INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Borzi Márta mb. igazgató főorvos Ellenőrizte: ZOK - elnöke SZB-elnöke KT-elnöke MESZK helyi elnöke Jóváhagyta: Csernai Ferencné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

2 Tartalomjegyzék I. INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, ALAPTEVÉKENYSÉGI KÖRE Az intézet elnevezése: Az intézet székhelye és adatai: Alapítás ideje: Alapító szerv: Alapító okirat: Az intézmény jogállása: Intézményi képviselet: Az intézmény gazdálkodási formája: Típusa: Közfeladata: Az intézet fenntartó szerve: Intézet szakmai felügyelete: Intézet alaptevékenységi köre: Gazdálkodó szervezetekben alapítói, tulajdonosi jogok:... 8 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Organogram Az intézetvezetés szervezeti tagozódása Igazgató főorvos... 9 Igazgató főorvos Tanácsadó Testületei:... 9 Igazgató főorvos munkáját segítő munkaértekezletek Igazgató főorvos általános helyettese: Orvos-igazgató Gazdasági igazgató Ápolási igazgató Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: Általános rendelkezések A mellérendelt szervezeti egységek koordinációja Az alá- és fölérendeltség érvényesülése, az ügyintézés rendje Munkakörök átadása Kommunikáció Külső kommunikáció Belső kommunikáció: intézményi testületek Vezetői Értekezlet Kibővített Vezetői Értekezlet Szakmai Vezető Testület Felügyelő Tanács Főorvosi Értekezlet Gazdasági vezetői értekezlet Érdekegyeztető Tanács Intézeti Kutatás Etikai Bizottság Szakmai Minőségellenőrző Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Transzfúziós Bizottság Infekció Kontroll Bizottság Műszerügyi Bizottság Tudományos Bizottság Szakdolgozók Tudományos Bizottsága Ad-hoc Bizottságok Összdolgozói értekezlet Orvosi értekezlet

3 Osztályértekezlet Közalkalmazotti Tanács III. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IV. AZ INTÉZET MŰKÖDÉSI RENDJE Az Intézményben az egészségügyi tevékenység végzésének formái: A betegellátás általános rendje Sürgősségi betegellátás Fekvőbeteg - gyógyintézeti rend Várólista A betegek kivizsgálása A betegek gyógykezelése, ápolása, gondozása A műtét Betegazonosító rendszer Az egészségügyi dokumentáció vezetésének rendje: Diagnosztikai osztályok működése A járóbetegek ellátása szakrendelőkben és a gondozókban A szervezeti egységek általános hygiénés rendje Az egészségügyi felvilágosító és az egészséges életmódra nevelő munka Ügyeleti (készenléti) szolgálat A munkarend, munkaidő beosztás fontosabb elvei a következők: Az intézet személyi állományának riasztása és behívása V. INTÉZETI MUNKAKÖRÖK SZABÁLYOZÁSA A gyógyító-megelőző ellátás szervezeti egység vezetői: A vezető főorvosok jogállása: Ápolási osztály vezetőjének jogállása: A központi diagnosztikai osztályvezetők jogállása: Intézeti főgyógyszerész jogállása: Infekciókontroll csoportvezetőjének jogállása: Vértranszfúziós osztály főorvosának jogállása: Gondozóintézet főorvosának jogállása: Önálló szakrendelések vezetőinek jogállása: Részlegvezető főorvos, főorvos, adjunktus, szakorvos, segédorvos, orvos-gyakornok: Osztályvezető és önálló részlegvezető szakdolgozók: Központi steril vezetőjének jogállása: Otthoni szakápolás szolgálat vezetőjének jogállása: Központi betegszállítói szolgálat vezetőjének jogállása: Központi takarítói szolgálat vezetőjének jogállása: Központi műtő szolgálat vezetőjének jogállása: Központi dietetikai szolgálat vezetőjének jogállása: Szociális iroda vezetőjének jogállása: Munkavédelmi előadó Tűzvédelmi előadó Belső ellenőr Titkárság vezetője, Központi Irattár kezelése A gazdasági igazgatóhelyettes és a gazdasági szervezet osztályvezetői VI. A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A munkáltatói jogkörök gyakorlása: A kórház dolgozóinak felvételi rendje Munkaköri leírások készítése és nyilvántartása Munkakör átadás-átvétel szabályai VII. VAGYONGAZDÁLKODÁS VIII. A KÖZLÉS, NYILATKOZÁS SZABÁLYAI A személyhez fűződő jogok tiszteletben tartásának szabályozása IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

4 Mellékletek, függelék:

5 I. INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, ALAPTEVÉKENYSÉGI KÖRE 1. Az intézet elnevezése: 2. Az intézet székhelye és adatai: Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. cím: Internetes honlapja: OEP kód: 1407 KSH kód: Költségvetési intézményi törzsszám: Adóazonosító szám: Eü. szolg.azonosító száma: Általános forgalmi adó alanyisága: Igen Számlavezető pénzintézet neve, címe:otp és Kereskedelmi Bank Nyrt. Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 13. Bankszámlák: Költségvetési elszámolási számla: Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása: Alapítás ideje: Történeti alapítás: Újraalapítás: határozatszám: 156/1994./314/X Alapító szerv: Eredeti alapító: Újraalapító: Zemplén Vármegye Közgyűlése Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő Testülete 5

6 5. Alapító okirat: Az intézmény Alapító Okiratát a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő testülete 285/2009/2240/XII.3./ sz. határozatával hagyta jóvá. 6. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, élén az igazgató főorvos áll, akit Sátoraljaújhely Város Képviselő Testülete nevez ki. 7. Intézményi képviselet: Az Államháztartási Törvényben, valamint a Polgári Törvénykönyvben meghatározott képviselet szempontjából az egyszemélyi felelős vezető jogkörét az igazgató főorvos gyakorolja. A szervezeti szabályzat által meghatározott körben az igazgatók jogosultak az intézmény képviseletére saját hatás- és jogkörük keretén belül. Az intézmény jogi képviseletét az igazgató főorvos által meghatalmazott jogi képviselő látja el. 8. Az intézmény gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 9. Típusa: Közszolgáltató költségvezetési szerv, ezen belül közintézet, kiemelt (súlyponti) kórház és rendelőintézet. 10. Közfeladata: Egészségügyi szolgáltatás nyújtása. 11. Az intézet fenntartó szerve: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő testülete 12. Intézet szakmai felügyelete: Szakmai és módszertani szempontból munkáját az egyes szakellátási területeken az Egészségügyi Minisztérium, az országos szakmai intézetek és a regionáis Tisztiorvosi szolgálat a hatályos jogszabályokban, rendeletekben, módszertani levelekben foglaltaknak megfelelően irányítja, ellenőrzi. 6

7 13. Intézet alaptevékenységi köre: Az alábbi jogszabály alapján került meghatározásra: 11/2009. (XII.31.) PM tájékozatója az államháztartási szakfeladatok rendjéről TEÁOR Szakágazati besorolás 8610 Fekvőbeteg ellátás Fekvőbeteg aktív ellátása Fekvőbeteg krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás Járóbetegek gyógyító gondozása Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás Otthoni szakápolási szolgálat Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Fizikoterápiás szolgáltatás 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Pszichiátriai betegek nappali ellátása Alaptevékenységgel összefüggő vagy azt kiegészítő tevékenység 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 561 Éttermi, mozgó vendéglátás Éttermi, mozgó vendéglátás 5629 Egyéb vendéglátás Munkahelyi étkeztetés 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 731 Reklám Médiareklám Államháztartás kiadási oldalának felügyelete, igazgatása A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 8532 Szakmai középfokú oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Közfoglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka 7

8 14. Gazdálkodó szervezetekben alapítói, tulajdonosi jogok: Az intézet 6 % üzletrésszel rendelkezik a Kórház Informatika 2000 Informatikai és Szolgáltató Közhasznú Társaság 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu társaságban. 8

9 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 1. Organogram Mellékletben 2. Az intézetvezetés szervezeti tagozódása 2.1. Igazgató főorvos Közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Központi igazgatás Belső ellenőr Munkavédelem Tűzvédelem Jogi feladatok Igazgatói titkárság Központi Irattár Minőségirányítás Minőségirányítási munkatárs Orvosi dokumentáció Igazgató főorvos Tanácsadó Testületei: Vezetői Értekezlet Kibővített Vezetői Értekezlet Szakmai Vezetői Testület Felügyelő Tanács Főorvosi Értekezlet Főnővéri Értekezlet Gazdasági vezetői Értekezlet Érdekegyeztető Tanács Etikai Bizottság Szakmai Minőségellenőrző Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Transzfúziós Bizottság Infekció kontroll csoport Műszerügyi Bizottság Tudományos Bizottság Szakdolgozók Tudományos Bizottsága Ad Hoc Bizottságok 9

10 Igazgató főorvos munkáját segítő munkaértekezletek Összdolgozói munkaértekezlet Orvosi értekezlet Osztályértekezlet Közalkalmazotti Tanács Igazgató főorvos feladatköre Az intézet élén egyszemélyi felelős vezetőként az igazgató főorvos áll teljes döntési joggal és felelősséggel. Az intézmény orvosi, ápolási, gondozási, gazdasági és műszak tevékenységének összehangolása és irányítása, ellátja az intézet minőségirányítási vezetői feladatokat. Meghatározza, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a kórház gyógyító megelőzőrehabilitációs szervezeti egységeinek a munkáját. Tanulmányozza az intézmény működési területén élő lakosság megbetegedési viszonyait, értékeli az arra vonatkozó statisztikai adatokat, elkészíti az intézmény szakmai fejlesztési programját. A menedzsment bevonásával szakmai fejlesztési tervet készít, irányítja annak megvalósulását, elvégzi az időközi elemzéseket, módosításokat. Meghatározza az intézmény küldetését, az ezzel összefüggő minőségcélokat. Irányítja, folyamatosan fejleszti az intézet minőségügyi rendszerét, szorgalmazza a szakmai és minőségbiztosítási tanúsításokat. Biztosítja a minőségügyi rendszer hatékony működéséhez szükséges feltételeket. Kapcsolatot tart a tulajdonos önkormányzattal, a kórház területén működő civil szervezetekkel. Végzi a szakhatósági határozatok végrehajtásának irányítását, az ÁNTSZ irányításával részt vesz a népegészségügyi programban az intézményre háruló feladatok megoldásában. Az igazgató főorvos általános helyette és az orvos-igazgató közreműködésével folyamatosan értékeli az orvosi munka szakmai és etikai színvonalát. Az ápolási igazgató közreműködésével folyamatosan értékeli az ápolás, mint önálló tevékenység szakmai és etikai színvonalát. A minőségirányítási vezető közreműködésével folyamatosan értékeli a betegek megelégedettségét, a dolgozók véleményét a munkakörülményekről. Szervezi és ellenőrzi a betegellátó osztályok, a diagnosztikai osztályok, részlegek együttműködését. A minőségügyi rendszeren belül kiadja az intézet belső szabályozó dokumentumait, meghatározza a fontos szakmai eljárásokat, protokollokat, az egyes munkahelyek működési rendjét. Összehangolja a külső és belső szabályokat. Elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, házirendjét. Biztosítja az egészségügyi törvényben, egyéb jogszabályokban, a felettes szervek utasításaiban foglaltak megvalósulását, megköveteli az egészségügyi foglalkozások etikai szabályinak betartását. Kötelezettséget vállal és utalványoz értékhatár nélkül. 10

11 Az intézmény bér-, és munkaerő-gazdálkodási feladatait összehangolja a követelményekkel. Jóváhagyja az intézmény orvosi, ápolási, gazdasági és műszaki továbbképzési tervét. Támogatja a dolgozók képzési, továbbképzési igényeinek kielégítését, különösen akkor, ha az intézeti érdekkel párosul. Elfogadja az intézmény költségvetési tervét. Pályázatok, a Zempléni betegekért Alapítvány és egyéb lehetőségek keresésével folyamatosan feltárja a külső erőforráshoz való hozzájutás módjait. Biztosítja a Kormánytól, a tulajdonostól, a természetes és jogi személyektől kapott anyagi támogatásoknak az adományozó szándéka szerinti felhasználását. Megadja az orvosi irányelveket a beruházási, felújítási tervek elkészítéséhez és az éves költségvetéshez. Figyelemmel kíséri, feldolgozza és értékeli az intézmény ellátottsági és működési mutatóit, a finanszírozás hatásait, elemzi az összintézeti és az egyes munkahelyek működési hatékonyságát. Ennek megvalósítására korszerű üzemgazdasági szemléletet, támogatására megfelelő számítógépes rendszert alkalmaz. Segíti az orvosok tudományos tevékenységét, a tudományos bizottságok munkáját, elősegíti a kórház jobb szakmai megítélését célzó együttműködések megvalósulását. Figyelemmel kíséri a kórházzal együttműködő egészségügyi intézetek és szolgáltatók tevékenységét, lépéseket tesz az együttműködés hatékonyságának növelésére ott, ahol az a szakma fejlődését, vagy a betegek jobb ellátását eredményezi. Kivizsgál a kórházhoz érkező minden betegpanaszt, reklamációt, különösen a szakmai hibákra és a betegek elégedetlenségére vonatkozókat. Az ezzel kapcsolatos válaszintézkedéseket megteszi. Kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel. Kapcsolatot tart a sajtóval, elősegíti a lakosság körében az intézmény pozitív arculatának kialakítását. Folyamatosan ellátja a lakosságot a szükséges információkkal és közreműködik az esetleges negatív hírekkel kapcsolatosan a valós helyzet bemutatásával, tisztázásával. Együttműködik az intézetben tevékenykedő érdekképviseleti szervekkel. Képviseli a kórházat a felettes szervek, a társszervek, a társadalmi szervezetek és a hatóságok irányában. Gyakorolja munkáltatói jogkörét a kinevezésekben, felmentésekben, bérezésben, munkaügyi vitákban. Elkészíti a menedzsment tagjainak és az osztályvezető főorvosoknak a munkaköri leírását. Felügyeli az intézmény munkabizottságainak tevékenységét, megbízza elnökeit és tagjait. Kidolgozza a kórház katasztrófa védelmi tervét, gondoskodik a dolgozók körében annak megismeréséről, begyakorlásáról, az erre vonatkozó korszerű ismeretek oktatásáról az orvosok és az egyéb egészségügyi végzettségű dolgozók vonatkozásában. Igazgató főorvos hatásköre, jogköre: 11

12 ellátja a polgári törvénykönyvben meghatározott képviseleti jogkört, gyakorolja a rendelkezési jogkört az orvosok és egyéb egyetemi végzettségű dolgozók vonatkozásában, utasítási jogkörrel rendelkezik minden betegellátó osztály vezetője felé, intézményi szabályzatok jóváhagyása, ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van az intézet egészében a gyógyító- megelőző munka minden területén, valamint a gazdasági és műszaki ellátás vonatkozásában, teljes munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény minden dolgozója felett. Részleges munkáltatói jogkört biztosít az ápolási és a gazdasági igazgató számára. munkáltatói jogkörébe tartozó dolgozók munkaköri leírásának meghatározása. intézmény tevékenysége elleni panaszok megvizsgálása, elintézése. Az igazgató főorvos 60 napot meghaladó távolléte esetén a munkakör átadás-átvétel írásban történik, melynek tartalmaznia kell a legfontosabb folyamatban lévő ügyeket, a Kórház pénzügyi helyzetét Igazgató főorvos általános helyettese: Közvetlen szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Fekvőbeteg szakellátás Belgyógyászati mátrix osztály: Általános belgyógyászat (diabetológia, gasztroenterológia, kardiológia)l Neurológia, telestroke Reumatológia Bőrgyógyászat Sebészeti mátrix osztály: Általános sebészet és traumatológia Fül-orr-gégészet Szülészeti-nőgyógyászat Szemészet Sürgősségi osztály (SO2) Csecsemő - és gyermekosztály: Csecsemő részleg Újszülött ellátás Gyermek részleg Akut Pszichiátriai osztály: Fekvőbeteg osztály 12

13 Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály: Fekvőbeteg osztály Központi aneszteziológiai szolgálat Intézeti reanimációs szolgálat Pszichiátriai Rehabilitációs osztály: Fekvőbeteg osztály felnőtt és gyerek részleggel (utóbbi jelenleg szünetel) Nappali ellátás Krónikus Belgyógyászati Osztály Diagnosztika és therápia Radiológiai osztály: Fekvő és járóbetegek radiológia ellátása CT Ultrahang diagnosztika Mammographia Központi laboratórium: Általános laboratórium Járóbeteg laboratórium Mikrobiológiai laboratórium Fiziotherápia Pathológia: Kórbonctan és boncterem Kórszövettani labor Cytológiai labor Megtekintő Gyógyszertár Intézeti Gyógyszertár Vértranszfúziós osztály Donor- és vérvételi részleg Haematológiai laboratórium Járó beteg szakellátás Területi kiszállás Igazgató főorvos általános helyettese feladatköre: irányítja a kórház fekvőbeteg aktív és krónikus szakellátásnak szakmai tevékenységét, a gyógyító-megelőző fekvőbeteg szakellátások tervezését, szervezését végzi, 13

14 folyamatosan figyelemmel kíséri a fekvőbeteg osztályok betegforgalmát, tájékozódik a finanszírozási adatokról és azok alakulásáról, szakmai és finanszírozási elemzéseket végez, és javaslatokat tesz az igazgató főorvos számára az indokolt szakmai változtatásokról. ellátja a Központi Gyógyszertár valamint a Kórház diagnosztikai ellátásainak irányítását, munkájának tervezésével és szervezésével összefüggő feladatokat. az igazgató főorvos távollétében annak feladatát ellátja teljes hatáskörrel és jogkörrel, kivéve a közép és hosszú távú kötelezettségvállalásokat Az igazgató főorvos 60 napot meghaladó távolléte esetén a munkakör átadás-átvétel írásban történik, melynek tartalmaznia kell a legfontosabb folyamatban lévő ügyeket, a Kórház pénzügyi helyzetét. intézkedéseiről az igazgató főorvost tájékoztatja. az osztályvezető főorvosok, a kódoló orvosok feletti szakmai és etikai felügyelet biztosítása, kapcsolattartás az osztályvezető főorvosok, a kórházi menedzsment és az orvosi kar között. a kórházban folyó betegellátás szakmai színvonalának folyamatos figyelemmel kísérése, szakmai ellenőrzése, javaslattétel az indokolt és szükséges változtatásokra a Kórház igazgató a fekvőbeteg osztályok orvosi, ápolási valamint gondozási tevékenységének összehangolása. a SZVT tagjaként részt vesz annak munkájában. közreműködik az intézeti szabályzatok készítésében, gondoskodik a szakmai szabályok intézményi betartásának ellenőrzéséről, gondoskodik arról, hogy a gyógyító munka során a szakmában elfogadott korszerű elvek, és gyakorlat érvényesüljön, részt vesz a Házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzésében. feladat ellátásával összefüggésben aktívan részt vesz a Kórház szakmai stratégiai programjainak tervezéseiben, döntés előkészítésében, valamint a döntések végrehajtásaiban és a végrehajtás ellenőrzésében. felelős az általa kiadott intézkedések és utasítások helyességéért, elvégzi a munkaköri leírásában megfogalmazott feladatokat, ellátja továbbá mindazon feladatokat amivel az igazgató főorvos külön megbízza. Igazgató főorvos általános helyettese hatásköre, jogköre: Rendelkezési jogkört gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi dolgozója felett, a szolgálati út betartásával. Ellenőrzési joga van az intézet egészében a gyógyító-megelőzési munka minden területén. Az igazgató főorvos távollétében megilletik mindazok a hatáskörök és jogkörök, mint az igazgató főorvost Orvos-igazgató Orvos-igazgató szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Osztályos háttérrel rendelkező szakrendelések: Belgyógyászati mátrix osztály: II. belgyógyászati szakrendelés Belgyógyászati ambulancia 14

15 Anyagcsere- diabetológiai szakrendelés Gastroenterologiai szakrendelés Echocardiographia Kardiológia Ideggyógyászati szakrendelés Ideggyógyászati ambulancia Akupunktúra Ideggyógyászati laeser Carotis UH rendelés EEG-rendelés Reumatológiai szakrendelés Bőrgyógyászati szakrendelés Bőrgyógyászati laeser Sebészeti mátrix osztály: Sebészeti szakrendelés Sebészeti ambulancia Proktológiai szakrendelés Nőgyógyászati szakrendelés Nőgyógyászati ambulancia Nőgyógyászati UH Terhestanácsadás M.Sz.Sz. Menopausa szakrendelés Fül-orr-gégészeti szakrendelés Audiológia Szemészeti szakrendelés Szemészeti ambulancia Csecsemő- és gyermekosztály: Gyermekszakrendelés, Mozgó Szakorvosi Szolgálat (gyermek), Gyermek pulmonológia. Akut Pszichiátriai osztály: Pszichiátriai szakrendelés Gyermekpszichiátriai szakrendelés Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály: Aneszteziológiai szakrendelés Osztályháttér nélküli szakrendelések: Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés (másodfokú) Üzemorvosi ellátás (saját dolgozóink részére) Gépjármű alkalmassági vizsgálat (másodfokú) 15

16 Orthopedia szakrendelés Urológia szakrendelés Tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológia Gondozóintézeti ellátás: Tüdőgondozó Pszichiátriai gondozó Onkológiai gondozó Bőrgyógyászati gondozó Addiktológia Orvosi Könyvtár Orvos-igazgató feladatköre: Feladatkörébe tartozik az igazgató főorvos közvetlen irányítása mellett az intézményben nyújtott járóbeteg szakellátási tevékenység ellenőrzése, különös tekintettel a szakrendelésekre, az ambulanciás tevékenységekre, a gondozó intézeti gondozásokra, továbbá a foglalkozás-egészségügyi szakellátásra és a mozgó szakorvosi szolgálatra. Szakmai irányítási, vezetési és szervezési tevékenysége kiterjed az osztályos háttérrel rendelkező és nem rendelkező, önállóan tevékenykedő járóbeteg ellátó egységek vezető főorvosainak irányítására, tevékenységeinek szervezésére és tervezésére. A járóbeteg szakellátás egységeinek finanszírozási adatait folyamatosan figyelemmel kíséri, az adatokat elemzi, és tájékoztatást nyújt az igazgató főorvosnak, javaslatokat tesz a járóbeteg ellátást érintő indokolt változtatásokra vonatkozóan. Az igazgató főorvos távollétében ellátja az általános igazgató helyettessel szakmai helyettesítését. Intézkedéseiről az igazgató főorvost tájékoztatja. Kapcsolatot tart a járóbeteg szakellátó egységek szakorvosai, szakrendelés és gondozó vezető főorvosai valamint az osztályvezető főorvosi kar és a kórházi menedzsment között. Feladatkörébe tartozik a kórház fekvőbeteg és járóbeteg szakellátásával összefüggő eü dokumentáció szabályszerűségnek biztosítása, a szakmai szabályok és a hatályos jogszabályok betartatása és az eü dokumentáció folyamatosságának és szakszerűségének ellenőrzése, ellenőrzéseiről jelentések készítése. Feladatkörébe tartozik a kórházi fekvőbeteg és járóbeteg ellátásával összefüggő betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése a járóbeteg szakellátás területén. Feladatköréhez tartozik az intézmény egészség illetően a higiénés rend biztosítása, felügyelete, az ezzel összefüggő vezetői intézkedések végrehatásának ellenőrzése, az intézményben nyújtott eü szolgáltatások folyamatos minőségi ellenőrzése. Közreműködik a járóbeteg szakellátásokat érintő intézményi szabályozások készítésében, összehangolásában, a Házirend valamint a rendelési rend betartásában, végrehajtásának ellenőrzésében és az ezekhez kapcsolódó jelentések összeállításában. 16

17 Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az igazgató főorvos általános helyettese valamint az igazgató főorvos megbízza, elvégzi a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat, felelős az általa kiadott intézkedések, és utasítások helyességéért. Közvetlen irányítási, vezetési szervezési tevékenységet lát el a kórházi minőségirányítási rend kiépítésében, továbbfejlesztésében, és hatékony működtetésében valamint az eü szolgáltatásainak ellenőrzésében. Orvos-igazgató hatásköre, jogköre: Rendelkezési jogkört gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi dolgozója felett, a szolgálati út betartásával. Ellenőrzési joga van az intézet egészében a gyógyító-megelőzési munka minden területén. Az igazgató főorvos távollétében megilletik mindazok a hatáskörök és jogkörök, mint az igazgató főorvost. 17

18 2.4. Gazdasági igazgató Gazdasági igazgató szakmai irányítása alá a gazdasági szervezet (gazdasági igazgatóság) egységei tartoznak az alábbiak szerint: Gazdasági igazgató közvetlen irányításával: Finanszírozási osztály: Informatikai csoport Kontrolling csoport Gazdasági ellátó osztály Pénzügyi és számviteli csoport Anyag- és eszközgazdálkodási csoport Humán erőforrás gazdálkodási csoport Gazdasági iroda Őrzés vagyonvédelem, portaszolgálat Önálló leltárellenőr Gazdasági igazgató helyettes vezetésével: Közbeszerzési és szerződéskötési csoport Fejlesztési csoport Élelmezési csoport Műszaki osztály: Energetikai és épületgépészeti csoport Gondnoksági és környezetvédelmi csoport Műszaki adminisztrációs csoport Műszerügyi csoport Pénztár Központi raktár Szállítás Bér és munkaügy Humánerőforrás gazdálkodás Diétás ételkészítés Ellátotti, dolgozói és vendégélelmezés Élelmezési raktár Konyha üzem Felszolgálás és szállítás Telefonközpont Gazdasági igazgató feladatai: A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik az igazgató főorvos közvetlen irányítása mellett az intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és intézményüzemeltetési (gondnoksági) feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerült adminisztratív feladatok irányítása. Gondoskodik az intézmény gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással összefüggő feladataira vonatkozó jogszabályok, előírások érvényesítéséről. 18

19 Operatív módon végrehajtja az intézmény egészére vonatkozó gazdasági, pénzügyi intézkedéseket. Gondoskodik az intézmény költségvetésének elkészítéséről, a beszámolókat, jelentéseket meghatározott időre teljesíti. Kidolgozza a költségvetési javaslatot, a felügyeleti szervek, illetve a tulajdonos önkormányzattal való egyeztetés alapján. Az egyeztetés során alakítja ki a kiadási előirányzatokat, figyelembe véve az előző évhez képest megváltozott feladatokat, szerkezeti módosításokat. Jóváhagyja az intézmény könyvviteli, elszámolási rendjét, meghatározza az alkalmazott bizonylatokat, azok kezelésének szabályait, különös tekintettel a számlarend jogszabályi, keretgazdálkodási és a döntések információs igényeit is figyelembe vevő kialakítására. Gondoskodik a gazdálkodási eredmények folyamatos elemzéséről, értékeléséről, a hatékonyság, az ésszerűség és takarékos gazdálkodás érdekében. Felelős az intézmény adósságállományának - külső körülményektől függően a lehető legalacsonyabb mértéken tartásáért. Irányítja a kontrolling tevékenységet, melynek során ellenőrzi, értékeli és elemzi az üzemgazdasági szemléletben készített fedezet számításokat. A menedzsment felelős tagjával (általános igazgató-helyettes, orvos igazgató) együttműködve megszervezi és irányítja a finanszírozással kapcsolatos jogszabályok figyelemmel kísérését és annak betartatását a finanszírozási bevétel maximalizálása céljából. Irányítja az intézmény bér- és munkaerő gazdálkodási és szociális ellátási feladatait, ellenőrzi a bér - és munkaügyi szabályok betartását az intézményben. Köteles biztosítani a bérkeret betartását. Részt vesz a Közbeszerzési feladatok megszervezésében, felügyeli a Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok betartását. Megszervezi a szerződések nyilvántartását, az intézmény jogi képviselőjével együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésállományt. Irányítja és ellenőrzi az ingatlan- és energiagazdálkodás, valamint a gondnoksági feladatokkal összefüggő folyamatokat. Gondoskodik az intézmény vagyonvédelmének biztosításáról, melyet az önálló leltárellenőrön és az alleltár ellenőrökön keresztül valósít meg. A minőségügyi vezetővel együttműködve részt vesz a minőségügyi rendszer működtetésében, annak továbbfejlesztésében. A működés hatékonyságának növelése céljából vizsgálja a gazdasági szervezet felépítését, javaslatot tesz az optimális struktúra kialakítására, az esetleges változtatásokhoz megteszi a szükséges intézkedéseket. Részt vesz a gazdasági szervezeti egységek ügyrendjének jogszabály szerinti elkészítésében, elkészíti az egyes szervezeti egységek vezetőinek munkaköri leírását. Elkészíti, felülvizsgálja és a jogszabályi követelményeknek megfelelően aktualizálja a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb szabályzatok gazdasági vonatkozású részeit. Ellátja az igazgató főorvos által delegált munkáltatói jogkörből adódó feladatokat a gazdasági szervezet munkavállalói tekintetében. Saját hatáskörében oldja meg a gazdasági ellátó szervezet dolgozóinak létszámátcsoportosítását és munkaerő-gazdálkodásának korszerűsítését. 19

20 Köteles biztosítani a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzések megvalósulását. A talált hiányosságok megszüntetéséért a mulasztók felelősségre vonása tekintetében intézkedik. Gondoskodik a gazdasági szervezet dolgozóinak továbbképzéséről. A vezetői testület meghívott tagjaként részt vesz annak munkájában. Részt vesz a pályázatok, távlati fejlesztési tervek elkészítésében és teljesítésében, az igazgató főorvossal egyetértésben. A gyógyászati szervezeti egységek gazdasági, pénzügyi munkájához iránymutatást, segítséget ad. Gazdasági igazgató hatásköre, jogköre: A gazdasági jellegű kérdésekben ellátja az intézmény képviseletét a számviteli törvényben, valamint a polgári törvénykönyvben meghatározottak szerint. Ellátja az Államháztartási törvény szerinti pénzügyi ellenjegyzői feladatokat, amennyiben a feladat az orvosi, illetve ápolási testülettel szoros kapcsolatban van, e jogkört az igazgató főorvossal, illetve az ápolási igazgatóval gyakorolja. Kötelezettséget vállal a jóváhagyott költségvetési, fejlesztési és felújítási terv teljes körére vonatkozóan értékhatár nélkül. Rendelkezési jogköre van a gazdasági szervezet dolgozói vonatkozásában. Aláírási joga van az intézmény gazdálkodásának irányítása körében hozott belső utasítások, szabályok tekintetében. Részleges munkáltatói jogkört gyakorol az igazgató főorvos által delegáltan a szervezeti felépítésben közvetlenül hozzárendelt szervezeti egységek dolgozói vonatkozásában Ápolási igazgató Ápolási igazgató szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Ápolási osztály Dietetikus szolgálat Központi sterilizáló Hygiénés csoport Otthoni szakápolás Szociális iroda Központi műtősszolgálat Központi betegszállítás Takarítói szolgálat Mosodai szolgáltatás (számláló biztosok) Nővérszállás Ápolási igazgató szakmai irányítása alá tartozó dolgozók: Fekvőbeteg ellátás ápolási tevékenységet végző dolgozók 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ... 9 I. FEJEZET... 11 Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE... 11 1. Az ÁEK jogállása, rendeltetése,

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, 2009. szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben