TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS"

Átírás

1 TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyva a 11/2008. (IV. 25.) számú Önk. Kt. rendelettel 1118 Budapest, Somlói út 5/b, II.4. Telefon/fax: (36-1)

2

3 TARTALOMJEGYZÉK GYÖMRŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzata Gyömrő Övezeti Terve M= 1:4000 Gyömrő Városközpont Szabályozási terve M= 1:2000 Budapest, május

4 Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (IV. 25.) számú rendelete Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdésének c) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotja Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: GYÉSZ) és jóváhagyja a városközpont szabályozási tervét. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. (1) A rendelet hatálya Gyömrő Város közigazgatási területére terjed ki, kivéve - a Kőhatár melletti (4601 jelű összekötő út, a szennyvíztisztító telepet feltáró 060/12 hrsz-ú út által feltárt) területet (szabályozási terve elfogadva a 27/2005. (IX.15.) önk. rendelettel) és - a Kóczán úti (Nefelejcs-Kóczán-Dózsa Gy. utcák által határolt) területet (szabályozási terve elfogadva a.. önk. rendelettel). (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK előírásait e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. (3) A GYÉSZ mellékletei: a) 1. számú melléklet: övezeti térkép M=1:4000, b) 2. számú melléklet: városközpont szabályozási terve M=1:2000, c) 3. számú melléklet: Gyömrő város közigazgatási területén lévő, helyi egyedi védelem alatt álló építmények jegyzéke, d) 4. számú melléklet: Fogalom meghatározások. (4) A GYÉSZ függelékei: (a) 1. számú függelék: Gyömrő város területén található régészeti lelőhelyek jegyzéke, (b) 2. számú függelék: Gyömrő város igazgatási területén lévő országos védelem alatt álló építmények jegyzéke, (c) a védett láp területére eső telkek helyrajzi számai, (d) nagy létszámú állattartó telep létesítési feltételei. (1) Gyömrő Város Földhivatal által nyilvántartott belterületi határvonalát, építési övezeteit és övezeteit az övezeti térkép jelöli. 2. (2) A közművek elhelyezésénél a közmű-elhelyezési szabvány, illetőleg egyéb esetekben a vonatkozó külön jogszabályokban megállapított védőtávolságok figyelembevételével kell eljárni. (3) Építményt közterületen elhelyezni csak a tűzvédelmi szakhatóság által előírt tűztávolság megtartásával lehet. A közterületi építmények építménymagassága nem érheti el a környezetében elhelyezkedő építmények építménymagasságát. Építési anyagok céljára csak természetes anyag használható. (4) Az építési engedélyezést megelőzően elvi építési engedélyben kell tisztázni: 1

5 a) egy telken több épület építése esetén az ingatlanon elhelyezhető építmények számát és helyét az építési helyen belül; b) helyi értékvédelmi területen a kialakult városkép védelme, a környezethez történő csatlakozás, illetve illeszkedés módját, az építmény tömeg- és homlokzatképzését, a tömör és az áttört homlokzat-felületek arányát, a jellemző homlokzati és fedési anyag-használatot, a színezés módját; c) közparkban építmény elhelyezése során az építmény helyét és az illeszkedés szabályait. Az elvi építési engedélyezési dokumentációhoz kertészeti tervet is kell csatolni; d) az általános mezőgazdasági terület övezeteiben a nagy létszámú állattartó telep, továbbá bármely gazdasági épület létesítését, ha az alapterületük a hozzájuk tartozó udvarral (művelésből kivett területtel) együtt eléri a 6000 m 2 -t. Elvi építési engedélyben kell tisztázni a beépítés és a táji illeszkedés szabályait (4. sz. függelék 1. pont). e) közterület alá nyúló építményrész építése, átalakítása esetén az aláépítés mértékét; f) A közterületen pavilon jellegű építmény elhelyezési feltételeit elvi építési engedélyezési eljárásban kell tisztázni. A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI Általános előírások 3. (1) A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe soroltak: a) kisvárosias lakóterület (Lk), b) kertvárosias lakóterület (Lke), c) falusias lakóterület (Lf), d) településközpont vegyes terület (Vt), e) gazdasági terület (Gksz, Gip), f) üdülő terület (Üü) g) különleges terület (K). (2) A beépítésre szánt területeken a beépítés feltétele a teljes közművesítettség, annak megvalósulásáig azonban az illetékes hatóságok által elfogadott egyedi közmű is alkalmazható. (3) A beépítésre szánt területek telkeinek zöldfelületét úgy kell kialakítani, hogy a telekterületre az övezeti paraméterekben előírt zöldfelületi arány a használatba vételig kialakuljon. Az előírt zöldfelületi minimum-érték, illetőleg a kötelező ültetés növényanyaga tetőkertek, zöld homlokzatok létesítésével az OTÉK szerint csökkenthető. (4) A beépítésre szánt területeken a telekhatártól számított legkisebb ültetési távolság: 3,0 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb cserje esetén 3,0 m, 3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint cserje esetében 1,5 m. (5) A beépítésre szánt területeken az állattartó épületek védőtávolságát az állattartásról szóló, hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell meghatározni. (6) Az új és az átépülő lakóházak esetében a kialakult lakóterületeken az utcaképbe történő illesztést az engedélyezési tervben a szomszédos 3-3 lakóház feltüntetésével kell bemutatni. (7) Kisvárosias lakóterületen maximum 6 lakás, kertvárosias lakóterületen maximum 2 lakás építhető telkenként. 2

6 (8) A magas talajvíz-állásos, mélyfekvésű területre építkezni csak hidrogeológiai és geotechnikai szakvélemény alapján szabad, az abban előírtak kötelező betartása mellett. Lakóterület 4. (1) Lk kisvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke kialakult. - A megengedett legnagyobb építménymagasság kialakult. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 40 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. (2) Lk-2 kisvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe minimum 1000 m2 - A beépítési mód oldalhatáros. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 méter. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. (3) Lke-tn kertvárosiasépítési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Utcai homlokzatmagasság: maximum 4,5 méter. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 80 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Építési hely határa: a telek homlokvonalától 60 m-ig. A telek fennmaradó területe be nem építhető kert-rész. - Épület karaktere oromhomlokzatos, utca tengelyére merőleges gerincű tetőidommal. (4) Lke-tk kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. (4) Lke-te kertvárosias építési övezet (műemlék magtár telke) - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód szabadon álló - A megengedett beépítettség mértéke kialakult. - A megengedett legnagyobb építménymagasság kialakult. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 70 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. 3

7 (5) Lke-1 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Építési hely határa: a telek homlokvonalától 40 m-ig. A telek fennmaradó területe be nem építhető kert-rész. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. (6) Lke-2 kertvárosias építési övezet A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Építési hely határa: a telek homlokvonalától 40 m-ig. A telek fennmaradó területe be nem építhető kert-rész. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. (7) Lke-3 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. (9) Lke-4 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód zártsorú. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 60 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 20 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. (9) Lke-5 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult, további megosztása nem kívánatos. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. 4

8 (10) Lke-6 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe minimum 750 m2. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. (11) Lke-7 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe minimum 900 m2. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Építési hely határa: a telek homlokvonalától 40 m-ig. A telek fennmaradó területe be nem építhető kert-rész. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. - Az előkert mérete 3,0 méter. - A tetőidom oromhomlokzatos. (12) Lke-8 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe min m2, 1 lakásra minimum 450 m2 telekterület jár. - A beépítési mód csoportos. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. - Az előkert mérete 3,0 méter. (13) Lke-9 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe minimum 450 m2. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. - Az előkert mérete 3,0 méter. - A tetőidom utca tengelyével párhuzamos gerincű. (14) Lke-10 kertvárosias építési övezet - A kialakítható telek területe minimum 700 m2. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. - Az előkert mérete tájolás szerint, északi utcafronton 3,0 méter, déli utcafronton 12,0 m. - A tetőidom utca tengelyével párhuzamos gerincű. (15)Lf falusias építési övezet - A kialakítható telek területe legalább 1500 m2. - A beépítési szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4.5 m. 5

9 - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 50%. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. Településközpont vegyes terület 5. (1) Vt-1 településközpont vegyes építési övezet (igazgatási, művelődési, kulturális létesítmények) - A kialakítható telek területe 2000 m2-nél kisebb nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 60%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 20%. - A előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Az épületek utcafrontján a tető kialakítását a szomszédos épületek tetőmegoldásaival összhangban, az utcaképbe illeszkedően kell megoldani. - Új építmény esetén térszin alatt kell kialakítani a szükséges gépkocsi tárolót, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő funkciót. A szint alatti beépítés legfeljebb 70% lehet. (2) Vt-2 településközpont vegyes építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 60%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 10%. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Az épületek utcafrontján a tető kialakítását a szomszédos épületek tetőmegoldásaival összhangban, az utcaképbe illeszkedően kell megoldani. (3) Vt-3 településközpont vegyes építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult. - A beépítési mód zártsorú. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 60%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 10%. - A előkert mérete 0 méter. - Az épületek utcafrontján a tető kialakítását a szomszédos épületek tetőmegoldásaival összhangban, az utcaképbe illeszkedően kell megoldani. - A csatlakozó új épület(rész) zárópárkánya (ereszvonala) a csatlakozástól számított 3 méteren belül maximum 0.8 m-rel lehet alacsonyabb, illetve - városképileg indokolt esetben - magasabb a csatlakozó meglévő épület megfelelő eleménél. A további homlokzati szakasz magassága nem lépheti túl a magasabb csatlakozási értéket; - új vagy átalakított magastető látványának csökkentenie kell a szomszédos épületek takaratlan tűzfalainak felületét. - A lakások elhelyezését a földszinten kerülni kell. - A szükséges gépjárművek elhelyezését telken belül kell megoldani. A gépjárműves megközelítés érdekében minimálisan 4,5 m-es áthajtót kell biztosítani a parkolóhoz. - A földszinten, a telek homlokvonalán bármely lakótól eltérő funkció esetén árkádot kell kialakítani. Az árkád minimális szélessége 3 m. 6

10 (4) Vt-4 településközpont vegyes építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult. - A beépítési mód zártsorú. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 60%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 10%. - A előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Az épületek utcafrontján a tető kialakítását a szomszédos épületek tetőmegoldásaival összhangban, az utcaképbe illeszkedően kell megoldani. - A csatlakozó új épület(rész) zárópárkánya (ereszvonala) a csatlakozástól számított 3 méteren belül maximum 0.8 m-rel lehet alacsonyabb, illetve - városképileg indokolt esetben - magasabb a csatlakozó meglévő épület megfelelő eleménél. A további homlokzati szakasz magassága nem lépheti túl a magasabb csatlakozási értéket; - új vagy átalakított magastető látványának csökkentenie kell a szomszédos épületek takaratlan tűzfalainak felületét. - A lakások elhelyezését a földszinten kerülni kell. - A szükséges gépjárművek elhelyezését telken belül kell megoldani. A gépjárműves megközelítés érdekében minimálisan 4,5 m-es áthajtót kell biztosítani a parkolóhoz. - A földszinten, a telek homlokvonalán bármely lakótól eltérő funkció esetén árkádot kell kialakítani. Az árkád minimális szélessége 3 m. (5) Vt-5 településközpont vegyes építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult. - A beépítési mód zártsorú. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60%. - A előkert mérete 5,0 méter. - Építési hely határa: a telek homlokvonalától 40 m-ig. A telek fennmaradó területe be nem építhető kert-rész. - A beépítés során a környező telek- és beépítési struktúrára az épület homlokzati- és tömegtagolásával utalni kell. - Az épületek utcafrontján a tető kialakítását a szomszédos épületek tetőmegoldásaival összhangban, az utcaképbe illeszkedően kell megoldani. - A csatlakozó új épület(rész) zárópárkánya (ereszvonala) a csatlakozástól számított 3 méteren belül maximum 0.8 m-rel lehet alacsonyabb, illetve - városképileg indokolt esetben - magasabb a csatlakozó meglévő épület megfelelő eleménél. A további homlokzati szakasz magassága nem lépheti túl a magasabb csatlakozási értéket; - új vagy átalakított magastető látványának csökkentenie kell a szomszédos épületek takaratlan tűzfalainak felületét. - A lakások elhelyezését a földszinten kerülni kell. Gazdasági terület 6. (1) Gksz-1 kereskedelmi, szolgáltató építési övezet A kialakítható telek területe 4000 m2-nél kisebb nem lehet. A beépítési mód szabadon álló. A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 40%. A megengedett legnagyobb építménymagasság 9,0 m. 7

11 Az előírt zöldfelület mértéke legalább 30% (ezen belül a telekhatár mentén kötelezően fa- és cserjesor telepítendő). Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. (2) Gksz-2 kereskedelmi, szolgáltató építési övezet A kialakítható telek területe 3000 m2-nél kisebb nem lehet. A beépítési mód szabadon álló. A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 40%. A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. Az előírt zöldfelület mértéke legalább 30% (ezen belül a telekhatár mentén kötelezően fa- és cserjesor telepítendő). Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. (4) Gip ipari gazdasági építési övezet A kialakítható telek területe kialakult szerint. A beépítési mód szabadon álló. A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30%. A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke 30% (ezen belül a telekhatár mentén kötelezően fa- és cserjesor telepítendő). - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - Az övezetben a lakóterületre vonatkozó környezetterhelési határértékeket kell biztosítani. (5) Ge erdőgazdasági üzemi gazdasági terület építési övezet (az erdő- és vadgazdálkodással összefüggő építmények elhelyezése céljából kijelölt terület) - Az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás üzemi építményei, erdészház, vadászház és az erdőhöz kötődő turisztikai építmények helyezhetők el. - A kialakítható telek területe minimum 5000 m2. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke 50% (ezen belül a telekhatár mentén kötelezően fa- és cserjesor telepítendő). - Építési hely határvonalai: elő-, oldal- és hátsókert m. (6) Gm mezőgazdasági üzemi gazdasági terület (a művelésből kivett mezőgazdasági majorok és mezőgazdasági üzemi jellegű építmények elhelyezése céljából kijelölt terület) - A területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás üzemi építményei helyezhetők el. Elhelyezhetők még az előzőekben felsorolt építményekkel közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, továbbá szolgálati lakás is. - A kialakítható telek területe minimum 3000 m2. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke 30% (ezen belül a telekhatár mentén kötelezően fa- és cserjesor telepítendő). - Építési hely határvonalai: elő-, oldal- és hátsókert m. 8

12 Üdülő terület 7. (1) Üü-1 üdülőházas építési övezet - A kialakítható telek területe minimum 2000 m2. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 70 %. - Az előkert mérete legalább 20,0 méter. - A hátsókert mérete legalább 10,0 méter. - A 8. sz. régészeti lelőhelyen a telekalakításhoz ki kell kérni a KÖH előzetes szakhatósági állásfoglalását. - A telekalakítást megelőzően a területen lévő régészeti lelőhely megelőző feltárását egy ütemben kell elvégezni. (2) Üü-2 üdülőházas építési övezet - A kialakítható telek területe kialakult. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10 %. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 70 %. - Az előkert mérete az utcában kialakult szerint. - A tetőidom az utcában kialakult szerint. Különleges területek 8. (1) Kt temető építési övezet területén csak a rendeltetésüknek megfelelő építmények helyezhetők el a következő feltételekkel: - A telek területe kialakult. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke 40 %. (2) Ksp sportterület építési övezetbe a nagy kiterjedésű sportolási célú területek tartoznak. - Az építési övezet területén elhelyezhetők: sportolási létesítmények, kereskedelmi szállásférőhelyek és ahhoz kapcsolódó vendéglátási, szolgáltatási létesítmények. - A kialakítható telek területe m2-nél kisebb nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 70 % (a gyepes sportterületek a zöldfelületbe számítanak). - Új építmény esetén térszin alatt kell kialakítani a szükséges gépkocsi tárolót, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő funkciót. A szint alatti beépítés legfeljebb 15 % lehet. 9

13 (3) Ktf termál fürdő építési övezet - Elhelyezhetők a termál fürdőhöz kapcsolódó komplex fitness szolgáltatások, kereskedelem, vendéglátás és kereskedelmi szállásépület. - A kialakítható telek területe m2-nél kisebb nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 40 % (a gyepes sportterületek a zöldfelületbe számítanak). (4) Kst szabadstrand építési övezet - A kialakítható telek területe m2-nél kisebb nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 30%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke legalább 60 % (a gyepes területek a zöldfelületbe számítanak). (5) Kb bányaterület homok kitermelésére szolgáló terület - A kialakítható telek területe minimum m2. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. (6) Ktr-1 (Teleki kastély) építési övezet - Elhelyezhetők: oktatási, kulturális, sportolási, kereskedelmi szállásférőhelyek és ezekkel összefüggő szolgáltatási, vendéglátási létesítmények. - A kialakítható telek területe kialakult, megosztani nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 10%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 80 % (a gyepes sportterületek a zöldfelületbe számítanak). (7) Ktr-2 (Kis kastélyok) építési övezet - Elhelyezhetők: kereskedelmi szállásférőhelyek, kulturális, hagyományőrző és ezekkel összefüggő szolgáltatási, vendéglátási létesítmények. - A kialakítható telek területe kialakult, megosztani nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 % (a gyepes sportterületek a zöldfelületbe számítanak). - A kis kastélyok mögött, a jelenleg ipari funkcióként üzemelő létesítményeken csak olyan építési tevékenység hajtható végre, amely életveszély esetén állagmegóvást biztosít, illetve az ipari tevékenység környezeti hatásait csökkenti, de nem okoz arányaiban irreális érték növekedést. 10

14 (8) Ktr-3 (malom) építési övezet - Elhelyezhetők: kereskedelmi szállásférőhelyek és ezekkel összefüggő szolgáltatási, vendéglátási létesítmények, illetve kulturális funkciók és hagyományőrzéssel összefüggő tevékenységek. - A kialakítható telek területe kialakult, megosztani nem lehet. - A beépítési mód oldalhatáron álló. - A megengedett beépítettség mértéke kialakult. - A megengedett legnagyobb építménymagasság kialakult. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 40 %. (9) Ke (egészségügyi) építési övezet - A kialakítható telek területe 3400 m2-nél kisebb nem lehet. - A beépítési mód szabadon álló. - A megengedett beépítettség mértéke legfeljebb 20%. - A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. - Az előírt zöldfelület mértéke minimum 60 %. A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI Általános előírások 9. A beépítésre nem szánt területek a következő területfelhasználási egységek közé soroltak: a) közlekedési és közmű terület (KÖ) b) zöldterület (Z) c) erdőterület (E) d) mezőgazdasági terület (M) e) vízgazdálkodási terület (V) Közlekedési területek és létesítmények 10. (1) A közlekedési területbe az országos közutak és a csomópontok, az önkormányzati közutak, közterek (KÖu), továbbá a vasút (KÖk) területei tartoznak, amelyet a HÉSZ 1. sz. melléklete, az övezeti térkép tüntet fel. (2) A település területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedési létesítményt elhelyezni csak az OTÉK-nak, a hatályos jogszabályoknak, a szakági előírásoknak és a jelen helyi építési szabályozási előírásoknak megfelelően szabad. (3) A közlekedési területen (ill. építési területen) belül csak a közút, ill. vasút létesítményei és berendezései, közművek, valamint a közlekedést kiszolgáló építmények létesíthetők, ill. növényzet telepíthető. (4) A közúthálózat elemei számára az övezeti tervekben az alábbi szerkezeti jelentőségű közlekedéshálózati elemek területét kell biztosítani (a tervezett elemek a felsorolásnál dőlt betűvel szerepelnek): a) országos főutak 11

15 - a 31.sz. Budapest-Jászberény-Dormánd II. rendű főút beépítésre szánt szakasza mentén 40,0 m, b) országos mellékutak j. Ecser-Monor összekötő út (Dózsa Gy. út-bajcsy-zsilinszky utca) j. Mende-Üllő-Ócsa összekötő út (Mendei út-kossuth L. utca-gróf Teleki Pál utca-üllői út) j. vasútállomáshoz vezető út (Tulipán utca-szegfű utca) j. volt Tófürdő állomáshoz vezető út (Szent István utca) c) gyűjtő- és feltáróutak - Táncsics Mihály utca - Nefelejcs utca-bimbó utca/arany János utca-rózsa utca - Wesselényi utca-széchenyi utca-bajza utca - Vörösmarty utca-bocskai utca-józsef Attila utca - Kóczán utca-toldi Miklós utca-maglódi utca A gyűjtőutak területe általában kialakult, az övezetek szabályozása során a keresztmetszeti elemek helyszükségletét biztosítani kell. Az országos közutak, és a települési gyűjtőutak által alkotott hálózat csomópontjainak területét a rálátási háromszögek alapján kell biztosítani. A tervezett nyomvonalakon min. 20 m-es építési szélesség biztosítandó. d) lakóutcák - a meglévő lakóutcák szabályozási szélessége általában kialakult, ezek megtartandók, - az új lakóutcák szabályozási szélessége nyílt árkos csapadékvíz-elvezetés esetén min. 16,0 m, zárt vízelvezetésnél min. 14,0 m. (5) Az országos közutak beépítésre nem szánt területen lévő szakaszai mentén az út tengelyétől számított alábbi védősávokat kell biztosítani: - gyorsforgalmi- és főutak esetén m, - országos mellékutak esetén m A védőtávolságon belül építmény csak a közlekedési hatóság hozzájárulásával és az erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően helyezhető el. (6) A gyalogos közlekedés számára a közlekedési területen belül a megfelelő gyalogjárdákat kell biztosítani. Ez az országos mellékutak és gyűjtőutak mentén mindkét oldalon min. 2,00 m, a lakóutcákban egyoldali kiépítés esetén 2,00 m, mindkét oldalon elhelyezett járda esetén min. 1,50 m szélességű járdát jelent. (7) Az országos közforgalmú vasút mentén a (az állomás esetében a szélső) vágánytól számított m-es védőtávolságot kell figyelembe venni, amelyen belül építményt elhelyezni csak az erre vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett szabad. (8) Új beruházással esetén azzal egyidejűleg az OTÉK által előírt parkolóhelyeket a létesítmény saját telkén belül kell biztosítani. Városközpont közlekedési területei 11. (1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, 12

16 vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. (2) A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló: - közlekedési építmények - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület - igazgatási épület - a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás (3) A közutak elhelyezése céljára a jelen szabályozási tervben előírt szélességű építési területet biztosítani kell. (4) A közúthálózat elemei számára a beépítésre szánt területek mentén az alábbi szélességű építési területeket ill. szabályozási szélességet kell biztosítani: Országos mellékút 3111.j. Ecser-Monor összekötő út (Dózsa Gy. út-bajcsy- Zsilinszky utca) 4603.j. Mende-Üllő-Ócsa összekötő út (Kossuth L. utca-gróf Teleki Pál utca-üllői út) j. volt Tófürdő állomáshoz vezető út (Szent István utca) Belterületi gyűjtőút Táncsics Mihály utca Kiszolgáló- és lakóutcák Meglévő lakóutcák Tervezett lakóutcák Külterület Külterületi közutak szabályozási szélessége min. 14,0 m, kialakult - megtartandó min. 13,5 m, kialakult - megtartandó min. 11,5 m, kialakult - megtartandó min. 12,0 m, kialakult - megtartandó ált. kialakult, - szabályozási tervlap szerint szabályozási tervlap szerint min. 12,0 m (5) Önálló nyomvonalon haladó gyalog- és kerékpárutak alakítandók ki a szabályozási tervlapon jelölt irányokban. Ezek burkolatszélessége min. 3,60 m, szabályozási szélessége min. 6,0 m kell legyen. (6) A gyalogos közlekedés számára a közlekedési területen belül a megfelelő gyalogjárdákat kell biztosítani. Ez az országos mellékutak és gyűjtőút mentén mindkét oldalon min. 2,00 m, a lakóutcákban egyoldali kiépítés esetén 2,00 m, mindkét oldalon elhelyezett járda esetén min. 1,25 m szélességű járdát jelent. (7) Vegyesforgalmú utak alakíthatók ki a max. 10 telket kiszolgálását biztosító nyomvonalakon. (8) A 40 m-nél hosszabb zsákutcák végén a max. 12,0 m hosszú, kéttengelyes tehergépjárművek számára szükséges fordulókör helyigényét biztosítani kell. (9) Az országos mellékutak, és a települési gyűjtőutak által alkotott hálózat csomópontjainak területét a rálátási háromszögek alapján kell biztosítani. 13

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Vácduka község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest, Bartók

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata Aszófő Község Helyi Építési Szabályzata 2 Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.22.) rendelete Aszófő község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2006.(IX.22.)

Részletesebben

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Ö R K É N Y V Á R O S ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 110/2007. (X. 18.) KT. HATÁROZATA A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9/2007. (X. 18.) KT. RENDELETE

Részletesebben

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) Nadap község Önkormányzat Képviselõ Testülete, a helyi önkormányzatokról szóló módosított,

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

Som Község Önkormányzata 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu

Som Község Önkormányzata 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Som Község Önkormányzata 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV.14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (egységes

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.

Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Pécsely Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Budapest, 2005. április hó

Budapest, 2005. április hó KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK PESTTERV Kft. Budapest, 2005. április hó Törzsszám: 2-01-253 Kiskunlacháza Nagyközség településrendezési

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 47 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Pilisvörösvár

Részletesebben

Helyi építési szabályzat

Helyi építési szabályzat TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A településrendezési feladatok

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 1 2 3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁRNOK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

TÁRNOK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI.23.) számú önkormányzati RENDELETE TÁRNOK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2015.(IV.27.) számú rendelettel

Részletesebben

10. rendelet tervezet

10. rendelet tervezet jóváhagyandó munkarészek 10. rendelet tervezet Zalakaros Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Zalakaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített

Részletesebben

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló község rendezési tervérõl Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselõtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

Kács Község településrendezési Terve

Kács Község településrendezési Terve 1 K Á C S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T E R V E KÜLZETLAP Településtervező: Sáth Péter.. Munkatársak: Herkely György... Miklósiné Panyi Borbála... Mezőkövesd, 2002. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben