Acsteszér 11. évfolyam 8. szám. havi. a szeptember 8. Ára: 100 Ft FALUNAP Fö a pörkölt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Acsteszér 11. évfolyam 8. szám. havi. a 2007. szeptember 8. Ára: 100 Ft FALUNAP 2007. Fö a pörkölt"

Átírás

1 00 Acsteszér 11. évfolyam 8. szám havi a 8. Ára: 100 Ft FALUNAP 2007 Az eredeti tervekkel ellentétben nem szeptember l-jén, hanem augusztus 25-én tartottuk meg a falunapot. A dátummódosítást több szülő is kérte, mert a kollégiumi beköltözések miatt a fiata lok és az érintett szülők egy része nem tudott volna jelen lenni. Külön öröm számomra, hogy Acsteszér nem ment bele egy olyan véget nem érő versengésbe, hogy ki tud ismertebb (és drá gább) előadót hozni, és nagyobb rendezvényt szervezni. E he lyett megmaradt az esemény egy olyan össznépi kerti partinak, ahol az a cél, hogy jól érezzük magunkat, és nem az, hogy minél többet költsünk. A család minden tagja megtalálhatta a neki szóló programokat: a gyerekek a légvárat, a kocsikázást, a körhintát és a kézműves foglalkozásokat; a fiatalok a focit; az idősebbek pedig a főzést, az ultit és a vadászsátrat. Este pedig az utcabálban lemozoghat tuk a pörköltet. A gyerekek is segítettek A férfiak Fö a pörkölt "ellenőrzik a büfét" A vadászsátor a kicsiket és a nagyokat is vonzotta

2 2. oldal Acsteszér község havi lapja A játszósátort a gyerekek vették birtokba A légvár a gyerekek kedvence volt Munkájukkal még nagyon sokan támogatták a rendez vényt (a büfében, a rendezésben, a sátrakban, a főzés elő készítésében, a versenyek lebonyolításában stb.). A büfé nyereségéből fizette ki az Önkormányzat a zene kart, a lovaskocsit, a harcművészeti bemutatót, az arcfes tést, és maradt még Ft. Ezúton köszönjük meg a sikeres lebonyolításban részt ve vők munkáját! Gurdon András ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A focisták pihennek Néhány adat az eseményről: - A főzőverseny a vadpörkörkölt kategóriában az akai csa pat, a marhapörkölt kategóriában pedig a bakonyszombathelyi csapat győzelmét hozta.( A főzéshez a csapatok öszszesen 72 kg húst kaptak.) - A falunap programjában meghirdetett borkóstolásra Weidinger József, Schandl Károly, Péter János, Farkas Fri gyes, Liebmann Károly, Kokas József és Bolgár György sző lőtermelők felajánlottak 5-5 liter bort. Az ajándékozók és ba rátaik a borokat zsűrizték, és kiválasztották a falunap borát. Döntésük szerint a falunap bora: Bolgár György szőlőter melő szürkebarát bora lett. - Az ulti bajnokságot Mrázik Ferenc nyerte. - A focibajnokságot a súri csapat nyerte, míg az öregfiúk nál a rédeiek győztek. Pénzbeli támogatást adott: - Kisbér és Vidéke Afész - Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ácsteszéri és kisbéri fiókja - az Óvodai Szülői Munkaközösség - Gubucz Lajos, ácsteszéri képviselő - Acsteszér Önkormányzata A nyár a felújítások időszaka volt a faluban. Lünk György polgármester elmondta, hogy nagy felújítás volt az óvodában: lekaparták a régi festéket, lcglettelték, majd lefestették, illetve lemeszelték a falakat. A konyhán ezen felül még a vízvezeték-rendszer részleges kijavítá sa is megtörtént. Az óvodai játszótéren lebetonozták és gumiőrlemény lapokkal lefedték a játékok alatti terüle tet. Ezzel EU konformmá vált a játszótér. A felújítás költ sége (a saját dolgozók munkabére nélkül) megközelíti az ,- Ft-ot. Az iskolában a mellékhelyiségeket kimeszelték, és rend be tették az évnyitóra az épület környékét. A polgármester úr elmondta, hogy több egyeztetésen is voltak az iskolával kapcsolatosan. A környező iskolák beléptek a Kistérségi Társulásba, így többlettámogatást fognak kapni. Többek között ennek lesz az eredménye, hogy az ácsteszéri tagintézmény pedagógusainak létszá mát nem kell tovább csökkenteni. Takarékossági okokból a téli időszakra be fogja zárni az Önkormányzat a kisiskola épületét. Az ott szervezett programok (torna, pingpong) és a könyvtár át fog költöz ni a nagyiskolába. Gurdon András

3 Ácsteszér község havi lapja 3. oldal GA: Hol kezdték meg az életüket? Huber Ferencné Margit néni: Feri szüleinél laktunk két évig, majd utána albérletben. Két házaspár is ünnepelte idén az 50 éves házassági évfor 1961-ben költöztünk a mostani házunk elődjébe. Ezt a há dulóját: Balogh Imre és Nerhaft Vilma, valamint Huber zat 1966-ban építettük fel a saját kezünk munkájával. Ferenc és Kerstner Margit. GA: Hol dolgoztak? Az ő életüket idézzük fel néhány kérdés segítségével. Huber Ferenc: Eleinte apám mellett dolgoztam kőműves segédként. Később építőipari vállalatnál nyáron, télen pe Balogh Imréék dig az erdőn dolgoztam. Nyugdíjba a Bársonyosi Mgtszből mentem. Gurdon András: Mikor születtek? Huber Ferencné Margit néni: Én a gyerekekkel voltam itt Balogh Imre: Én 1932.július 7-én, a feleségem hon eleinte, majd 10 évig voltam dajka az óvodában. On 1938.június 20-án. nan mentem nyugdíjba. GA: Mikor és milyen esküvőjük volt? A gyereknevelés mellett varrtam, amivel egy kicsit ki tud Balogh Imre: május 21-én tartottuk az esküvőnket. tam egészíteni a családi kasszát. Lakodalmunkon kb. 60 ember volt. Nagyon jó érzés visz- GA: Milyen volt az életük? szaemlékezni a mulatságra. Huber Ferencné Margit néni: Szorgos, munkás élet van GA: Meséljen a gyerekeikről! mögöttünk, de szeretjük egymást és a gyerekeinket, és ez Balogh Imre: Imre fiunk 1957-ben született, Magdolna lá kárpótol a nehézségekért. nyunk 1959-ben, és László 1961-ben. Magdolna lányunk nak van egy fia, László fiunknak pedig egy fia és egy lá nya. GA: Hol kezdték meg az életüket? Balogh Imre: A szüleimnél laktunk ennek a háznak az elődjében ben építettük fel a jelenlegi házat, ahol végül is leéltük az életünket. GA: Hol dolgoztak? Balogh Imre: Én a balinkai bányában kezdtem dolgozni, majd több helyen is dolgoztam. Nyugdíjba a Fejér Megyei Vízművektől mentem. A feleségem háztartásbeli volt és a gyerekeket nevelte. GA: Milyen volt az életük? Balogh Imre: Nagyon sokat dolgoztunk és küszködtünk. Nem volt könnyű az életünk, de örülök, hogy megértük ezt az 50 évet együtt. Huber Ferenc és Huber Ferencné, Margit néni 50 EV EGYÜTT Huber Ferencék Gratulálunk mindkét házaspárnak, és további hosszú életet kívánunk! Gurdon András Gurdon András: Mikor születtek? Huber Ferenc: Én 1934.március 17-én, a feleségem 1934.szeptember 22-én. GA: Mikor és milyen esküvőjük volt? Huber Ferencné Margit néni: június l-jén tartottuk az esküvőnket szűk körben, csak a családtagok részvételé Szeptember 2.- Évközi 22. vasárnap Szeptember 3. -Nagy Szent Gergely pápa ünnepe. vel. "Az utolsó római és az első középkori pápa." Liturgikus GA: Meséljenek a gyerekeikről, unokáikról! Huber Ferenc: Margit 1957-ben született, három gyerekük szövegeket írt, és felkarolta a liturgikus ének ügyét. 854 le van és két unokájuk, úgyhogy már dédszülők vagyunk. vele maradt ránk, melyek munkájáról tanúskodnak. Művei Edit lányunk 1961-ben született, nekik négy gyerekük van; közt szerepel a Lelkipásztori regula és a Dialógus című Ferenc fiunk 1962-ben született és szintén három gyere írása is. Szeptember 7. - Szent Körösi Márk, Pongrácz István és kük van. Huber Ferencné Margit néni: Amikor összejön a család, Grodecz Menyhért - Kassai vértanúk 1905-ben Szent X. Pius pápa avatta őket boldoggá. tele van a ház. Szeptember 8. - Szűz Mária születésének ünnepe Huber Ferenc: Még egy falat is kivettünk itt az előszobá (Kisboldogasszony) ban, hogy mindenki együtt lehessen, mert már csak két he lyiségben fértünk el. (Folytatás a következő oldalon) EGYHÁZI HÍREK

4 4. oldal Acsteszér község havi lapja (Folytatás az előző oldalról) Szeptember 9. - Évközi 23. vasárnap Szeptember Szűz Mária szent neve Szeptember Aranyszájú Szent János ünnepe Született szónok volt, szemléletesen, képszerűén tudott be szélni. A szegények szószólója volt. Szeptember A Szent Kereszt felmagasztalása Szeptember A Fájdalmas Szűz ünnepe Szeptember Évközi 24. vasárnap Szeptember Szent Máté apostol ünnepe Jézus legközelebbi tanítványai közé tartozott. Lévi-Máté a vámos - Kafarnaumban dolgozott, Jézus hívására hagyta ott addigi munkáját és követője lett. Szeptember Évközi 25. vasárnap Szeptember Szent Gellért ünnepe Szent István fiának, Imrének volt nevelője az esztergomi királyi palotában. Később a bakonybéli remeteség évei kö vetkeztek. István király egyházszervezéssel bízta meg. Vatha pogány lázadói egy kordéhoz kötve a Kelenhegyi szikláról a mélybe taszították. Szeptember Páli Szent Vince A szegények gondozója, a papok tanítója volt. Megalapí totta az Irgalmas Nővérek kongregációját. Szeptember Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepe Szeptember Évközi 26. vasárnap, Szent Jeromos egyháztanító ünnepe VolfNándorné ACSTESZÉR TÖRTENETÉBŐL A tágra nyílt emlékezet Vannak emberek, akik hivatásul választják múltunk kutatását. Történészek, régészek vallatják a régi idők eseményeit, tárgyi emlékeit. Az emberiség, benne a saját nemzetünk történelmét megismerhettük iskolai tanulmányaink során. Szűkebb pátri ánk, a lakhelyünk múltját is őrzi ugyan hozzáférhető írásos anyag, de nem kevésbé becses és figyelmet érdemlő az emlé kezet őrizte "történelem". Különösen, ha azt egy falunkbeli, a múló évtizedekre fittyet hányó "örökifjú," Mikolics Pista bá csi közvetíti. Az augusztusi kánikula kellemesebb viselete miatt az árnyék ban lévő udvari asztalhoz ülünk le vele egy kis múltidéző be szélgetésre. A beszélgetés talán nem is helyénvaló, hiszen ő az, aki beszél, én pedig nagyrészt csak hallgatom. Mindenekelőtt szeretnék mutatni valamit, néz rám sejtelme sen. Van nekem egy "kincsem", amit még senkinek nem mu tattam. Papírgöngyölegből kitekerve, egy bronzból készült, sötétzöld, nemes rozsdától fedett tőrt vesz elő. A markolatá ról a csontot vagy fát már leette az enyészet, csak a szegecsek zörögnek a lyukakban. Látszik, hogy kézimunkával készült míves darab. Homokbányászás közben két méter mélyről ke rült elő. Azt mondja, hogy a Pannonhalmi Apátság múzeumá ban látott egy ugyanilyet. Mintha csak egy kéz készítette vol na mindkettőt. Azt a darabot római korúnak minősítette a fel irat. Jellegzetessége, hogy rövid, szinte női kézbe való a mar kolata, ami szintén jellemző a korabeli tőrökre. Jó lenne meg mutatni egy régésznek, hogy kiderüljön az eredete, nyugtáz zuk mindketten, majd Pista bácsi újra csomagolja dédelgetett "kincsét". Ezután Teszérpusztáról, az ottani életről mesél, egyrészt a nagyanyjától hallottak, másrészről saját tapasztalás alapján. Az 1848-as években a teszéri majorban család élt az Esterházy birtokon cselédként. Itt élt dédapja, Nagy Márton, aki a kasznár mellett volt raktáros, ugyanis itt tárolták a falu beli gazdáktól begyűjtött dézsmát. Ez a járandóság egy idő után megszűnt, minek következtében a dédapa beosztása is okafogyottá vált. így aztán a gróf úr berendelte a bakonyszombathelyi kastélyába portásnak. Lakása a "portásház", a mostani Szabadság utca végén a Kastélypark szomszédságá ban volt. Barna szűrben, karddal az oldalán töltötte be tisztét, mely többek között abból állt, hogyha a gróf a kastélyban tar tózkodott, akkor ki kellett tűzni a zászlót a kastély kupolájá ba, ha elment le kellett venni. A gróf hintója előtt szélesre kel let tárni a kovácsolt vaskaput, majd a nyomokat elgereblyéz ni és viszont. Feleségének, a dédmamának, Fléner Katalinnak is kijutott a gróf úr bizalmából. Ő alkalmi postásként is tevékenykedett, levelenként 5 korona juttatás fejében. A levelet a méltóságos úr írta "kívánós" hangulatában, a címzett pedig egy-egy szemrevaló lány volt, akit estére a kastélyba rendelt. A falu beli legények érthető okból ezt nem nézték jó szemmel. így aztán szegény lány apjának még az a "nemes" feladat is jutott, hogy vasvillával felszerelkezve el kellet kísérni a lányt, hogy biztosan célba érjen! Ahogy koros lett, felmentés kapott a szolgálat alól és vissza költözött Teszérmajorba a lányához, Fidler Ferncné, született Nagy Mártához, ugyanis időközben a felesége meghalt. Az idős embert és fekvőbeteg lányát, Pista bácsi édesanyja ápol ta, aki ekkor 14 éves gyereklány volt. Elmondása szerint idős korában a dédpapa gyakran emlegette, hogy 1848-ban a pusztáról többen elmentek a Tímári-hegyekre háborút nézni. Ez a "háború" minden bizonnyal a móri ütkö zet lehetett, melyet Perczel Mór vívott az osztrákokkal - a té vedésjogát fenntartva - talán éppen Windischgrátzcel. Pista bácsi ezt követően már személyes tapasztalásból merítve az urasági cselédek életéről mesélt. Elmondta, hogy nem volt ám olyan rossz élete a cselédeknek, mint ahogy azt Illyés Gyu la Puszták népe című könyvében leírta, legalábbis a teszéri puszta népéé biztosan nem. Aki becsülettel helytállt, annak életminősége szinte azonos volt a faluban lakó parasztokéval. Egy cselédcsalád tarthatott egy tehenet - melyet közös istálló ban tartottak -, és minden egyéb jószágot, amit el tudott tarta ni. Járandóságuk, a konvenció a következőkből tevődött össze: kenyérgabona - melynek az őrlését, illetve malomba szállítását az uradalom fogata megoldotta -, 8 méter tűzifa, szükséges mennyiségű só, 1 hold kukoricaföld elvetve (csak munkálni kellett és a tennést betakarítani), negyedévenként fertálypénz, ingyenes orvosi ellátás. Tulajdonképpen az élethez szükséges dolgok tennényben, pénzben biztosítva voltak. Mindennek fejében becsületes munkát és helytállást vártak el. Minden november elsején - Mindenszentekkor -, az ökör (Folytatás a következő oldalon)

5 Ácsteszér Község havi lapja (Folytatás az előző oldalról) istállóban (ahol erre alkalmas tér volt) összehívták a cseléd séget, és aki az elvárásoknak nem felelt meg, eltanácsolták. Azonban az akkori időkben erre nagyon kevesen szolgáltat tak okot, így meglehetősen ritkán fordult elő. A gazdaságot az ispán vezette, akit minden héten Szombathelyre vitt a kocsis, hogy a gazdaság felügyelőjétől megkapja az esedékes hétre szóló teendőket. A cselédsors még arra is lehetőséget biztosított, hogy 1938ban a faluban bizonyos Hungler Lőrinctől házhelyet vásárol janak. Éppen azt, ahol a mostani házuk áll. Sőt nagy mennyi ségű tégla és kő is várta már az építés kezdetét, azonban köz bejött a háború, mely végigpusztított a világon, nem kímélve senkit és semmit. így esett, hogy a később építendő ház alap jául szolgáló kő, a falakat alkotó téglák is egy "magasztosabb célt" szolgálva a német tankok lánctalpai alá kerültek áttöl tés gyanánt. - De ez már egy másik történet, melyet egy kö vetkező alkalommal adunk közre. Mikolics István elbeszélése alapján: Pintér Gábor KULTÚRA Táncsics ajándéka 2007 májusában Jánoska Tiborné, budapesti lakos telefonon kereste meg Lünk György polgármestert azzal a szándékkal, hogy az ácsteszéri Táncsics Mihály Emlékmúzeumnak fel ajánljon egy szekrényt. Azt az eredeti, korabeli szekrényt, amit egykor Táncsics Mihály adott nászajándékba Zemán Já nos lányának: Zemán Eleonórának. A szekrény azóta már Ácsteszéren van, kora miatt egy kis ja vításra szorul, hogy aztán a Táncsics Mihály Emlékmúzeum ban megtekinthessék a látogatók. Bizonyára sokakban kérdések merülnek fel az olvasottakkal kapcsolatosan: Ki Jánoska Tiborné és Zemán János? Kik őrizték meg a bútort (, ami aztán elég kalandos körülmények között került Ácsteszérre.)? Miért éppen most kaptuk meg Táncsics ajándékát? A következőkben ezekről olvashatnak. Településünk híres szülöttének életét felidézve mintha az egyik legszebb magyar népmese, illetve Fazekas Mihály Ludas Matyija elevenedne meg előttünk, amelyben a meg vesszőzött jobbágyfiú megfogadta, hogy megleckézteti a fe lette hatalmaskodót. Csakhogy ehhez tanulnia kellett és vilá got látnia. Eddig a mese. A mi megpálcázott parasztfiúnk, Táncsics Mihály a valóság ban tett kemény fogadalmat, és elindult, hogy tanuljon, hogy világot lásson, és kilépjen a parasztsorból. Saját életpályáját áttekintve két fontos eseményt emelt ki, amelyek öntudatra ébredésének legmeghatározóbb állomásai voltak. Az elsőt - ácsteszériek lévén - mindannyian jól ismer jük, a második talán kevesebbeknek ismert. Az első helyszín - mint ismeretes- Ácsteszér volt, ahol a ke ményen dolgozó, béres Mihályba - testébe és lelkébe egy aránt - belevágott a hajdú suhogó mogyorófa pálcája. Itt, a kopasz-hegyi dűlőn fogadta meg, hogy többé nem megy ro botba. Ez egy olyan döntés volt a fiatal fiúban, ami aztán meghatározta egész sorsát. 5. oldal A második helyszín: Izsák volt. Itt nyílt meg előtte a nagyvi lág, és tudatára ébredt ember voltának. Valamikor itt kezdődött a mi szekrényünk története is, amely mára már nem csupán egy szekrény, nem csupán egy bútor darab, hiszen története van. Táncsics Mihály tanítóskodása során 1822-től 1824-ig Izsá kon tartózkodott. "Itt új világ nyílt meg előttem, szép remény kelt keblemen"- írta maga Táncsics. Az izsáki iskolamester: Zemán János volt. "Szembeötlő volt rám nézve, most először az izsáki kántornál kis könyvtárt láthatnom, holott azt hittem, hogy csak papnak való a könyv...0 nem végzett ugyan latin iskolát, de azért sok ismerettel bírt, miket könyveiből merí tett. Csakhamar átláttam, mily haszna van a könyveknek, az ő feje az enyémhez káptalan vala. Mennyire csodálkoztam, mikor oly dolgokról beszélt, mik ismeretlen világok voltak"így idézi fel Táncsics Életpályám című művében Zemán Já nost. Zemán János kántortanító fogadta fel tehát Táncsicsot, aki a maga korában az egyik legkülönb népnevelő volt. Táncsics annyi könyvet még a plébánosoknál sem látott, mint Zemán Jánosnál. E könyveknek köszönhetően tágult ki előtte a látó határ, e könyvekből kezdte magába szívni a tudás és művelt ség vágyát. Nem véletlen tehát az, hogy nagyon jó barátság is fűzte őt Zemán Jánoshoz. Amikor Táncsics otthagyta két év után Izsákot, akkor is tudta, hogy Zemán bácsi mindig tárt karok kal fogadja. Barátságukat bizonyítja, hogy amikor Zemán János lánya: Zemán Eleonóra első házasságát kötötte, Táncsicstól egy szekrényt kapott nászajándékba. Ez az a szekrény, amit a mai napig megőriztek a leszármazottak. Zemán János lánya: Zemán Eleonóra. Zemán János unokája: Szikora András.Zemán János dédunokája: Szikora Mária, később Rácz Lajosné. Zemán János ükunokái: Rácz László és Rácz Julianna, ké sőbb Dabi Istvánné: a Táncsics szekrény adományozója. Zemán János ükunokája: Dabi Istvánné elhalálozása után Já noska Tiborné, Rácz László lánya segítségének köszönhető en került Tassról Táncsics ajándéka Ácsteszér tulajdonába. Táncsics ajándéka, Táncsics szekrénye tehát a szülőfaluba került. A bútornak története van, és a kissé kalandos rátalálás és szállítás egy másik történetet juttat eszünkbe, llf- Petrov Tizenkét szék című művében is egy bútor, egy olyan szék nyomába eredtek, amelyben elrejtve kincseket reméltek. A kincs létezett, csak mire rátalált Ippolit Matvejcvics, addigra "más emberek szolgálatába szegődött": a kincsből falak, tor natermek, forgószínpados színház, könyvtárszoba, modellező műhely, sakkszoba lett. Hasonlóképpen kalandos körülmények között találtunk rá a mi "kincsünkre": a szekrényre, ami megmaradt az idők folya mán, és most mindannyiunk "szolgálatába szegődik" azzal, hogy múzeumi tárggyá válik. (Köszönhetjük ezt - természe tesen az adományozó családon kívül- Lünk György polgár mesternek, Ruff Tamásnak és Gurdon Andrásnak.) Reméljük, hamarosan láthatjuk a Táncsics Mihály Emlékmú zeumban. Borbély Ilona

6 6. oldal Ácsteszér község havi lapja FOZESI TANÁCSOK Sajtos csirkemell Hozzávalók: 1 kg csirkemell, 40 dkg füstölt sajt (fele lehet trappista), 4 db tojás, liszt a panírozáshoz, 2 pohár tejföl. Elkészítés: A csirkemellből szeleteket vágunk. Kiklopfoljuk, besózzuk, majd lisztbe, tojásba és reszelt sajtba forgatjuk. Vajjal kikent, tűzálló tálba helyezzük az elkészített szeleteket úgy, hogy mindegyik sort tejföllel meglocsoljuk, és vajdarab kát teszünk a szeletekre. A maradék tojást, sajtot, tejfölt a tál tartalmára tesszük, lefed jük és közepesen meleg sütőben kb. 50 percig, majd fedő nél kül még 10 percig sütjük. Jó tanács: ha a húst egy éjszakát fokhagymás tejbe áztatjuk, nagyon finom porhanyósra sül. Bata Lászlóm HÁZUNK TÁJA A nagyon száraz, meleg nyár után itt az ősz, a szőlő, a gyü mölcs és más növények betakarítási ideje. Augusztus hónap második felében bekövetkezett esőzések (86 mm) különösen a szőlőtermelők várakozásait rontották. Bár a meleg időjárás következtében az érés felgyorsult, az esőzések viszont ked veztek a rothadást előidéző gombáknak. Különösen a vékony héjú fajtákat (Ezerjó) érintette ez érzékenyen. Emiatt alacso nyabb, cukorfoknál kezdődik a szüret. Bízom abban, hogy a szőlőtermelő gazdák az utolsó permetezés után meg tudták tartani a napos várakozási időt, és a borkészítés ben nem akadályozza munkájukat, a szermaradvány az erje dést nem hátráltatja kedvezőtlenül. A másik nagyon fontos gyümölcsünk a szilva, melynek be takarítása is javában folyik. A Kárpát-medencében őshonos szilvafajok, köztük a legendás hírű és kiváló, fűszeres ízű a Besztercei fajta, de a kutatók már újabb fajtákat is meghono sítottak hazánkban (Stanley, Debreceni muskotály stb.). A szilva az alma után a legfontosabb gyümölcsünk. Amíg a kaj szi tíz év átlagában a fagyok miatt 3-5 alkalommal hoz meg felelő termést, az őszibarack is áldozatul eshet a fagyoknak, addig a szilva évről évre rendszeresen és bőven terem. Ha már a szilva is elfagy, nagy baj van. Gyümölcse sokféle mó don tartósítható. Fagyasztva gombóc-alapanyag, felezetten befőttbe való. A rumos szilva vagy a vörösborban érlelt szil va különleges csemege. Mindennaposán aszalva vagy lekvár ként fogyasztjuk. A jól érett szilvából készül a valódi szilvapálinka, mely ma már hungarikum. További gyümölcseink az őszi málna, amely együtt érik a tüskétlen szederrel. Nagy termésre képes, ha megfelelően gondozzuk, öntözzük és trágyázzuk. Beltartalmi értékeik jók, magas C-vitamin tartalma miatt egész télen elláthatja a csalá dot, ha fagyasztva mélyhűtőben tároljuk. E gyümölcsöknél fontos, hogy még e hónapban a letermett vesszőket eltávolít suk, ezzel elejét vesszük a gombás fertőzéseknek. Értékes gyümölcsünk a körte. Korai fajtái már nyáron lete remnek, de az értékesebbek most érnek. A körte vízigényes növény, száraz talajon a gyümölcsök kicsik maradnak, és sok bennük a kősejt. Községünkben a múlt század elején ültetett körtékből is található még néhány fajta fája. Kiváló ízűek, és az idősebbek még ma is keresik (Búzával érő, Zabbal érő stb.). Ma már a zömében friss fogyasztásra és rövidebb ideig való tárolásra alkalmas fajták, kései érésű fajták a jelentőseb bek. Új ültetvényekben, de házi kertekben is gyakori és kedvelt a Vilmoskörte, a Clapp kedveltje. Népszerű a Bosc kobak, és kiváló csemege az Ilonka és a Kálmán körte. A körtéknél a nagy veszélyt a tűzelhalás jelenti. Ezért, ha varasodás és kör terozsda ellen permetezünk, a réztartalmú szereket helyezzük előtérbe. Ha az idő engedi, még szeptemberben is kiülünk a zöld nö vényekkel körbeültetett kertbe. Ahhoz, hogy ezt jövőre is megtehessük, szeptemberben el kell kezdenünk a fenyők, örökzöldek ültetését. A most elültetett növények a fagyokig még meggyökeresednek, így eredésük biztosabb a később telepítetteknél. Örökzöldeket lehetőség szerint árudában vásároljunk, ahol jól lehet válogatni és szakszerűbb az ültetésre előkészített nö vények csomagolása, és a szaktanácsadás is jobb. Az ültetésre szánt örökzöldek földlabdáját műanyaghálóba, dróthálóba vagy szerves anyagból készült zsákvászonba cso magolják. Tudjuk, hogy az utóbbi kettőt a növénnyel együtt a kiásott ültetőgödörbe tehetjük. Ültetés után a földlabda körü li földet jól kell tömöríteni, majd folyamatosan öntözni, hogy a gyökérzet az új talajban is megköthessen. Az ültetőgödör talaját érdemes takarni szerves trágyával vagy komposzttal, esetenként karózni a magas növésű növényt. Ilyenkor a karót mindig ferdén kell a talajba ütni (60 o-os szögben), hogy a földlabdát ne rongálja. A növényt rugalmas, gumiszerű anyaggal rögzítjük, hogy a téli szeleknél a kéreg ne sérüljön meg. Ha termesztőedényben vásároltuk az örökzöldet, ültetéskor annak talaját is - lehetőleg egyben - a növénnyel együtt te gyük át az ültetőgödörbe. Fontos tudni, hogy a növények ültetésekor se műtrágya, se szer ves trágya ne kerüljön közvetlen a gyökérhez. A túlzott trágyá zás is veszélyes, mert kiégeti a növényt, azaz elvonja a vizet. Liebmann Károly OLVASÓINKTÓL Szeptember Ez a hónap több szempontból is érdemes a figyelmünkre. Lé vén az első "ember"-es hónap, így évszakváltó szerepe sem el hanyagolható, ám nevének hallatán legtöbbünknek mégsem ez jut először eszébe. Vannak, akiknek az iskolacsengő hívó hangját hozza el, füg getlenül attól, hogy a katedra melyik oldalára hivatott. Mindig van olyan, akinek ez az első napja, az első éve, legyen akár oktató vagy tanuló. A szorongó kétely egyformán társul sze gődik. Vajon milyen lesz az első év? Vajon mit hoz az új tan év? Kérdés kérdés hátán diáknak, szülőnek, pedagógusnak egyaránt, amire csak a jövő adhat választ. Az a jövő, melynek titkát mindannyian félve fürkésszük. (Folytatás a következő oldalon)

7 , Ácsteszér község havi lapja (Folytatás az előző oldalról) Vannak, akiknek ez a hónap a szüret közeledtét jelzi. A szüret szónak van a magyar nyelvben bizonyos ünnepi felhangja, hi szen egy munkás folyamatnak a kellemes végét, a termés be takarításának az idejét jelzi. E szó hallatán mégis szinte min denki a szőlőszüretre gondol, és képzeletében egy napsütéses domboldal jelenik meg, ahol az ősz meleg színeiben pompázó szőlősorok között víg kedélyű, pöttyös kendőjű fehérnépek hajlongnak, puttonyos legények sürögnek-forognak. A pince előterében a nagykádon keresztbetett daráló fogaskerekei ví gan duruzsolnak, ahogy a tölcsér mohón nyeli a színes bogyójú termést. A szőlőprésből folydogál a "hegy leve", hogy azu tán piros pántos tölgyfahordóba kerülve megerjedjen és aranysárga nemes itallá szelídüljön. A kételyek azonban a szőlősgazda szívét sem kerülik el. Va jon milyen lesz az idei termés? A verejtékes hétköznapok meghozzák-e a remélt eredményt és minőséget? Ám a tágra nyitott présházajtók álmos kitárulkozással, némán szemlélik a készülődést, feleletet nem adnak... Vannak, Magyarországon éppen en, akiknek ez a hó nap az ezer színben pompázó, szarvasnásztól hangos őszi er dőt jelenti. A vadászünnepnapokat! Minden vadász dédelge tett álma bőgés idején szarvasbikát elejteni. Ez a sóvárgó kép zelet örökös tárgya. Vajon mit ígér ez a szeptember? Kit tisz tel meg kegyével Diana istenasszony? Sikerül-e az első... a második... esetleg a sokadik? Szeptemberben ezek a kételyek szorongatják a vadászszíveket. Az első nap az iskolában, az első értékelés, később az első szerelem, az első szüret, az első pohár bor, az első vad, soha nem felejthető emlékként mind-mind a szívünkbe lopódznak. Ők az elsők, a meghatározók. Az utána következők lehetnek bármilyen szépek, bármilyen jók, már nem lengi körül őket az elsőség bódító varázsa. A sors megajándékozott azzal a fantasztikus élménnyel, hogy a bakonyi erdőben szarvasnász idején, szeptember hónapban én is elejthettem azt a bizonyos első szarvasbikát, melynek emléke 25 év távlatából is fényesen ragyog. Gr. Széchenyi Zsigmond szerint mi vadászok olyan szellemi kérődzők va gyunk, miszerint minél többször "újra rágunk" egy-egy szép emléket, annál jobban "ízlik", annál jobban tetszik. Ez való ban így van, azonban a negyedszázados évforduló önmagában is elég ok, hogy a varázslatos eseményt felidézzem. Abban az időben honi vadász szarvasbikát nem lőhetett. A kényszer törvénye volt ez. Minden "piacképes" egyedet kül földi bérvadászokkal kellett meglövetni, hogy a társaság anyagi helyzete ne váljon instabillá. Bizonyos tartalékok kép zése után felmerült az igény, hogy ha korlátozott számban is, még ha kisebb aganccsal rendelkezőt is, de mi is hadd lőhes sünk szarvasbikát! Az 1982-es év volt az első, amikor sok-sok vívódás után öt vadásztárs kapott arra megtisztelő és irigyelt lehetőséget, hogy selejt szarvasbikára emelhesse a fegyverét - meghatáro zott helyen és módon, 6 kg-ban limitált agancssúlyig. Legna gyobb örömömre a "kiválasztottak" között voltam én is. Hal latlan lehetőség volt ez! A külföldieket kísérve hányszor képzeltük el sóvárogva és irigykedve, hogy mi lenne, ha egyszer mi kanyaríthatnánk a hátunkra a fegyvert bikavadászatra indulva! Hányszor és 7. oldal hányszor hallottam álmaink vadját felsőfokú jelzőkkel illetni, miszerint ő a magyar erdők koronás, fenséges és királyi vad ja. Hányszor és hányszor csodáltam meg magam is a termé szet eme remekművét, aki évenként egyszer behódol a gének mindent elsöprő parancsának: az örökítés, a faj fennmaradás ősi törvényének. És ahogy ezt teszi, az valóban királyi és va lóban fenséges. Ezt az állapotot hívjuk mi vadászok szarvasbőgésnek. Egyrészről mennyi harcot, küzdelmet, diadalt, vereséget, el múlást és új életet foglal magába ez a kifejezés! Másrészről milyen kiváltságos élményt, varázslatot, testet-lelket felemelő gyönyörűséget nyújt a zsákmányszerző ember, a vadász szá mára! Szeptember elején próbálkoztam először Endre barátom kísé retében. A szarvasbőgéstől hangos erdőjárás magában is a csodát jelentette, de a hőn áhított eredmény még váratott ma gára. Egy hét múlva újra próbálkoztunk. Reggel a Hidegérben kísérleteztünk. Láttunk is bikákat, de egyik sem az én "kate góriám" volt. Dél körül a vadásztanyára vendég érkezett a párom személyé ben, akit feltehetően a női kíváncsiság hozott ki, hogy vajon mire mentünk nagy felbuzdulásunkban. Látva a lógó orrunkat, lazán felénk dobott egy fricskát: - Na,... majd elmegyek én veletek, aztán meglőjük azt a bikát, ha már ti nem bírtok vele! - Abban maradtunk, hogy a vadaskapui lucernaföld szélében lévő lesre ülünk fel. Miután a feleségemet beöltöztettük "vadásznak", hármasban elindul tunk. Egyikünk sem rajongott az ötletért, hogy velünk tart, de nem akartuk megsérteni, hagytuk, hadd jöjjön! A szóban for gó lesnek elég terebélyes kosara volt, így három ember szá mára is kényelmet nyújtott. Szélcsendes, napsütéses, békességes, igazi őszi délután volt. Semmi nem jelezte, hogy az erdő mélyén már megfeszülni ké szülnek az inak, hogy a hűvös este eljöttével a daliák ismét megvívják aznapi harcukat, ahogy azt már évezredek óta teszik. A természet örök körforgásában a szeptember hónap egyrészt az elmúlás hónapja, hiszen a lombkorona, az aljnövényzet, a vegetáció megkezdi haldoklását; másrészt a zord tél elmúltával az ősszel lehullott levelek humuszából új élet sarjad. Erihez hasonlóan az erdő koronás lakói is eleget tesznek a ter mészet hívó szavának, és betöltik funkciójukat. Lesz, akinek a hulló falevél szerepe jut, míg mások az új élet sarjadásában működnek közre. Hogy ki milyen szerepre hivatott, ezt kell most eldönteniük, erről szól a harc. Idáig jutottam a csendes elmélkedésben, amikor a nejem hozzám hajolva a fülembe le helte, hogy "ott a bika"... Felkaptam a fejem, és megláttam ál maim szarvasát teljes fenséges valójában. A lucernaföld balol dali szegélyén húzódó égeresből szaladt ki peckesen, erőtől duzzadóan. Horpasza lüktetett az iramodástól. Az egész jelen séget uralta a vad birtoklási vágy, a felkorbácsolt ösztön. Mi után kiparádézta magát, a napsütéses oldalban leheveredett. A lesről ebben a helyzetben csak az agancsa volt látható, így nyugodtan megvizsgálhattuk. Páratlan tízes, a bal oldali szá rán a jégág törött, kb. hét éves... lőhető... - állapítottuk meg. - Most mi legyen? - néztem kísérőmre tanácstalanul, mivel a hirtelen jött lehetőségtől gondolkodni sem tudtam, csak re megtem, mint a nyárfalevél. - Mi ketten leszállunk, az erdő szélén lejjebb csúszunk, hog (Folytatás a következő oldalon)

8 8. oldal Acsteszér község havi lapja (Folytatás az előző oldalról) közelebb kerüljünk hozzá. Aztán majd meglátjuk! - instruált a "hivatásos". Lassan, lépésről-lépésre óvatoskodtunk. A szélső fához érve meglepve láttuk, hogy a bika közben felállt, és tőlünk úgy száz méterre, ugrásra készen, felénk fordulva figyel. Társam bíztatására, hogy "lőjj már, mert elugrik," a szügyére tettem a szálkeresztet. Amikor elugrási szándékkal megfordult, abban a pillanatban elhúztam a ravaszt. Minden jelzés nélkül az égeres felé iramodott, majd a bukkanó után eltűnt a szemünk elől. Futva szaladtunk utána. Abban a pillanatban láttam meg újra, amikor elvágódott a fasortól néhány lépésnyire. Látva, hogy a bika elesett, leszakadt rólam az összes feszültség. Valami eufórikus érzelmi szökőár kerített hatalmába. Csak rohantam, rohantam a bika felé. Hozzáérve el sem akartam hinni, hogy ez valóság. Alig tudtam betelni a rám törő ismeretlen élménnyel. Csak eszementen ölelgettük egymást Endrével, és a szerencsénket valóban meghozó párommal, akik részesei voltak ennek a felemelő pillanatnak, és osztoztak velem ebben a földöntúli boldogságban. Megajándékozott még az élet egynéhány szarvasbika elejtésének a gyönyörűségével. Némelyiknél voltak az elsőnél sokkal kalandosabb körülmények is, de azt a testet-lelket átjáró, zsigerekig hatoló "mennybemenetelt" csak az elsőnél éltem át. Áldassék érte a Bakony és annak néhai fenséges lakója! Ma, amikor c sorokat papírra vetem, és a szinte napra pontosan negyedszázados emlékről leverve a port felidézem az eseményt, egészen más érzések vesznek körül, mint a megtörténtekor. Idősebb koromra a fiatalos vehemenciát levetve érzelmesebb, a természet szépségeit sokkal inkább elfogadó, befogadó, sem mint azt alakító emberré lettem. Mennyivel kihívóbb, követelőzőbb, kegyetlenebb a fiatalság filozófiája! Legyen az ember vagy állat. Nem kérnek, csak elvesznek: lehetőséget, élményt, életteret és olykor életet. Aztán a fiatalokból csendes öregek lesznek. Félrehúzódnak a törtető titánok elől. A visszarakott, öreg bika az erdő csendes zugába, az őszülő halántékú jáger a kandalló melegéhez. Szívükben béke van. A harcot megharcolták. Csak olykor rémlik fel a távoli múltból, egy ifjú titán emlékképe, aki nem kért... csak elvett... lehetőséget,...élményt,...életteret,...és olykor életet... Pintér Gábor Itt van az ősz... Véget ért a hosszú, forró nyár, mindenki visszatért a hétköznapok monoton körforgásába. Elkezdődött több ezer diák számára az iskola. De a sok jó nyári kaland, a szép nyár emlékek jól jönnek majd hideg téli baráti vagy családi estéken a kandalló mellett. Mint minden évszaknak, az ősznek is megvan a saját, jellegzetes szépsége. Hiába hívják szomorú évszaknak, az elmúlás évszakának, nekem mégis az egyik legszebb időszakom az év négy átváltozásából. Az. a sok gyönyörű színes levél, a kellemesen enyhe napfény, séták őszi délutánokon a lehullott avaron lépkedve. És a szőlőszüret... Köszöntsük együtt az őszt! "Őszi szél borzolta Jak, Száz kopár oly minden ág. Mintha hívnák mind a nyárt, Tagadják az elmúlást, És a nyár zöld búcsúját. Még néhány makacs levél, Ellenáll, ha fúj a szél. Naptól várnak biztatást, Isszák bágyadt sugarát, Nem hiszik a változást." (Gábor S. Pál - Tardos Péter: Himnusz a nyárhoz. Részlet) Csóré István KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK BOLTOK, VENDÉGLŐ, FODRÁSZ... Nyitva tartás: Ruff-bolt: hétfő: kedd-péntek: szombat: Fagyizó: Erzsébet vendéglő: Fodrászat: Ruff Ilona Benzinkút: hétfő-szombat: vasárnap: Orvosi rendelés: Rendel: Dr. Alföldi Ferenc hétfő: 12 órától csütörtök: 8 órától hétfő-vasárnap: hétfő-szombat: vasárnap: hétfő: kedd: szerda csütörtök: zárva péntek: A többi napon Súron van rendelés. Acsteszér község havi lapja Kiadásért felel: Önkormányzat, Acsteszér Szerkesztők: Borbély Ilona, Gurdon András Nyomda: Multi Grafi Kft Nagyigmánd Készült: 100 példánybán

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 11-14 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete,

Részletesebben

FÉNYHÁLÓ Spirituális Magazin TEREMTÉSEINK TISZTA ÍGÉRETE

FÉNYHÁLÓ Spirituális Magazin TEREMTÉSEINK TISZTA ÍGÉRETE Szeretettel köszöntelek kedves Olvasó! 2015. XI / 31. szám November hónap - érzésem szerint - a letisztulást, az átláthatóságot, és az elcsendesedést hozza el számunkra, amire szükségünk is van, hiszen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen?

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 2. Péter vett 3 dm gatyagumit, de nem volt elég, ezért vissza ment a boltba és vett még 21 cm-t. Hány cm-t

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám 2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám A címlapot illusztrálta: Bíró Viktória, 7 éves Kalendárium anuár - Bol dog as szony ha va, Télhó Túl az ünnepeken eljött

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 1. SZÁM TARTALOM

LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 1. SZÁM TARTALOM LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. ja nu ár 31. Oldal Oldal TÖRVÉNYEK 2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. kör le vél a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

borszőlők vörös fajták:

borszőlők vörös fajták: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. borszőlők fehér fajták: Bianca Chardonnay Cserszegi fűszeres Irsai Olivér Leányka Nemes olasz rizling Olasz rizling Ottonel muskotály Rizlingszilváni

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben