28. Van pénz, csak nehéz hozzájutni. Szilágyság/ július 15. Szatmár miatt akadozunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28. Van pénz, csak nehéz hozzájutni. Szilágyság/28. 2011. július 15. Szatmár miatt akadozunk"

Átírás

1 Szilágyság/ július július Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Szatmár miatt akadozunk Egy megyei stratégia alapján kell bejöjjenek a pályázatok, nem mindenki a saját feje után a saját kis szemétdombján uralkodva kell a helyi fejlesztési stratégiákat kidolgozza. Oktatás 5. oldalon Líceumi felvételi Véget ért a nyolcadikosok felvételi elosztása, szerdán nyilvánosságra hozták az eredményeket. Szilágy megyében diák jelentkezett az elosztásban, közülük 110-en más megyébõl szerettek volna ide járni iskolába. A Szilágy megye minden polgármesterével és alpolgármesterével tartott gyûlést négyen vezették: elsõnek Végh Sándor prefektus köszöntötte az államtitkárt, majd Seres Dénes köszönte meg, hogy a megyénkbe látogatott. Az ülés végén pedig Csóka Tibor, a megyei Van pénz, csak nehéz hozzájutni Tánczos Barna, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára az elmúlt héten, pénteken, személyesen gyõzõdött meg az uniós forrásokból finanszírozott projektek helyzetérõl. lebonyolítása. Kiderült, hogy szinte mindenütt baj van. A legnagyobb gondot a különbözõ engedélyek és jóváhagyások, láttamozások beszerzése okozza, amelyek amellett, hogy drágák, rengeteg idõt emésztenek fel amíg a közbeszerzési eljárás kiírásához érkeznek, és Elmondásuk szerint az utóbbi években megötszörözõdött a pályázatok mennyisége, az alkalmazottak közül pedig kettõ felmondott, másokra sem igazán lehet számítani. Mintegy 500 ügyfelük van, ebbõl 200 közintézmény illetve önkormányzat, és egyenként 3-5 projektet Fórum 6. oldalon PÁRTCSINÁLÓK Huszonegy esztendeje vitázomvitázunk Romániában egymással mi, magyarok, és újabban már nem is annyira egymással, hanem magyarországi politikusokkal elsõsorban, hogy kell-e közös politikai szervezet nekünk, ér-e valamit az idõnként kétségtelenül Prokrusztész-ágyhoz hasonlító egységpolitika (...) Baba-mama 5. oldalon Babák a kánikulában Ebben a melegben nemcsak azzal kell foglalkoznunk, hogy a kicsiket védjük a napsütéstõl, hanem a kánikula káros mellékhatásai ellen is védekeznünk kell. Melegkiütések, kiszáradás, hasmenés és más kellemetlenségek jelentkezhetnek. Mit tegyünk ellenük? tanács alelnöke fontos információkat és felhívásokat fogalmazott meg a helyi önkormányzatok számára. Az ülés közepén Marc Tiberiu tanácselnök is bejött, és a pályázatok különleges eseteire hívta fel a figyelmet, amikor a megye által megnyert útjavítási programot akadályozza a helyi önkormányzat leállt beruházása, amely a csatornázásra vonatkozik. Ha a megye folytatja az út kaszfaltozását, és utána a község csatornáz, akkor kötelezõ megfizetni újból az útjavítás árát. Ha pedig nem fejezik be idõben a munkálatokat, nagy büntetéseket kell fizetni. Tánczos Barna az ülés elején már hiányolta, hogy a hét megyét tömörítõ Észak-Nyugati Fejlesztési Régió vezetõsége vagy legalább küldöttsége a meghívás ellenére nem érkezett meg az ülésre. Lehetõség lett volna arra, hogy személyesen szembesüljenek a polgármesterek panaszaival, és válaszadásra is alkalmuk nyílt volna. Az ülésen az infrastrukturális fejlesztési projektek, illetve a regionális fejlesztési tervek mindenikének helyzetét rögzítette az államtitkár. Mintegy 15 község és négy fejlesztési régió egyenként jelentette, milyen szakaszban van a pályázat lebonyolítása, illetve a kifizetések az is hosszadalmas, bonyolult eljárás, nem beszélve az esetleges óvások elbírálásáról. Volt olyan eljárás, amely lebonyolítása miatt 7 óvás érkezett Bukarestbe. Mindent egybevetve a három éves futamidõbõl két és fél évet az adminisztratív aktatologatással, kilincseléssel töltenek a polgármesterek, alig fél év marad a pályázat lebonyolítására. Ez sok gondot okoz, különösen, ha az a fél télire esik! Ha pedig kifutnak az idõbõl, akkor akár százmilliós nagyságrendû büntetéseket kockáztatnak. A lehetetlen helyzetet bonyolítja, hogy az Észak-Nyigati Fejlesztési Régiónak az ellenõrzõ rendszere nagyon akadozva, óriási késedelemmel mûködik. Haraklány község egyik pályázati véleményezését még februárban nyújtotta be a polgármester, azóta sem kapott választ, pedig hetente betelefonál az eredményért. Hasonló helyzetben van a Berettyómenti Régiófejlesztési Társulás is. Viszonylag a legjobb helyzetben a 11 községet tömörítõ Tövishát Önkormányzati Társulás van. Az ülés végére megérkeztek a szatmári központú fejlesztési régió munkatársai, akik a lehetetlen munkakörülményekre, és a túl kevés alkalmazott szakértõre hivatkoztak. nyújtanak be. Jelenleg iratcsomót dolgoznak fel. Tánczos Barna szerint nem lehet adminisztratív akadálya annak, hogy lehívják az uniós pénzeket. Pénz rengeteg van, de a lehívásának adminisztratív akadályait fel kell számolni. Ugyanakkor az államtitkár ismertette a várható szabály-módosításokat is, amely szerint az árvizek és földcsuszamlások miatt megrongált utakra is lehet pályázni annak ellenére, ha már van egy lebonyolítás alatt álló pályázat. Az eddigi rendszerben csak az elõzõ pályázat elszámolása után lehetett új pályázatot benyújtani, most a katasztrófahelyzetek miatti károsodások felszámolására egyszerre két pályázat is futhat. Csóka Tibor alelnök pedig a megyei tanács részérõl ígért meg minden támogatást a pályázó önkormányzatoknak. Az ülés végén beszélgettünk a polgármesterekkel. Mindeniknek az volt a véleménye, hogy sok fontos információt kapott, és minden mellébeszélés, általánosság felsorolása nélkül a konkrét helyzetek, nehézségek feldolgozása történt nagyon operatív módon. Józsa László

2 2. Közérdekû Szilágyság/ július 15. ROMÁNIA SZILÁGY MEGYE TANÁCSA ELNÖK Szilágy Megye Tanácsa Zilah, 1918.dec.1. tér 12. sz. alatti székhelyén én 9 00 órától írásbeli versenyvizsgát tart, amelyet án órakor személyes interjú követ a következõ idõlegesen felszabadult végrehajtó köztisztviselõi állásra: - 1. I. osztályú, középfokú szakmai minõsítésû tanácsos a Projektmenedzselési és Regionális Fejlesztési Igazgatóság Projektmenedzselési osztályára; - 2. I. osztályú, asszisztensi szakmai minõsítésû tanácsos a Projektmenedzselési és Regionális Fejlesztési Igazgatóság Projektmenedzselési osztályára; A jelentkezési iratcsomót a versenyvizsga bizottságához lehet benyújtani a, óráig, és tartalmaznia kell az utólag módosított és kiegészített 611/2008 sz. kormányhatározat 49. szakaszában rögzített dokumentumokat. A vizsga lebonyolításának módszerérõl, a megállapított könyvészeti anyagról illetve a benyújtandó iratokról további információkat kaphatnak az intézmény elõcsarnokában kifüggesztett és a Szilágy Megye Tanácsának honlapján is közölt 7822/ sz. hirdetésbõl, valamint a vizsgabizottság titkárától a 0260/ telefon 134. sz. mellékállomásán. Marc Tiberiu elnök ROMÁNIA SZILÁGY MEGYE TANÁCSA ELNÖK Szilágy Megye Tanácsa Zilah, 1918.dec.1. tér 12. sz. alatti székhelyén én 9 00 órától írásbeli versenyvizsgát tart, amelyet án órakor személyes unterjú követ egy meghatározatlan idejû szerzõdéses személyzeti állásra az adminisztratív iroda vezetõi tisztségére. A jelentkezési iratcsomót a versenyvizsga bizottságához lehet benyújtani a, óráig. A vizsga lebonyolításának módszerérõl, a megállapított könyvészeti anyagról illetve a benyújtandó iratokról további információkat kaphatnak az intézmény elõcsarnokában kifüggesztett és a Szilágy Megye Tanácsának honlapján is közölt 7822/ sz. hirdetésbõl, valamint a vizsgabizottság titkárától a 0260/ telefon 134. sz. mellékállomásán. Marc Tiberiu elnök Szilágysági nyertes A váratlanul nagy olvasói érdeklõdésre való tekintettel megduplázta az Új Magyar Szó Erdélyi Konzultáció közvéleménykutatás szelvényét a megadott határidõn belül beküldõk között kisorsolt nyeremény-könyvcsomagok számát. Így tehát nem tíz, hanem húsz, a szelvényt kitöltõ olvasónkra mosolygott rá a szerencse a szerkesztõségben megejtett sorsoláson. Orosz Anna és Lõrincz Imola 186 érvényes szelvény közül húzta ki a húsz szerencsés nyertes nevét, akik díszdobozba helyezett, kilenckötetes Magyar Királyok és Uralkodók könyvsorozat boldog tulajdonosaivá váltak. Köszönjük, hogy a szelvény kitöltése és beküldése révén megosztották velünk mindazokat az információkat, amelyek a jövõben segítségünkre lesznek a minél jobb országos magyar napilap készítésére irányuló igyekezetünkben. A kisorsolt nyertesek között egy szilágysági van: Katona Ilona Sarmaságról. Kedves Barátunk! Az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület Országos Elnöksége tervbe vette egy újkori erdélyi magyar emlékhely-kataszter összeállítását. A rendszerváltást követõ megváltozott viszonyok lehetõvé tették magyar közösségeink számára, hogy településük jelentõs szülötteivel, eseményeivel, saját közösségükkel és az összmagyarsággal szemben a kommunista rendszer alatt felgyülemlett adósságaikat törlesszék. A korábbi rezsim által nem kedvelt személyiségek, történések kaphattak ily módon méltó emlékhelyet, jelezve egyúttal a megemlékezõ közösség élni akarását. Két évtized múltán eljött egy részleges összegzés ideje. Az EMKE-OE célja: lajstromba venni, összesíteni a rendszerváltást követõen létrehozott magyar jellegû emlékhelyeket. Ebbõl a célból ûrlapot dolgoztunk ki, amelynek kitöltéséhez kérjük az Ön segítségét, ill. helyi önkéntesek közremûködését. Az ûrlaphoz kitöltési útmutatót is készítettünk. Amennyiben az ûrlap kitöltésekor nehézségek adódnak, kérjük, jelezzék azokat a kapcsolattartó személyeknek. Végsõ célunk egy reprezentatív kiadvány, amely megyékre bontva összesíti a begyûlt adatokat. E célból, kérjük, az emlékhelyeket jó minõségû fényképeken is örökítsék meg, amelyet elektronikus formában küldjenek el kapcsolattartójukhoz. Az adatgyûjtés határideje augusztus 31. Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Magyarságunk szempontjából reprezentatív Szilágy megye, amely nem a székely tömb része, de nem is szórványosodott el úgy, mint Dél-Erdély, ezért itt kezdenénk el az adatgyûjtést, mintegy kipróbálva rendszerünk mûködõképességét. Ezt az átfogó munkát szilágysági társszervezeteink az EMKE Szilágysomlyó és vidéke szervezete valamint a Báthory István Alapítvány támogatásával végezzük. Kérjük ehhez Kedves Barátunk szíves segítségét is!b Köszönettel, Dáné Tibor Kálmán EMKE elnök Széman Péter EMKE elnökségi tag Báthory István Alapítvány elnök Kolozsvár Szilágysomlyó, június 10. Kapcsolattartó személyek: Széman Péter: Báthory István Alapítvány, Szilágysomlyó, , Bálint Enikõ: EMKE Szilágysomlyó és vidéke, , vagy (délelõtt 9 14 óra között) Vincze László: EMKE-OE, Kolozsvár, , Kiadja a SZILÁGYSÁG KULTURÁLIS EGYESÜLET Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatársak és mûszaki szerkesztõk: MÁTÉ JÓZSEF és ANTAL CSILLA BEÁTA Felhívás kirándulásra Ismerjük meg Szilágy megyénk mûemlékeit és épített örökségét! Idõpont: július 18. (hétfõ) Útirány: Zilah Zsibó: Wesselényi kastély; Szilágycseh: gótikus református templom és reneszánsz kút; Lompért: Ady emlékek, Séra-kúria, református templom kazettás mennyezete; Somlyóújlak: románkori református templom; Szilágysomlyó: Báthori vár, gótikus református templom és festett mennyezete; Kraszna: református templom és festett mennyezete; Magyarkecel: gótikus református templom és harangláb 1778-ból; hazatérés Zilahra. Kirándulásvezetõ: Lakó Éva, az EMKE zilahi szervezetének elnöke. Jelentkezési határidõ: július 14 a következõ személyeknél és telefonszámokon : Lakó Éva: 0260/ Szilágyi Sándor: 0745/ Gombos Gyöngyi: 0747/ Szervezõ : az EMKE zilahi szervezete Támogató : Felhívás Az idén 13. alkalommal átnyújtásra kerülõ,,szilágysági Magyarok díszoklevél odaítélésének érdekében a Báthory István Alapítvány felkér minden civil szervezetet, egyházat vagy magánszemélyt, hogy tegyen javaslatot a díjazottak személyére vonatkozólag. Javasolni lehet minden olyan személyiséget, aki a Szilágyságban él, élt, vagy innen elszármazott magyar, aki a szakmájában, közéleti munkásságában, emberi magatartásával jelentõsebb érdemeket szerzett és tenni tudott a szülõföldért, annak magyar közösségéért, így járulva hozzá a szilágysági táj hírnevének öregbítéséhez. A díszoklevél odaítélésénél a megye civil szervezeteinek tagjaiból összeállt bizottság csak azokat a javaslatokat veszi figyelembe, melyek szakmai, közéleti és esetleg családi életrajzot, valamint fényképet tartalmaznak. A javaslatok benyújtásának határideje augusztus 5. A díszokleveleket élõ személyeknek és post mortem kívánjuk odaítélni, átadásukra a szeptember utolsó hétvégén sorra kerülõ XIX. Báthory Napok keretében kerülne sor. A javaslatokat a következõ címre kéjük postázni: Báthory István Alapítvány, ªimleu Silvaniei, str. Argeºului nr. 8, vagy elküldeni a vagy címre. Dr. Széman Péter alapítványi elnök Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére, a szerkesztési alapelvekveknek megfelelõ átszerkesztésére, a cím megváltoztatására. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/28. Közéletünk július Tánczos Barna, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára Zilahon találkozott a megye polgármestereivel és alpolgármestereivel, és áttekintette az uniós alapokból finanszírozott pályázatok helyzetét. A hivatalos megyei ülés után az RMDSZ Szilágy megyei székházábana magyar polgármesterekkel és alpolgármesterekkel tekintette át egy-egy község gondjait, nehézségeit, és megígérte, hogy ott segít mindenkinek, ahol csak tud. Az ülés után a Szilágyság olvasói számára összegezte a helyzetet. Sajnos, az Észak-Nyugtai Fejlesztési Régió visszavett az ütembõl amellyel ezeket a projekteket menedzselte és segítette a lehívását. A régiók éllovasából lassan a régiók után kullogó lett a belsõ ellenõrzési és láttamozási procedúrák tekintetében. A régió legnagyobb problémája amint az az ülésen is kiderült a legnagyobb értékû pályázatok esetében szembetûnõ. Az önkormányzatok olyan többmilliós nagyságrendû pályázatairól beszélünk, amelyek az uniós pénzek gyors lehívását és hatékony felhasználását jelenthetné. De minden polgármester arról panaszkodott, hogy különbözõ bürokratikus belsõ láttamozási, véleményezési eljárások miatt akadozik vagy leáll a pályázatok kivitelezése, a pénzek lehívása. Az elkövetkezõ napokban olyan megoldásokat kell találjunk Bukarestben, amelyek lehetõvé teszik az emberi erõforrások átcsoportosítását, hogy a túlterhelt vagy a nagy felelõsséggel küszködõ kollégákat tehermentesítsük. Egyrészt azért, hogy felgyorsítsuk a láttamozási folyamatokat és a kifizetésekre is sort kerítsünk. Tehát sereghajtó lett Szilágy megye az elszámolásban és lebonyolításban, pedig a pályázatok benyújtásában élenjáró volt. Egyértelmû, hogy fõleg a helyi önkormányzatok infrastruktúra-fejlesztési pályázatai esetében elakadtak a dolgok. Emiatt járt az elmúlt hét végén Tabãrã miniszter Szatmáron, õ az ügynökség vezetõivel találkozott, én pedig most a polgármesterekkel, és úgy érzem, hogy most mindkét fél részérõl rendelkezünk a megfelelõ információkkal ahhoz, hogy gyors döntésekkel sürgõsen az ügynökség tevékenységét helyreállítsuk, és a pénzek lehívását visszahelyezzük abba a kerékvágásba, amelyen elindultak. Meggyõzõdésem, hogy ezeket a döntéseket nem minisztériumi szinten kellene meghozni. Felelõsek az ügynökségek regionális és Szatmár miatt akadozunk bukaresti vezetõi is, hiszen a belsõ menedzsment úgy kellett volna csoportosítsa az erõforrásokat, hogy ne jussunk ebbe a helyzetbe. Az elkövetkezõ napokban gyors és hatékony döntésekre van szükség ahhoz, hogy helyreállítsuk az egyensúlyt. Az intézmények strukturális átszervezésén kívül az adminisztráció egyszerûsítése vagy esetleg a párhuzamos ügyintézés nem lenne megoldás a mostani adminisztratív aktatologatásra? Úgy gondolom, hogy most a tûzoltással kell foglalkozzunk, ez a legsûrgõsebb. Utána újraépítésrõl vagy átépítésrõl is beszélhetünk. Az ügynökségek átszervezése véleményem szerint olyan hosszú folyamat eredménye kell legyen, esetleg a kifizetési ügynökség összevonásával, amelyet ha a as programozási idõszakra tervezett folyamat közepén teszünk meg, többet ártunk vele, mint használunk. Ezt a rendszert kijavítva ki kell vigyük 2014-ig, akkor hatékonyabb lenne a két intézmény összevonása. De ehhez több törvény, jogszabály módosításával egyszerûbbé és hatékonyabbá kell tenni a rendszert. A túlzott leegyszerûsítésnek is meg van a kockázata, láttuk mi történt, amikor a POR pályázatok esetében az unió egy audit során rendellenességeket tapasztalt és leállította a kifizetéseket. Az ilyen helyzeteket mindenképpen el kell kerüljük még akkor is, ha néha úgy tûnik, túl szigorúak és bürokratikusak vagyunk. Nagyobb a vesztesség, ha leállítanak egy munkálatot, mintha egy kicsit több munkával, esetleg a kedvezményezettek több fejtörésével, de mûködtetünk egy rendszert. A megyei tanács elnöke felvetette, hogy sokszor a pályázatok gátolják egymás kivitelezését. Példát is említett: a megye megnyert egy pályázatot egy megyei út javítására, a község pedig ugyanazon út mentén a csatornázási pályázatát nyerte meg, de ennek elakadása miatt az útjavítást sem lehet elkezdeni. A határidõ pedig nagyon szoros. Egy megyei stratégia alapján kell bejöjjenek a pályázatok, nem mindenki a saját feje után a saját kis szemétdombján uralkodva kell a helyi fejlesztési stratégiákat kidolgozza. Ezt megyei szinten kell összehangolni. Meggyõzõdésem, hogy ha van jó együttmûködés a megyei tanács és a hely önkormányzatok között, akkor az ilyen egymás lábára taposás nem fordul elõ. Akkor keletkeznek problémák, amikor az egyik vagy a másik terv késik, kifut a határidõkbõl, de úgy látom, ez kivétel, mert Szilágy megyében a fejlesztés egy koncepció, egy stratégia mentén történik. De sürgõsen meg kell oldjuk azt a helyzetet, amikor egy POR-pályázat lebonyolítását veszélyezteti egy helyi pályázat késése, ezt a helyzetet sürgõsen meg kell oldjuk, fel kell gyorsítsuk az önkormányzati pályázat kivitelezését ahhoz, hogy a másik el tudjon indulni a megfelelõ ütemterv alapján. Lejegyezte: Józsa László as Európai Uniós költségvetési tervezet A tagállamok közül, Románia lehet az egyik fõ kedvezményezettje a as Európai Uniós költségvetési tervezetnek, amennyiben az Európai Bizottság a közeljövõben nem dönt a mezõgazdasági források csökkentése mellett, s tartja magát azon elhatározásához, amely szerint a Közös Agrárpolitikára (KAP) és a regionális politikára tehát a kohéziós alapokra fordított kiadási szintet továbbra is magasan tartja Az új uniós költségvetési tervezet értelmében, amely strukturális és kohéziós alapokra 376,02 milliárd eurót, közvetlen agrárkifizetésekre 281 milliárdot, vidékfejlesztésre pedig 89,89 milliárdot ír elõ, Románia számára az a kezdeményezés is jó hír, miszerint elsõbbséget élveznek majd a közúti, energetikai és távközlési infrastruktúrák összekapcsolását célzó befektetések. Az ilyen jellegû beruházások kivitelezésére 50 milliárd eurót biztosít az unió (10 millió a kohéziós alapból származna). Ezáltal Romániának lehetõsége lesz juttatásait növelni, ami a helyi vidékfejlesztési projektek, a kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítása, illetve a fejlesztéspolitikának az ország minden szegletébe való eljuttatása érdekében nélkülözhetetlen magyarázta Tánczos Barna államtitkár. A Parlament egyébként egyértelmû felhívást intéz azokhoz a tagállamokhoz, akik a következõ, as uniós költségvetési szintet a 2013-as szinten akarják befagyasztani: azt kérik, hogy ezek a tagállamok egyértelmûen nyilatkozzanak, mely uniós programokat vagy projekteket vetnék el. A Parlament ugyanis meg van gyõzõdve arról, hogy a már jelenleg betervezett kiadások és kötelezettségvállalások legalább 5%-os költségvetési emelést vonnak maguk után. Ahhoz, hogy az ország gazdasága talpra álljon, a leadott projektek minõsége javuljon, mindenekelõtt az uniós és a hazai támogatási források hatékonyabb felhasználási rendszerének kialakítására van szükség. Ehhez pedig egy stabil költségvetési politika kialakítása elengedhetetlen, annál is inkább mivel az új Pénzügyi Perspektíva elõírásai szerint, a támogatások kiutalása nem egyszerûen igénylés útján történik majd, hanem a kedvezményezettek és az Európai Bizottság közötti partnerségen fog alapulni mondta el Tánczos Barna. A finanszírozások megszerzéséhez a régiók és a tagállamok további új, felmérhetõ fejlesztési feltételeknek is meg kell majd feleljenek, amelyek a szerzõdéseket egyértelmûsítik, tisztázzák. A bizottság elvárásainak megfelelõen nem lesz elég az életképes pályázatok összeállítása, az is számítani fog, hogy a lehívott pénzkeretek mire lettek fordítva, mennyire sikeres a projektek kimenetele magyarázta Tánczos, hozzátéve, ezen új normák a román hatóságokat bár új kihívások elé állítják, a befektetések sikere érdekében szükségesek. Az Európai Parlament terve szerint a hét éves keretköltségvetés összértéke is nõ, 862,36 milliárdról 1.025,00 milliárdra. (Tájékoztató)

4 4. Média Szilágyság/ július 15. Demonstráció a magyar közmédiumok leépítése miatt Szõlõs, boros Hepehupa A folyóirat legújabb lapszáma közli az Erdélyi Múzeum-Egylet zilahi fiókszervezete rendezésében tartott Szilágyság kutatás konferencián elhangzott szõlõs-boros témájú elõadásait. Egyed Ákos akadémikus kutatásai alapján ismertette a szilágysági szõlõterület kiterjedését, a szõlõgazdaságok számát. Csávossy György szakíró egyben költõ és drámák szerzõje tanulmánya a szilágysági borvidékeket mutatja be adatokban és élvezetes stílusban. Kovács Adorján tudományos kutató tanulmánya elemzi a szilágysági szõlészet és borászat múltját, jelenét és a jövõt illetõ adottságait. Zsigmond Attila egyháztörténész arról értekezett: milyen volt a szõlõ és a bor kapcsolata a református egyház múltjában. Talpas János egyetemi oktató a szilágysági szõlõgazdaságoknak a borturizmusban rejlõ lehetõségeit vázolja. A Magyar Tudományos Akadémia kolozsvári Területi Bizottságának elsõ mandátumáról számolt be Péntek János nyelvész. Zovány határának törvényes felosztásáról szól Kovács Miklós történész Egy szilágysági földközösség megszûnése címû rendkívül dokumentált tanulmánya. A Hepehupa Halmosi Sándor és Viorel Mureºan versein kívül ezúttal a költõ Kiss Lehel rövid prózáiból nyújt ízelítõt; olvashatók még Thököly Vajk és Kincses Anna elbeszélései, mondafeldolgozásai. Kétszáz éve született Kriza János népköltészeti gyûjtõ. A Vadrózsák gyûjtemény tudománytörténeti jelentõségét mutatja be Faragó József folklorista tanulmánya; s közöl székely népmesét az akkori nyelvjárással és használt leírási módszerrel. A Hepehupa többi rovata mellett figyelmet érdemlõ kultúrtörténeti dolgozat szól a kávéházak 20-dik századi életérõl, színes világáról, szerzõje Seres Nagy Imola részletesen kitért az intézmény irodalmi vonatkozásara. A lapszám a zilahi Tulipán könyvesboltban, a ColorPrint nyomdában illetve a vidéki terjesztõktõl vásárolható még a hónap második felében. Sokan nem mertek részt venni a közmédia tizenhárom szakszervezete által szervezett tüntetésen, mert félnek a retorzióktól nyilatkozta a Népszavának Nagy Navarro Balázs, a Közmédiumok Szakszervezeti Tanácsának (KÖZSZAT) elnöke. A tömeges elbocsátásokban érintettek közül többen még mindig reménykednek, akik pedig maradhatnak az MTVA-nál, azok nem szeretnének rákerülni a menesztettek listájára. A KÖZSZAT elnöke ezzel indokolta azt is, hogy miért csak most, az elõzetes értesítéseket tartalmazó borítékok kézhez vétele után kerül sor a tüntetésre. A közmédiában dolgozókkal szolidaritást vállalókat a Magyar Rádió épülete elé várták. A Facebookon néhány százan jelezték elõre részvételüket. Nagy Navarro Balázs állítása szerint a közösségi oldalt is figyelik a vezetõk, sokan emiatt nem merik vállalni szimpátiájukat. A Közszat emellett az Egyenlõ Bánásmód Hatósághoz fordul, ugyanis diszkriminatívnak tartja, hogy az elbocsátandók között az 50 A társadalom önbecsülését jelzi, hogyan bánik az újságíróival. A magyar újságírók függetlenül politikai hovatartozásuktól megalázottak. Több gyerekes, gyermeknevelési szabadságról frissen visszatért, nyugdíj elõtt álló újságírók tucatjait küldték el a magyarországi közmédiák kötelékébõl. Ez így Romániából nézve szomorú de távoli történet. Azt jelzi, hogy Magyarországon ma nincs (az újságírók számára se) munkaerõ-védelem, jogbiztonság, szociálpolitika. Mivel Romániában sincs, ezért legfennebb csak annyit mondhatunk: lám ugyanolyan szégyenletes, balkáni módon mûködik mindkét ország. Ugyanolyan feudális, agresszív, ostoba módon mûködik minden, a társadalom hatalmi struktúrája pofonegyszerû: megalázók és megalázottak néznek farkasszemet. A múlt heti leépítés érzékenyen érintette a politikai mûsorokat, ne fárasszuk magunkat azzal a kijelentéssel, hogy a magyar közmédiában politikai tisztogatás folyik. Egyrészt azért ne, mert a politikai mûsorok minõsége, jellege már nagyon régóta súlyosan kifogásolható, szakmaiatlan, nézhetetlen és hallgathatatlan. Tisztogatásról tehát nem, legfennebb a hosszú ideje gyûlõ gané kavargatásáról lehet most szó. Másrészt azért, mert kit érdekel ez itt Romániában, egyék meg egymást, vagy züllesszék le, ahogy tetszik, pontosabban, ahogy nem tetszik. Lehet, hogy mégsem magyar belügy a magyar politikai újságírás és közszolgálat helyzete, például akkor, ha komolyan vesszük a kettõs állampolgárság intézményét és a hozzá tartozó csatolt árut, a választójogot. Kevés kell ahhoz, hogy a nívótlan, szakmaiatlan propaganda áthömpölyögjön a határon, visszasírjuk mi még a török hódoltságot. (Továbbá egy frászt uniót Erdéllyel, év felettiek a munkavállalói arányuknál nagyobb részt képviselnek. Nagy Navarro Balázs elmondta még: az érdekképviselet továbbra is jogilag kifogásolhatónak tartja, hogy az elbocsátásokról szóló elõzetes értesítõk kiosztását a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) vezetése összekötötte a munkaszerzõdés-módosítások átadásával. Szerinte jogilag aggályos az is, hogy sokakkal már az elõzetes értesítés átadásakor azt közölték, munkaadójuk néhány napon belül felmenti õket a munkavégzés alól, annak ellenére, hogy egyelõre elbocsátásról szóló iratot még senki nem kapott. Tovább fokozza a félelmeket, hogy szakszervezeti vezetõket is rátettek a listára mondta a Közszat elnöke, hozzátéve: minden jogi utat kihasználunk, hogy a munkáltató ne hajthassa végre ezt a leépítést. Nagy Navarro Balázs arról is beszámolt, hogy bár az MTVA már csak 550 ember elbocsátásáról beszél a leépítések elsõ körében, a szám valószínûleg ennél jóval Magyar közmédia: közünk? legalább a mentális határokat erõsítsük meg nagyon szigorúan, mielõtt mi is jóvátehetetlenül rajtavesztünk az átkos magyar belpolitikán.) Akárhogy is van, a közszolgálati politikai tartalomszolgáltatás rendezetlennek és ezért menthetetlennek tûnik, próbáljuk meg túl tenni magunkat rajta. De van itt valami, amit lehetetlen elfogadni és megbocsátani. Az, hogy a magyarországi közmédiában folyó leépítés elsõsorban a kulturális mûsorokat érinti. Hiába a rendszerváltás, a technológiai boom, az átjárható határok, a mûholdak, az internet, a sistergésmentesen fogható MR1, MR2, MR3 (nosztalgiázzunk: Kossuth, Petõfi és Bartók), a magyar kultúra elérhetetlen és láthatatlan. A kereskedelmi tévék szellemi ingerküszöbét nem éri el a kultúra, a magyar közszolgálatból pedig úgy akolbólitották ki, hogy a lába nem érte a földet a szakmailag felkészült, évek óta a legnehezebb körülmények között, partizán harcmodorban is kitûnõ teljesítményt nyújtó szerkesztõknek. Ha ma azt akarja tudni a kedves agyontámogatott, megkettõsállampolgározott, szimbolikusan és nem csak visszacsatolt erdélyi magyar, hogy mirõl szól a magyarországi színházi élet, ne nagyobb, hiszen a vidéki, kisebb telephelyekrõl elbocsátandókat a munkaadó nem számolja a csoportosan leépítendõk közé. Eközben a külföldi sajtó sem maradt közömbös a magyar médiában zajló eseményekkel kapcsolatban. Errõl közölt elemzést a Süddeutsche Zeitung címû liberális német napilap. Az otthoni akadékoskodókra ma a kokinál rosszabb vár írta a tudósító, aki kifejtette: a média szervezeti átépítése már teljes mértékben a Fidesz kezében van. A szerzõ hangoztatja, hogy az MTVA ezer alkalmazottját bocsátja el, többségükben újságírókat. Olyanok, akik mint a cikkíró fogalmazott semmilyen pártvonalhoz, illetve világnézethez nem köthetõk, akik ideológiailag nyitottak, és egy semleges tudósítói munka gerincét kellene alkotniuk. Frank szerint életbe léptek a sajtó engedetlen szerkesztõségeire vonatkozó büntetõ rendelkezések, és egy ombudsman akit cenzornak tartanak még a bloggereket is felügyeli. (Hírösszefoglaló) kapcsolja be se a rádiót, se a televíziót. A magyar irodalom írmagját se keresse az éterben. Ne akarjon hallani könyvekrõl, szövegekrõl, kiállításokról. Bartókot meg keresse Bukarestben. Miféle nemzetéspítés és nemzeterõsítés folyik itt, amikor a (nemzeti) magyar kormány információs falakat húz, gátakat emel? Milyen hitele lehet bármiféle határon túli kapcsolatépítésnek ilyen módon? Biztosan vannak különbözõ stratégiák a közmédia racionalizálására, korszerûsítésére. És tény, hogy ami eddig minden oldali politikai nyomásra rosszul mûködött, az tovább nem tartható. De egyelõre nem volt még olyan felelõsen nyilatkozó döntéshozó, aki világossá tette volna, hogy a magyar kormány felmérte volna, mit jelent a magyarországi közszolgálatiság Magyarországon és Magyarország határain kívül. Aki jelezte volna, értik hogy a magyar nemzetközösség elsõsorban kulturális közösség, és aki a kulturális információcserét veszélyezteti, gyengíti, az a nemzetközösséget gyengíti. Ez az igazi nemzetellenesség. Hozhat sok mindent ez a nyár, szó lehet választójogról, közeledésrõl, haknizhatnak a politikusok határon innen és túl. De tény, hogy a magyar televízió õszi mûsortervében egyelõre nem szerepel kulturális mûsor. Egyre inkább úgy tûnik, szögre akasztható a magyar állampolgárság: üres forma ez, és nincs mögötte tartalom. (Parászka Boróka, manna.ro) Hozzászólás: Nocsak: Nincs is értelme velük foglalkozni. Eddig is hülye volt az ország fele, most a másik fele hülye. A bólogató Jánosok úgysem látják, hogy valami nem stimmel. Szépen le kell kapcsolni a tévét, a rádiót, mert eztán csak fideszdicsõítõ programok lesznek, az pedig dögunalmas. Amelyik meg nem politizál, abból szar folyik. Van discovery, sportadó, oszt annyi

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács Szilágyság/27. 1. 27. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra van magyar alelnökünk Ma egy hete, pénteken délelõtt a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának kis üléstermében sok érdeklõdõ vett részt a megyei tanács alakulóülésén.

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. 1. 2011. szeptember 23. 38. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Tudatosságunk meghatározza

Részletesebben

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. november 12. 1. 2010. november 12. 45. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon KÖZLEMÉNY A koalíciónak elemeznie kell az eddigi

Részletesebben

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat 1. 2011.május 13. 19. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej Vidékeink 4. oldalon Eg y Egy fesztivál mar gójár a margójár gójára Amikor vasárnap este megtudtuk az eredményt, ugráltunk az örömtõl, a zsûri Ezüst

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

Ahol a bornak lelke van

Ahol a bornak lelke van Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 5. 1. 2010. február 5. 5. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ahol a bornak lelke van Borászati értekezlet A ballai borfesztivált nem kezdték

Részletesebben

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet Szilágyság/50. 1. 50. A Szilágy megyeiek újra bizonyították, hogy a demokrácia elkötelezett hívei. Köszönjük minden választópolgárnak, aki elment szavazni vasárnap, és nem arra szavazott, aki kizárólag

Részletesebben

Falunapok Kárásztelken és Kémeren

Falunapok Kárásztelken és Kémeren Szilágyság/29. 1. 29. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Falunapok Kárásztelken és Kémeren Vállalkozók találkozója A két ikerközség, Kémer és Kárásztelek közös falunapjai szombaton reggel a kárásztelki mûvelõdési

Részletesebben

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18.

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. 1. 2011. november 18. 46. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Felfüg elfüggesztették gesztették az ippi polgármester

Részletesebben

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra Szilágyság/32. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. augusztus 13. 1. 2010. augusztus 13. 32. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Youth Fest IV. A kutya sem látta? A korábbi évekhez képest idén majdnem

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon.

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon. Szilágyság/20. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. május 21. 1. 2010. május 21. 20. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Tüzet fogjon e fásult világ! Pünkösd megünnepelése elõtt, felhalmozódó gondok

Részletesebben

22. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. Az iskola szellemisége

22. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. Az iskola szellemisége Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. 1. 2011. június 3. 22. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Itthon 3. oldalon Polgár olgármester egy for ordulóból Egyetlen fordulóban

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület.

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület. 2. 6. Láthatár Milyen nyelven tanuljon a gyermek? Péntek János írása Láthatár Veszélyben a magyar oktatás Csángóföldön Pap Melinda írása 4. 8. Óvoda Portré 1. Etnikai azonosságtudat és iskolaválasztás

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 46 38. szám 16 oldal Szombat Vasárnap 2007. március 3 4. Megjelenik

Részletesebben

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek.

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek. www.onkormanyzas.sk Tartalom Lesz reform! De mikor és milyen? Kassa megyében újra jó pozícióink vannak Ki kell kényszeríteni az együttműködést A megye déli járásainak felzárkóztatása a célunk Folytatjuk

Részletesebben

MULTIKULTI SHOW VOLT TÉMÁINK MINÕSÉGI PDSZ AKADÉMIA BALATONALMÁDIBAN A NEMZETI TANÉVNYITÓ A PEDAGÓGUSOK ENNYIT KERESNEK

MULTIKULTI SHOW VOLT TÉMÁINK MINÕSÉGI PDSZ AKADÉMIA BALATONALMÁDIBAN A NEMZETI TANÉVNYITÓ A PEDAGÓGUSOK ENNYIT KERESNEK www.pdsz.hu 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 20. MULTIKULTI SHOW VOLT A NEMZETI TANÉVNYITÓ ÉRDEKVÉDELEM JOGVÉDELEM FÜGGETLENSÉG SZOLIDARÍTÁS SZOLGÁLTATÁS TÉMÁINK MINÕSÉGI PEDAGÓGUSKÉPZÉS 4-5. OLDAL 2. oldal

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXVII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2011. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN NEM CSAK MAGUNKÉRT Ha nem is mindenhol vezető hírként, de a magyar írott és elektronikus

Részletesebben

51. Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok. Szilágyság/51.

51. Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok. Szilágyság/51. Szilágyság/51. 2009. december 18. 1. 2009. december 18. 51. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok (részletek) * Egész létünk a szeretet isteni túlkapásainak a drámája. Ennek

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

ÖNkormányzat. Az ember a nyilvánvaló igazságokat ne kérdőjelezze meg. Beszélgetés Hargitai Jánossal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 4.

ÖNkormányzat. Az ember a nyilvánvaló igazságokat ne kérdőjelezze meg. Beszélgetés Hargitai Jánossal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 4. ÖNkormányzat XX. évfolyam 2010. november december a TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu Elfogadhatatlan 2 Katasztrófa!...védelem? 8 Polgármester Akadémia 14 Pistából Attila 22 Az ember a nyilvánvaló igazságokat

Részletesebben

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből A húsvétra való készülődés a jótékonyság cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust

Részletesebben

Ez az út. nem járható. Mellár Tamás közgazdász H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7.

Ez az út. nem járható. Mellár Tamás közgazdász H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7. ÁrA: 5 LeJ H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7. Törvényre várnak a hazai agrárkamarák INTERJÚ Idősnek való vidék ötvenen túl a munkaerőpiacon TÁRSADALOM

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 db alkotása vásárolható meg kedvezménnyel, kamatmentes

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

Egy marék mellékhatás

Egy marék mellékhatás Hajdú-bihari [ II. évfolyam 5. szám 2008. február 13. ] Fotó: Nagy Gábor Egy marék mellékhatás Gyorsan szögezzük le: soha senki nem állította, hogy a magyar egészségügy úgy jó, ahogy van. Már csak azért

Részletesebben