A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség"

Átírás

1 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti terve május 5.

2 TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások... 4 Szakmai célok... 5 Pénzügyi rész... 6 Általános szervezeti feladatok... 7 Informatika... 8 Humánpolitika StratégiAI IGAZGATÓSÁG Szakmai tervezés, projektfejlesztés és regionális koordináció Nemzetközi Csoport A Nyugat-dunántúli Régió brüsszeli jelenléte PROGRAMVÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet Hazai programvégrehajtás GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Gazdasági terület PÉNZÜGYI TERV A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökég részletes pénzügyi terve I A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökég részletes pénzügyi terve II A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökég részletes likviditási terve Rövidítések jegyzéke Mellékletek: I. sz. melléklet NYDRFÜ megvalósítás alatt levő nemzetközi projektek rövid bemutatása 2

3 ÁLTALÁNOS RÉSZ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti terve a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, mint alapító célkitűzéseire, a Kft. alapító okiratában és közhasznúsági szerződésében foglaltakra alapozva, a jelenleg folyamatban lévő tevékenységekre épül. Az üzleti terv szakmai terv fejezete részletesen tartalmazza mindazokat a feladatokat, amelyeket a jelenleg futó projektjeink jelentenek. A pénzügyi rész pedig költségalapon tervezve tartalmazza az egyes projektek, tevékenységek költségeit és bevételeit, bemutatva a jelenleg számított likviditási tervet szeptember 1-től az új főleg közreműködő szervezeti - feladatok ellátásának hatására alakult ki a jelenlegi szervezeti felépítés váza, mely elején a két éves tapasztalatok alapján átalakításra került. Az új struktúra is alapvetően 3 igazgatóval (stratégiai, programvégrehajtási, gazdasági) működik, akik munkáját 7 csoportvezető és 4 vezető munkatárs segíti. Az ügyvezető igazgató irányítása alatt lévő igazgatók és a belső ellenőrzés, szabálytalanság-felelős mellett a korábban igazgatók alá besorolt klasszikus általános funkciókat ellátó feladatok - mint a HR, Ügyfélszolgálat és titkárság, Marketing, Informatika - újra az ügyvezető igazgató alá tartoznak. Munkatársaink februárjától 6 iroda helyett 5 irodában, a régió 5 megyei jogú városában dolgoznak. A hálózati működés elvét 2011-ben is megtartjuk, hiszen valljuk, hogy a régió fejlesztési szereplőihez minél közelebb kell lennünk. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jelenlegi szervezeti felépítése: Felügyelő Bizottság Alapító Könyvvizsgáló Ügyvezető igazgató HR, vezető asszisztens RFÜ titkárság és ügyfélszolgálat Marketing Gazdasági igazgató Gazdasági csoport Beszerzés Stratégiai igazgató Szakmai tervezési, projektfejlesztési és regionális koordinációs csoport Program-végrehajtási igazgató Döntés-előkészítő csoport Szabálytalanság -felelős Hazai programvégrehajtás csoport Informatika Belső ellenőrzés Nemzetközi csoport Megvalósító csoport Kifizetési csoport Nyugat-Dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet 3

4 A 2011-es év különleges kihívásokat tartogat a szervezet számára. Tovább kívánjuk folytatni a szakmai fejlődést, emellett előtérbe helyezve továbbra is a kiszámíthatóságot és a biztonságot, mellyel tovább szeretnénk növelni az elvégzett munka minőségét. Ugyanakkor számolni kell szakpolitikai irányváltásokkal, amelyek hatással lehetnek a szervezet működésére, felépítésére, így az alkalmazkodóképesség a korábbinál még hangsúlyosabb elemmé válik. A vállalat-irányítási eszközrendszer továbbfejlesztésével, működésének korrekciójával (eljárások, informatikai megoldások) még hatékonyabbá szeretnénk tenni a társaság működését, és amellett, hogy felesleges adminisztrációval nem terheljük a munkatársakat, szeretnénk a feladatok belső kommunikációját, nyomon követését biztosítani. Ezáltal a működés még átláthatóbb, a munkatársak számára a feladatok még inkább egyértelműek lesznek. Igyekszünk megtartani a korábbi években bevezetett cafeteria elemeket, minden munkatárs havi Ft-nyi kerettel gazdálkodhat, továbbá tervezzük áprilisban Ft értékű üdülési csekk kifizetését munkavállalónként. A pénzügyi tervben megteremtettük a évi teljesítmény értékelés és díjazás lehetőségét is. KAPACITÁSOK A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség évi munkáját 78 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott és 6 fő inaktív dolgozóval kezdte meg. A tavalyi évhez képest jelentős létszámbeli eltérés oka, hogy a Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) országos rendszerének felszámolása következtében a regionális hálózat közel 30 fős létszáma kikerült az Ügynökség állományából folyamán nem tervezünk jelentős létszámbővítést, alapvetően a Közreműködő szervezeti feladatok esetében az újonnan nyertes pályázatokhoz, illetve az új nyertes nemzetközi projektekhez válhat szükségessé új munkaerő-felvétel, ami növelheti az adminisztratív/támogató kapacitást is elején elértük a TB kifizetőhellyé nyilvánításhoz szükséges létszámot, így a gazdasági terület ezt követően a kifizetőhelyi feladatokat is ellátja. 4

5 SZAKMAI CÉLOK évi szakmai feladatainkat a következő célok jegyében fogalmaztuk meg: Alapvető célunk a folytonosság biztosítása a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és szervezete munkájában, valamint alaposan, szakszerűen előkészített javaslatokkal segíteni a Regionális Fejlesztési Tanácsot és szervezetét a feladatok gyors és hatékony ellátására. Tovább kívánjuk erősíteni a hatékonyságot és az összhangot a stratégiai tervezés projektfejlesztés döntéselőkészítés végrehajtás folyamatában. Az elmúlt időszakban kialakult az egyes szervezeti egységek feladatainak összehangolása, (a Közreműködő Szervezet és a tervezési feladatok vonatkozásában), ami jelentős segítséget jelentett a pályázati felhívások kidolgozásához. Jóllehet 2011-ben nem lesznek tisztán hazai finanszírozású, önkormányzati fejlesztéseket célzó pályázatok, de úgy véljük, hogy folytatni kell a felkészülést a program-alapú hazai támogatási rendszerre, ezért tervezzük a Regionális Területfejlesztési Operatív Program (RTOP) megújítását, előkészítését is a 2012-es évre. A hazai decentralizált források terén 2011-ben új kiírások híján a korábbi években támogatott, de még le nem zárt projektek sikeres menedzsmentje lesz a fő feladat. A kistérségekhez közvetlenül juttatjuk el az Új Széchenyi Terv célrendszerével kapcsolatos ismereteket, a helyi önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezeteket segítjük abban, hogy minél hatékonyabban be tudjanak kapcsolódni az EU strukturális alapjai támogatásainak felhasználásába ben már kiemelt figyelmet kell fordítsunk a támogatásban részesült projektek nyomonkövetésére, az előrehaladási és a projektzárási folyamatok segítésére. A kistérségi koordinációs Hálózat (KKH) 2010.december 31.-ei megszűnését követően hangsúlyt szeretnénk fektetni a kistérségekkel való kapcsolattartás fenntartására és időközönkénti konzultációk, egyeztetések lefolytatásra. A Nyugat-dunántúli Operatív Programban (NYDOP) megjelölt átfogó és specifikus célok megvalósításának támogatása az egyik legjelentősebb alapfeladatunk. A ÚSZT/NYDOP-ban rendelkezésre álló források szabályos, hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése a NYDOP forrásainak pályáztatásával, értékelésével, megvalósításával és kommunikációjával elengedhetetlen a Régió eredményes forráslehívási aktivitásához. Idei évben jelentős feladatunk lesz az Új Széchenyi Terv keretében az NYDOP-hoz kötődően megjelenő közel 20 új pályázati felhívás kidolgozásában, és a beérkező, várhatóan pályázat döntés-előkészítési folyamataiban. Ide kapcsolódó feladatunk továbbá a potenciális pályázók értesítése a lehetőségekről, és az eredmények kommunikálása szélesebb nagyközönség irányába. A támogatásban részesült projektek esetében fő feladatunk a sikeres végrehajtás, év végére több mint projekt menedzsmentjét kell ellátni ben kb. 22 Mrd Ft kifizetését is végre kell hajtani a projektgazdák felé annak érdekében, hogy az n+2/n+3-as szabályokat tartani tudjuk. A régió versenyképességének javítása érdekében a térségben tevékenykedő gazdasági szereplők, az oktatás és kutatásban résztvevők közötti együttműködés elősegítése érdekében tájékoztatatási, tanácsadási és koordinációs tevékenységünket erősítjük. A régió nemzetközi versenyképességének és térségi szerepének erősítését a bilaterális és interregionális együttműködéseken keresztül, főként a as ETE programok segítségével tervezzük. Célunk a nemzetközi együttműködésben az ügynökség intézményesített, hosszú távú szerepvállalásának megteremtése, ezzel összefüggésben olyam projekt-állomány kialakítása, mely képes reagálni a régió jelentős szereplőinek igényeire, s a projektben való aktív közreműködéssel számukra tudástranszfert biztosítani. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ezen célok elérését a szakmai területenként meghatározott fő feladatok és tevékenységek végrehajtásával tervezi megvalósítani. 5

6 PÉNZÜGYI RÉSZ 2011-ben 777 millió Ft költséget és 777 millió Ft bevételt tervezünk évre nem terveztünk eredményt, a tervezett bevételek teljes egészében fedezik a felmerülő költségeket. A pénzügyi terv készítése során készítettünk egy likviditási tervet is. Az utófinanszírozás a KSZ esetében jelenleg 2-6 hónap, a finanszírozási rendszer átalakítása következtében ez 4-10 hónapra nőhet, míg a nemzetközi projektjeink esetében akár 1 év is lehet. A probléma a korábbi években az előlegfizetéssel (KSZ) nagyrészt áthidalható volt, ez a továbbiakban is a működőképesség feltétele. A KSZ tevékenység finanszírozásának teljes átalakítása folyamatban van, egyes rendelkezéseit január 1-től alkalmaznunk kell, ennek következtében az év során fel kell használnunk a korábbi évek megtakarításait. Az egyéb programok finanszírozását várhatóan szigorúan el kell választanunk a KSZ tevékenységtől, ami egyes esetekben külső finanszírozási igényt is felvet. A fenti okok miatti likviditási problémák elkerülése érdekében jelenlegi információink szerint 40 millió forint, a megnyugtató működéshez, illetve a nemzetközi programok előfinanszírozásához pedig további 27 millió forint bevonására van szükség a közhasznúsági jelentésben részletezettek szerint. Az RFT évi működési támogatása, valamint a 2009-es működési támogatás második részlete is csak 2011 januárjában került átutalásra. A tisztán hazai támogatású fejlesztések menedzsment-forrásai tekintetében sem az innovációs forrásoknak, sem a korábbi HÖF CÉDE, TEUT, TEKI kapcsán végzendő feladatok további finanszírozása nem biztosított, így a korábbi évekről megmaradó bevételek biztosítják a monitoring feladatok ellátását az első három hónapban. Az év további részében a feladat ellátása a további finanszírozás függvénye. 6

7 ÁLTALÁNOS SZERVEZETI FELADATOK A szervezet átalakítását követően a korábbi Gazdasági területhez kapcsolt HR, informatika és az Igazgatási csoporthoz tartozó területek, a titkárság és ügyfélszolgálat, marketing és kommunikáció, közvetlen ügyvezetői irányítás alá került. Célkitűzések A titkársági munka tekintetében célunk az előző években kialakított kiszolgáló funkció fejlesztése, az egységes szervezeti megjelenés, az adminisztrációs tevékenység fenntartása, valamint a február 28-án bevezetésre került, új rendszerben történő hatékony iktatás és dokumentációkezelés folytatása, fenntartása, esetleges fejlesztése. A titkársági munkának kiemelkedő szerepe van a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyviteli, ügyfélszolgálati, titkársági feladatainak ellátásában, valamint a Közreműködő Szervezet tevékenységhez kapcsolódóan, a potenciális és tényleges pályázóktól és a kedvezményezettektől érkező megkeresések kezelésében. Az Ügynökség működésével összefüggő napi irodai és titkársági feladatok ellátásban, koordinálásában is kardinális szerepet tölt be. A marketing és kommunikációs tevékenységek keretében a szervezet tudatos szerepet vállal az Új Széchenyi Terv regionális megjelenését elősegítő hatékony kommunikáció megvalósulásában. A titkárság célja ÚSZT tájékoztatási pontként megfelelő technikai és szakmai háttér biztosítása információadáshoz a pályázatok iránt érdeklődők számára (telefon, honlap, hírlevél, , személyes találkozó). Terveink között szerepel saját hírlevél szerkesztése (havonta 1-2 alkalommal), melyben az Ügynökséggel kapcsolatban álló partnereinket értesítjük minden aktuális, de elsődlegesen ÚSZT-hez kapcsolódó információról. Az aktualizált honlapot folyamatosan friss információkkal töltjük fel, ha szükséges, átalakításokat végzünk a felhasználók jobb kiszolgálása érdekében ben elsődleges feladat alportáljaink frissítése, ill. a nemzetközi projektekhez kapcsolódó aloldalak frissítése, ahol még nincs, ott azok létrehozása. Ahol a projekt megköveteli, önálló weboldal létrehozása. A belső kommunikáció legfontosabb feladata 2011-ben, hogy az egységes dokumentumkezelő rendszer a továbbiakban is hatékonyan és teljes körűen szolgálja ki az Ügynökség vezetőit és munkatárasait. Az egységes dokumentumkezelő rendszerrel hatékonyabban tudjuk kihasználni az Ügynökség kommunikációs csatornáit, növeljük a Társaság információgazdálkodásának hatékonyságát. Hatékony input outputkövetésre, valamint a csoportmunkát segítő eljárások bevezetésére kerül sor. Feladatok Folytatjuk az egységes irodai arculat kialakítását az Ügynökség telephelyein. A pontos, precíz adminisztratív munkavégzés valamint iktatás, dokumentációkezelés kialakítása is fontos feladat a csoporton belül. A honlapunk folyamatos aktualizálása a felelős kollégák és informatikus munkatársak, valamint külső szakemberek segítségével látható el. Fontos feladat az ÚSZT lehetőségeinek és céljainak, valamint az NYDOP meglévő eredményeinek hatékony, közérthető kommunikálása a lehető legszélesebb körben, valamint a regionális identitástudat további erősítése. Egységes, tárgyilagos, pontos, szakmailag fedhetetlen kommunikáció kialakítása (mind a sajtóanyagainkban, mind a nyilatkozatainkban), együttműködve a központi irányítással. (NFÜ és NFM kontroll és konzultáció mellett) A belső kommunikációt érintő feladatok közül a legfontosabb, hogy az egységes dokumentumkezelő rendszer számukra megfogható előnyeit továbbra is hatékonyan kihasználjuk. A vezetők számára a 7

8 folyamatok gyors, könnyű lekövetését kell biztosítani (input outputkövetés). Bevezetésre kerültek a kollégák közötti hatékony csoportmunkát segítő folyamatok. A munkatársakkal tudatosítani kell az Ügynökségről sugárzott képet, az Ügynökség feladatait, az Ügynökség szerepét az ÚSZT vonatkozásában. Fontos az Ügynökség és a Tanács összefüggő feladatainak koordinálása, csoportmunkával történő hatékony feladatkezelése, tájékoztatása. Kockázatok A titkársági munkatársak között a nem megfelelő feladatelosztás biztosítása komoly kockázatot jelenthet. Kockázatot jelenthet az ellenőrzés, visszacsatolás elmaradása. A marketing és kommunikációs feladatok elvégzésénél kockázatot jelenthet a nem megfelelő közbeszerzés lefolytatása, problémát okozhatnak az Irányító Hatósággal való közbeszerzési értelmezési különbségek. A honlap folyamatos tartalmi frissítésénél a kijelölt kollégák felelőssége nagy, fontos, hogy a megfelelő időközönkénti ellenőrzés ne maradjon el. Mind a tanácsi, mind az ügynökségi kommunikáció tekintetében meg kell találni a megfelelő hangot: a megfelelő módon és helyszíneken történő kommunikáció megvalósításához. Kockázatot jelenthet a kommunikációs tevékenységek során a központi (NFÜ, NFM) kommunikációval való eltérések kezelése. A nemzetközi csoport megnövekedett rendezvényekkel, valamint PR megjelenésekkel kapcsolatos feladatai végrehajtása során kockázatot jelenthet a nem megfelelő információáramlás. Törekedni kell a nemzetközi csoportban és a kommunikációban dolgozó kollégákkal való megfelelő együttműködésre. A belső kommunikációt illetően súlyos kockázatot jelenthet a vállalatirányítási rendszer bevezetésének nem megfelelő megalapozása, a rendszer előnyeinek rossz kommunikálása, az esetleges belső félreértelmezések. Kapacitások Az általános szolgáltatási egység 6 fővel látja el feladatait, szervesen együttműködve azon kollégákkal, akik az irodák és vezetők operatív feladatellátásában szorosan közreműködnek. A vezetők megfelelő tájékoztatása tekintetében fontos a velük kialakított gördülékeny együttműködés. A beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása során együttműködünk a közbeszerzési tanácsadóval ill. koordinátorral. A rendezvények lebonyolítása során együttműködünk a rendezvényszervező kollégával. Mivel a marketing és kommunikációs feladatok ellátása során az Ügynökség és a Tanács tevékenységei kerülnek népszerűsítésre, valamint növelni kívánjuk a régió identitástudatát, ezért a munka során az Ügynökség összes igazgatóságával munkakapcsolatba kerülünk. INFORMATIKA Célkitűzések A tavalyi évben beszerzett, és az iktatásban már bevezetett, integrált ügyviteli, informatikai rendszer több moduljának bevezetése, a 2010-es év jelentős szervezeti és személyzeti változásai miatt, az idei évre tolódott át. Az ügynökségi dokumentummenedzsment, és az ehhez szorosan kapcsolódó információs rendszer hatékony működtetése érdekében a vezetői és információs folyamatokat a rendelkezésre álló komplex ügyviteli szoftver segítségével kívánjuk megoldani. Egyéb, kisebb ügyviteli rendszereinket közös alkalmazás szerverre készülünk összevonni. 8

9 A lejáró külsős szoftvertámogatási szerződéseket meghosszabbítjuk, új ügyviteli szoftverek beszerzését nem tervezzük, a meglévő rendszereink fejlesztését, hatékonyságnövelését, racionalizálását tűztük ki célul. Westpa web portálunkra továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk, információ és hírközlő funkcióját naprakészen tartjuk, a közreműködésünk révén megvalósult eredményeket folyamatosan közzétesszük. Az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó hírek, pályázati információk, és pályázatkezelési anyagok és egyéb szükséges változtatások elsőrendű prioritást kapnak. A honlap tartalomszolgáltatását, valamint az ügynökségi munkatársak belső munkafolyamatait támogató ügyviteli rendszer továbbfejlesztésének tervezését elkezdjük. A rendszer régi szoftver környezetre és struktúrára, valamint ügyviteli folyamatokra épül, amit aktualizálni szükséges a jelen kor követelményeinek megfelelően. Ezen kívül új funkciók és modulok terveit is előkészítjük, de a rendszer megvalósítása és bevezetése a pénzügyi, finanszírozási lehetőségeket is figyelembe véve, a következő évben lesz aktuális során megkezdjük egy új központosított ügynökségi adattár terveinek a kialakítását, és bevezetését. Hardver tekintetében, meglévő szervereinknél összevonásokra, a kapacitások és erőforrások jobb kihasználására, a munkaállomásoknál és egyéb IT eszközöknél állagmegóvásra és megelőző karbantartásra törekszünk. Hálózatfejlesztés terén az ügynökségi irodák között megvalósult belső VPN hálózat üzemeltetését, magasabb sávszélességet biztosító internet szolgáltatással kívánjuk jobban kihasználni. Adatvédelmi, archiválási és biztonságtechnikai téren is új tervezési és ellenőrzési folyamatokat kívánunk elindítani. Feladatok: A komplex ügyviteli rendszer testre szabására, biztonsági és jogosultsági rendszerének kialakítására, a folyamatok összehangolására, a felhasználói kör kiválasztására és betanítására lesz szükség az év első hónapjaiban. A felhasználók számának bővülésével új szerver beüzemelésére is szükség lesz, ahova az egyéb ügyviteli alkalmazások is összevonásra és áttelepítésére kerülnek. A westpa web portálnál és a belső munkafelület megújításánál szükséges lesz az ötletek, módosítási, fejlesztési igények összegyűjtésére, és egyszerűsített előzetes rendszerterv elkészítésére. További fontos megvalósítandó tervezési feladataink közé tartozik az üzletmenet-folytonossági, az archiválási és katasztrófa védelmi terv elkészítése. Biztonsági vizsgálatot tervezünk végrehajtani az év során, informatikai kockázatelemzéssel megvalósítva, amely a bizonysági hiányosságok, gyenge pontok feltárását, védelmi intézkedések, javaslatok kidolgozását és bevezetését eredményezi terveink szerint. A nyilvántartásokban az informatikai és adatvédelmi szabályzatot aktualizáljuk, elkészítjük az irodák hálózati dokumentációit. A helpdesk szolgáltatást, és az IT eszközök analitikus nyilvántartását a belső felületen új modulként, komplexebb szolgáltatásként kívánjuk a későbbiekben megvalósítani, ennek előkészületeit megkezdjük. Rendszeres és véletlenszerű ellenőrzéseket tartunk az Informatikai Szabályzat előírásai szerint. 9

10 Az év során lejáró üzemeltetési és szoftver támogatási szerződéseinket megújítjuk, az új szerződéseket előkészítjük. Kockázatok: Az integrált rendszer bevezetése, mint minden új rendszer, a felhasználók ellenállását válthatja ki. Az ügyviteli rendszer fejlesztői-szakmai támogatásának nem kellő színvonala és hatékonysága, jelentős kockázat a bevezetés során. Ha belső felület fejlesztésének előkészítő tervezése nem kellően előkészített, a megvalósítás jelentősen késhet. Ha a biztonsági tervezést, és a tervekből született megoldások elkészültét megelőzi valamilyen nem várt, előre nem látható esemény. Az új szerver beállítása, és a korábbi valamint az új alkalmazások telepítése, és a különféle alkalmazási és kiszolgáló funkciók összehangolása is jelentős időveszteséget és üzemeltetési problémákat okozhat. Kapacitások: Az ügynökségi IT szervezet továbbra is két fővel látja el feladatait. A jelenlegi létszám elegendő az operatív, irányítási és tervezési, ellenőrzési funkciók ellátására. Az IT eszközök tekintetében elegendő és megfelelő állapotú és kapacitású munkaállomással és szerverrel rendelkezünk. Az egyéb informatikai eszközök is jól karbantartott állapotban, hatékonyan szolgálják ki az ügynökség dolgozóit. HUMÁNPOLITIKA Célkitűzések A évben felmértük a dolgozók karriertervét, közel és távoli jövőbe nyúló szakmai irányvonalait, továbblépési szándékait. A karriertervek eredményei jelentős szerepet játszanak a 2011-es évi képzési tervek összeállításánál. Az idei év célkitűzése a dolgozói elégedettség mérése is, melynek célja, hogy lássuk, munkatársaink mennyire érzik jól magukat, elégedettek-e munkájukkal, munkakörnyezetükkel. Ki az, aki esetleg más munkakörben, más feladatokkal elégedettebb lenne, hatékonyabban tudna dolgozni, esetleg szükségét érzi valamilyen továbbképzésnek, amely segítségével sikeresebb lehetne munkájában. Idei évi, jóváhagyott képzések esetében a cél, hogy a különböző oktatások, tréningek, tanfolyamok zökkenőmentesen megtörténjenek annak érdekében, hogy a munkatársak szakmai és egyéni készségeit illetően fejlődjenek, gyarapodjanak. Régóta működő gyakornoki programunkon belül azt a célt tűztük ki, hogy a nálunk eltöltött időszak minden gyakornok és mentor számára szakmailag és emberileg is sikeres és eredményes legyen. Új dimenziót ad ennek a programnak, hogy január 25-én Együttműködési Megállapodás aláírására került sor a NyME SEK TTK Földrajz- és Környezettudományi Intézetével a gyakornokok fogadásának intézményesítéséről. Feladatok 10

11 A képzések kivitelezésénél fő szempont lesz, hogy szinkronba kerüljenek az időpontok leterheltség szerinti meghatározása a munkavállalók és az oktatók, cégek körében. Az év első felében a nyelvi oktatások, szakmai konferenciák megszervezésére kerül sor. Az év második felében, a belső képzések fognak megtörténni, melyek lényege, hogy az adott témakörben érintett és szakavatott oktató belső munkatárs. Ugyancsak második félévében nyernek aktualitást az egyéni készségfejlesztő tréningek. Ez esetben külsős cégekkel kell egyeztetni, több szempontot is figyelembe véve az oktatót vagy a céget illetően. A gyakornoki program esetében fontos feladat, hogy a korábban bevezetett folyamatok hatékonyan működjenek. Heti értékelések készüljenek el a gyakornokokkal, majd programzárójukon egy beszámoló készüljön az itt eltöltött időszakról. Az idei évben még nagyobb szerepet szánunk arra, hogy csak az a gyakornok jöjjön hozzánk, akinek tanulmányai, szakmai céljai, elkötelezettsége az Ügynökséghez köthetők. Kockázatok A képzéseknél elsődleges szempont, hogy jó helyben és időben történjen, mindenki azt a képzést kapja, ami a szakmai továbblépéséhez, fejlődéséhez szükséges. Mivel több képzést is tervezünk, ami nagyobb dolgozói létszámra vonatkozik, ezért kockázatot jelent, hogy egyszerre sokan esnek ki a munkafolyamatból, ami átgondolt tervezést igényel a munkatársaktól. A tanfolyam jellegű képzéseknél a munkából való kiesés egyszerre kevesebb, viszont heti rendszerességgel fordul elő. Terveink szerint úgy igyekszünk majd szervezni a képzéseket, hogy azok lehetőleg minél kevesebb munkaórából való kiesést eredményezzenek. Gyakornokok esetében nagy kockázatot jelent a mentorok leterheltsége. Ahhoz, hogy önálló, hatékony segítséget tudjanak nyújtani gyakornokaink, ahhoz szükséges a szakmai felkészültségük a mentorok által. Kockázat lehet még az is, hogy nem minden gyakornokot tudunk fogadni, aki Ügynökségünk iránt érdeklődik, mivel a mentorok földrajzi elhelyezkedése nem minden esetben teszi ezt lehetővé. Ezért igyekszünk úgy kiválasztani a gyakornokokat, hogy lakóhelyük szerinti ügynökségi irodában fogadjuk őket. Kapacitások A HR feladatokat egy fő koordinálja, de a személyzeti adminisztrációt illetően szoros együttműködés folyik a munkaügyi munkatárssal. E kapcsolat részévé fog válni a szombathelyi és az egyik soproni titkársági munkatárs is. A képzéseket illetően, leginkább a belső oktatók, azaz azok közreműködése válik kulcsfontosságúvá, akik adott szakterület tudói és oktatni fogják az Ügynökség munkatársait a hozzájuk tartozó témakört illetően. Gyakornokainknál leginkább mentoraik közreműködésére van szükség illetve a HR vezető koordinációjára. A bevezető gyakornoki napok alkalmával, az Ügynökség vezetői is nagy segítséget nyújtanak, hogy segítsék a gyakornokok eligazodását. 11

12 STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Stratégiai Igazgatóság abból a célból jött létre, hogy összefogja, koordinálja mindazon tevékenységeket, információkat, amelyek megalapozzák, előkészítésükben támogatják a Régió optimális forráslekötésének megvalósulását, beleértve a Regionális Fejlesztési Ügynökség által pályázati úton felhasználható forrásokat is. Az Igazgatóság két csoport tevékenységét, összesen 15 munkatárs napi munkáját fogja össze, a következő két csoportra tagozódva: Szakmai tervezési, projektfejlesztési és regionális koordinációs csoport Nemzetközi Csoport A Stratégiai Igazgatóság feladatellátása során törekszik a régió területfejlesztésben érdekelt szereplőinek összefogására, a stratégiai érdekek közös megfogalmazásának elősegítésére. Célja a régión belüli, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok elterjesztése melyben kiemelt szerepe van az Ügynökség nemzetközi projekt-állományának, a hálózatosodásban rejlő előnyök kiaknázása. Feladatainak végrehajtása során erős inputokat kíván adni a nemzeti tervezés és stratégia-alkotás irányába, annak érdekében, hogy a régió érdekei megfelelő hangsúllyal kerüljenek figyelembe vételre. Aktív régiós szereplőként alapvető célja továbbá, a helyi, térségi, régiós igények feltérképezése és a projekt-kezdeményezések szakmai támogatása, a régió területfejlesztésben érdekelt szereplői számára stratégiai szolgáltatások nyújtása. SZAKMAI TERVEZÉS, PROJEKTFEJLESZTÉS ÉS REGIONÁLIS KOORDINÁCIÓ Regionális koordináció A Regionális Koordináció fő célkitűzése a folytonosság biztosítása a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és szervezete munkájában, a hatékony és gyors tanácsi döntéshozatali mechanizmusok elősegítése. Fő feladatok A Csoport legfőbb feladata a Regionális Fejlesztési Tanács és szervezete működésének biztosítása, ezen belül a tervezett ülések pontos és időben jól meghatározott előkészítése, valamint a tagok folyamatos tájékoztatása. Tekintve az Új Széchenyi Terv meghirdetését, a beérkező és döntésre előterjesztett pályázatok várhatóan jelentős számát, az idén is nagyszámú döntéshozatal várható. A tanácsi döntés-előkészítésben szerepet játszó Regionális Koordinációs Bizottság a tanácsülések időpontjaival összhangban működik. A Bizottság munkájának előkészítése, valamint az ülések lebonyolítása is fontos feladatként jelentkezik. A Regionális Fejlesztési Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásának szervezése, ellenőrzése során a Csoport követi nyomon a Tanács által hozott határozatok teljesülését, melyről a Tanácsnak beszámol. Az egyes Operatív Programokhoz tartozó Monitoring Bizottságok regionális tagjaival, valamint a Tanács által más bizottságokba és testületekbe delegáltakkal való kapcsolattartáson (részvételi koordináció) túlmenően további feladataink közé tartozik a tanácstagokkal való kapcsolattartás mellett a különböző regionális szakmai fórumok, és az RFT közötti információáramlás és koordináció biztosítása, és a közös munka, valamint a Tanács üléseinek, anyagainak frissítése a honlap felületén. 12

13 Szakmai tervezés A tervezés célja a régió fenntartható társadalmi, környezeti és gazdasági fejlődését szolgáló különböző szintű (megyei, regionális, határon átnyúló stb.), és szakterületi (területfejlesztési, innovációs, stb.) fejlesztési dokumentumok módszertani megalapozása és kidolgozása, illetve azok elkészítésében való aktív közreműködés, továbbá a dokumentumok közötti integrált kapcsolatrendszer fenntartása, azok módosítása, és a megvalósítás monitoringja. Fő feladatok A tervezési csoport egyik legfontosabb feladata 2011-ben a Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) évi akciótervén alapuló pályázati kiírások kidolgozása, részvétel a kiírások elkészítéséhez kapcsolódó egyeztetéseken. A pályázatok megjelentetése során feladatunk a felhívások alapvető szakmai feltételeinek kialakítása, biztosítva azok koherenciáját mind az akciótervekkel, mind az operatív programmal, törekedve mindemellett a régió speciális érdekeinek érvényesítésére is. A kiírások kidolgozása mellett az NYDOP monitoringjával összefüggő feladatok, a program 2010-ben elvégzett félidei értékelése illetve az ágazati szintű programok értékelés alapján levonható tapasztalatok felhasználása jelentkezik jelentős tervezői feladatként. Ezen értékelő, elemző folyamatok hivatottak tervezői inputokat szolgáltatni egyrészt az Új Széchenyi Terv kiírásainak kidolgozásához, másrészt a következő uniós finanszírozási periódus irányába is. Ez utóbbira történő felkészülés, a 2013 utáni pénzügyi ciklus változásai által támasztott kihívások egyre jelentősebb, regionális szinten is érzékelhető, de még kevésbé formalizált feladatot jelentenek 2011 folyamán. Folyamatos tervezői támogatást kívánnak továbbá az NYDOP pénzügyi kereteinek menedzsmentjével kapcsolatos feladatok. A kiírások megjelentetése, illetve a Döntéselőkészítő Bizottsági előterjesztések, valamint az esetleges forrásátcsoportosítással kapcsolatos RFT előterjesztések olyan integrált megközelítést igénylő feladatok, melyek szakmai hátterét, illetve a rendelkezésre álló források kontrollját a tervezői kapacitás biztosítja. A régió közvetlen hatáskörébe utalt fejlesztési programokon túl a tervezési csoport feladataként jelentkezik a határ-menti fejlesztési programok, illetve az országos, valamint a nemzetközi fejlesztéspolitikai dokumentumok kidolgozásában, értékelésében való közreműködés. Kiemelt fontosságú ebből a szempontból hazai viszonylatban az Új Széchenyi Tervhez kötődő fejlesztéspolitikai dokumentumok, nemzetközi szinten pedig az Európai Duna Régió Stratégia kidolgozásának nyomon követése, véleményezése. A Duna Régió, mint közös európai fejlesztési makrotérség, a 2014-től induló uniós költségvetési periódusban különös hangsúlyt kaphat, így a Nyugat-dunántúli Régió érdekeinek képviselete ezen a területen kiemelkedő fontosságú lehet. Kiváltképp így van ez a első félévében esedékes magyar uniós elnökség tükrében, melynek egyik fontos prioritása éppen a Duna Stratégiára vonatkozó fejlesztési irányok meghatározása, és a dokumentum jóváhagyása ben előreláthatólag több, a régiót érintő, témaspecifikus stratégia kidolgozására kerül sor, melyekben az ügynökség munkatársai az aktuális kapacitásoktól, és az adott folyamatoktól függően vesznek részt, többnyire koordinációs feladatokkal. Ezek közé tartozhat pl. a Regionális Energetikai Stratégia és a Regionális Innovációs Stratégia. A tervezői kapacitás több, az Ügynökség által megpályázott nemzetközi projektben szakértői hátteret biztosít. Ellátja továbbá a Nyugat-dunántúli Regionális Hálózati Tervező Intézet (RHTI) működtetésével összefüggő általános feladatokat, úgymint az RHTI szakmai működtetése, tagjainak aktuális információkkal való folyamatos ellátása, bevonása a monitoring-folyamatokba, mely az esetenkénti műhelynapok szervezésén túl 2011-ben is várhatóan döntően az RHTI honlapfelület naprakész információkkal való feltöltésén, karbantartásán keresztül történik. 13

14 Alapfeladatként jelentkezik a regionális területfejlesztési dokumentumrendszer nyilvántartása, regionális elektronikus dokumentumtár működtetése, illetve a monitoring-folyamatok térinformatikai támogatása, döntés-előkészítéshez, monitoringhoz és publikáláshoz térképek készítése. Eseti jellegű feladatokat jelent továbbá különböző támogató nyilatkozatok, állásfoglalások, levelezések előkészítése a Tanács munkájához kapcsolódóan, a tervezett fejlesztések regionális célkitűzésekhez való illeszkedésének vizsgálata, az ágazati programok esetében a releváns projektek döntéselőkészítési folyamata részeként az RFT véleményének szakmai előkészítése. Egyes szakterületeken, illetve eseti jelleggel a csoport munkatársai látják el az RFT, illetve az RFÜ képviseletét különböző rendezvényeken, területfejlesztési szervezetek ülésein, szakmai fórumokon - akár előadóként, akár külső szakértőként. Kockázatok A tervezői munka folyamán kockázatot jelenthet az országos és ágazati programok monitoringja során a régiók szakmai véleményének kihagyása a folyamatból, az értékelés alapjául szolgáló alapadatok korlátozott hozzáférhetősége. Külső, tőlünk független döntések, melyek ellentétesek a szubszidiaritás, a decentralizáció erősítésének folyamatával. Kapacitások A felsorolt feladatok végrehajtására másfél fő főállású munkatárs áll rendelkezésre, szoros feladatmegosztással az egyéb területeken dolgozó munkatársak (pl. nemzetközi kapcsolatok, Közreműködő Szervezet Döntés-előkészítő csoport prioritásfelelősök) bevonása mellett. Projektfejlesztés Projektfejlesztési tevékenységünk fő célja a Régió stratégiai fejlesztési irányainak gyakorlati megvalósítása érdekében folytatott, elsősorban a lehetséges projektgazdákat, és a régió területfejlesztésben érdekelt szereplőit támogató tevékenység a Nyugat-dunántúli Régió fejlődésének elősegítése érdekében. E munka során kiemelt szerepe van az ügyfélközpontú megközelítésnek, a területfejlesztés helyi, térségi és regionális szereplői felé történő szolgáltatásnyújtásnak. Fő feladatok A projektcsatorna folyamatos és következetes működtetése, a Kezdet projektfejlesztő eszköz integrációja a fejlesztési programok végrehajtásához. A hatékony projektfejlesztés érdekében a szakmai kapcsolati háló fenntartása, illetve bővítése képezi ezen tevékenységünk központi részét. Kockázatok A régió gazdaságának állapota nem biztosít elegendő erőforrást a fejlesztésekhez, így annak volumene stagnálhat, vagy csökkenhet. A gazdasági válság elhúzódó hatásaként a potenciális projektgazdák fejlesztési aktivitása továbbra is alacsony szinten marad, a finanszírozási nehézségek, a hitelek hozzáférhetősége veszélyezteti a projektek végrehajtását. Az NYDOP és fejlesztési programok forrásai csökkennek (illetve egyes jogcímek tekintetében kimerülnek). A stratégia alapú nemzeti fejlesztéspolitika elégtelenül működik (ad-hoc döntések, rapszodikusan változó támogatáspolitika, hiányzó vagy csak rövidtávú szakmapolitikák, az említett hitel hiány a gazdaságban). Amennyiben a hazai területpolitika nem hoz döntést egy, a regionális fejlesztési ügynökségekhez telepített, információszolgáltatási és projektfejlesztési célú, térségi alapon szerveződő tanácsadó hálózat kialakításáról, úgy az ügynökség projektfejlesztési tevékenységének ellátása a humán kapacitás szempontjából hosszú távon továbbra sem látszik biztosítottnak. Kapacitások 14

15 Dedikált módon a projektfejlesztési tevékenység végzésére nem áll rendelkezésre humán kapacitás az Ügynökségnél. Minden munkatárs és szervezeti egység, de kiemelten a Közreműködő Szervezet és a Szakmai tervezési, projektfejlesztési és regionális koordinációs csoport feladata a projektfejlesztési tevékenység közvetlen és közvetett támogatása. NEMZETKÖZI CSOPORT A csoport fő célja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése, illetve az ügynökség nemzetközi tevékenységeinek tervezése, koordinációja és végrehajtása. Fő feladatok A csoport egyik legfontosabb feladata az RFÜ nemzetközi tevékenységeivel kapcsolatos vezetői döntések előkészítése, az ügynökség ilyen jellegű tevékenységeinek koordinációja, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása, illetve a Tanács nemzetközi tevékenységeinek támogatása. Az ügynökség számos nemzetközi projekt partnerségben vesz részt. A projektek megvalósítása, és azokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése mindenkor prioritást élvez a tevékenységek sorában. A lenti táblázat tartalmazza azokat a projekteket, amelyekben a NYDRFÜ partnerként vesz részt 2011-ben, és amelyek megvalósítása mind a csoport feladatkörébe esik (a projektek rövid leírását és az Ügynökség szerepét a projektekben az 1. számú melléklet tartalmazza.): Projekt neve Pénznem Teljes költségvetés Ebből NYDRFÜ Önerő Támogató program CENTRIS EUR % CENTRAL EUROPE ESPAN EUR % Osztrák-Magyar ETE EDUCORB EUR % Osztrák-Magyar ETE RECOM EUR % Osztrák-Magyar ETE IRIS EUR % Osztrák-Magyar ETE HUSKI EUR % Magyar-Szlovák ETE SCINNOPOLI EUR % INTERREG IV C EURIS EUR C2CN ICT-VN EUR EUR % INTERREG IV C 5 % INTERREG IV C 5 % INTERREG IV C NTP-CRASH HUF nincs NKTH NTP CEBBIS EUR % CENTRAL EUROPE Folyamatosan vizsgáljuk, hogy az Ügynökség milyen lehetséges további kapacitásokkal (pénzügyi és humán) rendelkezik újabb projektek megvalósításához. A projektgenerálás során alapvető szempontként jelentkezik, hogy azokat a projekteket próbáljuk projektpartnerként a régióba vonzani, melyek a régiós szereplők számára is egyértelmű előnyt hordoznak, akár a tudástranszfer, akár más szempontok vonatkozásában ben is kiemelt feladatunk a projekteredmények bemutatása, megismertetése és hasznosítása, a megismert elméleti és gyakorlati jellegű know-how-ok és jó gyakorlatok meghonosítása. 15

16 Nemzetközi kapcsolataink a ben a Tanács által elfogadott Külkapcsolati Stratégiára épülnek, melyek aktualizálása szintén feladatként jelentkezik. A nemzetközi feladatok és projektek tervezése, megvalósítása számos eltérő szakismeret és tudás felhasználásával történik, amelyek nem csak a csoport munkatársaitól származnak, hanem tartósan vagy alkalmi jelleggel más szervezeti egységek munkatársait, illetve külső szakértőket is bevonunk a feladatok végrehajtásába. Ez egy folyamatos egyeztetéseket és állandósult koordinációt igénylő feladat, amelynek haszna az, hogy a tudásmenedzsment, mint vezetői feladat erősödik és állandósul az ügynökségen belül, az integrált szakmai megközelítés gyakorlata teljesül, a belső (és régiós) humán kapacitások kihasználásának mértéke emelkedik. A projektek által, de nem feltétlenül azok eredményeképpen az ügynökség számos szakmai együttműködés és hálózat tagja. Kiemelten kezelendő terület a gazdaság- és területfejlesztés nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatainak fenntartása és bővítése, ezekből eredő szakmai és szervezési feladatok ellátása, valamint más regionális szereplők hasonló nemzetközi tevékenységeinek támogatása. Ennek keretében általános és specifikus információkat biztosítunk és szolgáltatunk mind a régióról, mind annak szereplőiről a külföldi partnerszervezetek és érdeklődők részére. A gazdaságfejlesztési szakterületen összhangot igyekszünk biztosítani az egyes szervezetek tevékenysége között, illetve közös akciók elindításával támogatjuk a régió gazdaságának versenyképességét. Gazdaságfejlesztési kérdésekben a csoport adja az ügynökség szakmai hátterének egy jelentős részét. A Pannon Gazdasági Kezdeményezés (PGK) honlapjának fenntartása és fejlesztése, illetve a PGK Hírlevél folyamatos szerkesztése is folytatódik 2011-ben. Szándékunk szerint tevékenységeink egyik eddigieknél hangsúlyosabb eleme a bilaterális és interregionális programok irányító testületeiben betöltött képviseleten keresztül a régiós érdekek hatékonyabb érvényesítése a határmenti programokban; ezzel kapcsolatban a régió más szavazati taggal rendelkező szervezeteinek összefogása, az egységes régiós érdekképviselet biztosítása érdekében. E feladathoz kapcsolódóan szoros kapcsolat kiépítése a nemzeti szintű szereplőkkel (NFÜ NEP IH, VÁTI Nonprofit Kft.) és más tagállamok döntéshozóival. A csoport közvetlenül közreműködik az Ügynökség más szakterületi feladatainak ellátásában (így a tervezési és stratégiaalkotási tevékenységekben, pályázati kiírások lebonyolításában, szakmai fórumokon, ad-hoc jellegű szakmai és szervezési feladatokban, stb.). Kockázatok Tevékenységünk legjelentősebb kockázata, hogy a pályázatok elszámolást követően a kifizetések jelentős késéssel realizálódnak, ami likviditási problémákat okozhat az Ügynökségnek. Ezért a meglevő és az esetleges új projektek vonatkozásában kritikus tényező az Ügynökség előfinanszírozási kapacitásának alakulása, amit számos belső és külső tényező befolyásol. Az Ügynökségnél rendelkezésre álló pályázati önerő szűkössége, illetve esetlegesen annak hiánya negatív módon determinálja az új projektkezdeményezésekhez való csatlakozási lehetőségeinket és a futó projektek előfinanszírozását. Ugyanakkor a 2011-es pénzügyi tervünk jelenlegi formájában biztosítja ennek kivédését. A projektekben nem elszámolható eszközök beszerzésének forrása 2011-ben nem teljes mértékben biztosítható egyéb forrásokból (a munkatársak számítógépei, bútor, egyéb eszközök). Esetleges hirtelen és jelentős feladatnövekedés esetén a szükséges szakmai kapacitások gyors növelése nem biztosítható, aminek kiküszöbölésére igyekszünk külső szakértői kapacitásokat bevonni. Kapacitások Összesen 7 fő projektmenedzser, illetve 2 fő pénzügyi munkatárs. További szakmai humánkapacitás bővítés az Ügynökség által beadott projektek kapacitás-szükségletének függvényében válhat szükségessé. 16

17 A Nyugat-dunántúli Régió brüsszeli jelenléte A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete fenntartása vonatkozásában a december 31-ig élő, a régió megyei jogú városaival kötött szindikátusi szerződés a korábbi formában nem került meghosszabbításra. Figyelembe véve ugyanakkor az elmúlt évek során a brüsszeli jelenlét által felhalmozott kapcsolati- és tudás-tőkét, az Ügynökség továbbra is fontos feladatának tekinti a régió, a megyék és a települések brüsszeli érdekképviseletét. Az új szándékaink szerint rugalmasabb és az eddigieknél költséghatékonyabb - szervezeti-működési forma kidolgozása a 2011-es év egyik fontos feladata, melyet a Tanács tagjainak aktív részvételével kívánunk elvégezni. 17

18 PROGRAMVÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG A Programvégrehajtási Igazgatóság ellátja és koordinálja a régiós hatáskörű európai uniós támogatási programokhoz, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt hazai támogatási forrásokhoz, valamint a decentralizált innovációs támogatásokhoz kapcsolódó megvalósítási és végrehajtási feladatokat. A Programvégrehajtási Igazgatóság az alábbi két szervezeti egységben végzi tevékenységeit: Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet Hazai programvégrehajtás csoport Az Igazgatóság legfőbb célja a Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével megvalósuló uniós és hazai támogatási programok sikeres megvalósítása a döntéselőkészítési feladatok hatékony lebonyolításával és a lekötött támogatási források eredményes felhasználásának elősegítésével. NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET A Közreműködő Szervezet fő célja az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának négy prioritása (Regionális gazdaságfejlesztés, Turizmusfejlesztés Pannon örökség megújítása, Városfejlesztés, Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra) keretében megvalósuló támogatási konstrukciók hatékony és eredményes lebonyolítása, az uniós és hazai jogszabályokban és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodásban foglaltak szerint. A Közreműködő Szervezet a vonatkozó jogszabályokban és eljárásrendekben meghatározott feltételek maradéktalan teljesítése érdekében az alábbi szervezeti struktúrában végzi munkáját: a Döntés-előkészítő csoport közreműködik a pályázati kiírások tervezetének elkészítésében; ellátja a pályázati kiírások és dokumentumok meghirdetését, az ügyfélszolgálat működtetését, a pályázatok és projektjavaslatok formai ellenőrzését, a pályázatok és projektjavaslatok tartalmi értékelését, a külső értékelők munkájának felügyeletét, a projektek kiválasztásának koordinációját, a Döntés-előkészítő Bizottságok munkájának szervezését, a döntéssel kapcsolatos feladatokat. a Megvalósító csoport feladata a támogatási szerződések megkötése, módosítása, az előrehaladási/ fenntartási jelentésekkel és szakmai beszámolókkal, projektzárással kapcsolatos feladatok ellátása, a projekt pénzügyi zárásának végrehajtása, helyszíni ellenőrzések végrehajtása, a projektek fenntartási időszakban történő nyomon követése. a Kifizetési csoport többek között a támogatások kifizetésének lebonyolítását, a forráslehívási igények megtervezését, a követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat látja el. 18

19 Fő feladatok A Nyugat-dunántúli Operatív Program közötti hét éves időszakában több mint 140 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére a tervezett projektjeik megvalósítására. Ezen időszakában a pályázati források felhasználása három ún. akcióterv keretében valósul meg. Az idei évben a Közreműködő Szervezet egyik fő feladata az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő közel 20 pályázati kiírásnak a korábbi évek tapasztalatainak beépítése utáni gyors és jól ütemezett megjelentetése, valamint a várható több száz beérkező projekt esetében a minél gyorsabb támogatási döntések meghozatalában való közreműködés. Továbbá alapvető célunk a évi és a évi Akcióterv keretében támogatásban részesült közel 400 db egy-, kétfordulós, illetve kiemelt konstrukcióban nyertes pályázat megvalósításának elősegítése, mely feladatokon belül prioritást élvez a támogatási szerződések megkötése és a lekötött támogatásokhoz kapcsolódó kifizetések től már jelentős számban jelentkeznek a lezárt projektek, melyeknél fontos feladat a fenntartási időszakban a vállalt célok nyomon követése, monitoringja. Részletes feladatok 1. Pályázati felhívásokkal kapcsolatos feladatok ellátása év folyamán 19 pályázati felhívás elkészítése, megjelentetése várható. Tevékenységek: Az ÚSZT/ NYDOP pályázati felhívásainak elkészítésében történő közreműködés Kiírt pályázatokkal kapcsolatos hirdetések megjelentetése Információs napok megrendezése A pályázók pályázati kiírásokkal kapcsolatos tájékoztatása, ügyfélszolgálat működtetése, BIR adatainak feltöltése Pályázatok érkeztetése, formai bírálata, döntésre való előkészítése (várhatóan pályázat) 2. Pályázatok értékelésével és kiemelt projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása évben legalább 20 pályázati felhívás kapcsán kell értékelési feladatokat ellátni. Tevékenységek: Pályázatok jogosultsági, teljességi és formai ellenőrzése, hiánypótoltatása Pályázatok szakmai értékelésének koordinálása Részvétel a Kiemelt projektek és a kétfordulós pályázatok projektfejlesztésében Döntés-előkészítési Bizottságokban való részvétel, titkársági feladatainak ellátása Támogatási döntésekkel kapcsolatos feladatok, Kiemelt projektek mérföldkövei teljesítésének igazolása 3. Támogatási Szerződések nyomon követése A közreműködő szervezet feladatát képezi a nyertes pályázókkal való szerződéskötés, valamint a projektek megvalósításának nyomon követése, a folyamatba épített ellenőrzések végzése. Tevékenységek: Támogatási Szerződések megkötése (előreláthatólag 130 db), módosítása Projektek nyomon követése Előleg kérelmek, előrehaladási jelentések, fizetési igények jóváhagyása (kb. 460 db) 19

20 Támogatások kifizetésében közreműködés (várhatóan minimum 22 milliárd Ft értékben) Szakmai segítségnyújtás a projektek megvalósításában Helyszíni ellenőrzések lebonyolítása (kb. 500 db) Projektek zárásával kapcsolatos feladatok Lezárt projektek fenntartási időszakában történő monitoringja 4. Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) naprakész vezetése Az Egységes Monitoring Információs Rendszer a pályázatkezelés és projektmegvalósítás elektronikus támogatását szolgálja. Az EMIR integrált rendszer, melyet különböző jogosultságokkal közösen használnak az Irányító Hatóságok, közreműködő szervezetek, az Igazoló Hatóság és egyéb intézményi szereplők. A rendszer integrált modulokból áll a teljes projektciklus támogatása érdekében. A rendszer menedzsment funkciói a folyamat adminisztratív lebonyolítását támogatják, míg a monitoring funkciók a berögzített adatok alapján létrejövő lekérdezéseket tartalmazzák. Tevékenységek: Az EMIR-ben az adatok folyamatos rögzítése, az adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosítása EMIR fejlesztésével kapcsolatos igények megfogalmazása, továbbítása NFÜ felé 5. A NYDOP kommunikációs feladatainak végrehajtása a kommunikációs terv alapján A Nyugat-dunántúli Operatív Program megvalósítása kapcsán fontos feladatunk a pályázati lehetőségek minél szélesebb körben való megismertetése. A 2011-es év során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadott kommunikációs tervünk végrehajtása kapcsán az idei évben megjelenő pályázati lehetőségek társadalmi vitára bocsátása valamint megismertetése és meghirdetése mellett a már befejezett projektek kommunikációja, valamint a projektgazdák kommunikációs kötelezettségeinek nyomon követése is munkánk részét képezi. Tevékenységek: éves kommunikációs terv elkészítése szakmai fórumok, tájékoztató rendezvények szervezése pályázati kiírások társadalmi egyeztetése pályázatok meghirdetése sajtóban, sajtótájékoztatók szervezése 6. A NYDRFT tájékoztatása a meghirdetett pályázatok döntés-előkészítési folyamatáról, valamint a megvalósításról Tevékenységek: tájékoztató előterjesztések készítése a programvégrehajtás állásáról akciótervekkel kapcsolatos döntések előkészítése pályázatok RFT általi véleményezésének adminisztratív támogatása RFT által a Bíráló Bizottságba delegált személyekre vonatkozó döntések adminisztratív támogatása Kockázatok A KSZ magas színvonalú teljesítményének eléréséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű humán kapacitás álljon rendelkezésre a feladatok végrehajtásához. Az új belépő 20

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István VIDÉKKUTATÁS 2012 2013 LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez Szerkesztette Finta István Készült a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közötti együttműködésen alapuló komplex

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Informatikai stratégia 2007-2013 Eger Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETŐ... 5 3. KÜLDETÉS... 6 4. Az EKF INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJA... 7 4.2. Az informatikai

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Törzskönyvi azonosító száma: 15329969 Honlap címe: www.omai.hu Hunya Balázs mb. főigazgató dr. Kapuvári Béla gazdasági

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z AT

S Z A K D O L G O Z AT S Z A K D O L G O Z AT Szili Ágnes 2012. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Szakirányú továbbképzés PR és szóvivői szak Levelező tagozat AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Szili

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK A KÖZNEVELÉS TERÜLETÉN 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Oldal 1 / 61 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 6

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY 1 SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Tét Város Önkormányzati Hivatalának Szervezetfejlesztési racionalizálása Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0068 Készült: Szombathely, 2009. szeptember - 2010.január

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben