A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT)"

Átírás

1 A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) KÉSZÜLT A MALOM FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉGBEN CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK TÁMOP /1 PÁLYÁZATI PROGRAM KERETÉBEN VALÓSUL MEG. Készítette: BFH Európa Kft augusztus

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TERVEZÉSI KÖRNYEZET MALOM PAKTUM EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS OPERATÍV PROGRAMJA ÉS ZALAEGERSZEG KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2007) REGIONÁLIS ÁTFOGÓ PROGRAM ÚMFT TÁMOP PROGRAM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV AZ EU 2020-AS STRATÉGIÁJA EU-S GAZDASÁGPOLITIKAI ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI IRÁNYMUTATÁSOK A MUNKAERŐ-PIACI HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA ALAPELVEK JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK MEGFOGALMAZÁSA, CÉLCSOPORTOK KIJELÖLÉSE PROGRAMOK, PRIORITÁSOK, INTÉZKEDÉSEK MEGFOGALMAZÁSA VÉGREHAJTANDÓ PROJEKTEKKEL prioritás: Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és programok fejlesztése prioritás: Gazdasági és foglalkoztatási autonómia megteremtése prioritás: Foglalkoztatási partnerség-fejlesztés A SZÜKSÉGES ÉS LEHETSÉGES FORRÁSOK FELTÁRÁSA (INDIKATÍV FORRÁSTÉRKÉP) HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK FENNTARTHATÓSÁG (KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI-FINANSZÍROZÁSI) ESÉLYEGYENLŐSÉG A VÉGREHAJTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉRTÉKELÉS, ELLENŐRZÉS, MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA MELLÉKLETEK

3 1. Vezetői összefoglaló A Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások című pályázati felhívásához (kódszám: TÁMOP / ). Miért MALOM Paktum? - a malom - mint főnév, egy olyan Zalára - és a kistérségre - is máig jellemző építmény, mely minden korban meghatározója volt a megélhetésnek. A malomba jártak dolgozni az emberek, a malomban őrölték meg a keservesen megtermelt, de az alapvető megélhetésüket biztosító búzát, melyből nemzeti ételünk a kenyér készül. A malomkerék körforgása az időt, az állandó mozgást, a kerék fogaskerekeinek összefonódása az egymáshoz tartozást, az együtt munkálkodást jelképezi. A vízimalom pedig arra az energiára épít, melyet a folyóinkból nyer. Ennek alapján elmondható, hogy a foglalkoztatási paktum egy olyan kezdeményezés melyben minden résztvevő "egy malomban őröl", a paktum szereplők tevékenysége olyan, mint a fogaskerekek egymásba fonódása, a paktum keret-megállapodást aláírók a "malomban dolgozók", és a paktum által ellátott feladatok, a paktum által megszerezhető források pedig "úgy kellenek a térségnek, mint egy falat kenyér". A malom, pedig a hovatartozásra, a zalaiságra, egy erős, az idők múlását kiálló építményre utalva, a kistérségben élők, munkálkodók, jövőt építők jelképes házára is utalhat. A malom egy mozaikszó is egyben, melynek jelentése: M-Munkaerőpiac A-Aránytalanságainak L-Lokális O-Operatív M-Megoldása A BFH Európa Kft-vel kötött vállalkozási szerződés célja a MALOM Foglalkoztatási Paktum című, TÁMOP / jelű pályázathoz kapcsolódóan szakmai szolgáltatások elvégzése, a paktum működésének megalapozása. A helyzetelemzési szakasz lezárását követően elkészült stratégia célja, hogy iránymutatást adjon a foglalkoztatás terén meghatározó szereplők részére Zalaegerszegi kistérség foglalkoztatási színvonalának növelése, annak az országos átlaghoz való közelítése, valamint az inaktivitás és a munkanélküliség mérséklése érdekében. A stratégia tartalmazza azokat a kitörési pontokat, amelyeket a Foglalkozatási Paktum aláírói közös célnak tekintenek, és amelyek megvalósításának segítése a paktum menedzsment szervezet feladata lesz. A stratégia elkészítésének módja: Az alulról való építkezés, kezdeményezési módszerrel történik. Megalapozzák az előkészítés során megvalósult fórumok, egyeztetések, megbeszélések, konferenciák, valamint a megvalósítási szakaszban lebonyolított helyi partnerségi szemináriumok és a munkaerő-piaci helyzetelemzés. A stratégia kialakítása során figyelembe vettük a paktum alapdokumentumát, az aláírt paktum együttműködési megállapodást is.. 3

4 A stratégia felépítése: 1. Vezetői összefoglaló 2. Tervezési környezet 3. A helyzetelemzés összefoglalója, SWOT elemzés 4. Stratégiai programok o Alapelvek o Jövőkép és célok (átfogó és specifikus) megfogalmazása o Programok, prioritások, intézkedések megfogalmazása végrehajtandó projektekkel 5. A szükséges és lehetséges források feltárása (indikatív forrástérkép) 6. Horizontális szempontok 7. A végrehajtás intézményrendszere 8. Értékelés, ellenőrzés, monitoring rendszer kialakítása 9. Mellékletek A stratégia a gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás növelésére irányul. Tartalmazza a helyzetelemzésen alapuló átfogó és specifikus célokat, prioritásokat, intézkedéseket; a fejlesztésekhez szükséges lehetséges források felmérését, indikatív forrástérképet; a monitoring és értékelési rendszerét, folyamatát. Valamint a horizontális esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok figyelembevételével készül és összhangban áll a hazai és uniós szinten meghatározott célkitűzésekkel és fejlesztési irányokkal. A stratégia elkészítésénél kiemelkedő szempont az ÚMFT átfogó céljaihoz való illeszkedés. A projekt céljai összhangban vannak a két átfogó célkitűzéssel: A foglalkoztatás bővítése A tartós növekedés feltételeinek megteremtése A foglalkoztatás bővítése terén: A kereslet kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakítása A munkaerő-kínálat növelése: az egyén foglalkoztathatóságának javítása A munkaerő-kereslet bővítése: munkahelyteremtés, mely célkitűzésekre a projekt hosszú távon hatással bír. A kidolgozás ütemezése: Gazdasági és foglalkoztatási stratégia: május augusztus 15. Foglalkoztatási Akcióterv kidolgozása: legkésőbb november 30-ig. A foglalkoztatási akcióterv (2 szakaszban): Az elkészítendő foglalkoztatási akcióterv az elfogadott paktum megállapodásra, a foglalkoztatási stratégiára alapuló ütemtervvel, humánerőforrás-tervvel, valamint költségvetéssel rendelkező intézkedéssorozat, amely tartalmazza a végrehajtandó projekteket is. 3 éves időtartamra kell kidolgozni ( ), de folyamatos monitoring és az időközi értékelések végzése is szükséges. A stratégia megvalósítását sikeres foglalkoztatási akciótervek sorozatával lehet elérni.. 4

5 A kidolgozás ütemezése: Foglalkoztatási Akcióterv kidolgozása: legkésőbb november 30-ig. Az eddigi projektvégrehajtás során megvalósult előkészítő lépések az alábbiak voltak, amelyekkel a paktum menedzsmenttel együttműködésben biztosítottuk a szereplők bevonását, az alulról építkező tervezést: - Sajtótájékoztató ( ) - Szakmai nyitórendezvény ( ) - Helyzetelemző rendezvény ( ) - Szakképzési fórum ( ) - Vállalkozói fórum ( ) - Paktumot együttműködési megállapodást egyeztető workshop ( ) - Paktum megállapodás aláírása, ICS alakuló ülés ( ) A stratégia-alkotás fontos lépéseként a jövőkép meghatározása is megtörtént. Fontos, hogy a közösség tagjainak egyet kell érteniük abban, hogy mik azok az értékek, célok és fejlesztési irányok, amelyekre a jövőt építik. A fejlesztési célok meghatározása érdekében felvázoltuk azt a jövőben elérni kívánt állapotot, mely a közösség értékrendjét tükrözi és számításba veszi a realitásokat. A jövőkép egy olyan vízió, amely az elképzelések szerint a térség munkaerőpiacára jellemző lesz 10 év múlva. A jövőkép célja, hogy lelkesítse a közösség tagjait, mindenki számára világossá tegye az erőfeszítések értelmét, megakadályozza, hogy a fejlesztések vaktában, akár egymásnak ellentmondva valósuljanak meg. Az előkészítés során meghatároztuk a helyi partnerekkel közösen a foglalkoztatási stratégia programjának szerkezetét (prioritások, intézkedések, megvalósítandó projektek) és augusztus 15-re elkészült a stratégia egyeztetési változata. A stratégia megvalósítása során a célokhoz való ragaszkodás mellett arra is törekedni kell, hogy a partnerség rugalmasan követni tudja a változásokat. A stratégia végrehajtása során a környezet nem marad változatlan, nap, mint nap új lehetőségekkel és problémákkal találhatja szembe magát a foglalkoztatási partnerség. A stratégiai célok segítenek abban, hogy a célokkal egy irányba mutató lehetőségeket felismerjék és megragadják, azokat a lehetőségeket pedig, amelyek csábítóak ugyan, de nem illenek bele az eredetileg kitűzött céljaink közé, könnyű szívvel elszalasszák. Gyakran lehet hallani különböző települések és szervezetek vezetőitől, hogy nem szeretnék elszalasztani a lehetőségeket, ezért minden elérhető pályázatot beadnak, még akkor is, ha nem számítanak arra, hogy mindegyiket megnyerik. Ne kövessék a példájukat! Elegendő munkát fektettünk a stratégia kidolgozásába, ragaszkodjanak hozzá, bízzunk megvalósításában, ne hagyják magukat letéríteni a megadott útról.. 5

6 A célok és a stratégiai programok megfogalmazásánál is ügyeltünk arra, hogy egyszerre ne akarjunk mindent megváltoztatni és olyan területeken tervezünk fejlesztéseket, ahol a paktum partnerség sikeresen fel tud lépni. A paktum nem csodafegyver, nem oldhat meg minden problémát. Erre sem eszköze sem kompetenciája sincs. Igyekezni kell mindig a partnerség és a célcsoportok számára legfontosabb területekre koncentrálni a végrehajtás során is. A gazdasági és foglalkoztatási stratégia jövőképe, céljai, prioritások és intézkedések szerkezete: Jövőkép Zalaegerszeg és térsége a régió egyik legdinamikusabban fejlődő kistérségévé válik. A foglalkoztatásban tovább növekszik a megerősödő, egymással intenzíven együttműködő hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások szerepe, de emellett a külföldi tulajdonú vállalatok is hosszú távon telepednek meg a térségben. A nemzetközi piaci láncokba bővülő számban lépnek be helyi kis- és középvállalkozások, akik tartósan képesek termékeiket és szolgáltatásaikat a hazai piacokon kívül is értékesíteni, de emellett a kistérségi és a hazai piacokon is erősítik pozícióikat. Az oktatási és munkaügyi intézményrendszer által a munkavállalásra sikeresen felkészített emberek megtalálják a számukra megfelelő munkahelyeket, és a munkavállalással megteremtik jólétük alapját. A kistérség foglalkoztatási szintje megközelíti az EU átlagot. A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek kihasználásával, a fejlődő mezőgazdaságnak, falusi turizmusnak, bővülő személyes szolgáltatásoknak és a megújuló energia szektor előretörésének köszönhetően a falvakban is tartós munkahelyek létesülnek. Ezáltal mérséklődik az ingázás, megerősödnek, autonómabbá válnak a helyi közösségek, csökken a települések és a kistérség külső gazdasági és energetikai függősége, kiszolgáltatottsága. A megyei jogú város és a környező települések egymással harmonikus gazdasági és társadalmi kapcsolatokkal rendelkeznek. A paktum partnerség segítségével több és minőségileg jobb munkahely jön létre, és a paktumban résztvevő szervezetek kihasználják az együttműködésben rejlő előnyöket. A partnerségi szemlélet áthatja az egész kistérség működését. A kistérség képessé válik szakképzett munkaerejét és diplomásait megtartani, amelynek alapja a vállalkozások részvételével hatékonyan és eredményesen működő képzési és szakképzési rendszer, vonzó és biztos megélhetést kínáló munkahelyek, továbbá az önkormányzatok és munkaadók részvételével működtetett letelepedést segítő támogatási rendszer. Átfogó cél: A belső természeti, emberi, gazdasági erőforrások hasznosítására építő autonómiára törekvő, fenntartható kistérségi gazdaság és társadalom megteremtése.. 6

7 Specifikus célok: - A foglalkoztatási szint növelése, a munkanélküliség csökkentése: - a hátrányos helyzetű rétegek bekapcsolása a munka világába, - a munkavállalást segítő szolgáltatások fejlesztése (pl. gyermek felügyelet, idősgondozás), - a másodlagos munkaerőpiac fejlesztése (pl. szociális földmunkaprogramokkal, térségi szervezésű közfoglalkoztatással), - a foglalkoztathatóság javítása gyakorlatorientált kompetencia képzésekkel, tréningekkel, - közérdekű önkéntes tevékenység ösztönzése, - a munkavállalók mentális felkészítése a sikeres munkavállalásra, - alternatív foglalkoztatási módok terjesztése (pl. távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás) - Munkahelyek megtartása és minőségi fejlesztése mellett fenntartható helyi és térségi munkahelyek teremtése: - megújuló energiák kihasználása, helyi termékekre alapuló piacok, illetve üzletek létrehozása, KKV-k erősítése, fejlesztése, erős, a termelők részvételével működő kereskedő szervezetek létrehozása, saját terménytároló kapacitással) - éves foglalkoztatást nyújtó foglalkoztatási lehetőségek felkutatása és kihasználása (elsősorban a helyi KKV-kra alapozva a feldolgozóiparban, továbbá az egészségügyi, szociális, turisztikai szolgáltatásokban, mezőgazdaságban, megújuló energia szektorban, a zöld munkahelyek területén) - munkahelyteremtő beruházások elősegítése a kistérségben - önfoglalkoztatási lehetőségek kihasználása, a vállalkozók képzése, tanácsadások nyújtása - a munkahelyek minőségének javítása (pl. munkavédelem, munkaegészségügy, munkaszervezetek fejlesztése) - a térség tőkevonzó képességének javítása (szakképzett munkaerő rendelkezésre bocsátásával) - gazdasági és pénzügyi szolgáltatások fejlesztése - támogató, szolgáltató, vállalkozóbarát civil szerveztek, hivatalok, önkormányzatok kialakítása - Képzés, szakképzés fejlesztése a foglalkoztatásért: - élethosszig tartó tanulás meghonosítása, ösztönzése, feltételeinek fejlesztése a kistérségben, tanuló kistérség kialakítása (szakképzésfelsőfokú végzés, felnőttképzés) - a vállalkozások, intézmények fejlődése, magas színvonalú működése érdekében a tágabb térség képzési, szakképzési kínálatának és munkaerő-piaci igényeinek összehangolása (a munkaadói igényeknek megfelelő képzési szerkezet kialakítása, a beiskolázásoknál elsődleges szempont legyen az igazolt munkaadói igény, helyi vállalkozások intenzívebb bevonása valósuljon meg a gyakorlati szakképzésbe) - tudatosan tervezett térségi pályaorientáció megvalósítása a paktumban résztvevő szervezetek együttműködésében (helyi munkaadók érdekeltségébe tartozó szakmákra és hiányszakmákra: pl. gyárlátogatások, munkahelyek szervezett megtekintése, szakmák bemutatása, gyakornoki, ösztöndíj rendszerek indítása) - a fiatalok számára életpályamodell kidolgozása (tanulás-munkaotthon), az elvándorlás csökkentése, szakképzett munkaerő,. 7

8 diplomások megtartása, illetve hazatérésük segítése (Hazavárunk program tartalmi továbbfejlesztésével és kistérségi kiterjesztésével) - a vállalkozók és alkalmazottaik felkészültségének, alkalmazkodóképességének és foglalkoztathatóságának, illetve az ezek eléréséhez szükséges kompetenciák növelése - keresletorientált felnőttképzési programok indítása (munkaügyi központok által támogatott programok, piaci képzések) - felzárkóztató képzések az alacsony végzettségűek számára, a népesség képzettségi szintjének növelése - Helyi foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása: - a paktum menedzsmentjének és szervezetének megerősítése, a szektorokon átívelő partnerségek fejlesztése, bizalomépítés - hazai és nemzetközi partnerségi hálózatokban való részvétel - a foglalkoztatáspolitikai célokra rendelkezésre álló belső és külső források egyesítése, a felhasználás összehangolása - a munkaerő-piaccal és a képzési lehetőségekkel kapcsolatos információk széleskörű elérhetőségének biztosítása - határon átnyúló együttműködések erősítése a célok megvalósítása érdekében foglalkoztatási célú civil szervezetek létrehozása, fejlesztése - a helyi foglalkoztatáspolitika szerepének erősítése, fontosságának tudatosítása az önkormányzatok működésében - a közép- és hosszú távra tervezés (üzleti, szervezeti, HR) ösztönzése a paktum résztvevői között - Munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenségek csökkentése: - Zalaegerszegtől távolabb lévő települések gazdasági-társadalmi felzárkóztatásának elősegítése - az ingázás feltételeinek javítása az egyéni és közösségi közlekedés fejlesztésével (közlekedési társaságok és paktum partnerek közötti koordináció, telekocsi rendszer, közösségi közlekedés koordinációja) - a munkanélküliek számára integrált szolgáltatások nyújtása szektorközi - együttműködéssel (képzési-mentális-életvezetésifoglalkoztatási) - mikrotérségi foglalkoztatási információs pontok kistérségi hálózatának továbbfejlesztése - kulcskompetenciák megszerzése. 8

9 1. prioritás: Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és programok fejlesztése 2. prioritás: Gazdasági és foglalkoztatási autonómia megteremtése 3. prioritás: Foglalkoztatási partnerség fejlesztés 1.1. Szakképzésfelnőttképzés-felsőfokú szakképzés-felsőoktatás és pályaorientáció (TISZK koordinációjában ÁFSZ- Kamara-RMK) rendszerének fejlesztése 1.2. Életpálya tervezés meghonosítása, munkatapasztalat szerzés segítése 2.1. Tudatos, partnerségben szervezett befektetésösztönzési és térség marketing tevékenység megvalósítása 2.2 Vállalkozási, munkaadói tanácsadás, hálózatfejlesztés 3.1. Foglalkoztatási paktum menedzsment szervezeti kapacitásainak fejlesztése 3.2. Irányító Csoport, tematikus munkacsoportok létrehozása és működtetése 1.3. Integrált munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztése 1.4. Munkavállalást segítő háttérszolgáltatások fejlesztése 2.3. Munkahely-teremtési 3.3. Térségen belüli akciók hálózatépítés-partnerségi kapacitásépítés, tudatosítás, térségen kívüli kapcsolatok fejlesztése, szakmapolitikai javaslatok megfogalmazása 2.4. Helyi termékek 3.4. Paktumban tevékenykedő előállításának ösztönzése, szervezetek fejlesztése helyi piacok és kistérségi termelő és értékesítési szervezet létrehozása, helyi szolgáltatások előnyben részesítése, egymásra találás 1.5. Munkahelyek minőségi fejlesztése 2.5. Cserekereskedelem ösztönzése a hátrányos helyzetűek bevonása érdekében 1.6. Foglalkoztatási programok megvalósítása a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációja érdekében. 9

10 Reális, megvalósítható stratégiát szerettünk volna kidolgozni, amely sikeréhez természetesen szükségesek lesznek megfelelő kormányzati intézkedések, de még inkább a helyiek akarata és kitartása. A fejlesztésekhez sok sikert és kitartást kívánok minden paktum partnernek és a paktum menedzsmentjének! Szombathely, augusztus 15. Hollósi Szabolcs ügyvezető igazgató BFH Európa Kft.. 10

11 2. Tervezési környezet A fejezet célja, hogy a kistérségi szinttől az EU-s szintig bezárólag mutassa be azokat a meghatározó dokumentumokat, amelyek a kistérségi gazdasági és foglalkoztatási stratégia számára iránymutatást adnak. Ily módon tudunk illeszkedni a kistérségben már elindult fejlesztésekhez, és hozzájárulni a régiós, hazai és EU-s célok megvalósulásához. A tervezés az alulról felfelé építkezés elvét követi, de fontos a tervezési környezet, a magasabb szintű célok és programok ismerete MALOM paktum együttműködési megállapodás A május 27-én, 111 szervezet által aláírt megállapodás a paktum alapdokumentuma. A partnerek általi aláírással jött létre hivatalosan a foglalkoztatási paktum. A stratégiai tervezési munka elsődleges kiindulópontját képezi a dokumentum. A megállapodás bevezetőjében megfogalmazódnak azok a közös érdekek, amelyek alapját képezik az együttműködésnek: - képzettségi szintje növekedése - a népesség, tehetségek, humánerőforrás megtartása - helyi vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége, helyi adóbevételek növekedése - a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési rendszer - érdemi párbeszéd és jól működő partnerség működése A tervezett eredmények között megjelenik a - egy gazdaságilag fejlődő és élhető, területi kiegyenlítésre törekvő kistérség kialakulása - a zalaegerszegi kistérség adottságaiban és emberkincsében rejlő lehetőségek kihasználása - az embert értéknek tekintő helyi foglalkoztatáspolitika megvalósítása - több, minőségileg jobb, a gazdaság igényeinek és az emberek készségeinek, képességeinek, tudásának megfelelő munkahely létrehozása A megállapodásban 5 fő cél fogalmazódik meg, amely jelen stratégia célrendszerét is meghatározza: 1. A foglalkoztatási szint növelése, a munkanélküliség csökkentése 2. Munkahelyek megtartása mellett helyi és térségi munkahelyek teremtése 3. Képzés, szakképzés a foglalkoztatásért 4. Helyi foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása 5. Munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenségek csökkentése. 11

12 Célcsoportok, akikre elsősorban irányulnak a beavatkozások: - helyi bejegyzésű és helyi érdekeltségű vállalkozások és munkaadók - munkanélküliek (regisztrált álláskeresők és nem regisztrált munkanélküliek, tartós munkanélküliek) - halmozottan hátrányos helyzetűek, roma lakosság - pályakezdők (kiemelten a diplomások) - megváltozott munkaképességűek - nők, GYED-ről/GYES-ről visszatérő nők, kisgyermekes családok - alacsony, vagy elavult képzettséggel rendelkező munkavállalók és munkanélküliek - 45 év feletti munkavállalók A megállapodás rögzíti a foglalkoztatási paktum szervezetrendszerét is. A Foglalkoztatási Fórum: A megfelelő szintű társadalmi bevonás, a demokratikus működés és a széles körű helyi nyilvánosság biztosítása érdekében a paktum aláírói Foglalkoztatási Fórumot működtetnek, amely a paktum parlamentjeként működik. A Fórum ülései nyitottak minden érdeklődő helyi lakos és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is. A Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal. Az Irányító Csoport: A fő felelős a paktumban foglaltak végrehajtásáért, a paktum motorja. Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai az alábbiak: - Zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulás képviselője (1 fő) - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város képviselője (1 fő) - Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltségének képviselője (1 fő) - települések képviselője (3 fő) - Kamarák képviselője (1 fő) - Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselője (1 fő) - helyi kis- és középvállalkozások képviselője (3 fő) - nagyvállalatok képviselője (1 fő) - foglalkoztatási célú civil szervezetek képviselője (2 fő) - képzőintézmények képviselői (2 fő) A május 27-én megtartott alakuló ülésen a tagok Magai Ágotát, Becsvölgye polgármesterét választották meg elnöknek, míg elnökhelyetteseknek Halász Gábort, Kiskutas polgármesterét és Kámán Jánost, a Pylon-94 Kft. ügyvezetőjét. A menedzsment szervezet a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n belül jön létre. Adminisztratív, koordinációs tevékenységet lát el az ICS iránymutatásai alapján.. 12

13 Finanszírozás: Az aláíró felek a célok megvalósítása érdekében egy olyan többcsatornás finanszírozási modell kialakítását indítják el, amely összehangolja és egyesíti a foglalkoztatáspolitikai célra rendelkezésre álló önkormányzati, vállalkozói és egyéb helyi forrásokat, a munkaügyi támogatási rendszer lehetőségeit, valamint minél nagyobb mértékű külső pályázati (hazai és európai uniós) és befektetői forrás megszerzésére törekszik. A finanszírozás részleteit a paktum munkatervében és költségvetésében határozzák meg. Időtáv: A szerződés határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél a másik felekhez intézett jognyilatkozattal 30 napos határidővel felmondhatja. Szerződő felek vállalták, hogy a megállapodás tartalmát évente felülvizsgálják, és szükség esetén kezdeményezik a módosítást, kiegészítést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja és Zalaegerszeg Kistérség Területfejlesztési Programja (2007) A Partnerség Konzorcium a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásából a régió 5 megyei jogú városára, 3 megyéjére és a régióra vonatkozóan készítette el a as időszakra szóló programokat. A cél az volt, hogy a finanszírozási forrásokhoz (II. NFT) illeszkedve határozza meg a kistérség céljait és a támogatások szempontrendszerét. A 2008-ban elkészült Zalaegerszeg Integrált Városfejlesztési Stratégiája is ezen dokumentumon alapszik, ezért azt külön nem elemeztük. A gazdasági és foglalkoztatási stratégia kidolgozásánál alapvető cél volt, hogy járuljunk hozzá a területfejlesztési program megvalósulásához. SWOT elemzés Belső tényezők Erősségek Gyengeségek változatos, tiszta természeti régión belül kevéssé kedvező földrajzi környezet fekvés vonzó turisztikai adottságok erős szuburbanizációs és térben eltérően egyidejű elnéptelenedési folyamatok fejlett nagytérségi és városi kistelepüléseken infrastrukturális alapinfrastruktúra rendszerek hiányosságok eredményes zalaegerszegi kistelepülések alulfinanszírozottsága, vagyongazdálkodás alapműködés túlzott terhei, kiszolgáltatottság fejlesztésre alkalmas saját területek térhasználati anomáliák (ipari parkok, felsőoktatás, turizmus) jó és fejlődő vasúti rossz közúti megközelíthetőség megközelíthetőség fejleszthető, hasznosítható repülőtér helyenként gyenge belső közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások szakképzett munkaerő jelenléte rugalmatlan, kis hatékonyságú középfokú szakképzési rendszer oktatás-, képzésfejlesztési készség felsőoktatási központ és alkalmazott k+f és megfogalmazott döntéshozói tevékenységek hiánya célok magas foglalkoztatottság, alacsony alacsony helyi foglalkoztatottság a. 13

14 munkanélküliség jelentős kis- és középvállalkozói szektor, jó vállalkozási készség multinacionális vállalatok (felvevőpiac, foglalkoztató) jelenléte erős gép, bútor és építőipar szakképzett mg-i feldolgozóipari munkaerő, infrastruktúra megléte geotermikus energia és biomassza kapacitások megléte egyedülálló egészségügyi szolgáltatások jelenléte korszerű sportlétesítmények, infrastrukturális háttér kistérség szintjén kkv-k tőkehiánya, alacsony fokú helyi együttműködések (klaszterek, szövetkezések) innovációhoz köthető, és magas hozzáadott értékű munkahelyek csekély aránya alacsony hozzáadott érték, feldolgozottság a mezőgazdaságban Kedvezőtlen agrárstruktúra, elavult mg-i technológiák magas energetikai kiszolgáltatottság (ár, ellátásbiztonság) elöregedő helyi társadalom kevés, és alacsony színvonalú szállásférőhely Külső tényezők Lehetőségek Veszélyek turisztikai érdeklődés növekedése, az munkaigényes iparágak elvándorlása ágazat helyi gazdasági súlyának erősödése infrastrukturális és humán felzárkózás a forráskoncentráció miatt kistelepülési nagyobb uniós források révén fejlesztések elmaradása, erősödő tőkebeáramlás, javuló kinyíló európai uniós munkaerőpiac regionális versenyképesség a miatt munkaerőhiány megközelíthetőség javulásával erősödő versenyképesség a KKV szektorban a klaszterek iránti érdeklődés növekedése révén megújuló energiaforrások elterjedése, erre épülő ipari és szolgáltatói piac fejlődése a zalaegerszegi felsőoktatás integrációja és erősödése, erősödő alkalmazott k+f révén magas hozzáadott értékű termelést igénylő befektetők megjelenése Graz Maribor Horvátország felé a határmenti együttműködések erősödése struktúra váltás a minőségi, speciális mezőgazdasági termékek felé az agrárkörnyezet gazdálkodási EU támogatások révén a régió városai közötti együttműködések erősítése, bekapcsolódás dinamikusan fejlődő térségek folyamataiba az élelmiszer feldolgozó ipar teljes leépülése, rögzülő termelői kiszolgáltatottság kistelepülési iskolák, szellemi közösségek, helyi kulturális élet ellehetetlenülése kistelepülések gazdasági, demográfiai, kulturális ellehetetlenülése, a kistérség kétpólusúvá válása, állandósuló kohéziós problémák közlekedési, energetikai és ipari környezetterhelés erősödésével életminőség romlása természeti adottságok felélése, az ökológiai rendszerek feldarabolódása, biodiverzitás csökkenése. 14

15 Jövőkép Zalaegerszeg és kistérsége az egészséges környezetével harmóniában élő, dinamikus gazdasággal, magas fokú autonómiával rendelkező térség, gazdag, megújulásra kész szellemi potenciállal, élő kultúrával és aktív közösségekkel, ahol az egyének jóléte, életminősége magas szintű. A jövőképen alapuló stratégiai célok alapvetően a térségben élők életminőségének jobbá tételére, illetve az elérhető legmagasabb szintű gazdasági és társadalmi autonómiára, mint az életminőség stabil biztosíthatásának feltétele megteremtésére törekednek. A jólét, az életminőség, magába foglalja az egyén egészségi, szociális, mentális és anyagi létét, és utal a közösség szintjén értelmezhető javak milyenségére. Ez utóbbiak közül kiemelkedően fontos a környezet minősége. Az autonómia a térség belső erőforrásaira való magas fokú építkezést jelenti, ami a legtöbb területen meg kívánja teremteni a stabil, fenntartható gazdaság alapjait, de nem jelenti az elzárkózásra, az elszigetelődésre való törekvést, jelenti viszont a gazdasági és ezen belül az energetikai függések minél inkább való csökkentését. A jövőkép meghatározásakor az életminőséget az alábbi fogalmak segítségével definiáljuk: EGÉSZSÉG PROSPERITÁS JÓLÉT MEGÚJULÁS IGAZSÁGOSSÁG Egészség: tágan értelmezve az egyén egészségét, a preventív tevékenységeket éppúgy a fogalomhoz kötjük, mint a környezet egészségét, a fenntarthatóságot. Prosperitás: a kifejezés az egyén szintjén és a város gazdaságára utalva is kifejezi a versenyképességet, a jövedelemtermelő-képességet, az innovációs készséget, a munkaerőpiac kiegyensúlyozottságát, az iparági diverzifikációt. Megújulás: a fogalommal azonosítjuk a közjavak, a közszolgáltatások, a közösségi szolgáltatások, illetve a városi infrastruktúra (utak, közművek, intézmények, város rehabilitáció) megújítását, a hosszú távú érdekeknek alárendelt térhasználati szabályozást. Igazságosság: a tényező az esélyegyenlőség követelményének érvényesülése mellett utal a szolidaritás eszméjéből következő szociális vívmányok kiteljesítésére.. 15

16 Zalaegerszeg és kistérsége fejlesztésének fő céljai, irányai KÖRNYET-EGÉSZSÉG PROSPERÁL Ó GAZDASÁG EGYÉNI JÓLÉT SZOLIDA -RITÁS ÉS KOHÉZIÓ FEJLETT INFRASTRUKTÚRA, KÖZSZOLGÁLTATÁS, IRÁNYÍTÁS A térség fejlesztésének elsődleges célja, hogy az itt élő lakosság életminősége, beleértve az életszínvonalat is emelkedjen, tehát az egyéni jólét magas szinten álljon. Ezt a fejlett, prosperáló gazdaság, a jól működő szociális szektor (mindazon területek, amit az ESZA támogat) az egészséges környezetállapot és az emberi egészség hatásaiként lehet elérni. Mindezek érdekében a közszféra, a hatáskörébe tartozó eszközökkel elsősorban ezek működésének feltételeit tudja megteremteni, amibe beleértendők úgy az alapés termelő infrastruktúra, mint a további szektorokat segítő, támogató közszolgáltatások és irányítás, továbbá az ösztönzés eszközrendszere. Az alábbi ábrán a program célrendszere, prioritás- és intézkedés struktúrája látható. A gazdasági és foglalkoztatási stratégiához legszorosabban a 3. és 4. prioritás kapcsolódik, de az 1. és 2. prioritáshoz is fontos kapcsolódási pontok vannak vállalkozásfejlesztési és munkahely-teremtési szempontból is.. 16

17 Intézkedések Átfogó cél TÁMOP / A belső természeti, emberi és kulturális erőforrások mozgósítására építő, az innovációra eszközével élő, a környezettel harmóniában levő gazdaság,és a gazdag kultúrájú megújuló közösségek fejlesztése. Specifik us célok Az életminőség emelésével a szerethető települések fejlesztése A megújulás stabil szellemi, energetikai, gazdasági és infrastrukturális feltételei megteremtése Prioritáso k 1. Megújuló településszerkezet és közszolgáltatások 2. Környezetminőség, egészségvédelem 3. Megújuló ember, megújuló közösség és kultúra 4. Megújuló gazdasági környezet és új energiák fejlesztése 5. Megújuló térségi arculat és európai kapcsolatok Települési közlekedési struktúra- és szolgáltatás fejlesztés Rehabilitáció a szerethetőbb és jobban hasznosítható településekért Közfeladat ellátások szolgáltatásokká fejlesztése Minőségi lakókörnyezet kialakítása Az együttélés akadályai lebontása esélyegyenlőség és párbeszéd Környezeti infrastruktúra felzárkóztatása az európában elvárható szinthez Energiatakarékosság, energiahatékonyság fejlesztése Települési és külterületi zöldfelület és természeti rendszerfejlesztés Környezeti oktatás, nevelés, tudatformálás, felvilágosítás Megújuló felsőoktatási központ, szakképzés és felnőttképzés fejlesztés Térségi foglalkoztatási, hazatérés és kútfő kezdeményezések Megújuló kulturális és közösségi élet, szellemi forrásközpont kialakítása Közoktatási feladatellátás javítása Megújuló energiaellátás, megerősödő Megújuló autonómia energia innovatív szellemi, szolgáltató tudásközpont Termelő infrastruktúra fejlesztése Külső és belső térségi és települési elérhetőség fejlesztése Eseményturizmus vonzerő, infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés Megújuló térségi arculat térségmarketing! Európai döntéshozói kapcsolatépíté s, Brüsszeli képviselet Közös testvérvárosi programok, projektek kidolgozása, megvalósítása Térségi egészségügyi és szociális szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése Gazdaság- és területfejlesztési, kulturális és foglalkoztatási szervezetfejlesztés K+F szellemi központok infrastrukturális, szellemi és szervezeti feltételei megteremtése. 17

18 Átfogó és specifikus célok Átfogó cél: A belső természeti, emberi és kulturális erőforrások mozgósítására építő, az innovációra eszközével élő, a környezettel harmóniában levő gazdaság, és a gazdag kultúrájú megújuló közösségek fejlesztése. A Zalaegerszegi kistérség települései, gazdasága és közösségei számára a magas életminőség tartós biztosítása a fő elérendő cél. Zalaegerszeg és a zalaegerszegi kistérség számára a cél a megújulás megvalósítása azon területeken, amelyek további fejlődésének belső motorjai lehetnek. A térség építeni tud a tiszta és ingergazdag környezetére, természeti erőforrásaira, magasan képzett szakmai hátterére, és az észak-zalai emberek kultúrájára, kezdeményező készségére. A térség számára a fő kitörési pontokat amint azt az átfogó cél is magában foglalja - a széleskörű szinergia hatásokkal járó, megújuló energiaforrásokra építő új iparág meghonosítása, a kulturális, természeti és sport adottságokra épülő komplex turisztikai kínálat fejlesztése, a gazdag, és a kezdeményező készséget erősítő közösségek megerősítése és a az oktatás, képzés, további fejlesztése nyújthatja. Az átfogó célt a térség két specifikus célon keresztül tervezi elérni: a) Az életminőség emelésével a szerethető települések fejlesztése b) A megújulás stabil szellemi, energetikai, gazdasági és infrastrukturális feltételei megteremtése Az operatív intézkedések, fejlesztési projektek 1. Megújuló településszerkezet és közszolgáltatások A gazdasági és foglalkoztatási stratégiához illeszkedő kezdeményezések: 1. Agglomerációs és városi tömegközlekedés fejlesztése. 2. Kistérségi szociális és közösségi tömegközlekedés fejlesztése. 2. Környezetminőség, egészségvédelem A gazdasági és foglalkoztatási stratégiához illeszkedő kezdeményezések: 1. Bölcsődei, gyermekfelügyeleti szolgáltatások fejlesztése. 3. Megújuló ember, megújuló közösség és kultúra A gazdasági és foglalkoztatási stratégiához illeszkedő kezdeményezések: 1. Felsőoktatás specifikus fejlesztése (meglévő képzés bővítése mechatronika, műszaki mérnök, egészség- és gyógyturizmus kari fejlesztések támogatása, idegenforgalmi menedzsment, település- és piaci marketing, szakok indítása, megújuló energetikus képzés indítása)

19 2. TISZK-re alapuló kereslet vezérelt szakképzésfejlesztés (szakmacsoportok számában és térségi hatásában való továbbfejlesztés, képzés feltételeinek alap- infrastruktúra fejlesztése, képzés feltételeinek eszközfejlesztése) 3. Térségi Foglalkoztatási paktum létrehozása a) Paktum szervezet és működtetés fejlesztés b) Eszközfejlesztés c) Kísérleti működtetés fejlesztése d) Térségi Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP) hálózat-fejlesztése e) Munkaerő kölcsönzési rendszer kialakítása 4. Térségi Hazatérés program (program monitoring, célcsoport követés megvalósítása, szolgáltatásfejlesztés, működtetés kistérségi kibővítése, kistérségi szintre való áthelyezése) 5. Közösségi és szociális gazdaság fejlesztése (hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának ösztönzése) A foglalkoztatási paktumhoz közvetlenül kapcsolódó zászlóshajós projekt bemutatása: Projekt/intézkedés leírása Cím Kapcsolódás regionális programhoz A projekt célja(i) A projekt leírása a A megvalósításért felelős szervezet, Zalaegerszeg Térségi Foglalkoztatási Paktum és Hazavárunk projekt A gazdaság fejlődését szolgáló humánerőforrás-fejlesztés regionális eszközrendszerének fejlesztése A zalaegerszegi kistérségben a foglalkoztatási problémák kezelése, a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a munkanélküliség csökkentése, összehangolt gazdaságfejlesztés és humánerőforrásfejlesztés megvalósítása. A kistérségi foglalkoztatási paktum szervezeti, jogi és infrastrukturális megalapozása, együttműködési keret-megállapodás létrehozása, a paktumot aláíró szervezetek közti kapcsolatok erősítése, közös akciók (rendezvények, stratégiaalkotás stb.) végrehajtása, a regionális munkaügyi szervezet kistérségi kapcsolatainak erősítése. 1. A paktum keret-megállapodás előkészítése, menedzsmentszervezet létrehozása 2. Projektmenedzsment 3. A foglalkoztatási paktum menedzsmentszervezetének működéséhez szükséges eszközbeszerzések lebonyolítása, a szervezeti és jogi háttér kialakítása 4. A kistérség integrált gazdasági és foglalkoztatási stratégiájának megalkotása, gazdasági és foglalkoztatási akcióterv kidolgozása 5. Kommunikációs, marketing tevékenységek, rendezvények 6. Paktum információs rendszer kialakítása 7. Szervezetfejlesztési tréningek 8. A paktum hazai és nemzetközi kapcsolatépítése 9. A Hazavárunk program megújítása, támogató rendszer kiépítése (hatásvizsgálatok, igényfelmérés, térségi munkaadók és felsőoktatási hallgatók közötti közvetítő szerep ellátása: gyakorlati, gyakornoki hely, szakdolgozati témák, projektek végrehajtása, ösztöndíj programok kidolgozása és egyeztetése stb.) Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 19

20 potenciális kedvezményezett Becsült költség Lehetséges forrás Várható gazdasági, társadalmi, környezeti hatások, eredmények Várható előnyök a magán befektetések számára A projekt kidolgozásának további lépései, feladatai 70 millió Ft TAMOP A projekt végrehajtása révén a zalaegerszegi kistérségben enyhülnek a foglalkoztatási problémák, a partnerség közös akciói révén bővülnek a foglalkoztatási lehetőségek, csökken a munkanélküliség, valamint térségi szinten összehangolt gazdaságfejlesztés és humánerőforrás-fejlesztés valósul meg. A zalaegerszegi kistérségi foglalkoztatási paktum létrehozásával - mivel párhuzamosan a nagykanizsai kistérségben is hasonló kezdeményezés indult - Zala megyében (Lenti kivételével) minden kistérségben működik paktum, így megteremtődik a lehetőség egy Zala Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozásának, amely további pozitív eredményeket hozhat a megye foglalkoztatási helyzetében. Részletes térségi munkaerő-piac és gazdasági helyzetfeltárás készül, kistérségi Integrált Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégia, valamint Gazdasági és Foglalkoztatási Akcióterv kerül kidolgozásra. Emellett a térségi foglalkoztatók számára az általuk keresett területekre könnyebben találnak szakembert, illetve jobban képzett munkatársak biztosíthatók Tájékoztató fórumok megtartsa, aláíró partnerek szervezése, együttműködési megállapodás aláírása, TAMOP pályázat elkészítése 4. Megújuló gazdasági környezet és új energiák fejlesztése A gazdasági és foglalkoztatási stratégiához illeszkedő kezdeményezések: 1. Megújuló energiaforrások hasznosítása stratégiai célú fejlesztése a. decentralizált távfűtési rendszerek fejlesztése (geotermikus energia, biomassza energia) b. közösségi megújuló energiaforrásra alapuló erőművi beruházások megvalósítása (max 5 MW/projekt biogáz, biomassza, geotermikus energia) c. szigetüzemű kisrendszerek létesítése, intézmény energetikai rendszerfejlesztés (szélerőgép, fotovillamos ellátás) d. energiaültetvények létesítése - térségi megújuló energiapotenciál növelése e. térségi biodiesel üzem létesítése f. lakások energiatakarékossági, autonóm energiaellátási alprogramja 2. Innovációs és technológia központ fejlesztés (Nagypáli Megújuló Energia Innovációs Centrum fejlesztése, Térségi megújuló energetika) 3. Ipari parkok, iparterületek a. Ságodi ipari park megújuló energia alapú energiaellátásának kiépítése b. Ságodi ipari park iparvágány kiépítése c. Keleti iparterületek infrastruktúra fejlesztése d. Ipari parkok felszíni csapadékvíz elvezetés megoldása e. Térségi inkubációs központok igény alapú fejlesztése 20

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA ilos Katalin- Főosztályvezető, emzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben