SZERZŐK. Almási Balázs BCE Tájépítészeti Kar, Kert és Szabadtértervezési Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZŐK. Almási Balázs BCE Tájépítészeti Kar, Kert és Szabadtértervezési Tanszék balazs.almasi@uni-corvinus.hu"

Átírás

1 SZERZŐK Almási Balázs BCE Tájépítészeti Kar, Kert és Almási Balázs 1998-ban szerezte táj- és kertépítész mérnöki oklevelét a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (ma BCE) Tájépítészeti Karán. Doktori fokozatát 2007-ben védte meg, A zöldhálózat tervezés metodikai fejlesztése Budapest peremterületének példáján címmel óta a BCE Kert- és Szabadtértervezési oktatója, egyetemi adjunktus. Kutatásaiban Budapest peremterületének közhasználatú térstruktúrájára, zöldhálózatára fókuszál őszén a Corvinus Visiting Scolar Program keretében 4 hónapig a londoni University of Greenwich tájépítészeti intézetében oktatott, kutatott. Balogh Péter István BCE Tájépítészeti Kar, Kert és Balogh Péter István PhD, DLA okleveles táj- és kertépítészmérnök, egyetemi docens, vezető tervező. Diplomáját 1996-ban szerezte. PhD hallgatóként a Történeti városok és városrészek zöldfelületi rekonstrukcióját kutatta óta a Kert- és (illetve jogelődje) oktatója. Oktatási tevékenységét a Kert- és szabadtérépítészet, a Játszóterek és környezetük tervezése és a Diplomatervezés c. tárgyakban fejti ki. Kutatási területe a városi szabadterek fejlődéstörténete és tervezése. PhD fokozatát 2004-ben, DLA fokozatát ben szerezte. Bisztray György Dénes BCE Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti Bisztray György Dénes a Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet Szőlészeti ének tanszékvezetője. Okleveles Kertészmérnök diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjében a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, annak Termesztő szakán szerezte 1976-ban. Egyetemi doktori fokozatát 1983-ban, PhD fokozatát 1997-ben szerezte meg az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem (ELTE) genetika szakán, majd biológia szakán. Fő kutatási területei: patogénmentes szőlő szaporítóanyag előállításának módszerei, molekuláris markerezés, biotikus és abiotikus rezisztenciakutatás. Csepely-Knorr Luca Csepely-Knorr Luca 2005-ben szerezte diplomáját a BCE Tájépítészeti Karán, doktori értekezését 2011-ben summa cum laude minősítéssel védte. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2011-ben szerzett okl. művészet-történet szakos bölcsész és művészettörténet szakos tanári diplomát. A Royal Institute of British Architects Goldfinger Scholarship nyerteseként a Manchester School of Architecture MPhil Art and Design képzésében vesz részt, 2011 júniusa óta az iskola oktatója. Kutatási témája a városi szabadterek tervezéselméletének változása a XIX. század második és a XX. század első felében. 273

2 Csima Péter BCE Tájépítészeti Kar, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Csima Péter habilitált egyetemi tanár, a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs vezetője ben szerzett tájépítészmérnöki oklevelet a Kertészeti Egyetem. A mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Doktori címet szerzett városépítészet-regionális tervezés szakterületen a Műszaki Egyetemen. A Magyar Építész Kamara tagjaként településtervező, területrendezési-tervező, tájrendezési és zöldfelületrendezési, valamint táj- és kertépítészeti vezető tervezői jogosultságokkal rendelkezik. Oktató és szakmai munkájáért Pro Régió kitüntetést és Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet kapott. Forrai Mihály BCE Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Forrai Mihály a BCE Dísznövénytermesztési és Dendrológiai ének PhD hallgatója 2010 szeptembere óta. Doktori dolgozatának témája az útsorfák műszeres mérése különböző városi alkalmazási környezetben és az eltérő környezeti tényezők összefüggéseinek vizsgálata. A mérésekhez IRGA rendszerű LCi készüléket (fotoszintetikus aktivitásra vonatkozóan), AccuPAR készüléket (PAR és LAI mérésre) és meteorológiai eszközöket használnak. Párhuzamosan Mérnöktanári képzésben, valamint Szabadföldi dísznövénytermesztés, Szakdolgozat készítés tárgyak oktatásában vesz részt. Gaál Márta BCE Kertészettudományi Kar, Matematika és Informatika Gergely Antal Gergely Antal okleveles építészmérnök, egyetemi tanársegéd, vezető tervező. Diplomáját 1996-ban szerezte. Előbb a BME Középülettervezési én konzulens tanár, majd 2000 óta a Kert- és Szabadtértervezési (illetve jogelődje) oktatója. Az Építészet, a Tájépítészeti ismeretek, a Rész és egész építészeti műelemzés előadója; számos díjnyertes diplomaterv és hallgatói pályamű konzulens tanára. Gyakorló építészként díjazott tervpályázatok, középületek, lakóházak tervezésében és megvalósításában vett részt, illetve több mint félszáz önálló munkát jegyez. Glatz Ferenc Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete Glatz Ferenc 1967-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, később osztályvezetője, igazgatóhelyettese, és 1988-tól igazgatója. A hetvenes években kezdett tanítani az ELTE-n,. Megalapította - és máig szerkeszti - a História folyóiratot. A kilencvenes évek közepétől hat évig volt az MTA elnöke. Kezdeményezésére agrárprogram, vízgazdálkodási, nyelvpolitikai, informatikai és környezetvédelmi stratégia született, továbbá elemzés a hazai kisebbségek és a határon túli magyarok helyzetéről. Számos közéleti és civil kezdeményezést indított. Személyéhez kötődik a Párbeszéd a vidékért program kidolgozása (2005), középpontjában a vidéki munkahelyteremtéssel, a szociális és kulturális esélyegyenlőség megteremtésével. Széchenyi-díjjal 1995-ben, a nemzetközi Herder-díjjal (szakmája talán legnagyobb elismerésével) 1997-ben tüntették ki, 2004-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét. 274

3 Hofmeister-Tóth Ágnes Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Hofmeister-Tóth Ágnes egyetemi tanár, a Gazdálkodástudományi Kar dékánja és Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás tanszék tanszékvezetője. Fő kutatási területe a fogyasztói magatartás különböző szempontjainak vizsgálata, jelenleg kiemelten foglalkozik a fenntartható fogyasztásra és a környezettudatos fogyasztói magatartásra ható tényezők vizsgálatával. Számos szakkönyv és cikk szerzője. Hrotkó Károly BCE Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Hrotkó Károly tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora ben szerzett okleveles kertészmérnök végzettséget, 1984-ben dr. univ. címet, majd 1989-ben a mezőgazdasági tudomány kandidátusa fokozatot. Számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet tagja illetve tisztségviselője. Főbb tárgyai a szaporításbiológia és a faiskolai termesztés. Kutatási területe a fás növények szaporításának biológiája, az oltási kölcsönhatások fiziológiája, valamint a környezetfiziológiai tényezők szerepe a fás növények produkcióbiológiájában. Hutter Dóra BCE Élhető Települési Táj Kutatóműhely, BCE Kert- és Hutter Dóra PhD hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem Kert - és én. Tájépítészmérnöki diplomáját 2010-ben szerezte meg Kert - és szabadtértervezési szakirányon. Kutatásaiban a városi ökológiával, zöldfelületi rendszerekkel valamint alulhasznosított ipari, katonai és közlekedési területek rehabilitációjával foglalkozik. Doktori témájában Budapest zöldfelületi rendszerének kifejezetten barnamezős rehabilitációkra alapozott fejlesztési programján dolgozik. A kutatási és oktatási feladatok mellett tájépítészeti terveket is készít. Jámbor Imre BCE Tájépítészeti Kar Kert- és Jámbor Imre CSc, DLA okleveles táj- és kertépítészmérnök, egyetemi tanár, vezető tervező. Diplomáját 1969-ben szerezte és 2011 között a Kert- és Szabadtértervezési (illetve jogelődjei) tanszékvezetője. A Tájépítészet és kertművészet mesterszak (MA) szakvezetője, a Kert- és szabadtérépítészet, a Kertművészeti stúdió, a Komplex tervezés c. tárgyak vezető oktatója. Az Élhető Települési Táj Kutatóműhely vezetője. Kutatási területe a kortárs kert- és szabadtérépítészet. A 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat lapalapító főszerkesztője. Juhász Ágota BCE Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás Juhász Ágota egyetemi tanársegéd a BCE Talajtan és Vízgazdálkodás én ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett okleveles meteorológus diplomát, majd tanulmányait a BCE Kertészettudományi Karán, a Kertészettudományi Doktori Iskolában folytatta. Fő kutatási területe a gyümölcsfák nedváramlásának mérése, valamint a gyümölcsfák vízfogyasztásának meghatározása meteorológiai tényezők és a nedváram mérési adatok összefüggésében. 275

4 Kelemen Kata Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Kelemen Kata 2007-ben csatlakozott a Budapesti Corvinus Egyetem doktori képzéséhez. Ösztöndíjasként 2008-ban a berlini Technischen Universität-en, 2009-ben Helsinkiben, a HSE-n kutatott től a Marketing és Média Intézet munkatársa. Tagja a Norvég Alap Fenntartható fogyasztás, termelés és kommunikáció projekt és a TÁMOP fenntartható fogyasztást vizsgáló kutatócsoportjának, illetve a 2010-ben alakult Felelős Üzleti Oktatásért Bizottságnak. Szakmai tapasztalatait elsősorban a turizmus területén szerezte. Kerekes Sándor Környezetgazdaságtani és Technológiai Kerekes Sándor közgazdász, az MTA doktora, a varsói Szkoła Główna Handlowa díszdoktora. A BCE Környezettudományi Intézetének igazgatója. Két alkalommal volt a Gazdálkodástudományi kar dékánja majd között a BCE tudományos rektorhelyettese és a TÁMOP projekt szakmai vezetője. Kutatómunkája a környezetgazdaságtan és ipari ökológia kérdéseire terjed ki. Alapítója a CEMS Environmental Challenge csoportjának. A csoport arra törekszik, hogy az üzleti iskolák felkészítsék hallgatóikat a fenntartható és társadalmilag felelős vállalatvezetésre. Kocsis Tamás Környezetgazdaságtani és Technológiai Kocsis Tamás 2003-ban szerzett doktori fokozatot (PhD) a Budapesti Corvinus Egyetemen Gyö ke reink Örömről és gaz dagságról egy világméretű fo gyasztói társadalomban című disszertációjával. Az egyetem környezettudományi folyóiratának, a Ko vász nak a főszer kesztője. A szerző újabban az ökológiai lábnyom összefüggéseit elemzi, így a környezetterhelés kapcsolatát a népességszámmal, a szubjektív jólléttel és a GDP-vel egybevetve vizsgálja. E témához szorosan kötődik a vízlábnyom témakörének alaposabb vizsgálata. Ladányi Márta BCE Kertészettudományi Kar, Matematika és Informatika, BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport Ladányi Márta egyetemi docens a Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészet-tudományi Kar, Matematika és Informatika én ben az ELTE-n szerzett matematikusi oklevelet valószínűségelmélet és matematikai statisztika szakirányon, valamint angol szakfordítói diplomát ben az ELTE-n posztgraduális szakinformatikus és matematikai modellező oklevelet, 2006-ban a Budapesti Corvinus Egyetemen PhD fokozatot szerzett. Fő kutatási területei: ökológiai rendszerek matematikai modellezése, kockázatelemzés, statisztikai módszerek az agrártudományban, klímaváltozás és -változékonyság. Marjainé Szerényi Zsuzsanna Környezetgazdaságtani és Technológiai Marjainé Szerényi Zsuzsanna egyetemi docens, a Környezetgazdaságtani vezetője 2003 óta. PhD-jét 2002-ben szerezte. Kutatási területe a nem piaci javak (természeti erőforrások) közgazdasági értékelése, a környezeti nevelés a fenntartható fogyasztás és életmód szempontjából, valamint a vízgazdálkodás környezetgazdasági kérdései. Oktatási tevékenységében meghatározó a környezetgazdaságtan, illetve annak egyes speciális területei től az Országos Környezetvédelmi Tanács tagja. 276

5 Mika János Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Országos Meteorológiai Szolgálat Mika János éghajlatkutató, az MTA Doktora, egyetemi tanár. Diplomát az ELTE-n szerzett matematika tanár és meteorológus szakon, ben. Két évig az ELTE Meteorológia én gyakornok, majd az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa, osztályvezetője, jelenleg részfoglalkozású vezető főtanácsosa től egyetemi tanár az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz en. Fő kutatási témája az éghajlatváltozás. A Meteorológiai Világszervezet ben Gerbier-MUMM Díjjal tüntette ki. Emellett szívesen szerepel a médiában is, mint szakértő. Pádárné Török Éva BCE Tájépítészeti Kar, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Pádárné Török Éva 1987-ben végzett a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Táj- és Kertépítészeti Szakán. Három éven keresztül a Tájrendezési dologozójaként, elsősorban külső kutatási és tervezési munkákban vett részt ben Hannoverben szerzett külföldi szakmai gyakorlatot től több magyar-német környezetvédelmi projekt hazai témavezetője volt, valamint szakági tervezői feladatokat vállalt környezeti hatásvizsgálatok és településrendezési tervek készítésében tól vesz részt ismét az egyetemi oktató munkában, a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs munkatársaként. Piskóti Marianna BCE Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Piskóti Marianna tudományos segédmunkatárs a Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás en ben végzett a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán marketing és humán erőforrás menedzsment szakirányokon ben a hallgatói kategóriában elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia, Marketing Bizottsága által létrehozott Kürthy Pál emlékdíjat ban csatlakozott a Budapesti Corvinus Egyetem PhD képzéséhez. Párhuzamosan pszichológiai tanulmányokat folytatott a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán tól 2010-ig tagja volt a Norvég Alap Fenntartható fogyasztás, termelés és kommunikáció projekt kutatócsoportjának. Aktuális kutatási iránya az egyéni, személyes tényezők vizsgálata a fenntartható fogyasztás kialakulási folyamatában.. Révész Tamás BCE Közgazdaságtudományi Kar, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Révész Tamás közgazdász diplomája megszerzése, 1983 óta számos hazai és külföldi intézményben, illetve intézménnyel közös kutatási projektben dolgozott kutatóként, főként különféle többszektoros nemzetgazdasági modellek fejlesztésén és alkalmazásán től az Budapesti Corvinus Egyetemen kutat és tanít, 2001-től a PhD doktori fokozatot megszerezve tudományos főmunkatársként. Az utóbbi években, részben itt, részben kiküldött nemzeti szakértőként az EU Közös Kutatóintézetében, Sevillában elsősorban környezetgazdasági modelleken dolgozik. Szabó Gyöngyvér Településépítészeti Szabó Gyöngyvér 2010-ben diplomázott okleveles tájépítészmérnökként a BCE Tájépítészeti Karán, kert- és szabadtértervezési szakirányon. Jelenleg hallgató a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolában és a városi szabadterek esztétikai elemzésének lehetőségeit kutatja. Elméleti munkáját meghatározza a nyitottság, a városi terekhez köthető tudományok közül a tájépítészet mellett a városantropológia, a városesztétika és a vizuális kommunikáció foglalkoztatják. Tanulmányai kiegészítésére részt vett a BCE Társadalomelméleti Kollégiumának képzésében. 277

6 Szabó Lilla Szabó Lilla tájépítészmérnök hallgató. A szakma tudományos és tervezési területén is aktív. Kutatása a zöldtetők településökológiai szerepe, mellyel helyi és országos TDK konferencián is első helyezést ért el. Diplomamunkájában a pesti zöldgyűrűvel foglalkozik. A soproni Építőkockák, a zalaegerszegi Városháza térre, és a Nagykovácsi Főutcájára kiírt hallgatói tervpályázatokon első helyezést ért el csapatban. Szakmai fordulópontot jelentettek Isztambulban, Drezdában töltött gyakorlatai, illetve valenciai Erasmus képzése. A tavalyi és az idei tanévben is köztársasági ösztöndíjban részesül. Szabó Zoltán DE Kutatási és Fejlesztési Intézet Szabó Zoltán okleveles kertészmérnök (1984). A mezőgazdasági tudomány kandidátusa fokozatot 1990-ben, a habilitált doktori címet 2003-ban, az MTA Dokotra címet 2004-ben szerezte meg. Pályakezdő éveit a Kertészeti Egyetemen (Budapest) töltötte ( ) tudományos segédmunkatársként, munkatársként, majd főmunkatársként. A Pannon Agrártudományi Egyetemen egyetemi docensként 1994 és 1996 között dolgozott. A Debreceni egyetem Kutatási és Fejlesztési Intézetben ig tudományos főmunkatársként, 2006-tól egyetemi tanárként dolgozik. Kutatóként kiemelten foglalkozik a gyümölcsfajták virágzási és termékenyülési viszonyaival, fagytűrő képességével és gyümölcsminőségével. Fejlesztő tevékenységének eredményeként jelentősen bővült a hazai gyümölcsfajta-használat, új termesztéstechnológiai elemek terjedtek el tól az MTA Kertészeti Bizottság Gyümölcstermesztési Albizottság elnöke. Szenteleki Károly BCE Kertészettudományi Kar, Matematika és Informatika Szenteleki Károly az ELTE TTK Matematika- Fizika szakán szerzett diplomát 1974-ben. Szakmai pályafutását az OMSZ Központi Légkörfizikai Intézetében kezdte, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, illetve a Budapesti Kertészeti Egyetemen folytatta ban kandidátusi fokozatot szerzett. Jelenleg a BCE oktatója, tanszékvezető egyetemi docens, a MAGISZ alelnöke. Főbb kutatási területei például: operációkutatási módszerek fejlesztése a mezőgazdaságban, Agroökológiai Integrált Információs Rendszer, valamint a szőlő-bor ágazat alapvető információs rendszereinek kidolgozása. Szilágyi Kinga Dr. M. Szilágyi Kinga tanszékvezető egyetemi tanár, a Tájépítészeti Kar dékánja óta dolgozik a Kert- és en (illetve annak jogelődjein). Oktatási és kutatási területe a kertépítészettől a zöldfelületi rendszeren és településökológián át a települési értékvédelemig terjed. A 2010-ben indult TÁMOP egyetemi kutatási projektben a Fenntartható fejlődés, Élhető régió, Élhető települési táj alprojekt szakmai vezetője. Felelős szerkesztője a 4D Tájépítészeti és Kertművészeti folyóiratnak. 278

7 Sütöriné Diószegi Magdolna BCE Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Sütöriné Diószegi Magdolna 1988-ban végzett okleveles kertészmérnökként a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen. Kezdetben a Szarvasi Arborétum, majd a Silvanus Díszfaiskola munkatársa óta a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai en dolgozik, jelenleg egyetemi adjunktusként. Kutatási témái a kertészeti dendrológia és növényalkalmazás területéhez kapcsolódnak, foglalkozik a pikkelylevelű örökzöldek kézben oltásával, valamint városi fák növényélettani jellemzőinek megfigyeléseivel is. Zalai Ernő BCE Közgazdaságtudományi Kar, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Zalai Ernő professzor Széchenyi István díjas közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék vezetője között rektorhelyettes, 1992-től 2009-ig az Egyetemi Doktori Tanács elnöke, Alapításától a Közgazdaságtani Ph.D. Iskola (program) vezetője. Tudományos munkássága az általános egyensúlyelméleti modellek alkalmazására, a termelés és az árelmélet matematikai közgazdaságtanára, a mikroökonómia, a gazdasági modellezés és elemzés valamint a közgazdászképzés tantervi követelményei területére terjed ki. Zanathy Gábor BCE, Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti Zanathy Gábor okleveles kertészmérnökként végzett 1988-ban a Kertészeti es Élelmiszeripari Egyetemen, majd az MTA TMB tudományos továbbképzési ösztöndíjasaként folytatta tanulmányait. Tudományos fokozata: a mezőgazdasági tudomány kandidátusa (1998). Egyetemi docens; 1990-óta tevékenykedik a Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve jogelődein, a Szőlészeti en. Oktatási, illetve kutatási területei köze tartozik a klímaváltozás szőlészeti hatásainak tanulmányozása, a szőlő ásványi táplálkozása, továbbá környezetkímélő szőlőtermesztési módszerek fejlesztése. Zsolnai László Gazdaságetikai Központ Zsolnai László egyetemi tanár, a BCE Gazdaságetikai Központjának vezetője. A CEMS - Global Alliance for Management Education Business Ethics Faculty Group elnöke. Az Oxfordban megjelenő Frontiers of Business Ethics könyvsorozat szerkesztője. Vendégkutató, illetve vendégprofesszor volt többek között az alábbi egyetemeken: University of California at Berkeley, Georgetown University, University of Oxford, University of Cambridge, St. Gallen University, Bocconi University Milan, Norwegian School of Economics. Kutatási területe a gazdasági etika, a vállalati fenntarthatóság, spiritualitás és management. 279

8

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SZERZŐK. Bakay Eszter. Bisztray György BCE Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti Tanszék gyorgy.bisztray@uni-corvinus.hu

SZERZŐK. Bakay Eszter. Bisztray György BCE Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti Tanszék gyorgy.bisztray@uni-corvinus.hu SZERZŐK Bakay Eszter BCE Tájépítészeti Kar, Kert és Szabadtértervezési eszter.bakay@uni-corvinus.hu 1982-ben szerezte diplomáját a Kertészeti Egyetemen okleveles táj- és kertépítő mérnökként. Frissdiplomásként

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében

Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében SCA Packaging Hungary 2011. április 13. Szentendre A szeminárium témája Fenntarthatatlan jelen, élhető jövő Zöld image, de gazdaságos megoldások? Milyen

Részletesebben

8. Szerzőink. Andrási Monika

8. Szerzőink. Andrási Monika 8. SZERZŐINK 181 8. Szerzőink A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1986-ban közgazdásztanárként. Kezdő egyetemi oktatóként még a környezetvédelem humán oldala foglalkoztatta, érdeklődése

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Tartalom A.) Közgyűlés B.) Elnökségi ülések C.) Rendezvények C1.) Agrárinformatikai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

SZERZŐINK, SZAKLEKTORAINK

SZERZŐINK, SZAKLEKTORAINK SZERZŐINK, SZAKLEKTORAINK SZERZŐINK Chrappán Magdolna, PhD Főiskolai docens a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán, a Neveléstudományok Intézete Didaktika és IKT Tanszékén. 15 éve tevékenykedik

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére A Villamosmérnöki és Informatikai Kar meghírdetett i állásaira az alábbi

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2009-2010. Elfogadva a Kari Tanács 51/2010. (XII. 09.) sz. határozatával

KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2009-2010. Elfogadva a Kari Tanács 51/2010. (XII. 09.) sz. határozatával Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2009-2010 Elfogadva a Kari Tanács 51/2010. (XII. 09.) sz. határozatával EGER, 2010 ÉVES KARI ÖNÉRTÉKELÉS Készítette: EKF TTK Minőségbiztosítási

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Munkahely: BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék. Telefon: 36-1-463-26-90, Fax: 36-1-463-12-91, Mobil: +36-30-9392626.

Munkahely: BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék. Telefon: 36-1-463-26-90, Fax: 36-1-463-12-91, Mobil: +36-30-9392626. Dr. M o s o n P é t e r matematikus, oktatási szakember Önéletrajz (2015. szeptember 3.) Moson Péter Sz.: Budapest, 1949. szeptember 23. Lakás: 1119 Budapest, Rátz László utca 52. Telefon/fax: 36-1-2055488.

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport Pál Judit kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) E-mail: pal.judit@tk.mta.hu Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 432 Épület: Keresztszárny (Emelet, szobaszám: fsz. 2.) Kutatási területek kapcsolatháló-elemzés,

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Racskó Péter. Karrier. tudományos tanácsadó. Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Racskó Péter. Karrier. tudományos tanácsadó. Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Racskó Péter tudományos tanácsadó Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Lomonoszov Egyetem, matematika Tudományos fokozatok, címek:: 1978,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n

Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n A BME-n 2013 őszén induló szakirányú továbbképzési program Magyarország egyetlen operációkutatási posztgraduális képzése. A programot a BME TTK Operációkutatási

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Oldal:

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Oldal: A VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM SZEMÉLYZETE M06 1/5 Név (beosztás az egyetemen), Munkakör Szakmai gyakorlat kezdete (év) Szakképzettség megnevezése szerzési helye Okirat száma Varga Mihály laboratórium 1996 faipari

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Dr. Makai Martina, főosztályvezető FM Környezetfejlesztési Főosztály Budapest 2015. június 1. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

SZERZŐINK (2015/5/3)

SZERZŐINK (2015/5/3) SZERZŐINK (2015/5/3) dr. jur. Bencsik András Ph.D Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus Prof. dr. habil., dr. jur. Fazekas Judit CSc Széchenyi

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

2014. április 28. (hétfő) 13 00 13 10 A vendégeket köszönti: Dr. Szabó István egyetemi tanár, dékán, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő

2014. április 28. (hétfő) 13 00 13 10 A vendégeket köszönti: Dr. Szabó István egyetemi tanár, dékán, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő PROGRAM az általános mezőgazdasági és állattenyésztési, állategészségügyi, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti valamint környezetvédelmi és vízgazdálkodási

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász, Külgazdaságtan szak,

1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász, Külgazdaságtan szak, Dr. Gelei Andrea egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász,

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN A FELSŐOKTATÁS TARTALMÁNAK ÉS A MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN Határterületek tanterve Milyen közgazdasági ismeretekre van szüksége egy jogásznak, mérnöknek,

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben