Szépen élni! ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT. A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Újszász, 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szépen élni! ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT. A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Újszász, 2008."

Átírás

1 Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T / E S T A N É V M U N K A T E R V E A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Szépen élni! Szabó Gyızı igazgató Újszász, szeptember PH

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. AZ ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT 4 I.1. MINİSÉGPOLITIKA 4 I.2. VEZETÉSI STRUKTÚRA 5 I.2.A) IGAZGATÓTANÁCS 5 I.2.B) VEZETİI TANÁCS 6 I.2.C) MINİSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT 6 I.3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 7 I.3.A) TITKÁRSÁG (2 Fİ) 7 I.3.B) VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (41 Fİ) 7 I.3.C) ÓVODA (29 Fİ) 8 I.3.D) BÖLCSİDE (11 Fİ) 9 I.3.E) EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT (6 Fİ) 9 I.3.F) GAZDASÁGI CSOPORT (15 Fİ) 9 I.4. INFRASTRUKTÚRA, TÁRGYI FELTÉTELEK 10 I.4.A) VÁROSI BÖLCSİDE 10 I.4.B) VÁROSI ÓVODA 10 I.4.C) VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 11 I.4.D) EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 12 I.4.E) INTÉZMÉNYBEJÁRÁS 12 I.5. A TANÉV KIEMELKEDİ FELADATAI 13 I.5.A) AKTUÁLIS FELADATOK 13 I.5.B) MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 15 I.5.C) TANÉV ÉRTÉKELÉSE 16 I.6. IGAZGATÓI MUNKATERV ÉS FOLYAMATBA ÉPÍTETT BELSİ ELLENİRZÉSI TERV 17 I.7. INTÉZMÉNYI SZINTŐ BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 25 II. VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 26 II.1. HELYZETELEMZÉS 26 II.2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEKRİL 26 II.3. AZ ELİZİ TANÉVRİL, TANÉVEKRİL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 27 II.3.A) AZ ELMÚLT TANÉV ÉRTÉKELÉSÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 27 II.3.B) PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 28 II.3.C) AZ INTÉZMÉNYBEN LEFOLYTATOTT KÜLSİ SZAKMAI, TÖRVÉNYESSÉGI, PÉNZÜGYI VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 30 II.3.D) ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 30 II.4. AZ INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOK INTÉZMÉNYEGYSÉGRE VONATKOZÓ ELEMEI 31 II.5. A PEDAGÓGIAI-NEVELÉSI ÉS A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLKITŐZÉSEIBİL AZ AKTUÁLIS TANÉVRE VONATKOZÓ FELADATOK 32 II.5.A) ALAPELVEK: 32 II.5.B) CÉLOK 33 II.5.C) SIKERKRITÉRIUMOK 33 II.5.D) A 2008/2009-ES TANÉV FELADATAI 33 II.6. MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS FELADATAI 35 II.6.A) DOLGOZÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 35 II.6.B) TANULÓI MÉRÉSEK 35 II.7. A TANÉV RENDJÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 36 II.8. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOKBÓL ADÓDÓ FELADATOK 37 II.9. A FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMTERVE 38 II.10. BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE oldal

3 III. VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 52 III.1. HITVALLÁSUNK: 52 III.2. INTÉZMÉNYEGYSÉG STRUKTÚRÁJA 52 III.3. MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI CSOPORT 52 III.4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK, HUMÁNERİFORRÁS 52 III.5. INFRASTRUKTÚRA, TÁRGYI FELTÉTELEK 53 III.6. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI 53 III.7. MÉRÉS ÉRTÉKELÉS 53 III.8. AZ ELMÚLT NEVELÉSI ÉVRİL, ÉVEKRİL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 54 III.9. PARTNERI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI, ÉS AZ EBBİL FAKADÓ FELADATOK 56 III.10. EGYÉB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 57 III.11. TERVEZÉS 58 III.12. AZ INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOK INTÉZMÉNYEGYSÉGRE VONATKOZÓ ELEMEI 59 III.12.A) MINİSÉGPOLITIKA, HUMÁNERİFORRÁS 59 III.12.B) INFRASTRUKTÚRA, TÁRGYI FELTÉTELEK 59 III.12.C) 1.4.E) INTÉZMÉNYBEJÁRÁS 59 III.13. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI 59 III.13.A) AKTUÁLIS FELADATOK 59 III.13.B) A PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI PROGRAM CÉLKITŐZÉSEIBİL ADÓDÓ KIEMELT FELADATAINK A 2008/2009-ES NEVELÉSI ÉVBEN. 61 III.14. A NEVELÉSI ÉV RENDJÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 65 III.15. INTÉZMÉNYEGYSÉG HAGYOMÁNYAIBÓL ADÓDÓ FELADATOK 66 III.16. MÉRÉS ÉRTÉKELÉS 66 III.17. NEVELÉSI ÉV ÉRTÉKELÉSE 66 III.18. FELADATOK RÉSZLETEZETT ÜTEMTERVE 2008/ IV. VÁROSI BÖLCSİDE MUNKATERVE 71 IV.1. AZ ELMÚLT GONDOZÁSI ÉV ÉRTÉKELÉSÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 71 IV.1.A) PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 71 IV.1.B) AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYTATOTT KÜLSİ VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 71 IV.1.C) ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 72 IV.2. PARTNERI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT, ÖNÉRTÉKELÉS 72 IV.3. INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOK AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGRE VONATKOZÓ ELEMEI 73 IV.4. A GONDOZÁSI NEVELÉSI ÉS A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLKITŐZÉSEIBİL ADÓDÓ FELADATOK: 73 IV.5. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOKBÓL ADÓDÓ FELADATOK 77 IV /2009. GONDOZÁSI ÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 77 IV.7. FOLYAMATOS FELADATOK A 2007/2008-AS GONDOZÁSI ÉVBEN: 81 IV.8. BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 81 V. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MUNKATERVE 82 V.1. A SZAKSZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI 82 V.2. ELLÁTOTT FELADATOK: 82 V.2.A) NEVELÉSI TANÁCSADÓ 82 V.2.B) LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS 83 V.3. MUNKATERV HAVONKÉNTI LEBONTÁSBAN 2008/ oldal

4 I. Az Újszászi Nevelési Központ I.1. Minıségpolitika Az Újszászi Nevelési Központ minıségpolitikájának középpontjában az egyénre szabott tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, a város sajátos adottságaiból eredı hátrányok csökkentése áll. Ennek érdekében olyan többcélú intézményként szeretnénk mőködni, amely a törvényi kötelezettségbıl adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban vállalt feladatait partnerei megelégedésére látja el; a gyermeki boldogság, testi- lelki egészség megóvását, a személyiség fejlesztését a szülıi házzal közös munkálkodás eredményeként valósítja meg; olyan nevelési környezetet biztosít, amelyben a szeretet, tolerancia, a másság elfogadása, az együttmőködés, a világ iránt való érdeklıdés a meghatározó szellemi és emberi érték; minden gyermeket és tanulót hozzásegít a benne rejlı tehetség felismeréséhez és fejlesztéséhez; vállalja az alapvetı erkölcsi normák közvetítését, a helyi hagyományok ápolását; színvonalas nyelvi és számítástechnikai képzéssel, mentális képességek fejlesztésével igyekszik megfelelni a kor speciális kihívásainak; nevelı- oktató alkotómőhelyként szakmai kihívást jelent minden munkatársa számára; elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülı minıségfejlesztési rendszer mőködtetése mellett. Elkötelezzük magunkat munkatársaink munkahelyi közérzetének folyamatos javítása mellett. Szakalkalmazotti közösségünk az intézményi célok megvalósítása érdekében kész a folyamatos szakmai megújulásra, pedagógiai innovációra, a minıség iránt elkötelezett vezetés támogatása mellett. 4. oldal

5 I.2. Vezetési struktúra Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás Az intézmény felelıs vezetıje: Az igazgató közvetlen munkatársai Igazgatóhelyettes vezetık Vörösmarty Mihály Általános Iskola: Városi Óvoda: Városi Bölcsıde: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Gazdasági vezetı: Minıségirányítási vezetı: Az intézmény vezetését segítı testületek: I.2.a) Szabó Gyızı igazgató Bogárné Simon Klára Bogárné Simon Klára Szabóné Balogh Etelka Tugyiné Barta Mária Vígh Lászlóné intézményegységvezetı helyettes Kıvári Ernıné igazgatói hatáskörben ellátott feladat Igazgatótanács Vezetıi tanács Minıségfejlesztési csoport Közalkalmazotti tanács Alkalmazotti közösség értekezlete Szakalkalmazotti értekezlet ek alkalmazotti, szakalkalmazotti értekezletei Igazgatótanács Az igazgatótanács feladata a vezetés segítése, az intézményegységek munkájának összehangolása (Kt (9) bek.). Tagjai: 1. Szabó Gyızı igazgató 2. Kıvári Ernıné gazdasági vezetı 3. Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı 4. Szabóné Balogh Etelka intézményegység-vezetı 5. Tugyiné Barta Mária intézményegység-vezetı 6. Vígh Lászlóné intézményegység-vezetı helyettes 7. Kovács Józsefné általános iskola képviselıje 8. Kormos Szilvia általános iskola képviselıje 9. Molnárné H. Krisztina óvoda képviselıje 10. Ménkő Jánosné óvoda képviselıje 11. Zsigmond Ernıné bölcsıde képviselıje 12. Harsányi Józsefné bölcsıde képviselıje 13. Gyırfi Andrásné egységes pedagógiai szakszolgálat képviselıje 14. Magyarné Kovács Ildikó egységes pedagógiai szakszolgálat képviselıje Tanácskozási joggal állandó meghívottak: Közalkalmazotti Tanács elnöke, az iskolai, óvodai és bölcsıdei szülıi szervezetek vezetıi. Napirendhez kötötten tanácskozási jogú meghívottak: Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje. Kisebbségi önkormányzat vezetıje. 5. oldal

6 Az Igazgatótanács munkarendje a 2008/2009. tanévben S. Idıpont Napirend Meghívottak szeptember 23. Az éves munkaterv ismertetése Állandó meghívottak Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje február június 23. Az elsı félév munkájának értékelése az intézményegység-vezetık beszámolója alapján A tanév értékelése az éves munkaterv és a minıségirányítási program végrehajtása alapján. Állandó meghívottak Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Állandó meghívottak Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje Kisebbségi Önkormányzat Elnöke I.2.b) Vezetıi tanács A vezetıi tanács feladata az operatív vezetési feladatok koordinálása, tervezése, végrehajtásuk ellenırzése. Tagjai: Munkarendje: 1.) Szabó Gyızı igazgató; 2.) Kıvári Ernıné gazdasági vezetı; 3.) Bogárné Simon Klára, intézményegység-vezetı; 4.) Szabóné Balogh Etelka, intézményegység-vezetı; 5.) Tugyiné Barta Mária, intézményegység-vezetı; 6.) Vígh Lászlóné, intézményegység-vezetı helyettes; A vezetıi tanács hetente, hétfınként órai kezdettel tartja üléseit az igazgatói irodában. I.2.c) Minıségfejlesztési csoport A csoportot a 2008/2009. tanévben az igazgató vezeti, a csoport a vezetın kívül négy fıbıl áll. Tagjai: az általános iskola képviselıje, az óvoda képviselıje, a bölcsıde képviselıje, intézményi szintő mérés-értékelés koordinátor. A csoport feladata az intézmény minıségirányítási programja alapján az éves minıségfejlesztési munkaterv elkészítése, és a munkaterv végrehajtásának koordinálása. A 2008/2009. tanévtıl az intézményi minıségfejlesztési munkaterv kapcsolódik az intézményi szintő mérés-értékelési rendszerhez, az éves mérési-értékelési feladatok végrehajtásához is. 6. oldal

7 I.3. Személyi feltételek I.3.a) Titkárság (2 fı) S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Szabó Gyızı igazgató 2. Csekı Ferencné intézményi titkár munkaidı 50%-ában I.3.b) Vörösmarty Mihály Általános iskola (41 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı. Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı 2. Kálló István felsıs helyettes 3. Nyolcas Károlyné alsós helyettes, 4. Bakó Jánosné tanár, napközis, könyvtáros pályázatfigyelı, MFCS tag 5. Balkovicsné Vágó Katalin tanár 5.a, munkaközösség vezetı 6. Bányai Károlyné tanító 1.a 7. Bartáné Mucza Tünde iskolaotthonos tanító 2.b, DÖK segítı 8. Csajbókné Nyári Erzsébet iskolaotthonos tanító 1.c, tankönyvfelelıs 9. Csákányi Györgyné tanár, matematika, fizika 8.b 10. Darókné Nagy Zsuzsanna iskolaotthonos tanító 2.c, MFCS tag 11. Feke Ildikó tanító, tanár 2.a 12. Földi Gyuláné iskolaotthonos tanító 3.b, munkaközösség vezetı 13. Földi Krisztina tanító, tanár, angol 14. Földi Tímea napközis tanító 15. Harangozóné Kiss Tünde iskolaotthonos tanító 1.b 16. Joó Zoltánné tanító 4.b 17. Juhászné Ulviczki Zsófia tanár, magyar, angol GYES, helyette Hájerné Kiss Á. 18. Kállóné Szabó Erzsébet tanár, matematika, kémia, rajz 7.b, munkaközösség vezetı 19. Kézérné Kis Mária tanár, biológia, földrajz 6.c, munkaközösség vezetı 20. Kisné Németh Krisztina iskolaotthonos tanító 2.c 21. Kormos Szilvia tanár, magyar Honlap felelıs 22. Kovács Józsefné tanító 3.c, Igazgatótanács tagja 23. Kövesdi Kálmán tanító, gyógypedagógus ETO 24. Kurdiné Tóth Melinda tanító, 4.a, munkaközösség vezetı 25. Makainé Zérczi 6.a, munkaközösség vezetı, DÖK tanár, német Zsuzsanna segítı, tankönyvfelelıs 26. Petrik Ferencné tanár, technika, biológia 7.a 27. Pomázi Melinda tanító, tanár, informatika GYES, helyette Kecskés László 28. Rabné Vágó Katalin tanító GYES, helyette Papp Szilvia 29. Sándor Judit tanár, gyógytestnevelı 8.a 30. Siska Csilla tanár, német, történelem gyakornok 31. Sulyok Marianna iskolaotthonos tanító 1.c 32. Szabóné Balogh Mária iskolaotthonos tanító 2.b 33. Székelyfalvi Gáborné tanár, gyógypedagógus 8.c 34. Tóth Ágnes iskolaotthonos tanító 3.b 35. Tóth Gábor tanár, testnevelés, gyógytestnevelés 36. Tóthné Muhari Eszter tanító, napközi 37. Utasi Katalin tanár, matematika, kémia 6.b; MFCS tag, mérési koordinátor 38. Vargáné Dora Márta iskolaotthonos tanító 1.b 39. Vargáné Turza Judit tanító, napközi GYES, helyette Tóthné Varga M. 40. Violáné Pintér Andrea tanító 3.a, ifjúságvédelmi felelıs 41. Virágné Hamar Nóra tanár, ének, napközi 5.b 42. Hájerné Kiss Ágnes tanár, angol részmunkaidıs, 15 órában, 7. oldal

8 S. Név Feladatkör Megjegyzés Juhászné Ulviczki Zsófia helyett 43. Kecskés László tanár, matematika, informatika Pomázi Melinda helyett rendszergazda 44. Papp Gáborné tanár, magyar, történelem nyugdíjas részmunkaidıs 8 órában 45. Papp Szilvi tanár, magyar Rabné Vágó Katalin helyett 7.c, ifjúságvédelmi felelıs 46. Tóthné Varga Márta tanár, napközi Vargáné Turza Judit helyett 47. Csekı Ferencné Iskolatitkár munkaidı 50%-ában Turza Melinda pedagógiai asszisztensként a Munkaügyi Központ támogatásával október 31-ig, Bihari Tímea pedagógiai asszisztensként, mint közmunkás decemberig dolgozik az intézményegységben. I.3.c) Óvoda (29 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Szabóné Balogh Etelka intézményegység-vezetı Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Szabóné Balogh Etelka -vezetı 2. Molnárné Hegedős Krisztina Óvodapedagógus, int.egys.- vezetı helyettes 3. Alföldiné Hende Márta Óvodapedagógus, fejlesztı ped. GYES, helyette Fejesné M. Anikó 4. Deák Ottóné Óvodapedagógus 5. Kasza Judit Óvodapedagógus 6. Kocza Antalné Óvodapedagógus 7. Konkáné Csibrány Angelika Óvodapedagógus 8. Konkáné Juhász Erzsébet Óvodapedagógus 9. Ménkő Jánosné Óvodapedagógus 10. Mérész Józsefné Óvodapedagógus 11. Nagy Jánosné Óvodapedagógus 12. Nyerges Judit Óvodapedagógus 13. Szabóné Nagy Orsolya Óvodapedagógus 14. Szeremeta Gáborné Óvodapedagógus 15. Szilvási Monika Óvodapedagógus GYES, helyette Korpásné Bakos Valéria 16. Ulviczki Dóra Óvodapedagógus 17. Gyüréné Miskolczi Aranka Óvodapedagógus 18. Mérész Bernadett Óvodapedagógus 19. Farkas Józsefné Dajka 20. Farkas Kálmánné Dajka 21. Gáspár Lászlóné Dajka 22. Molnár Illésné Óvodatitkár ig 23. Virág Attiláné Dajka 24. Paróczai Lászlóné Dajka 25. Róla Istvánné Dajka 26. Turza Jánosné Dajka 27. Konkáné Pozsgai Tímea Óvodapedagógus 28. Viszkok Erika Dajka 29. Konkáné Kónya Beáta Dajka 30. dr. Korpásné Bakos Valéria Óvodapedagógus, fejl.ped. 31. Fejesné Molnár Anikó Óvodapedagógus, fejl.ped. 8. oldal

9 I.3.d) Bölcsıde (11 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Tugyiné Barta Mária intézményegység-vezetı Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Beosztás Megjegyzés 1. Tugyiné Barta Mária vezetı 2. Zsigmond Ernıné gondozónı 3. Kalóné Balogh Klára gondozónı GYESEN, Helyette Baloghné Katona Zsuzsa 4. Harsányi Józsefné gondozónı 5. Zsigray Csabáné gondozónı 6. Barta Imréné gondozónı 7. Medgyes Istvánné gondozónı 8. Hotorán Kitt gondozónı 9. Tótok Rita gondozónı 10. Bóta Károlyné konyhalány 11. Keresztes Tünde szakács 12. Baloghné Katona Zsuzsa gondozónı Kalóné Balogh Klára helyett A gondozónık többsége nem rendelkezik a megfelelı szakképesítéssel, ami a mőködési engedély feltétele. Emiatt szakképesítéssel nem rendelkezı gondozónık szakképzésben vesznek részt, melynek várható befejezése: I.3.e) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (6 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Vígh Lászlóné intézményegység-vezetı helyettes, megbízott vezetı. Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Vígh Lászlóné tanító, intézményegységvezetı helyettes intézményegység-vezetı feladatait 2008/2009. tanévben ellátja az 2. Magyarné Kovács Ildikó pszichológus 3. Szabóné Mózes Brigitta gyógypedagógus GYESEN, helyette Pege Marianna 4. Szabó Katalin logopédus 5. Gyırfi Andrásné tanító, fejlesztıpedagógus 6. Juhász Betti gyógypedagógiai asszisztens Osztott munkakörben 7. Pege Marianna gyógypedagógus Szabóné Mózes Brigitta helyett I.3.f) Gazdasági csoport (15 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Kıvári Ernıné gazdasági vezetı Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Kıvári Ernıné gazdasági vezetı 2. Siposné Tóth Marianna könyvelı 3. Battyányi Katalin gazdasági ügyintézı 4. Barta Gáborné konyhalány Iskola út Joó Jánosné takarító Kossuth u Kocsis Gézáné takarító Kossuth u Konka Menyhértné takarító Kossuth u Lakatos Andrea takarító Kossuth u oldal

10 9. Farkas Tiborné takarító Kossuth u Tótok Jánosné takarító Kossuth u Hudra József karbantartó Iskola út Tótok János karbantartó Kossuth út Szarvák Jánosné konyhalány Kossuth út Urbán Istvánné konyhalány Kossuth út Petrik Istvánné takarító Iskola út 8. Az intézmény engedélyezett létszáma 104 fı, ami az alábbiak szerint oszlik meg: Szervezeti egység Létszám fı Titkárság 2 Gazdasági csoport 15 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 41 Városi Óvoda 29 Városi Bölcsıde 11 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 6 Összesen 104 Ez a létszám nem fedi le az összes ellátandó feladatot, így továbbra is az Önkormányzat segítségére szorulunk, mert bizonyos feladatok közcélú, vagy közhasznú munkások biztosításával is megoldható. Intézményi szinten a következı munkakörökre várunk önkormányzati segítséget: Bölcsıdébe takarító 1 fı Óvoda Bajcsy úti épületébe takarító 2 fı Iskola nagykerti épületébe konyhalány-takarító 1 fı Portás a Kossuth úti épületbe 1 fı Ételszállítás 1 fı I.4. Infrastruktúra, tárgyi feltételek I.4.a) Városi Bölcsıde Az intézményegység a 2006/2007. tanév elején költözött a negyven férıhelyes új épületbe, amely négy csoport befogadására alkalmas. Az új épületben az infrastruktúra teljes mértékben kielégíti az intézményegység igényeit. Folyamatos feladat azonban a játékeszközök bıvítése. A szakmai felügyelet elsısorban a az udvari homokozó és babház méretét kifogásolja, túl magasak, nem a korosztálynak megfelelıek. Kevés a gyermekek rendelkezésére álló játék, különösen a szerepjáték esetében. A bölcsıde fizetıs szolgáltatásként meghirdette a játszócsoportot, illetve gyermekfelügyeletet, de számottevı kereslet még nem alakult ki ezen szolgáltatások iránt. Mivel ötödik csoportszobával nem rendelkezik az intézményegység, így ezeket a gyermekeket, csak a hiányzó gyermekek helyén tudjuk fogadni, vagy a gondozónıi szobából kialakított játszószobában. I.4.b) Városi Óvoda Az óvoda két épületben üzemel. 10. oldal

11 Az Iskola út 21. sz. régi óvodaépület nem felelt meg az elvárásoknak, erısen elhasználódott, folyamatos javításra szorult. Emiatt az Iskola út 8. alatti épületben alakítottunk ki az Önkormányzat segítségével két óvodai csoport befogadására alkalmas épületrészt, és a 2008/2009. tanévet már ezen az új helyen kezdte meg az óvoda. A költözködés ugyan megtörtént, de még sok feladat vár megoldásra: Óvodaudvar kialakítása, játékeszközök áttelepítése, füvesítés, parkosítás, külsı tároló helyiség megépítése. A három egység (óvoda, iskola, szakszolgálat) együttmőködéséhez szükséges munkarend kialakítása. A közösen használt helyiségek használati rendjének kialakítása. Bajcsy úti épület ban átadott, vadonatúj épület, bútorokkal, játékokkal és fejlesztı eszközökkel felszerelve. Ebben a tanévben további kiemelt figyelmet kell fordítani a játszó udvar állapotára. Ez egyrészt a fő és a növények állapotának folyamatos javítását jelenti, másrészt az udvari játékok fejlesztését. Hiányosság ezen a területen egy udvari tároló helyiség, valamint a burkolt udvari járdák. Ezek pótlását ebben a tanévben kell megtervezni. I.4.c) Vörösmarty Mihály Általános Iskola Az iskola két részben felújított, részben újonnan épített épületben mőködik. Iskola úti épület Ez az épület három alsós osztálynak ad helyet, ezek: 1.c, 2.c és a 3.c osztályok. Az épület tartalmaz ebédlıt, tornaszobát, illetve minden kiszolgáló helyiséget. Feladatként az új környezet belakása, bebútorozása, díszítése, a házirend kialakítása jelenik meg. Kiemelt figyelmet kell fordítani az udvar állapotára. A hajdani barátságos zöld környezet az építkezés miatt megszőnt, amit fokozatosan helyre kell állítani. Az udvar mérete a nagyobb épület miatt lecsökkent, így megszőnt, illetve lényegesen kisebb lett a sportudvar. A testnevelés órák megtartásához továbbra is igénybe kell venni a Táncsics úti aszfaltpályát. A tornaszobában még nem történt meg a bordásfalak felhelyezése, ez az idei tanév feladata lesz. E tanév kiemelt feladata a másik két egységgel történı együttmőködés, a közös infrastruktúra használat kialakítása. Kossuth úti épület Ez az épület ad helyet a következı osztályoknak: Összesen: 1. évfolyam: két tanulócsoport 2. évfolyam: két tanulócsoport 3. évfolyam: két tanulócsoport 4. évfolyam: két tanulócsoport 5. évfolyam: két tanulócsoport 6. évfolyam: három tanulócsoport 7. évfolyam: három tanulócsoport 8. évfolyam: három tanulócsoport SNI tanulók: egy összevont tanulócsoport 20 tanulócsoport Az épületben a következı helyiségek találhatók Tanterem 20 db 11. oldal

12 Szaktanterem o Informatika szaktanterem o Könyvtár o Nyelvi labor o Fizika kémia szaktanterem o Rajz technika szaktanterem o Biológia-földrajz szaktanterem Csoportszoba, fejlesztıszoba 6 db +1 szertár + 1 szertár +2 szertár +2 szertár Az iskola törzstermi rendszerben mőködik. Mindegyik osztály saját törzsteremmel rendelkezik, amelynek rendjéért és tisztaságáért az osztály és osztályfınök felel. Csak a szaktantermi órák, illetve a csoportbontásos órák alkalmával kell az osztályoknak másik terembe mennie. E tanév legfontosabb feladat a diákok bevonása az épület tisztaságának megırzésébe, az udvar és környezet rendezésébe. Az épület és a környezet virágosítása. I.4.d) 1 db Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Az új intézményegység az Iskola úti épületben kapott helyet, a helyiségek funkciójának átalakításával. Az igazgatói irodának készült helyiség lett a pszichológusi szoba, a mellette lévı eddig tanári helyiség pedig a vizsgáló és fejlesztıszoba. Az iskola pedagógusainak tanári szobája átköltözött a régi épületszárnyba, a tavalyi fejlesztıszobába. A szakszolgálat szempontjából fontos kérdés az informatikaterem elhelyezése, hiszen amennyiben máshol lehetne elhelyezni a számítógépeket, akkor ezzel a helyiséggel megoldható lenne az adminisztratív feladatok leválasztása a fejlesztı-vizsgáló helyiségrıl Az informatika terem kialakítására a galéria adna lehetıséget, de ehhez az szüksége, hogy a galéria tornaszoba felıli oldalát lezárjuk. I.4.e) Intézménybejárás Az intézménybejárás célja, hogy az épületek és környezetük hibáit, hiányosságait, balesetveszélyes, vagy a gyermekfelügyeletre, az oktatás-nevelés folyamatára hátrányosan ható elemeit felderítsük, illetve intézkedjünk a kijavításukról. Az intézménybejáráson részt vesz: igazgató gazdasági vezetı érintett intézményegység-vezetı karbantartó Az intézménybejárásról a belsı ellenırzési naplóba feljegyzés készül. A 2008/2009. tanévben szeptemberben, decemberben, illetve júniusban kell intézménybejárást végezni. Az intézménybejárás szervezéséért a gazdasági vezetı a felelıs. 12. oldal

13 I.5. A tanév kiemelkedı feladatai I.5.a) Aktuális feladatok Az intézmény jó hírének erısítése. Minden intézményegység, de különösen az általános iskola mőködése szinte minden újszászi lakost érint. Majdnem minden lakosnak van közvetlen, vagy közvetett tapasztalata, híre az iskolával kapcsolatban. Intézményünk számára rendkívül fontos, hogy a szülıkkel jó kapcsolatot alakítsunk ki, hogy a szülık, illetve a lakosság jó véleménnyel legyen az iskoláról, és az egész intézményrıl. Feladatok: o A szülık igényének és elégedettségének folyamatosan mérése, elemzése. o A gyermeki, tanulói magatartászavar kialakulásának megelızése, csökkentése ennek érdekében: A bölcsıdének és az óvodának feladata, hogy minél jobb kapcsolatot alakítson ki a szülıkkel, minél jobban megismerje a családi hátteret, és ezt a kapcsolatot, valamint információt továbbadja a következı intézményfokozatnak. A bölcsıdének feladata felismerni, ha a gyermek sajátos fejlesztésre szorul, jelezni ezt az igényt, és az intézmény vezetésével közösen elindítani a szükséges fejlesztést. Az óvodának feladata diagnosztizálni a sajátos fejlesztési igényt, jelezni, és az intézmény vezetésével közösen elindítani a szükséges fejlesztéseket. Az óvodának feladata a játékba integrált nevelés keretében az iskolai szocializáció elısegítése, a szülık bevonása ebbe a folyamatba. Az iskola feladata a beérkezı tanulók diagnosztizálása, a mérési eredmények és az óvodától kapott információk alapján a szükséges egyéni fejlesztések elindítása és nyomon követése, valamint a szülık bevonása a fejlesztési folyamatba. Az pedagógiai szakszolgálat feladata részt venni a gyermekek, tanulók szőrésében, diagnosztizálásában, fejlesztésében. o Az iskolában biztosítani, hogy minden gyermek az egyéni képességei szerint tudjon haladni. Ehhez fel kell használni differenciált csoportszervezés, a kompetenciafejlesztés, a tehetséggondozás minden eszközét. o Az iskolában a törvény által biztosított órakeretben megszervezni a tanórán kívüli foglalkozásokat. o Az iskolában a frontális óravezetés módszere mellett fel kell használni a tanulói aktivitásra épülı pedagógiai módszereket. o Kiemelt figyelmet kell fordítani a fegyelem fokozására. o Minden dolgozó kötelessége a személyes példamutatás. o Minden dolgozó kötelessége, hogy a munkahelyi információkat, a többi dolgozó munkájával, a tanulókkal kapcsolatos információkat szakmai titokként kezelje. 13. oldal

14 o Minden dolgozó kötelessége, hogy az intézmény jó hírét erısítse. Az épületek külsı környezetének javítása, virágosítás, parkosítás. Az építkezések során az épületek megújultak, de ez a munka a környezetre már nem terjedt ki. Ezt a feladatot részben saját, részben önkormányzati támogatással kell megoldanunk. Mivel az elmúlt tanévben ezen a területen nem sokat tudtunk elırelépni, így a feladat továbbra is adott. Mindegyik épületnél kiemelt feladat a virágosítás, parkosítás. Feladatok: o Bölcsıdében a kiszáradt fák pótlása, a fő szakszerő gondozása (dúsítás), az épület udvari környezetének szakszerő gondozása, parkosítása, további virágosítása. o Óvodában (Bajcsy úton) faültetés, a fő szakszerő gondozása (dúsítás), telekhatáron zöld sövények kialakítása. Az utcai park gondozása, kerékpártámasz elhelyezése, az autóval érkezı szülık számára megállási lehetıség biztosítása. o Kossuth úti iskolaépületnél az udvar és az épület elıtti területek parkosítása. A régi épület szennyvízbekötése megoldódott, így a Kossuth úti utcafront parkosítható. Az iskolaudvaron megépített játszótér folyamatos karbantartása. A játszótér környezetének füvesítése, használhatóvá tétele. A játszótéri homokozó távolugrógödörré történı átalakítása. o Az Iskola úti épületnél a park szakszerő gondozása. Az óvodaudvar kialakítása. Az óvodarészben a kerékpártárolás megoldása. Bölcsıdei gondozónık szakképzésének befejezése. Az elmúlt tanévben elindult a szakképzetlen bölcsıdei dolgozók tanfolyami oktatása. Ebben a tanévben várhatóan befejezıdik a képzés. Cél, hogy minden dolgozó sikeres vizsgát tegyen és megszerezze a szükséges szakképesítést augusztusában Újszász Város Önkormányzata módosította az intézmény alapító okiratát, és létrehozta negyedik intézményegységként az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot. E tanév kiemelt feladata az új intézményegység mőködésének, az intézményegységek közötti együttmőködésnek a kialakítása. Házirendek felülvizsgálata. A bölcsıdében és óvodában felül kell vizsgálni, az iskolában pedig ki kell dolgozni az új épületek használatbavétele miatt a házirendet. A házirendeket a jogszabály szerint nyilvánosságra kell hozni. Az intézményegységek házirendjét egységes szerkezetben, a Nevelési Központ házirendjében kell rögzíteni. Továbbképzési terv felülvizsgálata. Az intézményegységek továbbképzési tervét felül kell vizsgálni, egymással összehangolni és elkészíteni az 5 évre szóló intézményi szintő továbbképzési tervet. Kölcsönös óralátogatások, hospitálások rendszerének felülvizsgálata, továbbfejlesztése és tudatosítása. Az elmúlt tanében is munkatervi feladat volt a kölcsönös óralátogatások rendszerének mőködtetése, de a kitőzött cél nem teljesült. Ebben a tanévben szintén vezetıi elvárás, hogy minden felsıs pedagógus félévente minimum két óra hospitáláson vegyen részt. Kompetencia alapú oktatás folyamatos kiterjesztése októberben kezdıdött az iskolában a HEFOP as projekt keretében a kompetencia alapú oktatásra való felkészülés. A projekt május 31-én lezárult, de az elkezdett munka folytatása továbbra is feladatunk. Cél, hogy minél több kolléga és minél több osztály 14. oldal

15 I.5.b) kapcsolódjon be ebbe a tevékenységbe, illetve a következı két tanévben információs központtá, referencia intézménnyé váljon intézményünk. Részvétel a Megyei Pedagógiai Hetek rendezvénysorozatában szakmai nap szervezésével. Az elmúlt években részt vett az intézmény e rendezvénysorozatban egy-egy jól sikerült szakmai nap megrendezésével. Ezt a hagyományt meg kell ırizni, és 2009 tavaszán is meg kell szervezni egy szakmai konferenciát, illetve hozzá kapcsolódó mőhelymunkákat. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekekkel való foglakozás, az IPR alkalmazásának tudatosítás. Az intézmény költségvetési támogatásának mértéke sokban függ attól, hogy az IPR alkalmazásában mennyire jogszerő az óvoda és az iskola, mennyire tudatos a pedagógusok között ez a munka. Nagy nehézségek okoz a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek egyenletes szétosztása az óvodai csoportok, az iskolai osztályok között. Ehhez tudatos pedagógiai munkára, a szülıi szervezettel, az Önkormányzattal, illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal történı szoros együttmőködésre is szükség van. Ebben a tanévben kezdıdött a nem szakrendszerő képzés bevezetése az ötödik évfolyamon. Mivel ez egy teljesen új elem az iskola életében, és a következı tanévben a hatodik évfolyamon is megjelenik, ezért erre a területre kiemelt figyelmet kell fordítani. Szülıi szervezet mőködésének hatékonyabbá tétele. A bölcsıde, az óvoda és az iskola feladata a szülıi szervezetek mőködésének felülvizsgálata, szükség szerint a mőködés szabályainak módosítása. 2009/2010-es tanév munkatervének elıkészítése. A munkaterv alapjait, az intézményi közös részét már 2009 júniusában el kell készíteni annak érdekében, hogy az intézményegységek a saját munkatervüket augusztus végén, szeptember elején elkészíthessék. Az intézmény weblapjának folyamatos frissítése. Az elmúlt évben kialakított weblapszerkezet új arculatot ad az intézmény internetes megjelenésének, viszont helyenként tartalmilag szegényes, és nem tartalmaz friss információkat. El kell érni, hogy a weblap ne csak az utólagos tájékoztatás eszköze legyen, hanem a megjelenjenek az aktuális, egy-két hétre elıremutató programok is. Az intézmény weblapján meg kell jeleníteni a jogszabályban elıírt információkat, dokumentumokat. Mérés-értékelés Intézményi önértékelés. Az intézmény minıségirányítási programja szerint 2007/2008. tanévben volt esedékes az irányított önértékelés. Ez a munka elkezdıdött, az adottságok elemzése megtörtént. Az eredmények értékelése, és az intézményegységi, valamint intézményi szintő elemzése e tanév feladata lesz. Vezetık teljesítményértékelése. A vezetıi tanács tagjainak teljesítményértékelése a 2007/2008. tanévben elkezdıdött, de sem tartalmilag, sem az érintettek körét tekintve nem volt teljeskörő az értékelés. A vezetık teljesítményértékelésnek folyamatát és szempontjait ebben a tanévben át kell dolgozni, és minden vezetı tekintetében konkrét, személyre szabott teljesítménycélokkal kiegészíteni. Pedagógus dolgozók teljesítményértékelése. Elkészült a pedagógusok teljesítményértékelésének folyamatleírása, valamint több dolgozó bevonásával a kipróbálása. A tapasztalatok figyelembevételével célszerő a folyamatleírást átvizsgálni, és olyan 15. oldal

16 I.5.c) elemmel kiegészíteni, ami lehetıvé teszi minden pedagógus esetében a tanévenkénti értékelést is. Nem pedagógus dolgozók teljesítményértékelése. Az elmúlt tanévben célul tőztük ki a nem pedagógus dolgozók teljesítményértékelési rendszerének kidolgozását, de ez a feladat nem valósult meg, erre a tanévre áthúzódott. Óvodások diagnosztizáló mérése DIFER-rel (DIagnosztikus FEjlıdésvizsgáló Rendszer 4-8 évesek készségfejlıdésének vizsgálatára). Az óvodában minden évben fontos feladatként jelenik meg a gyermekek diagnosztizálása, az egyéni fejlesztés elısegítése érdekében. Iskolások diagnosztizáló mérése DIFER-rel. Jogszabály kötelezi az iskolát, hogy a pedagógusok javaslata alapján végezze el a belépı gyermekek diagnosztikus vizsgálatát. A gyermekek kiválasztásakor, és a vizsgálati eredmények feldolgozásakor figyelembe kell venni az óvoda az érintett gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatait is. Felkészülés a kompetenciamérések eredményeinek értékelésére. Az iskola minden tanévben részt vesz az országos kompetenciamérésekben. Új feladatként jelentkezik azonban a mérési eredmények feldolgozása és visszacsatolása az oktatási folyamatba. Ennek még nincs kialakult gyakorlata az iskolában, ebben a tanévben fel kell készülni erre a feladatra. Részvétel a Szegedi Tudományegyetem mérési programjában. Az elmúlt évben kapcsolódtunk a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszéke által végzett mérésekhez, úgy is mint vizsgálati, úgy is mint kontroll csoport. Ezt a feladatot ebben az évben is folytatni kell. Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy ezen mérések koordinálására egy felelıst kell kijelölni az iskolából. Tanév értékelése A két nevelıtestület feladata, hogy a szülıi szervezet véleményének kikérésével a tanév végén értékelje: az intézményi minıségirányítási program végrehajtását; illetve az iskolában még az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestületek és a szülıi szervezetek értékelését és a javasolt intézkedéseket intézményi szinten kell összegezni, majd meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, illetve a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. 16. oldal

17 I.6. Igazgatói munkaterv és folyamatba épített belsı ellenırzési terv Az intézményi szintő belsı ellenırzést az igazgató végzi. Az ellenırzés tapasztalatairól a belsı ellenırzési naplóba feljegyzés készül. Az ellenırzés tapasztalatait az ellenırzést követı vezetıi értekezleten kell feldolgozni. Dátum Nap Feladat Megjegyzés szeptember 1. Hétfı szeptember 2. Kedd szeptember 3. Szerda szeptember 4. Csütörtök szeptember 5. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Főnyírás udvaron, utcán, gaztalanítás ellenırzése szeptember 6. Szombat szeptember 7. Vasárnap szeptember 8. Hétfı szeptember 9. Kedd szeptember 10. Szerda szeptember 11. Csütörtök szeptember 12. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése szeptember 13. Szombat szeptember 14. Vasárnap szeptember 15. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete szeptember 16. Kedd szeptember 17. Szerda szeptember 18. Csütörtök szeptember 19. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Főnyírás udvaron, utcán, gaztalanítás ellenırzése szeptember 20. Szombat szeptember 21. Vasárnap szeptember 22. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete szeptember 23. Kedd Igazgatótanácsi ülés szeptember 24. Szerda szeptember 25. Csütörtök szeptember 26. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Kossuth úti játszótér állapotának ellenırzése A intézményegységi munkatervek végrehajtásának ellenırzése szeptember 27. Szombat szeptember 28. Vasárnap szeptember 29. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete szeptember 30. Kedd Intézménybejárás október 1. Szerda október 2. Csütörtök október 3. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Főnyírás udvaron, utcán, gaztalanítás ellenırzése október 4. Szombat október 5. Vasárnap október 6. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete október 7. Kedd október 8. Szerda október 9. Csütörtök 17. oldal

18 Dátum Nap Feladat Megjegyzés október 10. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése október 11. Szombat október 12. Vasárnap október 13. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete október 14. Kedd 2008-as statisztika lezárás október 15. Szerda Munkaterv véglegesítése Játszóterek ellenırzése október 16. Csütörtök október 17. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Főnyírás udvaron, utcán, gaztalanítás ellenırzése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése október 18. Szombat Iskolai értekezletek Ovibál október 19. Vasárnap október 20. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete SZMSZ, Házirend, Ped, program meglétének ellenırzése intézményegységenként október 21. Kedd október 22. Szerda MIP team ülése október 23. Csütörtök október 24. Péntek október 25. Szombat október 26. Vasárnap október 27. Hétfı Ovi bemutatónap október 28. Kedd Budapest Educatio, digitális aláírás október 29. Szerda október 30. Csütörtök október 31. Péntek november 1. Szombat november 2. Vasárnap november 3. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete SZMK-k megalakításának ellenırzése intézményegységenként november 4. Kedd november 5. Szerda november 6. Csütörtök november 7. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Az iskolaépület tisztasági ellenırzésének (intézményegység-vezetés, DÖK) értékelése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése november 8. Szombat november 9. Vasárnap november 10. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete november 11. Kedd november 12. Szerda november 13. Csütörtök november 14. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Főnyírás udvaron, utcán, gaztalanítás ellenırzése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése november 15. Szombat november 16. Vasárnap 18. oldal

19 Dátum Nap Feladat Megjegyzés november 17. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete november 18. Kedd november 19. Szerda november 20. Csütörtök november 21. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése november 22. Szombat november 23. Vasárnap november 24. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete november 25. Kedd november 26. Szerda Az intézmény weblapjának értékelése (következı havi program, elızı havi eseményekrıl szóló információ intézményegységenként) november 27. Csütörtök Az iskolaépület tisztasági ellenırzésének (intézményegység-vezetés, DÖK) értékelése november 28. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Főnyírás udvaron, utcán, gaztalanítás ellenırzése Kossuth úti játszótér állapotának ellenırzése A intézményegységi munkatervek végrehajtásának ellenırzése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése november 29. Szombat november 30. Vasárnap december 1. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete december 2. Kedd december 3. Szerda december 4. Csütörtök december 5. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése december 6. Szombat december 7. Vasárnap december 8. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete december 9. Kedd december 10. Szerda Az intézmény weblapjának értékelése (következı havi program, elızı havi eseményekrıl szóló információ intézményegységenként) december 11. Csütörtök Az iskolaépület tisztasági ellenırzésének (intézményegység-vezetés, DÖK) értékelése december 12. Péntek Intézménybejárás Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése EPSZ munkájának (szakvélemények nyomtatványok vezetése, ellátottak száma) ellenırzése december 13. Szombat december 14. Vasárnap december 15. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete december 16. Kedd december 17. Szerda december 18. Csütörtök Hibabejelentı füzetek ellenırzése december 19. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Kossuth úti játszótér állapotának ellenırzése A intézményegységi munkatervek végrehajtásának ellenırzése 19. oldal

20 Dátum Nap Feladat Megjegyzés december 20. Szombat december 21. Vasárnap december 22. Hétfı december 23. Kedd december 24. Szerda december 25. Csütörtök december 26. Péntek december 27. Szombat december 28. Vasárnap december 29. Hétfı december 30. Kedd december 31. Szerda január 1. Csütörtök január 2. Péntek január 3. Szombat január 4. Vasárnap január 5. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete Megyei Pedagógiai Hetek újszászi rendezvényének elıkészítése január 6. Kedd A bölcsıde és védınıi hálózat, családsegítı kapcsolattartásának és a korai fejlesztés ellenırzése január 7. Szerda január 8. Csütörtök január 9. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése január 10. Szombat január 11. Vasárnap január 12. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete január 13. Kedd január 14. Szerda január 15. Csütörtök A DIFER mérıeszköz alkalmazásának, és az egyéni fejlesztési tervek ellenırzése az óvodai munkában január 16. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése január 17. Szombat január 18. Vasárnap január 19. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete január 20. Kedd Óvodai csoportlétszámok ellenırzése a 3H-s gyermekek egyenletes szétosztása szempontjából január 21. Szerda Az iskola tanulólétszám változásának ellenırzése január 22. Csütörtök Pedagógusok hospitálási rendszerének értékelése január 23. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése január 24. Szombat január 25. Vasárnap január 26. Hétfı Vezetıi tanács értekezlete január 27. Kedd január 28. Szerda Az intézmény weblapjának értékelése (következı havi program, elızı havi eseményekrıl szóló információ intézményegységenként) január 29. Csütörtök Az iskolaépület tisztasági ellenırzésének (intézményegység-vezetés, DÖK) értékelése január 30. Péntek Az udvarok és az épületek tisztasági ellenırzése Kossuth úti játszótér állapotának ellenırzése A intézményegységi munkatervek végrehajtásának 20. oldal

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

Ú J S Z Á S Z I VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE N E V E L É S I K Ö Z P O N T

Ú J S Z Á S Z I VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE N E V E L É S I K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 7 2 0 0 8. T A N É V M U N K A T E R V E Bogárné Simon Klára Szabóné Balogh Etelka Tugyiné Barta

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 2 / 2 0 1 3 - A S T A N É V M U N K A T E R V E Nézd, ahogy a gondolatok szavakká válnak,

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Városközponti KISOKOS

Városközponti KISOKOS Városközponti KISOKOS VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA3 Belvárosi Általános Iskola... 4 Jókai Mór Általános Iskola... 5 Liszt Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola... 6 Mátyás Király

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. Különös közzétételi lista Szomódi Íriszkert Általános 2016/2017. tanév Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A tantestület tagjai és feladataik

A tantestület tagjai és feladataik tantestület és feladatai Óraadóink Adminisztratív és technikai dolgozók Iskolaorvos, védőnő Kollégiumi nevelők Kollégium adminisztratív és technikai dolgozói A tantestület tagjai és feladataik Németh Zsolt

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés magyar Bérciné Iváncsics Etelka intézményvezető-helyettes,

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két tanítási

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához 1. sz. melléklet előreláthatólag 250 gyermek kezdi meg az óvodai életet. 2014. szeptember 1-től a csoportok átlaglétszáma

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel Igazgató Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető Általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Munka és feladatterv 2009 2010. tanév

Munka és feladatterv 2009 2010. tanév Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Munka és feladatterv 2009 2010. tanév Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév

Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Ssz. 1. Bartlné Pedagógus neve Maschl

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola)

Iskolai végzettsége. Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető igazgató Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2016/2017-es TANÉVRE szeptember szeptember 14.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2016/2017-es TANÉVRE szeptember szeptember 14. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2016/2017-es TANÉVRE 2016. szeptember 08. 2016. szeptember 14. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET intézményvezető

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben