INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Borzi Márta mb. igazgató főorvos Ellenőrizte: ZOK - elnöke SZB-elnöke KT-elnöke MESZK helyi elnöke Jóváhagyta: Csernai Ferencné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

2 Tartalomjegyzék I. INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, ALAPTEVÉKENYSÉGI KÖRE Az intézet elnevezése: Az intézet székhelye és adatai: Alapítás ideje: Alapító szerv: Alapító okirat: Az intézmény jogállása: Intézményi képviselet: Az intézmény gazdálkodási formája: Típusa: Közfeladata: Az intézet fenntartó szerve: Intézet szakmai felügyelete: Intézet alaptevékenységi köre: Gazdálkodó szervezetekben alapítói, tulajdonosi jogok:... 8 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Organogram Az intézetvezetés szervezeti tagozódása Igazgató főorvos... 9 Igazgató főorvos Tanácsadó Testületei:... 9 Igazgató főorvos munkáját segítő munkaértekezletek Igazgató főorvos általános helyettese: Orvos-igazgató Gazdasági igazgató Ápolási igazgató Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: Általános rendelkezések A mellérendelt szervezeti egységek koordinációja Az alá- és fölérendeltség érvényesülése, az ügyintézés rendje Munkakörök átadása Kommunikáció Külső kommunikáció Belső kommunikáció: intézményi testületek Vezetői Értekezlet Kibővített Vezetői Értekezlet Szakmai Vezető Testület Felügyelő Tanács Főorvosi Értekezlet Gazdasági vezetői értekezlet Érdekegyeztető Tanács Intézeti Kutatás Etikai Bizottság Szakmai Minőségellenőrző Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Transzfúziós Bizottság Infekció Kontroll Bizottság Műszerügyi Bizottság Tudományos Bizottság Szakdolgozók Tudományos Bizottsága Ad-hoc Bizottságok Összdolgozói értekezlet Orvosi értekezlet

3 Osztályértekezlet Közalkalmazotti Tanács III. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IV. AZ INTÉZET MŰKÖDÉSI RENDJE Az Intézményben az egészségügyi tevékenység végzésének formái: A betegellátás általános rendje Sürgősségi betegellátás Fekvőbeteg - gyógyintézeti rend Várólista A betegek kivizsgálása A betegek gyógykezelése, ápolása, gondozása A műtét Betegazonosító rendszer Az egészségügyi dokumentáció vezetésének rendje: Diagnosztikai osztályok működése A járóbetegek ellátása szakrendelőkben és a gondozókban A szervezeti egységek általános hygiénés rendje Az egészségügyi felvilágosító és az egészséges életmódra nevelő munka Ügyeleti (készenléti) szolgálat A munkarend, munkaidő beosztás fontosabb elvei a következők: Az intézet személyi állományának riasztása és behívása V. INTÉZETI MUNKAKÖRÖK SZABÁLYOZÁSA A gyógyító-megelőző ellátás szervezeti egység vezetői: A vezető főorvosok jogállása: Ápolási osztály vezetőjének jogállása: A központi diagnosztikai osztályvezetők jogállása: Intézeti főgyógyszerész jogállása: Infekciókontroll csoportvezetőjének jogállása: Vértranszfúziós osztály főorvosának jogállása: Gondozóintézet főorvosának jogállása: Önálló szakrendelések vezetőinek jogállása: Részlegvezető főorvos, főorvos, adjunktus, szakorvos, segédorvos, orvos-gyakornok: Osztályvezető és önálló részlegvezető szakdolgozók: Központi steril vezetőjének jogállása: Otthoni szakápolás szolgálat vezetőjének jogállása: Központi betegszállítói szolgálat vezetőjének jogállása: Központi takarítói szolgálat vezetőjének jogállása: Központi műtő szolgálat vezetőjének jogállása: Központi dietetikai szolgálat vezetőjének jogállása: Szociális iroda vezetőjének jogállása: Munkavédelmi előadó Tűzvédelmi előadó Belső ellenőr Titkárság vezetője, Központi Irattár kezelése A gazdasági igazgatóhelyettes és a gazdasági szervezet osztályvezetői VI. A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A munkáltatói jogkörök gyakorlása: A kórház dolgozóinak felvételi rendje Munkaköri leírások készítése és nyilvántartása Munkakör átadás-átvétel szabályai VII. VAGYONGAZDÁLKODÁS VIII. A KÖZLÉS, NYILATKOZÁS SZABÁLYAI A személyhez fűződő jogok tiszteletben tartásának szabályozása IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

4 Mellékletek, függelék:

5 I. INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, ALAPTEVÉKENYSÉGI KÖRE 1. Az intézet elnevezése: 2. Az intézet székhelye és adatai: Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. cím: Internetes honlapja: OEP kód: 1407 KSH kód: Költségvetési intézményi törzsszám: Adóazonosító szám: Eü. szolg.azonosító száma: Általános forgalmi adó alanyisága: Igen Számlavezető pénzintézet neve, címe:otp és Kereskedelmi Bank Nyrt. Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 13. Bankszámlák: Költségvetési elszámolási számla: Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása: Alapítás ideje: Történeti alapítás: Újraalapítás: határozatszám: 156/1994./314/X Alapító szerv: Eredeti alapító: Újraalapító: Zemplén Vármegye Közgyűlése Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő Testülete 5

6 5. Alapító okirat: Az intézmény Alapító Okiratát a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő testülete 285/2009/2240/XII.3./ sz. határozatával hagyta jóvá. 6. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, élén az igazgató főorvos áll, akit Sátoraljaújhely Város Képviselő Testülete nevez ki. 7. Intézményi képviselet: Az Államháztartási Törvényben, valamint a Polgári Törvénykönyvben meghatározott képviselet szempontjából az egyszemélyi felelős vezető jogkörét az igazgató főorvos gyakorolja. A szervezeti szabályzat által meghatározott körben az igazgatók jogosultak az intézmény képviseletére saját hatás- és jogkörük keretén belül. Az intézmény jogi képviseletét az igazgató főorvos által meghatalmazott jogi képviselő látja el. 8. Az intézmény gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 9. Típusa: Közszolgáltató költségvezetési szerv, ezen belül közintézet, kiemelt (súlyponti) kórház és rendelőintézet. 10. Közfeladata: Egészségügyi szolgáltatás nyújtása. 11. Az intézet fenntartó szerve: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő testülete 12. Intézet szakmai felügyelete: Szakmai és módszertani szempontból munkáját az egyes szakellátási területeken az Egészségügyi Minisztérium, az országos szakmai intézetek és a regionáis Tisztiorvosi szolgálat a hatályos jogszabályokban, rendeletekben, módszertani levelekben foglaltaknak megfelelően irányítja, ellenőrzi. 6

7 13. Intézet alaptevékenységi köre: Az alábbi jogszabály alapján került meghatározásra: 11/2009. (XII.31.) PM tájékozatója az államháztartási szakfeladatok rendjéről TEÁOR Szakágazati besorolás 8610 Fekvőbeteg ellátás Fekvőbeteg aktív ellátása Fekvőbeteg krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás Járóbetegek gyógyító gondozása Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás Otthoni szakápolási szolgálat Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Fizikoterápiás szolgáltatás 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Pszichiátriai betegek nappali ellátása Alaptevékenységgel összefüggő vagy azt kiegészítő tevékenység 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 561 Éttermi, mozgó vendéglátás Éttermi, mozgó vendéglátás 5629 Egyéb vendéglátás Munkahelyi étkeztetés 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 731 Reklám Médiareklám Államháztartás kiadási oldalának felügyelete, igazgatása A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 8532 Szakmai középfokú oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Közfoglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka 7

8 14. Gazdálkodó szervezetekben alapítói, tulajdonosi jogok: Az intézet 6 % üzletrésszel rendelkezik a Kórház Informatika 2000 Informatikai és Szolgáltató Közhasznú Társaság 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu társaságban. 8

9 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 1. Organogram Mellékletben 2. Az intézetvezetés szervezeti tagozódása 2.1. Igazgató főorvos Közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Központi igazgatás Belső ellenőr Munkavédelem Tűzvédelem Jogi feladatok Igazgatói titkárság Központi Irattár Minőségirányítás Minőségirányítási munkatárs Orvosi dokumentáció Igazgató főorvos Tanácsadó Testületei: Vezetői Értekezlet Kibővített Vezetői Értekezlet Szakmai Vezetői Testület Felügyelő Tanács Főorvosi Értekezlet Főnővéri Értekezlet Gazdasági vezetői Értekezlet Érdekegyeztető Tanács Etikai Bizottság Szakmai Minőségellenőrző Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Transzfúziós Bizottság Infekció kontroll csoport Műszerügyi Bizottság Tudományos Bizottság Szakdolgozók Tudományos Bizottsága Ad Hoc Bizottságok 9

10 Igazgató főorvos munkáját segítő munkaértekezletek Összdolgozói munkaértekezlet Orvosi értekezlet Osztályértekezlet Közalkalmazotti Tanács Igazgató főorvos feladatköre Az intézet élén egyszemélyi felelős vezetőként az igazgató főorvos áll teljes döntési joggal és felelősséggel. Az intézmény orvosi, ápolási, gondozási, gazdasági és műszak tevékenységének összehangolása és irányítása, ellátja az intézet minőségirányítási vezetői feladatokat. Meghatározza, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a kórház gyógyító megelőzőrehabilitációs szervezeti egységeinek a munkáját. Tanulmányozza az intézmény működési területén élő lakosság megbetegedési viszonyait, értékeli az arra vonatkozó statisztikai adatokat, elkészíti az intézmény szakmai fejlesztési programját. A menedzsment bevonásával szakmai fejlesztési tervet készít, irányítja annak megvalósulását, elvégzi az időközi elemzéseket, módosításokat. Meghatározza az intézmény küldetését, az ezzel összefüggő minőségcélokat. Irányítja, folyamatosan fejleszti az intézet minőségügyi rendszerét, szorgalmazza a szakmai és minőségbiztosítási tanúsításokat. Biztosítja a minőségügyi rendszer hatékony működéséhez szükséges feltételeket. Kapcsolatot tart a tulajdonos önkormányzattal, a kórház területén működő civil szervezetekkel. Végzi a szakhatósági határozatok végrehajtásának irányítását, az ÁNTSZ irányításával részt vesz a népegészségügyi programban az intézményre háruló feladatok megoldásában. Az igazgató főorvos általános helyette és az orvos-igazgató közreműködésével folyamatosan értékeli az orvosi munka szakmai és etikai színvonalát. Az ápolási igazgató közreműködésével folyamatosan értékeli az ápolás, mint önálló tevékenység szakmai és etikai színvonalát. A minőségirányítási vezető közreműködésével folyamatosan értékeli a betegek megelégedettségét, a dolgozók véleményét a munkakörülményekről. Szervezi és ellenőrzi a betegellátó osztályok, a diagnosztikai osztályok, részlegek együttműködését. A minőségügyi rendszeren belül kiadja az intézet belső szabályozó dokumentumait, meghatározza a fontos szakmai eljárásokat, protokollokat, az egyes munkahelyek működési rendjét. Összehangolja a külső és belső szabályokat. Elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, házirendjét. Biztosítja az egészségügyi törvényben, egyéb jogszabályokban, a felettes szervek utasításaiban foglaltak megvalósulását, megköveteli az egészségügyi foglalkozások etikai szabályinak betartását. Kötelezettséget vállal és utalványoz értékhatár nélkül. 10

11 Az intézmény bér-, és munkaerő-gazdálkodási feladatait összehangolja a követelményekkel. Jóváhagyja az intézmény orvosi, ápolási, gazdasági és műszaki továbbképzési tervét. Támogatja a dolgozók képzési, továbbképzési igényeinek kielégítését, különösen akkor, ha az intézeti érdekkel párosul. Elfogadja az intézmény költségvetési tervét. Pályázatok, a Zempléni betegekért Alapítvány és egyéb lehetőségek keresésével folyamatosan feltárja a külső erőforráshoz való hozzájutás módjait. Biztosítja a Kormánytól, a tulajdonostól, a természetes és jogi személyektől kapott anyagi támogatásoknak az adományozó szándéka szerinti felhasználását. Megadja az orvosi irányelveket a beruházási, felújítási tervek elkészítéséhez és az éves költségvetéshez. Figyelemmel kíséri, feldolgozza és értékeli az intézmény ellátottsági és működési mutatóit, a finanszírozás hatásait, elemzi az összintézeti és az egyes munkahelyek működési hatékonyságát. Ennek megvalósítására korszerű üzemgazdasági szemléletet, támogatására megfelelő számítógépes rendszert alkalmaz. Segíti az orvosok tudományos tevékenységét, a tudományos bizottságok munkáját, elősegíti a kórház jobb szakmai megítélését célzó együttműködések megvalósulását. Figyelemmel kíséri a kórházzal együttműködő egészségügyi intézetek és szolgáltatók tevékenységét, lépéseket tesz az együttműködés hatékonyságának növelésére ott, ahol az a szakma fejlődését, vagy a betegek jobb ellátását eredményezi. Kivizsgál a kórházhoz érkező minden betegpanaszt, reklamációt, különösen a szakmai hibákra és a betegek elégedetlenségére vonatkozókat. Az ezzel kapcsolatos válaszintézkedéseket megteszi. Kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel. Kapcsolatot tart a sajtóval, elősegíti a lakosság körében az intézmény pozitív arculatának kialakítását. Folyamatosan ellátja a lakosságot a szükséges információkkal és közreműködik az esetleges negatív hírekkel kapcsolatosan a valós helyzet bemutatásával, tisztázásával. Együttműködik az intézetben tevékenykedő érdekképviseleti szervekkel. Képviseli a kórházat a felettes szervek, a társszervek, a társadalmi szervezetek és a hatóságok irányában. Gyakorolja munkáltatói jogkörét a kinevezésekben, felmentésekben, bérezésben, munkaügyi vitákban. Elkészíti a menedzsment tagjainak és az osztályvezető főorvosoknak a munkaköri leírását. Felügyeli az intézmény munkabizottságainak tevékenységét, megbízza elnökeit és tagjait. Kidolgozza a kórház katasztrófa védelmi tervét, gondoskodik a dolgozók körében annak megismeréséről, begyakorlásáról, az erre vonatkozó korszerű ismeretek oktatásáról az orvosok és az egyéb egészségügyi végzettségű dolgozók vonatkozásában. Igazgató főorvos hatásköre, jogköre: 11

12 ellátja a polgári törvénykönyvben meghatározott képviseleti jogkört, gyakorolja a rendelkezési jogkört az orvosok és egyéb egyetemi végzettségű dolgozók vonatkozásában, utasítási jogkörrel rendelkezik minden betegellátó osztály vezetője felé, intézményi szabályzatok jóváhagyása, ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van az intézet egészében a gyógyító- megelőző munka minden területén, valamint a gazdasági és műszaki ellátás vonatkozásában, teljes munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény minden dolgozója felett. Részleges munkáltatói jogkört biztosít az ápolási és a gazdasági igazgató számára. munkáltatói jogkörébe tartozó dolgozók munkaköri leírásának meghatározása. intézmény tevékenysége elleni panaszok megvizsgálása, elintézése. Az igazgató főorvos 60 napot meghaladó távolléte esetén a munkakör átadás-átvétel írásban történik, melynek tartalmaznia kell a legfontosabb folyamatban lévő ügyeket, a Kórház pénzügyi helyzetét Igazgató főorvos általános helyettese: Közvetlen szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Fekvőbeteg szakellátás Belgyógyászati mátrix osztály: Általános belgyógyászat (diabetológia, gasztroenterológia, kardiológia)l Neurológia, telestroke Reumatológia Bőrgyógyászat Sebészeti mátrix osztály: Általános sebészet és traumatológia Fül-orr-gégészet Szülészeti-nőgyógyászat Szemészet Sürgősségi osztály (SO2) Csecsemő - és gyermekosztály: Csecsemő részleg Újszülött ellátás Gyermek részleg Akut Pszichiátriai osztály: Fekvőbeteg osztály 12

13 Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály: Fekvőbeteg osztály Központi aneszteziológiai szolgálat Intézeti reanimációs szolgálat Pszichiátriai Rehabilitációs osztály: Fekvőbeteg osztály felnőtt és gyerek részleggel (utóbbi jelenleg szünetel) Nappali ellátás Krónikus Belgyógyászati Osztály Diagnosztika és therápia Radiológiai osztály: Fekvő és járóbetegek radiológia ellátása CT Ultrahang diagnosztika Mammographia Központi laboratórium: Általános laboratórium Járóbeteg laboratórium Mikrobiológiai laboratórium Fiziotherápia Pathológia: Kórbonctan és boncterem Kórszövettani labor Cytológiai labor Megtekintő Gyógyszertár Intézeti Gyógyszertár Vértranszfúziós osztály Donor- és vérvételi részleg Haematológiai laboratórium Járó beteg szakellátás Területi kiszállás Igazgató főorvos általános helyettese feladatköre: irányítja a kórház fekvőbeteg aktív és krónikus szakellátásnak szakmai tevékenységét, a gyógyító-megelőző fekvőbeteg szakellátások tervezését, szervezését végzi, 13

14 folyamatosan figyelemmel kíséri a fekvőbeteg osztályok betegforgalmát, tájékozódik a finanszírozási adatokról és azok alakulásáról, szakmai és finanszírozási elemzéseket végez, és javaslatokat tesz az igazgató főorvos számára az indokolt szakmai változtatásokról. ellátja a Központi Gyógyszertár valamint a Kórház diagnosztikai ellátásainak irányítását, munkájának tervezésével és szervezésével összefüggő feladatokat. az igazgató főorvos távollétében annak feladatát ellátja teljes hatáskörrel és jogkörrel, kivéve a közép és hosszú távú kötelezettségvállalásokat Az igazgató főorvos 60 napot meghaladó távolléte esetén a munkakör átadás-átvétel írásban történik, melynek tartalmaznia kell a legfontosabb folyamatban lévő ügyeket, a Kórház pénzügyi helyzetét. intézkedéseiről az igazgató főorvost tájékoztatja. az osztályvezető főorvosok, a kódoló orvosok feletti szakmai és etikai felügyelet biztosítása, kapcsolattartás az osztályvezető főorvosok, a kórházi menedzsment és az orvosi kar között. a kórházban folyó betegellátás szakmai színvonalának folyamatos figyelemmel kísérése, szakmai ellenőrzése, javaslattétel az indokolt és szükséges változtatásokra a Kórház igazgató a fekvőbeteg osztályok orvosi, ápolási valamint gondozási tevékenységének összehangolása. a SZVT tagjaként részt vesz annak munkájában. közreműködik az intézeti szabályzatok készítésében, gondoskodik a szakmai szabályok intézményi betartásának ellenőrzéséről, gondoskodik arról, hogy a gyógyító munka során a szakmában elfogadott korszerű elvek, és gyakorlat érvényesüljön, részt vesz a Házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzésében. feladat ellátásával összefüggésben aktívan részt vesz a Kórház szakmai stratégiai programjainak tervezéseiben, döntés előkészítésében, valamint a döntések végrehajtásaiban és a végrehajtás ellenőrzésében. felelős az általa kiadott intézkedések és utasítások helyességéért, elvégzi a munkaköri leírásában megfogalmazott feladatokat, ellátja továbbá mindazon feladatokat amivel az igazgató főorvos külön megbízza. Igazgató főorvos általános helyettese hatásköre, jogköre: Rendelkezési jogkört gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi dolgozója felett, a szolgálati út betartásával. Ellenőrzési joga van az intézet egészében a gyógyító-megelőzési munka minden területén. Az igazgató főorvos távollétében megilletik mindazok a hatáskörök és jogkörök, mint az igazgató főorvost Orvos-igazgató Orvos-igazgató szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Osztályos háttérrel rendelkező szakrendelések: Belgyógyászati mátrix osztály: II. belgyógyászati szakrendelés Belgyógyászati ambulancia 14

15 Anyagcsere- diabetológiai szakrendelés Gastroenterologiai szakrendelés Echocardiographia Kardiológia Ideggyógyászati szakrendelés Ideggyógyászati ambulancia Akupunktúra Ideggyógyászati laeser Carotis UH rendelés EEG-rendelés Reumatológiai szakrendelés Bőrgyógyászati szakrendelés Bőrgyógyászati laeser Sebészeti mátrix osztály: Sebészeti szakrendelés Sebészeti ambulancia Proktológiai szakrendelés Nőgyógyászati szakrendelés Nőgyógyászati ambulancia Nőgyógyászati UH Terhestanácsadás M.Sz.Sz. Menopausa szakrendelés Fül-orr-gégészeti szakrendelés Audiológia Szemészeti szakrendelés Szemészeti ambulancia Csecsemő- és gyermekosztály: Gyermekszakrendelés, Mozgó Szakorvosi Szolgálat (gyermek), Gyermek pulmonológia. Akut Pszichiátriai osztály: Pszichiátriai szakrendelés Gyermekpszichiátriai szakrendelés Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály: Aneszteziológiai szakrendelés Osztályháttér nélküli szakrendelések: Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés (másodfokú) Üzemorvosi ellátás (saját dolgozóink részére) Gépjármű alkalmassági vizsgálat (másodfokú) 15

16 Orthopedia szakrendelés Urológia szakrendelés Tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológia Gondozóintézeti ellátás: Tüdőgondozó Pszichiátriai gondozó Onkológiai gondozó Bőrgyógyászati gondozó Addiktológia Orvosi Könyvtár Orvos-igazgató feladatköre: Feladatkörébe tartozik az igazgató főorvos közvetlen irányítása mellett az intézményben nyújtott járóbeteg szakellátási tevékenység ellenőrzése, különös tekintettel a szakrendelésekre, az ambulanciás tevékenységekre, a gondozó intézeti gondozásokra, továbbá a foglalkozás-egészségügyi szakellátásra és a mozgó szakorvosi szolgálatra. Szakmai irányítási, vezetési és szervezési tevékenysége kiterjed az osztályos háttérrel rendelkező és nem rendelkező, önállóan tevékenykedő járóbeteg ellátó egységek vezető főorvosainak irányítására, tevékenységeinek szervezésére és tervezésére. A járóbeteg szakellátás egységeinek finanszírozási adatait folyamatosan figyelemmel kíséri, az adatokat elemzi, és tájékoztatást nyújt az igazgató főorvosnak, javaslatokat tesz a járóbeteg ellátást érintő indokolt változtatásokra vonatkozóan. Az igazgató főorvos távollétében ellátja az általános igazgató helyettessel szakmai helyettesítését. Intézkedéseiről az igazgató főorvost tájékoztatja. Kapcsolatot tart a járóbeteg szakellátó egységek szakorvosai, szakrendelés és gondozó vezető főorvosai valamint az osztályvezető főorvosi kar és a kórházi menedzsment között. Feladatkörébe tartozik a kórház fekvőbeteg és járóbeteg szakellátásával összefüggő eü dokumentáció szabályszerűségnek biztosítása, a szakmai szabályok és a hatályos jogszabályok betartatása és az eü dokumentáció folyamatosságának és szakszerűségének ellenőrzése, ellenőrzéseiről jelentések készítése. Feladatkörébe tartozik a kórházi fekvőbeteg és járóbeteg ellátásával összefüggő betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése a járóbeteg szakellátás területén. Feladatköréhez tartozik az intézmény egészség illetően a higiénés rend biztosítása, felügyelete, az ezzel összefüggő vezetői intézkedések végrehatásának ellenőrzése, az intézményben nyújtott eü szolgáltatások folyamatos minőségi ellenőrzése. Közreműködik a járóbeteg szakellátásokat érintő intézményi szabályozások készítésében, összehangolásában, a Házirend valamint a rendelési rend betartásában, végrehajtásának ellenőrzésében és az ezekhez kapcsolódó jelentések összeállításában. 16

17 Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az igazgató főorvos általános helyettese valamint az igazgató főorvos megbízza, elvégzi a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat, felelős az általa kiadott intézkedések, és utasítások helyességéért. Közvetlen irányítási, vezetési szervezési tevékenységet lát el a kórházi minőségirányítási rend kiépítésében, továbbfejlesztésében, és hatékony működtetésében valamint az eü szolgáltatásainak ellenőrzésében. Orvos-igazgató hatásköre, jogköre: Rendelkezési jogkört gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi dolgozója felett, a szolgálati út betartásával. Ellenőrzési joga van az intézet egészében a gyógyító-megelőzési munka minden területén. Az igazgató főorvos távollétében megilletik mindazok a hatáskörök és jogkörök, mint az igazgató főorvost. 17

18 2.4. Gazdasági igazgató Gazdasági igazgató szakmai irányítása alá a gazdasági szervezet (gazdasági igazgatóság) egységei tartoznak az alábbiak szerint: Gazdasági igazgató közvetlen irányításával: Finanszírozási osztály: Informatikai csoport Kontrolling csoport Gazdasági ellátó osztály Pénzügyi és számviteli csoport Anyag- és eszközgazdálkodási csoport Humán erőforrás gazdálkodási csoport Gazdasági iroda Őrzés vagyonvédelem, portaszolgálat Önálló leltárellenőr Gazdasági igazgató helyettes vezetésével: Közbeszerzési és szerződéskötési csoport Fejlesztési csoport Élelmezési csoport Műszaki osztály: Energetikai és épületgépészeti csoport Gondnoksági és környezetvédelmi csoport Műszaki adminisztrációs csoport Műszerügyi csoport Pénztár Központi raktár Szállítás Bér és munkaügy Humánerőforrás gazdálkodás Diétás ételkészítés Ellátotti, dolgozói és vendégélelmezés Élelmezési raktár Konyha üzem Felszolgálás és szállítás Telefonközpont Gazdasági igazgató feladatai: A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik az igazgató főorvos közvetlen irányítása mellett az intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és intézményüzemeltetési (gondnoksági) feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerült adminisztratív feladatok irányítása. Gondoskodik az intézmény gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással összefüggő feladataira vonatkozó jogszabályok, előírások érvényesítéséről. 18

19 Operatív módon végrehajtja az intézmény egészére vonatkozó gazdasági, pénzügyi intézkedéseket. Gondoskodik az intézmény költségvetésének elkészítéséről, a beszámolókat, jelentéseket meghatározott időre teljesíti. Kidolgozza a költségvetési javaslatot, a felügyeleti szervek, illetve a tulajdonos önkormányzattal való egyeztetés alapján. Az egyeztetés során alakítja ki a kiadási előirányzatokat, figyelembe véve az előző évhez képest megváltozott feladatokat, szerkezeti módosításokat. Jóváhagyja az intézmény könyvviteli, elszámolási rendjét, meghatározza az alkalmazott bizonylatokat, azok kezelésének szabályait, különös tekintettel a számlarend jogszabályi, keretgazdálkodási és a döntések információs igényeit is figyelembe vevő kialakítására. Gondoskodik a gazdálkodási eredmények folyamatos elemzéséről, értékeléséről, a hatékonyság, az ésszerűség és takarékos gazdálkodás érdekében. Felelős az intézmény adósságállományának - külső körülményektől függően a lehető legalacsonyabb mértéken tartásáért. Irányítja a kontrolling tevékenységet, melynek során ellenőrzi, értékeli és elemzi az üzemgazdasági szemléletben készített fedezet számításokat. A menedzsment felelős tagjával (általános igazgató-helyettes, orvos igazgató) együttműködve megszervezi és irányítja a finanszírozással kapcsolatos jogszabályok figyelemmel kísérését és annak betartatását a finanszírozási bevétel maximalizálása céljából. Irányítja az intézmény bér- és munkaerő gazdálkodási és szociális ellátási feladatait, ellenőrzi a bér - és munkaügyi szabályok betartását az intézményben. Köteles biztosítani a bérkeret betartását. Részt vesz a Közbeszerzési feladatok megszervezésében, felügyeli a Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok betartását. Megszervezi a szerződések nyilvántartását, az intézmény jogi képviselőjével együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésállományt. Irányítja és ellenőrzi az ingatlan- és energiagazdálkodás, valamint a gondnoksági feladatokkal összefüggő folyamatokat. Gondoskodik az intézmény vagyonvédelmének biztosításáról, melyet az önálló leltárellenőrön és az alleltár ellenőrökön keresztül valósít meg. A minőségügyi vezetővel együttműködve részt vesz a minőségügyi rendszer működtetésében, annak továbbfejlesztésében. A működés hatékonyságának növelése céljából vizsgálja a gazdasági szervezet felépítését, javaslatot tesz az optimális struktúra kialakítására, az esetleges változtatásokhoz megteszi a szükséges intézkedéseket. Részt vesz a gazdasági szervezeti egységek ügyrendjének jogszabály szerinti elkészítésében, elkészíti az egyes szervezeti egységek vezetőinek munkaköri leírását. Elkészíti, felülvizsgálja és a jogszabályi követelményeknek megfelelően aktualizálja a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb szabályzatok gazdasági vonatkozású részeit. Ellátja az igazgató főorvos által delegált munkáltatói jogkörből adódó feladatokat a gazdasági szervezet munkavállalói tekintetében. Saját hatáskörében oldja meg a gazdasági ellátó szervezet dolgozóinak létszámátcsoportosítását és munkaerő-gazdálkodásának korszerűsítését. 19

20 Köteles biztosítani a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzések megvalósulását. A talált hiányosságok megszüntetéséért a mulasztók felelősségre vonása tekintetében intézkedik. Gondoskodik a gazdasági szervezet dolgozóinak továbbképzéséről. A vezetői testület meghívott tagjaként részt vesz annak munkájában. Részt vesz a pályázatok, távlati fejlesztési tervek elkészítésében és teljesítésében, az igazgató főorvossal egyetértésben. A gyógyászati szervezeti egységek gazdasági, pénzügyi munkájához iránymutatást, segítséget ad. Gazdasági igazgató hatásköre, jogköre: A gazdasági jellegű kérdésekben ellátja az intézmény képviseletét a számviteli törvényben, valamint a polgári törvénykönyvben meghatározottak szerint. Ellátja az Államháztartási törvény szerinti pénzügyi ellenjegyzői feladatokat, amennyiben a feladat az orvosi, illetve ápolási testülettel szoros kapcsolatban van, e jogkört az igazgató főorvossal, illetve az ápolási igazgatóval gyakorolja. Kötelezettséget vállal a jóváhagyott költségvetési, fejlesztési és felújítási terv teljes körére vonatkozóan értékhatár nélkül. Rendelkezési jogköre van a gazdasági szervezet dolgozói vonatkozásában. Aláírási joga van az intézmény gazdálkodásának irányítása körében hozott belső utasítások, szabályok tekintetében. Részleges munkáltatói jogkört gyakorol az igazgató főorvos által delegáltan a szervezeti felépítésben közvetlenül hozzárendelt szervezeti egységek dolgozói vonatkozásában Ápolási igazgató Ápolási igazgató szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Ápolási osztály Dietetikus szolgálat Központi sterilizáló Hygiénés csoport Otthoni szakápolás Szociális iroda Központi műtősszolgálat Központi betegszállítás Takarítói szolgálat Mosodai szolgáltatás (számláló biztosok) Nővérszállás Ápolási igazgató szakmai irányítása alá tartozó dolgozók: Fekvőbeteg ellátás ápolási tevékenységet végző dolgozók 20

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület:

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület: Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Honvédkórház Rövidített megnevezése: Honvédkórház Angol nyelvű megnevezése: Military Hospital Tartalomjegyzék 1. Megnevezés 2. Székhely 3. Tevékenysége

Részletesebben

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Sátoraljaújhely Példány tulajdonosa: INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató Ellenőrizte: Dr. Kovács Lajos minőségirányítási

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS 1. számú melléklet Az intézet szervezeti felépítésének organogramja FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS Fekvőbeteg ellátás Belgyógyászat, Gastroenterológ Egynapos sebészeti

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT INTÉZETI BELSŐ SZABÁLYZAT Készítette: 2014.04.07. Jogi szempontból ellenőrizte: Minőségügyi szempontból ellenőrizte: Dr. Gazdik Nóra jogtanácsos Dr. Rozonics

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5. oldal II. INTÉZMÉNY VEZETÉSE 8. oldal 2.1. Főigazgató 8. oldal 2.2. Orvos igazgató 10. oldal 2.3. Ápolási igazgató 12. oldal

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 6 1.1.1. Az intézmény azonosító adatai... 6 1.1.2. Az intézmény működési köre... 6 1.1.3. Az intézmény gazdálkodási besorolása...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. 5. NAPIREND Ügyiratszám:4/11807/2005. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Tárgy: Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. Előterjesztő:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 1. oldal 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2) bekezdésének ga) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról hatályos: 2014.04.25 2014.11.02. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2015. augusztus 04. Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 325/2015.(X.29.) határozat a Városi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406 TELEFONKÖNYV Igazgatás I. emelet Főigazgató főorvos 82/504-401 Gazdasági igazgató 82/504-405 Ápolási igazgató 82/504-408 Műszermérnök 82/504-404 Titkárság 82/504-410 FAX: 351-035 Iktató leíró 82/504-400/

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben