A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT)"

Átírás

1 A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) KÉSZÜLT A MALOM FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉGBEN CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK TÁMOP /1 PÁLYÁZATI PROGRAM KERETÉBEN VALÓSUL MEG. Készítette: BFH Európa Kft augusztus

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TERVEZÉSI KÖRNYEZET MALOM PAKTUM EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS OPERATÍV PROGRAMJA ÉS ZALAEGERSZEG KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2007) REGIONÁLIS ÁTFOGÓ PROGRAM ÚMFT TÁMOP PROGRAM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV AZ EU 2020-AS STRATÉGIÁJA EU-S GAZDASÁGPOLITIKAI ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI IRÁNYMUTATÁSOK A MUNKAERŐ-PIACI HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA ALAPELVEK JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK MEGFOGALMAZÁSA, CÉLCSOPORTOK KIJELÖLÉSE PROGRAMOK, PRIORITÁSOK, INTÉZKEDÉSEK MEGFOGALMAZÁSA VÉGREHAJTANDÓ PROJEKTEKKEL prioritás: Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és programok fejlesztése prioritás: Gazdasági és foglalkoztatási autonómia megteremtése prioritás: Foglalkoztatási partnerség-fejlesztés A SZÜKSÉGES ÉS LEHETSÉGES FORRÁSOK FELTÁRÁSA (INDIKATÍV FORRÁSTÉRKÉP) HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK FENNTARTHATÓSÁG (KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI-FINANSZÍROZÁSI) ESÉLYEGYENLŐSÉG A VÉGREHAJTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉRTÉKELÉS, ELLENŐRZÉS, MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA MELLÉKLETEK

3 1. Vezetői összefoglaló A Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások című pályázati felhívásához (kódszám: TÁMOP / ). Miért MALOM Paktum? - a malom - mint főnév, egy olyan Zalára - és a kistérségre - is máig jellemző építmény, mely minden korban meghatározója volt a megélhetésnek. A malomba jártak dolgozni az emberek, a malomban őrölték meg a keservesen megtermelt, de az alapvető megélhetésüket biztosító búzát, melyből nemzeti ételünk a kenyér készül. A malomkerék körforgása az időt, az állandó mozgást, a kerék fogaskerekeinek összefonódása az egymáshoz tartozást, az együtt munkálkodást jelképezi. A vízimalom pedig arra az energiára épít, melyet a folyóinkból nyer. Ennek alapján elmondható, hogy a foglalkoztatási paktum egy olyan kezdeményezés melyben minden résztvevő "egy malomban őröl", a paktum szereplők tevékenysége olyan, mint a fogaskerekek egymásba fonódása, a paktum keret-megállapodást aláírók a "malomban dolgozók", és a paktum által ellátott feladatok, a paktum által megszerezhető források pedig "úgy kellenek a térségnek, mint egy falat kenyér". A malom, pedig a hovatartozásra, a zalaiságra, egy erős, az idők múlását kiálló építményre utalva, a kistérségben élők, munkálkodók, jövőt építők jelképes házára is utalhat. A malom egy mozaikszó is egyben, melynek jelentése: M-Munkaerőpiac A-Aránytalanságainak L-Lokális O-Operatív M-Megoldása A BFH Európa Kft-vel kötött vállalkozási szerződés célja a MALOM Foglalkoztatási Paktum című, TÁMOP / jelű pályázathoz kapcsolódóan szakmai szolgáltatások elvégzése, a paktum működésének megalapozása. A helyzetelemzési szakasz lezárását követően elkészült stratégia célja, hogy iránymutatást adjon a foglalkoztatás terén meghatározó szereplők részére Zalaegerszegi kistérség foglalkoztatási színvonalának növelése, annak az országos átlaghoz való közelítése, valamint az inaktivitás és a munkanélküliség mérséklése érdekében. A stratégia tartalmazza azokat a kitörési pontokat, amelyeket a Foglalkozatási Paktum aláírói közös célnak tekintenek, és amelyek megvalósításának segítése a paktum menedzsment szervezet feladata lesz. A stratégia elkészítésének módja: Az alulról való építkezés, kezdeményezési módszerrel történik. Megalapozzák az előkészítés során megvalósult fórumok, egyeztetések, megbeszélések, konferenciák, valamint a megvalósítási szakaszban lebonyolított helyi partnerségi szemináriumok és a munkaerő-piaci helyzetelemzés. A stratégia kialakítása során figyelembe vettük a paktum alapdokumentumát, az aláírt paktum együttműködési megállapodást is.. 3

4 A stratégia felépítése: 1. Vezetői összefoglaló 2. Tervezési környezet 3. A helyzetelemzés összefoglalója, SWOT elemzés 4. Stratégiai programok o Alapelvek o Jövőkép és célok (átfogó és specifikus) megfogalmazása o Programok, prioritások, intézkedések megfogalmazása végrehajtandó projektekkel 5. A szükséges és lehetséges források feltárása (indikatív forrástérkép) 6. Horizontális szempontok 7. A végrehajtás intézményrendszere 8. Értékelés, ellenőrzés, monitoring rendszer kialakítása 9. Mellékletek A stratégia a gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás növelésére irányul. Tartalmazza a helyzetelemzésen alapuló átfogó és specifikus célokat, prioritásokat, intézkedéseket; a fejlesztésekhez szükséges lehetséges források felmérését, indikatív forrástérképet; a monitoring és értékelési rendszerét, folyamatát. Valamint a horizontális esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok figyelembevételével készül és összhangban áll a hazai és uniós szinten meghatározott célkitűzésekkel és fejlesztési irányokkal. A stratégia elkészítésénél kiemelkedő szempont az ÚMFT átfogó céljaihoz való illeszkedés. A projekt céljai összhangban vannak a két átfogó célkitűzéssel: A foglalkoztatás bővítése A tartós növekedés feltételeinek megteremtése A foglalkoztatás bővítése terén: A kereslet kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakítása A munkaerő-kínálat növelése: az egyén foglalkoztathatóságának javítása A munkaerő-kereslet bővítése: munkahelyteremtés, mely célkitűzésekre a projekt hosszú távon hatással bír. A kidolgozás ütemezése: Gazdasági és foglalkoztatási stratégia: május augusztus 15. Foglalkoztatási Akcióterv kidolgozása: legkésőbb november 30-ig. A foglalkoztatási akcióterv (2 szakaszban): Az elkészítendő foglalkoztatási akcióterv az elfogadott paktum megállapodásra, a foglalkoztatási stratégiára alapuló ütemtervvel, humánerőforrás-tervvel, valamint költségvetéssel rendelkező intézkedéssorozat, amely tartalmazza a végrehajtandó projekteket is. 3 éves időtartamra kell kidolgozni ( ), de folyamatos monitoring és az időközi értékelések végzése is szükséges. A stratégia megvalósítását sikeres foglalkoztatási akciótervek sorozatával lehet elérni.. 4

5 A kidolgozás ütemezése: Foglalkoztatási Akcióterv kidolgozása: legkésőbb november 30-ig. Az eddigi projektvégrehajtás során megvalósult előkészítő lépések az alábbiak voltak, amelyekkel a paktum menedzsmenttel együttműködésben biztosítottuk a szereplők bevonását, az alulról építkező tervezést: - Sajtótájékoztató ( ) - Szakmai nyitórendezvény ( ) - Helyzetelemző rendezvény ( ) - Szakképzési fórum ( ) - Vállalkozói fórum ( ) - Paktumot együttműködési megállapodást egyeztető workshop ( ) - Paktum megállapodás aláírása, ICS alakuló ülés ( ) A stratégia-alkotás fontos lépéseként a jövőkép meghatározása is megtörtént. Fontos, hogy a közösség tagjainak egyet kell érteniük abban, hogy mik azok az értékek, célok és fejlesztési irányok, amelyekre a jövőt építik. A fejlesztési célok meghatározása érdekében felvázoltuk azt a jövőben elérni kívánt állapotot, mely a közösség értékrendjét tükrözi és számításba veszi a realitásokat. A jövőkép egy olyan vízió, amely az elképzelések szerint a térség munkaerőpiacára jellemző lesz 10 év múlva. A jövőkép célja, hogy lelkesítse a közösség tagjait, mindenki számára világossá tegye az erőfeszítések értelmét, megakadályozza, hogy a fejlesztések vaktában, akár egymásnak ellentmondva valósuljanak meg. Az előkészítés során meghatároztuk a helyi partnerekkel közösen a foglalkoztatási stratégia programjának szerkezetét (prioritások, intézkedések, megvalósítandó projektek) és augusztus 15-re elkészült a stratégia egyeztetési változata. A stratégia megvalósítása során a célokhoz való ragaszkodás mellett arra is törekedni kell, hogy a partnerség rugalmasan követni tudja a változásokat. A stratégia végrehajtása során a környezet nem marad változatlan, nap, mint nap új lehetőségekkel és problémákkal találhatja szembe magát a foglalkoztatási partnerség. A stratégiai célok segítenek abban, hogy a célokkal egy irányba mutató lehetőségeket felismerjék és megragadják, azokat a lehetőségeket pedig, amelyek csábítóak ugyan, de nem illenek bele az eredetileg kitűzött céljaink közé, könnyű szívvel elszalasszák. Gyakran lehet hallani különböző települések és szervezetek vezetőitől, hogy nem szeretnék elszalasztani a lehetőségeket, ezért minden elérhető pályázatot beadnak, még akkor is, ha nem számítanak arra, hogy mindegyiket megnyerik. Ne kövessék a példájukat! Elegendő munkát fektettünk a stratégia kidolgozásába, ragaszkodjanak hozzá, bízzunk megvalósításában, ne hagyják magukat letéríteni a megadott útról.. 5

6 A célok és a stratégiai programok megfogalmazásánál is ügyeltünk arra, hogy egyszerre ne akarjunk mindent megváltoztatni és olyan területeken tervezünk fejlesztéseket, ahol a paktum partnerség sikeresen fel tud lépni. A paktum nem csodafegyver, nem oldhat meg minden problémát. Erre sem eszköze sem kompetenciája sincs. Igyekezni kell mindig a partnerség és a célcsoportok számára legfontosabb területekre koncentrálni a végrehajtás során is. A gazdasági és foglalkoztatási stratégia jövőképe, céljai, prioritások és intézkedések szerkezete: Jövőkép Zalaegerszeg és térsége a régió egyik legdinamikusabban fejlődő kistérségévé válik. A foglalkoztatásban tovább növekszik a megerősödő, egymással intenzíven együttműködő hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások szerepe, de emellett a külföldi tulajdonú vállalatok is hosszú távon telepednek meg a térségben. A nemzetközi piaci láncokba bővülő számban lépnek be helyi kis- és középvállalkozások, akik tartósan képesek termékeiket és szolgáltatásaikat a hazai piacokon kívül is értékesíteni, de emellett a kistérségi és a hazai piacokon is erősítik pozícióikat. Az oktatási és munkaügyi intézményrendszer által a munkavállalásra sikeresen felkészített emberek megtalálják a számukra megfelelő munkahelyeket, és a munkavállalással megteremtik jólétük alapját. A kistérség foglalkoztatási szintje megközelíti az EU átlagot. A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek kihasználásával, a fejlődő mezőgazdaságnak, falusi turizmusnak, bővülő személyes szolgáltatásoknak és a megújuló energia szektor előretörésének köszönhetően a falvakban is tartós munkahelyek létesülnek. Ezáltal mérséklődik az ingázás, megerősödnek, autonómabbá válnak a helyi közösségek, csökken a települések és a kistérség külső gazdasági és energetikai függősége, kiszolgáltatottsága. A megyei jogú város és a környező települések egymással harmonikus gazdasági és társadalmi kapcsolatokkal rendelkeznek. A paktum partnerség segítségével több és minőségileg jobb munkahely jön létre, és a paktumban résztvevő szervezetek kihasználják az együttműködésben rejlő előnyöket. A partnerségi szemlélet áthatja az egész kistérség működését. A kistérség képessé válik szakképzett munkaerejét és diplomásait megtartani, amelynek alapja a vállalkozások részvételével hatékonyan és eredményesen működő képzési és szakképzési rendszer, vonzó és biztos megélhetést kínáló munkahelyek, továbbá az önkormányzatok és munkaadók részvételével működtetett letelepedést segítő támogatási rendszer. Átfogó cél: A belső természeti, emberi, gazdasági erőforrások hasznosítására építő autonómiára törekvő, fenntartható kistérségi gazdaság és társadalom megteremtése.. 6

7 Specifikus célok: - A foglalkoztatási szint növelése, a munkanélküliség csökkentése: - a hátrányos helyzetű rétegek bekapcsolása a munka világába, - a munkavállalást segítő szolgáltatások fejlesztése (pl. gyermek felügyelet, idősgondozás), - a másodlagos munkaerőpiac fejlesztése (pl. szociális földmunkaprogramokkal, térségi szervezésű közfoglalkoztatással), - a foglalkoztathatóság javítása gyakorlatorientált kompetencia képzésekkel, tréningekkel, - közérdekű önkéntes tevékenység ösztönzése, - a munkavállalók mentális felkészítése a sikeres munkavállalásra, - alternatív foglalkoztatási módok terjesztése (pl. távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás) - Munkahelyek megtartása és minőségi fejlesztése mellett fenntartható helyi és térségi munkahelyek teremtése: - megújuló energiák kihasználása, helyi termékekre alapuló piacok, illetve üzletek létrehozása, KKV-k erősítése, fejlesztése, erős, a termelők részvételével működő kereskedő szervezetek létrehozása, saját terménytároló kapacitással) - éves foglalkoztatást nyújtó foglalkoztatási lehetőségek felkutatása és kihasználása (elsősorban a helyi KKV-kra alapozva a feldolgozóiparban, továbbá az egészségügyi, szociális, turisztikai szolgáltatásokban, mezőgazdaságban, megújuló energia szektorban, a zöld munkahelyek területén) - munkahelyteremtő beruházások elősegítése a kistérségben - önfoglalkoztatási lehetőségek kihasználása, a vállalkozók képzése, tanácsadások nyújtása - a munkahelyek minőségének javítása (pl. munkavédelem, munkaegészségügy, munkaszervezetek fejlesztése) - a térség tőkevonzó képességének javítása (szakképzett munkaerő rendelkezésre bocsátásával) - gazdasági és pénzügyi szolgáltatások fejlesztése - támogató, szolgáltató, vállalkozóbarát civil szerveztek, hivatalok, önkormányzatok kialakítása - Képzés, szakképzés fejlesztése a foglalkoztatásért: - élethosszig tartó tanulás meghonosítása, ösztönzése, feltételeinek fejlesztése a kistérségben, tanuló kistérség kialakítása (szakképzésfelsőfokú végzés, felnőttképzés) - a vállalkozások, intézmények fejlődése, magas színvonalú működése érdekében a tágabb térség képzési, szakképzési kínálatának és munkaerő-piaci igényeinek összehangolása (a munkaadói igényeknek megfelelő képzési szerkezet kialakítása, a beiskolázásoknál elsődleges szempont legyen az igazolt munkaadói igény, helyi vállalkozások intenzívebb bevonása valósuljon meg a gyakorlati szakképzésbe) - tudatosan tervezett térségi pályaorientáció megvalósítása a paktumban résztvevő szervezetek együttműködésében (helyi munkaadók érdekeltségébe tartozó szakmákra és hiányszakmákra: pl. gyárlátogatások, munkahelyek szervezett megtekintése, szakmák bemutatása, gyakornoki, ösztöndíj rendszerek indítása) - a fiatalok számára életpályamodell kidolgozása (tanulás-munkaotthon), az elvándorlás csökkentése, szakképzett munkaerő,. 7

8 diplomások megtartása, illetve hazatérésük segítése (Hazavárunk program tartalmi továbbfejlesztésével és kistérségi kiterjesztésével) - a vállalkozók és alkalmazottaik felkészültségének, alkalmazkodóképességének és foglalkoztathatóságának, illetve az ezek eléréséhez szükséges kompetenciák növelése - keresletorientált felnőttképzési programok indítása (munkaügyi központok által támogatott programok, piaci képzések) - felzárkóztató képzések az alacsony végzettségűek számára, a népesség képzettségi szintjének növelése - Helyi foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása: - a paktum menedzsmentjének és szervezetének megerősítése, a szektorokon átívelő partnerségek fejlesztése, bizalomépítés - hazai és nemzetközi partnerségi hálózatokban való részvétel - a foglalkoztatáspolitikai célokra rendelkezésre álló belső és külső források egyesítése, a felhasználás összehangolása - a munkaerő-piaccal és a képzési lehetőségekkel kapcsolatos információk széleskörű elérhetőségének biztosítása - határon átnyúló együttműködések erősítése a célok megvalósítása érdekében foglalkoztatási célú civil szervezetek létrehozása, fejlesztése - a helyi foglalkoztatáspolitika szerepének erősítése, fontosságának tudatosítása az önkormányzatok működésében - a közép- és hosszú távra tervezés (üzleti, szervezeti, HR) ösztönzése a paktum résztvevői között - Munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenségek csökkentése: - Zalaegerszegtől távolabb lévő települések gazdasági-társadalmi felzárkóztatásának elősegítése - az ingázás feltételeinek javítása az egyéni és közösségi közlekedés fejlesztésével (közlekedési társaságok és paktum partnerek közötti koordináció, telekocsi rendszer, közösségi közlekedés koordinációja) - a munkanélküliek számára integrált szolgáltatások nyújtása szektorközi - együttműködéssel (képzési-mentális-életvezetésifoglalkoztatási) - mikrotérségi foglalkoztatási információs pontok kistérségi hálózatának továbbfejlesztése - kulcskompetenciák megszerzése. 8

9 1. prioritás: Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és programok fejlesztése 2. prioritás: Gazdasági és foglalkoztatási autonómia megteremtése 3. prioritás: Foglalkoztatási partnerség fejlesztés 1.1. Szakképzésfelnőttképzés-felsőfokú szakképzés-felsőoktatás és pályaorientáció (TISZK koordinációjában ÁFSZ- Kamara-RMK) rendszerének fejlesztése 1.2. Életpálya tervezés meghonosítása, munkatapasztalat szerzés segítése 2.1. Tudatos, partnerségben szervezett befektetésösztönzési és térség marketing tevékenység megvalósítása 2.2 Vállalkozási, munkaadói tanácsadás, hálózatfejlesztés 3.1. Foglalkoztatási paktum menedzsment szervezeti kapacitásainak fejlesztése 3.2. Irányító Csoport, tematikus munkacsoportok létrehozása és működtetése 1.3. Integrált munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztése 1.4. Munkavállalást segítő háttérszolgáltatások fejlesztése 2.3. Munkahely-teremtési 3.3. Térségen belüli akciók hálózatépítés-partnerségi kapacitásépítés, tudatosítás, térségen kívüli kapcsolatok fejlesztése, szakmapolitikai javaslatok megfogalmazása 2.4. Helyi termékek 3.4. Paktumban tevékenykedő előállításának ösztönzése, szervezetek fejlesztése helyi piacok és kistérségi termelő és értékesítési szervezet létrehozása, helyi szolgáltatások előnyben részesítése, egymásra találás 1.5. Munkahelyek minőségi fejlesztése 2.5. Cserekereskedelem ösztönzése a hátrányos helyzetűek bevonása érdekében 1.6. Foglalkoztatási programok megvalósítása a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációja érdekében. 9

10 Reális, megvalósítható stratégiát szerettünk volna kidolgozni, amely sikeréhez természetesen szükségesek lesznek megfelelő kormányzati intézkedések, de még inkább a helyiek akarata és kitartása. A fejlesztésekhez sok sikert és kitartást kívánok minden paktum partnernek és a paktum menedzsmentjének! Szombathely, augusztus 15. Hollósi Szabolcs ügyvezető igazgató BFH Európa Kft.. 10

11 2. Tervezési környezet A fejezet célja, hogy a kistérségi szinttől az EU-s szintig bezárólag mutassa be azokat a meghatározó dokumentumokat, amelyek a kistérségi gazdasági és foglalkoztatási stratégia számára iránymutatást adnak. Ily módon tudunk illeszkedni a kistérségben már elindult fejlesztésekhez, és hozzájárulni a régiós, hazai és EU-s célok megvalósulásához. A tervezés az alulról felfelé építkezés elvét követi, de fontos a tervezési környezet, a magasabb szintű célok és programok ismerete MALOM paktum együttműködési megállapodás A május 27-én, 111 szervezet által aláírt megállapodás a paktum alapdokumentuma. A partnerek általi aláírással jött létre hivatalosan a foglalkoztatási paktum. A stratégiai tervezési munka elsődleges kiindulópontját képezi a dokumentum. A megállapodás bevezetőjében megfogalmazódnak azok a közös érdekek, amelyek alapját képezik az együttműködésnek: - képzettségi szintje növekedése - a népesség, tehetségek, humánerőforrás megtartása - helyi vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége, helyi adóbevételek növekedése - a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési rendszer - érdemi párbeszéd és jól működő partnerség működése A tervezett eredmények között megjelenik a - egy gazdaságilag fejlődő és élhető, területi kiegyenlítésre törekvő kistérség kialakulása - a zalaegerszegi kistérség adottságaiban és emberkincsében rejlő lehetőségek kihasználása - az embert értéknek tekintő helyi foglalkoztatáspolitika megvalósítása - több, minőségileg jobb, a gazdaság igényeinek és az emberek készségeinek, képességeinek, tudásának megfelelő munkahely létrehozása A megállapodásban 5 fő cél fogalmazódik meg, amely jelen stratégia célrendszerét is meghatározza: 1. A foglalkoztatási szint növelése, a munkanélküliség csökkentése 2. Munkahelyek megtartása mellett helyi és térségi munkahelyek teremtése 3. Képzés, szakképzés a foglalkoztatásért 4. Helyi foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása 5. Munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenségek csökkentése. 11

12 Célcsoportok, akikre elsősorban irányulnak a beavatkozások: - helyi bejegyzésű és helyi érdekeltségű vállalkozások és munkaadók - munkanélküliek (regisztrált álláskeresők és nem regisztrált munkanélküliek, tartós munkanélküliek) - halmozottan hátrányos helyzetűek, roma lakosság - pályakezdők (kiemelten a diplomások) - megváltozott munkaképességűek - nők, GYED-ről/GYES-ről visszatérő nők, kisgyermekes családok - alacsony, vagy elavult képzettséggel rendelkező munkavállalók és munkanélküliek - 45 év feletti munkavállalók A megállapodás rögzíti a foglalkoztatási paktum szervezetrendszerét is. A Foglalkoztatási Fórum: A megfelelő szintű társadalmi bevonás, a demokratikus működés és a széles körű helyi nyilvánosság biztosítása érdekében a paktum aláírói Foglalkoztatási Fórumot működtetnek, amely a paktum parlamentjeként működik. A Fórum ülései nyitottak minden érdeklődő helyi lakos és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is. A Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal. Az Irányító Csoport: A fő felelős a paktumban foglaltak végrehajtásáért, a paktum motorja. Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai az alábbiak: - Zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulás képviselője (1 fő) - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város képviselője (1 fő) - Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltségének képviselője (1 fő) - települések képviselője (3 fő) - Kamarák képviselője (1 fő) - Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselője (1 fő) - helyi kis- és középvállalkozások képviselője (3 fő) - nagyvállalatok képviselője (1 fő) - foglalkoztatási célú civil szervezetek képviselője (2 fő) - képzőintézmények képviselői (2 fő) A május 27-én megtartott alakuló ülésen a tagok Magai Ágotát, Becsvölgye polgármesterét választották meg elnöknek, míg elnökhelyetteseknek Halász Gábort, Kiskutas polgármesterét és Kámán Jánost, a Pylon-94 Kft. ügyvezetőjét. A menedzsment szervezet a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n belül jön létre. Adminisztratív, koordinációs tevékenységet lát el az ICS iránymutatásai alapján.. 12

13 Finanszírozás: Az aláíró felek a célok megvalósítása érdekében egy olyan többcsatornás finanszírozási modell kialakítását indítják el, amely összehangolja és egyesíti a foglalkoztatáspolitikai célra rendelkezésre álló önkormányzati, vállalkozói és egyéb helyi forrásokat, a munkaügyi támogatási rendszer lehetőségeit, valamint minél nagyobb mértékű külső pályázati (hazai és európai uniós) és befektetői forrás megszerzésére törekszik. A finanszírozás részleteit a paktum munkatervében és költségvetésében határozzák meg. Időtáv: A szerződés határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél a másik felekhez intézett jognyilatkozattal 30 napos határidővel felmondhatja. Szerződő felek vállalták, hogy a megállapodás tartalmát évente felülvizsgálják, és szükség esetén kezdeményezik a módosítást, kiegészítést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja és Zalaegerszeg Kistérség Területfejlesztési Programja (2007) A Partnerség Konzorcium a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásából a régió 5 megyei jogú városára, 3 megyéjére és a régióra vonatkozóan készítette el a as időszakra szóló programokat. A cél az volt, hogy a finanszírozási forrásokhoz (II. NFT) illeszkedve határozza meg a kistérség céljait és a támogatások szempontrendszerét. A 2008-ban elkészült Zalaegerszeg Integrált Városfejlesztési Stratégiája is ezen dokumentumon alapszik, ezért azt külön nem elemeztük. A gazdasági és foglalkoztatási stratégia kidolgozásánál alapvető cél volt, hogy járuljunk hozzá a területfejlesztési program megvalósulásához. SWOT elemzés Belső tényezők Erősségek Gyengeségek változatos, tiszta természeti régión belül kevéssé kedvező földrajzi környezet fekvés vonzó turisztikai adottságok erős szuburbanizációs és térben eltérően egyidejű elnéptelenedési folyamatok fejlett nagytérségi és városi kistelepüléseken infrastrukturális alapinfrastruktúra rendszerek hiányosságok eredményes zalaegerszegi kistelepülések alulfinanszírozottsága, vagyongazdálkodás alapműködés túlzott terhei, kiszolgáltatottság fejlesztésre alkalmas saját területek térhasználati anomáliák (ipari parkok, felsőoktatás, turizmus) jó és fejlődő vasúti rossz közúti megközelíthetőség megközelíthetőség fejleszthető, hasznosítható repülőtér helyenként gyenge belső közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások szakképzett munkaerő jelenléte rugalmatlan, kis hatékonyságú középfokú szakképzési rendszer oktatás-, képzésfejlesztési készség felsőoktatási központ és alkalmazott k+f és megfogalmazott döntéshozói tevékenységek hiánya célok magas foglalkoztatottság, alacsony alacsony helyi foglalkoztatottság a. 13

14 munkanélküliség jelentős kis- és középvállalkozói szektor, jó vállalkozási készség multinacionális vállalatok (felvevőpiac, foglalkoztató) jelenléte erős gép, bútor és építőipar szakképzett mg-i feldolgozóipari munkaerő, infrastruktúra megléte geotermikus energia és biomassza kapacitások megléte egyedülálló egészségügyi szolgáltatások jelenléte korszerű sportlétesítmények, infrastrukturális háttér kistérség szintjén kkv-k tőkehiánya, alacsony fokú helyi együttműködések (klaszterek, szövetkezések) innovációhoz köthető, és magas hozzáadott értékű munkahelyek csekély aránya alacsony hozzáadott érték, feldolgozottság a mezőgazdaságban Kedvezőtlen agrárstruktúra, elavult mg-i technológiák magas energetikai kiszolgáltatottság (ár, ellátásbiztonság) elöregedő helyi társadalom kevés, és alacsony színvonalú szállásférőhely Külső tényezők Lehetőségek Veszélyek turisztikai érdeklődés növekedése, az munkaigényes iparágak elvándorlása ágazat helyi gazdasági súlyának erősödése infrastrukturális és humán felzárkózás a forráskoncentráció miatt kistelepülési nagyobb uniós források révén fejlesztések elmaradása, erősödő tőkebeáramlás, javuló kinyíló európai uniós munkaerőpiac regionális versenyképesség a miatt munkaerőhiány megközelíthetőség javulásával erősödő versenyképesség a KKV szektorban a klaszterek iránti érdeklődés növekedése révén megújuló energiaforrások elterjedése, erre épülő ipari és szolgáltatói piac fejlődése a zalaegerszegi felsőoktatás integrációja és erősödése, erősödő alkalmazott k+f révén magas hozzáadott értékű termelést igénylő befektetők megjelenése Graz Maribor Horvátország felé a határmenti együttműködések erősödése struktúra váltás a minőségi, speciális mezőgazdasági termékek felé az agrárkörnyezet gazdálkodási EU támogatások révén a régió városai közötti együttműködések erősítése, bekapcsolódás dinamikusan fejlődő térségek folyamataiba az élelmiszer feldolgozó ipar teljes leépülése, rögzülő termelői kiszolgáltatottság kistelepülési iskolák, szellemi közösségek, helyi kulturális élet ellehetetlenülése kistelepülések gazdasági, demográfiai, kulturális ellehetetlenülése, a kistérség kétpólusúvá válása, állandósuló kohéziós problémák közlekedési, energetikai és ipari környezetterhelés erősödésével életminőség romlása természeti adottságok felélése, az ökológiai rendszerek feldarabolódása, biodiverzitás csökkenése. 14

15 Jövőkép Zalaegerszeg és kistérsége az egészséges környezetével harmóniában élő, dinamikus gazdasággal, magas fokú autonómiával rendelkező térség, gazdag, megújulásra kész szellemi potenciállal, élő kultúrával és aktív közösségekkel, ahol az egyének jóléte, életminősége magas szintű. A jövőképen alapuló stratégiai célok alapvetően a térségben élők életminőségének jobbá tételére, illetve az elérhető legmagasabb szintű gazdasági és társadalmi autonómiára, mint az életminőség stabil biztosíthatásának feltétele megteremtésére törekednek. A jólét, az életminőség, magába foglalja az egyén egészségi, szociális, mentális és anyagi létét, és utal a közösség szintjén értelmezhető javak milyenségére. Ez utóbbiak közül kiemelkedően fontos a környezet minősége. Az autonómia a térség belső erőforrásaira való magas fokú építkezést jelenti, ami a legtöbb területen meg kívánja teremteni a stabil, fenntartható gazdaság alapjait, de nem jelenti az elzárkózásra, az elszigetelődésre való törekvést, jelenti viszont a gazdasági és ezen belül az energetikai függések minél inkább való csökkentését. A jövőkép meghatározásakor az életminőséget az alábbi fogalmak segítségével definiáljuk: EGÉSZSÉG PROSPERITÁS JÓLÉT MEGÚJULÁS IGAZSÁGOSSÁG Egészség: tágan értelmezve az egyén egészségét, a preventív tevékenységeket éppúgy a fogalomhoz kötjük, mint a környezet egészségét, a fenntarthatóságot. Prosperitás: a kifejezés az egyén szintjén és a város gazdaságára utalva is kifejezi a versenyképességet, a jövedelemtermelő-képességet, az innovációs készséget, a munkaerőpiac kiegyensúlyozottságát, az iparági diverzifikációt. Megújulás: a fogalommal azonosítjuk a közjavak, a közszolgáltatások, a közösségi szolgáltatások, illetve a városi infrastruktúra (utak, közművek, intézmények, város rehabilitáció) megújítását, a hosszú távú érdekeknek alárendelt térhasználati szabályozást. Igazságosság: a tényező az esélyegyenlőség követelményének érvényesülése mellett utal a szolidaritás eszméjéből következő szociális vívmányok kiteljesítésére.. 15

16 Zalaegerszeg és kistérsége fejlesztésének fő céljai, irányai KÖRNYET-EGÉSZSÉG PROSPERÁL Ó GAZDASÁG EGYÉNI JÓLÉT SZOLIDA -RITÁS ÉS KOHÉZIÓ FEJLETT INFRASTRUKTÚRA, KÖZSZOLGÁLTATÁS, IRÁNYÍTÁS A térség fejlesztésének elsődleges célja, hogy az itt élő lakosság életminősége, beleértve az életszínvonalat is emelkedjen, tehát az egyéni jólét magas szinten álljon. Ezt a fejlett, prosperáló gazdaság, a jól működő szociális szektor (mindazon területek, amit az ESZA támogat) az egészséges környezetállapot és az emberi egészség hatásaiként lehet elérni. Mindezek érdekében a közszféra, a hatáskörébe tartozó eszközökkel elsősorban ezek működésének feltételeit tudja megteremteni, amibe beleértendők úgy az alapés termelő infrastruktúra, mint a további szektorokat segítő, támogató közszolgáltatások és irányítás, továbbá az ösztönzés eszközrendszere. Az alábbi ábrán a program célrendszere, prioritás- és intézkedés struktúrája látható. A gazdasági és foglalkoztatási stratégiához legszorosabban a 3. és 4. prioritás kapcsolódik, de az 1. és 2. prioritáshoz is fontos kapcsolódási pontok vannak vállalkozásfejlesztési és munkahely-teremtési szempontból is.. 16

17 Intézkedések Átfogó cél TÁMOP / A belső természeti, emberi és kulturális erőforrások mozgósítására építő, az innovációra eszközével élő, a környezettel harmóniában levő gazdaság,és a gazdag kultúrájú megújuló közösségek fejlesztése. Specifik us célok Az életminőség emelésével a szerethető települések fejlesztése A megújulás stabil szellemi, energetikai, gazdasági és infrastrukturális feltételei megteremtése Prioritáso k 1. Megújuló településszerkezet és közszolgáltatások 2. Környezetminőség, egészségvédelem 3. Megújuló ember, megújuló közösség és kultúra 4. Megújuló gazdasági környezet és új energiák fejlesztése 5. Megújuló térségi arculat és európai kapcsolatok Települési közlekedési struktúra- és szolgáltatás fejlesztés Rehabilitáció a szerethetőbb és jobban hasznosítható településekért Közfeladat ellátások szolgáltatásokká fejlesztése Minőségi lakókörnyezet kialakítása Az együttélés akadályai lebontása esélyegyenlőség és párbeszéd Környezeti infrastruktúra felzárkóztatása az európában elvárható szinthez Energiatakarékosság, energiahatékonyság fejlesztése Települési és külterületi zöldfelület és természeti rendszerfejlesztés Környezeti oktatás, nevelés, tudatformálás, felvilágosítás Megújuló felsőoktatási központ, szakképzés és felnőttképzés fejlesztés Térségi foglalkoztatási, hazatérés és kútfő kezdeményezések Megújuló kulturális és közösségi élet, szellemi forrásközpont kialakítása Közoktatási feladatellátás javítása Megújuló energiaellátás, megerősödő Megújuló autonómia energia innovatív szellemi, szolgáltató tudásközpont Termelő infrastruktúra fejlesztése Külső és belső térségi és települési elérhetőség fejlesztése Eseményturizmus vonzerő, infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés Megújuló térségi arculat térségmarketing! Európai döntéshozói kapcsolatépíté s, Brüsszeli képviselet Közös testvérvárosi programok, projektek kidolgozása, megvalósítása Térségi egészségügyi és szociális szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése Gazdaság- és területfejlesztési, kulturális és foglalkoztatási szervezetfejlesztés K+F szellemi központok infrastrukturális, szellemi és szervezeti feltételei megteremtése. 17

18 Átfogó és specifikus célok Átfogó cél: A belső természeti, emberi és kulturális erőforrások mozgósítására építő, az innovációra eszközével élő, a környezettel harmóniában levő gazdaság, és a gazdag kultúrájú megújuló közösségek fejlesztése. A Zalaegerszegi kistérség települései, gazdasága és közösségei számára a magas életminőség tartós biztosítása a fő elérendő cél. Zalaegerszeg és a zalaegerszegi kistérség számára a cél a megújulás megvalósítása azon területeken, amelyek további fejlődésének belső motorjai lehetnek. A térség építeni tud a tiszta és ingergazdag környezetére, természeti erőforrásaira, magasan képzett szakmai hátterére, és az észak-zalai emberek kultúrájára, kezdeményező készségére. A térség számára a fő kitörési pontokat amint azt az átfogó cél is magában foglalja - a széleskörű szinergia hatásokkal járó, megújuló energiaforrásokra építő új iparág meghonosítása, a kulturális, természeti és sport adottságokra épülő komplex turisztikai kínálat fejlesztése, a gazdag, és a kezdeményező készséget erősítő közösségek megerősítése és a az oktatás, képzés, további fejlesztése nyújthatja. Az átfogó célt a térség két specifikus célon keresztül tervezi elérni: a) Az életminőség emelésével a szerethető települések fejlesztése b) A megújulás stabil szellemi, energetikai, gazdasági és infrastrukturális feltételei megteremtése Az operatív intézkedések, fejlesztési projektek 1. Megújuló településszerkezet és közszolgáltatások A gazdasági és foglalkoztatási stratégiához illeszkedő kezdeményezések: 1. Agglomerációs és városi tömegközlekedés fejlesztése. 2. Kistérségi szociális és közösségi tömegközlekedés fejlesztése. 2. Környezetminőség, egészségvédelem A gazdasági és foglalkoztatási stratégiához illeszkedő kezdeményezések: 1. Bölcsődei, gyermekfelügyeleti szolgáltatások fejlesztése. 3. Megújuló ember, megújuló közösség és kultúra A gazdasági és foglalkoztatási stratégiához illeszkedő kezdeményezések: 1. Felsőoktatás specifikus fejlesztése (meglévő képzés bővítése mechatronika, műszaki mérnök, egészség- és gyógyturizmus kari fejlesztések támogatása, idegenforgalmi menedzsment, település- és piaci marketing, szakok indítása, megújuló energetikus képzés indítása)

19 2. TISZK-re alapuló kereslet vezérelt szakképzésfejlesztés (szakmacsoportok számában és térségi hatásában való továbbfejlesztés, képzés feltételeinek alap- infrastruktúra fejlesztése, képzés feltételeinek eszközfejlesztése) 3. Térségi Foglalkoztatási paktum létrehozása a) Paktum szervezet és működtetés fejlesztés b) Eszközfejlesztés c) Kísérleti működtetés fejlesztése d) Térségi Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP) hálózat-fejlesztése e) Munkaerő kölcsönzési rendszer kialakítása 4. Térségi Hazatérés program (program monitoring, célcsoport követés megvalósítása, szolgáltatásfejlesztés, működtetés kistérségi kibővítése, kistérségi szintre való áthelyezése) 5. Közösségi és szociális gazdaság fejlesztése (hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának ösztönzése) A foglalkoztatási paktumhoz közvetlenül kapcsolódó zászlóshajós projekt bemutatása: Projekt/intézkedés leírása Cím Kapcsolódás regionális programhoz A projekt célja(i) A projekt leírása a A megvalósításért felelős szervezet, Zalaegerszeg Térségi Foglalkoztatási Paktum és Hazavárunk projekt A gazdaság fejlődését szolgáló humánerőforrás-fejlesztés regionális eszközrendszerének fejlesztése A zalaegerszegi kistérségben a foglalkoztatási problémák kezelése, a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a munkanélküliség csökkentése, összehangolt gazdaságfejlesztés és humánerőforrásfejlesztés megvalósítása. A kistérségi foglalkoztatási paktum szervezeti, jogi és infrastrukturális megalapozása, együttműködési keret-megállapodás létrehozása, a paktumot aláíró szervezetek közti kapcsolatok erősítése, közös akciók (rendezvények, stratégiaalkotás stb.) végrehajtása, a regionális munkaügyi szervezet kistérségi kapcsolatainak erősítése. 1. A paktum keret-megállapodás előkészítése, menedzsmentszervezet létrehozása 2. Projektmenedzsment 3. A foglalkoztatási paktum menedzsmentszervezetének működéséhez szükséges eszközbeszerzések lebonyolítása, a szervezeti és jogi háttér kialakítása 4. A kistérség integrált gazdasági és foglalkoztatási stratégiájának megalkotása, gazdasági és foglalkoztatási akcióterv kidolgozása 5. Kommunikációs, marketing tevékenységek, rendezvények 6. Paktum információs rendszer kialakítása 7. Szervezetfejlesztési tréningek 8. A paktum hazai és nemzetközi kapcsolatépítése 9. A Hazavárunk program megújítása, támogató rendszer kiépítése (hatásvizsgálatok, igényfelmérés, térségi munkaadók és felsőoktatási hallgatók közötti közvetítő szerep ellátása: gyakorlati, gyakornoki hely, szakdolgozati témák, projektek végrehajtása, ösztöndíj programok kidolgozása és egyeztetése stb.) Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 19

20 potenciális kedvezményezett Becsült költség Lehetséges forrás Várható gazdasági, társadalmi, környezeti hatások, eredmények Várható előnyök a magán befektetések számára A projekt kidolgozásának további lépései, feladatai 70 millió Ft TAMOP A projekt végrehajtása révén a zalaegerszegi kistérségben enyhülnek a foglalkoztatási problémák, a partnerség közös akciói révén bővülnek a foglalkoztatási lehetőségek, csökken a munkanélküliség, valamint térségi szinten összehangolt gazdaságfejlesztés és humánerőforrás-fejlesztés valósul meg. A zalaegerszegi kistérségi foglalkoztatási paktum létrehozásával - mivel párhuzamosan a nagykanizsai kistérségben is hasonló kezdeményezés indult - Zala megyében (Lenti kivételével) minden kistérségben működik paktum, így megteremtődik a lehetőség egy Zala Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozásának, amely további pozitív eredményeket hozhat a megye foglalkoztatási helyzetében. Részletes térségi munkaerő-piac és gazdasági helyzetfeltárás készül, kistérségi Integrált Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégia, valamint Gazdasági és Foglalkoztatási Akcióterv kerül kidolgozásra. Emellett a térségi foglalkoztatók számára az általuk keresett területekre könnyebben találnak szakembert, illetve jobban képzett munkatársak biztosíthatók Tájékoztató fórumok megtartsa, aláíró partnerek szervezése, együttműködési megállapodás aláírása, TAMOP pályázat elkészítése 4. Megújuló gazdasági környezet és új energiák fejlesztése A gazdasági és foglalkoztatási stratégiához illeszkedő kezdeményezések: 1. Megújuló energiaforrások hasznosítása stratégiai célú fejlesztése a. decentralizált távfűtési rendszerek fejlesztése (geotermikus energia, biomassza energia) b. közösségi megújuló energiaforrásra alapuló erőművi beruházások megvalósítása (max 5 MW/projekt biogáz, biomassza, geotermikus energia) c. szigetüzemű kisrendszerek létesítése, intézmény energetikai rendszerfejlesztés (szélerőgép, fotovillamos ellátás) d. energiaültetvények létesítése - térségi megújuló energiapotenciál növelése e. térségi biodiesel üzem létesítése f. lakások energiatakarékossági, autonóm energiaellátási alprogramja 2. Innovációs és technológia központ fejlesztés (Nagypáli Megújuló Energia Innovációs Centrum fejlesztése, Térségi megújuló energetika) 3. Ipari parkok, iparterületek a. Ságodi ipari park megújuló energia alapú energiaellátásának kiépítése b. Ságodi ipari park iparvágány kiépítése c. Keleti iparterületek infrastruktúra fejlesztése d. Ipari parkok felszíni csapadékvíz elvezetés megoldása e. Térségi inkubációs központok igény alapú fejlesztése 20

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM V 0.4 2014. AUGUSZTUS 1. Készítette: a forprojekt Kft és a Városfejlesztés Zrt 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1) A tervezési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben