KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program"

Átírás

1 1188 Budapest Nemes u Tel: ; Fax: KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004.május 5. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: május 10. Fenntartói jóváhagyás dátuma: április 26. Tervezett felülvizsgálat időpontja:.május Felülvizsgálat dátuma:. október 20. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:. október 21. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Összeállította: Horváth Éva Dufekné Dobia Gyöngyi Véghely Tamásné Budapest,. október

2

3 Intézményi Minőségirányítási Program TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I.1 PREAMBULUM... 3 I.2 INTÉZMÉNYÜNK RÖVID BEMUTATÁSA... 3 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 4 II.1 FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKA, AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FELADATOK... 4 II.2 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT... 5 II.3 MINŐSÉGI CÉLKITŰZÉSEK... 5 II.4 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJA, TARTALMI KÖVETELMÉNYEI... 6 II.5 A MINŐSÉGPOLITIKA... 6 II.6 AZ INTÉZMÉNY SAJÁT MINŐSÉGCÉLJAI... 6 II.7 VEZETÉS FELELŐSSÉGE, ELKÖTELEZETTSÉGE... 6 III. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER... 8 III.1 JOGSZERŰ MŰKÖDTETÉS BIZTOSÍTÁSA... 8 III.2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE... 8 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 8 III.3 AZ INTÉZMÉNYI TERVEZÉS III.3.1 STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATA A PEDAGÓGIAI TERVEZÉS FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁRA III.3.2 MUNKATERVI TERVEZÉS FOLYAMATA III. 4 ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN III.4.1 AZ ELLENŐRZÉSI RENDSZER III.4.2 A VEZETŐI ELLENŐRZÉS ÉS A BELSŐ ÉRTÉKELÉS MŰKÖDTETÉSE.. 15 III.4.3 AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA A FOLYAMAT LEÍRÁSA: III.4.4 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSI, ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI ELVEI ÉS EZEK RENDSZERE AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA ALAPELVEINK AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZERBEN A DIÁKOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJAI ISKOLÁNKBAN: III A KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYOSAINAK BEISKOLÁZÁSI RENDJE FOLYAMAT LEÍRÁSA: III NYOMON KÖVETÉS, BEVÁLÁS VIZSGÁLAT III A FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK MEGSZERVEZÉSÉNEK RENDJE, FEJLESZTÉSE III AZ ISKOLAI GYERMEKVÉDELEM ELLENŐRZÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDJE, FEJLESZTÉSE, A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE III A SZABADIDŐ ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT (DÖK) ELJÁRÁSRENDJE

4 Intézményi Minőségirányítási Program III SZAKKÖRI SZABÁLYZAT III A NAPKÖZI MŰKÖDÉSE ÉS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA, ÜNNEPÉLYEINK FOLYAMATÁNAK SZABÁLYOZÁSA III AZ ÉVES MUNKA ÉRTÉKELÉSÉNEK FOLYAMATA AZ ISKOLÁBAN.. 24 III.5 PARTNERKAPCSOLATOK MŰKÖDTETÉSE III.5.1 A PARTNEREK IGÉNYEINEK ÉS ELÉGEDETTSÉGÉNEK MÉRÉSE FOLYAMAT LEÍRÁSA III..5.2 A PARTNERKAPCSOLATOK MŰKÖDTETÉSE, KOMMUNIKÁCIÓ III.5.3 AZ INTÉZMÉNY HONLAPJA III.5.4 A PARTNERI KOMMUNIKÁCIÓ TÁBLÁZATA III.5.5 ISKOLÁNK INFORMÁCIÓS RENDSZERE III.6 HUMÁN ERŐFORRÁSOK III.6.1 A TOVÁBBKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEK TERVE, ELLENŐRZÉSE III.6.2 ELJÁRÁSREND AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK KIVÁLASZTÁSI ÉS BETANULÁSI RENDJÉNEK MŰKÖDTETÉSÉRE (PEDAGÓGUS MUNKATÁRS) III.7 EGYÉB ERŐFORRÁSOK III.7.1 AZ INTÉZMÉNY ESZKÖZBESZERZÉSÉNEK MŰKÖDTETÉSE III.7.2 PÉNZÜGYI. GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉS IV. DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK RENDJE IV.1 IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IV.2 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KOMPLEX ÉRTÉKELÉSI RENDSZER TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS I. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS FOGALMA, TARTALMA, CÉLJA II. A VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE A TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS III. PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ ÉRTÉKELŐ LAPJA VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉ-SÉNEK SZABÁLYZATA AZ ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS RENDJE A KÖZALKALMAZOTTAK MINŐSÍTÉSE AZ IMIP VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS AZ ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE ZÁRADÉK

5 Intézményi Minőségirányítási Program I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 PREAMBULUM A Kastélydombi Általános Iskola a 40.. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztő rendszert közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló terveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. törvényi előírás teljesítése érdekében kialakítja minőségirányítási rendszerét. Az Intézményi Minőségirányítási Program tervezett felülvizsgálata, a Komplex értékelési rendszer bevezetése március 19. és a közalkalmazotti minősítés eljárásrendje (323/2008. (XII. 19.) kormányrendelet előírása okán a tantestület egyetértésével a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete felülvizsgálta és egy dokumentumba szerkesztette az előbbi okiratokat. A dokumentum. október 20-i keletkeztetett, és felülvizsgálatára, jogszabályi előírás esetén, illetve 5 év múlva októberében kerül sor. I.2 INTÉZMÉNYÜNK RÖVID BEMUTATÁSA Intézményünk Pestszentimre legnagyobb iskolájaként 1982 szeptember 1.-ével kezdte meg működését. Alaptevékenységünk az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű oktatás. Lakókörnyezetünkben családi házas és lakótelepi körzet is található, így diákjaink innen kerülnek ki. Feladatunk ezért kettős: - a hátrányokkal induló tanulók képességfejlesztése - és a tehetséggondozás. Jelenleg 448 tanulónk van, akik 21 tanulócsoportban sajátítják el a tudást. Iskolánkban mindig nagy hangsúlyt kapott a mindennapos testnevelés mellett a nyelvi képzés is. A számítástechnika oktatása, a kézműves és a néptánc foglakozások is színvonalasak. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre. Rendezvényeink: Szülők Nevelők bálja, Farsang, Szüreti bál, Erdei iskola Elsősök avatása, Kulturális Nap, Sportnap Délután napközi otthonos ellátást biztosítunk. A szabadidő hasznos eltöltését változatos szakkörök segítik. A változó körülmények, a kialakult versenyhelyzet, a szabad iskolaválasztás, a szakmai munka minél magasabb színvonalú teljesítését kívánja meg tőlünk. Alapelveink a következők: Iskolánk 8 évfolyamos, fő feladatunk a továbbtanulásra való felkészítés. Etnikai programunk az esélyegyenlőség elvét szolgálja Egészséges életmódra nevelés, a környezet értékeinek tisztelete. Tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő iskolásainkat integráltan neveljük. Oktató- nevelő munkánkat gyakorlott fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus segíti. Pedagógiai programunk részletesen tartalmazza ezeket az elveket. 3

6 Intézményi Minőségirányítási Program II. MINŐSÉGPOLITIKA II.1 FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKA, AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FELADATOK A FENNTARTÓI ELVÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZMÉNYI FELADATOK A. NEVELÉS-OKTATÁS TERÜLETE Az intézményi minőségpolitika és minőségfejlesztési rendszer kidolgozása. A pedagógiai program, helyi tanterv jogszabály szerinti átdolgozása, bevezetése, beválásának folyamatos figyelemmel kísérése. A tantervek beválásának nyomon követése. Alapkészségek fejlesztése 1-8 évfolyamon keresztül. Motivációs szint emelése a tanulás érdekében. Tanulási technikák. Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése. Személyiségfejlesztéssel összefüggő feladatok. Tehetségekkel és hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés. Az esélyegyenlőséget biztosító oktatási, nevelési programok. Idegen nyelvek oktatásának fejlesztése. Informatika, számítástechnika fejlesztése oktatási és felhasználói szinten egyaránt. Tankötelezettség teljesítése. Napközis és tanulószobai ellátás biztosítása. Továbbtanulás, pályaválasztás segítése. Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint. A pedagógiai program céljaihoz kapcsolódó szabadidős tevékenység szervezése. B. ALKALMAZOTTI KÖR Szervezeti kultúra fejlesztése. Humán erőforrás újabb hosszú távú tervének elkészítése. C. KAPCSOLATRENDSZER KÖZVETLEN PARTNEREKKEL Intézményi együttműködés óvodákkal, középiskolákkal. Kapcsolattartás Szülőkkel. A fenntartóval való partneri kapcsolattartás meglévő jó formáinak megtartása mellett, az információáramlás korszerűsítése. D. GAZDÁLKODÁS-TANÜGYIGAZGATÁS-SZEMÉLYZETI MUNKA SZMSZ, házirend és az egyéb szabályzatok törvényi előírásoknak megfelelő módosítása. A taneszköz ellátottság fejlesztése, beszerzési terv készítése. Potenciális, baleseti források felülvizsgálata. Hibák kijavítása, megszüntetése. Hatékony gazdálkodás. Osztálylétszámok kialakítása férőhely kihasználtság tekintetében. Szociális juttatások biztosítása a rendeleteknek megfelelően. Tanügy-igazgatási dokumentumok elkészítése, vezetése. Alkalmazottak személyi anyagának nyilvántartása. A fenntartó ezeket a feladatokat a dokumentumok alapján évente ellenőrzi, a szakmai munka eredményességének ellenőrzése pedig négy évente történik külső szakemberek segítségével. 4

7 Intézményi Minőségirányítási Program II.2 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT A Kastélydombi Általános Iskola olyan iskola, ahol jól érzi magát a diák, a Szülő, a pedagógus és technikai dolgozó egyaránt. Ennek érdekében mindent megteszünk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világába is jól beilleszkedni tudó emberekké váljanak. Törekszünk a nyílt, őszinte, meghitt, barátságos légkör megteremtésére. Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlesztését a tehetséggondozó foglalkozások keretein belül, nívócsoportos matematika, idegen nyelv és emelt szintű testnevelés oktatásával. Ezt úgy valósítjuk meg, hogy felkészült, szakmailag igényes, kitartó, együttműködni tudó vezetéssel és tantestülettel rendelkezünk. Minden dolgozónk elkötelezett a minőségi munka iránt, kész a folyamatos megújulásra, képes együttműködni és másoktól tanulni. Kiemelt értékeink: minőségi oktató-nevelő munka szilárd alapkészségek biztosítása, emberség, demokratizmus, testi-lelki harmónia lemaradók szintre emelése. A tantestületen belül folyamatos párbeszéd és egyeztetés történik a partnerekkel, igényeiknek, elvárásaiknak figyelembevételével június végére intézményünk kidolgozta a Comenius I. modellt, így a partnerközpontú minőségirányítás rendszerünk alapja is. Személyes elkötelezettséggel és lelkesedéssel veszünk részt a minőségfejlesztési munkában, mert tudjuk, hogy eddigi eredményeink semmivé válhatnak, ha nem fejlesztjük, jobbítjuk folyamatosan. II.3 MINŐSÉGI CÉLKITŰZÉSEK A minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazott értékekhez kapcsolódva minőségi céljaink a következők: Humánus, gyermekszerető, jól felkészült, a folyamatos megújulásra nyitott pedagógusok Minőségi munka iránt elkötelezett pedagógusok, alkalmazottak, akik munkakörülményeik javítását feladatként tekintik. Minél jobb együttműködés partnereinkkel (Szülők, más iskolák, stb.) A tehetséggondozás, valamint a részképesség hiányának fejlesztése épüljön be a munkatervbe. Intézményünk stabil, innovatív nevelő-oktató tantestületének megőrzése, megerősítése kiemelt célunk. A nyilvánosság és az intézményi nyitottság, a szülők-diákok-tanárok együttműködése iskolánk egyik erőssége. A tájékoztatás folyamatosságát, a szolgáltatások színvonalát igyekszünk még jobban megerősíteni közös céljainak eléréséhez. A minőségelvű, partnerközpontú működést igyekszünk teljesíteni, amelynek alapja az intézmény minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszere, programja. Az alapfokú képzés befejezéséhez és a középiskolai képzés, valamint a szakképzés elkezdéséhez minden gyermeknek segítséget nyújtunk. A társadalmi hátrányokból fakadó különbségek csökkentése érdekében pályázatokkal, alapítványi és fenntartói támogatásokkal igyekszünk felzárkóztató programokat biztosítani. Kiemelt feladatunknak tekintjük hatékony gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainkat, a prevenciós munkát. Ezért a XVIII. ker. Rendőrkapitányság, a BRFK, a Gyermekjóléti Központ, a Családsegítő Központ, a Nevelési Tanácsadó és a PIHGY munkatársai segítségével igény esetén előadásokat szervezünk a szülők, a gyerekek és a nevelőtestület részére 5

8 Intézményi Minőségirányítási Program II.4 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJA, TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A minőségirányítási program - Közoktatási törvény 40. (11) bekezdés figyelembevételével meghatározott - célja, hogy rögzítse, szabályozza: az Intézmény működésének hosszú távra szóló elveit; a hosszú távú elvek szerinti működés megvalósítását szolgáló elképzeléseket; az Intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a - vezetési, - tervezési, - ellenőrzési, - mérési, - értékelési feladatok végrehajtását, a teljesítményértékelés szempontjait és az értékelés rendjét - a vezetői feladatokat ellátók, továbbá - a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában, a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit, valamint a fenntartó minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. II.5 A MINŐSÉGPOLITIKA Az Intézmény a minőségpolitikáját a Közoktatásról szóló törvény 40. (10) bekezdése értelmében a feladatai - hatékony, - törvényes, és - szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából határozza meg. II.6 AZ INTÉZMÉNY SAJÁT MINŐSÉGCÉLJAI Az Intézmény saját minőségcéljait a következő szerkezetben, összefüggésben határozza meg: minőségcél, minőségcélhoz kapcsolódó sikerkritérium, indikátor, minőségcél megvalósításához ellátandó feladat, a megvalósítás időpontja. II.7 VEZETÉS FELELŐSSÉGE, ELKÖTELEZETTSÉGE Az intézmény mindenkori vezetése elkötelezett a minőségirányítási program kidolgozásában, végrehajtásában, felülvizsgálatában. Teljes felelősséggel vállalja a minőségpolitikai nyilatkozatában kidolgozott célok betartását és betartatását. Az intézmény vezetőségének feladata, hogy saját minőségpolitikáját a fenntartó önkormányzat minőségirányítási programjában meghatározott minőségpolitika és minőségi elvárásokra alapozva határozza meg. 6

9 Intézményi Minőségirányítási Program A fenntartó általános elvárásai az intézménnyel szemben az alábbiak szerint foglalhatóak össze: az Intézmény a jogszabályoknak, különösen a közoktatási terület jogszabályainak megfelelően működjön, a jogszabályokra gyorsan reagáljon, az Intézmény működése a település, az Intézmény ellátási körzet igényeihez alkalmazkodjon, az intézményrendszer minőségének fejlesztése részeként az Intézmény tárgyi eszközeinek fejlesztései megvalósuljanak, javuljon az Intézmény szakmai teljesítménye, a minőségi célkitűzések megvalósuljanak, az intézményi szabályozottság megvalósuljon, az mindig a szervezetéhez igazodó, hatályos és a működés során könnyen alkalmazható legyen. A minőségi munkavégzést segíti az intézmény alkalmazottainál, ehhez a munkához a lehetőségekhez mérten biztosítja, hogy a szükséges eszközök, tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre álljanak. 7

10 Intézményi Minőségirányítási Program III. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER III.1 JOGSZERŰ MŰKÖDTETÉS BIZTOSÍTÁSA Jogszerű működés biztosítása érdekében a külső és belső jogszabályokat összehangoltan, dokumentumokban jeleníti meg, melyek az intézmény működését szabályozzák. Ezek a dokumentumok az intézmény alkalmazottai számára hozzáférhetőek, hogy azokat megismerjék és betartsák. A külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek az iskolában rendelkezésre álló CD jogtárban megtekinthetőek. A jogtár tartalmát felelős útján figyeljük, frissítjük folyamatosan. Az Oktatási Közlöny, Magyar Közlöny a megjelent törvényeket, rendeleteket tartalmazza, melyek a gazdasági vezető irodájában hozzáférhetőek. A beérkező információkat elsőként a gazdasági vezető, majd az igazgató tekinti át. Az igazgató a pedagógiai jellegű információkat közzéteszi a tanári szoba faliújságján, a szülőket érintő információk a bejárati ajtón is elhelyezésre kerülnek. A mennyiben az intézmény működésével, személyzeti ügyekkel kapcsolatos a szabályozás, a gazdasági vezető ezeket összegyűjti, és ismerteti az érintettekkel. A szakszervezetek, érdekképviseleti szervek számára megjelenő jogszabályokat a felelősök továbbítják. A Fenntartó által megküldött fontos információkat esetenként a havi munkaértekezleteken a nevelőtestület elé tárja, így ezek is mindenki számára elérhetőek. Belső jogszabályaink rögzítve vannak a Szervezeti és Működési Szabályzatban, Házirendben, Pedagógiai Programban, munkaköri leírásokban, Kollektív Szerződésben. Ezen belső és külső jogszabályok betartását a Fenntartó végzi el ellenőrök segítségével. Másrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogszerűség folyamatos figyelemmel kísérése. Harmadrészt a belső kontroll működését érdekképviseleti fórumok számára is a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásával biztosítja az igazgató. III.2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Intézmény: Kastélydombi Általános Iskola Igazgató GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ ISKOLA- TITKÁR I ALSÓS IG.HELYETTES ALSÓ TAGOZATOS PEDAGÓGUSOK FELSŐS IG. HELYETTES FELSŐ TAGOZATOS PEDAGÓGUSOK ISKOLA- TITKÁR II. NEM PEDAGÓGUS DOLGOZÓK MINŐSÉGBIZTO- SÍTÁSI CSOP. BELSŐ TÁMOGATÓI CSOPORT A minőségi rendszer irányítását a minőségügyi vezető látja el az igazgatóság és a belső támogatói csoport segítségével. A minőségfejlesztési munkafolyamat tervezése és végrehajtása a 2002/2003- as évtől kezdődően beépült az intézmény munkatervébe. A partneri igényfelmérések eredményeképpen a felmerülő problémák megoldására a belső támogatói csoport tagjai folyamatosan tartják a kapcsolatot. Időközönként beszámolnak a munkaügyi vezetőnek. A minőségügyi vezető: 8

11 Megbízását önként vállalta. Kastélydombi Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Program Feladata: A belső támogatói csoport munkájához szükséges feltételek biztosítása A csoporton belüli és azon kívüli kapcsolattartás A csoport feladatainak megszervezése, ellenőrzése A határidők betartatása Az információk gyors áramoltatása. Jogköre: A csoport tagjainak összehívása, a csoport képviselete különböző fórumokon A megbeszélések napirendjének meghatározása, a feladatok szétosztása Beszámolási kötelezettsége van: Az iskolavezetésnek és a tantestületnek. Segítséget kérhet: A csoport és az iskolavezetés bármely tagjától. Külső szakértőktől, tanácsadóktól. Felelős: A meghatározott dokumentációk határidőre történő elkészítéséért és leadásáért. A belső támogatói csoport működésének szabályzata: A csoport tagjait a tantestület delegálja, a feladat elvállalása önkéntes. A megbízást az intézmény igazgatója adja, a megbízás határozott időre szól. Feladatuk: A dokumentációk határidőre történő elkészítése, leadása A vezetésnek és a tantestületnek szóló beszámolók elkészítése Segítséget kérhetnek: Az intézmény valamennyi tagjától A vezetőségtől A szakértőtől A csoport munkájának menete: A munkatervben meghatározottak alapján. A határidőket a csoport, az igazgató és a tanácsadó tájékoztatása után módosíthatja. Dokumentáció: A határidők pontos betartásával, a szakérői csoport ajánlásával történik. Az elkészült dokumentumot a tantestület részére elérhető módon kell közzétenni. 9

12 Intézményi Minőségirányítási Program III.3 AZ INTÉZMÉNYI TERVEZÉS III.3.1 STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATA A pedagógiai tervezés folyamatszabályozása a pedagógiai program felülvizsgálatára. A folyamat célja: a Pedagógiai Program felülvizsgálata, szabályzása. A folyamat leírása: 1. A Pedagógiai Program felülvizsgálata 5 évenként történik. Első lépésként az iskolavezetés áttanulmányozza a törvényi szabályozásokat. 2. A kibővített iskolavezetés feltérképezi, azonosítja azokat a területeket, melyek a pedagógiai programban módosításra szorulnak. Ezt ismerteti a tantestülettel. 3. Megalakulnak a támogatói körből a munkacsoportok a szabályozandó területeknek megfelelően. 4. Tantestület tájékoztatása a munkacsoportok megalakulásáról, első olvasat előterjesztésének idejéről. 5. A munkacsoportok elemző munkája. 6. A csoportok együttesen és közösen megbeszélik módosító javaslataikat, és összehangolják azokat. 7. Tantestület elé terjesztik megvitatásra javaslataikat. 8. Ha a tantestület elfogadja a módosításokat, kiegészítéseket, azok bekerülnek a programba. Ha ez nem történik, meg, akkor a korrekciót elvégzik a munkacsoportok konkrét időpontig. 9. Az így kiegészített pedagógiai programot elolvastatjuk a Szülői Szervezettel, DÖK ülésen a tanulóinkkal is ismertetjük. 10. Az iskolavezetés ellenőrzi, összehasonlítja a teljes programot a törvényi előírásokkal. Ha hiányosságok adódnak, ezeket a munkacsoportok pótolják. 11. Testületi vitára bocsátás és elfogadtatása a pedagógiai program fejlesztési módosításainak. Ha a tantestület nem ért egyet, újramódosítás lehetséges a munkacsoportok által. 12. Elfogadás után a végleges program ismertetése a közvetlen partnereinkkel. /Szülők, tanulók/ 13. A módosított Pedagógiai Program felterjesztése a Fenntartónak elfogadás céljából. 10

13 Intézményi Minőségirányítási Program DOKUMENTUMOK FELJEGYZÉS FELJEGYZÉS JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV FOLYAMAT ÁBRÁZOLÁSA 3. KOT. és törvényi szabályok megismerése. 2. A helyi pedagógiai programban mely területeket kell módosítani 3.Támogatói körökből munkacsoportok alakulnak 4.Tantestület tájékoztatása 5.Munkacsoport elemző munkája 6. Módosítások megbeszélése, javaslatok 7. Javaslatok előterjesztése 8. Javaslatok elfogadása 9. Beépül a pedagógiai programba és a DÖK-kel, Szülői Szervezettel ismertetjük 10. A teljes program ellenőrzése a törvényi előírásoknak megfelelően 11. Testületi vitára bocsátás, módosított pedagógiai program elfogadása 12.A pedagógiai program ismertetése a közvetlen partnerekkel 13.Felterjesztés a Fenntartó felé FELADATOK Iskolavezetés Kibővített iskolavezetés Minőségügyi csoportvezető Igazgató Munkacsoportok Munkacsoportok Munkacsoportok Iskolavezetés, munkacsoportok Iskolavezetés Iskolavezetés Iskolavezetés Iskolavezetés Igazgató A keletkezett dokumentumokat és bizonylatokat 1 évig meg kell őrizni. A kiegészített pedagógiai program 1-1- példányát 5 évig megőrizzük a könyvtárban és az igazgatói irodában. 11

14 Intézményi Minőségirányítási Program III.3.2 MUNKATERVI TERVEZÉS FOLYAMATA A tervezés az éves feladatokra, javítandó és fejlesztésre szoruló területekre is vonatkozik. Az éves munkaterv tartalmazza az iskola oktató-nevelő munkáját, szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. A folyamat leírása 1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a munkaközösségekkel szemben támasztott tartalmi és formai elvárásokról ( ezeket mér év végén a tanévzáró értekezleten felvázolták ). 2. Az igazgató tájékoztatást ad a személyi és tárgyi feltételekről. 3. A munkaközösségek a fentieket figyelembe véve meghatározzák a tanévben kitűzött feladataikat, céljaikat. 4. Kidolgozzák a célokhoz szükséges cselekvési tervet, felosztják a feladatokat, ezekhez felelősöket rendelnek, hogy azok értékelni és ellenőrizni tudjanak. 5. A munkaközösség vezetők írásban összeállítják a tervet. 6. A munkaközösségek értékelik a terveket, s ha módosítás szükséges, megteszik a javítást, ha nem, az igazgatónak továbbítják. 7. A munkaközösségi tervek alapján az igazgató elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az egyes feladatok határidejét, felelősét is. 8. Az intézményvezető elkészíti ezzel összhangban a mérési tervet, idejét, felelősét, szereplőit. 9. Az igazgató összeállítja a tanév esemény naptárát. 10. Tájékoztatási rendszer megtervezése. 11. Az igazgató összeállítja az éves munkatervet és szeptember végéig megküldi a Fenntartónak. 12

15 Intézményi Minőségirányítási Program FOLYAMATÁBRA DOKUMENTUMOK Tantárgyfelosztás, elmúlt tanév értékelő beszámolója Munkaközösségek éves munkaterve. Feladatterv Programfüzet Intézmény munkaterve Jegyzőkönyv 1. Tájékoztató az oktatási, nevelési célokról. 2. Személyi és tárgyi feltételek változásai. 3. A munkaközösségek meghatározzák éves feladataikat. 4. Kidolgozzák a célokhoz szükséges feladatokat, felelősöket, időkeretet rendelnek hozzá, hogy azok értékelni tudjanak. 5.Munkaterv összeállítása, írásba foglalása. 6. Munkaközösségi tervek értékelése. Megfelelő - nem megfelelő 7. Feladatterv elkészítése. 8. Mérési terv elkészítése. 9. Esemény naptár elkészítése. 10. Tájékoztatási rendszer megtervezése. 11. Éves munkaterv összeállítása. Elfogadás nem elfogadás FELELŐSÖK Igazgató Igazgató Munkaközösségek Munkaközösségek Munkaközösség vezetők Tantestület Igazgató Igazgató Igazgató Igazgató Tantestület Munkaterv megküldése a Fenntartónak, elhelyezése az igazgatói irodában, tanáriban. 13

16 Intézményi Minőségirányítási Program III. 4 ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN III.4.1 AZ ELLENŐRZÉSI RENDSZER Az ellenőrzést végzi SZMK FELELŐS: SZMK TANÁR TANÁR TANÁR TANÁR TANTESTÜLET DÖK Az ellenőrzött személy Tanár diák Diákot Iskolavezetést Családi környezetet Tantestületet Iskolavezetést Tanárt, tantestületet Diákközösséget, diákokat Az ellenőrzött terület Pedagógiai program megvalósulása Tudását, személyiségét, viselkedését, közösséghez való viszonyát Képességeihez mért teljesítményét Kreativitását Kommunikációs képességét Iskolai célokkal való azonosulását. Egyéni munkafeltételek megteremtését. Az egyéni munka értékelése hogyan történik. Mennyire van összhangban a diák fejlődésének a szülő által megteremtett feltételeivel és az iskola céljaival. Mennyire egységes Milyen közösség Hogyan segíti a tanárt Hogyan képes megvalósítani a pedagógiai programot Mennyire tud alkalmazkodni a közösséghez Milyen részt vállal a feladatokból Együttműködés alapelveit A diákközösség tevékenységét A diákok egyéni teljesítményét, a közösséghez való viszonyát FELELŐSŐK:DÖK VEZETŐ TANÁR A DÖK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ TANÁROK Az ellenőrzés időpontja Folyamatosan Folyamatosan Belépéskor Feleléskor Témánként Félévenként Év végén Kilépéskor Értekezleteken Alkalmanként Külön értékelésre Alkalmanként, külön felkérésre. Alkalmanként Alkalmanként Alkalmanként Külön felkérésre Ülések, diákparlament Külső fórumok Egyéni kapcsolattartás Az ellenőrzés módszere Képviselőin keresztül az SZMK gyűléseken Szülői értekezleteken Fogadóórákon Gyerekekkel való beszélgetés során Érdemjegy és szöveges értékelés kombinációja. Szintfelmérések Szóban és írásban - első osztályban fejlődési lap - év elején olvasás, helyesírás, matematika /felső tagozaton / Mérések:2.,4., 6.és 8. évfolyamon Érdemjegy és szöveges értékelés kombinációjával Témazárókkal Osztályzatokkal Írásban és szóban. Családlátogatások alkalmával, Írásban / Szóban értekezleten kérdőíven szóban Szóban Kérdőíven Tantestületi értekezleten Iskolaújság Iskolarádió Jutalmazás, támogatás, Egyéni érdekképviselet DÖK jogok gyakorlása Iskolagyűlések 14

17 Intézményi Minőségirányítási Program Az ellenőrzést végzi Igazgató Az ellenőrzött személy Igazgatóhelyettesek Tantestület Tanárok Munkaközösség vezetők Diákok DÖK Az alsó tagozat, napközisek és felsős tanárok. Munkaközösség vezetők Diákközösség DÖK FELELŐS: IGAZGATÓ Igazgatóhelyettesek Munkaközösségek Szaktanárok Diákok Osztályok Osztályközössége k Az ellenőrzött terület Iskolai és iskolán kívüli feladatok teljesítése. A tanár kreativitása, szakmai felkészültsége. A tanulók megfelelő oktatása, fejlesztése. Hagyományok átadása, újak teremtése. Szaktanárok Osztályfőnökök munkája Tanulók programjai Szakkörök, felzárkóztatás Szokásrend, tanulószoba ellenőrzése Házirend betartása Tárgyi és módszertani felkészültség Munkaterv és tanmenet Tantervek céljainak teljesítése Szakmai, módszertani segítőkészség, Képzésre, önképzésre való nyitottság Szemléltető eszközök használata Tudásszint FELELŐSÖK: MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK, IGAZGATÓHELYETTESEK Az ellenőrzések időpontja Folyamatosan egész év során Folyamatosan egész év során Folyamatos kapcsolattartás Az ellenőrzés módszere Óralátogatások, személyes beszélgetések, iskolagyűlések, ünnepélyek, iskolai és kerületi versenyek Munkaközösségi megbeszélések Szakkörök ellenőrzése Óralátogatások Tanári értekezletek Osztályfőnöki beszámolók DÖK megbeszélések Munkaközösségi megbeszélések Órai hospitálások Bemutató órák Közös programok Iskolai versenyek III.4.2 A VEZETŐI ELLENŐRZÉS ÉS A BELSŐ ÉRTÉKELÉS MŰKÖDTETÉSE Az intézményben dolgozó alkalmazottak mindenki által ismert és elfogadott értékelési rendjét tartalmazza. Mindez az alapdokumentumokban is megfogalmazódott és ismert értékekre támaszkodik. Ezek az alábbiakban találhatók: Az intézmény Pedagógiai Programja A munkaköri leírások Jogi szabályozások. SZMSZ A pedagógus munkájának értékelése. A munka- és foglalkozási tervek, melyek az intézmény vezetője által elfogadott célokat és feladatokat összefoglaló dokumentumok. Kérdőívek, melyeket az alkalmazottak saját értékelésükre használnak. Az iskola vezetőjének, a pedagógiai munkát értékelő dokumentumai: 15

18 Intézményi Minőségirányítási Program A tanmenetek, év kezdéskor történő ellenőrzése - ezt megelőzi a munkaközösség vezetőjének szakmai szempontból történő ellenőrzése. A napló vezetésének rendszeres, az anyakönyv és a bizonyítvány évenkénti, az ellenőrző könyvek negyedévenként történő leellenőrzése Az óralátogatások feljegyzései. A felkészítő tanárok tehetséggondozó tevékenysége. / Pl. eredményes versenyeztetés, stb./ A munkavégzés értékelési szempontjai a Pedagógiai Program célkitűzései alapján összeállított elvárások. A tanév során az iskola vezetése az ellenőrzési tervében meghatározottaknak megfelelően értékel. Az alsó és a felső tagozatból és a napköziből egyaránt ki kell választani az értékelésben részt vevő pedagógusokat. A teljes körű értékelés három tanév során zajlik le. Az eljárás részletes leírása Az alakuló értekezleten megtörténnek a kiválasztások. Az igazgató ismerteti a kiválasztottak értékelésének időbeli ütemezését. Az érintettek rendelkezésére bocsátja a szükséges dokumentumokat. (pl. az önértékelő lapokat, az óralátogatások szempontjait, a jelentés összegzéséhez készült vázlatot.) Közösen megállapodnak az óralátogatások menetében és számában. Ez lehetőleg 3 óra legyen. A felelősök elvégzik az óralátogatásokat, begyűjtik a még szükséges információkat ennek 1 hónap alatt le kell zajlódnia majd ezután kerül sor az interjúra. Az összegyűjtött információk, tapasztalatok, vélemények és produktumok figyelembe vételével készítik el az összegző jelentést. Mindez 3 hónapnál nem vehet több időt igénybe. Az összegző értékelésnek tartalmaznia kell a következőket: Szakmai felkészültség A tanítványokhoz milyen a viszonyulás Milyen a gyermekek teljesítménye Milyen a tanórán kívüli tevékenysége Kollegialitására mi jellemző. III.4.3 AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA A folyamat leírása: 1. Augusztus végén az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető, a munkavédelmi felelős bejárják az iskolát. Erről jegyzőkönyv készül. 2. A munkavédelmi felelős dönt arról, hogy hol van szükség azonnali beavatkozásra. 3. A fennmaradó feladatokra a gazdasági vezető ütemtervet készít szeptember 15.-ig. 4. Az ütemtervi feladatok elvégeztetése megfelelő szakemberekkel. 5. A munkavédelmi felelős és a vezetőség tagjai ellenőrzik az elvégzett munkát, amennyiben bárhol beavatkozás szükséges úgy arra a gazdasági vezető korrekciós tervet készít. 6. Augusztus között a munkavédelmi felelős baleset- és tűzvédelmi oktatást tart a technikai dolgozóknak, munkaértekezlet keretében. Erről jegyzőkönyv készül. 7. Augusztus végén az alakuló értekezleten a pedagógusoknak is baleset- és tűzvédelmi oktatást tart a munkavédelmi felelős. Erről jegyzőkönyv készül. 8. Az első tanítási napon az osztályfőnökök, a szaktanárok az első órájukon a tanulóknak is baleset- és tűzvédelmi oktatást tartanak. 9. Szeptember 30.-ig a tűzvédelmi felelős megszervezi és lebonyolítja az intézményben a tűzriadót. 10. Ha nem jól sikerült a tűzriadó, korrekciós tervet készít a tűzvédelmi felelős. 16

19 Intézményi Minőségirányítási Program III.4.4 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSI, ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI ELVEI ÉS EZEK RENDSZERE Az értékelés célja A tanuló: Irányítása az önálló tanulásban Önértékelésre nevelés Teljesítményének mérése és minősítése A készségszintjének értékelése Mindezekről a Szülő tájékoztatása. Alapelveink az értékelési rendszerben Az értékelés személyre szóló és személyiségfejlesztő hatású legyen. Az értékelés legyen objektív, motiváló hatású. Mindenképp egységes követelményrendszer támogassa. A KOT ának értelmében kell eljárni. A követelmények megjelennek a : Helyi és központi szabályzatokban Pedagógiai Programunkban. Hozzáférhetőek, olvashatóak a : Tantermekben Könyvtárban Osztályfőnöki órákon A DÖK összejövetelein. A diákok értékelésének módjai iskolánkban: Év közben folyamatosan oly módon, hogy havonta legalább egy osztályzatot kapnak, melyet rögzítünk az ellenőrző könyvben is. Félévkor a felsőbb osztályokban osztályzat az ellenőrző könyvben, alsó tagozaton szöveges értékelés. Év végén osztályig értékelés a bizonyítványba. 1., 4., 8. osztályosok esetében minden év májusában felmérjük az olvasási készségek kialakulását és fejlődését, erről dokumentáció készül. Szöveges értékelés az alsó tagozat első évfolyamán első félévtől 4. évfolyam első félévéig ( pedagógiai program tartalmazza) Tanulói magatartás, szorgalom értékelése a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint történik. III A KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYOSA- INAK BEISKOLÁZÁSI RENDJE Folyamat leírása: 1. Januárban az iskola igazgatója kijelöli a következő tanév első osztályos tanítóit. Ehhez adatokat szolgáltat az Önkormányzat Humánpolitikai Osztályának a jelentése, amely alapján körvonalazódik, hány első osztályt indíthatunk. 2. Februárban a kerület közeli óvodáiban az igazgató, az alsós igazgatóhelyettes és a leendő 1. osztályos tanítók szülői értekezleten bemutatkoznak, bemutatják az iskolát szóban, szórólapokon egyaránt. 17

20 Intézményi Minőségirányítási Program 3. Márciusban az alsós igazgatóhelyettes és az alsós munkaközösség vezetők előkészítik a nyílt napot, ehhez szórólapot készítenek, kijelölik a felelősöket, megtervezik és elkészítik az ajándékokat. 4. Márciusban van a nyílt nap, melyen fogadjuk az óvodásokat és szüleiket. E tevékenységünkről a felelősök megjelölésével forgatókönyv készül. 5. Áprilisban történik a beiratkozás az iskolába, amelyen a szülők bemutatják az óvodai szakvéleményt, a gyermek anyakönyvi kivonatát. A beiratkozáson részt vesznek a leendő első osztályos tanító nénik is, hogy a szülők már kiválaszthassák, gyermekeiknek melyik tanító felelne meg. A beírt tanulók névsorát a beiratkozási ív tartalmazza. 6. Döntés születik az indítandó osztályok számáról a beírt tanulók száma alapján. Ha túl kevés tanulónk van, az iskolavezetésnek döntenie kell az indítandó osztályok számáról, vagy az oktatási osztály engedélyét kérve átcsoportosítás reményében egyeztetünk a többi iskolával. Ezután szükséges marketing tevékenységünk felülvizsgálata. 7. Májusban az alsós munkatervnek megfelelően az alsós igazgatóhelyettes, a leendő elsős tanítók szülői értekezletet tartanak az óvodások szüleinek. Itt bővebb tájékoztatást kapnak az iskola céljairól, feladatáról, a szeptemberi évkezdés várható feladatairól. III NYOMON KÖVETÉS, BEVÁLÁS VIZSGÁLAT A 8. osztályos tanulók továbbtanulásáról is kell visszajelzést kapnunk, ezért az alábbi folyamatot dolgoztuk ki: 1. Az adott évben a 8. osztályok osztályfőnökei dokumentálják, hogy tanulóik milyen középfokú intézménybe felvételiztek sikeresen. 2. Az összegzés eredményéről a pályaválasztási felelős az évzáró értekezleten beszámol a tantestületnek. 3. Információkérés a volt 8. évfolyamokon végzett tanuló félévi eredményeiről. 4. A beérkező levelek, dokumentumok összegzése, elemzése, értékelése. 5. Az eredmények ismertetése tantestületi értekezleten. Erről jegyzőkönyv készítése. III A FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK MEGSZERVEZÉSÉNEK RENDJE, FEJLESZTÉSE Célok: Részképesség-hiányokból adódó tanulási gyengeségek és tanulási nehézségek időbeni kiszűrése a tanulóknál, ezáltal a tanulási zavarok kialakulásának és súlyosbodásának megakadályozása, amik magatartási zavarokkal és beilleszkedési nehézségekkel is párosulhatnak. Részképesség-gyengeséggel rendelkező tanulók egyéni vagy mikrocsoportos foglalkozásának megszervezése és egyéni fejlesztés segítségével problémamentessé tételük. A már fennálló tanulási zavarral küszködő tanulók kiszűrése és további vizsgálatának lehetővé tétele szakintézményekbe való utalással. Általános fejlesztő pedagógusi feladatok: részképesség- szintfelmérés évente, adott esetben gyakrabban részképesség-fejlesztés egyénileg vagy mikrocsoportban egyéni fejlesztési terv alapján évközi vizsgálatok tanítók és szülők kérésére indokolt esetben szakértői vizsgálat kérése Nevelési Tanácsadóból (pszichológus, logopédus), Szakértői Bizottsági vizsgálat kezdeményezése. Sajátos Nevelési Igényű tanulók egyéni fejlesztése, vizsgálata, foglalkozás koordinálása a Nevelési Tanácsadóval együttműködve. az egyén fejlesztésének megvalósítása a szakértői véleményben foglaltak szerint 18

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

3. Lemorzsolódási mutató tankötelezettsége 2013/ /

3. Lemorzsolódási mutató tankötelezettsége 2013/ / Különös közzétételi lista 1. Dolgozók adatai 2. Okév mérés: https://www.kir.hu/okmfit/getjelentes.aspx?tip=i&id=200954 3. Lemorzsolódási mutató tankötelezettsége megszűnt/szünetelt érkezett távozott 2013/14

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

az ellenőrzés témája, tárgya ellenőrzött személy, személyek SZETEMBER osztályfőnökök új kollégák ig., igh. mkv.

az ellenőrzés témája, tárgya ellenőrzött személy, személyek SZETEMBER osztályfőnökök új kollégák ig., igh. mkv. A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve (alsó tagozat) 2012-2013 az ellenőrzés témája, tárgya tantermek, ellenőrzött személy, személyek SZETEMBER osztályfőnökök az ellenőrzést végző vezető tanmenetek

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben