Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: Szervezeti és Működési Szabályzata év hó. napján Jóváhagyta:.. P. H. fenntartó 1

2 A MARCALVÁROSI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit az iskolai diákönkormányzatok véleményezték, a benne foglaltakkal egyetértettek, és elfogadásra javasolták. Arany János Általános Iskola diákönkormányzat vezetője Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola diákönkormányzat vezetője Győr, október Győr, október A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit az iskolai és óvodai szülői szervezetek véleményezték, a benne foglaltakkal egyetértettek és elfogadásra javasolták. Arany János Általános Iskola szülői szervezetének képviseletében Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola szülői szervezetének képviseletében Győr, október Győr, október Sün Balázs Óvodai Egység szülői szervezete képviseletében Kovács Margit Óvodai Egység szülői szervezete képviseletében Győr, október Győr, október 2

3 A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit az intézményegységek nevelőtestületei, illetve szakalkalmazotti közössége elfogadták.. Arany János Általános Iskola nevelőtestülete képviseletében.. Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola képviseletében Győr, október Győr, október Kovács Margit Közművelődési Intézményegység és Könyvtár szakalkalmazotti közösségre képviseletében Kovács Margit Óvoda Intézményegység nevelőtestülete képviseletében Győr, október Győr október.. Sün Balázs Óvoda Intézményegység képviseletében Győr, október A fenti véleményezések hitelességét intézményvezetőként igazolom. Győr, október főigazgató 3

4 A MARCALVÁROSI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT, VALAMINT ANNAK MELLÉKLETEIT ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉV HÓ NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN JÓVÁHAGYTA. Kelt:.. polgármester 4

5 Tartalomjegyzék A Marcalvárosi Főigazgatóság Az intézmény általános jellemzői Intézményi adatok A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság irányítási szerkezete Az intézményben meglévő folyamatok A Marcalvárosi Főigazgatóságot irányító személyek, szervezetek, és kapcsolattartásuk rendje A Marcalvárosi Főigazgatóság vezetője Az Igazgatótanács A főigazgató felelősségi köre és feladatai A gazdasági főigazgató-helyettes A Marcalvárosi Főigazgatóságon működő gazdasági apparátus ügyfélfogadási rendje Az óvodai intézményegység-vezető (óvodavezető) Az iskolai intézményegység-vezetők (igazgatók) A közművelődési egység vezetője A konyhavezető A vezetők közti kapcsolattartás, információ átadása Vezetői aláírási jogkörök A vezetők helyettesítésének rendje A Marcalvárosi Főigazgatóság közösségei A Marcalvárosi Főigazgatóság alkalmazotti közössége A Marcalvárosi Főigazgatóság szakalkalmazotti közössége Az óvodai intézmények működési rendje Arany János Általános Iskola Intézményegység működési rendje Kovács Margit Általános Iskola Intézményegység működési rendje Kovács Margit Szakképző Iskola Intézményegység működési rendje Kovács Margit Közművelődési Intézményegység és Könyvtár működési rendje

6 1. Az intézmény általános jellemzői A Marcalvárosi Főigazgatóság 1.1 Intézményi adatok OM azonosítója: Elnevezése: Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Székhelye: Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9024 Győr, Répce u.2. Intézményegységei és telephelyei: Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola Győr, Répce u Kovács Margit Közművelődési Intézményegység és Könyvtár Győr, Répce u Kovács Margit Óvoda Győr, Répce u. 8/A Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája /Brunszvik Teréz Deutscher Nationalitätenkindergarten des Kovács Margit Kindergartens/ Győr, Cuha u Kovács Margit Óvoda Mónus Illés utcai Tagóvodája Győr, Mónus I. u Sün Balázs Óvoda /Kindergarten Sün Balázs / / Sün Balázs Kindergarten/ Győr, Örkény István u Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Győr, Cuha u Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája Győr, Répce u Arany János Általános Iskola /Arany János Grundschule/ /Arany János Primary School/ Győr, Örkény I. u

7 Az intézmény alapítója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Az alapítás éve: 2011 Az intézmény fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata A fenntartó címe: Győr, Városház tér 1. Az alapító okirat száma, kelte: 137/2011. (V.27.) Kgy. Az intézmény típusa, jogállása: Az intézmény közoktatási intézmény, többcélú intézmény. Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény alanya az ÁFA nak. Az intézmény bankszámlaszáma: Az intézmény adóhatósági azonosító száma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény helyiségeit, eszközeit az alaptevékenység sérelme nélkül, az Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint bérbe adhatja. A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, valamint az intézményegységek, tagintézmények bélyegzőinek használata a bélyegzőnyilvántartás szerint működik. 7

8 Főigazgatói titkár 1.2. A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság irányítási szerkezete FŐIGAZGATÓ IGAZGATÓTANÁCS EESZI GPSZK GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ- HELYETTES INTÉZMÉNYEGYSÉGEK Könyvelők Munkaügyi ügyintézők Pénztárosok Konyhavezető Gondnokok Kovács Margit Szakképző Iskola Kovács Margit Általános Iskola Arany János Általános Iskola Kovács Margit Közművelődési Intézményegység és Könyvtár Kovács Margit Óvoda Sün Balázs Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézményegységek saját működési és szervezeti irányítási struktúra alapján működnek. 8 Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Kovács Utcai Margit Óvoda Tagóvod Brunszvik Teréz Német ája Nemzetiségi Tagóvodája Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Kovács Margit Óvoda Mesevár Tagóvodája

9 1.3 Az intézményben meglévő folyamatok 2. Kiegészítő folyamatok egészség- gyermek- és szociális munka- tűzvédelem védelem ifjúságvédelem hátrányok védelem enyhítését segítő tevékenység 1. Fő folyamatok 3. Feltételi folyamatok tantárgyi tanulás szervezése irányítása, óvodai nevelés énfolyamatok tanulása, személyiségfejlesztés, tehetséggondozás iskolai szocializáció, közösségi nevelés alapfokú művészetoktatás ellenőrzés, mérés, értékelés, minőségbiztosítás iskolán kívüli közművelődési alkalmakhoz kapcsolt tanulás játék-szórakozás, tanulás (szabadidős tevékenység tanulása) továbbképzési, innovációs folyamatok szakmai önismeret, továbbképzés munkaügyi, személyzeti tevékenység, szakember-utánpótlás tanügyigazgatás költségvetési gazdálkodás kötelező eszközök, felszerelések biztosítása információs és dokumentációs tevékenység egységének fejlesztése környezetkultúra fejlesztése étkeztetés A fenti folyamatok a főigazgatóság irányítása alá tartozó egyes intézményegységek működésében valósulnak meg.

10 2. A Marcalvárosi Főigazgatóságot irányító személyek, szervezetek, és kapcsolattartásuk rendje 2.1. A Marcalvárosi Főigazgatóság vezetője Az intézmény élén a főigazgató áll, aki vezetői tevékenységét az igazgatótanács, a főigazgatói apparátus, az igazgatók (intézményegység-vezetők), a tagintézmény-vezetők, az igazgatóhelyettesek és a konyhavezető közreműködésével látja el. A főigazgató, az igazgatók, az óvodavezetők jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. A főigazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatási törvény és végrehajtási rendelete állapítják meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által az intézményvezető hatáskörébe utalt át nem ruházott feladatokat. A vezetési szerkezetet az 1.2 pont tartalmazza. A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság közoktatási és közművelődési feladatait az alábbi intézményegységek és tagintézmények együttműködődésével, összehangolt tevékenységével látja el: - Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola - Kovács Margit Közművelődési Intézményegység és Könyvtár - Kovács Margit Óvoda - Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája - Kovács Margit Óvoda Mónus Illés utcai Tagóvodája - Sün Balázs Óvoda - Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája - Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája - Arany János Általános Iskola A munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. Az intézményegységek szakmai önállósággal működnek Az Igazgatótanács Az évi LXXIX. törvény 33. -a értelmében a főigazgatóságok vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását az igazgatótanács segíti. Az igazgatótanács részt vesz a munkáltatói jogkör gyakorlásában. Az igazgató (intézményegység-vezető) megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt. - A pályáztatási tevékenységet döntési jogkörben az intézmény főigazgatója gyakorolja. - Az intézményegység vezetőjét az intézményegységet érintő pályázatok elbírálásakor egyetértési jog illeti meg. - A főigazgatóság igazgatótanácsának tagjai: - az általános és szakképző iskolák igazgatói - a közművelődési intézményegység vezetője - az óvodai intézményegységek vezetői - a gazdasági főigazgató-helyettes 10/195

11 Az itt felsoroltak döntési ügyekben szavazati joggal rendelkeznek. Az igazgatótanács állandó meghívottjai a tagozatvezetők, igazgatóhelyettesek véleményezési jogkörrel. Az igazgatótanács munkáját a témák jellegéből adódóan alkalomszerűen vezetői és szakértői testületek segíthetik. Az igazgatótanács általában havonta, rendkívüli, döntést igénylő ügyekben alkalomszerűen ülésezik A főigazgató felelősségi köre és feladatai A főigazgató felelősségi körei és feladatai kiemelten: Felelős: - az óvodai, az iskolai, a közművelődési egységeknek a hatályos jogszabályok alapján történő szabályszerű működtetéséért - a helyi nevelési rendszerek, közművelődési folyamatok előkészítéséért és végrehajtásáért - az intézményi szintű óvodai, iskolai és közművelődési munkatervek előkészítéséért, összehangolásáért és végrehajtásáért - az éves költségvetési tervek elkészítéséért, és azoknak a pénzügyi rendelkezések szerinti felhasználásáért - a gazdálkodással összefüggő szabályzatok elkészítéséért, betartásáért, betartatásáért - a társadalmi tulajdon megőrzéséért - a munkafegyelem betartásáért Feladatai: - a pedagógiai-művelődési program elkészítése, az óvodák nevelési programjainak elkészíttetése - a főigazgatóság munkájának tervezése, szakszerű irányítása, vezetése, ellenőrzése, koordinálása - a szervezeti és működési szabályzat kidolgozása és betartása - az intézményi szintű minőségirányítási program kidolgozása és működtetése - a munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlása, a személyzeti és munkaügyi tevékenység irányítása - az intézményi munkaerő-gazdálkodás elkészítése - a belső ellenőrzési terv jóváhagyása és végrehajtása - az óvodai nevelés szakaszát meghatározó jogszabályok betartatása - az iskolai egységek tantárgyfelosztásának koordinálása, jóváhagyása - a személyi feltételek biztosítása - együttműködési és egyéb szerződések megkötése - az intézmény pályázati tevékenységének koordinálása, felügyelete - Az általa rendkívülinek ítélt eseményekről haladéktalanul tájékoztatja a fenntartót A főigazgató részletes feladatait a munkáltatója által kiadott munkaköri leírás rögzíti A gazdasági főigazgató-helyettes Az igazgatótanács véleményének kikérésével a főigazgató nevezi ki. Biztosítja az intézmény gazdálkodását a nevelési, oktatási, közművelődési feladatok területén a hatályos pénzügyi jogszabályok alapján. Felelős: 11/195

12 - az intézmény működéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységért - a jogszerű, takarékos és hatékony gazdálkodásért - a társadalmi tulajdon védelméért - illetékességi területén a munkavédelmi feladatok és követelmények folyamatos ellenőrzéséért - az intézmény vagyonáért (anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősség) - felel a gazdasági, ügyviteli, adminisztratív és technikai dolgozók munkafeltételeinek fokozatos javításáért. Feladatai: - elkészíti az intézmény költségvetését - irányítja a bérgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetését, gondoskodik az ezzel kapcsolatos rendszeres információ-szolgáltatásról - vezeti és felügyeli a munkaügyi, személyzeti adminisztrációs tevékenységet - az általa kialakított munkaelosztáson keresztül gondoskodik az intézmény épületeinek folyamatos karbantartásáról, tisztaságáról, a berendezési és felszerelési tárgyakról, tűzés balesetvédelmi eszközökről - irányítja és ellenőrzi a főigazgatóság gazdasági, ügyviteli, technikai és adminisztratív dolgozóit, elkészíti, elkészítteti munkarendjüket, szabadságolási tervüket - szabálytalanság esetén javaslatot tesz a főigazgatónak annak megszüntetésére - elkészíti, elkészítteti a gazdálkodással kapcsolatos jelentéseket, beszámolókat, egyéb dokumentumokat - belső ellenőrzést végez - a főigazgató megfelelő tájékoztatása mellett elkészíti és folyamatosan karbantartja a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos szabályzatokat. A gazdasági főigazgató-helyettes részletesebb felelősségi-és feladatkörét munkaköri leírása tartalmazza A Marcalvárosi Főigazgatóságon működő gazdasági apparátus ügyfélfogadási rendje Gazdasági főigazgató helyettes: naponta óráig Munkaügy: Pénztár, pénzügy: hétfőn és csütörtökön óráig és pénteken óráig óráig hétfőn és csütörtökön óráig pénteken óráig 2.6. Az óvodai intézményegység-vezető (óvodavezető) Az óvodavezető felelőssége kiterjed az óvodai intézményegység és tagóvoda szabályszerű működtetésére. Felelős: - a helyi óvodai nevelési rendszer kimunkálásáért és működtetéséért - az éves óvodai munkaterv elkészítéséért és végrehajtásáért 12/195

13 - a munkafegyelem betartásáért, betartatásáért - a szakmai önállóság jegyében az intézményegység színvonalas, eredményes nevelőoktató munkájáért. Feladatai: - az óvodai nevelési program elkészítése és megvalósítása - az intézményegység munkájának tervezése, szakszerű irányítása, vezetése, ellenőrzése, koordinálása - az intézményegység működési rendjének kidolgozása és betartása - az óvoda minőségfejlesztési programjának kidolgozása és működtetése - javaslattétel a főigazgatónak a munkaerő- gazdálkodási terv elkészítéséhez - az óvoda belső, szakmai ellenőrzésének megtervezése, végrehajtása - az óvodai nevelés szakaszát meghatározó jogszabályok helyi szabályozók betartása - az óvodáztatással összefüggő hatósági feladatok ellátása - az óvodában dolgozó felnőttek és az óvodás gyermekek élet-és nevelési feltételeinek fokozatos javítása - az intézményegységen belül működteti a szakmai munkaközösségeket - az óvodai SZM munkájának segítése, a szülők bevonása az óvoda életének egyes területeibe - az óvodai hagyományok ápolása, az ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése az életkori sajátosságoknak megfelelően - az általa rendkívülinek ítélt eseményekről haladéktalanul tájékoztatja a főigazgatót. Az óvodavezetők részletesebb felelősségi-és feladatköre a munkaköri leírásban található Az iskolai intézményegység-vezetők (igazgatók) Az igazgató felelőssége kiterjed az iskolai intézményegység szabályszerű működtetésére. Felelős: - a helyi iskolai oktató-nevelő munka rendszerének kimunkálásért, működtetéséért - az iskolai munkaterv elkészítéséért és végrehajtásáért - a munkafegyelem betartásáért, betartatásáért - a szakmai önállóság jegyében az iskola színvonalas, eredményes oktató-nevelő munkájáért. Feladatai: - a pedagógiai program elkészítése és megvalósítása - az intézményegység munkájának tervezése, szakszerű irányítása, vezetése, ellenőrzése, koordinálása - az iskola működési rendjének kidolgozása és betartása, betartatása - az iskola minőségfejlesztési programjának kidolgozása és működtetése - javaslattétel a főigazgatónak a munkaerő- gazdálkodási terv elkészítéséhez - az iskola belső, szakmai ellenőrzésének megtervezése, végrehajtása - az iskolai oktatás szakaszait meghatározó jogszabályok, helyi szabályozók betartása - a tankötelezettségi törvény elsőfokú hatósági feladatai - az iskolai egység dolgozói, a tanulók élet-és munkafeltételeinek fokozatos javítása - az iskolai SZM munkájának segítése, a szülők bevonása az iskola életének egyes területeibe. 13/195

14 - az iskolai hagyományok ápolása, az ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése - az általa rendkívülinek ítélt eseményekről haladéktalanul tájékoztatja a főigazgatót. Az igazgatók részletesebb felelősségi-és feladatköre a munkaköri leírásban található A közművelődési egység vezetője Felelős: - A Kovács Margit Közművelődési Intézményegység és Könyvtár szakmai tevékenységéért. Feladatai: - Irányítja és összehangolja az intézményegységek munkáját a közművelődési feladatok megvalósulása érdekében. Feladatait munkaköri leírása, a közművelődési intézményegység SzMSz-e részletesen tartalmazza 2.9. A konyhavezető Felelős: - A Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola konyhájának közétkeztetésre vonatkozó hatályos törvények és rendeletek szerint működtetéséért. Feladatai: - Felelősségi és feladatkörét munkaköri leírása tartalmazza. A főigazgatóság apparátusában dolgozó könyvelők, munkaügyi ügyintézők, pénztárosok, gondnokok, óvodatitkárok, valamint az egyes intézményegységekben működő pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, közművelődési, technikai és egyéb dolgozók felelősségi- és feladatkörét a munkaköri leírások tartalmazzák A vezetők közti kapcsolattartás, információ átadása - A főigazgató havonta egyszer (indokolt esetben többször) igazgatótanácsi ülést tart. Az igazgatótanácsi ülésekről feljegyzést vezet. A feljegyzéseket megküldi az egyes intézményegységeknek. A hónap utolsó munkanapjáig a főigazgatóság bekéri minden intézményegység következő havi programját, és a jelentős, közérdekű rendezvényeket a főigazgatóság havi programjában közzéteszi. - A főigazgatóságra érkező leveleket, iratokat, dokumentumokat a főigazgatói titkárság haladéktalanul továbbítja az érintett intézményegységekbe. - Az igazgatótanácsi üléseken kívül a főigazgató az általa egyeztetett időpontban személyes megbeszélést tart az intézményegység-vezetőkkel a tájékoztatást, intézkedést vagy döntést igénylő kérdésekben. - Az operatív vezetési ügyekben az igazgatók, az óvodavezetők, a közművelődési egység vezetője intézményegységük vezetésével heti rendszerességgel megbeszélést tartanak. A megbeszélésen részt vevők körét az intézményegység működési rendje tartalmazza Vezetői aláírási jogkörök Minden olyan iratot, okmányt, dokumentumot, amelynek anyagi, költségvetési vonzattal járó tartalma van, az intézmény főigazgatója ír alá. 14/195

15 Az intézményegységekben működő óvodavezetők, igazgatók, közművelődési egységvezető azon iratok, dokumentumok, okmányok estében bírnak aláírási jogkörrel melyek tartalma anyagi költségvetési vonzattal nem jár, a munkáltatói jogokat nem csorbítja (tanügyi, tanügyigazgatási dokumentumok, szakmai anyagok és levelezés, szakmai véleményezés és állásfoglalás, óvodai, iskolai szervezési iratok, a partnerekkel való kapcsolattartás szakmai dokumentációja, teljesítésigazolások, stb.) A vezetők helyettesítésének rendje - A főigazgatót akadályoztatás esetén a Kovács Margit Általános Iskola igazgatója helyettesíti. - Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben a főigazgató-helyettes helyettesítését a főigazgató által megbízott gazdasági ügyintéző látja el. - Az igazgatók, egységvezetők, tagintézményvezetők, igazgatóhelyettesek öt napot meghaladó helyettesítéséről a főigazgató intézkedik. 3. A Marcalvárosi Főigazgatóság közösségei 3.1. A Marcalvárosi Főigazgatóság alkalmazotti közössége A Marcalvárosi Főigazgatóság alkalmazotti közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók alkotják. A közalkalmazottak jogait, kötelességeit, érdekérvényesítési lehetőségeit az MT, Kjt., Közoktatási törvény és az ezekhez kapcsolódó rendeletek, valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzítik. A teljes alkalmazotti közösség összehívását a főigazgató rendelheti el. Az alkalmazotti közösség elfogadja az intézmény minőségirányítási programját, véleményezi az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával, vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos fenntartói intézkedések tervezetét. Rendkívüli alkalmazotti értekezlet összehívását a főigazgató bármikor elrendelheti A Marcalvárosi Főigazgatóság szakalkalmazotti közössége Tagjai a főigazgatóság pedagógusai, szabadidő-szervezői, művelődésszervezői, könyvtárosai, valamint a közoktatási törvénynek a szakalkalmazotti közösség (nevelőtestület) fogalmát meghatározó előírásai szerinti egyéb alkalmazottak. A szakalkalmazotti értekezlet fogadja el a Pedagógiai Művelődési Programot, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A szakalkalmazotti értekezlet összehívására a főigazgató és az igazgatótanács jogosult. A szakalkalmazotti értekezlet határozatképessége: - a szakalkalmazotti közösség döntési jogkörébe tartozó ügyek, valamint az intézményvezetői megbízással kapcsolatos szakmai véleményezés esetén a közalkalmazotti jogviszonyban álló, szavazásra jogosultak 2/3-ának, - egyéb véleményezési jogkörbe tartozó ügyek esetében a szakalkalmazotti közösség 50 %-ának jelenléte szükséges. 15/195

16 Az óvodai intézmények működési rendje Tartalomjegyzék A Marcalvárosi Főigazgatóság óvodai intézményei Óvodai intézmények működési rendje A gyermekek fogadásának rendje A Marcalvárosi Főigazgatóság óvodáinak nyitvatartási rendje A vezetők óvodában tartózkodásának rendje Az alkalmazottak munkarendje Pedagógusok munkarendje A munkaidő nyilvántartás vezetésének szabályai A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, és más alkalmazottak munkarendje A nevelési év helyi rendje A foglalkozások rendje Az óvoda házirendje Az óvodavezetés szerkezete Az óvoda vezetősége A nevelőtestület feladatai, jogköre Szakmai munkaközösség Minőségirányítási csoport feladata A pedagógiai munka belső ellenőrzése Az óvodai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Szülői szervezet A szülők tájékoztatási formái Szülői értekezletek Pedagógiai szakmai szolgáltatások Gyermekjóléti Szolgálat Egészségügyi Szolgáltató Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság intézményei Bölcsődék Az óvodai ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok ápolása Az óvodai felvétel keletkezése, az elhelyezés megszűnése Az óvodai elhelyezés keletkezése Felmentés a rendszeres óvodába járás alól Az óvodai elhelyezés megszűnése A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések A gyermek jogai és kötelességei Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az óvoda egészségvédelmi szabályai Intézményben történő dohányzás szabályozása Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében A gyermekbaleset esetén kapcsolatos óvodai feladatok Térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Az óvoda létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az óvodában folytatható reklám tevékenység szabályai Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága /195

17 A Marcalvárosi Főigazgatóság óvodai intézményei 4. Óvodai intézmények működési rendje 4.1. A gyermekek fogadásának rendje Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan működik. A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1 napjától a következő év augusztus hó 31 napjáig tart, mely két részből áll: A szorgalmi idő: szeptember 01-től a következő év május 31-ig, június 01 augusztus 31- ig, az intézmény összevont csoportokkal nyári életrend szerint működik. Üzemeltetése a főigazgató által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A nyári zárva tartás időpontjáról a 11/1994./VI. 8./MKM. rendelet alapján a szülők legkésőbb az adott év február 15.-ig értesítést kapnak. A nyári zárva tartás előtt 30 nappal, össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást megelőzően tájékoztatni kell A Marcalvárosi Főigazgatóság óvodáinak nyitvatartási rendje SORSZÁM INTÉZMÉNY NEVE NYITVATARTÁS IDŐ 1. Kovács Margit Óvoda 6,00-17,00 Napi 11 óra 2. Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda 6,00-17,00 Napi 11 óra 3. Mónus Illés utcai Óvoda 6,30-17,00 Napi 10,5 óra 4. Sün Balázs Óvoda 6,00-17,00 Napi 11 óra 5. Mesevár Óvoda 6,00-17,00 Napi 11 óra 6. Benedek Elek Óvoda 5,30-16,30 Napi 11 óra 17/195

18 4.3. A vezetők óvodában tartózkodásának rendje Az óvoda nyitvatartási idején belül az óvodavezetőjének vagy megbízott helyettesének (későbbiekben helyettes) az óvodában kell tartózkodnia. Akadályoztatás esetén a helyettesítés rendje a következőképpen alakul: - Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését az általa kijelölt óvodapedagógus látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. - Az óvodavezető 5 napon túli távolléte esetén a helyettesítésről a főigazgató intézkedik. - Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján történik. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Egyéb esetekben a főigazgatót köteles értesíteni. 5. Az alkalmazottak munkarendje 5.1. Pedagógusok munkarendje Az SZMSZ az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza. A gyermekek óvoda látogatásának rendjét a Házirend tartalmazza. Az alkalmazottak körét a Közoktatási tv.15. -a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait a a, a pedagógusok jogait és kötelességeit a 19. -a rögzíti. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusok munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő- és oktató munka ellátásához szükséges időből áll. A pedagógusok munkarendjét minden nevelési év elején az óvodavezető határozza meg. A napi munkarendet, az ügyeleti és helyettesítési rendet az óvodavezető naprakész tájékoztatása és annak jóváhagyása mellett, a megbízott helyettes végzi. Az óvodapedagógusnak a munkahelyén legkésőbb 15 perccel a munkakezdés előtt meg kell jelennie, hogy az előírt időpontban csoportjában munkára készen legyen. A pedagógus a munkából való távol maradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon, munkakezdés előtt egy órával köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, vagy helyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek. A rendkívüli esetben munkaidőben eltávozni szándékozó pedagógus köteles kikérni az óvodavezető engedélyét. Az elengedett időszakot a későbbiekben a vezető által kijelölt időpontban le kell dolgoznia. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor heti tervezetét a vezetőnek, helyettesének vagy csoporttársának eljuttatni, hogy a helyettesítő el tudja látni a szakszerű nevelőmunkát. A pedagógusok számára, a kötelező óraszámon felüli, a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást ill. kijelölést az intézmény vezetője adja, a megbízott helyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. Az intézményi szintű rendezvényeken a pedagógusok megjelenése kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. 18/195

19 5.2. A munkaidő nyilvántartás vezetésének szabályai Az óvodapedagógusok heti teljes munkaideje a munkaidő kötelező órával (32 óra) lekötött részéből, valamint a munkaidő kötelező órával le nem kötött (8 óra) részéből áll. A munkaidő kötelező órával lekötött részét az óvodapedagógusok a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra fordítják. Az óvodai foglalkozások ideje átfogja a teljes óvodai életet, tehát az óvoda nyitva tartásának pillanatától kezdve az óvoda bezárásáig az óvodapedagógusnak jelen kell lennie. A gyermekek felügyeletét kizárólagosan az óvodapedagógus láthatja el. A kötelező órával le nem kötött időt az óvodapedagógusok a munkakörbe tartozó további egyéb feladatok ellátására fordítják. A teljes munkaidő kötelező órákkal le nem kötött részében részben munkaköri feladatként munkaköri leírásban foglaltak szerint vagy munkáltatói utasítás alapján ellátja a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat. Így különösen: felkészül az óvodai foglalkozásokra,előkészíti azokat, értékeli a gyermekek teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, a hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek felkészülésének segítésében, az óvoda kulturális és sportéletének megszervezésében, a gyermekbalesetek megelőzésében, a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok készítésében. A kollektív szerződés és a munkáltató által meghatározott, óvodai foglalkozásokkal, illetve a munkaidő kötelező órákkal le nem kötött részében az óvodapedagógusok feladataikat az óvodán belül vagy az óvodán kívül teljesítik. Ezek a feladatok a következők lehetnek: Az óvodában teljesíthető feladatok Felkészülés az óvodai foglalkozásokra Felkészülés szülői értekezletre, a szülői értekezlet megtartása. Felkészülés a fogadóórára, a fogadó óra megtartása Az éves munkatervben meghatározott óvodai programok lebonyolítása részvétel belső szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, szakmai műhelymunkákon pályázatok készítése önköltséges tanfolyamok szervezése és lebonyolítása gyermek- és ifjúság védelmi feladatok ellátása intézményi dokumentációk elkészítése Az óvodán kívül teljesíthető feladatok Felkészülés az óvodai foglalkozásokra Felkészülés szülői értekezletre. Felkészülés a fogadóórára pályázatok készítése családlátogatások lebonyolítása óvodai programok szervezésével kapcsolatos feladatok elvégzése gyermekek kísérése különböző programokra (sport és kulturális ) intézményi dokumentációk elkészítése vásárlások lebonyolítása 19/195

20 A kötelező órák illetve a kötelező órán kívüli tevékenységek teljesítésének nyilvántartását a jelenléti íven, illetve a helyettesítési naplóban vezetjük. Ezek összesítésére minden hónap végén kerül sor, ilyenkor kerülnek meghatározásra a teljesített helyettesítések és túlórák, melyeket minden hónap 5.-ig írásban el kell juttatni a főigazgatóság gazdasági osztályára A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, és más alkalmazottak munkarendje Az intézményben az alábbi, nem pedagógus közalkalmazottak segítik a munkát a fenntartó által engedélyezett létszámban: - dajkák - karbantartó A nem pedagógus közalkalmazottak munkaidejét - a Munka Törvénykönyve és a Kjt. rendelkezéseivel összhangban - az intézmény vezetője állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében, kivéve, ha a főigazgató másképp nem intézkedik. 6. A nevelési év helyi rendje A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Szorgalmi időszak: szeptember 1-től a következő év május 31-ig. Az óvoda öt napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel egész éven át folyamatosan üzemel, kivételt képez ez alól a nyári nagytakarítási ill. a téli szünet ideje. Az év helyi rendjét, programját a nevelőtestület az óvodavezetéssel egyetértésben határozza meg a tanévnyitó értekezleten, amit a munkatervben rögzítenek. Az érvényben lévő szakmai alapelvek alapján döntenek: - a nevelőmunka lényeges tartalmi változásairól (módszerek, nevelési program, házirend), - óvodai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról, - a nevelés nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról, - a nevelőtestület jogkörébe tartozó feladatok átruházásáról, bizottságok létrehozásáról, - az éves munkaterv jóváhagyásáról, - szakmai továbbképzések, értekezletek rendjéről. A tanév helyi rendjét, a házirendet és a munkabiztonsági előírásokat a csoportot vezető óvónők ismertetik az első szülői értekezleten. Tanévenként 5 nap nevelésnélküli munkanapot vehet igénybe a nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, továbbképzés, tanulmányi kirándulás céljára használ fel. Erről a szülőket jogszabályban meghatározottak alapján legalább 7 nappal a nevelési nélküli munkanap előtt tájékoztatják A foglalkozások rendje A nevelőmunka a mindenkori elfogadott helyi nevelési program alapján folyik az óvodapedagógusok vezetésével, úgy szervezve, hogy a gyermek alaptevékenységére, a szabad játékra és a szabadban lévő mozgásra elegendő és a szükségesnek megfelelő idő maradjon. A napirendet és a heti rendet a csoportnaplóban rögzítjük. Nyílt napok és előre betervezett bemutatók tartásának rendjét és idejét a munkaterv rögzíti. 20/195

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22.

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22. J a v a s l a t az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2012. november 22. Előterjesztő: Ózdi Sportszervező Iroda vezetője Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szülői Szervezet

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szülői Szervezet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szülői Szervezet Bevezető Az 1993. évi LXXIX. törvény 59. (1) (6) bekezdése alapján. A Zichy

Részletesebben

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben