JANCSÁK CSABA. Melyek a munkaerőpiac elvárásai?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JANCSÁK CSABA. Melyek a munkaerőpiac elvárásai?"

Átírás

1 JANCSÁK CSABA Melyek a munkaerőpiac elvárásai? Összegző tanulmány a Kimenet orientált képzés fejlesztés a Dél-alföldi régió szolgáltató egyetemén (TÁMOP A/1-11/ ) című program Előkészítő kutatások fejezetéről 1. Bevezetés A Szegedi Tudományegyetem az Új Széchenyi Terv részeként a TÁMOP A/1-11/1 támogatásával Kimenet orientált képzésfejlesztés a Dél-alföldi Régió szolgáltató egyetemén című programjának részeként kutatást folytatott dél-alföldi munkaerő-piaci szereplők körében. Alapvető állításunk, hogy a gazdasági fejlődésnek, illetve fellendülésnek egyik természetesen nem kizárólagos, de talán legfontosabb feltétele, hogy megfelelően képzett munkaerő vegyen részt a termelési folyamatokban. A kutatási projekt indítószikrája az volt, hogy a munkaerőpiac és a felsőoktatás struktúráinak kongruenciájára van szükség. Ez a megállapítás napjainkban már evidencia, azonban az a feltételezés, hogy a piac láthatatlan keze megoldja ezt, tévesnek bizonyult. Ez a Szegedi Tudományegyetemre, mint a regionális tudásközpontra új feladatokat ró. Új kihívást jelent az, hogy az egyetem egyes, a piaci elvárásokhoz közelíthető képzései esetében ez a kongruencia úgy valósuljon meg, hogy a piaci szereplőkkel együttműködésben történjen a fejlesztés, azaz a tananyagok, tantárgyi modulok kidolgozása és fejlesztése. A munkaerő-piaci folyamatokat vizsgáló kutatások adatai szerint a felsőfokú képzésből és a felsőfokú szakképzésből kikerülő frissen végzett szakemberek nem minden tekintetben felelnek meg a munkáltatói elvárásoknak. Jelen kutatásunk célja volt információkat szerezni a szakemberképzés és a munkáltatók elképzeléseinek szorosabb összehangolásának (kongruenciájának) elősegítéséhez.

2 A kutatás kérdései azt vizsgálták, milyen erényeket és hiányosságokat látnak a foglalkoztatók a pályakezdő szakemberek felkészültségében és milyen igényeket fogalmaznak meg a szakemberképzés irányában. A kutatócsoport tagjai: Jancsák Csaba kutatásvezető, Kiss Mária Rita, D. Fizel Natasa, Darvai Tibor, Gyöngyösi György Tamás, Polgár Zsuzsanna. Az intézmény részéről a következő képzésvezetőkkel készítettünk feltáró jellegű interjúkat: Balogh László, Benedikt Mihály, Benkő Kiss Árpád, Bíró István, Döbör András, Csallner András Erik, Horváth Zsuzsanna, Kiss Gábor, Kirsch Judit, Solticzky József, Szalma Elemér. Az elemzések empirikus forrásai: A kutatás során 552 munkaerő-piaci szereplővel 1 (munkaadóval) készítettünk kérdőíves adatfelvételt a Szegedi Tudományegyetemről kikerülő diplomások felé való elvárásaikról (munkavállalói kompetenciákról), további 79 cég képviselőjével az általános elvárásokon felüli szakmaspecifikus kompetenciákról, és összesen további 51 személlyel (cégvezetővel, HR-essel, személy és munkaügyi kapcsolatokért felelős szakemberrel) specifikált írásbeli vagy szóbeli strukturált interjút készítettünk (ld. 1. táblázat). Az Előkészítő kutatások kutatócsoportjának a fejlesztési programban elfoglalt helyzetét az 1. ábra szemlélteti. 1. ábra 1 Kutatásunk keretei között a munkaerő-piaci szereplők kifejezést szűkített értelemben használjuk: cégek, vállalkozások képviselőit, tulajdonosait, vezető munkatársait értjük alatta. 2

3 név Bang Gyula Belák Henriett Besenyei Zsolt Bondár Péter Borbola András Börzsönyi Ádám Csősz László Deme Mihály Domokos Mihály Dorka Péter Galajda Péter Gonda Bence Gosztola Ferenc Gyarmati Gyula Gyenes Péter Halmai István Hargitai Zsolt Homonnai Dániel Horváth Orsolya Joó Bálint Károlyfalvi Zsolt Károlyfalvi Zsolt Kocsis István Koltai Attila Kovács Balázs Kovács Tamás Kovács Tibor Lovászi Péter Mágoriné Valkó Erika Makrai László Matuska Ágnes Mesterházi Imre Nagy József Osvay Károly Papp Attila Perák József Peresztegi Nagy Ákos Posnyák József Prohászka Csaba Puskás Sándor Simó Lajos Sódar István Szabó Gábor Szabó Mihály Szeri István Tóth Bálint Tóth István Tibor Tóth Zsolt Újhelyi Ákos Ungvári Máté 1. táblázat Interjúalanyaink cégnév Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség Engedélyeztetési Osztály CAS Software Kft. Pick Zrt. Pillér Kft. MÁV Trakció ELI-HU Nonprofit Kft Gyulai Fém Bútor Zrt. Szeged VSZKI Kosárlabda Sport Kft. (Szeged) Universitas Sport Club (Szeged) SZBK Binga Kreatív Kommunikácós Ügynökség Magyar Telekom Zrt. MÁV Gépészet Nokia Siemens Networks MÁV Zrt. Lufthansa Systems Hungaria Kft. Güttler-Ágh Úszóiskola Dávid Kornél Kosársuli HP Informatikai Kft. Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szentesi Vízilabda Egyesület ENTRA-SYS Kft. Magyar Telekom Zrt. Csúcsforma Stúdió Kft. R&R Software Zrt. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Siemens Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Bonafarm Csoport Bonafarm Csoport MÁV Zrt. ELI-HU Nonprofit Kft KÜRT Zrt. Dorsum Zrt. Dávid Kornél Kosársuli MÁV Zrt MÁV Zrt Mol Rt Tatabányai (Carbonex) Kézilabda Klub Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. Móravárosi SzKI Ligetfürdő Kft. Tisza Volán Zrt Microsoft Magyarország Kft. Szegedi Közlekedési Társaság Semilab Zrt Magyar Telekom Zrt. Fit For Your Fitness Kft. 3

4 Végvári Péter Veprik Róbert Vetési Zsófia Wernsdörfer László Zantleitner Krisztina Zsigovics Lóránd Binga Kreativ Kommunikációs Ügynökség Szegedi Vadaspart Kft. Magyar Telekom Zrt. Strategon Zrt. Szentesi Vízilabda Egyesület Sport Travel Izometria Kft. A feltáró jellegű kutatást három céllal folytattuk: 1. a programban szereplő képzések fejlesztéséhez információkat gyűjtsünk a munkaerőpiac általános és konkrét szakmaspecifikus elvárásairól, 2. feltárjuk azt, hogy a piaci szereplők hogyan vélekednek a Szegedi Tudományegyetemmel való oktatási-képzési együttműködés formáiról, 3. célunk volt megtalálni azokat a munkaerő-piaci szereplőket (azon céges szakembereket), akik a piaci elvárások megfogalmazásán túl a képzésfejlesztésbe is bekapcsolhatók. 2 A kutatásban vizsgált képzések: 1. Általános rendszergazda 2. Hálózati informatikus 3. Műszaki informatikai mérnökasszisztens 4. Web-programozó 5. Gyakorlati szakoktató 6. Természetvédelmi mérnök 7. Rekreáció 8. Sportszervező 9. Lézertechnika és elektronika szakirány 10. Lézerfizikus szakirány 11. Lézerfizikus szakirányú továbbképzés 12. Közúti járműgépész mérnökasszisztens 13. Közúti közlekedés-szervező mérnökasszisztens 14. Vasúti járműgépész mérnökasszisztens 15. Vasúti közlekedés-szervező 2 A képzésfejlesztésbe való bevonást elfogadó személyeket a kutatási folyamat során, részben a kérdőíves kutatásban e kérdésre adott pozitív válaszok alapján, részben pedig a személyes felkeresések és interjúk alapján választottuk ki, a képzésfejlesztésbe bevonásra javasolt személyek listáját kutatás közben küldtük meg a projektvezetésnek és a fejlesztésbe bevont szakmai partnernek. 4

5 16. Műszaki szakoktató gépész szakirány 17. Környezetgazdálkodási agrármérnök 18. Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök A kutatás eredményeként a fenti 18 képzésről elemző tanulmányok születtek, melyekben a szak ismertségét, a képzés munkaerő-piaci helyzetéről való vélekedéseket, a munkaerőpiac által támasztott általános kompetenciákat, a munkaerőpiac által támasztott szakma-specifikus kompetenciákat, és a felsőoktatással való képzési együttműködésről szóló vélekedéseket vizsgáltuk. Ezen összegző tanulmányban a kutatás legfontosabb eredményeit emeljük ki. Mélyebb ismeretszerzésre a szakonkénti elemzéseket javasoljuk. 5

6 2. A munkaerőpiac vélekedései a fejlesztendő képzések munkaerőpiaci értékéről Kutatásunk első részében a munkaerő-piaci szereplők szubjektív vélekedéseire voltunk kíváncsiak. Azt kutattuk, hogy milyen mentális kép él a programban fejlesztésre kerülő szakokról azon aspektusból, hogy az adott végzettséggel bíró, az egyetemről frissen kikerülő munkavállalók a munkaerő-piacon milyen pozíciót foglalnak el. Az alábbi 2. ábra a megkérdezett 552 munkaerő-piaci szereplő válaszai által kialakult rangsort mutatja be. A szemléletes ábrához néhány magyarázó megjegyzést szükséges tenni. Jelen korunk információs társadalmában természetes, hogy a piac felértékeli az informatikához kötődő szakterületek tudását, ugyanakkor a szűkösség társadalmának dimenziója okán a műszakimérnöki területek dinamikusan emelkedő presztízsű területe az élelmiszerbiztonsággal és -minőséggel, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos szakmai ismereteket (ezt a társadalom kockázati jellege is felerősíti) és az élménytársadalom-dimenzió aspektusából pedig a szabadidő szcenárió, a sport és rekreáció területe, mint a szubjektív életminőséget meghatározó komponens kerül újra az életvilág krédójába. A lézerfizika szakterületének munkaerőpiaci (el)ismertsége kettős, részben a hight-tech minőség nemzetközi szinten is elismert szakmaiságot jelent, részben pedig azt (és véleményünk szerint ez okozza a rangsorban elfoglalt helyet), hogy éppen ezen magas minőség miatt olyannyira specializált tudást jelent, hogy az (általános) munkaerőpiac nem tudja elhelyezni, értékelni. Ez arra is utal, hogy a képzés kimenete hazánkban szűk munkaerő-piaci keresztmetszettel találkozik. A képzés iránti munkaerő-piaci kereslet jelentősen függ a szuperlézer program szegedi jövőjétől. A sorrend végén szereplő, vasúttal kapcsolatos szakmák elismertségében a kötöttpályás közlekedésről annak és az általa nyújtott szolgáltatásoknak a legutóbbi 20 évben való folyamatos leromlásáról, permanens reformjáról való vélekedések is tükröződnek. 6

7 2. ábra Mi a szubjektív véleménye az alább felsorol felsőoktatási oklevél munkaerő-piaci értékéről? (teljes minta, százalékos megoszlások) Web-programozó Hálózati informatikus Természetvédelmi mérnök Általános rendszergazda Gyakorlati szakoktató Műszaki informatikai mérnökasszisztens Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök Környezetgazdálkodási agrármérnök Sportszervező 3,311,3 Lézertechnika és elektronika szakirány 3,2 Műszaki szakoktató gépész szakirány 1,6 19,4 Közúti járműgépész mérnökasszisztens 1,617,7 Rekreáció 1,612,9 Lézerfizikus szakirány 0 Lézerfizikus szakirányú továbbképzés 0 11,3 6,5 22,6 Vasúti járműgépész mérnökasszisztens 011,3 30,6 29,1 27,4 Közúti közlekedés-szervező mérnökasszisztens 0 19, ,2 22,6 Vasúti közlekedés-szervező 011,3 38,7 22,6 25,8 37,1 37,1 32,3 43,5 46,8 40,3 45,2 51,6 48,4 48,4 38,7 41,9 45,2 38,7 54, ,2 48,4 41,9 43,5 27, ,5 27,4 22,6 25,8 24,4 25, ,9 32,3 9,73,2 0 17,7 12,9 4,8 32,3 21 1,6 0 3,2 0 1,6 0 1,4 0 4,80 9,7 0 14,5 11,3 11,3 11,3 8,1 12,9 0 3,2 3,2 3,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% keresett szakemberek lesznek jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon nem nehezebb elhelyezkedniük, mint más diplomával nehéz lesz elhelyezkedni egy ilyen diplomával nagyon nehéz lesz elhelyezkedni egy ilyen diplomával Elemzésünket úgy is elvégeztük, hogy a munkaerőpiacra való átmenetről való véleményeket újraértékeltük annak tükrében, hogy az adott piaci szereplő a legutóbbi öt évben vett-e fel pályakezdő diplomás szakembert. Tehát azon cégek véleményére voltunk kíváncsiak, akiknek tes(z)tközeli tapasztalataik vannak a felsőoktatás világából kikerült szakemberekről. Tettük ezt azért, mert abból indultunk ki, hogy e munkaerő-piaci szereplők mélyebb, árnyaltabb információkkal rendelkezhetnek, azaz ítéletalkotásuk megalapozottabbnak tekinthető. Az így kialakult rangsorból (3. ábra) azt láthatjuk, hogy nagymértékben nem különbözik az általános munkaerőpiac vélekedéseitől, azonban az is látható, hogy a fent 7

8 kifejtett hazai és globális társadalmi trendek és a munkaerőpiac viszonylatában érvényeseknek tekinthetők. A válaszadók közül 55 személy jelezte, hogy a céghez a legutóbbi öt évben vettek fel friss diplomást adataink ezen piaci szereplőkre vonatkoznak. Itt a korábbiakkal azonos kép rajzolódott ki előttünk, azzal, hogy a felsorolt képzések közül az első négy helyre a mobilalkalmazás-fejlesztéssel kapcsolatos négy szak került 3. ábra A legutóbbi öt évben frissen végzett diplomásokat alkalmazó cégek értékelése az egyes végzettségek munkaerő-piaci helyzetéről (N=55, százalékos megoszlások, a vízszintes sávokban kiemelve az elemszám) Web-programozó Hálózati informatikus Általános rendszergazda Műszaki informatikai mérnökasszisztens Élelemiszerbiztonsági és -minőségi mérnök Környezetgazdálkodási agrármérnök Lézertechnika és elektronika szakirány Sportszervező Műszaki szakoktató gépész szakirány Közúti járműgépész mérnökasszisztens Rekreáció Természetvédelmi mérnök Lézerfizikus szakirány Lézerfizikus szakirányú továbbképzés Gyakorlati szakoktató Közúti közlekedés-szervező mérnökasszisztens Vasúti közlekedés-szervező Vasúti járműgépész mérnökasszisztens % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % keresett szakemberek lesznek jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon nem nehezebb elhelyezkedniük, mint más diplomával nehéz lesz elhelyezkedni egy ilyen diplomával nagyon nehéz lesz elhelyezkedni egy ilyen diplomával 8

9 3. Munkaerő-piaci elvárások: általános kompetenciák Munkáltatók (HR-esek, fejvadászok, stb) között, ha feltesszük a kérdést, hogy miképpen, milyen szempontok alapján választanak munkatársakat, akkor a válaszokat úgy összegezhetjük sematikusan, hogy: Olyat, aki 1. el akarja végezni a munkát, 2. el tudja végezni a munkát, és hogy 3. be fog tudni illeszkedni-e a munkatársak közé. Kutatásunkkal célunk az volt, hogy mélyebb ismereteket szerezzünk e sémákról és eredményeinkkel e kérdésben is megalapozzuk a képzésfejlesztést. Kutatásunk e részében a munkaerő-piac általános munkavállalói kompetenciáit vizsgáltuk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a munkaerő-piaci szereplők a pályakezdőkkel kapcsolatban milyen elvárásokat fogalmaznak meg. A munkaerőpiac által hatékonyan funkcionálni kívánó munkavállalók felé megfogalmazott követelményeket a következők szerint foglalják össze a kutatók 3 : gyors tanulás képessége információk szelektálásának képesség jó kérdésfeltevés helyzetfelismerő képesség alkalmazkodóképesség Kutatásunk során mélyebb, és az adott képzéshez kapcsolódó cégek szempontjából specifikusnak tekinthető ismereteket kívántunk szerezni e kérdésben. Tekintettel arra, hogy a munkafeladatok egyre komplexebbé válásának vagyunk tanúi a legutóbbi évtizedben, az árnyaltabb elemzés végett 34 általános kompetenciát, készséget, képességet soroltunk fel ér arra kértük a válaszadókat, hogy egy skála segítségével osztályozzák a saját cégük szempontjából. 552 válaszadó válaszai alapján egy rangsort alakítottunk ki. Adataink alapján tehát a munkaerő-piac az ideális munkavállalótól leginkább a következőket várja el. 3 Clements-Croome, D. [ed.] (2006): Creating the productive workplace. New York: Taylor and Francis; Jóna György: A magyarországi munkaerőpiac és felsőoktatás kongruenciája. In. Krémer András Matiscsák Attila (2008): Tér és tudás. Egyetemek, mint tudás-, innovációsés regionális központok. Szeged: Belvedere Meridionale; Csernovitz Adél Szegedi Eszter [szerk.[ (2012): Munkaerőpiac-orientált felsőoktatás. Budapest: Tempus; New skills for new jobs. Utolsó letöltés:

10 2. táblázat A munkaerő-piaci szereplők általános elvárásai A céghez a jövőben felvételre kerülő frissen végzett felsőfokú végzettségű fiatalok esetében mennyire tartják fontosnak az alábbi jellemzőket, tulajdonságokat? (Teljes minta, N=552) nagyon fontos (%) egyáltalán nem fontos (%) 1. Minőségi munkára törekvés 78,8 17,1 3 0,7 0,2 2. Megfelelő szakmai háttértudás 76,4 20,9 1,8 0,4 0,2 3. Munkával való azonosulás, munkához való 71,2 23 5,1 0,2 hozzáállás 0,2 4. Önálló munkavégzésre való képesség 67,5 27 5,1 0, Precizitás 64,3 30,9 3,9 0, Szakmaszeretet 61,3 27,8 9,3 0,4 0,9 7. Felelősségvállalás 61,2 28,4 9,3 0, Jó munkabíró képesség (kitartás, agilitás, terhelhetőség, túlmunka vállalásának képessége, stressztűrés) 59,1 35,6 4,9 0 0,2 9. Kreativitás, problémamegoldó készség 57,9 31,6 9,8 0, Az adott munkakörhöz kapcsolódó speciális 57,7 30,5 10 1,4 szakmai fortélyok ismerete 0,2 11. Lojalitás a munkahelyhez 57 32,8 8,9 1, A szakmai ismeretek alkalmazási készsége 55, ,1 1,6 0,4 13. Az új dolgok iránti fogékonyság 53,6 39,1 6,3 0, Átképezhetőség, tanulékonyság 53,5 34,7 10,3 1,1 0,2 15. Lényeglátás 53,2 36,6 8,9 0,9 0,2 16. Számítógépes ismeretek 52,6 31,1 13,5 1,8 0,7 17. Csapatmunka, munkatársakkal való együtt 51,7 40,7 7,2 0 dolgozás képessége 0,2 18. Gyakorlatorientált szemlélet 51 29,1 17,6 2, Jó kommunikációs képességek 45,3 38,9 12,6 2,5 0,4 20. Döntéshozatali képesség 45 39,9 13,3 1,4 0,2 21. Gazdaságossági szemlélet, takarékosság a rendelkezésre álló erőforrásokkal 44,5 41,2 12,9 1, Alkalmazkodóképesség, flexibilitás 44,1 44,6 10,3 0, Kapcsolatteremtő készség 39,5 39,8 15,6 4,2 0,7 24. Időmenedzsment 38,1 42,6 15,4 3 0,7 25. Szabálytudat, szabálykövetés 37, ,3 0,7 0,4 26. Jó szervezőkészség 35,5 43,5 16,9 3,7 0,2 27. Kezdeményezőkészség 34,5 44,2 16 4,4 0,7 28. Nyelvtudás 31, ,4 6,1 3,7 29. Adatgyűjtés és szelektálás képessége 28,3 43,5 21 5,6 1,4 30. A munkavégzéshez szükséges jogi háttérismeretek 26,7 32,3 30,6 7,7 2,5 31. Angol nyelv tárgyalási szintű használata 24,1 36,3 26,7 8,9 3,9 32. Prezentációs jártasság 18,5 35,6 30,2 11,7 3,9 33. Multikulturális környezethez alkalmazkodás 18 44,5 26,7 8,2 2,5 34. Asszertivitás (konstruktív érdekérvényesítés) 17,3 48,3 29,5 4,6 0 10

11 Kutatásunk elemző részében a felsorolt 18 képzés viszonylatában továbbelemeztük e preferencia-sorrendet az adott szakhoz kapcsolódó profilú munkaerő-piaci szereplők szempontjából és ennek eredményeként megalkottuk és a tanulmányokban bemutattuk az adott szakra vonatkozó speciális elvárásokat. Az általános munkaerő-piaci elvárásokon felül személyes megkeresések eredményeként kutattuk a szakmaspecifikus elvárásokat, melyeket a képzőhely képviselőivel történt interjúk és adatbekérő lapok alapján állítottunk össze. Elemző tanulmányainkban szakmai területenként kimutattuk a szakmaspecifikus kompetenciák hierarchiáját, a területhez kapcsoló cégek szemszögéből, ezzel segítve a képzésfejlesztés tartalmi elemeinek hangsúlyainak pontos balanszírozását. 11

12 4. Elképzelések a felsőoktatással való együttműködésről Kutatásunk következő szakaszában azt kívántuk feltárni, hogy a munkaerő-piaci szereplők, hogyan vélekednek a felsőoktatással való együttműködésről és, hogy a képzés szempontjából milyen konkrét együttműködési módokat tartanak hatékonynak, működőképesnek. Azt céloztuk meg, hogy a munkaerő-piacot általánosan leképező mintánk alkotta képet az adott képzésekkel kialakítandó együttműködésekre is specifikálni tudjuk, ami azt jelentette, hogy az általános jellegű eredményeket mélyfúrás-jellegű ismeretekkel is gazdagítottuk. Kiinduláskor azt feltételeztük, hogy a piac szegmensei (tehát a más-más profilú cégek a tevékenységek speciális jellemzői okán) másként vélekednek a felsőoktatással való együttműködésről. Kérdőívünkben e kérdésnek önálló kérdésblokkot szenteltünk és az egyes válaszadókat a felsorolt együttműködési lehetőségek értékelésére kértük. Ez alapján kialakíthatóvá vált a munkaerő-piaci szereplők preferencia-sorrendje. (3. táblázat) 3. táblázat Együttműködés a felsőoktatással a munkaerő-piaci szereplők preferencia-sorrendje (Teljes minta, N=552) 1. Gyakornokok fogadása 2. Gyakorlati órák tartása a felsőoktatásban 3. Üzemi körülmények megismertetése 4. Szakmai gyakorlat 5. Projektmunka részfeladatok elvégzése (a hallgatók által) 6. Tervezési feladatok elkészítése (a hallgatók által) 7. Együttműködés tudományos projektek megvalósításában 8. Hallgatók bevonása gyakorlati problémák megoldásába 9. Munkatársak bátorítása felsőfokú végzettség megszerzésére 10. Közös szendvicsképzés kidolgozása és indítása 11. Pályázati együttműködés 12. Munkahelyek részvétele a tananyagfejlesztésben 13. Munkahelyek részvétele a felsőoktatási minőségbiztosításban 14. Munkahelyek részvétele a munkavállalói kompetenciák oktatásában 15. Diplomamunka, szakdolgozat készítés a munkáltatónál 16. A felsőoktatási képzőhellyel közös rendezvények 17. Munkahelyek részvétele a munkavédelmi, balesetvédelmi képzésben Adatainkból az rajzolódott ki előttünk, hogy a munkaerő-piaci szereplők elsősorban a képzés gyakorlati oldalát erősítenék hozzáadott értékükként. Ezen együttműködési elképzelések pedig a gyakornoki program, gyakorlati képzésben való betanítás, szakmai gyakorlat dimenzióban jelentkeztek a leginkább, és ugyanakkor a hagyományos kapcsolatok (szakdolgozat készítés, közös rendezvények) leértékelődtek, illetve átértékelődtek. 12

13 Interjúinkból tudjuk, hogy a diplomamunka készítésnek az a módja, amikor maga a cég mondja meg, hogy mi legyen a téma (a szakdolgozat tartalma) és ebben a témában folyik a cégen belüli mentorálás (témavezetés), az érdekes a piaci szereplők számára, azonban ezt már gyakornoki programnak tekintik. Interjúinkból azt is megállapíthattuk, hogy a munkaerő-piaci szereplők motiváltak arra, hogy a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködjenek a szakemberképzésben, mégpedig leginkább úgy, hogy az elméleti/tudományos alapokat várják a felsőoktatástól és a szakmai specifikációt pedig maguk végeznék el. Ez a felsőoktatásnak a munkaerőpiachoz való szorosabb kongruenciáját is jelentheti, bizonyos értelemben újszerű együttműködéseket, például szendvicsképzést, mely a munkaerőpiacon a jól specifikált területeken, a jól konvertálható szakmai végzettségek esetében a munkapiacra való könnyebb átmenet következményével jár, amely ugyanakkor az intézményeket egyfajta elő-szakképzési feladattal látja el. 13

14 14

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

SPECIALISTA A MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK KIVIZSGÁLÁSA TERÜLETÉN

SPECIALISTA A MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK KIVIZSGÁLÁSA TERÜLETÉN TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése SPECIALISTA A MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK Előadó: Dr. Koch Mária igazgató

Részletesebben

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar Munkaerő-piaci helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a természettudományi szakos hallgatók esetében Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján Turizmus 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban BKF, BUDAPEST, 2010. XI. 4. Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján DR. RUSZINKÓ

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Képzettségi elvárások:

Képzettségi elvárások: Az MP Solutions Személyzeti Tanácsadó Kft. - toborzási és kiválasztási csapata bővítésére - HR gyakornokot keres. HR gyakornok Feladat és felelősségi kör: szaksajtó figyelés és piackutatási projektekben

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Szakmai tevékenységcsoportok

Szakmai tevékenységcsoportok A projekt célja A projekt célja, hogy a főiskola meglévő képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával és új képzések indításával a regionális vállalkozói szféra igényeit a turisztikai (borászati) és

Részletesebben

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulás - a pályázat koncepciója Változó kapcsolat a munka világa és az iskola Ipari társadalom Tudástársadalom

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Dávid János Horváth Gergely Munkapiaci esélyek és pályaelhagyás Ábrák és táblázatok 1 Dávid János Horváth

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS (BA) A Duális Képzésbe bevont specializációk: Külgazdasági

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD A PM szakma tükre 2015 Török L. Gábor PhD Az üzleti kilátások megítélése Üzleti kilátások/prognózisok 2015-re, és a korábbi prognózisok adatai Várakozások 2015-re vonatkozóan Induló projektek Pesszimista

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

A vállalatok mérete és a képzésbe bevont munkavállalók aránya

A vállalatok mérete és a képzésbe bevont munkavállalók aránya A felnőttképzés vállalati keretek között Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A vállalatok mérete és a képzésbe bevont munkavállalók aránya A vállalat mérete 1999 2005 (Alkalmazotti

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6.

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. Az Új Széchenyi Terv Termál- Egészségipart érintő pályázati lehetőségei. A humán erőforrás fejlesztési irányai egy munkaerő-piaci kutatás eredményei alapján

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

Kollégisták SZTE 2011. Szeged 2012

Kollégisták SZTE 2011. Szeged 2012 Kollégisták SZTE 2011 Szeged 2012 Kollégisták SZTE 2011 Kutatásunkban azt kívántuk feltárni, hogy mi jellemzi a kollégista egyetemi hallgatók életvilágát, szabadidő eltöltési szokásait, kortársi szocializációját,

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK FELMÉRÉSE MUNKAERŐPIACI HASZNOSÍTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL Kedves válaszadó! A megkeresés oka: A Leonardo da Vinci programon belül megvalósuló

Részletesebben

A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának támogatása Ad-hoc feladatokban való részvétel

A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának támogatása Ad-hoc feladatokban való részvétel EHS gyakornok Az amerikai tulajdonú TE Connectivity esztergomi munkavégzéssel EHS terület támogatására gyakornokot keres A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat:

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5 fájlnév: Álláshirdetés_13-03-29 oldal: 1/5 1996-ban magyar

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs

Részletesebben

Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben

Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben Az EKF TÁMOP projektjének célja, hogy a regionális vállalkozói szféra igényeit megismerjük és a Főiskolánk meglévő képzéseit részben azok fejlesztésével,

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?)

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?) DIÁKOK Előzmények a múlt: az egyetem előtti időszak Hol született? Meséljen a családjáról! (szülei foglalkozása, iskolai végzettsége, lakóhely típusa, testvérek száma) Hova járt középiskolába? (Milyen

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés nagyszámú jól felszerelt laboratórium max. 14 fős laborgyakorlatok jól képzett, széleskörű gyakorlati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 1 Készítette:

Részletesebben

A 2012. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A 2012. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2012. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Budapest, 2013. január 10. Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában, a 2012. október

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Mikor választunk belső és mikor külső tréninget? Külső tréning választás főbb kritériumai. Kovács Krisztina HR igazgató

Mikor választunk belső és mikor külső tréninget? Külső tréning választás főbb kritériumai. Kovács Krisztina HR igazgató Mikor választunk belső és mikor külső tréninget? Külső tréning választás főbb kritériumai Kovács Krisztina HR igazgató Niccolò Machiavelli a cél szentesíti az eszközt 2 Tartalom 1. Magamról és HP Magyarország

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program 2 www.bosch.hu/jobs Junior Managers Program Egyedi karrierlehetőség a Bosch vezető-utánpótlás programjában A Bosch

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Betöltésre váró munkakörök: Szoftverfejlesztő /Pályakezdő/ Tesztmérnök /Pályakezdő/ Anyagbeszerző. Kedves Érdeklődök/Pályázók!

Betöltésre váró munkakörök: Szoftverfejlesztő /Pályakezdő/ Tesztmérnök /Pályakezdő/ Anyagbeszerző. Kedves Érdeklődök/Pályázók! Kedves Érdeklődök/Pályázók! Ez úton tájékoztatunk Titeket, hogy új pozíciók nyíltak a Schönherz iskolaszövetkezetnél, melyre már végzett és szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak jelentkezését várjuk

Részletesebben