ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre"

Átírás

1 ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) MUNKATERVE a 2014/15. tanévre Készítette: Patkóné Séra Ilona igazgató

2 A 2014/15. TANÉV munkaterv készítésekor figyelembevételre kerültek: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényt, a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendeletet, a 110/2012. (VI.4.) kormányrendeletet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletet, 7/2014. (I. 17.) kormányrendeletet: kerettantervek felülvizsgálatáról, az oktatási miniszter 10/2003. (IV.28.) OM. rendeletét kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.20.) OM. rendelet módosításáról, 54/2013. (VII.26.) EMMI rendeletet: az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról, 2003./CXXV. törvényt: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 32/2012. (X.8.) EMMI rendeletet: a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiről, 16/2013. (II. 28.) EMMI rendeletet: az iskolai tankönyvellátás rendjéről, 326/2013. (VIII.31.) kormányrendeletet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 277/1997. (XII. 22.) kormányrendeletet: a továbbképzési program elkészítésének kötelezettségéről, 2

3 2011. évi CXC törvényt 84 (8) bekezdése alapján Alapító Okirat módosításáról, Nkt.27 (2) a tanulók iskolai foglalkoztatásáról és felügyeletéről, Nkt.46 (1) a tanuló részvétele a 16 óráig való foglalkoztatásban, Nkt.55 (1) felmentés a délutáni foglalkoztatás alól, a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletet a 2014/2015. tanév endjéről, Köznevelési Törvényt (2012. évi CXXIV. tv.), a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról (202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások: - az intézmény Pedagógiai programja, - Esélyegyenlőségi programja, - Minőségirányítási programja, - az igazgatói pályázatban meghatározottak, - az intézmény irányított önértékelésének eredménye, az erre épülő intézkedési terv. A 2013/14. tanév eredményei, az eredmények elemzése során meghatározott feladatok. I. HELYZETELEMZÉS, A TANÉVINDÍTÁS FELTÉTELEI 1. Személyi feltételek Pedagógus álláshelyeink: 42,5 határozatlan 2 álláshely június 15-ig határozott. Ezen állás-helyszámon a megfelelő szakos ellátottság biztosítása miatt 43 főt alkalmazunk, közülük 1 fő részmunkaidős, 2 betöltetlen határozott idejű álláshelyünk van. Tartósan távollévők száma: 4 fő. Helyettesítésüket határozott idejű kinevezettekkel oldjuk meg. Tartós betegállomány: Bálint Sándorné helyett Németh Nóra Horváthné Hunyadvári Anita helyett Spolár Edit (új) GYED GYES: Csehiné Misó Piroska helyettesítése Séra Mária (új) Gulyásné S. Anita helyettesítése Földesné Ollé Tímea (új) Távozott: Györkiné Csonka Anita helyett Lolbert Nikolett 3

4 Keszei Szílvia helyett Köves Tamás Vajda Péter helyett Kolajné Bársony Anita Varga Jánosné üres álláshelyén Boros Karolina Tőzsér Irén helyett Vágóné Otília augusztus 16-tól, az előző tanévben egy évre megbízott Patkóné Séra Ilona lett a kinevezett igazgató augusztus 16-ig. Szakos ellátottságunk 100 %-os, de a két hiányzó álláshelyet a betöltésig megbízással látjuk el. Tantestületünk 73 %-a öt évnél régebbi dolgozó. Továbbtanuló pedagógusok 1 fő (közoktatási vezető) saját költségen. Szakvizsgázott pedagógusok száma 7 fő volt az előző tanévben, közülük távozott 2 fő, 1 fő tartós beteg. 1 fő két szakvizsgával rendelkezik. Rövidtávú továbbképzések a Beiskolázási terv alapján történnek (első sorban erkölcstan oktatásához). Tanfelügyelői és szakértői képzésben (OH által szervezett) 2 fő vesz részt. A minősítési eljárásban portfólió feltöltésére jogosultak száma 6 fő, ebből 4 fő 100-ban feltöltötte portfólióját (Berényi Andrásné, Faragóné Szappanos Ilona, Gerencsér Csilla, Patkóné Séra Ilona); 1 fő tartósbetegség, 1 fő távozás miatt nem. A évi minősítési eljárásra (nov. 30-ig) 4 fő jogosult (Frank Lászlóné, Kiss Lajosné, Köves Tamás gyakornok, 1 fő távozott - valószínű a feltöltés lehetőségével nem él). Tantestületünk átlag életkora: Pedagógiai munkát segítők: 1 fő iskolatitkár 1 fő könyvtáros 1 fő rendszergazda 2 álláshely pedagógiai asszisztens (1 fő teljes állás, 2 fő félállással betöltve) Technikai álláshelyünk: 9 fő 1 fő gazdasági dolgozó 1 fő portás és 7 fő takarítószemélyzet (1 fő gyesen van, helyettesítését határozott idejű szerződéssel, új kollégával látjuk el (Rostás Alíz) 3 fő közmunkás segíti a munkánkat (1 fő takarító, 1 fő festő, 1 fő karbantartó) Az intézményben öt szakmai munkaközösség működik. Létszámban és szakokban négy nagy létszámú, sok szaktárgyat ölel fel. 4

5 - Alsós munkaközösség Kiss Lajosné a vezetője; - Napközis munkaközösség Fekete Gyuláné a vezetője; - Humán munkaközösség (magyar, történelem, rajz, ének, idegen nyelv szakosokkal) Frank Lászlóné a vezetője; - Nevelési munkaközösség (tagja minden pedagógus) vezetője Brindzik Zsuzsanna; - Reál munkaközösség (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, testnevelés szakosokkal) Kubassek Jánosné a vezetője. DÖK vezetője: Nonn Ilona A Minőségi kör tagjai: Libinyiné Kecskés Katalin (vezető), Némethné Fülöp Mariann. ÖKO team vezetője Ságiné Solymossy Szilvia. A kollégák továbbra is vállalták a feladatokat, a tantestület egyhangúlag elfogadta a személyüket. A Szülői Munkaközösség vezetőségében változás történt, Elnök: Zsankó Andrea helyett Slenker Éva lett, titkár továbbra is Szöllősiné Máthé Szilvia szülő maradt. IPR munkacsoportok: Szakmai felelős Patkóné Séra Ilona IKCS pályaorientációs csop. vezetője Kiss Ilona - óvoda-isk. átmenet segítő csop. vezetője Libinyiné K. Katalin - egyéni fejl. segítő csop. vez. Faragóné Sz. Ilona. Iskola Tanács alakult az elmúlt tanévben 3 fő részvételével: 1 fő önkormányzati képviselő, 1 fő szülő, 1 fő pedagógus. 2. Oktatás-nevelés feltételei Tanulói létszámok: Alsó tagozat: 276 fő, 12 tanulócsoport Magántanuló: 2 Tanulói jogviszony szünetel: 4 fő SNI: 13 Számított létszám: 16 fő Alsó tagozat összesen: 294 fő Felső tagozat: 219 fő, 9 tanulócsoport 5

6 Magántanuló: 3 fő Tanulói jogviszony szünetel: 1 fő SNI: 5 fő Számított létszám: 5 Felső tagozat összesen: 228 fő Össz. létszám: 501 fő Számított létszám: 522 fő BTM-es tanuló: 52 fő Napközi Egész napos iskola 11 (7 csoport+3 isk.o+1 tanszoba) csoport Magántanuló orvosi javaslatra: 2 fő, Egész napos oktatást igénylők: 268 fő a tanulók 51%-a Ingyenes tankönyvre jogosultak: Térítésmentes: 151 Rászorultsági alap: 205 Össz: 356 a tanulók 68%-a Ingyenesen étkezők: 129 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 141 fő (a tanulók 27 %-a) A fenntartó a 2014/15. tanévre 1031 óra ellátását látta indokoltnak az óraszámok és egy osztály bővítés, valamint a napközis csoportok számának emelkedése miatt; 44,5 álláshellyel. Tantervek listája: KAT évf. N évfolyam Évfolyamszintű felmérések készülnek: 1-2. évf. képességmérés 4. évf. magyar, matematika, term.ismeret., képességmérés 6. évf. magyar, matematika, term.ismeret, testnevelés, képességmérés 8. évf. magyar, matematika, biológia, földrajz, képességmérés Testnevelésből évfolyamon minden osztályban továbbra is el kell végezni a Köznevelési törvény 80. (9) bekezdése alapján a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát január 5. és május 27. között 6

7 a korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján október 10-ig fel kell mérni azon első évfolyamosok körét, akiknél az óvodai jelzések vagy tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni, október 22-ig jelenteni kell a hivatalnak. Difer mérés december 5-ig el kell végezni május 27-én országos kompetencia mérést el kell végezni 6. és 8. évfolyamon (Nkt. 80. (1) bekezdése valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdése alapján. A méréshez szükséges adatokat az OH részére november 21-ig kell továbbítani. A hivatal február 29-ig végzi el az elemzéseket. Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján a tanévben végzett mérésekről elemzést készít. Az iskola igazgatója a mérési eredmények tükrében feltárja a gyengeségeket és erősségeket június 10-ig intézkedési tervet készít a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével, majd június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartónak. A miniszteri rendelet 136. (5) bekezdése alapján a hatodik és nyolcadik évfolyamon angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében mérést kell végezni. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készséget vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el, javítókulcs alapján kell elvégezni a feladatlapok kiértékelését. A Hivatal részére a kiértékelést június 30-ig kell megküldeni. A méréshez szükséges adatokat november 21-ig kell továbbítani január 17-én lesz a központi írásbeli felvételi (jelentkezési határidő: december 9.) A jelentkezési lapokat az általános iskola február 13-ig továbbítja a középiskoláknak. Szóbeli meghallgatások között nyilvánosságra kerül a jelentkezők felvételi jegyzéke között van mód a tanulói adatlapok módosítására értesítést küld a járási hivatalnak a Híd I. vagy Híd II. programba javasolt tanköteles tanulókról. Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba Szakköreink iskolai szinten: sport, szaktárgyi, kézműves, term.tud., ÖKO Fejlesztés 3 fejlesztő pedagógus által történik, ebből egy fő teljes állásban. Csoportok szervezése: 7

8 Délutáni foglalkozást igénylők száma nőtt, ezért a csoportok száma is emelkedett a tavalyihoz képest. Emeltszintű oktatás (heti 5 óra) folyik a Pedagógiai programunk alapján 1 8. évfolyamokon angol és német nyelvből. Az emeltszintű csoportokban 4., 6., és 8. évfolyamokon próba nyelvvizsgát tesznek a tanulók. Pályázatok: A TÁMOP / pályázat fenntartása. A Comenius pályázaton (elnyert euró) a munka elkezdődött, az első éves munkáról a beszámoló elkészült, a partneriskolák projektvezetőit iskolánk fogadta júniusban. Az alábbi projekttalálkozók valósultak meg: Magyarországon 2 alkalom (Szlovákiával ősszel, francia diákokkal tavasszal); külföldön: Spanyolországban és Norvégiában jártak a diákjaink. A 2014/15. tanévben ősszel Franciaországba, a projekt zárásaként Szlovákiába látogatunk 2015 áprilisában. A Határtalanul pályázaton ismét nyertünk több mint 1 millió forintot. Most Erdélybe mennek a 7. évfolyamos diákok június első hetében. Folytatódik az úgy nevezett alma projekt Iskolagyümölcs-program. Pályázatot nyújtunk be a TÁMOP B-13/ KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN kiemelt projekt keretében a központ által fenntartott köznevelési intézmények részére a pedagógiai hatékonyság és a tanulói eredményesség növelése érdekében meghirdetett MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKITÁSÁRA kiírt pályázatra Mentoráló intézményi működés kialakítása idegen nyelvi szintmérés az általános iskolában címmel. Igyekszünk megtartani a 2014 januárjában elnyert ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet. KEOP pályázaton a KLIK érdi tankerülete sikeresen pályázott (186 millió forint) az intézmény felújítására IPR keretein belül számítunk az eszközparkunk további fejlesztésére, programok, továbbképzések szervezésére január-novemberre meghatározott pályázati keretből még semmit sem költhettünk, pedig nagy szükség lenne rá. 8

9 Versenyek: Több évtizedes hagyományként ebben a tanévben is szeretnénk megszervezni a most már tankerületi szintre emelkedett versenyeinket: Asztalitenisz Földrajzverseny Alsós helyesírási és felsős Nyelvünkben élünk verseny Informatika Továbbra is részt kell vennünk a tankerületben szervezett egyéb versenyeken, a munkatervben meghatározottak szerint. Tanulóink a különböző országos, megyei levelezős versenyeken szülői támogatással, érdeklődési körüknek megfelelően vesznek részt - az év végi beszámolóban részletezve - nagy sikerrel. 3. Gazdálkodás, tárgyi feltételeink A könyveléssel járó adminisztrációs teendőket a KLIK Érdi tankerület munkatársa végzi. Épületünk lelakott, elhasználódott, a nyílászárók balesetveszély miatt több helyen be vannak szegelve, a világítótestek az épület 70 %-ában balesetveszélyesek. Fűtőtestek az elkorrodálás miatt gyakran csepegnek. Bízunk a KEOP-os pályázat megvalósulásában. A fehérházban 2 tanulócsoport, nyelvi bontásra szolgáló 1 kisterem, fejlesztő szoba és az orvosi szoba működik. Az emeleten lévő kis termeket (4db) használatra átadtuk a Szakszolgálat kihelyezett munkacsoportjának 2012 szeptemberében. A hit- és erkölcsoktatás, a mindennapos testnevelés bevezetése (már 6 évfolyamon) miatt teremhiánnyal küszködünk. A tornatermünk megújult, de a mindennapos testnevelés balesetmentes megtartása jó idő esetén az udvar töredezett burkolata miatt, de a gyerekek friss levegőn való tartózkodása esetén is veszélyes. Az udvar, a kert rendbetétele az egyes osztályok feladata lesz az idén is. Minden csoportnak saját terme van. Szaktanteremként üzemel a technika és számítástechnika mellet a könyvtár és a fizika-kémia szaktanterem. 9

10 Az étkeztetés házon belül még mindig nem megoldott. Az elkövetkező beruházások miatt (Bem tér rendezése), tanulóink további veszélynek vannak kitéve. A szülők elégedetlenek, többek között ez is okozza az iskola népszerűtlenségét. Szakszertárak minden területen hiányosak, nem felelnek meg a XXI. századi elvárásoknak. A pedagógusok még mindig saját maguk készítik a szemléltető eszközök nagy részét. A tartós tankönyvek bevezetése további plusz feladatokkal terhelik a pedagógusokat. Alsó tagozatban elképzelhetetlen a munkatankönyvek használata. A nyár folyamán tisztasági festésre került sor a közmunka program keretében biztosított szakember segítségével: fő épület: vizesblokkok, 1 tanterem, öltözők, porta helység, évekkel ezelőtti 2. emeleti szekrények elbontásából visszamaradt falfelületet, fsz.-i fiú vizesblokk lehulló vakolatának pótlása, festése (a nagy esőzések, az ablakokon beömlő víz miatt újra javításra szorul; fehér ház 1 tanterem, folyosó, vizesblokkok. Az ajtók javítása, zárak cseréje megtörtént, a hibás ajtók mázolása megtörtént. Köszönjük a tankerületi igazgatónk segítő hozzáállását. Könyvtárfejlesztés: a tankönyveken kívül más nem történt. Nagy szükség lenne gyermek folyóiratok járatására, gyermekirodalom bővítésére, könyvtár bútorzatának cseréjére (nyitott polcokat szeretnénk). A felszabaduló szekrényeket a tantermekben használni tudnánk. Egy informatika termünk gépparkja elavult, minden téren fejlesztésre szorul. Kihasználtsága így is 100 % -os. 10

11 Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják. Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk. (Richard Bach) II. A TANÉV FŐ FELADATAI II.1. Szervezetfejlesztés Év Pedagógusa kitűntetés megtartása. A jó munkahelyi légkör megtartása - Higgadt, nyugodt, egymást segítő magatartás tanúsítását a hatékony oktató - nevelő munka érdekében. Pályázás referencia intézmény elnyerésére, növelve ezzel: - a pedagógusok szakmai fejlődését, - az iskola hírnevét, - az eszközfejlesztés lehetőségét. Feladatunk: területek, személyek meghatározása, szükséges dokumentumok előkészítése, pályázat benyújtása. Szakmai értekezletek témái: 1. Szakmai nap bemutató órák 2. Szakmai nap: Bemutató tanórán kívüli foglalkozások 3. Nevelési értekezlet: Gyermekagresszió - bűnmegelőzés Kiemelt feladatok: Higgadt, nyugodt munkahelyi légkör megtartása. Alternatív tanítási módszerek hatékony ötvözése a hagyományokkal. A drámapedagógiai elemek beépítése a mindennapi munkába. A projekt szemlélet, erősítése-mélyítése. II.2. Oktatás nevelés Pedagógiai programunkban, a Minőségirányítási programunkban és a helyi tanterveinkben megfogalmazottak és az előző évi eredmények alapján feladataink: mulasztott napok számának csökkentése; tanulók társas kapcsolatainak koordinálása, konfliktuskezelés; a gyermekek motiválása, eredményes munkára bírása; 11

12 képességmérés eredményeit figyelembe véve e tanévben: a felsőben a gondolkodás, alsóban a figyelem fejlesztésére kell nagy hangsúlyt fektetni; kompetenciamérés eredményének megtartása; Érd természeti értékeinek hatékonyabb megismertetése, védelme, ápolása; versenyek eredményességének növelése. Kiemelt feladatok: Iskolai tanulmányi átlag növelése 4-es szintre. Kiemelt feladat továbbra is az emeltszintű oktatásban a versenyeredmények emelése, nyelvvizsgák további szervezése. Tehetséggondozás. Felzárkóztatások, korrepetálások eredményességének növelése. Szövegértés fejlesztése. Mindennapos testnevelés eredményes megvalósulásából, szervezéséből fakadó feladatok. Környezetvédelem, környezettudatosság területéhez kapcsolódva: különféle gyűjtések (papír, PET palack, elem), vetélkedők, valamint környezetünk szépítése, őszi tavaszi takarítások, kertrendezés. Osztályokban szelektív hulladékgyűjtés. Napköziben egy-egy ünnephez, évszakhoz projekt módszer alkalmazása. Kulturált étkezés szabályainak betartása. Továbbra is nagy figyelmet kell fordítanunk: - A tanórák védelmére. - A beiskolázás eredményességére. - Szabadidős tevékenységek színvonalára. - Szülőkkel való kapcsolattartás további erősítésére. Iskolai szinten meghirdetett egész tanévben folyó versenyek: Ötöst gyűjtő verseny Tanulmányi verseny Környezet szépítési verseny 12

13 Tanulmányi kirándulások E tanévben sincs igény külön tanítás nélküli napra tanulmányi kirándulás szervezésére. Ennek oka, hogy nem mindenki tudja befizetni a költségeket, illetve a nehezen kezelhető, magatartászavaros tanulókat nem szívesen viszik a pedagógusok iskolán kívüli programokra. Évfolyam szinten ill. egyes osztályokban szerveződnek kirándulások felsőben, alsó tagozaton könnyebb a szervezés a tananyaghoz kapcsolódó kirándulások, séták megtartására. Egy-egy tantárgy kapcsán, ahol megoldható, tömbösített órák szervezésével a tananyaghoz kapcsolódó kiállítás megtekintése bevált módszer. Ezzel e tanévben is élnek a szaktanárok. Az elmúlt tanévben, szülői kérésre teljes önköltségen erdei iskolát szerveztünk. (4. évf. ) Egy nyári tábort szerveztünk, szintén szülői kérésre önköltségen Kunbaracsra. Az Erzsébet program keretében nyáron a négyedik évfolyam Tabajdon járt. A nyári napközis tábort idén is iskolánk szervezte, a visszajelzések alapján nagy sikerrel. Ebben a tanévben is tervezünk szülők kérésére erdei iskolát, nyári tábort, valamint továbbra is pályázunk az Erzsébet program adta lehetőséget kihasználva táborokra. II.3. Gazdálkodás, tárgyi feltételeink Tárgyi feltételeink megóvására, környezetünk szépítésére, védelmére, parkosítására továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Továbbra is ki kell használni a szülők felajánlásait. Gazdálkodásunkkal kapcsolatos teendőket január 1-jétől a KLIK Érdi tankerülete végzi. Feladatunk a jó munkakapcsolat fenntartása. Az adminisztráció területén a pontosság, a naprakészség fejlesztése a kiemelt feladat. Étkezési díjak befizettetése, hátralékok csökkentése. Az épületben lévő balesetveszélyek megszüntetése! Pályázási lehetőségek hatékony kihasználása. II.4. Minőségirányítási programban meghatározott kiemelt feladatok elvégzése II.5. Kapcsolataink Az intézmény munkáját támogató, segítő szervezetekkel a jó munka- kapcsolat fenntartása e tanévben is cél. 13

14 Továbbra is kiemelt feladatunk a Bem téri óvoda nevelőtestületével kapcsolatunkat szorosabbá fűzni az eredményesebb beiskolázás érdekében. Nyíltnapok, bemutatók szervezése. Közös továbbképzési programok, szakmai előadások szervezése Fenti feladatok megvalósításához az iskola minden dolgozójának elkötelezett és együttműködő közreműködésére van szükség. 14

15 A MUNKATERV MEGVALÓSULÁSÁT SEGÍTŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV Az ellenőrzési tervben meghatározottakat az Ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni. A munkaközösség-vezetőkkel kiegészített iskolavezetés e tanévben a következő kiemelt feladatokat tervezi ellenőrizni: Óravezetés módszertana. Nyelvi tagozatos csoportok eredményessége. Mindennapos testnevelés megszervezése, eredményessége. Napközis foglalkozások színvonala. Pontos adminisztráció, naprakészség, tanügyi nyilvántartások. További, minden tanévben visszatérő ellenőrzési feladatok: - Ügyeleti rend ellenőrzése. F.: of.mk.vezetője, DÖK-vezetője, Kiss Ilona Határidő: egész évben folyamatosan. - Tanmenetek ellenőrzése. F.: mk.vezetők, igazgató Határidő: szeptember Tanügyi nyilvántartások, adminisztráció, statisztikák ellenőrzése. F.: ig.helyettesek. Határidő: október 5. - Belső szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása. F.: ig.helyettesek, igazgató. Határidó: december vége., illetve folyamatosan egész évben. - Tantermek, folyosók esztétikus, a korosztálynak megfelelő, a tanulást segítő dekorálása, környezetünk ápolása, szépítése. F.: osztf.mk.vezető, DÖK-vezető Határidő: szeptember utolsó hete, december első hete, január utolsó hete, április első hete. - Év eleji, félévi, év végi évfolyamszintű felmérések ellenőrzése. F.: mk.vezetők, ig.helyettesek. Határidő: folyamatos. 15

16 - Alsóból felsőbe történő átmenet ellenőrzése, értékelése. F.: volt oszt.főnökök, mk.vezetők, ig.helyettesek. Határidő: november Első évfolyamosok beilleszkedése, haladási ütemük. F.: alsós mk.vezető, igh., igazgató. Határidő: november Újonnan belépő pedagógusok munkájának ellenőrzése. F.: mk.vezetők, ig.helyettesek, igazgató. Határidő: november Nyolcadikos tanulók továbbtanulás előtti tanulmányi munkájának, magatartásának, szorgalmának ellenőrzése. F.: Kiss Ilona, igazgató. Határidő: január-február. - Beiskolázás (8. évf.), az ezzel járó adminisztráció. F.: Kiss Ilona Határidő: február - folyamatos. - Tanügyi nyilvántartások átfogó ellenőrzése. F.: ig. helyettesek Határidő: január február. - Beiskolázás (1. évf.) eredményessége, az ezzel járó adminisztráció. F.: Patkóné Séra Ilona, igazgató Határidő: április, május. - Negyedik évfolyamosok tanulmányi fejlődésének, eredményességének vizsgálata. F.: igh.; igazgató Határidő: május. - Munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése F.: gazd.üi., ig.helyettesek. Határidő: folyamatos - Szabadságok vezetése, változásjelentések. F.: gazd.üi., igazgató. Határidő: október, február. 16

17 - Költségvetés felhasználása. F.: gazd.üi., igazgató. Határidő: folyamatos, havonta, pénzforgalmi alapján. -Tanév eredményességének vizsgálata minden területre kiterjedően. F.: mk.vezetők, ig.helyettesek, igazgató. Határidő: június. 17

18 A 2014/2015. TANÉV RENDJE Tanévnyitó ünnepély: augusztus 29. péntek 15:30 Első tanítási nap: szeptember 1. Tanítási napok száma: 181 nap Tankönyvek átvétele az első tanítási napon történik. őszi szünet téli szünet tavaszi szünet tól ig tól ig 04.2-től 04.7-ig Tanítási szünetek a 2014/2015. tanévben A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). október 24. október 18. december 24. december 13. Munkanapok átrendezése a 2014/2015. tanévben péntek szombat szerda szombat pihenőnap munkanap pihenőnap munkanap 5 tanítás nélküli munkanap 1. Teleki nap október Félévi értekezlet január Nevelési értekezlet január 17. (Központi felvételik miatt) 4. Gyermeknap május Tanítás nélküli munkanap június 15. Hagyományőrző nap tanítási órák keretében (megtartva október 4. szombaton, ezért helyette tanítás nélküli nap október 18. szombat, de igény esetén ügyeletet tartunk.) 18

19 Rendezvényterv a 2014/2015. tanévre Szervezési feladatok - Szülői értekezletek: szeptember, február, május első hétfője, alsóban szerdáig. Felelős: osztályfőnökök, ig. helyettesek. - Fogadóóra Reál munkaközösségben: november, január, április hónapok első hétfőjén. Humán munkaközösségben október, december, március hónapok első hétfőjén. Alsóban minden hónap első hétfő szerda (osztályfőnök jelzése szerint) Felelős: szaktanárok, ig.helyettesek. - SZMK értekezletek: szeptember, február, május első csütörtöke. Felelős: SZMK-elnöke, igazgató. - - Intézményi Tanács: szeptember, január, május - DÖK-i ülés minden hó első keddje. Felelős:Nonn Ilona, DÖK-vez.; Kiss Ilona,ig.h. - Iskolai szintű értékelés minden hó első keddje. Felelős: Kiss Ilon,ig.h.;Nonn Ilona, DÖK-vez. - Munkaközösségi munkaértekezletek a munkatervben meghatározottak szerint kéthavonta. Felelős: munkaközösség-vezetők. - Iskolatanács ülése kéthavonta, hó első hétfője, szükség esetén bármikor Felelős: igazgató. - Vezetőség ülése minden hétfőn. Felelős: igazgató. Első és utolsó tanítási napon minden évfolyamon osztályfőnöki órákat tartunk. Félévi értesítő kiosztása a tanulóknak minden évfolyamon osztályfőnöki óra keretében. 19

20 Rendezvények Ünnepélyek szervezése: Megnevezés időpont felelős Tanévnyitó aug :30 Varróné Szabó Tünde és a 2. évfolyam Aradi vértanúk október 6. 8:00 Kiss Ilona október 6-ai műsor Teleki ünnepély - tanítás október :00 3. évfolyam nélküli munkanap Nemzeti ünnep október 21. 8:00 Boros Karolina Október 23-ai műsor Kommunista és egyéb február 25. 8:00 Török Emília diktatúrák áldozatai február 25. Nemzeti ünnep március évfolyam Március 15. Holokauszt áldozatai április 16. 8:00 Kummer Szilvia április 16. Összetartozás napja június 4. 8:00 Kovácsné Bézi Erika június 4. Ballagás június :00 Kiss Ilona Tanévzáró ünnepély június :00 1. évfolyam Varróné Szabó Tünde Augusztus: - Alakuló értekezlet. F. igazgató - Javító és osztályozó vizsgák. F.:ig.helyettesek, mk.vezetők. - Munkaközösségi megbeszélések. F.: mk.vezetők - Tanévnyitó értekezlet F.: igazgató, ig.h. - Tanévnyitó ünnepély. F.: Varróné Szabó Tünde ig.h. Szeptember: - Tanmenetek ellenőrzése. F.: mk.vezetők - Munkatervek elkészítése, leadása. F.: igazgató, mk.vezetők - Szüreti és gyümölcsnapi vetélkedő. F.:DÖK-vezetője, ig.helyettesek - Terem- és környezetrendezés. F.: osztfőnökök, ÖKO csoport. - Hulladékgyűjtés. F.: DÖK.vezetője. 20

21 - Iskolai szintű versenyek, pályázatok meghirdetése. F.:mk.vezetők, Ig.helyettesek. - Osztályok rendjének ellenőrzése. F.:Osztf.mk. vez., DÖK-vez. Október: - Megemlékezés az Aradi Vértanukról. F.: Teleki Rádió szerk. Osztályfőnökök - Hagyományörző nap. F.: SzMK-elnök, DÖKvezető, igazgató - Köztársaság kikiáltásának megünneplése. (okt. 21.) F.: Humán mk., - Teleki napok: - Szaktárgyi versenyek. F.: mk.vezetők Teleki városi földrajz verseny. (okt.20.) F.: Vinczéné L.J., Kiss Ilona Teleki Kupa asztalitenisz verseny. (okt.20.) F.: Brindzik Zs., Kiss Ilona Teleki ünnepély. (okt.22.) F.: Felső tagozat Difer mérés (okt. 22.) November: - Alsóból a felsőbe - átmenet vizsgálata. F.: mk.vezetők, ig.h. - Új dolgozók beilleszkedése, munkájuk megismerése. F.: mk.vezetők, ig., ig.h. - Pályaválasztási tájékoztató. F.: Kiss Ilona - Első évfolyamosok beilleszkedése, óvónők látogatása. F.: Patkóné - Egészséges életmód vetélkedő. F.: Reál.mk., Kubassekné. - Plakátkészítés, kiállítás. F.: napk. mk. - Állati jó projekthét F: DÖK vezető, of,k. December: - Télapó ünnepség az osztályokban. F.: osztályfőnökök - Ünnepváró kézműves foglalkozások. F.:Nonn Ilona, napk.nev. - Teleki sportkarácsony F.: testnevelők - Fenyőünnepség osztálykeretben. F.: osztályfőnökök - Fenyőünnepség az intézmény dolgozói részére. F.:Némethné F. Mariann; ig. - Difer mérés elvégzése dec. 5-ig Január: - Diákparlament. F.: DÖK-vezetője, osztf.-ök - Tanulmányi versenyek. F.: mk.vezetők 21

22 - 8. évf. nyelvi szintmérő vizsga. F.: nyelvi mk. - Osztályozó értekezlet (jan. 19.) F.: szaktanárok, igh.-ek - Tanulók félévi értékelése (jan. 23.) F.: oszt.főnökök - Félévi értekezlet (jan. 30.) F.: ig., ig.h., mk.vezetők Február: - Tanulmányi versenyek. F.: mk.vezetők - Farsang (alsó: febr.6. felső febr. 13.) F.: oszt.főnökök, DÖK-vez. - Kiállítás szakkörösök munkájából. F.: Vinczéné L. Judit - Zenei délután. F.: Hanischné F. Anna - a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (febr. 25.) F: Török Emília Március: - Nőnapi megemlékezés. F.: Köves Tamás Teleki Rádió szerk. - Megemlékezés március 15-ről. F.: 7. évf. - Tanulmányi versenyek. F.: mk.vezetők - Ismerkedés az iskolával - foglalkozások a leendő elsősöknek. F.: alsós mk.vez., Varróné Szabó Tünde igh. - "Nyelvünkben élünk" városi vetélkedő. (03.23.)F.: Társ.tud.mk.vez., Patkóné - Alsós városi helyesírási verseny.(03.23.) F.: Alsós mk.vez., Patkóné - Teleki városi számítástechnika verseny.(03.24.)f.:reál mk.vez.,kiss I., ig.h - Víz világapja vetélkedő. F.: Reál mk.vez. Április: - Költészetnapi vetélkedő. F.: Társ.tud.mk. - Képességmérés 4., 6., 8. évfolyamon F.: Min.kör vez., szaktanárok - Föld napja vetélkedő. F.: Vinczéné L. Judit - Hulladékgyűjtés. F.: Nonn Ilona - Energiahét kirándulás Paksra F.: Nonn Ilona - A holokauszt áldozatai (április 16.) F: Kummer Szilvia - Tánc világnapja (ápr.24.) F.: Gerencsér Csilla Május: - Anyák napi osztályszintű ünnepségek. F.: osztályfőnökök - 4., 6.évf.képességmérés. F.: ig.helyettesek, mk.vezetők - Kompetencia mérés (május 27.) F.: Kiss I.,igh., mk.vez.-k. - Óvodások az iskolában. F.: Alsós mk.vez., Patkóné - Szintmérő nyelvvizsga szervezése 4., 6. évf. F.: Rábainé R. Katalin, id.ny. oktató szaktanárok - Gyermek- és sportnap. F.: Of.mk., DÖK-vezető - FIT mérés (január 05 május 27.) F.: testnevelők, ig. helyettesek 22

23 Június: - Nemzeti összetartozás napjának megünneplése F.: Of.mk., Kovácsné B.Erika - Legek kirándulása". F.: DÖK-vezetője - Pedagógusnap. F.: DÖK-vezetője, igazgató - Idegen nyelvi szövegértés (jún. 11.) F: Kiss Ilona - Ballagás (jún. 12.) F.: Oszt.főnökök, Kiss Ilona - Osztályozó értekezlet (jún. 15.) F.: szaktanárok, igh.-ek - Tanévzáró, bizonyítványosztás (jún. 19.) F.: Oszt.főnökök, igh.-ek - Tanévzáró értekezlet (jún. 25.) F.: mk.vezetők, igh.ek, ig. 23

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

CEGLÉDI SZC NAGYKÁTAI IPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉVES MUNKATERVE 2016/17 TANÉV. igazgató

CEGLÉDI SZC NAGYKÁTAI IPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉVES MUNKATERVE 2016/17 TANÉV. igazgató Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM: 203068, Az:141103 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. Tel: +36 (29) 440-254 Web: ipariszki.hu Email: ipariszki@ipariszki.hu

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Kelt: 2015. augusztus 27. SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu http:// www.szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus Augusztus 24. ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Augusztus 25. 11. 00 Augusztus 24 27. 24. 9 10 - ig 25. 9 10 - ig 9 10 ig 10 11 ig 11 12 - ig 26. 9 10 ig 9 10 - ig Augusztus 26. Augusztus 27 28. 1 Augusztus 31. Augusztus

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben