Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2

2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45 Püspökladány, Bocskai u. 2. B e v e z e t é s Püspökladány Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az általa fenntartott nevelési oktatási intézményekre. Ezt támasztja alá az a tény, hogy minden évben külön is foglalkozik azokkal a tapasztalatokkal, amelyek az aktuális tanévkezdéskor az egyes intézményekben megfogalmazhatók. A 2/22-es tanév kezdése látszólag nem különbözik nagyban az előzőtől, azonban ha alaposabb vizsgálatnak vetjük alá a kérdést, nyilvánvaló: számos ponton érzékelhetünk lényeges eltéréseket. A tájékoztató műfaji követelményei nem teszik lehetővé egy-egy terület részletesebb, mindenre kiterjedő elemzését, az ok-okozati összefüggések teljes feltárását. Jellemzően inkább tényeket, adatokat, információkat közöl, amelyek persze alkalmasak következtetések levonására, vélemény, értékelés kialakítására. A Képviselő-testület számára készült anyagban a következő rend szerint épül fel a számos forrást felhasználó összefoglaló tájékoztatás: I. A közoktatást érintő tartalmi és jogszabályi változások, a tanév fontosabb időpontjai II. A püspökladányi nevelési oktatási intézmények főbb jellemző adatai a tanévkezdéskor II.. Az Egyesített Óvodai Intézmény (a továbbiakban: Óvoda) II. 2. A Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Többcélú Intézmény) II. 3. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban: Középiskola) III. A közoktatás rendszerének és a szakképzésnek az átalakításával összefüggő várható változások

3 3 IV. Mellékletek (Táblázatok: -6. sorszámig) I. A közoktatást érintő tartalmi és jogszabályi változások, a tanév fontosabb időpontjai A közoktatásról szóló 993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kotv.) 2. szeptember -jével több ponton is módosul. Az egyik változás a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fogalmi meghatározásának módosítása. Eszerint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rendellenessége okán e körbe sorolt tanulók esetében a rendellenesség súlyos, illetve tartós és súlyos volta alapján történik a csoporton belüli differenciálás. Emelkedik az alapfokú művészetoktatási intézményekben fizetendő térítési díj felső határa. A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a) maximum húsz százaléka lehet (tizenöt helyett) a tizennyolc éven aluli tanulóknál; b) legfeljebb negyven százaléka lehet (harmincöt helyett) tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál. (Ezt a feladatot rendeletmódosítással a fenntartó elvégezte.) A Magyar Közlöny 7. számában jelent meg a Kotv. módosításáról rendelkező 2. évi LXXIV. törvény, amely eltörölte a kéthavi tanítási időkeretre vonatkozó szabályozást. Ezzel csökkennek a nevelési-oktatási intézmények adminisztrációs terhei. A tanítási időkeretre vonatkozó rendelkezések 2. szeptember -jével történő hatályon kívül helyezésével visszaáll a 26 előtti gyakorlat, vagyis a többlettanításért járó óradíj havonta történő elszámolásának rendszere, így a pedagógusok a többlettanításért járó juttatásaikért már minden hónapban hozzájuthatnak. Az óradíj természetesen továbbra is kizárólag a heti kötelező óraszám felett ténylegesen megtartott órákért jár, és azt a helyben kialakított adminisztrációs gyakorlat alapján kell majd nyilvántartani, mivel a munkaidő nyilvántartása a Munka Törvénykönyvéről szóló 992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 4/A. -a értelmében változatlanul a nevelési-oktatási intézményekre nézve is kötelező előírás.

4 4 A 2/22. tanév rendjéről szóló rendelet módosította a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/22. (II. 5.) OM rendeletet az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárásával kapcsolatban. A módosítás értelmében A minősítő testület által 26-ban és 27-ben kiadott Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény vagy Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény minősítés - 4/B. (4) bekezdés szerint meghatározott - érvényességi ideje egy évvel meghosszabbodik. A Magyar Közlöny 2. évi 69. számában jelent meg a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló /994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) módosításáról szóló 34/2. (VI. 24.) NEFMI rendelet. A rendeletmódosítás alapján az óvodai nevelési év rendjében, illetve az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében ezután meg kell határozni a Nemzeti Összetartozás Napjával kapcsolatos megemlékezés (június 4., a trianoni békediktátum évfordulója) időpontját is. Az iskolai emléknap célja, hogy erősítse a magyarországi és a határon kívül élő magyar gyermekek, tanulók közötti kapcsolatokat, lehetővé tegye közös történelmünk, valamint a Kárpát-medence évezredes múltjának, kultúrájának alaposabb megismerését. A tanulók mulasztásával kapcsolatosan a rendelet pontosította, hogy a nevelőtestület mikor, milyen mértékű hiányzás esetén tagadhatja meg az osztályozóvizsga letételét. A jövőben a nevelőtestület az egyéb, a rendeletben most pontosított feltételek fennállása esetén az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát. Pontosításra került egyéb jogszabályhelyekkel összhangban a szakmai képzés foglalkozásairól történő mulasztás mértéke is. 2. január -jétől átalakításra került a területi államigazgatási szervezetrendszer, a feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el. A

5 5 szervezetrendszer átalakítása következtében több korábban az Oktatási Hivatal által ellátott feladat átcsoportosításra került a kormányhivatalokhoz. Az oktatással kapcsolatos feladatokat a kormányhivatalok törzshivatali részét képező oktatási főosztályok végzik. Az előbb említett változások miatt 2. január -jétől módosításra került az Oktatási Hivatalról szóló 37/26. (XII. 23.) Korm. rendelet. A jogszabályi terminológia a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal lett. 2. augusztus 3-ig a feladatok jelentős részét azok a kormányhivatalok látták el regionális illetékességgel, amelyek az Oktatási Hivatal volt regionális igazgatóságainak székhelyén működtek. Fontos változás, hogy az oktatással kapcsolatos feladatokat 2. szeptember - jétől teljes körűen már minden megyében a területileg illetékes kormányhivatal látja el. A foglalkoztatást érintő jogszabályváltozások a következő főbb eseteket érintik: A Mt.-t a próbaidőről, a szabadság egyes kérdéseiről érintette módosítás. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a nők 4 éves szolgálati idejével, öregségi nyugdíjba vonulásával összefüggő jubileumi jutalomra való jogosultság terén érinti a változás. A Kjt. végrehajtásáról rendelkező 38/992. (X.8.) Korm. rendelet is módosult a magasabb vezetői beosztásra vonatkozóan. 2. augusztus -jén hatályba lépett a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2. OKM rendelet valamennyi rendelkezése. Az újonnan hatályba lépett rendelkezések elsősorban a sajátos nevelési igény megállapítását vagy kizárását szolgáló szakértői és rehabiliációs bizottsági vizsgálat kezdeményezését, lefolytatásának ütemezését érintik. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/998. (VI..) MKM rendelet (továbbiakban: alapfokú művészetoktatási rendelet) módosítása kihirdetésre került és hatályba lépett a 3/2. (I. 26.) NEFMI rendelet által. A módosult rendelet értelmében a 2/22-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni az alapfokú művészetoktatási intézményekben az új követelményeket, tantervi programokat. A NEFMI rendelet hatálybalépését

6 6 megelőzően folytatott képzések kifutó rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 226/227. tanévig be tudják fejezni. Az intézmények minősítése szempontjából fontos tényező, hogy szinte mindegyik művészeti ágban történtek tanszakátnevezések. A rendelet aktualizálásának egyik alapvető célja volt, hogy ne jelentsen többletterhet se fenntartói, se képzési oldalról, de a szükséges pontosítások, ésszerűsítések beépülhessenek. Ennek szellemében az összeolvadások/szétválások, átnevezések miatt nevében megváltozott, de tartalmilag, pedagógiailag változatlan, már minősült tanszakokat nem kell újra minősíttetni. (Ezt a feladatot az intézmény elvégezte, a fenntartó a változtatást szakértői vélemény beszerzését követően jóváhagyta.) A 2/22. tanév legfontosabb időpontjairól a következő összefoglalás adható: az iskolákban a szorgalmi idő első tanítási napja: 2. szeptember. (csütörtök), utolsó tanítási napja: 22. június 5. (péntek). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középiskolákban és a szakiskolákban 22. május 3.. A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanhárom nap, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában száznyolcvankettő nap. A szorgalmi idő első féléve 22. január 3-ig tart. Az iskoláknak 22. január 2-ig kell értesíteniük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az őszi szünet 2. november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő). A téli szünet 2. december 22-től 22. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2. december 2. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 22. január 3. (kedd). A tavaszi szünet 22. április 5-től április 9-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április. (kedd). A szorgalmi idő alatt a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás

7 7 nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az Oktatási Hivatal 22. május 3-án szervezi meg szakértők bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Szintén 22. május 3-án kerül sor a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérésére a kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére 2. november 25-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskoláknak 2. október 4-ig kell felmérniük azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatóknak 2. október 28-ig - a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával kell jelenteniük a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2. december 9-ig kell elvégezniük. 22. április 6. és 22. június 3. között hatósági ellenőrzés keretében kell elvégezni a sajátos nevelési igény megállapítására jogosult tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok működési feltételeinek vizsgálatát. A vizsgálatot az Oktatási Hivatal szakmai irányításával a kormányhivatalok folytatják le.

8 8 A 2/22. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 3/2. (VI. 7.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: 2/22. tanév rendjéről szóló rendelet). sz. mellékletének I/-4. pontjai szabályozzák a tantárgyankénti írásbeli és szóbeli vizsganapokat. Fentiek alapján a 2. évi októbernovemberi vizsgaidőszak kezdete október 4-e (első vizsganap), a vége pedig november 25-e (utolsó vizsganap). A 22. évi május-júniusi vizsgaidőszak kezdete május 4-e (első vizsganap), a vége pedig június 29-e (közép szintű szóbelik utolsó vizsganapja). A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét a május-júniusi vizsgaidőszakban 22. május 4-8. között, illetve 22. júniusában kell megszerezni. II. A püspökladányi nevelési-oktatási intézmények főbb jellemző adatai a tanévkezdéskor II.. Az Egyesített Óvodai Intézmény (a továbbiakban: Óvoda) A gyermeklétszámról a IV.. számú táblázat ad tájékoztatást. A 2-es adatokhoz hasonlítva az ideit a következő eltéréseket tapasztalhatjuk: - a férőhelyszám csökkenése 2 fővel (52-ról 5-ra); - a gyermeklétszám október -jei adata viszont növekedést mutat: (486-ról 53- ra), ami a szinte teljes körű, sikeres beóvodázásra utalhat; - a 2. december 3-éig várható gyermeklétszám azonban összességében alacsonyabb a tavalyinál (552>546), de nem számottevően; - a csoportok száma 22-ről 2-re csökkent ( csoporttal kevesebb van a Szivárvány Óvodában); - a hh (hátrányos helyzetű) és hhh (halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekek mutatóinál minimális eltérést tapasztalhatunk (25>233; 26>24) a Mezeivirág Óvodában a legmagasabb az arány változatlanul; az sni (= sajátos nevelési igényű) gyermekek aránya érdemben nem változott (8>7). A gyermekek rendszeres óvodába járása alapján mindenkinek kifizethető volt az óvodáztatási támogatás.

9 9 A 2. szeptemberében a beiratkozott 53 gyermek közül 233 gyermek részesül ingyenes étkeztetésben (46%); 57 gyermek a térítési díj 5%-át fizeti (%); 223 fő fizeti a teljes térítési díjat (43%). Az óvodai integrációs program keretében a 2/22-es nevelési évben 24 gyermek fejlesztését fogják ellátni a KIM által kiírt pályázat segítségével. Minden tagóvoda megfelel a pályázatban kiírt feltételeknek, így minden hhh gyermek részt vesz a támogatott fejlesztésben. A pályázat keretén belül a gyermekek közvetlen támogatása a szociális hátrányok enyhítését szolgáló támogatásokon keresztül történik: szervezett programokon való részvétellel, a számukra biztosított óvodai felszerelés (tisztasági csomag, rajzeszközök) biztosításával; valamint a szükség szerint részükre vásárolt ruhanemű, stb. biztosításával. Az elmúlt nevelési év tapasztalatai alapján sikeresnek mondható tehetséggondozó programot folytatják 2/2-ben is. A program alapján minden öt évesnél idősebb gyermek részt vesz valamilyen tehetséggondozó műhely tevékenységében. A kiválasztás a gyermekek két éven át történő megfigyelése alapján történik a csoportban dolgozó óvónők és a műhelyvezető óvónő véleménye alapján. A tehetséggondozó program alapelve, hogy a gyermekeket az erős oldalukon keresztül sikerélményhez juttatva fejlesztik. Az elmúlt nevelési évben 24 tehetséggondozó műhely működött. További cél: - a tehetséggondozás új szemléletének kialakítása, terjesztése - a város értékeinek minél teljesebb körű megjelentetése a gondozó munkában, - a tehetséggondozás módszertani kultúrájának intézményi gazdagítása, - minél szélesebb körű hálózat kiépítése. A 7 sni gyermek ellátásának megszervezéséről a következők összegezhetők: 2 gyermek mozgás-fogyatékos; 2 autista; középsúlyos értelmi fogyatékos Down-kóros; 2 gyermeknél kevert specifikus zavar a diagnózis. A fejlesztést a törvény által előírt módon biztosítják. Egyedül az óvodai mindennapokban legszükségesebb hiányzik: nem biztosított a fogyatékos gyermeket nevelő csoportokhoz előírt gyógypedagógiai asszisztens. Az egész intézményben csak gyógypedagógiai asszisztens dolgozik, holott ebben a nevelési évben még 3 fő munkájára lenne szükség.

10 A pedagógusok létszáma szeptembertől 44 fő (ketten felmondási idejüket töltik). A nem pedagógus munkakörben fővel csökkent a létszám a csoport megszüntetés miatt. A helyzet azonban az óvodavezető szerint katasztrofális : jelenleg fő hiányzik intézményből, helyettük 2 főt pályázati forrásból alkalmaznak. A többi, év közben nyugdíjba ment, vagy más miatt eltávozott dolgozók helyett nem tudtak mást felvenni az előírt megtakarítás teljesítése érdekében. Őket ideig-óráig pótolták a közcélúak, de nem teljes számban, és főleg nem teljes mértékben. (Az alkalmazotti létszámadatokat ld. a IV.6. sz. táblázatban!) Az intézményben mindig is kiemelt figyelmet fordítottak a továbbképzésekre. A 2/2-es nevelési évben pályázat segítségével minden óvodapedagógus és a dajkák is részt vettek mentálhigiénés kommunikációs készségfejlesztő továbbképzésen (3 órás), ezen kívül minden óvodapedagógus részt vett tanulási képességek fejlesztését segítő módszertani képzésen (3 órás). A közé eső hétévenkénti továbbképzés követelményét egy, GYES - en lévő kolléganő kivételével mindenki teljesíti 2 év végére. Pályázati forrásból jelenleg 3 óvodapedagógus vesz részt szakvizsgás képzésen. A továbbképzési keretet fő szakvizsgás képzésére fordítják 22-ben. A tárgyi feltételrendszer röviden összefoglalható jellemzői: a napi tevékenységhez szükséges felszerelések beszerzése a pályázatok és a szülők segítségével megoldottnak tekinthető. Égető probléma a felújítások, javítások kérdése. A napi működtetés érdekében mindent elkövetnek, de nagyobb feladatok elvégzése kilátástalan. Az intézmény javaslata: egy fenntartói szintű felújítási alap létrehozása és működtetése. Ezzel sok probléma megoldható lenne az intézmények saját dolgozóinak ill. a szülőknek a segítségével. Az Óvoda a számára kiírt pályázatokat mindig is figyelemmel kísérte. Ebből évről évre jelentős mértékben tudta kiegészíteni a szűkös pénzügyi forrásokat, s biztosítani tudta az átlagon felüli színvonalú szakmai munka hátterét. Jelenleg a következő ilyen támogatások sorolhatók fel: a város által benyújtott 27/2 KIM rendelet IPR-es pályázatában minden tagintézmény részt vesz. Folytatódik ebben a nevelési évben a városi Kézfogás pályázat, aminek részesei. A tehetséggondozó műhelyek működtetésére kiírt pályázat esetén pályázni kívánnak ebben a nevelési

11 évben is a tehetséggondozás folytatása érdekében. Szintén folytatódik a Kiművelt emberfők című pályázat. II. 2. A Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat ( a továbbiakban: Többcélú Intézmény) A Többcélú Intézmény létrehozásának kezdő tanéve a 27/28 as tanév volt, ez az ötödik elkezdett tanév ebben a struktúrában. Elmondható, hogy ez alatt az idő alatt a legnehezebb tanévkezdés (beleértve az átalakulás évét is) talán az idei volt az intézmény életében. Szakmai, üzemeltetési, költségvetési nehézségek egyaránt előidézték ezt. Az, hogy mindezek ellenére rendben megkezdődhetett a nevelés oktatás valamennyi feladatellátási helyen igen komoly erőfeszítések eredménye a helyi közoktatás valamennyi szereplője részéről (intézményi pedagógusok, dolgozók, vezetők, illetve fenntartói oldal). Az intézmény jellemző adatait itt is táblázatokba foglalva ismerhetjük meg (IV. 2., IV. 5., IV. 6. sz. táblázatok); valamint forrással szolgáltak a tanévkezdési tapasztalatok összegzéséhez a rendben, időben benyújtott dokumentumok közül az augusztus végi munkatervi értekezletek tagintézményenkénti anyagai, a tantárgyfelosztás, az egyéb írásos és személyes tájékoztatások. Mint ismeretes, ez az év volt a végső határideje az 99- ben kezdődött református egyházi ingatlanok visszaadási folyamatának lezárására. Mivel ezzel a kérdéssel a Képviselő-testület több írásos anyagban már foglalkozott, ennek részleteiről ebben a tájékoztatóban nem esik szó. Azt viszont mindenképpen hangsúlyozni szükséges, hogy a mi önkormányzatunk esetében ingatlanok átadásáról volt szó. Az általános iskolai nevelés oktatás kötelező feladata továbbra is önkormányzati feladat maradt, s a kártalanítás éppen azzal a céllal illette meg várost, hogy az önkormányzati (állami) iskolában beiratkozni kívánó gyermekeknek továbbra is biztosítani tudja teljes körűen a tankötelezettségük teljesítése érdekében a nevelés oktatás feltételrendszerét. A

12 2 funkciókiváltás egyelőre úgy valósult meg, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, nevelési oktatási célú létesítményekben annyi, a gyermekek, tanulók elhelyezését, tanításuk tanulásuk megfelelő feltételeit biztosító helyiséget alakítottak ki, amennyi az ellátandó feladatokhoz szükséges. Hangsúlyozni kell, hogy ez korántsem teljes mértékben megfelelő megoldás, az elkövetkező tanévben, illetve azután is folyamatos fejlesztés szükséges e téren. Ki kell térni a tanulólétszám és a férőhelyszám összefüggéseire is. A mindenkori tanév eleji (ún. októberi) statisztikai adatok alapján az országosan is jellemző sajnálatos gyermeklétszámcsökkenés városunkban a legnagyobb mértékben az általános iskolákat érintette. Ha öt tanév nyitó adatait nézzük meg, akkor az általános iskolás korúaknak a Többcélú Intézménnyel tanulói jogviszonyban álló létszáma a következő képet mutatja: 27-ben 487, 28-ban 392, 29-ben 365, 2-ben 35, 2-ben 3. A Középiskolában a 7 8 évfolyamon tanulók adata a püspökladányi lakos tanulókról a következő: 27-ben 4, 28-ban 35, 29-ben 25, 2-ben 27, 2-ben 23. Ez azt jelenti, hogy öt év alatt ennek a korosztálynak a létszáma az önkormányzati fenntartású intézményekben 374 fővel csökkent. (Az ebben a tanévben indult egyházi fenntartású iskolába a jelenleg ismert adat szerint 93 püspökladányi lakos tanuló iratkozott be, ez azt jelenti, hogy a teljes korosztályi csökkenés = 28 fő.) Az óvodai adatot nézve viszont (27-ben 52 gyermek, 2-ben 53 gyermek óvodás) úgy tűnik, a drasztikus fogyás megáll. A rendszerben tehát az elkövetkező években nagyjából ez a létszám jelenik majd meg. Mivel a Többcélú Intézménynek a 27 2 közötti időszakban feladatbővülése is volt (speciális szakiskolai feladat:., 2. évfolyam belépése) a feladatok nagy részében indokolt az alapító okirat szerinti férőhelyszámokat (ami természetesen nem azonos a mindenkori tanév eleji statisztikai létszámmal!) megtartani. Az általános iskolai tagintézmények jelenlegi osztályszáma a következő: alsó tagozaton 23, felső tagozaton 27. A gyógypedagógiai tagozaton 5 osztály szervezése indokolt. Az alapfokú művészetoktatásban 46 fő elhelyezését kell biztosítani az itt érvényes sajátos szabályokat figyelembe véve. Mindez együtt azt jelenti, hogy a férőhelyeket (a Kotv. 3. sz. mellékletének osztály-, csoportlétszámokra

13 3 vonatkozó előírásait betartva) az intézmény egészére nézve nem szükséges változtatni, legfeljebb az általános iskolai felvehető maximális létszám csökkenthető az ebben a tanévben nem ide beiratkozó gyermekek számával. A Többcélú Intézményben az idei tanévben is folytatják az esélyegyenlőséggel, a tehetséggondozással, a sni tanulókkal kapcsolatos szakmai munkával összefüggő tevékenységeket. A következőkben ezekről olvasható rövid összegzés, amely korántsem tükrözi azt az összetett, szerteágazó munkát, ami az intézményben nap mint nap folyik. A tehetséggondozás, a tehetségépítő programok kiemelt feladatként jelenik meg mindegyik tagintézményben. A versenyekre való felkészítés szakköri órákon illetve egyéni gyakoroltatás alapján történik. Kihasználva a pályázati lehetőségeket sport-, illetve környezeti neveléshez kapcsolódó projektnapokon tehetségépítő foglalkozásokat tartanak. (pl. Petri-nap, Bene Gyula Emléktorna, 956 m-es futás, területi matematikai versenyek rendezése stb.) A sni tanulókat szegregáltan (4 fő) és integráltan nevelik-oktatják. Számukra fejlesztő pedagógussal, gyógypedagógussal, szurdopedagógussal, gyógytestnevelővel biztosítják a teljes körű ellátást. Szakértői vélemény alapján többen magántanulóként tesznek eleget tankötelezettségüknek. Az intézményben a IV. 2. sz. táblázat adataiból is jól látható magas az esélyhátránnyal élő tanulók száma. Ezért fontos információ az, hogy hányan részesülnek ingyenesen tankönyvellátásban, illetve kedvezményes étkeztetésben. Az ezt összefoglaló adatok a következők: Ingyenes tankönyvben részesülők száma: Petőfi Tagintézmény Kálvin Téri Tagintézmény Petritelepi Tagintézmény 377 fő 2 fő 88 fő

14 4 Kedvezményes gyermekétkeztetés adatai: %-os 5%-os 5%-os %-os támogatás támogatás támogatás támogatás 3 vagy Tagintézmény Gyermekvédelmi Tartós Önkormányzati Összesen több neve kedvezményben betegség támogatásban (fő) gyermekes részesülők esetén részesülők család (fő) (fő) (4,- Ft/fő) (fő) Petőfi Kálvin Téri Petritelepi Összesen: A Többcélú Intézmény mindhárom általános iskolai tagintézménye érintett az ún. IPR - támogatásban. A Kálvin Téri Iskolában 44 hhh tanuló számára pályáztak, 8 pedagógus részvételével. A már eddig is működő programok mellett két projekt hónapot terveztek. Novemberben az olvasás, a könyv témakörben, februárban a hagyományok, a farsang jegyében. A Petőfi Iskolában ebben a tanévben felmenő rendszerben pályáznak az első és az ötödik évfolyamokkal. Az integrációs program megvalósítása 3 tanulóval történhet. A munkacsoportok megalakultak, a hhh tanulók kiscsoportos és egyéni fejlesztését megkezdték. A Petritelepen már 3. éve sikeresen működik az IPR. A párhuzamos osztályok között a hhh tanulók aránya sehol nem haladja meg a 25%-ot, így 95 főre benyújtható volt az idei pályázat is. A pedagógusok a megszokott rendben elkezdték az egyéni fejlesztést, október végéig felülvizsgálják a munkacsoportok éves munkatervét, aktualizálják az IPR programot. A Többcélú Intézmény személyi feltételei a 2/22-es tanév elején a következőképpen alakultak:

15 5 Az Erőss Lajos Általános Iskola és AMI indításával 7 pedagógus közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg, pedagógus áthelyezéssel a Polgármesteri Hivatalban látja el szeptember -jétől munkáját. Az SNI tanulókat szegregáltan tanítók száma 6 fő, akik közül kettő ettől a tanévtől lát el feladatot a tagozaton. Szakvizsgát 3 pedagógus szerzett, második diplomát tanár kapott (gitár szakon). A TÁMOP pályázat keretén belül összesen 85-en vettek részt 3, 6 órás továbbképzésen hasznos tapasztalatokat szerezhettek (pl. dislexia, disgráfia jellegű képzés, RVCT stb.) 3 gazdasági dolgozó, 5 iskolatitkár, adminisztrátor, élelmezésvezető, 6 konyhai dolgozó, 6 takarítói munkakörben dolgozó és 5 karbantartó segíti a nevelő-oktató munkát. 8 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazott könyvtárosi, fejlesztő pedagógusi, logopédusi, családpedagógusi feladatot lát el. Az intézmény tárgyi feltételrendszere a kötelező eszközjegyzék alapján megfelelő. A beszerzésre kerülő padok, székek, szőnyegek szintén pályázati forrásból a kor követelményeinek eleget téve javítják a pedagógusok, diákok komfortérzetét. Gondot jelent azonban több telephelyen a beázás (Bajcsy u. 3-5., Petőfi u. 9.). Nagyon fontos lenne, hogy a Petőfi u. 9. tetőcseréje hamarosan megvalósuljon, ehhez szükséges a fenntartó önkormányzat támogatása. Az intézményben vannak folyamatban lévő pályázatok, tervezik újak benyújtását. A pedagógusok továbbképzését támogató pályázat 2. éve folyamatos. IPR-re valamennyi általános iskolai tagintézmény benyújtotta az igényét. Az informatikai fejlesztésre ebben az évben is tervezik a pályázat benyújtását. A fenntartó műfüves pálya kialakítására nyújtott be pályázatot a Bajcsy u alatti telephelyre, pozitív elbírálás esetén újabb lehetőséget jelent ez nemcsak az ide járó tanulóknak, hanem a városban élőknek is. A kiírást követően nagyon fontos lenne, ha a fenntartó az intézmény-felújításra vonatkozó pályázat lehetőségével is élne. Tervezik az egészségneveléssel kapcsolatos TÁMOP-os pályázat beadását.

16 6 II. 3. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban: Középiskola) A Középiskola 2. október -jei statisztikai adatairól a Mellékletek IV.3-4. táblázatai adnak tájékoztatást. A IV. 3. számú táblázat a tanulói létszámról, összetételről mutatja, hogy az 27 fő nappali tagozatos tanulóból összesen 478 (bejáró)+83 (kollégista)=56 fő nem helyben lakó, ez az összes létszám 46,47%-a. Tehát 646 tanuló (53,53%), kicsivel több, mint a létszám fele Püspökladányban él. A kollégisták 7,8 % az Arany János Kollégiumi Programban résztvevők jelentik. (Az AJKP előkészítő évfolyamán 3 tanuló, míg a kilencedik évfolyamon 28 tanuló folytatja tanulmányait gimnáziumi, illetve szakközépiskolai osztályokban. Részletezve: a 9.a-ban 6 fő, a 9.b-ben 2 fő, a 9.c-ben 3 fő, a 9.d-ben 8 fő, a 9.g-ben 8 fő, a.e-ben fő.) Az érettségit adó képzésből (gimnázium és szakközépiskola) 45- en (7+28 AJKP), a szakiskolai és szakképzési évfolyamokról összesen 7-en kollégisták. A bejáró tanulók aránya: 39,6%. Az előző tanév nyitó adataihoz képest összesen 4 tanulóval van kevesebb, a legnagyobb arányú a csökkenés (-37 fő) a szakiskolai 9-. évfolyamon, amelynek részben az is lehet a magyarázata, hogy az ún. előrehozott szakképzésre is jelentkeznek már a tanulók. A gimnáziumi képzésben 2 fővel kevesebben, a szakképzésben (szakiskolára és érettségire épülő együtt) összesen 2 fővel többen kezdték meg a tanévet mint tavaly. Nem változott érdemben a szakközépiskolai (-3 fő) és az AJKP (+3) létszám. A hh tanulók száma 62 fő, intézményi összlétszámon belül ez 5,7%! Ebből hhh 269 fő, ez 43,95%, az összes intézményben tanulónak a 22.28%-a. Az előző évhez képest mutat eltérést, de nem számottevő mértékűt. (A 2-es adatok: összes tanuló 248 fő, hh= 592 fő, 47,43%, ebből hhh= 28 fő, 47,29%; az összes intézményben tanulónak ez a 22,43%-a.) Mindenesetre az világosan látszik, hogy az intézménynek igen komoly szakmai kihívást jelent az a tény, hogy tanulóinak a fele hátrányos helyzetű. A legmagasabb számban a szakiskolások körében jelenik meg a hh (83%) és a hhh (62%) tanulólétszám, de elgondolkodtató, hogy a gimnáziumi képzésben is van 5 hh tanuló a 397-ből (ez közel 3%!).

17 7 Az intézmény 2/22-es tanévre vonatkozó munkatervét és tantárgyfelosztását a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal elkészítette, és benyújtotta a fenntartónak. A költségvetési helyzetet figyelembe véve rendkívül racionális, s a nevelőtestület, kiemelten a vezetőség részéről számos önként, díjazás nélkül vállalt feladatot tartalmaznak ezek a dokumentumok. Az igazgatói munkatervi értekezletre készült anyagban fő feladatként a következők szerepelnek: a rend, a fegyelem, a nyugalom biztosítása; a beiskolázási tevékenység; közösségformálás, az iskolai hagyományok őrzése, szabadidős tevékenységek szervezése; a tehetséggondozás, hátránycsökkentés, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka; a vizsgaszervezés (szintvizsga, szakmai vizsga, érettségi vizsga, országos kompetenciamérés, osztályozó- és javítóvizsgák); a vezetői ellenőrzés, értékelés-minőség-ellenőrzés. A Kollégium, mint minden évben, most is önállóan fogalmazta meg munkatervi feladatait, amelyben szintén hangsúlyos a nyugalom, a rend, a biztonságos környezet megteremtésére irányuló törekvés. Mivel a tanulók nagy része itt is hh és hhh helyzetű, különösen átgondolt nevelő munkát kell végezniük a kollégiumban dolgozóknak. Ennek az évnek a feladata az, hogy az iskola a fenntartóval együttműködve előkészítse a kollégiumi férőhelyek bővítését az AJKP ban résztvevők számának növekedése miatt. (A jelenleg használat épületben további férőhelyszám bővítés nem valósítható meg. Meg kell vizsgálni a korábbi ún. kiskollégium visszaállításának lehetőségét.) Az iskolai tankönyvellátásban a legnagyobb körültekintést az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók tankönyveinek megrendelése igényli. Ebben a korábbi évhez képest változás történt: a. Ft-os állami normatíva 2. Ft-ra emelkedett, megszűnt viszont a könyvtárfejlesztésre fordítható keret. Az ingyenes tankönyvre jogosultak nagy része (kb %-a) gyermekvédelmi kedvezményben részesül, kisebb részük három- vagy többgyermekes családban él (e két jogcímen igénylők között természetesen átfedések is vannak). Néhány tanuló veszi

18 8 igénybe az ingyenes tankönyvtámogatást tartós betegség miatt vagy sajátos nevelési igényűként. A tanulóktól visszaszedett ingyenes tankönyveket lehetőség szerint igyekszenek minél jobban visszaforgatni ; e tekintetben nehézséget okoz, hogy nem kérhetik vissza a tanulóktól azokat a könyveket, amelyeket az érettségi, illetve a szakmai vizsgákhoz való felkészüléshez használnak, így csak a végzős tanulók esetében számolhatnak azzal, hogy minden ingyenes tankönyvet leadnak. Az intézményben ebben a tanévben 584 az ingyenes tankönyvre jogosultak száma, így az állami normatíva 584 x 2. Ft, azaz 7.8. Ft. Az összes megrendelés értéke: Ft, ebből ingyenes: Ft. (Ebben az összegben benne vannak a tanári példányok is, mivel azokat könyvtári állományba nem lehet bevételezni. Tanári példányokat csak nagyon indokolt esetben rendeltek a kollégáknak.) Az AJKP programban résztvevők közül azok a tanulók, akiknek nincs ingyenes tankönyvre jogosultságuk, a program költségvetésének terhére kapták a tankönyveiket, közel 2. Ft értékben.. A fenti adatokból látható, hogy a rendelkezésre álló állami finanszírozási kerettel jól gazdálkodott az iskola. A kedvezményes étkeztetésről a következő rövid összegzés adható: a konyhán összesen 75 diák ebédel, közülük 92 menzás, 83 kollégista. A menzások közül 44-en étkeznek kedvezményesen. A kedvezmény igénybevételének jogcímei: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló ( 25 ), 3 vagy többgyermekes családban élő tanuló ( 6 ), tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló ( 3 ). A 83 kollégistából 53-an kedvezményes étkezők: fő nem AJKP-s, 24 fő AJKP előkészítő évfolyamos, 9 fő AJKP 9. évfolyamos. Az esélyegyenlőség biztosításának további fontos területeiről a középiskolában számszerűsített, táblázatos összefoglalást adott az intézmény vezetője. Az adatok, tények önmagukért beszélnek.

19 9 A szakiskolai tanulók ösztöndíja 2. szeptember szakma osztály hányan kaptak eft/osztály Szociális gondozó /9. A 9 fő 8-ból 9 Szociális gondozó 2/. A 2 fő 3-ból 24 Kőműves /9. B 7 fő 6-ból 7 Kőműves 2/. B 5 fő 5-ből 8 Kőműves 3/3. A 5 fő 8-ból 8 Gépi forgácsoló 2/. D 7 fő 7-ből 7 Szerkezetlakatos 3/. A 7 fő 9-ből 5 Összesen: 52 fő 76-ból 835 Az Útravaló pályázat főbb jellemzői.) Út az érettségihez Kifizetett összeg Tanulók száma Tanárok száma I. félév II. félév 7fő 33 fő Új, nyertes pályázat 9 fő 4 fő ) Út a szakmához továbbfutó pályázat Tanulók száma Kifizetett összeg Tanárok száma I. félév II. félév 32 fő 2 fő 44 Ft 44 Ft lebonyolítási költség 64 Ft Új, nyertes pályázat 42 fő 8 fő 89 Ft lebonyolítási költség 84 Ft

20 2 Az Útravaló pályázatban tehát összesen 63 tanuló, 85 tanár részére Ft Ft ( lebonyolítási költség ) = 3.8. Ft kerül kifizetésre. Az AJKP jellemző adatai:. Létszámadatok előkészítő évfolyam kilencedik évfolyam a 2/2. tanév elején 3 fő a 2/22. tanév elején 3 fő 28 fő 2. Az AJKP csoportok szociális helyzete előkészítő évfolyam kilencedik évfolyam halmozottan hátrányos helyzetű 22 9 hátrányos helyzetű 27 2 állami gondozott tanuló 4 3 tanulók, akik nem részesülnek 4 gyermekvédelmi támogatásban, de a szüleik iskolai végzettsége nyolc általános cigány származású 5 5 Az intézmény pályaorientációs programjának köszönhetően minden AJKP tanuló ebben az iskolában folytatja tovább tanulmányait. Az esélyhátrányok leküzdése mellett az iskola fontos feladatának tekinti a tehetséggondozást, a tehetségsegítő programok folytatását. A tehetséggondozás szempontjából kiemelhető a gimnáziumi képzés. A hatosztályos, a nyelvi előkészítő, az emelt óraszámú matematika és testnevelés a felmenő évfolyamokon továbbra is megvannak. A 2/22. tanévben is indult emelt óraszámú (+ 2 óra/hét) képzés a 9. és a 7. évfolyamon matematikából, a 9. évfolyamon angol nyelvből (a nyelvi előkészítő helyett) és testnevelésből is. A. és 2. évfolyamokon emelt szintű érettségi előkészítők (+ 2 óra/hét) indultak. A teljesség igénye nélkül, felsorolva ezeket: történelem, angol nyelv, biológia, belügyi rendészeti ismeretek, matematika,

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg.

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. 2. (2) A 2016/2017. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szept. 1. (csütörtök), utolsó tanítási napja 2017. június

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25.

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25. A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25. I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Sajtóiroda ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA-UKK- DABRONC KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 10.számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben