Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév"

Átírás

1 Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE tanév

2 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok és dokumentumok szolgáltak alapul: az évi LXXIX. törvény a közoktatásról és a végrehajtásról szóló 20/1997. (II.13.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról szóló évi LI. törvény évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. az évi LXXVI. törvény a szakképzésről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről a 7/1993. (XII.30.) MÜM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 133/2010. (VI. 22.) Korm. rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről a 45/1999. (XII.13.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről a 28/2001. (IX.21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi LXXII. törvény az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 254/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 26/2001. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról a 8/2001. (III.9) OM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveiről a évi CI. törvény a felnőttképzésről és az ezt módosító 48/2001. (XII.29.) OM rendelet, 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről

3 3 a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító évi LXVI. törvény illetve az ezeket aktualizáló, módosító törvények, jogszabályok és állásfoglalások. Figyelembe vételre kerültek továbbá az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti Működési Szabályzata Pedagógiai programja Kollektív Szerződése Gyakornoki Szabályzata Diákönkormányzatának határozatai Szülői Választmányának ajánlásai a tanév tantestületi záró értekezletének megállapításai.

4 4 2. Bevezetés Az iskola e tanévtől kibővült képzési feladattal folytatja működését. Címe: 1041 Budapest, Görgey Artúr u. 26. A szakiskolai osztályok gyakorlati képzése különböző helyszíneken folyik: A villanyszerelő és a gépi forgácsoló osztályainkban a tanulószerződéssel rendelkezők külső helyszíneken, a többiek az iskolában végzik gyakorlatukat. Az érettségire épülő szakmai osztályaink gyakorlati képzését az ÉPTISZK műhelyeiben is végezzük. Címe: 1138 Budapest, Váci út A képzés elektronika, informatika és gépészet szakmacsoporton belüli végzettségek megszerzésére irányul. Az intézményben megszerezhető végzettségek: A szakiskolai alapképzésre épülő végzettség: - villanyszerelő - gépi forgácsoló Az érettségivel megszerezhető középfokú végzettségek: - műszaki informatikus - erősáramú elektrotechnikus - gépgyártás-technológiai technikus - webmester - gazdasági informatikus - CAD-CAM informatikus - elektronikai technikus - informatikai hálózattelepítő és üzemeltető technikus A magyar tannyelvű osztályaink mellett angol és német két tanítási nyelvű, illetve angol nyelvű előkészítős osztályaink vannak. A tanítás nappali tagozaton folyik. Alkalmanként - igénytől függően - tanárok, illetve munkanélküliek át- és továbbképzése is történik. Az iskola osztályainak típusait az 1. melléklet mutatja.

5 5 3. Alapadatok, jellemzők Az osztályok száma nappali tagozaton: 41 Tanulói létszám a nappali tagozaton: 1155 fő Szakos tanítást végző tanár 114 fő A pedagógiai munkát segíti 8 fő A rendelkezésre álló helységek: teljes osztály befogadására alkalmas 40 tanterem, 1/2 osztály befogadására alkalmas 22 helység, mérőtermek, laboratóriumok száma 3, tanműhelyek száma 14, tornaterem, kondicionáló helységek száma 3, könyvtári termek, kiállítási terem, computer- és diákklub, DÖK iroda, stúdió összesen 7 helység. ÉPTISZK műhelyek: 1 CNC, 1 Festo, 1 NYÁK, 1 Elektronikus és gépész tervező, 1 db E-oktató központ, 1 CISCO oktatóterem, 1 számítógépterem elméleti termek: 1 egész osztály és ½ osztály terem szociális helyiségek A tárgyi eszközállomány összessége jó, bizonyos területeken magas színvonalú.

6 6 A nevelőtestület tagjai az elsődleges szakmai fórumot jelentő munkaközösségekbe szerveződve végzik munkájukat. Munkaközösségek: - osztályfőnöki (alapképzés és szakképzés) - magyar nyelv és irodalom - történelem - német nyelv - angol nyelv - természettudományi (matematika, fizika, testnevelés) - informatika szakterület - gépész elmélet szakterület - elektrotechnika - elektronika gyakorlat - gépész gyakorlat Az iskola munkáját segítő egyéb szervezetek: - Diákönkormányzat - Szülői Közösség - Ifjúságvédelem - Drogprevenció

7 7 4. Az iskola működését keret jelleggel meghatározó teendők, célok és feladatok A tanév kiemelt feladata: Az új OKJ szakmai és vizsgakövetelményei szerinti vizsgáztatás tapasztalatainak alapján korrigálni az iskola szakmai programját, segíteni az új kollégák beilleszkedését. Tovább erősíteni az ÉPTISZK iskolák közötti együttműködést. Az ÉPTISZK gyakorlati műhelyeinek az új OKJ-s követelmények szerinti beillesztése az oktatási rendszerünkbe, a felnőttképzés elősegítése. Arra törekszünk, hogy az eddigi hagyományainkat tovább folytassuk. Szeretnénk elérni, hogy a sajátos tapasztalatokat, módszereket kölcsönösen megosszák tanáraink, munkatársaink egymás között. 85. tanévünkben harmonikus, oldott tantestületi légkört, jogainak és kötelezettségeinek egyaránt eleget tevő diákságot szeretnénk. Az iskola épületét - a tantermek számának növelésével, arculatuk módosításával, új tanári szobák kialakításával és berendezésével - alkalmassá tesszük az adódó többletfeladatok ellátására. Felelős: Kasza Gyuláné ig., és az iskolavezetés Határidő: szeptember 1., illetve folyamatos. A tanéveken átnyúló feladatok megvalósításáért elsődlegesen Felelős: Kasza Gyuláné ig. és az iskolavezetés, a munkaközösség-vezetők, a tantestület valamennyi tagja, az iskola valamennyi dolgozója.

8 8 Iskolánk, az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ tagintézményeként részt vállal a központ munkálataiban. A kapcsolattartás formáit, kereteit, időszerű tartalmát egyeztetjük. Felelős: Kasza Gyuláné ig. és Horváth József igh., Barabás Gábor műhelyfőnök Határidő: a TISZK ütemezése és kezdeményezése szerint. Az optimális iskolai tanítás tanulás folyamat elengedhetetlen előfeltételének tartjuk a tudományterületéből és pedagógiai ismeretekből jól felkészült, példamutató pedagógust, a kellően motivált, érdeklődő tanulót, az átgondolt, jól szervezett és ütemezett tanári munkát, továbbá mindazon körülményt és hatótényező rendezettségét, amely között e tevékenység zajlik. A gazdasági és fenntartói feladatok tekintetében az ÉPTISZK Gazdasági Szervezettel közösen az együttműködési megállapodás szerint végezzük munkánkat. Felelős: Kasza Gyuláné ig. an A tanév megtervezhetőségének alapfeltétele az időbeli kötöttségeket rögzítő Eseménynaptár (3. sz. melléklet). Összeállításáért Felelős: Kasza Gyuláné ig. és Tóthné Papp Mária iskolatitkár. Határidő: augusztus 31. Az Eseménynaptár kiegészítendő az őszi (októberi, novemberi), valamint a tavaszi (májusi, júniusi) érettségi szakmai vizsgákhoz kapcsolódó feladatok ütemezésével. Felelős: Kasza Gyuláné ig. és Horváth József igh. Határidő: szeptember 15, illetve április 15.

9 9 Az iskola épületében a nyári szünetben átalakítási, karbantartási és felújítási munkák folytak. A tanév során további átalakítások várhatók. Kiemelt feladat az épület alkalmassá tétele a tanítás zavartalan megkezdésére. Felelős: Barabás Gábor műhelyfőnök Határidő: szeptember 1. Az év közben várható átalakításokért, a tanítás gördülékenységének biztosításáért Felelős: Barabás Gábor műhelyfőnök A beiskolázott tanulók felkészültsége évek óta jelentős szórást mutat. A 9. évfolyamon az iskolai átlag feletti a bukások és az iskolát elhagyók száma. A felsőbb évfolyamokon is jelentős igény van a tanári többletsegítségre. A problémák megoldása érdekében tantárgyi korrepetálásokat, tanulószobai lehetőségeket biztosítunk, és egyéni foglalkozásokat szervezünk. A tantárgyankénti foglalkozások időpontjai - a mindenkori órarendi sajátosságokhoz igazodva - az iskola belső informatikai hálózatán és a hirdetmények között tekinthetők meg. A foglalkozások beindításáért, folyamatosságuk biztosításáért és ellenőrzéséért Felelősök: Kasza Gyuláné ig. és Horváth József igh. Határidő: szeptember 15. illetve folyamatos

10 10 Tanulóink évtizedek óta sikereket érnek el a legkülönbözőbb szintű és tárgyú versenyeken. Felkészítésük a szakköri és egyéni foglalkozásokon történik. Az idei évben az alábbiakban sorolt versenyekre tervezzük legfelkészültebb tanulóink nevezését: - Arany Dániel matematikaverseny ( évfolyam) - Gordiusz, Kenguru matematikaverseny ( évfolyam) - Mikola Sándor fizikaverseny ( évfolyam) - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV, 12. évfolyam) - Szakmai Érettségi Tanulmányi Verseny (SZÉTV, 12. évfolyam) - Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV, 14. évfolyam) - Országos Műszaki Tanulmányi Verseny (OMTV, 14. évfolyam) - Fővárosi Szakmai Tanulmányi Verseny (11. évfolyam) - Gábor Dénes Országos Számítástechnikai Verseny - Szakma Kiváló Tanulója Verseny - Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny ( évfolyam) - Simonyi Károly Elektrotechnika Verseny (10. évfolyam) - Sportversenyek (országos, területi, kerületi atlétika, kézilabda, labdarúgás stb.) - FPPTI által meghirdetett tanulmányi versenyek - Idegen nyelvi versenyek - Konstrukciós verseny Felelősök: Kasza Gyuláné ig., Hackné Nyerges Rita igh., Horváth József igh., Határidő: a versenykiírásoktól függően A társadalmi normák, az iskolai értékrend közvetítésének sajátos lehetőségét biztosítják az osztályfőnöki órák. Az osztályfőnöki munkaközösség elsődleges

11 11 színtere a nevelési kérdések megvitatásának, a tapasztalatcserének. Az osztályfőnökök adminisztrációs és pedagógiai munkájának segítése, irányítása, ellenőrzése meghatározója az iskola arculatának. Az alapképző osztályok osztályfőnöki munkaközösség és tagjainak irányításáért, ellenőrzéséért. Felelős: Kasza Gyuláné ig., A szakképző osztályok osztályfőnöki munkaközösség és tagjainak irányításáért, ellenőrzéséért. Felelős: Horváth József igh. Iskolánk kiemelt feladatként kezeli az iskolai agresszivitás visszaszorítását, kezelését. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy alapvetően a mi iskolánkban nem találkozunk iskolai agresszióval, de rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ez így is maradjon. Ezért a következő intézkedéseket tervezzük: 1.) Szeretnénk részt venni a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet Agressziókezelési Munkacsoport szervezésében korosztályi agresszióval foglalkozó színházi előadásokon vagy osztálytermi színházi előadáson. 2.) Amennyiben lehetőségünk lesz, feltétlenül részt vennénk agressziókezeléssel kapcsolatos konferenciákon, szakmai fórumokon. (MFFPPTI- Agressziókezelési Munkacsoport szervezésében) 3.) Agressziókezeléssel, konfliktuskezeléssel kapcsolatos továbbképzéseken, tréningeken vennénk szívesen részt, elsősorban az osztályfőnöki munka segítésére. (MFFPPTI- Agressziókezelési Munkacsoport szervezésében)

12 12 4.) Agresszivitás visszaszorítására, kezelésére kiírt pályázaton való részvétel. Felelős: Hackné Nyerges Rita igh. A tantervi követelmények belső arányai a tanmenetekben és a minimumkövetelményekben kerültek rögzítésre. Az egységes követelményrendszer kialakítása érdekében a felfutó tárgyak tanmeneteit kidolgozzuk, a minimumkövetelményeket felülvizsgáljuk. Indokolt esetekben évfolyam szintű felmérő dolgozatokat iratunk. A tanmenetekért és a minimumkövetelményekért Felelősök: Kasza Gyuláné ig., Hackné Nyerges Rita igh. és a munkaközösség-vezetők. Határidő: szeptember 15. Az évfolyam szintű felmérők írásának szervezéséért Felelősök: Hackné Nyerges Rita igh. Határidő: külön egyeztetések szerint Az óratervek beválását folyamatosan figyelemmel kísérjük. Felelősök: Kasza Gyuláné ig., Horváth József igh. és Barabás Gábor műhelyfőnök Határidő: június 30. A tanmenetekben rögzítettekhez kapcsolódó tapasztalatokat összegezzük, elemezzük. Felelősök: Kasza Gyuláné ig., Horváth József igh. és Barabás Gábor műhelyfőnök

13 13 Határidő: január 31. A közép-, illetve az emelt szintű érettségi vizsgára történt jelentkezések alapján szerveztük a tanévet. Az elmúlt év érettségi vizsgával kapcsolatos tapasztalatokat összesítjük, elemezzük. Felelősök: Kasza Gyuláné ig., Hackné Nyerges Rita igh., Határidő: január 31. A szakiskolai osztályok képzésének aktualizálása, nyomon követése. A megváltozott jogszabályi környezet alkalmazása az iskola szakmai programjában. Felelősök: Kasza Gyuláné ig., Horváth műhelyfőnök József igh., Barabás Gábor Határidő: folyamatosan Az iskola jogosultságot szerzett a nemzetközileg elfogadott ECDL modulok vizsgáztatására. Az érdeklődők számára a tárgyi és személyi feltételeket biztosítjuk, a szervezési munkát elvégezzük. Felelős: Horváthné Tőkei Zsuzsanna az informatikai szakterület vezetője Határidő: érdeklődéstől függően. Az intézmény rendelkezik a CISCO hálózati akadémia tananyagának oktathatóságának engedélyével. A képzést elsődlegesen a leendő Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető és a Webmesterek számára tervezzük. Felelős: Barabás Gábor műhelyfőnök Határidő: szeptember 30., illetve folyamatos.

14 14 A már hagyományosnak minősülő AutoCAD 2D és 3D vizsga megszerzésének lehetőségét továbbra is szeretnénk biztosítani tanulóink számára. Felelős: Horváth József igh. Határidő: április hó Végzős diákjaink munkaerő-piaci esélyeinek folyamatos növelése érdekében további lehetőségeket keresünk a velünk kapcsolatban lévő vállalatokkal, világcégekkel együttműködésben. Felelős: Horváth József igh. és Barabás Gábor műhelyfőnök A korszerű szakmai ismeretek megszerzésén túl fontosnak tartjuk tanulóink idegen nyelvi felkészítését. Különböző szintű nyelvvizsga előkészítő tanfolyamokat, illetve érdeklődéstől függő szintű vizsgalehetőséget kívánunk szervezni. Felelős: Kasza Gyuláné ig., Hackné Nyerges Rita igh., Határidő: a tanfolyam indításoktól függően. Az iskolánk iránt érdeklődő 8. évfolyamosok számára számolási- és helyesírási készségfejlesztő foglalkozásokat szervezünk. Felelős: Kasza Gyuláné ig., Hackné Nyerges Rita igh., Határidő: október A tantárgyankénti haladási ütemet rendszeresen ellenőrizzük. A munkatársak óráinak látogatását az évközi tapasztalatok figyelembe vételével tervezzük. Az elektronikus napló átfogó ellenőrzésének időpontjai: október december március és május hónapok utolsó hete. Felelős: Kasza Gyuláné ig., Horváth József igh.,

15 15 Határidő: a jelzett időpontokban Az óralátogatási terv alapjául az első félév tapasztalatai szolgálnak, az ütemezésért Felelős: Kasza Gyuláné ig. Határidő: február 10. Az iskolavezetés tanári munkát ellenőrző tevékenysége a szűken vett szakmai munka színvonalának kontrolján túl - kiterjed: - a munkahelyen való pontos megjelenésre - az órakezdésekre és befejezésekre - a folyosók felügyeletére - az órarendi helyettesek teendőinek ellátására - az osztályzatok ellenőrző könyvbe történő beírására - az adminisztrációs munka elvégzésére - az esetleges évközi csúszások pótlására. Felelősök: Kasza Gyuláné ig., Hackné Nyerges Rita igh., Horváth József igh., A munkavédelem és a tűzvédelem tanulóinkat és dolgozóinkat egyaránt érintő területek. Munkánkat az ÉPTISZK Gazdasági Szervezet szakirányú munkatársával együttműködve látjuk el. A munkavédelmi intézkedési tervben rögzítetteket ellenőrizzük. Felelős: Horváth 2. József munkavédelmi megbízott Határidő: szeptember 15. A tűzvédelmi szabályzat aktualitását felülvizsgáljuk. Felelős: Andorfer János tűzvédelmi felelős

16 16 Határidő: szeptember 15. Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink friss információkkal rendelkezzenek szakterületük újdonságairól, híreiről. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által meghirdetett, illetve egyéb - a tanári munkát segítő - továbbképzéseken való részvételt támogatunk. Felelősök: Kasza Gyuláné ig., Horváth József igh. Határidő: szeptember 30., illetve folyamatos A munkatársak beiskolázási tervét áttekintjük, aktualizáljuk. Felelősök:Kasza Gyuláné ig., Hackné Nyerges Rita igh., Horváth József igh., Határidő: szeptember 30., illetve folyamatos A személyes kapcsolattartáson túl lényeges az intézmény belső kommunikációs csatornáinak hatékony működése. Belső információs csatornáink, a működésükért felelős személy megjelölésével: - számítógépes hálózat Barabás Gábor - telefonhálózat Szirtes Attila - iskolarádió Szirtes Attila - fényújság Kasza Gyuláné - hirdetőtáblák Kasza Gyuláné - körözvények Kasza Gyuláné Elengedhetetlennek ítéljük kapcsolataink ápolását, a munkánkat különböző módon támogató, ugyanakkor végzős diákjainkra, mint munkavállalókra igényt

17 17 tartó cégekkel, vállalatokkal. A szakmai kérdésekhez kapcsolódó döntések előkészítésének folyamatában kikérjük véleményüket, egyeztetjük álláspontjainkat. A hazai szakmai kapcsolatok ápolásáért Felelősök: Kasza Gyuláné ig., Horváth József igh., és Barabás Gábor műhelyfőnök Iskolánk nemzetközi kapcsolatai jelentősek. A két tanítási nyelvű képzés hatékonyságát meggyőződésünk szerint nagymértékben növelhetik az olyan típusú kapcsolatok, amelyek elsősorban diákjaink szemléletmódját tágítják és lehetőséget biztosítanak számukra az idegen nyelv gyakorlására. Tanáraink tapasztalatszerzése is növelheti az oktatás színvonalát, eredményességét. Kapcsolataink irányai: A Leonardo mobilitási projektbe kapcsolódva egy spanyol iskolával szakmai gyakorlatok kölcsönös biztosításában működünk együtt. A projekt támogatásával ebben a tanévben 8, és a következő tanévben is 8 tanulónk utazik Mallorcára 4 hetes szakmai gyakorlatra. Iskolánk éveken át partnerkapcsolatban állt egy német gimnáziummal (GYMNASIUM ERFSTADT), de a két iskola képzésében adódó különbségek miatt szeretnénk egy másik német iskolával partnerkapcsolatot kiépíteni. Felelősök: Kasza Gyuláné ig., Hackné Nyerges Rita igh., Hegyiné Závori Szilvia iskolai projektkoordinátor, Soósné Varga Rozália iskolai projektkoordinátor. Az iskolavezetés belső kapcsolatrendszeréhez soroljuk az eltérő jogosultsággal rendelkező képviseleti szervezeteket. Ezek: Diákönkormányzat, Szülői

18 18 Közösség, Közalkalmazotti Tanács, a Szakszervezetek, Iskolaszék, LAND- LEND Alapítvány. A belső szervezetekkel való kapcsolattartásért Felelős: Kasza Gyuláné ig. Az iskola működésének anyagi hátterét és a gazdasági működtetését az ÉPTISZK Gazdasági Szervezete végzi. A szükséges adatszolgáltatást biztosítjuk. Felelős: Kasza Gyuláné ig. an A képzés jellege folytán kényszerítő igény tárgyi eszközeink korszerűségének biztosítása. Berendezéseink, eszközeink jelentős részének eszmei avulása gyorsabb, mint a tényleges elhasználódása. Fejlesztési tervünket felülvizsgáljuk, aktualizáljuk. Felelősök: Kasza Gyuláné ig. Határidő: december 20. A felettes szerveink részére rendszeresen küldendő jelentések, előterjesztések, az adatszolgáltatási kötelezettségek, a tanulói alapadatok felfektetése, a nyilvántartások vezetése, aktualizálása, a tanulói ügyek bonyolítása stb. képezik az ügyviteli feladatokat. Az új pedagógus kollégák beilleszkedését, sikeres pályakezdését segítő gyakornoki rendszert az iskolai Gyakornoki szabályzat szerint működtetjük. Felelősök: Hackné Nyerges Rita, Horváth József, Fekete Katalin, Widder László. Merkl László Az ügyviteli, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, az adminisztrációs teendők ellátásáért

19 19 Felelős: Kasza Gyuláné ig. és Tóthné Papp Mária iskolatitkár A tanulói nyilvántartások naprakészségéért, a tanulók tanulmányi ügyeinek bonyolításáért és az adminisztrációs teendőkért Felelősök: Egri Sándorné Dolgozóink munkahelyi közérzetét javítják, az új munkatársak beilleszkedését segítik azok a rendezvények, programok, amelyek lehetőséget kínálnak az egymás jobb megismerésére, a kötetlen együttlétre. Ezek bevált formái a tantestületi kirándulás, az óévbúcsúztató, a pedagógusnapi rendezvény. A programok megtartását támogatjuk, szervezéséhez segítséget nyújtunk. Felelős: Kasza Gyuláné ig. Határidő: az Eseménynaptár szerint A tanév zökkenőmentes indításának alapja az előkészítettség. A tantárgyfelosztások elkészítésért és az órarendi alapadatok összeállításáért Felelősök:Kasza Gyuláné ig., Hackné Nyerges Rita igh., Horváth József igh., Határidő: június 20. A nyári ügyeleti rend beosztásának elkészítéséért Felelős: Kasza Gyuláné ig. Határidő: július 6.

20 20 5. Munkaközösségi és további munkatervek A tantárgy, tantárgycsoport illetve a tevékenység megnevezések mögötti számok a mellékletek azonosítói. - A nappali képzés osztálytípusai (1) - Eseménynaptár (2) - Az osztályfőnöki munkaközösség (alap- és szakképzés) munkaterve (3) - A magyar nyelvi és irodalmi munkaközösség munkaterve (4) - A történelem és művészetek munkaközösség munkaterve (5) - A német nyelvi munkaközösség munkaterve (6) - Az angol nyelvi munkaközösség munkaterve (7) - Matematika, Fizika, Testnevelés munkaközösség munkaterve (8) - Elektrotechnika-elektronika és informatika munkaközösség munkaterve (9) - Gépész elmélet szakterület munkaterve (10) - Elektrotechnika-elektronika gyakorlat munkaközösség munkaterve (11) - Gépész gyakorlat munkaközösség munkaterve (12) - Az iskolai sportkör szakmai programja (13) - Szülői Közösség munkaterve (14) - Egészségnevelési munkaterv (15) - DÖK munkaterv (16) - Drogprevenció (17) Budapest, augusztus 31. Kasza Gyuláné igazgató

21 1. számú melléklet A TANÉV OSZTÁLYAI (41 osztály) A B C D E F G Szakközép-iskola G Szakiskola 9. ESZKI Tikász András KT ESZKI Widder László KT ISZKI Braun Éva KT ISZKI Pozsár Mária NYEK GSZKI Némethné Pallós S. KT GSZKI Szever László 1/9 GF/VSZ Prófusz Magdolna 10. ESZKI Tagyi Gábor KT ESZKI Poros Tibor KT ISZKI Hegyiné Z. Szilvia KT ISZKI Karácsony Éva NYEK GSZKI Kiss Csilla KT GSZKI Bischoffné P. Éva GSZKI Borsos István 11. ESZKI Adyné Kulcsár Enikő KT ESZKI Bíró Ildikó KT ISZKI Jermendi Andrea KT ISZKI Farkas László NYEK GSZKI Nagyné Németh Ildikó KT GSZKI Soósné Varga Rozália GSZKI Andorfer János 1/11. VSZ Schilling Ferenc 12. ESZKI Sebőkné Szabó Emőke GSZKI Szenczi László KT ISZKI Kungl Andrea KT ISZKI Fekete Katalin NYEK GSZKI Gubicza Ágnes KT GSZKI Batóné Schulcz Ágnes 2/12 VSZ Kujbus Gábor 13. KT ISZKI Varga Anikó KT ISZKI Barta Ilona NYEK GSZKI Vargáné Jankó Éva KT GSZKI Kovács Ferenc 1/13. ELT/EET Horváth Zoltán GT Somogyi Péterné 2/14. ELT/EET Memon Katalin GT Mihalicz Andrea IHT/GI Karikó-Tóth Tamás IHT/ELT Horváthné Tőkei Zs. GT Mikulesz Ferenc GT Kovács János

22 2 ESZKI - elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, szakközépiskola; KT ESZKI angol két tanítási nyelvű elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, szakközépiskola; KT ISZKI - angol két tanítási nyelvű informatika szakmacsoport, szakközépiskola; NYEK GSZKI nyelvi előkészítős gépészet szakmacsoport, szakközépiskola; KT GSZKI német két tanítási nyelvű gépészet szakmacsoport, szakközépiskola; GSZKI gépészet szakmacsoport, szakközépiskola; VSZ elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, OKJ számú Villanyszerelő, szakiskola; GF gépészet szakmacsoport OKJ számú Gépi forgácsoló ELT elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, OKJ számú Elektronikai technikus; EET elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, OKJ számú Erősáramú elektrotechnikus; GT gépészet szakmacsoport, OKJ számú Gépgyártás-technológiai technikus; CAD informatika szakmacsoport, OKJ számú CAD-CAM informatikus; IHT informatika szakmacsoport, OKJ számú Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető; GI informatika szakmacsoport, OKJ számú Gazdasági informatikus; WEB informatika szakmacsoport, OKJ számú WEB mester; MI informatika szakmacsoport, OKJ számú Műszaki informatikus;

23 3 2. számú melléklet augusztus 23. csütörtök augusztus augusztus 31-szeptember 2. augusztus 27. hétfő augusztus 28. kedd augusztus 29. szerda augusztus 29. szerda augusztus 30. csütörtök augusztus 31. péntek augusztus 31. péntek szeptember 3. hétfő szeptember 3. hétfő szeptember 4. kedd szeptember 5. szerda szeptember 19. szerda szeptember 19. szerda szeptember kedd péntek Eseménynaptár 2012/2013. tanév 9,30 vezetői értekezlet 10,00 alakuló értekezlet és munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 12,00 osztályfőnöki munkaközösségi ért. Nyelvi előkészítő, felzárkóztató tábor, Gólyatábor, Balatonfenyves 8,00 javító-pótló írásbeli vizsgák 8,00 javító-pótló szóbeli vizsgák 8,00 10,00 pótbeíratás Munkaközösségi értekezletek 8,30 magyar, történelem Munkaközösségi értekezletek 8,30 matematika, fizika 10,30 gépész elmélet, testnevelés Munkaközösségi értekezletek 8,30 villamos elmélet Jelentkezési határidő az őszi OKJ-s vizsgára 7,45 Tanévnyitó ünnepély (9. évf.) Első tanítási nap, osztályfőnöki órák: 7,45-10, évf. 10,30-13, évf. 10,30 beiratkozás a szakképző évfolyamokra Munkaközösségi értekezletek: 13,30 német nyelv, villamos gyakorlat, gépész gyakorlat Munkaközösségi értekezlet: 13,30 angol Jelentkezési határidő az őszi érettségire 14,30 igazgatóválasztás 14,30 ofő/mközvez. értekezlet 17,00 szülői értekezletek 9. és 1/13., 2/14. évf. és 1/11 G (új) bizonyítványok leadása aláírásra Újpesti iskolák börzéje szeptember csütörtök-péntek szeptember 24. hétfő szeptember 27. csütörtök szeptember 28. péntek október 5. péntek október 8, 9. hétfő, kedd október hétfő- péntek Végzős osztályok fakultatív kirándulásai 11,50 tűzriadó (próba) (terv) Beiskolázási börze, Vác Beiskolázási börze, Veresegyház 11,50 (rádió) megemlékezés az aradi vértanúkról 8,00 OKJ-s javító-pótló írásbeli (interaktív) vizsgák. 9,00 nyitott kapuk

24 4 október között a felvételiig minden pénteken október 15. hétfő október 16. kedd október 17. szerda október 18. csütörtök október 19. péntek október 22. hétfő október 23. kedd október 24. szerda október 25. csütörtök október 25. csütörtök október 26. péntek október 27. szombat MUNKANAP október 29. hétfő október 29-november 4. november 5. hétfő november 10. szombat november 7. szerda november 8. csütörtök november 9. péntek november 13. kedd november14. szerda november 14. szerda november 21. szerda november december december 7. péntek december 12. szerda december 21. péntek december 22- január 2. január 3. csütörtök január 10. csütörtök január 17. csütörtök január 11. péntek 8,00 OKJ-s gyakorlati vizsga 9,00 pót Nyitott kapuk érettségi emelt és középszintű írásbeli vizsgák kezdete 8,00 magyar nyelv és irodalom 14,00 szakmai alapozó tantárgyak 8,00 matematika 14,00 földrajz 8,00 történelem mk/of értekezlet 16,00 szülői fogadónap 8,00 angol nyelv 8,00 informatika 12,00 (udvar) megemlékezés nemzeti ünnepünkről (okt. 23.) pihenőnap Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap 8,00 német nyelv 14,00 kémia 8.00 OKJ-s javító-pótló szóbeli vizsga 14,00 biológia szünet előtti utolsó tanítási nap (okt.22. ledolgozása) 14,00 fizika őszi szünet szünet utáni első tanítási nap nem munkanap a 8. osztályosok versenye, írásbeli 15,00 tehetséggondozás 8. osztályosoknak (felvételi előkészítő) első napja 16,00 Gólyabál 14,30 Diákközgyűlés 14,30 osztályfőnökök és munkaközösségvezetők értekezlete a 8. osztályosok versenye, szóbeli 15,00 8. oszt. versenye eredményhirdetés középszintű szóbeli érettségi vizsga véradás (terv) 18,00 Szalagavató bál 14,30 osztályfőnökök és munkaközösségvezetők értekezlete 16,00 szülői fogadónap a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 11,00 dolgozói óévbúcsúztató téli szünet szünet utáni első tanítási nap 12,00-ig jegylezárás az iskolai előkészítő utolsó napja 5 óra tanítás, félév vége 12,30 osztályozó konferencia

25 5 január 18. péntek január 22. kedd január 19. szombat január 23. szerda január 24. csütörtök február 6. szerda február 15. péntek február 25. hétfő február 26. kedd Március 5. kedd március 6. szerda március 14. csütörtök március 15. péntek március 27. szerda március 28-április 2. április 3. szerda április 10 április 11. csütörtök április 12. péntek április 16. kedd április 17. szerda április 25. csütörtök április 30. kedd május 2. csütörtök május 3. péntek május 6. hétfő május 7. kedd május 8. szerda május 9. csütörtök május 10. péntek május félévi értesítők kiosztásának utolsó napja 11,50 (rádió) A magyar kultúra napja 10,00 központi középiskolai felvételi írásbeli 14,30 félévi nevelési értekezlet 14,00 pót központi felvételi 17,00 szülői értekezletek jelentkezési határidő az érettségi vizsgára, OKJ-s vizsgára és a felsőfokú továbbtanulásra 11,50 (rádió) megemlékezés a kommunizmus diktatúrájának áldozatairól 13,30 szóbeli felvételi vizsga 14,30 második (pót) szóbeli felvételi 14,30 osztályfőnökök és munkaközösség-- vezetők értekezlete 16,00 szülői fogadónap 12,00 (udvar) megemlékezés nemzeti ünnepünkről (március 15.) Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap tavaszi szünet a szünet utáni első tanítási nap 16,00 szülői fogadónap (12.) évf. véradás (terv) 11,50 (rádió) A költészet napja diáknap 11,50 (rádió) megemlékezés a holocaust áldozatairól Tantestületi kirándulás Nevelőtestületi értekezlet Jelentkezők értesítése a felvételről ig jegylezárás a végzős osztályokban 14,30 osztályozó konferencia a végzős osztályoknak 16,00 ballagás, végzősök utolsó tanítási napja, alsóbb évfolyamokon 5 óra tanítás Emelt és középszintű írásbeli érettségik kezdete 8,00 magyar (nincs tanítás) 8,00 matematika (nincs tanítás) 8,00 történelem (nincs tanítás) 8,00 angol nyelv 8,00 német nyelv tanulmányi kirándulások megbeszélés szerint. (alsóbb évfolyamok, két nap, tanítási napnak számít). KT osztályok belső vizsgái és a kis érettségi külön beosztás szerint

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Bevezető Az iskolák szakmai önállóságának, sajátos arculati bemutatásának legfontosabb alapdokumentuma

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév Kecskemét 2010. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Iktatószám: 13-739-1/2015. Ig Ügyintéző: Gulyás József ig. h. Melléklet: tantárgyi tantervek A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Elfogadta:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Munkaterv a 2014/15-es tanévre

Munkaterv a 2014/15-es tanévre Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Munkaterv a 2014/15-es tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. AJÁNLÁS Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben