Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk!"

Átírás

1 Intézetünk hírei Közérdekű információk Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk! A Hírek e lapszámával postázott Pedagógiai-szakmai szolgáltatások kínálati és árlistája 2007/2008. tanév c. kiadványunk kezeléséhez, a megrendelésekhez szeretnék ezúton segítséget nyújtani. A kiadvány a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet szolgáltatási kínálatát tartalmazza a 2007/2008. tanévre. Intézetünk ingyenes és térítéses szolgáltatásokat kínál a közoktatási törvény 36. -ának megfelelő szolgáltatási területeken. Szolgáltatásainkat a közoktatási törvény rendelkezése értelmében 3 célcsoport számára kínáljuk: fenntartóknak; közoktatási intézményeknek és pedagógusoknak; valamint szülőknek és diákoknak. Intézetünk szorgalmazza a tanítási-tanulási/nevelési folyamat közvetlen segítését, óralátogatás, óraelemzés, módszertani tanácsadás, illetve munkaközösségi bemutató óra/bemutató foglalkozás és tanulságainak megbeszélése formájában (lásd Kínálat közoktatási intézmények számára, Ingyenes szolgáltatások I/B/1. pont). Ingyenes helyszíni szaktanácsadást biztosítunk tanévente 4 óra időkeretben nagyobb létszámú nevelőtestületek; székhelyintézmények és tagintézmények; kistérségek, mikrotérségek intézményei, munkaközösségek számára (lásd Kínálat közoktatási intézmények számára, Ingyenes szolgáltatások I/B/2. pont). Ezen felül együttműködő partnereinknek bónuszórákat biztosítunk. Bónuszhoz juthat az az intézmény, amelynek volt térítéses megrendelése; kistelepülésen működik; mérőeszköz-fejlesztésben, -kipróbálásban vesz részt; helyszínt biztosít szakmai programjainkhoz. A bónuszórák számának meghatározása intézményünkkel való egyeztetés alapján történik. A nem önkormányzati fenntartású intézményeknél egyéni mérlegelés alapján történik a szolgáltatás térítésmentességének megállapítása. Kistérségeknek, intézményvezetői, szakmai munkaközösségeknek együttműködési megállapodásunk keretében biztosítunk ingyenes programokat. Intézetünk SAKK minősítést elnyert intézmény, így szolgáltatásaink között megtalálható EU-s pályázatok írásának segítése is (lásd Kínálat közoktatási intézmények számára, Ingyenes szolgáltatások I/C/9. pont).

2 A Nyugat-Dunántúlon működő Térségi Óvoda- és Iskolafejlesztő Központ (TIOK) két és fél éve a HEFOP es pályázat keretében alakult, amelynek vezetését a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet látja el. A központ célja és feladata volt a kompetencia alapú nevelés-oktatás bevezetése, a tapasztalatok begyűjtése a konzorcium intézményeiben. Az első projektszakasz jelenleg lezárult. Bízunk a program további folytatásában. Szeretnénk, ha a kompetencia alapú nevelés-oktatás a megyében, a régióban, a kistérségek minden intézményében megvalósulna. A pedagógiai intézet mint a konzorcium vezetője törekszik arra, hogy a megszerzett tudást átadja valamennyi pedagógusnak. Várjuk azon intézmények, pedagógusok, fenntartók együttműködését a program folytatásában bízva, akik szívesen megismernék a kompetencia alapú nevelést-oktatást. Kínálatunkat célcsoportjaink szerint rendszereztük: fenntartóknak; közoktatási intézményeknek (óvoda, iskola); szülőknek, diákoknak. Ezen belül kínálunk előadásokat, kompetenciafejlesztő tanfolyamokat, akkreditált tanfolyamokat és felnőttképzési programokat. Az akkreditált továbbképzések költségeinek fedezetére szolgálhat a pedagógus-továbbképzési normatíva, valamint az önerő is. A térítéses szolgáltatások mellett található összegek bruttó árak (tartalmazzák a szolgáltatás árát + az útiköltség-átalányt + az egyéb költségeket). Térítéses szolgáltatásainkat tekintettel a közoktatási intézmények nehéz anyagi körülményeire a piaci ár alatt, az önköltséghez közelítő szinten kínáljuk. 1. Előadások Kihelyezett formában elsősorban nevelőtestületi értekezletekre, munkaközösségi foglalkozásokra vehetők igénybe. Előadásainkat megrendelhetik kistérségek, intézményvezetői munkaközösségek is. 2. Kompetenciafejlesztő tanfolyamok Kínálatunk legtöbb programja 20 órás vagy rövidített időtartamú képzés. Nem akkreditált, így nem számít bele a hétévenkénti kötelező pedagógustovábbképzés 120 órájába. Ezért finanszírozása az éves pedagógustovábbképzésre fordítható keretből nem lehetséges. 3. Akkreditált tanfolyamok Akkreditált tanfolyamaink legalább 30 órás továbbképzések, melyek beleszámítanak a hétévenkénti kötelező pedagógus-továbbképzés 120 órájába. Akkreditált továbbképzéseink finanszírozhatók az éves pedagógustovábbképzésre fordítható keretből. Az egy főre jutó részvételi költségeket az egyes programoknál feltüntettük. Akkreditált tanfolyami kínálatunkból rövidített időtartamú és helybe vitt nem akkreditált tanfolyamokat is lehet igényelni. Amennyiben egy teljes nevelőtestület igényli a tanfolyamok valamelyikét, akkor az összköltség meghatározása egyedi megállapodás alapján történik.

3 4. Felnőttképzési kínálat Intézetünk 2005 januárjában akkreditált felnőttképző intézmény lett, ezért képzéseket kínálunk az intézmények nem pedagógus alkalmazottainak, valamint magánszemélyeknek is. Lehetőség van arra is, hogy felnőttképzéseinket kihelyezzük a megye kistérségeibe, városaiba vagy egy-egy iskolába/óvodába. Ajánlatunk belső munkatársaink és szaktanácsadóink kínálata; amennyiben más egyéb pedagógiai-szakmai szolgáltatásra jelentkezik igény, intézetünk vállalja ennek megszervezését és teljesítését. Kiadványunk tartalmazza a szolgáltatások megrendeléséhez szükséges formanyomtatványokat és a továbbképzésekhez a jelentkezési lapokat. Kérjük, tanév eleji megrendeléseiket lehetőleg szeptember 20-ig írásban küldjék meg intézetünknek! A tanév során természetesen intézetünk fogadja évközi megrendeléseiket is, melyet írásban (a kiadványban található megrendelőlapon vagy levélben), telefonon, en is elküldhetnek intézetünkbe. Győr-Moson-Sopron MPI Nyugat-dunántúli TIOK Központ A HEFOP Az egész életen át tartó tanulásra felkészítő, kompetencia alapú nevelési-oktatási hálózat működtetése a nyugat-dunántúli régióban c. projekt, melynek konzorciumvezetője a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet volt, június 30-án befejeződött. A projektben végzett munkákról, eredményekről Az együttműködéssel a kompetenciafejlesztésért a Nyugat- Dunántúlon c. kiadványban számoltunk be, amelyet minden megyebeli intézményhez eljuttatunk. Azok az intézmények, akik a megyei tanévnyitó értekezleten nem vették át a kötetet, postai úton kapják meg azt. A projektben végzett tevékenységekről DVD film is készült, melyet az ősz folyamán levetítünk az érdeklődőknek. Ennek helyéről, időpontjáról a Híreken illetve a honlapunkon keresztül értesítjük az intézményeket. Bízunk benne, hogy a kompetencia alapú oktatás ezzel nem fejeződik be a térségben, hanem egy új pályázattal, új intézményeket is bevonva megkezdett innovációs tevékenységünket folytatni tudjuk. Március:

4 Március 3-án Nagykanizsán rendeztük meg hetedik szakmai találkozónkat és a szakmai műhelyfoglalkozásokat. Március 20-án a sulinova Kht. és a Térségi Iskola- és Óvodaközpontok közös konferenciája Mérleg címmel került megrendezésre Budapesten. A hónap folyamán újabb mérés lesz az iskolákban A kompetencia alapú oktatással, a programcsomagokkal, a további pályázati lehetőségekkel kapcsolatban érdeklődni lehet Baráth Lászlóné projektmenedzsernél ( 96/ ). Intézményvezetők rovata JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny (MK) 20/2007. (V. 21.) SZMM r. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről (MK 63. szám I. kötet o.) 21/2007. (V. 21.) SZMM r. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (MK 63. szám I. kötet o.) 22/2007. (V. 23.) SZMM r. A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet módosításáról (MK 64. szám o.) 2007: XLIV. tv. Egyes, a gyermek- és fiatalkorúak egészségének védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról (MK 67. szám I. kötet o.) 123/2007. (V. 31.) Korm. r. A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól (MK 67. szám I. kötet o.) 126/2007. (VI. 1.) Korm. r. A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint egyes kormányrendeleteknek a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság igazolásával összefüggő módosításáról, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 68. szám I. kötet o.) 26/2007. (VI. 15.) OKM r. A bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról (MK 75. szám 52. o.)

5 Közlemény a felsőfokú szakképzésben engedéllyel rendelkező felső- és közoktatási intézményekről (MK 75. szám o.) 145/2007. (VI. 25.) Korm. r. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak év után járó tizenharmadik havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról (MK 79. szám o.) 2007: LXXIII. tv. Egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról (MK 80. szám o.) 2007: LXXXII. tv. Egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről (MK 83. szám o.) 2007: LXXXVII. tv. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról (MK 87. szám o.) 2007: XCVIII. tv. A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról (MK 91. szám o.) 2007: C. tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosításáról (MK 91. szám o.) 2007: CII. tv. A szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról (MK 92. szám o.) 182/2007. (VII. 10.) Korm. r. A központi elektronikus szolgáltató rendszerről (MK 92. szám o.) 2007: CIV. tv. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról (MK 93. szám o.) 1057/2007. (VII. 18.) Korm. h. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv júliusban induló két konstrukciójáról (MK 95. szám o.) 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról (MK 102. szám o.) 211/2007. (VIII. 7.) Korm. r. A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról (MK 105. szám o.) A KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁRÓL Az Országgyűlés a évi C. törvénnyel döntött a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) módosításáról, amely a Magyar Közlöny július 9-én megjelent 91. számában ( o.) került közzétételre. A közalkalmazotti törvény kiegészítéseként a Magyar Közlöny 105. számában ( o.) megjelent a törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992.

6 (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) módosításáról rendelkező 211/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet. Az alábbi összefoglaló a módosító jogszabályok pedagógus közalkalmazottakat érintő lényegesebb rendelkezéseit mutatja be rendszerbe szedve, segítve ezáltal a száraz törvényszövegben történő eligazodást. 1.) A kötelező pályáztatás rendszere (Kjt. 20/A 20/B. ) Közalkalmazotti jogviszony főszabály szerint pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. Főszabály alóli kivétel, ha felmentés okának felmerülése esetén a munkavállaló a munkáltató felajánlására írásban nyilatkozik a munkáltató által iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének egészségügyi alkalmatlanság esetén egészségügyi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör elfogadásáról (Kjt. 30/C. ). A felajánlás elfogadásából keletkező áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül is létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat kiírása kötelező. Ez esetben a munkáltató gondoskodik a kinevezés megfelelő módosításáról, illetve kezdeményezi a közalkalmazott áthelyezését. A pályázati felhívásban meg kell jelölni: a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezését, b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással (a továbbiakban együtt: munkakör) járó lényeges feladatokat, c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. Közzététel: A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (a továbbiakban: Személyügyi Központ) internetes oldalán kell közzétenni. Ezen túlmenően a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit a) a fenntartó az internetes oldalán, ezen túlmenően, ha a fenntartó aa) önkormányzat, a székhelyén, ab) önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, továbbá b) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen a helyben szokásos módon köteles közzétenni. A pályázat benyújtásának határideje legkorábban a közzétételtől számított tizenöt nap lehet. Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a pályázatnak a Személyügyi Központ internetes oldalán való közzétételére vonatkozó részletes szabályokat

7 rendeletben állapítsa meg. A Személyügyi Központ internetes oldalán való közzétételre vonatkozó szabályok január 1-jétől lépnek hatályba. Ennek kereteit meghatározó kormányrendelet jelenleg még nem jelent meg. A pályázati felhívást az előzőeken kívül az oktató-nevelő munkát végző intézményeknek az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenniük. A pályázat benyújtásának határideje ha a pályázat hosszabb határidőt nem állapít meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában történt közzétételtől számított harminc nap. Nem kötelező nyilvános pályázat meghirdetése, ha a munkakör betöltésére a helyi önkormányzati munkaerő-gazdálkodási rendszer keretében kerül sor. A pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. A benyújtott pályázat tartalma törvény eltérő rendelkezése hiányában csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. 2.) A kötelező próbaidő alkalmazása (Kjt. 21/A., R. 3/A. ) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő megállapítása kötelező. A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónapot meghaladó próbaidő köthető ki, melynek tartama legfeljebb négy hónapig terjedhet. A próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő tartama alatt a közalkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti. Kivételek: Áthelyezés, illetve meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés esetén a próbaidő kikötése nem alkalmazható. Azonos felek közötti újabb kinevezés esetén nem lehet próbaidőt megállapítani. Ettől eltérően, próbaidőt kell megállapítani, ha a) a közalkalmazotti jogviszony a 22. (12) bekezdése szerint szűnt meg (azaz a jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik, ha a közalkalmazott nem megfelelt minősítést kap), és az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező, vagy b) a kinevezést megelőző közalkalmazotti, közszolgálati, ügyészségi, illetve bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak szolgálati jogviszonya fegyelmi büntetéssel vagy ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot tartós alkalmatlanság, illetve nem megfelelő munkavégzés miatt felmentéssel került megszüntetésre. A miniszter megállapíthatja munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén a próbaidőt nem lehet megállapítani.

8 Ennek a felhatalmazásnak eleget téve a R. meghatározta ezen eseteket. Így ha a közalkalmazotti jogviszonyt pedagógus munkakörre létesítik, nem állapítható meg próbaidő annak, akinek a) az oklevélszerzését (záróvizsgáját) követő egy éven belüli alkalmazására abban a közoktatási intézményben kerül sor, amelyben pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény hallgatójaként az óvodai gyakorlati foglalkozását, illetve pedagógiai gyakorlatát részben vagy egészben teljesítette, b) határozatlan idejű kinevezésére abban az intézményben kerül sor, amelyben a Kt a (10) bekezdése alapján felsőoktatási intézmény utolsó éves hallgatójaként határozott idejű kinevezéssel, munkaszerződéssel, óraadói megbízással foglalkoztatták, c) határozatlan idejű kinevezésére abban az intézményben kerül sor, amelyben a kinevezése előtt R. 3. -a alapján már határozott időre foglalkoztatták [a) az a közalkalmazott, aki a gyermek gondozása céljából, illetőleg a gyermek otthoni ápolása érdekében fizetés nélküli szabadságon lévő közalkalmazottat helyettesít; b) akit olyan pedagógus-munkakörbe neveznek ki, amelyre jogszabály kötelező órát állapít meg, feltéve, hogy az ily módon kinevezett közalkalmazott kötelező órája nem éri el a munkakörre megállapított kötelező óra 50%-át; c) az a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben kinevezett közalkalmazott, akit a teljes munkaidő 50%-ánál kevesebb munkaidőre neveznek ki.] feltéve, hogy az a) c) pontok szerinti foglalkoztatás ideje elérte a négy hónapot. 3.) A gyakornoki idő (Kjt. 22. ) Az E H fizetési osztályba sorolt, a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. Azt, hogy mi minősül az alaptevékenység ellátásával összefüggő munkakörnek, a R. 4. -a határozza meg: A gyakornoki idő kikötése szempontjából alaptevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amelynek ellátására a R. mellékletében meghatározottak szerint pedagógus-munkakörben, továbbá a pedagógiaiszakmai szolgáltatások ellátására létesített ügyintéző-szakértő, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, ügyintéző munkakörben foglalkoztatják a közalkalmazottat. Nem kell gyakornoki időt kikötni annak, aki

9 a) az előző bekezdésben felsorolt bármilyen munkakörben teljesítette a gyakornoki követelményeket, illetve b) rendelkezik pedagógus szakvizsgával. A szakmai gyakorlat az alábbi esetekben szerezhető meg: a) a 87/A. (1) bekezdésében és (3) bekezdése a) pontjában felsorolt jogviszonyok, valamint

10 b) munkavégzésre irányuló további jogviszonyban, így különösen vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló jogviszonyban, személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági viszonyban, továbbá ügyvédi és egyéni vállalkozói tevékenység során. Az a) b) pont szerinti, több jogviszonyban megszerzett szakmai gyakorlat időtartamát össze kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 nap felel meg. A szakmai gyakorlat meglétét a közalkalmazott köteles igazolni! A gyakornoki idő tartama A gyakornoki idő az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két, az F H fizetési osztályba tartozó munkakörökben három év. A gyakornoki idő folyamatosságát nem érinti a más közalkalmazottakat foglalkoztató munkáltatóhoz történő áthelyezés! A gyakornoki idő tartamába nem számít be: a) a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség, b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint c) a szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelő munka, a javító-nevelő munka, valamint a közérdekű munka tartama. A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell előírni. A gyakornoki idő kikötésekor a munkáltató köteles tájékoztatni a közalkalmazottat a gyakornoki idő alatti szakmai vezető személyéről. Ha a kinevezés módosításakor vagy az áthelyezés időpontjában a közalkalmazott megváltozott munkaköre tekintetében nem rendelkezik megfelelő egyenértékű szakmai gyakorlattal, a gyakornoki idő kikötését mellőzni kell, amennyiben a 87/A. (1) bekezdése szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő tartama a tíz évet meghaladja. Ez esetben a nem megfelelt minősítés a közalkalmazotti jogviszonyt nem szünteti meg. Ha a közalkalmazotti jogviszony a gyakornoki idő alatt megszűnt, annak tartamát a szakmai gyakorlat megállapításakor abban az esetben kell figyelembe venni, ha a közalkalmazott jogviszonya megszűnését követően a korábbival azonos vagy azzal egyenlő értékű munkakörre közalkalmazotti jogviszonyt létesít. Ettől eltérően, nem lehet a szakmai gyakorlat megállapításakor beszámítani a közalkalmazotti jogviszony időtartamát, ha az a gyakornoki idő alatt a) nem megfelelő minősítés miatt megszűnik, vagy b) rendkívüli felmentéssel, illetve a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására való az egészségügyi alkalmatlanság kivételével tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt felmentéssel megszüntetésre került.

11 A szakmai követelmények rendje A miniszter által meghatározott követelmények alapján a munkáltató állapítja meg a gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai kötelezettségeket, a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeit, a gyakornok szakmai vezetőjének feladatait, valamint a gyakornoki minősítés különös szabályait. Ezen felhatalmazás alapján a R. 4/A 4/C. -ok rendelkezései az alábbi részletszabályokat tartalmazzák. 4/A. (1) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak: az általános követelményekből és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből. Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó szakmai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás. (2) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje a) az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját, kollektív szerződését, b) az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását, c) a gyermekek, a tanulók, a szülők, a pedagógusok Kt.-ban meghatározott jogait és kötelezettségeit, d) a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket, e) a tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazását. (3) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok a) megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait, b) megismerje az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit, c) alkalmassá váljon a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztésére (hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, tehetséges tanulókkal való foglalkozás), d) elmélyítse az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges ismereteket (a továbbiakban a (2) (3) bekezdésben felsoroltak: szakterületek). (4) Közoktatási intézményen belül történő munkakör változás esetén a gyakornoktól nem lehet megkövetelni a már teljesített általános követelmények elsajátításának megismétlését. (5) A számonkérés feltételeit, a gyakornoki minősítés különös szabályait a közoktatási intézmény gyakornoki szabályzata tartalmazza. A gyakornoki szabályzatban kell meghatározni továbbá a szakmai követelményrendszert, valamint a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rendet.

12 (6) A munkáltató szakterületenként szakmai vezetőt (segítőt) jelöl ki, aki a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint segíti a gyakornok felkészülését. A szakmai vezető (segítő) a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint szövegesen értékeli a gyakornok teljesítményét. A gyakornok minősítéséről az intézmény vezetője dönt. Az intézmény vezetője döntése előtt beszerzi a szakmai vezetők (segítők) együttesen kialakított véleményét. (7) A szakmai vezető (segítő) felkészíti a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tervező munkára, e körben a) az iskola helyi tantervében, az óvoda nevelési programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésére és szakszerű alkalmazására, b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) célszerű megválasztására, c) a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, d) a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására. (8) A szakmai vezető (segítő) szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, továbbá ha igényli konzultációs lehetőséget biztosít számára. (9) A szakmai vezetőt (segítőt) a (7) (8) bekezdésben rögzített feladatok ellátásáért kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként a (8) bekezdés szerint megtartott órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg. 4/B. (1) A gyakornoki szabályzatot az intézmény vezetője adja ki. A gyakornoki szabályzat kialakítása során egyeztetni kell az érintett szakmai munkaközösségekkel. A gyakornoki szabályzat kiadása előtt az intézmény vezetője kikéri a nevelőtestület véleményét. (2) A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 4/C. (1) A gyakornok részére a gyakornoki idő alatt a heti kötelező óraszám felett tanítás, foglalkozás megtartása csak e rendelet 11/A. -ának (2) bekezdése c) pontjában meghatározott okból rendelhető el. A munkaidő kötelező órákkal le nem kötött részében a gyakornok munkaköri feladatként csak a következők teljesítésére köteles: részt vesz a nevelőtestület munkájában, és ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat. (2) A munkáltató az e rendelet 11/B. -ában meghatározott feladat-ellátási terv készítésénél a szakmai vezető (segítő) tevékenységét a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok elosztásánál köteles figyelembe venni. (3) A gyakornok részére osztályfőnöki megbízás csak írásban adott hozzájárulásával adható.

13 R. 20. (2) Az e rendelet szerinti gyakornoki szabályzatot december 31-éig kell elkészíteni azzal, hogy eddig az időpontig az érintett előírásokat, követelményeket a munkáltató állapítja meg. A gyakornoki idő lejártának hónapjában a közalkalmazottat minősíteni kell. A minősítés során a 40. -t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a) a munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közvetlen felettese mellett ha személyük nem azonos a szakmai segítő javaslatát is köteles meghallgatni, valamint b) a minősítés eredményeként megfelelt és nem megfelelt eredmény adható. A közalkalmazotti jogviszony e törvény erejénél fogva megszűnik, ha a közalkalmazott nem megfelelt minősítést kap. A közalkalmazotti jogviszony a minősítés eredményének 40. (5) bekezdés szerinti ismertetését követő tizedik napon szűnik meg. Egyéb joghatások A gyakornoki idő tartama alatt bekövetkező felmentés esetén nincs a munkáltatónak munkakör-felajánlási kötelezettsége, nem alkalmazhatóak a Kjt. fegyelmi jogra és eljárásra vonatkozó rendelkezései, azonban a jogviszony rendkívüli felmentéssel megszüntethető! 4.) Magasabb vezetői, vezetői megbízás megszüntetése (Kjt. 23. ) A magasabb vezető, valamint vezető beosztás ellátásáról a közalkalmazott lemondhat. A lemondást követően a közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni. A megbízás visszavonása, valamint a határozott időre szóló megbízás esetén a határozott idő letelte után a közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni. Ezek a jogszabályi rendelkezések január 1-jétől hatályosak. A törvény hatálybalépése (2007. szeptember 1.) és december 31. között a munkáltató a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásával történő megbízás visszavonását, határozott időre szóló megbízás esetén a határozott idő leteltét követően a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a közalkalmazott eredeti vagy más, iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének megfelelő munkakörben való továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.

14 5.) A fenntartói jog átadásával kapcsolatos szabályok pontosítása (Kjt. 25/C. ) A pontosítás azon esetkört célozza, amikor az átadási szándék bejelentésével kapcsolatos tájékoztatást megelőzően elindul a jogviszony megszüntetésének folyamata, amely lehetséges, hogy csak a tényleges átadást követően realizálódik. A 25/A 25/B. -t nem kell alkalmazni, ha az átadást legalább 30 nappal megelőző tájékoztatás (25/A. (2) bekezdés) szerinti időpont előtt a) tett munkáltatói vagy közalkalmazotti egyoldalú jognyilatkozat, illetve b) megkötött megállapodás ideértve az áthelyezést is alapján a közalkalmazotti jogviszony a 25/A. (2) bekezdése szerinti időpontot követően megszűnik. Ezen időpont előtti jognyilatkozattal vagy megállapodással kapcsolatban a közalkalmazott által kezdeményezett munkaügyi jogvita esetén az átadás időpontját követően az átadó helyébe az átvevő munkáltató lép, illetőleg ezen időpont után a keresetlevelet az átvevő munkáltató ellen kell előterjeszteni. Az átadás meghatározott időpontját követően a közalkalmazottat az átvevő munkáltatónál munkavégzési kötelezettség nem terheli. Ekkor a korábbi megszüntető nyilatkozat vagy megállapodás alapján az átadás és a jogviszony megszűnésének időpontja közötti időtartam alatt esedékes díjazást, illetőleg juttatást az átadó munkáltatónak a jogviszony megszűnésével összefüggő juttatások kifizetésére vonatkozó szabályok alkalmazásával legkésőbb az átadás időpontjában ki kell fizetnie. Ezek összegét a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában a távolléti díj figyelembevételével kell meghatározni. 6.) A felmentés, végkielégítés rendszerében bekövetkezett lényegi változások Jelen összefoglaló 4. pontjában említettek alapján szeptember 1. napját követően közölt felmentések vonatkozásában nincs a munkáltatónak felmentési lehetősége a magasabb vezető, vezető megbízás visszavonása, vagy határozott idejének lejártakor, amennyiben az eredeti vagy más munkakörben történő továbbfoglalkoztatás nem lehetséges. Amennyiben a felmentés indoka a közalkalmazott tartós alkalmatlansága, nem megfelelő munkavégzése az egészségügyi alkalmatlanság eseteit kivéve a felmentési idő 30 napra rövidül. Mivel a gyakornoki idő alatti foglalkoztatásra nem alkalmazhatóak a közalkalmazotti fegyelmi jog szabályai, a jogalkotó kvázi fegyelmi vétségként ennek időtartamára intézményesíti a rendkívüli felmentés intézményét az alábbiak szerint:

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1. Jogszabályi háttér A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. -a, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

KÖZ oktatás. kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások. Kérdések és válaszok. Közoktatási gyakorlat. Ajánló. A közoktatás finanszírozása

KÖZ oktatás. kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások. Kérdések és válaszok. Közoktatási gyakorlat. Ajánló. A közoktatás finanszírozása III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR KÖZ oktatás kérdések és válaszok Jogszabályváltozások Kérdések és válaszok A közoktatás finanszírozása A közoktatási rendszer intézményeinek működése A közoktatás szervezése

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Igazgatói példány "A jó tanító teszi a jó iskolát." Péterfy Sándor A PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Nagykanizsa 2007. 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők A köztisztviselők, kormánytiszségviselők jogállásáról a) a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (a továbbiakban: központi államigazgatási szerv), b) a kormányhivatal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben