TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS"

Átírás

1 TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyva a 11/2008. (IV. 25.) számú Önk. Kt. rendelettel 1118 Budapest, Somlói út 5/b, II.4. Telefon/fax: (36-1)

2

3 TARTALOMJEGYZÉK GYÖMRŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzata Gyömrő Övezeti Terve M= 1:4000 Gyömrő Városközpont Szabályozási terve M= 1:2000 Budapest, május

4 Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (IV. 25.) számú rendelete Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdésének c) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotja Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: GYÉSZ) és jóváhagyja a városközpont szabályozási tervét. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. (1) A rendelet hatálya Gyömrő Város közigazgatási területére terjed ki, kivéve - a Kőhatár melletti (4601 jelű összekötő út, a szennyvíztisztító telepet feltáró 060/12 hrsz-ú út által feltárt) területet (szabályozási terve elfogadva a 27/2005. (IX.15.) önk. rendelettel) és - a Kóczán úti (Nefelejcs-Kóczán-Dózsa Gy. utcák által határolt) területet (szabályozási terve elfogadva a.. önk. rendelettel). (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK előírásait e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. (3) A GYÉSZ mellékletei: a) 1. számú melléklet: övezeti térkép M=1:4000, b) 2. számú melléklet: városközpont szabályozási terve M=1:2000, c) 3. számú melléklet: Gyömrő város közigazgatási területén lévő, helyi egyedi védelem alatt álló építmények jegyzéke, d) 4. számú melléklet: Fogalom meghatározások. (4) A GYÉSZ függelékei: (a) 1. számú függelék: Gyömrő város területén található régészeti lelőhelyek jegyzéke, (b) 2. számú függelék: Gyömrő város igazgatási területén lévő országos védelem alatt álló építmények jegyzéke, (c) a védett láp területére eső telkek helyrajzi számai, (d) nagy létszámú állattartó telep létesítési feltételei. (1) Gyömrő Város Földhivatal által nyilvántartott belterületi határvonalát, építési övezeteit és övezeteit az övezeti térkép jelöli. 2. (2) A közművek elhelyezésénél a közmű-elhelyezési szabvány, illetőleg egyéb esetekben a vonatkozó külön jogszabályokban megállapított védőtávolságok figyelembevételével kell eljárni. (3) Építményt közterületen elhelyezni csak a tűzvédelmi szakhatóság által előírt tűztávolság megtartásával lehet. A közterületi építmények építménymagassága nem érheti el a környezetében elhelyezkedő építmények építménymagasságát. Építési anyagok céljára csak természetes anyag használható. (4) Az építési engedélyezést megelőzően elvi építési engedélyben kell tisztázni: 1

5 a) egy telken több épület építése esetén az ingatlanon elhelyezhető építmények számát és helyét az építési helyen belül; b) helyi értékvédelmi területen a kialakult városkép védelme, a környezethez történő csatlakozás, illetve illeszkedés módját, az építmény tömeg- és homlokzatképzését, a tömör és az áttört homlokzat-felületek arányát, a jellemző homlokzati és fedési anyag-használatot, a színezés módját; c) közparkban építmény elhelyezése során az építmény helyét és az illeszkedés szabályait. Az elvi építési engedélyezési dokumentációhoz kertészeti tervet is kell csatolni; d) az általános mezőgazdasági terület övezeteiben a nagy létszámú állattartó telep, továbbá bármely gazdasági épület létesítését, ha az alapterületük a hozzájuk tartozó udvarral (művelésből kivett területtel) együtt eléri a 6000 m 2 -t. Elvi építési engedélyben kell tisztázni a beépítés és a táji illeszkedés szabályait (4. sz. függelék 1. pont). e) közterület alá nyúló építményrész építése, átalakítása esetén az aláépítés mértékét; f) A közterületen pavilon jellegű építmény elhelyezési feltételeit elvi építési engedélyezési eljárásban kell tisztázni. A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI Általános előírások 3. (1) A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe soroltak: a) kisvárosias lakóterület (Lk), b) kertvárosias lakóterület (Lke), c) falusias lakóterület (Lf), d) településközpont vegyes terület (Vt), e) gazdasági terület (Gksz, Gip), f) üdülő terület (Üü) g) különleges terület (K). (2) A beépítésre szánt területeken a beépítés feltétele a teljes közművesítettség, annak megvalósulásáig azonban az illetékes hatóságok által elfogadott egyedi közmű is alkalmazható. (3) A beépítésre szánt területek telkeinek zöldfelületét úgy kell kialakítani, hogy a telekterületre az övezeti paraméterekben előírt zöldfelületi arány a használatba vételig kialakuljon. Az előírt zöldfelületi minimum-érték, illetőleg a kötelező ültetés növényanyaga tetőkertek, zöld homlokzatok létesítésével az OTÉK szerint csökkenthető. (4) A beépítésre szánt területeken a telekhatártól számított legkisebb ültetési távolság: 3,0 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb cserje esetén 3,0 m, 3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint cserje esetében 1,5 m. (5) A beépítésre szánt területeken az állattartó épületek védőtávolságát az állattartásról szóló, hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell meghatározni. (6) Az új és az átépülő lakóházak esetében a kialakult lakóterületeken az utcaképbe történő illesztést az engedélyezési tervben a szomszédos 3-3 lakóház feltüntetésével kell bemutatni. (7) Kisvárosias lakóterületen maximum 6 lakás, kertvárosias lakóterületen maximum 2 lakás építhető telkenként. 2

6 (8) A magas talajvíz-állásos, mélyfekvésű területre építkezni csak hidrogeológiai és geotechnikai szakvélemény alapján szabad, az abban előírtak kötelező betartása mellett. Lakóterület 4. (1) Lk kisvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke kialakult. - A megengedett legnagyobb építménymagasság kialakult. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 40 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. (2) Lk-2 kisvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe minimum 1000 m2 - A beépítési mód oldalhatáros. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 méter. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. (3) Lke-tn kertvárosiasépítési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Utcai homlokzatmagasság: maximum 4,5 méter. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 80 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Építési hely határa: a telek homlokvonalától 60 m-ig. A telek fennmaradó területe be nem építhető kert-rész. - Épület karaktere oromhomlokzatos, utca tengelyére merőleges gerincű tetőidommal. (4) Lke-tk kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. (4) Lke-te kertvárosias építési övezet (műemlék magtár telke) - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód szabadon álló - A megengedett beépítettség mértéke kialakult. - A megengedett legnagyobb építménymagasság kialakult. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 70 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. 3

7 (5) Lke-1 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Építési hely határa: a telek homlokvonalától 40 m-ig. A telek fennmaradó területe be nem építhető kert-rész. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. (6) Lke-2 kertvárosias építési övezet A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Építési hely határa: a telek homlokvonalától 40 m-ig. A telek fennmaradó területe be nem építhető kert-rész. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. (7) Lke-3 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. (9) Lke-4 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód zártsorú. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 60 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 20 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. (9) Lke-5 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. 4

8 (10) Lke-6 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe minimum 750 m2. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. (11) Lke-7 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe minimum 900 m2. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Építési hely határa: a telek homlokvonalától 40 m-ig. A telek fennmaradó területe be nem építhető kert-rész. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. - Az előkert mérete 3,0 méter. - A tetőidom oromhomlokzatos. (12) Lke-8 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe min m2, 1 lakásra minimum 450 m2 telekterület jár. - A beépítési mód csoportos. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. - Az előkert mérete 3,0 méter. (13) Lke-9 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe minimum 450 m2. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. - Az előkert mérete 3,0 méter. - A tetőidom utca tengelyével párhuzamos gerincű. (14) Lke-10 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe minimum 700 m2. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. - Az előkert mérete tájolás szerint, északi utcafronton 3,0 méter, déli utcafronton 12,0 m. - A tetőidom utca tengelyével párhuzamos gerincű. (15)Lf falusias építési övezet - A kialakítható telek területe legalább 1500 m2. - A beépítési szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4.5 m. 5

9 - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50%. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. Településközpont vegyes terület 5. (1) Vt-1 településközpont vegyes építési övezet (igazgatási, művelődési, kulturális létesítmények) - A kialakítható telek területe 2000 m2-nél kisebb nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 60%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 20%. - A előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Az épületek utcafrontján a tető kialakítását a szomszédos épületek tetőmegoldásaival összhangban, az utcaképbe illeszkedően kell megoldani. - Új építmény esetén térszin alatt kell kialakítani a szükséges gépkocsi tárolót, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő funkciót. A szint alatti beépítés legfeljebb 70% lehet. (2) Vt-2 településközpont vegyes építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 60%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 10%. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Az épületek utcafrontján a tető kialakítását a szomszédos épületek tetőmegoldásaival összhangban, az utcaképbe illeszkedően kell megoldani. (3) Vt-3 településközpont vegyes építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult. - A beépítési mód zártsorú. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 60%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 10%. - A előkert mérete 0 méter. - Az épületek utcafrontján a tető kialakítását a szomszédos épületek tetőmegoldásaival összhangban, az utcaképbe illeszkedően kell megoldani. - A csatlakozó új épület(rész) zárópárkánya (ereszvonala) a csatlakozástól számított 3 méteren belül maximum 0.8 m-rel lehet alacsonyabb, illetve - városképileg indokolt esetben - magasabb a csatlakozó meglévő épület megfelelő eleménél. A további homlokzati szakasz magassága nem lépheti túl a magasabb csatlakozási értéket; - új vagy átalakított magastető látványának csökkentenie kell a szomszédos épületek takaratlan tűzfalainak felületét. - A lakások elhelyezését a földszinten kerülni kell. - A szükséges gépjárművek elhelyezését telken belül kell megoldani. A gépjárműves megközelítés érdekében minimálisan 4,5 m-es áthajtót kell biztosítani a parkolóhoz. - A földszinten, a telek homlokvonalán bármely lakótól eltérő funkció esetén árkádot kell kialakítani. Az árkád minimális szélessége 3 m. 6

10 (4) Vt-4 településközpont vegyes építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult. - A beépítési mód zártsorú. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 60%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 10%. - A előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Az épületek utcafrontján a tető kialakítását a szomszédos épületek tetőmegoldásaival összhangban, az utcaképbe illeszkedően kell megoldani. - A csatlakozó új épület(rész) zárópárkánya (ereszvonala) a csatlakozástól számított 3 méteren belül maximum 0.8 m-rel lehet alacsonyabb, illetve - városképileg indokolt esetben - magasabb a csatlakozó meglévő épület megfelelő eleménél. A további homlokzati szakasz magassága nem lépheti túl a magasabb csatlakozási értéket; - új vagy átalakított magastető látványának csökkentenie kell a szomszédos épületek takaratlan tűzfalainak felületét. - A lakások elhelyezését a földszinten kerülni kell. - A szükséges gépjárművek elhelyezését telken belül kell megoldani. A gépjárműves megközelítés érdekében minimálisan 4,5 m-es áthajtót kell biztosítani a parkolóhoz. - A földszinten, a telek homlokvonalán bármely lakótól eltérő funkció esetén árkádot kell kialakítani. Az árkád minimális szélessége 3 m. (5) Vt-5 településközpont vegyes építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult. - A beépítési mód zártsorú. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60%. - A előkert mérete 5,0 méter. - Építési hely határa: a telek homlokvonalától 40 m-ig. A telek fennmaradó területe be nem építhető kert-rész. - A beépítés során a környező telek- és beépítési struktúrára az épület homlokzati- és tömegtagolásával utalni kell. - Az épületek utcafrontján a tető kialakítását a szomszédos épületek tetőmegoldásaival összhangban, az utcaképbe illeszkedően kell megoldani. - A csatlakozó új épület(rész) zárópárkánya (ereszvonala) a csatlakozástól számított 3 méteren belül maximum 0.8 m-rel lehet alacsonyabb, illetve - városképileg indokolt esetben - magasabb a csatlakozó meglévő épület megfelelő eleménél. A további homlokzati szakasz magassága nem lépheti túl a magasabb csatlakozási értéket; - új vagy átalakított magastető látványának csökkentenie kell a szomszédos épületek takaratlan tűzfalainak felületét. - A lakások elhelyezését a földszinten kerülni kell. Gazdasági terület 6. (1) Gksz-1 kereskedelmi, szolgáltató építési övezet A kialakítható telek területe 4000 m2-nél kisebb nem lehet. A beépítési mód szabadon álló. A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 40%. A megengedett legnagyobb építménymagasság 9,0 m. 7

11 Az előírt zöldfelület mértéke legalább 30% (ezen belül a telekhatár mentén kötelezően fa- és cserjesor telepítendő). Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. (2) Gksz-2 kereskedelmi, szolgáltató építési övezet A kialakítható telek területe 3000 m2-nél kisebb nem lehet. A beépítési mód szabadon álló. A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 40%. A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. Az előírt zöldfelület mértéke legalább 30% (ezen belül a telekhatár mentén kötelezően fa- és cserjesor telepítendő). Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. (4) Gip ipari gazdasági építési övezet A kialakítható telek területe kialakult szerint. A beépítési mód szabadon álló. A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30%. A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke 30% (ezen belül a telekhatár mentén kötelezően fa- és cserjesor telepítendő). - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Az övezetben a lakóterületre vonatkozó környezetterhelési határértékeket kell biztosítani. (5) Ge erdőgazdasági üzemi gazdasági terület építési övezet (az erdő- és vadgazdálkodással összefüggő építmények elhelyezése céljából kijelölt terület) - Az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás üzemi építményei, erdészház, vadászház és az erdőhöz kötődő turisztikai építmények helyezhetők el. - A kialakítható telek területe minimum 5000 m2. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke 50% (ezen belül a telekhatár mentén kötelezően fa- és cserjesor telepítendő). - Építési hely határvonalai: elő-, oldal- és hátsókert m. (6) Gm mezőgazdasági üzemi gazdasági terület (a művelésből kivett mezőgazdasági majorok és mezőgazdasági üzemi jellegű építmények elhelyezése céljából kijelölt terület) - A területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás üzemi építményei helyezhetők el. Elhelyezhetők még az előzőekben felsorolt építményekkel közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, továbbá szolgálati lakás is. - A kialakítható telek területe minimum 3000 m2. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke 30% (ezen belül a telekhatár mentén kötelezően fa- és cserjesor telepítendő). - Építési hely határvonalai: elő-, oldal- és hátsókert m. 8

12 Üdülő terület 7. (1) Üü-1 üdülőházas építési övezet - A kialakítható telek területe minimum 2000 m2. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 70 %. - Az előkert mérete legalább 20,0 méter. - A hátsókert mérete legalább 10,0 méter. - A 8. sz. régészeti lelőhelyen a telekalakításhoz ki kell kérni a KÖH előzetes szakhatósági állásfoglalását. - A telekalakítást megelőzően a területen lévő régészeti lelőhely megelőző feltárását egy ütemben kell elvégezni. (2) Üü-2 üdülőházas építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 70 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. Különleges területek 8. (1) Kt temető építési övezet területén csak a rendeltetésüknek megfelelő építmények helyezhetők el a következő feltételekkel: - A telek területe kialakult. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke 40 %. (2) Ksp sportterület építési övezetbe a nagy kiterjedésű sportolási célú területek tartoznak. - Az építési övezet területén elhelyezhetők: sportolási létesítmények, kereskedelmi szállásférőhelyek és ahhoz kapcsolódó vendéglátási, szolgáltatási létesítmények. - A kialakítható telek területe m2-nél kisebb nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 70 % (a gyepes sportterületek a zöldfelületbe számítanak). - Új építmény esetén térszin alatt kell kialakítani a szükséges gépkocsi tárolót, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő funkciót. A szint alatti beépítés legfeljebb 15 % lehet. 9

13 (3) Ktf termál fürdő építési övezet - Elhelyezhetők a termál fürdőhöz kapcsolódó komplex fitness szolgáltatások, kereskedelem, vendéglátás és kereskedelmi szállásépület. - A kialakítható telek területe m2-nél kisebb nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 40 % (a gyepes sportterületek a zöldfelületbe számítanak). (4) Kst szabadstrand építési övezet - A kialakítható telek területe m2-nél kisebb nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke legalább 60 % (a gyepes területek a zöldfelületbe számítanak). (5) Kb bányaterület homok kitermelésére szolgáló terület - A kialakítható telek területe minimum m2. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. (6) Ktr-1 (Teleki kastély) építési övezet - Elhelyezhetők: oktatási, kulturális, sportolási, kereskedelmi szállásférőhelyek és ezekkel összefüggő szolgáltatási, vendéglátási létesítmények. - A kialakítható telek területe kialakult, megosztani nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 80 % (a gyepes sportterületek a zöldfelületbe számítanak). (7) Ktr-2 (Kis kastélyok) építési övezet - Elhelyezhetők: kereskedelmi szállásférőhelyek, kulturális, hagyományőrző és ezekkel összefüggő szolgáltatási, vendéglátási létesítmények. - A kialakítható telek területe kialakult, megosztani nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 % (a gyepes sportterületek a zöldfelületbe számítanak). - A kis kastélyok mögött, a jelenleg ipari funkcióként üzemelő létesítményeken csak olyan építési tevékenység hajtható végre, amely életveszély esetén állagmegóvást biztosít, illetve az ipari tevékenység környezeti hatásait csökkenti, de nem okoz arányaiban irreális érték növekedést. 10

14 (8) Ktr-3 (malom) építési övezet - Elhelyezhetők: kereskedelmi szállásférőhelyek és ezekkel összefüggő szolgáltatási, vendéglátási létesítmények, illetve kulturális funkciók és hagyományőrzéssel összefüggő tevékenységek. - A kialakítható telek területe kialakult, megosztani nem lehet. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke kialakult. - A megengedett legnagyobb építménymagasság kialakult. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 40 %. (9) Ke (egészségügyi) építési övezet - A kialakítható telek területe 3400 m2-nél kisebb nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI Általános előírások 9. A beépítésre nem szánt területek a következő területfelhasználási egységek közé soroltak: a) közlekedési és közmű terület (KÖ) b) zöldterület (Z) c) erdőterület (E) d) mezőgazdasági terület (M) e) vízgazdálkodási terület (V) Közlekedési területek és létesítmények 10. (1) A közlekedési területbe az országos közutak és a csomópontok, az önkormányzati közutak, közterek (KÖu), továbbá a vasút (KÖk) területei tartoznak, amelyet a HÉSZ 1. sz. melléklete, az övezeti térkép tüntet fel. (2) A település területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedési létesítményt elhelyezni csak az OTÉK-nak, a hatályos jogszabályoknak, a szakági előírásoknak és a jelen helyi építési szabályozási előírásoknak megfelelően szabad. (3) A közlekedési területen (ill. építési területen) belül csak a közút, ill. vasút létesítményei és berendezései, közművek, valamint a közlekedést kiszolgáló építmények létesíthetők, ill. növényzet telepíthető. (4) A közúthálózat elemei számára az övezeti tervekben az alábbi szerkezeti jelentőségű közlekedéshálózati elemek területét kell biztosítani (a tervezett elemek a felsorolásnál dőlt betűvel szerepelnek): a) országos főutak 11

15 - a 31.sz. Budapest-Jászberény-Dormánd II. rendű főút beépítésre szánt szakasza mentén 40,0 m, b) országos mellékutak j. Ecser-Monor összekötő út (Dózsa Gy. út-bajcsy-zsilinszky utca) j. Mende-Üllő-Ócsa összekötő út (Mendei út-kossuth L. utca-gróf Teleki Pál utca-üllői út) j. vasútállomáshoz vezető út (Tulipán utca-szegfű utca) j. volt Tófürdő állomáshoz vezető út (Szent István utca) c) gyűjtő- és feltáróutak - Táncsics Mihály utca - Nefelejcs utca-bimbó utca/arany János utca-rózsa utca - Wesselényi utca-széchenyi utca-bajza utca - Vörösmarty utca-bocskai utca-józsef Attila utca - Kóczán utca-toldi Miklós utca-maglódi utca A gyűjtőutak területe általában kialakult, az övezetek szabályozása során a keresztmetszeti elemek helyszükségletét biztosítani kell. Az országos közutak, és a települési gyűjtőutak által alkotott hálózat csomópontjainak területét a rálátási háromszögek alapján kell biztosítani. A tervezett nyomvonalakon min. 20 m-es építési szélesség biztosítandó. d) lakóutcák - a meglévő lakóutcák szabályozási szélessége általában kialakult, ezek megtartandók, - az új lakóutcák szabályozási szélessége nyílt árkos csapadékvíz-elvezetés esetén min. 16,0 m, zárt vízelvezetésnél min. 14,0 m. (5) Az országos közutak beépítésre nem szánt területen lévő szakaszai mentén az út tengelyétől számított alábbi védősávokat kell biztosítani: - gyorsforgalmi- és főutak esetén m, - országos mellékutak esetén m A védőtávolságon belül építmény csak a közlekedési hatóság hozzájárulásával és az erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően helyezhető el. (6) A gyalogos közlekedés számára a közlekedési területen belül a megfelelő gyalogjárdákat kell biztosítani. Ez az országos mellékutak és gyűjtőutak mentén mindkét oldalon min. 2,00 m, a lakóutcákban egyoldali kiépítés esetén 2,00 m, mindkét oldalon elhelyezett járda esetén min. 1,50 m szélességű járdát jelent. (7) Az országos közforgalmú vasút mentén a (az állomás esetében a szélső) vágánytól számított m-es védőtávolságot kell figyelembe venni, amelyen belül építményt elhelyezni csak az erre vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett szabad. (8) Új beruházással esetén azzal egyidejűleg az OTÉK által előírt parkolóhelyeket a létesítmény saját telkén belül kell biztosítani. Városközpont közlekedési területei 11. (1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, 12

16 vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. (2) A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló: - közlekedési építmények - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület - igazgatási épület - a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás (3) A közutak elhelyezése céljára a jelen szabályozási tervben előírt szélességű építési területet biztosítani kell. (4) A közúthálózat elemei számára a beépítésre szánt területek mentén az alábbi szélességű építési területeket ill. szabályozási szélességet kell biztosítani: Országos mellékút 3111.j. Ecser-Monor összekötő út (Dózsa Gy. út-bajcsy- Zsilinszky utca) 4603.j. Mende-Üllő-Ócsa összekötő út (Kossuth L. utca-gróf Teleki Pál utca-üllői út) j. volt Tófürdő állomáshoz vezető út (Szent István utca) Belterületi gyűjtőút Táncsics Mihály utca Kiszolgáló- és lakóutcák Meglévő lakóutcák Tervezett lakóutcák Külterület Külterületi közutak szabályozási szélessége min. 14,0 m, kialakult - megtartandó min. 13,5 m, kialakult - megtartandó min. 11,5 m, kialakult - megtartandó min. 12,0 m, kialakult - megtartandó ált. kialakult, - szabályozási tervlap szerint szabályozási tervlap szerint min. 12,0 m (5) Önálló nyomvonalon haladó gyalog- és kerékpárutak alakítandók ki a szabályozási tervlapon jelölt irányokban. Ezek burkolatszélessége min. 3,60 m, szabályozási szélessége min. 6,0 m kell legyen. (6) A gyalogos közlekedés számára a közlekedési területen belül a megfelelő gyalogjárdákat kell biztosítani. Ez az országos mellékutak és gyűjtőút mentén mindkét oldalon min. 2,00 m, a lakóutcákban egyoldali kiépítés esetén 2,00 m, mindkét oldalon elhelyezett járda esetén min. 1,25 m szélességű járdát jelent. (7) Vegyesforgalmú utak alakíthatók ki a max. 10 telket kiszolgálását biztosító nyomvonalakon. (8) A 40 m-nél hosszabb zsákutcák végén a max. 12,0 m hosszú, kéttengelyes tehergépjárművek számára szükséges fordulókör helyigényét biztosítani kell. (9) Az országos mellékutak, és a települési gyűjtőutak által alkotott hálózat csomópontjainak területét a rálátási háromszögek alapján kell biztosítani. 13

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII.. Grassalkovich út - Ecetfa u. Csendes u. és Zsellér köz által határolt területre vonatkozó szabályozási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, SZENT

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

/2013.(.) 13/2004. (XI.11.)

/2013.(.) 13/2004. (XI.11.) 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (TERVEZET)

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

SAN MARCO UTCA - SELMECI UTCA - BÉCSI ÚT - KENYERES UTCA

SAN MARCO UTCA - SELMECI UTCA - BÉCSI ÚT - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2003. (X.2.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület SAN MARCO UTCA

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (IV. 7.) RENDELETE a Budapest III. kerület Remetehegyi út - Nyereg utca Haránt utca 16489/ hrsz.-ú erdő Remete köz által határolt terület

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 14/2011. (V. 20.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Gyömrő Település Önkormányzatának

Részletesebben

1. Az övezeti határok és az övezeti előírások területi hatálya az SZT_07M rajzszámú tervlap által határolt területeken megváltozik.

1. Az övezeti határok és az övezeti előírások területi hatálya az SZT_07M rajzszámú tervlap által határolt területeken megváltozik. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016. (...) rendelete a Bükkszentkereszt Község Építési Szabályzatáról szóló 10/2011. (X.13.) rendelet módosításáról Bükkszentkereszt Község

Részletesebben