Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az Újhegyi sétány 16. szám alatt található szolgáltatóház átalakítására vonatkozó tervek módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Újhegyi sétány 16. szám alatt található szolgáltatóház átalakítása, korszerűsítése és akadálymentesítése mellett döntött. Az eredeti tervekben civil szervezetek részére kulturális rendezvényterem, önkormányzati iroda, iparkamarai iroda, kerületi körzeti megbízott irodája és üzlethelyiségek kialakítása szerepelt, melyekre jogerős engedélyezett tervekkel is rendelkezünk. A korábbi tervek felülvizsgálata eredményeképpen végül Közösségi Házat kívánunk itt létrehozni, mely meggyőződésünk szerint jobban szolgálja az itt lakók érdekeit. Ehhez módosítani kell az engedélyezett terveinket, melyhez a 42309/27 hrsz.-ú, 2638 m 2 alapterületű szolgáltatóház tulajdonosainak, a Fővárosi Önkormányzatnak és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak a tulajdonosi hozzájárulása szükséges. A Fővárosi Önkormányzattól a szükséges hozzájáruló nyilatkozatot megkértük Előterjesztésem 2. melléklete a módosított építési engedélyezési terv kivonata. Kérem Önöket, hogy az előterjesztés és a csatolt melléklet áttanulmányozása után az l. mellékletben foglalt határozatot elfogadni szíveskedjenek. Döntési javaslat : A Gazdasági Bizottság meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, szeptember 6. l

2 l. melléklet az előterjesztéshez A Gazdasági Bizottság.../2011. (... )határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága felkéri a Polgárrnestert, hogy adjon ki hozzájáruló nyilatkozatot a Budapest X., Újhegyi sétány 16. szám alatt található, 42309/27 hrsz.-ú, 2638 m 2 alapterületű szolgáltatóház átalakítására és korszerűsítésére vonatkozó jogerős építési engedély módosításához a MŰ-HEL Y Zrt. által készített tervdokumentáció szerint. Határidő: Felelős: V égrehajtásért felelős: V égrehajtás előkészítéséért felelős: azonnal polgármester jegyző Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 2

3 l 2: Fax: Ügyintéző: Hangayné Telefon: Ügyiratszám: /3/2011 Budapest Kőbánya Önkormányzata ( Bp. Szent László tér 29.) Budapest, X. kerület Újhegyi sétány 16. szám alatti ingatlanon álló épület korszerűsítése és átalakítása, akadálymentesítése - módosított építési engedély ügyében hiánypótlási felhívás (l) VÉGZÉS Felhívom Budapest Kőbánya Önkormányzata ( Bp. Szent László tér 29.) szám alatti kérelmezőt, hogy a /20 ll. számon iktatott kérelméhez tárgyi ügyben e felhívás kézhezvételétőllegkésőbb október 15 -ig csatolja az alábbi iratokat: l. építési jogosultság igazolása- társtulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát ,- Ft igazgatási szolgáltatási díj a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X., XVII. Kerületi Népegészségügyi Intézet szakhatósági közreműködése miatt. Felhívom figyelmét, hogy a hiánypótlás teljesítésének időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, rendelkezésemre álló adatok alapján döntök, vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 31. (2) bekezdés alapján az eljárást megszüntetem. Végzésern ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. INDOKOLÁS Budapest Kőbánya Önkormányzata ( Bp. Szent László" té~ 29. ) módosított épftési engedélyezés iránti kérelmet nyújtott be hatóságomhoz a Budapest X. kerület Újhegyi sétány 16. szám alatti ingatlanon épület korszerűsítése és átalakítása, akadálymentesítése ügyében. Megállapítottam, hogy a kérelem hiányos, nem tartalmazza az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009.(IX.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: RELJ) 27. (5) bekezdésben -~ ~J:n~ghatái.QZ..o1Löss.zes..mell ék l etet,.ezért~a- Ket: E3)- bekezdés,-va}amirrt-a KEL]5. -alapjan Jriánypótlásra:--~- ~---~ hívtam fel kérelmezőt. Végzésemet a Ket. 72. (2) bekezdése előírásainak figyelembe vételével hoztam meg. A Ket. 33. (3) bekezdés c) pontja értelmében a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít be az ügyintézési határidőbe. Az eljárás lefolytatására az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szál ó 343/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 1. értelmében hatáskörrel és illetékességgel rendelkezem. A jogorvoslatijogot a Ket. 98. (2) bekezdés zárja ki. Budapest, dr. Sáfrán Erzsébet jegyző i jogkörben eljáró aljegyző megbízásából Hangay Perenené sk. ügyintéző l

4 l. oldal, összesen: l oldal l+. ~ ~ Bu~~~dc SC;:}imúY4\tze!i;FÖJdfivlifal -. 0 :".u 'G.~~:,..;.n B u~"" '.;.:;:'<'~"" l5 1;"'""". ~'l " - a til ~ -.v D U~.v~óf1i~, U:iUV~:<J.~~o,J':;f,,,.>:(;;;r.--".;l~,""~ A "(d:'> fi~li~1t~t~j~i~p S~<l~líii l~~~ 366?Órr~o~'! j. ~~~~~~~~~~ 'hl:ész -;,; ro:icn.<> ~. J$ l ~.... :í::f

5 , A MUNKA TARGYA Budapest, Újhegyi sétány, Agora épület korszerűsítése és átalakítása módosított építési engedélyezési terv A és B ütem, HELYSZIN Budapest. Kőbánya Újhegyi sétány 16. Hrsz.:42309 /27,, MEGBIZO Budapest Kőbánya Önkormányzata ll 02 Budapest Sze nt László tér 29.,,, GENERAL TERVElO MŰ-HEL Y Zrt. i 065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út m~:.. II!'O l l ll UJU~

6 Agora épület korszerűsítése és átalakítása- módosított engedélyezési terv Bp. Kőbánya Újhegyi sétány május Hrsz.:42309/27 ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS Beépítési adatok: A telek területe: Övezeti besorolás: Beépíthetősége: Terepszint alatti beépíthetősége: Építménymagasság: Max. szintterület: Zöldfelületi min. mértéke: 2638m 2 L7-K kialakult 15%, kialakult kialakult 35% Az építési engedélyezési terv módosítása az épület jelenlegi, kialakult beépítési paramétereit nem érinti. Általános ismertetés: A tervezési terület Kőbányán, az Újhegyi lakótelepen található. A lakótelep utcarendszerére merőlegesen végighúzódó gyalogos sétány mentén 2 szintes kiszolgáló épületek sorakoznak. A terepviszonyok okán a földszint a parkolók szintjéről szintben megközelíthető, az emelet a gyalogos sétányról Az épületekben kereskedelmi és szolgáltató, illetve vendéglátó egységek találhatóak. Tárgyi épület a Harmat és Újhegyi sétány sarkán található, AGORA elnevezésű kiszolgáló épület. Háromtraktusos, földszint+ l szintes. Az épület Kőbánya Önkormányzatának és a Főváros Önkormányzatának tulajdonában van. A Főváros Önkormányzatának tulajdoni hányada l O%. Az épület egyes részei jelenleg használaton kívül vannak. Ezeket a területeket kívánja a Kőbánya Önkormányzata hasznosítani. Az új funkciók elhelyezése átalakítással jár, melynek során az épület korszerűsítésére is sor kerül novemberében elkészült az épület hasznosításának építési engedélyezési terve, ami az átalakítási munkákat 3 (A, B és C) ütemre osztotta. Az engedélyező hatóság Zugló Önkormányzata volt. Az építési engedélyt 201 O. szeptember 30-án adták ki, a határozat száma 27228/13/201 o ben Kőbánya Önkormányzata úgy döntött, hogy az A és B ütemet módosított tartalommal kívánja megvalósítani. Jelen tervdokumentáció az A és B ütemre vonatkozó Építési engedélyezési terv módosítása. A C ütem nem váitozik. ARTGROUP KFT. Bp Ménesi út 104.

7 Agora épület korszerűsítése és átalakítása- módosított engedélyezési terv Bp. Kőbánya Újhegyi sétány május Hrsz.:42309 /27 Az engedélyezett terv A ütemében gyalogos sétány szintjén - Kulturális rendezvénytér civil szervezetek részére - Önkormányzati Iroda - Iparkamara irodája, míg a B ütemben a parkoló szinten Kerületi megbízott irodája diszponibilis üzlettér került volna kialakításra. A módosítás során egy ütemben az épületrész mindkét szintjén Közösségi Ház valósul meg. Alaprajzi elrendezés: Közösségi Ház Az emeleten az Újhegyi sétányról kialakított bejáraton keresztül a szélfogón át az előcsarnok- váróba jutunk. A váróból nyílik a büfé egy kis raktárral és a ruhatár. Az előcsarnokbóllehet megközelíteni a lépcsőházat, és közvetlenül innen nyílik a lift. Ide nyílnak a rendezvénytermek kétszárnyú ajtajai és a mosdóblokk külön női és férfi wc-kel, valamint a akadálymentes wc-vel. Az l. szám ú rendezvényterem színpaddal l 00 fős nézőközönségre méretezett, a 2. rendezvényterem fős, a két kisebb rendezvényterem fős. A kialakított rendezvénytér bejárata az Újhegyi sétány felől nyílik. A szélfogón keresztül egybefüggő rendezvénytérbe jutunk. A bejárattal szemben elhelyezett paravánfal mögött teakonyha és beépített szekrények kaptak helyet. A beépített szekrényekben a rendezvényekhez szükséges technikai berendezések, hangosítás, vetítés eszközei helyezhetők el. A paravánfal mögül nyílnak a rendezvényteret kiszolgáló helyiségek, férfi, női, akadálymentes mosdók, iroda és raktár. A raktárban lehetőség van a különböző rendezvényekhez szükséges bútorok, egyéb kellékek elhelyezésére. A takarítószer tároló az ügyfélszolgálati irodával közösen, a parkoló felőli lépcsőházból nyílóan kerül elhelyezésre. A földszinti terület a parkoló szintjéről és a lépcsőházból is megközelíthető. A szélfogón át egy közlekedőbe jutunk, melyből a gépészeti tér, a lépcsőház és a lift nyílik, valamint két raktár, iroda teakonyhával személyzeti wc, női wc-k és öltözők zuhanyzókkal és külön wc-blokkokkal. Küiső homlokzat A külső homlokzat építészeti, valamint műszaki tartalma nem változik. A megváltozott funkció okán a parkoló szinten az öltözők kerülnek elhelyezésre, itt a korábbi parapet magasság módosításokra nincs szükség, azok eredeti kialakításukban megmaradnak. ARTGROUP KFT. Bp Ménesi út l 04.

8 Agora épület korszerűsítése és átalakítása- módosított engedélyezési ten Bp. Kőbánya Újhegyi sétány május Hrsz.:42309/27 Akadálymentesítés Az épület felújítása és korszerűsítése során továbbra is elsődleges szempont volt az épület teljeskörű akadálymentesítése. Az épületen belül aszintek között csak a parkoló felől megközelíthető lépcsőház szolgál. A mozgáskorlátozottak számára az épület mellett a parkolászintet és a sétány szintet összekötő látványliftet terveztünk. Előtét fal Az engedélyezési terv módosítása az előtétfal kialakítását nem érinti. Alkalmazott anyagok Az épületben gipszkarton válaszfalak készülnek. A rendezvénytermekben 21 cm vastag, lakáselválasztó gipszkarton biztosítja a hanggátlást. A két 7,5 cmes alumínium profil közé l rtg. gipszkarton kerül, kívülre pedig 2 rtg. gipszkarton. A válaszfalak a 4,20 m belmagasságú terekben a mennyezetig futnak. Az egyéb helyiségekben 15 cm vastag válaszfal készül, az előcsarnokkal érintkező helyiségekben szintén mennyezetig felfuttatva. Az emeleti női és férfi WC blokk előregyártott WC kabin rendszerből készül, a belső helyiségek mesterséges szellőzéssellesznek ellátva. A földszinten 2,20 m belmagasságban gipszkarton álmennyezet készül a T panelek és a gépészeti vezetékek elrejtése érdekében. Az emeleti rendezvénytermek és az előcsarnok, váró belmagassága 3,20 m, szintén gipszkarton álmennyezettel kialakítva. A kiszolgáló helyiségek belmagassága 2,70 m. A kiviteli terv során vizsgálni kell az új függönyfal előtti konzolosan kinyúló előtető bádogozósót és vízelvezetését. Budapest, május dc2 Tóth Zoltán okl. építészmérnök Él ARTGROUP KFT. Bp Ménesi út 104.

9 Agora épület korszerűsítése és átalakítása- módosított engedélyezési terv május Bp. Kőbánya Újhegyi sétány 1 6. Hrsz.:42309 /27 HELYISÉGLISTA Módosított földszinti alaprajz A és B ütem: Helyiség neve Területe m2 Szélfo_gó 3,97 Közlekedő 48,28 Lépcső 1,75 Lépcsőház 7,65 Előtér 1,6 Teherlift 2,43 Hull. tároló 6,28 Iroda 12,79 Teakonyha 3,18 Személyzeti WC 4,2 Szertár 14,81 Előtér 2,04 wc 4,08 Férfi öltöző 18,4 Zuhany 4,2 Zuhany 4,2 Előtér 3,91 wc 4,55 Női öltöző 18,4 Előtér 6,21 Tak.szer. 2,88 Női WC 9,52 Raktár 30,41 GéQészet 33,69 összesen ARTGROUP KFT. Bp Ménesi út l 04.

10 EZ A TERV A MŰ-HELY ZRT. SZELLEMI TULAJDONA, VÉDELMÉT A 7/ 1978/ II. 1./MT RENDELET BIZTOSÍTJA GENERÁL TERVEZŐ: MŰ - HEL Y ZRT. Tervező és Tanácsadó Részvénytársaság 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. MUNKA TÁRGYA: Budapest,Újhegyi sétány, Agora épület korszerűsítésének és átalakításának Módosított Építési Engedélyezési terve, "A" és "B" ütem MEGBÍZÓ: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. RAJZ CÍME: TERVEZŐ: TERVEZÉSI HELYSZÍN: TERVEZETT HELYSZÍNRAJZ,l ArtGroup Kft. ÉPÍTÉSZ TERVEző: / 0 v.rg.: tfllt1 íl1rv 1118 Bp. Ménesi út 104 /-c ~(X)róth Zoltán U Dr.Nagy Béla HELYRAJZI SZÁM: Bp., X.ker,Újhegyi sétány 16 HRSZ. :42309/27 LÉPTÉK: DÁTUM: M =l: május A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!

11 5+ 19dbPmkotó-AGORAép\Jielheztmtozó - ~ ~ 6+ IBdbPurkoló-AGORAé!-'úlelheztuolozó MÓDOSITOil Éf\Jt-ÚRtSZ- R~Gt"A'' ts "ll" [JTEM H~Sl.:4230'1/23 '"r'.._o: (.. ooo. ~?'i.o'~/'!. '3.,-4:;., ~ ""; 6 ~~'i.oó~... ~~?00--.._ 0 ~0 00,._ 0 ~_oó.o, 7. ~<> , A A l~ -1 r:-. :J _] gepé,reh ter~ szenni ~ a" ~<0 oo fl~oeör ~.,,, :~- ~~Ml-- ~~_29 ~ ~- -~.. ~-"' '3' / MŰ ~HELY ZRT. Tervező és T~nácsadó Részvénytár>aság 106SBudapest, Bajcsy-Zsrlmszkyút31.. HU '-"IAAG!A ~ ~~=~ú~~~~i ~~:~~~~~~~~~~:~~~~ ~:~~~~~!ek és átalauásának "'"'''' BudapestFóván:>SX. Kerulet. t(ób~nyai Önl<.ormányzat 11028udapest,Szentlaszlóter29. TERVEZETT HELYSZINRAJZ M"' t 250 ORVUSIR(N[)IIÖtSPAIIF-A Ep1tm&nyn1ng SOOn> ArtGroup Kft p.Me.neslút104 TÓthZoltán ~Or.NagyBélaDATUI< május Bp.,X.k~ 0he2y~sétár:yt6 HRSZ_. 42J09/27 AMÉRF.TEKAHELYSZÍNENELLENÓRIZENDOKI

12 _,_ ;v:>_ 170 1,,... w,,.,, -_j~,' r;:-<;;-.-: H ól ~,ól f.: ~ ~ Ol '3 <: ~:" o '6 '::.' "'- :1 ~ ~ A. <:t: <J~ "]'''c;, Hull c c ~ ~ : ~ B,, :':;, ; ~ "C: R c <: 4 '5 o " 'h. EZ A TERV A MŰ-HELY ZRT. SZEllEMI TULAJDONA, VÉDELMET A 7/1978/11. l./mt RENDELET BlZTOSfrJA -.;,.;:,i:_,,o:,"o MŰ- HElY ZRT. TervezöesTanáCS<~dó Részvénytársaság 106S6udape.st, BaJCSV Zsdinszky ~t 31. ~~~~t~~tltú~~~~~~ ~~~;:~~~ié~~:: ~~~.s~r,~~.~~~~=~ek és átalakllásának ~... BudapestFövárosX.KerUietKi.>banya Önkormányzat U02Budapest,Szentliiszkitér2.9. TERVEZffi FÖLDSZINTI ALAPRAJZ 1118 Bp. :é~~~?t ~~ ~,,.,.",:,:;;,." 0,-<~~C~óth Zoltán ''"" ~ Dr.Na~y Béla 0>1\J" Bp,X.ker,UJhegyosótány16 HRSZ.. 42J09{27 Budapest,X.ker.Ónkormányzat M"' 1: m<Í)US AMERETEKAHELYSZINENHLENOR!ZENDOKI

13 15,<1,1S_,L!, >,';_, >, os., ' "' ' ]~ ".,.C\..,!.:.- q -.. '-'' ' ~~-~>-. ~~ ",,, ;,n,,1'1, 14',,,l.IC, or', " _,l,, ~~:1.--~ _'-'- J_«, J, j.'!)_ 3~ <( 5. o ~ ~ ~ >l: :-t ~ :ol- A 'fli;.~ "ITI! ::tl.. l\,; ~ ' ~~;~~ ~ -~ )!~~.. f~~ A ~ ::: ::' ;:2 ~ -ei='!!. (,; c l /~~ c ' """'""'"'""'''"'"" ''"'"'''Ó9>1Ót 5;5l ~ ~ ~ ":r- ~ ~- ;i J ~x~.. :: ~.,: l ~-~!-le'mltl!v<'ll<\ií tar u l" t B.. BEJÁRAT SZÍNPAD c ~~ " "'' om c ",,_: - <:..~ ~ ~?.,j' s ~ ~?. "[!."f,"f!," :JLJ~. :.. 2 "' "lfl!i!_ o :{ ~-...,,,",i-- MŰ- HELY ZRT. EZ A TERV A MŰ HELY ZRT. SZELLEMI TULAJDONA, VÉDELMÉT A 7/1978/ Il. 1./MT RENDELET BIZTOSÍTJA Tervező és Tanácsadó Részvlinyt;irsaság 106S8udapest, Bajcsy-zs,~n<;zky út 31. lj. ~~~':~~~tttu~~~t~~~i ~~~~~é~~~~~.ere~~~ ~~.s~~-~~~.~~~:;~t és átalak~ésának... oó BudapestFővárosX.KeruletKőbányaiOnkOfmányzat 1102Budapest,Szentlászlótér29. TERVEZETT EMELETI ALAPRPJZ ArtGroupKlt 1118Bp.Ménesiútl04 Sp.,X.ker,I.Í)hegyosétill1:(16 HRSZ.42309/27 A ~leretek A HELYSZINEM EllENORJZENOOKt ~Dr.NagyBélai>A'"~ Budap-.t,Xker.Dr~kormiÍnyzat M = 1:100 20U.május

14 (l) T CD l (3! y/ l (4) meglévó. megmar~ felülvilágító (5\ y ~.,;BA4 _;8,10 ltoolmeglog 0 ~::'; _ fmji :;a. IB.;6.97..;5.82 ~~~rnlnrl w~~ ~.~y/:: ~ EZ A TERV A MŰ-HELY ZRT. SZELLEMI TULAJDONA, VÉDELMÉT A 7/ 1978/ II. 1./MT RENDELET BIZTOSÍTJA --- GENERÁL TERVEZŐ: MŰ - HEL Y ZRT. Tervező és Tanácsadó Részvénytársaság 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. MUNKA TÁRGYA: ~~ MEGBÍZÓ: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. Budapest,Újhegyi sétány, Agora épület korszerűsítésének és átalakításának Módosított Építési Engedélyezési terve, "A" és "B" ütem... -~-~~ ~ ~~~--~ RAJzctMEt TERVEZETI DÉL-KELETI HOMLOKZAT ''""' M = l: 100 rerve~ A;tGr~~p Kft. ÉPÍTÉSZTERVEZ~<4; Q ~.ig.. '. ~. ~--..L---~~-. -~~ÁTU-M~-~~~ j ~ 1118 Bp.. Menest út 104 ::_<?: 1.26fóth Zoltán _ --~-Li -~-Qr.N_a.gyj'léla l' má us 2011 l ~EZESJ HELYSZ!N HELYRAJZI SZAM MEGBIZO ~ ' j L_~., X.ker,U)hegyl s~any 161_~~~~- HRSZ.:_1_2309J~uda_p~_ker.Onkorm_ányzatL ~~-- --~ A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐKt

15 .;10,20 (A) 'T re:\ ~r J +8,44 ~8,18 faburkolat--- l+ d ll ll ll ll l ll l ll l ll ll ll l ll l ll l l l l ll l ll ll ll l ll l ll ll l ll l!l l!l l!!i l! l l : r--~;~tt-fabc<kolol ~ vosbeton e ló fal plex1 reklámtábla hátsó megvilágítássat -ll~ -il új fuggönyfal ~- --~ --- j EZ A TERV A MŰ-HELY ZRT. SZELLEMI TULAJDONA, VÉDELMÉT A 7/ 1978/ II. 1./MT RENDELET BIZTOSÍTJA GENERAL TERVEZŐ: MŰ HEL Y ZRT. Tervező és Tanácsadó Részvénytársaság 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. ~~ MUNKA. TARGYA -~ -g-~ Budapest,ÚJ.hegyf sétány, Agora épulet korszerűsítésének és átalakításának Módosított Epítés Engedélyezés terve, "A" és "B" utem I MEGBIZO Budapest Főváros X. Kerulet Kőbányai Onkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. L... L -- l RAJZCÍME TERVEZETT DÉL-NYUGATI HOMLOKZAT l LÉPTÉK M = 1-: 1~0 l ---~ ~ ,- l. TERVEZO ArtGroup Kft. ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: -;' /) V.[G.: DÁTUM l TERVEZESI Bp. Ménesi út 104 HELYSZIN. :;:;; /_'L)ÖTóth Zoltán SZAM...':f CV"' Dr.Nagy_Béla MEGBJZO: május HELYRAJZI ~_p-~~-~--~e_y_ql~.yi sétány 16 t-!b~-~._;i~~q2az.l zat 1 A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐKI

16 --~ q) ~ (3'J T/ ep.;10,20..;9.86,:ba 4 li ll _,;7.00 ;3.30 l Oem közelgyapot EZ A TERV A MŰ-HELY ZRT. SZELLEMI TLLAJDONA, VÉDELMÉT A 7/ 1978/ Il. 1./MT RENDELET BIZTOSÍTJA l GEN;,RÁL TERVEZŐ: IMU HELY ZRT. Tervező és Tanácsadó Részvénytársaság 1065 Budapest, BaJcsy-Zsilinszky út 31. r:zcíme...,;~n:~: :t~8j_hegyi sétány, Agora épület korszerűsítésének és átalakítás~----~ -- Módosított Epítési Engedélyezési terve, "A" és "B" ütem ~ ~ MEGBÍZÓ:,_ Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat!'102 Budapest, Szent László tér 29. TERVEZETT ÉSZAK-NYUGATI HOMLOKZAT Béla LÉPTÉK: DÁTUM: M = l : május J :--- A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐKI ~~!:!9.9P_~-~tx;._t~r:önkormá~~L...

17 l. oldal, összesen: l oldal {IÍ~.mJi1~$~~ilAíti<'~-ll~it; ~u~~!!! ali~nu~~;~~t;h1:2i 1 i l ZOl l,, ()'9. O ll Pw2r7o0f6zzr l

'!Jo számú előterjesztés

'!Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester '!Jo számú előterjesztés -r- Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az Újhegyi Közösségi Ház kialakításáról szóló

Részletesebben

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. bentlakásos otthon tervpályázatára beérkezett tervek bírálatáról

E l ő t e r j e s z t é s. bentlakásos otthon tervpályázatára beérkezett tervek bírálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. E l ő t e r j e s z t é s bentlakásos otthon tervpályázatára beérkezett tervek bírálatáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Békéscsaba, Szent istván tér 7.

Békéscsaba, Szent istván tér 7. BÉKÉSCSABA lviegyel JOGÚ VAROS POLGAR1l1ESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent istván tér 7. Ikt. sz.: fv. 72212013. Eldado: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.:ldh Hiv. sz.:- Postacím: 5601 ri J 12. Telefon : (66) 5:!3-

Részletesebben

Levelükhöz mellékelték a 42473 hrsz-ú ingatlanukkal kapcsolatban készített vázrajzot,

Levelükhöz mellékelték a 42473 hrsz-ú ingatlanukkal kapcsolatban készített vázrajzot, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat telekingatlanok értékesítésére (Budapest X., Harmat utca 42480/l és 42480/15 hrsz.) Tisztelt Gazdasági Bizottság! Az L.S&P

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI OSZTÁLY VÁROSÉPÍTÉSZETI CSOPORT Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI OSZTÁLY VÁROSÉPÍTÉSZETI CSOPORT Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI OSZTÁLY VÁROSÉPÍTÉSZETI CSOPORT Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: XIV. 210-3212015. XIV. 243-3312015. XIV. 271-3612015.

Részletesebben

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax. Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.: +3614338390 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201600005807 Iratazonosító: IR-000125776/2016

Részletesebben

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére . -,' ' 'la Kőbányai.,. v.- 1 ' -U'M nleí ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. _._ Budapest, ^LUMJÁJQJQS. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére Tisztelt

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

ő ü ő ő ü ü ő ő ő ó ó ó í ó ő ü Ö ő ü ú ó ó Á ó ő ő ő í ő ő ő ó ó ő ú ü ő ő ő ő ő ü ü ó í ó ó ő ü ő í ó í ó í ő ú ő ó ü ő ó í ó ó ú ő ü ű ó ő ő ő Ö ő ő ó Ö ó í ő ő ó í ó ő ő ó ó ő ő ő ő í ó ó ó ő ő ü ó

Részletesebben

+0. szám ú előterjesztés

+0. szám ú előterjesztés +0. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére termálvízkút kutatófúrásának elvégzéséhez további pénzügyi fedezet

Részletesebben

ZÁRT ÜLÉS napirendje

ZÁRT ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 717-4/2011. Előadó: Dr. Kiss Gyula, Dr. Marosvölgyi Emese, Kozma János Mell.: 3 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601

Részletesebben

%.. napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

%.. napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere %.. napirendi pont Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmei vízbekötések bontási engedélyéhez Tisztelt

Részletesebben

~ számú előterjesztés

~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Gitár utca 16. szám alatti épület helyi

Részletesebben

J/~. szám ú előterjesztés

J/~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J/~. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Kozma utcai Fegyház és Börtönnek nyertes pályázat támogatási szerződésének

Részletesebben

Javaslat pályázaton való részvételre

Javaslat pályázaton való részvételre Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat pályázaton való részvételre Előterjesztő: Geiger

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

~l f. lecstr ~ '. [1. Jegyzői kabinet vezetője ~ GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA.

~l f. lecstr ~ '. [1. Jegyzői kabinet vezetője ~ GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Ügyiratszám: 45.397/2012.v1l1. Ügyintéző: File János NYÍREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FÖOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540;

Részletesebben

ö Ö ő ü ő ö ü ö ő ü ö ö ö ó ü ő ü ö ő ő ő ő ő ő ő í ő ó ő ő ü ö ö ö ő í ö ó ő í ó ő ö í ő í ő ó ő ő ö ő í ő ó ö ö ö ö ő ő ő ö í ő í ő ő í ő í ő í ó ő ö ö ő ü ú ö Ö ő ö ö ö í ő ő ó ö ö Ö ő ü ö ö ó ó ő ó

Részletesebben

Budapest XVI. kerületben óvodák bővítésének kivitelezése és padlófelújítás az iktatóban"

Budapest XVI. kerületben óvodák bővítésének kivitelezése és padlófelújítás az iktatóban Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata (l 163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben óvodák bővítésének kivitelezése és padlófelújítás az iktatóban" tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, településképi bejelentési és kötelezési eljárásról Nyírbátor Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél.

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél. Törzsszám: Bo-02/01/2009-T Telepítési, építészeti és akadálymentesítési műleírás a Budaörs, PITYPANG BÖLCSŐDE 80 férőhelyes bővítése 2040 Budaörs, Dózsa György u. 17/A., hrsz.: 228/5 műszaki kiviteli tervdokumentációjához

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

2011. május 5-i ülés j sz. napirendi pontja. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

2011. május 5-i ülés j sz. napirendi pontja. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs. kerület Kőbányai Önkrányzat Alplgárestere 2011. ájus 5-i ülés j sz. napirendi pntja Tárgy: Javaslat a Budapest. ker., Újhegyi sétányn elhelyezendő közösségi ház vázlattervének elfgadására

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

2. A SZAKÉRTOi FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA. Az értékelés a Megbízó tájékoztatása szerint értékesítés céljából vált szü kségessé.

2. A SZAKÉRTOi FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA. Az értékelés a Megbízó tájékoztatása szerint értékesítés céljából vált szü kségessé. Értékeit ingatlan: Révfülöp, belterület, hrsz: 157. 1/5 1. ELOZMÉNY A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megbízta az INGATLAN-ST Kft-t (8200 Veszprém, Szabadság tér 2.),

Részletesebben

~~~~ Dr. Kovács Ferenc

~~~~ Dr. Kovács Ferenc NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgarmester@nvireg.vhaza.hu Ügyiratszám: 13.826/2012.v111. Ügyintéző:

Részletesebben

J)rO. szám ú előterjesztés

J)rO. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjeszt és a Képviselő-testület részére J)rO. szám ú előterjesztés az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011.

Részletesebben

Előterjesztés. Faültetés 30 OOO. ll OOO Szárnyas utcai csatorna építés. 66 OOO Szárnyas utcai parkoló építés Harmat köz parkoló építés

Előterjesztés. Faültetés 30 OOO. ll OOO Szárnyas utcai csatorna építés. 66 OOO Szárnyas utcai parkoló építés Harmat köz parkoló építés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés l _,'_. számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2014. évi Éves Közszolgáltatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat "Stf:l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, Szent László tér 2-4. szám alatt lévő helyiségcsprt

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 314/2012. (XI.8.) KORM. R. 38.. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ. Rábán-aluli terület 1853-2015.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 314/2012. (XI.8.) KORM. R. 38.. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ. Rábán-aluli terület 1853-2015. K Ö R M E N D V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 314/2012. (XI.8.) KORM. R. 38.. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ Rábán-aluli terület 1853-2015. MUNKASZÁM: KMD 2015_1 KÖRMEND, 2015. OKTÓBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

Í Ú í Ú ú ö ő Ö ó í ú ő ő ő Á É í ő ő űí ó ü ő í ó ó ö ö ő ő ő ö ó ö í ő ő ö ö ö ő ó ő ő ő í ő ó ü ú í ü Í ó í í ó ó í Úő ó í ő ő ó í ö ö ó ö ú ö ó í ö ó ó ó ö ö ó Í ő í ő Í ü í ü ó ó í í ó í ö ü ö ű ö

Részletesebben

JS{). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

JS{). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere JS{). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosításáról

Részletesebben

Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budaörs: Többcélú sportlétesítmények építése

Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budaörs: Többcélú sportlétesítmények építése 1/17 HU-Budaörs: Többcélú sportlétesítmények építése 2009/S 130-189544 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budaörs Város Önkormányzata,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/5/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/5/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/5/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 25-i üléséről. Napirend: Egészségügyi

Részletesebben

J0 (. számú előterjesztés

J0 (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J0 (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve

Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve IV. Újpest- Káposztásmegyer, Szilágyi út Homoktövis u. Farkaserdő utca által határolt terület ( HRSZ : 76561 /221.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Levegőt! Ráckeve élhetőbb központjáért című projekt megvalósítására vonatkozó építési szerződés keretében Ráckeve polgári iskola épületének

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ

AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

PILISCSABA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 17. MÓDOSÍTÁSA (HEGYI KILÁTÓ ÉPÍTÉS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN)

PILISCSABA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 17. MÓDOSÍTÁSA (HEGYI KILÁTÓ ÉPÍTÉS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN) PILISCSABA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 17. MÓDOSÍTÁSA (HEGYI KILÁTÓ ÉPÍTÉS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN) (314/2012.(XI.8.) korm.rendelet 42. szerinti Tárgyalásos eljárás tervdokumentáció) 2 0

Részletesebben

.. ~(fp~-~~~~~~- -,,-- ' ~ 1 '!

.. ~(fp~-~~~~~~- -,,-- ' ~ 1 '! BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE r ;;;Íf

Részletesebben

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz.

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények, az építmény rendeltetése Építtető: Tervező: Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: +36 (23) 447 817 Telefax: +36 (23) 447 819 Platinium

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 32/2013.(VI.28.) Rendelet típusa: Alap (egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város településképi védelméről -

Részletesebben

~e L. szám ú előterjesztés

~e L. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~e L. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

Á Á É É Á Ú É Á ö ö é ú é ő é é é é é é ü ő ö é ú ó é ü é é ö í ő ö é é ö é é ö ő ü ő É é é é í ü é ü ü é é é é ö é ü é é é í ó é ó ó ú é ó é é é ü é é é ó ó ő é é é é ü é é ő ó ó ó í é ő é ó ó ö ó é ö

Részletesebben

100 FÉRŐHELYES IDŐSEK OTTHONA - BUDAPEST, XI. KER. KAMARAERDEI ÚT 16.

100 FÉRŐHELYES IDŐSEK OTTHONA - BUDAPEST, XI. KER. KAMARAERDEI ÚT 16. helyszínrajz m=1:500 Kamaraerdei út BÉPÍTÉSI ÉS SZBÁLYOZÁSI TOK telekterület: 15 775 beépítési mód: szabadonálló a tervezett épület az előírt szabályozási vonalon belül van. a beépítettség megengedett

Részletesebben

Á Ö Á Á ó ő é é ö é ü é é é é é í ő é é ó Ö é é ó é í ö ő ő é é ő ú ü é é é ő ü Á ő é é é é ő é ó ő ó í ő é é ó é Ö é ü é é é é éé ő é é ő é í í é ő é ő ü ő ö ő é ő ú ő ő ő ö ő ó ö é ő é ú é ö é é é ő

Részletesebben

I. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 2011. május 16. Érdi I. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Határozatok 2 Érdi Közlöny I. évfolyam 4. szám 2011. május 16. K I V O N A T Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14.

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. Tisztelt Ajánlattevő! Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület

Részletesebben

Rendelet tervezet. Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (.) számú önkormányzati rendelete

Rendelet tervezet. Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (.) számú önkormányzati rendelete Rendelet tervezet Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (.) számú önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00127-21/2016 ÉTDR azonosító: 20160014951 ÉTDR iratazonosító: IR-000166095/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Épületszerkezettan 7. Förhécz Attila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás 2011.12.19. 2011-2012/1. Könyvtár, Komárom

Épületszerkezettan 7. Förhécz Attila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás 2011.12.19. 2011-2012/1. Könyvtár, Komárom Épületszerkezettan 7. Förhécz ttila DIOTMU MEX 2011/12 ősz konzulens: Horváth Tamás Könyvtár, Komárom 2011.12.19. Épületszerkezettan 7. Förhécz ttila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás 2011.12.19. 2011-2012/1.

Részletesebben

se:). számú előterjesztés

se:). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés se:). számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

2004-38. A rendelet hatálya

2004-38. A rendelet hatálya 2004-38 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2004.(IX.20.)számú rendelete a Budapest VI. kerület Andrássy út - Nagymező utca - Ó utca - Jókai utca - Aradi utca - Teréz körút

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út 31. I. / POSTACÍM: 1368 BP 5. PF 215 TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573 / FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BP. X. KERÜLET

Részletesebben

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Záradék: Ez a határozauvégzés jogerőre emelkedett < Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ügyiratszám: 1-1/46-10/2015. Tárgy: Zenés, táncos rendezvény engedélyezése Ügyintéző: Czene Boglárka Hiv. sz.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A járási hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

.f0k. számú előterjesztés

.f0k. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je.f0k. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út- Gergely utca -Tavas utca- Bányató

Részletesebben

XIV. 25/2013. (V.27.)

XIV. 25/2013. (V.27.) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (V.27.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról /egységes szerkezetben a 4/2014.(II.18.), a 25/2014.

Részletesebben

0c ~. számú előterjesztés

0c ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0c ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosításáról

Részletesebben

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,..r r,!:j,f~) számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével

Részletesebben

h( ( <- Po- ft Km MI O M : 'T^::::i^U^Í'^E<&fa> 2011 JífPI 20u mn 17 20UÖKTÖ6, 2014 3ZEPT '17. W^J^JCQ W,W PO 005/06

h( ( <- Po- ft Km MI O M : 'T^::::i^U^Í'^E<&fa> 2011 JífPI 20u mn 17 20UÖKTÖ6, 2014 3ZEPT '17. W^J^JCQ W,W PO 005/06 PO 005/06 O M Ügyiratszám:.W}./!.T.'}Q.'!...*?... T) \ s f * U ( r I Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...d y a^q^^>^.^...^^^!^s., V. ' A szerződés tárgya:...^a9.4&.. t^^.^c^...fe^fek^-. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI HIVA T ÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5.

NYÍREGYHÁZI HIVA T ÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. NYÍREGYHÁZ HVA T ÁSOS ÖNKORMÁNYZAT TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza Erdő sor 5. ~: 06 42/404-444 Fax: 06 42/509-144 E-mai cím:nvirtuzotorw.chello.hu Bélyegző nyiivántartóiap Megnevezés Atvevó' neve Atvétel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 65312015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.:l db Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00016-7/2016 ÉTDR azonosító: 201500069079 ÉTDR iratazonosító: IR-000014039/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-012 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB POLGÁRMESTERI JELENTÉS Előterjesztő:

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia TARTALOMJEGYZÉK I. Iratanyag Műszaki leírás 1. Telepítés, tájolás 2. Tömeg, forma, anyagok 3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia 4. Épület szerkezetek 5. Épület - Gépészet Csatolt mellékletek 11.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ ELJÁRÁS ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az orvosi rendelők felújításának jelenlegi helyzetéről A Népjóléti Bizottság 2011. évre vonatkozó

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

5 ~ef. számú előterjesztés

5 ~ef. számú előterjesztés 5 ~ef. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi

Részletesebben

&/t. % / 043. OC -ÁÁ. ÍOl2>. Ul- }A< -J^^fe^ W<7f

&/t. % / 043. OC -ÁÁ. ÍOl2>. Ul- }A< -J^^fe^ W<7f PO 005/06 Ügyiratszám: \ \, j, t r, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.!fc ^.^^k...^f?.v!íffi. A szerződés tárgya:.2te^v...com&...fcfelltí^. 9

Részletesebben

O n k a z m á n y z a t a

O n k a z m á n y z a t a KÖZ[iasZi :lt Kft. Község O n k a z m á n y z a t a 2015CKf F 3 Szám: N/142-6/2015. El őadó: dr. Erdélyi Szerződés száma: 200003709D Aláírás: Tárgy: szerződés módosítási kérele m,, R%,szám= Breznovits

Részletesebben

Megrendelő: Molnár Tibor, ingatlantulajdonos. Szakértő: Beleznay Éva, építészmérnök-várostervező. 2011, december 9.

Megrendelő: Molnár Tibor, ingatlantulajdonos. Szakértő: Beleznay Éva, építészmérnök-várostervező. 2011, december 9. Biatorbágy Önkormányzatának a Helyi építési szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó felhívásának szakértői véleménye a tulajdonosi ingatlanok körére vonatkozóan Megrendelő: Molnár Tibor, ingatlantulajdonos

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOG Ú VÁROS 4401 YIR[G HAZA, KOSSUTH TtR I. f>f.; 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOG Ú VÁROS 4401 YIR[G HAZA, KOSSUTH TtR I. f>f.; 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS YíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOG Ú VÁROS 4401 YIR[G HAZA, KOSSUTH TtR I. f>f.; 3. POLGÁRMESTERI HIVATALA T LEFO:.,6 42 524 547; FAX:.,6 42310 Ó H E MAIL: VAROSFFJLE5ZTES@YIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

o_ 0 o ~ FFtt ~!11talás nem tö~~nt 2013. április 2013. május OOO OOO Ft C----+------- ---1------- ---- ---------- -l 500 OOO Ft1 l 1 1_~ 5 _ 0 0

o_ 0 o ~ FFtt ~!11talás nem tö~~nt 2013. április 2013. május OOO OOO Ft C----+------- ---1------- ---- ---------- -l 500 OOO Ft1 l 1 1_~ 5 _ 0 0 l (::A. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális -

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés ~. számú előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Hárslevelű utca 25. szám alatti ingatlan műszaki

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je E;~ S. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Közterületi térfigyelőkamera-rendszer korszerűsítése,

Részletesebben

ö Ö ő ü ő ö ü ö ó Ö ő ó í ó ó ü ő ü ö ő ő ő ő ő ő ő ö í ő ő ő í ö ő ö ő É í ő ó ő í ö ö ö ö ő ő ö ő ő ő í í í ü ő í ó ő ő ö í ő ő ö ö ő ú ü ő ő ő ő ó ö Ö ő ő ó ö ő ó ö Ü ő ó ö ü ü Á ü ő ó ö í ö í ő ó ő

Részletesebben

IKT szerződés módosítása

IKT szerződés módosítása IKT szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben