37. szám 125. évfolyam december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói"

Átírás

1 37. szám 125. évfolyam december 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 72/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt-nél az i vizsgálatok rendjéről, a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokról és a balesetveszélyes körülmények között, elsodrási határon belül munkát végzők jegyzékéről, valamint a szakmai alkalmasság megítéléséről... 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt-nél az i vizsgálatokkal kapcsolatos és munkavállalói feladatokról... Oldal Utasítások 72/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt-nél az i vizsgálatok rendjéről, a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokról és a balesetveszélyes körülmények között, elsodrási határon belül munkát végzők jegyzékéről, valamint a szakmai alkalmasság megítéléséről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, hogy meghatározza a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munka-köröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. (1) bekezdése alapján azon munkakörök jegyzékét, amelyek ellátása során a munkavállalók ideiglenesen vagy tartósan elsodrási határon belül, üzemi közlekedési téren balesetveszélyes körülmények között mun- kát végeznek, és a jogszabály 1.sz. mellékletében nem jegyzettek; a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő, a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében nem szereplő munkakörök jegyzékét, valamint a szakmai alkalmasság megítélésével kapcsolatos végrehajtási szabályokat. 2.0 HATÁLY,- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV-Zrt. jelen utasításában meghatározott munka-körökben foglalkoztatott munkavállalóira, és a kra Az utasítás időbeni hatálya: Az utasítás a MÁV Értesítőben történő közzététel napjától hatályos

2 2482 A MÁV Zrt. Értesítője 37. szám 2.3. Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási Szervezet és az EBK Főosztály vezetője, végrehajtásáért a k, valamint a Személyügyi Szervezet vezetője felelős. 3.0 A FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Társaság: a MÁV Zrt., mint Társaság értendő. VNKK Kft: Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Elsodrási határ: A vágánytengelytől meghatározott távolság (párhuzamos vonal), amelyen kívül a vonat sebességéből származó elsodró hatás már nem érvényesül. A sebesség mértékétől függő sáv méretét az Országos Vasúti szabályzat tartalmazza. Üzemi közlekedési tér: Tolatásnál, rakodásnál, kezelésnél a munkát végző vagy engedéllyel közlekedő személyek részére szükséges, elsodrási határon kívüli tér. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Az ideiglenesen, vagy tartósan elsodrási határon belül, üzemi közlekedési téren, baleset-veszélyes körülmények között végzett tevékenységet tartalmazó munkakörök meghatározása A Társaság azon munkakörei, amely a Kormányrendelet 7. (1) bekezdés szerint a tevékenység ellátása során ideiglenesen vagy tartósan elsodrási határon belül, üzemi közlekedési téren balesetveszélyes körülmények között kell munkát végezni (és a Kormányrendelet 1. számú mellékletében nincsenek felsorolva) a következők: balesetvizsgáló Munkakör biztonsági szakelőadó biztonsági igazgató területi vasútbiztonsági szolgáltató egység vezető vasútbiztonsági osztályvezető vagyonvédelmi osztályvezető Feladatkör Végzi a vasúti közlekedési balesetek, tűzesetek, rend-kívüli események helyszíni vizsgálatát, együttműködik a hatóságokkal, kárparancsnokkal. Részt vesz a rendkívüli események vizsgálatában, elemzi a bekövetkezett balesetek okait A MÁV Zrt. vagyonvédelmi, üzembiztonsági, tűzbiztonsági, veszélyes árufuvarozás biztonsági, információvédelmi, informatikai biztonsági, minősített adatvédelmi, üzleti titok védelmi, személyes adat védelmi, honvédelmi és polgári védelmi, valamint a hatáskörébe tartozó más védelmi, biztonsági feladatainak ellátásával a MÁV Zrt.létesítményeinek, eszközeinek, szellemi javainak megóvása, továbbá a MÁV Zrt. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak közzététele. Forgalom lebonyolításával összefüggő ellenőrzések, vizsgálatok végzése. A MÁV Zrt. területén előforduló balesetek, tűzesetek, vagyonbiztonságot sértő esetek, veszélyes áru fuvarozás biztonságát veszélyeztető esetek számának és az ezekből származó károk csökkentése. A vizsgálati és ellenőrzési megállapítások, elemzések bemutatásával a technikai és technológiai szabályozásokra, megoldásokra javaslatok kidolgozásával megelőző intézkedések kezdeményezése az érintett szervezeti egységek felé. Forgalom lebonyolításával összefüggő ellenőrzések, vizsgálatok végzése. A vasútbiztonságot szolgáló szabályozások, rendszabályok, utasítások, módszertani útmutatók, előterjesztések, javaslatok kidolgozása. Javaslattétel a társasági biztonsági és információvédelmi stratégia vasútbiztonságot érintő fejezeteire. Forgalom lebonyolításával összefüggő ellenőrzések, vizsgálatok végzése. A MÁV Zrt. vagyonvédelmi, valamint a hatáskörébe tartozó más védelmi, biztonsági feladatainak ellátásával a MÁV ZRt. létesítményeinek, eszközeinek, szellemi javainak megóvása. Forgalom lebonyolításával összefüggő ellenőrzések, vizsgálatok végzése.

3 37. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2483 Munkakör biztonsági szakértő Környezetvédelmi csoportvezető Munkabiztonsági csoportvezető EBK Környezetvédelmi Műszaki Szolgáltató Központ vezetője EBK területi szolgáltató központvezető Környezetvédelmi szakértő I Környezetvédelmi szakértő II. Környezetvédelmi szakelőadó I. Környezetvédelmi szakelőadó II. Munkabiztonsági szakértő I. Munkabiztonsági szakértő II. Munkabiztonsági szakelőadó I. Munkabiztonsági szakelőadó II. Ellenőrzési szakelőadó Ellenőrzési szakértő I. Ellenőrzési szakértő II. EU kapcsolatok osztályvezetője EU program szakértő I. EU program szakértő II. Kiemelt beruházási projektkoordinátor Projekt szakértő Projekt előkészítési szakértő Feladatkör Irányítja és vezeti a rendkívüli események vizsgálatát, javaslatot tesz a megelőzési intézkedésekre Jellemzően irodai munkakör, de emellett rendszeresen a MÁV Csoport működési területén ellenőrzéseken, helyszíni bejárásokon, környezeti haváriás események vizsgálatában vesz részt Jellemzően irodai munkakör, de emellett rendszeresen a MÁV Csoport működési területén ellenőrzéseken, helyszíni bejárásokon, halálos vagy súlyos munka-balesetek helyszíni vizsgálatában, vagy a baleset-vizsgálatok irányításában vesz részt Jellemzően irodai munkakör, de emellett rendszeresen vasúti területen különböző környezetvédelmi műszeres mérések (levegőtisztaság védelmi, megvilágítás mérési, vízmintavételezési stb.) lebonyolításában vesz részt Jellemzően irodai munkakör, de emellett rendszeresen a MÁV Csoport működési területén ellenőrzések lebonyolításában, műszaki ellenőri feladatok ellátásában, rendkívüli események vizsgálatában vagy különböző környezetvédelmi műszeres mérések lebonyolításában vesz részt. Jellemzően irodai munkakör, de emellett rendszeresen a MÁV Csoport működési területén ellenőrzések lebonyolításában, rendkívüli események, munkabalesetek helyszíni vizsgálatában vesz részt. A MÁV Csoport működési területén vizsgálatok vezetése, végzése. Jellemzően irodai munkakör, de ezzel egyidejűleg a projektek ellenőrzése érdekében vasúti területen ese-tenként, helyszíni bejáráson, ellenőrzésen vesz részt Jellemzően irodai munkakör, de ezzel egyidejűleg a projektek előkészítése, lebonyolítása, végrehajtása során vasúti területen rendszeresen helyszíni bejáráson, ellenőrzésen vesz részt Jellemzően irodai munkakör, de a beruházási projektek teljes körű szakmai lebonyolítását koordinálja, szervezi, felügyeli a munkaterület átadástól az üzembe helyezésig, a feladatok végrehajtása során vasúti területen rendszeresen helyszíni bejáráson, ellenőrzésen vesz részt Az általános munkaköri szerint normál irodai munkakör, vasúti területen munkát nem végez, azonban esetenként elsodrási határon belül munkavégzésre kötelezett. Jellemzően irodai munkakör, de az ingatlanüzemeltetési feladatok megvalósítására szervezett projektek előkészítése során vasúti területen rendszeresen helyszíni bejáráson, ellenőrzésen vesz részt. Területi vasútbiztonsági szolgáltató egység vezető A MÁV Zrt. területén előforduló balesetek, tűzesetek, vagyonbiztonságot sértő esetek, veszélyes áru ellenőrizet-len szabadba jutása, rendkívüli események számának csökkentése, és azokból bekövetkező károk megelőzése a technológiai hibák feltárásával, valamint a vizsgálati és ellenőrzési megállapítások alapján kezdeményezett intézkedéssel.

4 2484 A MÁV Zrt. Értesítője 37. szám Munkakör Végrehajtási szintű vezetők, osztályvezetők, alosztály-vezetők Műszaki előadó Műszaki szakelőadó II. Műszaki szakelőadó I Műszaki szakértő Feladatkör Vezetői ellenőrzési tevékenység a forgalom zavartalan és biztonságos lebonyolítása és az infrastruktúra biztonságos üzemeltetése érdekében. Szakmai hatáskörébe tartozó járművek, létesítmények, gépek, berendezések, és eszközök műszaki feladatait koordinálja és felügyeli annak érdekében, hogy folyamatos vasútüzem megvalósuljon Állomási betanított munkás Ellátja az állomás kulturált megjelenésének, az utazóközönség komfort érzetének javítása és jobb kiszolgálása érdekében az állomás gondozási feladatait, ezzel hozzájárulva a minőség célok megvalósításához, esetenként váltótisztítási feladatokat végez. A pontban felsorolt munkakörökben dolgozó, valamint balesetvizsgálói készenlétet ellátó munkavállalóknak az előzetes, az időszakos és soron kívüli vizsgálat esetén legalább a Kormányrendelet 3. sz. mellékletében meghatározott III. munkaköri csoportba tartozó munkakörökre előírt érzékszervi és pszichés követelményeknek kell megfelelniük Ha a pontban felsorolt munkakörben dolgozó munkavállaló az egyéni munkaköri a szerint nem végez munkát balesetveszélyes körülmények között, vagy elsodrási határon belül csak felügyelet alatt végez munkát, akkor a vizsgálatokat a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság i vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM. rendelet szerint kell végezni és dokumentálni A beutalón rögzíteni kell, hogy a vagy a pont szerint kérik a vizsgálatokat Csoportba sorolt munkakörök A Kormányrendelet 1. sz. mellékletében nem szereplő, de a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket és a munkakör betöltése szempontjából meghatározott egészségi és pszichés követelmények alapján kialakított csoportba sorolásukat az utasítás 4.2.2, a és a pontja tartalmazza Első csoportos munkakörök Munkakör Tartalékos vonali tolatásvezető Sarus, sarus csapatvezető Tartalékos váltókezelő Váltókezelő gyakornok, kocsirendező gyakornok Feladatkör A termék minőségi előállítása során, a vasúti járművek vasúti járművekkel történő különféle, a tolatási műveletek helyszíni irányítása által előre meghatározott rendszer szerinti összeállítását, a csomóponti kiszolgáló vonat továbbításánál, a több állomáson végzett tolatás irányítását és végrehajtását valósítja meg, hogy biztosítsa az üzletágak részére a megrendelt vonatok közlekedtetésének feltételeit. A tolatás vezetése mellett váltókezelői és kocsirendezői teendőkkel is megbízható. A tolatásvezető irányítása alatt a tolatásban (gurításban) részt vevő, kocsirendezői feladatok (járműkapcsoló-, mozgató-, megállító, stb.) ellátása. A helyszíni állítású váltók állítása, ellenőrzése, őrzése, továbbá a helyi viszonyoktól függően esetleg gondozása, egyes helyeken a helyhez kötött jelzők kezelése, szükség esetén sorompókezelés és a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása megbízással. A pontban felsorolt munkakörökben dolgozó munkavállalóknak az előzetes, az idő-szakos és soron kívüli vizsgálat esetén legalább a Kormányrendelet 3.sz. melléklet A.) és B.) pontjában meghatározott I. munkaköri csoportba tartozó munka-körökre előírt követelményeknek kell megfelelniük.

5 37. szám A MÁV Zrt. Értesítője Második csoportos munkakörök Munkakör Forgalmi szolgálattevő, tartalékos forgalmi szolgálattevő, forgalmi szolgálattevő gyakornok forgalmi mérnök gyakornok Tengelyátszerelő PGV kocsivizsgáló Tartalékos térfőnök Távkezelt állomások forgalomirányítója KÖFI üzemeltetési szakértő Gurító berendezés kezelő Különleges vasúti járművezető Feladatkör Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítása állomáson és kijelölt szolgálati helyen. Az érkező, induló vonatoknál a vasúti kocsik vizsgálata. Teherkocsik megrakás előtti és kirakás utáni vizsgálata. Határállomáson a vasúti kocsik átadási, illetve átvételi eljárásban való részvétel. Az induló vonatok fékpróbája, fékberendezéseinek ellenőrzése és biztonságos üzemeltetése. A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végre-hajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete A vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy, vagy több rendelkezési szakaszon. A központi távkezelt forgalomirányításra berendezett vonalakon a forgalom lebonyolításának irányítása. A vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy, vagy több rendelkezési szakaszon. A központi távkezelt forgalomirányításra berendezett vonalakon a forgalom lebonyolításának irányítása. Gépesített gurítódomb vágányfékjeinek, gurító berendezéseinek kezelése a gurításra kerülő egységeknél. Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép) valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése Mérőkocsi üzemeltető Felügyeleti pályamester Technikus (hidász, távközlő, erősáramú, biztosító-berendezési, gépész) Nehézgépkezelő Hídvizsgáló szakmunkás Előmunkás Vonalgondozó betanított munkás Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése A felügyeleti tevékenysége során vonalhálózaton ellenőrzési kötelezettségének teljesítése során méréseket végez, működési területén a felújítási és karbantartási munkákat irányítja A vasúti hídszerkezetek, valamint a távközlő-, erősáramú és biztosító-berendezések műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti hidak építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében. Áruk mozgatása rakodógépekkel, a biztonságos üzemeltetés, az átrakás folyamatos biztosítása érdekében. Hídvizsgálat a tervszerű karbantartás, állagmegóvás érdekében. A Vasúti Hídszabályzat szerinti III. fokú hídvizsgálatok és az egyéb mérnöki létesítmények fővizsgálatai végzésében való részvétel. Munkáscsapat irányítása, a kiadott felújítási, karbantartási munka elvégzése, az al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállításának irányítása és kivitelezése. A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés (gyalog-bejárás) során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágány-kapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégzése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.

6 2486 A MÁV Zrt. Értesítője 37. szám Munkakör Gyermekvasúti vezető jegyvizsgáló Gyermekvasúti vezető váltókezelő Gyermekvasúti állomásfőnök (forgalmi szolgálattevői kötelezettséggel) Híd- és alépítményi szakértő I. II. Feladatkör A Gyermekvasút működési területén a személyszállító vonatokon a gyermekvasutasok felügyelete, szükség esetén menetjegyek ellenőrzése és kiadása, vonatvezetői és tolatási tevékenység szükség szerinti ellátása, valamint kapcsolattartás az utazóközönséggel. A Gyermekvasút működési területén az állomásokon a gyermekvasutasok felügyelete, szükség szerint a váltókezelői, váltógondozói tevékenység ellátása. A Gyermekvasút állomásain a forgalmi és kereskedelmi végrehajtó szolgálat ellátásának biztosítása, gyermekvasutasok szakmai gyakorlatának felügyelete és irányítása, gyakorlati oktatásuk megvalósítása. A híd- és alépítmény felügyeleti, karbantartási, felújítási, fejlesztési tevékenységgel összefüggő feladatok régiós szintű irányítása, próbaterhelések, diagnosztikai mérések, vizsgálatok előkészítése, végzése, lebonyolítása. A pontban felsorolt munkakörökben dolgozó munkavállalóknak az előzetes, az időszakos és soron kívüli vizsgálat esetén legalább a Kormányrendelet 3. sz. melléklet A. és B. pontjában meghatározott II. munkaköri csoportba tartozó munkakörökre előírt követelményeknek kell megfelelniük Harmadik csoportos munkakörök Munkakör Vonali oktató, oktató-tiszt, vizsgabiztos I., szakoktató Feladatkör Időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, valamint a vasúti társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és vizsgáztatási feladatai. Állomásfőnöki tartalékos Forgalmi szabályozási szakértő, szakelőadó Forgalmi szakértő I., II., III., Hálózati forgalmi szakértő Területi forgalmi szakértő Digitális és hibaelhárító mérnök TEB vonalellenőr Mester, beosztott mester (távközlő, erősáramú, biztosító-berendezési) Biztosítóberendezési, távközlési diszpécser Állomási technológiák készítése. A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete. A forgalmi alaputasítási rendszer kialakításának és folyamatos karbantartásának összefogása, elvi szabályozások elkészítése, kiadása, ellenőrzi a technológiák betartását (helyszíni ellenőrzések) Irányítja, szervezi, felügyeli és ellenőrzi a forgalmi végrehajtó tevékenységet operatív irányítás/irányítás szinten, technológiai terveket jóváhagyja, felülvizsgálja és jóváhagyásra előterjeszti az ÁVU-at, A forgalmi végrehajtó tevékenység irányítása, szervezése, felügyelete során vasúti területen rendszeresen helyszíni be-járáson, ellenőrzésen vesz részt. A forgalmi végrehajtó tevékenység irányítása, szervezése, felügyelete során vasúti területen rendszeresen helyszíni be-járáson, ellenőrzésen vesz részt. A vasúti távközlő berendezések műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszűntetése. A biztosítóberendezések, távközlő berendezések, felsővezetékek felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása karbantartása. A szakaszhoz tartozó berendezések üzembiztos működése érdekében tervezi és szervezi a rendszeres karbantartási munkát, a munkát végző csoport tevékenységét a helyszínen felügyeli, koordinálja, ellenőrzi. Üzemzavar esetén a csoportot önállóan irányítja, elvégezteti az üzemzavar elhárításhoz szükséges tevékenységet Az illetékességi körébe tartozó biztosítóberendezési zavar- és hibaelhárításában operatív irányító koordináló és kezelő feladat a vasútüzem folyamatosságának biztosítása érdekében, az idő és költség paraméterek optimális összehangolásával, a hatékonyság szem előtt tartásával.

7 37. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2487 Olajkút kezelő Munkakör Feladatkör A vasútüzemi célú üzem- és kenőanyagok kiszolgálása a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével a folyamatos üzemvitel biztosítása érdekében. Munkakörébe tartozó feladatait elsodrási határon belül végzi. Általános karbantartó Gépek, berendezések tervszerű és időszakos karbantartása, javítása, üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása Áramellátó műszerész Ellenőrzi az állomási és vonali áramellátások üzemállapotait és paramétereit, elvégzi a szükséges beállításokat, az áramellátó berendezések folyamatos és zavarmentes működését biztosítja, karbantartja a távközlő és biztosítóberendezések áramellátó rendszereit, gépeit, készülékeit, azok részegységeit. Biztosítóberendezési betanított munkás Digitális gyengeáramú műszerész Kábel-, és hálózatszerelő, kábelés hálózatszerelő betanított munkás Külsőtéri szerkezetmázoló Országos alállomás felügyeleti osztályvezető Távközlő műszerész Távközlő betanított munkás Üzemfelügyeleti ellenőr I.,II., Vágányfék lakatos A biztosítóberendezések külsőtéri elemeinek karbantartása, javítása, cseréje felügyelet mellett. Területén végzi a nyom-vonalas létesítmények építését, felújítását, karbantartását. Az egység területén üzemelő valamennyi típusú digitális berendezés, részegység, alkatrész vizsgálata, rendszeres karbantartása. Ellenőrzi a digitális szerkezeti elemek működési és áramköri paramétereit, műszaki állapotát, korrigálja a beállításokat, behatárolja a hiba helyét. Szimmetrikus, biztosítóberendezési, illetve erősáramú kábelek, légvezetékek, légkábelek, szabadvezetékek javítása, kötése, szakaszok létesítése, felújítása, hibakeresése, javítása. ellenőrző mérésekben, hibahelyek behatárolásában való részvétel A TEB szakterületeken üzemelő különféle külsőtéri berende-zések szerkezeteinek korrózió védelme, színjelzésekkel való ellátása. Alkatrészek letisztítása, a festéshez szükséges felület előkészítés (régi festék eltávolítása, rozsdátlanítás, zsírtalanítás, portalanítás, szennyeződések mechanikus és oldószeres eljárással történő eltávolítása. A MÁV Zrt. valamennyi vontatási alállomásának, és helyhez kötött nagyfeszültségű berendezéseinek tervszerű karbantar-tásának, üzemzavar utáni javításának irányítása, a területi fej-lesztések koordinálása, nagyobb karbantartási, felújítási mun-káknál a technológia megtervezése, a munka megszervezése, alállomások ellenőrzése, a biztonságos üzemeltetés biztosítása érdekében. Külső helyszínen végzett munka Távközlési, utasításadó és utastájékoztató, adatátviteli és közlekedésautomatikai berendezések, készülékek, összeköt-tetések rendszeres működésvizsgálata, karbantartása, javítása Külső és belsőtéren elhelyezett vasúti távközlő berendezések és készülékek, földbe, kábelcsatornába, alagútba elhelyezett táv-közlési célú vezetékek létesítésével, javításával, karbantartásával és hibaelhárításával kapcsolatos munkaterület előkészítő, kisegítő és lezáró munkák végzése szakmai irányítás és felügyelet mellett. Tevékenység-kihelyezés alapján külső vállalkozó által végzett karbantartásiés hibalehárítási tevékenység ellenőrzése. Önállóan vonalbejárást végez, felméri a berendezések állapotát. Vágányfék berendezések, gurítói automatikák, mechanikai, gépészeti szerelvényeinek üzemeltetése, karbantartása, hibael-hárítása, forgalom és üzemszerű állapot fenntartása a rendező-pályaudvari gépi elegyrendezési tevékenység lebonyolítása érdekében.

8 2488 A MÁV Zrt. Értesítője 37. szám Munkakör Pályadiagnosztikai mérnök Feladatkör A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszűntetése. A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felü-gyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordiná-lása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében. Szakaszmérnökség vezető Vonalkezelő szakasz-mérnökség vezető Pályavasúti diszpécser Betanított pályamunkás Kitérőlakatos Vasútépítő karbantartó Hídszerkezeti lakatos Hídszerkezet karbantartó Segédraktárnok Gyakornok (pálya-létesítményi és TEB), mérnök gyakornok A szakaszmérnökség állagába tartozó létesítmények, berende-zések és eszközök mérnöki szintű vizsgálatainak, minősítésé-nek elvégzése A szakaszmérnökség állagába tartozó létesítmények, beren-dezések és eszközök felügyeleti vizsgálatainak elvégzése, műszaki vizsgálatokat, méréseket végez. Részt vesz a fő-vizsgálatok előkészítésében Hiba, zavar vagy baleset, valamint elemi események bekövet-kezése esetén az elhárításhoz koordinálja az elhárító egysé-geket, eszközöket, biztosítja a tárgyi s személyi feltételeket. Az előre nem látott akadályoztatások megszüntetésében közre-működik. A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása Végzi a kitérő felügyeleti, gondozási, javítási és karbantartási tevékenységet. Pályafelügyeleti, figyelési, ellenőrzési tevé-kenység ismerete és ellátása. Vasúti alépítmény, a vasúti felé-pítmény és a kitérők szerkezeti elemeinek gondozásával, javításával és cserélésével kapcsolatos feladatok ismerete és végrehajtása. Végzi a pályalétesítmények javítását, karbantartását és üzemzavar elhárítását. Munkáját szabadban, karbantartáskor a vasúti forgalom mellett végzi. Vasúti acélszerkezetű hidak nem tervezhető gondozási, karban-tartási feladatok elvégzése, próbaterhelések előkészítésében való közreműködés, a szükséges vasanyagok előkészítése, darabolása, hegesztése. A hídvizsgálatok előkészítésében való közreműködés: állvá-nyozás, mérések kiszolgálása, vonatforgalom melletti munka-végzés kiszolgálása, anyag-, eszközszállítás, hegesztési munkáknál tűz elleni védelem biztosítása stb. Árufuvarozási feladatköre mellett a vasúti közlekedés bizton-ságával összefüggő tevékenység ellátása, a kocsik raksúly-váltójának kezelése, tengelyterhelés ellenőrzése, egyes vasúti vágányokon a vasúti kocsik mozgatásának irányítása, jármű-megfutamodás elleni védekezés és kocsik kezelésére vonatkozó bárcák alkalmazása. Pályalétesítményi, távközlési, erősáramú és biztosítóberende-zési feladatok megismerése, helyismeret szerzése, szakmai tapasztalatok megismerése. PL műszaki szakértő A pálya és mérnöki létesítmények karbantartási, felújítási, beruházási munkáinak jóváhagyása, irányítása, ellenőrzése területi és szakmai elhatárolás szerint a pálya- és üzem-biztonság, továbbá a menetrendi stabilitás érdekében. TEB műszaki szakértő Az illetékességi körébe tartozó TEB rendszerek átfogó isme-rete, ezek üzemeltetésével, hibaelhárításával, felügyeleti méré-sével foglalkozó, valamint rendszerhibák feltárásában közre-működő (optikai hálózatok és berendezések, KÖFE, KÖFI, biztosítóberendezés rendszerek, FET stb.). Meghibásodások elemzése, javaslattétel azok bekövetkezésének megelőzésére.

9 37. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2489 Munkakör TEB rendszer-szakértő Darukezelő Váltótisztító Forgalmi főosztály-vezető Forgalmi osztályvezető (forgalmi főosztály, TK, üzemirányítási) SZIR szakértő (SZIR fő-koordinátor) Technológiai osztályvezető (forgalom) Technológia tervező szakértő Elegytovábbító szakértő II. Feladatkör TEB rendszerek üzemeltetésével, a rendszer szakértői felada-tok ellátásával kapcsolatos tevékenység, ennek ellátása során végzi a típushibák felderítését, a működési rendellenességek, zavarok vizsgálatát, vasúti területen rendszeres helyszíni bejárást végez A szállító daru üzemszerű, előírás szerinti használatával az anyagok mozgatása, ki- és berakodása az áru biztonságos továbbítása érdekében. Pályaudvarokon, állomásokon a váltók és hozzájuk tartozó mechanikus berendezések tisztítását, gondozását végzi, a váltók, mechanikus berendezések gyors, megbízható és könnyű átállításának céljából. A MÁV Zrt. hálózatán rendezési, tolatási, kiszolgálási fela-datok szabályozása, a vasúti pályakapacitás szabályai szerint. A menetrendi kiadmányok tervezése, a hálózati forgalom-irányítás ellátása, ellenőrzése. A Pályavasúti Üzletág irányítási (operatív irányítási) szintjén a Forgalmi Osztály (FO.) vezetői feladatainak ellátása, az irányítása alá tartozó területen a vonatközlekedés biztonságos, technológia szerinti lebonyolításának biztosítására Felügyeli a forgalmi szakág valamennyi informatikai rend-szerének funkcionális üzemeltetését, előkészíti, szervezi e rendszerek továbbfejlesztését és új forgalmi informatikai rend-szerek fejlesztési igényeit, megvalósítását koordinálja annak érdekében, hogy mind hazai, mind nemzetközi szempontból a vasútüzem az informatika alkalmazása szempontjából a kor követelményei szerint működhessen A Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály működési keretein belül, a vasútüzem alapját képező technológiák elkészítésének és folyamatos felülvizsgálatának összefogása, irányítása, az üzletág gazdasági, piaci érdekeit támogató döntések meg-hozatala. A VPE által megküldött menetvonalak üzemi teljesíthetőségének vizsgálata, a folyamat- és monitoring-vizsgálatok alapján a szükséges beavatkozások kezdeményezése. Az összvasúti-, és a forgalmi üzemi folyamatok eredmény-orientált működésének biztonságos, ugyanakkor rugalmas forgalmi technológiákkal történő kiszolgálása, támogatása a forgalmi alaptevékenység feltételeinek biztosítása érdekében, ezáltal hozzájárulva a minőségi vonatközlekedés lebonyolításához. Üzletági szinten az ügyfélorientált belföldi tehervonati terve-zés megvalósítása. Az igények szerinti belföldi eljutási, és tran-zit átfutási idők optimalizálása az Árufuvarozási Üzletszabályzat előírásai és a gazdaságossági követelményekre való tekintettel. Vonatközlekedési terv elkészítése, módosítása, új vonatok be-vezetésének tervezése, az évközben megjelenő új igényeknek megfelelően. Forgalmi technológiai szakelőadó, szakértő I., II. Alállomás karbantartó Az összvasúti-, és a forgalmi üzemi folyamatok eredmény-orientált működésének biztonságos, ugyanakkor rugalmas forgalmi technológiákkal történő kiszolgálása, támogatása a forgalmi alaptevékenység feltételeinek biztosítása érdekében, ezáltal hozzájárulva a minőségi vonatközlekedés lebonyolításához. A villamos vontatási transzformátor-állomások fő- és segéd-üzemi berendezéseinek, a 25 kv-os felsővezetéki kapcsoló berendezések, valamint a felsővezeték-rendszerről táplált transzformátorok (előfűtési, váltófűtési, bizber. alátámasztási, stb.) folyamatos üzemének biztosítása, a zavartalan üzemet veszélyeztető, akadályozó körülmények felszámolása, az üzemzavarok elhárítása.

10 2490 A MÁV Zrt. Értesítője 37. szám Munkakör Alállomási műszerész Feladatkör A villamos vontatási transzformátor-állomások fő- és segédüzemi berendezéseinek, a 25 kv-os felsővezetéki kapcsoló berendezések, valamint a felsővezeték-rendszerről táplált transzformátorok (elő-fűtési, váltófűtési, biztosítóberendezési, alátámasztási, stb.) folyamatos üzemének biztosítása, a zavartalan üzemet veszélyeztető, akadályozó körülmények felszámolása, az üzemzavarok elhárítása. A pontban felsorolt munkakörökben dolgozó munkavállalóknak az előzetes, az időszakos és soron kívüli vizsgálat esetén legalább a Kormányrendelet 3. sz melléklet A és B pontjában meghatározott III. munkaköri csoportba tartozó munkakörökre előírt követelményeknek kell megfelelniük. 4.3 Pszichológiai vizsgálatra kötelezett munkakörök és követelményszintek A jegyzékben szereplő alábbi munkakörökben a pszichológiai vizsgálatot kötelezően csak előzetes vizsgálatnál kell elvégezni. Munkakörök megnevezése Minimum követelményszint tartalékos vonali tolatásvezető átlagos sarus, sarus csapatvezető átlagos tartalékos váltókezelő átlagos forgalmi szolgálattevő, jó tartalékos forgalmi szolgálattevő, jó forgalmi szolgálattevő gyakornok jó külsős forgalmi szolgálattevő gyakornok jó forgalmi mérnök gyakornok jó tengelyátszerelő átlagos PGV kocsivizsgáló átlagos tartalékos térfőnök átlagos távkezelt állomások forgalomirányítója jó KÖFI üzemeltetési szakértő jó gurító berendezés kezelő átlagos különleges vasúti járművezető jó mérőkocsi üzemeltető jó nehézgépkezelő átlagos gyermekvasúti vezető jegyvizsgáló átlagos gyermekvasúti állomásfőnök (forgalmi szolgálattevői kötelezettséggel) jó gyermekvasúti vezető váltókezelő átlagos 4.4 A , a és pontokban meghatározott i vizsgálatok esetében a Kormány-rendeletben foglaltak szerint kell eljárni az alábbi eltérések figyelembevételével: a vizsgálat munkakörre történik, előzetes vizsgálatot kell kezdeményezni valamennyi munkakörbe való besorolás (beosztás) esetén, beleértve, ha az eredeti munkakörrel azonos csoportba tartozó más munkakör vizsgálatát kéri a munkáltató, az eljárás során a évi CXL. Törvény (továbbiakban: Ket.) hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni, az alkalmasságról szóló döntést hatósági határozat nélkül, előzetes vizsgálat során a jelen utasítás 1/A. melléklete szerinti, az időszakos, soron kívüli, záró vizsgálat során a jelen utasítás 1/B. melléklete szerinti munkaköri tanúsítványban kell meghatározni. a vizsgálatot végző szervezetek és személyek tekintetében a 4.5. az irányadó. A pontban meghatározott munkakörök i vizsgálatának (előzetes, időszakos, soron kívüli) eredményét az a 2.sz. melléklet szerinti I/II. fokú munka-

11 37. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2491 köri véleményben rögzíti, az alábbi záradék rávezetésével: A 203/2009./09.18) Kormányrendelet 3.sz. melléklete III. csoportra előírt követelményeknek is megfelelt. 4.5 A vizsgálatot végző szervezetek és személyek A pont és a pontokban meghatározott i vizsgálatok esetében a Kormány-rendelet 22. (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő végzi a következők szerint: 4.6. Előzetes i vizsgálat a és a pontban meghatározott I. és II. csoportos munkakörök előzetes i vizsgálatát első fokon a munkavállaló munkavégzési helye szerint területileg illetékes VNKK Kft divízió foglalkozás-egészségügyi szakrendelés főa végzi; a és pontokban meghatározott III. csoportos munkakörök előzetes i vizsgálatát első fokon a munkavállaló munkavégzési helye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi végzi Időszakos, soron kívüli és záró vizsgálat: A 4.1.1, és a pontokban meghatározott I., II. és III. csoportos munkakörök időszakos, soron kívüli és záró i vizsgálatokat első fokon a munkavállaló munkavégzési helye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi végzi A 4.6 és 4.7 pontban másod fokon eljár a VNKK Kft által kijelölt felülvizsgálati i bizottság Szakmai alkalmasság megítélése A szakmai vizsgálat: a szakma elsajátítását, vagy a gyakorlati oktatás megkezdését megelőző, az alkalmasság véleményezése érdekében végzett i vizsgálat A szakmai vizsgálatra kötelezett: Az iskola rendszerű vasúti oktatási intézmény és az iskolai rendszeren kívül jóváhagyott vasúti szakképzés tanulója és hallgatója Előzetes szakmai vizsgálatot kell végezni: az iskola rendszerű vasúti oktatási intézmény, vagy iskolai rendszeren kívül jóváhagyott vasúti szakképzésben részt vevő tanuló esetében a tanulószerződés megkötése előtt a közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő tanuló vagy hallgató esetében a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötése előtt Időszakos szakmai vizsgálatot kell végezni az iskolai rendszerű vasúti oktatási intézmény, vagy iskolai rendszeren kívül jóváhagyott vasúti szakképzésben részt vevő tanuló esetében a szakmai gyakorlati képzés megkezdése előtt Az és az pontok szerinti tanulók és hallgatók szakmai i vizsgálatát az alábbiakban meghatározott adattartalommal, csoportos kérelemmel kezdeményezi a Humánerőforrás Igazgatóság tárgyévi (negyedévente adott) igény meghatározása és adatszolgáltatás alapján a MÁV Zrt. EBK Főosztály: tanuló, hallgató neve, születési adat, TAJ szám, lakcíme, iskola megnevezése és címe, szakirány megnevezése, fogadó szervezet megnevezése és címe, szakmai gyakorlat tematikája és időtartama Az és az pontokban meghatározott vizsgálatokat a VNKK Kft által kijelölt, területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely a végzi el Az és az pont szerinti vizsgálatok eredményét a vizsgáló a 3. sz. melléklet szerinti Szakmai vélemény -megnevezésű nyomtatványon rögzíti A Kormányrendelet 29..(1).b. pontjában soroltak meghatározását a MÁV Munkavédelmi Szabályzat pontja tartalmazza. 5.0 HIVATKOZÁSOK 5.1. Az Utasításban foglalt szabályozás kialakítására és annak végrehajtására az alábbi jogszabályok figyelembevételével került sor: évi CXL Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 203/2009. (IX.18.) Kormányrendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről, 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve a személyi higiénés alkalmasság i vizsgálatáról és véleményezéséről A jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívüli helyezésre kerül a 65/2009.) MÁV Ért.28./ VIG. sz. Utasítással kiadott MÁV Zrt. Munkavédelmi

12 2492 A MÁV Zrt. Értesítője 37. szám Szabályzat től ig ; a ; ; ; ; valamint a pont utolsó mondata ; a ; és a pontok. Az Utasításban foglalt szabályozás kialakítására és annak végrehajtására az alábbi jogszabályok figyelembevételével került sor: évi CXL Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 203/2009. (IX.18.) Kormányrendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről, 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve a személyi higiénés alkalmasság i vizsgálatáról és véleményezéséről. 6.0 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Utasítás a MÁV Értesítőben történő közzététel napján lép hatályba 7.0 MELLÉKLETEK 1/A. sz. melléklet: MUNKAKÖRI ALKALMASSÁ- GI TANÚSÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA 1/B. sz. melléklet: MUNKAKÖRI ALKALMASSÁ- GI TANÚSÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA 2. sz. melléklet: I/II. FOKÚ MUNKAKÖRI ORVO- SI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 3.sz. melléklet: SZAKMAI ORVOSI ALKALMAS- SÁGI VÉLEMÉNY Szarvas Ferenc s. k. elnök-vezérigazgató

13 37. szám A MÁV Zrt. Értesítője /A. sz. melléklet MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA EL ZETES MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI ORVOSI BIZONYÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA (munkáltató példánya) 1. Név:... (leánykori név:...) 2. TAJ szám: Születési hely és id :...,... év... hó... nap 4. Anyja neve: Levelezési címe: A munkáltató milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni: A munkáltató megnevezése: Az vizsgálat kérésének id pontja:... P. H.... Munkáltató aláírása, telefonszáma EL ZETES MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY... Véleményezést végz, szervezet A vizsgálat eredménye alapján (név)... a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefügg...,... munkakörben,... csoportba sorolt munkakör ellátására ALKALMAS NEM ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS Korlátozás megnevezése:... Ideiglenesen nem alkalmas vélemény esetén a következ vizsgálat ideje: Felülvizsgálatra kötelezett:... év... hó... napján. MEGJEGYZÉS: év... hó... nap.... véleményez foglalkozás-egészségügyi P. H.

14 2494 A MÁV Zrt. Értesítője 37. szám 1/B. sz. melléklet MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA ID SZAKOS/SORONKIVÜLI/ZÁRÓ MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI ORVOSI BIZONYÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA (munkáltató példánya) 1. Név:... (leánykori név:...) 2. TAJ szám: Születési hely és id :...,... év... hó... nap 4. Anyja neve: Levelezési címe: A munkáltató milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni: A munkáltató megnevezése: Az vizsgálat kérésének id pontja:... P. H.... Munkáltató aláírása, telefonszáma MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY (id szakos, soron kívüli és záró foglalkozás-egészségügyi vizsgálat)... Véleményezést végz (bizottság vezet je) A vizsgálat eredménye alapján (név)..., forgalom lebonyolításával közvetlenül összefügg munkakörben,... csoportba sorolt munkakör ellátására ALKALMAS NEM ALKALMAS A korlátozás megnevezése:... Felülvizsgálatra kötelezett:... év... hó... napján. MEGJEGYZÉS:... év... hó... nap.... véleményez foglalkozás-egészségügyi P. H.

15 37. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet Foglalkozás-egészségügyi szolgálat megnevezése: ELS FOKÚ MUNKAKÖRI ORVOSI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY A vizsgálat eredménye alapján munkavállaló Szül. év: hó.. nap. Szolg.hely.. munkakörben ALKALMAS.év hó..napig IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS Nevezett munkaköri alkalmasságát érint korlátozás: Ideiglenesen nem alkalmas min sítés esetén a legközelebbi vizsgálat hét múlva A 203/2009. /IX.18./ Korm. rendelet 3. melléklete III. csoportra el írt követelményeknek is megfelelt. Következ vizsgálat:.év hó..nap Kelt:,,,,,,,,,,év...hó.nap. P.H.. Véleményez Foglalkozás-egészségügyi szolgálat megnevezése:. MÁSOD FOKÚ MUNKAKÖRI ORVOSI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY A vizsgálat eredménye alapján munkavállaló Szül. év: hó..nap.. Szolg.hely..munkakörben ALKALMAS.év hó..napig IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS Nevezett munkaköri alkalmasságát érint korlátozás: Ideiglenesen nem alkalmas min sítés esetén a legközelebbi vizsgálat hét múlva A 203/2009. /IX.18./ Korm. rendelet 3. melléklete III. csoportra el írt követelményeknek is megfelelt. Következ vizsgálat:..év.hó,,,,,,, nap Kelt:..év hó.nap. P.H.. Véleményez

16 2496 A MÁV Zrt. Értesítője 37. szám 3.sz. melléklet SZAKMAI ORVOSI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY A vizsgálat eredménye alapján...(ügyfél neve)... (Egyetem neve) (gyakorlat helye)... munkakörben/szakmában ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS Nevezett munkaköri/szakmai alkalmasságát érint korlátozás: Ideiglenesen nem alkalmas min sítés esetén a legközelebbi vizsgálat... hét múlva Következ szakmai vizsgálat : év hó..nap Kelt:... P. H.... foglalkozás-egészségügyi

17 37. szám A MÁV Zrt. Értesítője /2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt-nél az i vizsgálatokkal kapcsolatos és munkavállalói feladatokról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a vasúti közlekedés biztonságával öszszefüggő munkaköröket betöltő munka-vállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmával összefüggésben a MÁV Zrt-nél történő végrehajtás érdekében meghatározni: A Kormányrendelet 29. (1) bekezdése a.) pontja szerint a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott munkavállalók egészségi és szakmai vizsgálatok rendjét, a Kormányrendelet 7. (1) bekezdés szerint a 72/2010. (XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG. utasítás 4.1. pontjában meghatározott munka-körben foglalkoztatott munkavállalók munkaköri i vizsgálatának rendjét, a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében nem szereplő, de a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő a 72/2010.(XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG utasítás 4.2. pontjában meghatározott csoportba sorolt munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaköri i vizsgálatának rendjét, a vasúti közlekedés biztonságával nem összefüggő munkakörben foglalkoztatott munka-vállalók munkaköri i vizsgálatának rendjét, valamint az ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatos és munkavállalói feladatokat. 2.0 HATÁLY, ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. jelen utasítás célja szerint meghatározott valamennyi munkakörben foglalkoztatott munkavállalóra, és a kra Az utasítás időbeni hatálya: Az Utasítás a MÁV Értesítőben történő közzététel napjától hatályos Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási Szervezet és az EBK Főosztály vezetője, végrehajtásáért a k, valamint a Személyügyi Szervezet humánpartner munkatársai felelősek. 3.0 A FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Társaság: a MÁV Zrt., mint Társaság értendő. VNKK Kft.: Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft NKH: Nemzeti Közlekedési Hatóság Ket: Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL, Törvény IHIR: Integrált humán információs rendszer EBK: MÁV Zrt. Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelem Területi Szolgáltató Központ Elsodrási határ: A vágánytengelytől meghatározott távolság (párhuzamos vonal), amelyen kívül a vonat sebességéből származó elsodró hatás már nem érvényesül. A sebesség mértékétől függő sáv méretét az Országos Vasúti szabályzat tartalmazza. Üzemi közlekedési tér: Tolatásnál, rakodásnál, kezelésnél a munkát végző vagy engedéllyel közlekedő személyek részére szükséges, elsodrási határon kívüli tér. Idősödő munkavállaló: az egyénre irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy 4.0 AZ ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLA- TOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI REND 4.1. Előzetes vizsgálat A Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő munkakör esetében A Kormányrendelet hatálya alá tartozó, az 1. sz. mellékletben meghatározott munka-körökben foglalkoztatottak előzetes egészségi vizsgálata során az 1. sz mellékletben foglalt folyamat-szabályozás szerint kell eljárni: Előzetes vizsgálatot kell végezni a Kormányrendelet 6. (1) és (2) pontjában meghatározott esetekben: a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatni kívánt személynél a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését meg-előzően; fennálló munkaviszony esetében, valamely alacsonyabb munkaköri csoportba sorolt követelményeket támasztó munkakörből magasabb alkalmassá-

18 2498 A MÁV Zrt. Értesítője 37. szám gi követelményeket támasztó munkakörbe történő áthelyezés előtt; egyéb munkakörből, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő a Kormányrendelet 1.sz. mellékletében szereplő munkakörbe történő áthelyezés előtt; a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő munkakörben hat hónapon túl ismételten foglalkoztatott vagy a tevékenységét bármely okból hat hónapot meghaladó időtartamban nem folytató személynél a munka-végzés megkezdését megelőzően. Továbbá minden olyan esetben, amikor a munkavállaló a munkaköri a szerint az Állomási Végrehajtási Utasításban foglaltak alapján olyan további munkafeladatot is ellát, mely a kormányrendelet 1.sz. mellékletében meghatározásra került. (pl. forgalmi szolgálattevő esetenként helyszíni állítású váltót kezel, vagy akár tolatást vezet) Előzetes szakmai vizsgálatot kell végezni: az iskola rendszerű vasúti oktatási intézmény, vagy iskolai rendszeren kívül jóváhagyott vasúti szakképzésben részt vevő tanuló esetében a tanulószerződés megkötése előtt; közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő tanuló vagy hallgató esetében a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötése előtt Ennek megfelelően a szakmai vizsgálatot a hallgatóval a szerződést kötni szándékozó szolgálati egység vezetője kezdeményezi a Munkaerőgazdálkodási Szervezetnél Az előzetes i vizsgálatot a munkavállalót foglalkoztatni tervező kezdeményezi. A helyi humánpartner közreműködésével elkészíti a munkavállaló újfelvétel esetén a jelölt egyéni munkaköri tervezetét, melyet az EBK részére elektronikus formában megküld a kockázati lap elkészítéséhez. Az EBK a munkaköri tervezet figyelembe vételével elkészíti a kockázati lapot, melyet legfeljebb 5 munkanapon belül szintén elektronikusan eljuttatja a nak és a helyi a humánpartnernek. A elkészíti a 6.sz melléklet szerinti Kérelem Lap -ot, az EBK által készített kockázatértékelő lap tartalmának beillesztésével jelen utasítás 7/A és 7/B sz. melléklete szerinti beutalót,, és az IHIR rendszerből letöltött utolsó egészségügyi vizsgálatra vonatkozó jogerős határozattal, valamint az egyéni munkaköri (ok)-al együtt elektronikus úton megküldi az címre A kérelem beérkezését követően a Munkaerőgazdálkodási Szervezet a kérelmet átvizs-gálás után, nyomtatott formában, iktatószámmal ellátva, a Ket. alapján a hatósági eljárási díj illetékbélyeg formájában történő lerovásával tértivevényes levélben, vagy személyes kézbesítéssel megküldi az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatóságának A kormányrendelet alapján az NKH az előzetes egészségi alkalmasság megállapítására a VNKK Kft. foglalkozás-egészségügyi szakrendelés át szakértőként az eljárásba bevonja Az NKH a munkavállalót (jelöltet), valamint a MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatóságát végzésben értesíti az előzetes vizsgálat időpontjáról és helyéről A Munkaerő-gazdálkodási Szervezet a végzést elektronikus formában az illetékes humánpartneren keresztül a jogkör gyakorló részére megküldi A munkavállaló a vizsgálatra az NKH -tól kapott végzéssel a megjelölt időpontban az egészségi állapotára vonatkozó dokumentumokkal köteles megjelenni. Akadályoztatás esetén a végzés kézhezvételével egy időben a t értesíti annak okáról. A a humánpartner útján intézkedik a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet felé új időpont megkérése érdekében A vizsgálaton történt megjelenés tényét az NKH által kijelölt (fő) a vizsgálatról szóló végzésen bélyegző lenyomattal és aláírással látja el, vagy a megjelenésről igazolást állít ki. Ez a munkavállaló adott napi elszámolásának bizonylata, melyet a munkavállaló a részére átad a következő munkanapon, vagy következő szolgálata megkezdése előtt A vizsgálat eredményét a foglalkozás-egészségügyi szakrendelés (fő)a tanúsítványban rögzíti és azt a VNKK-n keresztül az NKH részére továbbítja. Az NKH a tanúsítvány alapján határozatot hoz, melyet a munkavállaló részére postai, a munkáltató (MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási Szervezet) részére postai vagy személyes kézbesítés útján megküld. A Munkaerő-gazdálkodási Szervezet a határozatot elektronikus úton az illetékes humánpartneren keresztül a jogkör gyakorló részére továbbítja A határozatban kirótt szakértői díj átutalására a Humánerőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási Szervezete gondoskodik. Kiállítja a Pénzügyi Értesítő Kísérőlap nyomtatványt, melyhez mellékeli az eredeti határozatot és 8 munkanapon belüli átutalás érdekében átadja a Számvitel Bejövő Számla Könyvelés szervezetnek, amely az átutalást teljesíti.

19 37. szám A MÁV Zrt. Értesítője A 72/2010. (XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG. utasítás és 4.2. pontjában meghatározott munkakörök esetében Előzetes vizsgálatot kell végezni: a 72/2010. (XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG. utasítás és 4.2. pontjában meghatározott munkakörben foglalkoztatni kívánt személynél a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését megelőzően; fennálló munkaviszony esetében bármely más munkakörből a 72/2010. (XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG utasítás és 4.2. pontjában felsorolt munkakörbe történő áthelyezés előtt; a 72/2010. (XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG. utasítás és 4.2. pontjában meghatározott munkakörben hat hónapon túl ismételten foglalkoztatott vagy a tevékenységét bármely okból hat hónapot meghaladó időtartamban nem folytató személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően Az előzetes i vizsgálatot a kezdeményezi. A helyi humánpartner közreműködésével elkészíti a munkavállaló újfelvétel esetén a jelölt egyéni munkaköri át, melyet az EBK részére elektronikus formában megküld a kockázati lap elkészítéséhez. Az EBK a munkaköri figyelembe vételével elkészíti a kockázati lapot, melyet legfeljebb 5 munkanapon belül szintén elektronikusan eljuttat a nak és a helyi a humánpartnernek. A az EBK által készített kockázatértékelő lap tartalmának beillesztésével elkészíti a 8. sz. melléklet szerinti beutalót, csatolja az egyéni munkaköri (oka)-t, a IHIR-ből letöltött utolsó i vizsgálatra vonatkozó dokumentumot. A 72/2010. (XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG utasítás 4.2. pontja szerinti munkakör esetében a jelen utasítás 8/A. sz. melléklet szerinti tanúsítványt kitölti, és együtt átadja a munkavállaló részére, aki a vizsgálatra történő jelentkezéskor ezeket köteles magával vinni a foglalkozás-egészségügyi hoz A 72/2010. (XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG utasítás és pontokban meghatározott munkakörök esetében a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet a számára elektronikusan megküldött 8. sz. melléklet szerinti beutalót továbbítja a VNKK Kft részére előzetes időpont egyeztetés céljából. A VNKK Kft. időpontot ad elektronikusan. a vizsgálat lefolytatására. A Munkaerő-gazdálkodási Szervezet elektronikus formában az illetékes humánpartneren keresztül a jogkör gyakorlót értesíti a vizsgálat időpontjáról. A munkavállaló a vizsgálatra az VNKK által megjelölt időpontban és helyszínen az egészségi állapotára vonatkozó dokumentumokkal köteles megjelenni. A 72/2010. (XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG Utasítás és pontokban meghatározott munkakörök előzetes i vizsgálatát első fokon a munkavállaló munkavégzési helye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi végzi rendelési időben A vizsgálatot követően annak eredményét: a 72/2010. (XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG. utasítás pontban meghatározott munkakörök esetében a foglalkozás-egészségügyi a a Első, vagy Másodfokú munkaköri vélemény megnevezésű nyomtatványra a következő záradékot vezeti rá: A 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete III. csoportra vonatkozó követelményeknek is megfelelt ; a 72/2010. (XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG. utasítás 4.2. pontban meghatározott munkakörök esetében a foglalkozás-egészségügyi a jelen utasítás 8/A sz. mellékletében meghatározott nyomtatványon rögzíti, és a vizsgálat eredményét tartalmazó véleményt a részére történő továbbítás érdekében helyben átadja a munkavállalónak, melyet a munkavállaló a következő munkanapon köteles kézbesíteni a részére. A munkavállaló esetleges alkalmatlansága esetén a vizsgálatok elvégzését követően a foglalkozás-egészségügyi az alkalmatlanságot rögzítő dokumentumot elektronikus úton is megküldi a munkáltató részére A vasúti közlekedés biztonságával nem összefüggő munkakörök munkaköri i vizsgálatának rendje A Kormányrendelet 1. sz. mellékletében és, a 72/2010. (XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG utasítás és 4.2. pontjában nem szereplő munkakörök esetében a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság i vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998/VI.24.) NM. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint kell eljárni. A 72/2010. (XII.10. MÁV Ért. 37.) EVIG utasítás pontjába sorolt munkavállalók vizsgálata esetén is e pont szerint kell eljárni Előzetes vizsgálatot kell végezni: a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően; a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, munka-körülmények megváltoztatása előtt, ha fizikai munkát végez, fiatalkorú, nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben, vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb, vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve; a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja; kirendelés esetén az új munkahely foglalkozásegészségügyi ának.

20 2500 A MÁV Zrt. Értesítője 37. szám Az előzetes munkaköri i vizsgálatot a VNKK Kft. területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi a végzi el Az előzetes i vizsgálatot a kezdeményezi a szolgálati hely szerinti illetékes foglalkozás egészségügyi nál. Először a helyi humánpartner közreműködésével elkészíti a munkavállaló újfelvétel esetén a jelölt egyéni munkaköri át, melyet az EBK részére elektronikus formában megküld a kockázati lap elkészítéséhez. Az EBK a munkaköri figyelembe vételével elkészíti a kockázati lapot, melyet legfeljebb 5 munkanapon belül szintén elektronikusan eljuttat a nak és a helyi a humánpartnernek. A az EBK által készített kockázatértékelő lap tartalmának beillesztésével elkészíti a 8. sz. melléklet szerinti beutalót, csatolja az egyéni munkaköri (oka)-t, a IHIR rendszerből letöltött utolsó i vizsgálatra vonatkozó dokumentumot melyeket átad a munkavállaló részére A munkavállaló rendelési időben keresőképes állapotban, egészségi állapotára vonatkozó, birtokában lévő leletekkel és a részére átadott dokumentumokkal együtt a foglalkozás-egészségügyi nál jelentkezik a vizsgálat elvégzése érdekében A vizsgálatot követően, annak eredményét a foglalkozás-egészségügyi egyrészt rögzíti a munkavállaló egészségügyi törzslapján, másrészt a munkavállalónak átadott vélemény nyomtatványon írásban közli a vizsgálatot kezdeményező munkáltatóval, melyet a munkavállaló a következő munkanapon köteles kézbesíteni a részére. A munkavállaló alkalmatlansága esetén a vizsgálatok elvégzését követően a foglalkozás-egészségügyi az véleményt elektronikus úton is megküldi a munkáltató részére Időszakos vizsgálat A Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő munkakörök esetében A Kormányrendelet hatálya alá tartozó, az 1. sz. mellékletben meghatározott munka-körökben foglalkoztatottak időszakos egészségi vizsgálata során a 2. sz. mellékletben foglalt folyamat-szabályozás szerint kell eljárni. Időszakos vizsgálatot kell végezni: az I. és II. munkaköri csoportba besorolt tevékenységet végző munkavállaló: 55 éves kor alatt háromévente, 55 éves kor felett évente, a III. munkaköri csoportba besorolt, valamint a 7. (1) bekezdésében meg-határozott tevékenységet végző munkavállaló: 60 éves kor alatt háromévente, 60 éves kor felett évente, felülvizsgálatot végző i bizottság által meghatározott időpontban; Időszakos szakmai vizsgálatot kell végezni iskola rendszerű vasúti oktatási intézmény, vagy iskolai rendszeren kívül jóváhagyott vasúti szakképzésben részt vevő tanuló esetén a Kormányrendelet hatálya alá tartozó tevékenység esetén évente, illetve a tevékenység szakmai gyakorlati képzés keretén belüli megkezdése előtt A Humánszolgáltató Szervezet a negyedévet megelőző hónap 1. napjáig az IHIR-ből táblázatot készít a negyedévben lejáró érvényességű egészségi vizsgálatokról, majd ezt megküldi a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet részére. A Munkaerő-gazdálkodási Szervezet régiónként a területi humánpartnerek közreműködésével leegyeztetteti a jogkör gyakorlóval a vizsgálat szükségességét, majd a felülvizsgálatot követően az érintett munkavállalók időszakos vizsgálatához szükséges adatokat a VNKK részére megküldi a negyedévet megelőző hónap 10. napjáig. A VNKK a vizsgálat időpontját az illetékes foglalkozás egészségügyi sal leegyezteti és ennek eredményéről, továbbá az általa megadott iktatószámokról az alkalmasság lejártát megelőző hónap 18. napjáig elektronikus formában értesíti a Munkaerő-gazdálkodási Szervezetet A Munkaerő-gazdálkodási Szervezet a vizsgálatokra vonatkozó időpontokról, valamint az iktatószámokról elektronikus formában tájékoztatja a területi humánpartner vezetőket, akik kötelesek gondoskodni a k értesítéséről, hogy a hónap 23. napjáig a következő havi vezénylés elkészíthető legyen A Munkaerő-gazdálkodási Szervezet a hatósági eljárás díját a vizsgálatra kötelezett munkavállalók számának megfelelően egy összegben illetékbélyeg formájában megfizeti a csoportosan megküldött kérelmi lapon, melyet tértivevényes levélben, vagy személyes kézbesítéssel megküld a munkavállalói listával együtt a vizsgálatot megelőző hónap 30. napjáig a VNKK részére A vizsgálathoz szükséges okmányok előállítása és munkavállaló részére történő átadása, valamint a vizsgálatra történő jelentkezés folyamata a jelen utasítás pontjában foglaltakkal azonos, azzal az eltéréssel, hogy a 6.sz. melléklet szerinti Kérelmi lapot nem kell kitölteni, A 7/B melléklet helyett a 7/C mellékletet kell alkalmazni, egyéni kérelem esetén (abban az esetben, ha pl. ha a munkavállaló csak 3 hónapidőtartamra kapja meg a munkakörére szóló határozatot) a Munkaerő-gazdálko-

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggö munkaköröket betöltö munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekröl és az egészségügyi vizsgálat rendjéröl

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ. MAGYAR államvasutak zártkörûen mûködô Részvénytársaság. Utasítások. 3. szám 129. évfolyam 2014. február 21. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ. MAGYAR államvasutak zártkörûen mûködô Részvénytársaság. Utasítások. 3. szám 129. évfolyam 2014. február 21. TARTALOM 3. szám 129. évfolyam 2014. február 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR államvasutak zártkörûen mûködô Részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 5/2014. (II. 21. MÁV Ért. 3.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Munkabiztonsági Szabályzat

Munkabiztonsági Szabályzat A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 6. számú melléklete Munkabiztonsági Szabályzat Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2006. január 3. Utolsó módosítás:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 128. évfolyam 2013 április 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Eger, Mátyás király út 134. Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2011.november 16. Előzetesen jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 50/2011

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a GYSEV CARGO Zrt. Igazgatósága 10/2012.04.11. sz. határozatával Jóváhagyta a GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa a

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. Szabályzat 2/51 Tartalom 1. Az utasítás célja... 5 2. Alkalmazási terület... 5 2.1. Kapcsolódó dokumentumok... 5 2.1.1. Külső dokumentumok...

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben