XXXVIII. Új lehetõségek a daganatok diagnosztikájában: pozitronemissziós tomográfia komputertomográfia (PET-CT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXXVIII. Új lehetõségek a daganatok diagnosztikájában: pozitronemissziós tomográfia komputertomográfia (PET-CT)"

Átírás

1 javítva XXXVIII. Új lehetõségek a daganatok diagnosztikájában: pozitronemissziós tomográfia komputertomográfia (PET-T) Írta: Dr. Borbély Katalin és Dr. Kásler Miklós Összefoglalás Az egy gépbe épített kombinált PET-T technikával csaknem azonos idõben és pozícióban készülnek a felvételek, és 4-5-szörösével csökken a korábbi PET vizsgálati idõ. A vizsgálat során a PET által nyújtott funkcionális térképet a T morfológiai adataiba vetítik, javítva ezzel a lokalizációs pontosságot. A kettõs modalitású technika rohamosan terjed a világban és az onkológiai betegellátásban a kilinikai és diagnosztikai szakemberek egybehangzó véleménye szerint ma már nélkülözhetetlen a minõségi betegellátásban. A PET-T megfelelõ algoritmusban történõ alkalmazása kiválthat más eljárásokat, csökkent(het)i a szükségtelen mûtéti beavatkozások számát, megváltoztathatja a terápiát stb. csökkentve ezzel az egy beteg összköltségét. A PET-T alkalmazásának legnagyobb indikációs területe az onkológia, ezt követi a neurológia és a kardiológia. A leggyakrabban alkalmazott glükózmetabolikus PET az anyagcsere-aktivitás mérésével lehetõséget teremt a daganatok növekedési ütemének nem invazív becslésére, ahol az agresszív tumorok fokozott glükózfelvételt mutatnak és ellenkezõleg. A különbözõ funkciót megjelenítõ PET módszer a hagyományos képalkotó eljárásoknál korábban detektálja az elváltozást, kis kiterjedésû, ismeretlen eredetû, occult tumor kimutatására alkalmas és számos területen olyan információt szolgáltat, amelyre a többi, nem invazív vizsgáló módszer (labor, endoszkópia, röntgen, UH, T, MR, SPET-T) egyike sem képes. A PET alkalmas arra, hogy szemben a hagyományos képalkotó eljárásokkal egyetlen vizsgálattal mutassa ki a primer tumort, a közeli és távoli áttéteket. A PET-T megbízható támpontot nyújt a szövettani mintavétel helyének pontos megjelölésében, a mûtéti beavatkozások tervezésében, a céltérfogat meghatározásban, a terápiás válasz mérésében akkor is, ha az egyéb vizsgáló módszerek eredményei bizonytalanok. Bevezetés A pozitronemissziós tomográfia (PET) lehetõséget ad a különbözõ funkciók, benignus és malignus elváltozások molekuláris, négydimenziós feltérképezésére. A technika in vivo méri és kvantifikálja a szervezetben zajló biokémiai folyamatokat, a regionális glükózfelhasználást, véráramlást, proteinszintézist, génexpressziót, szöveti hypoxiát stb. A komputertomográfia (T) a strukturális viszonyok részletes anatómiai megjelenítését nyújtja. A PET módszer során pozitronkibocsátó izotóppal jelzett vegyületet juttatnak az élõ szervezetbe, ahol az eloszlást az arra alkalmas detektorrendszerrel mérik és feltérképezik. Elméletileg, a szervezet anyagcseréjében részt vevõ bármely szerves molekula megjelölhetõ és bármely élettani, biokémiai, farmakodinamikai vagy -kinetikai folyamat paramétere térben és idõben in vivo mérhetõ és lokalizálható. A magyar származású Hevessy György már az 1910-es években vizsgálatokat végzett a természetes izotópok biológiai jelzõanyagként való alkalmazhatóságával kapcsolatban és az 1930-as évek kezdetén a szintén magyar származású Szilárd Leó elsõként írt a mesterséges izotópok termelésére alkalmas részecskegyorsítóról, a ciklotronról. Az elsõ PET kamerát Michael Ter-Pogossian és munkatársai készítették 1975-ben St. Louis-ban. A leggyakrabban használt PET izotópok a 11 (felezési idõ (T 1/2 ): 20,4 perc), 13 N(T 1/2 : 9,9 perc), 15 O (T 1/2 : 2,0 perc), 18 F(T 1/2 : 109,7 perc), amelyek a szervezetünket alkotó, legnagyobb mennyiségben elõforduló elemek izotópjai. A 18 F(T 1/2 109,7 perc) a hidrogén analógjának tekinthetõ. Az izotópok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.

2 732 / XXXVIII. / POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA rövid, illetve ultrarövid felezési ideje miatt optimális a ciklotront a PET-T közvetlen közelébe telepíteni. A 18 F a relatíve hosszú felezési idejének köszönhetõen alkalmas kereskedelmi szállításra, viszont más izotópokkal történõ vizsgálatok csak ciklotronközelben végezhetõk a felezési idejük, illetve a radiofarmakonok instabilitása (gyorsan bomló vegyületek) miatt. Leggyakrabban használt PET-jelzõanyag az onkológiában az 18 F-fluoro-dezoxiglükóz ( 18 F-FDG) glükózanalóg, beadást követõen inkorporálódik a szövetekben (a glükózzal azonos módon felvételre kerül a sejtekben, de foszforilációt követõen nem metabolizálódik tovább), és a glükózfelhasználási szintnek megfelelõen, a tumor malignitásával szoros párhuzamot mutatva, akkumulálódik a ráksejtben. A daganatok fokozott glikolitikus aktivitásának megfelelõen (GLUT-molekulák expressziójának növekedése, fokozott hexokináz- és csökkent glükóz-6-foszfatáz aktivitás) magas FDG halmozással találkozunk és fordítva. A halmozás mértéke függ a sejtfelszíni glükóz transzporter molekulák (GLUT 1-5) számától, továbbá a hexokináz és a glükóz-6-foszfatáz enzimek aktivitásától. A szöveti glükóz metabolikus rátát abszolút értékben (mg glükóz/100g szövet/perc) is mérhetjük. Az FDG a vizelettel ürül, így az urogenitalis rendszer vizsgálatára megfelelõ elõkészítést követõen kerülhet sor. A késõi felvételek, vagy a különbözõ idõpontokban (kettõs-idõpont) regisztrált adatok a halmozási szintek változásának függvényében segíthetik a differenciáldiagnosztikát (pl. tumor vs. gyulladás). A 11 -metionin kémiailag azonos a metionin aminosavval, jól alkalmazható a tumoros és nem tumoros, pl. gyulladás és daganat differenciálásában, a tumorok körülhatárolásában stb. A 13 N-mal jelölt ammónia és az 15 O-tel jelölt víz, illetve butanol a legjelentõsebb trészerek a szöveti perfúzió mérésében, az aktivációs vizsgálatok kivitelezésében. A jövõben, az elõbbiekben említett trészerek ( 11 -metionin, perfúzió trészerek stb.) ismételt alkalmazása mellett, hazánkban is várható egyéb aminosav, fehérjeszintézis marker [ 18 F-2-O-fluoroetiltirozin ( 18 F-FET), 18 F-3 -dezoxi-3 -fluorotimidin ( 18 F-FLT), 18 F-Kolin], de csakúgy antitest (immuno-pet), különbözõ receptorligandok (receptor-pet, pl. 18 F-DOPA stb.), hypoxia ( 18 F-Mizo) trészerekkel történõ klinikai alkalmazás. Gyorsan fejlõdõ területe a PET-radiofarmakon fejlesztésnek a különbözõ enzim inhibitorok, metabolikus tumor trészerek (pl. kolin, zsírsavak), jelzett immunglobulinok, peptidek, illetve (génterápiával kapcsolatos) ún. reporter gének szöveti expressziójának kimutatására alkalmas, jelölt szubsztrátok elõállítása. Radiokémia. A legtöbb esetben a radiotrészer szintézise többlépcsõs kémiai reakciók során történik. Minõségi követelmény. Minden, az emberi szervezetbe juttatott jelzõanyagnak gyógyszer tisztaságúnak kell lennie. A PET vizsgálatok kvantitálása az onkológiai diagnosztikában is fontos számos területen. A kinetikai modellek magukban foglalják azokat a biokémiai folyamatokat, amelyek révén az injektált radioaktivitás más-más kémiai formában, különbözõ kompartmentekben (erek, szövetközi állomány, citoplazma) jelenik meg. A mindennapi rutinban a standard felvételi érték (SUV: Standardized Uptake Value) alkalmazása a leggyakoribb. A SUV érték azt jelzi, hogy a vizsgált régióban a jelzõanyag mért koncentrációja hányszorosan haladja meg, az egy feltételezett, az egész testtömegben történõ, egyenletes eloszlás esetén mért értéket. A PET klinikai alkalmazása sokrétû: diagnosztika, differenciáldiagnosztika, terápiakijelölés, biológiai céltérfogat meghatározás, gyógyszeres kezelés hatékonyságának mérése, betegek utánkövetése: reziduális, recidív tumorok tisztázása, differenciáldiagnosztikája stb. A PET-nek kiemelkedõ szerep jut azokban az esetekben, amikor a strukturális (pl. T, MR) és/vagy egyéb funkcionális képalkotó eljárásokkal (SPET, SPET-T stb.) nem tisztázható a felvetõdött kérdés. Az anyagcsere-fokozódás mellett fontos a PET szerepe az anyagcsere-csökkenéssel járó laesiók detektálásában is. Az optimális terápia megválasztásában és az alkalmazott terápia hatékonyságának követésében ugyancsak döntõ lehet a PET vizsgálat.

3 POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA / XXXVIII. / 733 A PET alkalmazása a gyógyszerkutatásban és -fejlesztésben. A gyógyszerkutatás és -fejlesztés az egészségügy egyik legfontosabb és igen költségigényes része. A PET a gyógyszerkutatás és -fejlesztés több fázisába bekapcsolódhat és azt jelentõs mértékben képes lerövidíteni. Így pl.: homogén csoportok szelektálása, a gyógyszerek szervezeten belüli eloszlásának a feltérképezése, a gyógyszerek által kiváltott élettani hatások vizsgálata, a terápia hatékonyságának mérése. A PET alkalmazásának jövõje. A radiokémiai technika fejlesztése a jelenlegi PET-T technika fejlõdésének kiemelkedõ területe. A legtöbb PET központban az alapvetõ trészereket ( 18 F-cal, 11 -gyel, 15 O-tel stb. jelölt vegyületek) emberi beavatkozás nélkül, automata radiokémiai rendszerek segítségével állítják elõ. A 18 F-alapú trészerek a ciklotronnal rendelkezõ központokból akár több száz kilométerre is szállíthatók. A mini baby ciklotron -ok szerepe, hogy egyetlen centrum vagy kórház PET-T forgalmának az alaptrészerekkel való ellátását szolgálják, ami által a legoptimálisabb lehetõség nyílik adott klinikai kérdést a legmegfelelõbben megválaszoló radiofarmakon megválasztására, alkalmazására. PET-T alapok. Hasegawa és munkatársai 1997-ben bemutatták az integrált SPET-T kamerát és 1999-ben Townsend és mtsai ismertették az integrált PET-T kamera prototípusát. A teljestest PET-T adatgyûjtés kb. 25 percet vett igénybe, a korábbi perces idõtartamú PET adatgyûjtés helyett. A PET-T (ugyanazon idõben készült anatómiai és funkcionális információk hardver koregisztrációja) megbízható, egyedülálló lehetõséget biztosított a kóros folyamatok feltérképezésében, lokalizálásában. A napi rutinban a leggyakrabban alkalmazott PET-T készülékek 2, 4, 6,, 64 stb. szeletes spirál T-bõl és magas kvalitású PET kamerából állnak. A modern PET készülékek felbontása elérheti a 2,5 mm-t. 18 F-FDG PET-T klinikai protokoll. A betegek a vizsgálatot megelõzõen (4-6 órát) éheznek, tisztázandó a terhesség, a vércukorszint. A tumoros szövetek FDG halmozása jelentõsen csökkenhet 8-10 mmol/l vércukorszint felett, a glükóz és az FDG közötti kompetíció függvényében. Az inzulindózist úgy kell beállítani, hogy a leképezést megelõzõen (éhezés alatt), a vércukorszint 130mg/dl alatt legyen. Orális készítményekkel (antidiabetikum bevételét követõen rövidtávú éhezés) és inzulinnal (vizsgálatot megelõzõ este alkalmazott a hosszú hatású készítmény) kezelt betegek vizsgálatának idõzítése a reggeli órákban célszerû, illetve optimális, tekintettel a kívánt vércukorszint biztosítására. 10 mi (370 MBq) 18 F-FDG intravénás beadását követõen nem kevesebb, mint 45 perccel kezdhetõ a vizsgálat. Mindkét gép használható külön-külön és kombinált rendszerként is. A megfelelõ egymásba vetítés céljából, pl. a légzõmozgásból adódó artefaktumok csökkentésére, a T teljes kilégzést követõen, a PET viszont kis amplitúdójú légzésmozgás alatt készül, de egyéb technikák is alkalmaz(hatók)andók. Az effektív teljes dózis 10,4 msv, ami 250 ma egyszeri adatgyûjtés terhelésével ekvivalens. A beteget a vizsgálóasztal mozgatásával teljes hosszában lehet vizsgálni. A teljestest PET vizsgálat azt jelenti, hogy a leképezés a nyaki, mellkasi és hasi régiókról (a koponyabázistól a combok felsõ harmadáig testmagasságtól függõ területrõl) történik. sontérintettség felmerülése esetén a végtagokról kiegészítõ felvételt kell kérni, illetve készíteni. A teljestest vizsgálat során az agyról begyûjtött adatok nem azonos értékûek az agyi PET-T vizsgálat információtartalmával, ahol már a beteg elõkészítése is eltérõ. Ezért agyi laesiók tisztázása esetében agyi PET-T vizsgálatot kell kérni, illetve végezni, amely idõben és elõkészítésben jelentõsen meghaladja a teljestest vizsgálatok idõigényét. Széleskörûen alkalmazott úgy a diagnosztikában, mint a terápiatervezésben az agyi PET-T és MR vizsgálatok szoftveres fúziója szerte a világban, amelyhez igen egyszerû és gyorsan kivitelezhetõ programok alkalmazhatók. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.

4 734 / XXXVIII. / POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA Fiziológiásan, magasabb 18 F-FDG felvétel detektálható az agyban, olykor a szívben, az izmokban, perioralisan, a gastrointestinalis rendszerben, a kiválasztó szervekben. Egyre szélesebb alkalmazást nyer a késõi vagy kettõs idõpont -ban készült 18 F-FDG PET leképezés (dual-time point PET imaging), mivel javítja a malignus és benignus, tumoros és gyulladásos folyamatok elkülöníthetõségét. A malignus laesiók magasabb felvételi értékkel ábrázolódnak a 3 órás (késõi), mint az 1 órás (posztinjekciós) felvételeken. A benignus laesiókra az ellenkezõje érvényes. A PET onkológiai alkalmazása. Az OEP által finanszírozott betegek indikációs besorolásának alakulása idõrendi sorrendben a mellékletekben (1-4 Mellékletek) és a hivatkozott cikkekben található (1, 2). A vizsgálati besorolás feltételezi a PET-T vizsgálat terápiás konzekvenciáját. Az 18 F-FDG PET vizsgálatok indikációk szerinti megoszlása nemzetközi viszonylatban 85%-ban onkológia, 10-15%-ban neurológia és kb. 5%-ban kardiológia. Hazánkban 2005-ig a PET vizsgálatok 54 58%-ban onkológiai, 41 42%-ban neurológiai és kb. 1 4%-ban kardiológiai indikációval történtek végén elenyészõ számú neurológiai, illetve kardiológiai kérés mellett az onkológiai alkalmazások 98%-ra emelkedtek, míg más országok indikációs megoszlása csaknem változatlan maradt. A 18 F-FDG trészeren kívül elsõként a világban, csakúgy, mint 1994-ben a PET vizsgálatok befogadását illetõen, hazánkban 2006-ig más trészerek (tumor és perfúzió markerek) is alkalmazásra és finanszírozásra kerültek. Lassan 2 éve, hogy csak 18 F-FDG felhasználásával történnek az igen szorosan behatárolt PET-T vizsgálatok Magyarországon (2008-ban 9000 beteg, 2012-ig emelkedõ számban beteg vizsgálata engedélyezett), ellentétben a PET-T vizsgálatok iránti kb. 10-szeres igénnyel (számos területen kb. 30%-kal magasabb a rákos megbetegedések elõfordulása hazánkban). Az Európai Unió legtöbb országában az 18 F-FDG alapú PET-T visgálatok a klinikai igényeknek, a szükségletnek megfelelõen végezhetõk és ezen felül számos más trészer is befogadásra került a klinikai alkalmazásban. A PET-T és diagnosztikus T-vizsgálatok együttes végzésére nincsenek kezdeményezések hazánkban. A PET-T vizsgálatok buktatói. Nincsenek 100%-os vizsgálati technikák. Adott klinikai kérdés megválaszolása esetén célszerû konzultálni a vizsgálatot végzõ kollégával, és az adott módszer, technika, alkalmazandó radiofarmakon elõnyeit, tulajdonságait, esetleges hátrányait megfelelõen kell ismerni. Differenciáldiagnosztikai szempontból fontos, hogy az 18 F-FDG nem tumorspecifikus trészer. Az elváltozások halmozási mértéke párhuzamban áll az adott folyamat energiaigényével, malignitásával. Az elõzõekbõl adódóan, a radiofarmakon a tumoros szöveteken kívül halmozódhat reaktív nyirokcsomókban, gyulladásos, korai mûtéti és posztirradiációs területekben, aktivált régiókban (agyi aktiváció, epilepsziás roham, izom-megfeszülés stb.). az 18 F-FDG trészer nem vagy csak minimális mértékben halmozódik a lassú proliferációval bíró tumorokban, nekrózisban, a tumorok cisztikus, nekrotikus részeiben stb. Ezzel összefüggõ, hogy amennyiben a morfológiai képalkotókkal kimutatott tumor területében nincs vagy csak minimális a halmozás, úgy lassú proliferációval bíró laesiónak megfelelhet, de nem véleményezhetõ negatívnak. Széleskörûen ismert tény, hogy az intravénás T kontrasztanyag alkalmazása artefaktumok kialakulásával asszociált, ezért tanácsos, hogy a diagnosztikus T protokollra a PET-T vizsgálat végén, illetve annak folytatásaként kerüljön sor. A fémimplantátumok által okozott artefaktumok kiküszöbölésében segít a nem-attenuációs PET képek feldolgozása, segítségével kiküszöbölhetõ az esetleges fals véleményezés. Ugyanez érvényes a magas a-tartalmú laesiók, elváltozások stb. értékelése esetében. A betegek mozgásából, elmozdulásából adódó mûtermékek kialakulásában jelentõs szerepe van a betegek megfelelõ pszichés elõkészítésének, az átgondolt, adott klinikai kérdést legmegfelelõbben,

5 POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA / XXXVIII. / 735 leghatékonyabban (legcélravezetõbben, legpontosabban, leggyorsabban) megválaszoló vizsgálati protokoll megválasztásának, kivitelezésének. A 11 -metionin jól halmozódik a tumorokban, de kis százalékban (2-4%) megjelenhet a gyulladásos elváltozásokban is. Az adatok kiértékelést itt is nehezíthetik a fiziológiás radiofarmakon felvételi helyek. Az agytumorok diagnosztikájában, a legoptimálisabb terápiás algoritmus kialakításában, a 18 F-FDG és a 11 -metionin kombinálása nyújtja napjaink összes képalkotó technikái között a legmegbízhatóbb információt. Az extracraniális tumoros szövetek tisztázásában a 18 F-FDG mellett, illetve annak kombinálásával a 18 F-ral jelölt vegyületek alkalmazása preferált. A PET-T onkológiai alkalmazásában meghatározó, hogy a rosszindulatú daganatok mintegy 90%-a nyirokcsomóáttétet adhat, viszont ezen áttéteknek mintegy 60%-a azonosítható csak a hagyományos képalkotó eljárásokkal. A morfológiai adatok feldolgozása során, általában az 1cm-nél nagyobb átmérõjû nyirokcsomókat minõsítik kórosnak. A PET mérettõl-függetlenül, a morfológiai képalkotóktól jelentõsen korábban detektálhatja a tumoros elváltozást. PET-T-vel, az anatómiai képalkotó eljárások alapján kórosnak ítélt (1cm-nél nagyobb) nyirokcsomók esetében tisztázható a nem-tumoros halmozási minta, míg akár 5mm-es átmérõjû nyirokcsomóban is detektálható a tumoros érintettség. A pontatlan nyirokcsomó-staging, a betegek kb. 40%-ában vezethet nem megfelelõ terápiás döntéshez. PET-T vizsgálat alkalmával a közeli nyirokcsomóáttétek mellett a szervezetben levõ távoli áttétek is kimutathatók és az áttétek száma, illetve a betegség kiterjedése a hagyományos eljárásoknál korábban és megbízhatóbban határozható meg. Az 18 F-FDG PET-T ugyancsak hasznos lehet az invazív beavatkozás optimális helyének megválasztásában, de akár egyes invazív beavatkozások kiváltásában is. A legfontosabb onkológiai indikációk. PET-T vizsgálatot abban az esetben indokolt végezni, ha annak eredménye a beteg terápiás vezetését módosít(hat)ja. A PET alkalmas az életképes daganatszövet megjelenítésére, számos területen magas szenzitivitással és megbízható információval szolgál a primer daganatról, a nyirokcsomó- és szervi áttétekrõl, továbbá a tumoros folyamatok különbözõ terápiás (sebészet, sugárterápia, kemo-/hormon-/immuno-terápia) eljárásokra adott válaszáról (1-16). Az 18 F-FDG PET szenzitivitása (18402 beteg anyaga alapján), a teljes onkológiai beavatkozást tekintve 84%-87%, a specificitása 88%-93% (14264 beteg) és a megbízhatósága 87 90% közötti. A feldolgozott anyagban terápiamódosításra a betegek 30%-ában (5062 beteg) került sor. A PET-T szerepe a radioterápiában. Egyre több adat igazolja a PET-T értékes biológiai információtartalmát a radioterápiában a betegek szelekciójában és a biológiai céltérfogat meghatározásban. A PET-T szerepe a terápiás hatás mérésében. Ugyancsak egyre szélesebb körû a PET-T klinikai alkalmazása a terápiás hatás mérésében. A hangsúly mára, az onkológiában, a 18 F-FDG PET, illetve PET-T rutinszerû alkalmazásától a sugárterápiás kérdések (dózismegoszlási térképek tervezése) és a terápiás hatás mérése felé tolódott el. Hazánkban, az 1994-tõl alkalmazott PET indikációs lista (lásd 1. Melléklet) onkológiai indikációinak újratárgyalása történt konszenzus konferencia keretében ben (lásd 2. Melléklet), ahol potenciális indikációnak tekinthetõ minden olyan klinikai kérdés, ami hagyományos eljárásokkal nem tisztázható és a PET-T vizsgálat nagy valószínûséggel, terápiás konzekvenciával bír január 3-i OEP intézkedés értelmében szûkítették a beutaló orvosok körét (klinikai onkológus, neurológus, hematológus és idegsebészeti szakvizsgával rendelkezõ orvosok jogosultak PET-T vizsgálati kérésre), továbbá a vizsgálatok indikációs körét (számos klinikai kérdésben, más képalkotó vizsgálattal nem kiváltható, nem pótolható, nem tisztázható kérdésekben sem kérhetõ a PET-T vizsgálat) (lásd 3. Melléklet) január végétõl április 10-ig Országos PET-T Konszenzus Konferencia keretében született meg az Állásfoglalás (lásd 4A, 4B, 4 melléklet), amelynek a kidolgozásában részt vett az ország valamennyi onkológiai ellátást nyújtó állami és önkormányzati intézménye: az országos intézetek, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.

6 736 / XXXVIII. / POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA az orvostudományi egyetemek és a területi kórház-rendelõintézetek. Külön munkacsoportok foglalkoztak a gyermek, valamint a nem daganatos eredetû, kardiológiai és neuro-pszichiátriai megbetegedések PET-T vizsgálatot igénylõ indikációinak kidolgozásával. Az állásfoglalással egyetértettek és egybehangzóan támogatták az összes érintett szakmai kollégiumok. Az Országos PET-T Konszenzus Konferencia állásfoglalása (lásd 4A, 4B, 4 Melléklet) javaslattételt tartalmaz: a jelenleg érvényben levõ Indikációs Lista evidence based medicine alapján történõ módosítására, kiegészítésére, a vizsgálatok biztosítói finanszírozással történõ indikációjára jogosult szakorvosok körére, a szakmai tapasztalatok és a minõségbiztosítási kritériumok beépítésére a vonatkozó jogszabályokba, a kérelmezõk, bíráló bizottságok, szolgáltatók egymáshoz való viszonyára, jogaikra és kötelezettségeikre országosan egységes szakmai álláspontra, amely alapot biztosít a PET-T diagnosztika egységes alkalmazására (az ellátási protokollokba történõ illesztésére), és a betegek érdekeit és a szakmai szempontokat együttesen érvényesítõ beutalási rendre. A jövõ irányvonalai. A jövõben várható a 18 F-cal, 11 -gyel stb. jelölt FET, FLT, kolin, timidin, DOPA, Mizo, víz, acetát és számos más trészer alkalmazása. Intenzív fejlesztés folyik technikai kérdésekben is, és a napjainkban nagy fontosságú multimodális PET-T-n kívül várhatóak az egyéb kombinált technikák, pl. a PET-MR megjelenése, amely elsõsorban agy, máj, kismedencei, gerinc stb. folyamatokban segíti majd a betegek optimális terápiás vezetését. Ezek a technikák külön-külön is, jelentõs szerepet töltenek be ma is a gyógyításban és kutatásban egyaránt, de a jövõben különösen nagy kihívások elé néznek az individuális terápiaválasztásban, a gyógyszerkutatásban stb.. Irodalom 1. Borbély K. A PET-vizsgálatok klinikai aspektusai. Ideggy. Szle., 1998; 51: Borbély K. A pozitron emissziós tomográfia helye a korszerû betegvezetésben. Orvosi Hetilap, 1999; 140: Gambhir SS, zernin J, Schwimmer J, Silverman DH, oleman RE, Phelps ME. A tabulated summary of the FDG PET literature. J Nucl Med, 2001; 42:1S-93S. 4. Reske SN, Kotzerke J. FDG-PET for clinical use. Results of the 3rd German Interdisciplinary onsensus onference, Onko-PET III, 21 July and 19 September Eur J Nucl Med 2001; 28: Borbély K. Az agyi mûködészavarok megjelenítése funkcionális képalkotó módszerekkel. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Borbély K, Monostori Zs. A tüdõdaganatok kórisméje. Képalkotó eljárások In: Szerk.: Kovács G, Ostoros Gy, Szondy K: Tüdõrák a gyakorlatban és a mellhártya mezoteliomája. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Von Schulthess GK. linical molecular anatomic imaging. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia Alavi A: PET Imaging I-II. Elsevier Saunders Inc Maisey MM, Wahl RL, Barrington SF. Atlas of linical Positron Emission Tomography. Arnold, London Ruhlmann J, Oehr P, Biersack HJ. PET in Oncology. Basics and linical Applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg Valk PE, Delbeke D, Bailey DL, Townsend DW, Maisey NM. Positron Emission Tomography. linical Practice. Springer-Verlag London Limited zernin J, Dahlbom M, Ratib O, Schiepers. Atlas of PET/T Imaging in Oncology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg Lynch TB. PET/T in linical Practice. Springer, London, Treves ST. Pediatric Nuclear Medicine/PET. Springer, Baert AL. Encyclopedia of Diagnostic Imaging. Springer, Reiser MF, Semmler W, Hricak H. Magnetic Resonance Tomography. Springer, 2008.

7 POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA / XXXVIII. / Melléklet PET VIZSGÁLATOK INDIKÁIÓI JAVASOLT DIAGNOSZTIKAI ALGORITMUSOK Országos PET Szakmaközi Bizottság, OITI, Borbély K: Ideggyógyászati Szemle, és Borbély K: Orvosi Hetilap, Érvényes 1995.tõl szeptember 14.-ig alap indikáció (A): 1994-tõl elfogadott, illetve külföldi gyakorlat alapján bõvített vizsgálatok (a klinikum számára hasznos, bizonyított). a indikáció (B): Jól megindokolt esetekben, amikor egyéb vizsgálatok magas rizikófaktorok miatt nem elvégezhetõk (segíthet, a klinikai haszon kevésbé jól alátámasztott). b indikáció (): Egyenlõre nem finanszírozott, de szakma-etikai szempontból külföldön elfogadott vizsgálatok (hiányzó adatok miatt a klinikai haszna nem egyértelmû). Kardiológiai vizsgálatok alap indikáció (A) A szívizom életképességének (viabilitás) meghatározása lezajlott miokardiális infarktus (igazolt infarktusra utaló perfúziós defektus a 201 Tl vagy 99m Tc-MIBI SPET-en) esetén a revascularizációs beavatkozás indikációjának felállításához, amennyiben egyéb neminvazív eljárások (echokardiográfia, szívizom perfúziós SPET vizsgálat) eredményei bizonytalanok és az esetleges revascularisatiós mûtét feltételei adottak. Szívizom perfúziós PET, amennyiben más diagnosztikai vizsgálatok (beleértve a coronaria angiographiát is) nem egyértelmûek. Szívátültetésre várók várólistájának esetleges módosításához szükséges információ. a indikáció (B) Bal kamrai aneurysma rezekciója elõtt a rezekció határainak kijelölése. Ischaemias szívizombetegségben, a coronaria rezerv quantitativ mérése a revascularisatios mûtét indikációjának felállításához (szívizomperfúziós PET). Szívtranszplantáció esetén a vasculopathia igazolására (szívizomperfúziós PET). b indikáció () ardiomyopathia (FDG PET) Szívizom-innervatio Beutalási rend: kardiológiai centrumok (Országos Kardiológiai Intézet, HIETE, SOTE, SZOTE, DOTE, POTE, Zalaegerszeg) és a velük együttmûködõ önálló osztályok kezdeményezhetik a vizsgálatot a Szakmaközi Állandó PET Bizottságnál, kardiológus és szívsebész írásbeli állásfoglalása alapján. Neurológiai vizsgálatok alap indikáció (A) Epilepsia. Mûtétre alkalmas epilepsziás betegben az epilepsziás fókusz kimutatása, a fókusz pontos helyének meghatározása, ha az más neminvazív módszerekkel (T, MRI, interictalis-, ictalis-eeg és interictalis-, ictalis-spet) nem tisztázható. Agydaganatok. Mûtétre alkalmas primer agytumor határainak egzakt meghatározása olyan esetekben, amikor más diagnosztikus módszerekkel (T, MRI) ez nem lehetséges és ezáltal a mûtéti indikáció válik kérdésessé. 11 -Methionin és egyéb jelölt aminosav vizsgálat is szóba jön a lokalizáció miatti operabilitás tisztázásában. Eredetileg benignus, már operált glioma recidíva esetén a malignus elfajulás tisztázására azon esetekben, amikor más diagnosztikus módszerekkel (T, MRI, SPET ez nem lehetséges) és a tumor lokalizáció miatt a mûtéti indikáció kérdésessé válik. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.

8 738 / XXXVIII. / POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA Irradiációs kezelésben részesült malignus glioma esetében koponyaûri nyomásfokozódást okozó, és ez által mûtéti indikációt jelentõ térfoglalás, recidív tumoros vagy nekrotikus jellegének elkülönítése, ha egyéb non-invasiv módszerek (T, MRI, SPET) eredményei elégtelenek. Lymphoma és toxoplasmosis differenciál diagnózisa (T, MRI, speciális liquor vizsgálatok elégtelenek). Basalis ganglion betegségek Parkinson-kór sebészi kezeléséhez (megfelelõ klinikai kritériumok, MRI, SPET vizsgálatokat követõen) 18-F-DOPA vizsgálattal kiegészítve. erebrovascularis megbetegedések erebrovascularis kórképekben revascularisatios mûtét elõtt (az agyszövet viabilitásának meghatározására), véráramlás és oxigén extractios vizsgálattal kiegészítve, amennyiben más diagnosztikai módszerekkel (T, MRI, SPET, DSA) nem lehetséges. Extra-intracranialis anastomosis-mûtétre kandidálók esetében (az agyszövet viabilitásának meghatározására), amennyiben más diagnosztikai módszerekkel (T, MRI, SPET, DSA) nem lehetséges. AVM-hez kapcsolódó steal-szindróma (SPET, DSA vizsgálatokkal nem eldönthetõ) endovascularis vagy sebészeti terápia meghatározásához. Agyi metabolikus megbetegedések, amennyiben más diagnosztikai módszerekkel (T, MRI speciális labor- liquor vizsgálatokkal nem tisztázható). a indikáció (B) Epilepsia. Mûtétre alkalmas epilepsziás betegben az epilepsziás fókusz kimutatása, a fókusz pontos helyének meghatározása, ha az más neminvazív módszerrel (T, MRI, interictalis-, ictalis-eeg és interictalis-, ictalis-spet) nem tisztázható receptor PET vizsgálattal kiegészíteni. Agydaganatok Biopsia helyének meghatározása glioma gyanúja esetén (FDG) Gliomák biológiai agresszivitásának megítélése (FDG) Gliomák körülhatárolása (jelölt aminosavakkal) Malignus glioma mûtéte után a residuális tumorszövet megítélése (FDG) Funkcionálisan fontos agyterületek. Preoperatív lokalizálás (FDG, jelölt víz, jelölt butanol, jelölt aminosav). erebrovascularis megbetegedések Invazív terápia eldöntéséhez friss infarktusban (elsõ hat órában) a penumbra lokalizációjának és nagyságának megítélésére (a nem-infarctusos szövetben az agyi vérátáramlás károsodásának súlyossága és kiterjedése) véráramlás, vértérfogat és oxigén extrakció kvantitatív mérésével kiegészítve (T vagy MRI után). Vasculitis differenciáldiagnosztikája (véráramlás-, vértérfogat- és anyagcseremarkerekkel). Basalis ganglionok betegségei Huntington chorea korai felismerése (klinikai kritériumok, MRI, SPET), Parkinson-kór korai differenciáldiagnosztikája (klinikai kritériumok, MRI, SPET) dopamin receptor PET vizsgálattal. b indikáció () Agydaganatok Agydaganatok növekedési tendenciájának megítélése (jelölt puterscin, perifériás benzodiazepin receptor ligandok). Epilepsia Lennox Gastaut-, Sturge Weber-, Landau Kleffner-szindróma (FDG PET). erebrovascularis megbetegedések Agyi funkcionális diagnosztika vascularis eredetû neurológiai és pszichológiai szindrómákban.

9 POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA / XXXVIII. / 739 Akut, szubakut és krónikus stroke-ban a véráramlás, vértérfogat és oxigénextractio kvantitatív mérése. Gyógyszeres és invazív kezelés hatásának megítélése cerebrovascularis kórképekben. Microangiopathiák (FDG). Haemangiomák kimutatása véráramlás- és vértérfogat-markerekkel. Basalis ganglionok betegségei Vascularis eredetû versus idiopathiás parkinsonismus differenciáldiagnosztikája. Gyógyszeres vagy invasiv terápia hatásának megítélése Parkinson-kórban (jelölt dopa). Wilson-kór lefolyásának ellenõrzése (FDG). D1 és opiát receptor vizsgálatok. Gyógyszerhatás illetve stimulusok következtében kialakuló regionális véráramlás eltérések megjelenítése. orticobasalis degeneráció diagnózisa. Huntington-betegség kezdetének bizonyítása (D2 receptor liganddal). horeával járó nem Huntington eredetû betegségek differenciáldiagnosztikája. Gilles-de-la-Tourette szindróma, distoniák, myoklonusok diagnosztikája. Beutalási rend: idegsebészeti és neurológiai centrumok és a velük együttmûködõ önálló osztályok kezdeményezhetik a vizsgálatot a Szakmaközi Állandó PET Bizottságnál. Pszichiátriai vizsgálatok alap indikáció (A) Demencia Rapidan 60 éves életkor elõtt kialakuló demenciák differenciáldiagnosztikája (Alzheimerkór igazolása) a kezelhetõ esetek kiválasztására, amennyiben az egyéb módszerek (klinikai kritériumok, T, MRI, SPET) eredményei elégtelenek. Kényszerbetegek (psychochirurgiai) mûtét elõtti vizsgálata (megfelelõ klinikai kritériumok, MRI, SPET). a indikáció (B) Degenerációval járó kórképek differenciáldiagnosztikája (FDG) Depressziós pszeudodemencia elkülönítése más demenciáktól Szövõdményes kényszerbetegek (epilepsiával vagy impulzuskontroll zavarral komplikálódott esetek) terápiájának segítésében (klinikai kritériumok, MRI, SPET). b indikáció () Új terápiás stratégiák hasznának értékelése Alzheimer-kórban, schizophreniában, depresszióban. Beutalási rend: pszichiátriai és neurológiai centrumok (Országos Intézet, SOTE, SZOTE, POTE, DOTE) és a velük együttmûködõ önálló osztályok kezdeményezhetik a vizsgálatot a Szakmaközi Állandó PET Bizottságnál. Onkológiai vizsgálatok alap indikáció (A) Residuális vagy rekurráló daganatok felismerése különbözõ szervekben, ha az egyéb neminvazív vizsgáló módszerek (labor, endoscopia, rtg vizsgálatok, T, MRI, immunszcintigráfia) eredményei alapján nem lehetséges. Differenciált pajzsmirigy-carcinoma gyanított recidíva vagy metastasis (magas htg vagy pathológiai-morphológiai képi diagnosztika) és negatív jód-scan. olorectalis carcinoma restaging (lokális recidíva, nyirokcsomó metastasis, távoli metastasis) alapos gyanú esetén (pl. magas tumormarkerszint vagy kóros képi diagnosztika). Fej-nyak ismeretlen elsõdleges tumor keresése egyébként negatív képi diagnosztika és rendelkezésre álló hisztológia esetén. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.

10 740 / XXXVIII. / POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA Melanoma malignum stádium II. és III.: nyirokcsomóstaging, távoli metastasis. Nem kissejtes bronchuscarcinoma perifériás kerek góc rizikótényezõkkel lokális recidíva nyirokcsomóstaging. Pancreas primer tumor differenciáldiagnosztika. a indikáció (B) Hisztológiai vizsgálat céljából végzendõ biopsia számára elérhetetlen területeken primer tumor, illetve metasztázisok objektív igazolása (labor, endoscopia, rtg vizsgálatok, T, MRI, immunszcintigráfia eredményei alapján nem lehetséges). Differenciált pajzsmirigy carcinoma igazolható jódhalmozó recidíva/távoli metastasis esetén további tumor manifesztáció felderítésére, amennyiben annak terápiás következménye van. olorectalis carcinoma terápiakontroll: kemoterápia után Fej-nyak nyirokcsomó staging (ha a primer tumor resectiora alkalmas) Malignus lymphoma resttumor terápia után, primer staging (haematológiai-onkológiai vélemény) Mammacarcinoma nyirokcsomó staging Nem seminomatosus heretumor terápia kontroll (differenciált teratoma kivételével) Ovariumcarcinoma recidíva/restaging Pancreas lokális recidíva csak rendelkezésre álló terápiás lehetõség esetén b indikáció () Hólyagcarcinoma nyirokcsomó-staging olorectalis carcinoma terápia kontroll (sugárterápia) Fej-nyak lokális recidíva (besugárzás után több mint 3 hónappal) Malignus lymphoma primer staging (hematológiai-onkológiai vélemény)/restaging/recidíva diagnosztika Alacsony malignitású NHL (krónikus lymphoid leukémia kivételével) Mammacarcinoma primer tumor/lokális recidíva/nyirokcsomó staging/távoli metastasis magas rizikótényezõkkel/terápia kontroll Nem kissejtes bronchus carcinoma terápia kontroll Nem seminomatosus heretumor nyirokcsomó staging/restaging/terápia kontroll (onkológiai/nukleáris medicinai vélemény szerint) Ovariumcarcinoma recidíva/restaging Beutalási rend: onkoterápiás centrumok (Országos Onkológiai Intézet, SOTE, SZOTE, POTE, DOTE, regionális sugárterápiás centrumok) és a velük együttmûködõ önálló osztályok kezdeményezhetik a vizsgálatot a Szakmaközi Állandó PET Bizottságnál. 2. Melléklet PET-T VIZSGÁLATOK ONKOLÓGIAI INDIKÁIÓI Konszenzus Konferencia, OOI, Kásler M., Gõdény M., Borbély K. Érvényes: január 3-ig A javallatok relevanciájuk szerinti osztályozása A indikáció: a klinikai PET-T képalkotás szempontjából egyértelmûen eredményes alkalmazási terület, ahol a várható eredményességet a klinikai igény mellett nemzetközi elemzések is alátámasztják. B indikáció: potenciálisan eredményes alkalmazás, egyes jól megválasztott esetekben hasznos lehet. Jól megindokolt esetekben alkalmazandó. indikáció: klinikai vizsgálatok keretében használatos (a klinikai haszon valószínû, de alkalmazását az orvostudomány jelenlegi állása szerint nem támasztja alá elegendõ adat).

11 POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA / XXXVIII. / 741 Fõbb onkológiai indikációk Agyi és gerincvelõi daganatok. 18 F-FDG radioligand és/vagy a vizsgálati kérdést legmegbízhatóbban megválaszoló radiofarmakon alkalmazásával. Primer képalkotó eszközként agyi áttétek gyanújának megerõsítésére nem javasolt. Reziduális vagy recidív tumor elkülönítése a posztterápiás hegesedéstõl A vagy sugárnecrosistól Benignus és malignus léziók elkülönítése, biopsiára alkalmatlan lokalizáció A esetében (pl. eloquens area, illetve környéki tumorok) Primer agytumor grading B Terápiás válasz lemérése B Recidív tumor malignitásának és határainak tisztázása biopsia elõtt B Aktivációs vizsgálat eloquens area, illetve környéki tumoroknál A Fej és nyaki neoplasiák Ismeretlen primer tumor keresése nyaki nyirokcsomó áttétek megléte esetén A Staging B Terápiás válasz kiértékelése B Recidíva gyanújának kivizsgálása A A Pajzsmirigyrák. Nem javasolt azokban a thyreoglobulin-pozitív recidíváknál, ahol van I-131-felvétel. Differenciált cc. staging jódfelvételtõl függetlenül (Hürtl sejtes cc) A Follicularis/papillaris carcinoma reziduális vagy recidív detektálása, amennyiben A a szérum thyreoglobulin koncentrációja emelkedett és I-131 felvétel nincs Medullaris carcinoma recidíva értékelésekor (calcitonin szint emelkedésekor) A Anaplasticus cc. terápiás hatás lemérése Solitaer pulmonalis góc Újonnan felfedezett, nem meghatározott tüdõ góc elemzése, ha az anatómiai A képalkotás vagy a biopszia inkonkluzív, vagy a biopszia kontraindikált Nem-kissejtes tüdõrák (NSL) Staging A Terápiás válasz kiértékelése B Recidíva gyanújakor B A Kissejtes tüdõrák (SL) Staging Terápiás válasz kiértékelése Emlõrák Staging B Terápiás válasz kiértékelése B Recidíva gyanújakor B B Nyelõcsõrák (Hasznos a távoli nyirokcsomók és távoli metasztázisok detektálására, viszont loko-regionális folyamatok értékelésére csak korlátozott mértékben alkalmas) Staging B Terápiás válasz kiértékelése Recidíva gyanújának kivizsgálása B B I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.

12 742 / XXXVIII. / POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA Gyomor-/vékonybél daganat Staging B Terápiás válasz kiértékelése Recidíva gyanújának kivizsgálása A A olorectalis carcinoma Staging A Terápiás válasz kiértékelése Recidíva gyanújának kivizsgálása pl. emelkedett szérummarkerek, A nem tisztázott radiológiai elváltozások, abnormális fizikális vizsgálati jelek vagy a recidíva klinikai tüneteinek fennállása) A Hepatocellularis carcinoma (Dual-tracer technikát igényel, 18 F-FDG és 11 -acetát alkalmazásával) Staging B Terápiás válasz kiértékelése Hasnyálmirigyrák Jóindulatú és rosszindulatú folyamatok elkülönítése (pl. krónikus pancreatitis B és pancreascarcinoma) Staging Terápiás válasz kiértékelése Veserák Staging B Terápiás válasz kiértékelése B Recidíva gyanújának kivizsgálása B B Húgyhólyagrák Staging (invazív tumornál) B Terápiás válasz kiértékelése ystectomia utáni recidíva gyanújakor B B Prostatarák. Az 18 F-FDG PET csak korlátozott értékkel rendelkezik; az alacsonyabb szövettani fokozatú tumorok nem mindig mutatnak FDG felvételt. Igéretesnek tûnik a 11 -acetát, 11 -cholin, az 18 F-fluoroacetát és az 18 F-cholin radiotracerek alkalmazása. Staging B Recidíva gyanújakor B B Heredaganatok Staging (low risk esetek bizonyítása, Std I/ II-nél, watch and wait/lnd) A Terápiás válasz kiértékelése non seminoma seminoma B A Recidíva gyanújának kiértékelése marker negatív marker pozitív A B Peniscarcinoma Staging (inguinalis régió megítélésére) B Petefészekrák Recidíva gyanújakor B

13 POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA / XXXVIII. / 743 Méhnyakrák Staging B entrális recidíva gyanújakor A B Méhtestrák Távoli metasztázis gyanújakor B Vulvarák Staging, III., IV. stádiumnál, Bartholin-mirigy-ráknál B Lymphoma Staging B Terápiás válasz kiértékelése B Recidíva gyanújakor, daganat posztterápiás fibrosis elkülönítésére A B sontvelõ-transzplantáció mérlegelésekor B Melanoma malignum Staging (Stádium II-nél nagyobb tumornál vagy ismert A nyirokcsomó-érintettségnél) Magas kockázatú léziókkal jellemzett betegek követése A A Lágyszöveti daganatok Terápiás válasz B GIST A Recidíva kimutatása B B Ismeretlen eredetû primer tumor metasztázisai Occult malignus elváltozás alapos klinikai gyanújakor B Egyéb, fel nem sorolt ritka daganatok Az általános elvek alapján és a klinikai igény szerint Gyermekkori daganatok Klinikai protokollok igénye szerint 3. Melléklet BNO KÓD SZERINTI BESOROLÁS / VIZSGÁLATI KÉRELEMRE JOGOSULTAK KÖRÉNEK SZÛKÍTÉSE OEP intézkedés, január 3. Érvényes: január 3.-tól napjainkig Beutalásra jogosultak köre: onkológia, neurológia, idegsebészet és hematológia szakvizsgával rendelkezõk Indikáció megnevezése Fej és nyaki neoplasiák Nyelõcsõrák olorectalis carcinoma Nem-kissejtes tüdõrák (NSP) Melanoma malignum Emlõrák Méhnyakrák BNO csoport 00-14, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.

14 744 / XXXVIII. / POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA Indikáció megnevezése BNO csoport Az agy és gerincvelõ rosszindulatú és ismeretlen viselkedésû daganatai 70-72, D42-43 Pajzsmirigyrák 73H0 Lymphoma 81-83, Solitaer pulmonalis nodulus differenciálás-diagnosztika R91H0 Epilepsia mûtét elõtti kivizsgálása 18 év alatt G4000, G4030 4/A Melléklet PET-T VIZSGÁLATOK INDIKÁIÓI ÉS EGYÉB SZAKMAILAG INDOKOLT FELTÉTELEK ORSZÁGOS PET-T KONSZENZUS KONFERENIA, OOI, április 10. Borbély Katalin, Kásler Miklós KOMPLEX ELLÁTÁSI SORE alapján súlyozott szavazatok megoszlása az elsõdlegességi kategóriák (,,,, ) között (diagnózisonként és indikációkként) SORE: Az egy év alatt ellátott összes beteg komplex ellátásának (mûtét+kemoterápia+sugárterápia) érvényesülését kifejezõ, az ellátási modalitások súlyozott %-os arány -ainak halmazata alapján megállapítható pontérték. Súlyozott %-os arány : Az intézményben ellátott betegek közül effektív mûtéti, kemoterápiás vagy sugárterápiás ellátásban részesült betegek %-os aránya az egyes ellátási modalitások nemzetközileg elvárható arányaihoz (mûtét ~75%, kemoterápia ~45%, sugárterápia ~30%) viszonyítva. Intracranialis onkológiai indikációkban: 18 F-FDG és/vagy a klinikai kérdést legmegfelelõbben megválaszoló trészer, pl. 11 -Met, 18 F-Dopa stb.) Extracraniális onkológiai indikációkban: 18 F-FDG és/vagy a klinikai kérdést legmegfelelõbben megválaszoló trészer, pl. 18 F-FET, 18 F-FLT, 18 F-Dopa, 18 F-Kolin stb.) ONKOLÓGIA Tumorok régiók szerinti megoszlása Indikáció Megjegyzések agyi PET-T-hez Agyi és gerincvelõi tumorok Diagnosztika / Staging/ Biopsiavétel Benignus és malignus laesiók elkülönítése, tumor határok megjelenítése. 18 F-FDG és/vagy a klinikai kérdést legmegfelelõbben megválaszoló trészer, pl. 11 -Metionin) A klinikai kérdést legmegfelelõbben megválaszoló trészer ( 18 F-FDG és/vagy 11 -Metionin stb.) (céltérfogat) A klinikai kérdést legmegfelelõbben megválaszoló trészer ( 18 F-FDG és/vagy 11 -Metionin, 18 F-Dopa stb.) Aktiváció: elokvens areák, ill. környéki tumorok Véráramlás, perfúzió trészerek Tumorhatárok elokvens area (nem FDG)

15 POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA / XXXVIII. / 745 Teljestest-PET-T esetében a klinikai kérdést a legmegfelelõbben megválaszoló trészer ( 18 F-FDG, 18 F-FET, 18 F-FLT, 18 F -Kolin stb.) alkalmazása javasolt Tumorok régiók szerinti megoszlása Indikáció Megjegyzések agyi PET-T-hez Fej-nyaki carcinomák Diagnosztika / Staging Pajzsmirigy-carcinomák Nem javasolt azokban a thyreoglobulinpozitív recidíváknál, ahol van I-131 felvétel. SPN NSL SL Mesothelioma Emlõrák Terápiás válasz csontmetasztázisok esetén mastitis cc. / Neoadj. kezelés esetén I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.

16 746 / XXXVIII. / POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA Teljestest-PET-T esetében a klinikai kérdést a legmegfelelõbben megválaszoló trészer ( 18 F-FDG, 18 F-FET, 18 F-FLT, 18 F -Kolin stb.) alkalmazása javasolt Tumorok régiók szerinti megoszlása Indikáció Megjegyzések agyi PET-T-hez Nyelõcsõrák Gyomor-vékonybél olorectalis carcinoma Hepatocell cc. A klinikai kérdést a legmegfelelõbben megválaszoló trészer ( 18 F-DOPA stb.) Pancreas cc. Veserák Húgyhólyag-carcinoma

17 POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA / XXXVIII. / 747 Teljestest-PET-T esetében a klinikai kérdést a legmegfelelõbben megválaszoló trészer ( 18 F-FDG, 18 F-FET, 18 F-FLT, 18 F -Kolin stb.) alkalmazása javasolt Tumorok régiók szerinti megoszlása Indikáció Megjegyzések agyi PET-T-hez Prostatarák A klinikai kérdést a legmegfelelõbben megválaszoló trészer ( 18 F-FDG, 11 -Kolin, F-Kolin stb.) Heretumorok Peniscarcinomák Ovariumcarcinomák Méhnyakrák entrális recidíva gyanú Méhtestrák UH/MR:2/3-nál>izominfilt; III-IV stádium Vulvarák I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.

18 748 / XXXVIII. / POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA Teljestest-PET-T esetében a klinikai kérdést a legmegfelelõbben megválaszoló trészer ( 18 F-FDG, 18 F-FET, 18 F-FLT, 18 F -Kolin stb.) alkalmazása javasolt Tumorok régiók szerinti megoszlása Indikáció Megjegyzések agyi PET-T-hez Lymphoma Melanoma malignum Lágyszöveti és csonttumorok (Gist) Ismeretlen primer tumor metasztázisai Diagnosztika Primer tumor keresés Egyéb, fel nem sorolt ritka tumorok PET-tel vezérelt citológia Gyermekkori tumorok (Osteosarcoma, Ewing-sarcoma) 49 (Rhabdomyosarcoma és egyéb lágyrész-tumorok) 64 (Wilms-tumor, nephroblastoma, hypernephroma) (Neuroblastoma, PNET, retinoblastoma) D76 (Histiocytosisok) Ismeretlen eredetû láz Diagnosztika Hypoxiás szövet kimutatása Diagnosztika 18 F-Miso

19 POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA / XXXVIII. / 749 NEURO-PSZIHIÁTRIA Indikáció Megjegyzések agyi PET-T-hez Alzheimer-kór korai kezdettel Diagnosztika 18 F-FDG és/vagy pl. amiloid-pet stb. Pseudodemencia Diagnosztika Reverzíbilis demencia Diagnosztika Parkinson-kór vs Parkinson-szindróma Diagnosztika 18 F-FDG, dopaminreceptor-pet stb. Epilepsia-preoperatív kivizsgálás Diagnosztika 18 F-FDG, receptor-pet stb. KARDIOLÓGIA Életképesség/viabilitás igazolása (ellentmondó noninvazív vizsgálatok esetén) revascularisatio/transplantatio indikációk eldöntéséhez 4/B Melléklet ORSZÁGOS PET-T KONSZENZUS KONFERENIA, OOI, április 10. A KÖZREMÛKÖDÕ FELEK EGYMÁSHOZ VALÓ JOGI VISZONYA, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 1. A megrendelõ köteles (kérelmezõ orvos): a vizsgálat indokoltságát a szakmai protokoll és az indikációs lista alapján alátámasztani, motiválni, a már elõzetesen elvégzett vizsgálatok adatait (írásban) megadni, a kérelmezési formanyomtatványt hiánytalanul kitölteni, felelõsséget vállalni az általa közölt valamennyi adatért és a kérelemben megfogalmazott szakmai véleményekért és indokokért. A megrendelõ jogosult: szakmai indokok alapján a szolgáltató szabad megválasztására, betege leletanyagának korlátlan hozzáférhetõségére, PET leletezõ orvossal történõ közvetlen konzultációra, elutasítás esetén az elutasítás okának megismerésére, a hibásan vagy szakszerûtlenül elvégzett vizsgálatok esetén a várólista bizottsághoz észrevételt tenni. 2. A várólista bizottságok (tagjai) kötelesek: egymással együttmûködni és azonos, a konferencia által elfogadott elvek alapján eljárni, munkájukat egymással rendszeresen megkonzultálni, a kérelmeket a kérelmezõ orvos által közölt, vagy mellékelt anyag vizsgálata alapján elbírálni, a jóváhagyott kérelmeket a várólistára felvezetni, az elvégzett vizsgálatokat szakmai és költséghatékonysági szempontból rendszeresen ellenõrizni és a tapasztalatokat visszavezetni, a Térítõ (OEP) részére egyéb kiértékeléseket végezni. A várólista bizottság (tagjai) jogosultak a hiányos, vagy szakmailag nem kellõen alátámasztott kérelem visszautasítására, a hibás, vagy szakszerûtlen vizsgálatok visszautasítására, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.

20 750 / XXXVIII. / POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA KOMPUTERTOMOGRÁFIA az általuk jóváhagyott kérelmek leleteinek és archivált anyagának szabad betekintésére és folyamatos szakmai minõségi értékelésére, szakmai javaslatok kidolgozására és elõterjesztésére. 3. A szolgáltató köteles: tevékenységét a más ide vonatkozó törvények és rendeleteknek megfelelõen végezni, szakterületenként leletezõ szakorvossal rendelkezni és a szakterületekre szakterületenként akkreditációt szerezni, a megrendelõ minõségbiztosítási rendszerével kompatibilis minõségbiztosítási rendszerrel rendelkezni, a megrendelõvel (kérelmezõ szakorvossal) folyamatosan konzultálni, az általa kezelt adatbázisba a rendeletben szabályozottak és a tulajdonos által felhatalmazottak részére teljes hozzáférést biztosítani, szolgáltatásainak minõségét folyamatosan javítani, az evidence based medicine tapasztalatai alapján kezdeményezett más hatékony vizsgálati típusok bevezetésénél aktívan közremûködni. A szolgáltató jogosult: a megrendelõtõl és a Térítõtõl munkájáról visszajelzést kapni, munkájának minõségi végzéséhez szükséges és indokolt információk és adatok hozzáférhetõségéhez. 4/ Melléklet ORSZÁGOS PET-T KONSZENZUS KONFERENIA, OOI, április 10. NEMZETI PET-T ADATBANK A PET-T vizsgálatok eredményei tipikusan azon diagnosztikai módszerekhez tartoznak, amelyek folyamatosan gyarapodó eredményei visszahatnak a módszer fejlõdésére. Ezek csiszolódnak, pontosságuk javul. Az eredmények post hoc analízise, statisztikai feldolgozása, klinikai tünetekkel, outcome-mal való összehasonlítása csak akkor lehetséges, ha széles körben hozzáférhetõk az ilyen analízis végzésére alkalmas klinikusok számára, akik megfigyeléseik, analíziseik eredményeit szaklapokban tudják megjelentetni. Ezért a szakma fejlõdése szempontjából alapvetõnek tartjuk a jogszabályok olyan irányú változtatását, hogy a PET-T vizsgálatok eredményei anonim módon és a közlések tudományos etikájának maximális betartásával olyan adatbankba kerüljenek, amelyek széles körben hozzáférhetõek (pl. password-del, megfelelõ jogosultság elnyerése után). Ezen anonim adatok az OEP vagy valamelyik Országos Intézet adatbázisában tárolhatók.

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

IV. PET/CT Multidiszciplináris Nemzeti Konszenzus Konferencia Állásfoglalása

IV. PET/CT Multidiszciplináris Nemzeti Konszenzus Konferencia Állásfoglalása 117 IV. PET/T Multidiszciplináris Nemzeti Konszenzus Konferencia a Borbély Katalin, Szilágyi István, Kásler Miklós Országos Onkológiai Intézet, Budapest Az állásfoglalás a IV. PET/T Multidiszciplináris

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

PET/CT vizsgálatok szervezési sajátosságai

PET/CT vizsgálatok szervezési sajátosságai PET/CT vizsgálatok szervezési sajátosságai A pozitron bomló izotópok előállítása: a ciklotron 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 DE OEC Nukleáris Medicina Intézet PET/CT Központ Kecskemét Pozitron Diagnosztika

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

1.5. Szolgáltatási keretösszeg A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok egy biztosítási évben átvállalt maximális térítési összköltsége.

1.5. Szolgáltatási keretösszeg A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok egy biztosítási évben átvállalt maximális térítési összköltsége. BI548 / 20141201 K1333 Várólista - képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csoportos egészségbiztosítás különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014. december 1. A

Részletesebben

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I.

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I. a normál funkció kiesése: pl. aktivitás hiány a pajzsmirigyben megváltozott perfuzió/metabolizmus a tumor

Részletesebben

TUMORSZCINTIGRÁFIA A NUKLEÁRIS MEDICINA MÓDSZEREI AZ ONKOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁBAN. GALLIUM-67 szcintigráfia I. NEM-SPECIFIKUS MÓDSZEREK

TUMORSZCINTIGRÁFIA A NUKLEÁRIS MEDICINA MÓDSZEREI AZ ONKOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁBAN. GALLIUM-67 szcintigráfia I. NEM-SPECIFIKUS MÓDSZEREK A NUKLEÁRIS MEDICINA MÓDSZEREI AZ ONKOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁBAN Szilvási István SE Nukleáris Medicina Tanszéki Csoport 2010/2011 TUMORSZCINTIGRÁFIA Nem-specifikus tumorokban általában, de nem csak ott Specifikus

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet A tüdő vizsgálómódszerei A tüdő malignus betegségeinek specifikus vizsgálata indirekt és direkt

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Nukleáris Medicina. Dr. Györke Tamás

Nukleáris Medicina. Dr. Györke Tamás Nukleáris Medicina Dr. Györke Tamás Definíció A Nukleáris Medicina nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikus, therápiás és kutatási tevékenység NM Diagnosztika Terápia In vivo In vitro Egy fotonos

Részletesebben

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7 Pozitron emittáló izotópok [F]FDG előállítása Nuklid Felezési idő (min) 109,7 20,4 10 2,05 F 11C 13 N 15 2 Általunk használt izotópok Izotóp Molekula Mit mutat ki Fontosabb klinikai jelentősége F dezoxiglükóz

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

Dr. Fedorcsák Imre OITI

Dr. Fedorcsák Imre OITI Sztereotaxiás sugársebészeti fejlődése - lehetőségek Magyarországon Dr. Fedorcsák Imre OITI A sugársebészet definíciója: Egy pontosan meghatározott intracranialis céltérfogatot úgy tudunk nagy adott esetben

Részletesebben

Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Hibrid módszerek m a nukleáris medicinában: SPECT/CT, PET/CT Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Képalkotó módszerek Protonszám = rendszám Protonszám + neutronszám = tömegszám

Részletesebben

Szcintimammográfia, sentinel nyirokcsomó vizsgálat emlő- és nőgyógyászati tumorokban, PET. dr. Schmidt Erzsébet PTE KK Nukleáris Medicina Intézet

Szcintimammográfia, sentinel nyirokcsomó vizsgálat emlő- és nőgyógyászati tumorokban, PET. dr. Schmidt Erzsébet PTE KK Nukleáris Medicina Intézet Szcintimammográfia, sentinel nyirokcsomó vizsgálat emlő- és nőgyógyászati tumorokban, PET dr. Schmidt Erzsébet PTE KK Nukleáris Medicina Intézet Tumorokban nem specifikus módon dúsuló radiofarmakonok -

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék 2012. október 2. DEFINÍCIÓ Nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai terápiás kutató orvosi tevékenység ( Zárt :

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr!

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! 1 VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! Köszönöm Dr. Julow Jenı Tanár Úr részletes, minden szempontra kiterjedı opponensi véleményezését, megtisztelı,

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek

BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek BI568 / 20141103 BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek Jelen különös feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014.

Részletesebben

2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Munkabeosztása szerint hétfőtől Ön a meleglaboratóriumban fog dolgozni. Vegye át a meleglaboratóriumot a munkatársától! Az ellenőrzésnél térjen ki a dokumentációra és a radiofarmakonok leltározására

Részletesebben

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Preoperatív citológiai-patológiai diagnosztika Dr. Hamar Sándor SZTE ÁOK Patológiai Intézet Emlőbetegségek diagnosztikája Az emlőbetegségek diagnosztikájában a nem

Részletesebben

A pozitron emissziós tomográfia (PET) egészségügyi technológiai elemzése

A pozitron emissziós tomográfia (PET) egészségügyi technológiai elemzése A pozitron emissziós tomográfia (PET) egészségügyi technológiai elemzése Jelen összefoglaló az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) Egészségügyi technológia-értékelése alapján készült, publikálására

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Minőségbiztosítás a sugárterápiában

Minőségbiztosítás a sugárterápiában Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014 Nukleáris onkológiai vizsgálatok Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése Dr. Földes Iván 2013, 2014 A pajzsmirigyrák előfordulásának gyakorisága Magyarországon (2010 évi rákregiszter alapján) A rosszindulatú

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió összefüggései Szentmártoni Gy., Zergényi É., Torgyík L., Tóth A., Szita A., Dank M. SE Radiológiai és Onkoterápiás

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Molekuláris Medicina Mindenkinek Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika 2012. December 4. Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Felosztás Neurofibromatózis I. (Recklinghausen

Részletesebben

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek Radioizotópok orvosi, gyógyszerészi alkalmazása Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek Dr. Voszka István Az alkalmazás alapja:- A radioaktív izotóp ugyanúgy viselkedik a szervezetben, mint stabil

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

PET-CT gyermekkorban. Györke Tamás. SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft.

PET-CT gyermekkorban. Györke Tamás. SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. PET-CT gyermekkorban Györke Tamás SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. Szerv } Szövet Funkció In vivo NM specifikus anyag +radioaktív izotóp = radiopharmakon kívülről

Részletesebben

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás Az itt közölt számok a Szakmai Kollégium és az országos szakfelügyelet által szervezett évi adatgyűjtésen, a nukleáris medicinai intézmények által megadott adatokon alapulnak. Az adatok nem tartalmazzák

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08.

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Anamnézis K.Z-né 51 éves nőbeteg Egyéb irányú orvosi beavatkozás során osteoporosis szakrendelésen észlelték hypercalcaemiáját

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. KLINIKAI ONKOLÓGIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Onkológiai gondozás Diagnosztikai algoritmusok a beteg-követés során

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Onkológiai gondozás Diagnosztikai algoritmusok a beteg-követés során Tartalomjegyzék Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Onkológiai gondozás Diagnosztikai algoritmusok a beteg-követés során Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium A Radiológiai

Részletesebben

Agyi perfúziós tracerek

Agyi perfúziós tracerek AZ AGY RADIOIZOTÓPOS VIZSGÁLATAI NEUROLÓGIAI KÉPALKOTÁS CÉLJA Kifejleszteni sejt-betegség specifikus markereketpatofiziológia Legkorábban meghatározni a betegség- specifikus elváltozásokat- szimptomatikus

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Az MPS kezelési és követési protokollok változásai. Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Az MPS kezelési és követési protokollok változásai. Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály Az MPS kezelési és követési protokollok változásai Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály MPS-k MPS I MPS II MPS III MPS IV MPS VI MPS VII MPS IX Hurler-Scheie Hunter Sanfilippo Morquio Maroteaux

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Lipták Zsuzsanna, Bajcsay András, Molnár Zsuzsa, Küronya Zsófia, Nagy Tünde, Ganovszky Erna, Monostori

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink 2005.-2015. Szerző: Dinka Tibor, Abasiute A. George, Bodócs Ildikó, Kiss Csaba, Kelemen János, Kovács László, Kovács Ottó, Szántó Zoltán,

Részletesebben

Epidemiológia. Tumorkeresı PET/CT Fedinecz Nikol dr. Positron Emmision Tomography. PET-Radiofarmakonok. receptor-parkinson kór)

Epidemiológia. Tumorkeresı PET/CT Fedinecz Nikol dr. Positron Emmision Tomography. PET-Radiofarmakonok. receptor-parkinson kór) Tumorkeresı PET/CT Fedinecz Nikol dr. Epidemiológia A rák Magyarországon a szívroham után 2. leggyakoribb halálok A mo-i daganatos halálozás változása világviszonylatban: év férfiak nık 1970 10.hely 5.hely

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány TDK témák választásának

Részletesebben

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ,

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2011.04.17. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>~50keV (6.6 10-15 J), λ< 3 10-11 m) gamma-bomlás (atommag alacsonyabb energiájú állapotba történő átmenetét kísérő

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest 1. ÉVI kb. 550000 FEJ-NYAK TUMOROS ÚJ BETEG * (összes daganat 3-7 %-a) *60% III.-IV. stádiumú 2. SZÁJÜREGI

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983.

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Magyar ILCO Szövetség 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Komplex kezelés Szűrés A felismert daganatos beteg kivizsgálása Labor Colonoscópia Szövettan RTG UH CT MR Neoadjuvans kezelés Komplex

Részletesebben

Pozitron emissziós tomográfia

Pozitron emissziós tomográfia Egészségügyi technológia-értékelõ áttekintés ajánlásokkal ESKI füzetek 1. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségügyi technológia-értékelő áttekintés ajánlásokkal Készítették: Dr. Nagy József Dr.

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Radiológia anno Radiológia mostanság.. UH 3D,4D CT multislice (6-256) MRI

Részletesebben

Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés?

Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés? Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés? Schiszler Tamás(1), Szukits Sándor(2), Újlaki Mátyás(3), Cseri Zsolt(3), Kárteszi Hedvig(4) 1: Monklands Hospital,

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA DEFINÍCIÓ. Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN HEVESY GYÖRGY

NUKLEÁRIS MEDICINA DEFINÍCIÓ. Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN HEVESY GYÖRGY DEFINÍCIÓ NUKLEÁRIS MEDICINA Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 Nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai terápiás kutató orvosi tevékenység ( Zárt : brachyterápia)

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Oktatási Kapcsolattartó Titkárság Dr. Pete Imre PhD, OOI Nőgyógyászati Osztály személy

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Oktatási Kapcsolattartó Titkárság Dr. Pete Imre PhD, OOI Nőgyógyászati Osztály személy Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Célcsoport SE- TK/2014.I./00200 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Szabadon választható A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és

Részletesebben

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1.

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Sorsz. 1. 2007.05.21. hétfő 9:00 45 A tanfolyam megnyitása. A primer és áttéti májdaganatok sebészete

Részletesebben

Az FDG PET vizsgálat malignus betegségekben, különös tekintettel prognosztikai szerepére lymphomák esetén

Az FDG PET vizsgálat malignus betegségekben, különös tekintettel prognosztikai szerepére lymphomák esetén Az FDG PET vizsgálat malignus betegségekben, különös tekintettel prognosztikai szerepére lymphomák esetén Doktori értekezés Dr. Györke Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA MOLEKULÁRIS IMAGING. Molekuláris imaging módszerek A MOLEKULÁRIS MEDICINA FŐ TARGETJEI

AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA MOLEKULÁRIS IMAGING. Molekuláris imaging módszerek A MOLEKULÁRIS MEDICINA FŐ TARGETJEI AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA Az ellenanyagok orvos-biológiai alkalmazása PhD kurzus előadás Semmelweis Egyetem 2012.04.03. Szilvási István ANTIGÉN - ANTITEST és a nukleáris medicina Diagnosztika

Részletesebben

2009.03.05. Gombás osteomyelitis: 67 Ga-citrát. Tüdıtályog: 67 Ga-citrát

2009.03.05. Gombás osteomyelitis: 67 Ga-citrát. Tüdıtályog: 67 Ga-citrát Hematológiai és gyulladásos vizsgálatok 2009.03.05. 1 2 Ga-67 citrát/klorid Ga-67: Sarcoidosis Elıállítás: ciklotron termék (cink 20MeV proton besugárzással) Hatás mechanizmus: véráramba jutva a citrát

Részletesebben

Beregszász, 1966-1969, arany érem Ungvári Állami Egyetem, Általános Orvosi Kar, 1969-1975, summa cum laude Honosítás: 1978. 05. 24.

Beregszász, 1966-1969, arany érem Ungvári Állami Egyetem, Általános Orvosi Kar, 1969-1975, summa cum laude Honosítás: 1978. 05. 24. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Dr. med. habil. Borbély Katalin, egyetemi magántanár Születési dátum: 1952. 12. 27. Születési hely: Beregszász, Kárpátalja, Ukrajna (volt Szovjetúnió) 1978-ban

Részletesebben

II./2.8. A nukleáris medicina vizsgáló eljárásai a daganatos betegek kórisméjében. Bevezetés. A fejezet felépítése. Szilvási István, Dabasi Gabriella

II./2.8. A nukleáris medicina vizsgáló eljárásai a daganatos betegek kórisméjében. Bevezetés. A fejezet felépítése. Szilvási István, Dabasi Gabriella II./2.8. A nukleáris medicina vizsgáló eljárásai a daganatos betegek kórisméjében Szilvási István, Dabasi Gabriella A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a klinikai onkológiában használatos legfontosabb

Részletesebben

Általános bírálat: Részletes bírálat:

Általános bírálat: Részletes bírálat: Bírálat Gődény Mária Multiparametrikus MR vizsgálat prognosztikai és prediktív faktorokat meghatározó szerepe fej-nyaki tumoroknál, valamint a kismedence főbb daganat csoportjaiban című doktori értekezéséről.

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30.

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30. Miért kell kiemelt figyelemmel kezelni a stroke ellátást? Európában évente 1.2 millió stroke 300,000 halott 300,000 rokkant 15 millió

Részletesebben