KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok. Készítette:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok. Készítette:"

Átírás

1 Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok Készítette: Némedi János Kovács György Dr. Herdon Miklós Hegedős Géza Szakmai lektor: Dr. Kónya László 2003

2 1. A TANTÁRGY OKTATÁSI CÉLKITŐZÉSE A hallgatók megismertetése a számítógép hálózatok alapvetı elméleti hátterével. Az ISO OSI modell rétegeinek elemzésén keresztül ismerje meg az egyes rétegek feladatának megvalósításához szükséges elméleti és gyakorlati kérdéseket. 2. KÖVETELMÉNYEK A TANTÁRGY MEGKEZDÉSEKOR Alapfokú hardver ismeretek, PC üzemeltetési ismeretek, az operációs rendszerek alapfokú ismerete. 3. TANANYAG IDİSZÜKSÉGLETE A TANTÁRGY ÓRASZÁMA (kontakt óra, csoportos gyakorlat, egyéni (önálló) tanulás, projektmunka, összes óraszám) Kontakt óra: Egyéni (önálló) tanulás: A tantárgy összes óraszáma: 16 óra 30 óra 46 óra 4. A TANTÁRGY TARTALMA Tananyagrész, óraszám (megjelölve, hogy az elméleti, gyakorlati stb. óra), a tananyagrész típusa (mely lehet: kötelezı, ajánlott, kiegészítı, illetve elmélyítı) 1. Fejezet: A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak 2 kontakt 2 egyéni Hálózati struktúrák Két pont közötti csatornával rendelkezõ alhálózat (pont-pont összeköttetés) Üzenetszórásos csatornával rendelkezõ alhálózatok (multipont összeköttetés) Hálózati architektúrák Hálózatszabványosítás Az OSI modell Szolgálatok a rétegek között Összeköttetés alapú szolgálat Összeköttetés mentes szolgálat 2. Fejezet: Fizikai átviteli jellemzõk és módszerek 2 kontakt 5 egyéni Általános elméleti alapok Vonalak megosztása Multiplexelés frekvenciaosztással Multiplexelés szinkron idõosztással Vonalkapcsolás Üzenet és csomagkapcsolás Vezetékes átviteli közegek Csavart érpár (UTP,STP) Koaxiális kábelek Alapsávú koaxiális kábelek Szélessávú koaxiális kábelek Üvegszálas kábel

3 Vezeték nélküli átviteli közeg Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám Szórt spektrumú sugárzás Mûholdas átvitel Analóg átvitel Telefónia Cellás mobil rádiótelefonok Modemek Digitális átvitel AD DA átalakítás Párhuzamos és soros adatátvitel Aszinkron soros adatátvitel RS-232C szabvány Terminálkezelés ISDN - integrált szolgáltatású digitális hálózat ADSL Terminálkezelés 3. Fejezet: Közeg-hozzáférési módszerek 2 kontakt 5 egyéni Véletlen átvitel-vezérlés ALOHA, réselt ALOHA Ütközést jelzõ vivõérzékeléses többszörös hozzáférés (CSMA/CD) Réselt gyûrû (slotted ring) Regiszter beszúrásos gyûrû (register insertion ring) Osztott átvitel vezérlés Vezérjeles gyûrû (Token Ring) Vezérjeles sín (Token bus - Vezérjel busz) Ütközést elkerülõ, vivõérzékeléses többszörös hozzáférés (CSMA/CA) Központosított vezérléső közeghozzáférés Lekérdezéses eljárás Vonalkapcsolásos eljárás 4. Fejezet: Adatkapcsolati protokollok 2 kontakt 3 egyéni Keretek képzése Hibakezelés Protokollok Egyirányú megáll és vár protokoll Egyirányú összetett protokoll Kétirányú protokollok Egybites csúszóablakos protokoll Visszalépés n-el technikájú protokoll Szelektív ismétlı protokoll

4 5. Fejezet: Hálózati réteg 2 kontakt 4 egyéni Forgalomirányítás A legrövidebb út meghatározása Determinisztikus forgalomirányítás Adaptív algoritmusok Központi adaptív forgalomirányítás Elszigetelt forgalomirányítás Elosztott adaptív forgalomirányítás Torlódásvezérlés 6. Fejezet: A felsõbb rétegek 2 kontakt 3 egyéni Szállítási réteg Viszonyréteg Megjelenítési réteg Adatábrázolás Adattömörítés Hálózati biztonság és védelem (titkosítás) Alkalmazási réteg 7. Fejezet: Lokális hálózatok 2 kontakt 4 egyéni Lokális hálózati szabványok Funkcionális szervezés Az IEEE szabvány és az ETHERNET Közeghozzáférés-vezérlési (MAC) alréteg Logikai kapcsolatvezérlési (LLC) alréteg Lokális hálózatok protokolljai Hálózati operációs rendszerek Szerverszolgáltatások Szerver programok Adatbázis Proxy Levelezı IIS szerver A lokális hálózatok eszközei A lokális hálózatok operációs rendszerei 8. Fejezet: A TCP/IP protokoll és az Internet 2 kontakt 4 egyéni TCP/IP protokoll Az Internet szállítási rétege: a TCP Az Internet hálózati rétege: az IP Címzési rendszer DNS Kapcsolódás az Internetre Internet szolgáltatások (Electronic mail) FTP (File Transfer Protocol) Telnet Gopher

5 WWW (World Wide Web) URL-specifikációk A HTTP-protokoll HTML, XML, PHP, DHCP A CGI, Java, scriptek 5. KÖVETELMÉNYEK A TANTÁRGY MEGTANÍTÁSA UTÁN (kimeneti követelmények) A hallgatók ismerjék a számítógép hálózatok mőködési elveinek lényegét, képesek legyenek átlátni, értelmezni az operációs rendszerek, hardver eszközök hálózatok mőködtetése során ellátott feladatait, ezek mechanizmusait. 6. A TANTÁRGY KAPCSOLÓDÁSA MÁS TANTÁRGYAKHOZ (tantárgyi elemekhez, részekhez) Hálózati felhasználói ismeretek, melyek keretén belül egy peer to peer és egy kliens szerver típusú operációs rendszerrel kell megismerkednie. 7. A HALLGATÓI ÉRTÉKELÉS MÓDJA A hallgatók az óra anyagából 2 alkalommal Zh dolgozatot írnak. A Zh rövid, esszé jellegő kérdésekbıl álljon, hogy le lehessen mérni azt, hogy mennyire érti a hallgató az elsajátított ismereteket. A 2 db Zh átlagából kell értékelni. Értékelési szempontok: 0%-60% elégtelen 61%-70% elégséges 71%-80% közepes 81%-90% jó % jeles Nem szükséges ötfokozatú jegyet értékelni, de az elégséges szintő pontszám kell ahhoz, hogy a képzésben résztvevı modulvizsgára (kollokvium) jelentkezhessen a félévi vizsgaidıszakban. A II. szemeszter végi kollokviumra való jelentkezés feltétele a minimum 60%-os teljesítmény elérése. 8. MINTAFELADATOK, MINTAPÉLDÁK Sorolja fel miért elınyös a számítógépeket hálózatba kapcsolni! Melyek a számítógépes hálózatok legfontosabb jellemzıi? Mi az a hoszt? Magyarázza meg, hogy mit takar az IMP fogalma! Az összeköttetés kialakítása alapján hogyan csoportosíthatjuk az alhálózatokat? Rajzolja fel a pont-pont kialakítás megoldási lehetıségeit! Mi az a csoportcímzés? Rajzolja fel az üzenetszórásos kialakítás megoldási lehetıségeit! Milyen rétegei vannak az Internet hálózatnak, és ez hogyan viszonyul az OSI modellhez? Mi az egyes rétegek feladata? Mi a TCP protokoll feladata? Milyen információkat tartalmaz a TCP csomag?

6 Mi az IP protokoll feladata? Milyen információkat tartalmaz a IP csomag? Ismertesse az Internet címzési rendszerét! Mik azok az A, B, C osztályú címek? 9. TÁRGYI FELTÉTELEK (a tantárgy tanításához elmélet, gyakorlat szükséges tárgyi feltételek) Írásvetítı, falitábla. Az elektronikus tananyag használatához szükséges hardver és szoftver eszközök. 10. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A törvényi szabályozásoknak megfelelı végzettségő informatika tanár. 11. AJÁNLOTT IRODALOM TANÁROK RÉSZÉRE Andrew S Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Panem Kft., Dr. Kónya László: Számítógép hálózatok, LSI Oktatóközpont, Budapest Hegedős Géza - Dr. Herdon Miklós - Kovács György - Némedi János: Számítógép hálózatok (kísérleti jegyzet) SZÁMALK Kiadó, Budapest AJÁNLOTT IRODALOM HALLGATÓK RÉSZÉRE Dr. Kónya László: Számítógép hálózatok, LSI Oktatóközpont, Budapest Hegedős Géza - Dr. Herdon Miklós - Kovács György - Némedi János: Számítógép hálózatok (kísérleti jegyzet) SZÁMALK Kiadó, Budapest A TANTÁRGY KREDITPONTJAINAK SZÁMA (A MODUL ÖSSZKREDITBEN)

西安文理学院 西安通信学院 西北工业大学.doc

西安文理学院 西安通信学院 西北工业大学.doc I...1...16...24 ( )...33...44...50...57...62...63...69...78...81...88...90...93...96 ( )..97 ( )... 104 ( )...111 ... 113... 114... 118... 121... 127... 132 2004... 136... 139... 144... 155. 162... 169...

Részletesebben

Microsoft Word - ch02.doc

Microsoft Word - ch02.doc 第 2 章 认 识 Dreamweaver 8 教 学 提 示 :Dreamweaver 是 一 款 功 能 强 大 的 可 视 化 的 网 页 编 辑 与 管 理 软 件 利 用 它, 不 仅 可 以 轻 松 地 创 建 跨 平 台 和 跨 浏 览 器 的 页 面, 也 可 以 直 接 创 建 具 有 动 态 效 果 的 网 页 而 不 用 自 己 编 写 源 代 码 Dreamweaver 8

Részletesebben

Microsoft Word - YDB doc

Microsoft Word - YDB doc YDB 中 国 通 信 标 准 化 协 会 标 准 YDB 118 2012 宽 带 速 率 测 试 方 法 用 户 上 网 体 验 Broadband speed test method User experience of internet surfing 2012-11 - 13 印 发 中 国 通 信 标 准 化 协 会 目 次 前 言... Ⅱ 1 范 围... 1 2 规 范 性 引 用

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20383439342D352DBED6D3F2CDF8D7E9BDA8D3EBB9DCC0EDCFEEC4BFBDCCB3CCD5FDCEC42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20383439342D352DBED6D3F2CDF8D7E9BDA8D3EBB9DCC0EDCFEEC4BFBDCCB3CCD5FDCEC42E646F63> 第 4 单 元 搭 建 自 己 的 Web 站 点 本 单 元 通 过 学 习 架 构 Web 服 务 器, 实 现 Web 服 务, 管 理 Web 站 点, 了 解 Web 站 点 服 务 器 的 架 构 个 人 空 间 和 虚 拟 主 机 的 概 念, 掌 握 IIS 组 件 的 安 装 Web 站 点 的 创 建 管 理 站 点 属 性 选 项 卡 的 配 置 管 理 等 知 识,Web 网

Részletesebben

标题

标题 . 4 2013 年 湖 南 省 财 政 厅 电 子 政 务 发 展 形 势 分 析 及 2014 年 发 展 展 望 湖 南 省 财 政 厅 2013 年, 省 财 政 厅 高 度 重 视 电 子 政 务 工 作, 将 电 子 政 务 作 为 优 化 工 作 流 程 提 高 工 作 效 率 提 升 服 务 水 平 建 设 透 明 廉 洁 财 政 的 重 要 途 径, 信 息 化 水 平 不 断 提

Részletesebben

一、

一、 网 上 交 易 客 户 端 操 作 文 档 证 券 2014 年 免 责 申 明 因 客 户 端 软 件 升 级, 对 应 帮 助 文 件 中 的 图 片 及 文 字 可 能 存 在 未 同 步 更 新 的 情 况, 由 此 产 生 的 损 失 我 们 将 不 负 任 何 责 任, 请 大 家 以 最 新 版 本 的 客 户 端 软 件 为 准 索 引 一 委 托 功 能 区 说 明...1 二 委

Részletesebben

穨CAS1042快速安速說明.doc

穨CAS1042快速安速說明.doc CAS1042 4 Port 10/100M Switch Internet BroadBand Router IP IP... PC CAS1042 UTP Cable CAS1042 5V / 2.4A 6 1. 2. ADSL Cable Modem 3. CAS1042 4. TCP/IP 5. 6. 1 2 ADSL Modem Cable Modem CAS1042 ) / "LAN

Részletesebben

NetST 2300系列防火墙产品白皮书

NetST 2300系列防火墙产品白皮书 2000 (NetST 2000 ) ... 3... 4 NetST 2000... 5 1...5 2...5 3...6 4...9 5...9 6...9 7...10 7.1...10 7.2...10 7.3...11 7.4...11 7.5...13 7.6...13 7.7 VPN...14 7.8...14 7.9...15 7.10...17 7.11 IP...17 7.12...18

Részletesebben

标题

标题 文学蓝皮书 9 网络文学 趋向主流化 酝酿新格局 摘 要 2015 年的网络文学 在中央重视 政府主导 民间先 行 资本发力等诸多因素联手推动下 呈现出借势发 展和强势进取的良好势头 网络小说创作 在虚构类 的玄幻与仙侠 写实类的历史与都市 都有好的和比 较好的力作佳构联袂而来 主流体制组建网络文学机 构 IP 热 愈演愈烈 都从不同的侧面和层面推动网 络文学进而做大做强 使之成为当代文学中最具成长

Részletesebben

目 彔 1. 准 备 工 作... 1 2. 登 彔 设 置... 2 3. 功 能 说 明... 4 3.1 实 时 监 控... 4 3.1.1 基 本 控 制... 4 4.1.2 功 能 设 置... 4 3.1.3 画 质 调 节... 6 3.1.4 彔 像 与 抓 拍... 6 3.1

目 彔 1. 准 备 工 作... 1 2. 登 彔 设 置... 2 3. 功 能 说 明... 4 3.1 实 时 监 控... 4 3.1.1 基 本 控 制... 4 4.1.2 功 能 设 置... 4 3.1.3 画 质 调 节... 6 3.1.4 彔 像 与 抓 拍... 6 3.1 嵌 入 式 Web Server 用 户 手 册 V2.0 感 谢 您 选 用 本 公 司 的 产 品, 请 您 在 使 用 本 产 品 前 仔 细 阅 读 用 户 手 册, 本 用 户 手 册 将 为 您 提 供 正 确 的 使 用 说 明 版 权 声 明 : 本 用 户 手 册 版 权 归 天 津 市 亚 安 科 技 股 仹 有 限 公 司 所 有, 未 经 本 公 司 许 可, 仸 何 机 构

Részletesebben

FTP BIOS, 80 FAX, 60, 92, 124, 42, 34, 19, 33, 103, 67, 90, 105, 106 IP, 57, 70, 88, 89, 90, i, 15, 34 OS, 80, 82, 83, 95 PLC, 96, 10, 27, 28, 39, 49, ii, iii, 22, 57, 85, 87, i,

Részletesebben

联想天工800R路由器用户手册 V2.0

联想天工800R路由器用户手册 V2.0 LSA-800R V2.0 2 0 0 4 l e n o v o 0755-33306800 www.lenovonetworks.com support@lenovonet.com 1 1 1.1 1 1.2 1 2 2 2.1 2 2.2 2 3 2 3.1 2 3.2 3 3.3 4 3.4 5 4 TCP/IP 5 4.1 Windows 95/98/ME 5 4.2 Windows 2000/XP

Részletesebben

中文朗科AirTrackTM T600 迷你无线路由器用户手册.doc

中文朗科AirTrackTM T600 迷你无线路由器用户手册.doc AirTrack T600 http://www.netac.com.cn Netac Netac AirTrack OnlyDisk Netac Netac Netac http://www.netac.com.cn Netac 800-830-3662 FCC 15 B 1 2 3 4 / FCC 20cm 1 2 3 / / ...1 1.1...1 1.2...1 1.3...1 1.4...3...4

Részletesebben

南京师范大学(下)

南京师范大学(下) I ...1...6...8...13...15...21...22...23...23...25...26...28...31...34...36...38 II ...49 ( )...55...57 ( ) (1999)11...70...72 ( )...78...82 ( )...85...90... 102... 110. 113... 119... 122... 132 III ...

Részletesebben

机密等级:受控

机密等级:受控 V.0 版 [ 高 职 方 案 B] 锐 捷 网 络 大 学 - - 目 录 一 文 档 说 明... 错 误! 未 定 义 书 签 二 职 业 能 力 分 析... 3 三 教 学 指 导 方 案... 3. 课 程 规 划... 3.2 课 程 实 训 设 备... 3.3 教 材 简 介... 3. 规 划... 7 四 推 荐 认 证... 5 五 相 关 服 务... 5 - - 2 一

Részletesebben

2 师资队伍

2  师资队伍 本 科 教 学 工 作 水 平 评 估 自 评 报 告 2006 年 10 月 目 录 目 录 第 一 部 分 学 校 概 况... 1 第 二 部 分 建 设 成 效... 4 1 办 学 指 导 思 想... 4 1.1 学 校 定 位... 4 1.2 办 学 思 路... 6 1.2.1 教 育 思 想 观 念 先 进, 质 量 意 识 强 化 深 入... 6 1.2.2 突 出 教 学

Részletesebben

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A1B6CFEEC4BFD2BB20B3F5CAB6BCC6CBE3BBFACDF8C2E7A1B7C8CECEF1C8FD20CAECCFA4544350A1A24950D0ADD2E9BACD4950B5D8D6B72E707074>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A1B6CFEEC4BFD2BB20B3F5CAB6BCC6CBE3BBFACDF8C2E7A1B7C8CECEF1C8FD20CAECCFA4544350A1A24950D0ADD2E9BACD4950B5D8D6B72E707074> 项 目 一 : 初 识 计 算 机 网 络 任 务 三 熟 悉 TCP/IP 协 议 和 IP 地 址 一. 学 习 要 求 : 学 习 要 求 及 难 点 1. 了 解 IP 协 议 TCP 协 议 和 UDP 协 议 2. 熟 悉 IP 地 址 的 划 分 和 分 类 3. 了 解 IPV6 的 地 址 结 构 二. 难 点 : 1. IP 地 址 三. 学 时 : 1. 理 论 教 学 :6

Részletesebben

11N 无线宽带路由器

11N 无线宽带路由器 http://www.tenda.com.cn 1... 1 1.1... 1 1.2... 1 2... 3 2.1... 3 2.2... 3 2.3... 5 2.4... 6 2.5... 7 2.6... 9 2.6.1 无线基本设置... 9 2.6.2 无线加密设置... 9 2.7... 10 3... 18 3.1... 18 3.2... 19 3.2.1 ADSL 拨号上网设置...

Részletesebben

1. ( B ) IT (A) (B) (C) (D) 2. ( A ) (A) (B) (C) (D) 3. ( B ) (A) GPS (B) GIS (C) ETC (D) CAI 4. ( D ) (A) (B) (C) (D) 5. ( B ) (Stored Program) (A) H

1. ( B ) IT (A) (B) (C) (D) 2. ( A ) (A) (B) (C) (D) 3. ( B ) (A) GPS (B) GIS (C) ETC (D) CAI 4. ( D ) (A) (B) (C) (D) 5. ( B ) (Stored Program) (A) H ... 2... 4... 6... 8... 10... 12... 14... 16... 18... 20... 22... 24... 25... 26... 28 1. ( B ) IT (A) (B) (C) (D) 2. ( A ) (A) (B) (C) (D) 3. ( B ) (A) GPS (B) GIS (C) ETC (D) CAI 4. ( D ) (A) (B) (C)

Részletesebben

LSR-120 Router

LSR-120 Router II 1 1.1 1 1.2 1 2 2.1 2 2.2 2 2.3 3 2.4 3 2.5 3 4 3.1 4 3.2 4 3.3 8 3.3.1 8 3.3.2 8 3.3.3 9 3.3.4 9 3.3.5 DHCP 12 3.3.6 14 3.3.7 17 3.3.8 23 3.3.9 24 3.4 29 Windows95/98 TCP/IP 30 31 32 33 SOHO 34 37

Részletesebben

R3105+ ADSL

R3105+ ADSL ... 1 1 1... 1 1 2... 1... 3 2 1... 3 2 2... 3 2 3... 5 2 4... 5 2 4 1... 5... 7 3 1... 7 3 2... 8 3 2 1... 8 3 2 2... 9 3 3... 12 3 3 1... 13 3 3 2 WAN... 16 3 3 3 LAN... 21 3 3 4 NAT... 22 3 3 5... 24

Részletesebben

网康科技•互联网控制网关

网康科技•互联网控制网关 网 康 科 技 互 联 网 控 制 网 关 Internet Control Gateway 用 户 手 册 Version 5.5 2009 年 12 月 关 于 本 手 册 版 权 声 明 2009 版 权 所 有, 保 留 一 切 权 力 本 文 件 中 出 现 的 任 何 文 字 叙 述 文 档 格 式 插 图 照 片 方 法 过 程 等 内 容, 除 另 有 特 别 注 明, 版 权 均

Részletesebben

甘肃工~1

甘肃工~1 附 件 甘 肃 工 业 职 业 技 术 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (201 20) 一 基 本 情 况 介 绍 1. 学 校 简 介 甘 肃 工 业 职 业 技 术 学 院 是 2001 年 7 月 经 甘 肃 省 政 府 批 准 由 省 教 育 厅 实 施 管 理 的 首 批 高 等 职 业 院 校 学 校 前 身 为 原 国 家 第 二 机 械 工 业 部 ( 核

Részletesebben

005-1

005-1 修 平 技 術 學 院 資 訊 管 理 系 證 照 型 實 務 專 題 TQC 企 業 人 才 技 能 認 證 ~ 專 業 Linux 系 統 管 理 工 程 師 組 長 :AF97009 施 震 宇 組 員 :AF97006 許 凱 翔 AF97041 蘇 竫 雯 指 導 教 師 : 陳 德 祐 中 華 民 國 九 十 八 年 十 二 月 摘 要 Linux 基 於 開 放 的 特 性, 成 為

Részletesebben

XXXXXXXX http://cdls.nstl.gov.cn 2 26

XXXXXXXX http://cdls.nstl.gov.cn 2 26 [ ] [ ] 2003-7-18 1 26 XXXXXXXX http://cdls.nstl.gov.cn 2 26 (2003-7-18) 1...5 1.1...5 1.2...5 1.3...5 2...6 2.1...6 2.2...6 2.3...6 3...7 3.1...7 3.1.1...7 3.1.2...7 3.1.2.1...7 3.1.2.1.1...8 3.1.2.1.2...10

Részletesebben

(Microsoft Word - \262\304293\246\270-980408.doc)

(Microsoft Word - \262\304293\246\270-980408.doc) 國 家 通 訊 傳 播 委 員 會 293 委 員 會 議 紀 錄 壹 時 間 :98 年 4 月 8 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 貳 地 點 : 臺 北 市 仁 愛 路 1 段 50 號 8 樓 805 會 議 室 參 主 席 : 彭 主 任 委 員 芸 記 錄 : 蔡 麗 蘭 肆 出 席 委 員 : 陳 副 主 任 委 員 正 倉 劉 委 員 崇 堅 鍾 委 員 起 惠 李 委 員

Részletesebben

劇情大綱 這是有關一對兄妹的故事 不過 所有的情節 必需先從一隻山羊說起 邱興傳 阿傳 在一次部隊的演習中撿到了一隻山羊 沒有烙印記號也 沒人招領 所以退伍時決定把羊帶回家 他攔了一台空的小貨車 央求對方 載他和羊到火車站去 也就在半路上 山羊講話了 山羊說 牠是鬼 卻被一個假裝是鬼的人給騙了 才逼

劇情大綱 這是有關一對兄妹的故事 不過 所有的情節 必需先從一隻山羊說起 邱興傳 阿傳 在一次部隊的演習中撿到了一隻山羊 沒有烙印記號也 沒人招領 所以退伍時決定把羊帶回家 他攔了一台空的小貨車 央求對方 載他和羊到火車站去 也就在半路上 山羊講話了 山羊說 牠是鬼 卻被一個假裝是鬼的人給騙了 才逼 電 影 變 羊 記 劇 本 2011 HUSISHI FILMS CO. All Rights Reserved. 劇情大綱 這是有關一對兄妹的故事 不過 所有的情節 必需先從一隻山羊說起 邱興傳 阿傳 在一次部隊的演習中撿到了一隻山羊 沒有烙印記號也 沒人招領 所以退伍時決定把羊帶回家 他攔了一台空的小貨車 央求對方 載他和羊到火車站去 也就在半路上 山羊講話了 山羊說 牠是鬼 卻被一個假裝是鬼的人給騙了

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031353131313720BAD3C4CFC0EDB9A4B4F3D1A732303134C4EAB6C8B1BEBFC6BDCCD1A7D6CAC1BFB1A8B8E6A3A8D7EED6D5B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031353131313720BAD3C4CFC0EDB9A4B4F3D1A732303134C4EAB6C8B1BEBFC6BDCCD1A7D6CAC1BFB1A8B8E6A3A8D7EED6D5B8E5A3A92E646F63> 2014 年 度 本 科 教 学 质 量 报 告 2015 年 10 月 目 录 学 校 概 况...1 1 本 科 教 育 基 本 情 况...3 1.1 本 科 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向...3 1.2 本 科 专 业 设 置 情 况...3 1.3 各 类 全 日 制 在 校 学 生 情 况 及 本 科 生 所 占 比 例...3 1.4 本 科 生 生 源 质 量 情 况...3

Részletesebben

WebST 3.0管理员手册

WebST 3.0管理员手册 WebST IDC WebST IDC Email: Iimc@dascom.com.cn 1 WebST IDC IDC...3 IDC...3 1.1...3 1.1.1... 3 1.1.2... 3 1.1.3... 3 1.2...4 1.2.1... 4 1.2.2... 4 1.2.3... 4 1.3...4 1.3.1 / /... 4 1.3.2... 5 1.3.3 24X7...

Részletesebben

北京市工商局网络安全系统解决方案

北京市工商局网络安全系统解决方案 WebST 20021 01062988822 010 ...3...3 1.1...4 1.1.1...4 1.1.2...4 1.1.3...4 1.2...5 1.3...5 1.4...9 1.4.1...9 1.4.2...12 1.4.3...15 1.4.4...18 1.4.5...24 1.5...25 01062988822 010 1997 1 Check PointISS NokiaSymantec/Axent

Részletesebben

ebook

ebook 32 IP 32.1 I n t e r n e t S O C K _ R A W I P 3 1) I C M P I G M P P i n g I C M P I C M P I C M P 1 9. 7 N e t / 3 R T M _ R E D I R E C T I C M P ( 1 9. 6 ) I C M P I G M P I G M 2) I P U D P I P U

Részletesebben

目 錄 壹 緣 起... 1 貳 目 標... 7 參 現 行 自 動 化 作 業 現 況... 11 肆 實 施 重 點 及 時 程... 15 伍 資 源 需 求... 52 陸 預 期 效 益 及 影 響... 52 柒 計 畫 管 考... 56 捌 配 合 事 項... 56 子 計 畫

目 錄 壹 緣 起... 1 貳 目 標... 7 參 現 行 自 動 化 作 業 現 況... 11 肆 實 施 重 點 及 時 程... 15 伍 資 源 需 求... 52 陸 預 期 效 益 及 影 響... 52 柒 計 畫 管 考... 56 捌 配 合 事 項... 56 子 計 畫 電 子 化 / 網 路 化 政 府 中 程 ( 八 十 七 至 八 十 九 年 度 ) 推 動 計 畫 行 政 院 研 究 發 展 考 核 委 員 會 編 印 中 華 民 國 八 十 六 年 十 一 月 目 錄 壹 緣 起... 1 貳 目 標... 7 參 現 行 自 動 化 作 業 現 況... 11 肆 實 施 重 點 及 時 程... 15 伍 資 源 需 求... 52 陸 預 期 效 益

Részletesebben

穨CAS1042中文手冊.doc

穨CAS1042中文手冊.doc CAS1042 4 port 10/100M Switch Internet BroadBand Router ...1...2...3 5...3 1...3 2 ADSL MODEM CABLE MODEM...4...5 4 TCP/IP...6 Windows 95 / 98 / ME/XP...6 WINDOWS 2000...8 WINDOWS NT 4.0...8...9 ADSL (ADSL

Részletesebben

06 C H A P T E R 6-1 WWW 6-2 WWW WWW WWW

06 C H A P T E R 6-1 WWW 6-2 WWW WWW WWW 06 C H A P T E R 6-1 WWW 6-2 WWW 6-3 6-4 WWW 6-5 6-6 WWW WWW World Wide Web Tim Berners-Lee hypertext HTTP HTML URL 6-1 WWW WWW World Wide Web Web BBS Telnet Gopher FTP UseNet W3 3W W3 3W WWW WWW WWW Hypertext

Részletesebben

epub 61-2

epub 61-2 2 Web Dreamweaver UltraDev Dreamweaver 3 We b We b We Dreamweaver UltraDev We b Dreamweaver UltraDev We b We b 2.1 Web We b We b D r e a m w e a v e r J a v a S c r i p t We b We b 2.1.1 Web We b C C +

Részletesebben

内页.FIT)

内页.FIT) 中 共 泸 西 县 委 常 委 尧 宣 传 部 部 长 李 涛 文 化, 是 一 个 地 方 的 魂, 是 一 个 民 族 的 根 一 个 没 有 文 化 根 基 的 民 族 是 没 有 希 望 的 民 族, 一 个 没 有 文 化 气 蕴 的 地 区 是 缺 乏 生 机 的 枯 城 所 以, 在 财 富 遍 地 的 时 代, 许 多 国 家 和 地 区 依 然 不 断 挖 掘 着 文 化 的 黄

Részletesebben

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

引 例 3 现 实 生 活 中 的 电 子 商 务 案 例 1 王 小 姐 是 一 家 网 络 公 司 职 员, 现 在 已 经 是 有 八 个 月 身 孕 的 准 妈 妈 由 于 出 行 不 是 很 方 便, 但 是 又 要 购 置 一 些 孕 妇 与 婴 儿 出 生 后 的 物 品 于 是 来

引 例 3 现 实 生 活 中 的 电 子 商 务 案 例 1 王 小 姐 是 一 家 网 络 公 司 职 员, 现 在 已 经 是 有 八 个 月 身 孕 的 准 妈 妈 由 于 出 行 不 是 很 方 便, 但 是 又 要 购 置 一 些 孕 妇 与 婴 儿 出 生 后 的 物 品 于 是 来 第 3 章 WWW 浏 览 器 与 信 息 搜 索 知 识 要 点 WWW 的 相 关 概 念 Web 技 术 结 构 全 球 资 源 定 位 器 的 概 念 主 页 基 本 概 念 能 力 要 点 掌 握 WWW 浏 览 器 的 操 作 学 会 在 网 上 搜 索 信 息 引 例 3 现 实 生 活 中 的 电 子 商 务 案 例 1 王 小 姐 是 一 家 网 络 公 司 职 员, 现 在 已

Részletesebben

自 學 進 修 學 力 鑑 定 考 試 職 業 證 照 與 專 科 學 校 類 科 對 照 表 修 正 規 定 序 號 考 試 單 位 考 試 及 格 證 書 名 稱 適 用 等 級 類 別 科 別 考 1 試 律 師 甲 級 商 業 財 經 法 律 院 2 計 師 甲 級 商 業 計 事 務 3

自 學 進 修 學 力 鑑 定 考 試 職 業 證 照 與 專 科 學 校 類 科 對 照 表 修 正 規 定 序 號 考 試 單 位 考 試 及 格 證 書 名 稱 適 用 等 級 類 別 科 別 考 1 試 律 師 甲 級 商 業 財 經 法 律 院 2 計 師 甲 級 商 業 計 事 務 3 教 育 部 令 中 華 民 國 101 年 7 月 25 日 臺 技 ( 一 ) 字 第 1010130827D 號 修 正 自 學 進 修 學 力 鑑 定 考 試 職 業 證 照 與 專 科 學 校 類 科 對 照 表, 並 自 即 日 生 效 附 修 正 自 學 進 修 學 力 鑑 定 考 試 職 業 證 照 與 專 科 學 校 類 科 對 照 表 部 長 蔣 偉 寧 自 學 進 修 學 力 鑑

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3CAD0BCC6CBE3BBFAB5C8BCB6BFBCCAD4C8FDBCB6BFBCCAD4B4F3B8D95FBDA8D2E9B8E55F5F303632352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3CAD0BCC6CBE3BBFAB5C8BCB6BFBCCAD4C8FDBCB6BFBCCAD4B4F3B8D95FBDA8D2E9B8E55F5F303632352E646F63> 上 海 市 高 等 学 校 计 算 机 等 级 考 试 ( 三 级 ) 考 试 大 纲 -- 建 议 稿 -- 2007-6-25 25 目 录 上 海 市 高 等 学 校 计 算 机 等 级 考 试 三 级 总 体 说 明 -----------------1 三 级 ( 计 算 机 系 统 与 网 络 技 术 ) 考 试 大 纲 ---------------------2 三 级 ( 管 理

Részletesebben

2015 2002 2 11 2002 2 11 346 2005 1 1 2015 4 10 2015 3 10 2015 4 10 2005 1 1 2015 4 10 2015 4 10 86 2000 7 25 2000 9 1 100,000 87 2012 6 18 50% 1995 3 18 2015 12 27 2016 6 1 2003 9 1 2013 6 29 2004 4 1

Részletesebben

项目采购需求编写模板

项目采购需求编写模板 金 税 三 期 工 程 第 二 阶 段 外 部 信 息 交 换 项 目 竞 争 性 磋 商 文 件 技 术 部 分 项 目 编 号 :0706-15410008N059 采 购 人 : 国 家 税 务 总 局 采 购 代 理 机 构 : 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 二 〇 一 五 年 十 二 月 1 / 91 目 录 第 一 章 金 税 三 期 工 程 项 目 背 景... 5 1.1

Részletesebben

D-link用户手册.doc

D-link用户手册.doc 声 明 Copyright 1986-2013 版 权 所 有, 保 留 一 切 权 利 非 经 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 单 位 和 个 人 不 得 擅 自 摘 抄 复 制 本 书 内 容 的 部 分 或 全 部, 并 不 得 以 任 何 形 式 传 播 由 于 产 品 版 本 升 级 或 其 它 原 因, 本 手 册 内 容 会 不 定 期 进 行 更 新, 为 获 得 最 新 版

Részletesebben

Data Server_new_.doc

Data Server_new_.doc 0i B/C Data Server Windows 2000 Window XP Windows XP FTP FANUC Data Server FTP liwei@beijing-fanuc 1 06-10-8 Content 1. /...3 1.1...3 1.2...3 1.3 CNC...3 2....5 2.1 STORAGE...5 2.2 FTP...6 2.3 BUFFER...7

Részletesebben

untitled

untitled 露 年 老 女 兩 留 兩 離 不 不 不 料 車 不 料 來 1. 22 年 讀 律 說 2. 女 20 老 女 麗 3. 45 老 論 4. 林 女 43 見 識 女 5. 45 來 老 6. 女 20 女 7. 劉 女 45 利 說 8. 60 9. 50 良 10. 50 11. 45 12. 45 露 1 13. 老 14. 里 50 兩 L 不 1 : L L 切 2 1 切 泥 留 露

Részletesebben

秘密

秘密 錯 魂 記 歌 仔 戲 劇 本 劇 情 簡 介 義 明 雅 蓮 夫 妻 膝 下 無 子, 養 育 年 齡 差 距 甚 大 的 小 妹 慧 君, 他 們 都 熱 愛 南 管 音 樂, 而 台 南 城 的 南 管 秋 祭 大 會 將 近, 這 三 人 所 屬 的 館 閣 雅 音 齋 也 正 加 緊 練 習, 希 望 能 在 秋 祭 大 會 中 奪 得 頭 彩 某 日 姑 嫂 兩 人 出 門 行 香, 天

Részletesebben

E11701

E11701 編 輯 推 薦 無 悔 付 出 的 勇 氣 身 邊 是 不 是 有 這 樣 的 人, 總 將 自 己 的 需 求 放 在 最 後, 為 了 所 愛 的 人 無 怨 無 悔 付 出? 以 前 小 編 總 覺 得 這 樣 的 人 很 偉 大 也 很 傻, 怎 麼 能 將 自 己 的 一 切 全 部 投 入 毫 不 保 留? 或 許 是 因 為 見 到 身 邊 朋 友 為 了 愛 情 義 無 反 顧, 明

Részletesebben

Microsoft Word - REMEMBRANCE_No35.doc

Microsoft Word - REMEMBRANCE_No35.doc 2009 年 10 月 30 日 第 25 期 总 第 三 十 五 期 2008 年 9 月 13 日 创 刊 汇 聚 研 究 成 果 提 供 学 术 资 讯 建 立 交 流 平 台 推 动 文 革 研 究 本 期 目 录 史 林 一 页 丁 凯 文 杜 钧 福 从 林 彪 座 机 被 击 落 所 想 到 的 红 八 月 中 的 抗 暴 者 风 云 人 物 阎 长 贵 关 锋 是 否 被 任 命 过

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203939BAD3B3D5A468AF5AA9DBA5CDA6D2B8D5C2B2B3B931323232B371B94C>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203939BAD3B3D5A468AF5AA9DBA5CDA6D2B8D5C2B2B3B931323232B371B94C> 中 華 民 國 99 年 12 月 22 日 本 校 99 學 年 度 研 究 所 考 試 入 學 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 通 過 崑 山 科 技 大 學 99 學 年 度 碩 博 士 班 考 試 入 學 招 生 簡 章 ( 草 案 ) 一 律 先 完 成 網 路 報 名 再 交 報 名 文 件 崑 山 科 技 大 學 研 究 所 招 生 委 員 會 校 址 :710 台 南 縣 永

Részletesebben

Microsoft Word - 選擇_無解答2_.doc

Microsoft Word - 選擇_無解答2_.doc 選 擇 題 : 1 ( ) 下 列 何 者 為 W W W 的 通 訊 協 定? (A)H T T P ( H y p e r T e x t T r a n s f e r P r o t o c o l ) (B)S M T P ( S i m p l e M a i l T r a n s f e r P r o t o c o l ) (C) F T P ( F i l e T r a n

Részletesebben

第 11 章 互聯網技術 11.1 互聯 網 和 萬 維 網 的 發 展 歷 史 A. 互聯網的發展 互聯網是由 ARPANET 開 始發展的 1969 年 美國國防部高級研究計劃署 (ARPA) 把部分軍事研究所和大 的電腦連接起來 建造了㆒個實驗性的電腦網絡 稱為 ARPANET 並 列 的功能

第 11 章 互聯網技術 11.1 互聯 網 和 萬 維 網 的 發 展 歷 史 A. 互聯網的發展 互聯網是由 ARPANET 開 始發展的 1969 年 美國國防部高級研究計劃署 (ARPA) 把部分軍事研究所和大 的電腦連接起來 建造了㆒個實驗性的電腦網絡 稱為 ARPANET 並 列 的功能 互 聯 網 技 術 在 完 成 這 章 後, 你 將 能 夠 描 述 互 聯 網 的 發 展 歷 史 描 述 萬 維 網 的 發 展 歷 史 了 解 連 接 互 聯 網 的 基 本 概 念 能 夠 連 接 到 互 聯 網 知 道 互 聯 網 如 何 運 作 互 聯 網 是 全 球 網 絡 的 集 合 互 聯 網 (Internet) 是 ㆒ 個 集 合 全 球 許 多 網 絡 ㆒ 起 的 大 型 網

Részletesebben

專業式報告

專業式報告 IP Video 9100 IP VIDEO 9100 說 IP Video 9100 : 2.37 : 2006.05-1 - FCC CE 1. IP Video 9100. 2. IP Video 9100.. 3. 4. 9100 5. 9100, - 2 - IP VIDEO 9100 說 1.... 4... 2... 5...... 3... 5 4.... 6...... 5....

Részletesebben

ebook177-1

ebook177-1 1 1968 A R PA N E T A R PA N E T 1 9 7 3 Ly n c h R o s e Internet system Handbook ( 1993 ) David Croker R F C Request for Comment 1969 R F C R F C M O 1969 1974 A R PA N E T 1977 I E N T C P / I P 1986

Részletesebben

「西醫基層總額支付委員會《第28次委員會議紀錄

「西醫基層總額支付委員會《第28次委員會議紀錄 西 醫 基 層 總 額 支 付 委 員 會 101 年 第 2 次 委 員 會 議 紀 錄 時 間 :101 年 5 月 23 日 下 午 2 時 地 點 : 中 央 健 康 保 險 局 18 樓 會 議 室 ( 台 北 市 信 義 路 3 段 140 號 18 樓 ) 主 席 : 黃 召 集 人 三 桂 出 席 委 員 : 王 委 員 正 坤 王 委 員 錦 基 古 委 員 博 仁 王 正 坤 王

Részletesebben

ADSLモデム-MNⅡ取扱説明書

ADSLモデム-MNⅡ取扱説明書 ADSL ADSLMN VCCIB This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. Windows Microsoft Corporation Windows XP Microsoft Windows XP Home Edition operating system Microsoft

Részletesebben

全国工程教育专业认证手册

全国工程教育专业认证手册 工 程 教 育 专 业 认 证 工 作 手 册 南 京 工 业 大 学 高 教 研 究 与 评 估 所 二 〇 一 〇 年 十 一 月 目 录 全 国 工 程 教 育 专 业 认 证 ( 试 点 ) 办 法...1 总 则... 1 附 件 1: 专 业 认 证 试 点 工 作 的 组 织 机 构... 7 附 件 2: 专 业 认 证 试 点 工 作 流 程... 8 工 程 教 育 专 业 认

Részletesebben

CD (OpenSourceGuide OpenSourceGuide.pdf) : IR LED

CD (OpenSourceGuide OpenSourceGuide.pdf) : IR LED CD (OpenSourceGuide OpenSourceGuide.pdf) : IR LED 1... 1... 1... 2 2... 3... 3... 3... 3 ( Ø100)... 3 ( Ø80)... 4... 4... 4 ( Ø100)... 5 ( Ø80)... 6... 7... 7... 9... 9 ( Ø100)... 9 ( Ø80)... 9... 10

Részletesebben

成人聊天qq号_欢迎加入性爱聊天qq群 成人聊天qq号_live成人聊天网

成人聊天qq号_欢迎加入性爱聊天qq群 成人聊天qq号_live成人聊天网 成 人 聊 天 qq 号 _ 欢 迎 加 入 性 爱 聊 天 qq 群 网 成 人 聊 天 qq 号 _live www.wckaj.net http://www.wckaj.net 成 人 聊 天 qq 号 _ 欢 迎 加 入 性 爱 聊 天 qq 群 成 人 聊 天 qq 号 _live 成 人 聊 天 网 会 使 他 们 的 缺 点 暴 露 艾 米 丽. 波 斯 顿 有 挑 战 性 的 事 情

Részletesebben

WebST 3.0管理员手册

WebST 3.0管理员手册 WebST IDC 010-6298822 010-82899313 http://www.th-dascom.com.cn 9 5 WebST IDC IDC...3 IDC...3 1.1...3 1.1.1... 3 1.1.2... 3 1.1.3... 3 1.2...4 1.2.1... 4 1.2.2... 4 1.2.3... 4 1.3...4 1.3.1 / /... 5 1.3.2...

Részletesebben

90 1 2/3 2/

90 1 2/3 2/ ( ) 2004 6 90 1 2/3 2/3 00 01 02 03 01 02 02 2 2 26 + = 21.72 Internet DDN 5 + + = 2000 559.11 3 01 4 3 4 7 5 5 5 3 1 02, 03 2 4 3 1 00 00 5 01 02 03 2 ---> ---> ---> - --> ------ 6 BBS 3 01 PowerPoint

Részletesebben

穨IC-1000

穨IC-1000 IC-1000 LEDOMARS Information Coporation :(02)27913828 :(02)27945895 (04)2610628 (04)2650852 (07)3897016 (07)3897165 http://www.ledomars.com.tw 1 1. IC-1000 2. IC-1000 LED : ERROR LNK/ACT PWR TEST PWR(Power)

Részletesebben

WebST 3.0管理员手册

WebST 3.0管理员手册 WebST ASP WebST (ASP ) 010-6298822 010-82899313 http://www.th-dascom.com.cn 9 5 ASP WebST ------------------------------------------------------------------------------------------ ASP...3 ASP...4 1.1...4

Részletesebben

IP Camera

IP Camera IP Camera ( 高 清 云 摄 像 机 ) 电 脑 客 户 端 使 用 手 册 本 操 作 手 册 适 用 于 我 公 司 所 有 云 摄 像 机 系 列 产 品 注 : 为 了 保 护 您 的 隐 私 安 全, 登 陆 后 请 修 改 机 器 的 出 厂 密 码, 并 请 妥 善 保 管 好 用 户 名 及 密 码. 手 册 版 本 : 版 本 日 期 描 述 V1.0 2013 年 5

Részletesebben

目 錄 第 一 章 weberp 簡 介... 6 第 一 節 概 述... 6 第 二 節 安 全 性... 7 第 三 節 功 能... 7 一 銷 售 及 訂 單... 7 二 稅... 8 三 應 收 帳 款... 8 四 存 貨... 8 五 購 買... 9 六 應 付 帳 款... 9

目 錄 第 一 章 weberp 簡 介... 6 第 一 節 概 述... 6 第 二 節 安 全 性... 7 第 三 節 功 能... 7 一 銷 售 及 訂 單... 7 二 稅... 8 三 應 收 帳 款... 8 四 存 貨... 8 五 購 買... 9 六 應 付 帳 款... 9 東 吳 大 學 企 研 所 資 訊 管 理 期 末 報 告 weberp 使 用 說 明 書 指 導 教 授 : 尚 榮 安 教 授 第 一 組 童 偉 哲 01353025 劉 彥 澧 01353028 史 璦 禎 01353031 吳 采 紋 98153143 1 目 錄 第 一 章 weberp 簡 介... 6 第 一 節 概 述... 6 第 二 節 安 全 性... 7 第 三 節 功

Részletesebben

C3_ppt.PDF

C3_ppt.PDF C03-101 1 , 2 (Packet-filtering Firewall) (stateful Inspection Firewall) (Proxy) (Circuit Level gateway) (application-level gateway) (Hybrid Firewall) 2 IP TCP 10.0.0.x TCP Any High Any 80 80 10.0.0.x

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2038313030CFB5C1D0CDF8C2E7D3B2C5CCC2BCCFF1BBFAB0B2D7B0B2D9D7F7CAD6B2E15F312E30B0E6B1BE5F>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2038313030CFB5C1D0CDF8C2E7D3B2C5CCC2BCCFF1BBFAB0B2D7B0B2D9D7F7CAD6B2E15F312E30B0E6B1BE5F> 安 装 操 作 手 册 注 意 事 项 : 请 勿 将 重 物 至 于 本 设 备 上 ; 请 勿 让 任 何 固 体 或 液 体, 掉 入 或 渗 入 设 备 内 ; 请 定 期 用 刷 子 对 电 路 板 接 插 件 机 箱 风 机 机 箱 等 进 行 除 尘, 在 进 行 机 体 清 洁 工 作 前, 请 关 闭 电 源 并 拔 掉 电 源 ; 请 勿 自 行 对 本 设 备 进 行 拆 卸

Részletesebben

ch09.PDF

ch09.PDF 9-1 / (TCP/IP) TCP/IP TCP/IP ( ) ICMP ARP RARP 9.1 TCP/IP 9.1.1 TCP/IP OSI TCP/IP (DARPA) DARPA TCP/IP UNIX Berkeley Software DistributionTCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP OSI - TCP/IP ( ) ( )

Részletesebben

飞鱼星多WAN防火墙路由器用户手册

飞鱼星多WAN防火墙路由器用户手册 WAN VER: 20110218 Copyright 2002-2011 VOLANS WAN VR4600 VR4900 VR7200 VR7500 VR7600 1.1 1.2 IP 1.3 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.3.1 4.3.2

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEC7AED5A4BAB1B1A8EEABD72DAB6EA473A4A4BEC72D3130312E392E32362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEC7AED5A4BAB1B1A8EEABD72DAB6EA473A4A4BEC72D3130312E392E32362E646F63> 財 團 法 人 新 北 市 南 山 高 級 中 學 內 部 控 制 制 度 中 華 民 國 101 年 09 月 2 目 錄 壹 總 則... 1 一 目 的... 1 二 適 用 範 圍... 1 三 作 業 說 明... 1 貳 內 部 組 織 架 構... 3 一 架 構 圖... 3 二 組 織 設 置... 4 三 依 據 及 相 關 文 件... 33 參 人 事 事 項... 34 一

Részletesebben

版 權 2014 贊 雲 科 技 股 份 有 限 公 司 版 權 保 護 聲 明 未 經 贊 雲 科 技 股 份 有 限 公 司 書 面 許 可, 本 檔 任 何 部 分 的 內 容 不 得 被 複 製 或 抄 襲 用 於 任 何 目 的 本 檔 的 內 容 在 未 經 通 知 的 情 形 下 可

版 權 2014 贊 雲 科 技 股 份 有 限 公 司 版 權 保 護 聲 明 未 經 贊 雲 科 技 股 份 有 限 公 司 書 面 許 可, 本 檔 任 何 部 分 的 內 容 不 得 被 複 製 或 抄 襲 用 於 任 何 目 的 本 檔 的 內 容 在 未 經 通 知 的 情 形 下 可 版 權 2014 贊 雲 科 技 股 份 有 限 公 司 版 權 保 護 聲 明 未 經 贊 雲 科 技 股 份 有 限 公 司 書 面 許 可, 本 檔 任 何 部 分 的 內 容 不 得 被 複 製 或 抄 襲 用 於 任 何 目 的 本 檔 的 內 容 在 未 經 通 知 的 情 形 下 可 能 會 發 生 改 變, 敬 請 留 意 於 本 檔 中, 贊 雲 科 技 擁 有 專 利 權 商 標

Részletesebben

讲 授 内 容 Internet 发 展 简 史 WWW 基 础 HTML 简 介 制 作 一 个 HTML 页 面 HTML 文 档 结 构 HTML 基 本 元 素

讲 授 内 容 Internet 发 展 简 史 WWW 基 础 HTML 简 介 制 作 一 个 HTML 页 面 HTML 文 档 结 构 HTML 基 本 元 素 WWW 基 础 知 识 长 安 大 学 计 算 机 基 础 教 学 委 员 会 讲 授 内 容 Internet 发 展 简 史 WWW 基 础 HTML 简 介 制 作 一 个 HTML 页 面 HTML 文 档 结 构 HTML 基 本 元 素 Internet 发 展 简 史 Internet 的 起 源 Internet 可 以 说 是 美 苏 冷 战 的 产 物, 它 的 由 来 可 以

Részletesebben

上 海 农 商 银 行 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 理 财 资 金, 则 客 户 面 临 产 品 期 限 延 期 调 整 等 风 险 8. 信 息 传 递 风 险 : 上 海 农 商 银 行 将 按 照 本 说 明 书 有 关 信 息 公 告 的 约 定, 进 行 产 品 信 息 披 露 客

上 海 农 商 银 行 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 理 财 资 金, 则 客 户 面 临 产 品 期 限 延 期 调 整 等 风 险 8. 信 息 传 递 风 险 : 上 海 农 商 银 行 将 按 照 本 说 明 书 有 关 信 息 公 告 的 约 定, 进 行 产 品 信 息 披 露 客 上 海 农 商 银 行 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 鑫 意 理 财 福 通 日 鑫 H14001 期 人 民 币 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 尊 敬 的 客 户 : 由 于 理 财 资 金 管 理 运 用 过 程 中, 可 能 会 面 临 多 种 风 险 因 素, 因 此, 根 据 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 相 关 监 管 规 定 的 要 求, 在 您 选 择

Részletesebben

(譯本)

(譯本) 城 市 規 劃 委 員 會 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 一 二 年 五 月 十 八 日 上 午 九 時 舉 行 的 第 466 次 會 議 記 錄 出 席 者 規 劃 署 署 長 梁 焯 輝 先 生 主 席 黄 仕 進 教 授 副 主 席 何 培 斌 教 授 許 智 文 教 授 劉 文 君 女 士 李 律 仁 先 生 陸 觀 豪 先 生 陳 祖 楹 女 士 張 孝 威 先 生 何 立

Részletesebben

页眉

页眉 课 程 设 计 2016 年 第 9 期 高 职 院 校 底 层 共 享 中 层 分 立 高 层 互 选 专 业 群 课 程 体 系 的 探 讨 和 实 践 鲁 娟 娟, 王 俊, 王 高 山, 吕 树 红 摘 要 : 专 业 群 建 设 是 一 个 系 统 工 程, 涉 及 人 才 培 养 模 式 课 程 体 系 教 学 团 队 实 训 体 系 教 学 资 源 库 质 量 保 障 与 监 督 机

Részletesebben

1 Visual Studio.NET Linux C++ JBuilder 4 RJ45 RS3 Modem 6 MAC IP TCP Socket UDP FTP ; Windows 000 Serve : 8 Windows 000 Serve DNS DHCP Web FTP E

1 Visual Studio.NET Linux C++ JBuilder 4 RJ45 RS3 Modem 6 MAC IP TCP Socket UDP FTP ; Windows 000 Serve : 8 Windows 000 Serve DNS DHCP Web FTP E Experiment of Computer Networks 1 / 1 / 003.6 Youlu Zheng Shakil Akhtar Networks for Computer Scientists and Engineer 004.5 Visual Studio.NET Linux C++ JBuilder RS3 Modem IP TCP Socket FTP ; Windows 000

Részletesebben

天仁期末個人報告1.PDF

天仁期末個人報告1.PDF ...3...3...3...4...4...6...6...8...10...11...12...12...12... 13...13...14...14...14...15...15... 17... 18...18...19...19...20...20...21...22...22...22...23...23...24 ... 24... 26... 27 2 3 4 5 6 7 8 9

Részletesebben

UDP 8.2 TCP/IP OSI OSI 3 OSI TCP/IP IP TCP/IP TCP/IP Transport Control Protocol TCP User Datagram Protocol UDP TCP TCP/IP IP TCP TCP/IP TC

UDP 8.2 TCP/IP OSI OSI 3 OSI TCP/IP IP TCP/IP TCP/IP Transport Control Protocol TCP User Datagram Protocol UDP TCP TCP/IP IP TCP TCP/IP TC 8 TCP/IP TCP/IP TCP OSI 8.1 OSI 4 end to end A B FTP OSI Connection Management handshake Flow Control Error Detection IP Response to User s Request TCP/IP TCP 181 UDP 8.2 TCP/IP OSI OSI 3 OSI 3 8.1 TCP/IP

Részletesebben

IIS Web FTP

IIS Web FTP 1... 1 1... 1 2... 1 3... 2 6 C/S... 2 4... 4 7... 5 8... 5 9... 6 10 Web... 7 11 CORBA... 8 12... 8 2... 9 1... 9 2... 9 3... 10 4 BSP Business System Planning... 11 5... 13 6... 15 7... 15 8... 16 9...

Részletesebben

关于建立境内违法互联网站黑名单管理制度的通知

关于建立境内违法互联网站黑名单管理制度的通知 关 于 建 立 境 内 违 法 互 联 网 站 黑 名 单 管 理 制 度 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 和 计 划 单 列 市 通 信 管 理 局 新 闻 办 教 育 厅 ( 教 委 ) 公 安 厅 ( 局 ) 国 家 安 全 厅 ( 局 ) 文 化 厅 ( 局 ) 卫 生 厅 ( 局 ) 工 商 行 政 管 理 局 广 播 影 视 局 新 闻 出 版 局 食 品 药 品 监 督 管

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C5CFA2BBAFB7A2D5B9D6D8B5E3D7A8CFEEB9E6BBAE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C5CFA2BBAFB7A2D5B9D6D8B5E3D7A8CFEEB9E6BBAE2E646F63> 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 个 五 年 计 划 信 息 化 发 展 重 点 专 项 规 划 前 言 信 息 化 是 当 今 世 界 科 技 经 济 与 社 会 发 展 的 重 要 趋 势 信 息 技 术 已 广 泛 渗 透 到 经 济 和 社 会 的 各 个 领 域, 推 动 人 类 社 会 生 产 力 达 到 一 个 崭 新 的 高 度 全 球 信 息 化 开 创 了 世 界 经

Részletesebben

? 這 全 都 是 市 政 府 提 供 給 我 的 資 料 低 底 盤 公 車 計 畫 96 年 預 算 新 台 幣 4,500 萬 元 97 年 預 算 新 台 幣 1 億 6,500 萬 元 98 年 預 算 新 台 幣 3 億 2,300 萬 元, 共 有 307 台 低 底 盤 公 車,99

? 這 全 都 是 市 政 府 提 供 給 我 的 資 料 低 底 盤 公 車 計 畫 96 年 預 算 新 台 幣 4,500 萬 元 97 年 預 算 新 台 幣 1 億 6,500 萬 元 98 年 預 算 新 台 幣 3 億 2,300 萬 元, 共 有 307 台 低 底 盤 公 車,99 民 政 部 門 質 詢 第 13 組 質 詢 日 期 : 中 華 民 國 98 年 10 月 6 日 質 詢 對 象 : 民 政 部 門 有 關 各 單 位 質 詢 議 員 : 陳 嘉 銘 周 柏 雅 陳 碧 峰 李 文 英 顏 聖 冠 王 孝 維 洪 健 益 計 7 位 時 間 126 分 鐘 速 記 錄 98 年 10 月 6 日 速 記 : 何 采 穎 主 席 ( 李 議 員 慶 元 ): 現

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Microsoft Word - DIR-615_B2_Manual_1.00_T_.doc

Microsoft Word - DIR-615_B2_Manual_1.00_T_.doc D-Link DIR-615 Wireless N Broadband Router DIR-615...4 DIR-615...6...7 DIR-615...10 IP...10 DIR-615...15 DIR-615...24 DIR-615...29 D-Link DWA-645 DIR-615...30 Windows XP SP2...32 Windows Vista...35 (1)

Részletesebben

WebST 3.0管理员手册

WebST 3.0管理员手册 WebST BtoB WebST B to B Email: Iimc@dascom.com.cn 1 WebST BtoB...3 BtoB...4 1.1...4 1.2...5 1.2.1... 5 1.2.2... 5 1.2.3... 6 1.2.4... 6 1.2.5... 6 1.2.6... 6 BtoB...7 BtoB...7 1.1...8 1.2...8 1.2.1...

Részletesebben

8月31日 高松市震災対策総合訓練が古高松中学校において実施され,住民2000人が参加した

8月31日 高松市震災対策総合訓練が古高松中学校において実施され,住民2000人が参加した 55 9 25 1 23 24 26 27 29 30 35 35 36 37 38 39 39 40 40 40 41 42 47 48 50 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 60 60 61 62 65 66 66 67 67 68 69 69 70 70 71 72 77 81 82 83 84 85 86 119 87 88 90 91 93 94

Részletesebben

第1章 QBASIC语言概述

第1章  QBASIC语言概述 第 3 章 网 络 安 全 学 习 目 的 (1) 了 解 计 算 机 网 络 安 全 的 基 础 知 识 (2) 熟 悉 网 络 安 全 防 范 的 措 施 与 目 标 (3) 了 解 计 算 机 病 毒 的 基 础 知 识 (4) 掌 握 计 算 机 病 毒 的 预 防 检 测 与 清 除 方 法 学 习 重 点 与 难 点 (1) 网 络 安 全 防 范 措 施 (2) 计 算 机 病 毒 的

Részletesebben

XXXXXXXXXXX专业人才培养方案

XXXXXXXXXXX专业人才培养方案 广 东 机 电 职 业 技 术 学 院 信 息 工 程 学 院 计 算 机 网 络 技 术 专 业 ( 网 络 工 程 与 管 理 方 向 ) 2014 级 人 才 培 养 方 案 广 东 机 电 职 业 技 术 学 院 教 务 处 二 0 一 四 年 六 月 目 录 第 一 部 分 主 体 部 分... 5 Ⅰ 三 年 制 普 通 高 中 生 源 人 才 培 养 方 案 ( 试 点 专 业 )...

Részletesebben

臺銀人壽「98年九至十一職等人員甄試」

臺銀人壽「98年九至十一職等人員甄試」 桃 園 大 眾 捷 運 公 司 104 年 度 新 進 人 員 甄 試 簡 章 執 行 單 位 : 銘 傳 大 學 地 址 : 台 北 市 士 林 區 中 山 北 路 五 段 250 號 電 話 :(02)28809748 服 務 時 間 : 週 一 至 週 五 8:10~17:00 E-mail:pr@mail.mcu.edu.tw 中 華 民 國 104 年 5 年 1 日 公 告 關 於 桃

Részletesebben

穨飲食與養老_決定版_.PDF

穨飲食與養老_決定版_.PDF 1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89

Részletesebben

《捕捉儿童敏感期》

《捕捉儿童敏感期》 捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具

Részletesebben

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋 學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊

Részletesebben

untitled

untitled 1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落

Részletesebben

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33 附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分

Részletesebben

untitled

untitled AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119

Részletesebben