kézmővességnek és a köré szervezıdı fiatal alkotóknak köszönheti, hogy a 21. századot megérte. Az egykor elhalásra ítélt település ma él és fiatalodik. Napjainkban a több ezer embert ide csalogató Vendel napi búcsú (október 20.-a utáni vasárnap), annak a több évtizedes munkának az eredménye, aminek az elindításában jelentıs szerepet vállalt Tarján Gábor JPM néprajzkutatója. A tavasztól október végéig mőködı kézmőves mőhely iskolai csoportokat, egyéni látogatókat fogad. Nyáron tábor keretében ismerkednek meg az érdeklıdök a hagyományos népi technikákkal. Szablyár Péter a szövetség ügyvezetı elnöke a szervezet éves programjáról és az aktuális pályázati kiírásokról számolt be. A másolatokban közzétett KÖZKINCS program megpályázását, a szők határidı miatt elsısorban azoknak az önkormányzatoknak ajánlotta, akiknek már összeállított pályázati anyaguk van a fenntartásukban mőködı tájházra. Dr. Balázs Kovács Sándor (Wosinszky Mór Megyei Múzeum) néprajzkutató összeállításában jelent meg márciusban a Néprajzi barangolások Tolna megyében címő kiadvány. A térképpel kísért 63 oldal terjedelmő füzet Sárköz népének, a török idık után elnéptelenedett tájra betelepített németeknek és Tolna megyében otthonra talált bukovinai székelyeknek a tárgyi és szellemi örökségét főzi fel múzeumok, tájházak magángyőjtemények bemutatásával.

17 Az ebédet követıen Lovas Kata a Kaptár Egyesület elnöke a vendégeknek bemutatta a tájházat, beszélt az ott folyó kézmőves programokról. Az udvaron nagy érdeklıdés kísérte a Barka Ildikó kosárfonó és Horváth Antónia csuhés bemutatóját. A résztvevık névsora Balázs Kovács Sándor Balogh Imréné Baloghné Wusching Ágota Begovácz Rózsa Budai Györgyné Dr. Gaál Attila Gızsy Gáborné Hajda Gy. Zsigmond Hegyi Zsuzsanna Huszár Zoltán Juhász András Egerszegi Andrea Kapitány Orsolya Kékes István Tóbiás Dr. Lehel Péterné Markesz István Lovas Kata Nagy Eszter Nyúlné Zátonyi Zita Orfői Kézmőves Egyesület Pola Gábor Dr. Simor Ferencné Simon Andrea Sisa Béla Szablyár Péter Knauer Anna Wiesner Sándor polgárm. Wirth József polgárm. Tihanyi Csaba Vida Irén Videcz Ferencné Vajda Péterné polgárm. Kovács Edina Walterné Müller Judit Burján István Sárközi Katalin Vándor Andrea Serényi Ákos Jakabné Heller Anna Heilmann Mária Maul Antalné Antal István Bısze Gábor Varga György polgárm. Sisa Béla programigazgató Balázs Kovács Sándor néprajzkutató

18 Begovácz Rózsa néprajzkutató Kosárfonó bemutató Konzultáció a tájház kertjében Tapasztalatcsere Csuhés bemutató A fórum szervezıje: kapitány Orsolya

19 A 35. Egri Mőemlékvédelmi Nyári Egyetem - Élvonalbeli mőemlékek védelme címő kurzusáról Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által szervezett rendezvényen való részvételemet a Szövetség képviseletében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal anyagi segítsége biztosította. A 6 napos rendezvényen hazai és külföldi elıadók zömében gyakorlati ismereteket és tapasztalatokat közvetítettek esettanulmányok, vetített képes elıadások formájában. Egy délutáni tanulmányi kirándulás vezetett Egerbe, egy egész napos pedig Sárospatakra és kultúrtájként a Világörökség listára került Tokajba. Az elıadásokat követıen alkalom volt konzultatív kérdéseket is feltenni, a hallgatók fórumán pedig egy rövid elıadást tartani a képviselt területrıl. Ez utóbbi keretében A kulturális örökség végvárai a tájházak címmel tartottam vetítettképes elıadást, röviden ismertetve a Szövetség munkáját, eddigi eredményeit. Számomra leghasznosíthatóbb két elıadás: Wilfried Lipp (Ausztria): Halstatt-Dachstein-Salzkammergut: a komplex világörökség, ill. Hortobábyi T. Cirill: Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Fıapátság; a Világörökség része volt. Az egész rendezvény jól szervezett, kellıen elıkészített és magas színvonalú volt. A nyári egyetem résztvevıi a Szépasszony-völgyben

20 KÖZELEDIK A HATÁRIDİ, DE VAN MÉG IDİ EGY ESÉLYES PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ! Pályázati felhívás az Év tájháza cím elnyerésére A Magyarországi Tájházak Szövetsége alapítóinak szándékát szem elıtt tartva - a hazai tájház-mozgalom népszerősítése, értékeinek szélesebb körő megismertetése és a győjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek áldozatos tevékenységének elismertetése érdekében - meghirdeti az Év tájháza cím elnyerésére kiírt pályázatát. A pályázaton részt vehet a Szövetség mindazon tagja, aki évben mőködési engedéllyel rendelkezett, fenntartótól függetlenül. A folytonosság és esélyegyenlıség biztosítása érdekében a pályázatok tényadatait a év mutatói alapján kell összeállítani, de a beérkezett pályázatok elbírálásában meghatározó jelentısége lesz a pályázó helyszíneket bejáró bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. A pályázati őrlapot lehetıleg nyomtatott betővel v. géppel kitöltve augusztus 15-ig kérjük visszaküldeni zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének feltüntetésével a Tájház Szövetség címére. (3758 Jósvafı, Dózsa György utca 3.). A kiírásnak nem megfelelı, hiányos, vagy határidı lejárta után érkezett pályázatokat a bíráló bizottság nem vesz figyelembe, azokat nem ırzi meg és nem küldi vissza. A pályázattal kapcsolatos további információ a számon kapható. Az Év tájháza kitüntetı cím évente egy tájháznak adományozható, amely Ft pénzösszegbıl és egy a Szövetség emblémáját és az Év tájháza feliratot tartalmazó - táblából áll, amelyet a gyıztes házában kihelyezhet. A díj átadására minden évben a Szövetség által szervezett Országos Tájházi Találkozó alkalmával kerül sor A régi szlogent idézve: a részvétel és nem a gyızelem a fontos. Emeljük ezzel is szeretett intézményeink rangját. Várjuk pályázataikat! Elnökség

21 Év tájháza pályázati adatlap (a 2004-évi tény adatok alapján töltendı ki) 1. A tájház neve: 2. A tájház címe: 3. Fenntartója (önkormányzat, múzeum, egyesület, egyéb civil szervezet, magánszemély, egyéb.) 4. Éves költségvetése és annak fıbb elemei: ben végzett felújítások értéke (eft): ben végzett beruházás értéke (eft): 7. Látogatószám és annak megoszlása (felnıtt, gyermek, kedvezményes) 8. Jegybevétel : eft 9. Kiállítások (állandó, idıszakos) bemutatása (max 2 A4 oldal) 10. A tájház szerepe a település kulturális, közösségi életében (max. 1A4 oldal) 11. A tájház szerepe a településen folyó hagyományırzı, helyismereti tevékenységben (max. 1 A4 oldal) 12. A tájházban kapható magyar nyelvő kiadványok (szórólap, prospektus, levelezılap, TKM füzet, stb;.ezekbıl 1-1 pld-t kérünk mellékelni); 13. A tájházban kapható idegen nyelvő kiadványok (mint 12. pontnál) 14. A tájházban árusított ajándék- és élménymegırzı tárgyak 15. A tájházban tartott rendezvények bemutatása (max. 2A4 oldal); 16. Évente rendszeresen ismétlıdı rendezvények: 17. A leltárba vett tételek száma: évi gyarapodás mértéke: 19. A tájház vendégkönyvének legtartalmasabb beírása 20. A tájház legnagyobb erıssége, legemlékezetesebb része:

22 21. A tájház legsürgısebben fejlesztendı területe (állományvédelem, maga az épület, kiállítások, melléképületek, idegen-nyelvő tájékoztatás, stb) 22. Infrastruktúra kiépítettsége, állapota (WC-mosdó, ruhatár, tájékoztató táblák, idegen-nyelvő feliratok, akadálymentesítés, vagyonvédelem) 23. Van-e honlapjuk (ennek egy kinyomtatott példányát kérjük mellékelni); 24. Milyen pályázaton vettek részt 2004-ben, milyen eredményt értek el, mire fordították az elnyert összeget? 25. A ház bemutatása, leírása (max. 3 A4 oldal) 26. A pályázattal kapcsolatban kereshetı személy: Neve: Címe: Beosztása: Telefonszáma: címe hó -n a pályázó képviselıje Petıfi Sándor szülıháza Kiskırösön

23 PÁLYÁZATI ELİZETES "MÚZEUMOK A VILÁGHÁLON - TÁJHÁZAK DIGITÁLIS TARTALOMFEJLESZTÉSE" (tervezett kiírási idı: szeptember 1.) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumok Mindenkinek Programja, a Kultúra az Interneten Alapítvány és a Magyarországi Tájházak Szövetsége pályázatot írnak ki magyarországi tájházak digitális tartalomfejlesztésére, melynek keretében lehetıség nyílik 10 tájház honlapjának elkészítésére. A NKÖM Múzeumok Mindenkinek Programja és a Magyarországi Tájházak Szövetsége a Kultúra az Interneten Alapítvánnyal karöltve olyan stratégiát dolgozott ki, amely hatékony segítséget nyújt a tájházak digitális tartalomfejlesztéséhez. A kulturális örökségünk e kisebb, bár nem kevésbé jelentıs helyszínei - anyagi források hiányában - nem jelenhetnek meg színvonalas, látogatóbarát honlappal az Interneten. A hiány orvoslására kidolgozott új stratégiát három fontos tényezı határozza meg: az igényes, szakszerő megvalósítás, a gazdaságos megoldások és a hosszú távú fenntarthatóság elve. A szeptemberben kiírására kerülı pályázat keretében a Kultúra az Interneten Alapítvány - mely a Magyar Múzeumok Honlapja több éves üzemeltetése során szerzett jelentıs szakmai tapasztalatokat a múzeumi honlapok készítését illetıen - a nyertes pályázók számára korszerő, színvonalas megjelenéső, magyar és angol nyelvő honlapot készít, valamint a tartalom igényes összeállításában is szakmai segítséget nyújt a nyertes tájházaknak. A pályázat kiemelten kívánja támogatni a helyi közösségi életben aktív szerepet játszó tájházak interneten történı, önálló, saját honlappal való, folyamatos, napra kész megjelenését, ezáltal a helyi közösségi életet erısítı kulturális rendezvények, múzeumpedagógiai programok nagyfokú népszerősítését. Így a pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó fenntartó szerv kezelésében lévı tájház rendelkezzen éves kiállítás-tervezettel és/vagy rendezvénynaptárral. A pályázaton elnyerhetı a honlap készítése, valamint egy éves fenntartása (tárhely - magas szintő /100Mbites/ internetes kapcsolattal, karbantartás, szaktanácsadás) bruttó költségének 90%-a, azaz pályázatonként Ft, melynek 60%-át a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumok Mindenkinek Programja, 30%-át pedig az Alapítvány finanszírozza. A pályázónak csupán a fennmaradó 10% önrészt kell biztosítania. A pályázatok elbírálására öttagú bíráló bizottság (amelybe egy-egy fıt a három kiíró szerv, a fennmaradó két fıt a szabadtéri néprajzi muzeológiai szakfelügyelet delegál) áll fel, mely szakmai szempontok alapján hozza meg döntését. A nyertes pályázókkal a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint a Kultúra az Interneten Alapítvány támogatási szerzıdést köt, amelynek keretében a pályázók a pályázat megvalósulását (honlap létrehozása + egy éves fenntartás) követı két évre kötelezettséget vállalnak a honlap fenntartására; valamint frissítésére (az Alapítvány számára történı folyamatos, meghatározott idınkénti információküldés útján, mely a tájház honlapjának karbantartását, aktualizálását szolgálja). Így elkerülhetı, hogy olyan honlapok szülessenek, amelyek az egy éves támogatást követıen aktualitásukat, és ezáltal céljukat vesztik. A pályázat tervezett kiírási ideje: 2005 szeptember 1., beküldési határideje pedig október 15 lesz. A Tájházszövetség szeptember között sorra kerülı országos találkozóján szóban is ismertetjük a felhívást, ahol lehetıség nyílik a felmerülı kérdések megválaszolására is. A hivatalos pályázati kiírást a illetve a oldalon tesszük közzé. Kotzián Orsolya Kultúra az Interneten Alapítvány Dr. Vígh Annamária fıosztályvezetı NKÖM Múzeumi Fıosztály

24 TÁJHÁZI MŐHELY 2005/3. Tájházi Hírlevél szám Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatási Központ Szentendre, Sztaravodai út július 1. A Tájházi Mőhely évi 3. foglalkozását a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatási Központjában tartottuk meg július 1-én. A közlekedési nehézségek miatt egy kicsit késve kezdett program elején a Mőhely háziasszonya Bardócz Csesznák Éva bemutatta az Oktatási Központban folyó tevékenységet, annak szervezési és szakmai kérdéseit kiemelve. Csesznák Éva elıadása Prunner Hédi az Oktatási Központ mőhelyeit mutatta be, végül egy kézmőves program keretében a hallgatók nádsípot készítettek, amelyet ezt követıen meg is szólaltattak. A Jászárokszállási Fogadóban elköltött igen finom ebéd után a társaság a Nyugat-Dunántúli tájegységhez vonult, ahol Csesznák Éva és Hegyi Füstös Ilona vezetésével szituációs játékon vettünk részt, melynek keretében

25 szénaforgatástól kezdve a ház kitakarításán keresztül vajköpülésig igen sok féle tevékenységet kipróbálhattunk ( Munkák a házban és a ház körül ) tanulmányozva azokat a demonstrációs eszközöket, amelyeket a gyermekek is használhatnak. A frissen köpült vaj vajaskenyér formájában történı elfogyasztása után még egyszer összegyőltünk a lakószobában, kiértékeltük a délután tapasztalatait és végül még énekeltünk is egyet közösen. A hallgatóknak ezt követıen lehetıségük nyílt a közelmúltban felavatott Dél- Dunántúli tájegység megtekintésére, ill. bekapcsolódni az aznapi Szünidei ráadás bab-játék, ill. babra megy a játék programokba. A program kiváló megszervezéséért és lebonyolításáért köszönet a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak, külön kiemelve Csesznák Évának és Hegyi Füstös Ilonának. A programon részt vevı Lénárt István (Szokolya, Kacár tanya) felajánlotta, hogy egy késıbbi foglalkozást kézmőves foglalkozások szervezése témájában a tanyáján tartsunk. Sajnálatos tanulság volt, hogy néhány korábban írásban vagy telefonon jelentkezett hallgató nem jelent meg. Az egyik kézmőves mőhelyben

Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója

Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 2. füzet Jósvafő, 2005. július III. évfolyam 2. szám 2005. Felelős szerkesztő: Szablyár Péter Felelős kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója

Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 1. füzet Jósvafő, 2006. április IV. évfolyam 1. szám 2006. Felelős szerkesztő: Szablyár Péter Felelős kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VIII. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás 2013. március 20-22., Eger A Konferencia és Kiállítás mottója: AZ ANYAGVIZSGÁLAT NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ A Konferencia

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M

Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M-15-0003 Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre 2016. július 30. A programban építészeti szakiskolába járó kiemelkedő tehetségű

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: 16 fı, a szövetség tagjainak képviselıjeként a mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: 16 fı, a szövetség tagjainak képviselıjeként a mellékelt jelenléti ív szerint JEGYZİKÖNYV amely készült az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2009. december 8. napján, Szentendre, Sztaravodai út, Pf.: 63. alatt megtartott tisztújító közgyőlésén Jelen vannak: 16 fı, a szövetség

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyei múzeumi szervezethez tartozó múzeumok nyitvatartási rendjérıl, belépıjegy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet A Békéscsabai Elıre centenáriumához kapcsolódó könyvek megjelenésének támogatására I. A pályázatok célja: A Békéscsabai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft.

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. MARKETING ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, helyzetelemzés...3 2. Irodánk 2013. évi tevékenységeinek fejlesztése a 2014-es évben...4

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY Jászapátiak Barátiak Egyesülete JÁSZ-SAROKPONT Összefogás a Térség Jövıjéért Akciócsoport Iroda: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 4-6. Tel: 06-57/440-516, 06-30-488-00-32 (355 mellék), E-mail: jabe@freemail.hu,

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

Miskolci Egyetem Diák Iroda Azonosító szám:. REGISZTRÁCIÓS LAP. (A Miskolci Egyetem Hallgatói Öntevékeny Csoportjainak Nyilvántartásához)

Miskolci Egyetem Diák Iroda Azonosító szám:. REGISZTRÁCIÓS LAP. (A Miskolci Egyetem Hallgatói Öntevékeny Csoportjainak Nyilvántartásához) Miskolci Egyetem Diák Iroda Azonosító szám:. REGISZTRÁCIÓS LAP (A Miskolci Egyetem Hallgatói Öntevékeny Csoportjainak Nyilvántartásához) 1. A szervezet adatai: Név: ESN Miskolc Székhely: - (Amennyiben

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK 14/2012.(III.28.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 2.sz. melléklet VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI A VVNP Szervezıje a Janus Pannonius Múzeum, mely ellátja a Pályázat mőködtetésével kapcsolatos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 114-13/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április IV. évfolyam 1. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - 2 0 1 0. a u g u s z t u s 0 5. Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı e-hírlevelét olvassa. Civil Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VII. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonkenese, 2009. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitőzése Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben