Az üzleti szféra felsőfokú végzettségű pályakezdők iránti kereslete, ennek várható alakulása és a pályakezdők tudásával való elégedettség 2005-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az üzleti szféra felsőfokú végzettségű pályakezdők iránti kereslete, ennek várható alakulása és a pályakezdők tudásával való elégedettség 2005-ben"

Átírás

1 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet HCCI Research Institute of Economics and Enterprises Az üzleti szféra felsőfokú végzettségű pályakezdők iránti kereslete, ennek várható alakulása és a pályakezdők tudásával való elégedettség 2005-ben Egy empirikus vállalati felvétel és szakértői interjúk elemzése Budapest, január 6.

2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság és a magyar vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról. MKIK GVI Research Institute of Economics and Enterprises Hungarian Chamber of Commerce and Industry A kutatás terepmunkáját irányította, az elemzést írta: Selmeczy Iván Kutatásvezető: Tóth István János (tudományos főmunkatárs, MTA KTI, ügyvezető igazgató, MKIK GVI) Internet: MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet Cím: 1034 Budapest, Bécsi út Tel: Fax: internet: 2

3 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló Munkaerőpiaci és gazdasági folyamatok Relatív bérek és foglalkoztatási esélyek A diplomás munkanélküliségre ható tényezők A kutatás célja A felmérés és a minta jellemzői Foglalkoztatás és munkaerő kereslet Diplomás pályakezdők iránti kereslet, foglalkozások szerint A jelentkező pályakezdők minőségi és mennyiségi megfelelősége A pályakezdők bruttó bére és annak változása a tapasztalatszerzéssel A pályakezdők készségeivel, ismereteivel való elégedettség A képzési formák és a felsőoktatási intézmények értékelése Betanítási, továbbképzési módszerek A vállalatok kapcsolata a felsőoktatással...52 Hivatkozások sz. Melléklet: Diplomás pályakezdők készségeinek ismereteinek értékelése a foglalkozási területek szerint sz. Melléklet: A vállalati felmérés kérdőíve sz. Melléklet: Interjúalanyok

4 1. Vezetői összefoglaló A kutatás: Kutatásunkban a diplomás pályakezdők foglalkoztatásának jelenlegi és várható helyzetét vizsgáljuk. Az eredmények és megállapítások két forráson alapulnak: október-novemberében két kutatást végeztünk, egy kérdőíves felmérést 121 cég, és egy szakértői interjúsorozatot 30 cég, illetve szervezet vezetőjének vagy HR szakértőjének megkérdezésével. A foglalkoztatás jelenlegi helyzete: A pályakezdők foglalkoztatásának egyértelműen nagyobb a valószínűsége a nagyobb vállalkozásoknál, de a pályakezdők aránya a diplomás létszámon belül a közepes vállalkozásoknál a legmagasabb. Az export súlyának mérsékelt, a külföldi tulajdon szerepének ennél valamivel erősebb hatása van a pályakezdők foglalkoztatására. Összességében arra a következtetésre jutottunk, hogy a pályakezdők mind jelenlegi, mind várható helyzetében meghatározó szerepet töltenek be a közepes méretű vállalkozások. Közöttük a leggyakoribb a pályakezdők magas, %-ot is meghaladó aránya a diplomás foglalkoztatottak között. A foglalkoztatás várható helyzete: A cégek kilátásai többnyire pozitívak, a foglalkoztatottak száma várhatóan enyhén növekedni fog a következő egy évben. Az összlétszám változásához hasonlóan pozitívak a diplomások és a pályakezdő diplomások létszámváltozására vonatkozó előrejelzések is, de az is megfigyelhető, hogy a diplomások különösen a pályakezdők tekintetében rendkívül nagy a létszám változatlanságát előrejelzők aránya, a pályakezdők számának csökkenésére azonban egyetlen cég sem számít. A diplomások és a diplomás pályakezdők létszámának bővítése várhatóan gyakoribb lesz a nagyobb, több mint 250 főt foglalkoztató cégek körében. A kis-, és közepes cégek 16%-a, a nagy cégek 43 %-a tervezi diplomások felvételét a következő egy évben, a pályakezdőkre vonatkozóan ez az arány 13 és 38 % e két létszámkategórián belül. Kedvező előjelnek tűnik, hogy a létszámbővítést tervező cégeknél a diplomások létszámnövelése mögött nem marad el a felsőfokú végzettségű pályakezdők felvétele sem, a pályakezdők tehát versenyképesek maradnak a tapasztalattal rendelkezőkkel szemben. A diplomás pályakezdők iránti hosszabb távú kereslet, foglalkozások szerint: A pályakezdők iránti kereslet csökkenésére számító cégek súlya a hosszabb távú, 4-5 évre előremutató előrejelzésekben is elhanyagolható. A kérdőíves megkérdezésből, és a szakértői interjúkból egyaránt kitűnik, hogy a kereslet elsősorban a mérnöki végzettségek gépész- és villamosmérnökök iránt, műszaki menedzserek és termelésirányítók iránt erősödhet. Továbbra is nagy lesz az igény informatikus szakemberek iránt, és kedvezően alakulhatnak a logisztikus, kereskedő, külkereskedő végzettségű pályakezdők elhelyezkedési esélyei. A közgazdasági végzettséggel kapcsolatosan több a bizonytalanság, ami azonban arra vezethető vissza, hogy az elmúlt tíz évben megsokszorozódott a közgazdász diplomát kiállító szakok száma, és a hagyományos értelemben vett közgazdasági ismereteket csak marginálisan oktató intézmények is közgazdásznak minősítik a piacra kilépő hallgatóikat. Ennek megfelelően a közgazdasági végzettségű pályakezdők közül a pénzügyesek, könyvelők, kontrollingosok, jó képességű piackutatók továbbra is keresettek lesznek. A marketinges pályakezdők elhelyezkedési esélyei ennél valamivel rosszabbak és túlkínálatuk várhatóan alig csökken. Azonban a marketingesekre is érvényes, hogy a motivált, szakmailag felkészült pályakezdőknek nem lesz nehézségük az elhelyezkedéssel. A verseny tehát a közgazdasági vonalon erősödik, ami a karrierjüket tudatosabban építő, elismertebb intézményekben tanuló fiataloknak kedvez. Tovább erősödhet a kereslet a diplomás ügyintézők és asszisztensek iránt. Számos területen a felsőfokú végzettséget nem igénylő állások a diplomás pályakezdők számára csak belépőt jelentenek, ami megnyitja az utat a magasabb 4

5 pozíciók előtt. Az előrejelzések szerint tovább csökkenhet a jogászok és a tanárok iránti kereslet. A pályakezdők iránti kereslet várható alakulásában meghatározó szerepet tölthet be az a viszonylag új jelenség, hogy a külföldi multinacionális cégek olyan szolgáltató központokat hoznak létre Magyarországon, amelyek a cég adminisztrációs, pénzügyi-számviteli, ügyfélszolgálati, HR vagy logisztikai tevékenységet végzik akár regionális, akár világszinten. Ezek az ún. Shared Service -ek jól képzett, angol és a célterület (pl. dán, finn stb.) nyelven beszélő szakemberek révén látják el költséghatékonyan a működést támogató funkciókat. Ebből kifolyólag nagy az igényük nyelveket beszélő közgazdász, pénzügyes, HR-es, logisztikus, kereskedő és külkereskedő pályakezdők iránt. A pályakezdők elhelyezkedését nehezítő tényezőként többen említették a fiatalok földrajzi mobilitásának hiányát. A START programot több HR szakértő jó kezdeményezésnek tartja, de néhányan enyhén bírálják a program irányítását, és nem tartják kielégítőnek a tájékoztatást. A bolognai folyamatnak, azaz a felsőoktatási rendszer átalakításának várható hatásairól a HR szakemberek egyenlőre még nem tudtak határozott képet alkotni. A pályakezdők készségeinek ismereteinek értékelése: A pályakezdők a szakmai gyakorlat terén maradnak el leginkább az elvárásoktól. A szakmai gyakorlatnak, a szakmai tapasztalat megszerzése mellett rendkívül fontos szerepe van abban, hogy megerősödjön a fiatalok önismerete. A munkáltatók elvárják, hogy a pályakezdő tudja, hogy mit jelent a munka, hogyan működik egy szervezet, és legyen elképzelése a számára megfelelő munkakörről, arról, hogy mivel szeretne foglalkozni. A munkatapasztalat, az önismeret és a tudatos karrierépítés hármast gyakran említették a HR szakértők. Emellett nagyon fontos az idegennyelv-tudás, amiben érzékelhető némi javulás, de a pályakezdők még mindig messze elmaradnak az elvárásoktól. A pályakezdők értékelésénél egyre jobban előtérbe kerülnek a személyiségi jegyek és a munkához való viszony. A munkáltatók nagy hangsúlyt fektetnek a csapatmunkához szükséges készségekre, a jó kommunikációs és a szakmai ismeretekkel párosuló problémamegoldó készségekre. A HR tanácsadók a gyakornoki programok fejlesztésében és az egyetemeken, főiskolákon működő karrier irodák tevékenységének kiterjesztésében, fejlesztésében látják a megoldást. Ezt azért is hangsúlyozzák, mert nagy problémának látják, hogy a pályakezdők jelentős része nem tudja, hogy milyen irányba induljon, milyen lehetőségeik vannak, mik az erősségeik és hol kell még fejlődniük. Emellett fontos lenne a vállalati szféra és a felsőoktatási intézmények közötti szálak szorosabbra fűzése. Különösen a kisebb cégek körében ritka, hogy kapcsolatot tartanak fenn egyetemekkel, főiskolákkal. A szakértők hasznosnak látják az együttműködésnek azt a formáját, amikor a cégek tájékoztatják az intézményeket és a hallgatókat egyaránt a piac szakmai elvárásairól, a lehetőségekről, trendekről, és az egyetemmel, főiskolával együtt közvetlenül segítik a végzősök elhelyezkedését. A pályakezdők bruttó bére és annak változása a tapasztalatszerzéssel: A diplomás pályakezdők bruttó átlagbére 185 ezer Ft, és két év múlva várhatóan 20 %-kal magasabb bruttó bért, azaz átlagosan 223 ezer forintot kapnak. A foglalkozások között, mind a kezdő bruttó bér, mind a várható bérnövekedés tekintetében az elemző közgazdász az éllovas, ilyen végzettséggel kezdetben 223, két év múlva 276 ezer forintra számíthatnak a pályakezdők, ugyanakkor ezen a területen a legnagyobb a kínált bérek közötti szórás is. Őket követik a gépészmérnökök. A marketingesek piaca feltehetően telítődik, ezért bérük is viszonylag alacsony. A külföldi cégek lényegesen magasabb bért tudnak fizetni. 5

6 2. Munkaerőpiaci és gazdasági folyamatok A kilencvenes években a munkaerőpiaci folyamatokat Magyarországon a nyolcvanas évek végén bekövetkezett gazdasági szerkezetváltás és az átmeneti gazdaság hatásai alakították. Az átmeneti gazdaságokra jellemző munkahely-rombolási és teremtési hullám Magyarországon a 90-es évek második felére lecsengett. Az első években csökkent a GDP és a foglalkoztatási szint, nőtt a munkanélküliség és az inaktivitás, majd az évtized közepétől a kilencvenes évek végéig a GDP előbb lassabb, majd gyorsabb ütemben növekedett, a foglalkoztatás többnyire stagnált, de a munkanélküliség némileg visszaszorult. Az elmúlt tíz évben lezárult a munkaerőpiaci szerkezetváltás. Ennek egyik jeleként megszaporodott a felsőfokú végzettséget igénylő állások száma, és ezekben az állásokban százalékponttal, 90% fölé emelkedett a diplomások aránya. A gazdaságot ebben az időszakban dinamikus fejlődés, élénkülő beruházási aktivitás és növekvő foglalkoztatás jellemezte. A korszerű beruházások a külföldi tőke beáramlása és a külföldi multinacionális cégek megjelenése a nyugati munkakultúra meghonosodását idézte elő. A termelés és a hatékonyság növekedésével a bérszínvonal is fokozatosan emelkedhetett, ami alatt elsősorban a képzett, ill. magasan képzett munkaerő relatív bérhozamának növekedése értendő. Az ezredforduló után lassuló ütemben nőtt a GDP és a foglalkoztatás - ez utóbbi 2001-ben már csökkent -, ugyanakkor tovább csökkent a munkanélküliség is, igaz 2002-ben ismét enyhe növekedésnek indult, és 2005 folyamán ismét megugrott. A munkaerőpiaci és oktatási kutatások megállapításai a főbb tendenciák tekintetében egységes képet mutatnak. Az új foglalkozások és új technológiák megjelenése, az elkerülhetetlen munkahely-rombolási hullám és a külföldi vállalatok elvárásai elsősorban az alacsony végzettségűeket, az ipar egyes ágaiban dolgozó szakmunkásokat hozta nehéz helyzetbe és egyben leértékelte a szocializmus korában szerzett munkatapasztalatot. A változások a képzettebb, fiatal és az új követelményekhez rugalmasan alkalmazkodó munkaerőnek és a felsőfokú végzettségűeknek kedvezett [Kőrösi, 2005]. A rendszerváltás után a munkaerőpiac egyik meghatározó folyamata a felsőfokú végzettségűek robbanásszerű növekedése volt. A frissen végzett diplomások száma 1995 és 2004 között megduplázódott, 26 ezer főről 53 ezer főre emelkedett. Az oktatási expanzió a gazdaság és a beruházások dinamikus növekedése mellett ment végbe, így a diplomások többletkínálatát a bővülő gazdaság egy ideig fel tudta szívni. A 2000-es években új jelenségként felbukkanó diplomás munkanélküliség, a diplomások arányának növekedése a felsőfokú végzettséget nem igénylő foglalkozásokban, és egyes korosztályokban a diplomások bérelőnyének visszaesése új kérdéseket vetnek fel a kutatók és az oktatáspolitikai döntéshozók számára Relatív bérek és foglalkoztatási esélyek A kilencvenes évek vége felé a munkaerő jól illeszkedése egyre fontosabbá vált, azaz az elvártnak megfelelő végzettség bérhozama emelkedett. Ennek következtében a túlképzettség bérhozama az időszak végéig folyamatosan csökkent. A hatást csak felerősítette, hogy a túlképzettek aránya is növekedett. Számos szakmában, ahol korábban a szakmunkás végzettség is megfelelt, követelményként jelent meg az érettségi, illetve a középfokú végzettséget elváró állásokban egyre gyakoribbá vált a diplomások foglalkoztatása. Többek között ezek a megállapítások olvashatóak ki Galasi Péter [2004] túlképzéssel és alulképzéssel foglalkozó tanulmányából, amely az elvártnál magasabb illetve alacsonyabb végzettségi szintek bérhozamát elemzi a magyar munkaerőpiacon 1994 és között. Magyarországon a diplomások 6

7 számának emelkedését a felsőfokú végzettség iránti kereslet növekedése kísérte, aminek következtében a kilencvenes évek végéig a magasabb iskolai végzettség magas és emelkedő bérhozammal járt együtt. A vizsgált idősorokból kiderül, hogy től 1997-ig a megfigyelt munkavállalók iskolai végzettségi fokának (az elvégzett osztályok számának) stagnálását a munkáltatók által elvárt osztályok számának csökkenése kísérte. Ez azt jelenti, hogy 1997-ig a munkáltatók leszállították a munkahelyi követelményeket, és ennek következtében - mivel nem csökkent az átlagos képzettség - a túlképzettek aránya növekedett. Az időszak második felében, 1997 és 2002 között növekedésnek indult a szükséges iskolai végzettség és a munkavállalók által elvégzett osztályok száma is, ez utóbbi azonban gyorsabb ütemben emelkedett. A helyzet tehát nem javult, az alulképzettek aránya egyre csökkent ugyan, a túlképzetteké azonban ennél gyorsabb ütemben nőtt, mígnem 2002-re meg is haladta az előbbiek arányát. A tanulás azonban mindvégig kifizetődő maradt. Olyannyira, hogy 2001-ig a túlképzetteknél egy többletosztály bérhozama magasabb volt, mint egy osztály bérhozama az éppen megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállalónál. A túlképzett munkavállaló által elvégzett többletosztályok bérhozama 1999 után folyamatosan csökkent, és 2002-ben a bérhozamok alapján a munkaadó a szükséges végzettséggel rendelkezőt részesítette előnyben a túlképzettel szemben. Az alulképzettek képzettségében a munkáltató elvárásaihoz képest hiányzó osztályok bérhozama a vizsgált időszakban mindvégig negatív volt, ez a hátrány azonban - sajnálatos módon mérséklődött. Aki a szükségesnél eggyel kevesebb osztályt végzett, az 1994-ben 6 százalékkal, 1997-ben már csak 5 százalékkal kevesebb bérre számíthatott. Ezt követően ismét javult a helyzet, egy hiányzó osztály 2002-ben ismét átlagosan 6 százalékkal alacsonyabb bérhez juttatta a dolgozókat. Ebben a folyamatban egyrészt a diplomások egyre népesebb táborának kiszorító hatása érvényesült, másrészt az is megmutatkozott, hogy adott végzettséghez megszerzett tudás egyre kevésbé felelt meg a munkaadóknak. Ez a kiszorító hatás - meglepő módon nem vezetett az érettségivel rendelkezők tömeges munkanélküliségéhez, mivel ezek a foglalkoztatottak újonnan létrehozott állásokban helyezkedtek el, illetve a náluk alacsonyabb végzettségűeket szorították ki a meglévő, korábban középfokú végzettséget nem igénylő állásokból. A folyamat tehát amit Kertesi és Köllő tanulmányukban [2005] részletesen ismertetnek - minden képzettségi szinten átgyűrűzve hatott a foglalkoztatásra. Kutatásuk alapján a szerzők azt az álláspontot képviselik, mely szerint egyelőre alaptalanok a diploma jelentős leértékelődésével kapcsolatos aggodalmak, melyek a felsőoktatási expanzió kapcsán erősödtek fel, és különböző fórumokon társadalmi vitát gerjesztettek. Igaz, a bértarifa felvételek adatain végzett számításaik arra mutatnak, hogy a pályakezdő kohorszok kereseti előnyének dinamikus növekedése, a évesek között leszámítva a 24 éveseket ben megtorpant és enyhén csökkenni kezdett, ami a diplomások növekvő kínálatának hatására utal. A 28 éveseknél, vagy ennél idősebbeknél - tehát annál a korosztálynál, amely általában már túljutott a pályakezdéssel járó álláspróbálgatás, és gyakoribb munkahely változtatás időszakán - az átlagos korú érettségizettekhez viszonyított bérhozam további növekedését tapasztalták. A relatív bérek alakulását ennél differenciáltabban is vizsgálták. Ehhez három diplomás foglalkozási csoportot különböztettek meg aszerint, hogy azokban a fiatal diplomások aránya nő, csökken vagy viszonylag változatlan. Azonosítottak emellett egy negyedik, diplomát nem igénylő csoportot is, az ügyviteli-irodai foglalkozások csoportját, mert úgy találták, hogy ebben az elmúlt tíz évben jelentős volt a fiatal diplomások beáramlása. Az így azonosított foglalkozási csoportok szerinti vizsgálataik szintén nem erősítették meg a diplomás pályakezdők, vagy legalábbis a 7

8 fiatal diplomások drámaian romló elhelyezkedési esélyeivel kapcsolatos aggodalmakat. Erre abból következtetnek, hogy 1995 és 2003 között épp a fiatalodó és az ügyviteliirodai foglalkozásokkal kapcsolatban - tehát azoknál, amelyekben a legnagyobb volt a diplomás fiatalok beáramlása csökkent a KSH által regisztrált munkanélküliség 1, mind a fiatal (21-35 éves) ill. idősebb (35+ éves) diplomások között, mind az érettségizettek körében. Ezt részben alátámasztják a munkanélküliséget szigorúbb kritériummal, a fizetett munkát akaró nem foglalkoztatottak arányának vizsgálatával végzett elemzéseik. A hároméves időszakokra kiátlagolt mutatók alapján a frissen végzett diplomások beáramlása által jobban érintett foglalkozások körében javultak, vagy változatlanok maradtak mind a piacon lévő, mind a frissen piacra lépő diplomások, de még az érettségizett alkalmazásban nem lévők elhelyezkedési esélyei is. Mindemellett arra mindenképp fel kell hívni a figyelmet, hogy míg az es időszak és az es időszakban szinte minden foglalkozási csoportban, fiatal és idősebb diplomások, ill. érettségizettek körében egyaránt szembetűnő volt a javulás, az utolsó vizsgált évhármas, átlaga már a javuló tendencia megtorpanására, utal. Érdekes módon a fizetett munkát akaró nem foglalkoztatott fiatal diplomások aránya azok között emelkedett, akik elöregedő (kevés frissdiplomás beáramlását tapasztaló) vagy stabil korösszetételű állásokban próbáltak elhelyezkedni, de a fiatalodó diplomás foglalkozásokban sem javultak tovább az esélyek. Galasi Péter [2004] az ÁSZF bértarifa-felvételének az közötti időszakra vonatkozó adatait elemezve szintén arra jutott, hogy az ezredforduló körül rohamos emelkedésnek indult a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozó diplomások aránya. A kutatás legfontosabb eredménye, hogy míg a vizsgált időszakban a felsőfokú végzettségűek aránya is folyamatosan növekedett, ebből nem következett a diplomás foglalkoztatottak bérelőnyének csökkenése, sőt az időszak egészét nézve nőtt a relatív bérük. A szerző ezt azzal támasztja alá, hogy eközben nőtt azoknak a foglalkozásoknak az aránya is, amelyekben a felsőfokú végzettségűek bérelőnye eléri, vagy meghaladja a 44 %-ot (az 1994 éves átlagos bérprémium szintjét), szemben az ugyanebben a foglalkozásban dolgozó, középfokú végzettségűekkel szemben. Az ilyen értelemben kiemelt (44%-nál nagyobb bérprémiumos) foglalkozások aránya 1997 és 2002 között jelentős mértékben, 12%-ról 31%-ra emelkedett a vizsgált mintában. A diplomások bérelőnye a legtöbb korosztályon belül kétségkívül magasabb ma, mint a kilencvenes évek közepén. Kertesi és Köllő elemzései ugyanakkor rávilágítanak arra is, hogy a fiatal kohorszokban a bérelőny folyamatos növekedése 2000-ben megtorpant és hanyatlani kezdett. Ez alól csak a évesek jelentenek kivételt, akiknek a bérelőnye tovább növekedhetett, feltehetően azért, mert re ez lett az első olyan diplomás generáció, amely már a rendszerváltozás után szerezte a felsőfokú végzettséget, a korszerűbb tudást és már egy kialakuló piacgazdaságban tehetett szert közel tízévnyi munkatapasztalatra. A és a éves korosztályban 2000 és 2004 között jelentősen visszaesett a diplomások relatív bére, ami kétségkívül arról tanúskodik, hogy a kereslet megállt, miközben a kínálat tovább emelkedett. A bérelőnyök 2000 előtti gyors növekedése pozitív árjelzést adott a fiatalok számára, akik ennek hatására egyre nagyobb arányban áramlottak a felsőoktatásba majd onnan a diplomás és egyre gyakrabban a diplomát nem igénylő állások munkaerőpiacára. A kilencvenes évek közepétől, részben a felsőoktatási létszámkorlát fokozatos megemelésének hatására a felsőoktatás nappali tagozatos létszáma több mint másfélszeresére nőtt. 1 munkanélküliek száma / (foglalkoztatottak száma + munkanélküliek száma) 8

9 Ábra: Frissen végzett diplomások száma (ezer fő) 60 Frissen végzett diplomások száma (ezer fő) összesen nappali tagozat nem nappali tagozat Forrás: ÁFSZ A diplomások egyre bővülő kínálatát a piac növekvő kereslete 1999, 2000-ig még ellensúlyozta, ám az ezredforduló után, a gazdasági növekedés ütemcsökkenésével együtt mérséklődni kezdett a felsőfokú végzettség iránti kereslet. Ezt természetesen differenciáltan kell szemlélni, mivel a kimagasló képességű diplomások továbbra is rendkívül keresettek maradtak. Mindezzel együtt a diplomások körében regisztrált munkanélküliségi ráta nem emelkedett számottevően. Ez részben annak a kedvező jelenségnek tudható be, hogy a gazdasági konjunktúra enyhülésével együtt 2000 után a felsőoktatási intézmények kibocsátása is mérséklődött. Galasi és Varga [2005] megállapították, hogy az 1993 és 2002 közötti időszakban a felsőfokú végzettségűek foglalkoztatási esélyei mindvégig meghaladták a három alacsonyabb szakmunkásképző, szakközépiskolai és gimnáziumi végzettséggel rendelkező pályakezdők esélyeit. A felsőfokú végzettségűek foglalkoztatási esélyei azonban folyamatosan csökkentek, a relatív előnyük pedig jelentősen megcsappant a három alacsonyabb végzettséggel szemben. A felsőfokú végzettségűek előnye 1997-től kezdve előbb gyorsabban, majd valamivel lassabban mérséklődött, miközben az alacsonyabb végzettségűek mindhárom csoportjának foglalkoztatási esélyei hol csökkentek, hol nőttek, hol stagnáltak. Az évtized végétől új jelenségként megnövekedett a felsőfokú végzettségű pályakezdő munkanélküliek aránya, 1998 és 2002 között 4,4 százalékról 9,6 százalékra. Tartósan kedvezőtlen tendenciáról azonban csak akkor beszélhetünk az éppen piacra lépő munkavállalók helyzetének tekintetében, ha a kilencvenes évek elején megfigyelt kereslet vezérelte munkahely-szerkezeti átalakulás lelassul, vagy megáll. 9

10 Ábra: A felsőfokú végzettségű regisztrált pályakezdő munkanélküliek éves átlagos száma (fő) * diplomások összesen főiskolai végzettségűek egyetemi végzettségűek * jan.-aug. átlaga Forrás: ÁFSZ 2.2. A diplomás munkanélküliségre ható tényezők Kertesi Gábor és Köllő János [2001] kutatása is rámutatott arra, hogy a magasan képzett munkaerő iránti keresletet ösztönző, és különösen a fiatalabb korosztályokat felértékelő technológiai változás motorját Magyarországon a külföldi tőkeberuházás jelenti. A Magyarországra áramló külföldi közvetlen befektetések értéke három évig tartó csökkenés után 2004-ben először emelkedett. Ezzel együtt szembetűnő a csökkenő tendencia, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy egyre jelentősebb a spekulatív beruházások szerepe. Ez azonban csupán egyike lehet azoknak a hatásoknak, amelyek magyarázatul szolgálhatnak arra az új jelenségre, hogy az utóbbi 4-5 évben a keresletnövekedés elmaradt a frissdiplomások számának növekedésétől. A főiskolai végzettségű pályakezdők foglalkoztatási esélyei erőteljesebben erodálódtak, és a foglalkozások szerinti bontásban is kitűnik néhány terület, ahol jelentősen rosszabbak lettek a diplomás pályakezdők elhelyezkedési lehetőségei. Szembetűnően magas a munkanélküliség például a tanár a jogász és a mezőgazdasági mérnők végzettségű frissdiplomások között, de romlottak a pályakezdő közgazdászok egyes csoportjainak kilátásai is. A gazdasági környezet hatásai mellett lehetséges magyarázatként merül fel a piaci kereslet és a felsőfokú intézmények kibocsátása közötti összhang hiánya. Ezt a hatást ráadásul felerősíti az a tendencia, hogy egyre növekszik a diákok felsőoktatásban töltött éveinek száma, vagyis meghosszabbodott a tanulmány megkezdése és a diploma megszerzése közötti időszak. Ezzel megnövekszik annak a valószínűsége, hogy a felsőoktatási intézmény, azaz a tudományterület kiválasztásánál kedvező elhelyezkedési és kereseti lehetőségekkel kecsegtető munkakörökben a végzés időpontjára telítődik a piac, és csökken a kereslet. Magyarország uniós csatlakozásával, és a munkaerő szabad áramlása előtt álló akadályok fokozatos lebontásával kezdetét vette egy újabb munkaerőpiaci átrendeződés, ami a kereslet és kínálat egyensúlytalanságának erősödéséhez vezethet. Ebben a folyamatban nem csak a magasan képzett diplomás, nyelveket 10

11 beszélő munkavállalók kivándorlásával kell számolni, hanem azzal is, hogy ha a felsőoktatás nem tud minden területen lépést tartani a piaci igényekkel, akkor a külföldi és magyar cégek egyaránt fontolóra vehetik magasan képzett külföldi szakemberek Magyarországra csábítását, amivel a versenyt tovább élesítenék a munkaerőpiacon. Összességében megállapíthatjuk, hogy az elmúlt öt évben érezhetően megváltozott a fiatal diplomás álláskeresők helyzete. A frissdiplomások elhelyezkedési esélyei azonban nem általánosan romlottak, és nem a diploma elértéktelenedéséről van szó. A jelek szerint egy telítődési folyamat vége felé közeledünk, a magyar gazdáság minden bizonnyal nem fog olyan gyors ütemben növekedni, mint a kilencvenes évek második felében, így a verseny a pályakezdők munkaerőpiacán is élesedik. A bérek több foglalkozásban a helyükre kerültek, azaz a fiatal diplomások bérelőnye mérséklődött, és a bővülő kínálat következtében jobban előtérbe került a felsőfokú végzettséget igazoló papírral szemben a magas színvonalú, alkalmazható, termelékeny szaktudás, illetve a nyelvvizsga bizonyítvánnyal szemben a használható nyelvtudás. Egyes területeken a frissdiplomások iránti kereslet nemhogy csökkent, hanem még növekedett is az utóbbi években. Más végzettségekkel azonban jelentősen romlottak az elhelyezkedési esélyek. Nagy kérdés, hogy a következő években hogyan alakul ez a folyamat, különösen a 2006-ban életbe lépő új felsőoktatási jogszabályok következtében, amelyek lerakják a bolognai folyamathoz való csatlakozás első mérföldkövét. Ennek keretében Magyarországon fokozatosan kialakul a többciklusú képzési rendszer. Az új rendszer egyrészt megnehezítheti az előrejelzéseket, mivel bizonytalanabbá válik, hogy a felvett hallgatók milyen felsőoktatási pályát fognak végigjárni, továbbtanulnak egyetemi, illetve mester szinten, vagy sem, vagy áttérnek-e majd a felsőfokú szakképzésre. Másrészt kedvező hatása is lehet az új rendszernek, mivel a hallgatók az első évek során eldönthetik, hogy számukra milyen végzettség, milyen mély szakismeret szükséges. Ezzel rugalmasabbá válhat a felsőfokú végzettségűek kínálata, a piaci elvárások és igények még a felsőoktatás első két vagy akár harmadik évében is hatással lehetnek a fiatalok döntéseire. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy tovább javuljanak a felsőfokú intézmények és a vállalati szféra közötti kölcsönös tanácsadói kapcsolatok, a kommunikációs csatornák, és fejlődjenek az együttműködési lehetőségek. 11

12 3. A kutatás célja A kutatás egy kismintás empirikus felvétel eredményeire és szakértői interjúkból levont következtetésekre alapozva kívánja felmérni a magyar vállalkozások diplomás pályakezdők iránti keresletét, és az ezt mozgató tényezőket, a felsőfokú tudással kapcsolatos igényeket és elvárásokat. A kutatás célkitűzése továbbá feltárni olyan kölcsönhatásokat, amelyek mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban hozzájárulhatnak a felsőoktatási intézmények kibocsátása és a vállalkozások kereslete közötti egyensúly kialakulásához. A kutatás eredménye szakmai támpontot nyújthat olyan oktatáspolitikai döntések előkészítéséhez, amelyek a felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti összhang javítását, a képzés elvárásoknak megfelelő fejlesztését célozzák meg. 4. A felmérés és a minta jellemzői Az elemzéshez szükséges adatok és információk megszerzéséhez októbernovemberében két kutatást végeztünk, egy kérdőíves felmérést 121 cég, és egy szakértői interjúsorozatot 30 cég, illetve szervezet körében. Az interjúsorozat keretében a következő szakértőket kérdeztük meg: Humán erőforrás tanácsadó és szolgáltató cégek vezetői, tanácsadói Feldolgozóipari cégek vezetői, humán erőforrás vezetői Kereskedelmi, szolgáltató és közszolgáltató cégek vezetői, humán erőforrás vezetői Karrier-tanácsadó szakértők Egyetemek, főiskolák karrier-tanácsadó irodáinak szakértői A szakértők által elmondottak az esetek többségében széleskörű, sokéves (számos esetben több évtizedes) tapasztalatról tanúskodnak. Különösen hasznosnak bizonyult az egyetemeken és főiskolákon működő karrier- és pályaválasztási tanácsadó irodák felkeresése, mert ezeken a helyeken nem csak a már aktívan állást kereső diplomás pályakezdőkkel, hanem a munkavállalás, vagy éppen szakirányválasztás előtt álló fiatalokkal kapcsolatos tapasztalatok is felhalmozódtak. Az interjúkban a következő három témakörre összpontosítottunk: 1. Diplomás pályakezdők iránti kereslet, trendek és várakozások 2. Diplomás pályakezdők készségeivel, az egyetemekkel/főiskolákkal és szakirányokkal való elégedettség, hiányosságok, elvárások és az elvárások várható változása 3. A kibocsátók és felhasználók, azaz az egyetemek/főiskolák és a cégek közötti kapcsolattartás, információáramlás gyakorlata, változtatási javaslatok Az interjúkból leszűrt következtetéseket a kérdőíves felmérés eredményeinek ismertetésével együtt mutatjuk be. Eközben figyelmet fordítunk arra, hogy a két - különböző módszerrel végzett - kutatás megállapításai mennyiben erősítik meg, egészítik ki, vagy esetleg cáfolják egymást. A kérdőíves felmérés 121 cégből álló mintáját többnyire export-orientált, túlnyomórészt feldolgozóipari és kereskedelmi szolgáltató vállalkozások alkotják, melyek között vegyesen szerepelnek magyar és külföldi tulajdonú cégek. Jelenlegi üzleti helyzetük 12

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS EGYETEMI, FİISKOLAI KAROK VÁLLALATI SZEMSZÖGBİL 2007

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS EGYETEMI, FİISKOLAI KAROK VÁLLALATI SZEMSZÖGBİL 2007 DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS EGYETEMI, FİISKOLAI KAROK VÁLLALATI SZEMSZÖGBİL 2007 1000 magyarországi cég körében végzett felmérés eredményei 2007/1. GVI Kutatási Füzetek 2007/1 Diplomás pályakezdık és egyetemi,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése bıvített változat Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet olyan

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján A HR helyzete Magyarországon az Országos HR Benchmark Felmérés 2011 tapasztalatai alapján Tartalomjegyzék 1. SZERVEZETI ADATOK... 3 2. STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS... 8 3. MUNKAERŐPIACI JELLEMZŐK... 14 4. TOBORZÁS,

Részletesebben

Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem

Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem Konjunktúra Kutatási Füzetek 2. sz. Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem Tóth István János Budapest, 1999. szeptember Konjunktúra Kutatási Füzetek 2. szám TÁRKI Konjunktúra Kutatási Projekt

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek MKIK GVI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS PARKAMARA Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Kht. 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522 Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek A nem

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon

Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon Közgazdasági Szemle, LII. évf., 005. július augusztus (633 66. o.) KERTESI GÁBOR VARGA JÚLIA Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon A tanulmány a magyarországi alacsony foglalkoztatási szint iskolázottsággal

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum

Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaügyi Együttműködési Fórum OSZTRÁK-MAGYAR INTEGRÁCIÓS MONITOR 2012 L&R TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060 Bécs, Liniengasse 2A/1 TEL: +43 (1) 595 40

Részletesebben

A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei. 2014. március 2014/1

A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei. 2014. március 2014/1 A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei 2014. március 2014/1 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2008

munkaerőpiaci tükör 2008 munkaerőpiaci tükör 2008 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos főmunkatárs, Szociálpolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLETI HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSEI A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA

MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLETI HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSEI A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLET HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSE A GAZDASÁG VÁLSÁGRA. 1 / 35 Magyar vállalatok üzleti helyzete és válaszlépései a gazdasági válságra A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GV (e-mail:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005

A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZİ INTÉZET HCCI Research Institute of Economics and Enterprises A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben