KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program"

Átírás

1 1188 Budapest Nemes u Tel: ; Fax: KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004.május 5. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: május 10. Fenntartói jóváhagyás dátuma: április 26. Tervezett felülvizsgálat időpontja:.május Felülvizsgálat dátuma:. október 20. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:. október 21. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Összeállította: Horváth Éva Dufekné Dobia Gyöngyi Véghely Tamásné Budapest,. október

2

3 Intézményi Minőségirányítási Program TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I.1 PREAMBULUM... 3 I.2 INTÉZMÉNYÜNK RÖVID BEMUTATÁSA... 3 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 4 II.1 FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKA, AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FELADATOK... 4 II.2 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT... 5 II.3 MINŐSÉGI CÉLKITŰZÉSEK... 5 II.4 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJA, TARTALMI KÖVETELMÉNYEI... 6 II.5 A MINŐSÉGPOLITIKA... 6 II.6 AZ INTÉZMÉNY SAJÁT MINŐSÉGCÉLJAI... 6 II.7 VEZETÉS FELELŐSSÉGE, ELKÖTELEZETTSÉGE... 6 III. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER... 8 III.1 JOGSZERŰ MŰKÖDTETÉS BIZTOSÍTÁSA... 8 III.2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE... 8 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 8 III.3 AZ INTÉZMÉNYI TERVEZÉS III.3.1 STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATA A PEDAGÓGIAI TERVEZÉS FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁRA III.3.2 MUNKATERVI TERVEZÉS FOLYAMATA III. 4 ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN III.4.1 AZ ELLENŐRZÉSI RENDSZER III.4.2 A VEZETŐI ELLENŐRZÉS ÉS A BELSŐ ÉRTÉKELÉS MŰKÖDTETÉSE.. 15 III.4.3 AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA A FOLYAMAT LEÍRÁSA: III.4.4 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSI, ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI ELVEI ÉS EZEK RENDSZERE AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA ALAPELVEINK AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZERBEN A DIÁKOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJAI ISKOLÁNKBAN: III A KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYOSAINAK BEISKOLÁZÁSI RENDJE FOLYAMAT LEÍRÁSA: III NYOMON KÖVETÉS, BEVÁLÁS VIZSGÁLAT III A FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK MEGSZERVEZÉSÉNEK RENDJE, FEJLESZTÉSE III AZ ISKOLAI GYERMEKVÉDELEM ELLENŐRZÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDJE, FEJLESZTÉSE, A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE III A SZABADIDŐ ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT (DÖK) ELJÁRÁSRENDJE

4 Intézményi Minőségirányítási Program III SZAKKÖRI SZABÁLYZAT III A NAPKÖZI MŰKÖDÉSE ÉS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA, ÜNNEPÉLYEINK FOLYAMATÁNAK SZABÁLYOZÁSA III AZ ÉVES MUNKA ÉRTÉKELÉSÉNEK FOLYAMATA AZ ISKOLÁBAN.. 24 III.5 PARTNERKAPCSOLATOK MŰKÖDTETÉSE III.5.1 A PARTNEREK IGÉNYEINEK ÉS ELÉGEDETTSÉGÉNEK MÉRÉSE FOLYAMAT LEÍRÁSA III..5.2 A PARTNERKAPCSOLATOK MŰKÖDTETÉSE, KOMMUNIKÁCIÓ III.5.3 AZ INTÉZMÉNY HONLAPJA III.5.4 A PARTNERI KOMMUNIKÁCIÓ TÁBLÁZATA III.5.5 ISKOLÁNK INFORMÁCIÓS RENDSZERE III.6 HUMÁN ERŐFORRÁSOK III.6.1 A TOVÁBBKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEK TERVE, ELLENŐRZÉSE III.6.2 ELJÁRÁSREND AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK KIVÁLASZTÁSI ÉS BETANULÁSI RENDJÉNEK MŰKÖDTETÉSÉRE (PEDAGÓGUS MUNKATÁRS) III.7 EGYÉB ERŐFORRÁSOK III.7.1 AZ INTÉZMÉNY ESZKÖZBESZERZÉSÉNEK MŰKÖDTETÉSE III.7.2 PÉNZÜGYI. GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉS IV. DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK RENDJE IV.1 IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IV.2 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KOMPLEX ÉRTÉKELÉSI RENDSZER TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS I. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS FOGALMA, TARTALMA, CÉLJA II. A VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE A TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS III. PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ ÉRTÉKELŐ LAPJA VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉ-SÉNEK SZABÁLYZATA AZ ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS RENDJE A KÖZALKALMAZOTTAK MINŐSÍTÉSE AZ IMIP VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS AZ ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE ZÁRADÉK

5 Intézményi Minőségirányítási Program I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 PREAMBULUM A Kastélydombi Általános Iskola a 40.. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztő rendszert közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló terveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. törvényi előírás teljesítése érdekében kialakítja minőségirányítási rendszerét. Az Intézményi Minőségirányítási Program tervezett felülvizsgálata, a Komplex értékelési rendszer bevezetése március 19. és a közalkalmazotti minősítés eljárásrendje (323/2008. (XII. 19.) kormányrendelet előírása okán a tantestület egyetértésével a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete felülvizsgálta és egy dokumentumba szerkesztette az előbbi okiratokat. A dokumentum. október 20-i keletkeztetett, és felülvizsgálatára, jogszabályi előírás esetén, illetve 5 év múlva októberében kerül sor. I.2 INTÉZMÉNYÜNK RÖVID BEMUTATÁSA Intézményünk Pestszentimre legnagyobb iskolájaként 1982 szeptember 1.-ével kezdte meg működését. Alaptevékenységünk az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű oktatás. Lakókörnyezetünkben családi házas és lakótelepi körzet is található, így diákjaink innen kerülnek ki. Feladatunk ezért kettős: - a hátrányokkal induló tanulók képességfejlesztése - és a tehetséggondozás. Jelenleg 448 tanulónk van, akik 21 tanulócsoportban sajátítják el a tudást. Iskolánkban mindig nagy hangsúlyt kapott a mindennapos testnevelés mellett a nyelvi képzés is. A számítástechnika oktatása, a kézműves és a néptánc foglakozások is színvonalasak. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre. Rendezvényeink: Szülők Nevelők bálja, Farsang, Szüreti bál, Erdei iskola Elsősök avatása, Kulturális Nap, Sportnap Délután napközi otthonos ellátást biztosítunk. A szabadidő hasznos eltöltését változatos szakkörök segítik. A változó körülmények, a kialakult versenyhelyzet, a szabad iskolaválasztás, a szakmai munka minél magasabb színvonalú teljesítését kívánja meg tőlünk. Alapelveink a következők: Iskolánk 8 évfolyamos, fő feladatunk a továbbtanulásra való felkészítés. Etnikai programunk az esélyegyenlőség elvét szolgálja Egészséges életmódra nevelés, a környezet értékeinek tisztelete. Tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő iskolásainkat integráltan neveljük. Oktató- nevelő munkánkat gyakorlott fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus segíti. Pedagógiai programunk részletesen tartalmazza ezeket az elveket. 3

6 Intézményi Minőségirányítási Program II. MINŐSÉGPOLITIKA II.1 FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKA, AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FELADATOK A FENNTARTÓI ELVÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZMÉNYI FELADATOK A. NEVELÉS-OKTATÁS TERÜLETE Az intézményi minőségpolitika és minőségfejlesztési rendszer kidolgozása. A pedagógiai program, helyi tanterv jogszabály szerinti átdolgozása, bevezetése, beválásának folyamatos figyelemmel kísérése. A tantervek beválásának nyomon követése. Alapkészségek fejlesztése 1-8 évfolyamon keresztül. Motivációs szint emelése a tanulás érdekében. Tanulási technikák. Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése. Személyiségfejlesztéssel összefüggő feladatok. Tehetségekkel és hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés. Az esélyegyenlőséget biztosító oktatási, nevelési programok. Idegen nyelvek oktatásának fejlesztése. Informatika, számítástechnika fejlesztése oktatási és felhasználói szinten egyaránt. Tankötelezettség teljesítése. Napközis és tanulószobai ellátás biztosítása. Továbbtanulás, pályaválasztás segítése. Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint. A pedagógiai program céljaihoz kapcsolódó szabadidős tevékenység szervezése. B. ALKALMAZOTTI KÖR Szervezeti kultúra fejlesztése. Humán erőforrás újabb hosszú távú tervének elkészítése. C. KAPCSOLATRENDSZER KÖZVETLEN PARTNEREKKEL Intézményi együttműködés óvodákkal, középiskolákkal. Kapcsolattartás Szülőkkel. A fenntartóval való partneri kapcsolattartás meglévő jó formáinak megtartása mellett, az információáramlás korszerűsítése. D. GAZDÁLKODÁS-TANÜGYIGAZGATÁS-SZEMÉLYZETI MUNKA SZMSZ, házirend és az egyéb szabályzatok törvényi előírásoknak megfelelő módosítása. A taneszköz ellátottság fejlesztése, beszerzési terv készítése. Potenciális, baleseti források felülvizsgálata. Hibák kijavítása, megszüntetése. Hatékony gazdálkodás. Osztálylétszámok kialakítása férőhely kihasználtság tekintetében. Szociális juttatások biztosítása a rendeleteknek megfelelően. Tanügy-igazgatási dokumentumok elkészítése, vezetése. Alkalmazottak személyi anyagának nyilvántartása. A fenntartó ezeket a feladatokat a dokumentumok alapján évente ellenőrzi, a szakmai munka eredményességének ellenőrzése pedig négy évente történik külső szakemberek segítségével. 4

7 Intézményi Minőségirányítási Program II.2 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT A Kastélydombi Általános Iskola olyan iskola, ahol jól érzi magát a diák, a Szülő, a pedagógus és technikai dolgozó egyaránt. Ennek érdekében mindent megteszünk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világába is jól beilleszkedni tudó emberekké váljanak. Törekszünk a nyílt, őszinte, meghitt, barátságos légkör megteremtésére. Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlesztését a tehetséggondozó foglalkozások keretein belül, nívócsoportos matematika, idegen nyelv és emelt szintű testnevelés oktatásával. Ezt úgy valósítjuk meg, hogy felkészült, szakmailag igényes, kitartó, együttműködni tudó vezetéssel és tantestülettel rendelkezünk. Minden dolgozónk elkötelezett a minőségi munka iránt, kész a folyamatos megújulásra, képes együttműködni és másoktól tanulni. Kiemelt értékeink: minőségi oktató-nevelő munka szilárd alapkészségek biztosítása, emberség, demokratizmus, testi-lelki harmónia lemaradók szintre emelése. A tantestületen belül folyamatos párbeszéd és egyeztetés történik a partnerekkel, igényeiknek, elvárásaiknak figyelembevételével június végére intézményünk kidolgozta a Comenius I. modellt, így a partnerközpontú minőségirányítás rendszerünk alapja is. Személyes elkötelezettséggel és lelkesedéssel veszünk részt a minőségfejlesztési munkában, mert tudjuk, hogy eddigi eredményeink semmivé válhatnak, ha nem fejlesztjük, jobbítjuk folyamatosan. II.3 MINŐSÉGI CÉLKITŰZÉSEK A minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazott értékekhez kapcsolódva minőségi céljaink a következők: Humánus, gyermekszerető, jól felkészült, a folyamatos megújulásra nyitott pedagógusok Minőségi munka iránt elkötelezett pedagógusok, alkalmazottak, akik munkakörülményeik javítását feladatként tekintik. Minél jobb együttműködés partnereinkkel (Szülők, más iskolák, stb.) A tehetséggondozás, valamint a részképesség hiányának fejlesztése épüljön be a munkatervbe. Intézményünk stabil, innovatív nevelő-oktató tantestületének megőrzése, megerősítése kiemelt célunk. A nyilvánosság és az intézményi nyitottság, a szülők-diákok-tanárok együttműködése iskolánk egyik erőssége. A tájékoztatás folyamatosságát, a szolgáltatások színvonalát igyekszünk még jobban megerősíteni közös céljainak eléréséhez. A minőségelvű, partnerközpontú működést igyekszünk teljesíteni, amelynek alapja az intézmény minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszere, programja. Az alapfokú képzés befejezéséhez és a középiskolai képzés, valamint a szakképzés elkezdéséhez minden gyermeknek segítséget nyújtunk. A társadalmi hátrányokból fakadó különbségek csökkentése érdekében pályázatokkal, alapítványi és fenntartói támogatásokkal igyekszünk felzárkóztató programokat biztosítani. Kiemelt feladatunknak tekintjük hatékony gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainkat, a prevenciós munkát. Ezért a XVIII. ker. Rendőrkapitányság, a BRFK, a Gyermekjóléti Központ, a Családsegítő Központ, a Nevelési Tanácsadó és a PIHGY munkatársai segítségével igény esetén előadásokat szervezünk a szülők, a gyerekek és a nevelőtestület részére 5

8 Intézményi Minőségirányítási Program II.4 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJA, TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A minőségirányítási program - Közoktatási törvény 40. (11) bekezdés figyelembevételével meghatározott - célja, hogy rögzítse, szabályozza: az Intézmény működésének hosszú távra szóló elveit; a hosszú távú elvek szerinti működés megvalósítását szolgáló elképzeléseket; az Intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a - vezetési, - tervezési, - ellenőrzési, - mérési, - értékelési feladatok végrehajtását, a teljesítményértékelés szempontjait és az értékelés rendjét - a vezetői feladatokat ellátók, továbbá - a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában, a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit, valamint a fenntartó minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. II.5 A MINŐSÉGPOLITIKA Az Intézmény a minőségpolitikáját a Közoktatásról szóló törvény 40. (10) bekezdése értelmében a feladatai - hatékony, - törvényes, és - szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából határozza meg. II.6 AZ INTÉZMÉNY SAJÁT MINŐSÉGCÉLJAI Az Intézmény saját minőségcéljait a következő szerkezetben, összefüggésben határozza meg: minőségcél, minőségcélhoz kapcsolódó sikerkritérium, indikátor, minőségcél megvalósításához ellátandó feladat, a megvalósítás időpontja. II.7 VEZETÉS FELELŐSSÉGE, ELKÖTELEZETTSÉGE Az intézmény mindenkori vezetése elkötelezett a minőségirányítási program kidolgozásában, végrehajtásában, felülvizsgálatában. Teljes felelősséggel vállalja a minőségpolitikai nyilatkozatában kidolgozott célok betartását és betartatását. Az intézmény vezetőségének feladata, hogy saját minőségpolitikáját a fenntartó önkormányzat minőségirányítási programjában meghatározott minőségpolitika és minőségi elvárásokra alapozva határozza meg. 6

9 Intézményi Minőségirányítási Program A fenntartó általános elvárásai az intézménnyel szemben az alábbiak szerint foglalhatóak össze: az Intézmény a jogszabályoknak, különösen a közoktatási terület jogszabályainak megfelelően működjön, a jogszabályokra gyorsan reagáljon, az Intézmény működése a település, az Intézmény ellátási körzet igényeihez alkalmazkodjon, az intézményrendszer minőségének fejlesztése részeként az Intézmény tárgyi eszközeinek fejlesztései megvalósuljanak, javuljon az Intézmény szakmai teljesítménye, a minőségi célkitűzések megvalósuljanak, az intézményi szabályozottság megvalósuljon, az mindig a szervezetéhez igazodó, hatályos és a működés során könnyen alkalmazható legyen. A minőségi munkavégzést segíti az intézmény alkalmazottainál, ehhez a munkához a lehetőségekhez mérten biztosítja, hogy a szükséges eszközök, tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre álljanak. 7

10 Intézményi Minőségirányítási Program III. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER III.1 JOGSZERŰ MŰKÖDTETÉS BIZTOSÍTÁSA Jogszerű működés biztosítása érdekében a külső és belső jogszabályokat összehangoltan, dokumentumokban jeleníti meg, melyek az intézmény működését szabályozzák. Ezek a dokumentumok az intézmény alkalmazottai számára hozzáférhetőek, hogy azokat megismerjék és betartsák. A külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek az iskolában rendelkezésre álló CD jogtárban megtekinthetőek. A jogtár tartalmát felelős útján figyeljük, frissítjük folyamatosan. Az Oktatási Közlöny, Magyar Közlöny a megjelent törvényeket, rendeleteket tartalmazza, melyek a gazdasági vezető irodájában hozzáférhetőek. A beérkező információkat elsőként a gazdasági vezető, majd az igazgató tekinti át. Az igazgató a pedagógiai jellegű információkat közzéteszi a tanári szoba faliújságján, a szülőket érintő információk a bejárati ajtón is elhelyezésre kerülnek. A mennyiben az intézmény működésével, személyzeti ügyekkel kapcsolatos a szabályozás, a gazdasági vezető ezeket összegyűjti, és ismerteti az érintettekkel. A szakszervezetek, érdekképviseleti szervek számára megjelenő jogszabályokat a felelősök továbbítják. A Fenntartó által megküldött fontos információkat esetenként a havi munkaértekezleteken a nevelőtestület elé tárja, így ezek is mindenki számára elérhetőek. Belső jogszabályaink rögzítve vannak a Szervezeti és Működési Szabályzatban, Házirendben, Pedagógiai Programban, munkaköri leírásokban, Kollektív Szerződésben. Ezen belső és külső jogszabályok betartását a Fenntartó végzi el ellenőrök segítségével. Másrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogszerűség folyamatos figyelemmel kísérése. Harmadrészt a belső kontroll működését érdekképviseleti fórumok számára is a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásával biztosítja az igazgató. III.2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Intézmény: Kastélydombi Általános Iskola Igazgató GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ ISKOLA- TITKÁR I ALSÓS IG.HELYETTES ALSÓ TAGOZATOS PEDAGÓGUSOK FELSŐS IG. HELYETTES FELSŐ TAGOZATOS PEDAGÓGUSOK ISKOLA- TITKÁR II. NEM PEDAGÓGUS DOLGOZÓK MINŐSÉGBIZTO- SÍTÁSI CSOP. BELSŐ TÁMOGATÓI CSOPORT A minőségi rendszer irányítását a minőségügyi vezető látja el az igazgatóság és a belső támogatói csoport segítségével. A minőségfejlesztési munkafolyamat tervezése és végrehajtása a 2002/2003- as évtől kezdődően beépült az intézmény munkatervébe. A partneri igényfelmérések eredményeképpen a felmerülő problémák megoldására a belső támogatói csoport tagjai folyamatosan tartják a kapcsolatot. Időközönként beszámolnak a munkaügyi vezetőnek. A minőségügyi vezető: 8

11 Megbízását önként vállalta. Kastélydombi Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Program Feladata: A belső támogatói csoport munkájához szükséges feltételek biztosítása A csoporton belüli és azon kívüli kapcsolattartás A csoport feladatainak megszervezése, ellenőrzése A határidők betartatása Az információk gyors áramoltatása. Jogköre: A csoport tagjainak összehívása, a csoport képviselete különböző fórumokon A megbeszélések napirendjének meghatározása, a feladatok szétosztása Beszámolási kötelezettsége van: Az iskolavezetésnek és a tantestületnek. Segítséget kérhet: A csoport és az iskolavezetés bármely tagjától. Külső szakértőktől, tanácsadóktól. Felelős: A meghatározott dokumentációk határidőre történő elkészítéséért és leadásáért. A belső támogatói csoport működésének szabályzata: A csoport tagjait a tantestület delegálja, a feladat elvállalása önkéntes. A megbízást az intézmény igazgatója adja, a megbízás határozott időre szól. Feladatuk: A dokumentációk határidőre történő elkészítése, leadása A vezetésnek és a tantestületnek szóló beszámolók elkészítése Segítséget kérhetnek: Az intézmény valamennyi tagjától A vezetőségtől A szakértőtől A csoport munkájának menete: A munkatervben meghatározottak alapján. A határidőket a csoport, az igazgató és a tanácsadó tájékoztatása után módosíthatja. Dokumentáció: A határidők pontos betartásával, a szakérői csoport ajánlásával történik. Az elkészült dokumentumot a tantestület részére elérhető módon kell közzétenni. 9

12 Intézményi Minőségirányítási Program III.3 AZ INTÉZMÉNYI TERVEZÉS III.3.1 STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATA A pedagógiai tervezés folyamatszabályozása a pedagógiai program felülvizsgálatára. A folyamat célja: a Pedagógiai Program felülvizsgálata, szabályzása. A folyamat leírása: 1. A Pedagógiai Program felülvizsgálata 5 évenként történik. Első lépésként az iskolavezetés áttanulmányozza a törvényi szabályozásokat. 2. A kibővített iskolavezetés feltérképezi, azonosítja azokat a területeket, melyek a pedagógiai programban módosításra szorulnak. Ezt ismerteti a tantestülettel. 3. Megalakulnak a támogatói körből a munkacsoportok a szabályozandó területeknek megfelelően. 4. Tantestület tájékoztatása a munkacsoportok megalakulásáról, első olvasat előterjesztésének idejéről. 5. A munkacsoportok elemző munkája. 6. A csoportok együttesen és közösen megbeszélik módosító javaslataikat, és összehangolják azokat. 7. Tantestület elé terjesztik megvitatásra javaslataikat. 8. Ha a tantestület elfogadja a módosításokat, kiegészítéseket, azok bekerülnek a programba. Ha ez nem történik, meg, akkor a korrekciót elvégzik a munkacsoportok konkrét időpontig. 9. Az így kiegészített pedagógiai programot elolvastatjuk a Szülői Szervezettel, DÖK ülésen a tanulóinkkal is ismertetjük. 10. Az iskolavezetés ellenőrzi, összehasonlítja a teljes programot a törvényi előírásokkal. Ha hiányosságok adódnak, ezeket a munkacsoportok pótolják. 11. Testületi vitára bocsátás és elfogadtatása a pedagógiai program fejlesztési módosításainak. Ha a tantestület nem ért egyet, újramódosítás lehetséges a munkacsoportok által. 12. Elfogadás után a végleges program ismertetése a közvetlen partnereinkkel. /Szülők, tanulók/ 13. A módosított Pedagógiai Program felterjesztése a Fenntartónak elfogadás céljából. 10

13 Intézményi Minőségirányítási Program DOKUMENTUMOK FELJEGYZÉS FELJEGYZÉS JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV FOLYAMAT ÁBRÁZOLÁSA 3. KOT. és törvényi szabályok megismerése. 2. A helyi pedagógiai programban mely területeket kell módosítani 3.Támogatói körökből munkacsoportok alakulnak 4.Tantestület tájékoztatása 5.Munkacsoport elemző munkája 6. Módosítások megbeszélése, javaslatok 7. Javaslatok előterjesztése 8. Javaslatok elfogadása 9. Beépül a pedagógiai programba és a DÖK-kel, Szülői Szervezettel ismertetjük 10. A teljes program ellenőrzése a törvényi előírásoknak megfelelően 11. Testületi vitára bocsátás, módosított pedagógiai program elfogadása 12.A pedagógiai program ismertetése a közvetlen partnerekkel 13.Felterjesztés a Fenntartó felé FELADATOK Iskolavezetés Kibővített iskolavezetés Minőségügyi csoportvezető Igazgató Munkacsoportok Munkacsoportok Munkacsoportok Iskolavezetés, munkacsoportok Iskolavezetés Iskolavezetés Iskolavezetés Iskolavezetés Igazgató A keletkezett dokumentumokat és bizonylatokat 1 évig meg kell őrizni. A kiegészített pedagógiai program 1-1- példányát 5 évig megőrizzük a könyvtárban és az igazgatói irodában. 11

14 Intézményi Minőségirányítási Program III.3.2 MUNKATERVI TERVEZÉS FOLYAMATA A tervezés az éves feladatokra, javítandó és fejlesztésre szoruló területekre is vonatkozik. Az éves munkaterv tartalmazza az iskola oktató-nevelő munkáját, szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. A folyamat leírása 1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a munkaközösségekkel szemben támasztott tartalmi és formai elvárásokról ( ezeket mér év végén a tanévzáró értekezleten felvázolták ). 2. Az igazgató tájékoztatást ad a személyi és tárgyi feltételekről. 3. A munkaközösségek a fentieket figyelembe véve meghatározzák a tanévben kitűzött feladataikat, céljaikat. 4. Kidolgozzák a célokhoz szükséges cselekvési tervet, felosztják a feladatokat, ezekhez felelősöket rendelnek, hogy azok értékelni és ellenőrizni tudjanak. 5. A munkaközösség vezetők írásban összeállítják a tervet. 6. A munkaközösségek értékelik a terveket, s ha módosítás szükséges, megteszik a javítást, ha nem, az igazgatónak továbbítják. 7. A munkaközösségi tervek alapján az igazgató elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az egyes feladatok határidejét, felelősét is. 8. Az intézményvezető elkészíti ezzel összhangban a mérési tervet, idejét, felelősét, szereplőit. 9. Az igazgató összeállítja a tanév esemény naptárát. 10. Tájékoztatási rendszer megtervezése. 11. Az igazgató összeállítja az éves munkatervet és szeptember végéig megküldi a Fenntartónak. 12

15 Intézményi Minőségirányítási Program FOLYAMATÁBRA DOKUMENTUMOK Tantárgyfelosztás, elmúlt tanév értékelő beszámolója Munkaközösségek éves munkaterve. Feladatterv Programfüzet Intézmény munkaterve Jegyzőkönyv 1. Tájékoztató az oktatási, nevelési célokról. 2. Személyi és tárgyi feltételek változásai. 3. A munkaközösségek meghatározzák éves feladataikat. 4. Kidolgozzák a célokhoz szükséges feladatokat, felelősöket, időkeretet rendelnek hozzá, hogy azok értékelni tudjanak. 5.Munkaterv összeállítása, írásba foglalása. 6. Munkaközösségi tervek értékelése. Megfelelő - nem megfelelő 7. Feladatterv elkészítése. 8. Mérési terv elkészítése. 9. Esemény naptár elkészítése. 10. Tájékoztatási rendszer megtervezése. 11. Éves munkaterv összeállítása. Elfogadás nem elfogadás FELELŐSÖK Igazgató Igazgató Munkaközösségek Munkaközösségek Munkaközösség vezetők Tantestület Igazgató Igazgató Igazgató Igazgató Tantestület Munkaterv megküldése a Fenntartónak, elhelyezése az igazgatói irodában, tanáriban. 13

16 Intézményi Minőségirányítási Program III. 4 ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN III.4.1 AZ ELLENŐRZÉSI RENDSZER Az ellenőrzést végzi SZMK FELELŐS: SZMK TANÁR TANÁR TANÁR TANÁR TANTESTÜLET DÖK Az ellenőrzött személy Tanár diák Diákot Iskolavezetést Családi környezetet Tantestületet Iskolavezetést Tanárt, tantestületet Diákközösséget, diákokat Az ellenőrzött terület Pedagógiai program megvalósulása Tudását, személyiségét, viselkedését, közösséghez való viszonyát Képességeihez mért teljesítményét Kreativitását Kommunikációs képességét Iskolai célokkal való azonosulását. Egyéni munkafeltételek megteremtését. Az egyéni munka értékelése hogyan történik. Mennyire van összhangban a diák fejlődésének a szülő által megteremtett feltételeivel és az iskola céljaival. Mennyire egységes Milyen közösség Hogyan segíti a tanárt Hogyan képes megvalósítani a pedagógiai programot Mennyire tud alkalmazkodni a közösséghez Milyen részt vállal a feladatokból Együttműködés alapelveit A diákközösség tevékenységét A diákok egyéni teljesítményét, a közösséghez való viszonyát FELELŐSŐK:DÖK VEZETŐ TANÁR A DÖK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ TANÁROK Az ellenőrzés időpontja Folyamatosan Folyamatosan Belépéskor Feleléskor Témánként Félévenként Év végén Kilépéskor Értekezleteken Alkalmanként Külön értékelésre Alkalmanként, külön felkérésre. Alkalmanként Alkalmanként Alkalmanként Külön felkérésre Ülések, diákparlament Külső fórumok Egyéni kapcsolattartás Az ellenőrzés módszere Képviselőin keresztül az SZMK gyűléseken Szülői értekezleteken Fogadóórákon Gyerekekkel való beszélgetés során Érdemjegy és szöveges értékelés kombinációja. Szintfelmérések Szóban és írásban - első osztályban fejlődési lap - év elején olvasás, helyesírás, matematika /felső tagozaton / Mérések:2.,4., 6.és 8. évfolyamon Érdemjegy és szöveges értékelés kombinációjával Témazárókkal Osztályzatokkal Írásban és szóban. Családlátogatások alkalmával, Írásban / Szóban értekezleten kérdőíven szóban Szóban Kérdőíven Tantestületi értekezleten Iskolaújság Iskolarádió Jutalmazás, támogatás, Egyéni érdekképviselet DÖK jogok gyakorlása Iskolagyűlések 14

17 Intézményi Minőségirányítási Program Az ellenőrzést végzi Igazgató Az ellenőrzött személy Igazgatóhelyettesek Tantestület Tanárok Munkaközösség vezetők Diákok DÖK Az alsó tagozat, napközisek és felsős tanárok. Munkaközösség vezetők Diákközösség DÖK FELELŐS: IGAZGATÓ Igazgatóhelyettesek Munkaközösségek Szaktanárok Diákok Osztályok Osztályközössége k Az ellenőrzött terület Iskolai és iskolán kívüli feladatok teljesítése. A tanár kreativitása, szakmai felkészültsége. A tanulók megfelelő oktatása, fejlesztése. Hagyományok átadása, újak teremtése. Szaktanárok Osztályfőnökök munkája Tanulók programjai Szakkörök, felzárkóztatás Szokásrend, tanulószoba ellenőrzése Házirend betartása Tárgyi és módszertani felkészültség Munkaterv és tanmenet Tantervek céljainak teljesítése Szakmai, módszertani segítőkészség, Képzésre, önképzésre való nyitottság Szemléltető eszközök használata Tudásszint FELELŐSÖK: MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK, IGAZGATÓHELYETTESEK Az ellenőrzések időpontja Folyamatosan egész év során Folyamatosan egész év során Folyamatos kapcsolattartás Az ellenőrzés módszere Óralátogatások, személyes beszélgetések, iskolagyűlések, ünnepélyek, iskolai és kerületi versenyek Munkaközösségi megbeszélések Szakkörök ellenőrzése Óralátogatások Tanári értekezletek Osztályfőnöki beszámolók DÖK megbeszélések Munkaközösségi megbeszélések Órai hospitálások Bemutató órák Közös programok Iskolai versenyek III.4.2 A VEZETŐI ELLENŐRZÉS ÉS A BELSŐ ÉRTÉKELÉS MŰKÖDTETÉSE Az intézményben dolgozó alkalmazottak mindenki által ismert és elfogadott értékelési rendjét tartalmazza. Mindez az alapdokumentumokban is megfogalmazódott és ismert értékekre támaszkodik. Ezek az alábbiakban találhatók: Az intézmény Pedagógiai Programja A munkaköri leírások Jogi szabályozások. SZMSZ A pedagógus munkájának értékelése. A munka- és foglalkozási tervek, melyek az intézmény vezetője által elfogadott célokat és feladatokat összefoglaló dokumentumok. Kérdőívek, melyeket az alkalmazottak saját értékelésükre használnak. Az iskola vezetőjének, a pedagógiai munkát értékelő dokumentumai: 15

18 Intézményi Minőségirányítási Program A tanmenetek, év kezdéskor történő ellenőrzése - ezt megelőzi a munkaközösség vezetőjének szakmai szempontból történő ellenőrzése. A napló vezetésének rendszeres, az anyakönyv és a bizonyítvány évenkénti, az ellenőrző könyvek negyedévenként történő leellenőrzése Az óralátogatások feljegyzései. A felkészítő tanárok tehetséggondozó tevékenysége. / Pl. eredményes versenyeztetés, stb./ A munkavégzés értékelési szempontjai a Pedagógiai Program célkitűzései alapján összeállított elvárások. A tanév során az iskola vezetése az ellenőrzési tervében meghatározottaknak megfelelően értékel. Az alsó és a felső tagozatból és a napköziből egyaránt ki kell választani az értékelésben részt vevő pedagógusokat. A teljes körű értékelés három tanév során zajlik le. Az eljárás részletes leírása Az alakuló értekezleten megtörténnek a kiválasztások. Az igazgató ismerteti a kiválasztottak értékelésének időbeli ütemezését. Az érintettek rendelkezésére bocsátja a szükséges dokumentumokat. (pl. az önértékelő lapokat, az óralátogatások szempontjait, a jelentés összegzéséhez készült vázlatot.) Közösen megállapodnak az óralátogatások menetében és számában. Ez lehetőleg 3 óra legyen. A felelősök elvégzik az óralátogatásokat, begyűjtik a még szükséges információkat ennek 1 hónap alatt le kell zajlódnia majd ezután kerül sor az interjúra. Az összegyűjtött információk, tapasztalatok, vélemények és produktumok figyelembe vételével készítik el az összegző jelentést. Mindez 3 hónapnál nem vehet több időt igénybe. Az összegző értékelésnek tartalmaznia kell a következőket: Szakmai felkészültség A tanítványokhoz milyen a viszonyulás Milyen a gyermekek teljesítménye Milyen a tanórán kívüli tevékenysége Kollegialitására mi jellemző. III.4.3 AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA A folyamat leírása: 1. Augusztus végén az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető, a munkavédelmi felelős bejárják az iskolát. Erről jegyzőkönyv készül. 2. A munkavédelmi felelős dönt arról, hogy hol van szükség azonnali beavatkozásra. 3. A fennmaradó feladatokra a gazdasági vezető ütemtervet készít szeptember 15.-ig. 4. Az ütemtervi feladatok elvégeztetése megfelelő szakemberekkel. 5. A munkavédelmi felelős és a vezetőség tagjai ellenőrzik az elvégzett munkát, amennyiben bárhol beavatkozás szükséges úgy arra a gazdasági vezető korrekciós tervet készít. 6. Augusztus között a munkavédelmi felelős baleset- és tűzvédelmi oktatást tart a technikai dolgozóknak, munkaértekezlet keretében. Erről jegyzőkönyv készül. 7. Augusztus végén az alakuló értekezleten a pedagógusoknak is baleset- és tűzvédelmi oktatást tart a munkavédelmi felelős. Erről jegyzőkönyv készül. 8. Az első tanítási napon az osztályfőnökök, a szaktanárok az első órájukon a tanulóknak is baleset- és tűzvédelmi oktatást tartanak. 9. Szeptember 30.-ig a tűzvédelmi felelős megszervezi és lebonyolítja az intézményben a tűzriadót. 10. Ha nem jól sikerült a tűzriadó, korrekciós tervet készít a tűzvédelmi felelős. 16

19 Intézményi Minőségirányítási Program III.4.4 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSI, ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI ELVEI ÉS EZEK RENDSZERE Az értékelés célja A tanuló: Irányítása az önálló tanulásban Önértékelésre nevelés Teljesítményének mérése és minősítése A készségszintjének értékelése Mindezekről a Szülő tájékoztatása. Alapelveink az értékelési rendszerben Az értékelés személyre szóló és személyiségfejlesztő hatású legyen. Az értékelés legyen objektív, motiváló hatású. Mindenképp egységes követelményrendszer támogassa. A KOT ának értelmében kell eljárni. A követelmények megjelennek a : Helyi és központi szabályzatokban Pedagógiai Programunkban. Hozzáférhetőek, olvashatóak a : Tantermekben Könyvtárban Osztályfőnöki órákon A DÖK összejövetelein. A diákok értékelésének módjai iskolánkban: Év közben folyamatosan oly módon, hogy havonta legalább egy osztályzatot kapnak, melyet rögzítünk az ellenőrző könyvben is. Félévkor a felsőbb osztályokban osztályzat az ellenőrző könyvben, alsó tagozaton szöveges értékelés. Év végén osztályig értékelés a bizonyítványba. 1., 4., 8. osztályosok esetében minden év májusában felmérjük az olvasási készségek kialakulását és fejlődését, erről dokumentáció készül. Szöveges értékelés az alsó tagozat első évfolyamán első félévtől 4. évfolyam első félévéig ( pedagógiai program tartalmazza) Tanulói magatartás, szorgalom értékelése a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint történik. III A KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYOSA- INAK BEISKOLÁZÁSI RENDJE Folyamat leírása: 1. Januárban az iskola igazgatója kijelöli a következő tanév első osztályos tanítóit. Ehhez adatokat szolgáltat az Önkormányzat Humánpolitikai Osztályának a jelentése, amely alapján körvonalazódik, hány első osztályt indíthatunk. 2. Februárban a kerület közeli óvodáiban az igazgató, az alsós igazgatóhelyettes és a leendő 1. osztályos tanítók szülői értekezleten bemutatkoznak, bemutatják az iskolát szóban, szórólapokon egyaránt. 17

20 Intézményi Minőségirányítási Program 3. Márciusban az alsós igazgatóhelyettes és az alsós munkaközösség vezetők előkészítik a nyílt napot, ehhez szórólapot készítenek, kijelölik a felelősöket, megtervezik és elkészítik az ajándékokat. 4. Márciusban van a nyílt nap, melyen fogadjuk az óvodásokat és szüleiket. E tevékenységünkről a felelősök megjelölésével forgatókönyv készül. 5. Áprilisban történik a beiratkozás az iskolába, amelyen a szülők bemutatják az óvodai szakvéleményt, a gyermek anyakönyvi kivonatát. A beiratkozáson részt vesznek a leendő első osztályos tanító nénik is, hogy a szülők már kiválaszthassák, gyermekeiknek melyik tanító felelne meg. A beírt tanulók névsorát a beiratkozási ív tartalmazza. 6. Döntés születik az indítandó osztályok számáról a beírt tanulók száma alapján. Ha túl kevés tanulónk van, az iskolavezetésnek döntenie kell az indítandó osztályok számáról, vagy az oktatási osztály engedélyét kérve átcsoportosítás reményében egyeztetünk a többi iskolával. Ezután szükséges marketing tevékenységünk felülvizsgálata. 7. Májusban az alsós munkatervnek megfelelően az alsós igazgatóhelyettes, a leendő elsős tanítók szülői értekezletet tartanak az óvodások szüleinek. Itt bővebb tájékoztatást kapnak az iskola céljairól, feladatáról, a szeptemberi évkezdés várható feladatairól. III NYOMON KÖVETÉS, BEVÁLÁS VIZSGÁLAT A 8. osztályos tanulók továbbtanulásáról is kell visszajelzést kapnunk, ezért az alábbi folyamatot dolgoztuk ki: 1. Az adott évben a 8. osztályok osztályfőnökei dokumentálják, hogy tanulóik milyen középfokú intézménybe felvételiztek sikeresen. 2. Az összegzés eredményéről a pályaválasztási felelős az évzáró értekezleten beszámol a tantestületnek. 3. Információkérés a volt 8. évfolyamokon végzett tanuló félévi eredményeiről. 4. A beérkező levelek, dokumentumok összegzése, elemzése, értékelése. 5. Az eredmények ismertetése tantestületi értekezleten. Erről jegyzőkönyv készítése. III A FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK MEGSZERVEZÉSÉNEK RENDJE, FEJLESZTÉSE Célok: Részképesség-hiányokból adódó tanulási gyengeségek és tanulási nehézségek időbeni kiszűrése a tanulóknál, ezáltal a tanulási zavarok kialakulásának és súlyosbodásának megakadályozása, amik magatartási zavarokkal és beilleszkedési nehézségekkel is párosulhatnak. Részképesség-gyengeséggel rendelkező tanulók egyéni vagy mikrocsoportos foglalkozásának megszervezése és egyéni fejlesztés segítségével problémamentessé tételük. A már fennálló tanulási zavarral küszködő tanulók kiszűrése és további vizsgálatának lehetővé tétele szakintézményekbe való utalással. Általános fejlesztő pedagógusi feladatok: részképesség- szintfelmérés évente, adott esetben gyakrabban részképesség-fejlesztés egyénileg vagy mikrocsoportban egyéni fejlesztési terv alapján évközi vizsgálatok tanítók és szülők kérésére indokolt esetben szakértői vizsgálat kérése Nevelési Tanácsadóból (pszichológus, logopédus), Szakértői Bizottsági vizsgálat kezdeményezése. Sajátos Nevelési Igényű tanulók egyéni fejlesztése, vizsgálata, foglalkozás koordinálása a Nevelési Tanácsadóval együttműködve. az egyén fejlesztésének megvalósítása a szakértői véleményben foglaltak szerint 18

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012 0 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy

Részletesebben