Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana"

Átírás

1

2 Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana

3 A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program által támogatott, a Regional Universities as Generators of a Transnational knowledge region című HUHR/0901/2.1.3/0001 projekt keretében készült tanulmány A kötet szerzői Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória adjunktus, ITTI irodavezető, Kaposvári Egyetem Ilk Balázs Ferenc ITTI iroda munkatárs, Kaposvári Egyetem prof. dr. sc. Ines Derjančević irodavezető, Technológia Transzfer Iroda, J. J. Strossmajer Egyetem, Eszék Szerkesztette: Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória, adjunktus H-7400 Kaposvár, Guba S. 40. Technikai szerkesztő: Dr. Barna Róbert Lektor: Horváthné Dr. Kovács Bernadett Kiadó: Kaposvári Egyetem H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Nyomda: Dombóvári Szecsox Kft. Példányszám: 200 db ISBN Kaposvár,

4 Előszó A közös magyar-horvát határ és határtérség történetileg a legösszetettebb magyar államhatár-szakasz. Minden korábbi időszakban megjelent valamilyen formában a határ kezelésének, az egymás mellett, avagy egymással békésen együtt élés és együttműködő a mikéntjének a kérdése. A határ mentén való együttélés és kooperáció teljesen új tartalmat kapott Horvátország 1991-es függetlenné válása, majd Magyarország 2004-es európai uniós csatlakozása, illetve Horvátország jelenleg folyó csatlakozási tárgyalásainak tükrében. A humántőke újratermelése, hasznosítása szempontjából kiemelkedő jelentősége van az oktatásnak, s azon belül különösen a felsőoktatásnak. Az egyetemek rendelkeznek azokkal a szellemi kapacitásokkal, amelyek révén a közös határtérség belső sajátossága, probléma-csomópontjai és a közös fejlesztési lehetőségek feltárhatóak. A térségben egyszerre van szükség a környezettudatos, társadalmi innovációs folyamatok új módon és új nagyságrendben való beindítására, az egyetemek térségi gazdaságfejlesztési mediátori szerepének növelésére, a permanens kritikai elemzés, a korrekciós lehetőségek feltárására irányuló kutatások folytatására. A Kedves Olvasó olyan könyvet tart most a kezében, amely az Európai Unió as költségvetési időszakában végrehajtásra kerülő Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósult Regionális Egyetemek, mint a Határon Átnyúló Tudásrégió Fejlesztői (Regional Univerities as Generators of a Transnational Knowledge Region) című projekt terméke. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, valamint a horvátországi PORA és VIDRA fejlesztési ügynökségek, mint társult partnerek részvételével megvalósuló projektben a vezető kedvezményezett a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézete, illetve a Kaposvári Egyetem mellett partnerként az eszéki Josip Jurij Stossmayer egyetem oktatói és kutatói vettek részt. A tevékenységek megvalósítása a társadalom és az egyetem közötti kooperáció bővülése, mélyítése elérése érdekében hozzájárult a térség kutatás-fejlesztési és innovációs képességének javulásához a területi tervezés, regionális- és vidékfejlesztés, környezetvédelem területén. A tudáshálózat és célcsoportjainak hatékony eléréséhez közös tudásbázis, ezen belül információs és adatbázis fejlesztésére került sor. A Kaposvári Egyetem Innovációs és Tudástranszfer Irodája és az Eszéki Josip Jurij Strossmayer Egyetem Technológia Transzfer Irodája bázisán közös tudástranszfer iroda alakult, mely weblapot működtet és az egyetemeken felhalmozott tudás és ismeretanyag áramlását segíti elő. A projektben feldolgozott tématerületek felölelésével négy kétnyelvű tanulmánykötet jelent meg, amelyek egyikét tartja kezében a Kedves Olvasó. Nagy I.; D. Šljivac; Duray B.; M. Vukobratović; Farkas S.; Suvák A.: A Magyarország Horvátország határrégiójának kiemelt környezeti problémái és az alternatív energiaforrások hasznosításának kérdései a fenntartható környezetgazdálkodás tükrében; Csizmadiáné Czuppon V.; Ilk B. F.; I. Derjančević: Közös Tudástranszfer Iroda kialakításának módszertana; Hajdú Z.; Faragó L.; Molnár T.; Sarudi Cs.; D. Stober: A területi- és stratégiai tervezés alapvető kérdései; valamint Finta I.; Sáriné Csajka E.; T. Sudarić; Molnár E.: Az uniós vidékfejlesztési politika horvát-magyar határmenti együttműködésre gyakorolt hatása és perspektívái a LEADER program tükrében jelentek meg. 3

5 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék A projekt rövid, szöveges ismertetése: A KE és UNIOS bemutatása A projekt megvalósítói A KE bemutatása Oktatási tevékenység összefoglalása Kutatási és Innovációs tevékenység összefoglalása A projekt megvalósításáért es fenntartásért felelős szervezeti egységek A projekt bemutatása Oktatási környezet Gazdasági adottságok A fejlesztés iránti kereslet es a kapcsolódó kínálati elemek elemzése (ágazati technológiai és tudástranszfer tevékenység) A fejlesztés céljai A projekt általános célja A projekt konkrét célja Tudás és technológia transzfer: Innováció elősegítése: Az egyetem kutatóinak tájékoztatása, folyamatos továbbképzése a technológiai transzferrel kapcsolatos kérdésekben Intézményi fejlesztési célkitűzések jelen projekt keretében: A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete A projektelemek bemutatása es elemzése Tevékenységek, projektelemek (szakmai megvalósítás) A tevékenységstruktúra kialakításának lépései: A projektelemek szakmai tartalmának meghatározása Módszertani fejlesztés és adaptáció, motiváció elérése Új technológiatranszfer módszerek kifejlesztése és alkalmazása: A célokkal összefüggő belső képzések (oktatók, tudományos szakemberek továbbképzése): Kutatási eredmények adaptálásának, továbbfejlesztésének kialakítása: Szolgáltatás-fejlesztés és szolgáltatások biztosítása Új technológiatranszfer megoldások installációja; A technológiatranszferrel kapcsolatos kollaborációs és koordinációs tevékenység: Tartalommenedzsment szolgáltatások; Technológiatranszfer szakmai tanácsadás es help-desk; Technológiatranszfer pilot projektek lebonyolítása Spin-off alapítás jogi támogatása Spin-off alapításának üzleti támogatása: Technológia-transzfer hálózat kialakítása Az előkészítéshez kapcsolódó feladatok meghatározása A menedzsment tevékenységek/feladatok meghatározása Externáliák bemutatása Erőforrások A megvalósítás es a fenntartás szervezete A megvalósítás szervezete KE: A megvalósítás szervezete közös, KTO: A fenntartás szervezete:

6 A megvalósító Projekt Team konkrét feladatai: Cselekvési ütemterv Átfogó célok: Specifikus projektcélok: Tevékenységek: Kockázatelemzés A projekt fenntarthatósága Szakmai fenntarthatóság Szakmai team (üzemeltetés, fenntartás) Pénzügyi fenntarthatóság

7 2 A projekt rövid, szöveges ismertetése: A projekt keretében a Kaposvári Egyetem, az eszéki Jurij Josif Strossmayer Egyetem egy közös Transzfer Irodát (KTO) hoz létre, mely tevékenység az HUHR/0901/2.1.3/0001 projektből valósul meg. Tartalma: a létrehozáshoz szükséges dokumentumok kidolgozása, munkatársak képzése, tudástérkép ekészítése Kaposvári és Jurij Josif Strossmayer Egyetemeken. 6

8 3 A KE és UNIOS bemutatása 3.1 A projekt megvalósítói A KE bemutatása A Kaposvári Egyetemet a Magyar Országgyűlés január 1-jével alapította, így az ország egyik legfiatalabb felsőoktatási intézménye. Képzési kínálatunk a felsőfokú szakképzéstől (FSZ) a különböző alap- (BSc vagy BA) és mesterdiplomát adó (MSc vagy MA) szakokon át, a doktori (PhD) képzésen keresztül a szakirányú továbbképzéseket is magában foglalja, biztosítva az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. A Kaposvári Egyetem négy karán: az Állattudományi, a Gazdaságtudományi, a Művészeti valamint a Pedagógiai Karon a képzési területek széles skálájáról választhatnak leendő és jelenlegi diákok. Az Állattudományi Kar széles körű elismerés mellett magas színvonalú oktatási, kutatási, szaktanácsadási és szolgáltató tevékenységet végez az agrártudományok és az ehhez kapcsolódó interdiszciplináris tudományterületeken. A Gazdaságtudományi Kar a gazdaságtudományok és az agrártudományok, ezeken belül kiemelten a terület- és vidékfejlesztés, pénzügyek, marketing, informatika, valamint az Európai Unióval kapcsolatos ismeretekre koncentrálva fontos szerepet tölt be a régió fejlődésében, szakemberellátásában. A Művészeti Kar tevékenységében hangsúlyosan van jelen a művészi alkotómunka, képzései a bolognai folyamatnak megfelelően minden szinten a legmagasabb színvonalú oktatást és szolgáltatást nyújtja hallgatóinak a színházi világ minden szegmensét felölelő, országosan is ritka, hiánypótló szakokkal. A Pedagógiai Kar a hagyományos pedagógusképzés mellett bölcsészettudományi és társadalomtudományi területen folytat oktatási tevékenységet, folyamatosan alkalmazkodva a közoktatás változásaihoz, illetve a bolognai folyamat, a lineáris képzési szerkezet követelményeihez. Az Egészségügyi Centrum munkatársai az állattudomány, orvostudomány, valamint műszaki tudományok területén aktívan részt vesznek az egyetemi graduális és posztgraduális elméleti és gyakorlati oktatásban. A mindennapi munka és tanulás mellett tartalmas kikapcsolódásra és szórakozásra is lehetőség van a Campuson. A hallgatókat megcélzó szolgáltatásokon kívül, az egyetemi napok rendezvénysorozata, a lovas programok, koncertek, kirándulások, hallgatói rendezvények és sokféle sportolási lehetőség várja a hallgatókat Oktatási tevékenység összefoglalása A Kaposvári Egyetem négy kara tudományterületeivel és képzési szintjeivel sajátos, színes oktatási programot kínál a jelentkezők számára. A hét felsőfokú szakképzés mellett az agrár-, a művészeti és a művészetközvetítési, a gazdaság-, a társadalom- és a bölcsészettudomány, valamint a pedagógusképzés területén összesen 20 alapképzés, 4 mesterképzés, valamint 21 szakirányú továbbképzés közül választhat az érdeklődő. Így a végzett hallgatóink között van többek között természetvédelmi mérnök, pénzügyi szakember, színművész és gyógypedagógus is. Tovább bővíti a lehetőségeket a képi diagnosztikai asszisztensek képzése a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetben, 7

9 valamint a sportoktatói tanfolyam és a középfokú edzőképzés, melyeket a Pannon Lovasakadémia biztosít. A bolognai rendszernek megfelelően a tanulmányaikat a legmagasabb szinten folytatni kívánó hallgatók két doktori iskolában (Állattenyésztési Tudományok, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok) szerezhetik meg PhD-fokozatukat. Az Egyetem folyamatosan alkalmazkodik a munkaerőpiac elvárásaihoz, és igyekszik a hagyományos értékek mellett olyan új szakokat, képzéseket indítani, amelyek a végzettek számára piacképes gyakorlati és elméleti ismereteket adnak Kutatási és Innovációs tevékenység összefoglalása A Kaposvári Egyetem intenzív és széles szakmai spektrumot átfogva, hazai és nemzetközi együttműködések keretében végez alap- és alkalmazott kutatásokat, továbbá innovációs tevékenységet. A legjelentősebb kutatási aktivitás az élő és élettelen természettudományok, valamint a gazdaságtudományok területén jelentkezik. Az agrár-, állatorvos-, orvos-, környezet- és élelmiszertudományok területén végzett multidiszciplináris kutatások fő célja az állati eredetű élelmiszer-előállítás teljes vertikumának átfogása, a szántóföldtől a fogyasztóig szemlélet megvalósítása, a minőségi és biztonságos termelést biztosító takarmányozás megalapozása és az állati eredetű élelmiszer-előállítás környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata Jelentős szerepet kap a nagyvadtenyésztés- és hasznosítás számos kérdésének kutatása. A gazdaságtudományi kutatások kapcsolódnak az előzőekhez, kiegészülve a korszerű és biztonságos élelmiszerek versenyképességének javítását, a vállalatok gazdálkodási és szervezési rendszereinek korszerűsítését, az agrártermelés gazdasági és piaci kapcsolatrendszerének fejlesztését, valamint a terület- és vidékfejlesztési politika gazdasági összefüggéseinek feltárását célzó területekkel. Jelentős eredmények születtek a bölcsészettudományok (oktatáselméleti koncepciók, a tanárképzés gyakorlatának vizsgálata, magyar irodalomtörténeti témák, az élethosszig tartó tanulás főbb jellemvonásainak, jellegzetességeinek és a modern multimédiás eszközök oktatásban történő használatának vizsgálata) területén is. A Művészeti Főiskolai Karon a tudományos kutatási tevékenység mellett hangsúlyosan jelen van a művészeti alkotómunka (képzőművészet, színház-, zene-, fotó-, tánc- és mozdulatművészet) A projekt megvalósításáért es fenntartásért felelős szervezeti egységek Az Innovációs és Tudástranszfer Iroda (ITTI) szakmai struktúrája és kapcsolódásai A Kaposvári Egyetem Innovációs és Tudástranszfer Iroda munkáját a Tudományos és Innovációs Bizottság és tudományos rektorhelyettes felügyeli. Az iroda igazgatója Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória, aki irányítja, felügyeli és koordinálja az innováció menedzsment munkáját. Az innováció menedzsment tagjai a konzorciumvezető részéről az üzletfejlesztési menedzser és a pályázati koordinátor, valamint a karokat képviselő 7 fő szakember, akik az un. transzfer csoportot alkotják. Az innováció menedzsment munkáját, elsősorban az igazgató és üzletfejlesztési menedzser munkáját két fő (jogi és közgazdasági) gyakornok segíti. A gyakornokok munkáját a pályázati koordinátor felügyeli. A konzorciumi partner részéről két szakember és egy fő adminisztrátor vesz részt az innováció menedzsment munkájában. 8

10 Az Innovációs és Tudástranszfer Iroda (ITTI) betagozódása környezetébe 1. ábra AZ INNOVÁCIÓS ÉS TUDÁSTRANSZFER IRODA (ITTI) BETAGOZÓDÁSA KÖRNYEZETÉBE 3.2 A projekt bemutatása A projket a Kaposvári Egyetemen, Kaposváron és a Jurij Josif Strossmayer Egyetemen valósul meg, Eszéken Oktatási környezet A Dél-dunántúli régió népességének iskolázottsági szintje az elmúlt évtizedekben folyamatosan javult. A befejezett legmagasabb végzettség tekintetében, az országos átlagot meghaladva a népesség 27,29%-a rendelkezik középfokú, 13,05%-a pedig felsőfokú végzettséggel. A csak 8 osztályos, illetve a 8 osztály alatti végzettségűek aránya is kedvezőbb képet mutat az országosnál, a szakmunkás végzettségűeket tekintve azonban nem éri el az országos átlagot. A szakképzett munkaerő tekintetében azonban a munkaerőpiacon hiány tapasztalható. Ez a strukturális probléma nem csupán a 9

11 szakképzettek szakmastruktúrájában keresendő, hanem a különböző képzési szintekre történő beiskolázási arányokban is. A középfokú- és az egyetemi szintű oktatás bázisát a régióban a két nagyváros, Pécs és Kaposvár intézményrendszere képezi Gazdasági adottságok Somogy megye gazdasági helyzete nagyon rossz, annak ellenére, hogy a Balaton part fejlett turizmusa részben kompenzálja ezt. A megyének alacsony a GDP termelő képessége, a rendszerváltás óta erősen leszakadó tendencia mutatkozik a megye gazdasági teljesítményében, napjainkra a megye gazdasági szempontból, a középmezőnyből egyértelműen a megyék utolsó harmadába került. Országos összehasonlításban nagyon kevés a társas vállalkozások száma, magas a mezőgazdaság aránya a termelésben. A megye 2008 elején a második legmagasabb munkanélküliségi rátával rendelkezett az ország többi megyéjével összehasonlítva A fejlesztés iránti kereslet es a kapcsolódó kínálati elemek elemzése (ágazati technológiai és tudástranszfer tevékenység) Az agrár- és élelmiszeripari szektor részesedése a K+F forrásokból nagyon alacsony: a hivatalos statisztikák szerint az élelmiszeripari K+F tevékenységek a cégek nettó árbevételének 0,02%-át teszik ki (európai átlagban ez a szám 0,3%). Ez a 0,02% pénzügyi ráfordítás nagyon kevés, éves szinten mintegy 5 Milliárd Forintot jelentett. Ezt a forrást hozzávetőlegesen ugyan ekkora mértékben egészíthetik ki a kormányzati források. Tehát a két szektor (államigazgatási és üzleti) teljes K+F költségvetése mintegy 10 Milliárd forint körül alakul. Az agrárszektor kutatási forrásai ennek kétszeresére tehetőek. (KSH, 2007). Az országban 2007-ben működő 2840 kutatóhely közül több mint 300-ban folyik a mezőgazdaság valamely területéhez (növénytermesztési, állattenyésztési, állatorvosi, erdészeti és vadgazdálkodási, agrárműszaki, agrár biotechnológiai stb.) kapcsolódó kutatás. A mezőgazdasági kutatásokkal foglalkozó helyszínek szektoronkénti megoszlása némileg eltérő képet mutat, mint a K+F tevékenységek egészének köre. Az előbbiek elsősorban a gyakorlathoz kötődnek (termék specifikus programok, korszerűbb termelés, minőség és technológiafejlesztés stb.) ezekben főként a vállalkozások járnak elöl, míg a kutatóhelyek összességét vizsgálva a jelentősebb szerep a felsőoktatási intézményeknek jut. Az agrárkutatásokkal foglalkozó kutatóhelyek területi eloszlása lényegében követi a teljes kutató-fejlesztő bázis területi elrendeződését, egyharmaduk Közép-Magyarországon található, amely egyébként is az ország K+F centrumának számít. Dél-Dunántúl mindössze két kutatóintézet működik (ebből egyik a Kaposvári Egyetemen), továbbá a hét felsőoktatási kutatóhely (ebből három a kaposvári Egyetemen). 10

12 2. ábra FELSŐOKTATÁSI VERSENYTÁRSAK AZ AGRÁRIUMBAN ÉS ÉLELMISZERIPARBAN 2007-BEN (ZÖLDDEL JELÖLVE AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK) Forrás: KSH, 2008 Az agrárgazdasághoz kapcsolódó tudományágak közül a legtöbb kutatóhely a növénytermesztés területére szakosodott, ami általánosságban minden régióra elmondható. A Kaposvári Egyetemen folyó intenzív állattenyésztési K+F tevékenység azonban Dél-Dunántúlt markánsan megkülönbözteti a többi régiótól, itt mintegy 25-30% az állattenyésztéshez kapcsolódó kutatói kapacitás aránya A kutatás-fejlesztésben foglalkoztatott csaknem 50 ezer fő mintegy tizede dolgozott 2007-ben a mezőgazdasággal kapcsolatos tudományterületeken, arányuk az évtized közepe óta mintegy 4 százalékponttal emelkedett. A dolgozói létszám 46 %-a végzett tényleges kutató tevékenységet, a kutatók aránya lényegesen alacsonyabb, mint a teljes K+F létszámon belül (67%). Kaposváron mintegy 144 minősített kutató dolgozik, hozzávetőlegesen 125 fő az agrár és élelmiszeripar területén (ez a szektor teljes kutatói kapacitásának 2%-a, a konvergencia régiókra vetítve pedig 5%-a). A Kaposvári Egyetem az agrár K+F forrásokhoz (UMFT-t leszámítva) éves szinten mintegy millió forint értékben jut, ez az országos érték 2,5%-a, a konvergencia régiókbeli részesedések 4%-a a Dél-Dunántúli források mintegy 60%-a. 11

13 3.3 A fejlesztés céljai A projekt általános célja A Kaposvári Egyetemen kialakításra került Innovációs és Tudástranszfer Iroda (továbbiakban ITTI) egy olyan szervezeti egységként kíván működni, amely hatékonyan elősegíti: az egyetemen keletkezett tudás és technológia piacra vitelét, lehetséges partnerek felkutatását, partneri kapcsolatok ápolását, kutatási eredmények üzleti hasznosítását növelve ezzel az egyetem szellemi potenciáljának hatékonyságát. Mindezek mellett az ITTI piackutatási, marketing, és PR feladatokat is végez, valamint szolgáltatást nyújt a régió vállalkozásainak és intézményeinek. Jelen projekt keretében a Kaposvári Egyetem technológia és tudástranszfer tevékenységeit tervezi fejleszteni: a jelenlegi technológia és tudástranszfer tevékenységek hatékonysága nem megfelelő, a fejlesztést alátámasztó szükségletek és problémák: A projekt konkrét célja Tudás és technológia transzfer: Az egyetemen keletkező gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási eredmények nyilvántartása, Szabadalmaztatás elősegítése, Partnerkeresés találmány, know-how, szabadalom stb. hasznosítására, Célpiacok feltárása, az új termékkoncepciók fogyasztói tesztelése, Új technológiák közvetítése, Az egyetem szabadalmainak, illetve egyéb szellemi alkotásainak hasznosítását megvalósító vállalkozások (spin-off, start-up) alapításának elősegítése Innováció elősegítése: Innovatív, kezdő vállalatok segítése, Szponzorok, tőkebefektetők, az innovációs eredmények felhasználóinak felkutatása, Kapcsolattartás az innovációs szféra szereplőivel (a régiót érintő fórumok, konferenciák, szimpóziumok) szervezésében való közreműködés, együttműködés az országos és regionális innovációs szervezetekkel, közreműködés a régióban lévő kamarák és egyéb szakmai szervezetek innovációs feladatinak ellátásában Az egyetem kutatóinak tájékoztatása, folyamatos továbbképzése a technológiai transzferrel kapcsolatos kérdésekben. 12

14 1. táblázat A Kaposvári Egyetem és partnerei által tervezett konkrét TT tevékenységek hatásterületei I. Módszertani fejlesztés és adaptáció II. Szolgáltatásfejlesztés és szolgáltatások biztosítása III. Technológiatranszfer pilot projektek lebonyolítása IV. Technológiatranszferrel kapcsolatos hasznosító vállalkozások létrehozásának előkészítő támogatása Elérendő célok Az agrár-és élelmiszertudományi képzésekben és gazdasági együttműködésekben felhasználható, egységes szerkezetű, nemzetközileg elfogadott módszertanok alapján készített Innovációs képzési, gazdaságfejlesztési es kutatási kollaborációs módszertanok kidolgozása. A szakterületek gazdasági és innovációs potenciáljának, s az adottságainak megfelelő tudás-és technológiatranszfer platformok kifejlesztése. A képzési programok révén az innovációs folyamatban resztvevő oktatok, kutatok, hallgatok innovációs attitűdjeinek és tudásának fejlesztése, A K+F+I folyamatok menedzselési folyamatainak kialakítása és optimalizálása Az első pont kapcsán az elméleti hátteret részben a konzorciumi partner RKK kutatói biztosítják. Cél az érdekelt vállalkozások innovatív adottságainak, feltételeinek javítása, egyben az ágazat és a Régió versenyképességének növelése professzionális innovációs szolgáltatás nyújtásával. Az agrár- és élelmiszeripari szakmai profilhoz és a meglévő gazdasági kapcsolataihoz igazodó, a szellemi tulajdon hasznosítására hangsúlyt helyező szolgáltatási portfolió kialakítása (innovációs tevékenység ösztönzése, támogatása és hasznosítása) az egyetemen folyó innovációs tevékenység megtámogatására (egycsatornás hatékony mechanizmus kialakítása az intézményben keletkezett innovációs eredmények menedzselésére), továbbá a szakterületen, vagy földrajzi elhelyezkedésük miatt érdekelt vállalkozások részére: új technológiatranszfer megoldások installációja; a technológiatranszferrel kapcsolatos kollaborációs és koordinációs tevékenység; tartalommenedzsment szolgáltatások; technológiatranszfer szakmai tanácsadás es help-desk. A Kaposvári Egyetem kezelésében lévő találmányok hasznosítása, az egyetemi tudásbázis gazdasági folyamatba való bekapcsolása kapcsán az a projektben létrehozott elméleti és módszertani platformok tesztelése pilot projekteken keresztül: a szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó szolgáltatások, jogi, pénzügyi és üzleti, marketing, valamint technológia transzferhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Technológiatranszferrel kapcsolatos, azt hasznosító vállalkozások létrehozásának előkészítése, támogatása révén célunk a Kaposvári Egyetem kezelésében lévő találmányok célzott, vállalkozási keretek közötti hasznosítása: technológia- transzferrel kapcsolatos hasznosító vállalkozások létrehozásának jogi előkészítő támogatása; technológia- transzferrel kapcsolatos hasznosító vállalkozások létrehozásának üzleti előkészítő támogatása. 13

15 V. Technológiatranszfer hálózat kialakítása VI. Tájékoztatás Az Intézmény kutatás-fejlesztési kapacitásainak bővítése a szükséges humán és szervezeti feltételek megteremtése, valamint a vállalkozásokkal való intézményi együttműködés erősítése: a helyi, megyei, regionális és nemzetközi szintű partnerség kialakítása K+F területeken A tájékoztatási feladatok révén elérendő cél az innovációs folyamat és eredmények társadalmi tudatosítása, az innovációs folyamattal és intézményekkel kapcsolatba kerülők ismereteinek bővítése Intézményi fejlesztési célkitűzések jelen projekt keretében: A Kaposvári Egyetem intézményi célkitűzése az egyetem szervezeti keretein belül egy Közös Innovációs és Tudástranszfer Iroda (Joint Transfer Office) létrehozása, amely a kaposvári felsőoktatás mögött álló magas szintű kutatói hátterére épül, így különösen az egyetemen folyó agrár- és élelmiszertudományi kutatásokra A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete A fejlesztés fontos célkitűzése a szervezeten belüli, illetve a hazai és nemzetközi K+F+I+O kapcsolatok erősítése, az innováció és a technológiatranszfer tevékenység erősítése. A tevékenység célcsoportjai: A Kaposvári Egyetemen tevékenykedő 27 kutató, 247 oktató-kutató, 147 minősített-oktató kutató, 64 doktorandusz Az eszéki Josif Jurij Strossmayer Egyetem dolgozói, A Kaposvári Egyetemen természettudományi és gazdaságtudományi területeken, illetve háttérintézményekben tevékenykedő 45 kutatócsoport (30 kutatásvezető, 87 további kutató) 3.4 A projektelemek bemutatása es elemzése Tevékenységek, projektelemek (szakmai megvalósítás) Módszertan bővítése és fogadása: stratégiák, tervek és elemzések, az új technológia átadásának kidolgozása résztvevők képzése, kutatási eredmények hasznosítása. szolgáltatások és a szolgáltatások területének bővítése: kulcs az új típusú technológiai transzferhez, technológiai transzfer együttműködés és koordináció, kutatási téma menedzsment, szakmai támogatás, help-desk, a fentiek szoftver-támogatása. Pilot projektek működtetése: szabadalmi hivatalok, iparvédelem jog, stb. 14

16 Spin-off támogatása: jogi tanácsadás, partnerkeresés, segítségnyújtás megvalósításban. A Technológi Transzfer Hálózat alakítása: helyi, regionális partnerek felkutatása, országos és nemzetközi partnerek felkutatása A tevékenységstruktúra kialakításának lépései: I. A tevékenységek elméleti, módszertani megalapozása, kidolgozása, II.+III. A tevékenységek intézményesítése, fizikai kialakítása, motiváció felkeltése, a tevékenységek PILOT működtetése (IV), a tevékenységek hálózatosítása (V), disszemináció (VI) A projektelemek szakmai tartalmának meghatározása Módszertani fejlesztés és adaptáció, motiváció elérése A módszertani fejlesztés és adaptáció célja az UNIOS és a partner szervezetek szellemi tulajdon portfóliójának hasznosítását lehetővé tevő eljárások kidolgozása es gyakorlatba ültetése. A technológiatranszfer tevékenységét megalapozó elemzések, tanulmányok, stratégiák és tervek készítése, új technológiatranszfer módszerek kifejlesztése és alkalmazása. Ezen belül K+F+I stratégia kialakítása, módszertan kifejlesztése, alapul véve a Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Egyetem, valamint a Debreceni Egyetem intézményeiben felállított Tudástranszfer irodák tapasztalatait (best practice átvétele). Nem saját tulajdonú szellemi alkotás vagy az ahhoz kapcsolódó licenc vásárlása., hogy a pályázat része lesz-e ilyen tevékenység. A célokkal összefüggő képzések (pl. hallgatók, oktatók, kutatók szakmai és tudományos továbbképzése). A KTO belső és külső munkatársainak képzése. (innováció menedzsmentképzés, nyelvi képzés, WIPO távoktatásos képzés, OKJ-és képzések: iparjogvédelem.) Hallgatók képzése. Gyakornoki program, a hallgatók, Ph.D. hallgatók gyakorlati helyének biztosítása az irodában. Oktatók, kutatók továbbképzése (amennyiben igényelt). A kutatók részt vesznek olyan szakmai, tudományos rendezvényeken, amelyek vagy az innováció jegyében szerveződnek, vagy pedig az éppen aktuális innovatív termék kifejlesztésén dolgozó a termék piacra vitelét elősegítendő kutató csoportot érintő rendezvény. Valamint az egyetem tudásbázisának versenyképességének növelése érdekében szervezett rendezvényeket való részvétel indokolt. Kutatási eredmények adaptálásának, továbbfejlesztésének támogatása. Minden karon egy-egy kutató csoport támogatása szükséges, elősegítve a leendő piaci 15

17 termék kifejlesztését és továbbfejlesztését. A piacra jutás érdekében vizsgálatok, elemzések elvégzése az innováció menedzsment vezetésével Új technológiatranszfer módszerek kifejlesztése és alkalmazása: Az újdonságkutatás módszertanának elkészítése (dokumentumáramlási modell, a támogató protokollok elkészítése) A szabadalmaztatási eljárás intézményi támogató eljárásának kidolgozása: jogok, kötelezettségek, eljárásrend A Licencia protokoll kidolgozása: szellemi alkotás/ technológia hasznosításának módszertana, a licencia tárgyalás menetének feldolgozása, a licencia szerződés kidolgozásának menete A technológiatranszferrel kapcsolatos kollaborációs és koordinációs tevékenységek végzése. Technológiatranszfer szolgáltatások nyújtása, szakmai tanácsadás és help-desk. Kutatás menedzsment szolgáltatás fejlesztése, tartalommenedzsment szolgáltatások biztosítása. Technológiatranszfer célokat szolgáló eszközök és berendezések beszerzése. (megtervezésük szükséges). Technológiatranszfer szoftverek beszerzése (amennyiben indokolt). Innovációs projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése A célokkal összefüggő belső képzések (oktatók, tudományos szakemberek továbbképzése): Innovációs tréining oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak. Kreativitás tréning Innováció szerepe a vállalkozásfejlesztésben, Innovációs alapfogalmak Adatbázis építés, legalább 3 vállalkozás bemutatkozása, milyen kérdések foglalkoztatják őket? Területek megadása! EU-s innováció politika - intézményrendszer regionális innováció és gazdaságfejlesztés prioritásai Innovációt támogató szervezetek - hídképző intézmények - tudásbázisok és transzferszervezetek, feladatuk Tudásmenedzsment technikák, tudásalapú vállalkozások indítása Kooperatív Kutatások, vállalati innovációs együttműködések, Koopreciós Kutatási Központok Technológia transzfer. Együttműködési lehetőségek a Kaposvári Egyetem Eszéki Egyetem -RKK közös Tudásbázisával Kutatási eredmények adaptálásának, továbbfejlesztésének kialakítása: Módszertan a kutatási eredmények beépítésére a kutatói projektek megalapozására/generálására Az Egyetem kutatási eredményei kapcsán a lehetséges üzleti lehetőségek feltérképezése, üzleti stratégia kidolgozása. 16

18 3.4.3 Szolgáltatás-fejlesztés és szolgáltatások biztosítása Új technológiatranszfer megoldások installációja; Egységes projekt adatbázis kialakítása (2. melléklet) Azonos nyomon követési és jelentésrendszer kialakítása A technológiatranszferrel kapcsolatos kollaborációs és koordinációs tevékenység: Portfolió-menedzsment módszertan kialakítása: a K+F projektek illesztését elősegítő módszertan készítése a regionális és szakágazati prioritásokhoz (megtérülés optimalizálás, erőforrás menedzsment, egyensúly kialakítása a különféle méretű, nagyságú és kockázatú projektek között) Tartalommenedzsment szolgáltatások; A tartalommenedzsment szolgáltatások adatbázisának kialakítása: bővítés Technológiatranszfer szakmai tanácsadás es help-desk; Licencia szolgáltatás: licencia ügylet előzetes tartalmi tervezése; a licenciával kapcsolatos specifikus tényezők áttekintése, a licencia típusának meghatározása, a szerződés előkészítése Iparjogvédelmi szolgáltatás: a tartalmi elemek meghatározása, a szabadalmazási eljárás bemutatása, a szabadalmi eljárás költségeinek meghatározása Iparjogvédelmi kutatás: az újdonság és a szabadalmazhatóság vizsgálata, döntés előkészítés; a feladatok elhelyezése a szabadalmi rendszerben, az eljárási rend ismertetése Jogi közreműködés: szerződések véleményezése, jogi szakvélemény készítése Technológia-transzfer stratégia készítése Technológia értékesítése támogatása: a saját technológia-transzfer hálózaton keresztül, vagy más technológia transzfer hálózatba való bejelentkezés támogatása Technológia regisztrációja nemzetközi technológiaközvetítéssel foglalkozó elektronikus adatbázisokban Ipari kapcsolatteremtési szolgáltatás Partnerkeresési szolgáltatás Szakmai rendezvényeken, partnertalálkozókon történő képviselet Üzleti angyal tevékenységgel és kockázati tőkebefektetéssel kapcsolatos előkészítő szolgáltatások: előszűrés, üzleti terv készítése, ellenőrzés, minőségbiztosítás Technológiatranszfer pilot projektek lebonyolítása A szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó oltalmak megszerzésének támogatása, szabadalmi ügyvivői tevékenység, újdonságkutatás, szellemi tulajdonmenedzsment szolgáltatások; Jogi, iparjogvédelmi, innovációs pénzügyi és üzleti, marketing, valamint technologia transzferhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása Szabadalmi lehetőségek felkutatása, diplomamunka elemzés Technológiatranszferrel kapcsolatos hasznosító vállalkozások létrehozásának előkészítő támogatása 17

19 Spin-off alapítás jogi támogatása Jogi támogatás: spin-off vállalkozás alapítás jogi- egyéb szabályozási munkája, Spin-off vállalkozások lehetséges alapítói körének meghatározása: partnerkeresés Spin-off alapításának üzleti támogatása: Spin-off vállalkozások befektetési struktúrájának meghatározása: befektetők felkutatása; szellemi tulajdon átadási módjának meghatározása, Spin-off vállalkozás működési modelljének kidolgozása: Spin-off vállalkozások üzleti modelljének kidolgozása, Spin-off vállalkozás kezdeti finanszírozásának támogatása (üzleti angyal közvetítés, kockázati tőkebefektetés elősegítése) Technológia-transzfer hálózat kialakítása Helyi, megyei, regionális szintű partnerség kialakítása agrár- és élelmiszeripari, illetve egyéb tudományterületeken (széles szakmai spektrumú K+F tevékenység az Egyetem vonzáskörzetében): a II.d pont szolgáltatásainak fizikai kitelepítése a partnerekhez, a technológia transzfer hálózaton keresztül. Országos, nemzetközi gazdasági- ipari- mezőgazdasági partnerség kialakítása a K+F tevékenységek területén koncentráltan az agrár- és élelmiszeriparra: a II.d pont szolgáltatásainak kitelepítése a partnerekhez részben fizikailag, részben virtuálisan, IKT eszközök segítségével (Magyarországon és Trieszt, illetve Brüsszel végpontokkal). A transznacionális transzfer-együttműködések érdekében: külföldi partnerek bevonása a tevékenységbe (egy kiutazás és egy vendéglátás Trieszt esetében), továbbá egy lobbi út a DDRIÜ Brüsszeli képviselőjén keresztül EU-s agrár- és szakpolitikai szereplőkhöz, Innovációs és TT szereplőkhöz, O+K+I+O szereplőkhöz Az előkészítéshez kapcsolódó feladatok meghatározása Az ITTI végzi, a metodológia kialakításához szükséges információs beszerzésével A menedzsment tevékenységek/feladatok meghatározása Megvalósítás: Az elméleti megalapozást a szolgáltatás-fejlesztés és szolgáltatások biztosítása követi, amely szolgáltatások tesztelésére technológiatranszfer pilot projektek kerülnek lebonyolításra. A megvalósítás ezen szakaszában kerül sor a spin-off vállalkozásokra irányuló speciális szolgáltatások kialakítására is, majd a szolgáltatások hálózati formában való kiterjesztésére. Az előző vertikális felépítésű modulok eredményeit (szolgáltatások és termékek) egy a horizontális típusú tevékenység keretében a partnerekkel kialakított technológia-transzfer hálózat végpontjain installáljuk. Végezetül az összes tevékenység disszeminációjára sor kerül Externáliák bemutatása Az externáliák a hagyományos keretek között szerveződő hálózati együttműködések pozitív hatásain túl a magas kutatási aktivitást indukáló K+F+I tevékenységek hatásaiban jelentkezik. A hálózatos együttműködések pozitív extern hatása: a szolgáltatások előállítási, és a szolgáltatásokhoz való hozzáférési költségek csökkenése, mely a magas szellemi hozzáadott értéket képviselő hálózati együttműködések esetében még fokozottabban jelentkezik. 18

20 A K+F+I technológiatranszfer tevékenység extern hatása: a K+F+I tevékenységek pozitív extern hatással bírnak, esetünkben externáliról akkor is beszélhetünk, amikor a piaci szereplők tevékenységeiből származó előnyök vagy költségek nem teljes mértékben az adott piaci szereplőnél jelentkeznek,a tulajdonjogok tisztázatlansága miatt. Amennyiben a vállalkozások képesek kutatásaik eredményeit hatékonyan szabadalmaztatni, kisebb valószínűsége annak, hogy nem fókuszált pozitív externália állapítható meg (a többi gazdasági szereplő számára pozitív, de egy adott spin-off számára ez negatív externália). Ezzel szemben, ha a vállalkozások nem képesek teljes mértékben kisajátítani a K+F kiadásaikból származó előnyöket, akkor K+F területére irányuló beruházásaik a jövőben nem fogják elérni az összjólét szempontjából optimálisnak minősülő mértéket, azaz globális szinten nem érhető el a legmagasabb szintű pozitív externália. Jelen projekt ezen problémára is megpróbál megoldást nyújtani. A közgazdasági haszon számításához használt extern kumulatív multiplikátor értéke: 2,2 (a kohéziós alap magyarországi os fejlesztéseinek kumulatív indikátorát vettük alapul, bár ez esetünkben vélhetőleg alulbecslés) 3.5 Erőforrások A megvalósítás es a fenntartás szervezete A megvalósítás szervezete KE: 19

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban Regional universities as generators of a transnational knowledge region Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban

Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban Dr. Molnár István DA-RIÜ KhE. Innováció menedzsment a járműiparban szakmai nap Kecskemét, 2011. május 12. Innovációs szolgáltatók a Dél-Alföldön Dél-alföldi

Részletesebben

Tudástranszfer az agrárinformatikában. Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI

Tudástranszfer az agrárinformatikában. Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI Tudástranszfer az agrárinformatikában Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI Pedagógia - pszichológia Fő kérdés: A képzésben résztvevők milyen széles körben és milyen feltételek között hasznosíthatják

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Tudás- és Technológia Transzfer az Észak-alföldi régióban

Tudás- és Technológia Transzfer az Észak-alföldi régióban Tudás- és Technológia Transzfer az Észak-alföldi régióban Mátyus László Debreceni Egyetem Egyetemi tanár, a FREE projekt koordinátora Debrecen, 2010 szeptember 23. A DE TTI szerepet vállal az Egyetem átalakulásában

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HARMADIK MISSZIÓS TEVÉKENYSÉGE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ SZTE GVK SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSÉRE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HARMADIK MISSZIÓS TEVÉKENYSÉGE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ SZTE GVK SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSÉRE TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik misszió Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Központ A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HARMADIK MISSZIÓS TEVÉKENYSÉGE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ SZTE GVK SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSÉRE

Részletesebben

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában Dr. Walter Katalin TTI története 2005 Innovációs törvény Magyarországon = Felsőoktatási intézmények megszerezhetik

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program

Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program 2012 1 HU1 LEO05 04850 Az Agridiag projekt: áttekintés Balázs Katalin Gödöllő, Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság együttműködési programja a szakképzés

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény 2014 május 22. dr. med. Farkas Lilla MBA Szakmai program 9.30-10.00 Bemutatkozik az új Innovációs Központ dr. med. Farkas

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Pirolízis szakmai konferencia Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Dr. Puskás János, dékán 2013. szeptember 26. TÁMOP Nemzetközi

Részletesebben

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, 2016-2020 Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2016.05.04 Fonyó Attila Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország A hálózat alapú együttműködések kulcstényezői a KFI tevékenység hatékonyságának javítása érdekében 1. Identified driving factors of enhancing the effectiveness of network-based cooperations Inno-CropFood

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja

TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja Kutatási téma címe: Innovatív start-up vállalkozás-fejlesztés és munkahelyteremtés az erdőgazdálkodásban

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Beszállítói láncok versenyképességének erősítése

Beszállítói láncok versenyképességének erősítése Beszállítói láncok versenyképességének erősítése A Mikulás is benchmarkol - 9. konferencia 2015. december 3. Budapest, Hotel Benczúr Beszállítói láncok versenyképessége Ágazati fejlesztések fő pillérei

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem PIK felépítése Pályázati és Projekt Csoport Egyetemi pályázatok és kutatási megbízások Technológia és Tudástranszfer Csoport Egyetemi eredmények

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

"M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház" Projekt Zárórendezvénye

M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház Projekt Zárórendezvénye Szabadszállás M8 Ipari Park A Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetségének tagja "M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház" Projekt Zárórendezvénye Hantos Zoltán Elnök Magyar Tudományos-

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben