PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010.

2 Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA HELYZETELEMZÉS: A váci Petőfi Sándor Általános Iskola rövid története: Statisztikai adatok én: AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI ÉS CÉLJAI Alapelveink: A nevelés szakaszai: Célok: Célok az alapfokú nevelés-oktatás első-második szakaszára (1-4. évfolyam): Célok az alapfokú nevelés-oktatás harmadik-negyedik szakaszára (5-8. évfolyam): ISKOLÁNKBAN FOLYÓ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA FELADATAI Alapelvek: Feladatok az alapfokú nevelés-oktatás első-második szakaszára (1-4. évfolyam): A nem szakrendszerű oktatás megszervezése az 5-6. évfolyamon Alapozó funkció megerősítése, növelése A kulcskompetenciák fejlesztése: Kiemelt fejlesztési feladatok: Módszertani kérdések A nem szakrendszerű oktatásra fordítható óraszámok kiszámításának módja Kik végzik a feladatot? Feladatok az alapfokú nevelés-oktatás harmadik-negyedik szakaszára (5-8. évfolyam): AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Meggyőzés, felvilágosítás, tudatosítás lehetséges módszerei: A tevékenység megszervezésének módszerei: A magatartásra ható módszerek: Nevelési módszerek különböző formái: SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

3 5.1. Feladatok: Nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adunk elsőbbséget: Az értelem kiművelése terén: Segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: Egészséges és kulturált életmódra nevelés: A szakmai képzés alapozása: A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Alapelveink: A közösségfejlesztés: Feladatai: Az önkormányzás rendszerének kialakítása: A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása: A közösségi nevelés területei az iskola keretein belül: A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok: A tanórán kívüli foglakozások közösségfejlesztési feladatai: Programok éves lebontásban: A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: Célok, feladatok: A szabadidős tevékenység: Feladatai: A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: A könyvtár közösségfejlesztő feladatai: A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK A gyermekvédelmi tevékenység területei: A gyermekvédelem céljait szolgáló tevékenységek: Az iskolában dolgozó gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai A TANULÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉG SEGÍTÉSÉNEK ELVEI SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK Nevelési programunk célja:

4 12. A FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁS A fogyasztóvédelem célja: A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei: Alapelvek: Fogalmak ismerete: Az oktatás színterei: Kapcsolatok: A KÖRNYEZETI NEVELÉS Az iskola működése környezeti nevelés szempontjából: Alapelvek, alapértékek: Célok: A környezeti nevelés célja: Stratégiai célok: Konkrét célok: A célok megvalósításához szükséges készségek fejlesztése: A környezeti nevelés színterei iskolánkban: Tanítási órákon: Tanórákon kívül: Nem hagyományos tanórai keretben: Folyamatos, egész évben meglévő programok: Erőforrások: Nem anyagi erőforrások: Iskolán kívüli együttműködés: Módszerek: Taneszközök: Kommunikáció: AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS Az egészségnevelés célja: Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: Megvalósítási helyek: Tanórai foglalkozásokon: Tanórán kívüli foglalkozásokon: Módszerek: Erőforrások:

5 Iskolán belüli együttműködés: Iskolán kívüli kapcsolatok: Mindennapos testnevelés: A mindennapi testnevelés céljai: Egészségügyi és pedagógiai szempontok: Foglalkozások: Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: A KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Deklaráció: Tanulásszervezési és tartalmi keretek: Hagyományos tanórai foglalkozások kiemelt környezeti és egészségnevelési témái és célrendszere az egyes évfolyamokon: A képzés első és második szakaszában: A képzés harmadik-negyedik szakaszában: TANULÓI JOGVISZONY Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei: A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A minőségirányítási rendszer: A gyermekek iskolai munkájának ellenőrzési területei: Az ellenőrzés módszerei: Az értékelés: Az értékelés meghatározó tényezői: Az értékelés szempontjai: A Közösségi díj elnyerésének feltételei: Az egyéni teljesítmény Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása: A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Alapelveink: A tanulók tanulmányi munkájának értékelése Értékelési rendszerünk 1-4. évfolyamon: Értékelési rendszerünk 5-8. évfolyamon: További elveink: A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése és minősítése, formái 1-8. évfolyamon Iskolánkban a magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei A SZÜLŐ, TANULÓ PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

6 18.1. Célok: Pedagógiai feladatok: A szülők részéről: Az iskola részéről: Fórumok: A gyermekek és a pedagógusok együttműködésére: Szülők és a pedagógusok együttműködésére: A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei A TANKÖNYVVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI Tárgyi infrastrukturális feltételek: Személyi feltételek: Az iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok A táblázatban használt jelölések az alábbi tantervi változatokat jelentik Alkalmazott tantervi táblázat: ÓRATERVEK II. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTÉR: Fogalmak meghatározása A szabályzat területi, személyi hatálya A szabályzat időbeli hatálya A szabályzat módosítása A SZABÁLYZAT CÉLJA A GYAKORNOK FELKÉSZÍTÉSÉNEK SZAKASZAI Általános követelmények a kezdő szakaszban Általános követelmények a haladó szakaszban A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények a kezdő szakaszban A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények a haladó szakaszban A GYAKORNOKI MUNKAVÉGZÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI A gyakornoki tapasztalatszerzés, számonkérés módszerei

7 5. A SZAKMAI SEGÍTŐ KIJELÖLÉSE, FELADATA A GYAKORNOK ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE A gyakornok értékelésének, minősítésének kiemelt szempontjai A gyakornok értékelésének, minősítésének eljárásrendje ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK A SZABÁLYZATHOZ KÉSZÜLT EGYÉB SEGÉDANYAGOK A gyakornoki programban szereplők feladatai Szempontok a szakmai segítő/segítők kiválasztásához MELLÉKLETEK 1. A SZÜLŐI SZERVEZET VÉLEMÉNYE A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL 2. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT VÉLEMÉNYE A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL 3. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 4. HATÁROZAT, TESTÜLETI ELFOGADÁS 5. JELENLÉTI ÍV 6

8 I. Az iskola nevelési programja

9 Küldetésnyilatkozat Célunk a tanítványok harmonikus személyiségének kialakítása, mellyel az állandóan változó világra kívánjuk felkészíteni őket. Ennek érdekében sokrétű tanítási, oktatási stratégiát alkalmazunk. Igyekszünk olyan pozitív környezetet teremteni diákjainak, amelyben mindenki jól érzi magát. Az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlődésre törekszünk. Keress olyan embert, akinek szelleme világos, tudása nagy, és szíve jó. (Indián szólás) 2

10 1. Helyzetelemzés: Iskolánk létrejötte, bővítése, fejlődése, működése szorosan kapcsolódik a térségünkben kialakult lakóterület fejlesztéséhez. A lakókörzet összetett. A gyerekek egy része családi házas övezetben, illetve társasházban, többségük lakótelepi lakásokban él. Tanulóink saját beiskolázási körzetünkből kerülnek iskolánkba. Tanulóink összetétele heterogén, mely az intellektuális képességekben is megmutatkozik A váci Petőfi Sándor Általános Iskola rövid története: ˉ Iskolánkat 1919-ben alapították, mint a város első állami elemi iskoláját. ˉ 1959-ban adták át a mai Petőfi Sándor Általános Iskola első épületét. ˉ 1969-től bevezettük az ének-zene, majd később a matematika tagozatot. ˉ Az iskola 1970-ben további épületrészekkel bővült (tornaterem, öltöző, konyha és ebédlő). ˉ A gyermekek választási lehetőségeit speciális, illetve kiegészítő ismeretekkel bővítettük drámajáték, társadalomismeret és természetismeret. ˉ Alsó tagozaton is bevezettük az angol és német nyelv oktatását. ˉ Az oktatásban alkalmazott drámapedagógia sikeresen hozzájárul tanítványaink személyiségének kibontakoztatásához. ˉ Sok sikeres régi szakkör (szabadidős tevékenység) mellett újakat is indítottunk pl.: agyagozás, üvegfestés, tűzzománc. ˉ Törekszünk tanítványaink egészségének megőrzésére, az egészséges életforma kialakítására (versenyszerű sportolás: foci, kézilabda, atlétika) ˉ Tanulóink érdekeit védi a DÖK. Szervezi szabadidős tevékenységüket, az iskolarádió munkáját, farsangokat és izgalmas kirándulásokat. ˉ Két alapítvány segíti iskolánk életét: - a Petőfi DSE a sportot - a Deákvári Gyermekekért Alapítvány a tanulmányi munkát és szabadidős tevékenységet támogatja. ˉ 2000-ben indult intézményünkben a COMENIUS I. Minőségirányítási Program kidolgozása, bevezetése. 3

11 1.2. Statisztikai adatok én: ˉ Alsó tagozat: 12 tanulócsoport 260 tanulóval, 9 napközis csoporttal. Ebből 1 tanulócsoport 1 napközis csoporttal, 17 tanulóval a tagintézményünkbe jár: Püspökszilágy Móra Ferenc Általános Iskola ˉ Felső tagozat: 10 tanulócsoport 245 tanuló 32 tanulóval 1 tanulószobai csoporttal. ˉ Tantestület létszáma: 46 fő Ebből 3 fő a tagintézményben ˉ Technikai személyzet: 13 fő ˉ Tantermek: 22 osztályterem, 7 szaktanterem (ebből 2 nyelvi labor, 2 számítástechnika terem), 1 fejlesztő terem, 1 tornaterem, 1 tornaszoba, ˉ Könyvtár, ˉ Ebédlő, ˉ Főzőkonyha, ˉ 2 sportudvar, ˉ 1 játszóudvar, ˉ 1 közösségi udvar, 4

12 2. Az iskolában folyó nevelőoktató munka pedagógiai alapelvei és céljai 2.1. Alapelveink: - Tanulóink érezzék jól magukat iskolánkban, fedezzék fel önmagukat és környezetük értékeit. Tudjanak különbséget tenni az őket érő pozitív és negatív hatások között. - Váljanak művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá és boldogságra képes egyénné. - Iskolánkból kikerülve tudjanak érvényesülni és beilleszkedni társadalmunkba. Szerezzék meg a továbbtanuláshoz szükséges ismereteket, eszköztudást. - Készítsük fel diákjainkat arra, hogy képesek legyenek helytállni Magyarországon, Európában és a globalizálódó világban. - Tanulóink ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, védjék a természet értékeit. - Ismerkedjenek más népek kultúrájával, szokásaival. Igényük legyen idegen nyelvek elsajátítására. Törekedjenek az előítélet-mentességre. - Szerezzék meg a szükséges ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat az egészséges életvitelhez. - Iskolánk magas színvonalú ismeretközléssel emelje tanulóink tárgyi tudását, problémamegoldó képességét, kreativitását A nevelés szakaszai: Kt. 8. (3) Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza négy részre tagolódik, melyek a következők: a) Az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető szakasz. b) A harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő szakasz. c) Az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó szakasz. d) A hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz. 5

13 2.3. Célok: Célok az alapfokú nevelés-oktatás első-második szakaszára (1-4. évfolyam): - Átvezetni a gyermekeket az óvoda játékközpontú világából az iskolai tanulás rejtelmeibe. - Az iskolába lépő kisgyermekekben kifejleszteni a megismerés, megértés és tanulás iránti nyitottságot. - Megteremteni az elemi műveltség alapfokú feltételrendszerét. - Megtanítani a tanulási stratégiák alapjait. - Teret adni a gyermekek játék és mozgás iránti szeretet-megnyilvánulásainak. - Segíteni a kisgyermekek kiegyensúlyozott test és lelki fejlődését Célok az alapfokú nevelés-oktatás harmadik-negyedik szakaszára (5-8. évfolyam): - Az "egymásra épülés" elve alapján folytatni az első-második szakasz nevelőoktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését. - Bővíteni a tanulási stratégiák körét az alapműveltség továbbfejlesztésével. - Az eltérő életkori sajátosságok figyelembevételével eljuttatni tanulóinkat az érzékelés útján szerzett tapasztalatoktól (10-12 éves tanulók) az elvont fogalmi és az elemző gondolkodásig (13-14 éves tanulók). - Megfelelően felkészíteni tanulóinkat érdeklődésük, képességük alapján a továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. - Megalapozni tudásukat, hogy a továbbtanulás megkezdésekor rendelkezzenek megfelelő alapokkal, tantárgyi tudással. 6

14 3. Iskolánkban folyó oktatónevelő munka feladatai 3.1. Alapelvek: - Az egészséges nemzeti önbecsülés érdekében meg kell ismerni tanulóinknak népünk történelmét, művészetét, a hazai természeti adottságokat, gazdasági lehetőségeinket, a tudományos életben elért eredményeinket, szokásaink ünnepeink lényegét. - Mindennapi gyakorlatban tanulóinknak találkozniuk kell a természeti és társadalmi környezet megismerésével és megóvásával. - Szükséges, hogy belső késztetést érezzenek arra, hogy az őket körülvevő világot a teljesség igényével megismerjék: - Megfigyelés megtanítása. - Kísérletezés fontossága. - Kommunikáció fejlesztése. - Ismeretszerzés eszközeinek birtoklása. - Önfejlesztésre való törekvés. - Megalapozzuk az egészséges és kultúrált életmód, személyi higiéné, környezet tisztasága iránti igényességet. - Megtanítjuk gyermekeinket, hogy óvják, védjék egészségüket, és felismerjék az ártalmas hatások elkerülésének szükségességét. - Megismertetjük tanulóinkat idegen népek kultúrájával, szokásaival, nyelvével. - Törekszünk az előítélet-mentesség, a tolerancia, vallási, világnézeti semlegesség megtartására és megtanítására Feladatok az alapfokú nevelés-oktatás első-második szakaszára (1-4. évfolyam): - A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre építve fejlesztjük a gyermekekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét. - Előmozdítjuk érzelemviláguk gazdagodását. - Megalapozzuk tanulási szokásaikat. - Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, feladat- és problémamegoldáshoz. - Elősegítjük a tanulási nehézségek leküzdését. - Figyelembe vesszük a gyermekek szociális-kulturális környezetét, és eltérő ütemű érési szakaszait. - Támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását. - A szülői igények figyelembevételével első osztálytól nyelvoktatás folyik. - Informatikát harmadik osztálytól tanítunk. - Tudatosítjuk a humánus magatartásmintákat, szokásokat. 7

15 3.3. A nem szakrendszerű oktatás megszervezése az 5-6. évfolyamon Alapozó funkció megerősítése, növelése Magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy keretében történik a fejlesztés A kulcskompetenciák fejlesztése: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményező képesség, és vállalkozói kompetencia, esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőképesség A kulcskompetenciák birtoklása biztosítja a gyors és hatékony alkalmazkodást, a változásokkal átszőtt modern világhoz. A nem szakrendszerű oktatásban nem az ismeretátadására, hanem a képességek fejlesztésére helyeződik a hangsúly, és ez tantárgytól független. A nem szakrendszerű oktatás keretei között nincs szükség az átadásra kerülő ismeretrendszerek tantárgyi tagolására, a tantárgyi szerkezet kialakítása is mellőzhető. Ezáltal válik lehetővé, hogy nagyobb lehetőségeket kapjon az alapvető készségek, képességek fejlesztése Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép, önismeret hon- és népismeret európai azonosságtudat egyetemes kultúra, aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, 8

16 gazdasági nevelés, környezettudatosságra nevelés, a tanulás tanítása, testi- és lelki egészség, felkészülés a felnőttlét szerepeire Módszertani kérdések Egyéni foglalkoztatás Páros munka Differenciált csoportmunka Értékelés: jegyek szöveges értékelés következetes alkalmazása Projekt módszer A nem szakrendszerű oktatásra fordítható óraszámok kiszámításának módja A kt. 52. alapján az 5., 6. évfolyamon a tanulók kötelező heti óraszáma: 22,5 óra, ám ebben a -ban a (7) bekezdés szerint ennek 25 % lehet a nem kötelező órák száma, ami összesen: 5,625 óra, feltéve ha a fenntartó ennél nagyobb időkeretet nem állapít meg. Mindezek alapján számítható a nem szakrendszerű sávban a kötelező és nem kötelező órák 25%-50%-a. Tehát 22,5 óra + 5,625 óra = 28,125 óra (a heti órakeret összesen). Ennek 25 % - a 7,03 óra, az 50 % pedig a 14,06 óra. A nem szakrendszerű oktatás megszervezésére tehát az 5., és a 6. évfolyamokon is hetente minimum 7 órát, maximum 14 órát kell felhasználni. A fenti számítást alapul véve, a kötelező órák terhére heti 5,625 óra, míg a nem kötelező órakeret terhére heti 1,4 óra használható fel minimálisan. 9

17 Kik végzik a feladatot? A tanárok többségét, esetenként valamennyi tanítási órát a tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tartja meg. A tanító mellett a tanár is részt vehet a nem szakrendszerű oktatás feladataiban, de a tanár más céloknak, a nem szakrendszerű oktatás céljainak kell, hogy alárendelje a pedagógiai tevékenységét. Egyik legfontosabb követelmény a szükséges pedagógiai, pszichológiai felkészültség, a tanulók tanításának irányításához, személyiségének fejlesztéséhez szükséges ismeretek megléte. A pedagógusokkal szemben támasztott legfontosabb követelmény az is, hogy foglalkozni tudjon az érintett korosztállyal. A közoktatásról szóló tv 17 (8) bekezdése alapján, a nem szakrendszerű oktatásban akkor vehet részt a tanár, ha legalább 120 órás pedagógus továbbképzés, vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította a 6 12 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéshez szükséges módszereket. Az 5. és a 6. évfolyamon a tanító akkor láthat el nevelő- és oktatómunkát, ha valamely tárgyból szakkollégiumi végzettséggel rendelkezik. Az átmeneti rendelkezések szerint a 2012/2013 tanítási év végéig az 5-6. évfolyamon, továbbá emelt szintű oktatás esetén, az 1 4. évfolyamon, a nem szakrendszerű oktatásban pedagógus munkakört tölthet be az a tanár, aki szeptember 01-ig legalább 5 év gyakorlatot szerzett 1-4. évfolyamon /128 (20) bekezdés/. Az iskola igazgatójának az a feladata, hogy a nem szakrendszerű oktatásba olyan pedagógust irányítsunk, aki a felsőoktatásban megszerzett szakképzettsége, illetve a szakképzettség megszerzéséhez kapcsolódó felkészülés keretében megszerzett tudása és gyakorlata alapján alkalmas és képes az érintett korosztállyal foglalkozni, képes az érintett tanulók alapvető készségének, képességének alakítására Feladatok az alapfokú nevelés-oktatás harmadik-negyedik szakaszára (5-8. évfolyam): - Törekszünk arra, hogy tanulóink rendelkezzenek megfelelő alapismeretekkel, melyeket sok gyakorlással, az ismeretek gyakorlati alkalmazásával koncentráltan állítunk össze. - A tanulási tevékenységek folyamán tanulói közösségben fejlesztjük önismeretüket, együttműködési készségüket, szolidaritásérzésüket, empátiájukat. 10

18 - Olyan feltételeket teremtünk, amelyekben tanulóink gyakorlati módon igazolhatják megbízhatóságukat. - A gyengébb képességű tanulóinkat a differenciálás eszközeivel juttatjuk el a kívánt feladatszintre. - Kiemelkedő képességűek számára lehetőséget biztosítunk a megmérettetésre (versenyek). Kellő figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra (szakkör). - Emeltszintű oktatást biztosítunk a matematika, idegen nyelv és informatika, testnevelés terén. - Pedagógusaink rendszeresen használják, alkalmazzák a segítő együttműködés formáit (közös feladatmegoldás, közös kirándulás, programok). - Megfelelően orientáljuk a tanulmányaikat befejező diákjainkat, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a középfokú oktatási intézmények értékrendjéhez, elvárásaihoz. 11

19 4. Az iskolában folyó nevelőoktató munka eszközei, eljárásai Az előbbiekben felsorolt feladatok megvalósítása a tanítási órákon és tanórákon kívüli tevékenységek során lehetségesek. Ám ezekhez a tevékenységi formákhoz folyamatosan reális értékelést is tervezünk. A szakirodalom alapján megállapíthatjuk, hogy a nevelés eszközei, eljárásai a gyermek fő tevékenységi formáit jelentik, amelyekben a nevelési folyamat realizálódik. Az eljárásokat, eszközöket azért alkalmazzuk, hogy általuk elérjük a kitűzött nevelési célt, kiküszöböljük a negatív hatásokat, pozitív cselekedetekre késztessünk. Mi mindig eljárások rendszerében, kombinációjában gondolkozunk, hozzáigazítjuk módszereinket az előzőekben már megfogalmazott, leírt céljainkhoz. Figyelembe vesszük azonban tanulóink életkori sajátosságait, értelmi, érzelmi fejlettségét, képességeit, valamint ezeken kívül nevelőink személyiségét, pedagógiai kultúráltságát felkészültségét is. Igazodunk továbbá a mindenkori szituációkhoz is. Iskolánkban a nevelés folyamatában betöltött szerepük szerint csoportosítjuk eszközeinket, eljárásainkat Meggyőzés, felvilágosítás, tudatosítás lehetséges módszerei: - Minta. - Példa, példakép. - Eszménykép. - Bírálat, önbírálat. - Beszélgetés. - Előadás. - Vita. - Beszámoló A tevékenység megszervezésének módszerei: - Megbízás. - Ellenőrzés. - Értékelés. - Játékos módszerek. - Gyakorlás A magatartásra ható módszerek: A) Ösztönző módszerek: - Ígéret. 12

20 - Biztatás. - Elismerés. - Írásbeli-szóbeli dicséret. - Osztályozás. - Pontozás. - Jutalmazás. B) Kényszerítő módszerek: - Felszólítás. - Követelés. - Parancs. - Büntetés. C) A negatív viselkedés kialakulását a következő módszerekkel próbáljuk megakadályozni: - Felügyelet. - Ellenőrzés. - Figyelmeztetés. - Tiltás. - Elmarasztalás. - Intés Nevelési módszerek különböző formái: a) Információinkat a nyelv segítségével továbbítjuk tanulóinkhoz: Beszéd. Beszélgetés. b) Nyelven kívüli eszközökkel is kifejezzük közleményeinket: Mimika. Szemmozgás. Tekintet. Testhelyzet, testtartás. Testközelség. Gesztusok. c) A szociális technikák azt foglalják magukba, amikor tanulóink a családtól, majd az iskola közösségétől viselkedési és magatartási mintákat kapnak. 13

21 5. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiség az ember egyéni tulajdonságainak összessége, amelyek a külső környezeti hatásokra alakulnak ki, és amelyeken keresztül az újabb környezeti hatások átszűrődnek. A személyiség fejlesztésében nagy jelentősége van az egyénre ható nevelési tényezőknek, viszont ugyanazokat a pozitív hatásokat más személyiségnél más-más nevelési eszköz segítségével érhetjük el. Ezért fontos a tanulók adottságainak, tulajdonságainak minél jobb megismerése, a nevelőmunka mozzanatainak, céljainak, feladatainak megtervezése. Iskolánk Pedagógia Programja a NAT-ra épülő kerettantervi ajánlásnak megfelelően leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül Feladatok: - A NAT-ra épülő kerettantervi ajánlásnak megfelelő, alapvető, egységes tartalmak átadása, elsajátítása. - Az ezekre épülő egyéni és közösségi szempontú differenciálás. Célunk, hogy tanulóink minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket, összhangban: - Különböző szintű adottságaikkal. - Eltérő mértékű fejlődésükkel. - Az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal. - Egyéb, érdeklődési körüket érintő tevékenységeikkel. - Spontán tapasztalataikkal. A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók műveltségét, világszemléletük formálását, társas kapcsolataikat, eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben Nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adunk elsőbbséget: 1. Az iskola Pedagógiai Programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának, közösségi életnek. 2. Fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, tanulásuk hatékonyságát, eddze akaratukat, kitartásukat, önértékelésüket. 3. Járuljon hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk kialakításához, megszilárdításához. 14

22 A helyi tanterveket is magába foglaló Pedagógiai Programunk olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és iskolahasználó részéről, amely középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll. Figyelembe kell vennünk, hogy az oktatás, nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Célkitűzéseink alapján az alábbi feladatok köré csoportosítjuk személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: Az értelem kiművelése terén: - A megismerési vágy fejlesztése. - Tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása. - A gondolkodási műveletek elsajátítása, figyelembe véve az életkori sajátosságokat: konkrét műveletek (1-4. osztály), a gondolkodás szemléleti kötöttsége (5-6. osztály), formális műveletek absztrahálása, elvont fogalmi és elemző gondolkodás (7-8. osztály). - A gyerekek érdeklődésének fejlesztése (problémafelvetéssel, a feladatok sokszínűségével, a gyakorlati élet jelenségeinek értelmezésével). - A felfedezési vágy fejlesztése (sokirányú tapasztalatszerzés lehetőségének biztosításával, életkornak megfelelő kérdésfeltevéssel, magyarázattal). - Az értelmezési vágy fejlesztése (a nézetek ütköztetésével, alkotó vitával, tapasztalatok összegzésével). - A játékszeretet és az alkotóvágy fejlesztése (oldott hangulatú foglalkozások, pozitív légkör megteremtésével, népi hagyományoknak megfelelő játékok megismerésével, az esztétikus környezet megteremtésével, példaadással, az egyéni teljesítmények dicséretével, értékelésével). - A tanulási teljesítményvágy fejlesztése (egyéni fejlődés eredményének pozitív értékelésével, a kudarcok okainak feltárásával, a tanulás gyakorlati értékének megismertetésével, az önfejlesztés igényének, képességének, valamint a továbbtanulási szándék megfelelő irányú kialakításával). - Megfelelő kommunikációs, olvasási, számolási készség kialakítása. - Hazaszeretet érzésének kialakítása (példaképek ismertetése, a gyerekek életkorának megfelelő ünnepségek szervezése, tudósaink munkásságának, művészeink alkotásainak megismertetése). Az ismeretek átadása során a megtanítás stratégiáját választjuk, melynek folyamatos, következetes lépései szabályozzák a tanulási folyamat segítését. Általános és speciális képességek kialakításának feladatai a műveltségi blokkokban fogalmazódnak meg. Ide tartozik a folyamatos önképzés képessége, a lényeglátó-elemző képesség, az általánosító képesség, a művészetek befogadásának képessége, stb. 15

23 Segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: A nevelés a szociális értékrend megismerésének, a pozitív értékrend elfogadásának megfelelő szociális magatartás, a képességek kialakulásának elősegítése Alapvető szempontok: Fontosnak tartjuk: - Rendszeresen használni a segítő együttműködés változatos formáit. - Elősegíteni a pozitív szociális szokások kialakulását, fejlődését. - Segíteni a globális értékrend kialakítását, fejlesztését, a szociális értékrend alapvető szabályainak megismerését, a szabálytudat kialakulását, a döntési szabadság és felelősség szerepét. A szabályok közös megfogalmazása, elfogadása után a szituációk megbeszélése alkalmat ad normák széles körű megismerésére, a jó és rossz cselekvés megkülönböztetésére. - Segíteni a tanulók sajátos, egyéni értékrendjének kialakulását a tanulók a mindennapi életben tapasztalják meg az egyének, a csoportok kölcsönös megértésének, együttműködésének előnyeit. - Segíteni a szociális szokások, készségek kialakulását, felismerve, hogy a hasonló helyzetek hasonló magatartást váltanak ki (munkafegyelem, alkalmazkodás, segítőkészség, stb.). - Fejleszteni a tanulók szociális ismereteit. - Kialakítani, hatékonnyá tenni a szociális kommunikációt. - Olyan érzelmi légkört teremteni az osztályokban, a tantestületben, ahol a tanulók és a pedagógusok is biztonságban és jól érzik magukat, ahol a tanulók érzelmi karaktere, személyisége jól fejlődhet, képesek verbális eszköztáruk fejlesztésével minél eredményesebb érvényesülésre. - Fejleszteni a szociális érdekérvényesítést a tanulók közötti optimális kapcsolat biztosítása érdekében. - Kibontakoztatni, fejleszteni a segítőkészséget megtanítani a segítés elvárt és elismert viselkedésformáit. - Az együttműködési képességet fejleszteni olyan légkör teremtésével, ahol a közös érdek és a segítés egyaránt érvényesül. - Az egészséges versengés, versenyszellem képességét fejleszteni megkövetelni a szabályosság, az esélyegyenlősség és a segítés szabályainak betartását Egészséges és kulturált életmódra nevelés: Az egészséges életmód a szeretet, a pszichikum, a kultúrált életmód, a személyes szükségletek, vágyak kialakulását segíti elő. Mindezért fontos: - Az egészséges életmód megismertetése a tanulókkal, az életkori sajátosságoknak megfelelően (egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás; a lakás, az iskola, berendezéseinek rendben tartási igénye; a háztartási és a házkörüli munkák; a közlekedési szabályok ismerete, balesetvédelem, a tudatos, felelős fogyasztói magatartás fontossága.) 16

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Zrínyi Ilona Gyermekszervezet

Zrínyi Ilona Gyermekszervezet Zrínyi Ilona Gyermekszervezet DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2016 2017 Apagy, 2016. augusztus 29. Készítette: Siposné Balogh Anna DÖK patronáló tanár A diákönkormányzat munkaterve A Zrínyi Ilona gyermekszervezet

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben