MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató"

Átírás

1 Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete szeptember 8-án.

2 Bevezetés A nyári pihenő annak a kiemelkedően színes és szakmai szempontból igen sikeres tanévünknek az ajándéka volt, melyet magunk mögött hagytunk két hónappal ezelőtt. Ezzel a tantestület minden tagja egyetért. Ennek ékes bizonyítékát adja, ha valaki megtekinti iskolánk faliújságjain, vagy a honlapunk galériájában és dicsőségfalán elhelyezett számtalan programot, sikert megörökítő fényképet. Büszkék voltunk diákjainkra a városi rendezvényen is, ahol a legjobbakat jutalmazták, akik mind tanulmányi, mind sport teljesítményük alapján erre érdemesnek találtattak. Sokan voltak. Örömmel és szívünket átjáró megnyugvással emlékszünk vissza első katolikus iskolai tanévünkre. Egyben van bennünk egy kis félsz, legalábbis abból a szempontból, hogy tudjuk-e tartani ezt a szintet idén is. Lesznek-e országos bajnokaink, kiemelkedő tanulmányi sikereink? Tudunk-e idén is ennyire színvonalas programokat biztosítani diákjainknak? Nos, tantestületünket az jellemezte és jellemzi most is, hogy a legnehezebb helyzetekben tudott a legjobban teljesíteni. Ami bizonyítja, hogy csak rajtunk múlik a 2014/2015-ös tanév sikere. Most nem nehéz a helyzetünk, sőt kijelenthetjük, hogy nagyszerű helyen vagyunk. Megtaláltuk lelki békénket. Biztonságban és szeretetben láthatjuk el hivatásunkat. Egy ilyen motiváló környezetben biztos vagyok benne, hogy mindenki kihozza magából a tudása legjavát. Hiszen diákjainkból is ezt szeretnénk elővarázsolni. A mögöttünk álló két hónapban az intézményvezetés feladata az volt, hogy megfelelő módon előkészítse az új tanévet, a második egyházi iskolai tanévünket. Fontos feladatunk volt egy informatika és egy németes óraadó kolléga találása, hiszen két kolléganőnk a nyár folyamán teljes állást kapott más intézményben. A keresés csak részben járt eredménnyel, melyről majd a személyi feltételek bemutatásánál említést teszek. Közben a nyári karbantartásokat, felújításokat is próbáltuk koordinálni, előkészíteni a tankönyvek érkezését. Igyekeztünk úgy dolgozni, hogy ezek a munkálatok szakmailag legkevésbé szenvedjenek csorbát. Ezúton köszönöm meg igazgatóhelyettes kollégáimnak, gazdasági vezetőnknek, iskolatitkárunknak a kiemelkedő segítő munkájukat, melyet annak érdekében tettek velem együtt, hogy a 2014/2015-ös tanév sikeresen elindulhasson. A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó munkatervünket a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet, a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, valamint A 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján került összeállításra. 1

3 A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: az intézmény pedagógiai programja, az intézmény belső ellenőrzési programja, az intézményi teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, az intézményben működi munkaközösségek, diák és szülői szervezetek működési dokumentumai. A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. A munkaterv feladata mindig az, hogy meghatározzuk azokat a legfontosabb irányokat, kiemelkedő elvárásokat, eredményt hozó célokat, melyek hatására javíthatjuk oktató, nevelő munkánk színvonalát. Csak így tudunk megfelelni annak a sokrétű elvárás rendszernek, melyet a fenntartó, a szülők, a diákok és nem utolsó sorban saját magunk állítunk önmagunk felé. Katolikus keresztény pedagógusokként mind lelki életünkben, mind szakmai elhivatottságunkban másként követelik meg tőlünk a kiemelkedő munkát. Folyamatos és következetes elhivatottságot kell kiépítenünk az általunk választott úton, melyben a hitéletünk, a Jóistennel való egyre szorosabb kapcsolatunk érvényesül, egyszersmind példaként szolgál hozzáállásunk diákjaink számára is. Hosszú évek óta tudjuk, hogy létünk záloga hitünk erősítésén kívül az, hogy folyamatosan kövessük a ránk vonatkozó szakmai, pedagógiai és törvényi változásokat, elsajátítsuk a leghasznosabb pedagógiai módszereket. Mostantól a pedagógus minősítési eljárás folyamatában is helyt kell állnunk. Az elmúlt tanévben stabilizáltuk humán erőforrásainkat, hogy a következőkben állandóság, tettrekészség és végrehajtásra való elkötelezettség jellemezze nevelőtestületeket. Úgy vélem, ez maximálisan sikerült. Ám ismereteink folyamatos bővítésével, továbbképzésekkel gyarapítanunk kell tudásunkat, hogy minél magasabb szinten tudjunk megfelelni hivatásunknak. Elsődleges szempont, hogy kipihenten, lelkünkben, magunkban rendet téve, belsőnkben elfogadva tudjuk képviselni azt a magasztos értékrendet, melyet a keresztény katolikus hitvallás jelent, és akkor kifelé is hitelesek tudunk lenni mindenki számára. Legyenek a tanévünk mottója Bosco Szt. János gondolata: Csak feltétel nélküli szeretetben elfogadva, a személyes példa vonzásában, az abszolút értékek erőterébe helyezve növekedhet az ember. 2

4 Ezen gondolatok jegyében határoztuk meg a 2014/2015-ös tanévben előttünk álló - a törvényi változások tapasztalatira támaszkodva - feladatainkat, bemutatva a bennünket jellemző számadatokat. I. Az elmúlt tanév során a Köznevelési törvényhez, valamint az oktatónevelő munkánkat meghatározó területekhez kapcsolódó törvényi módosítások tapasztalatainak áttekintése, azok hasznosítása az előttünk álló feladatok megvalósításában. II. Kiemelt oktatási-nevelési területeink a 2014/2015-ös tanévben. III. Személyi helyzetelemzés. IV. Tárgyi feltételeink. V. A 2014/2015-ös tanév rendje. VI. A munkaközösségek munkatervei. VII. Havi lebontású éves munkaterv. VIII. Belső ellenőrzési terv a 2014/2015-ös tanévre. IX. Szabadságolás ütemezése. X. Beiskolázási terv a 2014/2015-ös tanévre. XI. Zárszó. I. A ÉV SORÁN, A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYHEZ, VALAMINT AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁNKAT MEGHATÁROZÓ TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYI MÓDOSÍTÁSOK TAPASZTALATAINAK ÁTTEKINTÉSE, AZOK HASZNOSÍTÁSA AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 1. A pedagógusok munkabeosztásának új rendje Pedagógus munkaideje: 40 óra Kötött munkaidő: 32 óra Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: óra Azáltal, hogy az ágazati törvény csak a minimális és a maximális óraszámokat határozta meg, jelentősen nagy mozgásteret hagyott a tantárgyfelosztás elkészítésében. Ennek ellenére kiemelt célunk az volt és nem is lehetett más -, hogy megpróbáljunk a kötött munkaidőn belül egyenlő terheltségű nevelésseloktatással lekötött munkaidőt létrehozni mindenki számára. Persze a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez sok esetben erősen tantárgy és létszámfüggő. Ám nagyszerűen jelzi tantestületünk tartalékait, hogy szinte mindenki vállalt szakköri és egyéb foglalkozást, hogy megközelítse a 26 órás leterheltséget. 3

5 Ez által legalább 25-féle délutáni foglalkozásból választhattak diákjaink, ami nem lesz másként ebben a tanévben sem. Erősségünk: Az egyenlő leterheltségre törekvés, a tantestület pedagógiai szakmai tartalékai. Javítandó feladat: Lehetőségeinkhez képest, minél humánusabb és ésszerűbb tantárgyfelosztás készítése. 2. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kijelölése A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kialakítása stratégiai fontosságú feladat. Arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint hagyjunk szabad kapacitást a délelőtti sávban, mert ez teszi lehetővé a munka stabil ellátását nehéz helyzetekben, például betegségek idején is. Tapasztalataink szerint jól kalkuláltunk és gondolkodtunk, amit tovább kell erősítenünk ebben a tanévben is. Hiszen a helyettesítésekre mindig volt szabad ember, vagyis a kiemelt elsődleges feladatunk nem szenvedett csorbát. Ezt csakis úgy lehetett elérni, hogy a 26 óráig való terhelés egy része a délutáni sávba esett, így a kritikusnak számító délelőtti időszak óraigénye biztosítható volt. A tantárgyfelosztásba leggyakrabban beépített a tanítási órákat kiegészítő - foglalkozások ebben a sávban a következők voltak és lesznek: szakkör, érdeklődési kör, sportkör, tömegsport foglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, napközi, tanulószoba, felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás. Erősségünk: Egymás iránti tolerancia, vállalkozó kedv, kreativitás. Javítandó feladat: Néhány kolléga túlzott leterheltségének csökkentése, feladatátcsoportosítás. 3. A pedagógusok munkaidő nyilvántartása A munkaidő nyilvántartására egy egészen jól megalkotott és áttekinthető formát bocsájtott rendelkezésünkre a KPSZTI. Kiválóan nyomon követhető benne az elvégzett feladatok tömege. Tapasztalataink szerint nem volt gond összeállítani a napi átlag 6,4 órát, melyet bent töltöttünk az intézményben. Sőt! Sok esetben ennél sokkal 4

6 több időt áldoztunk hivatásunk ellátására. A problémát pontosan az jelentette, hogy ebből mennyit ne tüntessünk fel az adatlapon. Komoly kérdésként vetődik fel ebből adódóan - egyre többször - a többletmunka kompenzálásának kérdése, mely országos szinten gondot jelent. Egyenlőre a kidolgozása folyamatban van. Valamennyien beleszoktunk a kitöltés technikájába, lassan megtanultuk a hivatkozási számok jelentését is, így egyre precízebben tudtuk lekottázni a napi teendőinket. Döntő többségében olyan feladatokat tudtunk bejegyezni a óra közötti sávba, melyek az intézményben teljesíthetők. Ám a pedagógiai program tartalmaz olyan elemeket is, melyek csak az iskolán kívül valósíthatók meg. Ezek aránya azt gondolom, a törvényi kereteknek tökéletesen megfelelnek, így a továbbiakban is ezen az úton kell járnunk. A munkaidő nyilvántartások elemzése során kiderült, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a kötött munkaidő terhére elvégzendő feladatok közül, melyet a kormányrendelet 16. (1) bekezdése határoz meg, az alábbiakat végezzük előszeretettel: foglalkozások, tanítási órák előkészítése, a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, az intézmény kulturális- és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, eseti helyettesítés, a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, az intézményi dokumentumok készítése, vezetése a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, munkaközösség-vezetés, az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása tanulmányi kirándulás, Erősségünk: A hivatástudat és a gyermekszeretet. 5

7 Javítandó feladat: A munkaidő nyilvántartás precízebb és pontosabb, határidőre való kitöltése. 4. Az eseti helyettesítés ellátása Iskolánkban a helyettesítések elsősorban betegségek, továbbképzések, versenyekre való kíséretek miatt következtek be. Persze voltak ettől eltérő egyéb helyettesítési okok is, de elenyésző számban. Ugyanis minden álláshelyünk betöltött volt, így tartós helyettesítésre nem volt szükség. Tapasztalataink szerint a helyettesítési napló precíz vezetése tehát nem hagyható el, hiszen nagyon komoly segítséget jelent az osztályfőnököknek, az iskola vezetésének a naplók pontos kitöltése tekintetében is. A helyettesítések kiírása nem egyszerű feladat. Szakmai elveket követve prioritást élvez a szakos kolléga, a műveltség területet tanító pedagógus, majd a sort az éppen lehetőség szerint beosztható kolléga zárja. Ám nem csak erre kell figyelemmel lennünk! Ugyanis törvény szabályozza az elrendelhető helyettesítések számát is. Ettől eltérni csak rendkívüli esetben lehet. A pedagógus számára elrendelhető tanórai és egyéb (eseti) foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a kormányrendelet 16. (5) bekezdése szerinti esetek valamelyikének fennállása esetén rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra. Mivel ezekért a többlet feladatokért díjat fizetni nem lehet, így rendkívüli figyelemmel kell eljárnunk a helyettesítő személyének kiválasztása terén. Sok esetben nincs választásunk, mert nem lehet mást választanunk. Sok esetben pedig az imént említett szabályozásra is figyelemmel kell lennünk. A helyettesítési naplóban folyamatosan nyomon követtük és követjük a szabályozási feltételek meglétét, így sohasem, vagy csak ritkán fordulhat elő olyan eset, hogy netán kényszerből törvénytelen kiírás születik. Sajnos ebben a tanévben az igazgató-helyettes kolléganő esetében tartós helyettesítésre van szükség, hiszen német óraadó tanárt nem sikerült szereznünk. így amíg nem találunk, csakis ő tudja ellátni a feladatot. Erősségünk: Egymás kisegítése, empátia, felelősségtudat. Javítandó feladat: A legtöbbet helyettesítő kollégák tehermentesítése, feladat átcsoportosítás. 6

8 5. A pedagógus életpálya fokozatos bevezetése A tanév kezdésével együtt további bérváltozások is életbe lépnek. A Pedagógus Életpálya Modellnek megfelelően a tervezett emelkedés megvalósításra kerül. Ennek nagy előnye, hogy a mindenkori minimálbérhez igazodik, mely ebben az évben Ft. A szeptemberi bérbeállásra a korábbiakban az alapfokozatra (főiskolai diploma) meghatározott 180%, illetve a mesterfokozatra (egyetemi diploma) meghatározott 200%-os szorzó helyett az alábbiakban közölt adatokkal számolhatunk. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 38. (1) szerint: szeptember 1. és augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén, 163,3 százaléka alapfokozat esetén, 179,6 százaléka mesterfokozat esetén. A főiskolai végzettségű pedagógusok illetményalapja szeptember 1-jétől tehát a minimálbér 163,3%-a, azaz Ft, ez képezi a gyakornokok alapilletményét. A köznevelési törvényben foglaltak szerint ebből kiszámítható az egyes fizetési fokozatokhoz tartozó alapilletmény. Egyetemet végzettek esetében ez az alapösszeg Ft. Az anyagi változások, bérnövekedések feltétele a szakmai fejlődés, az elvárásoknak való megfelelés. Mindez a minősítési folyamatba való bekapcsolódással, a portfólió elkészítésével és annak megvédésével, tanítási óra bemutatásával, valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének pozitív megvalósításával realizálható. Ebben a tanévben négy kollégának van lehetősége az Oktatási Hivatal visszajelzése alapján megméretni magát. Négy kolléga töltötte fel portfólióját a rendkívüli minősítési eljárás keretében: Bata Teodóra, Mártonné Szabó Gabriella, Ötvösné Perge Edit, Nagy István Tóthné Sőrés Julianna és Kádas Imre kollégáknak a Pedagógus II. fokozatért november 30-ig kell teljesíteniük a feltöltést. Bata Teodóra és Nagy István pedig a szakértői munka ellátásáért szállnak harcba. Erősségünk: Komoly szakmai gyakorlat, felkészültség, tapasztalat és rutin. Javítandó feladat: Ösztönözni a kollégákat a minősítésbe való minél szélesebb körű bekapcsolódásra. 7

9 6. Az osztálylétszámokra, csoportlétszámokra vonatkozó új előírások Az osztálylétszámokra, csoportlétszámokra vonatkozó új előírások szeptember 1-jén léptek hatályba a köznevelési törvény 4. sz. mellékleteként, amely az óvodai csoportok, iskolai osztályok és kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlagos létszámát határozza meg. Mivel szeptember 1-jétől hatályosak azok a módosító szabályok, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanév indításakor a maximális létszámot az intézmény 20%-kal átléphesse, így ebben a tanévben is meg kell vizsgálnunk, hogy lesz-e erre szükség. A maximális létszám túllépésére akkor van lehetőség, ha azt a fenntartó engedélyezi. Jelenleg egyetlen osztály esetében kell engedélyt kérnünk, ez pedig a 8.a osztály. Itt a létszám 28 fő, mely 1 tanulóval lépi túl a törvényben előírtak maximumát. Sajnos valamennyien látjuk, hogy a többi osztálynál, évfolyamnál bizony elég messze vagyunk ettől a határtól, még évközben érkező tanuló estén sem fogjuk megközelíteni. Erősségünk: Értékeink bemutatása, meggyőzés, szakmai elismerések. Javítandó feladat: Hatékonyabb tájékoztatás, újságcikkek pontos elkészítése, eredményeink hatékonyabb kiemelése, média többszöri meghívása, marketing és PR erősítése, tanulólétszám növelése. II. KIEMELT OKTATÁSI-NEVELÉSI TERÜLETEINK, PEDAGÓGIAI CÉLJAINK. Ragadjunk tehát ki néhányat az általunk fontosnak ítélt területek közül, és elemezzük néhány gondolat erejéig: 1. A tanulók vallásos nevelésének erősítése A Főegyházmegyei tanévnyitón Dr. Ternyák Csaba Érsek Atya egyértelműen megfogalmazta, hogy a pedagógusok feladata, hogy segítsék kibontakozni azt a tehetséget, amely ott lapul a diákokban. Krisztus, a jó pásztor megvédi, ismeri és életét adja a nyájáért. Az ő példáját ajánlotta valamennyiünk figyelmébe. Lelkünkre kötötte, hogy a fiatalokat az élet tiszteletére és szeretetére kell megtanítanunk. Mutassuk meg nekik, hogy az élet érték, amelyet meg kell becsülni, nem szabad veszélyeztetni. Aki megtanul másokért élni, boldog lesz és értékesnek érzi az életét. A katolikus iskolákban tudatosan neveljük őket az egészséges életre. Örömmel hallottuk, hogy tanítsuk meg őket a felelős közlekedésre. Iskolánkban ez a terület kiemelt szerepet játszik, magas színvonalon tesszük ezen irányú oktató-nevelő tevékenységünket, mely iskolánk arculatának egyik meghatározó eleme. A világháló helyes használata is segít 8

10 megvédeni magunkat a negatív hatásoktól, és a keresztény értékek felé terel bennünket. Fontos gondolatként szerepelt útravalójában, hogy segítsünk diákjainknak abban, hogy képesek legyenek elviselni a sikertelenséget. Vértezzük fel őket ismeretekkel. S ha el tudjuk őket vezetni a vallásos élethez, akkor olyan kapaszkodót adunk nekik, amely a legnehezebb buktatókon is képes átvezetni az embert. Feladatunk tehát a keresztényi értékek elmélyítése, a szeretet és összetartozás légkörének erősítése. A tanulók szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez juttatása a rendszeres tanórai hitoktatásban. Segítjük a tanulók korának megfelelően a hit kibontakoztatását, a liturgikus és a szentségi élet gyakorlását, ezáltal az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását. Fontosnak tartjuk a vallásos ünnepeken való nagyarányú részvételt, és azok méltó megünneplését. Kiemelten kezeljük a Plébános Úrral egyeztetett - közös Keresztelkedési és Elsőáldozási ünnepi alkalmakat. Fontosnak tartjuk a napot kezdő és napot záró imádság tanulóink életébe történő mélyebb beépítését, fontosságának elmélyítését. Kiemelten kezeljük az osztálymisék megvalósítását, törekedve arra, hogy félévente minden osztály megjelenhessen egy reggeli misén. Ennek megvalósítása évfolyami szinten történik. Nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelkedő keresztény ünnepek méltó iskolai megünneplésére, az előtte való lelki gyakorlatokra. Fontos feladatunk a szentmisék látogatottságának erősítése. A kezdeti lelkesedés bizony jócskán alábbhagyott. Ezen változtatnunk kell. Szeretettel ösztönözzük, bátorítsuk diákjainkat, hogy a keresztény élet részét képező rendszeres vallásgyakorlás hozzá tartozik pozitív személyiségünk kialakításához. Mindezt személyes példamutatásunkkal tovább erősíthetjük. Erre nagy hangsúlyt kell fektetnünk a tanév során. Saját lelki egyensúlyunk, hitbeli elhivatottságunk erősítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a diákok felé hitelesek lehessünk. A lelki napok, a zarándoklatok hozzájárulnak belső békénk kialakításához, a Jóisten tanításával való mélyebb azonosuláshoz. Mindezek mellett a közösségépítés szerves részét is képezik, így ebben a tanévben is jó szívvel és várokozással telve veszünk majd részt rajtuk. 2. A tanulók hazaszeretetre, magyarságtudatra nevelése A magyar nyelv, zene, kultúra tele van szépségekkel, olyan értékekkel, amelyekre büszkék lehetünk, és történelmünk olyan kiemelkedő személyiségekkel, akik tevékenységükkel nemcsak nemzetünk, de az egész világ kultúráját gazdagították. Iskolánk ezért különösen nagy figyelmet fordít ezek ápolására. Magyar néphagyományok ápolása irodalomban, zenében, művészetekben. 9

11 Nemzeti és keresztény nagy ünnepeinkre való méltó felkészülés, műsorkészítés és az ünnep tartalmának megismertetése. Osztálykirándulások szervezése. Nyertes HATÁRTALANUL pályázat! Erdély: Ft, 7. évfolyam Kiemelkedő nagyjaink, tudósaink, feltalálóink, szentjeink munkásságának, életútjának megismerése. Hagyományunkat őrizve rendezzük meg a Kistérségi történelmi vetélkedőt, mely egyben mindig tartalmaz hon és népismereti elemeket, kérdéseket egyaránt. Kapcsolatok erősítése a szülőkkel: családlátogatások, szülői értekezletek és a szülői közösség munkájába való bekapcsolódással; aktív közreműködésünkkel a szülői közösség tevékenységében. Kiemelten törekszünk arra, hogy a keresztény értékek, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend áthassa mindennapi oktató-nevelő munkánkat. 3. Pedagógiai célok A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik. A pedagógusokra háruló szakmai és morális felelősség tudatában tartjuk szem előtt a következő célokat. Az iskola pedagógiai elveivel való azonosulás és annak megvalósítása nevelő-oktató munkánkban, különös tekintettel a személyes példaadásra. Egységes követelmény és értékelési rendszer működtetése. Nevelőink továbbképzéseken való részvétele, módszertani megújulása. A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása. A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés. Kulcskompetenciák fejlesztése mind a kilenc területen. Alkalmazzuk a tanulói megismerési technikákat, módszereket, eszközöket. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. Tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembe vétele. Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikát alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.), hiszen iskolánk épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre. A kortárs kapcsolatok megerősítésére, a demokratikus életszemlélet kialakítására törekszünk, ezt szolgálja a diákönkormányzat. 10

12 Tanórán kívüli tevékenységeinkben a szocializációs folyamatokat segítjük. Arculattal rendelkező alkotó közösségeket hozunk létre, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás érzését, empátiáját. Az iskolában folyó nevelő oktató munka, mérési, ellenőrzési, értékelési rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. Adminisztrációs munkánk javítása: különösen a tanügyi és gyermekvédelmi területeken, jelenléti ívek vezetése, fogadóórák adminisztrálása, a szülők többszöri értesítése a gyermeke gyenge teljesítményéről, az esetlegesen fennálló bukásveszélyről. 4. Pedagógiai feladatok A tehetséggondozás kiemelt feladatunk. Alapfeltétele a pedagógus empátiája, intuíciója, amelyek előfeltétele természetesen az, hogy személyiségének minél nagyobb részével hivatására tudjon koncentrálni. A tanórai foglalkozásokon alkalmazott módszereknek lehetővé kell tenni, hogy az adott területen tehetséges tanulók fejlesztő feladatokat kapjanak. A tanórán kívüli foglalkozások egy részét a tehetséggondozás szolgálatába állítjuk. A tehetséggondozás egyik legfontosabb eszköze a tanuló tanári irányítással végzett önművelése. A pályaorientáció tudatos szervezésével törekszünk arra, hogy tanulóink a tehetségüknek leginkább megfelelő pályára lépjenek. Részt veszünk a helyi, a regionális és országos versenyeken, pályázatokon. Törekednünk kell rá, hogy megfelelő módon és a lehetőségeinkhez mérten még jobban megbecsüljük és elismerjük az eredményeket elérő tanulókat, és a velük foglalkozó pedagógusokat. A gyengébb képességű tanulók differenciált foglalkoztatása, korrepetálása. Szükség esetén a Nevelési Tanácsadó bevonása. Megyei, területi- és kistérségi versenyek szervezése, lebonyolítása, a tanulók felkészítése humán- és reáltárgyakból egyaránt. Az egyházmegyei és városi iskolák által meghirdetett versenyben való részvétel, sikeres szereplés. 5. A tehetséges tanulók támogatása Az elmúlt időszakban az oktatás hatékonyságának, színvonalának csökkenése egyértelműen kimutatható. Nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a mi szakmai felkészültségünk hiányáról lenne szó. Arról, hogy kezdünk belefásulni a szélmalomharcba, 11

13 igenis beszélhetünk. De a hivatástudatunk még mindig a pedagógusok legnagyobb részénél helyén van, és nem engedi, hogy alább adjuk. A társadalmunkban bekövetkezett változások juttattak bennünket idáig, a kevésbé átgondolt törvényi támogatással együtt. Előre kell tekintenünk, legyen érték újra a tudás, a tanulás. Meg kell becsülnünk a tehetségeket, azokat, akik többet akarnak tudni az átlagosnál. Ki kell használnunk az interaktív táblák nyújtotta lehetőségeket. A szorgalom rendkívüli erény, tudjuk nagyon jól. Értékelnünk kell! Külön foglalkozások, szakkörök, előkészítők beépítése megtörtént. A tanévben a délutáni foglalkozások szervezésének okán ismét több szakköri és egyéb hasznos foglalkozásra van lehetőség. Pozitív visszajelzés! Bővíthetjük oktatási palettánkat, repertoárunkat. 6. A leszakadók megsegítése, fejlesztése Továbbra is sok SNI-s, BTMN-es, vagy csak gyenge képességű tanulónk van. Sok az ilyen magántanuló, akikkel csak szegregáltan lehet eredményt elérni. Kétszemélyes kapcsolatban, vagy mikrocsoportban van értelme az oktatásnak. Növelni kell a korrepetálások lehetőségét, az órai differenciálások még hatékonyabb működtetésére van szükség. Komoly és szerteágazó szakmai felkészültségű gyógypedagógus áll rendelkezésünkre, de minden problémával még így sem tudunk megküzdeni. Szükség van a nevelési tanácsadó segítségére, az ottani szakemberek esetleges bevonására logopédia. Cél, hogy az ilyen gondokkal küzdő tanulók is hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. Belátták, hogy ez nem megy, és mehet tovább integrált formában, hiszen eredménytelenséghez vezetett. A rehabilitációs időkeret terhére minden lehetőség megvalósítása adott! 7. Kompetencia-mérésre való felkészítés A tanév végi beszámolóból kitűnt, hogy az országos méréseken való eredményes szereplés tekintetében van még fejlődési lehetőségünk, van még komoly tennivalónk. Fontos és hasznos lehetőség, a kompetencia órák beiktatása ebben a tanévben is. Lehetőség van alsó tagozatban, valamint a mérésben érintett évfolyamokon a komolyabb felkészülésre. 12

14 Az időkeret felhasználható a tehetséggondozás és a felzárkóztatás feladataira, valamint az alapvető készségek mélyebb elsajátítására is. Az elért eredmények tükrében azok elemzése és megismerése által kiszűrhetők a hiányterületek. Célzott gyakorlás végezgető el. Idén a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet, kötelező feladatként jelöli az erősségek és gyengeségek felderítését az eddigi mérések alapján. Intézkedési tervet kell készítenünk, melyet a fenntartónak el kell juttatnunk. 8. Idegen nyelvi és informatikai ismeretek magasabb szintű elsajátítására törekvés Nem szükséges méltatni egyik terület fontosságát sem. Diplomaszerzés, munkahelyen való elhelyezkedés, stb.. Van lehetőség az emelt szintű angol nyelv tanulására, mely összességében beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Elkezdődött a környező települések érdeklődése is a képzés iránt. Jó tanulók is jönnek! A szakmai színvonalat minden órán meg kell őriznünk, eredményeket kell felmutatnunk. Versenyeztetés: területi, megyei versenyeken való eredményes szereplés, alapfokú nyelvvizsga esetleges megszerzése. Ügyelni kell a nem emelt szintű csoportoknál is a megfelelő csoport és tanuló létszám megtartására, a csoportok átjárhatóságának biztosítására a sikeres szakmai munka érdekében. Az informatika oktatás legfőbb és legnehezebb feladata, hogy ráébredjen a gyerek, hogy a játékon kívül tanulni és dolgozni is lehet szórakozva a SZG-pel. Fontos feladat a tehetségek kiszűrése, differenciált terhelése. El kell érnünk, hogy lehetőség szerint szakköri foglalkozások tartása, versenyre és középiskolára való felkészítésre legyen óraszámunk. Felkészülés az országos informatika versenyekre. A géppark problémája ismert. További hiánypótlásra van szükség a biztonságos működés érdekében! 9. A nevelőmunka hatékonyságának növelése, a stabil, vagy növekvő iskolai létszám záloga A célok megvalósításának feltétele a komoly és következetes nevelőmunka. Az alsós kollégák szinte folyamatosan az osztályaikkal vannak, még szünetekben is. Így nagyobb hatékonyság, kevés, kevesebb a probléma. A felsős kollégáknak is több időt kell az osztályaikra fordítani. Érezzék, hogy az osztályfőnök folyamatosan követi a tevékenységüket. 13

15 Többen így is tesznek, de sokaknál elmondható, hogy van még mit javítani a folyamaton. Nem célunk a magántanulói státusz felajánlása, de eszköz a közösséget romboló diákok kezelésére, a közösség védelmének prioritása. Ügyeletesi feladatok hatékonyabb ellátása. Stabil kollektíva! Az alapvető erkölcsi normák sulykolása az osztályfőnöki órákon. Célunk, hogy élhető iskolai környezetet és közösséget teremtsünk minden diákunk számára. Esélyegyenlőséget kell biztosítanunk a tanulásra és a kulturált együttélésre. Aki ezt gátolja, kerüljön ki a csoportból. A szülők felé egy kiegyensúlyozott, az egyénre és közösségre egyaránt odafigyelő iskola képét kell megvalósítanunk. Így talán még kevesebb vándorlás lesz a nagyobb városok felé. Idén sok új diák érkezett! 10. Tanulóink hatékony felkészítése a vállalt tanulmányi versenyekre A kiemelt jelentőségű, és sikerekkel kecsegtető versenyeink a következők: Varga Tamás Országos Matematika Verseny Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny Országos Német és Angol Nyelvi Verseny Országos Játékos Sportvetélkedő Kazinczy Szép Magyar Beszéd Országos Verseny Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny Országos Történelem Verseny Langwest Tehetségkutató Verseny Közlekedési Ismeretek Országos Verseny Varázstorony Megyei Vetélkedő Megyei Matematika és Olvasóverseny Heves Megyei Pedagógiai Intézet 5-6. Osztályos Matematika Versenye Kölcsey Magyar-Angol-Német Megyei Nyelvi Verseny Gárdonyi Géza Vers-, Próza-, Mesemondó Kisiskolások Találkozója Aranycsengő Prózamondó és Helyesíró Verseny Körzeti Sportversenyek Diákolimpia Országos Sportversenyek /kézilabda, labdarúgás, atlétika/ Kerékpáros Iskola Kupa Országos Verseny Ki a mester két keréken? Országos Verseny 14

16 III. SZEMÉLYI HELYZETELEMZÉS, PEDAGÓGUS MEGBÍZÁSOK. Létszám adatok: Pedagógus létszám /álláshely/: 33 fő, /29,5 álláshely/ ebből Tanár: 21fő, /17,5 álláshely/ ebből - Napközis csoportot vezet: 2 fő - Óraadó: 5 fő /1,8 álláshely/ Tanító: 11 fő, /11 álláshely/ ebből - Napközis csoportot vezet: 1 fő Továbbá: Gyógypedagógus: Mindezekből: Szakvizsgázott: Mesterképzésben vett részt: Igazgató: Igazgató-helyettesek: Alsós munkaközösség vezetője: Felsős humán munkaközösség vezetője: Felsős reál munkaközösség vezetője: DÖK patronáló tanár: Üzemi tanács vezetője: GYIV felelős: 1 fő /1 álláshely/ 4 fő 5 fő Nagy István Izsold Lászlóné Lőrinczné Antal Judit Telekes Lászlóné Lovászné Szűcs Mária Bóta Gyuláné Nagy Zsolt Tóth Tünde Mártonné Szabó Gabriella Az oktató nevelő munkát segítők: Gazdasági vezető: Iskolatitkár: Fűtő karbantartó: Takarító /VIK alkalmazott/: Kissné Szabó Rita Tóthné Kovács Katalin 1 fő 4 fő 15

17 A belépő osztályok osztálytanítói, osztályfőnökei, változások: 1.A: Turócziné Németh Anna 1.B: Tóth Tünde 5.A: Úriné Ujvári Éva 5.B: Nagyné Deli Mónika Tanulói létszám: alsó 146 fő, felső 178 fő, összesen: 324 fő 8 csoportban 8 csoportban 16 csoportban Számított létszám: 342 fő Álláshely számítás: 342 fő / 11,8 = 29 álláshely Napközis csoportok száma: 3 Tanulói létszám: 80 fő Tanulószoba: 1 Tanulói létszám: 20 fő Iskolaotthon: 1 csoport 18 fő Bejáró tanulók száma: 74 fő /D: 46, Mt: 13, Bt: 8, Ker: 3, Ef: 2, Tb: 1, Eger: 1/ Sajátos nevelési igényű: SNI/A: 14 fő SNI/B: 0 fő Összesen: 14 fő BTMN: 16 fő 16

18 IV. TÁRGYI FELTÉTELEINK. A nyár folyamán az intézmény szokásos teljes átvizsgálása, a javítandó berendezések, eszközök felmérése megtörtént. Ezt követően került sor a munkák megkezdésére. A mögöttünk álló tanév porát lemosva, a nyár folyamán megpróbáltuk felfrissíteni intézményeinket. A nagytakarítás, ablaktisztítás, szőnyeg- és függönymosás mindenhol lezajlott, tisztán és a lehetőségeinkhez képest a hibás eszközöket, bútorokat, vizes blokkokat felújítva várjuk diákjainkat. Elmondhatjuk, hogy csaknem Ft-ot Ft - költöttünk a tanári vizesblokkok felújítására. Ez a költségvetésünkben betervezett összeg volt, melyre még a múlt esztendő végén kértünk árajánlatot. A munkálatokat a FÜV Kft végezte el, akik azt gondolom, elmondhatjuk, hogy szép munkát végeztek. A felújítást a július hónap folyamán határidőre elkészítették. Teljesen megújult tehát az alsó szinten és az emeleten lévő négy tanári vizes blokk, melyekbe sem mi nem jártunk örömmel, sem pedig az érkező vendégeinket nem szívesen engedtük be. Minden belső berendezés kicserélésre került, valamint a csempéket és a belső ajtókat is felváltottuk szép és ízléses anyagokkal. Bízunk benne, hogy sokáig fogja szolgálni kényelmünket. Ugyancsak komoly összeget Ft - különíthettünk el költségvetésünkben az aszfaltos kézilabda pályánk labdafogó hálójának cseréjére. A beszerzés megtörtént, ahol is közvetlenül a gyártótól vásároltuk meg a sötétzöld UV álló PVC-vel bevont 2,5 mm vastagságú fonatot. A felszerelése folyamatban van, mivel a munkadíjra összeget nem különíthettünk el, így a karbantartó, a szülők és a kollégák bevonásával van lehetőségünk a régi és balesetveszélyes anyag eltávolítására, valamint az új felszerelésére. Sajnos így lassan halad a munka, de bízunk benne, hogy minél előbb fel tudjuk szerelni. Augusztus végén került sor az épület együttesben keletkezett beázások javítására. Erre lehetőségünk volt Ft-ot betervezni az idei költségvetésünkbe. A vállalkozó által javításra került a régi épület összefolyóinak takarítása, az ének-zene terem feletti beázások, valamint a könyvtárunk oromszegélyének újra lemezelése. Így reményeink szerint megszűnnek a jelenleg fennálló problémák, melyek hosszú évek óta jelentkeznek. Gondoljunk csak a könyvtár penészedésére, dohos szagára. Szeptember végén lezárul a könyvtárfejlesztési pályázat végső szakasza. Eddig kell beépíteni a nyertes cégnek a 12 db számítógépet a könyvtárunkba. Már nagyon várjuk. Sajnos a gépek nem mobilizálhatók, csak ott működhetnek. A gépek teljes költsége Ft. 17

19 A mindennapok munkáihoz hozzátartoznak a jó szerszámok is. Ezért vásároltunk egy jó minőségű fűkaszát, valamint egy komolyabb sarokcsiszoló gépet, melyekkel a napi feladatainkat hatékonyabban láthatjuk el ezek után. A drótkerítés lebontásához elengedhetetlen szolgálatot tesz és tett már eddig is a csiszoló-vágó berendezés. Az emelt szintű angol nyelv oktatása kiemelt területe iskolánknak. ezért szükség van jól működő és használható nyelvi laborra. A központi elektronikai egység hibája régen hátráltatja a kiemelkedő szakmai munkát. Most lehetőségünk volt egy Philips fejegység vásárlására / Ft/, mely illeszkedik a kialakított rendszerünkhöz. Bízunk benne, hogy még magasabb színvonalon tudjuk oktatni majd diákjainkat e számunkra kardinális területen. Úgy tűnik, hogy idén a menza bővítését az Alapfokú Művészeti Iskola irányába nem tudjuk megvalósítani, mert a helyiségre nekik is nagy szükségük van, és még Városunk Önkormányzata /Polgármester Úr/ sem reagált a hozzá eljuttatott kérelemre, javaslatra. Ám mutatkozik hajlandóság a következő évben a probléma feloldására a társintézmény más épületbe költöztetésével. Ezúton is köszönetet szeretnék mondani fenntartónknak, aki lehetővé tette költségvetésünkben az anyagi forrásokat több mint Ft -, hogy ezeket a régen várt felújításokat orvosolni tudtuk. Továbbá a munkálatok kivitelezőinek, akik szakszerűen végezték a felújítási, javítási munkákat. Összességében elmondhatjuk, hogy a pedagógiai szakmai munkához megfelelő eszközökkel rendelkezünk, de továbbra is minden lehetőséget meg kell ragadnunk ahhoz, hogy folyamatosan bővítsük eszközállományunkat. Ám úgy látjuk, talán leginkább a tantermi bútorok elhasználtsága az, amin változtatnunk kell. Megpróbálunk annyit spórolni a költségvetésünkön, hogy átcsoportosításokkal lehetőségünk legyen néhány osztálynyi asztalnak, valamint széknek a beszerzésére. Idén szeretnénk megrendezni iskolánk első katolikus bálját, természetesen jótékonysági céllal. Időpontját tekintve szeptember 27-én, szombaton. A bevételt a hiányzó tanulói szekrények pótlására, valamint egy 8 csatornás kamera rendszer kiépítésére szeretnénk fordítani. 18

20 V. A 2014/2015-ÖS TANÉV RENDJE. A 2014/2015. TANÉV RENDJÉRŐL SZÓLÓ 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet. /KIVONAT/ 2. A tanév, a tanítási év 2. (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2014/2015. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A tanítási napok száma ha e rendelet másképp nem rendelkezik száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap. (4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2015/2016. tanítási évben történő feldolgozásáról. (5) A tanítási év lezárását követően az iskola amennyiben az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. 3. (3) A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az (1) (2) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. (4) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 4. A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy 19

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037722 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben