JANCSÁK CSABA. Melyek a munkaerőpiac elvárásai?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JANCSÁK CSABA. Melyek a munkaerőpiac elvárásai?"

Átírás

1 JANCSÁK CSABA Melyek a munkaerőpiac elvárásai? Összegző tanulmány a Kimenet orientált képzés fejlesztés a Dél-alföldi régió szolgáltató egyetemén (TÁMOP A/1-11/ ) című program Előkészítő kutatások fejezetéről 1. Bevezetés A Szegedi Tudományegyetem az Új Széchenyi Terv részeként a TÁMOP A/1-11/1 támogatásával Kimenet orientált képzésfejlesztés a Dél-alföldi Régió szolgáltató egyetemén című programjának részeként kutatást folytatott dél-alföldi munkaerő-piaci szereplők körében. Alapvető állításunk, hogy a gazdasági fejlődésnek, illetve fellendülésnek egyik természetesen nem kizárólagos, de talán legfontosabb feltétele, hogy megfelelően képzett munkaerő vegyen részt a termelési folyamatokban. A kutatási projekt indítószikrája az volt, hogy a munkaerőpiac és a felsőoktatás struktúráinak kongruenciájára van szükség. Ez a megállapítás napjainkban már evidencia, azonban az a feltételezés, hogy a piac láthatatlan keze megoldja ezt, tévesnek bizonyult. Ez a Szegedi Tudományegyetemre, mint a regionális tudásközpontra új feladatokat ró. Új kihívást jelent az, hogy az egyetem egyes, a piaci elvárásokhoz közelíthető képzései esetében ez a kongruencia úgy valósuljon meg, hogy a piaci szereplőkkel együttműködésben történjen a fejlesztés, azaz a tananyagok, tantárgyi modulok kidolgozása és fejlesztése. A munkaerő-piaci folyamatokat vizsgáló kutatások adatai szerint a felsőfokú képzésből és a felsőfokú szakképzésből kikerülő frissen végzett szakemberek nem minden tekintetben felelnek meg a munkáltatói elvárásoknak. Jelen kutatásunk célja volt információkat szerezni a szakemberképzés és a munkáltatók elképzeléseinek szorosabb összehangolásának (kongruenciájának) elősegítéséhez.

2 A kutatás kérdései azt vizsgálták, milyen erényeket és hiányosságokat látnak a foglalkoztatók a pályakezdő szakemberek felkészültségében és milyen igényeket fogalmaznak meg a szakemberképzés irányában. A kutatócsoport tagjai: Jancsák Csaba kutatásvezető, Kiss Mária Rita, D. Fizel Natasa, Darvai Tibor, Gyöngyösi György Tamás, Polgár Zsuzsanna. Az intézmény részéről a következő képzésvezetőkkel készítettünk feltáró jellegű interjúkat: Balogh László, Benedikt Mihály, Benkő Kiss Árpád, Bíró István, Döbör András, Csallner András Erik, Horváth Zsuzsanna, Kiss Gábor, Kirsch Judit, Solticzky József, Szalma Elemér. Az elemzések empirikus forrásai: A kutatás során 552 munkaerő-piaci szereplővel 1 (munkaadóval) készítettünk kérdőíves adatfelvételt a Szegedi Tudományegyetemről kikerülő diplomások felé való elvárásaikról (munkavállalói kompetenciákról), további 79 cég képviselőjével az általános elvárásokon felüli szakmaspecifikus kompetenciákról, és összesen további 51 személlyel (cégvezetővel, HR-essel, személy és munkaügyi kapcsolatokért felelős szakemberrel) specifikált írásbeli vagy szóbeli strukturált interjút készítettünk (ld. 1. táblázat). Az Előkészítő kutatások kutatócsoportjának a fejlesztési programban elfoglalt helyzetét az 1. ábra szemlélteti. 1. ábra 1 Kutatásunk keretei között a munkaerő-piaci szereplők kifejezést szűkített értelemben használjuk: cégek, vállalkozások képviselőit, tulajdonosait, vezető munkatársait értjük alatta. 2

3 név Bang Gyula Belák Henriett Besenyei Zsolt Bondár Péter Borbola András Börzsönyi Ádám Csősz László Deme Mihály Domokos Mihály Dorka Péter Galajda Péter Gonda Bence Gosztola Ferenc Gyarmati Gyula Gyenes Péter Halmai István Hargitai Zsolt Homonnai Dániel Horváth Orsolya Joó Bálint Károlyfalvi Zsolt Károlyfalvi Zsolt Kocsis István Koltai Attila Kovács Balázs Kovács Tamás Kovács Tibor Lovászi Péter Mágoriné Valkó Erika Makrai László Matuska Ágnes Mesterházi Imre Nagy József Osvay Károly Papp Attila Perák József Peresztegi Nagy Ákos Posnyák József Prohászka Csaba Puskás Sándor Simó Lajos Sódar István Szabó Gábor Szabó Mihály Szeri István Tóth Bálint Tóth István Tibor Tóth Zsolt Újhelyi Ákos Ungvári Máté 1. táblázat Interjúalanyaink cégnév Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség Engedélyeztetési Osztály CAS Software Kft. Pick Zrt. Pillér Kft. MÁV Trakció ELI-HU Nonprofit Kft Gyulai Fém Bútor Zrt. Szeged VSZKI Kosárlabda Sport Kft. (Szeged) Universitas Sport Club (Szeged) SZBK Binga Kreatív Kommunikácós Ügynökség Magyar Telekom Zrt. MÁV Gépészet Nokia Siemens Networks MÁV Zrt. Lufthansa Systems Hungaria Kft. Güttler-Ágh Úszóiskola Dávid Kornél Kosársuli HP Informatikai Kft. Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szentesi Vízilabda Egyesület ENTRA-SYS Kft. Magyar Telekom Zrt. Csúcsforma Stúdió Kft. R&R Software Zrt. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Siemens Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Bonafarm Csoport Bonafarm Csoport MÁV Zrt. ELI-HU Nonprofit Kft KÜRT Zrt. Dorsum Zrt. Dávid Kornél Kosársuli MÁV Zrt MÁV Zrt Mol Rt Tatabányai (Carbonex) Kézilabda Klub Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. Móravárosi SzKI Ligetfürdő Kft. Tisza Volán Zrt Microsoft Magyarország Kft. Szegedi Közlekedési Társaság Semilab Zrt Magyar Telekom Zrt. Fit For Your Fitness Kft. 3

4 Végvári Péter Veprik Róbert Vetési Zsófia Wernsdörfer László Zantleitner Krisztina Zsigovics Lóránd Binga Kreativ Kommunikációs Ügynökség Szegedi Vadaspart Kft. Magyar Telekom Zrt. Strategon Zrt. Szentesi Vízilabda Egyesület Sport Travel Izometria Kft. A feltáró jellegű kutatást három céllal folytattuk: 1. a programban szereplő képzések fejlesztéséhez információkat gyűjtsünk a munkaerőpiac általános és konkrét szakmaspecifikus elvárásairól, 2. feltárjuk azt, hogy a piaci szereplők hogyan vélekednek a Szegedi Tudományegyetemmel való oktatási-képzési együttműködés formáiról, 3. célunk volt megtalálni azokat a munkaerő-piaci szereplőket (azon céges szakembereket), akik a piaci elvárások megfogalmazásán túl a képzésfejlesztésbe is bekapcsolhatók. 2 A kutatásban vizsgált képzések: 1. Általános rendszergazda 2. Hálózati informatikus 3. Műszaki informatikai mérnökasszisztens 4. Web-programozó 5. Gyakorlati szakoktató 6. Természetvédelmi mérnök 7. Rekreáció 8. Sportszervező 9. Lézertechnika és elektronika szakirány 10. Lézerfizikus szakirány 11. Lézerfizikus szakirányú továbbképzés 12. Közúti járműgépész mérnökasszisztens 13. Közúti közlekedés-szervező mérnökasszisztens 14. Vasúti járműgépész mérnökasszisztens 15. Vasúti közlekedés-szervező 2 A képzésfejlesztésbe való bevonást elfogadó személyeket a kutatási folyamat során, részben a kérdőíves kutatásban e kérdésre adott pozitív válaszok alapján, részben pedig a személyes felkeresések és interjúk alapján választottuk ki, a képzésfejlesztésbe bevonásra javasolt személyek listáját kutatás közben küldtük meg a projektvezetésnek és a fejlesztésbe bevont szakmai partnernek. 4

5 16. Műszaki szakoktató gépész szakirány 17. Környezetgazdálkodási agrármérnök 18. Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök A kutatás eredményeként a fenti 18 képzésről elemző tanulmányok születtek, melyekben a szak ismertségét, a képzés munkaerő-piaci helyzetéről való vélekedéseket, a munkaerőpiac által támasztott általános kompetenciákat, a munkaerőpiac által támasztott szakma-specifikus kompetenciákat, és a felsőoktatással való képzési együttműködésről szóló vélekedéseket vizsgáltuk. Ezen összegző tanulmányban a kutatás legfontosabb eredményeit emeljük ki. Mélyebb ismeretszerzésre a szakonkénti elemzéseket javasoljuk. 5

6 2. A munkaerőpiac vélekedései a fejlesztendő képzések munkaerőpiaci értékéről Kutatásunk első részében a munkaerő-piaci szereplők szubjektív vélekedéseire voltunk kíváncsiak. Azt kutattuk, hogy milyen mentális kép él a programban fejlesztésre kerülő szakokról azon aspektusból, hogy az adott végzettséggel bíró, az egyetemről frissen kikerülő munkavállalók a munkaerő-piacon milyen pozíciót foglalnak el. Az alábbi 2. ábra a megkérdezett 552 munkaerő-piaci szereplő válaszai által kialakult rangsort mutatja be. A szemléletes ábrához néhány magyarázó megjegyzést szükséges tenni. Jelen korunk információs társadalmában természetes, hogy a piac felértékeli az informatikához kötődő szakterületek tudását, ugyanakkor a szűkösség társadalmának dimenziója okán a műszakimérnöki területek dinamikusan emelkedő presztízsű területe az élelmiszerbiztonsággal és -minőséggel, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos szakmai ismereteket (ezt a társadalom kockázati jellege is felerősíti) és az élménytársadalom-dimenzió aspektusából pedig a szabadidő szcenárió, a sport és rekreáció területe, mint a szubjektív életminőséget meghatározó komponens kerül újra az életvilág krédójába. A lézerfizika szakterületének munkaerőpiaci (el)ismertsége kettős, részben a hight-tech minőség nemzetközi szinten is elismert szakmaiságot jelent, részben pedig azt (és véleményünk szerint ez okozza a rangsorban elfoglalt helyet), hogy éppen ezen magas minőség miatt olyannyira specializált tudást jelent, hogy az (általános) munkaerőpiac nem tudja elhelyezni, értékelni. Ez arra is utal, hogy a képzés kimenete hazánkban szűk munkaerő-piaci keresztmetszettel találkozik. A képzés iránti munkaerő-piaci kereslet jelentősen függ a szuperlézer program szegedi jövőjétől. A sorrend végén szereplő, vasúttal kapcsolatos szakmák elismertségében a kötöttpályás közlekedésről annak és az általa nyújtott szolgáltatásoknak a legutóbbi 20 évben való folyamatos leromlásáról, permanens reformjáról való vélekedések is tükröződnek. 6

7 2. ábra Mi a szubjektív véleménye az alább felsorol felsőoktatási oklevél munkaerő-piaci értékéről? (teljes minta, százalékos megoszlások) Web-programozó Hálózati informatikus Természetvédelmi mérnök Általános rendszergazda Gyakorlati szakoktató Műszaki informatikai mérnökasszisztens Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök Környezetgazdálkodási agrármérnök Sportszervező 3,311,3 Lézertechnika és elektronika szakirány 3,2 Műszaki szakoktató gépész szakirány 1,6 19,4 Közúti járműgépész mérnökasszisztens 1,617,7 Rekreáció 1,612,9 Lézerfizikus szakirány 0 Lézerfizikus szakirányú továbbképzés 0 11,3 6,5 22,6 Vasúti járműgépész mérnökasszisztens 011,3 30,6 29,1 27,4 Közúti közlekedés-szervező mérnökasszisztens 0 19, ,2 22,6 Vasúti közlekedés-szervező 011,3 38,7 22,6 25,8 37,1 37,1 32,3 43,5 46,8 40,3 45,2 51,6 48,4 48,4 38,7 41,9 45,2 38,7 54, ,2 48,4 41,9 43,5 27, ,5 27,4 22,6 25,8 24,4 25, ,9 32,3 9,73,2 0 17,7 12,9 4,8 32,3 21 1,6 0 3,2 0 1,6 0 1,4 0 4,80 9,7 0 14,5 11,3 11,3 11,3 8,1 12,9 0 3,2 3,2 3,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% keresett szakemberek lesznek jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon nem nehezebb elhelyezkedniük, mint más diplomával nehéz lesz elhelyezkedni egy ilyen diplomával nagyon nehéz lesz elhelyezkedni egy ilyen diplomával Elemzésünket úgy is elvégeztük, hogy a munkaerőpiacra való átmenetről való véleményeket újraértékeltük annak tükrében, hogy az adott piaci szereplő a legutóbbi öt évben vett-e fel pályakezdő diplomás szakembert. Tehát azon cégek véleményére voltunk kíváncsiak, akiknek tes(z)tközeli tapasztalataik vannak a felsőoktatás világából kikerült szakemberekről. Tettük ezt azért, mert abból indultunk ki, hogy e munkaerő-piaci szereplők mélyebb, árnyaltabb információkkal rendelkezhetnek, azaz ítéletalkotásuk megalapozottabbnak tekinthető. Az így kialakult rangsorból (3. ábra) azt láthatjuk, hogy nagymértékben nem különbözik az általános munkaerőpiac vélekedéseitől, azonban az is látható, hogy a fent 7

8 kifejtett hazai és globális társadalmi trendek és a munkaerőpiac viszonylatában érvényeseknek tekinthetők. A válaszadók közül 55 személy jelezte, hogy a céghez a legutóbbi öt évben vettek fel friss diplomást adataink ezen piaci szereplőkre vonatkoznak. Itt a korábbiakkal azonos kép rajzolódott ki előttünk, azzal, hogy a felsorolt képzések közül az első négy helyre a mobilalkalmazás-fejlesztéssel kapcsolatos négy szak került 3. ábra A legutóbbi öt évben frissen végzett diplomásokat alkalmazó cégek értékelése az egyes végzettségek munkaerő-piaci helyzetéről (N=55, százalékos megoszlások, a vízszintes sávokban kiemelve az elemszám) Web-programozó Hálózati informatikus Általános rendszergazda Műszaki informatikai mérnökasszisztens Élelemiszerbiztonsági és -minőségi mérnök Környezetgazdálkodási agrármérnök Lézertechnika és elektronika szakirány Sportszervező Műszaki szakoktató gépész szakirány Közúti járműgépész mérnökasszisztens Rekreáció Természetvédelmi mérnök Lézerfizikus szakirány Lézerfizikus szakirányú továbbképzés Gyakorlati szakoktató Közúti közlekedés-szervező mérnökasszisztens Vasúti közlekedés-szervező Vasúti járműgépész mérnökasszisztens % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % keresett szakemberek lesznek jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon nem nehezebb elhelyezkedniük, mint más diplomával nehéz lesz elhelyezkedni egy ilyen diplomával nagyon nehéz lesz elhelyezkedni egy ilyen diplomával 8

9 3. Munkaerő-piaci elvárások: általános kompetenciák Munkáltatók (HR-esek, fejvadászok, stb) között, ha feltesszük a kérdést, hogy miképpen, milyen szempontok alapján választanak munkatársakat, akkor a válaszokat úgy összegezhetjük sematikusan, hogy: Olyat, aki 1. el akarja végezni a munkát, 2. el tudja végezni a munkát, és hogy 3. be fog tudni illeszkedni-e a munkatársak közé. Kutatásunkkal célunk az volt, hogy mélyebb ismereteket szerezzünk e sémákról és eredményeinkkel e kérdésben is megalapozzuk a képzésfejlesztést. Kutatásunk e részében a munkaerő-piac általános munkavállalói kompetenciáit vizsgáltuk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a munkaerő-piaci szereplők a pályakezdőkkel kapcsolatban milyen elvárásokat fogalmaznak meg. A munkaerőpiac által hatékonyan funkcionálni kívánó munkavállalók felé megfogalmazott követelményeket a következők szerint foglalják össze a kutatók 3 : gyors tanulás képessége információk szelektálásának képesség jó kérdésfeltevés helyzetfelismerő képesség alkalmazkodóképesség Kutatásunk során mélyebb, és az adott képzéshez kapcsolódó cégek szempontjából specifikusnak tekinthető ismereteket kívántunk szerezni e kérdésben. Tekintettel arra, hogy a munkafeladatok egyre komplexebbé válásának vagyunk tanúi a legutóbbi évtizedben, az árnyaltabb elemzés végett 34 általános kompetenciát, készséget, képességet soroltunk fel ér arra kértük a válaszadókat, hogy egy skála segítségével osztályozzák a saját cégük szempontjából. 552 válaszadó válaszai alapján egy rangsort alakítottunk ki. Adataink alapján tehát a munkaerő-piac az ideális munkavállalótól leginkább a következőket várja el. 3 Clements-Croome, D. [ed.] (2006): Creating the productive workplace. New York: Taylor and Francis; Jóna György: A magyarországi munkaerőpiac és felsőoktatás kongruenciája. In. Krémer András Matiscsák Attila (2008): Tér és tudás. Egyetemek, mint tudás-, innovációsés regionális központok. Szeged: Belvedere Meridionale; Csernovitz Adél Szegedi Eszter [szerk.[ (2012): Munkaerőpiac-orientált felsőoktatás. Budapest: Tempus; New skills for new jobs. Utolsó letöltés:

10 2. táblázat A munkaerő-piaci szereplők általános elvárásai A céghez a jövőben felvételre kerülő frissen végzett felsőfokú végzettségű fiatalok esetében mennyire tartják fontosnak az alábbi jellemzőket, tulajdonságokat? (Teljes minta, N=552) nagyon fontos (%) egyáltalán nem fontos (%) 1. Minőségi munkára törekvés 78,8 17,1 3 0,7 0,2 2. Megfelelő szakmai háttértudás 76,4 20,9 1,8 0,4 0,2 3. Munkával való azonosulás, munkához való 71,2 23 5,1 0,2 hozzáállás 0,2 4. Önálló munkavégzésre való képesség 67,5 27 5,1 0, Precizitás 64,3 30,9 3,9 0, Szakmaszeretet 61,3 27,8 9,3 0,4 0,9 7. Felelősségvállalás 61,2 28,4 9,3 0, Jó munkabíró képesség (kitartás, agilitás, terhelhetőség, túlmunka vállalásának képessége, stressztűrés) 59,1 35,6 4,9 0 0,2 9. Kreativitás, problémamegoldó készség 57,9 31,6 9,8 0, Az adott munkakörhöz kapcsolódó speciális 57,7 30,5 10 1,4 szakmai fortélyok ismerete 0,2 11. Lojalitás a munkahelyhez 57 32,8 8,9 1, A szakmai ismeretek alkalmazási készsége 55, ,1 1,6 0,4 13. Az új dolgok iránti fogékonyság 53,6 39,1 6,3 0, Átképezhetőség, tanulékonyság 53,5 34,7 10,3 1,1 0,2 15. Lényeglátás 53,2 36,6 8,9 0,9 0,2 16. Számítógépes ismeretek 52,6 31,1 13,5 1,8 0,7 17. Csapatmunka, munkatársakkal való együtt 51,7 40,7 7,2 0 dolgozás képessége 0,2 18. Gyakorlatorientált szemlélet 51 29,1 17,6 2, Jó kommunikációs képességek 45,3 38,9 12,6 2,5 0,4 20. Döntéshozatali képesség 45 39,9 13,3 1,4 0,2 21. Gazdaságossági szemlélet, takarékosság a rendelkezésre álló erőforrásokkal 44,5 41,2 12,9 1, Alkalmazkodóképesség, flexibilitás 44,1 44,6 10,3 0, Kapcsolatteremtő készség 39,5 39,8 15,6 4,2 0,7 24. Időmenedzsment 38,1 42,6 15,4 3 0,7 25. Szabálytudat, szabálykövetés 37, ,3 0,7 0,4 26. Jó szervezőkészség 35,5 43,5 16,9 3,7 0,2 27. Kezdeményezőkészség 34,5 44,2 16 4,4 0,7 28. Nyelvtudás 31, ,4 6,1 3,7 29. Adatgyűjtés és szelektálás képessége 28,3 43,5 21 5,6 1,4 30. A munkavégzéshez szükséges jogi háttérismeretek 26,7 32,3 30,6 7,7 2,5 31. Angol nyelv tárgyalási szintű használata 24,1 36,3 26,7 8,9 3,9 32. Prezentációs jártasság 18,5 35,6 30,2 11,7 3,9 33. Multikulturális környezethez alkalmazkodás 18 44,5 26,7 8,2 2,5 34. Asszertivitás (konstruktív érdekérvényesítés) 17,3 48,3 29,5 4,6 0 10

11 Kutatásunk elemző részében a felsorolt 18 képzés viszonylatában továbbelemeztük e preferencia-sorrendet az adott szakhoz kapcsolódó profilú munkaerő-piaci szereplők szempontjából és ennek eredményeként megalkottuk és a tanulmányokban bemutattuk az adott szakra vonatkozó speciális elvárásokat. Az általános munkaerő-piaci elvárásokon felül személyes megkeresések eredményeként kutattuk a szakmaspecifikus elvárásokat, melyeket a képzőhely képviselőivel történt interjúk és adatbekérő lapok alapján állítottunk össze. Elemző tanulmányainkban szakmai területenként kimutattuk a szakmaspecifikus kompetenciák hierarchiáját, a területhez kapcsoló cégek szemszögéből, ezzel segítve a képzésfejlesztés tartalmi elemeinek hangsúlyainak pontos balanszírozását. 11

12 4. Elképzelések a felsőoktatással való együttműködésről Kutatásunk következő szakaszában azt kívántuk feltárni, hogy a munkaerő-piaci szereplők, hogyan vélekednek a felsőoktatással való együttműködésről és, hogy a képzés szempontjából milyen konkrét együttműködési módokat tartanak hatékonynak, működőképesnek. Azt céloztuk meg, hogy a munkaerő-piacot általánosan leképező mintánk alkotta képet az adott képzésekkel kialakítandó együttműködésekre is specifikálni tudjuk, ami azt jelentette, hogy az általános jellegű eredményeket mélyfúrás-jellegű ismeretekkel is gazdagítottuk. Kiinduláskor azt feltételeztük, hogy a piac szegmensei (tehát a más-más profilú cégek a tevékenységek speciális jellemzői okán) másként vélekednek a felsőoktatással való együttműködésről. Kérdőívünkben e kérdésnek önálló kérdésblokkot szenteltünk és az egyes válaszadókat a felsorolt együttműködési lehetőségek értékelésére kértük. Ez alapján kialakíthatóvá vált a munkaerő-piaci szereplők preferencia-sorrendje. (3. táblázat) 3. táblázat Együttműködés a felsőoktatással a munkaerő-piaci szereplők preferencia-sorrendje (Teljes minta, N=552) 1. Gyakornokok fogadása 2. Gyakorlati órák tartása a felsőoktatásban 3. Üzemi körülmények megismertetése 4. Szakmai gyakorlat 5. Projektmunka részfeladatok elvégzése (a hallgatók által) 6. Tervezési feladatok elkészítése (a hallgatók által) 7. Együttműködés tudományos projektek megvalósításában 8. Hallgatók bevonása gyakorlati problémák megoldásába 9. Munkatársak bátorítása felsőfokú végzettség megszerzésére 10. Közös szendvicsképzés kidolgozása és indítása 11. Pályázati együttműködés 12. Munkahelyek részvétele a tananyagfejlesztésben 13. Munkahelyek részvétele a felsőoktatási minőségbiztosításban 14. Munkahelyek részvétele a munkavállalói kompetenciák oktatásában 15. Diplomamunka, szakdolgozat készítés a munkáltatónál 16. A felsőoktatási képzőhellyel közös rendezvények 17. Munkahelyek részvétele a munkavédelmi, balesetvédelmi képzésben Adatainkból az rajzolódott ki előttünk, hogy a munkaerő-piaci szereplők elsősorban a képzés gyakorlati oldalát erősítenék hozzáadott értékükként. Ezen együttműködési elképzelések pedig a gyakornoki program, gyakorlati képzésben való betanítás, szakmai gyakorlat dimenzióban jelentkeztek a leginkább, és ugyanakkor a hagyományos kapcsolatok (szakdolgozat készítés, közös rendezvények) leértékelődtek, illetve átértékelődtek. 12

13 Interjúinkból tudjuk, hogy a diplomamunka készítésnek az a módja, amikor maga a cég mondja meg, hogy mi legyen a téma (a szakdolgozat tartalma) és ebben a témában folyik a cégen belüli mentorálás (témavezetés), az érdekes a piaci szereplők számára, azonban ezt már gyakornoki programnak tekintik. Interjúinkból azt is megállapíthattuk, hogy a munkaerő-piaci szereplők motiváltak arra, hogy a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködjenek a szakemberképzésben, mégpedig leginkább úgy, hogy az elméleti/tudományos alapokat várják a felsőoktatástól és a szakmai specifikációt pedig maguk végeznék el. Ez a felsőoktatásnak a munkaerőpiachoz való szorosabb kongruenciáját is jelentheti, bizonyos értelemben újszerű együttműködéseket, például szendvicsképzést, mely a munkaerőpiacon a jól specifikált területeken, a jól konvertálható szakmai végzettségek esetében a munkapiacra való könnyebb átmenet következményével jár, amely ugyanakkor az intézményeket egyfajta elő-szakképzési feladattal látja el. 13

14 14

Kompetenciaprofilok és felhasználási segédanyag az. SZTE kidolgozás alatt álló képzéseihez

Kompetenciaprofilok és felhasználási segédanyag az. SZTE kidolgozás alatt álló képzéseihez TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013 projekt Kompetenciaprofilok és felhasználási segédanyag az SZTE kidolgozás alatt álló képzéseihez 2012. www.qualitas.hu Tartalom Kompetenciaprofilok és felhasználási segédanyag

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS

MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS Ötletek, bevált gyakorlatok az Új készségek és munkahelyek nevű európai kezdeményezéshez 2012 A programot az Európai Bizottság támogatta MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS

Részletesebben

társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója

társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült. Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális

Részletesebben

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre 1 TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont Sorozatszerkesztő Kabai Imre Készült a ROP 3.3.1. pályázat keretein belül A könyv megjelenését támogatta a Zsigmond Király Főiskola

Részletesebben

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés 2014 Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.) Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet ISBN 978-615-5460-05-0

Részletesebben

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban A soproni informatikai vállalatok HR-igényeinek és a hallgatók kompetenciáinak összekapcsolási lehetőségei Készítette: MKW Wirtschaftsforschung

Részletesebben

2011. SZEPTEMBER IV. ÉVF., 1. SZÁM TANULMÁNYOK A GAZDASÁGTUDOMÁNY KÖRÉBŐL. Szerkesztőbizottság: Elnök: SZLÁVIK JÁNOS. Tagok:

2011. SZEPTEMBER IV. ÉVF., 1. SZÁM TANULMÁNYOK A GAZDASÁGTUDOMÁNY KÖRÉBŐL. Szerkesztőbizottság: Elnök: SZLÁVIK JÁNOS. Tagok: PERIODICA OECONOMICA 2011. SZEPTEMBER IV. ÉVF., 1. SZÁM TANULMÁNYOK A GAZDASÁGTUDOMÁNY KÖRÉBŐL Szerkesztőbizottság: Elnök: SZLÁVIK JÁNOS Tagok: COLLINS, J. MARKHAM HOLLÓNÉ KACSÓ ERZSÉBET KÁDEK ISTVÁN KOVÁCS

Részletesebben

Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére

Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL ZSKF TKK KÖNYVEK 2. HAVASI ÉVA: KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL. ZSKF DPR ÖSSZEFOGLALÓ KÖTET 2009 2011. ZSKF TKK KÖNYVEK 2. KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL A ZSKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSÉNEK EREDMÉNYEIBŐL 2009-2011.

Részletesebben

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

A SZTE-n végzett környezetkutató és geoinformatika szakirányos geográfusok a munkaerő-piacon. Készítette: Nyári Diána

A SZTE-n végzett környezetkutató és geoinformatika szakirányos geográfusok a munkaerő-piacon. Készítette: Nyári Diána A SZTE-n végzett környezetkutató és geoinformatika szakirányos geográfusok a munkaerő-piacon Készítette: Nyári Diána SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Szeged, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

Munkaadók és pályakezdôk

Munkaadók és pályakezdôk Munkaadók és pályakezdôk Beszélgetés Tóth István Jánossal, az MTA KTI tudományos fômunkatársával, az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzô Intézet ügyvezetô igazgatójával MŰHELY felsô oktatási Az MKIK Gazdaság-és

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN A FELSŐOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA A GYŐRI SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM BEMUTATÁSÁVAL 2013. NOVEMBER

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből

Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből Dr. Kenderfi Miklós Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből A hazai szociális, foglalkoztatás és oktatás területén dolgozó szakemberek egyetértenek a pályaorientációval kapcsolatban

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2011 Impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő: Vilimi Kata Kiadja: Tempus Közalapítvány,

Részletesebben

Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Felértékelődő ifjúsági szcenárió 1. A civil szcenárió 1 működésének, szereplőinek (működtetőinek), társadalmi környezetének, tudásbázisának

Részletesebben

LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY

LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Pályaválasztás előtt álló középiskolás diáklányok, osztályfőnökeik

Részletesebben

Do not cite without authors permission.

Do not cite without authors permission. 1 Dr. Benke Magdolna A vállalati képzési rendszerek alakulásának főbb tendenciái Magyarországon az ezredforduló időszakában 1 Bevezető A vállalati képzési rendszerek, azon belül elsődlegesen a munkáltatók

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

MAGYAR EU FEJLESZTÉSI IGAZGATÓTANÁCS PARTNERSÉG A FEJLETT MAGYARORSZÁGÉRT

MAGYAR EU FEJLESZTÉSI IGAZGATÓTANÁCS PARTNERSÉG A FEJLETT MAGYARORSZÁGÉRT MAGYAR EU FEJLESZTÉSI IGAZGATÓTANÁCS PARTNERSÉG A FEJLETT MAGYARORSZÁGÉRT A Microsoft egyik legfontosabb kötelessége, hogy együttműködjön a különböző országokkal és szervezetekkel a digitális írástudás

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben