Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana"

Átírás

1

2 Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana

3 A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program által támogatott, a Regional Universities as Generators of a Transnational knowledge region című HUHR/0901/2.1.3/0001 projekt keretében készült tanulmány A kötet szerzői Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória adjunktus, ITTI irodavezető, Kaposvári Egyetem Ilk Balázs Ferenc ITTI iroda munkatárs, Kaposvári Egyetem prof. dr. sc. Ines Derjančević irodavezető, Technológia Transzfer Iroda, J. J. Strossmajer Egyetem, Eszék Szerkesztette: Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória, adjunktus H-7400 Kaposvár, Guba S. 40. Technikai szerkesztő: Dr. Barna Róbert Lektor: Horváthné Dr. Kovács Bernadett Kiadó: Kaposvári Egyetem H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Nyomda: Dombóvári Szecsox Kft. Példányszám: 200 db ISBN Kaposvár,

4 Előszó A közös magyar-horvát határ és határtérség történetileg a legösszetettebb magyar államhatár-szakasz. Minden korábbi időszakban megjelent valamilyen formában a határ kezelésének, az egymás mellett, avagy egymással békésen együtt élés és együttműködő a mikéntjének a kérdése. A határ mentén való együttélés és kooperáció teljesen új tartalmat kapott Horvátország 1991-es függetlenné válása, majd Magyarország 2004-es európai uniós csatlakozása, illetve Horvátország jelenleg folyó csatlakozási tárgyalásainak tükrében. A humántőke újratermelése, hasznosítása szempontjából kiemelkedő jelentősége van az oktatásnak, s azon belül különösen a felsőoktatásnak. Az egyetemek rendelkeznek azokkal a szellemi kapacitásokkal, amelyek révén a közös határtérség belső sajátossága, probléma-csomópontjai és a közös fejlesztési lehetőségek feltárhatóak. A térségben egyszerre van szükség a környezettudatos, társadalmi innovációs folyamatok új módon és új nagyságrendben való beindítására, az egyetemek térségi gazdaságfejlesztési mediátori szerepének növelésére, a permanens kritikai elemzés, a korrekciós lehetőségek feltárására irányuló kutatások folytatására. A Kedves Olvasó olyan könyvet tart most a kezében, amely az Európai Unió as költségvetési időszakában végrehajtásra kerülő Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósult Regionális Egyetemek, mint a Határon Átnyúló Tudásrégió Fejlesztői (Regional Univerities as Generators of a Transnational Knowledge Region) című projekt terméke. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, valamint a horvátországi PORA és VIDRA fejlesztési ügynökségek, mint társult partnerek részvételével megvalósuló projektben a vezető kedvezményezett a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézete, illetve a Kaposvári Egyetem mellett partnerként az eszéki Josip Jurij Stossmayer egyetem oktatói és kutatói vettek részt. A tevékenységek megvalósítása a társadalom és az egyetem közötti kooperáció bővülése, mélyítése elérése érdekében hozzájárult a térség kutatás-fejlesztési és innovációs képességének javulásához a területi tervezés, regionális- és vidékfejlesztés, környezetvédelem területén. A tudáshálózat és célcsoportjainak hatékony eléréséhez közös tudásbázis, ezen belül információs és adatbázis fejlesztésére került sor. A Kaposvári Egyetem Innovációs és Tudástranszfer Irodája és az Eszéki Josip Jurij Strossmayer Egyetem Technológia Transzfer Irodája bázisán közös tudástranszfer iroda alakult, mely weblapot működtet és az egyetemeken felhalmozott tudás és ismeretanyag áramlását segíti elő. A projektben feldolgozott tématerületek felölelésével négy kétnyelvű tanulmánykötet jelent meg, amelyek egyikét tartja kezében a Kedves Olvasó. Nagy I.; D. Šljivac; Duray B.; M. Vukobratović; Farkas S.; Suvák A.: A Magyarország Horvátország határrégiójának kiemelt környezeti problémái és az alternatív energiaforrások hasznosításának kérdései a fenntartható környezetgazdálkodás tükrében; Csizmadiáné Czuppon V.; Ilk B. F.; I. Derjančević: Közös Tudástranszfer Iroda kialakításának módszertana; Hajdú Z.; Faragó L.; Molnár T.; Sarudi Cs.; D. Stober: A területi- és stratégiai tervezés alapvető kérdései; valamint Finta I.; Sáriné Csajka E.; T. Sudarić; Molnár E.: Az uniós vidékfejlesztési politika horvát-magyar határmenti együttműködésre gyakorolt hatása és perspektívái a LEADER program tükrében jelentek meg. 3

5 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék A projekt rövid, szöveges ismertetése: A KE és UNIOS bemutatása A projekt megvalósítói A KE bemutatása Oktatási tevékenység összefoglalása Kutatási és Innovációs tevékenység összefoglalása A projekt megvalósításáért es fenntartásért felelős szervezeti egységek A projekt bemutatása Oktatási környezet Gazdasági adottságok A fejlesztés iránti kereslet es a kapcsolódó kínálati elemek elemzése (ágazati technológiai és tudástranszfer tevékenység) A fejlesztés céljai A projekt általános célja A projekt konkrét célja Tudás és technológia transzfer: Innováció elősegítése: Az egyetem kutatóinak tájékoztatása, folyamatos továbbképzése a technológiai transzferrel kapcsolatos kérdésekben Intézményi fejlesztési célkitűzések jelen projekt keretében: A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete A projektelemek bemutatása es elemzése Tevékenységek, projektelemek (szakmai megvalósítás) A tevékenységstruktúra kialakításának lépései: A projektelemek szakmai tartalmának meghatározása Módszertani fejlesztés és adaptáció, motiváció elérése Új technológiatranszfer módszerek kifejlesztése és alkalmazása: A célokkal összefüggő belső képzések (oktatók, tudományos szakemberek továbbképzése): Kutatási eredmények adaptálásának, továbbfejlesztésének kialakítása: Szolgáltatás-fejlesztés és szolgáltatások biztosítása Új technológiatranszfer megoldások installációja; A technológiatranszferrel kapcsolatos kollaborációs és koordinációs tevékenység: Tartalommenedzsment szolgáltatások; Technológiatranszfer szakmai tanácsadás es help-desk; Technológiatranszfer pilot projektek lebonyolítása Spin-off alapítás jogi támogatása Spin-off alapításának üzleti támogatása: Technológia-transzfer hálózat kialakítása Az előkészítéshez kapcsolódó feladatok meghatározása A menedzsment tevékenységek/feladatok meghatározása Externáliák bemutatása Erőforrások A megvalósítás es a fenntartás szervezete A megvalósítás szervezete KE: A megvalósítás szervezete közös, KTO: A fenntartás szervezete:

6 A megvalósító Projekt Team konkrét feladatai: Cselekvési ütemterv Átfogó célok: Specifikus projektcélok: Tevékenységek: Kockázatelemzés A projekt fenntarthatósága Szakmai fenntarthatóság Szakmai team (üzemeltetés, fenntartás) Pénzügyi fenntarthatóság

7 2 A projekt rövid, szöveges ismertetése: A projekt keretében a Kaposvári Egyetem, az eszéki Jurij Josif Strossmayer Egyetem egy közös Transzfer Irodát (KTO) hoz létre, mely tevékenység az HUHR/0901/2.1.3/0001 projektből valósul meg. Tartalma: a létrehozáshoz szükséges dokumentumok kidolgozása, munkatársak képzése, tudástérkép ekészítése Kaposvári és Jurij Josif Strossmayer Egyetemeken. 6

8 3 A KE és UNIOS bemutatása 3.1 A projekt megvalósítói A KE bemutatása A Kaposvári Egyetemet a Magyar Országgyűlés január 1-jével alapította, így az ország egyik legfiatalabb felsőoktatási intézménye. Képzési kínálatunk a felsőfokú szakképzéstől (FSZ) a különböző alap- (BSc vagy BA) és mesterdiplomát adó (MSc vagy MA) szakokon át, a doktori (PhD) képzésen keresztül a szakirányú továbbképzéseket is magában foglalja, biztosítva az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. A Kaposvári Egyetem négy karán: az Állattudományi, a Gazdaságtudományi, a Művészeti valamint a Pedagógiai Karon a képzési területek széles skálájáról választhatnak leendő és jelenlegi diákok. Az Állattudományi Kar széles körű elismerés mellett magas színvonalú oktatási, kutatási, szaktanácsadási és szolgáltató tevékenységet végez az agrártudományok és az ehhez kapcsolódó interdiszciplináris tudományterületeken. A Gazdaságtudományi Kar a gazdaságtudományok és az agrártudományok, ezeken belül kiemelten a terület- és vidékfejlesztés, pénzügyek, marketing, informatika, valamint az Európai Unióval kapcsolatos ismeretekre koncentrálva fontos szerepet tölt be a régió fejlődésében, szakemberellátásában. A Művészeti Kar tevékenységében hangsúlyosan van jelen a művészi alkotómunka, képzései a bolognai folyamatnak megfelelően minden szinten a legmagasabb színvonalú oktatást és szolgáltatást nyújtja hallgatóinak a színházi világ minden szegmensét felölelő, országosan is ritka, hiánypótló szakokkal. A Pedagógiai Kar a hagyományos pedagógusképzés mellett bölcsészettudományi és társadalomtudományi területen folytat oktatási tevékenységet, folyamatosan alkalmazkodva a közoktatás változásaihoz, illetve a bolognai folyamat, a lineáris képzési szerkezet követelményeihez. Az Egészségügyi Centrum munkatársai az állattudomány, orvostudomány, valamint műszaki tudományok területén aktívan részt vesznek az egyetemi graduális és posztgraduális elméleti és gyakorlati oktatásban. A mindennapi munka és tanulás mellett tartalmas kikapcsolódásra és szórakozásra is lehetőség van a Campuson. A hallgatókat megcélzó szolgáltatásokon kívül, az egyetemi napok rendezvénysorozata, a lovas programok, koncertek, kirándulások, hallgatói rendezvények és sokféle sportolási lehetőség várja a hallgatókat Oktatási tevékenység összefoglalása A Kaposvári Egyetem négy kara tudományterületeivel és képzési szintjeivel sajátos, színes oktatási programot kínál a jelentkezők számára. A hét felsőfokú szakképzés mellett az agrár-, a művészeti és a művészetközvetítési, a gazdaság-, a társadalom- és a bölcsészettudomány, valamint a pedagógusképzés területén összesen 20 alapképzés, 4 mesterképzés, valamint 21 szakirányú továbbképzés közül választhat az érdeklődő. Így a végzett hallgatóink között van többek között természetvédelmi mérnök, pénzügyi szakember, színművész és gyógypedagógus is. Tovább bővíti a lehetőségeket a képi diagnosztikai asszisztensek képzése a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetben, 7

9 valamint a sportoktatói tanfolyam és a középfokú edzőképzés, melyeket a Pannon Lovasakadémia biztosít. A bolognai rendszernek megfelelően a tanulmányaikat a legmagasabb szinten folytatni kívánó hallgatók két doktori iskolában (Állattenyésztési Tudományok, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok) szerezhetik meg PhD-fokozatukat. Az Egyetem folyamatosan alkalmazkodik a munkaerőpiac elvárásaihoz, és igyekszik a hagyományos értékek mellett olyan új szakokat, képzéseket indítani, amelyek a végzettek számára piacképes gyakorlati és elméleti ismereteket adnak Kutatási és Innovációs tevékenység összefoglalása A Kaposvári Egyetem intenzív és széles szakmai spektrumot átfogva, hazai és nemzetközi együttműködések keretében végez alap- és alkalmazott kutatásokat, továbbá innovációs tevékenységet. A legjelentősebb kutatási aktivitás az élő és élettelen természettudományok, valamint a gazdaságtudományok területén jelentkezik. Az agrár-, állatorvos-, orvos-, környezet- és élelmiszertudományok területén végzett multidiszciplináris kutatások fő célja az állati eredetű élelmiszer-előállítás teljes vertikumának átfogása, a szántóföldtől a fogyasztóig szemlélet megvalósítása, a minőségi és biztonságos termelést biztosító takarmányozás megalapozása és az állati eredetű élelmiszer-előállítás környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata Jelentős szerepet kap a nagyvadtenyésztés- és hasznosítás számos kérdésének kutatása. A gazdaságtudományi kutatások kapcsolódnak az előzőekhez, kiegészülve a korszerű és biztonságos élelmiszerek versenyképességének javítását, a vállalatok gazdálkodási és szervezési rendszereinek korszerűsítését, az agrártermelés gazdasági és piaci kapcsolatrendszerének fejlesztését, valamint a terület- és vidékfejlesztési politika gazdasági összefüggéseinek feltárását célzó területekkel. Jelentős eredmények születtek a bölcsészettudományok (oktatáselméleti koncepciók, a tanárképzés gyakorlatának vizsgálata, magyar irodalomtörténeti témák, az élethosszig tartó tanulás főbb jellemvonásainak, jellegzetességeinek és a modern multimédiás eszközök oktatásban történő használatának vizsgálata) területén is. A Művészeti Főiskolai Karon a tudományos kutatási tevékenység mellett hangsúlyosan jelen van a művészeti alkotómunka (képzőművészet, színház-, zene-, fotó-, tánc- és mozdulatművészet) A projekt megvalósításáért es fenntartásért felelős szervezeti egységek Az Innovációs és Tudástranszfer Iroda (ITTI) szakmai struktúrája és kapcsolódásai A Kaposvári Egyetem Innovációs és Tudástranszfer Iroda munkáját a Tudományos és Innovációs Bizottság és tudományos rektorhelyettes felügyeli. Az iroda igazgatója Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória, aki irányítja, felügyeli és koordinálja az innováció menedzsment munkáját. Az innováció menedzsment tagjai a konzorciumvezető részéről az üzletfejlesztési menedzser és a pályázati koordinátor, valamint a karokat képviselő 7 fő szakember, akik az un. transzfer csoportot alkotják. Az innováció menedzsment munkáját, elsősorban az igazgató és üzletfejlesztési menedzser munkáját két fő (jogi és közgazdasági) gyakornok segíti. A gyakornokok munkáját a pályázati koordinátor felügyeli. A konzorciumi partner részéről két szakember és egy fő adminisztrátor vesz részt az innováció menedzsment munkájában. 8

10 Az Innovációs és Tudástranszfer Iroda (ITTI) betagozódása környezetébe 1. ábra AZ INNOVÁCIÓS ÉS TUDÁSTRANSZFER IRODA (ITTI) BETAGOZÓDÁSA KÖRNYEZETÉBE 3.2 A projekt bemutatása A projket a Kaposvári Egyetemen, Kaposváron és a Jurij Josif Strossmayer Egyetemen valósul meg, Eszéken Oktatási környezet A Dél-dunántúli régió népességének iskolázottsági szintje az elmúlt évtizedekben folyamatosan javult. A befejezett legmagasabb végzettség tekintetében, az országos átlagot meghaladva a népesség 27,29%-a rendelkezik középfokú, 13,05%-a pedig felsőfokú végzettséggel. A csak 8 osztályos, illetve a 8 osztály alatti végzettségűek aránya is kedvezőbb képet mutat az országosnál, a szakmunkás végzettségűeket tekintve azonban nem éri el az országos átlagot. A szakképzett munkaerő tekintetében azonban a munkaerőpiacon hiány tapasztalható. Ez a strukturális probléma nem csupán a 9

11 szakképzettek szakmastruktúrájában keresendő, hanem a különböző képzési szintekre történő beiskolázási arányokban is. A középfokú- és az egyetemi szintű oktatás bázisát a régióban a két nagyváros, Pécs és Kaposvár intézményrendszere képezi Gazdasági adottságok Somogy megye gazdasági helyzete nagyon rossz, annak ellenére, hogy a Balaton part fejlett turizmusa részben kompenzálja ezt. A megyének alacsony a GDP termelő képessége, a rendszerváltás óta erősen leszakadó tendencia mutatkozik a megye gazdasági teljesítményében, napjainkra a megye gazdasági szempontból, a középmezőnyből egyértelműen a megyék utolsó harmadába került. Országos összehasonlításban nagyon kevés a társas vállalkozások száma, magas a mezőgazdaság aránya a termelésben. A megye 2008 elején a második legmagasabb munkanélküliségi rátával rendelkezett az ország többi megyéjével összehasonlítva A fejlesztés iránti kereslet es a kapcsolódó kínálati elemek elemzése (ágazati technológiai és tudástranszfer tevékenység) Az agrár- és élelmiszeripari szektor részesedése a K+F forrásokból nagyon alacsony: a hivatalos statisztikák szerint az élelmiszeripari K+F tevékenységek a cégek nettó árbevételének 0,02%-át teszik ki (európai átlagban ez a szám 0,3%). Ez a 0,02% pénzügyi ráfordítás nagyon kevés, éves szinten mintegy 5 Milliárd Forintot jelentett. Ezt a forrást hozzávetőlegesen ugyan ekkora mértékben egészíthetik ki a kormányzati források. Tehát a két szektor (államigazgatási és üzleti) teljes K+F költségvetése mintegy 10 Milliárd forint körül alakul. Az agrárszektor kutatási forrásai ennek kétszeresére tehetőek. (KSH, 2007). Az országban 2007-ben működő 2840 kutatóhely közül több mint 300-ban folyik a mezőgazdaság valamely területéhez (növénytermesztési, állattenyésztési, állatorvosi, erdészeti és vadgazdálkodási, agrárműszaki, agrár biotechnológiai stb.) kapcsolódó kutatás. A mezőgazdasági kutatásokkal foglalkozó helyszínek szektoronkénti megoszlása némileg eltérő képet mutat, mint a K+F tevékenységek egészének köre. Az előbbiek elsősorban a gyakorlathoz kötődnek (termék specifikus programok, korszerűbb termelés, minőség és technológiafejlesztés stb.) ezekben főként a vállalkozások járnak elöl, míg a kutatóhelyek összességét vizsgálva a jelentősebb szerep a felsőoktatási intézményeknek jut. Az agrárkutatásokkal foglalkozó kutatóhelyek területi eloszlása lényegében követi a teljes kutató-fejlesztő bázis területi elrendeződését, egyharmaduk Közép-Magyarországon található, amely egyébként is az ország K+F centrumának számít. Dél-Dunántúl mindössze két kutatóintézet működik (ebből egyik a Kaposvári Egyetemen), továbbá a hét felsőoktatási kutatóhely (ebből három a kaposvári Egyetemen). 10

12 2. ábra FELSŐOKTATÁSI VERSENYTÁRSAK AZ AGRÁRIUMBAN ÉS ÉLELMISZERIPARBAN 2007-BEN (ZÖLDDEL JELÖLVE AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK) Forrás: KSH, 2008 Az agrárgazdasághoz kapcsolódó tudományágak közül a legtöbb kutatóhely a növénytermesztés területére szakosodott, ami általánosságban minden régióra elmondható. A Kaposvári Egyetemen folyó intenzív állattenyésztési K+F tevékenység azonban Dél-Dunántúlt markánsan megkülönbözteti a többi régiótól, itt mintegy 25-30% az állattenyésztéshez kapcsolódó kutatói kapacitás aránya A kutatás-fejlesztésben foglalkoztatott csaknem 50 ezer fő mintegy tizede dolgozott 2007-ben a mezőgazdasággal kapcsolatos tudományterületeken, arányuk az évtized közepe óta mintegy 4 százalékponttal emelkedett. A dolgozói létszám 46 %-a végzett tényleges kutató tevékenységet, a kutatók aránya lényegesen alacsonyabb, mint a teljes K+F létszámon belül (67%). Kaposváron mintegy 144 minősített kutató dolgozik, hozzávetőlegesen 125 fő az agrár és élelmiszeripar területén (ez a szektor teljes kutatói kapacitásának 2%-a, a konvergencia régiókra vetítve pedig 5%-a). A Kaposvári Egyetem az agrár K+F forrásokhoz (UMFT-t leszámítva) éves szinten mintegy millió forint értékben jut, ez az országos érték 2,5%-a, a konvergencia régiókbeli részesedések 4%-a a Dél-Dunántúli források mintegy 60%-a. 11

13 3.3 A fejlesztés céljai A projekt általános célja A Kaposvári Egyetemen kialakításra került Innovációs és Tudástranszfer Iroda (továbbiakban ITTI) egy olyan szervezeti egységként kíván működni, amely hatékonyan elősegíti: az egyetemen keletkezett tudás és technológia piacra vitelét, lehetséges partnerek felkutatását, partneri kapcsolatok ápolását, kutatási eredmények üzleti hasznosítását növelve ezzel az egyetem szellemi potenciáljának hatékonyságát. Mindezek mellett az ITTI piackutatási, marketing, és PR feladatokat is végez, valamint szolgáltatást nyújt a régió vállalkozásainak és intézményeinek. Jelen projekt keretében a Kaposvári Egyetem technológia és tudástranszfer tevékenységeit tervezi fejleszteni: a jelenlegi technológia és tudástranszfer tevékenységek hatékonysága nem megfelelő, a fejlesztést alátámasztó szükségletek és problémák: A projekt konkrét célja Tudás és technológia transzfer: Az egyetemen keletkező gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási eredmények nyilvántartása, Szabadalmaztatás elősegítése, Partnerkeresés találmány, know-how, szabadalom stb. hasznosítására, Célpiacok feltárása, az új termékkoncepciók fogyasztói tesztelése, Új technológiák közvetítése, Az egyetem szabadalmainak, illetve egyéb szellemi alkotásainak hasznosítását megvalósító vállalkozások (spin-off, start-up) alapításának elősegítése Innováció elősegítése: Innovatív, kezdő vállalatok segítése, Szponzorok, tőkebefektetők, az innovációs eredmények felhasználóinak felkutatása, Kapcsolattartás az innovációs szféra szereplőivel (a régiót érintő fórumok, konferenciák, szimpóziumok) szervezésében való közreműködés, együttműködés az országos és regionális innovációs szervezetekkel, közreműködés a régióban lévő kamarák és egyéb szakmai szervezetek innovációs feladatinak ellátásában Az egyetem kutatóinak tájékoztatása, folyamatos továbbképzése a technológiai transzferrel kapcsolatos kérdésekben. 12

14 1. táblázat A Kaposvári Egyetem és partnerei által tervezett konkrét TT tevékenységek hatásterületei I. Módszertani fejlesztés és adaptáció II. Szolgáltatásfejlesztés és szolgáltatások biztosítása III. Technológiatranszfer pilot projektek lebonyolítása IV. Technológiatranszferrel kapcsolatos hasznosító vállalkozások létrehozásának előkészítő támogatása Elérendő célok Az agrár-és élelmiszertudományi képzésekben és gazdasági együttműködésekben felhasználható, egységes szerkezetű, nemzetközileg elfogadott módszertanok alapján készített Innovációs képzési, gazdaságfejlesztési es kutatási kollaborációs módszertanok kidolgozása. A szakterületek gazdasági és innovációs potenciáljának, s az adottságainak megfelelő tudás-és technológiatranszfer platformok kifejlesztése. A képzési programok révén az innovációs folyamatban resztvevő oktatok, kutatok, hallgatok innovációs attitűdjeinek és tudásának fejlesztése, A K+F+I folyamatok menedzselési folyamatainak kialakítása és optimalizálása Az első pont kapcsán az elméleti hátteret részben a konzorciumi partner RKK kutatói biztosítják. Cél az érdekelt vállalkozások innovatív adottságainak, feltételeinek javítása, egyben az ágazat és a Régió versenyképességének növelése professzionális innovációs szolgáltatás nyújtásával. Az agrár- és élelmiszeripari szakmai profilhoz és a meglévő gazdasági kapcsolataihoz igazodó, a szellemi tulajdon hasznosítására hangsúlyt helyező szolgáltatási portfolió kialakítása (innovációs tevékenység ösztönzése, támogatása és hasznosítása) az egyetemen folyó innovációs tevékenység megtámogatására (egycsatornás hatékony mechanizmus kialakítása az intézményben keletkezett innovációs eredmények menedzselésére), továbbá a szakterületen, vagy földrajzi elhelyezkedésük miatt érdekelt vállalkozások részére: új technológiatranszfer megoldások installációja; a technológiatranszferrel kapcsolatos kollaborációs és koordinációs tevékenység; tartalommenedzsment szolgáltatások; technológiatranszfer szakmai tanácsadás es help-desk. A Kaposvári Egyetem kezelésében lévő találmányok hasznosítása, az egyetemi tudásbázis gazdasági folyamatba való bekapcsolása kapcsán az a projektben létrehozott elméleti és módszertani platformok tesztelése pilot projekteken keresztül: a szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó szolgáltatások, jogi, pénzügyi és üzleti, marketing, valamint technológia transzferhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Technológiatranszferrel kapcsolatos, azt hasznosító vállalkozások létrehozásának előkészítése, támogatása révén célunk a Kaposvári Egyetem kezelésében lévő találmányok célzott, vállalkozási keretek közötti hasznosítása: technológia- transzferrel kapcsolatos hasznosító vállalkozások létrehozásának jogi előkészítő támogatása; technológia- transzferrel kapcsolatos hasznosító vállalkozások létrehozásának üzleti előkészítő támogatása. 13

15 V. Technológiatranszfer hálózat kialakítása VI. Tájékoztatás Az Intézmény kutatás-fejlesztési kapacitásainak bővítése a szükséges humán és szervezeti feltételek megteremtése, valamint a vállalkozásokkal való intézményi együttműködés erősítése: a helyi, megyei, regionális és nemzetközi szintű partnerség kialakítása K+F területeken A tájékoztatási feladatok révén elérendő cél az innovációs folyamat és eredmények társadalmi tudatosítása, az innovációs folyamattal és intézményekkel kapcsolatba kerülők ismereteinek bővítése Intézményi fejlesztési célkitűzések jelen projekt keretében: A Kaposvári Egyetem intézményi célkitűzése az egyetem szervezeti keretein belül egy Közös Innovációs és Tudástranszfer Iroda (Joint Transfer Office) létrehozása, amely a kaposvári felsőoktatás mögött álló magas szintű kutatói hátterére épül, így különösen az egyetemen folyó agrár- és élelmiszertudományi kutatásokra A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete A fejlesztés fontos célkitűzése a szervezeten belüli, illetve a hazai és nemzetközi K+F+I+O kapcsolatok erősítése, az innováció és a technológiatranszfer tevékenység erősítése. A tevékenység célcsoportjai: A Kaposvári Egyetemen tevékenykedő 27 kutató, 247 oktató-kutató, 147 minősített-oktató kutató, 64 doktorandusz Az eszéki Josif Jurij Strossmayer Egyetem dolgozói, A Kaposvári Egyetemen természettudományi és gazdaságtudományi területeken, illetve háttérintézményekben tevékenykedő 45 kutatócsoport (30 kutatásvezető, 87 további kutató) 3.4 A projektelemek bemutatása es elemzése Tevékenységek, projektelemek (szakmai megvalósítás) Módszertan bővítése és fogadása: stratégiák, tervek és elemzések, az új technológia átadásának kidolgozása résztvevők képzése, kutatási eredmények hasznosítása. szolgáltatások és a szolgáltatások területének bővítése: kulcs az új típusú technológiai transzferhez, technológiai transzfer együttműködés és koordináció, kutatási téma menedzsment, szakmai támogatás, help-desk, a fentiek szoftver-támogatása. Pilot projektek működtetése: szabadalmi hivatalok, iparvédelem jog, stb. 14

16 Spin-off támogatása: jogi tanácsadás, partnerkeresés, segítségnyújtás megvalósításban. A Technológi Transzfer Hálózat alakítása: helyi, regionális partnerek felkutatása, országos és nemzetközi partnerek felkutatása A tevékenységstruktúra kialakításának lépései: I. A tevékenységek elméleti, módszertani megalapozása, kidolgozása, II.+III. A tevékenységek intézményesítése, fizikai kialakítása, motiváció felkeltése, a tevékenységek PILOT működtetése (IV), a tevékenységek hálózatosítása (V), disszemináció (VI) A projektelemek szakmai tartalmának meghatározása Módszertani fejlesztés és adaptáció, motiváció elérése A módszertani fejlesztés és adaptáció célja az UNIOS és a partner szervezetek szellemi tulajdon portfóliójának hasznosítását lehetővé tevő eljárások kidolgozása es gyakorlatba ültetése. A technológiatranszfer tevékenységét megalapozó elemzések, tanulmányok, stratégiák és tervek készítése, új technológiatranszfer módszerek kifejlesztése és alkalmazása. Ezen belül K+F+I stratégia kialakítása, módszertan kifejlesztése, alapul véve a Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Egyetem, valamint a Debreceni Egyetem intézményeiben felállított Tudástranszfer irodák tapasztalatait (best practice átvétele). Nem saját tulajdonú szellemi alkotás vagy az ahhoz kapcsolódó licenc vásárlása., hogy a pályázat része lesz-e ilyen tevékenység. A célokkal összefüggő képzések (pl. hallgatók, oktatók, kutatók szakmai és tudományos továbbképzése). A KTO belső és külső munkatársainak képzése. (innováció menedzsmentképzés, nyelvi képzés, WIPO távoktatásos képzés, OKJ-és képzések: iparjogvédelem.) Hallgatók képzése. Gyakornoki program, a hallgatók, Ph.D. hallgatók gyakorlati helyének biztosítása az irodában. Oktatók, kutatók továbbképzése (amennyiben igényelt). A kutatók részt vesznek olyan szakmai, tudományos rendezvényeken, amelyek vagy az innováció jegyében szerveződnek, vagy pedig az éppen aktuális innovatív termék kifejlesztésén dolgozó a termék piacra vitelét elősegítendő kutató csoportot érintő rendezvény. Valamint az egyetem tudásbázisának versenyképességének növelése érdekében szervezett rendezvényeket való részvétel indokolt. Kutatási eredmények adaptálásának, továbbfejlesztésének támogatása. Minden karon egy-egy kutató csoport támogatása szükséges, elősegítve a leendő piaci 15

17 termék kifejlesztését és továbbfejlesztését. A piacra jutás érdekében vizsgálatok, elemzések elvégzése az innováció menedzsment vezetésével Új technológiatranszfer módszerek kifejlesztése és alkalmazása: Az újdonságkutatás módszertanának elkészítése (dokumentumáramlási modell, a támogató protokollok elkészítése) A szabadalmaztatási eljárás intézményi támogató eljárásának kidolgozása: jogok, kötelezettségek, eljárásrend A Licencia protokoll kidolgozása: szellemi alkotás/ technológia hasznosításának módszertana, a licencia tárgyalás menetének feldolgozása, a licencia szerződés kidolgozásának menete A technológiatranszferrel kapcsolatos kollaborációs és koordinációs tevékenységek végzése. Technológiatranszfer szolgáltatások nyújtása, szakmai tanácsadás és help-desk. Kutatás menedzsment szolgáltatás fejlesztése, tartalommenedzsment szolgáltatások biztosítása. Technológiatranszfer célokat szolgáló eszközök és berendezések beszerzése. (megtervezésük szükséges). Technológiatranszfer szoftverek beszerzése (amennyiben indokolt). Innovációs projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése A célokkal összefüggő belső képzések (oktatók, tudományos szakemberek továbbképzése): Innovációs tréining oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak. Kreativitás tréning Innováció szerepe a vállalkozásfejlesztésben, Innovációs alapfogalmak Adatbázis építés, legalább 3 vállalkozás bemutatkozása, milyen kérdések foglalkoztatják őket? Területek megadása! EU-s innováció politika - intézményrendszer regionális innováció és gazdaságfejlesztés prioritásai Innovációt támogató szervezetek - hídképző intézmények - tudásbázisok és transzferszervezetek, feladatuk Tudásmenedzsment technikák, tudásalapú vállalkozások indítása Kooperatív Kutatások, vállalati innovációs együttműködések, Koopreciós Kutatási Központok Technológia transzfer. Együttműködési lehetőségek a Kaposvári Egyetem Eszéki Egyetem -RKK közös Tudásbázisával Kutatási eredmények adaptálásának, továbbfejlesztésének kialakítása: Módszertan a kutatási eredmények beépítésére a kutatói projektek megalapozására/generálására Az Egyetem kutatási eredményei kapcsán a lehetséges üzleti lehetőségek feltérképezése, üzleti stratégia kidolgozása. 16

18 3.4.3 Szolgáltatás-fejlesztés és szolgáltatások biztosítása Új technológiatranszfer megoldások installációja; Egységes projekt adatbázis kialakítása (2. melléklet) Azonos nyomon követési és jelentésrendszer kialakítása A technológiatranszferrel kapcsolatos kollaborációs és koordinációs tevékenység: Portfolió-menedzsment módszertan kialakítása: a K+F projektek illesztését elősegítő módszertan készítése a regionális és szakágazati prioritásokhoz (megtérülés optimalizálás, erőforrás menedzsment, egyensúly kialakítása a különféle méretű, nagyságú és kockázatú projektek között) Tartalommenedzsment szolgáltatások; A tartalommenedzsment szolgáltatások adatbázisának kialakítása: bővítés Technológiatranszfer szakmai tanácsadás es help-desk; Licencia szolgáltatás: licencia ügylet előzetes tartalmi tervezése; a licenciával kapcsolatos specifikus tényezők áttekintése, a licencia típusának meghatározása, a szerződés előkészítése Iparjogvédelmi szolgáltatás: a tartalmi elemek meghatározása, a szabadalmazási eljárás bemutatása, a szabadalmi eljárás költségeinek meghatározása Iparjogvédelmi kutatás: az újdonság és a szabadalmazhatóság vizsgálata, döntés előkészítés; a feladatok elhelyezése a szabadalmi rendszerben, az eljárási rend ismertetése Jogi közreműködés: szerződések véleményezése, jogi szakvélemény készítése Technológia-transzfer stratégia készítése Technológia értékesítése támogatása: a saját technológia-transzfer hálózaton keresztül, vagy más technológia transzfer hálózatba való bejelentkezés támogatása Technológia regisztrációja nemzetközi technológiaközvetítéssel foglalkozó elektronikus adatbázisokban Ipari kapcsolatteremtési szolgáltatás Partnerkeresési szolgáltatás Szakmai rendezvényeken, partnertalálkozókon történő képviselet Üzleti angyal tevékenységgel és kockázati tőkebefektetéssel kapcsolatos előkészítő szolgáltatások: előszűrés, üzleti terv készítése, ellenőrzés, minőségbiztosítás Technológiatranszfer pilot projektek lebonyolítása A szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó oltalmak megszerzésének támogatása, szabadalmi ügyvivői tevékenység, újdonságkutatás, szellemi tulajdonmenedzsment szolgáltatások; Jogi, iparjogvédelmi, innovációs pénzügyi és üzleti, marketing, valamint technologia transzferhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása Szabadalmi lehetőségek felkutatása, diplomamunka elemzés Technológiatranszferrel kapcsolatos hasznosító vállalkozások létrehozásának előkészítő támogatása 17

19 Spin-off alapítás jogi támogatása Jogi támogatás: spin-off vállalkozás alapítás jogi- egyéb szabályozási munkája, Spin-off vállalkozások lehetséges alapítói körének meghatározása: partnerkeresés Spin-off alapításának üzleti támogatása: Spin-off vállalkozások befektetési struktúrájának meghatározása: befektetők felkutatása; szellemi tulajdon átadási módjának meghatározása, Spin-off vállalkozás működési modelljének kidolgozása: Spin-off vállalkozások üzleti modelljének kidolgozása, Spin-off vállalkozás kezdeti finanszírozásának támogatása (üzleti angyal közvetítés, kockázati tőkebefektetés elősegítése) Technológia-transzfer hálózat kialakítása Helyi, megyei, regionális szintű partnerség kialakítása agrár- és élelmiszeripari, illetve egyéb tudományterületeken (széles szakmai spektrumú K+F tevékenység az Egyetem vonzáskörzetében): a II.d pont szolgáltatásainak fizikai kitelepítése a partnerekhez, a technológia transzfer hálózaton keresztül. Országos, nemzetközi gazdasági- ipari- mezőgazdasági partnerség kialakítása a K+F tevékenységek területén koncentráltan az agrár- és élelmiszeriparra: a II.d pont szolgáltatásainak kitelepítése a partnerekhez részben fizikailag, részben virtuálisan, IKT eszközök segítségével (Magyarországon és Trieszt, illetve Brüsszel végpontokkal). A transznacionális transzfer-együttműködések érdekében: külföldi partnerek bevonása a tevékenységbe (egy kiutazás és egy vendéglátás Trieszt esetében), továbbá egy lobbi út a DDRIÜ Brüsszeli képviselőjén keresztül EU-s agrár- és szakpolitikai szereplőkhöz, Innovációs és TT szereplőkhöz, O+K+I+O szereplőkhöz Az előkészítéshez kapcsolódó feladatok meghatározása Az ITTI végzi, a metodológia kialakításához szükséges információs beszerzésével A menedzsment tevékenységek/feladatok meghatározása Megvalósítás: Az elméleti megalapozást a szolgáltatás-fejlesztés és szolgáltatások biztosítása követi, amely szolgáltatások tesztelésére technológiatranszfer pilot projektek kerülnek lebonyolításra. A megvalósítás ezen szakaszában kerül sor a spin-off vállalkozásokra irányuló speciális szolgáltatások kialakítására is, majd a szolgáltatások hálózati formában való kiterjesztésére. Az előző vertikális felépítésű modulok eredményeit (szolgáltatások és termékek) egy a horizontális típusú tevékenység keretében a partnerekkel kialakított technológia-transzfer hálózat végpontjain installáljuk. Végezetül az összes tevékenység disszeminációjára sor kerül Externáliák bemutatása Az externáliák a hagyományos keretek között szerveződő hálózati együttműködések pozitív hatásain túl a magas kutatási aktivitást indukáló K+F+I tevékenységek hatásaiban jelentkezik. A hálózatos együttműködések pozitív extern hatása: a szolgáltatások előállítási, és a szolgáltatásokhoz való hozzáférési költségek csökkenése, mely a magas szellemi hozzáadott értéket képviselő hálózati együttműködések esetében még fokozottabban jelentkezik. 18

20 A K+F+I technológiatranszfer tevékenység extern hatása: a K+F+I tevékenységek pozitív extern hatással bírnak, esetünkben externáliról akkor is beszélhetünk, amikor a piaci szereplők tevékenységeiből származó előnyök vagy költségek nem teljes mértékben az adott piaci szereplőnél jelentkeznek,a tulajdonjogok tisztázatlansága miatt. Amennyiben a vállalkozások képesek kutatásaik eredményeit hatékonyan szabadalmaztatni, kisebb valószínűsége annak, hogy nem fókuszált pozitív externália állapítható meg (a többi gazdasági szereplő számára pozitív, de egy adott spin-off számára ez negatív externália). Ezzel szemben, ha a vállalkozások nem képesek teljes mértékben kisajátítani a K+F kiadásaikból származó előnyöket, akkor K+F területére irányuló beruházásaik a jövőben nem fogják elérni az összjólét szempontjából optimálisnak minősülő mértéket, azaz globális szinten nem érhető el a legmagasabb szintű pozitív externália. Jelen projekt ezen problémára is megpróbál megoldást nyújtani. A közgazdasági haszon számításához használt extern kumulatív multiplikátor értéke: 2,2 (a kohéziós alap magyarországi os fejlesztéseinek kumulatív indikátorát vettük alapul, bár ez esetünkben vélhetőleg alulbecslés) 3.5 Erőforrások A megvalósítás es a fenntartás szervezete A megvalósítás szervezete KE: 19

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein

Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein Bitáné Bíró Boglárka Dr. Molnárné Barna Katalin Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein 2 A Magyarország-Horvátország IPA Határon

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

Kiadó: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Kiadó vezetõje: Márton György, ügyvezetõ igazgató

Kiadó: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Kiadó vezetõje: Márton György, ügyvezetõ igazgató Innováció a Dél-dunántúli régióban Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Felelõs szerkesztõ: Derjanecz Anita A kiadvány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és a Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Dr. Nagy Imre Dr. Šljivac Damir Dr. Farkas Sándor Dr. Duray Balázs Vukobratović Marko Suvák Andrea

Dr. Nagy Imre Dr. Šljivac Damir Dr. Farkas Sándor Dr. Duray Balázs Vukobratović Marko Suvák Andrea Dr. Nagy Imre Dr. Šljivac Damir Dr. Farkas Sándor Dr. Duray Balázs Vukobratović Marko Suvák Andrea A Magyarország Horvátország határrégiójának kiemelt környezeti problémái és az alternatív energiaforrások

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. FuturIT

Tartalomjegyzék. FuturIT Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011.

DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011. DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011. TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet Oldal 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A bemutatása... 4 2.1. A vezetési struktúrája... 5 2.2. A jövőképe, küldetése.... 7 2.3. A minőségpolitikája......

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 TERVEZET 2013. március Equinox Consulting Kft. A stratégiát készítette: Equinox Consulting Kft. Kadlok Nándor, Péter András,

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben