DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 7. szám április 16. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 55/2009. (III. 31.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a közösségi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására célú támogatás elnyerésére és a szükséges saját forrás biztosításáról /2009. (III. 31.) Ö.h. Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendeletben meghirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése támogatás elnyerésére 57/2009. (III. 31.) Ö.h. Az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáról és az ellátási szerződések módosításáról /2009. (III. 31.) Ö.h. Debrecen Város Sajtódíja adományozásáról /2009. (III. 31.) Ö.h. Kölcsey Ferenc ösztöndíj adományozásáról 1039

2 60/2009. (III. 31.) Ö.h. Állattartás megszűntetésére előírt kötelezettségek végrehajtásának kikényszerítése elleni fellebbezések elbírálásáról (kivonat) /2009. (III. 31.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) /2009. (IV. 8.) Ö.h. DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja kijelölésének kezdeményezéséről megyei gyermekjóléti módszertani feladatok ellátására /2009. (IV. 8.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évre szóló Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról 1043

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 55/2009. (III. 31.) határozata A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint az évi CXL. törvény 70. (4) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatása célú támogatás elnyerésére a Debreceni Városi Könyvtár (Debrecen, Piac u. 68. sz.) állománygyarapítása céljából, Ft saját forrás biztosításával. 2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a Debreceni Városi Könyvtár beszerzési keretét Ft-tal, a pályázat önrészével kiegészíti, s ezt az összeget sikeres pályázat esetén a pályázati támogatással együtt a könyvtár rendelkezésére bocsátja. 3./ Az 1./ pontban megjelölt saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet 5/XIII számú mellékletének sorában elkülönített Könyvtár (könyvbeszerzés) előirányzat terhére biztosítja. 4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a pályázat aláírásáért: a polgármester a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Kulturális Osztály vezetője 5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a pályázat eredményéről az érintetteket értesítse, valamint a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy eredményes pályázat esetén a pályázaton elnyert és az 1./ pontban meghatározott saját forrás összegét a Debreceni Városi Könyvtár rendelkezésére bocsássa. Határidő: a Magyar Államkincstár tájékoztatóját követően azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 56/2009. (III. 31.) határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése és a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján, figyelemmel a 6/2009. (III. 3.) Ö. r-re 1./ pályázatokat nyújt be a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet keretében meghirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése támogatás igénybevételére:

4 a) az Egyesített Bölcsődei Intézmény tagintézményeinek (Ősz utca, Károlyi Mihály utca, Honvéd utca) külső felújítási munkáira bruttó 25 millió Ft összköltségűre becsült beruházás 80 %-os, azaz 20 millió Ft összegű támogatásának elnyerésére, b) a 3 óvoda (Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda Bajcsy Zsilinszky utcai telephely, Pósa Utcai Óvoda, Szivárvány Óvoda) és 3 általános iskola (Eötvös Utcai Általános Iskola, József Attila Általános Iskola, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Iskola) külső és belső felújítási munkáira bruttó 150 millió Ft összköltségűre becsült beruházás 80 %-os, azaz 120 millió Ft összegű támogatásának elnyerésére. 2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ a) pont szerinti összköltség 20 %-ának megfelelő mértékű, azaz 5 millió Ft összegű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) Ö.r. 5/IV.4.1. mellékletének 10. sora terhére, 1./ b) pont szerinti összköltség 20 %-ának megfelelő mértékű, azaz 30 millió Ft összegű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) Ö.r. 5/IV.4.1. mellékletének 10. sora terhére. Határidő: a támogatási döntést követően Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 1./ pontban meghatározott pályázatok elkészítéséről, illetve határidőre történő benyújtásáról, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázatok aláírására. Határidő: április 3. Felelős: a pályázatok elkészítéséért és benyújtásáért: a Humán Főosztály vezetője a pályázatok aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 57/2009. (III. 31.) határozata A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) és 81. (1) bekezdései, az évi III. törvény a, az évi XXXI. törvény 97. -a alapján, tekintettel a 260/2001. (XII. 20.) Kh., a 232/2003. (XII. 4.) Kh., a 76/2004. (IV. 1.) Kh., a 61/2005. (III. 10.) Kh. határozatokra, az 51/2006. (III. 16.) Ö.h-ra, a 44/2007. (III. 29.) Ö.h-ra, a 178/2007. (VII. 5.) Ö.h-ra, az 58/2008. (III. 20.) Ö.h-ra, valamint a 229/2008. (VIII. 28.) Ö.h-ra

5 1./ elfogadja a ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Héra Egyesület, a Forrás Lelki Segítők Egyesülete, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, valamint a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámolókat az 1-5. sz. mellékletek szerint. 2./ Módosítja a 260/2001. (XII. 20.) Kh. határozattal elfogadott, a ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint: a) Az ellátási szerződés II/5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép: 5. A szociális intézményei útján az alábbi szociális ellátásokat, valamint gyermekjóléti alapellátást szervezi meg és működését biztosítja a szerződés tartama idejére. 5.a.) Intézmény neve, székhelye: Integráció típusa: Szociális és Egészségügyi Központ 4029 Debrecen, Dobozi u. 2/D. vegyes profilú intézmény Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások Szt. szerinti besorolása ellátási forma és típus szerint: Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: - éjjeli menedékhely [Szt. 84. (1) bekezdés], Szociális alapszolgáltatások: - utcai szociális munka [Szt. 65/E. ] (szolgálatok száma: 2 db: - nagyerdei, - belvárosi), - nappali ellátás [nappali melegedő, Szt. 65/F. (1) bekezdés] Engedélyezett férőhelyek száma: Ellátási területe: 5.b.) Intézmény neve, székhelye: - az éjjeli menedékhelyen: 35 fő - a nappali melegedőben: 50 fő Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe Derék Szálló Hajléktalanok Átmeneti Szállása 4031 Debrecen, Derék u. 22. IX. em és 153. számú lakások Integráció típusa: -

6 A nyújtott szociális szolgáltatások Szt. szerinti besorolása ellátási forma és típus szerint: Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: - hajléktalan személyek átmeneti szállása [Szt. 84. (2) bekezdés], Engedélyezett férőhelyek száma: Ellátási területe: 5.c.) Intézmény neve, székhelye: Integráció típusa: Az intézmény székhelyén nyújtott szociális szolgáltatás Szt. szerinti besorolása ellátási forma és típus szerint: Engedélyezett férőhelyek száma: Ellátási területe: 50 fő Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe Sziget Szálló Integrált Intézmény 4024 Debrecen, Wesselényi u. 55. integrált intézmény Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: - éjjeli menedékhely [Szt. 84. (1) bekezdés] 50 fő Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe 5.d.) Intézmény neve: Sziget Szálló Integrált Intézmény székhelye: 4024 Debrecen,Wesselényi u. 55. telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gy. u. 89. Integráció típusa: Az intézmény székhelyén nyújtott szociális szolgáltatás Szt. szerinti besorolása ellátási forma és típus szerint: Engedélyezett férőhelyek száma: Ellátási területe: 5.e.) Intézmény neve: integrált intézmény Rehabilitációs intézmény: - hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye [Szt. 74/A. ] 18 fő Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe Fecske Családok Átmeneti Otthona

7 székhelye: Az intézmény székhelyén nyújtott ellátás Gyvt. szerinti besorolása ellátási forma és típus szerint: Engedélyezett férőhelyek száma: Ellátási területe: 5.f.) Intézmény neve: székhelye: Az intézmény székhelyén nyújtott ellátás Gyvt. szerinti besorolása ellátási forma és típus szerint: Engedélyezett férőhelyek száma: Ellátási területe: 4031 Debrecen, Derék u. 22. VIII. emelet 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 137. számú lakások Gyermekjóléti alapellátás keretében átmeneti gondozást végző intézmény: - családok átmeneti otthona [Gyvt. 51. ] 40 fő Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe Fészek Családok Átmeneti Otthona 4031 Debrecen, Derék u. 22. X. emelet 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 169. számú lakások Gyermekjóléti alapellátás keretében átmeneti gondozást végző intézmény: - családok átmeneti otthona [Gyvt. 51. ] 40 fő Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe b) Az ellátási szerződés III/2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 2. Támogatja a Kft-t az e szerződésben vállalt - szociális intézménye útján nyújtott - szolgáltatások biztosítása érdekében, a támogatás mértéke évben Ft. A évi támogatás folyósításának feltétele az érvényes működési engedély megléte. 3./ Módosítja a 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozattal elfogadott, a Héra Egyesülettel kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint: a) Az ellátási szerződés preambuluma a szervezet adataira vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

8 a Héra Egyesület (4031 Debrecen, Tegez u. 112.) amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Tpk /1992./20. sorszám alatt vett nyilvántartásba képviseletében Nyíri-Szabó Ilona egyesületi elnök b) Az ellátási szerződés II/3.a.) pontja helyébe az alábbi 3.a.) pont lép: 3. a.) Támogatja az Egyesületet az e szerződésben vállalt szociális intézménye útján nyújtott - szolgáltatás biztosítása érdekében, a támogatás mértéke évben Ft. A évi támogatás folyósításának feltétele az érvényes működési engedély megléte. 4./ Módosítja a 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozattal elfogadott, a Forrás Lelki Segítők Egyesületével kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint: a) Az ellátási szerződés preambuluma a szervezet adataira vonatkozóan az alábbiak szerint módosul: a Forrás Lelki Segítők Egyesülete (4028 Debrecen, Ember Pál u. 19. sz.) amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Tpk /1990/2. sorszám alatt vett nyilvántartásba képviseletében Berényi András egyesületi elnök b) Az ellátási szerződés II/3.a.) pontja helyébe az alábbi 3.a.) pont lép: 3.a.) Támogatja az Egyesületet az e szerződésben vállalt szociális intézménye útján nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében, a támogatás mértéke évben Ft. A évi támogatás folyósításának feltétele az érvényes működési engedély megléte. 5./ Módosítja a 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozattal elfogadott, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközséggel kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint: a) Az ellátási szerződés preambuluma a szervezet adataira vonatkozóan az alábbiak szerint módosul: a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség (4026 Debrecen, Piac u sz.) amelyet a Fővárosi Bíróság 6. Pk sorszám alatt vett nyilvántartásba képviseletében Vad Zsigmond... b) Az ellátási szerződés II/3.a.) pontja helyébe az alábbi 3.a.) pont lép: 3.a.) Támogatja a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközséget az e szerződésben vállalt szociális intézménye útján nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében, a támogatás mértéke évben Ft. A évi támogatás folyósításának feltétele az érvényes működési engedély megléte. c) Az ellátási szerződés III/1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 1. Debrecen városában fogyatékosok nappali intézményét működtet, az engedélyezett férőhelyek száma 76 fő.

9 6./ Módosítja a 178/2007. (VII. 5.) Ö.h-val elfogadott, a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesülettel kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint: a) Az ellátási szerződés preambuluma a szervezet adataira vonatkozóan az alábbiak szerint módosul: a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület (4024 Debrecen, Piac u. 58. fsz. 8. sz. (a továbbiakban: Egyesület) - amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a szám alatt vett nyilvántartásba - képviseletében Juhász Béla Szilárd 7./ Felkéri a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, a Héra Egyesület, a Forrás Lelki Segítők Egyesülete, a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület elnökeit és a Debrecen- Nagytemplomi Református Egyházközség képviselőjét, hogy gondoskodjanak a következő évi beszámoló elkészítéséről, valamint felkéri a Családvédelmi Osztály vezetőjét, hogy a beszámolókat terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: az elkészítésre: január 15. az előterjesztésre: március 31. Felelős: az elkészítésért: a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, a Héra Egyesület elnöke, a Forrás Lelki Segítők Egyesületének elnöke, a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület elnöke, valamint a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség képviselője az előterjesztésért: a Családvédelmi Osztály vezetője 8./ Felkéri a polgármestert az ellátási szerződés módosítások aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

10 1. sz. melléklet Szakmai beszámoló évről Ha az Isten íródeák volna, s éjjel nappal mindegyre csak írna, úgy se győzné, ő se, följegyezni, mennyit kell a szegénynek szenvedni.

11 TARTALOMJEGYZÉK 1. Beszámoló a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft évi munkájáról 1.1. A Szociális és Egészségügyi Központ szakmai beszámolója (Dobozi u.2/d.) 1.2. A Sziget Szálló Integrált Intézmény Székhelyének beszámolója (Wesselényi u.55.) 1.3. A Sziget Szálló Integrált Intézmény Telephelyének beszámolója (Szávay u.89.) 1.4. A Derék Szálló Átmeneti Szállás szakmai beszámolója (Derék u em.) 1.5. A Fecske Családok Átmeneti Otthona szakmai beszámolója (Derék u em) 1.6. A Fészek Családok Átmeneti Otthona szakmai beszámolója (Derék u em.) 2. Személyi, és tárgyi feltételek 3. Költségvetés működésünk forrásai, a szervezet tevékenységének ellenőrzése 4. Foglalkoztatás-szervezői tevékenységünk 5. Fejlesztési Terveink 2

12 1. Beszámoló a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft évi munkájáról A ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. működése a évben nagyon eseménydús volt. Az év elején a Társaság Taggyűlése eldöntötte, hogy a Gt. előírásainak megfelelően Nonprofit Közhasznú Kft.-vé alakul át, amely teljes mértékben jogutódja a közhasznú Társaságnak. Ezzel egyidőben a Közigazgatási Hivatal javaslatára a férőhelyszámok változtatása nélkül átszerveztük a hajléktalan-ellátó intézményeinket, amely a működési engedélyek és a DMJV Önkormányzatával kötött ellátási szerződés módosítását eredményezte év elején a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatot írt ki hajléktalan személyek 24 órás Egészségügyi Centrumának működtetésére, ezért levélben kértük Polgármester Úrtól az ellátás üzemeltetéséhez szükséges ingatlan /a Dobozi u. 2./D. hátsó 65 m2-es helyisége/ biztosítását. Polgármester Úr írásban fejezte ki támogatási szándékát / a Közgyűlés május 29-kén döntött a támogatásról/az ellátással kapcsolatban, így beadtuk kérelmünket a Közalapítványhoz, és 17 Mft. támogatási összeget kaptunk az ellátás kialakításához. A közbeszerzés lebonyolítása után július elején elkezdődtek a kivitelezési munkálatok, amelynek során kialakításra került az orvosi rendelő; felújításra kerültek betegszobák, a lábadozó szobák; megtörtént az intézmény teljes akadálymentesítése, felújítása, és szeptember 30-kán átadásra került az épület. Az építési munkálatok közben az intézmény működési engedélyeztetésének folyamata is elkezdődött, és december 01-vel hivatalosan is megkezdte működését a 24 órás Egészségügyi Centrum. Az intézmény létrehozása mérföldkő a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. életében, hiszen az ellátás hozzájárul a hajléktalanellátó intézmények keretei között nem ellátható hajléktalan személyek komplex egészségügyi ellátásához, valamint a közterületen élő hajléktalan emberek számának csökkenéséhez. Dr. Szabó Máté Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa évben a Nappali Melegedőben és az Átmenti Szálláson nyújtott szolgáltatásokat, tárgyi feltételeket vizsgálta. Az elkészült jelentésben megállapítást nyert, hogy a szolgáltatásokat mindkét intézmény magas színvonalon nyújtja, a Nappali Melegedőben azonban javasolta a tárgyi feltételek /akadálymentesítés/ javítását. Az Átmeneti Szálláson gyermekek elhelyezésére is sor kerül, ezért az ombudsman kérte a Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának vizsgálatát hogy a hajléktalan-ellátó intézményben nem sérülnek-e a gyermekek jogai. A Hivatal munkatársának vizsgálata után elkészült jelentés megállapította, hogy a gyermekek az intézményben megkapják a teljes körű ellátást, az elhelyezési körülmények maximálisan kielégítik a szükségleteket, így az Átmeneti Szálláson a gyermekek a jövőben is részesülhetnek elhelyezésben tavaszától egy kollegánk regionális koordinátorként tevékenykedik a Hajléktalanokért Közalapítvány és az Összefogás Közalapítvány közös projektjében, amely a FogLak Projekt nevet viseli, és célja felkészíteni a szervezeteket a TAMOP Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő program 3

13 pályázati forrásának felhasználására. A projekt keretében megszervezésre kerültek regionális foglalkozatási- és lakhatási műhelyek, szakmai napok, a szociális munkához, a foglalkoztathatóság fejlesztéséhez, a foglalkoztatás elősegítéséhez, az önálló lakhatás támogatásához kapcsolódó szakmai és módszertani anyagok készülnek. Biztos munka című pályázatunk keretében 3 fő hajléktalan ember munkáltatói járulékát vállaltuk át 6 hónapon keresztül, valamint a támogatottak Ft. munkába állási támogatásban részesültek. A támogatás a 3 fő élethelyzetén oly módon segített, hogy határozatlan idejű munkaszerződésükkel életük kiszámíthatóbbá vált, a rendszeres havi fizetés jobb életet eredményezett számukra, melynek eredményeképpen megtakarításokra is lehetőségük nyílt. Mindhárom ügyfél esetében megkezdődött az önálló életkezdés szakasza, megtörtént az intézményi ellátásról való leválás. A kiszámítható jövő, illetve a munkahelyi sikerek, a megbecsülés, önértékelésüket is pozitívan befolyásolta, életkedvük javult, megfogalmazódtak eddig ki nem mondott céljaik. Kapcsolati hálójuk szélesedett, javult, foglalkoztatásban résztvevő ügyfeleink magabiztosabbakká váltak a hétköznapok megpróbáltatásaival szemben. Az év első felében zárult le támogatott lakhatási programunk, amelyben 8 fő albérleti lakhatásához járultunk hozzá. A modellkísérleti programmal régóta fennálló hiányt sikerült pótolni a hajléktalan embereknek nyújtott ellátási formák palettáján. Hangsúlyozandó, hogy a program nemcsak a támogatásban részesülő személyeket, hanem a velük egy háztartásban élőket is érintette. A pályázat pozitív hatásának eredményeképpen kevesebb lett az intézményeinkben tartósan bent lakó, passzív hajléktalan személyek száma. A program lehetőséget nyújtott arra, hogy a már túlterhelt szociális szféra intézményei helyett más kilépési alternatívákat valósíthassunk meg a kliensünkkel együtt. A projekt az intézményi ellátásból való kivezetés és a társadalmi integráció szempontjából is előrelépést jelent. A program novembertől ismét folytatódik, 15 főnek 6 hónapon keresztül havi Ft-tal járulunk hozzá a lakhatásához. Februárban kezdődött el OFA támogatásával 24 hónapos projektünk, melynek keretében 4 fő többszörösen hátrányos helyzetű, alulképzett, beilleszkedési zavarokkal küzdő, szakmával nem rendelkező vagy nem piacképes szakmával rendelkező hajléktalan ember részére komplex foglalkoztatásra épülő programot biztosítunk, amely a szociális-, társadalmi- és munkaerő-piaci reintegrációjukat célozza meg. A projekt során a kiválasztást és felkészítést 12 hónapos foglalkoztatás követte 2 munkakörben évben 12 hónapos továbbfoglalkoztatási szakasz következik, amely a foglalkoztatáson kívül az utógondozást is magában foglalja. Szervezetünk június 30-ig a hajléktalan-ellátás Regionális Módszertani Központja volt, amelynek működését június 30-ig programfinanszírozás keretében a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatja tovább nyarától az Észak-alföldi Regionális Módszertani Feladatokat a Viktória Ápoló-Gondozó Otthon látja el, melynek szerződéses partnereiként a következő szakmai feladatokat vállaltuk: - szakmai továbbképzések szervezése a régióban; - Kistérségi fórumokon szakértőként való részvétel; - Országos hajléktalan munkacsoport működésében való részvétel; 4

14 - helyi és regionális szakmai találkozókat szervezése - statisztikai adatokat gyűjtése; - szakmai segítségnyújtás az intézmények működéséhez; szakmai programok, házirendek véleményezése; - jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése, azokról az intézmények tájékoztatása; - pályázati tanácsadás; - jogszabályok véleményezése; nyarán egy kisebb szakmai team Paderbornban volt tanulmányúton, melynek során meglátogattuk az ottani hajléktalan-ellátó testvérszervezetünket az SKM-et és a hátrányos helyzetben lévő emberek foglalkoztatására alapított RELUM-ot. A kft. már évek óta jó kapcsolatot ápol a pederborni szervezetekkel, és tavaly alakalmunk volt megismerni az ottani hajléktalan gondozást. Tanulmányoztuk az 1912 óta működő SKM Nappali Melegedőjét, Éjjeli Menedékhelyét, Tanácsadó Szolgálatát, és az egyedülálló férfiak számára kialakított Átmeneti Szállóját. Célunk az Uniós pályázatok kiaknázása érdekében a partnerünk foglalkoztatási és lakhatási programjainak megismerése volt. 5

15 1.1. A Szociális és Egészségügyi Központ szakmai beszámolója évtől a Közigazgatási Hivatal javaslatára a Dobozi utcai Nappali Melegedő, a 2 Utcai Szolgálat valamint az Éjjeli Menedékhely egy integrált intézményként Szociális és Egészségügyi Központ néven működik tovább. A tavalyi év a Nappali Melegedő esetében több változást is hozott. A működési engedélyünk 50 fő ellátására szól, az átlagos ellátotti létszám azonban 142,5 fő volt. Az ellátás összetettségében és minőségében bekövetkezett változások hatására az alapellátást nyújtó részlegünk esetszáma közel 20%-kal növekedett. A regisztrált hajléktalanok száma 1135 fő volt, vagyis 119 fővel (23 nő, 96 férfi) bővült az adatbázisunk. Hipotézisünk szerint az előző évben elkezdődött emelkedést elsősorban a szociális-, egészségügyi-, és munkaügyi rendszer lokális hiányosságai és túlterheltsége, másodsorban pedig az elszegényedés, a közüzemi díjak tekintélyes emelkedése okozta-okozza. Ezen célcsoport tagjait szolgáltatásaink révén minél hamarabb próbáljuk rehabilitálni, illetve más specifikusabb ellátási formák (családsegítők, szenvedélybetegek intézményei, önkormányzati ellátások, kórházak, pszichiátriai intézmények, stb.) felé irányítani, ezáltal az igénylők kisebb hányada marad az ellátotti körünkben hosszabb időre. Ehhez kapcsolódik, hogy egyre magasabb azok aránya, akik egészségi állapotuk miatt már az utcai életvitelre sem képesek, illetve elhaláloztak/ 2008-ban 28 fő hunyt el, ebből 22 férfi és 6 nő volt/. A felsorolt tapasztalatok alapján levonható az a következtetés, hogy kevesebb gondozott (kb fő) egyre több szolgáltatást vesz igénybe a kínálati palettánkról. A keresleti oldal szükségleteire reagálva 2008-ban átgondoltuk azokat a módosításokat, melyek által nagyobb rugalmassággal tudjuk a felmerülő igényeket kielégíteni. Az átalakulás megtervezésének az egyik legfontosabb és legjobban mérhető paramétere az életkorbeli változás lett. Klienseinken megfigyelhető, hogy a különböző fokú depriváció hogyan tolja előrébb, illetve gyorsítja fel az öregedést, és az ezzel járó egészségügyi, szociális, mentális és jövedelmi hanyatlást, demenciát. Mivel ezeknek az ügyfeleknek az érdek- és önvédő mechanizmusai minimálisak, elkerülhetetlenné vált a Dobozi utcai Éjjeli Menedékhely specifikációja az idősebb korosztály ellátására. Így védett környezetben indulhat meg egyesek számára a rehabilitáció, másoknak pedig a hospitalizáció, illetve ha egészségügyi ellátásra van szükségük, akkor ezt helyben igénybe is vehetik. Tevékenységünkből kiemelendő a krízisintervenció, illetve a prevenció. A szolgáltatást igénybevevők között nagy számban jelentek meg a lakosság legszegényebb rétegeinek képviselői is, akiknek ellátása nem a túlmutat kompetenciánkon. Őket a szociális munka során más szociális intézményekhez irányítjuk át. A szociális ügyintézésen belül nagyobb szerepet kapott az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés rendezése, a személyes iratok pótlása, jövedelem intézése. Gyakori dilemmaként merült fel a hajléktalanság definíciója, hiszen ez törvényenként eltérő lehet. A hajléktalan igazolványok meglétének megnőtt a szerepe, mert több szolgáltatást, ellátást tudnak vele igénybe venni, mint az előző években. Ebben az évben is hetente tartott fogadóórát a foglalkoztatás-szervező és jogász is, ezáltal is elősegítve a gondozottak rehabilitációját. A szakmai kommunikációt segítette a hetente egy alkalommal történő információcsere. Ezeken a találkozókon a Forrás Lelkisegély Szolgálat munkatársa is megjelent, hiszen több közös ügyfelünk volt. Az együttműködés több társintézménnyel is szorosabb lett, mert az ondódi átmeneti szállást leszámítva csak a Kft.-nek van a városban átmeneti és tartós 6

16 elhelyezést biztosító részlege, illetve a többi utca szolgálat is a Dobozi utcára hozta be a fertőtlenítő fürdetést igénylő ügyfeleiket. A klienseink 70%-a kerül úgy hozzánk, hogy már, vagy még nem rendelkezik semmilyen bevétellel. A szociális ügyintézés elsődleges feladata valamilyen kereset, vagy ellátás elintézése. A diagramm képét torzítják a nők statisztikai jellemzői, de még ezzel együtt is minimális az elsődleges munkaerőpiacon megjelenők aránya. A célcsoportunk jellemzője, főleg egészségi állapotukból következően, hogy magas a nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma. Nappali Melegedő Nyugdíjszerű ellátás 20% Nincs jövedelme 45% RSZJ 15% Munkajövedelem 7% Alkalmi munka 13% Az utcai szociális munka tapasztalatai évben Az elmúlt évhez képest az ellátottak száma jelentősen nem változott az utcai szolgálatoknál, viszont az előfordulási helyek viszonylatában elmozdulást lehet tapasztalni. Kevesebben vannak azok, akik mindennapjaikat erdőkben, összetákolt viskókban, sátrakban élik, illetve sikerült motiválni több régi, ügyfelet arra, hogy a felajánlott szálláshelyeket igénybe vegyék. Szolgáltatásaink közül kiemeltként kezeltük a felderítést, hiszen így több olyan rászorulót is be tudtunk vonni a gondozásunkba, akik a rosszabb egészségügyi állapotuk miatt nagyobb valószínűséggel vannak kitéve az időjárás viszontagságainak. Évek óta nem lehet jelentős különbséget felfedezni a két ellátási területen megjelenő ellátottak számában, de 2008-ban számottevően emelkedett azok aránya, akik önkényes lakásfoglalóként elhagyott önkormányzati vagy magántulajdonú épületeket törnek fel és használnak lakóhelyként. Ez nemcsak a tulajdonosnak, hanem a szomszéd lakóknak is nagy problémát jelent, hiszen ezek a személyek általában semmiféle környezettudatossággal, higiéniával, toleranciával nem rendelkeznek egymás, és embertársaik felé sem. (pl.: Dobozi u. 2/C.,) A fent felsorolt helyeket fokozottan látogattuk, és intenzív szociális munkával próbáltuk az itt élő ügyfeleket az intézményrendszer felé irányítani. Az utcai gondozó szolgálatok látókörébe került ellátottak számaránya eltér a többi részlegben tapasztaltaktól, hiszen míg a nappali melegedőben a gondozottaknak közel 33%-a, az éjjeli menedékhelyen pedig 40%-a nő, addig a legalacsonyabb küszöbű szolgáltatásunknál ez a szám 12-13%. A különbözőség indoklásaként az szerepelhet, hogy a nők szívesebben mennek be a tömegszállásokra, több problémamegoldó-képességgel, illetve túlélési technikával rendelkeznek, mint a férfiak. Ehhez az is hozzájárul, hogy a nők között kevesebb a szenvedélybetegek száma. Az utcán élők körében a legnépszerűbbek azok az ellátási formáink voltak, amelyek az ügyfeleink létfenntartáshoz szükséges igényeit elégítették ki (pl.: takaró, ISO fólia, ruhanemű, gyógyszer, élelmiszer osztása, betegszállítás stb.), illetve amelyek hozzájutásához nem kellett erőfeszítést tenniük január, február, március, április, november, december hónapban a teajárat működtetésével napi 7

17 100 főnek az egyszeri étkeztetését oldottuk meg. Ennek keretében hétköznapokon a Nappali Melegedőben kb fő utcai kliensnek és további fő a város különböző részein életvitelszerűen tartózkodó ügyfélnek biztosítottunk napi 2 db szendvicset és forró teát. Nagy gondot fordítottunk arra, hogy a terepmunka során a felderítések számát növeljük, és a találkozásaink alkalmával a klienseiket arra ösztönöztük, hogy minél nagyobb számban vegyék igénybe az éjjeli menedékhelyeket. A krízisellátás keretén belül a Dobozi utcán kerül elhelyezésre az utcai gondozók koordinálásával az otthontalanok azon rétege, akiknek mentális, fizikai állapota indokolta a védettebb környezetben való elhelyezést és az egészségügyi ellátást. Becsléseink szerint kb. 50 főre tehető azoknak a hajléktalanoknak a száma, akik mindenféle szolgáltatást elutasítanak és közterületen élnek. A többségi társadalom/a járókelők számára ők a legszembetűnőbbek, hiszen a város frekventáltabb részein tartózkodnak. A Dehusz KHT-val, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal való együttműködésünk során több helyszínen és alkalommal kerültek felszámolásra a gondozottaink által hátrahagyott szeméthalmok, sátrak, ezáltal tehermentesítettük a lakóövezeteket és a Nagyerdő területét a hulladékoktól. Felderítés Szolgáltatás Ügyintézés Esetkezelés Utcai Szolgálatok BUSZ 2007 BUSZ 2008 NUSZ 2007 NUSZ Az Éjjeli menedékhely tevékenységei Az Éjjeli Menedékhely maximális kihasználtsággal működött egész évben, így a napi átlaglétszám 35 fő volt. A tavalyi évi adatokhoz képest ugrásszerűen nőtt a női kliensek által elfoglalt helyek száma. Ezt az indokolta, hogy az I. félévben megpróbálkoztunk a Wesselényi utcai éjjeli menedékhelyről áthelyezni a gyengébbik nem képviselőinek ellátását, de a folyamatos, utcán történő csendháborítások, zajongások konfliktusokat okoztak a lakókörnyezetben, ezáltal a visszaköltöztetés mellett döntöttünk. A döntésünket az Egészségügyi Centrum kialakítása is indokolta. Az ellátási szegmensek közül a szociális ügyintézés és az egészségügyi ellátás került a középpontba. Az éjjeli menedékhelyen a feladatkör specifikusabbá válásával megváltozott a szolgáltatások igénybevételének aránya is. Az átalakítással megemelkedett azon ellátások száma, amelyeket a tartós benttartózkodás indokolt (mosás, ételkészítés stb.), és ezzel párhuzamosan csökkent azok száma, amelyek inkább a nappali melegedő szolgáltatásaihoz kapcsolódnak. Emelkedett azoknak az ügyféleknek a száma, akik több hónapig veszik igénybe az 8

18 éjjeli menedékhelyet. Ezt az életmódjukból adódó egészségromlás, illetve ellátási hiányok, nehézségek eredményezhették. A megelőző években az albérleti elhelyezések vezették a kihelyezési statisztikákat, de ebben az évben a célcsoport megváltoztatása miatt ez az alternatíva visszaszorult. Az ellátott ügyfelek szükségleteinek ideálisabb terepet jelentenek a szociális és egészségügyi intézmények. Az év első felében átadásra került Nyíregyházán az Oltalom Szeretetszolgálat Hajléktalanok Szociális Otthona, ahová több önellátásra csak részben képes klienst sikerült elhelyezni. A kiköltözések nagyobb száma lehetővé tette a fejlesztések zökkenőmentesebb megvalósítását. Az egyéb elhelyezések kis száma azzal magyarázható, hogy a gondozottak nagy része nem felel meg valamilyen bekerülési feltételnek (jövedelem megléte, önellátás, egészségügyi állapot, pszichiátriai betegség stb.), illetve annyira hosszadalmas a felvételi procedúra, hogy éveket kell várni a kiléptetésre. Az elköltözések után többször is felkerestük az utógondozottjainkat, ezáltal is segítve a visszailleszkedést. Az egészségügyi egységek működtetése mellett továbbra is szükséges volt a menedékhelyen nappali benttartózkodás lehetőségét is kialakítani (betegszoba), hiszen a lábadozóban és a megfigyelőben töltött idő limitálva van. Erre a szolgáltatásra azok jogosultak, akik már kikerültek az egészségügyi centrum ellátásából, de eddigi életvitelük folytatására képtelenek (parkoltatás), illetve betegségük nem igényel lábadozó szobai ellátást, de az ambuláns terápia követése utcáról nem várható, illetve nem tartható. A betegszobai és lábadozó szobai létszám 2008-ban összesen 92 fő volt (68 férfi és 24 nő). Minden részlegben tartottunk havonta, illetve igény szerint esetmegbeszélésekkel egybekötött team-gyűléseket. Ezek a konzultációk segítettek az egységesebb szemlélet létrehozásában, hogy kialakíthassuk és kommunikálhassuk a kliensek felé is a működési profilunkat. A problémás esetkezelések megvitatásával általában több megoldási mintát sikerült felvázolnunk, amely segítette az esetkezelésekben bekövetkezett mélypontról való elmozdulást. Sikerült a szociális munka felelősségét megosztani, így csökkenthettük a kiégés kockázatát, valamint lehetőség nyílt a pozitív visszajelzésekre is. Rendszeresen került sor lakógyűlésekre, ahol a lakók tájékoztatót kaptak az aktuális információkról. Ez nyújtott) kontrollált teret a működéssel kapcsolatos problémák, illetve megoldási javaslatok megvitatására is ban 28 fő hunyt el, ebből 22 férfi és 6 nő volt. A számok emelkedő tendenciája előre megjósolható volt, hiszen a több évig évtizedig tartó utcai élet, a létbizonytalanság, a kirekesztettség, a krónikus stressz, az alkoholizmus, az izoláció, az ingerdepriváció, az étkezés hiányosságai és egyoldalúsága, az időjárás viszontagságai mind felgyorsítják a szervezet, illetve az immunrendszer ellenálló képességének romlását Csomagmegőrzés Étkeztetés, ételmelegítés Éjjeli Menedékhely Szociális, mentális segítségnyújtás Egészségügyi szolg. 9

19 Az Egészségügyi Centrum szakmai munkája December 01.-től beindult az Egészségügyi Centrum működése. Tapasztalatok szerint a hajléktalanoknak kb. kétszer gyakrabban van krónikus betegségük, mint az átlagpopuláció tagjainak. A fejlesztések nagy előnye a korábbiakhoz képest, hogy helyben, folyamatos orvosi ellenőrzés mellett lehet a munkánkat végezni. Az ügyeleti rendszert főállásban a VESZ Kht.-től átvett Dr. Deményi Zsolt és 2 asszisztens, vállalkozási szerződés keretében pedig 16 orvos és 11 asszisztens látja el augusztusában felmértük az otthontalanok egészségügyi jogviszonyának rendezettségét. 123 fő utcán élő személynél végeztünk vizsgálatot. Eredmények: 46 főnek nem volt rendben a jogosultsága. 34 esetben lett kitöltve a szükséges nyomtatvány, náluk a jogviszony rendezése megtörtént. Szervezeti egységek: órás területi ellátási kötelezettség nélküli orvosi ellátás és annak részeként hétköznapokon napi 8 órában / / háziorvosi rendelés. Hétfőtől -Péntekig: másnap ig; szombat, vasárnap, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon ig háziorvosi ellátást kiegészítő ügyeleti ellátás működik. A szolgáltatás az utcai szolgálatok által beszállított, vagy az intézménybe irányított hajléktalanoknak nyújt háziorvosi ellátást. Szükség szerint végzi a kórházba utalást, szakrendelésre irányítást, illetve az egészségügyi centrum betegszobájára történő felvételt. Ellátja a háziorvosi teendőket a megfigyelőn és betegszobán tartózkodók részére. 2. A fertőtlenítő fürdetés kizárólag az utcai szolgálatok által az intézménybe szállított hajléktalan emberek; szociális szolgáltatás biztosítása közben jelzett/észlelt, valamint a háziorvos által megfigyelőszobára felvételre kerülők szükség szerinti fertőtlenítését végzi. A fertőtlenítő fürdetés kizárólag orvosi utasításra történik. 3. A megfigyelő szoba /5 férőhelyes/ azok számára nyújt külön szobában napi 24 órában elhelyezést, akiknek az állapota az orvos szakvéleménye alapján ezt indokolttá teszi. A megfigyelő szobába a beutalás a főállású orvossal történt egyeztetés után a szolgálatban lévő orvos hatáskörébe tartozik. Szolgáltatásai megegyeznek a betegszobáéval. 4. A betegszoba /10 férőhelyes/ napi 24 órában biztosít elhelyezést a háziorvosi rendelés és a szociális munka által meghatározott ideig. Biztosítja a szociális munkát, a napi háromszori étkezést délben meleg étellel, ágyneműt és annak cseréjét, szükség szerint ruházatot, textíliát, tisztálkodó felszerelést, kórházi csomagot. A betegszobába a beutalás kizárólag a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. háziorvosának a hatáskörébe tartozik. A kórházak osztályairól beteg csak előzetes egyeztetés alapján kerülhet be. 5. A mozgó orvosi szolgálat napi 4 órában, hétköznapokon óráig látja el a hajléktalan ellátó intézményekben élő hajléktalan embereket, ahol és amikor helyben nincs orvosi rendelés. A szolgáltatás Igénybevételének feltételei: Az intézmény szolgáltatásait igénybe vehetik mindazon 18 éven felüli, beteg hajléktalan emberek, férfiak és nők, akiknek a 10

20 betegségük nem igényel kórházi kezelést, de az utcán tartózkodás és betegségük együttesen veszélyeztetik életüket, valamint a hajléktalan-ellátás más intézményeiben betegségük miatt nem láthatóak el megfelelően. A szolgáltatás tárgyi-, szakmai-, személyi feltételrendszere alapján nem láthatóak el azok, akik ápolása és gyógyítása csakis fekvőbeteg-ellátó rendszerben valósulhat meg, tehát akik folyamatos ápolásra és orvosi kezelésre szorulnak, járásképtelenek, valamint az elemi önellátó funkciókat nem képesek elvégezni. Bekerülés módja: a hajléktalanellátás utcai szolgáltatásain keresztül (utcai szociális munka, krízisautó, mozgó orvosi szolgálat); a hajléktalan-ellátás szállásnyújtó intézményei, férőhely-egyeztetés, valamint megállapodás megkötése után, hogy az ellátás befejezése után visszaveszik az ügyfelet; egészségügyi intézmények fekvőbeteg osztályairól sem akut, sem krónikus ápolásra nem szoruló betegek esetében, a háziorvossal történő előzetes egyeztetés és előjegyzés alapján. A leggyakoribb szomatikus elváltozások: I. Bőrbetegségek és élősködők; II. Táplálkozási-felszívódási zavarok; III. Krónikus alkoholizmus szövődményei; IV. TBC; V. Belgyógyászati betegségek; VI. Ideggyógyászati betegségek; VII. Pszichiátriai betegségek; VIII. Alsóvégtagi verőerek arterioszklerózisa; IX. Egyéb fogyatékosságok; X. Cukorbetegség; XI. Daganatos megbetegedések; XII. Balesetek; XIII. Fagyási sérülések. A felsoroltak kezelése elsősorban a háziorvosi rendelés alatt történik, ahol alapellátás keretében figyelemmel lehet kísérni a betegek állapotváltozásait, illetve koordinálni lehet a szakellátáshoz való juttatást. A hónap végére zökkenőmentessé vált az ügyeleti ellátás is, az orvos minden este és reggel leviziteli a szolgáltatást igénybe vevőket, és szükség esetén intézkedik a további teendőkről. Esetszám ( ) Fő Életkor Gondozási kontroll Kötözés Rendelés Szűrés 11

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése Első Szakasz 2011. november 1. 2012. március 31. Balatonföldvár 2012. augusztus 30.-31. Aknai Zoltán Közterület helyett emberibb Körülmények (Menhely Alapítvány)

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. dia A közalapítvány tevékenységének áttekintése 1 2. dia A közalapítvány tevékenységei HKA A hajléktalan-ellátás fejlesztése Intézményfenntartás FOGLAK projektiroda Módszertani tevékenység Nyilvánosság

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

1. oldal, összesen: 21

1. oldal, összesen: 21 KMR-101 KMR-102 KMR-103 KMR-104 KMR-105 KMR-106 KMR-107 KMR-108 KMR-109 Misszió Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szociális Gondozó Központ 1194 Budapest, Viola utca 30. Dankó u. 11. 2030 Érd,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2012-13-as időszakban A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A HAJLÉKTALANELLÁTÁS FEJLESZTÉSE INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Cím: Budapest 1138 Zsilip u.13. Telefonszám: +36-20-353-6483 Megbízott vezető: Császár Gyula Balázs Nagyobb térképre váltás Szakmai program I. A működést biztosító és szabályozó jogi háttér: 1. 1949. évi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére)

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Éjjeli Menedékhely Sörháztér 3. Kapcsolattartó: Fodor Mónika ÉJJELI MENEDÉKHELYEK Intézmény Felettes szerv Férőhely Feltétel

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról Készítette: Szimoncsikné dr. Laza Margit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást Szakmai Nap 2016. november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást! Utcáról Lakásba? A program előzményei PHARE program foglalkoztatás segítése Foglalkoztatási Lakhatási

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése támogatás (Ft) 1051 Budapest Arany János u. 31. 1051 Budapest Arany János u. 31.

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése támogatás (Ft) 1051 Budapest Arany János u. 31. 1051 Budapest Arany János u. 31. KMR-101 TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13880-4/2015/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Előterjesztés. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításához

Előterjesztés. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításához Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításához Tisztelt Képviselő- testület! Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE: PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2013/14. 1 A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-51/2013. ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztatás az Új Út Szociális

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere

Budakalász Város Polgármestere Budakalász Város Polgármestere 229/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a hajléktalanok nappali melegedője és éjjeli

Részletesebben