Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010."

Átírás

1 Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella igazgató Marjanekné Koncsek Gabriella min.bizt.csop.vez. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK: Jogszabályi háttér 4 1.Helyzetelemzés: Az iskola bemutatása, arculata 4 Történeti áttekintés 5 2. Az intézményi minőségirányítás alapjai 2.1 Fenntartói minőségirányítási program ÖMIP Elvárások, feladatok Általános iskolákra vonatkozó fenntartói elvárások, feladatok Bartók iskola fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai Az intézményi minőségpolitika A szervezet bemutatása Az intézmény minőségcéljai, és azok megvalósítását szolgáló feladatok Minőségpolitikai nyilatkozat, küldetés és jövőkép Az Intézményi minőségirányítási program helye az intézmény dokumentációs rendszerében Az intézmény dokumentumainak kapcsolódása a programhoz A minőségirányítási rendszer működésének szervezeti háttere Intézményünkben működő minőségfejlesztési modell 19 3 Az intézményi minőségfejlesztési rendszer 3.1 A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Az intézményvezető feladatai és felelőssége a jogszerű működés biztosítása Intézményi tervezési feladatok 4.1 A tervezés szintjei Stratégiai tervezés Operatív szintű tervezés Megvalósítás, napi működés tervezése A tervezés folyamata Intézményi ellenőrzési, mérési, értékelési folyamatok 5.1. Vezetői ellenőrzés, értékelés A vezetői ellenőrzés fő területei A dolgozók ellenőrzésének általános szempontjai Vezetői értékelés folyamatszabályozása Munkaközösség-vezetői ellenőrzés, értékelés A munkaközösség-vezetői értékelés fő területei A munkaközösség-vezetői mérés, értékelés folyamatszabályozása Az iskola mérési-értékelési rendszere 29 2

3 5.4. Az országos kompetencia mérés értékelése Az IMIP értékelése Pedagógusok teljesítményértékelési rendszere 6.1. Pedagógiai értékelésünk célja Intézményi és pedagógiai értékelésünk szintjei és területei A pedagógusok egyéni pedagógiai értékelésének területei A MI rendszerünk Az intézményi önértékelés rendje Partnerkapcsolatok rendszere 40 8.A programra vonatkozó általános rendelkezések 8.1. A program módosítása A program nyilvánossága A program elfogadási és jóváhagyási rendje A program elfogadása 46 3

4 Jogszabályi háttér A minőségirányítási programunk a következő alapvető dokumentumokra épül: évi LXI törvénnyel módosított évi LXXIX közoktatási törvény a, amely előírja a közoktatási intézmények számára a minőségpolitikájuk és minőségirányítási programjuk kidolgozását. Az évi XXXIII. Törvény (KJT) január 1-i módosítása, amelynek 40. -a előírja a közalkalmazottak minősítési szabályait. Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzatának minőségirányítási programja (ÖMIP március) Intézményi Pedagógiai Program és egyéb intézményi dokumentumok 1. Helyzetelemzés Az iskola bemutatása, arculata Intézményünk, a Bartók Béla Általános Iskola 1976-ban kezdte meg működését. Kezdetben, a közvetlen lakókörnyezetben lévő családok gyermekeinek kínált hatékony és eredményes nevelést és oktatást, ma már a lakókörnyezeten kívül élő családok is szívesen választják intézményünket. Választásuk oka: a nevelőtestület korábbi és jelenlegi eredményei, szakmai felkészültsége, elhivatottsága, az iskola dolgozóinak gyermekközpontúsága garancia arra, hogy az intézményünkben tanuló diákoknak nyugodt, biztonságos légkört tudjanak teremteni. Iskolánk pedagógusai és munkatársai olyan személyek, akik nyitottak, felkészültségüket folyamatosan fejlesztik. Társadalmi háttér Közös érdekünk, hogy tanulóinknak tartalmas, harmonikus gyermekkort teremtsünk, ezért fontos a társadalmi környezettel a jó kapcsolat kialakítása. Az iskola hatékony kapcsolatot tart fenn a tanulók szüleivel, tájékoztatást adunk az oktató-nevelő munkánkról, véleményt kérünk tevékenységünkről és a szülők elvárásairól. A fenntartó Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat elismeri és támogatja szakmai munkánkat, lehetőségeihez mérten finanszírozza is. A Bartók Iskoláért Alapítvány anyagi támogatást nyújt, a Nagytétényi Polgári Kör a rendezvényeinkhez helyiséget biztosít ban testvériskolai kapcsolatot építettünk ki az erdélyi gyimesközéploki Majláth Károly Gusztáv Általános Iskolával. Nagyon jó a kapcsolatunk az egyházakkal, óvodákkal, a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolával,az Uszodával, a Klauzál Gábor Budafok- Tétényi Művelődési 4

5 Központtal, a társintézményekkel (általános- és középiskolák) segítőtársaink a gyermekek nevelésében. Megfelelő az egészségügyi háttér (gyermekgyógyászat, gyermekfogászat, ortopédia). Megfelelő szakmai segítséget kapunk a Nevelési Tanácsadó (személyiségvizsgálat, vélemény), az EGYMI valamint a Gyermekjóléti Szolgálat (családgondozás) részéről. A helyi média (Promontor Televízió, Városházi Híradó) folyamatos tájékoztatást nyújtanak intézményünkről kerületi lakosoknak. A Polgárvédelemmel közös programokat szervezünk, a Rendőrség előadásokat tart, melynek célja a bűnmegelőzés. Egyes feladatok megoldásában civil szervezetekkel is együttműködünk: civil vállalkozások, Nonprofit Kft., Senior Mentor Program. Szociális háttér Egyrészt értelmiségi és szellemi dolgozók, valamint az egyre gazdagodó vállalkozói réteg alkották, illetve alkotják, másrészt nagy számban vannak a nehezebb élethelyzetben lévő, napi megélhetési gondokkal küszködő családok. Mindkét rétegben az életszínvonal és a munkahelyek megtartása, a napi problémák elvonják a szülők figyelmét, türelmét, idejét a gyermek nevelésétől. A szülők elvárásai Magas szintű, konvertálható tudás (anyanyelv, idegen nyelv, számítástechnika, természettudomány, matematika) A szociális hátrányok enyhítése, az esélyegyenlőség biztosítása A tanuló egész napos nevelési feladatainak felvállalása. Történeti áttekintés A nevelő-oktató munka céljainak elérése érdekében eddig megtett lépések: 1981-től az angol tagozatos osztály két idegen nyelvvel 1985-től mozgássérült tanulók integrált nevelését-oktatását vállaltuk fel 1986-tól a számítástechnika tanórai oktatása: 1986-tól Commodore 64-es, 1993-tól IB PC 386-os gépeken 1999-től a számítógéppark folyamatos fejlesztése 1986-től síoktatás Szlovákiában, 1998-tól Ausztriában 5

6 1989-től az orosz helyett nyugati nyelveket (német, angol), második idegen nyelvként olaszt tanítottunk 1998-tól angol nyelvterületre szervezünk tábort Kezdetektől rendszeresen táboroztatunk Balatonakaliban 2001-től vízitúrát szervezünk 2005-től vándortábort szervezünk Erdélybe tól részt veszünk a z SNI-s tanulók nevelésében, oktatásában is Több alkalommal vállalták tanítóink, tanáraink főiskolai hallgatók tanítási gyakorlatának vezetését. Hosszú éveken át jártak tanulóink erdei iskolába. Az iskolában gyógytestnevelés és logopédiai foglalkozásokat szervezünk diákjaink és a szomszéd iskolák tanulói számára A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola kihelyezett tagozattal működik iskolánkban Az úszást, néptáncot, drámajátékot is felhasználjuk a hatékony nevelés-oktatás céljára. Feltétlenül szükséges a tehetséges tanulók sokirányú fejlesztése, a hátrányok felszámolását biztosító programok szervezése. Iskolánkban évfolyamonként 2 vagy 3 párhuzamos osztály működik. A szülők és a tanulók igénye alapján napközi és tanulószobai foglalkozásokat szervezünk. Angolszakkört szervezünk 1-2. osztályban a 2009/2010-es tanévtől. Az iskolában étkezési lehetőséget biztosítunk a gyerekek részére. Tanulóink érdeklődésük szerint egyéb délutáni foglalkozásokon vesznek részt. A pszichés eredetű részképesség-hiánnyal és iskolai teljesítményzavarral küzdő gyermekek megfelelő szintű ellátását is fontos feladatnak tekintjük. A tantestület a sokrétű feladatra emberileg, szakmailag felkészült, sikerekben, eredményekben és kudarcokban összekovácsolódott stabil közösség. 6

7 2. Az intézményi minőségirányítás alapjai 2.1 Fenntartói minőségirányítási program ÖMIP Elvárások, feladatok Általános iskolákra vonatkozó fenntartói minőségpolitika Fenntartói elvárás a kerület intézményei felé A 4. és 6. évfolyamon elvégzett kompetenciamérés eredménye nem lehet kevesebb, mint a megyei jogú városokban mért eredmények átlaga. A fenntartói elvárásból adódó intézményi célok A kompetencia alapú oktatás alkalmazása a mindennapi oktató munkában. Kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése A célok fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok Összehasonlítás az előző évi mérések eredményeivel, célok feladatok megfogalmazása. Tájékozódás a tanulók neveltségi szintjéről 5. évfolyamon. Cél, hogy az iskola világa olyan értéket közvetítsen, amely biztos alapul szolgál a felnőtt világban való boldoguláshoz. Az iskola nevelési programjában rögzített pedagógiai elvek tudatos alkalmazása tanórákon és tanórán kívül. Tájékozódás a neveltségi szintről Elemzések után célok, feladatok megfogalmazása, hozzáadott érték A pedagógusképzésben és továbbképzésben előtérbe helyezzük a módszertani, illetve a mérésértékeléssel kapcsolatos kompetenciák erősítését. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők gyermekeik számára a napközis foglalkozási formát is választhassák. A részképesség-zavarral küzdő gyermekek gondozását, az általános iskolákban oldjuk meg önálló képességfejlesztő A minőség biztosítása az oktató-nevelő munka során Napközis és tanulószobai férőhelyek biztosítása minden rászoruló tanulónak osztály: dyslexia prevenció; logopédiai szűrés és foglalkozás; fejlesztő foglalkozások; tantárgyi Kerületi szakmai munkaközösségek által szervezett programokon való részvétel Belső képzések szervezése Motiválás arra, hogy több tanuló vegye igénybe a napközi és tanulószobai ellátást és egyéb iskola által ajánlott segítséget. Az iskola lehetőségeihez és személyi feltételeihez szabottan gondoskodik a feladat megfelelő ellátásáról. 7

8 pedagógusok közreműködésével. Az, iskolák igazgatóitól elvárjuk, hogy a gyermekek, tanulók igényeinek megfelelő számú fejlesztő pedagógus végzettséggel rendelkező pedagógus lássa el feladatát a nevelési, oktatási intézményekben. Fontosnak tarjuk, hogy ebben a feladatvégzésben az egész nevelőtestület, tantestület tájékozott és együttműködő legyen. Biztosítjuk a tanulók logopédiai ellátásának, gyógytestnevelésben való részvételének személyi és tárgyi feltételeit. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében törekedni kell arra, hogy az integrációt az esélyteremtés jegyében valósítsuk meg a közoktatási intézményeinkben, úgy, hogy ahhoz adottak legyenek a személyi és tárgyi feltételek. A pedagógusok IMIP-ben rögzített értékelésének elvégzése, az értékelési adatok figyelembe vétele a döntésnél korrepetálások 5-8. osztály: tantárgyi korrepetálások szükség és igény szerint; tehetséggondozó szakkörök működtetése fejlesztő foglalkozás, logopédiai szűrés Szűrések, szakszolgálathoz való irányítás Egyéni foglalkozások, egyéni bánásmód az SNI-s tanulókkal a sikeres integráció érdekében, szakszolgálathoz való irányítás Pedagógiai munka minőségének fejlődése, az önértékelés igényének és képességének javítása Nevelőtestület folyamatos tájékoztatása, ismereteinek bővítése -logopédiai foglalkozások -gyógytestnevelés szakszolgálat keretében heti 3 óra, melyből 2 óra gyógytestnevelés, 1 óra gyógyúszás. Együttműködés a Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti Szolgálattal EGYMI-vel Értékelések folyamatos lebonyolítása az IMIP-ben foglaltak szerint. Az iskola továbbra is a jelenlegi szerkezeti (szervezeti) formában, a jóváhagyott pedagógiai program szerint működik, melyet a közoktatási törvény vonatkozó paragrafusai szerint módosítanak. 8

9 2.1.2 Bartók iskola fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai a jelenleg érvényben levő pedagógiai program szerint: Fenntartói elvárás az iskolánk felé A 8. osztályt végzettek legalább 70%-a gimnáziumban vagy szakközépiskolában tanuljon tovább, A tudásszint tartása és emelése érdekében végezzen folyamatosan méréseket az iskola saját éves ütemterve szerint. A hátrányos helyzetű és arra rászoruló gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása Hatékony idegennyelvoktatás A fenntartói elvárásból adódó intézményi célok Felkészíteni tanulóinkat a továbbtanulásra, pályaorientáció A tudásszint tartása, emelése Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni és kiscsoportos korrekció biztosítása a hátrányos helyzetű és arra rászoruló gyermekek számára Első osztálytól 3. évfolyamig idegen nyelvet tanulhat a beiratkozott gyermek 4. évfolyamtól kötelező óratervi keretben idegen nyelv oktatása (az órakeret függvényében lehetőleg kiscsoportos formában) A célok fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok Osztályfőnöki órák keretében végzett pályaorientáció, szülői értekezlet, információk nyújtása Külső mérés: OKÉV évfolyamon Difer-mérés 1. évfolyam Belső mérések: kompetenciák mérése, diagnosztizáló mérések Mérések elemzése, összevetése, fejlesztési feladatok meghatározása Szakkörök, versenyek, bemutatók szervezése Ösztönözzük a különböző tanítási módszerek elterjesztését, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, fejlesztést Normál és emelt szinten, kis létszámú csoportokban oktatjuk az idegen nyelvet 5. osztálytól a nyelvtanítást két sávban folytatjuk, kis létszámú csoportokban, a) alapóraszámban b) emelt szintű csoportban, heti 5 órában A pedagógiai programban megjelenő új feladatok Környezettudatos nevelés - ÖKO iskola Felelősségteljes, környezettudatos ÖKO munkacsoport létrehozása: környezeti 9

10 Testvériskolai kapcsolatok magatartás kialakítása egyéni és közösségi szinten Kapcsolatok széleskörű kiépítése nevelés tanórákon és tanórán kívül. Munkatervek, pályázatok 2.2 Az intézményi minőségpolitika A szervezet bemutatása Az iskola 1976-tól működik, körzeti beiskolázású. Szerkezete 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 2-3 osztállyal, A/B heti órarenddel, szükség szerint féléves váltásban. A nevelés-oktatás szakaszai: Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam vége Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam vége Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam vége Fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam vége Az intézmény tanulói létszámát meghatározzák a demográfiai előrejelzések. Nyitottságával nem csak kerületi, hanem fővárosi és agglomerációs igényeket is kielégít. ( XI. ker, Érd, Diósd, Tárnok, XXI. ker.) Év Csoport Létszám Átlaglét 23,8 23,3 22,6 22, ,2 22, ,2 szám Pedagóg 41,09 36,64 us létszám 48,3 47,3 48,8 46,9 45,3 44,7 43 A tanulólétszám a hét év alatt 79 fővel, a pedagógus állások száma 5,3-del csökkent. Az egy csoportra jutó átlag létszám 22,19. Azonban még így is a kerület legnagyobb létszámú általános iskolájának tekinthető ben kezdődött el az iskolai minőségfejlesztési munka ben értékgyűjtés és SWOT-analízis módszerével meghatározásra kerültek az intézményi erősségek és fejlesztendő területek. Kétévente partneri igény és elégedettségmérést végzünk, melynek eredményei alapján újra feltérképezzük erősségeinket és gyengeségeinket, a problémás területek javítására pedig intézkedési tervet készítünk. Az intézmény működésének, eredményeinek, fejlődésének vizsgálata 4 évente. 10

11 Megőrzendő erősségeink: Értékközvetítés Eredményes, biztos tudás megalapozása Együttműködő, segítőkész kollektíva 100%-os szakos ellátottság Az angol nyelv emelt szintű oktatása Idegen nyelv és informatika csoportbontásban való oktatása A sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását fejlesztő pedagógus és logopédus segítik Kiépült a helyi számítógépes hálózat Internet-csatlakozással, hálózat folyamatos karbantartása, bővítése Minden évben rendszeresen figyeljük a pályázati lehetőségeket és pályázunk A minőségi fejlesztő munka során megteremtettük a partnerközpontú működés alapjait. Tehetséges tanulóink ösztönzése iskolai díjakkal: Az Év Tanulója Iskolai Irodalmi Díj Univerzum Díj Az Év Sportolója Aranytoll Díj Aranykönyv Díj A Matematika Tudora Díj Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat, szakköröket indítunk a fenntartó által biztosított keretek között. Tanítási órán kívüli foglalkozások: a.) napközi: 1-6. évfolyam b.) tanulószoba: 7-8. évfolyam c.) sportolási lehetőségek: -pl. iskolai sportköri foglalkozások, -sítábor -vízitábor - szakkör d.) osztálykirándulás (igény szerint), nyári táborok e.) Tanórán kívüli foglalkozásként igénybe vehető még 1-4. évfolyamon a néptánc,kicsi Rigók Kórusa, úszásoktatás, valamint képzőművészeti, zenei oktatás is. f.) Az iskolai könyvtár korszerű felszereltsége, sokszínű állománya, és kedvező nyitva tartása lehetőséget biztosít tanulóinknak az önálló ismeretszerzésre, a nyugodt körülmények közötti tanulásra. Fejlesztendő területek: Pedagógusok túlterheltségének csökkentése: (a hagyományos nevelő-oktató munkán túl egyre több társadalmi és adminisztrációs feladat hárul az iskolára.) Munkaköri leírásokat pontosítottuk, az iskolai folyamatokat szabályozzuk. Évről évre nő a beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek száma, ebből adódóan romlik egyes osztályok neveltségi szintje. Szükséges volt a tanulók iskolai fegyelmének javítására intézkedéseket hozni: házirend átdolgozása, ügyeleti rendszer átszervezése 11

12 Az iskola megtartó erejét gyengíti a környező 6 és 8 osztályos középiskolák vonzereje. 4. évfolyamról az 5. évfolyamra való átmenet zökkenőmentességének biztosítása. Visszatérő problémaként jelentkezik az épület egyes részeinek nem megfelelő tisztasága. Az iskola népszerűsítését, menedzselését még hatékonyabbá kell tenni. Magatartási problémák még hatékonyabb kezelése Tanulási problémákkal küzdő gyermekek még differenciáltabb fejlesztése, egyéni bánásmód alkalmazása Kompetenciák fejlesztését szolgáló munkamódszerek erősítése (páros, csoportos, projekt és kooperatív munka) Veszélyek: Folyamatos törvényi változásokból adódó bizonytalanság, a változásoknak való megfelelés, a dokumentumok folyamatos aktualizálása sok időt, energiát emészt fel A szakmai szempontok helyett gazdasági szempontok előtérbe helyeződése Társadalmi érték- és normaválság megjelenése Társadalmi veszélyforrások erőteljes megjelenése (drog, alkohol, média, bűnözés) Hátrányos és veszélyeztetett tanulók számának növekedése Családok anyagi veszélyeztetettsége, anyagi tehervállalásuk csökkenése Káros médiahatások Az intézmény minőségcéljai, és azok megvalósítását szolgáló feladatok Minőségcél Feladatok Részvevők Sikerkritériumok Pedagógusok szakmai felkészültségének, az oktatás minőségének további emelése óralátogatás, önképzés ösztönzése, pályázati lehetőségek kihasználása Pedagógusok, iskolavezetőség Diákok és szülők elégedettségének javulása, mérési eredmények javulása kiscsoportos oktatás szorgalmazása anyanyelv, magyar nyelv és matematika tantárgyakból ÖKO iskola program, környezettudatos nevelés kialakítása Helyi tantervünkben ÖKO tartalmak megszervezése minél Szaktanárok, munkaközösség Szűkebb ás tágabb 12

13 több tantárgy keretében, környezetvédelmi napokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése vezetők környezet tisztasága Angol nyelvoktatás további erősítése Normál és emelt szinten, kis létszámú csoportokban oktatjuk az idegen nyelvet Angol munkaközösség tagjai Nyelvi versenyeken való eredményes részvétel Angol nyelvterület szokásaihoz kapcsolódó programok, projektek Kapcsolatrendszerünk megőrzése: Jó tanár-diák kapcsolat, jó kapcsolat a szülőkkel Problémák azonnali kezelése, folyamatos kommunikáció a szülőkkel Minden pedagógus, minden alkalmazott, DÖK segítő tanár Diákok és szülők pozitív visszajelzései Változatos programok szervezése Éves program tervezésénél a választék további bővítése, délutáni programlehetőségek a szabadidőben Minden pedagógus, iskolavezetőség, munkaközösség vezetők Programok látogatottságának növekedése Testvériskolai kapcsolat erősítése Közös programok, látogatások szervezése hagyományok kialakítása, ápolása Munkacsoport alakítása Minél több pedagógus, tanuló bevonása a közös programokba Szabad mozgásteret biztosító tárgyi lehetőségeink megőrzése (sportpálya, Udvarunk, sportpályánk folyamatos karbantartása, Gondnok, karbantartó, Testnevelő tanárok Gondozott udvar, balesetmentes játszó terület 13

14 tornaterem) gondozása Egészséges környezetünk megőrzése (zöldített, fajátékokkal felszerelt, gyerekbarát udvar) Környezetünk folyamatos zöldítése pályázatok útján a diákok bevonásával, növényzetünk ápolása Gondnok, karbantartó, Iskolavezetés Pedagógusok Zöld környezetünk megőrzése, tanulóink önálló növénygondozó munkája Szülők bevonása Magatartási problémák még hatékonyabb kezelése Házirend betarttatása, hatékonyabb konfliktus kezelés pedagógusok Magatartási problémák csökkenése DÖK bevonása, előadások, meghívott előadók szülőknek is Tanulási problémákkal küzdő gyermekek sikerélményhez juttatása, egyéni bánásmód alkalmazása Tanítási órákon differenciálás, korrepetálás, fejlesztő foglalkozások Senior Mentor Program lehetőségeinek kihasználása pedagógusok A tanuláshoz való hozzáállás javulása, ellenőrzői negatív beírások csökkenése Kompetenciák fejlesztését szolgáló munkamódszerek erősítése (páros, csoportos, projekt és kooperatív munka) Tanítási órák ilyen irányú szervezése, ennek folyamatos ellenőrzése Módszerek, tapasztalatok átadása Pedagógusok, munkaközösség vezetők Tanulási hatékonyság emelkedése (mérési eredmények) 14

15 2.2.3 Minőségpolitikai nyilatkozat, küldetés és jövőkép A szervezet minőségpolitikai nyilatkozata A Bartók Béla Általános Iskola 1976-tól lát el közoktatási feladatokat a XXII. kerületben. Intézményünk múltja is azt bizonyítja, hogy szükség van a biztos tudást megalapozó oktatásra, amely lehetővé teszi a tanulók későbbi továbbtanulását, igényes iskolaválasztását. A társadalmi elvárásoknak megfelelve biztosítjuk az idegen nyelv oktatását normál és emelt szinten egyaránt. Az iskola munkatársai, pedagógusok és nem pedagógus kollégák elkötelezettek munkájuk, munkahelyük iránt, valamennyien hozzájárulnak, hogy a közösen megfogalmazott és elfogadott minőségcélokat megvalósítsuk. Kiemelt célunk: Minden gyermekben fedezzük fel azt, amiben ő tehetséges, vagy többre képes, segítsük ezen képességének kibontakoztatását. A Bartók Béla Általános Iskola küldetésnyilatkozata: A BARTÓK ISKOLA DOLGOZÓI MINDENT MEGTESZNEK AZÉRT, HOGY AZ IDEJÁRÓ GYEREKEK AZ ALAPVETŐ ERKÖLCSI NORMÁK ELSAJÁTÍTÁSA MELLETT, ÉLETKORUKNAK MEGFELELŐ BIZTOS TUDÁSSAL, VALAMINT EGY IDEGEN NYELV ALAPSZINTŰ ISMERETÉVEL FOLYTATHASSÁK TANULMÁNYAIKAT AZ EGYÉNISÉGÜKNEK ÉS ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÜKNEK MEGFELELŐ KÖZÉPISKOLÁBAN. Ennek érdekében iskolánk alkalmazotti közössége elkötelezi magát: partnerei (diákok, szülők, fenntartó) igényeinek minél teljesebb körű en megfelelni a nevelő-oktató munka hatékonyságának fokozására, gyermekközpontú nevelő légkörünk megőrzésére, egyéni bánásmód alkalmazására a tanulók igényeihez, életkori sajátosságaiknak és képességeiknek megfelelően, hátrányos helyzetű gyermekeink folyamatos fejlesztésére és tehetséges tanulóink folyamatos gondozására, széleskörű fejlesztő tevékenységének, tevékenységkínálatának megőrzésére, és fejlesztésére, hatékony tanulást segítő módszerek széles körű alkalmazására, a környezeti nevelés és egészséges életmódra nevelés további erősítésére, helyi és tárgyi adottságaink maximális kihasználására, az iskola értékes hagyományainak megőrzésére rugalmasan alkalmazkodásra az intézményt érintő társadalmi igényekhez igazodva. 15

16 Jövőképünk: Olyan iskolát szeretnénk: ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket, ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok, ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat, amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez. A program gondozása: A minőségirányítási program folyamatos gondozását, szükség esetén átdolgozását a minőségi csoport tagjai végzik az intézmény vezetőjének irányításával. A csoport tagjait a tantestület bízza meg a feladat ellátásával Az Intézményi minőségirányítási program helye az intézmény dokumentációs rendszerében Alapdokumentumok (fenntartói jóváhagyást igényelnek): Alapító Okirat Pedagógiai Program: szakmai programot tartalmaz IMIP: a szakmai program megvalósítását, az intézményi működést garantálja a szabályozások rendszerezésével, működtetésével, fejlesztésével. Szervezeti Működési Szabályzat Házirend 16

17 2.2.5 Az intézmény dokumentumainak kapcsolódása a programhoz Pedagógiai program: - küldetés, jövőkép - intézményi célok - feladat- és eszközrendszer MINŐSÉGCÉLO K MIP Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER ÉVES munkaterv Csoport szintű pedagógiai tervezés M Ű K Ö D É S A minőségirányítási rendszer működésének szervezeti háttere Intézményünkben a minőségirányítási folyamatot 3 fő koordinálja, akik irányítják az egyes feladatokhoz kialakított minőségi körök munkáját, kapcsolatot tartanak az intézményvezetővel, és ellátják az adminisztrációs feladatokat. Rendszeresen tájékoztatják a tantestületet az aktuális feladatokról és bevonják a munkatársak többségét a tervek megvalósításába. A Bartók Béla Általános Iskola tantestülete 2000-ben úgy döntött, hogy hozzáfog a COMENIUS I. minőségirányítási rendszermodell kiépítéséhez. Mivel ekkor még nem rendelkeztünk kellő minőségügyi ismeretekkel és tapasztalatokkal, a minőségügyi csoport munkáját a Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft. egyik munkatársa segítette, támogatta szakmailag. A minőségfejlesztési csoport a munkáját működési szabályzat alapján végzi.. A csoport tagjai az igazgatótól kapott írásos megbízás alapján végzik feladatukat. Munkájukról beszámolási kötelezettséggel tartoznak a vezetőségnek és a nevelőtestületnek. Minőségfejlesztési rendszerünk működését a PDCA - SDCA /tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, beavatkozás / ciklus, vagyis a folyamatos fejlesztés - biztosítja. Az alábbi tevékenységeket szervezzük ciklusokban: stratégiai célok kijelölése 17

18 helyzetértékelés feladat- célok alkotása terv készítése végrehajtás értékelés és visszacsatolás. 18

19 2.2.7 Intézményünkben működő minőségfejlesztési modell Lépések, szakaszok Nyitott önértékelés Az érdekelt felek - partnereink - azonosítása Eredmények Belső és külső intézménykép. A fenntartó elvárásai, a dolgozók elvárásai. Erősségeink és fejlesztendő területeink. Közvetlen és közvetett partnerek azonosítása. Partnerek képviselőinek megnevezése. Partnerfrissítés. P D C A S D C A D Partnerek igényeinek és elégedettségének mérése Az igények elemzése Célok és prioritások meghatározása, módosítása Intézkedési terv készítése Az intézkedési tervek megvalósítása Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése Korrekciós terv készítése és megvalósítása Irányított önértékelés Nyitott és objektív módszerekkel. Elégedettségi és elégedetlenségi mutatók felismerése. Az igények azonosítása A vizsgálat eredményeinek összehasonlítása: Mit láttunk helyesen, miben tért el a fontosság megítélése. Következtetések levonása a teljes dolgozói kör bevonásával / okok kutatása / Célok kitűzése, prioritási sorrend felállítása. A célok eléréséhez vezető cselekvési sor elkészítése. A teljes dolgozói kör az intézkedési terven dolgozik. Az értékelés visszacsatolása az elemzés szakaszába. Sikeres fejlesztések beépítése a működés folyamatába. Tanulságok levonása. A 2 évenként elvégzett igény és elégedettség vizsgálat eredményeinek visszacsatolása az elemzés szakaszába Eljárásrendnek megfelelő / négyévente /önértékelés az alábbi területeken: Adottságok vonatkozásában: A vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében A stratégiai tervek és azok megvalósulása. 19

20 C A Intézményi folyamatok szabályozottsága. A szabályozási rendszer teljessége. Erőforrások. Partneri igények. Eredmények tekintetében: A munkatársak bevonásának mértéke. A folyamatos fejlesztés eredményei. A partnerek elégedettsége. A szabályozási rendszer bevezetettsége, hatékonysága. A szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei. A kitűzött célok elérése, megvalósítása. Az erőforrások felhasználásának hatékonysága. 3. Az intézményi minőségfejlesztési rendszer 3.1 Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége A vezető felelőssége, hogy biztosítsa a minőség iránti elkötelezettséget, a törvényes működés rendjét. Ennek érdekében személyes példamutatással vesz részt a MIP kidolgozásában, és végrehajtásában, erősíti a minőségi munkavégzést, segíti ebben a teljes dolgozói kör mindennapi tevékenységét. Az intézmény jogszerű működtetésének biztosítására összehangolja azoknak a dokumentumoknak tartalmát, melyek az intézmény működését szabályozzák. Lehetőséget biztosít a jogi dokumentumok megismerésére. A stratégiai tervezés szintjén, biztosítja az alapdokumentumok elkészítését, azok folyamatos felülvizsgálatát. Szervezi a lehetséges közvetett és közvetlen partnerekkel az együttműködést, a velük kialakított kommunikáció folyamatosságát. Gondoskodik arról, hogy a minőségi munkához szükséges tárgyi, szellemi és humán erőforrások rendelkezésre álljanak Az intézményvezető feladatai és felelőssége a jogszerű működés biztosítása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy a teljes működést szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény dolgozói megismerjék, betartsák. A vezető felelőssége, elkötelezettsége: Dokumentumaink A mindenkor érvényes Közoktatási Törvény és végrehajtási utasítása 20

21 Kjt és végrehajtási utasítása Önkormányzati törvény, oktatási koncepció Kerettantervek Az intézmény belső szabályzói Általános dokumentumok Alapító okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend IMIP Szakmai dokumentumok Pedagógiai program Éves munkaterv Beszámoló (éves) Ügyintézési dokumentumok Iratkezelési szabályzat Nyilvántartások Tanügyi nyomtatványok Munkaügyi dokumentumok Munkaköri leírás Gazdálkodási dokumentumok Védelmi jellegű szabályzatok:prevenciós Program Az intézményben működő érdekvédelmi szervek (szakszervezet, közalkalmazotti tanács, szülői szervezet, DÖK) a szülői szervezet kivételével, érvényes szabályzattal rendelkezik. 4.1 A tervezés szintjei 4. Intézményi tervezési folyamatok Stratégiai szintű tervezés: Az intézmény legfontosabb stratégiai dokumentumai o o Pedagógiai Program, Minőségirányítási Program. 21

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON TISZAFÖLDVÁR HOMOK BENICZKY GÉZA ÚT 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Negyedik,

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Minőségirányítási program. Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog, Bécsi u. 45.

Minőségirányítási program. Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog, Bécsi u. 45. Minőségirányítási program Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog, Bécsi u. 45. Készítette: Kovács Lajos igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 15. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben