MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató"

Átírás

1 Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete szeptember 8-án.

2 Bevezetés A nyári pihenő annak a kiemelkedően színes és szakmai szempontból igen sikeres tanévünknek az ajándéka volt, melyet magunk mögött hagytunk két hónappal ezelőtt. Ezzel a tantestület minden tagja egyetért. Ennek ékes bizonyítékát adja, ha valaki megtekinti iskolánk faliújságjain, vagy a honlapunk galériájában és dicsőségfalán elhelyezett számtalan programot, sikert megörökítő fényképet. Büszkék voltunk diákjainkra a városi rendezvényen is, ahol a legjobbakat jutalmazták, akik mind tanulmányi, mind sport teljesítményük alapján erre érdemesnek találtattak. Sokan voltak. Örömmel és szívünket átjáró megnyugvással emlékszünk vissza első katolikus iskolai tanévünkre. Egyben van bennünk egy kis félsz, legalábbis abból a szempontból, hogy tudjuk-e tartani ezt a szintet idén is. Lesznek-e országos bajnokaink, kiemelkedő tanulmányi sikereink? Tudunk-e idén is ennyire színvonalas programokat biztosítani diákjainknak? Nos, tantestületünket az jellemezte és jellemzi most is, hogy a legnehezebb helyzetekben tudott a legjobban teljesíteni. Ami bizonyítja, hogy csak rajtunk múlik a 2014/2015-ös tanév sikere. Most nem nehéz a helyzetünk, sőt kijelenthetjük, hogy nagyszerű helyen vagyunk. Megtaláltuk lelki békénket. Biztonságban és szeretetben láthatjuk el hivatásunkat. Egy ilyen motiváló környezetben biztos vagyok benne, hogy mindenki kihozza magából a tudása legjavát. Hiszen diákjainkból is ezt szeretnénk elővarázsolni. A mögöttünk álló két hónapban az intézményvezetés feladata az volt, hogy megfelelő módon előkészítse az új tanévet, a második egyházi iskolai tanévünket. Fontos feladatunk volt egy informatika és egy németes óraadó kolléga találása, hiszen két kolléganőnk a nyár folyamán teljes állást kapott más intézményben. A keresés csak részben járt eredménnyel, melyről majd a személyi feltételek bemutatásánál említést teszek. Közben a nyári karbantartásokat, felújításokat is próbáltuk koordinálni, előkészíteni a tankönyvek érkezését. Igyekeztünk úgy dolgozni, hogy ezek a munkálatok szakmailag legkevésbé szenvedjenek csorbát. Ezúton köszönöm meg igazgatóhelyettes kollégáimnak, gazdasági vezetőnknek, iskolatitkárunknak a kiemelkedő segítő munkájukat, melyet annak érdekében tettek velem együtt, hogy a 2014/2015-ös tanév sikeresen elindulhasson. A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó munkatervünket a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet, a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, valamint A 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján került összeállításra. 1

3 A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: az intézmény pedagógiai programja, az intézmény belső ellenőrzési programja, az intézményi teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, az intézményben működi munkaközösségek, diák és szülői szervezetek működési dokumentumai. A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. A munkaterv feladata mindig az, hogy meghatározzuk azokat a legfontosabb irányokat, kiemelkedő elvárásokat, eredményt hozó célokat, melyek hatására javíthatjuk oktató, nevelő munkánk színvonalát. Csak így tudunk megfelelni annak a sokrétű elvárás rendszernek, melyet a fenntartó, a szülők, a diákok és nem utolsó sorban saját magunk állítunk önmagunk felé. Katolikus keresztény pedagógusokként mind lelki életünkben, mind szakmai elhivatottságunkban másként követelik meg tőlünk a kiemelkedő munkát. Folyamatos és következetes elhivatottságot kell kiépítenünk az általunk választott úton, melyben a hitéletünk, a Jóistennel való egyre szorosabb kapcsolatunk érvényesül, egyszersmind példaként szolgál hozzáállásunk diákjaink számára is. Hosszú évek óta tudjuk, hogy létünk záloga hitünk erősítésén kívül az, hogy folyamatosan kövessük a ránk vonatkozó szakmai, pedagógiai és törvényi változásokat, elsajátítsuk a leghasznosabb pedagógiai módszereket. Mostantól a pedagógus minősítési eljárás folyamatában is helyt kell állnunk. Az elmúlt tanévben stabilizáltuk humán erőforrásainkat, hogy a következőkben állandóság, tettrekészség és végrehajtásra való elkötelezettség jellemezze nevelőtestületeket. Úgy vélem, ez maximálisan sikerült. Ám ismereteink folyamatos bővítésével, továbbképzésekkel gyarapítanunk kell tudásunkat, hogy minél magasabb szinten tudjunk megfelelni hivatásunknak. Elsődleges szempont, hogy kipihenten, lelkünkben, magunkban rendet téve, belsőnkben elfogadva tudjuk képviselni azt a magasztos értékrendet, melyet a keresztény katolikus hitvallás jelent, és akkor kifelé is hitelesek tudunk lenni mindenki számára. Legyenek a tanévünk mottója Bosco Szt. János gondolata: Csak feltétel nélküli szeretetben elfogadva, a személyes példa vonzásában, az abszolút értékek erőterébe helyezve növekedhet az ember. 2

4 Ezen gondolatok jegyében határoztuk meg a 2014/2015-ös tanévben előttünk álló - a törvényi változások tapasztalatira támaszkodva - feladatainkat, bemutatva a bennünket jellemző számadatokat. I. Az elmúlt tanév során a Köznevelési törvényhez, valamint az oktatónevelő munkánkat meghatározó területekhez kapcsolódó törvényi módosítások tapasztalatainak áttekintése, azok hasznosítása az előttünk álló feladatok megvalósításában. II. Kiemelt oktatási-nevelési területeink a 2014/2015-ös tanévben. III. Személyi helyzetelemzés. IV. Tárgyi feltételeink. V. A 2014/2015-ös tanév rendje. VI. A munkaközösségek munkatervei. VII. Havi lebontású éves munkaterv. VIII. Belső ellenőrzési terv a 2014/2015-ös tanévre. IX. Szabadságolás ütemezése. X. Beiskolázási terv a 2014/2015-ös tanévre. XI. Zárszó. I. A ÉV SORÁN, A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYHEZ, VALAMINT AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁNKAT MEGHATÁROZÓ TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYI MÓDOSÍTÁSOK TAPASZTALATAINAK ÁTTEKINTÉSE, AZOK HASZNOSÍTÁSA AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 1. A pedagógusok munkabeosztásának új rendje Pedagógus munkaideje: 40 óra Kötött munkaidő: 32 óra Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: óra Azáltal, hogy az ágazati törvény csak a minimális és a maximális óraszámokat határozta meg, jelentősen nagy mozgásteret hagyott a tantárgyfelosztás elkészítésében. Ennek ellenére kiemelt célunk az volt és nem is lehetett más -, hogy megpróbáljunk a kötött munkaidőn belül egyenlő terheltségű nevelésseloktatással lekötött munkaidőt létrehozni mindenki számára. Persze a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez sok esetben erősen tantárgy és létszámfüggő. Ám nagyszerűen jelzi tantestületünk tartalékait, hogy szinte mindenki vállalt szakköri és egyéb foglalkozást, hogy megközelítse a 26 órás leterheltséget. 3

5 Ez által legalább 25-féle délutáni foglalkozásból választhattak diákjaink, ami nem lesz másként ebben a tanévben sem. Erősségünk: Az egyenlő leterheltségre törekvés, a tantestület pedagógiai szakmai tartalékai. Javítandó feladat: Lehetőségeinkhez képest, minél humánusabb és ésszerűbb tantárgyfelosztás készítése. 2. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kijelölése A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kialakítása stratégiai fontosságú feladat. Arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint hagyjunk szabad kapacitást a délelőtti sávban, mert ez teszi lehetővé a munka stabil ellátását nehéz helyzetekben, például betegségek idején is. Tapasztalataink szerint jól kalkuláltunk és gondolkodtunk, amit tovább kell erősítenünk ebben a tanévben is. Hiszen a helyettesítésekre mindig volt szabad ember, vagyis a kiemelt elsődleges feladatunk nem szenvedett csorbát. Ezt csakis úgy lehetett elérni, hogy a 26 óráig való terhelés egy része a délutáni sávba esett, így a kritikusnak számító délelőtti időszak óraigénye biztosítható volt. A tantárgyfelosztásba leggyakrabban beépített a tanítási órákat kiegészítő - foglalkozások ebben a sávban a következők voltak és lesznek: szakkör, érdeklődési kör, sportkör, tömegsport foglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, napközi, tanulószoba, felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás. Erősségünk: Egymás iránti tolerancia, vállalkozó kedv, kreativitás. Javítandó feladat: Néhány kolléga túlzott leterheltségének csökkentése, feladatátcsoportosítás. 3. A pedagógusok munkaidő nyilvántartása A munkaidő nyilvántartására egy egészen jól megalkotott és áttekinthető formát bocsájtott rendelkezésünkre a KPSZTI. Kiválóan nyomon követhető benne az elvégzett feladatok tömege. Tapasztalataink szerint nem volt gond összeállítani a napi átlag 6,4 órát, melyet bent töltöttünk az intézményben. Sőt! Sok esetben ennél sokkal 4

6 több időt áldoztunk hivatásunk ellátására. A problémát pontosan az jelentette, hogy ebből mennyit ne tüntessünk fel az adatlapon. Komoly kérdésként vetődik fel ebből adódóan - egyre többször - a többletmunka kompenzálásának kérdése, mely országos szinten gondot jelent. Egyenlőre a kidolgozása folyamatban van. Valamennyien beleszoktunk a kitöltés technikájába, lassan megtanultuk a hivatkozási számok jelentését is, így egyre precízebben tudtuk lekottázni a napi teendőinket. Döntő többségében olyan feladatokat tudtunk bejegyezni a óra közötti sávba, melyek az intézményben teljesíthetők. Ám a pedagógiai program tartalmaz olyan elemeket is, melyek csak az iskolán kívül valósíthatók meg. Ezek aránya azt gondolom, a törvényi kereteknek tökéletesen megfelelnek, így a továbbiakban is ezen az úton kell járnunk. A munkaidő nyilvántartások elemzése során kiderült, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a kötött munkaidő terhére elvégzendő feladatok közül, melyet a kormányrendelet 16. (1) bekezdése határoz meg, az alábbiakat végezzük előszeretettel: foglalkozások, tanítási órák előkészítése, a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, az intézmény kulturális- és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, eseti helyettesítés, a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, az intézményi dokumentumok készítése, vezetése a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, munkaközösség-vezetés, az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása tanulmányi kirándulás, Erősségünk: A hivatástudat és a gyermekszeretet. 5

7 Javítandó feladat: A munkaidő nyilvántartás precízebb és pontosabb, határidőre való kitöltése. 4. Az eseti helyettesítés ellátása Iskolánkban a helyettesítések elsősorban betegségek, továbbképzések, versenyekre való kíséretek miatt következtek be. Persze voltak ettől eltérő egyéb helyettesítési okok is, de elenyésző számban. Ugyanis minden álláshelyünk betöltött volt, így tartós helyettesítésre nem volt szükség. Tapasztalataink szerint a helyettesítési napló precíz vezetése tehát nem hagyható el, hiszen nagyon komoly segítséget jelent az osztályfőnököknek, az iskola vezetésének a naplók pontos kitöltése tekintetében is. A helyettesítések kiírása nem egyszerű feladat. Szakmai elveket követve prioritást élvez a szakos kolléga, a műveltség területet tanító pedagógus, majd a sort az éppen lehetőség szerint beosztható kolléga zárja. Ám nem csak erre kell figyelemmel lennünk! Ugyanis törvény szabályozza az elrendelhető helyettesítések számát is. Ettől eltérni csak rendkívüli esetben lehet. A pedagógus számára elrendelhető tanórai és egyéb (eseti) foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a kormányrendelet 16. (5) bekezdése szerinti esetek valamelyikének fennállása esetén rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra. Mivel ezekért a többlet feladatokért díjat fizetni nem lehet, így rendkívüli figyelemmel kell eljárnunk a helyettesítő személyének kiválasztása terén. Sok esetben nincs választásunk, mert nem lehet mást választanunk. Sok esetben pedig az imént említett szabályozásra is figyelemmel kell lennünk. A helyettesítési naplóban folyamatosan nyomon követtük és követjük a szabályozási feltételek meglétét, így sohasem, vagy csak ritkán fordulhat elő olyan eset, hogy netán kényszerből törvénytelen kiírás születik. Sajnos ebben a tanévben az igazgató-helyettes kolléganő esetében tartós helyettesítésre van szükség, hiszen német óraadó tanárt nem sikerült szereznünk. így amíg nem találunk, csakis ő tudja ellátni a feladatot. Erősségünk: Egymás kisegítése, empátia, felelősségtudat. Javítandó feladat: A legtöbbet helyettesítő kollégák tehermentesítése, feladat átcsoportosítás. 6

8 5. A pedagógus életpálya fokozatos bevezetése A tanév kezdésével együtt további bérváltozások is életbe lépnek. A Pedagógus Életpálya Modellnek megfelelően a tervezett emelkedés megvalósításra kerül. Ennek nagy előnye, hogy a mindenkori minimálbérhez igazodik, mely ebben az évben Ft. A szeptemberi bérbeállásra a korábbiakban az alapfokozatra (főiskolai diploma) meghatározott 180%, illetve a mesterfokozatra (egyetemi diploma) meghatározott 200%-os szorzó helyett az alábbiakban közölt adatokkal számolhatunk. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 38. (1) szerint: szeptember 1. és augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén, 163,3 százaléka alapfokozat esetén, 179,6 százaléka mesterfokozat esetén. A főiskolai végzettségű pedagógusok illetményalapja szeptember 1-jétől tehát a minimálbér 163,3%-a, azaz Ft, ez képezi a gyakornokok alapilletményét. A köznevelési törvényben foglaltak szerint ebből kiszámítható az egyes fizetési fokozatokhoz tartozó alapilletmény. Egyetemet végzettek esetében ez az alapösszeg Ft. Az anyagi változások, bérnövekedések feltétele a szakmai fejlődés, az elvárásoknak való megfelelés. Mindez a minősítési folyamatba való bekapcsolódással, a portfólió elkészítésével és annak megvédésével, tanítási óra bemutatásával, valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének pozitív megvalósításával realizálható. Ebben a tanévben négy kollégának van lehetősége az Oktatási Hivatal visszajelzése alapján megméretni magát. Négy kolléga töltötte fel portfólióját a rendkívüli minősítési eljárás keretében: Bata Teodóra, Mártonné Szabó Gabriella, Ötvösné Perge Edit, Nagy István Tóthné Sőrés Julianna és Kádas Imre kollégáknak a Pedagógus II. fokozatért november 30-ig kell teljesíteniük a feltöltést. Bata Teodóra és Nagy István pedig a szakértői munka ellátásáért szállnak harcba. Erősségünk: Komoly szakmai gyakorlat, felkészültség, tapasztalat és rutin. Javítandó feladat: Ösztönözni a kollégákat a minősítésbe való minél szélesebb körű bekapcsolódásra. 7

9 6. Az osztálylétszámokra, csoportlétszámokra vonatkozó új előírások Az osztálylétszámokra, csoportlétszámokra vonatkozó új előírások szeptember 1-jén léptek hatályba a köznevelési törvény 4. sz. mellékleteként, amely az óvodai csoportok, iskolai osztályok és kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlagos létszámát határozza meg. Mivel szeptember 1-jétől hatályosak azok a módosító szabályok, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanév indításakor a maximális létszámot az intézmény 20%-kal átléphesse, így ebben a tanévben is meg kell vizsgálnunk, hogy lesz-e erre szükség. A maximális létszám túllépésére akkor van lehetőség, ha azt a fenntartó engedélyezi. Jelenleg egyetlen osztály esetében kell engedélyt kérnünk, ez pedig a 8.a osztály. Itt a létszám 28 fő, mely 1 tanulóval lépi túl a törvényben előírtak maximumát. Sajnos valamennyien látjuk, hogy a többi osztálynál, évfolyamnál bizony elég messze vagyunk ettől a határtól, még évközben érkező tanuló estén sem fogjuk megközelíteni. Erősségünk: Értékeink bemutatása, meggyőzés, szakmai elismerések. Javítandó feladat: Hatékonyabb tájékoztatás, újságcikkek pontos elkészítése, eredményeink hatékonyabb kiemelése, média többszöri meghívása, marketing és PR erősítése, tanulólétszám növelése. II. KIEMELT OKTATÁSI-NEVELÉSI TERÜLETEINK, PEDAGÓGIAI CÉLJAINK. Ragadjunk tehát ki néhányat az általunk fontosnak ítélt területek közül, és elemezzük néhány gondolat erejéig: 1. A tanulók vallásos nevelésének erősítése A Főegyházmegyei tanévnyitón Dr. Ternyák Csaba Érsek Atya egyértelműen megfogalmazta, hogy a pedagógusok feladata, hogy segítsék kibontakozni azt a tehetséget, amely ott lapul a diákokban. Krisztus, a jó pásztor megvédi, ismeri és életét adja a nyájáért. Az ő példáját ajánlotta valamennyiünk figyelmébe. Lelkünkre kötötte, hogy a fiatalokat az élet tiszteletére és szeretetére kell megtanítanunk. Mutassuk meg nekik, hogy az élet érték, amelyet meg kell becsülni, nem szabad veszélyeztetni. Aki megtanul másokért élni, boldog lesz és értékesnek érzi az életét. A katolikus iskolákban tudatosan neveljük őket az egészséges életre. Örömmel hallottuk, hogy tanítsuk meg őket a felelős közlekedésre. Iskolánkban ez a terület kiemelt szerepet játszik, magas színvonalon tesszük ezen irányú oktató-nevelő tevékenységünket, mely iskolánk arculatának egyik meghatározó eleme. A világháló helyes használata is segít 8

10 megvédeni magunkat a negatív hatásoktól, és a keresztény értékek felé terel bennünket. Fontos gondolatként szerepelt útravalójában, hogy segítsünk diákjainknak abban, hogy képesek legyenek elviselni a sikertelenséget. Vértezzük fel őket ismeretekkel. S ha el tudjuk őket vezetni a vallásos élethez, akkor olyan kapaszkodót adunk nekik, amely a legnehezebb buktatókon is képes átvezetni az embert. Feladatunk tehát a keresztényi értékek elmélyítése, a szeretet és összetartozás légkörének erősítése. A tanulók szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez juttatása a rendszeres tanórai hitoktatásban. Segítjük a tanulók korának megfelelően a hit kibontakoztatását, a liturgikus és a szentségi élet gyakorlását, ezáltal az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását. Fontosnak tartjuk a vallásos ünnepeken való nagyarányú részvételt, és azok méltó megünneplését. Kiemelten kezeljük a Plébános Úrral egyeztetett - közös Keresztelkedési és Elsőáldozási ünnepi alkalmakat. Fontosnak tartjuk a napot kezdő és napot záró imádság tanulóink életébe történő mélyebb beépítését, fontosságának elmélyítését. Kiemelten kezeljük az osztálymisék megvalósítását, törekedve arra, hogy félévente minden osztály megjelenhessen egy reggeli misén. Ennek megvalósítása évfolyami szinten történik. Nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelkedő keresztény ünnepek méltó iskolai megünneplésére, az előtte való lelki gyakorlatokra. Fontos feladatunk a szentmisék látogatottságának erősítése. A kezdeti lelkesedés bizony jócskán alábbhagyott. Ezen változtatnunk kell. Szeretettel ösztönözzük, bátorítsuk diákjainkat, hogy a keresztény élet részét képező rendszeres vallásgyakorlás hozzá tartozik pozitív személyiségünk kialakításához. Mindezt személyes példamutatásunkkal tovább erősíthetjük. Erre nagy hangsúlyt kell fektetnünk a tanév során. Saját lelki egyensúlyunk, hitbeli elhivatottságunk erősítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a diákok felé hitelesek lehessünk. A lelki napok, a zarándoklatok hozzájárulnak belső békénk kialakításához, a Jóisten tanításával való mélyebb azonosuláshoz. Mindezek mellett a közösségépítés szerves részét is képezik, így ebben a tanévben is jó szívvel és várokozással telve veszünk majd részt rajtuk. 2. A tanulók hazaszeretetre, magyarságtudatra nevelése A magyar nyelv, zene, kultúra tele van szépségekkel, olyan értékekkel, amelyekre büszkék lehetünk, és történelmünk olyan kiemelkedő személyiségekkel, akik tevékenységükkel nemcsak nemzetünk, de az egész világ kultúráját gazdagították. Iskolánk ezért különösen nagy figyelmet fordít ezek ápolására. Magyar néphagyományok ápolása irodalomban, zenében, művészetekben. 9

11 Nemzeti és keresztény nagy ünnepeinkre való méltó felkészülés, műsorkészítés és az ünnep tartalmának megismertetése. Osztálykirándulások szervezése. Nyertes HATÁRTALANUL pályázat! Erdély: Ft, 7. évfolyam Kiemelkedő nagyjaink, tudósaink, feltalálóink, szentjeink munkásságának, életútjának megismerése. Hagyományunkat őrizve rendezzük meg a Kistérségi történelmi vetélkedőt, mely egyben mindig tartalmaz hon és népismereti elemeket, kérdéseket egyaránt. Kapcsolatok erősítése a szülőkkel: családlátogatások, szülői értekezletek és a szülői közösség munkájába való bekapcsolódással; aktív közreműködésünkkel a szülői közösség tevékenységében. Kiemelten törekszünk arra, hogy a keresztény értékek, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend áthassa mindennapi oktató-nevelő munkánkat. 3. Pedagógiai célok A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik. A pedagógusokra háruló szakmai és morális felelősség tudatában tartjuk szem előtt a következő célokat. Az iskola pedagógiai elveivel való azonosulás és annak megvalósítása nevelő-oktató munkánkban, különös tekintettel a személyes példaadásra. Egységes követelmény és értékelési rendszer működtetése. Nevelőink továbbképzéseken való részvétele, módszertani megújulása. A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása. A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés. Kulcskompetenciák fejlesztése mind a kilenc területen. Alkalmazzuk a tanulói megismerési technikákat, módszereket, eszközöket. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. Tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembe vétele. Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikát alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.), hiszen iskolánk épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre. A kortárs kapcsolatok megerősítésére, a demokratikus életszemlélet kialakítására törekszünk, ezt szolgálja a diákönkormányzat. 10

12 Tanórán kívüli tevékenységeinkben a szocializációs folyamatokat segítjük. Arculattal rendelkező alkotó közösségeket hozunk létre, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás érzését, empátiáját. Az iskolában folyó nevelő oktató munka, mérési, ellenőrzési, értékelési rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. Adminisztrációs munkánk javítása: különösen a tanügyi és gyermekvédelmi területeken, jelenléti ívek vezetése, fogadóórák adminisztrálása, a szülők többszöri értesítése a gyermeke gyenge teljesítményéről, az esetlegesen fennálló bukásveszélyről. 4. Pedagógiai feladatok A tehetséggondozás kiemelt feladatunk. Alapfeltétele a pedagógus empátiája, intuíciója, amelyek előfeltétele természetesen az, hogy személyiségének minél nagyobb részével hivatására tudjon koncentrálni. A tanórai foglalkozásokon alkalmazott módszereknek lehetővé kell tenni, hogy az adott területen tehetséges tanulók fejlesztő feladatokat kapjanak. A tanórán kívüli foglalkozások egy részét a tehetséggondozás szolgálatába állítjuk. A tehetséggondozás egyik legfontosabb eszköze a tanuló tanári irányítással végzett önművelése. A pályaorientáció tudatos szervezésével törekszünk arra, hogy tanulóink a tehetségüknek leginkább megfelelő pályára lépjenek. Részt veszünk a helyi, a regionális és országos versenyeken, pályázatokon. Törekednünk kell rá, hogy megfelelő módon és a lehetőségeinkhez mérten még jobban megbecsüljük és elismerjük az eredményeket elérő tanulókat, és a velük foglalkozó pedagógusokat. A gyengébb képességű tanulók differenciált foglalkoztatása, korrepetálása. Szükség esetén a Nevelési Tanácsadó bevonása. Megyei, területi- és kistérségi versenyek szervezése, lebonyolítása, a tanulók felkészítése humán- és reáltárgyakból egyaránt. Az egyházmegyei és városi iskolák által meghirdetett versenyben való részvétel, sikeres szereplés. 5. A tehetséges tanulók támogatása Az elmúlt időszakban az oktatás hatékonyságának, színvonalának csökkenése egyértelműen kimutatható. Nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a mi szakmai felkészültségünk hiányáról lenne szó. Arról, hogy kezdünk belefásulni a szélmalomharcba, 11

13 igenis beszélhetünk. De a hivatástudatunk még mindig a pedagógusok legnagyobb részénél helyén van, és nem engedi, hogy alább adjuk. A társadalmunkban bekövetkezett változások juttattak bennünket idáig, a kevésbé átgondolt törvényi támogatással együtt. Előre kell tekintenünk, legyen érték újra a tudás, a tanulás. Meg kell becsülnünk a tehetségeket, azokat, akik többet akarnak tudni az átlagosnál. Ki kell használnunk az interaktív táblák nyújtotta lehetőségeket. A szorgalom rendkívüli erény, tudjuk nagyon jól. Értékelnünk kell! Külön foglalkozások, szakkörök, előkészítők beépítése megtörtént. A tanévben a délutáni foglalkozások szervezésének okán ismét több szakköri és egyéb hasznos foglalkozásra van lehetőség. Pozitív visszajelzés! Bővíthetjük oktatási palettánkat, repertoárunkat. 6. A leszakadók megsegítése, fejlesztése Továbbra is sok SNI-s, BTMN-es, vagy csak gyenge képességű tanulónk van. Sok az ilyen magántanuló, akikkel csak szegregáltan lehet eredményt elérni. Kétszemélyes kapcsolatban, vagy mikrocsoportban van értelme az oktatásnak. Növelni kell a korrepetálások lehetőségét, az órai differenciálások még hatékonyabb működtetésére van szükség. Komoly és szerteágazó szakmai felkészültségű gyógypedagógus áll rendelkezésünkre, de minden problémával még így sem tudunk megküzdeni. Szükség van a nevelési tanácsadó segítségére, az ottani szakemberek esetleges bevonására logopédia. Cél, hogy az ilyen gondokkal küzdő tanulók is hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. Belátták, hogy ez nem megy, és mehet tovább integrált formában, hiszen eredménytelenséghez vezetett. A rehabilitációs időkeret terhére minden lehetőség megvalósítása adott! 7. Kompetencia-mérésre való felkészítés A tanév végi beszámolóból kitűnt, hogy az országos méréseken való eredményes szereplés tekintetében van még fejlődési lehetőségünk, van még komoly tennivalónk. Fontos és hasznos lehetőség, a kompetencia órák beiktatása ebben a tanévben is. Lehetőség van alsó tagozatban, valamint a mérésben érintett évfolyamokon a komolyabb felkészülésre. 12

14 Az időkeret felhasználható a tehetséggondozás és a felzárkóztatás feladataira, valamint az alapvető készségek mélyebb elsajátítására is. Az elért eredmények tükrében azok elemzése és megismerése által kiszűrhetők a hiányterületek. Célzott gyakorlás végezgető el. Idén a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet, kötelező feladatként jelöli az erősségek és gyengeségek felderítését az eddigi mérések alapján. Intézkedési tervet kell készítenünk, melyet a fenntartónak el kell juttatnunk. 8. Idegen nyelvi és informatikai ismeretek magasabb szintű elsajátítására törekvés Nem szükséges méltatni egyik terület fontosságát sem. Diplomaszerzés, munkahelyen való elhelyezkedés, stb.. Van lehetőség az emelt szintű angol nyelv tanulására, mely összességében beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Elkezdődött a környező települések érdeklődése is a képzés iránt. Jó tanulók is jönnek! A szakmai színvonalat minden órán meg kell őriznünk, eredményeket kell felmutatnunk. Versenyeztetés: területi, megyei versenyeken való eredményes szereplés, alapfokú nyelvvizsga esetleges megszerzése. Ügyelni kell a nem emelt szintű csoportoknál is a megfelelő csoport és tanuló létszám megtartására, a csoportok átjárhatóságának biztosítására a sikeres szakmai munka érdekében. Az informatika oktatás legfőbb és legnehezebb feladata, hogy ráébredjen a gyerek, hogy a játékon kívül tanulni és dolgozni is lehet szórakozva a SZG-pel. Fontos feladat a tehetségek kiszűrése, differenciált terhelése. El kell érnünk, hogy lehetőség szerint szakköri foglalkozások tartása, versenyre és középiskolára való felkészítésre legyen óraszámunk. Felkészülés az országos informatika versenyekre. A géppark problémája ismert. További hiánypótlásra van szükség a biztonságos működés érdekében! 9. A nevelőmunka hatékonyságának növelése, a stabil, vagy növekvő iskolai létszám záloga A célok megvalósításának feltétele a komoly és következetes nevelőmunka. Az alsós kollégák szinte folyamatosan az osztályaikkal vannak, még szünetekben is. Így nagyobb hatékonyság, kevés, kevesebb a probléma. A felsős kollégáknak is több időt kell az osztályaikra fordítani. Érezzék, hogy az osztályfőnök folyamatosan követi a tevékenységüket. 13

15 Többen így is tesznek, de sokaknál elmondható, hogy van még mit javítani a folyamaton. Nem célunk a magántanulói státusz felajánlása, de eszköz a közösséget romboló diákok kezelésére, a közösség védelmének prioritása. Ügyeletesi feladatok hatékonyabb ellátása. Stabil kollektíva! Az alapvető erkölcsi normák sulykolása az osztályfőnöki órákon. Célunk, hogy élhető iskolai környezetet és közösséget teremtsünk minden diákunk számára. Esélyegyenlőséget kell biztosítanunk a tanulásra és a kulturált együttélésre. Aki ezt gátolja, kerüljön ki a csoportból. A szülők felé egy kiegyensúlyozott, az egyénre és közösségre egyaránt odafigyelő iskola képét kell megvalósítanunk. Így talán még kevesebb vándorlás lesz a nagyobb városok felé. Idén sok új diák érkezett! 10. Tanulóink hatékony felkészítése a vállalt tanulmányi versenyekre A kiemelt jelentőségű, és sikerekkel kecsegtető versenyeink a következők: Varga Tamás Országos Matematika Verseny Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny Országos Német és Angol Nyelvi Verseny Országos Játékos Sportvetélkedő Kazinczy Szép Magyar Beszéd Országos Verseny Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny Országos Történelem Verseny Langwest Tehetségkutató Verseny Közlekedési Ismeretek Országos Verseny Varázstorony Megyei Vetélkedő Megyei Matematika és Olvasóverseny Heves Megyei Pedagógiai Intézet 5-6. Osztályos Matematika Versenye Kölcsey Magyar-Angol-Német Megyei Nyelvi Verseny Gárdonyi Géza Vers-, Próza-, Mesemondó Kisiskolások Találkozója Aranycsengő Prózamondó és Helyesíró Verseny Körzeti Sportversenyek Diákolimpia Országos Sportversenyek /kézilabda, labdarúgás, atlétika/ Kerékpáros Iskola Kupa Országos Verseny Ki a mester két keréken? Országos Verseny 14

16 III. SZEMÉLYI HELYZETELEMZÉS, PEDAGÓGUS MEGBÍZÁSOK. Létszám adatok: Pedagógus létszám /álláshely/: 33 fő, /29,5 álláshely/ ebből Tanár: 21fő, /17,5 álláshely/ ebből - Napközis csoportot vezet: 2 fő - Óraadó: 5 fő /1,8 álláshely/ Tanító: 11 fő, /11 álláshely/ ebből - Napközis csoportot vezet: 1 fő Továbbá: Gyógypedagógus: Mindezekből: Szakvizsgázott: Mesterképzésben vett részt: Igazgató: Igazgató-helyettesek: Alsós munkaközösség vezetője: Felsős humán munkaközösség vezetője: Felsős reál munkaközösség vezetője: DÖK patronáló tanár: Üzemi tanács vezetője: GYIV felelős: 1 fő /1 álláshely/ 4 fő 5 fő Nagy István Izsold Lászlóné Lőrinczné Antal Judit Telekes Lászlóné Lovászné Szűcs Mária Bóta Gyuláné Nagy Zsolt Tóth Tünde Mártonné Szabó Gabriella Az oktató nevelő munkát segítők: Gazdasági vezető: Iskolatitkár: Fűtő karbantartó: Takarító /VIK alkalmazott/: Kissné Szabó Rita Tóthné Kovács Katalin 1 fő 4 fő 15

17 A belépő osztályok osztálytanítói, osztályfőnökei, változások: 1.A: Turócziné Németh Anna 1.B: Tóth Tünde 5.A: Úriné Ujvári Éva 5.B: Nagyné Deli Mónika Tanulói létszám: alsó 146 fő, felső 178 fő, összesen: 324 fő 8 csoportban 8 csoportban 16 csoportban Számított létszám: 342 fő Álláshely számítás: 342 fő / 11,8 = 29 álláshely Napközis csoportok száma: 3 Tanulói létszám: 80 fő Tanulószoba: 1 Tanulói létszám: 20 fő Iskolaotthon: 1 csoport 18 fő Bejáró tanulók száma: 74 fő /D: 46, Mt: 13, Bt: 8, Ker: 3, Ef: 2, Tb: 1, Eger: 1/ Sajátos nevelési igényű: SNI/A: 14 fő SNI/B: 0 fő Összesen: 14 fő BTMN: 16 fő 16

18 IV. TÁRGYI FELTÉTELEINK. A nyár folyamán az intézmény szokásos teljes átvizsgálása, a javítandó berendezések, eszközök felmérése megtörtént. Ezt követően került sor a munkák megkezdésére. A mögöttünk álló tanév porát lemosva, a nyár folyamán megpróbáltuk felfrissíteni intézményeinket. A nagytakarítás, ablaktisztítás, szőnyeg- és függönymosás mindenhol lezajlott, tisztán és a lehetőségeinkhez képest a hibás eszközöket, bútorokat, vizes blokkokat felújítva várjuk diákjainkat. Elmondhatjuk, hogy csaknem Ft-ot Ft - költöttünk a tanári vizesblokkok felújítására. Ez a költségvetésünkben betervezett összeg volt, melyre még a múlt esztendő végén kértünk árajánlatot. A munkálatokat a FÜV Kft végezte el, akik azt gondolom, elmondhatjuk, hogy szép munkát végeztek. A felújítást a július hónap folyamán határidőre elkészítették. Teljesen megújult tehát az alsó szinten és az emeleten lévő négy tanári vizes blokk, melyekbe sem mi nem jártunk örömmel, sem pedig az érkező vendégeinket nem szívesen engedtük be. Minden belső berendezés kicserélésre került, valamint a csempéket és a belső ajtókat is felváltottuk szép és ízléses anyagokkal. Bízunk benne, hogy sokáig fogja szolgálni kényelmünket. Ugyancsak komoly összeget Ft - különíthettünk el költségvetésünkben az aszfaltos kézilabda pályánk labdafogó hálójának cseréjére. A beszerzés megtörtént, ahol is közvetlenül a gyártótól vásároltuk meg a sötétzöld UV álló PVC-vel bevont 2,5 mm vastagságú fonatot. A felszerelése folyamatban van, mivel a munkadíjra összeget nem különíthettünk el, így a karbantartó, a szülők és a kollégák bevonásával van lehetőségünk a régi és balesetveszélyes anyag eltávolítására, valamint az új felszerelésére. Sajnos így lassan halad a munka, de bízunk benne, hogy minél előbb fel tudjuk szerelni. Augusztus végén került sor az épület együttesben keletkezett beázások javítására. Erre lehetőségünk volt Ft-ot betervezni az idei költségvetésünkbe. A vállalkozó által javításra került a régi épület összefolyóinak takarítása, az ének-zene terem feletti beázások, valamint a könyvtárunk oromszegélyének újra lemezelése. Így reményeink szerint megszűnnek a jelenleg fennálló problémák, melyek hosszú évek óta jelentkeznek. Gondoljunk csak a könyvtár penészedésére, dohos szagára. Szeptember végén lezárul a könyvtárfejlesztési pályázat végső szakasza. Eddig kell beépíteni a nyertes cégnek a 12 db számítógépet a könyvtárunkba. Már nagyon várjuk. Sajnos a gépek nem mobilizálhatók, csak ott működhetnek. A gépek teljes költsége Ft. 17

19 A mindennapok munkáihoz hozzátartoznak a jó szerszámok is. Ezért vásároltunk egy jó minőségű fűkaszát, valamint egy komolyabb sarokcsiszoló gépet, melyekkel a napi feladatainkat hatékonyabban láthatjuk el ezek után. A drótkerítés lebontásához elengedhetetlen szolgálatot tesz és tett már eddig is a csiszoló-vágó berendezés. Az emelt szintű angol nyelv oktatása kiemelt területe iskolánknak. ezért szükség van jól működő és használható nyelvi laborra. A központi elektronikai egység hibája régen hátráltatja a kiemelkedő szakmai munkát. Most lehetőségünk volt egy Philips fejegység vásárlására / Ft/, mely illeszkedik a kialakított rendszerünkhöz. Bízunk benne, hogy még magasabb színvonalon tudjuk oktatni majd diákjainkat e számunkra kardinális területen. Úgy tűnik, hogy idén a menza bővítését az Alapfokú Művészeti Iskola irányába nem tudjuk megvalósítani, mert a helyiségre nekik is nagy szükségük van, és még Városunk Önkormányzata /Polgármester Úr/ sem reagált a hozzá eljuttatott kérelemre, javaslatra. Ám mutatkozik hajlandóság a következő évben a probléma feloldására a társintézmény más épületbe költöztetésével. Ezúton is köszönetet szeretnék mondani fenntartónknak, aki lehetővé tette költségvetésünkben az anyagi forrásokat több mint Ft -, hogy ezeket a régen várt felújításokat orvosolni tudtuk. Továbbá a munkálatok kivitelezőinek, akik szakszerűen végezték a felújítási, javítási munkákat. Összességében elmondhatjuk, hogy a pedagógiai szakmai munkához megfelelő eszközökkel rendelkezünk, de továbbra is minden lehetőséget meg kell ragadnunk ahhoz, hogy folyamatosan bővítsük eszközállományunkat. Ám úgy látjuk, talán leginkább a tantermi bútorok elhasználtsága az, amin változtatnunk kell. Megpróbálunk annyit spórolni a költségvetésünkön, hogy átcsoportosításokkal lehetőségünk legyen néhány osztálynyi asztalnak, valamint széknek a beszerzésére. Idén szeretnénk megrendezni iskolánk első katolikus bálját, természetesen jótékonysági céllal. Időpontját tekintve szeptember 27-én, szombaton. A bevételt a hiányzó tanulói szekrények pótlására, valamint egy 8 csatornás kamera rendszer kiépítésére szeretnénk fordítani. 18

20 V. A 2014/2015-ÖS TANÉV RENDJE. A 2014/2015. TANÉV RENDJÉRŐL SZÓLÓ 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet. /KIVONAT/ 2. A tanév, a tanítási év 2. (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2014/2015. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A tanítási napok száma ha e rendelet másképp nem rendelkezik száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap. (4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2015/2016. tanítási évben történő feldolgozásáról. (5) A tanítási év lezárását követően az iskola amennyiben az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. 3. (3) A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az (1) (2) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. (4) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 4. A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy 19

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás I. A tanév rendje I.1. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012.(VIII.31)

Részletesebben

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1 OptiJUS Opten Kft. I 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1 Közlönyállapotban

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Gárdonyi Géza Szakképző Iskola. Munkaterv. Készítette: Majzer Mária Erika. igazgató

Gárdonyi Géza Szakképző Iskola. Munkaterv. Készítette: Majzer Mária Erika. igazgató Munkaterv Készítette: Majzer Mária Erika igazgató Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök) Tanítási év Befejező évfolyamon az utolsó tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE

SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2013. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Sulinaptár 2013/2014. A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25.

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25. A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25. I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A. OM azonosító: 201471 Telefon/fax: 06/25/402-192 Email: igazgato@keri-duj.sulinet.hu

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A versenyeket támogató pályázatok tapasztalatai és a versenyszervezés jogi háttere

A versenyeket támogató pályázatok tapasztalatai és a versenyszervezés jogi háttere A versenyeket támogató pályázatok tapasztalatai és a versenyszervezés jogi háttere Budapest, 2012. június 25. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 78. (1) Az oktatásért felelős miniszter köznevelés-fejlesztéssel

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A 2015/2016. tanév rendje

A 2015/2016. tanév rendje A 2015/2016. tanév rendje A 2015/2016. tanév rendje az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban, programterv - a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet alapján 1. A tanítási napok száma: 183

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Az Országos kompetenciamérés céljai Iskolák, fenntartók: a visszajelzés az intézmény, tanulócsoportok és a tanulók egyéni teljesítményéről saját elemzések készítése saját mérések

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV

A HAJDÚSZOBOSZLÓI HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A HAJDÚSZOBOSZLÓI HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV Hajdúszoboszló, 2014. augusztus 29. Sárkányné Kertész Éva igazgató LEGFONTOSABB FELADATAINK A 2014/2015. TANÉVBEN

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA-UKK- DABRONC KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 10.számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.)

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A 2015/2016. tanév munkarendje

A 2015/2016. tanév munkarendje Időpont A 2015/2016. tanév munkarendje Események 2015.08.24 A tanév első összejövetele 2015.08.24 és 08.25 Írásbeli és szóbeli javító vizsgák 2015.08.27 2015.08.28 2015.09.01 Tanévnyitó ünnepség Szombathelyi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás

14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás 14. számú tanügy-igazgatási szabályzat Tantárgyfelosztás I. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 94. r) pontja,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben