Alfejezet. A gombák táplálkozási értékei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alfejezet. A gombák táplálkozási értékei"

Átírás

1 Alfejezet. A gombák táplálkozási értékei Ha a gombák (koncentrálva a termesztett fajokra) táplálkozási, táplálkozás-élettani szerepéről tárgyilagos véleményt szeretnénk mondani, főként a gombakémia eredményeit, adatait, ismereteit kell áttekintenünk. A gombák táplálékként való hasznosításának kezdeteit pontosan nem ismerjük, csak sejthetjük. Valamikor, a gyűjtögető életmód kialakulásakor történt, hogy táplálékot kereső ősünk a különféle növényi részek mellett felfigyelt a környezetében (különösen ha erdőről, cserjésről volt szó) előforduló, igen nagy víztartalmú, sokszor feltűnő színű gomba termőtestekre. Nyilván ezt a tapasztalatszerzés időszaka követte, amikor egy-egy gombából fogyasztani próbáltak, először nyersen, később sütve-főzve. Logikusnak látszik az is, hogy fontos ismérv lehetett, hogy a gomba íze ne legyen taszító vagy ingerlő (például keserű), s az is biztos, hogy az esetleges negatív tapasztalatok (később káros, mérgező hatás) vezettek annak felismeréséhez, mely gombák fogyaszthatók, és melyek kerülendők. A gombaismeret tehát ezen információk összességeként alakult, maradt fenn és jutott egyik generációról a másikhoz. Mai, tudományos ismereteink alapját tehát az etnomikológiai tudás adta. Hogyan jutottunk el a természet ajándékaitól a modern tudomány és élelmezési gyakorlat functional food (funkcionális élelmiszer) fogalmáig? A kérdésre úgy válaszolhatunk, ha sorra vesszük a gombák (nyilvánvalóan középpontban a termesztett gombákkal) legfőbb kémiai alkotóit, figyelemmel a táplálkozásban játszott szerepükre, értékükre. Áttekintésünkben először a szervetlen, majd a szerves alkotókkal foglalkozunk. 1. Szervetlen alkotók Víz. A friss gombatermőtestek igen nagy mennyiségű vizet tartalmaznak, átlagos víztartalmuk % közötti. Ha egy kicsit szélesebb körben vesszük szemügyre a természetben fejlődő termőtesteket, a szórás már nagyobb, hiszen a rostosabb, szárazabb jellegű termőtestek (taplófélék) % vizet (vagy akár ennél kevesebbet is tartalmazhatnak, míg pl. a frissen szedett csiperke termőtest víztartalma túl is lépheti a 90%- ot. A friss gombamicélium víztartalma % is lehet, míg a legalacsonyabb víztartalomra a nyugalmi állapotban lévő spórákban számíthatunk (kb. 20%). A gomba kémiai összetevőinek viszonyítási alapjául éppen azért, mert a begyűjtéskori, szedéskori víztartalom változó a légszáraz anyagra vonatkoztatást szokás alkalmazni. Ehhez célszerű egy átlagos, friss termőtest víztartalmát figyelembe venni, ami kb. 90%-nak vehető. Ennek megfelelően, a száraztömeg egységre való átszámításkor a friss gomba tömegegységére kapott értéket tízzel szorozni kell, fordított esetben tízzel történő osztás a feladatunk. A lényeg, mindig vegyük figyelembe a viszonyítás alapját, hiszen a friss vagy száraz tömegre érvényes koncentrációk között éppen tízszeres a különbség. A gombákban lévő víz szerepe alapvető, meghatározó, hiszen: a. alapvető oldószerként működik; b. közege a kémiai- biokémiai folyamatoknak; c. nélkülözhetetlen a gomba életéhez, normális fejlődéséhez, termőtestképzéséhez (főként egy nagyjából stabil ozmotikus környezet, élettér biztosítása révén); d. végül egy gyakorlati vetület: a gombákból készült élelmiszer magas víztartalma révén is a könnyen romló, bomló élelmiszerfélék közé tartozik (azt a biztonságos tárolás és felhasználás során figyelembe kell vennünk) Ásványi elemek. Az ásványi elemek összmennyiségének egyszerű mutatója a szerves anyagok eltávolítása (hamvasztás) utáni összes maradék, azaz a nyershamu tartalom. A termesztett gombák hamutartalma 6-12% között változik, mint azt alábbi táblázatunk adatai szemléltetik. A hamutartalom alakulását sok tényező befolyásolja,

2 2 talán legfontosabb a gombák táplálkozási módja, hiszen az eredetileg fán élő (farontó) életmódú fajok alacsonyabb hamutartalmúak, mint a többi faj. Hamutartalom (sza. %) Agaricus bisporus, Sylvan A-15 11,86 Agaricus bisporus, Sylvan ,95 Agaricus bisporus, LeLion C-9 12,23 Agaricus bisporus, fehér fajta 13,3 Pleurotus ostreatus Somycel HK-35 7,6 Pleurotus ostreatus Amycel ,42 Pleurotus eryngii 10,05 Pleurotus eryngii kalap 6,25 Pleurotus eryngii tönk 4,53 Lentinula edodes 7,41 Tekintsük át a legfontosabb ásványi elemek előfordulását, mennyiségét, szerepét illetve azt, hogy milyen tényezők befolyásolják az elemek mennyiségét A legnagyobb mennyiségben előforduló elem (tehát egyértelműen makroelem) valamennyi gomba termőtestben a kálium. Biológiai szerepét több tényező adja: sokféle enzim aktivitásának szabályozója (aktivátora), másrészt pedig egyik alapvető szabályozója a hifában, termőtestben uralkodó ozmotikus viszonyoknak, azaz ozmotikum. Ha a gombákban mérhető kálium koncentrációkat összehasonlítjuk, két fontos következtetésre juthatunk: az egyik, a talált koncentrációk igen magasak (ebből az is következik, hogy táplálkozásélettanilag igen előnyös kálium forrásként tekinthetők a gombák), másrészt a talált KÁLIUM Agaricus bisporus Pleurotus ostreatus Lentinula edodes Pleurotus eryngii Grifola frondosa Ganoderma lucidum Agrocybe aegerita Vadon termő fajok (625) átlaga: koncentrációk fajok közötti ingadozása, különbsége meglepően alacsony, tehát a kálium koncentráció a (bazídiumosok között) lényegében állandónak tekinthető (számszerűleg: kb mg/kg koncentrációk között). Az említett határoktól eltérő értékek csak kevés gombataxonban észlelhetőek (alacsonyabb értékeket a farontó életmódú gombákban találhatunk, kismértékű kálium felhalmozás pedig egy gomba családban, az Amanitaceae családban fordul elő. A termesztett gombák esetén tapasztalható konkrét értékeket a táblázatban foglalt adatok jellemzik A gombákban lévő foszfornak illetve foszfor-tartalmú vegyületeknek biológiai jelentőségét a sejtmembránokban, a nukleinsavakban, az energiatartalmú trifoszfátokban betöltött szerepe teszi nyilvánvalóvá. A gombafajok foszfor szintje sokkal változékonyabb, számértékét tekintve harmada-ötöde a kálium tartalomnak, a legfontosabb termesztett fajok foszfortartalmát táblázatunk mutatja be.

3 3 FOSZFOR Agaricus bisporus Pleurotus ostreatus Lentinula edodes 6000 Pleurotus eryngii Grifola frondosa Ganoderma lucidum 1480 Agrocybe aegerita Vadon termő fajok (625) 7798 átlaga: A termőtestek foszfortartalma sokkal szélesebb körben változik, ingadozik, mint a kálium tartalom, s úgy tűnik például, hogy a szaprotróf táplálkozásúak foszfor szintje lényegesen több, mint a farontó életmódúaké (a lila pereszke P-tartalma közel mg/kg, szemben egy farontó mintasor 5000 mg/kg körüli átlagával). Ugyanezen tendenciát jól szemlélteti a termesztettek adatait összehasonlító táblázat (a laskák és a shii-take alacsonyabb tartalmúak, de feltűnő a pecsétviaszgomba mindössze 1480 mg/kg, azaz igen alacsony P-tartalma). Általánosságban azonban megállapítható, hogy a gomba termőtestek jelentős foszfor tartalmúak, s ez a termesztett és a vadontermő gombákat egyaránt jellemzi. A makroelemek sorába tartozó kalcium tartalom adatai az alábbiak szerint alakulnak: KALCIUM Agaricus bisporus Pleurotus ostreatus Lentinula edodes 800 Pleurotus eryngii Grifola frondosa Ganoderma lucidum Agrocybe aegerita 1130 Vadon termő fajok (625) 1464 átlaga: Ezek szerint a termesztett fajok kalcium tartalma a vadon termők átlagánál inkább kevesebb, a Ganoderma lucidum azonban magas kalcium tartalmúnak bizonyul (e, mások által is tapasztalt tény magyarázata egyelőre nem világos). A magnézium (mint az utolsó ún. makroelem) előfordulását a 4. táblázat adatai jellemzik. Az adatok tanúsága szerint nincs számottevő különbség sem az egyes termesztett taxonok, sem a termesztett és a vadon termők átlagos magnézium szintje között (a pecsétviaszgomba alacsonyabb értékének kivételével). MAGNÉZIUM Agaricus bisporus Pleurotus ostreatus Lentinula edodes 1600 Pleurotus eryngii 1595

4 4 Grifola frondosa Ganoderma lucidum 500 Agrocybe aegerita 1317 Vadon termő fajok (625) 1443 átlaga: A kálium, foszfor, kalcium és magnézium (mint a termőtestek négy makroeleme) adja a termőtestek ásványi elem tartalmának zömét, döntő részét. Az elemek átlagos arányát az alábbi ábra mutatja be: Tehát: a termőtestek össz-ásványi elem mennyiségének 97-98%-át a négy makroelem (K,P, Ca és Mg) alkotja, az összes többi elemre a maradék 2-3% jut. E tény persze nem teszi kevésbé fontossá az utóbbi csoportba tartozó elemeket, csak éppen a jellegzetes megoszlási viszonyokra hívja fel a figyelmet (mind a vadon élő, mind pedig a termesztett gombák esetében). A réz mennyiségét tekintve a mikroelemek sorába tartozik, a fajokat jellemző koncentrációk alakulása (táblázat) arra hívja fel a figyelmet, hogy a vadontermők átlagos értékét nem érik RÉZ Agaricus bisporus Pleurotus ostreatus Lentinula edodes 6-10 Pleurotus eryngii 10 Grifola frondosa Ganoderma lucidum 9 Agrocybe aegerita 170 Vadon termő fajok 58,6 mintáinak (625) átlaga: el a termesztett fajok; a farontók esetében a réztartalom inkább csak mg/kg sza. között mozog. Az a feltűnő réz-felhalmozódás, amely a gombavilág egyes taxonjaira (Macrolepiota, Agaricus) jellemző, nem tapasztalható egy termesztett taxonban sem, sőt, mint a táblázat adatai utalnak rá, inkább az átlagosnál alacsonyabb réz koncentráció jellemző termesztett gombáinkat. Táplálkozás-élettani szempontból feltétlen említendő elem a cink is. A nagygombákat nem jelentéktelen és viszonylag kiegyensúlyozott cink tartalom jellemzi, kevés

5 5 a felhalmozó-képességet mutató taxonok száma (ilyenek például a Russula atropurpurea vagy egyes Hygrophorus fajok). A termesztettek esetében igazán fontos különbséget nem láthatunk, a pecsétviaszgomba cink tartalma a legkisebb, a többi taxon cink szintje elmarad a vadonélő nagygombák átlagos koncentrációjától. Figyelembe véve a cink fontos élettani szerepét (sok enzim aktivátora) a gombák cink koncentrációjának nem jelentéktelen a szerepe. CINK Agaricus bisporus Pleurotus ostreatus Lentinula edodes Pleurotus eryngii 80 Grifola frondosa Ganoderma lucidum 38 Agrocybe aegerita 119 Vadon termő fajok 115 mintáinak (625) átlaga: A mikroelemek sorában több olyat is találunk, melynek szerepe tekintettel a későbbi fogyasztó, azaz saját anyagcserénk viszonyaira fontos, sőt egyre fontosabb. Ilyennek kell ítélnünk a nátriumot is. A nátrium (összevetve állati szövetekkel, állati eredetű élelmiszerekkel) mennyisége jellegzetesen alacsony, mint azt a táblázatban bemutatjuk. NÁTRIUM K/Na Agaricus bisporus Pleurotus ostreatus Lentinula edodes Pleurotus eryngii Grifola frondosa Ganoderma lucidum Agrocybe aegerita Vadon termő fajok mintáinak (625) átlaga: A termesztett taxonok nátrium tartalma jórészt alacsonyabb a vadon termők 325 mg/kg-os átlagértékénél, a csiperkékre talált értékek kissé magasabbak. Összességében azonban mindegyik taxonra igaz, hogy a nátrium koncentráció alacsony, nátriumot következetesen felhalmozó taxont korábbi vizsgálatainkban sem találtunk. A nátrium tartalom táplálkozásélettani jelentőségét főként az adja, hogy a korábban tárgyalt igen jelentős kálium tartalom mellé, alacsony (igen alacsony) nátrium koncentráció járul, tehát a gombák kálium-nátrium aránya jellegzetes, és igen előnyös. Szemben pl. az állati eredetű élelmiszerek magas nátrium, és alacsonyabb kálium szintjével, itt igen sok káliumhoz társul kevés nátrium. A 7. táblázatban tüntettük fel a fontos termesztett taxonok kálium-nátrium arányát is. Az adatok látványosan mutatják, hogy egyes esetekben közel kétszázszor több kálium lehet egyes taxonokban, mint nátrium. Napjaink láthatatlan gyilkosai, a szív-érrendszeri megbetegedések esetén a magas kálium, egyben alacsony nátrium tartalmú élelmiszer kimondottan előnyös, akár úgy is fogalmazhatunk, a gomba gyógyhatású az ilyen problémákban szenvedők étrendjének részeként. A gombák (beleértve a termesztett taxonokat) szelén tartalmának alakulása igen érdekes. Igen sok fajnál szinte alig lehet kimutatni (a kimutathatósági határon van a koncentráció), azaz legfeljebb néhány tized mg száraz tömeg kilogrammonként, bizonyos taxonokban (vargányafélék: Boletus nemzetség) jelentős mennyiségű felhalmozódás mérhető (25-35

6 6 mg/kg sza.). Tekintve, hogy a szelén egyre inkább a kismennyiségű, de nagy biológiai hatással bíró, s túlzás nélkül állíthatóan egyre fontosabb mikroelemek közé tartozik, érdemes a termesztett gombák szelén tartalmát is közelebbről megvizsgálni. Eszerint ( ábra) a csiperke vizsgált fajtáit (K-23, 158 és K-7) biológiai szempontból is jelentős (3-5 mg/kg sza) szelén tartalom jellemzi, a Pleurotus és Lentinula esetében a szelén tartalom alig múlja felül a kimutathatóság határait. A csiperke fajták biológiai, táplálkozás-élettani értékét tehát a szelén mennyisége is növelheti, hiszen újabb ismereteink szerint szembeállítva az európai kontinens átlagosan szelénhiányos élelmiszereivel egyértelműen előnyös lehet a szelén többféle megbetegedés kialakulásának megelőzése, illetőleg súlyosságának csökkentése okán. A gombák termőtesteiben kétségkívül jelen vannak illetve lehetnek olyan elemek is, melyeket inkább a negatív hatású, esetleg a toxikológiai jelentőségűek közé kell sorolnunk. Lássunk ezek közül is néhányat. Bár egyes gombataxonok tetemes mennyiségű arzént képesek felhalmozni (Laccaria /pénzecskegomba/, Macrolepiota fajok, a Sarcosphaera coronaria), a termesztett taxonokban eddig aggályos mennyiséget soha nem találtak. A legtöbb vizsgálat szerint az arzén mennyisége nem haladja meg a száraz tömegre vetített 0,05-0,1 mg/kg értéket, ami friss tömegre számítva ennek tizedét, azaz 0,005-0,01 mg/kg friss tömeg koncentrációt jelent. Ezek az értékek semmilyen toxikológiai veszélyforrást nem jelentenek. 2. Szerves alkotók 2.1. Fehérjék aminosavak. A gombák fehérje tartalmát hasonlóan a növényekéhez, állatokéhoz és mikroorganizmusokéhez a mérhető össz-nitrogén tartalomból, annak egy klasszikus faktorral (6,25) való szorzásával határozzuk meg. A korábbi szakirodalomban a gombákra kapott adatok (akár friss tömegre, akár száraz tömegegységre vonatkoztatták is) igen jelentős nyersfehérje-tartalmat mutattak (akár 40-50%). Az 1980-as évek végétől jelentős korrekció történt, hiszen egyértelművé vált, hogy a gombákban a nitrogén tartalom kisebb része található a fehérje molekulákban, mint az élővilág többi részében, azaz több a nemfehérje nitrogén (NPN) aránya. Ennek megfelelően módosították, tehát 30%-kal csökkentették a szorzófaktort (így az 4,38). Az így korrigált nyersfehérje tartalmak száraz tömegre

7 7 vetítve - továbbra is jelentősek, a csiperke 20 és 24% közötti, a laskafajták 17 és 20 %, a shii take 21%. A nyersfehérje-tartalom alakulását több tényező befolyásolja befolyásolhatja -, így a genetikai faktorok (a gomba faji hovatartozása, fajtája), táplálkozási tényezők, a gomba fejlődési állapota, de különbözik a termőtest kalapjának és tönkjének fehérje szintje is. Néhány csiperke (A. bisporus) fajta kalapjának 24,1-28,8 % közötti a fehérje-tartalma, a tönköké 20-24%, azaz a kalapok és a tönkök fehérje aránya 1,04 és 1,2 között változik, tehát a kalap fehérjeszintje mindig felülmúlja a tönkét. Hasonló tendenciát tapasztalhatunk a laska és a shii-take esetében is, e fajoknál azonban a kalap lényegesen több fehérjét tartalmaz, mint a tönkben lévő; az arányszám laskánál 2,34, a shii take-nél 1,48. Táplálkozás-élettani szempontból is fontos, hogyan változik a fejlődés folyamán a kalapban és a tönk mérhető fehérje mennyisége. Korábbi vizsgálataink mutattak rá (táblázat) például, hogy a laskagombában a nyersfehérje szintje 20,7 és 25,4 % között változik, legtöbb a II. fázisban, ahol a kalapméret 5-8 cm, másrészt a kalapfehérje/tönkfehérje arány 1,7 és 3,07 között ingadozott. A kalap fehérjék emészthetősége 87-93%, a tönk hasonló értékei alacsonyabbak, 65 és 90% közöttiek. I. KALAP< 5 cm Vetter Rimóczi, 1993 nyomán II. KALAP: 5-8 cm III. KALAP: 8-10 cm IV. KALAP>10 cm KALAP 20,7 25,4 22,5 21,7 92,1 93,7 93,2 86,8 EMÉSZTHETŐ FEHÉRJE ARÁNYA (%) TÖNK 11,6 8,25 7,50 8,45 90,0 83,5 64,9 77,8 EMÉSZTHETŐ FEHÉRJE ARÁNYA (%) A KALAP ÉS A TÖNK FEHÉRJÉINEK ARÁNYA 1,79 3,07 2,99 2,58 A fehérje-tartalom ingadozását tapasztalhatjuk egyébként a gombák termesztési hullámainak összehasonlításakor is. Így a K-23 jelű csiperke fajta (táblázat) kalapjának fehérje szintje %, míg tönkjének hasonló értékei 16 és 24% között mozognak. E változás, mozgás oka nem egyértelmű, kétséges. Lehetséges, hogy e gyorsfejlődésű gomba esetén a tápközeg csak lassabban elégíti ki a gomba igényeit, s ebből származhat a II. hullám kalapjában és tönkjében a fehérje mennyiségének jelentős visszaesése. A csiperke K-23 jelű fajtájában, a kalapok és tönkök fehérje tartalmának alakulása a terméshullámok során Nyersfehérjetartalom (% sza) I. hullám, kalap 25,33 II. hullám, kalap 22,27 III. hullám, kalap 22,82 I. hullám, tönk 24,15 II. hullám, tönk 16,82

8 8 III. hullám, tönk 20,07 A termesztett gombák (hasonlóan a vadon termőkéhez) aminosav összetétele meghatározó eleme a fehérjék biológiai értékének. A gomba fehérjék aminosav összetétele sokkal közelebb áll az állati fehérjékéhez, tehát egyértelműen értékesebb a növényi fehérjéknél. A csiperke korábbi fajtáira vonatkozó adataink (táblázat) összesítéseként megállapítható, hogy az aminosavak kb. egyharmadát teszik ki az esszenciális aminosavak, viszonylag kevés az aromás, illetve a kéntartalmú aminosav. Általánosságban elmondható, hogy a gombafehérjék leginkább kéntartalmú aminosavakban (methionin, cisztein, cisztin) lehetnek kissé.3. táblázat. A csiperke (A. bisporus) három fajtájának aminosav összetétele (sza%) (Vetter, 1993 nyomán) Aminosavak A. bisporus A. bisporus A. bisporus ÁTLAG D-13 Pc-1 Pc-17 Lys ,74 1,68 1,57 His 0,57 0,53 0,37 0,49 Arg 0,92 0,99 1,21 1,04 Phe 0,72 0,94 0,78 0,91 Leu 1,68 1,56 1,38 1,54 Ile 0,79 0,78 0,79 0,79 Met 0,40 0,30 0,40 0,36 Val 1,17 1,03 0,88 1,02 Thr 0,82 1,0 0,82 0,88 Cys Asp 2,26 2,79 2,94 2,66 Ser 0,72 1,01 0,87 0,86 Glu 6,49 9,24 8,63 8,12 Gly 0,87 1,14 1,12 1,04 Ala 1,33 1,97 2,12 1,80 Tyr 0,52 0,65 0,48 0,55 Összes as. 21,92 27,33 26,82 25,86 Esszenciális as. 8,37 8,87 8,31 8,51 Kéntartalmú as. 0,40 0,30 0,40 0,36 Aromás as. 2,08 2,25 1,94 2,09 kissé hiányosak. A shii-take és a laskák esszenciális aminosav összetételét a 4. táblázat szemlélteti, feltüntetve egyben a FAO/WHO ajánlásokban szereplő, kívánatosnak tartott értéket is. 4. táblázat. A shii-take és két laskafaj fehérjéinek esszenciális aminosav összetétele, valamint a FAO által kívánatosnak tartott érték (mg/g fehérje értékben, P.C.K. Cheung, 2008 nyomán; X: a cisztein, phenilalanin és tirozin összesített értéke 63) Gombák Ile Leu Lys Met Cys Phe Tyr The Val Trp L. edodes 33,0 63,8 49,8 21,6 34,0 38,1 26,0 55,5 38,1 19,2 P. eryngii 41,1 65,6 67,1 16,9 15,7 40,4 34,2 50,4 45,1 12,2 P. ostreatus 44,5 72,8 61,1 20,1 16,8 46,9 40,6 51,6 48,8 40,6 FAO/WHO ajánlás X X X A gombák szabad aminosav mennyisége nem túlságosan magas, 7-12 mg/g sza., ezek közül a glutaminsav és az alanin bizonyul a meghatározónak. Újabb adatok arra is utalnak,

9 9 hogy egyes szabad aminosavak különösen a bázikusak szerepelhetnek a gombák illatot szolgáltató komponensei között Lipidek zsírok A gombákat (vadon termőket és termesztetteket egyaránt) az alacsony vagy igen alacsony nyerszsír tartalom jellemzi. Adatszerűen bemutatva, száraztömegre vetítve 1,5-3 % között változik leggyakrabban. Ha mindezen adatokat a gombák friss tömegének egységére vetítjük, 0,15 és 0,3%-ok között változnak. Mindebből természetesen igen fontos megállapítás fakad a gombák igen alacsony energia tartalmára nézve is. További kérdés, milyen komponensek alkotják a gombák összességében igen alacsony lipid szintjét. Az idevágó vizsgálatok tanulsága, hogy a zsírsavak közel háromnegyed része a telítetlen, méghozzá a többszörösen telítetlen vegyületek közé tartozik. Ennek döntő részét (68-84%-át) a linolénsav, a palmitinsav (19%) és az olajsav (8%) teszi ki. A linolénsav abszolút mennyisége általában kevés, e kis mennyiség ellenére azonban szoros kapcsolatot mutat a gombák illatával, lévén prekurzora (előanyaga) a gomba illatért leginkább felelős vegyületnek, az 1-oktén-3-ol-nak. Nyerszsírtartalom (% sza) Agaricus bisporus fajták 1,4-2,07 Pleurotus ostreatus fajták 1,5-1,7 Pleurotus eryngii 2,95 Lentinula edodes 1,66 A csiperke esetében, a lipidek mennyiségének kb. 15%-a ergoszterol, amely a D 2 vitamin prekurzora, s bár hasonló mennyiségben találhatjuk ezt a vegyületet a laskagombában, a shiitakeben és más gombákban is, ez nem feltétlen jelenti a vitaminban való hasonló arányú gazdagságot, hiszen a szintézis folyamatához fényre van szükség. Újabban, az ergoszterolról megállapították, hogy tumorellenes hatású anyagként is szerepe lehet, például az A. blazei termőtestekben Szénhidrátok A gombák összetételének igen jelentős részét teszik ki a vegyületek. Az egyszerű cukrok mellett ezek különböző származékai (főleg cukor alkoholok, mint a mannitol), továbbá oligoszacharidok (trehalóz) és főként poliszacharidok alkotják e frakciót. Előfordulásukat tekintve, a termesztett gombák száraztömegének legnagyobb részét adják, mint azt alábbi táblázatunk adatai is jelzik. Összszénhidrát tartalom (% sza) Agaricus bisporus fajták Pleurotus ostreatus fajták Pleurotus eryngii 56 Lentinula edodes 69 A poliszacharidok közül kiemelkedő jelentőségűek a glukánok és a kitin. A glukánok, különösen a β-glukánok, a homo- és heteroglukánok, melyek β(1-3), β(1-4) és β(1-6) glikozidos kötéseket tartalmazhatnak, a gombák egészségvédő tulajdonságért felelős vegyületei közé tartoznak. Különböző laska fajokban (fajtákban) 2,9-5,3 g/kg száraztömeg mennyiséget, a Lentinula edodesben 2,2 g/kg száraztömeg mennyiséget mértek. A glukánok jelentőségét, biológiai hatásuk részleteit napjaink vizsgálatai hívatottak tisztázni (lásd a

10 10 gombák gyógyhatása c. fejezetet is). A kitin nitrogén-tartalmú poliszacharid, melynek alapegysége, monomerje az N-acetil-glükoz-amin. A kitin a gombavilág nagyobb részében (a valódi gombák csoportjaiban) a sejtfal igen fontos alkotója, melynek meghatározó szerepe van a sejtfal ellenálló-képességében, stabilitásában. A kitin e tulajdonságát részben fizikaikémiai tulajdonságai, részben pedig az a tény adja, hogy az enzimatikus bontásához kitináz enzimkomplex szükséges. A kitin sokféle vegyülettel, például karotinoidokkal képes komplexeket képezni, melyek például a spórák gyakori alkotórésze. A termőtestek kitin tartalma a száraztömeg néhány százalékát jelenti: Kitin tartalom (% sza) Agaricus bisporus fajták 8-10 Pleurotus ostreatus fajták 4,7-4,9 Pleurotus eryngii 4,8 Lentinula edodes 5,8 A poliszacharidok (glukánok és főként a kitin) emésztésre, emésztőenzimekre gyakorolt hatása (i) szorosan összefüggenek az élelmi rost ( dietary fiber ) fogalmával. A fogalom elég komplex, hiszen eltérően a növényi tápanyagoktól cellulózról, hemicellulózról objektumaink esetében nincs szó, ilyen jellegű hatásokkal rendelkező anyagokról azonban igen. A bazídiumos gombák esetében termesztett gombáink többsége e rendszertani csoport tagja a sejtfalak valamennyi, nem keményítő jellegű szénhidrát komponense (kitin, (1-3)α- (1-3)β-glukánok, mannánok) alkotja ezt a csoportot. Az összes élelmi rost (TDF) tartalom széles határok között változik a gombavilágban, összefüggés van a termőtest jellegével, a gomba rendszertani hovatartozásával és nyilvánvalóan a termőtest fejlettségével. Egyes gombák esetén (pl. Pleurotus cystidiosus) a száraztömegnek csak néhány százaléka, máskor igen jelentős (Pleurotus citrinopileatus: 35,6%; Auricularia auricula: 49,7%, Tremella fuciformis: 54,5%) arányát jelenti a TDF. A gombákban lévő TDF nagyobb, meghatározó része oldhatatlan, amiért főként a kitin tartalom felelős. Korábbi vizsgálatok utalnak arra, hogy a TDF frakció alkotói között a legfontosabb csoportot a semleges és az aminocukor származékok teszik, hiszen ezek a csiperkében 84%-ban, az Auricularia fajokban 81%-ban, a shii-take-ben 93%-ot alkotnak. Ami a TDF változásait illeti: az érett barna csiperke például lényegesen többet tartalmaz, mint az éretlen, illetve a barna csiperke többet tartalmaz, mint a fehér fajták. Az újabb vizsgálatok érdekes, első pillanatban kevésbé érthető összefüggésre hívták fel a figyelmet. Ezek szerint a kitin nemcsak mint az emésztést negatívan befolyásoló faktor szerepelhet, hanem úgy tűnik, kimondottan pozitív hatása is lehet: a koleszterin szintet csökkenteni látszik, bár ennek mechanizmusa jórészt ma még jórészt ismeretlen Vitaminok A termesztett ehető gombák a jelentős vitamintartalmú élelmiszerek közé tartoznak, főként a B vitamincsoport tekintetében. A vitaminok előfordulását (az adatok a száraztömeg kg-jaira vonatkoznak) a három legfontosabb termesztett fajra és összehasonlításul a vargányára mutatjuk be, irodalmi adatok alapján (Bernas et al., 2006 nyomán). Érdekes módon, a B1 vitaminból a laska, a B2-ből (a vargánya után) a csiperke, a B3-ból a laska és a vargánya emelkedik ki. A B12 mennyisége kiegyenlítettnek látszik, folsavból a laska tartalmazza a legtöbbet. Az össz-d vitaminból a shii-take tartalmi értéke sokszorosan meghaladja a másik gombafajban kimutatható mennyiséget. A C-vitamin tartalom talált értékei nem jelentősek, ha a friss tömegre vonatkoztatjuk, 20 mg/kg-nyi, azaz 100 g friss gomba elfogyasztása például kb. 2 mg C vitamint jelent (és akkor még figyelembe kell vennünk a gomba elkészítésekor

11 11 várható hőkezelés okozta vitamin bomlást is!), tehát a napi C-vitamin igény jelentéktelen részét pótolhatjuk gombával. Vitaminok Pleurotus Agaricus Lentinula Boletus edulis ostreatus bisporus edodes B 1, mg/kg sza ,5 B 2, mg/kg sza B 3, mg/kg sza B 12, µg/kg sza nincs adat Fólsav, µg/kg sza nincs adat D, µg/kg sza C, mg/kg sza nincs 2.5. Illat- és aromaanyagok Bár az ide sorolható anyagok mennyisége tulajdonképpen csekély, de hatásuk, szerepük a gombák táplálkozás-élettani értékében nagyon is fontos. Az e csoportba sorolható molekulák jó része hozzájárul a gombák biológiai értékéhez, hiszen hatásukra nőhet az emésztőenzimek elválasztása, javulhat a tápanyagok felvétele, illetve a hasznosítása. A gombák termőtesteiből eddig azonosított szerkezetű vegyületek száma több mint 150, a legtöbb gombaillatért felelős vegyület alkoholos karakterű (1-oktanol, 3-oktanol, 3-oktanon), de sok más vegyület is hozzájárul a gomba aromákhoz (aminosavak, nukleotidok, illetve egyes ásványi elemek (N, P, K és mások). Úgy tűnik, igen sok gombanemzetségben, fajban a jellegzetes gombaillat egyik sokszor a fő felelőse az 1-oktén-3-ol: A jellegzetes illatú, aromájú gombák közé tartozik a shii take is. E faj jellegzetes illatát, zamatát többek között egy kéntartalmú vegyület, a lentionin (1,2,3,5,6-pentatiapan) határozza meg: Az illat-és aromaanyagokban egyik leggazdagabb gombacsoportot, a szarvasgombák jelentik. Szinte folyamatosan bővül a megismert kémiai vegyületek száma, így sok alkoholos karakterű vegyületet, a dimetilszulfidot, az isoamil-amint, krezolokat stb. mutattak ki a termőtestekből. A szarvasgombák illata ad lehetőséget a kutyás s keresésnek, s mindennek ősi biológiai alapja, hogy a gomba spóráinak terjedése csak akkor valósulhat meg sikeresen, ha egy állat a termőtestre rátalál. Úgy tűnik mindennek alapján, hogy ezt az igen bonyolult összetételű elegyet nem igen lehet majd utánozni, nem természetes módon előállítani. A gombák illat- és ízanyagainak fontos biológiai, táplálkozás-élettani funkciói is vannak. Ezek az anyagok hasonlóan, mint a fűszernövények különböző alkotói - serkentőleg hatnak az emésztési folyamatokra (emésztőenzimek termelése, az enzimek működése), illetve ilyen

12 12 pozitív hatások nyomán javulni fog az egyes tápanyagok felszívása, hasznosulása is. E hatások jó példái lehetnek egyébként azon (leginkább vadon termő) gombafajok, melyekből csak keveset szokás használni, tulajdonképpen egy-egy étel esetében mintegy fűszerként adagolnak belőle (ilyen például az ánizsgomba). A gombaillatoknak egyébként bár főleg a gyűjtött gombák esetében fontos szerepe lehet az egyes fajok azonosításában, hiszen mint határozóbélyeg szerepelhet. Bár az illat az ember számára szubjektív érzetként jelenik meg, az alapját kémiai anyagok képezik. Az ember érzékszervei és idegrendszere képezi le mindezt, amiből persze néha érdekes helyzetek is adódhatnak: lehetséges, hogy ugyanazon gomba illatáról különböző, esetleg eltérő jellegű megítélést is olvashatunk a szakirodalomban. A gombák szárítása, konzerválása során általában csökken a felelős molekulák koncentrációja, ami együtt jár a gomba illatának csökkenésével. Hasonló hatása van általában a fagyasztásos konzerválás eljárásoknak is. A hagyományosan tartósított konzervekben az illékony anyagok koncentrációja jelentősen csökken, amit mesterséges adalékok segítségével igyekeznek pótolni A tartósítás hatásai az összetételre A tartósítás különböző módjai jelentősen befolyásolják a termőtestek kémiai összetételét. A sós lében való főzéssel történő konzerválás hatására például a csiperke termőtestek beltartalma lényeges változásokat szenved. A bekövetkező változásokat az alábbi táblázat segítségével tekinthetjük át. A termőtestek nyersfehérje-, illetve zsírtartalma változatlan, a szárazanyag-, a rost és a kitintartalmak azonban növekedtek, aminek magyarázata, hogy több, oldékony anyagot a tartósító kezelések eltávolítottak, s e komponensek tulajdonképpen koncentráltabbá váltak. Az ásványi komponensek közül több esetben igen jelentős mértékben csökkent a konzervben mérhető koncentráció: így a káliumtartalom 70, a foszfor 53, a magnézium 51, a réztartalom 46%-kal kevesebb, mint friss gombában. Eközben, a só hatására a nátrium tartalom eredeti értékének harmincszorosára növekedett. Ez sajnos azt is jelenti, hogy a konzerválással járó főzés ilyen jelentős mértékben oldja ki és szegényíti el a gomba előnyös beltartalmi összetevőit, illetve gazdagodik az előnytelen nátriumban. E változásokkal párhuzamosan nőtt a nikkel- és különösen a króm-tartalom, ami viszont más értelemben ugyan, de szintén rontja a gomba biológiai értékét.

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 1. óra Készült az Európai

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

Vinasse +P szakmai ismertető anyag

Vinasse +P szakmai ismertető anyag Vinasse +P szakmai ismertető anyag Vinasz avagy Vinasse, szerves trágya A vinasz a szeszgyártás során keletkező tisztán növényi eredetű anyag, amely koncentrált és azonnal felvehető formában tartalmazza

Részletesebben

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010.

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén, mint esszenciális nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén előfordulása a környezetünkben A szelén esszenciális mikroelem, azonban élettani hatása

Részletesebben

A tejfehérje és a fehérjeellátás

A tejfehérje és a fehérjeellátás A tejfehérje A tejfehérje és a fehérjeellátás Fejlődő országok: a lakosság 20 30%-a hiányosan ellátott fehérjével. Fejlett ipari országok: fehérje túlfogyasztás. Az emberiség éves fehérjeszükséglete: 60

Részletesebben

A táplálékok esszenciális összetevői és fontosságuk terhesség előtt, alatt és szoptatás idején

A táplálékok esszenciális összetevői és fontosságuk terhesség előtt, alatt és szoptatás idején A táplálékok esszenciális összetevői és fontosságuk terhesség előtt, alatt és szoptatás idején Dr. Lakatos Béla ϯ Dr. Szentmihályi Klára Dr. Balla György Dr. Vinkler Péter Előszó Az ember minden tevékenységében

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) BIOGÉN ELEMEK ELSŐDLEGES BIOGÉN ELEMEK(kb. 95%) ÁLLANDÓ BIOGÉN ELEMEK MAKROELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) C, H, O, N P, S, Cl, Na, K, Ca, Mg MIKROELEMEK (NYOMELEMEK) (< 0,005%) I, Fe, Cu,

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-90/496 számú előírás Az élelmiszerek tápértékének jelölése

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-90/496 számú előírás Az élelmiszerek tápértékének jelölése MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-90/496 számú előírás Az élelmiszerek tápértékének jelölése Nutrition labelling for foodstuffs Az előírás az Európai Közösségek Tanácsa 90/496/EGK

Részletesebben

KDOP 2.1.2-2011-0015 A

KDOP 2.1.2-2011-0015 A A kenderliszt tulajdonságai, gyógyhatásai, elérhetősége a szántóföldtől az asztalig Dr. Iványiné, Dr. Gergely Ildikó EVÉSZ Klaszter KDOP 2.1.2-2011-0015 A kendermag A kender termése, makkocska. Külső,

Részletesebben

Porcijó KOMPLEX kutyaeledel Teljes értékű állateledel. Porcijó STANDARD kutyaeledel Teljes értékű állateledel. Kiszerelések 3 kg 15 kg 30 kg

Porcijó KOMPLEX kutyaeledel Teljes értékű állateledel. Porcijó STANDARD kutyaeledel Teljes értékű állateledel. Kiszerelések 3 kg 15 kg 30 kg Porcijó KOMPLEX kutyaeledel Az átlagos aktivitású házőrző- és hobbikutyák rendszeres táplálására fejlesztettük ki. Élettanilag optimálisan beállított arányban tartalmazza az összes olyan tápanyagot, ásványi

Részletesebben

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára.

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára. www.farmina.hu A MATISSE termékcsalád a kiváló minőségű macskatápok teljes választékát kínálja mindenfajta macska számára, melyek: Étvágygerjesztőek, így a legigényesebb és legkényesebb ízlés kielégítésére

Részletesebben

AZ ŐZHÚS ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ ŐZHÚS ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi kar Egzotikusállat és Vadegészségügyi Tanszék AZ ŐZHÚS ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE Dr. Marosán Miklós és Dr. Tóth Tamás Budapest 2015. 03.

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban. Ásványi anyagok Ásványi anyagok Ami az elhamvasztás után visszamarad. Szerepük: elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 ADD 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

Gombatermesztés. sa rendszertani besorolásuk suk szerint. gazdasági gi hulladékanyagok mellékterm. sa) llók, baromfitelepek, is termeszthető (istáll

Gombatermesztés. sa rendszertani besorolásuk suk szerint. gazdasági gi hulladékanyagok mellékterm. sa) llók, baromfitelepek, is termeszthető (istáll Gombák általános jellemzé Gombatermesztés Készítette: Csorbainé dr. Gógán Andrea Dr. Győrfi Júlia előad adásának felhasználásával Az élővilág g külön k n csoportját t alkotják: k: Nem állatok és s nem

Részletesebben

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tej A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tejfogyasztás múltja Az ember 6500 éve fogyasztja más emlősök tejét Képesek vagyunk megemészteni: - a juh, a kecske - a bivaly, a ló kanca - a teve és

Részletesebben

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET -

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - Tehenészet: MILKMEN Kft., Magyarország Összehasonlítás: deukalac UDP 41 és AminoPlus MILKMEN Kft. 800 nagy tejtermelésű

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás Víztisztítási technológiák Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem. RKK. 2010. Vízfelhasználások Közműolló VÍZFORRÁSOK Felszíni és felszín alatti vizek

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 6. (OR. en) 10021/17 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. június 2. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Fogyasztók tájékoztatásáról szóló európai rendelet tápértékjelölésre vonatkozó szabályozásai

Fogyasztók tájékoztatásáról szóló európai rendelet tápértékjelölésre vonatkozó szabályozásai Fogyasztók tájékoztatásáról szóló európai rendelet tápértékjelölésre vonatkozó szabályozásai 2012. május 23. 8 LVA-Consult Die Lebensmittel Kompetenz 8 2012. 05. 23 Dr. Gombos János Tartalom 1.) Tápértékjelölés

Részletesebben

VIRÁGPOR HELYETTESÍTÉSÉRE ALKALMAS KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY

VIRÁGPOR HELYETTESÍTÉSÉRE ALKALMAS KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY F O R T E V I T TAKARMÁNY KONCENTRÁTUM MÉHEK RÉSZÉRE VIRÁGPOR HELYETTESÍTÉSÉRE ALKALMAS KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY A FORTEVIT az első magyar fejlesztésű méhtáplálék, mely összetételénél fogva alkalmas a virágpor

Részletesebben

ORGANIKUS GAZDÁLKODÁS BIOLÓGIAI ALAPJAINAK BIOANALITIKAI VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓT JÓL REPREZENTÁLÓ FAJTÁK TEKINTETÉBEN

ORGANIKUS GAZDÁLKODÁS BIOLÓGIAI ALAPJAINAK BIOANALITIKAI VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓT JÓL REPREZENTÁLÓ FAJTÁK TEKINTETÉBEN ORGANIKUS GAZDÁLKODÁS BIOLÓGIAI ALAPJAINAK BIOANALITIKAI VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓT JÓL REPREZENTÁLÓ FAJTÁK TEKINTETÉBEN EA_NORVÉGALAP-BIOBEL9 BIO/NEM BIO AGRÁRTERMÉKEK BELTARTALMI ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Részletesebben

Elixír az izületek védelmére

Elixír az izületek védelmére Elixír az izületek védelmére Glükozamin Segíti az ízületi porcok és kötőszövetek épülését Eredmeny mar 1 7 nap utan Porcképző szulfátok Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatás Collagén peptid Elősegíti

Részletesebben

Colostrum ESSENS. Természetesen tiszta termék

Colostrum ESSENS. Természetesen tiszta termék Colostrum ESSENS Természetesen tiszta termék Mi az a kolosztrum? A kolosztrum, más néven el tej, a tej egy fajtája, amit az emlősök emlőmirigyei a szülést követő néhány órában állítanak elő. Egyedülálló

Részletesebben

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz),

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz), SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) részecskéi egyetlen cukormolekulából állnak. Az

Részletesebben

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs:

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood) Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: New tasks in food and nutrition sciences (In Hungarian language) Official

Részletesebben

A tej és tejtermékek szerepe az emberi táplálkozásban

A tej és tejtermékek szerepe az emberi táplálkozásban Tej és tejtermékek A tej és tejtermékek szerepe az emberi táplálkozásban A tej legfontosabb tulajdonságai Minden fontos tápanyagot tartalmaz. Gabonaféléket képes jól kiegyensúlyozni. Tejfogyasztásbeli

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Macskatápok. Adult Cat

Macskatápok. Adult Cat A szokásos előfordulás mellett minden termékben fehérjéhez kapcsolt formában is megtalálhatók a főbb ásványi anyagok ezzel biztosítva a teljes beépülést. Több termék tartalmazza a nélkülözhetetlen kondroitin-szulfátot

Részletesebben

Általános takarmányozástan gyakorlat Bevezetés Követelményrendszer Az előadások látogatása nem kötelező,de ajánlott A gyakorlatok látogatása: kötelező, max. 3 igazolt hiányzás Hiányzás esetén: igazolás

Részletesebben

Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai

Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai dr. Balku Orsolya Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály főosztályvezető. Hatósági ellenőrzések Évről évre visszatérően 2011-ben

Részletesebben

A sejtek élete. 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék R C NH 2. C COOH 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános

A sejtek élete. 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék R C NH 2. C COOH 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános A sejtek élete 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék e csak nézd! Milyen protonátmenetes reakcióra képes egy aminosav? R 2 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános képlete 5.2. A legegyszerűbb

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Egy bölcs mondás szerint az leszel, amit eszel, vagyis elmondhatjuk, hogy létünk, így az egészségünk A szervezetünk nem működik megfelelően, ha nem kapja meg

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)

Részletesebben

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja Formula 1 Shake Formula 2 Multivitaminkomplex Rost tabletta Herbalife Formula 1 shake - egészséges étkezés Az ízletes Formula 1 shake finom, könnyen elkészíthető egészséges

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában Dr. Gergácz Zoltán Ügyvezető igazgató Agárdi Farm Kft. Seregélyes-Elzamajor Agárdi Farm Kft. Tehenészete Seregélyes-Elzamajor

Részletesebben

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Készítette: Szerényi Júlia Eszter Nem beszélni, kiabálni kellene, hogy az emberek felfogják: a mezőgazdaság óriási válságban van. A mostani gazdálkodás nem természeti törvényeken alapul-végképp nem Istentől eredően ilyen-, azt emberek

Részletesebben

Prémium Minőségű Szárazeledel Kutyáknak

Prémium Minőségű Szárazeledel Kutyáknak ECOPET Prémium Minőségű Szárazeledel Kutyáknak ECOPET A Farmina bemutatja új irányvonalát, az Ecopetet. Hat speciális terméket kínálunk az ember legjobb barátjának, hiszen etetésükkel kapcsolatosan számos

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok.

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok. Nem lehet elég korán kezdeni Kiegyensúlyozott táplálkozás Energia- és tápanyagszükséglet és a fogyasztás közötti egyensúly RENDSZERESSÉG+VÁLTOZATOSSÁG+MÉRTÉKLETESSÉG Életműködésekhez alapanyagcsere Növekedéshez

Részletesebben

hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord 10/20/08 5:32 PM Page 1 Élelmiszer-kémia

hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord 10/20/08 5:32 PM Page 1 Élelmiszer-kémia hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord 10/20/08 5:32 PM Page 1 Élelmiszer-kémia hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord 10/20/08 5:32 PM Page 2 hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord

Részletesebben

Készítette: Bruder Júlia

Készítette: Bruder Júlia Készítette: Bruder Júlia tápanyagok ballasztanyagok alaptápanyagok védőtápanyagok járulékos tápanyagok fehérjék zsiradékok szénhidrátok ALAPTÁPANYAGOK FEHÉRJÉK ZSIRADÉKOK SZÉNHIDRÁTOK Sejtépítők Energiát

Részletesebben

INFORMATIKA EMELT SZINT%

INFORMATIKA EMELT SZINT% Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés 1. A fényképezés története Táblázatkezelés 2. Maradékos összeadás Adatbázis-kezelés 3. Érettségi Algoritmizálás, adatmodellezés 4. Fehérje Maximális

Részletesebben

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek Hidroxikarbonsavak α-hidroxi karbonsavak -Glikolsav (kézkrémek) - Tejsav (tejtermékek, izomláz, fogszuvasodás) - Citromsav (citrusfélékben,

Részletesebben

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Az élelmiszerek tartósítása Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde https://prezi.com/vht6rdoxwqf_/azelelmiszerek-valtozasa-es-a-tartositasieljarasok/

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Tej. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Tej. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK Tej Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus A tej fogalma Biológiai értelemben: az emlős állatok tejmirigyei által kiválasztott, bonyolult összetételű és felépítésű biológiai folyadék,

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása A méz összetétele és élettani hatása A méz a növények nektárjából a méhek által előállított termék. A nektár a növények kiválasztási folyamatai során keletkezik, híg cukortartalmú oldat, amely a méheket

Részletesebben

Premixek lovaknak. Agronatúr Kft. 9330 Kapuvár, Ipartelepi út. 9. Tel./fax: +36 96 245 176 Mobil: 06 20 9 50 60 46 www.agronatur.

Premixek lovaknak. Agronatúr Kft. 9330 Kapuvár, Ipartelepi út. 9. Tel./fax: +36 96 245 176 Mobil: 06 20 9 50 60 46 www.agronatur. Premixek lovaknak A termék tartalmazza mindazokat a vitaminokat, makró és mikroelemeket, melyekre a fokozott fizikai és szellemi igénybevételkor nagyobb mennyiségben van szüksége a szervezetnek és amelyeket

Részletesebben

52 341 09 0000 00 00 Piacfelügyelő Piacfelügyelő 52 341 09 0100 31 01 Gombaszakellenőr Piacfelügyelő

52 341 09 0000 00 00 Piacfelügyelő Piacfelügyelő 52 341 09 0100 31 01 Gombaszakellenőr Piacfelügyelő 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TAKARMÁNYOZÁSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Ásványi anyagok vázrendszer, fogak (Ca, P, F) enzim aktivátorok (Zn, Mn) ozmotikus viszonyok (K, Na, Cl) sav-bázis

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

BOROK EREDETVIZSGÁLATÁRA HASZNÁLATOS ANALITIKAI KÉMIAI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

BOROK EREDETVIZSGÁLATÁRA HASZNÁLATOS ANALITIKAI KÉMIAI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE BOROK EREDETVIZSGÁLATÁRA HASZNÁLATOS ANALITIKAI KÉMIAI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Készítette: Kisdi Benedek ELTE TTK Környezettan BSc Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens 2016 Bevezetés A borkészítés

Részletesebben

A rost szerepe a kocák takarmányozásában

A rost szerepe a kocák takarmányozásában A rost szerepe a kocák takarmányozásában Mézes Miklós Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék Gödöllő 1 Növényi sejtfal Nyersrost A nyersrost olyan növényi szénhidrátok komplex keveréke, amelyeket

Részletesebben

MERT-CERT Tanúsító Kft.

MERT-CERT Tanúsító Kft. MERT-CERT Tanúsító Kft. Lechner Noémi Tipikus hibák a jelölésben és beltartalomban 2012. május 23. Áttekintés Előszó - címkézés/jelölés - biztonság Hibák a jelölésben - példák Hibák a beltartalomban -

Részletesebben

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben A tejelő tehenészet szerepe a fenntartható (klímabarát) fejlődésben Dr. habil. Póti Péter tanszékvezető, egyetemi docens Szent István Egyetem (Gödöllő), Álletenyésztés-tudományi Intézet Probléma felvetése

Részletesebben

a NAT-1-1560/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1560/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1560/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. Vizsgálólaboratórium (2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari

Részletesebben

A húsfogyasztás nemzetközi helyzete és összefüggése a lakosság egészségi állapotával. Biró György Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2016

A húsfogyasztás nemzetközi helyzete és összefüggése a lakosság egészségi állapotával. Biró György Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2016 A húsfogyasztás nemzetközi helyzete és összefüggése a lakosság egészségi állapotával Biró György Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2016 Egyes országok hústermelése, 2010-2012 átlaga, millió tonna Hústermelés

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát, 5 kg, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1% Kalcium

Részletesebben

Nyaralási idény a bőr fokozott igénybe vételének időszaka

Nyaralási idény a bőr fokozott igénybe vételének időszaka Nyaralási idény a bőr fokozott igénybe vételének időszaka A bőr nyári ellenségei a por, a szél, az UV-sugárzás, a magas hőmérséklet. A bőr átalakulása a nyári igénybe vétel hatására: a zsírosodásra hajlamos

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO 100% vízoldható Kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 5 kg, 2 kg A YaraLiva TM Calcinit nitrogént és kalciumot tartalmazó öntöző műtrágya. A kalcium

Részletesebben

15. Növények vízleadása, vízhasznosulása és az azt befolyásoló tényezők 16. A tápanyagellátás és a termés mennyiségének kapcsolata (Liebig és

15. Növények vízleadása, vízhasznosulása és az azt befolyásoló tényezők 16. A tápanyagellátás és a termés mennyiségének kapcsolata (Liebig és A jegymegajánló dolgozatban három tétel és 10 kiskérdés lesz. A tételek a pontoknak kb. 70%-át a kiskérdések pedig 30%-át teszik ki. Az elégséges jegyhez 50% -os teljesítményt el kell érni a két jegymegajánló

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK A mai rohanó világban egyre gyakrabban érkezik el az a pillanat, amikor összefut a nyál a szánkban és a nagymamáink által elkészített,

Részletesebben

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2. Analitikai Kémiai Tanszék, ELTE TTK, Budapest

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2. Analitikai Kémiai Tanszék, ELTE TTK, Budapest FACULTAS SCI. NAT. * UNIV. BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * A BIOMASSZA ÉGETÉS S KÖRNYEZETI K HATÁSAI Lévay Béla 1, Záray Gyula 1,2 1 Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2

Részletesebben

A talaj szerves anyagai

A talaj szerves anyagai A talaj szerves anyagai a talajban elıfordul forduló összes szerves eredető anyagok a talaj élılényei (élı biomassza), a talajban élı növények nyek gyökérzete rzete, az elhalt növényi n nyi és állati maradványok

Részletesebben

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Figuactiv Szeletek Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Egyre kevesebb az idınk, és sokat utazunk. Utazások során vagy munka közben gyakran nincs lehetıség arra, hogy az ember készítsen magának

Részletesebben

YaraLiva CALCINIT. 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg

YaraLiva CALCINIT. 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg Yara Mono műtrágyák YaraLiva CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1% Kalcium tartalom

Részletesebben

Az egyes tápanyagok szerepe a növények életében DAMISOL KFT. ALBERTIRSA Ladányi Péter ügyvezető igazgató Az adott év termésmennyiségét és főleg annak minőségét a minimumban lévő tápanyag határozza meg!

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve,

A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve, Gulyás Judit Régiós Képviselő Ganoderma gyógygomba Pecsétviaszgomba Dombóvár Tolna-, Somogy- Gyógygomba A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve, a lélekerő-gomba, kulcs a jó

Részletesebben

Élelmiszer-fehérjék átalakulása a feldolgozás és tárolás során

Élelmiszer-fehérjék átalakulása a feldolgozás és tárolás során Élelmiszer-fehérjék átalakulása a feldolgozás és tárolás során Az aminosavak átalakulása a feldolgozás és tárolás során A fehérjék hőkezelése aminosavak deszulfurálódása, dezaminálódása, izomerizációja,

Részletesebben

HACCP KCAL PRO. Online adminisztrációs szolgáltatás. Szolgáltatási Specifikáció v 1.0

HACCP KCAL PRO. Online adminisztrációs szolgáltatás. Szolgáltatási Specifikáció v 1.0 HACCP KCAL PRO Online adminisztrációs szolgáltatás Szolgáltatási Specifikáció v 1.0 Szolgáltatási jellemzők A szolgáltatás használatával lehetőség nyílik különböző élelmiszer alapanyagok tápanyag tulajdonságai,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Sütőipari termékkoncepciók

Sütőipari termékkoncepciók Sütőipari termékkoncepciók Ismerkedjen meg legsikeresebb és legkedveltebb koncepcióinkkal! A Zeelandia termékfejlesztése a nemzetközi fogyasztói piac felmérésein alapszik. Termékkoncepcióit ez alapján

Részletesebben

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE A biológia az élet tanulmányozásával foglalkozik, az élő szervezetekre viszont vonatkoznak a fizika és kémia törvényei MI ÉPÍTI FEL AZ ÉLŐ ANYAGOT? HOGYAN

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor, árpamaláta kivonat, zab rost, só)

Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor, árpamaláta kivonat, zab rost, só) Összetevők Összetevők Glükóz szirup Szárított édesített vörös áfonya 15% (vörös áfonya, cukor, napraforgó olaj) Zabpehely 14% Puffasztott búza 13% Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor,

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok január 8. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

Tápanyag-gazdálkodás

Tápanyag-gazdálkodás Tápanyag-gazdálkodás A szőlő növekedése és terméshozama nagymértékben függ a talaj felvehető tápanyag-tartalmától és vízellátottságától. Trágyázás: A szőlő tápanyagigényének kielégítésére szolgáló műveletcsoport

Részletesebben

a borok finomításához

a borok finomításához a borok finomításához FINOMÍTÁS FINOMÍTŰS A kutatások mostanra sok, a borok fejlődésével kapcsolatos mechanizmusra derítettek fényt, különösen olyanokra, melyek a finomítás során végbemenő színstabilizálást

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Inkább egyenek meg a férgek, minthogy a férget megegyem?

Inkább egyenek meg a férgek, minthogy a férget megegyem? Karinthy Frigyes (1887 1938) Inkább egyenek meg a férgek, minthogy a férget megegyem? Gál Veronika (NÉBiH ÉKI) Az élelmiszerlánc-biztonság jövője című szakmai konferencia (2. szekció) 2013. október 15.

Részletesebben

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián A kőolaj (más néven ásványolaj) a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1560/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. Vizsgálólaboratórium (2942 Nagyigmánd, Burgert

Részletesebben