Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: Szervezeti és Működési Szabályzata év hó. napján Jóváhagyta:.. P. H. fenntartó 1

2 A MARCALVÁROSI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit az iskolai diákönkormányzatok véleményezték, a benne foglaltakkal egyetértettek, és elfogadásra javasolták. Arany János Általános Iskola diákönkormányzat vezetője Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola diákönkormányzat vezetője Győr, október Győr, október A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit az iskolai és óvodai szülői szervezetek véleményezték, a benne foglaltakkal egyetértettek és elfogadásra javasolták. Arany János Általános Iskola szülői szervezetének képviseletében Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola szülői szervezetének képviseletében Győr, október Győr, október Sün Balázs Óvodai Egység szülői szervezete képviseletében Kovács Margit Óvodai Egység szülői szervezete képviseletében Győr, október Győr, október 2

3 A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit az intézményegységek nevelőtestületei, illetve szakalkalmazotti közössége elfogadták.. Arany János Általános Iskola nevelőtestülete képviseletében.. Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola képviseletében Győr, október Győr, október Kovács Margit Közművelődési Intézményegység és Könyvtár szakalkalmazotti közösségre képviseletében Kovács Margit Óvoda Intézményegység nevelőtestülete képviseletében Győr, október Győr október.. Sün Balázs Óvoda Intézményegység képviseletében Győr, október A fenti véleményezések hitelességét intézményvezetőként igazolom. Győr, október főigazgató 3

4 A MARCALVÁROSI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT, VALAMINT ANNAK MELLÉKLETEIT ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉV HÓ NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN JÓVÁHAGYTA. Kelt:.. polgármester 4

5 Tartalomjegyzék A Marcalvárosi Főigazgatóság Az intézmény általános jellemzői Intézményi adatok A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság irányítási szerkezete Az intézményben meglévő folyamatok A Marcalvárosi Főigazgatóságot irányító személyek, szervezetek, és kapcsolattartásuk rendje A Marcalvárosi Főigazgatóság vezetője Az Igazgatótanács A főigazgató felelősségi köre és feladatai A gazdasági főigazgató-helyettes A Marcalvárosi Főigazgatóságon működő gazdasági apparátus ügyfélfogadási rendje Az óvodai intézményegység-vezető (óvodavezető) Az iskolai intézményegység-vezetők (igazgatók) A közművelődési egység vezetője A konyhavezető A vezetők közti kapcsolattartás, információ átadása Vezetői aláírási jogkörök A vezetők helyettesítésének rendje A Marcalvárosi Főigazgatóság közösségei A Marcalvárosi Főigazgatóság alkalmazotti közössége A Marcalvárosi Főigazgatóság szakalkalmazotti közössége Az óvodai intézmények működési rendje Arany János Általános Iskola Intézményegység működési rendje Kovács Margit Általános Iskola Intézményegység működési rendje Kovács Margit Szakképző Iskola Intézményegység működési rendje Kovács Margit Közművelődési Intézményegység és Könyvtár működési rendje

6 1. Az intézmény általános jellemzői A Marcalvárosi Főigazgatóság 1.1 Intézményi adatok OM azonosítója: Elnevezése: Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Székhelye: Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9024 Győr, Répce u.2. Intézményegységei és telephelyei: Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola Győr, Répce u Kovács Margit Közművelődési Intézményegység és Könyvtár Győr, Répce u Kovács Margit Óvoda Győr, Répce u. 8/A Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája /Brunszvik Teréz Deutscher Nationalitätenkindergarten des Kovács Margit Kindergartens/ Győr, Cuha u Kovács Margit Óvoda Mónus Illés utcai Tagóvodája Győr, Mónus I. u Sün Balázs Óvoda /Kindergarten Sün Balázs / / Sün Balázs Kindergarten/ Győr, Örkény István u Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Győr, Cuha u Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája Győr, Répce u Arany János Általános Iskola /Arany János Grundschule/ /Arany János Primary School/ Győr, Örkény I. u

7 Az intézmény alapítója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Az alapítás éve: 2011 Az intézmény fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata A fenntartó címe: Győr, Városház tér 1. Az alapító okirat száma, kelte: 137/2011. (V.27.) Kgy. Az intézmény típusa, jogállása: Az intézmény közoktatási intézmény, többcélú intézmény. Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény alanya az ÁFA nak. Az intézmény bankszámlaszáma: Az intézmény adóhatósági azonosító száma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény helyiségeit, eszközeit az alaptevékenység sérelme nélkül, az Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint bérbe adhatja. A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, valamint az intézményegységek, tagintézmények bélyegzőinek használata a bélyegzőnyilvántartás szerint működik. 7

8 Főigazgatói titkár 1.2. A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság irányítási szerkezete FŐIGAZGATÓ IGAZGATÓTANÁCS EESZI GPSZK GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ- HELYETTES INTÉZMÉNYEGYSÉGEK Könyvelők Munkaügyi ügyintézők Pénztárosok Konyhavezető Gondnokok Kovács Margit Szakképző Iskola Kovács Margit Általános Iskola Arany János Általános Iskola Kovács Margit Közművelődési Intézményegység és Könyvtár Kovács Margit Óvoda Sün Balázs Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézményegységek saját működési és szervezeti irányítási struktúra alapján működnek. 8 Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Kovács Utcai Margit Óvoda Tagóvod Brunszvik Teréz Német ája Nemzetiségi Tagóvodája Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Kovács Margit Óvoda Mesevár Tagóvodája

9 1.3 Az intézményben meglévő folyamatok 2. Kiegészítő folyamatok egészség- gyermek- és szociális munka- tűzvédelem védelem ifjúságvédelem hátrányok védelem enyhítését segítő tevékenység 1. Fő folyamatok 3. Feltételi folyamatok tantárgyi tanulás szervezése irányítása, óvodai nevelés énfolyamatok tanulása, személyiségfejlesztés, tehetséggondozás iskolai szocializáció, közösségi nevelés alapfokú művészetoktatás ellenőrzés, mérés, értékelés, minőségbiztosítás iskolán kívüli közművelődési alkalmakhoz kapcsolt tanulás játék-szórakozás, tanulás (szabadidős tevékenység tanulása) továbbképzési, innovációs folyamatok szakmai önismeret, továbbképzés munkaügyi, személyzeti tevékenység, szakember-utánpótlás tanügyigazgatás költségvetési gazdálkodás kötelező eszközök, felszerelések biztosítása információs és dokumentációs tevékenység egységének fejlesztése környezetkultúra fejlesztése étkeztetés A fenti folyamatok a főigazgatóság irányítása alá tartozó egyes intézményegységek működésében valósulnak meg.

10 2. A Marcalvárosi Főigazgatóságot irányító személyek, szervezetek, és kapcsolattartásuk rendje 2.1. A Marcalvárosi Főigazgatóság vezetője Az intézmény élén a főigazgató áll, aki vezetői tevékenységét az igazgatótanács, a főigazgatói apparátus, az igazgatók (intézményegység-vezetők), a tagintézmény-vezetők, az igazgatóhelyettesek és a konyhavezető közreműködésével látja el. A főigazgató, az igazgatók, az óvodavezetők jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. A főigazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatási törvény és végrehajtási rendelete állapítják meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által az intézményvezető hatáskörébe utalt át nem ruházott feladatokat. A vezetési szerkezetet az 1.2 pont tartalmazza. A Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság közoktatási és közművelődési feladatait az alábbi intézményegységek és tagintézmények együttműködődésével, összehangolt tevékenységével látja el: - Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola - Kovács Margit Közművelődési Intézményegység és Könyvtár - Kovács Margit Óvoda - Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája - Kovács Margit Óvoda Mónus Illés utcai Tagóvodája - Sün Balázs Óvoda - Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája - Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája - Arany János Általános Iskola A munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. Az intézményegységek szakmai önállósággal működnek Az Igazgatótanács Az évi LXXIX. törvény 33. -a értelmében a főigazgatóságok vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását az igazgatótanács segíti. Az igazgatótanács részt vesz a munkáltatói jogkör gyakorlásában. Az igazgató (intézményegység-vezető) megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt. - A pályáztatási tevékenységet döntési jogkörben az intézmény főigazgatója gyakorolja. - Az intézményegység vezetőjét az intézményegységet érintő pályázatok elbírálásakor egyetértési jog illeti meg. - A főigazgatóság igazgatótanácsának tagjai: - az általános és szakképző iskolák igazgatói - a közművelődési intézményegység vezetője - az óvodai intézményegységek vezetői - a gazdasági főigazgató-helyettes 10/195

11 Az itt felsoroltak döntési ügyekben szavazati joggal rendelkeznek. Az igazgatótanács állandó meghívottjai a tagozatvezetők, igazgatóhelyettesek véleményezési jogkörrel. Az igazgatótanács munkáját a témák jellegéből adódóan alkalomszerűen vezetői és szakértői testületek segíthetik. Az igazgatótanács általában havonta, rendkívüli, döntést igénylő ügyekben alkalomszerűen ülésezik A főigazgató felelősségi köre és feladatai A főigazgató felelősségi körei és feladatai kiemelten: Felelős: - az óvodai, az iskolai, a közművelődési egységeknek a hatályos jogszabályok alapján történő szabályszerű működtetéséért - a helyi nevelési rendszerek, közművelődési folyamatok előkészítéséért és végrehajtásáért - az intézményi szintű óvodai, iskolai és közművelődési munkatervek előkészítéséért, összehangolásáért és végrehajtásáért - az éves költségvetési tervek elkészítéséért, és azoknak a pénzügyi rendelkezések szerinti felhasználásáért - a gazdálkodással összefüggő szabályzatok elkészítéséért, betartásáért, betartatásáért - a társadalmi tulajdon megőrzéséért - a munkafegyelem betartásáért Feladatai: - a pedagógiai-művelődési program elkészítése, az óvodák nevelési programjainak elkészíttetése - a főigazgatóság munkájának tervezése, szakszerű irányítása, vezetése, ellenőrzése, koordinálása - a szervezeti és működési szabályzat kidolgozása és betartása - az intézményi szintű minőségirányítási program kidolgozása és működtetése - a munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlása, a személyzeti és munkaügyi tevékenység irányítása - az intézményi munkaerő-gazdálkodás elkészítése - a belső ellenőrzési terv jóváhagyása és végrehajtása - az óvodai nevelés szakaszát meghatározó jogszabályok betartatása - az iskolai egységek tantárgyfelosztásának koordinálása, jóváhagyása - a személyi feltételek biztosítása - együttműködési és egyéb szerződések megkötése - az intézmény pályázati tevékenységének koordinálása, felügyelete - Az általa rendkívülinek ítélt eseményekről haladéktalanul tájékoztatja a fenntartót A főigazgató részletes feladatait a munkáltatója által kiadott munkaköri leírás rögzíti A gazdasági főigazgató-helyettes Az igazgatótanács véleményének kikérésével a főigazgató nevezi ki. Biztosítja az intézmény gazdálkodását a nevelési, oktatási, közművelődési feladatok területén a hatályos pénzügyi jogszabályok alapján. Felelős: 11/195

12 - az intézmény működéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységért - a jogszerű, takarékos és hatékony gazdálkodásért - a társadalmi tulajdon védelméért - illetékességi területén a munkavédelmi feladatok és követelmények folyamatos ellenőrzéséért - az intézmény vagyonáért (anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősség) - felel a gazdasági, ügyviteli, adminisztratív és technikai dolgozók munkafeltételeinek fokozatos javításáért. Feladatai: - elkészíti az intézmény költségvetését - irányítja a bérgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetését, gondoskodik az ezzel kapcsolatos rendszeres információ-szolgáltatásról - vezeti és felügyeli a munkaügyi, személyzeti adminisztrációs tevékenységet - az általa kialakított munkaelosztáson keresztül gondoskodik az intézmény épületeinek folyamatos karbantartásáról, tisztaságáról, a berendezési és felszerelési tárgyakról, tűzés balesetvédelmi eszközökről - irányítja és ellenőrzi a főigazgatóság gazdasági, ügyviteli, technikai és adminisztratív dolgozóit, elkészíti, elkészítteti munkarendjüket, szabadságolási tervüket - szabálytalanság esetén javaslatot tesz a főigazgatónak annak megszüntetésére - elkészíti, elkészítteti a gazdálkodással kapcsolatos jelentéseket, beszámolókat, egyéb dokumentumokat - belső ellenőrzést végez - a főigazgató megfelelő tájékoztatása mellett elkészíti és folyamatosan karbantartja a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos szabályzatokat. A gazdasági főigazgató-helyettes részletesebb felelősségi-és feladatkörét munkaköri leírása tartalmazza A Marcalvárosi Főigazgatóságon működő gazdasági apparátus ügyfélfogadási rendje Gazdasági főigazgató helyettes: naponta óráig Munkaügy: Pénztár, pénzügy: hétfőn és csütörtökön óráig és pénteken óráig óráig hétfőn és csütörtökön óráig pénteken óráig 2.6. Az óvodai intézményegység-vezető (óvodavezető) Az óvodavezető felelőssége kiterjed az óvodai intézményegység és tagóvoda szabályszerű működtetésére. Felelős: - a helyi óvodai nevelési rendszer kimunkálásáért és működtetéséért - az éves óvodai munkaterv elkészítéséért és végrehajtásáért 12/195

13 - a munkafegyelem betartásáért, betartatásáért - a szakmai önállóság jegyében az intézményegység színvonalas, eredményes nevelőoktató munkájáért. Feladatai: - az óvodai nevelési program elkészítése és megvalósítása - az intézményegység munkájának tervezése, szakszerű irányítása, vezetése, ellenőrzése, koordinálása - az intézményegység működési rendjének kidolgozása és betartása - az óvoda minőségfejlesztési programjának kidolgozása és működtetése - javaslattétel a főigazgatónak a munkaerő- gazdálkodási terv elkészítéséhez - az óvoda belső, szakmai ellenőrzésének megtervezése, végrehajtása - az óvodai nevelés szakaszát meghatározó jogszabályok helyi szabályozók betartása - az óvodáztatással összefüggő hatósági feladatok ellátása - az óvodában dolgozó felnőttek és az óvodás gyermekek élet-és nevelési feltételeinek fokozatos javítása - az intézményegységen belül működteti a szakmai munkaközösségeket - az óvodai SZM munkájának segítése, a szülők bevonása az óvoda életének egyes területeibe - az óvodai hagyományok ápolása, az ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése az életkori sajátosságoknak megfelelően - az általa rendkívülinek ítélt eseményekről haladéktalanul tájékoztatja a főigazgatót. Az óvodavezetők részletesebb felelősségi-és feladatköre a munkaköri leírásban található Az iskolai intézményegység-vezetők (igazgatók) Az igazgató felelőssége kiterjed az iskolai intézményegység szabályszerű működtetésére. Felelős: - a helyi iskolai oktató-nevelő munka rendszerének kimunkálásért, működtetéséért - az iskolai munkaterv elkészítéséért és végrehajtásáért - a munkafegyelem betartásáért, betartatásáért - a szakmai önállóság jegyében az iskola színvonalas, eredményes oktató-nevelő munkájáért. Feladatai: - a pedagógiai program elkészítése és megvalósítása - az intézményegység munkájának tervezése, szakszerű irányítása, vezetése, ellenőrzése, koordinálása - az iskola működési rendjének kidolgozása és betartása, betartatása - az iskola minőségfejlesztési programjának kidolgozása és működtetése - javaslattétel a főigazgatónak a munkaerő- gazdálkodási terv elkészítéséhez - az iskola belső, szakmai ellenőrzésének megtervezése, végrehajtása - az iskolai oktatás szakaszait meghatározó jogszabályok, helyi szabályozók betartása - a tankötelezettségi törvény elsőfokú hatósági feladatai - az iskolai egység dolgozói, a tanulók élet-és munkafeltételeinek fokozatos javítása - az iskolai SZM munkájának segítése, a szülők bevonása az iskola életének egyes területeibe. 13/195

14 - az iskolai hagyományok ápolása, az ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése - az általa rendkívülinek ítélt eseményekről haladéktalanul tájékoztatja a főigazgatót. Az igazgatók részletesebb felelősségi-és feladatköre a munkaköri leírásban található A közművelődési egység vezetője Felelős: - A Kovács Margit Közművelődési Intézményegység és Könyvtár szakmai tevékenységéért. Feladatai: - Irányítja és összehangolja az intézményegységek munkáját a közművelődési feladatok megvalósulása érdekében. Feladatait munkaköri leírása, a közművelődési intézményegység SzMSz-e részletesen tartalmazza 2.9. A konyhavezető Felelős: - A Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola konyhájának közétkeztetésre vonatkozó hatályos törvények és rendeletek szerint működtetéséért. Feladatai: - Felelősségi és feladatkörét munkaköri leírása tartalmazza. A főigazgatóság apparátusában dolgozó könyvelők, munkaügyi ügyintézők, pénztárosok, gondnokok, óvodatitkárok, valamint az egyes intézményegységekben működő pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, közművelődési, technikai és egyéb dolgozók felelősségi- és feladatkörét a munkaköri leírások tartalmazzák A vezetők közti kapcsolattartás, információ átadása - A főigazgató havonta egyszer (indokolt esetben többször) igazgatótanácsi ülést tart. Az igazgatótanácsi ülésekről feljegyzést vezet. A feljegyzéseket megküldi az egyes intézményegységeknek. A hónap utolsó munkanapjáig a főigazgatóság bekéri minden intézményegység következő havi programját, és a jelentős, közérdekű rendezvényeket a főigazgatóság havi programjában közzéteszi. - A főigazgatóságra érkező leveleket, iratokat, dokumentumokat a főigazgatói titkárság haladéktalanul továbbítja az érintett intézményegységekbe. - Az igazgatótanácsi üléseken kívül a főigazgató az általa egyeztetett időpontban személyes megbeszélést tart az intézményegység-vezetőkkel a tájékoztatást, intézkedést vagy döntést igénylő kérdésekben. - Az operatív vezetési ügyekben az igazgatók, az óvodavezetők, a közművelődési egység vezetője intézményegységük vezetésével heti rendszerességgel megbeszélést tartanak. A megbeszélésen részt vevők körét az intézményegység működési rendje tartalmazza Vezetői aláírási jogkörök Minden olyan iratot, okmányt, dokumentumot, amelynek anyagi, költségvetési vonzattal járó tartalma van, az intézmény főigazgatója ír alá. 14/195

15 Az intézményegységekben működő óvodavezetők, igazgatók, közművelődési egységvezető azon iratok, dokumentumok, okmányok estében bírnak aláírási jogkörrel melyek tartalma anyagi költségvetési vonzattal nem jár, a munkáltatói jogokat nem csorbítja (tanügyi, tanügyigazgatási dokumentumok, szakmai anyagok és levelezés, szakmai véleményezés és állásfoglalás, óvodai, iskolai szervezési iratok, a partnerekkel való kapcsolattartás szakmai dokumentációja, teljesítésigazolások, stb.) A vezetők helyettesítésének rendje - A főigazgatót akadályoztatás esetén a Kovács Margit Általános Iskola igazgatója helyettesíti. - Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben a főigazgató-helyettes helyettesítését a főigazgató által megbízott gazdasági ügyintéző látja el. - Az igazgatók, egységvezetők, tagintézményvezetők, igazgatóhelyettesek öt napot meghaladó helyettesítéséről a főigazgató intézkedik. 3. A Marcalvárosi Főigazgatóság közösségei 3.1. A Marcalvárosi Főigazgatóság alkalmazotti közössége A Marcalvárosi Főigazgatóság alkalmazotti közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók alkotják. A közalkalmazottak jogait, kötelességeit, érdekérvényesítési lehetőségeit az MT, Kjt., Közoktatási törvény és az ezekhez kapcsolódó rendeletek, valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzítik. A teljes alkalmazotti közösség összehívását a főigazgató rendelheti el. Az alkalmazotti közösség elfogadja az intézmény minőségirányítási programját, véleményezi az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával, vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos fenntartói intézkedések tervezetét. Rendkívüli alkalmazotti értekezlet összehívását a főigazgató bármikor elrendelheti A Marcalvárosi Főigazgatóság szakalkalmazotti közössége Tagjai a főigazgatóság pedagógusai, szabadidő-szervezői, művelődésszervezői, könyvtárosai, valamint a közoktatási törvénynek a szakalkalmazotti közösség (nevelőtestület) fogalmát meghatározó előírásai szerinti egyéb alkalmazottak. A szakalkalmazotti értekezlet fogadja el a Pedagógiai Művelődési Programot, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A szakalkalmazotti értekezlet összehívására a főigazgató és az igazgatótanács jogosult. A szakalkalmazotti értekezlet határozatképessége: - a szakalkalmazotti közösség döntési jogkörébe tartozó ügyek, valamint az intézményvezetői megbízással kapcsolatos szakmai véleményezés esetén a közalkalmazotti jogviszonyban álló, szavazásra jogosultak 2/3-ának, - egyéb véleményezési jogkörbe tartozó ügyek esetében a szakalkalmazotti közösség 50 %-ának jelenléte szükséges. 15/195

16 Az óvodai intézmények működési rendje Tartalomjegyzék A Marcalvárosi Főigazgatóság óvodai intézményei Óvodai intézmények működési rendje A gyermekek fogadásának rendje A Marcalvárosi Főigazgatóság óvodáinak nyitvatartási rendje A vezetők óvodában tartózkodásának rendje Az alkalmazottak munkarendje Pedagógusok munkarendje A munkaidő nyilvántartás vezetésének szabályai A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, és más alkalmazottak munkarendje A nevelési év helyi rendje A foglalkozások rendje Az óvoda házirendje Az óvodavezetés szerkezete Az óvoda vezetősége A nevelőtestület feladatai, jogköre Szakmai munkaközösség Minőségirányítási csoport feladata A pedagógiai munka belső ellenőrzése Az óvodai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Szülői szervezet A szülők tájékoztatási formái Szülői értekezletek Pedagógiai szakmai szolgáltatások Gyermekjóléti Szolgálat Egészségügyi Szolgáltató Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság intézményei Bölcsődék Az óvodai ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok ápolása Az óvodai felvétel keletkezése, az elhelyezés megszűnése Az óvodai elhelyezés keletkezése Felmentés a rendszeres óvodába járás alól Az óvodai elhelyezés megszűnése A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések A gyermek jogai és kötelességei Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az óvoda egészségvédelmi szabályai Intézményben történő dohányzás szabályozása Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében A gyermekbaleset esetén kapcsolatos óvodai feladatok Térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Az óvoda létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az óvodában folytatható reklám tevékenység szabályai Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága /195

17 A Marcalvárosi Főigazgatóság óvodai intézményei 4. Óvodai intézmények működési rendje 4.1. A gyermekek fogadásának rendje Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan működik. A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1 napjától a következő év augusztus hó 31 napjáig tart, mely két részből áll: A szorgalmi idő: szeptember 01-től a következő év május 31-ig, június 01 augusztus 31- ig, az intézmény összevont csoportokkal nyári életrend szerint működik. Üzemeltetése a főigazgató által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A nyári zárva tartás időpontjáról a 11/1994./VI. 8./MKM. rendelet alapján a szülők legkésőbb az adott év február 15.-ig értesítést kapnak. A nyári zárva tartás előtt 30 nappal, össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást megelőzően tájékoztatni kell A Marcalvárosi Főigazgatóság óvodáinak nyitvatartási rendje SORSZÁM INTÉZMÉNY NEVE NYITVATARTÁS IDŐ 1. Kovács Margit Óvoda 6,00-17,00 Napi 11 óra 2. Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda 6,00-17,00 Napi 11 óra 3. Mónus Illés utcai Óvoda 6,30-17,00 Napi 10,5 óra 4. Sün Balázs Óvoda 6,00-17,00 Napi 11 óra 5. Mesevár Óvoda 6,00-17,00 Napi 11 óra 6. Benedek Elek Óvoda 5,30-16,30 Napi 11 óra 17/195

18 4.3. A vezetők óvodában tartózkodásának rendje Az óvoda nyitvatartási idején belül az óvodavezetőjének vagy megbízott helyettesének (későbbiekben helyettes) az óvodában kell tartózkodnia. Akadályoztatás esetén a helyettesítés rendje a következőképpen alakul: - Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését az általa kijelölt óvodapedagógus látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. - Az óvodavezető 5 napon túli távolléte esetén a helyettesítésről a főigazgató intézkedik. - Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján történik. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Egyéb esetekben a főigazgatót köteles értesíteni. 5. Az alkalmazottak munkarendje 5.1. Pedagógusok munkarendje Az SZMSZ az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza. A gyermekek óvoda látogatásának rendjét a Házirend tartalmazza. Az alkalmazottak körét a Közoktatási tv.15. -a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait a a, a pedagógusok jogait és kötelességeit a 19. -a rögzíti. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusok munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő- és oktató munka ellátásához szükséges időből áll. A pedagógusok munkarendjét minden nevelési év elején az óvodavezető határozza meg. A napi munkarendet, az ügyeleti és helyettesítési rendet az óvodavezető naprakész tájékoztatása és annak jóváhagyása mellett, a megbízott helyettes végzi. Az óvodapedagógusnak a munkahelyén legkésőbb 15 perccel a munkakezdés előtt meg kell jelennie, hogy az előírt időpontban csoportjában munkára készen legyen. A pedagógus a munkából való távol maradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon, munkakezdés előtt egy órával köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, vagy helyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek. A rendkívüli esetben munkaidőben eltávozni szándékozó pedagógus köteles kikérni az óvodavezető engedélyét. Az elengedett időszakot a későbbiekben a vezető által kijelölt időpontban le kell dolgoznia. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor heti tervezetét a vezetőnek, helyettesének vagy csoporttársának eljuttatni, hogy a helyettesítő el tudja látni a szakszerű nevelőmunkát. A pedagógusok számára, a kötelező óraszámon felüli, a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást ill. kijelölést az intézmény vezetője adja, a megbízott helyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. Az intézményi szintű rendezvényeken a pedagógusok megjelenése kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. 18/195

19 5.2. A munkaidő nyilvántartás vezetésének szabályai Az óvodapedagógusok heti teljes munkaideje a munkaidő kötelező órával (32 óra) lekötött részéből, valamint a munkaidő kötelező órával le nem kötött (8 óra) részéből áll. A munkaidő kötelező órával lekötött részét az óvodapedagógusok a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra fordítják. Az óvodai foglalkozások ideje átfogja a teljes óvodai életet, tehát az óvoda nyitva tartásának pillanatától kezdve az óvoda bezárásáig az óvodapedagógusnak jelen kell lennie. A gyermekek felügyeletét kizárólagosan az óvodapedagógus láthatja el. A kötelező órával le nem kötött időt az óvodapedagógusok a munkakörbe tartozó további egyéb feladatok ellátására fordítják. A teljes munkaidő kötelező órákkal le nem kötött részében részben munkaköri feladatként munkaköri leírásban foglaltak szerint vagy munkáltatói utasítás alapján ellátja a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat. Így különösen: felkészül az óvodai foglalkozásokra,előkészíti azokat, értékeli a gyermekek teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, a hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek felkészülésének segítésében, az óvoda kulturális és sportéletének megszervezésében, a gyermekbalesetek megelőzésében, a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok készítésében. A kollektív szerződés és a munkáltató által meghatározott, óvodai foglalkozásokkal, illetve a munkaidő kötelező órákkal le nem kötött részében az óvodapedagógusok feladataikat az óvodán belül vagy az óvodán kívül teljesítik. Ezek a feladatok a következők lehetnek: Az óvodában teljesíthető feladatok Felkészülés az óvodai foglalkozásokra Felkészülés szülői értekezletre, a szülői értekezlet megtartása. Felkészülés a fogadóórára, a fogadó óra megtartása Az éves munkatervben meghatározott óvodai programok lebonyolítása részvétel belső szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, szakmai műhelymunkákon pályázatok készítése önköltséges tanfolyamok szervezése és lebonyolítása gyermek- és ifjúság védelmi feladatok ellátása intézményi dokumentációk elkészítése Az óvodán kívül teljesíthető feladatok Felkészülés az óvodai foglalkozásokra Felkészülés szülői értekezletre. Felkészülés a fogadóórára pályázatok készítése családlátogatások lebonyolítása óvodai programok szervezésével kapcsolatos feladatok elvégzése gyermekek kísérése különböző programokra (sport és kulturális ) intézményi dokumentációk elkészítése vásárlások lebonyolítása 19/195

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata A Karate Kölyök Magánóvoda Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETŐ Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben