ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre"

Átírás

1 ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) MUNKATERVE a 2014/15. tanévre Készítette: Patkóné Séra Ilona igazgató

2 A 2014/15. TANÉV munkaterv készítésekor figyelembevételre kerültek: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényt, a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendeletet, a 110/2012. (VI.4.) kormányrendeletet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletet, 7/2014. (I. 17.) kormányrendeletet: kerettantervek felülvizsgálatáról, az oktatási miniszter 10/2003. (IV.28.) OM. rendeletét kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.20.) OM. rendelet módosításáról, 54/2013. (VII.26.) EMMI rendeletet: az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról, 2003./CXXV. törvényt: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 32/2012. (X.8.) EMMI rendeletet: a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiről, 16/2013. (II. 28.) EMMI rendeletet: az iskolai tankönyvellátás rendjéről, 326/2013. (VIII.31.) kormányrendeletet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 277/1997. (XII. 22.) kormányrendeletet: a továbbképzési program elkészítésének kötelezettségéről, 2

3 2011. évi CXC törvényt 84 (8) bekezdése alapján Alapító Okirat módosításáról, Nkt.27 (2) a tanulók iskolai foglalkoztatásáról és felügyeletéről, Nkt.46 (1) a tanuló részvétele a 16 óráig való foglalkoztatásban, Nkt.55 (1) felmentés a délutáni foglalkoztatás alól, a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletet a 2014/2015. tanév endjéről, Köznevelési Törvényt (2012. évi CXXIV. tv.), a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról (202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások: - az intézmény Pedagógiai programja, - Esélyegyenlőségi programja, - Minőségirányítási programja, - az igazgatói pályázatban meghatározottak, - az intézmény irányított önértékelésének eredménye, az erre épülő intézkedési terv. A 2013/14. tanév eredményei, az eredmények elemzése során meghatározott feladatok. I. HELYZETELEMZÉS, A TANÉVINDÍTÁS FELTÉTELEI 1. Személyi feltételek Pedagógus álláshelyeink: 42,5 határozatlan 2 álláshely június 15-ig határozott. Ezen állás-helyszámon a megfelelő szakos ellátottság biztosítása miatt 43 főt alkalmazunk, közülük 1 fő részmunkaidős, 2 betöltetlen határozott idejű álláshelyünk van. Tartósan távollévők száma: 4 fő. Helyettesítésüket határozott idejű kinevezettekkel oldjuk meg. Tartós betegállomány: Bálint Sándorné helyett Németh Nóra Horváthné Hunyadvári Anita helyett Spolár Edit (új) GYED GYES: Csehiné Misó Piroska helyettesítése Séra Mária (új) Gulyásné S. Anita helyettesítése Földesné Ollé Tímea (új) Távozott: Györkiné Csonka Anita helyett Lolbert Nikolett 3

4 Keszei Szílvia helyett Köves Tamás Vajda Péter helyett Kolajné Bársony Anita Varga Jánosné üres álláshelyén Boros Karolina Tőzsér Irén helyett Vágóné Otília augusztus 16-tól, az előző tanévben egy évre megbízott Patkóné Séra Ilona lett a kinevezett igazgató augusztus 16-ig. Szakos ellátottságunk 100 %-os, de a két hiányzó álláshelyet a betöltésig megbízással látjuk el. Tantestületünk 73 %-a öt évnél régebbi dolgozó. Továbbtanuló pedagógusok 1 fő (közoktatási vezető) saját költségen. Szakvizsgázott pedagógusok száma 7 fő volt az előző tanévben, közülük távozott 2 fő, 1 fő tartós beteg. 1 fő két szakvizsgával rendelkezik. Rövidtávú továbbképzések a Beiskolázási terv alapján történnek (első sorban erkölcstan oktatásához). Tanfelügyelői és szakértői képzésben (OH által szervezett) 2 fő vesz részt. A minősítési eljárásban portfólió feltöltésére jogosultak száma 6 fő, ebből 4 fő 100-ban feltöltötte portfólióját (Berényi Andrásné, Faragóné Szappanos Ilona, Gerencsér Csilla, Patkóné Séra Ilona); 1 fő tartósbetegség, 1 fő távozás miatt nem. A évi minősítési eljárásra (nov. 30-ig) 4 fő jogosult (Frank Lászlóné, Kiss Lajosné, Köves Tamás gyakornok, 1 fő távozott - valószínű a feltöltés lehetőségével nem él). Tantestületünk átlag életkora: Pedagógiai munkát segítők: 1 fő iskolatitkár 1 fő könyvtáros 1 fő rendszergazda 2 álláshely pedagógiai asszisztens (1 fő teljes állás, 2 fő félállással betöltve) Technikai álláshelyünk: 9 fő 1 fő gazdasági dolgozó 1 fő portás és 7 fő takarítószemélyzet (1 fő gyesen van, helyettesítését határozott idejű szerződéssel, új kollégával látjuk el (Rostás Alíz) 3 fő közmunkás segíti a munkánkat (1 fő takarító, 1 fő festő, 1 fő karbantartó) Az intézményben öt szakmai munkaközösség működik. Létszámban és szakokban négy nagy létszámú, sok szaktárgyat ölel fel. 4

5 - Alsós munkaközösség Kiss Lajosné a vezetője; - Napközis munkaközösség Fekete Gyuláné a vezetője; - Humán munkaközösség (magyar, történelem, rajz, ének, idegen nyelv szakosokkal) Frank Lászlóné a vezetője; - Nevelési munkaközösség (tagja minden pedagógus) vezetője Brindzik Zsuzsanna; - Reál munkaközösség (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, testnevelés szakosokkal) Kubassek Jánosné a vezetője. DÖK vezetője: Nonn Ilona A Minőségi kör tagjai: Libinyiné Kecskés Katalin (vezető), Némethné Fülöp Mariann. ÖKO team vezetője Ságiné Solymossy Szilvia. A kollégák továbbra is vállalták a feladatokat, a tantestület egyhangúlag elfogadta a személyüket. A Szülői Munkaközösség vezetőségében változás történt, Elnök: Zsankó Andrea helyett Slenker Éva lett, titkár továbbra is Szöllősiné Máthé Szilvia szülő maradt. IPR munkacsoportok: Szakmai felelős Patkóné Séra Ilona IKCS pályaorientációs csop. vezetője Kiss Ilona - óvoda-isk. átmenet segítő csop. vezetője Libinyiné K. Katalin - egyéni fejl. segítő csop. vez. Faragóné Sz. Ilona. Iskola Tanács alakult az elmúlt tanévben 3 fő részvételével: 1 fő önkormányzati képviselő, 1 fő szülő, 1 fő pedagógus. 2. Oktatás-nevelés feltételei Tanulói létszámok: Alsó tagozat: 276 fő, 12 tanulócsoport Magántanuló: 2 Tanulói jogviszony szünetel: 4 fő SNI: 13 Számított létszám: 16 fő Alsó tagozat összesen: 294 fő Felső tagozat: 219 fő, 9 tanulócsoport 5

6 Magántanuló: 3 fő Tanulói jogviszony szünetel: 1 fő SNI: 5 fő Számított létszám: 5 Felső tagozat összesen: 228 fő Össz. létszám: 501 fő Számított létszám: 522 fő BTM-es tanuló: 52 fő Napközi Egész napos iskola 11 (7 csoport+3 isk.o+1 tanszoba) csoport Magántanuló orvosi javaslatra: 2 fő, Egész napos oktatást igénylők: 268 fő a tanulók 51%-a Ingyenes tankönyvre jogosultak: Térítésmentes: 151 Rászorultsági alap: 205 Össz: 356 a tanulók 68%-a Ingyenesen étkezők: 129 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 141 fő (a tanulók 27 %-a) A fenntartó a 2014/15. tanévre 1031 óra ellátását látta indokoltnak az óraszámok és egy osztály bővítés, valamint a napközis csoportok számának emelkedése miatt; 44,5 álláshellyel. Tantervek listája: KAT évf. N évfolyam Évfolyamszintű felmérések készülnek: 1-2. évf. képességmérés 4. évf. magyar, matematika, term.ismeret., képességmérés 6. évf. magyar, matematika, term.ismeret, testnevelés, képességmérés 8. évf. magyar, matematika, biológia, földrajz, képességmérés Testnevelésből évfolyamon minden osztályban továbbra is el kell végezni a Köznevelési törvény 80. (9) bekezdése alapján a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát január 5. és május 27. között 6

7 a korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján október 10-ig fel kell mérni azon első évfolyamosok körét, akiknél az óvodai jelzések vagy tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni, október 22-ig jelenteni kell a hivatalnak. Difer mérés december 5-ig el kell végezni május 27-én országos kompetencia mérést el kell végezni 6. és 8. évfolyamon (Nkt. 80. (1) bekezdése valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdése alapján. A méréshez szükséges adatokat az OH részére november 21-ig kell továbbítani. A hivatal február 29-ig végzi el az elemzéseket. Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján a tanévben végzett mérésekről elemzést készít. Az iskola igazgatója a mérési eredmények tükrében feltárja a gyengeségeket és erősségeket június 10-ig intézkedési tervet készít a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével, majd június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartónak. A miniszteri rendelet 136. (5) bekezdése alapján a hatodik és nyolcadik évfolyamon angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében mérést kell végezni. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készséget vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el, javítókulcs alapján kell elvégezni a feladatlapok kiértékelését. A Hivatal részére a kiértékelést június 30-ig kell megküldeni. A méréshez szükséges adatokat november 21-ig kell továbbítani január 17-én lesz a központi írásbeli felvételi (jelentkezési határidő: december 9.) A jelentkezési lapokat az általános iskola február 13-ig továbbítja a középiskoláknak. Szóbeli meghallgatások között nyilvánosságra kerül a jelentkezők felvételi jegyzéke között van mód a tanulói adatlapok módosítására értesítést küld a járási hivatalnak a Híd I. vagy Híd II. programba javasolt tanköteles tanulókról. Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba Szakköreink iskolai szinten: sport, szaktárgyi, kézműves, term.tud., ÖKO Fejlesztés 3 fejlesztő pedagógus által történik, ebből egy fő teljes állásban. Csoportok szervezése: 7

8 Délutáni foglalkozást igénylők száma nőtt, ezért a csoportok száma is emelkedett a tavalyihoz képest. Emeltszintű oktatás (heti 5 óra) folyik a Pedagógiai programunk alapján 1 8. évfolyamokon angol és német nyelvből. Az emeltszintű csoportokban 4., 6., és 8. évfolyamokon próba nyelvvizsgát tesznek a tanulók. Pályázatok: A TÁMOP / pályázat fenntartása. A Comenius pályázaton (elnyert euró) a munka elkezdődött, az első éves munkáról a beszámoló elkészült, a partneriskolák projektvezetőit iskolánk fogadta júniusban. Az alábbi projekttalálkozók valósultak meg: Magyarországon 2 alkalom (Szlovákiával ősszel, francia diákokkal tavasszal); külföldön: Spanyolországban és Norvégiában jártak a diákjaink. A 2014/15. tanévben ősszel Franciaországba, a projekt zárásaként Szlovákiába látogatunk 2015 áprilisában. A Határtalanul pályázaton ismét nyertünk több mint 1 millió forintot. Most Erdélybe mennek a 7. évfolyamos diákok június első hetében. Folytatódik az úgy nevezett alma projekt Iskolagyümölcs-program. Pályázatot nyújtunk be a TÁMOP B-13/ KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN kiemelt projekt keretében a központ által fenntartott köznevelési intézmények részére a pedagógiai hatékonyság és a tanulói eredményesség növelése érdekében meghirdetett MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKITÁSÁRA kiírt pályázatra Mentoráló intézményi működés kialakítása idegen nyelvi szintmérés az általános iskolában címmel. Igyekszünk megtartani a 2014 januárjában elnyert ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet. KEOP pályázaton a KLIK érdi tankerülete sikeresen pályázott (186 millió forint) az intézmény felújítására IPR keretein belül számítunk az eszközparkunk további fejlesztésére, programok, továbbképzések szervezésére január-novemberre meghatározott pályázati keretből még semmit sem költhettünk, pedig nagy szükség lenne rá. 8

9 Versenyek: Több évtizedes hagyományként ebben a tanévben is szeretnénk megszervezni a most már tankerületi szintre emelkedett versenyeinket: Asztalitenisz Földrajzverseny Alsós helyesírási és felsős Nyelvünkben élünk verseny Informatika Továbbra is részt kell vennünk a tankerületben szervezett egyéb versenyeken, a munkatervben meghatározottak szerint. Tanulóink a különböző országos, megyei levelezős versenyeken szülői támogatással, érdeklődési körüknek megfelelően vesznek részt - az év végi beszámolóban részletezve - nagy sikerrel. 3. Gazdálkodás, tárgyi feltételeink A könyveléssel járó adminisztrációs teendőket a KLIK Érdi tankerület munkatársa végzi. Épületünk lelakott, elhasználódott, a nyílászárók balesetveszély miatt több helyen be vannak szegelve, a világítótestek az épület 70 %-ában balesetveszélyesek. Fűtőtestek az elkorrodálás miatt gyakran csepegnek. Bízunk a KEOP-os pályázat megvalósulásában. A fehérházban 2 tanulócsoport, nyelvi bontásra szolgáló 1 kisterem, fejlesztő szoba és az orvosi szoba működik. Az emeleten lévő kis termeket (4db) használatra átadtuk a Szakszolgálat kihelyezett munkacsoportjának 2012 szeptemberében. A hit- és erkölcsoktatás, a mindennapos testnevelés bevezetése (már 6 évfolyamon) miatt teremhiánnyal küszködünk. A tornatermünk megújult, de a mindennapos testnevelés balesetmentes megtartása jó idő esetén az udvar töredezett burkolata miatt, de a gyerekek friss levegőn való tartózkodása esetén is veszélyes. Az udvar, a kert rendbetétele az egyes osztályok feladata lesz az idén is. Minden csoportnak saját terme van. Szaktanteremként üzemel a technika és számítástechnika mellet a könyvtár és a fizika-kémia szaktanterem. 9

10 Az étkeztetés házon belül még mindig nem megoldott. Az elkövetkező beruházások miatt (Bem tér rendezése), tanulóink további veszélynek vannak kitéve. A szülők elégedetlenek, többek között ez is okozza az iskola népszerűtlenségét. Szakszertárak minden területen hiányosak, nem felelnek meg a XXI. századi elvárásoknak. A pedagógusok még mindig saját maguk készítik a szemléltető eszközök nagy részét. A tartós tankönyvek bevezetése további plusz feladatokkal terhelik a pedagógusokat. Alsó tagozatban elképzelhetetlen a munkatankönyvek használata. A nyár folyamán tisztasági festésre került sor a közmunka program keretében biztosított szakember segítségével: fő épület: vizesblokkok, 1 tanterem, öltözők, porta helység, évekkel ezelőtti 2. emeleti szekrények elbontásából visszamaradt falfelületet, fsz.-i fiú vizesblokk lehulló vakolatának pótlása, festése (a nagy esőzések, az ablakokon beömlő víz miatt újra javításra szorul; fehér ház 1 tanterem, folyosó, vizesblokkok. Az ajtók javítása, zárak cseréje megtörtént, a hibás ajtók mázolása megtörtént. Köszönjük a tankerületi igazgatónk segítő hozzáállását. Könyvtárfejlesztés: a tankönyveken kívül más nem történt. Nagy szükség lenne gyermek folyóiratok járatására, gyermekirodalom bővítésére, könyvtár bútorzatának cseréjére (nyitott polcokat szeretnénk). A felszabaduló szekrényeket a tantermekben használni tudnánk. Egy informatika termünk gépparkja elavult, minden téren fejlesztésre szorul. Kihasználtsága így is 100 % -os. 10

11 Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják. Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk. (Richard Bach) II. A TANÉV FŐ FELADATAI II.1. Szervezetfejlesztés Év Pedagógusa kitűntetés megtartása. A jó munkahelyi légkör megtartása - Higgadt, nyugodt, egymást segítő magatartás tanúsítását a hatékony oktató - nevelő munka érdekében. Pályázás referencia intézmény elnyerésére, növelve ezzel: - a pedagógusok szakmai fejlődését, - az iskola hírnevét, - az eszközfejlesztés lehetőségét. Feladatunk: területek, személyek meghatározása, szükséges dokumentumok előkészítése, pályázat benyújtása. Szakmai értekezletek témái: 1. Szakmai nap bemutató órák 2. Szakmai nap: Bemutató tanórán kívüli foglalkozások 3. Nevelési értekezlet: Gyermekagresszió - bűnmegelőzés Kiemelt feladatok: Higgadt, nyugodt munkahelyi légkör megtartása. Alternatív tanítási módszerek hatékony ötvözése a hagyományokkal. A drámapedagógiai elemek beépítése a mindennapi munkába. A projekt szemlélet, erősítése-mélyítése. II.2. Oktatás nevelés Pedagógiai programunkban, a Minőségirányítási programunkban és a helyi tanterveinkben megfogalmazottak és az előző évi eredmények alapján feladataink: mulasztott napok számának csökkentése; tanulók társas kapcsolatainak koordinálása, konfliktuskezelés; a gyermekek motiválása, eredményes munkára bírása; 11

12 képességmérés eredményeit figyelembe véve e tanévben: a felsőben a gondolkodás, alsóban a figyelem fejlesztésére kell nagy hangsúlyt fektetni; kompetenciamérés eredményének megtartása; Érd természeti értékeinek hatékonyabb megismertetése, védelme, ápolása; versenyek eredményességének növelése. Kiemelt feladatok: Iskolai tanulmányi átlag növelése 4-es szintre. Kiemelt feladat továbbra is az emeltszintű oktatásban a versenyeredmények emelése, nyelvvizsgák további szervezése. Tehetséggondozás. Felzárkóztatások, korrepetálások eredményességének növelése. Szövegértés fejlesztése. Mindennapos testnevelés eredményes megvalósulásából, szervezéséből fakadó feladatok. Környezetvédelem, környezettudatosság területéhez kapcsolódva: különféle gyűjtések (papír, PET palack, elem), vetélkedők, valamint környezetünk szépítése, őszi tavaszi takarítások, kertrendezés. Osztályokban szelektív hulladékgyűjtés. Napköziben egy-egy ünnephez, évszakhoz projekt módszer alkalmazása. Kulturált étkezés szabályainak betartása. Továbbra is nagy figyelmet kell fordítanunk: - A tanórák védelmére. - A beiskolázás eredményességére. - Szabadidős tevékenységek színvonalára. - Szülőkkel való kapcsolattartás további erősítésére. Iskolai szinten meghirdetett egész tanévben folyó versenyek: Ötöst gyűjtő verseny Tanulmányi verseny Környezet szépítési verseny 12

13 Tanulmányi kirándulások E tanévben sincs igény külön tanítás nélküli napra tanulmányi kirándulás szervezésére. Ennek oka, hogy nem mindenki tudja befizetni a költségeket, illetve a nehezen kezelhető, magatartászavaros tanulókat nem szívesen viszik a pedagógusok iskolán kívüli programokra. Évfolyam szinten ill. egyes osztályokban szerveződnek kirándulások felsőben, alsó tagozaton könnyebb a szervezés a tananyaghoz kapcsolódó kirándulások, séták megtartására. Egy-egy tantárgy kapcsán, ahol megoldható, tömbösített órák szervezésével a tananyaghoz kapcsolódó kiállítás megtekintése bevált módszer. Ezzel e tanévben is élnek a szaktanárok. Az elmúlt tanévben, szülői kérésre teljes önköltségen erdei iskolát szerveztünk. (4. évf. ) Egy nyári tábort szerveztünk, szintén szülői kérésre önköltségen Kunbaracsra. Az Erzsébet program keretében nyáron a négyedik évfolyam Tabajdon járt. A nyári napközis tábort idén is iskolánk szervezte, a visszajelzések alapján nagy sikerrel. Ebben a tanévben is tervezünk szülők kérésére erdei iskolát, nyári tábort, valamint továbbra is pályázunk az Erzsébet program adta lehetőséget kihasználva táborokra. II.3. Gazdálkodás, tárgyi feltételeink Tárgyi feltételeink megóvására, környezetünk szépítésére, védelmére, parkosítására továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Továbbra is ki kell használni a szülők felajánlásait. Gazdálkodásunkkal kapcsolatos teendőket január 1-jétől a KLIK Érdi tankerülete végzi. Feladatunk a jó munkakapcsolat fenntartása. Az adminisztráció területén a pontosság, a naprakészség fejlesztése a kiemelt feladat. Étkezési díjak befizettetése, hátralékok csökkentése. Az épületben lévő balesetveszélyek megszüntetése! Pályázási lehetőségek hatékony kihasználása. II.4. Minőségirányítási programban meghatározott kiemelt feladatok elvégzése II.5. Kapcsolataink Az intézmény munkáját támogató, segítő szervezetekkel a jó munka- kapcsolat fenntartása e tanévben is cél. 13

14 Továbbra is kiemelt feladatunk a Bem téri óvoda nevelőtestületével kapcsolatunkat szorosabbá fűzni az eredményesebb beiskolázás érdekében. Nyíltnapok, bemutatók szervezése. Közös továbbképzési programok, szakmai előadások szervezése Fenti feladatok megvalósításához az iskola minden dolgozójának elkötelezett és együttműködő közreműködésére van szükség. 14

15 A MUNKATERV MEGVALÓSULÁSÁT SEGÍTŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV Az ellenőrzési tervben meghatározottakat az Ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni. A munkaközösség-vezetőkkel kiegészített iskolavezetés e tanévben a következő kiemelt feladatokat tervezi ellenőrizni: Óravezetés módszertana. Nyelvi tagozatos csoportok eredményessége. Mindennapos testnevelés megszervezése, eredményessége. Napközis foglalkozások színvonala. Pontos adminisztráció, naprakészség, tanügyi nyilvántartások. További, minden tanévben visszatérő ellenőrzési feladatok: - Ügyeleti rend ellenőrzése. F.: of.mk.vezetője, DÖK-vezetője, Kiss Ilona Határidő: egész évben folyamatosan. - Tanmenetek ellenőrzése. F.: mk.vezetők, igazgató Határidő: szeptember Tanügyi nyilvántartások, adminisztráció, statisztikák ellenőrzése. F.: ig.helyettesek. Határidő: október 5. - Belső szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása. F.: ig.helyettesek, igazgató. Határidó: december vége., illetve folyamatosan egész évben. - Tantermek, folyosók esztétikus, a korosztálynak megfelelő, a tanulást segítő dekorálása, környezetünk ápolása, szépítése. F.: osztf.mk.vezető, DÖK-vezető Határidő: szeptember utolsó hete, december első hete, január utolsó hete, április első hete. - Év eleji, félévi, év végi évfolyamszintű felmérések ellenőrzése. F.: mk.vezetők, ig.helyettesek. Határidő: folyamatos. 15

16 - Alsóból felsőbe történő átmenet ellenőrzése, értékelése. F.: volt oszt.főnökök, mk.vezetők, ig.helyettesek. Határidő: november Első évfolyamosok beilleszkedése, haladási ütemük. F.: alsós mk.vezető, igh., igazgató. Határidő: november Újonnan belépő pedagógusok munkájának ellenőrzése. F.: mk.vezetők, ig.helyettesek, igazgató. Határidő: november Nyolcadikos tanulók továbbtanulás előtti tanulmányi munkájának, magatartásának, szorgalmának ellenőrzése. F.: Kiss Ilona, igazgató. Határidő: január-február. - Beiskolázás (8. évf.), az ezzel járó adminisztráció. F.: Kiss Ilona Határidő: február - folyamatos. - Tanügyi nyilvántartások átfogó ellenőrzése. F.: ig. helyettesek Határidő: január február. - Beiskolázás (1. évf.) eredményessége, az ezzel járó adminisztráció. F.: Patkóné Séra Ilona, igazgató Határidő: április, május. - Negyedik évfolyamosok tanulmányi fejlődésének, eredményességének vizsgálata. F.: igh.; igazgató Határidő: május. - Munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése F.: gazd.üi., ig.helyettesek. Határidő: folyamatos - Szabadságok vezetése, változásjelentések. F.: gazd.üi., igazgató. Határidő: október, február. 16

17 - Költségvetés felhasználása. F.: gazd.üi., igazgató. Határidő: folyamatos, havonta, pénzforgalmi alapján. -Tanév eredményességének vizsgálata minden területre kiterjedően. F.: mk.vezetők, ig.helyettesek, igazgató. Határidő: június. 17

18 A 2014/2015. TANÉV RENDJE Tanévnyitó ünnepély: augusztus 29. péntek 15:30 Első tanítási nap: szeptember 1. Tanítási napok száma: 181 nap Tankönyvek átvétele az első tanítási napon történik. őszi szünet téli szünet tavaszi szünet tól ig tól ig 04.2-től 04.7-ig Tanítási szünetek a 2014/2015. tanévben A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). október 24. október 18. december 24. december 13. Munkanapok átrendezése a 2014/2015. tanévben péntek szombat szerda szombat pihenőnap munkanap pihenőnap munkanap 5 tanítás nélküli munkanap 1. Teleki nap október Félévi értekezlet január Nevelési értekezlet január 17. (Központi felvételik miatt) 4. Gyermeknap május Tanítás nélküli munkanap június 15. Hagyományőrző nap tanítási órák keretében (megtartva október 4. szombaton, ezért helyette tanítás nélküli nap október 18. szombat, de igény esetén ügyeletet tartunk.) 18

19 Rendezvényterv a 2014/2015. tanévre Szervezési feladatok - Szülői értekezletek: szeptember, február, május első hétfője, alsóban szerdáig. Felelős: osztályfőnökök, ig. helyettesek. - Fogadóóra Reál munkaközösségben: november, január, április hónapok első hétfőjén. Humán munkaközösségben október, december, március hónapok első hétfőjén. Alsóban minden hónap első hétfő szerda (osztályfőnök jelzése szerint) Felelős: szaktanárok, ig.helyettesek. - SZMK értekezletek: szeptember, február, május első csütörtöke. Felelős: SZMK-elnöke, igazgató. - - Intézményi Tanács: szeptember, január, május - DÖK-i ülés minden hó első keddje. Felelős:Nonn Ilona, DÖK-vez.; Kiss Ilona,ig.h. - Iskolai szintű értékelés minden hó első keddje. Felelős: Kiss Ilon,ig.h.;Nonn Ilona, DÖK-vez. - Munkaközösségi munkaértekezletek a munkatervben meghatározottak szerint kéthavonta. Felelős: munkaközösség-vezetők. - Iskolatanács ülése kéthavonta, hó első hétfője, szükség esetén bármikor Felelős: igazgató. - Vezetőség ülése minden hétfőn. Felelős: igazgató. Első és utolsó tanítási napon minden évfolyamon osztályfőnöki órákat tartunk. Félévi értesítő kiosztása a tanulóknak minden évfolyamon osztályfőnöki óra keretében. 19

20 Rendezvények Ünnepélyek szervezése: Megnevezés időpont felelős Tanévnyitó aug :30 Varróné Szabó Tünde és a 2. évfolyam Aradi vértanúk október 6. 8:00 Kiss Ilona október 6-ai műsor Teleki ünnepély - tanítás október :00 3. évfolyam nélküli munkanap Nemzeti ünnep október 21. 8:00 Boros Karolina Október 23-ai műsor Kommunista és egyéb február 25. 8:00 Török Emília diktatúrák áldozatai február 25. Nemzeti ünnep március évfolyam Március 15. Holokauszt áldozatai április 16. 8:00 Kummer Szilvia április 16. Összetartozás napja június 4. 8:00 Kovácsné Bézi Erika június 4. Ballagás június :00 Kiss Ilona Tanévzáró ünnepély június :00 1. évfolyam Varróné Szabó Tünde Augusztus: - Alakuló értekezlet. F. igazgató - Javító és osztályozó vizsgák. F.:ig.helyettesek, mk.vezetők. - Munkaközösségi megbeszélések. F.: mk.vezetők - Tanévnyitó értekezlet F.: igazgató, ig.h. - Tanévnyitó ünnepély. F.: Varróné Szabó Tünde ig.h. Szeptember: - Tanmenetek ellenőrzése. F.: mk.vezetők - Munkatervek elkészítése, leadása. F.: igazgató, mk.vezetők - Szüreti és gyümölcsnapi vetélkedő. F.:DÖK-vezetője, ig.helyettesek - Terem- és környezetrendezés. F.: osztfőnökök, ÖKO csoport. - Hulladékgyűjtés. F.: DÖK.vezetője. 20

21 - Iskolai szintű versenyek, pályázatok meghirdetése. F.:mk.vezetők, Ig.helyettesek. - Osztályok rendjének ellenőrzése. F.:Osztf.mk. vez., DÖK-vez. Október: - Megemlékezés az Aradi Vértanukról. F.: Teleki Rádió szerk. Osztályfőnökök - Hagyományörző nap. F.: SzMK-elnök, DÖKvezető, igazgató - Köztársaság kikiáltásának megünneplése. (okt. 21.) F.: Humán mk., - Teleki napok: - Szaktárgyi versenyek. F.: mk.vezetők Teleki városi földrajz verseny. (okt.20.) F.: Vinczéné L.J., Kiss Ilona Teleki Kupa asztalitenisz verseny. (okt.20.) F.: Brindzik Zs., Kiss Ilona Teleki ünnepély. (okt.22.) F.: Felső tagozat Difer mérés (okt. 22.) November: - Alsóból a felsőbe - átmenet vizsgálata. F.: mk.vezetők, ig.h. - Új dolgozók beilleszkedése, munkájuk megismerése. F.: mk.vezetők, ig., ig.h. - Pályaválasztási tájékoztató. F.: Kiss Ilona - Első évfolyamosok beilleszkedése, óvónők látogatása. F.: Patkóné - Egészséges életmód vetélkedő. F.: Reál.mk., Kubassekné. - Plakátkészítés, kiállítás. F.: napk. mk. - Állati jó projekthét F: DÖK vezető, of,k. December: - Télapó ünnepség az osztályokban. F.: osztályfőnökök - Ünnepváró kézműves foglalkozások. F.:Nonn Ilona, napk.nev. - Teleki sportkarácsony F.: testnevelők - Fenyőünnepség osztálykeretben. F.: osztályfőnökök - Fenyőünnepség az intézmény dolgozói részére. F.:Némethné F. Mariann; ig. - Difer mérés elvégzése dec. 5-ig Január: - Diákparlament. F.: DÖK-vezetője, osztf.-ök - Tanulmányi versenyek. F.: mk.vezetők 21

22 - 8. évf. nyelvi szintmérő vizsga. F.: nyelvi mk. - Osztályozó értekezlet (jan. 19.) F.: szaktanárok, igh.-ek - Tanulók félévi értékelése (jan. 23.) F.: oszt.főnökök - Félévi értekezlet (jan. 30.) F.: ig., ig.h., mk.vezetők Február: - Tanulmányi versenyek. F.: mk.vezetők - Farsang (alsó: febr.6. felső febr. 13.) F.: oszt.főnökök, DÖK-vez. - Kiállítás szakkörösök munkájából. F.: Vinczéné L. Judit - Zenei délután. F.: Hanischné F. Anna - a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (febr. 25.) F: Török Emília Március: - Nőnapi megemlékezés. F.: Köves Tamás Teleki Rádió szerk. - Megemlékezés március 15-ről. F.: 7. évf. - Tanulmányi versenyek. F.: mk.vezetők - Ismerkedés az iskolával - foglalkozások a leendő elsősöknek. F.: alsós mk.vez., Varróné Szabó Tünde igh. - "Nyelvünkben élünk" városi vetélkedő. (03.23.)F.: Társ.tud.mk.vez., Patkóné - Alsós városi helyesírási verseny.(03.23.) F.: Alsós mk.vez., Patkóné - Teleki városi számítástechnika verseny.(03.24.)f.:reál mk.vez.,kiss I., ig.h - Víz világapja vetélkedő. F.: Reál mk.vez. Április: - Költészetnapi vetélkedő. F.: Társ.tud.mk. - Képességmérés 4., 6., 8. évfolyamon F.: Min.kör vez., szaktanárok - Föld napja vetélkedő. F.: Vinczéné L. Judit - Hulladékgyűjtés. F.: Nonn Ilona - Energiahét kirándulás Paksra F.: Nonn Ilona - A holokauszt áldozatai (április 16.) F: Kummer Szilvia - Tánc világnapja (ápr.24.) F.: Gerencsér Csilla Május: - Anyák napi osztályszintű ünnepségek. F.: osztályfőnökök - 4., 6.évf.képességmérés. F.: ig.helyettesek, mk.vezetők - Kompetencia mérés (május 27.) F.: Kiss I.,igh., mk.vez.-k. - Óvodások az iskolában. F.: Alsós mk.vez., Patkóné - Szintmérő nyelvvizsga szervezése 4., 6. évf. F.: Rábainé R. Katalin, id.ny. oktató szaktanárok - Gyermek- és sportnap. F.: Of.mk., DÖK-vezető - FIT mérés (január 05 május 27.) F.: testnevelők, ig. helyettesek 22

23 Június: - Nemzeti összetartozás napjának megünneplése F.: Of.mk., Kovácsné B.Erika - Legek kirándulása". F.: DÖK-vezetője - Pedagógusnap. F.: DÖK-vezetője, igazgató - Idegen nyelvi szövegértés (jún. 11.) F: Kiss Ilona - Ballagás (jún. 12.) F.: Oszt.főnökök, Kiss Ilona - Osztályozó értekezlet (jún. 15.) F.: szaktanárok, igh.-ek - Tanévzáró, bizonyítványosztás (jún. 19.) F.: Oszt.főnökök, igh.-ek - Tanévzáró értekezlet (jún. 25.) F.: mk.vezetők, igh.ek, ig. 23

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15-ös tanév

MUNKATERV 2014/15-ös tanév MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója Készítette: Kiss Ilona ig. h Varróné Szabó Tünde ig. h Patkóné Séra Ilona megbízott igazgató Érd, 2014. június 18. 1 1. A szakmai

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE Kőbányai Harmat Általános Iskola 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1 8 1 7, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u O M : 0 3 4 9 5 4 A

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE K ő b á n y a i H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1817, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben