Júlia 138. füzet Carole Mortimer - Kegyetlenül szép

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Júlia 138. füzet Carole Mortimer - Kegyetlenül szép"

Átírás

1 Júlia 138. füzet Carole Mortimer - Kegyetlenül szép Kilencéves fejjel Diana véletlenül tanúja lesz egy borzasztó jelenetnek, amelyet később sem tud feledni. Úgy hiszi, öngyilkosságba menekülő apja haláláért az a férfi felelős, akit ő akkor látott. Raymond Falconnal sok év múlva találkozik újra, és szándékosan magába bolondítja. Azt tervezi, hogy a szerelmes férfit a nagy nyilvánosság előtt fogja megalázni, ám hamarosan rádöbben, hogy gyűlölt ellensége gyöngéd érzelmeket ébresztett benne... ELŐSZÓ - Azért jöttél, hogy a szerencsétlenségemben gyönyörködj? - hallotta a kislány apja ingerült kérdését. - Talán élvezed, ha az áldozatod gyötrődését lesheted? A gyerek a dolgozószoba széles ablakpárkányán ült, a hosszú függöny takarásában. Oda bújt el Nanny elől, mert a nevelőnő órát akart tartani neki. Micsoda igazságtalanság lenne! Az intézetből nemrégen hazaküldték, mert mumpszot kapott. Most már jobban érzi magát, de még nem gyógyult meg teljesen. Akkor meg minek még itthon is tanulni? Ha az ember egyszer beteg, legalább valami haszna is legyen belőle! így aztán beosont apu dolgozószobájába, ahol Nanny biztosan nem fogja keresni, elrejtőzött a napsütötte ablakfülkében, majd a melegben és a csendben szép lassan elbóbiskolt. Arra ébredt fel összerezzenve, hogy apu mérges hangon felcsattan. Különös érzés töltötte el, hiszen apu máskor mindig olyan barátságos és udvarias szokott lenni. - Csak önmagadat okolhatod a nehézségekért, Howard - válaszolta egy férfi olyan halkan, hogy a gyerek alig hallotta, a

2 hang mégis félelemmel töltötte el. - Ugyan mi más választásom maradt? Mindent elvettél tőlem, a cégemet, az otthonomat, a... Nem hagyhattad volna meg legalább a büszkeségemet? Menj innen a pokolba! Most nem bújhatok elő, gondolta szorongva a kicsi. Apu megharagszik, amiért hallgatóztam. Kilencéves fejjel nem sokat értett a beszélgetésből, de annyit felfogott, hogy komoly dologról van szó. Lehet, hogy Chalford, ez a szép ház már valóban nem az övék? Ezé az idegen bácsié, akit nem is láthatott rendesen, mivel a lelepleződéstől félve nem mert jobban kikukucskálni? Csak annyit sejtett, hogy hatalmas és erős, mint a mesebeli gonosz király. A férfi most az ablak felé fordult, mint aki megérezte, hogy figyelik. A gyerek gyorsan összekuporodott, és visszafojtotta a lélegzetét. Ez a bácsi mindjárt kirángatja a rejtekhelyéről, és Nanny majd jól megszidja, ráadásul meg is bünteti. De nem történt semmi ilyesmi, csak az állóóra tiktakolt egykedvűen.. - Senki sem kényszerített erre az üzletre - mondta végül nyugodtan az idegen. - A csődért csakis önmagadat hibáztathatod. - Na persze! - gúnyolódott az apja. - Az olyanoknak, mint te, nem nehéz kelepcébe csalni a hozzám hasonló hiszékeny embert... - Helyesebben fogalmazva a hozzád hasonló mohó embert - szakította félbe nyersen a fiatalabbik férfi. - Aki mindenki másban keresi a hibát, csak saját magában nem. Hogy merészel így beszélni apuval ez a bácsi? A kislány legszívesebben előugrott volna, hogy jól sípcsonton rúgja, és rákiabáljon, hogy kérjen bocsánatot. Apu a legjobb, legaranyosabb és legokosabb ember a világon. Mielőtt azonban valami meggondolatlanságra ragadtatta volna magát, megszólalt az apja: - Egyetlen hibát követtem el, Falcon, azt, hogy megbíztam benned. Eh, tűnj már el végre! - sóhajtotta elcsigázva. - Chalford egyelőre még nem a tiéd. Amíg nem ért véget az eljárás, semmi keresnivalód a házamban. Jeanette-et viszont máris viheted. Jeanette-et? Miért kellene a mostohaanyámnak ezzel a csúnya bácsival mennie, akit apu is utál? Ennek semmi értelme. - Nem kell a feleséged, Howard. Ez nem az én stílusom. - Á, szóval már elérted a célodat? Mindegy, rá sem vagyok többé kíváncsi. - Ezt rendezzétek el egymás közt, engem csak az érdekel... - Tudom - szólt közbe hevesen az apja. - Minden egyebet elvettél már tőlem, de mint mondottam, a házra még várnod kell. Remélem, elszórakoztat a gondolat, hogy milyen módon jutottál hozzá. - Kinyílt az ajtó. - Eddig kétszer szólítottalak fel, hogy távozz, Falcon. Ha nem teszed meg most azonnal, úgy hívom a rendőrséget, és kidobatlak innen. Nyomasztó csend támadt. A kislány önkéntelenül megint visszatartotta a lélegzetét. Nem értette, mi folyik itt, de azt érezte, hogy apu nagyon feldúlt. - Hát jó - felelte végül az idegen, s hallatszott, hogy az ajtóhoz lép. - Azt ajánlom, beszéljük meg még egyszer az egészet, ha majd képes leszel józanul gondolkozni. - Én pedig azt ajánlom, hogy a jövőben tartsd távol magad tőlem és a családomtól! Becsukódott az ajtó, a férfi nyilván elment. Csönd ereszkedett a szobára, végtelennek tetsző, vészterhes csönd. A kicsi szeretett volna az apjához szaladni, és megmondani neki, hogy ő is gyűlöli ezt a ronda Mr. Falcont, nem akarja, hogy Chalford az övé legyen, és itt lakhasson az ő otthonukban. Az ám, de ezzel elárulta volna, hogy mindent hallott. Apu általában megértő ugyan vele, de ezúttal biztos megharagudna rá. Nem, mindenképpen meg kell várnia a függöny mögött, amíg apu is kimegy a dolgozószobából, és akkor végre előbújhat. Remélhetőleg nem kell sokat várnia, mert mindjárt teaidő, és már nagyon korog a gyomra. Hallotta, amint az apja átvág a szobán, és az íróasztalához ül. Fiókokat húzogatott, aztán megint néma csönd lett. A kislánynak kezdett zsibbadni a lába a mozdulatlan gubbasztástól. Már éppen azt fontolgatta, hogy mégis otthagyja a búvóhelyét, és szembenéz a várható szidással, amikor finom kattanás ütötte meg a fülét. A következő másodpercben fülsiketítő dörrenés hasított a csendbe. Egy pillanatra teljesen megdermedt a rémülettől. Mi történhetett? Ismerte ezt a zajt, mivel gyakran kísérte el vadászatra az apját. De apu mindig figyelmeztette, hogy a házban nem szabad töltött fegyvert tartani, és ha az ember kézbe vesz egyet, mindig ügyeljen rá, hogy ne legyen kibiztosítva. Márpedig ez líjvés volt. A hallból futó léptek hangja szüremlett be, aztán feltépték a dolgozószoba ajtaját, betódultak, és izgatottan kérdezgették egymást, hogy mi történhetett. Ott volt Nanny, aztán Sylvester, az inas, sőt még Mrs. Hall, a házvezetőnő is. Egyszerre mind elnémultak. Apu biztosan mérgesen néz rájuk, amiért kopogtatás nélkül betörtek hozzá, pedig azt nem szabad. - Istenem! - kiáltotta Sylvester. Miért nem rója meg Nanny, ahogy őt is mindig szokta, valahányszor kicsúszik egy-egy Te jó isten!" vagy Istentelenül jó!" a száján? Úgy gyötörte a kíváncsiság, hogy már az sem érdekelte, ha alaposan megszidják. Feltűnés nélkül lecsusszant az ablakpárkányról, és az íróasztal felé óvakodott, amelyet a többiek dermedten körülálltak. Nem is vették észre, hogy közeledik. Azután ő is meglátta az élettelen testet. Szeme tágra nyílt az iszonyattól... érezte, hogy minden vér kiszalad a fejéből. Ez... ez nem lehet az apu! És ez a rengeteg vér... minden csupa vér. A kék ing meg a kockás zakó is, amelyet apu ma felvett. Szája sikolyra nyílt, amikor ráébredt, hogy mégiscsak az apja az a véres alak, aki az íróasztalra omolva mozdulatlanul fekszik, de nem jött ki hang a torkán.

3 A néma sikoltás pedig nem akart véget érni. 1. FEJEZET - Hát tudod, Diana, nem egy menyasszonyt öltöztettem már - igazította meg Joanna ezredszer az elefántcsontszínű fátylat -, de ahogy te kinézel, az egyszerűen... A kétszer elvált, jócskán a negyvenes éveit taposó asszony fellelkesülve kereste a megfelelő szót. -Fantasztikus - indítványozta az éppen belépő Cally. - Álomszép, mintha egy mesebeli királykisasszony elevenedett volna meg - javította ki Joanna. - Persze, részben a ruháé az érdem. - Csak a ruháé - jelentette ki határozottan Diana. - Charles odáig lesz. - Ha nem, akkor velem gyűlik meg a baja - fenyegetődzött Joanna, még mindig a csepp alakú gyöngyökkel hímzett fátylat húzogatva, amely elfedte a manöken arcát és aranyszőke haját. - Napok óta nem alszom, hogy az utolsó öltésig minden tökéletesen nézzen ki. - Indulj, Diana! - sürgette a lányt Cally. - Charles még ideg-összeroppanást kap. - Megérdemelné - vélte gonoszkodva Joanna. - Ahogy a múlt héten bánt velem, kis híján kikészültem. Diana békítően rámosolygott, majd kecsesen az ajtóhoz lépett. A fátyollal azonos színű, nehéz selyemből készült, nemesen egyszerű, de kifogástalan szabású ruha kiemelte karcsú alakját, finom, kerekded keblét és keskeny csípőjét. - Jaj, a nagy izgalomban majdnem elfelejtettem - fogta vissza a keze után nyúlva Cally, aki káprázatosan festett az aranyiamé nagyestélyiben -, közben befutott a titokzatos vendég. Nem más, mint Raymond Falcon - újságolta diadalmasan, mert tudta, milyen hatást gyakorol közlése a jelenlévőkre. Azt persze nem sejtette, milyen heves érzéseket vált ki a hír Dianából, aki örült, hogy a gyöngyhímes muszlin eltakarja sápadt, komor arcát. - Chris apja - folytatta Cally, minthogy senki sem szólt. - Azé a Chris-topher Falconé, aki vörös rózsát küldözget neked. Diana mélyeket lélegzett, hogy lehiggadjon. A váratlan bejelentés egy pillanatra felborította lelki egyensúlyát. Tisztában volt azzal, hogy egy szép napon találkozni fog Raymond Falconnal, de azt remélte, maga választhatja meg a helyet és az időt. Bárcsak ne éppen most lepte volna meg, amikor a munkája szinte minden erejét felemészti! Nem sejtette, hogy a férfi is szerepel a meghívottak között. Talán eredetileg nem is szerepelt. Charles a kezdés előtt pár perccel említette csak meg, hogy rendkívül fontos vendéget vár. Nyilván Falcon az utolsó pillanatban maga rendezte így a dolgokat. Az a fajta, aki mindent elér, amit csak akar. - Most már ne tartsd fel! - hallgattatta el Callyt idegesen Joanna. - Charles mindjárt befejezi a mondókáját. Kezdődik a finálé. Nem is tudom, mit fog csinálni, ha Diana késlekedik. - A menyasszony nem késhet el - értett egyet Diana, miután összeszedte magát. Végtére Raymond Falcon is ember, neki is van gyenge pontja. Semmi módon nem árthat neki, se testileg, se lelkileg, úgyhogy bátorság! - Szem nem marad szárazon, ha téged meglátnak - jósolta Joanna. Az egyébként epéskedésre hajlamos asszony most szinte meghatottnak tűnt. Diana hálásan rámosolygott, azután elindult, hogy néhány másodperc múlva a közönség elé lépjen. Hallotta a terem várakozásteljes moraját, amikor egy szusszanásnyi időre megállt, mielőtt kilépett volna a reflektorfénybe, s végiglejtett volna a kifutón. Aztán mindenki fokozatosan elcsendesedett. Még Charles is, aki általában áradozva jelentette be saját ruhakölteményeit, csupán ennyit mondott: - Divinia, a menyasszony! Diana egész héten itt, Párizsban mutatta be Charles különleges Divinia-kollekcióját, mivelhogy ő maga volt Divinia. A nevet eredetileg reklámcélra ötölték ki. Az ügynöke, Bea agyából pattant ki négy évvel azelőtt, amikor elkezdte ezt a pályát. Bea úgy vélte, egy modellnek művésznév kell. Először az isteni Diana" merült fel, de a lány tiltakozott, mert szerinte az isteni" jelző Greta Garbó kiváltsága. így fabrikálták a szó latin megfelelőjéből a Diviniát. Ezen a néven vált ismertté mint manöken és fotómodell, ezért sokan azt hitték, valójában is így hívják. Az, hogy a neves divatdiktátor, Charles Oxley egy egész kollekciót róla nevezett el, kitüntetésszámba ment. A menyasszonyi ruha, Charles páratlan remekműve volt a bemutató fénypontja. A remélt hatás nem is maradt el, hiszen a közönség elragadtatottan bámulta Dianát. Őt azonban a teremben tartózkodók közül egyetlen férfi véleménye érdekelte csak - Raymond Falconé, aki az első sorban ült, közvetlenül a kifutó kiszélesedő végénél. Egyik oldalán egy vörös hajú szépség, a másikon egy csinos szőke. A helye a bemutató legnagyobb részében üresen maradt. A manökenek csodálkoztak is, mert rendes körülmények között a párizsi divathétre minden jegy elkelt, ez a szék mégis sokáig gazdátlanul árválkodott. Most viszont ott ült Raymond Falcon, azaz pusztán csak Falcon, ahogy általában emlegették. Falcon, vagyis sólyom - találó név egy olyan ember számára, aki csakugyan ragadozóra emlékeztetett. Diana érezte, hogy a férfi kissé összehúzott, acélszürke szeme reá tapad. Tekintetében nem csodálat tükröződött, inkább valami hideg, lenéző kifejezés, amely illett pökhendi, de amúgy vonzó arcához. Eddig csak fényképről látta, de a fotó nem adta vissza híven a belőle áradó elemi erőt, amely nyugodt, fesztelen testtartása ellenére is érzékelhető volt. Kitörni készülő tűzhányóra emlékeztetett, amelynek belsejében hihetetlen energiák halmozódnak fel. Sötét, lágyan hullámos haja rövidre vágva hangsúlyozta szép formájú fejét, íves szemöldöke alatt halvány acélszürke szempár ragyogott, éles ellentétet képezve napbarnította bőrével. A keskeny orr kissé meggörbült, mintha egyszer már betörték volna. Nyilván számos ellenségének egyike húzott be neki valamikor, gondolta megvetően Diana. A kissé

4 kampós orrhát, a feszes ajkak és az előreugró áll mind a ragadozómadárszerű benyomást erősítette. Ray-mond enyhén hátraszegett fejjel méregette Dianát. Nem leszek a következő áldozata, fogadkozott magában eltökélten a lány. Charles utasításainak megfelelően egy pillanatra mozdulatlanná merevedett az emelvényen, majd lassan hátravonta a fátylat. Felcsattant a taps, ahogy a közönség Diana ragyogó szépségével szembesült, melyet még inkább kihangsúlyozott a tökéletes öltözék. A hölgyek egyike-másika, Joanna jövendölését beteljesítve, kis híján könnyekre fakadt. Raymond Falconnak azonban arcizma sem rezdült. Csillogó szemét rezze-netlenül Dianára szegezte, mintha meg akarná babonázni. A lányt nem tette beképzeltté a saját szépsége, mely immár négy éve a megélhetését biztosította. Pontosan tudta, hogy csak addig arathat sikereket, amíg a megjelenése minden apró részletében kifogástalan, és amíg az általa képviselt típus eléggé keresett, egy perccel sem tovább. Aranyszőke fürtjei derékig értek, elbűvölő arcát kissé ábrándosnak mutatta nagy, zöld szeme, melyhez egyenes orr, szép vonalú, telt ajak és szabályosan kerek áll járult. Az arcszíne olyan finom és eleven volt, mint a magnólia szirma. Kissé természetfelettinek ható külseje felkapottá tette a bemutatókon és a divatfotósok körében. A Raymond Falconra gyakorolt hatását tekintve azonban akár egy idomta-lan fatuskó is állhatott volna a kifutó végén. A férfi hideg, szinte fitymáló tekintettel kísérte Dianát, amint az végigsétált a dobogón, majd lassan körbefordult, hogy a bő szoknyarész szabása jobban érvényre jusson. A vörös hajú csinibaba" Falconhoz hajolt, és a fülébe súgott valamit, miközben amaz le nem vette a szemét a modellről. A nő már a bemutató kezdetétől ott ült, s ahogy kezét most bizalmas mozdulattal a férfi karjára helyezte, összetartozásuk Diana számára is nyilvánvalóvá vált. Személyes vonatkozások miatt nem izgatta a dolog, de terveit befolyásolhatta volna, ha kiderül, hogy az illető hölgy Falcon barátnője. Ámbár a férfi tíz évvel azelőtti válása óta már számtalan szeretőt tartott, s nem látszott valószínűnek, hogy ez a mostani fontósabb szerepet játszik az életében elődeinél. Diana sebtében végigmérte Raymond kísérőjét. Közelebbről idősebbnek látszott, mint elsőre, vagyis csak néhány évvel fiatalabbnak Falconnál, aki egy híján betöltötte a negyvenet. A nő arca mesterien ki volt készítve, törékeny alakján Diana szakértő szeme azonnal felfedezte az egyik ismert divattervező kreációját, de minden vonzereje sem bizonyult elégnek ahhoz, hogy lekösse a férfi érdeklődését, aki beszélgetett ugyan vele, ám figyelme egyfolytában a manökenre összpontosult. A lány tomboló tapsvihar közepette indult vissza a kifutón, s szája sarkában önkéntelenül diadalittas mosoly jelent meg. Nem kellett aggódnia a tervei miatt, hiszen szemlátomást izgatta Raymondot. Miután az öltözőbe ért, köréje sereglett a többi manöken és Joanna, hogy gratuláljon a sikeréhez. Diana még mindig az előző percek eseményeivel foglalkozva lélekben, nemigen hallotta őket, miközben óvatosan kibújt a ruhából, mely alatt csak egy testszínű bugyit viselt. Most látszott, hogy még karcsúbb, mint amilyennek a különleges holmik mutatják. A melle kerek és feszes, a lába hosszú és formás, a mozgása természetesen kecses. Ahogy Joanna gondosan levette róla a leheletfinom fátylat, egész pompájában feltárult dús haja is. Figyelmét az asztalon fekvő rózsacsokor vonta magára. Nyilván Chris szokásos üdvözlete. A hozzátűzött kártyát nem ért rá megnézni, amikor a divatbemutató kezdete előtt félórával, a legnagyobb nyüzsgés közepén megkapta, de anélkül is tudta, mi állhat rajta. Csak három szó: Légy a feleségem!" Köntöst kapott magára, lemosta arcáról a festéket, aztán először is kibontotta a borítékot, és elolvasta a névjegy hátoldalát. Valóban ott állt a három szó, de ezúttal Chris még hozzáfűzte: A sólyom vadászni indult". Ezzel egyértelműen az apjára célzott. - Jössz a bankettre? - érdeklődött mellé lépve Cally, s igyekezett elolvasni a kártyát, de Diana máris összegyűrte. A helyiség megtelt felszabadult lármával, nevetéssel. Minden résztvevő megkönnyebbült, hogy sikeresen lezajlott az este, pontot téve egyheti kemény munka végére. Diana a fejét rázta. - Gondoltam. Biztosan egyenesen a szállodába sietsz, kialszod magad, és holnap az első géppel Londonba repülsz. - Eltaláltad. Baj? - Dehogy - vont vállat a kolléganője. - Ezzel, hogy mindig azonnal visz-szavonulsz, csak erősíted a zárkózott, isteni Divinia képét. Diana szántszándékkal járt el így. Egyébként csakugyan nem vonzotta, hogy állandóan a reflektorfényben sütkérezzen a felső tízezer társasági esemenyein, vagy az éppen leginkább felkapott szórakozóhelyeken, méregdrága éttermekben forgolódjék. Hivatásként végezte a munkáját, soha nem késett, mellőzte a sztárokra jellemző szeszélyeket, és kínosan ügyelt arra, hogy a magánélete ne váljék közüggyé. Nem látta el csámcsognivalóval a pletykarovatokat, nem mutatkozott a nyilvánosság előtt ismert férfiak oldalán. Az utcán nem ismerték fel, nyugodtan sétálhatott, bevásárolhatott bármelyik élelmiszer-áruházban. Smink nélkül, lófarokba fogott vagy hosszú var-kocsba font hajjal inkább kamaszlánynak látszott, semmint huszonegy éves nőnek. A hétköznapi életben egész másként hatott, mint a tündöklő Divinia, aki oly gyakran került az újságok címoldalára. - Tényleg szeretném kialudni magam - mosolygott fáradtan Callyre. Kimerítette az egész heti hajsza. Az, hogy Raymond Falcon eljött az utolsó bemutatójára, jobban igénybe vette az erejét és az idegeit, mint gondolta.

5 Mielőtt a szállodába indult, mindenesetre még be akart nézni Charleshoz, hogy gratuláljon a sikeréhez. Ahogy közelebb ért az embergyűrű közepén álló tervezőhöz, majdnem visszafordult, ugyanis Oxley épp Raymond Falconnal diskurált. Azért sem fogok megfutamodni, gondolta dühösen, és magára kényszerített nyugalommal folytatta útját. - Á, Diana! - üdvözölte nyájasan az est hőse, az ünnepelt divattervező, s maga mellé húzta, majd átkarolta a vállát. - Épp rólad beszéltünk. - Nem egészen magáról - javította ki otrombán Falcon. Mély hangjától a lányt szorongató érzés fogta el a gyomra tájékán. - A menyasszonyi ruháról, amelyet bemutatott. - No igen - bólintott némileg meghökkenten Charles. - Csak még azt nem árulta el, miért érdekli az a darab, Mr. Falcon. - Mert meg akarom venni - világosította fel azonnal Falcon, és a hanghordozásából kitűnt, egy pillanatig sem kételkedik abban, hogy meg is kapja. - Nagyszerű! - lelkesedett Charles, elengedte Dianát, és kezet rázott Falconnal. - Micsoda megtiszteltetés, hogy önnek tervezhetek menyasszonyi ruhát! Már úgy értem, nem személy szerint önnek - nevetett saját kis tréfáján. Ha Falcon hamarosan nősül, lőttek a terveimnek, futott át Diana agyán. A férfi szemébe nézett, és megborzongott, mert ismét érezni vélte a szilaj erőt, mely a nyugodt külső mögött rejtőzik. A milliomos hűvösen, szinte kihívóan viszonozta pillantását, mintha tudná, mi jár a fejében. Eh, badarság, honnan ismerhetné a titkait? A férfi arra gondolt, olyan ez a lány, mint a mesebeli hókirálynő. Meglepő, hogy egy ilyen fiatal nő ennyire megközelíthetetlennek és elutasítónak tűnhet. Ugyanakkor ez tette igazán kíváncsivá. Miért is nem igyekezett már korábban tájékozódni felőle? Most csak annyit tudott, hogy a manöken veszélyezteti az ő Chrisszel kapcsolatos terveit. így szemtől szemben megértette, miért bűvölte el ez a nő annyira a fiát, hogy az az apja haragját is magára merte zúdítani, csak találkozhassak vele. Lám, egy pillanat alatt őt magát is megigézte... amit feszengve állapított meg. A csudába, ez a fiatal teremtés még komoly gondot okozhat, bosszankodott magában. Mi az, hogy okozhat, már okoz is! - Nem kell terveznie - magyarázta Oxleynak. - Azt a ruhát szeretném, amelyet ma láttam. - Igazán? - ráncolta a homlokát meglepetten Charles. - Meg sem akarja mutatni a leendő menyasszonynak, mielőtt döntenének? Neki esetleg más az elképzelése. Találkozhatnánk hármasban, és megbeszélhetnénk, mi állna neki a legjobban. Falcont azonban nem érdekelték Oxley tervezői aggályai. - A leendő menyasszony is látta a ruhát, és tetszik neki. Ezúttal a férfi árgus szemekkel figyelte, mit szól Divinia. A manöken arca kifejezéstelen maradt, Falcon mégis érezte, hogy nyugtalanítják a szavai. Vajon milyen szándékkal csavarta el ez a nő úgy Chris fejét, hogy a fia keresztül akarja húzni a számításait? Sebaj, majd ő rendbe hozza a dolgot. Meg kell hagyni, Chrisnek nincs rossz ízlése. Amikor először hallotta, hogy a fiú Divinia, a felkapott divatmodell után töri magát, érzéki, csábító asszonyt képzelt el, de ez a' lány egészen más. Nemigen lehet idősebb az ő húszéves fiánál, mégis sokkal érettebbnek tűnik. Bár közönyösnek mutatkozik, belül talán nagyon is érzékeny, esetleg épp ezt rejti a megközelíthetetlenség álarca mögé. Érdekes párosítás, sőt mi több, izgató. Közelebbről is meg kell ismernie. Tényleg káprázatos szépség. Chris majd kigyógyul a rajongásából - aztán szabad az út. O kivétel nélkül mindig megkapja, amit vagy akit akar, hiszen mindenki megvásárolható, csak az ár változik. Ez az ifjú hölgy bizonyára férjhez kíván menni. No, persze, az üzleti életben előfordul, hogy az ember többet kér, mint amennyit elérni remél, de Chrisnek és Diviniának ezt még nyilván meg kell tanulnia. - Elnézést a zavarásért, Charles! - lépett oda egy vonzó külsejű, negyven év körüli nő. Főnöke beszélgetőtársára pillantva az ajkába harapott, amikor felismerte, ki az. - Edgár Poole meg a felesége szeretne beszélni veled - magyarázta zavartan mentegetőzve. Charles nem tudta, melyik ujjába harapjon, hiszen egyik ügyfelét sem akarta megbántani. - Menjen csak nyugodtan! - bólintott Falcon, mert a menyasszonyi ruháról való értekezésnél szívesebben foglalkozott volna Diviniával. - Majd felhívom. Ami a ruhát illeti, a döntésemet nem fogom megmásítani. Egyébként a menyasszony sem - fűzte hozzá leereszkedően. Valahányszor a menyasszony szót kiejtette, Diana szúrást érzett a mellében. Chris sohasem említette, hogy az apja nősülni készül, miután évekig gondosan elkerülte, hogy áldozatul essen a számos nő valamelyikének, akik örömest kalauzolták volna a házasság révébe. Nyilván az a csinos vörös hajú a menyasszony, aki a bemutatón olyan bizalmasan Falconba karolt, fontolgatta Diana. Most mihez kezdjen? Nyugodtan át kell gondolnia, hogyan érhet mégis célt. Csak most tűnt fel neki, milyen jól megtermett a férfi, vagy egy fél fejjel magasabb nála. - Ugye megbocsát? - mosolygott udvariasan Falconra, s indulni készült. - Nem - hangzott szenvtelenül a válasz. Ez megzavarta a lányt. - Nem? Sajnálom, de... - Valóban sajnálja? - kérdezte nyersen Falcon. - Úgy értem... - Pontosan tudom, hogy érti, Divinia - szakította félbe a férfi, és szinte megvetően ejtette ki a nevét. - Gondolom, élvezi ezt az egész felhajtást maga körül. - Nem űzném a foglalkozásomat, ha nem szeretném.

6 - Meg aztán nagy ostobaság lenne lemaradni a csillagászati fellépti díjakról is, amelyeket sztármanökenként keres, nem igaz? - A pénz nem minden - magyarázta a lány, de Raymond Falcon harsány hahotája a torkára forrasztotta a szót. Az egész terem feléjük fordult. Hogy meri ez az öntelt alak kinevetni? Csak azért, mert neki a gazdagság és a hatalom az istene, még nem mérhet másokat is a saját mércéjével. - Hol szedte össze magát Chris? Diana csak most döbbent rá, hogy a férfi az imént nem a mai estére, hanem a fiához fűződő viszonyára célzott. - Na, dereng végre valami? - kérdezte kihívóan Falcon, és lenézően végigmérte. - Maga csak játszadozik a fiam érzéseivel, Divinia... - Diana - vágott a szavába dühösen a lány -, az igazi nevem Diana. - Sejtettem, hogy a Divinia csak művésznév - jegyezte meg a férfi -, de Chris mindig így említi. A fiúnak nagyon tetszett, hogy ilyen ismert személyiséggel mutatkozhat, mint Divinia. Csak néhányszor találkoztak, de már ez is felkeltette a kíváncsi újságírók érdeklődését, akik bő terjedelemben adtak hírt kapcsolatukról a lapok pletykarovataiban. Nem csoda hát, hogy Raymond Falcon tudomást szerzett a dologról. Dianának azonban épp ez volt a célja. - Chris különleges egyéniség - nézett a lány is kihívóan Falcon szemébe. - Na, persze, hiszen az én fiam. - Az nem az ő hibája, de talán képes valahogy jóvátenni. A váratlan támadás készületlenül érte a férfit. Nyilván nem szokott hozzá, hogy valaki így szembeszegüljön vele - kivált egy nő. Úgy látszott azonban, hogy a döbbenet csak még inkább felébresztette az érdeklődését. - Talán - szólalt meg végül. - Erről még tárgyalnunk kell... - Nem - fordult sarkon Diana, de majdnem felkiáltott, mert egy vasmarok ragadta meg a könyökét. Nagy kínnal megőrizte a lélekjelenlétét. - Eresszen! - Csak ha megígéri, hogy tüzetesen megbeszéljük. A lánynak a teremben uralkodó hőség ellenére szinte vacogott a foga. Raymond érintése valósággal perzselte a bőrét. Már mindenbe beleegyezett volna, hogy szabaduljon, de nem akart gyengének mutatkozni. - Ha nem enged el azonnal, sikoltok - figyelmeztette látszólag higgadtan a férfit, bár legszívesebben nekiesett volna. - Köszönöm - folytatta könnyed társalgási hangnemben, mintha mi sem történt volna, mihelyt a harapófogó kinyílt. - Tudja, nagyon elfáradtam, szeretnék visszamenni a szállodába. - Melyikbe? - érdeklődött azonnal lecsapva a lehetőségre Falcon. - Az V. György Szállóban lakom - felelte Diana. - Mindenesetre... -folytatta volna, de ebben a pillanatban Cally sietett oda hozzá. - A virágot itt felejtetted - nyújtotta felé az öltözőben hagyott csokrot, majd a férfi jeges pillantásának hatására gyorsan eltűnt. - Nem viselkedett túl nyájasan. - Nem szokásom. Christől kapta a rózsát? - Igen - simogatta meg a lány a bársonyos szirmokat. - Jó, akkor holnap felkeresem a szállodában, és együtt reggelizünk. Feltéve - biggyesztette le a száját -, hogy nem azon manökenek közé tartozik, akik nyers salátán és feketekávén élnek.. - Ne aggódjon! Itt, Párizsban imádom a friss rongyoskiflit vajjal és lekvárral, hozzá egy csésze tejeskávét tejszínhabbal a tetején. - Helyes, akkor számíthat rám. Fél kilenc jó lesz, vagy az túl korai magának? - Nekem tökéletesen megfelel - válaszolta kimérten a lány. Annál is inkább, mert fél kilenckor én már a reptéren leszek, hogy a reggeli londoni géppel hazautazhassam, tette hozzá magában. - Tehát viszlát holnap reggel! - búcsúzott magabiztosan Raymond Falcon. Öntelt hólyag, gondolta magában Diana, és viszolyogva utánanézett. Ha azt hiszi, lenyűgözte, nagyon téved. Most jobban undorodott tőle, mint azelőtt, amikor személyesen még nem ismerte. Evek óta gyűlölte, mivel az apja halála az ő lelkén száradt. 2. FEJEZET Gondolataiba merülve ült a szállodáig a kocsiban, amelyet Charles sofőrrel együtt a divathétre bérelt a számára. Tudomást sem vett a langyos estén az utcákon sétálgató vagy a kávéházak teraszán ücsörgő rengeteg emberről. A luxuslakosztályba érve még mindig úgy érezte magát, mintha fejbe kólintották volna. Raymond Falcon okozta a nyugtalanságát. Hetek óta készült az első találkozásra, amelyet valahogy ki akart eszközölni, ám az a mai napon mégis meglepő hirtelenséggel következett be, s ez teljesen kizökkentette lelki nyugalmából. Nem a férfi acélszürke szemének jeges pillantása vagy fitymáló arckifejezése kavarta fel, hanem a hangja. Gyerekkora óta fülében csengett ez a hang, mely apját a halálba kergette.

7 Hiszen ő nem csupán Divinia volt, a jól fizetett, keresett fotómodell és manöken, de nem is csak Diana Lamb, ahogy a barátai ismerték, hanem Diana Lambeth is, annak a Howard Lambethnek a lánya, aki tizenkét évvel azelőtt a dolgozószobájában főbe lőtte magát, mialatt ő a függöny mögött rejtőzködött. Raymond Falcon késztette erre a kétségbeesett lépésre. A lány tépelődve járkált fel-alá, aztán az ablakhoz lépett, és lenézett az éjszakai Párizsra. Miért hagyta magát egyáltalán felizgatni? Miért tette máris idegronccsá, hogy találkozott egy jelentéktelen alakkal, akit jó egy évtizede szívből gyűlöl, mert megfosztotta az apjától és a gyermekkorától? Az apja halála után egyetlen fillér nélkül maradt. Raymond Falcon rátette a kezét a házra, a többit pedig elvitték az adósságok. A gondtalan gyermekéveknek egy csapásra vége szakadt. Jeanette-nek, a mostohaanyjának is le kellett mondania költséges hóbortjairól. A kislány kilencévesen is megérezte, hogy Jeanette valamiképp elárulta az apját. Az idők során, azt a keveset összerakosgatva, amit az ügyről tudott, lassanként kialakult benne a meggyőződés, hogy az asszony bizonyosan összeszűrte a levet Falconnal, ezért mindkettőjüket egyaránt gyűlölte. Jeanette, akit Diana gyámjának neveztek ki, akkor töltötte be huszonötödik évét, és semmi kedve sem volt egy mostohagyerekkel bajlódni. Visszaküldte hát az intézetbe, bár csoda, hogy egyáltalán miképp tudta a tandíjat összekaparni. Diana szívesebben járt volna másik iskolába, mert az internátusban természetesen hamar elterjedt, hogyan és miért halt meg az apja. Csak a legjobb barátnői tartottak ki mellette, a többiek kerülték, akár a leprást. Az érettségiig hátralévő nyolc év szomorú korszakot jelentett, főként azért, mert többnyire a szünidőt is az intézetben töltötte. Tanulmányai befejeztével Lambre változtatta a családnevét, és minden kapcsolatot megszakított azokkal, akik addig ismerték. Kivéve természetesen a mostohaanyját. Jeanette hat hónappal Howard Lambeth halála után újból férjhez ment, egy olasz üzletemberhez, akit hidegen hagyott a Lambeth-botrány. Csinos feleséget akart, akit a társaságban mutogathat, a világosszőke, vállig érő hajú, mélykék szemű asszony pedig tökéletesen megfelelt ennek az elképzelésnek. Egyébként gyakran hagyta magára a nejét, és másutt keresett kikapcsolódást. Jeanette persze cseppet sem bánta ezt, mivel csak saját magát meg a fényűzést szerette, s azt Marco pénzén meg is kapta. Diana egyszer-egyszer Olaszországba látogathatott. B;ir a mostohaanyját megvetette, mégis ajándéknak érzett minden napot, amelyet nem az iskolában kellett eltöltenie. Marco ilyenkor mindig nagyon figyelmesen bánt vele. Ahogy azonban a lány felserdült, ez a vonzalom sajnos másfajta érdeklődéssé változott... Erről is Raymond Falcon tehet. Ha nem kényszeríti öngyilkosságra az apját, akkor megkímélte volna őt minden megpróbáltatástól. Mindezért megfizet, ha addig él is, fogadkozott Diana, bár úgy vélte, hogy a jelek szerint ez nehezebben fog menni, mint gondolta. - Jól van, Kormos! - nevetett Diana a fekete kandúron, amely mindenáron a lábára próbált kapaszkodni, miközben megtöltötte az etetőtálját. - A reggeli tálalva! - helyezte az eleséget a konyhakőre a türelmetlen jószág elé, aztán mulatva figyelte, ahogy a macska ráront az ennivalóra, mint aki hónapok óta nem evett. Ez persze nem felelt meg a valóságnak, mert Diana szomszédja, Roger, aki a távollétében az állatot ellátta, igazán szeretettel gondoskodott róla. Az azonban igaz, hogy az érzékeny jószág mindig elutasította néhány napig a táplálékot, ha megsejtette, hogy a gazdája elutazik. így tiltakozott az ellen, hogy a lány társaságát nélkülöznie kelljen. Különös, de mindig megneszelte, hogy ismét el kell válniuk. Diana rászokott, hogy az utolsó pillanatban csomagol be, de hiába. Talán látnók ez a macska, derült magában a manöken, elvégre az állatok érzékei sokszor hihetetlenül kifinomultak. Pár napi éhségsztrájk után aztán beletörődött a gazdasszonya eltűnésébe, s Rogernél is hajlandó volt degeszre tömni a bendőjét. Mégis lehetett valami neheztelésfélét érezni a viselkedésében, valahányszor a lány egy-egy hosszabb utazást követően hazatért. Kormos volt az egyetlen lény, akit Diana a két éve vásárolt és nagy szeretettel berendezett háromszobás lakásban elviselt. A tágas, napfényes szobákba nem sok bútor került, az is mind fehér, hasonlóan a falakhoz. A parkettán néhány tarka rongyszőnyeg élénk színfoltja tette vidámmá, egyszerűségében otthonossá az összhatást. Ebben a hivalko-dásmentes, meghitt környezetben érezte jól magát igazán Diana. Töltött magának egy csésze kávét, bevitte a nappaliba, és letelepedett a két puha, fehér zsámoly egyikére, amelyek egy karosszék meg a könyvespolcok mellett a helyiség egész berendezését képezték. Ilyen szellős, jól áttekinthető lakóteret igényelt, hogy kipihenhesse a munkája folytán nap mint nap rázúduló rengeteg benyomást. Belekortyolt a forró italba, s érezte, mint oldódik benne fokról fokra a feszültség. A hazautazás zökkenőmentesen zajlott, senki nem ismerte fel, vagy legalábbis nem rohanták meg a kíváncsiskodók. Idegességét tehát nem a repülőút okozta, hanem az azt követő átvirrasztott éjszaka, melyen a gyötrő emlékek ébren tartották. Előző nap számított rá, hogy Raymond Falcon a megbeszéltnél is korábban bukkan fel, ezért hamar összepakolt, és kijelentkezett a szállodából, aztán órákig rostokolt a reptéren, s aggódva nézelődött, hogy Falcon nem követte-e. Mire végre felszállt a gép, már annyira felizgatta magát, hogy kis híján felugrott az ülésből, amikor az utaskísérő hozzálépett, és megkérdezte, óhajt-e inni valamit. Most végre elengedte magát, lehunyta a szemét. A legszívesebben lefeküdt volna. Végtelen fáradtság szállta meg...

8 A csengetésre csaknem felkiáltott mérgében. Ez csak Chris lehet. A párizsi divathét idején az apja megbízásából Amerikába kellett utaznia, pedig inkább Dianát akarta elkísérni, bár a lány nemigen ért volna rá vele foglalkozni. így kelletlenül New Yorkba repült, s mindennap egy csokor vörös rózsát küldött neki. Terv szerint ma érkezett haza, vagyis nyilván ő csönget, bizonyára azért jön, hogy megint megkérje a kezét. Rokonszenvezett a fiúval, szinte akarata ellenére, hiszen Raymond Falcon egyetlen gyermekeként őt is gyűlölnie kellett volna, akár az apját. Chris azonban egészen elütött Raymondtól. Barátságosan, fesztelenül viselkedett, még külsőre is teljesen más volt: nyurga, kisportolt, szőke, kék szemű. Kellemes megjelenése és szeretetre méltó lénye ellenére Dianának eszébe sem jutott, hogy feleségül menjen hozzá. A második csengetésre sóhajtva felállt. Kormos azonnal a helyén termett. Diana bágyadtan próbált kedves arckifejezést erőltetni magára, miközben ajtót nyitott, de ráfagyott az arcára a mosoly, ugyanis nem Christ, hanem Raymond Falcont látta maga előtt. - Hozom az elemózsiát - lóbálta meg a férfi a kezében tartott bevásárlótáskát. - Mondtam, hogy együtt reggelizünk, bár maga miatt csak egynapos késéssel. Úgy tűnik, amit a fejébe vesz, azt véghez is viszi, gondolta letaglózva Diana, mialatt a férfi besétált a lakásba, és egyenesen a konyha felé vette az irányt. Erre nem számított. Azon nem csodálkozott volna, ha utánaered a reptérre, de az már meglepte, hogy Londonig meg sem állt. f Követte a konyhába, ahol az étkezőasztalon hamisítatlan francia rongyoskifli, baracklekvár, aprósütemény és gyümölcs kellette magát. Raymond tényleg Párizsból hozott reggelit. Meg kell hagyni, nem végez félmunkát. - Á, a kávé már kész - csettintett elégedetten a férfi, és magának is töltött egy csészével. - Nem rossz - állapította meg, miután belekóstolt. Diana még mindig nem jutott szóhoz, hogy valaki csak így betör eddig megközelíthetetlennek hitt menedékhelyére. - Jöjjön, együnk a nappaliban! - tessékelte befelé a saját lakásában Falcon, erős kezében egyensúlyozva a tányérokat. - Szeretnék kicsit jobban körülnézni odabenn. A lány zavarodottan követte, mintha mágneses erő húzta volna. A férfi rövid ujjú fekete inget viselt a szintén fekete, méret után készült nadrághoz, mely hangsúlyozta hosszú, izmos lábát. A szeme és szája körül húzódó ráncok elárulták, hogy már a harminckilencedik évében jár, mégis szinte delejes erőt sugárzott, amely feledtette a korát. - Kormos - nyögte ki Diana az első szót, amióta Falcon belépett, ugyanis a férfi a zsámolyok előtti szőnyegre tette le a tányérokat. - Hogyan? - képedt el Falcon. - A macska - magyarázta a lány még mindig teljesen összezavarodva. Ki engedte meg Raymond Falconnak, hogy csak úgy ukmukfukk besétáljon a lakásába? Hallatlan! Nem tudta, mihez kezdjen, miután kész helyzet elé állították. Híres dacossága és kitartása hirtelen cserbenhagyta. Úgy fest, mint akit fejbe vertek, futott át a férfi fején a nem túl hízelgő, de annál találóbb meghatározás. Mit akar ezzel a macskával? Azt hiszi, allergiás vagyok a macskaszőrre? Kíváncsian méregette a lányt. Már többet tudott róla, mert mihelyt tegnap reggel Párizsban észrevette, hogy elutazott, felhívta a titkárát, Pault, és összegyűjtetett vele minden lehetséges adatot egy Divinia nevű manökenről. Londoni irodájában Paul ma kora reggel kétdossziényi anyaggal várta, az egyik Diviniával, a másik Diana Lambbel mint magánszeméllyel foglalkozott. Az utóbbi mindössze három lapot tartalmazott, az előbbi azonban annál terjedelmesebbre sikerült, s több száz fotó egészítette ki. A vékonyabbik iratgyűjtő csalódást okozott a férfinak. A lány gyermekkoráról semmit sem sikerült megtudni, de ez pillanatnyilag nem is érdekelte Falcont. A felnőtt Diana Lamb láthatóan igen visszavonultan élt. Nem bonyolódott párkapcsolatokba, sem nyíltan, sem titokban, nem volt családja, barátja is alig. Munkáján kívül csak kevés számú kiválasztottal érintkezett. Érthetetlen, hogy éppen az ő könnyelmű, felelőtlen Chris fia érdemelte ki a vonzalmát. Raymond maga sem tudta, miért bosszantja ez annyira. - Kormos imádja a süteményt. Nem tanácsos a tányért a földön hagyni -adott magyarázatot végre Diana, hogy miért hozta szóba a macskát. A kandúr kinyújtózott, és felkelni készült. - Maradsz! - parancsolta nyugodtan Raymond, s az állat smaragdzöld szemébe nézett. Kormos kapta el elsőnek a tekintetét, újra összegömbölyödött, és úgy tett, mintha esze ágában sem lett volna a közvetlen közelben oly csábítóan illatozó süteménnyel foglalkozni. Bárcsak a gazdájára is ilyen könnyedén rákényszeríthetném az akaratomat! - gondolta a férfi, míg Diana mérgesen ült le a macska mellé, amelyik ilyen galádul elárulta". Mennyivel fiatalabbnak látszik így, állapította meg magában Raymond. A lány hosszú pólót és tarka mintás, testhezálló nadrágot viselt, az arcán semmi festék nem volt. így még sokkal jobban tetszett a férfinak. Nyilvánvalóbbnak tűnt érzékenysége, de különös módon belső tartása is, amely szintén már első találkozásukkor felsejlett előtte. Vitathatatlanul a legkülönösebb nő, akivel valaha is dolga akadt.

9 - Egyék már valamit! - utasította majdhogynem gorombán, mert idegesítette a fiatal lány iránt ébredt érdeklődése. Elvégre csak azért jött, hogy a fiát megmentse tőle. Még csak az hiányzik, hogy ehelyett a saját életét dúlja fel! - Összetéveszt a macskámmal - nézett rá hűvösen Diana. A férfi önkéntelenül elmosolyodott, látván, mennyire dühíti a lányt, hogy a macskája engedelmeskedett neki. Pedig nem volt nagy csoda, egyszerűen ösztönösen meg tudta értetni magát az állatokkal. - Akkor is ennie kellene, mert túl sovány. Szinte zörögnek a csontjai -szurkálódott szántszándékkal a férfi, mert élvezte, hogy Diana sokkal kevésbé képes uralkodni magán, mint első találkozásukkor. Ha ki tudja hozni a sodrából, talán hamarabb eléri a célját. - A testmagasságom pontosan százhetven centi, és harminchatos ruhát hordok, ami teljesen normális méret. Ezt már Raymond is tudta a dossziéból, mint ahogy azt is, hogy Diana ötven kilót nyom, bár korántsem látszott annyinak. A reflektorfény és a smink a valóságosnál teltebbnek mutatta az arcát, de most a beözönlő reggeli fényben karcsú nyaka is szinte légiesnek tetszett. A férfi biztosra vette, hogy a póló alatt a teste is egészen finom, már-már törékeny. A csodába, nem azért jöttem, hogy azon törjem a fejem, mennyit eszik ez a lány, hanem azért, hogy egyszer s mindenkorra elválasszam a fiamtól. Diana ezalatt épp jövetelének célján töprengett. Miért nem tér a férfi rögtön a tárgyra? Mindketten tudták, hogy valójában Chrisről van szó. Raymond Falcon kényelembe helyezte magát, és a lányra hunyorított. - Mennyit kér, hogy békén hagyja a fiamat? - kérdezte kertelés nélkül. Na, végre kibújt a szög a zsákból! Persze téved őurasága, mert nekem nem pénz kell, gondolta Diana. Egyikük sem törődött már a reggelivel. Kormos kinyitotta a fél szemét, felmérte a helyzetet, lustán feltápászkodott, a szőnyegre huppant, és elcsent egy süteményt. - Azt kérdeztem, mennyit akar? - ismételte ridegen Falcon. - Már a múltkor hallhatta, hogy nem érdekel a pénz. Jól keresek, nem szűkölködöm anyagiakban. Egy-egy napi munkáért valóban öt számjegyű összegeket kapott. Élete hátralevő részében akár a kísujját sem kellett volna mozdítania, ami huszonegy évesen nem csekély siker. - A pénzből sohasem elég - vágott vissza a milliomos. Dehogynem, főleg akkor, ha az embernek azelőtt minden fillérért könyörögnie kellett a mostohaanyjánál, gondolta dühösen Diana. Csak az akar mindig többet, aki sohasem szenvedett hiányt semmiben. - Nekem akkor sem kell több. - Akkor mégis mi kell? Talán Chris? - faggatta gúnyosan hitetlenkedő hanghordozással Falcon. - Egy alig húszéves fiatalember, aki magához képest tejfelesszájú kezdő, pedig maga sem sokkal öregebb? Amennyire a fiamat ismerem, kötve hiszem, hogy akár megközelítőleg ki tudná elégíteni a maga igényeit. - Az igényeimet? - sápadt el Diana, pedig számított a támadásra. - Nekem nincsenek különösebb... - Dehogy nincsenek - állt fel a férfi. - Pontosan tudja, miféle igényekről" beszélek - lépett annyira közel hozzá, hogy a lány a bőrén érezte a leheletét. Diana idegei pattanásig feszültek, s mire rádöbbent, hogy a férfi meg fogja csókolni, az ajkuk már szinte össze is ért. Elképedve viselte el a követelődző csókot, mely néhány pillanatra megtörte az ellenállását. Nagy nehezen azonban magához tért, és védekezni próbált, ám ezzel csak még inkább feltüzelte a férfit. Ezért más megoldáshoz folyamodott. Karját ernyedten lelógatta, s úgy tett, mintha hidegen hagyná az egész jelenet. Falcon tovább csókolta, a másodpercek végtelenné nyúltak. Már attól félt a lány, hogy ez a módszer sem válik be, de azután a férfi mintha észrevette volna, hogy nem vált ki belőle semmilyen hatást. Vonakodva eresztette el, hátralépett, s csalódottan a hajába túrt. Diana hidegen viszonozta a pillantását, kiegyenesedett, s bár a térde remegett, ez nem látszott rajta. - Fogalma sincs, hogyan lehet kielégíteni az igényeimet" - jelentette ki megvetően. - Chrisnek talán van? - tudakolta ridegen Falcon. - Nem tartozom beszámolással - hangzott a vérforraló válasz. - Ha kedvem tartja, eltaposhatom magát - fenyegetődzött nekivadulva a férfi. - Kötve hiszem - felelte nyugodtan Diana, de érezte, hogy hamarosan az önuralma végére ér, ha nem tudja távozásra bírni rövid időn belül a férfit. Ezt az embert kizárólag az érdekli, hogyan tehet tönkre másokat. - Chris megkérte a kezemet - közölte diadalmasan. Raymond Falcon keze ökölbe szorult, mintha meg akarná ütni. - Sohasem lesz a fiam felesége. Dianát végtelenül dühítette ez az ellentmondást nem tűrő hang. A legszívesebben azt válaszolta volna, hogy már elfogadta az ajánlatot, és férjhez megy Chrishez, bármilyen akadályokat gördítenek is az útjukba. Csakhogy akkor tényleg meg is kellett volna tennie, s ez nem állt szándékában. - Miből gondolja, hogy egyáltalán érdekel a fia? - szegte fel a fejét. - Mert gazdag és jóképű.

10 - Viszont a maga fia - vágta rá gúnyosan Diana -, amint azt az elmúlt percekben sűrűn az emlékezetembe idézte. - Chris senkit nem vesz el a beleegyezésem nélkül. Micsoda felfuvalkodottság! - Ha össze akarok házasodni vele, akkor úgy lesz, akár tetszik magának, akár nem. - Ebben az esetben elbocsátom Christ a cégtől, és kitagadom az örökségből. - Annyi baj legyen - vont vállat a lány -, a keresetem elég kettőnknek is. - Nem zavarná, hogy eltartja a férjét? - Egyáltalán nem. Ha szeretek valakit, mindegy, melyikünk keresi a pénzt. - Szereti maga Christ? - firtatta Falcon, s csalódott dühe láttán Diana visszanyerte a lelki egyensúlyát. - Úgy hittem, csak elméleti vitát folytatunk a jövendőbelimről, bárki legyen is az. Még fontolgatom ugyanis, hogy elfogadjam-e Chris házassági ajánlatát. - Maga... - Amennyiben igent mondok, maga pedig beváltja a fenyegetéseit... - Arra mérget vehet! -...akkor Chris a maga támogatása nélkül is fényes pályát fog befutni. Mindenesetre örökölte a maga céltudatosságát és makacsságát. Christől tudta, hogy az apja semmilyen tekintetben sem kivételezett vele, miután belépett a céghez. Először bizonyítania kellett a képességeit, mint akárki másnak, s ez sikerült is neki. Diana nem is kételkedett benne, hogy szakmai téren boldogulni fog a fiú, még ha az apja nem segíti is. Raymond Falcon szeme szikrát szórt. - Gondom lesz rá, hogy egyikük se kapjon többé munkát. Ha azt képzeli, hogy ezzel visszariaszthatja, hát nagyon téved. - Milyen szánalmas! Ezt Chris sohasem bocsátaná meg magának. - A pokolba az akadékoskodásával! - robbant ki dühödten a férfi, mert tudta, hogy a lánynak igaza van. - Kérem, távozzék! Chris bármelyik percben megérkezhet. Addig szeretném rendbe szedni magam. Falcon úgy nézett rá, mintha meg akarná fojtani, aztán sarkon fordult, kirohant, és becsapta maga után a lakás ajtaját. Diana behúzta a reteszt, hogy valóban biztonságban érezhesse magát, és reszketve az ajtónak dőlt. Sóhajtva töprengett, hány ilyen találkozást bír idegekkel, de megesküdött, hogy nem adja fel. Rettenetesen meglepődött volna, ha tudja, hogyan érzi magát Raymond Falcon az iménti jelenet után. A férfi dühös volt - főként saját magára -, és életében először marcangolta a féltékenység. 3. FEJEZET A lány még mindig nem tudta legyőzni zaklatottságát, amikor néhány perccel később ismét csengettek. Ingerülten sietett az ajtóhoz. Ha Raymond Falcon jött vissza, hogy újabb fenyegetésekkel traktálja... De nem az apa, hanem a fiú állt a küszöbön. - Szia! - üdvözölte zavartan Diana. Az imént ugyan azt állította, hogy Chris bármelyik percben megérkezhet, de ezt csak hirtelenében találta ki, s most meglepte a fiú megjelenése. Csoda, hogy a távozó és az érkező Falcon nem futott össze a liftben. Még nem tudta átgondolni, mit is mondjon Chrisnek. Az, hogy időközben megismerkedett az apjával, igen enyhe kifejezés a két viharos találkozásra, viszont azt sem akarta elárulni, hogy Raymond Falcon mindent elkövetett a kapcsolatuk megszakítása érdekében. Ezzel feszültséget támasztott volna apa és fia között, s ezt nem akarta, legalábbis e pillanatban nem. Legjobb tehát, ha mégis csupán megemlíti a tényt, hogy találkoztak. - Nem tűnsz túl lelkesnek - évődött Chris. Félhosszú, szőke hajával és barátságosan csillogó, mélykék szemével csakugyan nem ütött az apjára. Nem hasonlított rá abban sem, hogy nem ült ki arcára az a fásult közöny, amely az idősebbik Falcont annyira jellemezte. Dianának szinte fájt, hogy kedveli ezt a lobbanékony fiatalembert, hiszen éppen arra készült, hogy élete első nagy csalódását okozza neki. Még sincs helye lelkiismeret-furdalásnak. Ő is Falcon, és neki minden Falcon az ellensége, ezt egy percre sem tévesztheti szem elől. Raymond tönkretette az apját, az otthonát és boldog gyermekkorát, Christ viszont bőségesen elhalmozta pénzzel és szeretettel. Legfőbb ideje, hogy Chris is megtanulja, milyen érzés, ha megfosztják valamitől. Meg is mutatja neki, de még nem most. Mosolyogva szájon csókolta a fiút. így mezítláb sem volt alacsonyabb nála, tűsarkú cipőben pedig még szembeötlően fölébe is magasodott, ami határozottan bosszantotta Christ. - Örülök, hogy látlak - eresztette be a fiatalembert, és becsukta mögötte az ajtót. - Nem tudnád valahogy feltűnőbben kifejezésre juttatni? - húzta el a száját Chris, amiért Diana csak afféle baráti puszival köszöntötte. A fiúval azonban akkor is könnyen boldogult, amikor az morgolódott, az apjával bezzeg úgy érezte magát, mintha időzített bombával zárták volna össze. - Nem, ilyen korán délelőtt nem - felelte nevetve, de összerezzent, amikor a nappali szőnyegén meglátta a tányérokat. Szerencsére hamar feltalálta magát.

11 - Amint látod, a reggeli tálalva, egyenesen Párizsból. Azt nem tette hozzá, hogy minderről az apja gondoskodott, a férfi úgysem fogja elmondani neki. A megtévesztés sikerült, Chris arca felragyogott, ami miatt Diana egy cseppet el is restellte magát. - A kedvenc süteményem - nyúlt a fiú örvendezve egy almás táska után, és éhesen beleharapott. - Hogy tetszett Párizsban? - érdeklődött, am ikor Diana röviddel később kávéskannával a kezében visszatért a konyhából. - Gondolom, épp annyira, mint neked New Yorkban. - Vagy úgy. Szóval rengeteg munka, semmi szórakozás. Én legalább egyik este anyámmal vacsorázhattam. Diana már tudott Chris anyjáról. A válóperben a fiút Raymond Falconnak ítélték, Cathy Falcon hazaköltözött Amerikába, ott újra férjhez ment, s most Cathy Reiternek hívták. Chris a válást követő öt évben csak elvétve látta őt, de amikor betöltötte a tizennégyet, összeszedte a bátorságát, és közölte az apjával, hogy egy ideig szeretne az anyjával élni. Ez elég keservesen érinthette Raymond Falcont, gondolta jóleső kárörömmel Diana. Egyszer megkérdezte Christ, hogy jutott eszébe ilyen helyzetbe hozni az apját, de a fiú felelet helyett csak a vállát vonogatta. Ebből a lány azt a következtetést vonta le, hogy Falcon nem sokat törődhetett a gyerekével. A férfi először kereken megtagadta, hogy Amerikába engedje, Chris azonban úgyszintén megmakacsolta magát. Egyszerűen megszökött a nevelőintézetből. Nyakon csípték, és hazaküldték az apjához, de ő újra nekivágott. Erre aztán Raymond Falcon beadta a derekát, s hozzájárult, hogy Chris két évre az anyjához költözzék New Yorkba. Ez a két esztendő megszilárdította az anya és fia közötti kapcsolatot, bár ezt követően megint sokáig nem látták egymást. Diana néhányszor eltűnődött, hogy bírhatta ki Cathy tíz évig Raymond Falcon mellett. Nyilván a saját bőrén tapasztalhatta a férfi gátlástalanságát. Talán ő is ugyanolyan érzéketlen volt, mint a férje, esetleg annyira naiv, hogy nem vette észre, miként harácsolja össze a férfi mások rovására a pénzét. Persze, fennállt egy harmadik lehetőség is: Cathy mindennek ellenére szerette a férjét. Ez utóbbi azonban Diana számára elképzelhetetlennek tűnt. - Hogy van édesanyád? - tudakolta két korty kávé közt, de az ételhez nem nyúlt. Úgy érezte, torkán akadna a falat, amelyért Raymond Falcon fizetett. - Nagyon jól - bólogatott teli szájjal a fiú. Úgy falt, mint aki napok óta nem kapott enni. - Az én Kelly húgocskám meg minden alkalommal szembetűnően nagyobbnak látszik, valahányszor találkozunk - tette hozzá. - Mi olyan mulatságos? - ráncolta a homlokát, mivel Diana elnevette magát. - A gyerekeknek az a szokásuk, hogy nőnek, te tökfej! - Haha! - fintorodon el Chris,.bár nagyon is szerette, amikor Diana így ingerkedett vele. - Pontosan tudod, mit akarok mondani. - Persze, azt, hogy ritkán látjátok egymást. Gondolom, nagyon örült a látogatásodnak - állapította meg nyomatékosan Diana, mert sejtette, milyen sokat jelent Chrisnek a féltestvére. - A nyakamba ugrott kitörő örömében. De, ha már itt tartunk, te mennyire örültél a viszontlátásomnak? - Hiszen mondtam már... - Nem mondtál semmit - szakította félbe csalódottan a fiatalember. -Alapjában véve egész idő alatt ezt teszed. Mindennap megkaptad a rózsáimat? - Igen, köszönöm, de nem kellett volna annyit fáradnod. - Nem volt fáradság. Az üzenetemet is megkaptad? - Az apáddal kapcsolatban igazad volt - nedvesítette be kiszáradt ajkát Diana -, tényleg eljött a bemutatóra... - Nem erre gondoltam... - kezdte Chris, s csak ekkor értette meg, mit mondott a lány. - Csakugyan elment? Diana kíváncsian nézett rá. Hirtelen egész izgatottnak látszott a fiú a gondolattól, hogy az apja a lánnyal egyidejűleg Párizsban tartózkodott. Tény, hogy Raymond Falcon sokakat felizgatott - beleértve Dianát is -, de Chris mégis a fia. - Szóval Párizsba utazott? - harapott az alsó ajkába Chris. - Igen, tegnapelőtt. - Egyedül? Aha, tehát a vörös hajú miatt érdeklődik, gondolta Diana. Vajon tud az apja nősülési szándékáról? - Nem, egy vörös hölgy kísérte. - Az Barbara. A fenébe! - bőszült fel a fiatalember. - Beszélt veled az apám? - Csak pár szót - felelte az igazsághoz híven Diana. Persze, ha Chris eléggé ismeri az apját, tudnia kell, Raymond Falconnak nem is kell ennél több, hogy félreérthetetlenül kifejezésre juttassa az érzelmeit. Ugy látszott, Chris tisztában is van ezzel, mert görcsösen nyelt egyet. - Bántóan viselkedett? - firtatta feszengve. Lehet ez kérdés? - tolult majdnem Diana nyelvére, de fegyelmezte magát. - Hallhattad, hogy csak néhány szót váltottunk, azt is egy csomó ember előtt, a bemutatót követően. Chris felállt, és nyugtalanul járkált fel-alá a szobában. - Akkor rendben - tűnődött el. - Tudod, körülbelül egy hete, mielőtt New Yorkba repültem, érdeklődött felőled, és megmondtam neki, hogy.. Elhallgatott. - Micsodát? - Azt, hogy feleségül akarlak venni - fejezte be zavartan a mondatot a fiú. Elfogódottsága érthető volt, hiszen eleddig nem kérte meg Diana kezét. A lány persze ismerte az érzéseit, azt is sejtette, hogy házasságot akar ajánlani neki, amit ő természetesen nem fogad el. - Kissé elhamarkodtad. Arra nem gondoltál, hogy ezzel kissé felingerled, és kíváncsiságában Párizsba utazik

12 szemügyre venni a fia választottját? - Milyen finoman fejezed ki magad. Kissé felingerled" - ismételte derülve Chris. - Ez jó. Apám időnként majd szétrobban a méregtől, de kissé ingerültnek" még sohasem láttam, azt elhiheted. Tulajdonképpen Diana is túlzásnak érezte, hogy milyen szépítő kifejezést választott Raymond Falcon állapotának leírására. Chris nevetése magával ragadta, bár alapjában véve cseppet sem találta mulatságosnak a dolgot. Nevetett, mert különben sírnia kellett volna. Márpedig elég könnyet ontott Falcon miatt, többet nem akart rápazarolni. - Apám majd megkedvel, ha jobban megismer - bizonygatta Chris, és magához vonta. Diana ebben erősen kételkedett. Raymond az utóbbi öt perc alatt már hatodszor pillantott arany karórájára, s kezdte dühíteni a saját türelmetlensége. Chris a kedvenc éttermébe hívta vacsorára, s Dianát is magával hozza. Talán kész tények elé állítják a fiatalok, és bejelentik az eljegyzésüket? Diana úgy döntött volna időközben, hogy elfogadja Chris házassági ajánlatát? Valószínűleg igen, különben miért szervezte volna ezt a találkozót a fia? Vajon az ő erélyes tiltása hatására mondott igent Diana? Észrevette, mennyire ingerli a lányt a viselkedése, bárhogy is igyekezett az palástolni az érzéseit. Epp Diana önuralma izgatta leginkább. A lány még akkor is szenvtelen maradt, amikor megcsókolta - azóta már szégyellte is, hogy úgy lerohanta. Egyetlen nő sem hozta még így lázba. Gondolatai minduntalan a lány felé kalandoztak, ilyesmi még sohasem fordult elő vele. Talán az vonzotta, hogy Diana olyan elérhetetlennek tűnt. Egyszerre csak tudta, hogy Diana a helyiségbe lépett, ehhez még csak fel sem kellett néznie. Az étterem közönsége gazdag és ismert emberekből állt, akik általában nem mutattak túlzott érdeklődést, ha valamilyen híresség megjelent. Most azonban mintha mindenki elhallgatott volna, s valamennyi szempár várakozásteljesen a bejáratra szegeződött. Raymond Falcon is arrafelé fordult, és önkéntelenül visszafojtotta a lélegzetét. Az ajtóban Divinia állt, mint valami mesebeli tündér. Dús aranyhaja darázsderekáig hullámzott, szabályos arcát szinte semmi festék sem kendőzte el. Egyszerű, testhezálló ruhája kihangsúlyozta karcsú alakját, hosszú lábát, melyen a férfi legnagyobb megdöbbenésére nem viselt cipőt. Raymond Falcon tekintete a mezítelen lábra tapadt. Hova a csudába tehette a cipőjét? Ebben az étteremben már hozzászoktak a gazdagok legkülönfélébb hóbortjaihoz, de bizonyos szabályokat azért még itt is illett betartani. Mit képzel tulajdonképpen ez a Diana, hogy mezítláb állít be ide? Milyen kínos lesz, ha ezzel az ötletével arra kényszeríti a teremfőnököt, hogy távozásra szólítsa fel. Azután, ahogy karonfogva közeledett Chrisszel, Falcon észrevette, hogy mégis van a lábán valami: egészen lapos sarkú, áttetsző balerinacipő. Akárcsak Hamupipőke a bálon - jóllehet a cipő nem üvegből készült, és ő maga sem szegény mostohalány -, tényleg olyan szép, hogy bármelyik királyfit megbabonázná. Szép pár, ismerte el magában kelletlenül Raymond, egyformán magasak, szőkék és sugárzóan fiatalok. Nem, ha rajta múlik, mégsem lesznek egy pár. Minél előbb belátják ezt, annál jobb valamennyi érintett fél számára. Felállva fogadta az érkezőket. - Bárdolatlanság így megvárakoztatni a vendéget - korholta köszönés helyett a fiát, amikor az asztalhoz értek. - Jaj, apa, ne csinálj ekkora felhajtást! Te aligha számítasz szabályszerű vendégnek. - Ez azt jelenti, hogy én ál Íjam a számlát? - vonta fel a férfi gúnyosan a szemöldökét. - Ugyan, dehogy. Nem is tudom, miért cirkuszolsz. Jó, késtünk tizenöt percet, de... - Tizennyolcat - szakította félbe a fiát, de közben azt kérdezte magától, minek tette szóvá a késést, amely egyáltalán nem is olyan fontos. A következő pillanatban azonban újult erővel felhorgadó ellenérzéssel gondolt arra, mivel is foglalkozhattak ezek ketten abban a tizennyolc percben. Mivel Chris saját lakással rendelkezik, bármikor találkozhat Dianával, és vele töltheti az egész éjszakát. Mérhetetlenül dühítette a férfit, hogy a fia és a lány esetleg azért késhettek, mert a vele való találkozás előtt lefeküdtek egymással. Erre a feltételezésre képtelen és a saját maga számára is megmagyarázhatatlan düh fogta el. Chris meglepettnek látszott, hogy az apja ekkora feneket kerít egy ilyen apróságnak. - Ide hallgass, apa... - Az én hibám - vetette közbe magát Diana. - Tovább tartott a hajszárítás, mint gondoltam - simított végig aranyfényű tincsein. Raymond Falcon tekintetével követte a mozdulatot, s a legszívesebben ő is odanyúlt volna, hogy megcirógassa a selymes hajzuhatagot, melyből finom illat áradt, éppoly megfoghatatlan, mint maga Diana. Ha egy nő ilyen káprázatosan fest, melyik férfi ne bocsátana meg neki? - Mint már mondtam, bárdolatlanság így megvárakoztatni a vendéget -ismételte meg mégis előbbi kemény kijelentését. Diana látta, hogy Raymond Falcon továbbra is hajthatatlan a fia reményeit illetően. Ellenzi a házasságot, és semmi sem bírhatja rá véleménye megváltoztatására. Még szerencse, hogy ő nem is tart igényt a beleegyezésére. Második találkozásuk után nem döntötte még el, mi legyen a következő lépése Falconnal szemben, amikor Chris előállt

13 a közös vacsora ötletével. Diana tüstént tudta, hogy ez lesz a legalkalmasabb hadmozdulat. Falcon nyilván arra vár, hogy hivatalosan bemutatják neki, s bizonyos mértékig eleget is kell tennie ennek a várakozásának. Persze, csak bizonyos mértékig. Ennek az érzéketlen fickónak azáltal tarthatja ébren az érdeklődését, ha a megfelelő pillanatban kiszámíthatatlanul cselekszik. Chris elvörösödött dühében, hogy az apja továbbra is zsörtölődik vele. - Meddig rágódunk még ezen? - kezdte. - Hagyd, Chris! - szakította félbe Diana, és megfogta a kezét, mert tudta, hogy a férfi figyeli, és nem tetszik neki ez az apró mozdulat. - Apádnak teljesen igaza van. Neveletlenség így megvárakoztatni valakit, miután meghívtuk. De ugye megbocsát nekünk, Mr. Falcon? fordult a férfi felé csábító mosollyal. Ha Falcon képes ezután is a témán lovagolni, akkor bolondot csinál magából. Ezt a férfi is beláthatta, mert bosszúsan hallgatott. Diana elrontotta a játékát, s ez felingerelte. Ó szerette eldönteni, hogy mit mikor fejezzen be. - Na, jó - szólalt meg végre ridegen. - Üljünk le! Isztok valamit, amíg választunk? Chris még mindig sértődöttnek látszott, bár valamelyest felengedett, mialatt Dianával közösen végigböngészte az étlapot. Szőke fejüket vidáman cse-verészve összedugták, a válluk egymáshoz ért. Raymond Falcon egyre idegesebben figyelte őket. Diana kurta pillantással felmérte, hogy acélszürke szeme villámlik, az ajkát összeszorítja, s a szája sarkában elmélyülnek a ráncok. Napnál világosabb, hogy féltékeny, s fogytán az önuralma, állapította meg titkos diadallal Diana. - Befejeznétek egy másodpercre a turbékolást, hogy rendeljünk végre? - kérdezte végül feszülten a férfi. - Mióta turbékolás az, ha az ember amellett ül, akit szeret? - dobta az étlapot kihívóan az asztalra Chris. Diana megmondhatta volna neki, hogy az apja eleve nem szívesen látja együtt őket, de hallgatott. Hadd magyarázza ki magát a férfi. Várakozó arckifejezéssel függesztette tekintetét a férfira. Micsoda agyafúrt bestia, gondolta akaratlanul is elismerően Raymond Falcon. Szeretne úgy tenni, mintha felülemelkedne mindenkin, pedig alapjában véve ugyanolyan érzelmeket táplál, mint bárki más. Most például szemlátomást kárörömmel figyeli, hogy ő bolondot csinál magából. A kis boszorkány nyilvánvalóan tudja, hogy meg akarja kapni. Kétségtelenül kívánta. Tudta, hogy mindaddig vágyik rá, amíg a hűvös nyugalom és az ifjonti érzékenység ötvözete untatni nem kezdi. Ez előbb vagy utóbb bekövetkezik, elvégre eddig egy nő sem tudta tartósan lekötni. Addigra azonban megszerzi magának, a karjába szorítja, az ágyába fekteti. Karcsú teste az övéhez ér, szőke hajába fúrja az arcát, azután figyeli, mint homályosítja el tekintetét a kéjvágy, a gerjedelem, amelyet csak ő, Raymond Falcon csillapíthat. A férfi teste izgalomba jött, önkéntelenül halkan felnyögött. - Mondott valamit? - vonta fel a szemöldökét kérdőn Diana. - Nem - felelte alig leplezett haraggal Falcon. - Bár bőven volna mit mondanom a kapcsolatukat illetően... - Ne most, apa! - szólt közbe sietve Chris. - Előbb meg kell ismerned Diviniát. - Mindketten tudjuk, hogy Dianának hívják - torkolta le az apja. Még mindig bosszantotta, hogy első találkozásukkor ez az újdonság erejével hatott rá. - Jó - vörösödött el a rendreutasítástól Chris. - Szóval előbb légy szíves, ismerd meg jobban Dianát! Ismerje meg jobban? Legszívesebben itt helyben megfojtotta volna, any-nyira felajzotta így is, vagy inkább vállon ragadta volna, hogy jól megrázza... és addig csókolja, míg meg nem adja magát neki. - Annak nem sok értelmét látom - morogta. Mérhetetlenül felingerelte, hogy nem tud uralkodni a vágyán. Ismert már igazán szép, nagyvilági nőket, akik betartották a játékszabályokat. Diana azonban láthatóan ragaszkodott a saját szabályaihoz, melyek élesen eltértek az övéitől. - Kétlem ugyanis, hogy a jövőben túl sokszor találkoznánk Lamb kisasszonnyal. - Igazán? - kérdezte kihívóan Diana. Chris megfogta a lány kezét, és tekintete dühösen az apjára villant. - Nem árt, ha megbarátkozol a gondolattal. Diana az életem része, és az is marad. Csak a holttestemen át, gondolta Raymond Falcon elszántan. Egyszerűen nem tudta elképzelni magát Diana apósaként. Chris feleségeként végképp elérhetetlenné vált volna a számára a lány, afféle tiltott gyümölccsé, függetlenül a házasság fovábbi alakulásától. - Nem vagy te egy kicsit mohó? - gúnyolódott. A fiú még inkább felbőszült. - Hagyd abba, apa! - figyelmeztette fojtott hangon. - Talán kínos egy kicsit a helyzet? - Mondtam már... - Nekem ne mondj semmit, nem nekem kell bármit is megmagyaráznod -intette le az apja. Chris nem válaszolhatott, mert a pincér felszolgálta az első fogást, s ezzel az alkalmas pillanat el is múlt. Raymond Falcon örült, hogy egy kis időhöz jutott, s átgondolhatta fia különös viselkedését. Itt valami nem stimmel. Chris túlontúl védekezésbe szorult, mintha elhallgatta volna Diana előtt, hogy... Nem, az lehetetlen, hogy ilyen mindkettejük számára fontos dolgot nem mondott el neki. Bár a tegnapi beszélgetésnél a

14 lány nem említette, és ő sem hozta szóba, mert nem hitte, hogy szükséges. Jobban belegondolva most mindenesetre bizonyossá vált előtte, hogy Diana nem tud semmiről. Érthetetlen. Hogyan titkolhat el ilyesmit Chris az elől a nő elől, akit állítólag szeret? így viszont ő legalább ütőkártyához jutott. Csak a megfelelő időpontot kell megválasztania, hogy előhozakodjon vele. Szinte megsajnálta Christ, de ehhez túlságosan is megkönnyebbült, amiért hamarosan véget vethet a fia és Diana közti kisded románcnak. A lány után pedig nem fogja azonnal törni magát, előbb vár egypár hetet. Kell ennyi idő, hogy Diana ne lásson bele a kártyáiba, ne jöjjön rá egyből, mennyire hevesen érdeklődik iránta. Akkor aztán valamivel közvetlenebbé válhat majd az érintkezésük. Most átadja magát a vacsora élvezetének, a kávénál azután felrobbantja a bombát. Diana világosan érezte, hogy Raymond Falcon viselkedése megváltozott. Már nem ő látszott izgatottnak és feszültnek, hanem inkább Chris, aki kedvetlenül turkált az étvágygerjesztő ételben, mialatt az apja jóízűen falatozott. Hamarosan a lánynak is elment az étvágya. Vajon az iménti szóváltás csendesítette le ennyire a fiút? - tűnődött Diana. De mi lappang a háttérben? Raymond Falcon biztosan nem árulja el, amíg el nem érkezik a számára legmegfelelőbb pillanat. Ezt lehet látni az önelégült vigyorán. Most az övé a következő dobás, a többieknek várniuk kell. A férfi azonban szemlátomást nem sietett. Már a kávénál tartottak, Chris idegei pattanásig feszültek, amikor Diana hirtelen érezte, hogy ismét megváltozik a légkör. Raymond Falcon úgy festett, mint egy ugrásra kész párduc. A fiához fordult, szemöldökét gúnyosan felvonta, mire Diana önkéntelenül Chrisbe karolt, mintegy oltalmazó mozdulattal. Bármit forgat is a fejében a férfi, az az ő tervein semmit sem változtat. Ezt persze Raymond Falconnak nem kell tudnia, hadd élvezze csak egy darabig a macska-egér játékot, amelyet a fiával folytat. - Fontolgattam, elhozzám-e ma este Barbarát, hogy négyesben vacsorázzunk. Diana ártalmatlannak találta a megjegyzést, hiszen érthető, ha a férfi be akarja avatni a menyasszonyát egy családi nézeteltérésbe. Chris azonban ettől a bejelentéstől még jobban feszengett. Talán nem szenvedheti azt a nőt, akit az apja feleségül szándékozik venni, és nem akarja, hogy beleártsa magát az ő életébe. Mert az nem kétséges, hogy a hölgy Raymond oldalára állna Chris-szel szemben. Akárhogy is, Falcon keveri a kártyát, annyi szent. - Aztán úgy gondoltam - folytatta a férfi ráérősen -, nem helyénvaló őt is idecsődítenem. - Apa, te... - hebegte Chris. - Elvégre - fűzte hozzá hanyagul a férfi, nem zavartatva magát a fia erőtlen közbeszólási próbálkozásától - nem szerencsés, ha az ember olyankor hívja meg a fia jövendőbeli anyósát, amikor a gyerek szeretője is velük vacsorázik. - Diana nem a szeretőm - csattant fel Chris. Diana azonban alig hallotta a fiút, mert az apját figyelte, aki határozottan diadalittas arcot vágott. Egy pillanatig azon gondolkodott a lány, nem nyelvbotlás-e az anyós szó, azután eszébe jutott, hogy Falcon semmit sem mond tévedésből. Chris tehát már eljegyzett valakit, ébredt rá elhűlve. Érzéseit sietve szenvtelen mosoly mögé rejtette, mert tudta, hogy a férfi a végső kegyelemdöfésre készülődve lesi rajta a hatást. Csak azt nem gyanította, hogy Raymond Falcon csodálja a viselkedését, s egyre jobban kívánja őt. 4. FEJEZET Tehát ez a magyarázat, gondolta Diana. Chris valaki másnak a vőlegénye, s Falcon észrevette, hogy a fia egy szót sem szólt neki erről. Sebaj, ez a terveimet á legcsekélyebb mértékben sem zavarja, állapította meg elégedetten. Miután elértem, amit akartam, a fiún keresztül megismerkedtem az apjával, Chris felőlem szaladhat vissza a menyasszonyához. Ha minden jól megy, még táncolni is fogok az esküvőjükön. De ki lehet a jegyese? Eddig egy szóval sem említette, hogy szorosabb kapcsolat fűzné valakihez. És miért nem kifogásolta az illető hölgy, hogy annyi időt tölt vele, egy manökennel? Egyáltalán mit kezdene a fiú most egyszerre két menyasszonnyal, ha ő is elfogadta volna a házassági ajánlatát? - Te találtad ki azt az egész eljegyzést - dühöngött Chris. - Magadtól kérted meg a kezét - vágott vissza Raymond. - Senki nem kényszerített. - De tudtam, hogy te akarod. - Nem emlékszem, hogy azelőtt parancsnak tekintetted volna az óhajaimat, ha valami mást vettél a fejedbe - jelentette ki nyomatékosan a férfi. -Néhány héttel ezelőtt még tökéletesen megfelelt neked Madeleine. Tehát Madeleine-nek hívják a menyasszonyt. Szép név, nyilván a viselője is az, mert Chris igencsak kedveli a szép nőket. Akkor sem világos, miért akarta ma este magával hozni Raymond Madeleine anyját. Hacsak nem az a terve, hogy ő az anyát, Chris a lányt veszi el. - Örömet akartam szerezni neked - védekezett Chris. - Világosan az értésemre adtad, hogy a két család közötti

15 kapcsolat előnyös a cégre nézve. Egyébként pedig mindig kedveltem Madeleine-t. - Úgy látszik, mégsem eléggé, hogy vedd a fáradságot, és megkíméld attól, hogy mástól értesüljön a Dianával folytatott viszonyodról. - Hát Madeleine is tud róla? - Persze, elvégre nem ejtették a fejére. Egy hónapja fejezte be az iskolát Svájcban, visszajött Londonba, és azóta mindössze ötször vagy hatszor találkoztatok. A Divinia társaságában készült fényképeid megjelentek az újságokban, ebből Madeleine könnyen kitalálhatta, mit csinálsz, amikor nem vele vagy. Jóformán csak akkor szántál rá időt, amikor Dianát nélkülöznöd kellett, mert jobb dolga akadt. - Más szóval dolgoztam - helyesbítette a lány, tudomást sem véve a szándékos sértésről. - Meglehet - hagyta rá a férfi, lenézően végigmérve őt, majd ismét a fiához fordult. - Mindenesetre nem sok figyelmet szenteltél Madeleine-nek, amióta hazaérkezett. Azért is vittem őt meg Barbarát magammal Párizsba, a divatbemutatóra, hogy kárpótoljam a mulasztásodat. Utálkozó arckifejezése jelezte, mennyire nehezére esett ez a feladat. - Az volt a szándékom, hogy... - Ugyan micsoda? - vágott Raymond a fia szavába. - Hogy elkíséred Párizsba Madeleine-t, ahol aztán láthatta volna, amint majd felfalod a szemeddel Diviniát, mialatt végiglibeg a kifutón? Sohasem tartottalak bolondnak, de ezúttal mégis úgy viselkedtél. Diana megsajnálta a fiatalembert, aki elszenvedte ezt a jól megérdemelt fejmosást. Tényleg ostobán viselkedett, hogy hagyta összeboronálni magát Madeleine-nel, miközben úton-útfélen nyilvánosan mutatkozott vele. Tudnia kellett volna, hogy Madeleine a hírlapfotók láttán levon bizonyos következtetéseket, éppúgy, ahogy Raymond Falcon is. Szerencse, hogy nem szerettem belé, állapította meg Diana. Szánakozva gondolt Madeleine-re. Ha Chris már vőlegényként hűtlen lett hozzá, most fel kell tennie magának a kérdést, miféle férj válna belőle - ha ezek után egyáltalán feleségül akar menni hozzá. - Feleségül szeretném venni Dianát - nyakaskodott a fiú. - Húsvét óta szinte nem is láttam Madeleine-t, amíg egy hónapja haza nem jött. - Na, persze, akit nem látunk, azt elfelejtjük. Nálad így mennek a dolgok? Madeleine mindenesetre még emlékszik rád. Talán a gyémántgyűrű miatt, amelyet karácsonyra kapott tőled. - Chris nem követett el semmi megbocsáthatatlant - jelentette ki hidegen Diana. - Néhányszor elmentünk szórakozni, amit az újságok megszellőztettek, de nem történt semmi olyan, ami miatt a menyasszonyának nyugtalankodnia kellene. - De, Diana... - akart közbeavatkozni Chris. - Hálás lehetnél, amiért Diana, hogy úgy mondjam, ezüsttálcán nyújtja neked a kimagyarázkodási lehetőséget - szakította félbe nyersen az apja, és elismerően nézett Dianára. - Kímélj meg minket a további kínos jelenettől -tette hozzá, mivel Chris tiltakozni akart. Diana titkon csodálta, milyen ügyesen fordította Falcon a helyzetet a maga javára. Chris ezek után méltánytalanságot követne el, ha ragaszkodna hozzá, hogy ő, azaz Diana is nyíltan elismerje a kapcsolatukat. Ugyanakkor meg is vetette a férfit ezért a sakkhúzásért. Nyilvánvalóan üzleti érdekből szorgalmazza továbbra is Chris és Madeleine összeházasítását, függetlenül az érintettek érzelmeitől. Diana biztosra vette, hogy Raymond Falcon az ő kapcsolatukat is jó szemmel nézné, ha bárminemű előnye származna belőle. - Miért nem mégy el Madeleine-hez most mindjárt? - nógatta a fiút még melegében az apja. - Elvégre ezek szerint nem történt semmi jóvátehetetlen. Próbáld meg elsimítani a dolgot, kérj bocsánatot, amiért rossz fiú voltál. Minél előbb, annál jobb. Ajánld fel neki, hogy holnap elviszed vásárolni! A cégnél kibírjuk nélküled. Diana megvetően lebiggyesztette az ajkát. Mintha drága ajándékokkal be lehetne gyógyítani egy sebzett szívet! - Egy kis pénzköltés mindjárt megvigasztalja a hölgyet - gúnyolódott. - Csodálkozna, ha látná, mennyire - jelentette ki a férfi, és tűnődve fürkészte a lány felháborodott tekintetét. - Tényleg csodálkoznék azon, ha pusztán ennyivel el lehetne simítani az ügyet - vágta rá Diana, bár korántsem volt biztos a dolgában, miután eszébe jutott, hogy Jeanette, a mostohaanyja mennyire előtérbe helyezte az anyagiakat. - Maga nem ismeri Madeleine-t - mosolygott Falcon elnézően. - Szerintem te sem ismered eléggé, ha azt hiszed, ki lehet engesztelni annyival, hogy odasétálok, és holnapra vásárolni hívom - szólt közbe viszolyogva Chris. - Egyébként semmi kedvem hozzá - toldotta meg dacosan. -Hát nem érted, apa? Nem akarom feleségül venni Madeleine-t. Fel akarom bontani az eljegyzésünket. - Akkor legyen hozzá bátorságod, hogy ezt magad mondd meg a menyasszonyodnak! - rivallt rá az apja. - Es te, apa? Te mit gondolsz rólam, ha megteszem? - kérdezte idegesen Chris. Szegénykém, gondolta szánakozva Diana. Egyébként egész magabiztos fiú, de ha arra kerül a sor, hogy ténylegesen szembehelyezkedjék az apja akaratával, tüstént inába száll a bátorsága. Mint a legtöbb embernek, ha Falconnal kerül szembe. Csakhogy, ő nem fél a férfitól! Utolsó leheletéig mindenképpen ellenáll neki. - Miért nem próbálod ki? - vont vállat a férfi, és kényelmesen hátradőlt a székben. - Chris elbizonytalanodva nézte. Látnivalóan nem tudott egészen kiigazodni az apján. Diana viszont pontosan tudta, mit érezne Raymond Falcon, ha Chris fel merné bontani a számára oly előnyös eljegyzést. Semmi esetre sem elismerést a fia iránt, aki végre tisztességesen viselkedett. Chris lehajtotta a fejét, mintha ő is ráébredt volna erre. - Azt reméltem - sóhajtotta -, megváltozik a véleményed, ha találkozol Dianával, és belátod, hogy...

16 - Úgy képzelted, elég egy vacsora, hogy az álláspontom megváltoztatására késztessen? - Nem - tiltakozott erőtlenül a fiú. - Csak azt gondoltam, ha látod, milyen csodálatos nő Diana, milyen gyönyörű... - Ez nekem is feltűnt - hunyorított tenyérbe mászóan pimasz arckifejezéssel a lányra Falcon. - Akkor... - Ez azonban mit sem változtat a tényen, hogy egyáltalán nem való hozzád - folytatta kérlelhetetlenül. Egyszerre világossá vált Diana előtt, hogy a férfi saját magának akarja őt. Ha Chris nem megy el mielőbb, nem fogom sokáig türtőztetni magam, és ráparancsolok, hogy tűnjön el, gondolta türelmetlenül Raymond Falcon. Egyedül akart maradni Dianával. A lány szinte megbabonázta. Minden kecses mozdulata arra emlékeztette, mennyire szeretné, ha a lány keze mégérintené a testét. A parfümje szabályszerűen elbódította, a tébolyítóan finom illat annyira tökéletesen idomult ehhez az igézően elérhetetlen nőhöz. - Hazaviszem Dianát, amíg te taxival Madeleine-hez mégy - utasította határozottan a fiát, és intett a pincérnek, hogy hozza a számlát. Chris leforrázva pillantott az apjára, Diana pedig a rá jellemző higgadtsággal figyelte, mely semmit sem árult el érzéseiből. Raymond Falcon rettentően szerette volna úgy látni ezt a nőt, hogy elragadja a vágy, elhagyja hűvös önuralma, és az övéhez hasonló vad szenvedély uralkodjon el rajta. - Azt hiszem, minél előbb tisztázod a dolgot Madeleine-nel, annál jobb -ajánlotta a fiának olyan megfellebbezhetetlen hangnemben, amelyből kitetszett, hogy nem tűr további vitát. Nem csak az önös érdek mondatta vele ezt, ugyanis nem kételkedett abban, hogy Chris végül feleségül veszi Madeleine-t. A fiatalok már évek óta ismerték és nagyszerűen megértették egymást, tökéletesen összeillettek. Azt is tudta, hogy Madeleine megbocsát Chrisnek. Tisztán látta, hogy Chris és Diana házassága egyszerűen nem jöhet létre. Amennyiben a lány igazat állított a kapcsolatukat illetően, s minden oka megvolt arra, hogy hitelt adjon a szavainak, akkor ezek ketten egyszer sem feküdtek le egymással. Ezután pedig különösen nem fognak, erről majd ő gondoskodik. - Mondtam, hogy nincs hozzá kedvem - próbált lázadozni a fiú. - Egyébként magam is tudok fizetni - nyúlt hirtelen a számla után, melyet a felszolgáló az apja elé tett. - Igazán? - vonta fel sötét szemöldökét célzatosan a férfi. Nem szívesen csinált ilyet, de mindenképpen fel kellett hívnia Chris figyelmét arra, hogy kitől kapja a pénzét. A fiú, úgy látszik, szem elől tévesztette a valóságot. Különben sem hátrány, ha Diana átlátja a helyzetet. Annyira sóvárgott a lány után, hogy mindenáron meg akarta nyerni magának. Chris az útjában állt, a saját fia vetélytárssá vált. Szerencsére Chris nem vett tudomást a férfinak az anyagi helyzetre utaló magatartásáról, ehelyett sietve kiegyenlítette a számlát. Felháborította az apja javaslata, miszerint vigasztalgassa a menyasszonyát. Falcon szinte sajnálta a fiát. Bárcsak ne Dianáról lenne szó... Izgalma fokozódott, amikor Diana Chrishez hajolt, egyik kezét a karjára tette, és olyan halkan beszélt vele, hogy ő semmit sem értett belőle, bármennyire igyekezett is. Tétlenül nézte, ahogy a lány hosszú haja az arcába hullik. De szívesen játszadozott volna ezekkel a tincsekkel, miközben a lányt a karjában tartja! Heves, fékezhetetlen vágy söpört végig a testén. Feszültsége tovább nőtt, miután Diana végül elhallgatott, és ráemelte zöld szemét. A kifürkészhetetlenül mély tekintet minden látszólagos hidegsége ellenére felkeltette a férfi figyelmét, pedig a lány szemében semmiféle erre utaló szándék nem tükröződött. - Mivel taxival jöttünk, köszönettel elfogadjuk az ajánlatát, hogy hazavisz bennünket - mondta szelíd, mégis kihívóan csengő hangon. Mindhárman tudták, hogy Raymond Falcon nem pontosan ezt ajánlotta fel, de csupán ez az egy - Diana által feltűnés nélkül felkínált - megoldás kínálkozott, hogy valamennyiüket megkíméljék a kellemetlenségektől. Emellett, gondolta a férfi, ha Diana végre beült a kocsimba, akkor csak annyi a teendőm, hogy először Christ rakjam ki, s máris kettesben furikázhatok haza a lánnyal. Ez persze egyáltalán nem felel meg Diana elképzeléseinek. Miért gyakorolt a lányra ilyen csekély hatást? Sohasem képzelte azt, hogy a külseje miatt szeretik a nők, de a pénz és hatalom érzéki kisugárzással bír, ő pedig mindkettőből igen sokkal rendelkezik. Nem minden nőnél járt sikerrel, ám valahányszor visszautasították, mindig kiderült, hogy az illető hölgy már mást szeret. A hűséget pedig Raymond Falcon mindig tisztelte. Diana azonban meg sem próbált olyan látszatot kelteni, mintha más kötné le az érdeklődését, ehelyett kezdettől fogva megvetően bánt vele. Máshol kell tehát keresni az okot. Azért nem nyűgözi le a gazdagsága, mert maga is eleget keres? Képtelenség, a pénzből soha sincs túl sok, ebben szilárdan hitt, miközben egyre gyarapította a vagyonát, mert csakis biztos üzletekbe bocsátkozott. Annyira leplezetlenül közölte szándékát, miszerint először Christ viszi haza, s csak azután Dianát, hogy a lány csodálkozott, hogyhogy nincs benne egy szemernyi körmönfontság sem. Nyilván mindenáron érvényt akar szerezni az akaratának, s az már nem is érdekli, milyen eszközökkel éri el a célját. Ha párbaj, hát legyen párbaj! Amennyiben a férfi azt hiszi, könnyen két vállra fektetheti, akkor csalódni fog, mégpedig hamarosan.

17 A férfi nem sokkal később diadalittas ábrázattal fékezett Chris lakása előtt, bár megpróbálta leplezni elégedettségét, amint hátrafordult a fiához. - Holnap felhívlak - vetette oda -, most hazaviszem Dianát. Ez tényleg azt hiszi, hogy ilyen könnyen boldogulhat, gondolta hitetlenkedve a lány. - Nagyon kedves magától, Mr. Falcon - csatolta ki sugárzó mosollyal a biztonsági övet -, de még sok mindent kell megbeszélnünk Chrisszel. Ezzel kiszállt, és megvárta, hogy Chris is csatlakozzék hozzá. - Úgy gondoltam, én viszem haza - hökkent meg Falcon. - Rosszul gondolta. Nagyon... érdekes volt ez az újabb találkozás - nézett rá leereszkedően Diana. - De minden bizonnyal nem az utolsó - felelte dühösen a férfi, s megvárta, míg a fia is kiszáll. - Valóban? - vonta fel a szemöldökét Diana. - El sem tudom képzelni, milyen alkalomból találkozhatnánk még egyszer. - Meg fog lepődni, milyen hamar sor kerül rá - biztosította a férfi felpaprikázva, aztán a fiához fordult. - Viszlát holnap, Chris! Ezzel felbőgette a motort, és elszáguldott. - Atyaisten! - sóhajtott Chris. - Ez még sokkal rosszabbul sikerült, mint amilyenre számítottam. Diana nem bírt elfojtani egy mosolyt. - Mégis mire vártál? Hogy apád megsimogatja a buksidat, és megnyugtat, hogy a világon a legtermészetesebb dolog házasságot ígérni valakinek, miközben egy másik nőt már eljegyeztél? Természetes, hogy dühös rád. - Es veled mi a helyzet? Te is haragszol? Diana számára nem jelentett annyit a fiú, hogy sértődöttnek érezze magát, de tényleg undorítóan önzőnek találta a viselkedését. - Szerintem meglehetősen ostobán viselkedtél - fogalmazott óvatosan. -Miért képzelted, hogy apád szóba sem hozza az eljegyzésedet, amikor bemutatsz neki? - Nem hittem, hogy képes ilyet tenni velem - sóhajtotta Chris. - Azt gondoltam, ha veled találkozik, rá tudom bírni, hogy elfogadja a kapcsolatunkat. - Hát ez nem jött össze. - Sajnos, nem. Amikor az előbb azt mondtad neki, hogy csak szórakozni jártunk kettesben, azt komolyan úgy értetted, hogy mindez semmi többet nem jelentett neked? Hozzám jössz feleségül? - Ide figyelj, Chris, nincs jogod ezt kérdezni tőlem. - Madeleine miatt? - Persze hogy őmiatta - felelte most már türelmetlenül Diana. - Nézd, kellemes órákat töltöttünk együtt, élveztem a társaságodat, de végre el kellene fogadnod a tényt, hogy valaki mással jegyezted el magad, én pedig... - Egy másik férfival ismerkedtél meg Párizsban? - szakította félbe szemrehányóan a fiú. Diana egyszerűen nem hitt a fülének. - De Chris... - Mert amióta visszajöttél, teljesen megváltoztál. Elutasítóan viselkedsz, korántsem olyan gyengéden, mint azelőtt. Ha az ember belegondol, hogy nem történt köztük egyéb néhány - a maga részéről eléggé visszafogott - csóknál, ez a jelenet a bohózat határát súrolja. Chris megpróbálta úgy beállítani a dolgot, mintha eddig szerették volna egymást, csak most Diana elhidegült tőle. - Nem, nincs másik férfi az életemben - szögezte le a lány, és tudta, hogy soha nem is lesz. Raymond Falcon annyira betöltötte az agyát, hogy másnak nem is maradt benne hely. Idáig jutottak a dolgok. - Soha nem akartam azonban hozzád menni, és ha tudtam volna, hogy egy menyasszony vár, akkor azt sem engedem, hogy szórakozni kísérgess. Ez nem egészen állta meg a helyét, mivel arra használta a fiút, hogy az apjával kapcsolatba kerüljön, Chris viszont tudatosan megcsalta a menyasszonyát, ennélfogva nem érdemelt kíméletet. Megmutatta, hogy az apja fia: végtelenül önző, ha valamit meg akar kapni. Diana nem is őt, hanem Made-leine-t sajnálta. - Aljas vagy! - tántorodott meg Chris, mintha arcul csapták volna. - Tudtad, mit érzek irántad, és elhitetted velem, hogy... - Szó sincs róla - vágott közbe a lány szenvtelenül. - Sohasem játszottam az érzéseiddel. Nem állítottam, hogy szeretlek, nem ébresztettem benned hiú reményeket. Csak a családodra jellemző önteltséged hitette el veled, hogy elérhetsz nálam valamit. - A családomra jellemző önteltségem? - hebegte Chris, a váratlan támadástól megzavarodva. Diana bosszankodott, hogy az utolsó mondat kiszaladt a száján. Nem engedheti, hogy az érzései felülkerekedjenek rajta, ameddig célhoz nem jutott. - Amióta megismertem apádat, teljesen nyilvánvaló, hogy kitől örökölted a céltudatosságodat és a makacsságodat - mosolygott, bár Raymond Falcon esetében inkább pökhendiséget mondott volna. - Szép volt együtt, és azt ajánlom, váljunk el jó barátok módjára! A fiú tétovasága egyszeriben eltűnt. Pánikba esett attól, hogy Diana egyszerűen kiadja az útját. - Hiszen szeretlek, Diana! - Csakugyan? - kérdezte gúnyosan a lány.

18 Ha már nem Madeleine-be szerelmes, miért nem szánja rá magát, hogy felbontsa az eljegyzést? Nyilván tényleg csak az akit nem látunk, azt elfelejtjük" esete forog fenn nála. - Annyira összekuszálódott minden - restelkedett Chris. - A fenébe is, szerintem ez egyáltalán nem vicces! - csattant fel, miután Diana elnevette magát. - Nem nevetlek ki, de a helyzet valóban megmosolyogtató. Inkább én beszélhetnék arról, hogy minden összekuszálódott. - Tényleg hülyén fest a dolog - ismerte el némi habozás után a fiú -, de az az igazság, hogy nem akarlak elveszíteni, Divinia. - Megközelíthetjük másképp is. Valójában sohasem voltam a tiéd. - Ez igaz - ismerte be Chris, elképedve, hogy ilyen kendőzetlenül a szemébe vágják a tényeket. Diana odahajolt hozzá, és arcon csókolta. Tulajdonképpen nem a fiúra haragudott, hanem az apjára. - Fogadj szót apádnak, és engeszteld ki Madeleine-t minél előbb, vagy pedig szakítsatok, csak mindenképpen beszélj vele... - Ennyivel tartozom neki, ugye ezt akartad mondani? - Legalább ennyivel. - Ha szakítok vele, akkor újra felhívhatlak? - sóhajtott reménykedve Chris. - Úgy látom, nem - adott választ a saját kérdésére elkámpicsorodva, miután értett Diana szánakozó, egyszersmind gunyoros arckifejezéséből. - Köztünk mindennek vége - bólintott a lány helybenhagyólag. - Megint apám akarata érvényesült. El sem tudod képzelni, milyen keserves ez nekem - rázta csalódottan a fejét a fiú. De mennyire hogy el tudta képzelni Diana! - Én mindenesetre nem szólok neki erről a mostani beszélgetésünkről. - Kösz. Hadd főjön egy darabig a saját levében! - értett egyet Chris. Láthatóan javított a hangulatán, hogy bizonytalanságban hagyhatja az apját. Rosszul viselte, hogy megint vereséget szenvedett tőle. Diana terveinek is megfelelt, hogy Raymond Falcon egyelőre ne szerezzen tudomást döntésükről. - Remélem, így vagy úgy dűlőre jutsz Madeleine-nel. - Nemgondolod meg magad? Persze, nem - felelt ismét saját magának a fiú. - Istenem, milyen bohócot csináltam magamból! - Előbb-utóbb mindenkivel megesik - vigasztalta Diana. - Kivéve apámat - vélte mérgesen Chris. Diana másképp látta. Legalább egyszer életében Raymond Falcon is követett el ostobaságot, nevezetesen tizenkét évvel ezelőtt, amikor a halálba kergette az ő apját. Minden ostobaságért fizetni kell, a férfi is fizetni fog, mégpedig igen drágán. Diana haja lobogott a szélben, miközben szaporán lépkedett a kapu felé. A holdfényben minden szál ezüstösen csillogott, és nem aranyszínűnek látszott, mint nappal. Raymond Falcon sötétben ült a kocsijában, amelyet már két órája állított le Diana házával átellenben. Ott várta, hogy a lány végre hazaérjen, azaz ő megbizonyosodjék róla, hogy nem Chrisnél tölti az éjszakát. Csigalassúsággal teltek a percek, s gyötrődve képzelte maga elé a lányt Chris karjában. Ez annyira megviselte, hogy szúró fájdalmat érzett a gyomra tájékán. Végre felbukkant Diana. Karcsú alakja szinte valószerűtlennek hatott a holdfényben, fekete ruhájában, ezüstösen csillogó hajával, s az átlátszó cipőben meztelennek tűnő lábával. Mi történhetett a közbeeső időben? Lefeküdt Chrisszel, ahogy a rémképeiben látta? Egyenesen a fiútól jön? O bezzeg nem engedné el olyan egyszerűen, ha szeretné, hanem egész éjszaka maga mellett tartaná, hogy reggel szeretkezéssel kezdjék a napot. Chris azonban más, mint ő. Ebben a pillanatban szinte gyűlölte a saját fiát, amiért az együtt lehetett Dianával, aki őt olyan makacsul elutasította. Raymond Falcon nem tudta, hogy Diana észrevette az autóját, csak nem mutatta, miközben kinyitotta a kaput, és bement a házba. Azt sem sejtette, hogy a lány szinte érzi mind hevesebben izzó haragját, mely Diana, Chris és saját maga ellen egyaránt irányul, és hallatlanul Örül neki, mert bosszúterve végre valóra válhat. 5. FEJEZET New York, a város, amely a sláger szerint sohasem alszik, Ray mond Falcon szemében egyetlen zűrös nap után unalmasnak és színtelennek tűnt. A Chrisékkel elfogyasztott közös vacsora után reggel az Egyesült Államokba repült, ahol egyrészt fontos tanácskozáson kellett részt vennie, másrészt -és ez volt a tulajdonképpeni ok - Chris házasságáról akart beszélni a volt feleségével, Cathyvel. Ebéd közben Cathy figyelmesen és barátságosan viselkedett. Eltűnt az ellenséges hang, mely házasságuk utolsó éveit jellemezte. Kellemesen elbeszélgettek. - Hol jár az eszed? - kérdezte az asszony jelentőségteljesen a kávénál. - Hogy érted ezt?

19 - Cukor és tej nélkül iszod a feketét, mégis percek óta odaadóan kavargatod. Raymond elképedve tekintett le a kanálra, és a csészealjra helyezte. Cathy tovább figyelte a férfit. Harmincnyolc évesen pont olyan csinos fiatalasszonynak hatott, mint azelőtt. A boldogság, melyet második férje és kislánya mellett megtalált, csak úgy áradt sötétbarna szeméből. - Azonkívül egyetlenegyszer sem néztél az órádra - fűzte hozzá derülve Cathy. AÍnnak idején sokszor Raymond szemére vetette, hogy menetrend szerint éli az életét. Még azzal is megvádolta, hogy a férfi bejegyzi a határidőnaplójába azokat az éjszakákat, amelyeket odahaza kell töltenie. Ez természetesen nem felelt meg a valóságnak. Üzletemberként azonban Falcon azt tartotta, hogy az idő pénz, s mivel napi munkáját tényleg szigorú időbeosztás szerint végezte, magánéletének is ehhez kellett igazodnia. Ennek persze ez utóbbi látta kárát, Cathy tehát levonta a következtetéseket, és elvált tőle. - Annyira lenyűgöztél, hogy az idő elveszítette jelentőségét - mosolygott Raymond az asszonyra, és élvezte az újszerű, könnyed hangvételt, mely mostani társalgásukat uralta. íme, együtt nevetnek olyan dolgokon, amelyek a válás idején annyi veszekedés forrását jelentették. Cathy felkacagott. A többi asztalnál ülő férfiak egy része felé fordult, és megbámulta, de az asszony ezzel egyáltalán nem törődött. Raymond tudta, hogy ugyanolyan hűséges a második férjéhez, mint korábban őhozzá. - Téged egy nő sem tud annyira lenyűgözni, hogy megfeledkezz az időről -jelentette ki megingathatatlan meggyőződéssel az asszony. Ez már csak múlt időben érvényes, vallotta be magának bosszúsan Falcon. Diana mindent megváltoztatott. Az ő jelenlétében túl gyorsan repül az idő, és minden nap, amíg nem láthatja, egy hétnek tűnik. Természetesen külsőleg ugyanúgy élt, mint azelőtt, és lelkiismeretesen intézte üzleti ügyeit, de már semmiben sem lelte örömet. Ez Diana lelkén szárad. Cathy csodálkozva fürkészte a férfi arcát, mert első ízben fedezte fel, hogy emberi érzéseket lehet leolvasni róla. - Netán valami egészen különleges nőre találtál? - érdeklődött. - Nem - felelte kurtán á férfi, és elszántan kiűzte a gondolataiból Dianát. Nem akart a volt feleségével a lányról és az iránta táplált reménytelen érzelmeiről beszélni. Tudta azonban, hogy ha Cathy felkap egy témát, nem egykönnyen tágít tőle. - Még nem is mesélted, mi újság a kislányoddal - próbálta elterelni a figyelmét. Nem sok sikerrel. - Raymond... - ráncolta a homlokát az asszony, miközben vesébe látó pillantásokkal méregette a férfit. - Kérlek, hagyjuk ezt! - szakította félbe Falcon nyersen, és kiengesztelésképpen megfogta a kezét. -Christől hallottam, hogy a kis Kelly jövőre iskolába megy. Cathy ezúttal beletörődött a témaváltásba, és lelkesen áradozott a piciről, akiről amúgy is mindennél szívesebben beszélt. Raymond csak fél füllel hallgatta. Elfelejtem Dianát, fogadkozott magának. Hiszen ez a lány nem is hozzá való. Mégis napról napra szenvedélyesebben vágyódott utána. Először négy hét múlva lépett vele közvetve érintkezésbe. A lány közben már azon tépelődött, nem tévesen ítélte-e meg a helyzetet. Hátha Falcon mégis csupán Christől akarta elválasztani, de személy szerint nem érdeklődik iránta. Miután azonban visszatért az Antillákról, ahol divatfotókhoz állt modellt, felhívta Bea, az ügynöke, és közölte vele, hogy érdekes ajánlat érkezett Divinia számára a Carlton illatszercégtől. Diana addigra tájékozódott minden vállalkozásról, amelyben Raymond kisebb-nagyobb tulajdoni hányaddal bírt, s a Carlton ezek közé tartozott. Ennélfogva erősen gyanította, hogy a férfi áll az ajánlat mögött, amely hivatalosan a cég igazgatótanácsának egyik tagjától származott. Azonnal elhárította, nem is kérdezte a részleteket. Ez meglepte Beát. Győzködni kezdte, hogy gondolja meg jobban. Kizárólagos szerződés egy kozmetikai céggel, melynek valamennyi termékét ő reklámozhatja - ez minden fotómodell álma, az anyagi feltételek pedig egyenesen mesések. Diana azonban átlátott a szitán: az ajánlattal csupán lépre akarják csalni, így hát hajthatatlan maradt, bár Bea minden eszközzel igyekezett döntése megváltoztatására bírni. Végül Diana arra hivatkozott, hogy a következő egy évre gyakorlatilag minden percét előre beosztotta. Erre Bea azt vetette ellen, hogy a Carltonnál tudnak erről, és készen állnak, hogy a próbák és felvételek időpontját a már egyeztetettekhez igazítsák. Ez csábítóan hangzott, Diana számára viszont még inkább Raymond Falconra vallott, aki feltétlenül keresztül akarja vinni az akaratát. Egy szerződéssel a cégéhez szeretné láncolni, hogy ezáltal merőben más természetű engedményeket csikarjon ki tőle. Diana ujjongott. Ezek szerint Falcon mégsem tudta olyan könnyen elfelejteni, mint vélhetően szerette volna. Miután egy hónapig semmit sem hallott a férfiról, már attól félt, hogy elveszítette az érdeklődését. Most azonban megbizonyosodott róla, hogy nincs más dolga, csak várni a további fejleményeket. Az utóbbi hetek rettentő lassan teltek. Diana buzgón forgatta az újságokat, hogy talál-e bennük utalást Raymond Falcon és Barbara közelgő esküvőjére. Lélekben felkészült arra, hogy bármelyik pillanatban megjelenhet a házassági közlemény. De nem így történt.

20 - Ehhez mit szólsz, Kormos? - kérdezte a macskáját, miután befejezte a telefonbeszélgetést az ügynökével, és éppen az eleséget készítette a cicának. -Végre horogra akadt a halacska, igaz? Kaján mosollyal képzelte maga elé Falcon tébolyult dühét, amint megtudja, hogy ő visszautasította az ajánlatát. - Kínáljon még több pénzt Diviniának! - utasította Raymond Falcon ellentmondást nem tűrően a titkárát. - - Már megpróbáltam - vont vállat Paul. - Az ügynöke értésére adtam, hogy a szerződésnek erről a pontjáról még tárgyalhatunk. Persze ésszerű határok között. Az a nő azonban úgy gondolja, hogy Diviniát nem lehet megegyezésre bírni - húzta el a száját. - Nem sokat konyítok a modellszakmához, Mr. Falcon, de az a meglátásom, hogy az eddig ajánlott összeg is messze meghaladja a szokásos... - Majdnem jól mondta - szakította félbe türelmetlenül a főnöke. - Semmit sem ért hozzá. A nyavalyába Dianával! Hogy meri csak úgy visszautasítani a Carlton cég ajánlatát? Még gondolkodási időt sem kért, egyből visszadobta. Holott az anyagi feltételek több mint nagyvonalúak, s a szerződés többi pontja is egytől egyig kedvező Diviniára nézve, amit a jogi osztály eléggé megrökönyödve vett tudomásul. Az elmúlt négy hétben a férfi szabályszerűen kényszerítette magát, hogy ne keressen a lánnyal semmilyen formában kapcsolatot. New Yorkból továbbrepült Las Vegasba, ott azonban szokásával ellentétben nem nyert, hanem veszített a ruletten. Hasonló sikertelenség kísérte valamennyi vállalkozásában. Üzleti tárgyalásai rendre zátonyra futottak, mivel csak félszívvel vett részt bennük, nem úgy, mint máskor. Ami pedig a magánéletét illeti, az teljesen értelmét vesztette. Noha tudatosan vetette magát a társasági események forgatagába, összejövetelről összejövetelre járt, ahol többnyire igen készséges hölgyekkel találkozott, egyikük sem nyerte el a tetszését. Nem akadt egy sem, aki iránt csak szikrányi vágy is ébredt volna benne. Diana képe, csodálatos haja, zöld szempárja és finom arcvonásai mindenüvé követték. Csak a szemét kellett lehunynia, s máris érezte karcsú testét, amint a karjába szorítja. Pedig csupán egyetlenegyszer ölelte magához és csókolta meg, de azóta szüntelenül mardosta a vágy. Legalább egy dolog azonban sikerült ezekben a hetekben, nevezetesen az, hogy Chris kibékült Madeleine-nel. Mindazonáltal a fiú adósa maradt annak megerősítésével, hogy a Dianához fűződő kapcsolatának végérvényesen véget vetett. Az újságokban nem jelent meg több kép kettejükről, ám Raymond ezen nem csodálkozott. Ha Chris továbbra is találkozik Dianával, azt bizonnyal nem a nyilvánosság előtt teszi. Falcon néha legszívesebben jól megrázta volna a fiát, mivel az nem mondta meg egyenesen, hányadán áll a manökennel. Mivel azonban Chris az ő csökönyös természetét örökölte, tudta, hogy hiába próbált volna erőszakhoz folyamodni. Hovatovább az az érzése támadt, hogy minden kicsúszik a kezéből, egyesegyedül azért, mert szinte megszállottan folyton csak Dianára gondol. Csak úgy lehetett úrrá ezen az állapoton, ha újra találkozik a lánnyal, és egyszer s mindenkorra lecsillapítja a vágyát. Szinte a sors ajándékának tekintette, hogy a Carlton cég éppen jó nevű fotómodellt keresett új termékcsaládja reklámozásához. Azonnal Dianára gondolt. Az ő arcát mindenki ismerte, s Charles Oxleyn kívül a lány senkivel sem kötött még kizárólagos szerződést. Ez lehetőséget kínált arra, hogy ismét láthassa, de a büszkeségén mégse essék csorba. Javaslata elnyerte a cégvezetés egyetértését, csak azzal nem számolt, hogy Diana elutasítja az ajánlatot. Nem tudta, mit lépjen ezután, teljesen tanácstalannak érezte magát, s ezt az állapotot ki nem állhatta. Azután mégis elhatározásra jutott. - Mostantól saját kezembe veszem az ügyet - közölte elszántan a titkárával. - Ez nem a maga képességeinek aláértékelését jelenti - sietett megnyugtatni munkatársát, mivel látta rajta, hogy attól fél, eddigi eredménytelensége miatt elveszítette a bizalmát. - Véletlenül személyesen is ismerem Diviniát. Hozzátehette volna, hogy ennek folytán azt is tudja, időnként milyen esztelenül makacs a lány, és mennyire nem érdekli a pénz. Pénzzel tehát nem lehet megvásárolni, de bizonyára van valami más, amit szeretne megkapni... Először is azt kell kipuhatolnia, tudja-e a lány, hogy ő rejtőzik a Carlton cég ajánlata mögött. Talán ezért hárította el az ajánlatot? Vajon Diana visszautasítása kifejezetten az ő személye ellen irányult, vagy egyszerűen más szakmai terveket forgat a fejében? - Csak egy találkozásról van szó - győzködte Dianát Bea - a Carlton igazgatóságával. Mi bajod lehet abból, ha beszélsz velük? - tette hozzá, mert látta, hogy még mindig nem sikerült meggyőznie a modellt. Diana tudta, hogy soha nem fog Raymond Falconnak dolgozni, még a Carlton kirívóan nagyvonalú feltételei mellett sem. Nem, ha Falconról van szó, ő szabja meg a feltételeket. Mindennek dacára végül ráállt, hogy felkeresse a kozmetikai cég londoni központját, mert bizonyosságot akart szerezni, hogy csakugyan Raymond Falcon lapul-e az ajánlat mögött. Vajon lesz-e mersze a jelenlétével is megerősíteni a feltételezést? Az irodaépület igazgatósági szintjének választékos, méregdrága berendezése nem nyűgözte le, annak viszont örült, hogy találkozhat Barbara Carltonnal. Az asszony élő legendának számított az üzleti életben, széltében-hosszában dicshimnuszokat zengtek vezetői rátermettségéről, mert férje halála után - idestova hét esztendeje - maga vette át a halódó cég irányítását, és -Raymond Falcon hathatós pénzügyi támogatásával - tőkeerős, virágzó vállalattá fejlesztette. Diana eddig csak hallomásból ismerte Carlton asszonyt, most viszont földbe gyökerezett a lába, amikor az igazgatói

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival 9 Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival együtt is eleve esélytelen volt Hannes Bergtalerral

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és Negyedik fejezet Az a nap, az a szörnyű nap volt az utolsó napom az óvodában. Soha többé nem láttam a kedves szőke óvónénit és a szivárvány minden színében pompázó játékhegyeket sem. Apát sem. Sőt, anyát

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska.

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. 16 Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. Lelépdelt az utaslépcsőn, amit a géphez gurítottak, ki a kegyetlenül vakító

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések

Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések Harc, politika, küzdelem. E három dolog teljesen felőrli minden energiámat. Amellett, hogy a törökök végigpásztázzák az országot, a Habsburg birodalomra

Részletesebben

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött.

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. C. A. Tűréshatár 0 Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. El kellett érnem a Szentpétervárra

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

Amikor Pierre kiült a Hemingway térre egy gondolkodófotelbe megírni a következő kritikáját Bruno Bourel képeiről, rajta kívül csak néhányan lézengtek

Amikor Pierre kiült a Hemingway térre egy gondolkodófotelbe megírni a következő kritikáját Bruno Bourel képeiről, rajta kívül csak néhányan lézengtek Amikor Pierre kiült a Hemingway térre egy gondolkodófotelbe megírni a következő kritikáját Bruno Bourel képeiről, rajta kívül csak néhányan lézengtek a kávézóban. Mindenekelőtt három barátnő, akik ha sokáig

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére.

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére. Idegesített, hogy nem tudják diagnosztizálni. Hát az orvostudomány nem tud semmit?" Egy család, amelynek tagjai megszakadnak a munkában, elviselik az elviselhetetlent, küzdenek a fogyatékkal, és közben

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza?

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza? Prológus Újabb lövés dördült el a lombkorona fölött. A hajtók kiáltozása sokkal kivehetőbbé vált. A vére a fülében lüktetett, miközben a tüdeje égett a levegőtől, amely szaporán és jegesen járta át légzőszerveit.

Részletesebben

cselenyák imre illusztrálta: szonyi

cselenyák imre illusztrálta: szonyi cselenyák imre illusztrálta: szonyi gergely cselenyák imre Az ArAnyhAjú kisfiú álma illusztrálta: szonyi gergely Az öreg gőzmozdony Bálint megfürdött, fogat mosott, pizsamába bújt, és anyukája ölébe fészkelte

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009 96 97 98 99 100 SKAohsiung: A BAJNOK ÚTJA,,Hatéves voltam, amikor édesapám ismerôse révén elmehettem egy karateedzésre. Ahogy beléptem, iszonyú hangzavar, kiabálás, egymással harcoló fehér ruhás emberek

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a BEVEZETÉS Esti fényben fürdött a füstös, külvárosi utca. A néma falak egymást nézték, s egy kósza szellő susogását hallgatták. Lassan szállingózott lefelé a tisztító köd, illatos nedvességgel árasztva

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében Robert Antoni Bezárt szabadság 31 nap az USA bevándorlási börtönében 3 4 A könyv igaz, megtörtént események alapján íródott. A könyvben említett egyes személyek nevét megváltoztattam, hogy ezzel is védjem

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben