PARLAMENT. A fejlesztési források felhasználási szabályainak egységesítése,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PARLAMENT. A fejlesztési források felhasználási szabályainak egységesítése,"

Átírás

1 Városok A leghátrányosabb vonzása helyzetűeknek: zászlóshajó A fejlesztési források felhasználási szabályainak egységesítése, a régiók szerepének növelése és a források elaprózódásának megakadályozása a célja a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizációról szóló országgyűlési határozati javaslatnak erről beszélt az önkormányzati és területfejlesztési miniszter május végi expozéjában. Bevallottan a kormányzat célja az is, hogy növeljék a regionális fejlesztési tanácsok hatáskörét, ezért középszinten a régió hatás- és jogköre a fejlesztés. A támogatási döntéseknél pedig kiemelten figyelnek a területi hatásokra a leghátrányosabb kistérségek támogatására és a fejlett régiók további dinamizálására hangzott el a miniszteri bevezetőben. Azt pedig, hogy melyik kistérség legyen a kedvezményezett, nemcsak gazdasági és foglalkoztatási, hanem társadalmi és szociális szempontokat is figyelembevéve döntik el. Ezt az elképzelést mind a hét országos önkormányzati érdekszövetség támogatta. Lamperth Mónika (akkor még ÖTM miniszter) felhívta a figyelmet azonban arra is, hogy a magyar népesség 67 százaléka városokban él. Miközben a leszakadt térségek felzárkóztatását nagyon fontosnak tartjuk, a városi dimenzióval kiemelten kell foglalkozni, mert a városok fejlesztése húzza magával az egész térséget mondta Lamperth Mónika. Megítélése szerint nem biztos, hogy minden faluban lesz munkahely, az viszont elfogadott, hogy valaki kilométert utazzon a munkahelyére. Új kistérségi besorolás A minisztérium adatai alapján egyébként a 168 kistérségből 95 hátrányos helyzetű és 48 leghátrányosabb helyzetű kistérség. Az új kistérségi társulási besorolás alapján körülbelül hasonló lesz a nagyságrend: hátrányos helyzetű kb körül lesz, míg a 48 leghátrányosabb helyzetűek száma 40-re csökkenhet. A kormány az ország lakosságának leghátrányosabb a népességszám alapján 10 százalékát érintő kistérségeknél zászlóshajó programot indít, ami az európai uniós források koncentrált, célzott felhasználását jelenti ezekben a kistérségekben jelentette be a miniszter. Az önkormányzati bizottságban vita leginkább azon volt, hogy a regionális fejlesztési tanácsok mivel delegált képviselőkből állnak mennyire jogosultak arra, hogy régiók egészére vonatkozóan jelentős, pénzügyi döntéseket hozzanak. Tudomásul kell venni, hogy a regionális átszervezés olyan vonatkozásban, ahogy a kormányzati szándék lett volna, hogy képviseleti régiók kerüljenek kialakításra, sajnos az ellenzék hozzáállása miatt nem sikerült. Tudomásul kell vennünk, hogy delegált régiók vannak, nyilván erre próbáljuk telepíteni az Európai Unióban többé-kevésbé alkalmazott döntési rendszereket mondta Balogh József, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság többségi véleményének szocialista előadója. Jó az új mutatórendszer Az MSZP vezérszónoka, Kárpáti Tibor úgy vélte, a javaslat politikamentesen biztosítja a pénzforrásokat. Támogatta, hogy azokra a legalacsonyabb mutatóval rendelkező kistérségekre, ahol az ország lakosságának tíz százaléka él, kormányzati komplex programot dolgozzanak ki, s ezek legyenek a zászlóshajó programok. A komplex mutatórendszer jelentősen módosul a 2001-es szabályozáshoz képest mutatott rá a szocialista képviselő, olyan részmutatók kerülnek a rendszerbe, amelyek révén pontosabb képet kaphatunk egy-egy kistérség fejlettségéről. Így nagyobb hangsúlyt kap a társadalmi és szociális mutatócsoport, 25 százalék helyett 40 százalék lesz, és kisebb súllyal szerepelnek a gazdasági, infrastrukturális, foglalkoztatási mutatók, 75 százalék helyett 60 százalékkal. A legfontosabb új mutatók közül kiemelte a gazdaság területén a helyi iparűzési adóerő-képesség megjelenését, amely a korábbiaknál sokkal jobban fejezi ki a gazdasági erőt egy településen. Gulyás József (SZDSZ) a javaslatot megalapozott, körültekintő előterjesztésnek nevezte, amelyet az SZDSZ támogat. Kiemelte, hogy az önkormányzati érdekszövetségek képviselői nem egyszerűen támogatták, hanem elismerőleg támogatták az elkészített javaslatot. Az SZDSZnek, mint mondta, nincsenek alkotmányossági aggályai, mint az ellenzéknek. 3

2 Az új mutatórendszerrel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a korábban megfogalmazott fejlesztéspolitikai célokkal összhangban ez a javaslat alapvetően jól fogalmazza meg, mérhetően, kontrollálhatóan, az átláthatóságot biztosító módon azt a feltételrendszert, amely világossá teszi, miként lehet hozzáférni hatékonyan a fejlesztési forrásokhoz. Pártja támogatja a városok fejlődésének erősítését is. Ugyanakkor utalt arra, hogy az országos területfejlesztési koncepcióban és a kormányprogramban megfogalmazott célokkal összhangban ha ezt a feltételrendszert és ezt az országgyűlési határozatot fogadják el, akkor a fő kérdés az lesz, hogy azok a pályázatok, amelyeket kiírnak, a lehető leghatékonyabb felhasználást biztosítsák. Ellenzéki alkotmányos aggályok Tasó László, a Fidesz szónoka elismételte, hogy alkotmányosan aggályosnak tartják az előterjesztést. Az uniós források felhasználásának jelenlegi és tervezett rendje szerinte azzal sérti az alkotmányt, hogy akadályozza a minden hatalom birtokosának, a népnek választott képviselői útján történő hatalomgyakorlását. Aggályosnak nevezte azt is, hogy a döntéshozatal rendszeréből a decentralizáció egyik korábbi szintjét, a megyét eltörlik. Így a közvetlenül választott képviselők nem gyakorolhatják jogaikat, s egyszerű alkalmazottak döntenek majd a fejlesztési forrásokról. A decentralizáció elvének meghatározása, az új besorolási renddel szabályozott forráshoz jutás, valamint a kedvezményezettek körének meghatározására szolgáló módszer is jó tárgyalási alap állapította meg Tasó László, ezért az előterjesztés mindenki számára világossá teszi, hogy a jelenlegi gyakorlat szöges ellentéte a leírtaknak. Az ellenzéki képviselő azt javasolta, hogy a kitörölt megyei szint helyett a kistérségi területfejlesztési tanácsokat juttassák forráselosztó szerephez. Ezzel megvalósulhatna az alkotmányban rögzítettek szerint az, hogy a választott tisztségviselők közvetlenül gyakorolják a rájuk ruházott hatalmat. Az előterjesztésben az önkormányzati fejlesztéseket támogató források régiók közötti elosztása, valamint a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb kistérségekben a források felhasználási rendje kisebb módosításokkal ugyan, de támogatható közölte. Felvetette még, hogy azokon a településeken, ahol a roma lakosság aránya nagyobb, mint az országos átlag, ott a megoldandó prob- Az államfő nem írta alá Alkotmánybírósági dön tés értelmében kormány rendelet helyett a parlament határozatban szabályozta a kistérségi lehatárolást. Erről június közepén hoztak döntést a képviselők. A sarkadi kistérség feloszlatása ellen tiltakoztak az érintettek. Egyben a köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte a parlamentnek a kistérségi társulásról szóló törvényt, amelynek melléklete módosítaná a besorolásokat. Gyászlobogókkal tiltakoztak Sarkadon, a Békés megyei kisvárosban a sarkadi kistérség feloszlatása ellen. Az Alkotmánybíróság döntésének értelmében a parlamentnek kormányrendelet helyett határozatban kellett szabályoznia a kistérségek lehatárolását. A kormány-előterjesztés módosítására egy szocialista képviselő kezdeményezte többek között a sarkadi kistérség megszüntetését. A fideszes polgármester emiatt tiltakozó levelet írt Lamperth Mónika a Új kistérségi társulások történtek időpontjában még önkormányzati miniszternek. A gyulai polgármester szerint viszont Sarkad tényleg rohamosan fejlődött az utóbbi időben, de körzetközponti funkciókkal nem rendelkezett. Az új formáció szerint a 11 érintett településből négy a szeghalmi, hét pedig a gyulai társulás tagja lesz. Az érintettek azt állítják, hogy a Sarkadi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével 4 milliárdos támogatástól esnek el. A 11 település polgármestere szerint őket senki nem kérdezte meg arról, mit szeretnének. Jól működő közoktatási társulásuk, idősellátási társulásuk és közös orvosi ügyeletük veszélybe kerül nyilatkozták. Ezzel párhuzamosan az országban utolsóként Kiskunfélegyházán és környékén is megalakult az ország 166. kistérségi társulása. A 167. és 168. kistérség, Budapest és Debrecen a korábbi szabály szerint nem volt része ilyen módon a kistérségi összefogásnak. Hat helyett hét A kormány erdeti javaslata szerint amelyet egyeztettek az önkormányzati érdekszövetségekkel hattal több kistérségi társulás lenne Magyarországon a módosítás nyomán, igaz, tizennégyet kezdeményeztek. Ám a parlament végül 4 ÖN KOR KÉP június július

3 léma is nagyobb az országos átlagnál. Ezért fontos lenne a gazdasági, szociális és a foglalkoztatási mutatóknál súlyozni a mutatókat a településeken élő roma lakosság arányával. MDF: előrelépés a javaslat Herényi Károly, az MDF frakcióvezetője jónak tartotta a javaslatot. Úgy értékelte, látható a kormány törekvése arra, hogy a fejlesztési pénzek elosztásának mércéje objektív legyen. Az eddigi rendszer legnagyobb hibája a szubjektivitás volt, nem volt egy olyan kritériumrendszer, amelynek alapján az emberi tényezők, politikai hovatartozás és egyebek kiszűrésével lehetett volna mérni azokat a feltételeket, amelyek alapján a pénzek odaítélhetők. Az MDF már csak ezért is előrelépésnek tekinti a mostani javaslatot hangoztatta a frakcióvezető. Jó dolognak minősítette azt is, hogy párhuzamosan azonos feltételeket próbál szabni a hazai és az európai uniós források elosztásánál. Megerősítette, hogy az MDF megőrizné a megyerendszert, ami nem jelenti azt, hogy a régiót nem fogadják el fejlesztési egységként. Támogatják a kistérségek szerepének erősítését is. A városok fejlesztésével kapcsolatban hiányolta, hogy nem derül ki, ezen a területen mi a kormány célja, a mostani településszerkezet fenntartása, tehát a meglévő nagyvárosok további bővítése és terjedése, vagy pedig újabb kis centrumok létrehozása. Vagyis olyan kisvárosok fejlesztése, amelyek egy-egy térség központjává tudnak válni. még egy kistérségi társulás létét, a hévíziét is elfogadta. A mostani 168 kistérség helyett így 174 lesz a jövőben: az említetten túl az érdi, a debreceni, a kadarkúti, a pacsai, a zalakarosi és a záhonyi. Lamperth Mónika expozéjában hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is pluszforrásokkal támogatja a kistérségi társulások önkormányzatait, s a kistérségi együttműködést sikertörténetnek nevezte. Az önkormányzati miniszter adatai szerint az elmúlt fél évben 58 önkormányzat kezdeményezte, hogy másik kistérséghez csatlakozzon, s közülük 35 élhet majd a lehetősséggel. A miniszter úgy vélte, ez a rendszer stabilitását mutatja. Az együttműködők képessége is fontos A kormánypártiak többnyire a javaslat mellett érveltek. Az önkormányzati bizottság többségi véleményét előadó szocialista Balogh László arra hívta fel a figyelmet, hogy a 168 kistérségből jelenleg 93-ban egy város található. A fennmaradó 75 kistérségközpont szerepére két vagy több város is aspirálhat. A kistérségekben együtt dolgozó önkormányzatok együttműködési képességén is múlik az, hogy a városok és a hozzájuk szorosabban kapcsolódó települések elfogadják-e a mikrotérségi szerepet, vagy új kistérség alakítására törekednek. Az elmúlt évek együttműködési gyakorlata szerinte is inkább a kistérségi rendszer stabilitását erősítette. Az ellenzék azonban számos kifogást talált. Kovács Zoltán (Fidesz), az önkormányzati bizottság kisebbségi véleményének tolmácsolója például arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagyméretű kistérségek működési nehézségekkel küzdenek. Ezért szerinte célszerű lenne ezeket megbontani, főleg, ha kétpólusú térségről van szó. De megállapította azt is, hogy az előterjesztés alapvetően politikai döntést és nem az önkormányzati szféra igényeit figyelembe vevő előterjesztés. Megfontolásra visszaküldve Sólyom László köztársasági elnök július 3-án nem írta alá a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényt, hanem megfontolásra visszaküldte azt az Országgyűlésnek. A jogszabály mellékletében rögzítették ugyanis a kistérségi lehatárolások módosítását megállapították a kistérségeket, a hozzájuk tartozó településeket és a kistérségek székhelyeit. A Köztársasági Elnöki Hivatal közleménye szerint a kistérségi beosztás megváltoztatásának rendjét a kistérségi társulásokról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szabályozza. Ezek a jogszabályok pedig úgy rendelkeznek, hogy másik kistérségbe történő átsorolását a település önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezheti, a kezdeményezéshez csatolni kell a társulási tanács, a regionális fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács és a közigazgatási hivatal véleményét szól az államfői kommüniké. A kormány által eredetileg benyújtott törvényjavaslat pedig ennek megfelelően csak olyan átsorolásokra tett javaslatot, amelyet az érintett önkormányzatok kezdeményeztek, és amelyeket a megyei és regionális fejlesztési szervek véleményeztek. Törvénysértő átsorolások A törvénymódosítás parlamenti vitájában azonban ahogy fentebb már jeleztük szocialista kezdeményezésre elfogadtak két módosító indítványt. Ezekben olyan települések kistérségi átsorolása is szerepel, amelyek képviselő-testülete ezt nem kezdeményezte. Így arról a törvény és a kormányrendelet által meghatározott megyei és regionális fejlesztési szervek sem fejthették ki 5

4 véleményüket. Az egyik ilyen Sólyom László által kifogásolt elfogadott módosító javaslat épp az, amely a jelenleg a sarkadi kistérségbe tartozó 11 település átsorolására, és a sarkadi kistérség, valamint Sarkad város kistérségközponti besorolásának megszüntetésére tett javaslatot. A törvényjavaslat indokolásából megállapítható, hogy a sarkadi kistérségéből az abba tartozó önkormányzati képviselő-testületek részéről egyáltalán nem érkezett a miniszterhez kezdeményezés átsorolásra olvasható a köztársasági elnök közleményében. A másik módosító javaslat Mikepércs és Bocskaikert átsorolását kezdeményezte a debreceni kistérségbe. A törvényjavaslat indokolása alapján azonban az állapítható meg, hogy Bocskaikert képviselőtestülete nem kezdeményezte átsorolását a Debreceni kistérségbe indokolta még kifogásait az államfő. Sólyom László szerint az érintett települések kezdeményezése hiányában elfogadott módosítások nem tartják tiszteletben az Országgyűlés által saját maga számára szabott eljárási rendet. Különösen aggályos a sarkadi kistérséggel kapcsolatos döntés. Ez ugyanis egy teljes kistérséget szüntet meg anélkül, hogy más kistérségbe való átsorolását egyetlen érintett önkormányzat is kezdeményezte volna, és anélkül, hogy a kistérség megszüntetéséről a jogszabályban előírt szakmai és közigazgatási vélemények megszülettek volna olvasható a közleményben. Ismert Változott a kormány összetétele arcok, új Négy minisztérium vezetésén változtatott és két új tárca nélküli minisztert nevezett ki június közepén Gyurcsány Ferenc. Lapzártánkkal egy időben a kormányfő elfogadta a kabinetátalakításra áldást adó szabaddemokraták azon kérését, hogy a gazdasági tárca SZDSZ-es államtitkára, Garamhegyi Ábel kapja a külgazdaságért felelős kormánybiztosi pozíciót. A bejelentett cserék értelmében Szilvásy Györgyöt Kiss Péter váltotta a Miniszterelnöki Hivatal élén, a szociális és munkaügyi tárcát Lamperth Mónika vette át Kiss Pétertől, míg az Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter Bajnai Gordon. Draskovics Tibort a közigazgatásért felelős tárca nélküli miniszternek jelölte a kormányfő. Szilvásy György tárca nélküli miniszterként a polgári titkosszolgálatokat felügyeli. Az SZDSZ azt is kérte, hogy a kancelláriaminiszter operatív irányításával működő kormányzati kabinetbe tanácskozási joggal delegálhassák Horn Gábor koalíciós koordinációért felelős államtitkárt. Ragaszkodnak ahhoz is, hogy a fejlesztéspolitika a miniszterelnök irányítása alatt (a Fejlesztéspolitikai Irányító Testületnél) maradjon. Tiltakozásukra várhatóan a kormányzati informatika nem kerül ki a kancelláriától Szilvásy felügyelete alá. Bajnai Gordon hangsúlyozta: a fejlesztéspolitika segítségével csökkenteni kell a Magyarországon belüli területi különbségeket. De nem a fejlett területek visszatartásával, hanem a lemaradottak támogatásával. Az Országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottsága június 19-én 17 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett támogatta Bajnai Gordon kinevezését önkormányzati és területfejlesztési miniszternek. A jelölt a meghallgatáson hangsúlyozta: a fejlesztéspolitika segítségével csökkenteni kell a Magyarországon belüli területi különbségeket. De nem a fejlett területek visszatartásával, hanem a lemaradottak támogatásával. Bajnai szerint a kormány júliusban fogadhatja el az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) akcióterveit, így a közeli napokban megkezdődnek a pályázatk kiírásai, amelyeket gazdaságfejlesztésre, vagy akadálymentesítésre is fel lehet használni. Bajnai azt kérte a bizottságban helyet foglaló polgármesterektől, hogy a minisztériummal közösen döntsenek az önkormányzati források felhasználásáról. Ugyanakkor elismerte, hogy a meglévő forrásoknál többet nem tud biztosítani az önkormányzatok számára, ezért ennek az összegnek a minél hatékonyabb felhasználása a cél. Draskovics Tibor legfőbb feladatának az egyes minisztériumok közötti közigazgatási összhang megteremtését nevezte, továbbá az államreformteendők összehangolását. Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága ugyanezen a napon 16 kormánypárti igen és 8 ellenzéki nem szavazat mellett támogatta Draskovics Tibor kinevezését a közigazgatási reform végrehajtását irányító tárca nélküli miniszteri tisztségre, aki legfőbb feladatának az egyes minisztériumok közötti közigazgatási összhang megteremtését nevezte, továbbá az államreform-teendők összehangolását. Az új miniszter a kancellárián belül mintegy 100 alkalmazott felett kap irányítási jogosultságot. Kérdésre válaszolva elmondta: várhatóan az egészségügyi pénztárak egyelőre állami többségi tulajdonban marad- 6 ÖN KOR KÉP június július

5 feladatok nának, ám abban még vita van, hogy az emberek a statisztikai régiók szerinti, vagy az attól eltérő egészségügyi intézményekhez tartozzanak-e. Az ellenzék, indoklásuk szerint azért nem támogatta a kinevezést, mert nem látják tisztán a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét, másrészt a jelölt korábbi kormánybiztosi tevékenységét elégtelennek minősítették. Lamperth Mónika erősítené a nyilvánosság területén az Egyenlő Bánásmód Hivatalát, továbbviszi a családbarát munkahely-díjat, folytatódnak az egyenlő munkáért egyenlő bér, a férfiszerep, női karriertervezés pályázatok. Az Országgyűlés emberi jogi bizottságának kormánypárti többsége támogatta Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszterré történő kinevezését a június 19-ei meghallgatáson. A jelölt, mint mondta, erősítené a nyilvánosság területén az Egyenlő Bánásmód Hivatalát. Közölte, hogy a nők és férfiak társadalmi esélyegyenlőségét célzó nemzeti cselekvési program várhatóan december 1-jéig elkészül. Tervei szerint továbbviszi a családbarát munkahely-díjat, folytatódnak az egyenlő munkáért egyenlő bér, a férfiszerep, női karriertervezés pályázatok. Áttekintik a családon belüli erőszak elleni fellépéssel kapcsolatos jogszabályokat, ennek érdekében találkozót kezdeményez az igazságügyi és rendészeti miniszterrel is. Lamperth tervezi, hogy a közeljövőben találkozik a történelmi egyházak vezetőivel. A szociális bérlakások építésére vonatkozó kérdésre válaszolva kijelentette: erre nem tud kötelezettséget vállalni. Lakást építeni, csak pénzből lehet, s az adóforintokkal takarékosan kell bánni mondta, hozzátéve, belső átcsoportosításokkal lehetőséget teremtve erre. Versenyalapú és teljesítményelvű közszféra Elfogadta a parlament a köztisztviselői és a közalkalmazotti törvény módosításait. Az új szabályozás a közszférában bevezeti a teljesítmény mérését, a felsővezetők kinevezése pedig határozott időre, hat évre szól. A kormányzat célja a törvénymódosításokkal a kisebb létszámú, szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, a teljesítményelv bevezetése. A jelenleginél nagyobb elismerést biztosítanak a színvonalas teljesítménynek, azáltal, hogy pénzjutalmat csak teljesítményértékelés után kaphatnak. Ösztönzik a fiatal, felkészült szakemberek pályára kerülését is. Ennek érdekében a köztisztviselői törvényben bővítik a pályázati kötelezettséget, bevezetik a versenyalapú kiválasztást, kötelező próbaidőt írnak elő. A pályáztatás során összefoglaló leírást kell készíteni, amelyben szerepelnek a munkakör adatai, az ellátandó feladatok, valamint azok a követelmények, amelyeket a munkavállalóval szemben támasztanak. A követelményeket és a pályázó készségeit, képességeit személyes interjú, alkalmassági teszt vagy egy értékelő központ bevonásával mérik fel. Közigazgatási szervnél a köztisztviselői kinevezés, vezetői megbízás csak pályázat útján adható. Akik már korábban is köztisztviselők voltak, azoknál a pályáztatás elmaradhat. Minisztériumban, a Miniszterelnöki Hivatalnál és kormányhivatalnál köztisztviselői kinevezés, vezetői megbízás csak a szolgáltató központ pályáztatása útján adható. Ehhez pedig eredményes közigazgatási versenyvizsgát kell tenni, de feltétel legalább a középiskolai végzettség. A próbaidő tartama legalább három, de legfeljebb hat hónapig terjedhet. Felső vezetőnek csak határozott idejű kinevezés adható. A központi államigazgatásban, a minisztériumi főosztályokon adott kinevezés, megbízás hat évre szól majd, de helyettesítés céljából rövidebb időtartamra is adható, de meg is hosszabbítható. A törvény hatálybalépésétől számított 30. napon a kinevezések, megbízások határozott idejű vezetői kinevezéssé, megbízássá alakulnak át, néhány kivétellel. A felmentési idő a korábbi hat hónap helyett legalább két hónap lesz, de nem haladhatja meg a nyolc hónapot. Ha a köztisztviselő nem tesz eleget az előírt továbbképzésnek, akkor elveszíti a közalkalmazotti jogviszonyát. A törvénycsomag a hatékonyabb munkaerő-gazdálkodás érdekében lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok, mint fenntartók megállapodást köthessenek egymással arról, hogy az állásfelajánlási rendszert közösen, egymás intézményeire is kiterjedően működtetik. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor is kötelező a pályáztatás. Kinevezéskor legalább 3, legfeljebb 4 hónap próbaidőt kell kikötni. Az eddigi lehetőségből kötelezettséggé válik a gyakornoki idő és a felsőfokú végzettséget igénylő munkaköröknél a gyakornoki vizsga. A rovatot írta és szerkesztette Németh Erika 7

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /016 (I.8.), 3/016. (I. 8.) és 4/016. (I. 8.) számú

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 61. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről Ikt.szám: 262 /2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM Szociális és Munkaügyi Miniszter Iktatószám: 2255-1/2008-SZMM Előterjesztés a Kormány részére az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások hazai felhasználásáról Budapest, 2008.

Részletesebben

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról 1 2010. évi képzés tervezés Az éves képzési továbbképzési terv elkészítésekor célelőirányzati forrásra nem számíthatunk!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ )

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ ) KSB-14/2011. (KSB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2011. szeptember 13-án, kedden, 13 óra 02 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében

Részletesebben

Elő terjesztés. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 28-i ülésére

Elő terjesztés. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 28-i ülésére Szám: 02/172-8/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Elő terjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. szeptember 5-i ülésére Tárgy: A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14.

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. 1. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. -a alapján Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. november 25.-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó 2009. évi CÉDE pályázatban

Részletesebben

J e g y ző k ö n y v. Ikt.sz.: FMB/64-1/2012. FMB-10/2012. sz. ülés (FMB-72/ sz. ülés)

J e g y ző k ö n y v. Ikt.sz.: FMB/64-1/2012. FMB-10/2012. sz. ülés (FMB-72/ sz. ülés) Ikt.sz.: FMB/64-1/2012 FMB-10/2012. sz. ülés (FMB-72/2010-2014. sz. ülés) J e g y ző k ö n y v az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2012. május 14-én, hétfőn 9 óra 37 perckor a Képviselői

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/314-6/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai kapcsolódó fő összesen I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 országgyűlési képviselő 01 000011 Európai Parlament magyarországi képviselői 02 000020 köztársasági elnök 03 000021 alkotmánybíró 04

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/ sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2013. április 29-én, hétfőn, 12 óra 37 perckor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében.

A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-16299/2011. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 3-án elfogadott módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/ sz. ülés) Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. február 4-én, kedden, 8 óra 33 perckor kezdődően, az Országház főemelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2064/2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Média Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM TERVEZET ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a T/9318/45. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 JuN 29. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil-

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben