Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010."

Átírás

1 Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella igazgató Marjanekné Koncsek Gabriella min.bizt.csop.vez. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK: Jogszabályi háttér 4 1.Helyzetelemzés: Az iskola bemutatása, arculata 4 Történeti áttekintés 5 2. Az intézményi minőségirányítás alapjai 2.1 Fenntartói minőségirányítási program ÖMIP Elvárások, feladatok Általános iskolákra vonatkozó fenntartói elvárások, feladatok Bartók iskola fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai Az intézményi minőségpolitika A szervezet bemutatása Az intézmény minőségcéljai, és azok megvalósítását szolgáló feladatok Minőségpolitikai nyilatkozat, küldetés és jövőkép Az Intézményi minőségirányítási program helye az intézmény dokumentációs rendszerében Az intézmény dokumentumainak kapcsolódása a programhoz A minőségirányítási rendszer működésének szervezeti háttere Intézményünkben működő minőségfejlesztési modell 19 3 Az intézményi minőségfejlesztési rendszer 3.1 A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Az intézményvezető feladatai és felelőssége a jogszerű működés biztosítása Intézményi tervezési feladatok 4.1 A tervezés szintjei Stratégiai tervezés Operatív szintű tervezés Megvalósítás, napi működés tervezése A tervezés folyamata Intézményi ellenőrzési, mérési, értékelési folyamatok 5.1. Vezetői ellenőrzés, értékelés A vezetői ellenőrzés fő területei A dolgozók ellenőrzésének általános szempontjai Vezetői értékelés folyamatszabályozása Munkaközösség-vezetői ellenőrzés, értékelés A munkaközösség-vezetői értékelés fő területei A munkaközösség-vezetői mérés, értékelés folyamatszabályozása Az iskola mérési-értékelési rendszere 29 2

3 5.4. Az országos kompetencia mérés értékelése Az IMIP értékelése Pedagógusok teljesítményértékelési rendszere 6.1. Pedagógiai értékelésünk célja Intézményi és pedagógiai értékelésünk szintjei és területei A pedagógusok egyéni pedagógiai értékelésének területei A MI rendszerünk Az intézményi önértékelés rendje Partnerkapcsolatok rendszere 40 8.A programra vonatkozó általános rendelkezések 8.1. A program módosítása A program nyilvánossága A program elfogadási és jóváhagyási rendje A program elfogadása 46 3

4 Jogszabályi háttér A minőségirányítási programunk a következő alapvető dokumentumokra épül: évi LXI törvénnyel módosított évi LXXIX közoktatási törvény a, amely előírja a közoktatási intézmények számára a minőségpolitikájuk és minőségirányítási programjuk kidolgozását. Az évi XXXIII. Törvény (KJT) január 1-i módosítása, amelynek 40. -a előírja a közalkalmazottak minősítési szabályait. Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzatának minőségirányítási programja (ÖMIP március) Intézményi Pedagógiai Program és egyéb intézményi dokumentumok 1. Helyzetelemzés Az iskola bemutatása, arculata Intézményünk, a Bartók Béla Általános Iskola 1976-ban kezdte meg működését. Kezdetben, a közvetlen lakókörnyezetben lévő családok gyermekeinek kínált hatékony és eredményes nevelést és oktatást, ma már a lakókörnyezeten kívül élő családok is szívesen választják intézményünket. Választásuk oka: a nevelőtestület korábbi és jelenlegi eredményei, szakmai felkészültsége, elhivatottsága, az iskola dolgozóinak gyermekközpontúsága garancia arra, hogy az intézményünkben tanuló diákoknak nyugodt, biztonságos légkört tudjanak teremteni. Iskolánk pedagógusai és munkatársai olyan személyek, akik nyitottak, felkészültségüket folyamatosan fejlesztik. Társadalmi háttér Közös érdekünk, hogy tanulóinknak tartalmas, harmonikus gyermekkort teremtsünk, ezért fontos a társadalmi környezettel a jó kapcsolat kialakítása. Az iskola hatékony kapcsolatot tart fenn a tanulók szüleivel, tájékoztatást adunk az oktató-nevelő munkánkról, véleményt kérünk tevékenységünkről és a szülők elvárásairól. A fenntartó Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat elismeri és támogatja szakmai munkánkat, lehetőségeihez mérten finanszírozza is. A Bartók Iskoláért Alapítvány anyagi támogatást nyújt, a Nagytétényi Polgári Kör a rendezvényeinkhez helyiséget biztosít ban testvériskolai kapcsolatot építettünk ki az erdélyi gyimesközéploki Majláth Károly Gusztáv Általános Iskolával. Nagyon jó a kapcsolatunk az egyházakkal, óvodákkal, a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolával,az Uszodával, a Klauzál Gábor Budafok- Tétényi Művelődési 4

5 Központtal, a társintézményekkel (általános- és középiskolák) segítőtársaink a gyermekek nevelésében. Megfelelő az egészségügyi háttér (gyermekgyógyászat, gyermekfogászat, ortopédia). Megfelelő szakmai segítséget kapunk a Nevelési Tanácsadó (személyiségvizsgálat, vélemény), az EGYMI valamint a Gyermekjóléti Szolgálat (családgondozás) részéről. A helyi média (Promontor Televízió, Városházi Híradó) folyamatos tájékoztatást nyújtanak intézményünkről kerületi lakosoknak. A Polgárvédelemmel közös programokat szervezünk, a Rendőrség előadásokat tart, melynek célja a bűnmegelőzés. Egyes feladatok megoldásában civil szervezetekkel is együttműködünk: civil vállalkozások, Nonprofit Kft., Senior Mentor Program. Szociális háttér Egyrészt értelmiségi és szellemi dolgozók, valamint az egyre gazdagodó vállalkozói réteg alkották, illetve alkotják, másrészt nagy számban vannak a nehezebb élethelyzetben lévő, napi megélhetési gondokkal küszködő családok. Mindkét rétegben az életszínvonal és a munkahelyek megtartása, a napi problémák elvonják a szülők figyelmét, türelmét, idejét a gyermek nevelésétől. A szülők elvárásai Magas szintű, konvertálható tudás (anyanyelv, idegen nyelv, számítástechnika, természettudomány, matematika) A szociális hátrányok enyhítése, az esélyegyenlőség biztosítása A tanuló egész napos nevelési feladatainak felvállalása. Történeti áttekintés A nevelő-oktató munka céljainak elérése érdekében eddig megtett lépések: 1981-től az angol tagozatos osztály két idegen nyelvvel 1985-től mozgássérült tanulók integrált nevelését-oktatását vállaltuk fel 1986-tól a számítástechnika tanórai oktatása: 1986-tól Commodore 64-es, 1993-tól IB PC 386-os gépeken 1999-től a számítógéppark folyamatos fejlesztése 1986-től síoktatás Szlovákiában, 1998-tól Ausztriában 5

6 1989-től az orosz helyett nyugati nyelveket (német, angol), második idegen nyelvként olaszt tanítottunk 1998-tól angol nyelvterületre szervezünk tábort Kezdetektől rendszeresen táboroztatunk Balatonakaliban 2001-től vízitúrát szervezünk 2005-től vándortábort szervezünk Erdélybe tól részt veszünk a z SNI-s tanulók nevelésében, oktatásában is Több alkalommal vállalták tanítóink, tanáraink főiskolai hallgatók tanítási gyakorlatának vezetését. Hosszú éveken át jártak tanulóink erdei iskolába. Az iskolában gyógytestnevelés és logopédiai foglalkozásokat szervezünk diákjaink és a szomszéd iskolák tanulói számára A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola kihelyezett tagozattal működik iskolánkban Az úszást, néptáncot, drámajátékot is felhasználjuk a hatékony nevelés-oktatás céljára. Feltétlenül szükséges a tehetséges tanulók sokirányú fejlesztése, a hátrányok felszámolását biztosító programok szervezése. Iskolánkban évfolyamonként 2 vagy 3 párhuzamos osztály működik. A szülők és a tanulók igénye alapján napközi és tanulószobai foglalkozásokat szervezünk. Angolszakkört szervezünk 1-2. osztályban a 2009/2010-es tanévtől. Az iskolában étkezési lehetőséget biztosítunk a gyerekek részére. Tanulóink érdeklődésük szerint egyéb délutáni foglalkozásokon vesznek részt. A pszichés eredetű részképesség-hiánnyal és iskolai teljesítményzavarral küzdő gyermekek megfelelő szintű ellátását is fontos feladatnak tekintjük. A tantestület a sokrétű feladatra emberileg, szakmailag felkészült, sikerekben, eredményekben és kudarcokban összekovácsolódott stabil közösség. 6

7 2. Az intézményi minőségirányítás alapjai 2.1 Fenntartói minőségirányítási program ÖMIP Elvárások, feladatok Általános iskolákra vonatkozó fenntartói minőségpolitika Fenntartói elvárás a kerület intézményei felé A 4. és 6. évfolyamon elvégzett kompetenciamérés eredménye nem lehet kevesebb, mint a megyei jogú városokban mért eredmények átlaga. A fenntartói elvárásból adódó intézményi célok A kompetencia alapú oktatás alkalmazása a mindennapi oktató munkában. Kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése A célok fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok Összehasonlítás az előző évi mérések eredményeivel, célok feladatok megfogalmazása. Tájékozódás a tanulók neveltségi szintjéről 5. évfolyamon. Cél, hogy az iskola világa olyan értéket közvetítsen, amely biztos alapul szolgál a felnőtt világban való boldoguláshoz. Az iskola nevelési programjában rögzített pedagógiai elvek tudatos alkalmazása tanórákon és tanórán kívül. Tájékozódás a neveltségi szintről Elemzések után célok, feladatok megfogalmazása, hozzáadott érték A pedagógusképzésben és továbbképzésben előtérbe helyezzük a módszertani, illetve a mérésértékeléssel kapcsolatos kompetenciák erősítését. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők gyermekeik számára a napközis foglalkozási formát is választhassák. A részképesség-zavarral küzdő gyermekek gondozását, az általános iskolákban oldjuk meg önálló képességfejlesztő A minőség biztosítása az oktató-nevelő munka során Napközis és tanulószobai férőhelyek biztosítása minden rászoruló tanulónak osztály: dyslexia prevenció; logopédiai szűrés és foglalkozás; fejlesztő foglalkozások; tantárgyi Kerületi szakmai munkaközösségek által szervezett programokon való részvétel Belső képzések szervezése Motiválás arra, hogy több tanuló vegye igénybe a napközi és tanulószobai ellátást és egyéb iskola által ajánlott segítséget. Az iskola lehetőségeihez és személyi feltételeihez szabottan gondoskodik a feladat megfelelő ellátásáról. 7

8 pedagógusok közreműködésével. Az, iskolák igazgatóitól elvárjuk, hogy a gyermekek, tanulók igényeinek megfelelő számú fejlesztő pedagógus végzettséggel rendelkező pedagógus lássa el feladatát a nevelési, oktatási intézményekben. Fontosnak tarjuk, hogy ebben a feladatvégzésben az egész nevelőtestület, tantestület tájékozott és együttműködő legyen. Biztosítjuk a tanulók logopédiai ellátásának, gyógytestnevelésben való részvételének személyi és tárgyi feltételeit. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében törekedni kell arra, hogy az integrációt az esélyteremtés jegyében valósítsuk meg a közoktatási intézményeinkben, úgy, hogy ahhoz adottak legyenek a személyi és tárgyi feltételek. A pedagógusok IMIP-ben rögzített értékelésének elvégzése, az értékelési adatok figyelembe vétele a döntésnél korrepetálások 5-8. osztály: tantárgyi korrepetálások szükség és igény szerint; tehetséggondozó szakkörök működtetése fejlesztő foglalkozás, logopédiai szűrés Szűrések, szakszolgálathoz való irányítás Egyéni foglalkozások, egyéni bánásmód az SNI-s tanulókkal a sikeres integráció érdekében, szakszolgálathoz való irányítás Pedagógiai munka minőségének fejlődése, az önértékelés igényének és képességének javítása Nevelőtestület folyamatos tájékoztatása, ismereteinek bővítése -logopédiai foglalkozások -gyógytestnevelés szakszolgálat keretében heti 3 óra, melyből 2 óra gyógytestnevelés, 1 óra gyógyúszás. Együttműködés a Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti Szolgálattal EGYMI-vel Értékelések folyamatos lebonyolítása az IMIP-ben foglaltak szerint. Az iskola továbbra is a jelenlegi szerkezeti (szervezeti) formában, a jóváhagyott pedagógiai program szerint működik, melyet a közoktatási törvény vonatkozó paragrafusai szerint módosítanak. 8

9 2.1.2 Bartók iskola fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai a jelenleg érvényben levő pedagógiai program szerint: Fenntartói elvárás az iskolánk felé A 8. osztályt végzettek legalább 70%-a gimnáziumban vagy szakközépiskolában tanuljon tovább, A tudásszint tartása és emelése érdekében végezzen folyamatosan méréseket az iskola saját éves ütemterve szerint. A hátrányos helyzetű és arra rászoruló gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása Hatékony idegennyelvoktatás A fenntartói elvárásból adódó intézményi célok Felkészíteni tanulóinkat a továbbtanulásra, pályaorientáció A tudásszint tartása, emelése Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni és kiscsoportos korrekció biztosítása a hátrányos helyzetű és arra rászoruló gyermekek számára Első osztálytól 3. évfolyamig idegen nyelvet tanulhat a beiratkozott gyermek 4. évfolyamtól kötelező óratervi keretben idegen nyelv oktatása (az órakeret függvényében lehetőleg kiscsoportos formában) A célok fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok Osztályfőnöki órák keretében végzett pályaorientáció, szülői értekezlet, információk nyújtása Külső mérés: OKÉV évfolyamon Difer-mérés 1. évfolyam Belső mérések: kompetenciák mérése, diagnosztizáló mérések Mérések elemzése, összevetése, fejlesztési feladatok meghatározása Szakkörök, versenyek, bemutatók szervezése Ösztönözzük a különböző tanítási módszerek elterjesztését, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, fejlesztést Normál és emelt szinten, kis létszámú csoportokban oktatjuk az idegen nyelvet 5. osztálytól a nyelvtanítást két sávban folytatjuk, kis létszámú csoportokban, a) alapóraszámban b) emelt szintű csoportban, heti 5 órában A pedagógiai programban megjelenő új feladatok Környezettudatos nevelés - ÖKO iskola Felelősségteljes, környezettudatos ÖKO munkacsoport létrehozása: környezeti 9

10 Testvériskolai kapcsolatok magatartás kialakítása egyéni és közösségi szinten Kapcsolatok széleskörű kiépítése nevelés tanórákon és tanórán kívül. Munkatervek, pályázatok 2.2 Az intézményi minőségpolitika A szervezet bemutatása Az iskola 1976-tól működik, körzeti beiskolázású. Szerkezete 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 2-3 osztállyal, A/B heti órarenddel, szükség szerint féléves váltásban. A nevelés-oktatás szakaszai: Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam vége Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam vége Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam vége Fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam vége Az intézmény tanulói létszámát meghatározzák a demográfiai előrejelzések. Nyitottságával nem csak kerületi, hanem fővárosi és agglomerációs igényeket is kielégít. ( XI. ker, Érd, Diósd, Tárnok, XXI. ker.) Év Csoport Létszám Átlaglét 23,8 23,3 22,6 22, ,2 22, ,2 szám Pedagóg 41,09 36,64 us létszám 48,3 47,3 48,8 46,9 45,3 44,7 43 A tanulólétszám a hét év alatt 79 fővel, a pedagógus állások száma 5,3-del csökkent. Az egy csoportra jutó átlag létszám 22,19. Azonban még így is a kerület legnagyobb létszámú általános iskolájának tekinthető ben kezdődött el az iskolai minőségfejlesztési munka ben értékgyűjtés és SWOT-analízis módszerével meghatározásra kerültek az intézményi erősségek és fejlesztendő területek. Kétévente partneri igény és elégedettségmérést végzünk, melynek eredményei alapján újra feltérképezzük erősségeinket és gyengeségeinket, a problémás területek javítására pedig intézkedési tervet készítünk. Az intézmény működésének, eredményeinek, fejlődésének vizsgálata 4 évente. 10

11 Megőrzendő erősségeink: Értékközvetítés Eredményes, biztos tudás megalapozása Együttműködő, segítőkész kollektíva 100%-os szakos ellátottság Az angol nyelv emelt szintű oktatása Idegen nyelv és informatika csoportbontásban való oktatása A sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását fejlesztő pedagógus és logopédus segítik Kiépült a helyi számítógépes hálózat Internet-csatlakozással, hálózat folyamatos karbantartása, bővítése Minden évben rendszeresen figyeljük a pályázati lehetőségeket és pályázunk A minőségi fejlesztő munka során megteremtettük a partnerközpontú működés alapjait. Tehetséges tanulóink ösztönzése iskolai díjakkal: Az Év Tanulója Iskolai Irodalmi Díj Univerzum Díj Az Év Sportolója Aranytoll Díj Aranykönyv Díj A Matematika Tudora Díj Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat, szakköröket indítunk a fenntartó által biztosított keretek között. Tanítási órán kívüli foglalkozások: a.) napközi: 1-6. évfolyam b.) tanulószoba: 7-8. évfolyam c.) sportolási lehetőségek: -pl. iskolai sportköri foglalkozások, -sítábor -vízitábor - szakkör d.) osztálykirándulás (igény szerint), nyári táborok e.) Tanórán kívüli foglalkozásként igénybe vehető még 1-4. évfolyamon a néptánc,kicsi Rigók Kórusa, úszásoktatás, valamint képzőművészeti, zenei oktatás is. f.) Az iskolai könyvtár korszerű felszereltsége, sokszínű állománya, és kedvező nyitva tartása lehetőséget biztosít tanulóinknak az önálló ismeretszerzésre, a nyugodt körülmények közötti tanulásra. Fejlesztendő területek: Pedagógusok túlterheltségének csökkentése: (a hagyományos nevelő-oktató munkán túl egyre több társadalmi és adminisztrációs feladat hárul az iskolára.) Munkaköri leírásokat pontosítottuk, az iskolai folyamatokat szabályozzuk. Évről évre nő a beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek száma, ebből adódóan romlik egyes osztályok neveltségi szintje. Szükséges volt a tanulók iskolai fegyelmének javítására intézkedéseket hozni: házirend átdolgozása, ügyeleti rendszer átszervezése 11

12 Az iskola megtartó erejét gyengíti a környező 6 és 8 osztályos középiskolák vonzereje. 4. évfolyamról az 5. évfolyamra való átmenet zökkenőmentességének biztosítása. Visszatérő problémaként jelentkezik az épület egyes részeinek nem megfelelő tisztasága. Az iskola népszerűsítését, menedzselését még hatékonyabbá kell tenni. Magatartási problémák még hatékonyabb kezelése Tanulási problémákkal küzdő gyermekek még differenciáltabb fejlesztése, egyéni bánásmód alkalmazása Kompetenciák fejlesztését szolgáló munkamódszerek erősítése (páros, csoportos, projekt és kooperatív munka) Veszélyek: Folyamatos törvényi változásokból adódó bizonytalanság, a változásoknak való megfelelés, a dokumentumok folyamatos aktualizálása sok időt, energiát emészt fel A szakmai szempontok helyett gazdasági szempontok előtérbe helyeződése Társadalmi érték- és normaválság megjelenése Társadalmi veszélyforrások erőteljes megjelenése (drog, alkohol, média, bűnözés) Hátrányos és veszélyeztetett tanulók számának növekedése Családok anyagi veszélyeztetettsége, anyagi tehervállalásuk csökkenése Káros médiahatások Az intézmény minőségcéljai, és azok megvalósítását szolgáló feladatok Minőségcél Feladatok Részvevők Sikerkritériumok Pedagógusok szakmai felkészültségének, az oktatás minőségének további emelése óralátogatás, önképzés ösztönzése, pályázati lehetőségek kihasználása Pedagógusok, iskolavezetőség Diákok és szülők elégedettségének javulása, mérési eredmények javulása kiscsoportos oktatás szorgalmazása anyanyelv, magyar nyelv és matematika tantárgyakból ÖKO iskola program, környezettudatos nevelés kialakítása Helyi tantervünkben ÖKO tartalmak megszervezése minél Szaktanárok, munkaközösség Szűkebb ás tágabb 12

13 több tantárgy keretében, környezetvédelmi napokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése vezetők környezet tisztasága Angol nyelvoktatás további erősítése Normál és emelt szinten, kis létszámú csoportokban oktatjuk az idegen nyelvet Angol munkaközösség tagjai Nyelvi versenyeken való eredményes részvétel Angol nyelvterület szokásaihoz kapcsolódó programok, projektek Kapcsolatrendszerünk megőrzése: Jó tanár-diák kapcsolat, jó kapcsolat a szülőkkel Problémák azonnali kezelése, folyamatos kommunikáció a szülőkkel Minden pedagógus, minden alkalmazott, DÖK segítő tanár Diákok és szülők pozitív visszajelzései Változatos programok szervezése Éves program tervezésénél a választék további bővítése, délutáni programlehetőségek a szabadidőben Minden pedagógus, iskolavezetőség, munkaközösség vezetők Programok látogatottságának növekedése Testvériskolai kapcsolat erősítése Közös programok, látogatások szervezése hagyományok kialakítása, ápolása Munkacsoport alakítása Minél több pedagógus, tanuló bevonása a közös programokba Szabad mozgásteret biztosító tárgyi lehetőségeink megőrzése (sportpálya, Udvarunk, sportpályánk folyamatos karbantartása, Gondnok, karbantartó, Testnevelő tanárok Gondozott udvar, balesetmentes játszó terület 13

14 tornaterem) gondozása Egészséges környezetünk megőrzése (zöldített, fajátékokkal felszerelt, gyerekbarát udvar) Környezetünk folyamatos zöldítése pályázatok útján a diákok bevonásával, növényzetünk ápolása Gondnok, karbantartó, Iskolavezetés Pedagógusok Zöld környezetünk megőrzése, tanulóink önálló növénygondozó munkája Szülők bevonása Magatartási problémák még hatékonyabb kezelése Házirend betarttatása, hatékonyabb konfliktus kezelés pedagógusok Magatartási problémák csökkenése DÖK bevonása, előadások, meghívott előadók szülőknek is Tanulási problémákkal küzdő gyermekek sikerélményhez juttatása, egyéni bánásmód alkalmazása Tanítási órákon differenciálás, korrepetálás, fejlesztő foglalkozások Senior Mentor Program lehetőségeinek kihasználása pedagógusok A tanuláshoz való hozzáállás javulása, ellenőrzői negatív beírások csökkenése Kompetenciák fejlesztését szolgáló munkamódszerek erősítése (páros, csoportos, projekt és kooperatív munka) Tanítási órák ilyen irányú szervezése, ennek folyamatos ellenőrzése Módszerek, tapasztalatok átadása Pedagógusok, munkaközösség vezetők Tanulási hatékonyság emelkedése (mérési eredmények) 14

15 2.2.3 Minőségpolitikai nyilatkozat, küldetés és jövőkép A szervezet minőségpolitikai nyilatkozata A Bartók Béla Általános Iskola 1976-tól lát el közoktatási feladatokat a XXII. kerületben. Intézményünk múltja is azt bizonyítja, hogy szükség van a biztos tudást megalapozó oktatásra, amely lehetővé teszi a tanulók későbbi továbbtanulását, igényes iskolaválasztását. A társadalmi elvárásoknak megfelelve biztosítjuk az idegen nyelv oktatását normál és emelt szinten egyaránt. Az iskola munkatársai, pedagógusok és nem pedagógus kollégák elkötelezettek munkájuk, munkahelyük iránt, valamennyien hozzájárulnak, hogy a közösen megfogalmazott és elfogadott minőségcélokat megvalósítsuk. Kiemelt célunk: Minden gyermekben fedezzük fel azt, amiben ő tehetséges, vagy többre képes, segítsük ezen képességének kibontakoztatását. A Bartók Béla Általános Iskola küldetésnyilatkozata: A BARTÓK ISKOLA DOLGOZÓI MINDENT MEGTESZNEK AZÉRT, HOGY AZ IDEJÁRÓ GYEREKEK AZ ALAPVETŐ ERKÖLCSI NORMÁK ELSAJÁTÍTÁSA MELLETT, ÉLETKORUKNAK MEGFELELŐ BIZTOS TUDÁSSAL, VALAMINT EGY IDEGEN NYELV ALAPSZINTŰ ISMERETÉVEL FOLYTATHASSÁK TANULMÁNYAIKAT AZ EGYÉNISÉGÜKNEK ÉS ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÜKNEK MEGFELELŐ KÖZÉPISKOLÁBAN. Ennek érdekében iskolánk alkalmazotti közössége elkötelezi magát: partnerei (diákok, szülők, fenntartó) igényeinek minél teljesebb körű en megfelelni a nevelő-oktató munka hatékonyságának fokozására, gyermekközpontú nevelő légkörünk megőrzésére, egyéni bánásmód alkalmazására a tanulók igényeihez, életkori sajátosságaiknak és képességeiknek megfelelően, hátrányos helyzetű gyermekeink folyamatos fejlesztésére és tehetséges tanulóink folyamatos gondozására, széleskörű fejlesztő tevékenységének, tevékenységkínálatának megőrzésére, és fejlesztésére, hatékony tanulást segítő módszerek széles körű alkalmazására, a környezeti nevelés és egészséges életmódra nevelés további erősítésére, helyi és tárgyi adottságaink maximális kihasználására, az iskola értékes hagyományainak megőrzésére rugalmasan alkalmazkodásra az intézményt érintő társadalmi igényekhez igazodva. 15

16 Jövőképünk: Olyan iskolát szeretnénk: ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket, ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok, ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat, amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez. A program gondozása: A minőségirányítási program folyamatos gondozását, szükség esetén átdolgozását a minőségi csoport tagjai végzik az intézmény vezetőjének irányításával. A csoport tagjait a tantestület bízza meg a feladat ellátásával Az Intézményi minőségirányítási program helye az intézmény dokumentációs rendszerében Alapdokumentumok (fenntartói jóváhagyást igényelnek): Alapító Okirat Pedagógiai Program: szakmai programot tartalmaz IMIP: a szakmai program megvalósítását, az intézményi működést garantálja a szabályozások rendszerezésével, működtetésével, fejlesztésével. Szervezeti Működési Szabályzat Házirend 16

17 2.2.5 Az intézmény dokumentumainak kapcsolódása a programhoz Pedagógiai program: - küldetés, jövőkép - intézményi célok - feladat- és eszközrendszer MINŐSÉGCÉLO K MIP Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER ÉVES munkaterv Csoport szintű pedagógiai tervezés M Ű K Ö D É S A minőségirányítási rendszer működésének szervezeti háttere Intézményünkben a minőségirányítási folyamatot 3 fő koordinálja, akik irányítják az egyes feladatokhoz kialakított minőségi körök munkáját, kapcsolatot tartanak az intézményvezetővel, és ellátják az adminisztrációs feladatokat. Rendszeresen tájékoztatják a tantestületet az aktuális feladatokról és bevonják a munkatársak többségét a tervek megvalósításába. A Bartók Béla Általános Iskola tantestülete 2000-ben úgy döntött, hogy hozzáfog a COMENIUS I. minőségirányítási rendszermodell kiépítéséhez. Mivel ekkor még nem rendelkeztünk kellő minőségügyi ismeretekkel és tapasztalatokkal, a minőségügyi csoport munkáját a Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft. egyik munkatársa segítette, támogatta szakmailag. A minőségfejlesztési csoport a munkáját működési szabályzat alapján végzi.. A csoport tagjai az igazgatótól kapott írásos megbízás alapján végzik feladatukat. Munkájukról beszámolási kötelezettséggel tartoznak a vezetőségnek és a nevelőtestületnek. Minőségfejlesztési rendszerünk működését a PDCA - SDCA /tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, beavatkozás / ciklus, vagyis a folyamatos fejlesztés - biztosítja. Az alábbi tevékenységeket szervezzük ciklusokban: stratégiai célok kijelölése 17

18 helyzetértékelés feladat- célok alkotása terv készítése végrehajtás értékelés és visszacsatolás. 18

19 2.2.7 Intézményünkben működő minőségfejlesztési modell Lépések, szakaszok Nyitott önértékelés Az érdekelt felek - partnereink - azonosítása Eredmények Belső és külső intézménykép. A fenntartó elvárásai, a dolgozók elvárásai. Erősségeink és fejlesztendő területeink. Közvetlen és közvetett partnerek azonosítása. Partnerek képviselőinek megnevezése. Partnerfrissítés. P D C A S D C A D Partnerek igényeinek és elégedettségének mérése Az igények elemzése Célok és prioritások meghatározása, módosítása Intézkedési terv készítése Az intézkedési tervek megvalósítása Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése Korrekciós terv készítése és megvalósítása Irányított önértékelés Nyitott és objektív módszerekkel. Elégedettségi és elégedetlenségi mutatók felismerése. Az igények azonosítása A vizsgálat eredményeinek összehasonlítása: Mit láttunk helyesen, miben tért el a fontosság megítélése. Következtetések levonása a teljes dolgozói kör bevonásával / okok kutatása / Célok kitűzése, prioritási sorrend felállítása. A célok eléréséhez vezető cselekvési sor elkészítése. A teljes dolgozói kör az intézkedési terven dolgozik. Az értékelés visszacsatolása az elemzés szakaszába. Sikeres fejlesztések beépítése a működés folyamatába. Tanulságok levonása. A 2 évenként elvégzett igény és elégedettség vizsgálat eredményeinek visszacsatolása az elemzés szakaszába Eljárásrendnek megfelelő / négyévente /önértékelés az alábbi területeken: Adottságok vonatkozásában: A vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében A stratégiai tervek és azok megvalósulása. 19

20 C A Intézményi folyamatok szabályozottsága. A szabályozási rendszer teljessége. Erőforrások. Partneri igények. Eredmények tekintetében: A munkatársak bevonásának mértéke. A folyamatos fejlesztés eredményei. A partnerek elégedettsége. A szabályozási rendszer bevezetettsége, hatékonysága. A szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei. A kitűzött célok elérése, megvalósítása. Az erőforrások felhasználásának hatékonysága. 3. Az intézményi minőségfejlesztési rendszer 3.1 Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége A vezető felelőssége, hogy biztosítsa a minőség iránti elkötelezettséget, a törvényes működés rendjét. Ennek érdekében személyes példamutatással vesz részt a MIP kidolgozásában, és végrehajtásában, erősíti a minőségi munkavégzést, segíti ebben a teljes dolgozói kör mindennapi tevékenységét. Az intézmény jogszerű működtetésének biztosítására összehangolja azoknak a dokumentumoknak tartalmát, melyek az intézmény működését szabályozzák. Lehetőséget biztosít a jogi dokumentumok megismerésére. A stratégiai tervezés szintjén, biztosítja az alapdokumentumok elkészítését, azok folyamatos felülvizsgálatát. Szervezi a lehetséges közvetett és közvetlen partnerekkel az együttműködést, a velük kialakított kommunikáció folyamatosságát. Gondoskodik arról, hogy a minőségi munkához szükséges tárgyi, szellemi és humán erőforrások rendelkezésre álljanak Az intézményvezető feladatai és felelőssége a jogszerű működés biztosítása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy a teljes működést szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény dolgozói megismerjék, betartsák. A vezető felelőssége, elkötelezettsége: Dokumentumaink A mindenkor érvényes Közoktatási Törvény és végrehajtási utasítása 20

21 Kjt és végrehajtási utasítása Önkormányzati törvény, oktatási koncepció Kerettantervek Az intézmény belső szabályzói Általános dokumentumok Alapító okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend IMIP Szakmai dokumentumok Pedagógiai program Éves munkaterv Beszámoló (éves) Ügyintézési dokumentumok Iratkezelési szabályzat Nyilvántartások Tanügyi nyomtatványok Munkaügyi dokumentumok Munkaköri leírás Gazdálkodási dokumentumok Védelmi jellegű szabályzatok:prevenciós Program Az intézményben működő érdekvédelmi szervek (szakszervezet, közalkalmazotti tanács, szülői szervezet, DÖK) a szülői szervezet kivételével, érvényes szabályzattal rendelkezik. 4.1 A tervezés szintjei 4. Intézményi tervezési folyamatok Stratégiai szintű tervezés: Az intézmény legfontosabb stratégiai dokumentumai o o Pedagógiai Program, Minőségirányítási Program. 21

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november.

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november. 1. Projektszervezet kialakítása, működtetése 1. Projekt szervezet kialakítása, működtetése Feljegyzés (jelenléti ív) Havonkénti megbeszélés 2. alkalmazása 1 016 000 Ft Kinevezés módosítása 3. alkalmazása

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS. Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS. Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke Az értékelt intézmény: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola OM:200040 Az értékelés típusa:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben