Mi az a COFOG? A MI PÉNZÜNK Honlap elnevezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi az a COFOG? A MI PÉNZÜNK Honlap elnevezés"

Átírás

1 Mi az a COFOG? A kormányzati funkciók mérésére több nemzetközi intézmény az ún. COFOG (Classification of Functions of Government) szabványt alkalmazza, amely összehasonlíthatóvá teszi különböző országok kormányzati szektorának terjedelmét és összetételét. A függelékben szereplő táblázatban e szabványt követve részletesen is ismertetjük az államháztartási kiadásokat. A funkcionális osztályozás négy kategóriát különböztet meg. (1) Az állami működési funkciók csoportjába az igazgatás, a külügyek, a védelem, a rend- és jogbiztonság, az igazságszolgáltatás tartoznak. (2) A jóléti funkciók körébe a kormányzat által szervezett vagy támogatott oktatási, egészségügyi, társadalombiztosítási, szociális és jóléti, a lakásügyek és egyéb tartoznak, (3) a gazdasági funkciókba pedig a kormányzat által szervezett és támogatott gazdasági tevékenységek, és azok fejlesztése (például energiaellátás, mezőgazdaság, közlekedés, távközlés). (4) Az államadósság kezelés kategóriába az államadósság finanszírozásához kapcsolódó kamatkiadások tartoznak. COFOG kódok COFOG megnevezés angolul General public services Executive and legislative organs, financial and fiscal affairs, external affairs Foreign economic aid 01.3 General services COFOG megnevezés magyarul Általános köz Törvényhozó és végrehajtó szervek, pénzügyi és költségvetési tevékenységek, külügyek Külföldi gazdasági segély Általános A MI PÉNZÜNK Honlap elnevezés A MI PÉNZÜNK Poszter elnevezés Kormányzat Törvényhozás, végrehajtás Külföldi gazdasági segély Általános köz Magyarázat Parlament, köztársasági elnöki és miniszterelnöki hivatalok, különböző minisztériumok és követségek működésének költségei Fejlődő országoknak nyújtott pénzbeni segély A többi kategóriába nem sorolható kormányzati szolgáltatás költsége, és egyéb, a kormányzattal

2 01.4 Basic research Alapkutatás Alapkutatás R&D General public services General public services n.e.c. Public debt transactions Transfers of a general character between different levels of government Általános köz ei általános köz Adósságkezelés Adósságkezelés Kamattörlesztés Kormányzati szintek közötti általános jellegű transzferek - Kormányzaton belüli transzferek 02 Defence Védelem Védelem 02.1 Military defence Katonai védelem Hadsereg 02.2 Civil defence Polgári védelem Polgári védelem kapcsolatos szervek adminisztrációs költségei (pl. Központi Statisztikai Hivatal) Nem közvetlen gazdasági felhasználásra szánt kutatások költségei (pl. Magyar Tudományos Akadémia) Kormányzati működés javítását célzó kutatások és fejlesztések Az államadósság és az önkormányzatok adósságának törlesztései és kamatterhei, valamint az Államadósság Kezelő Központ működései költségei. A kormányzat különböző szintjei között történő transzferek, amelyek nem sorolhatók közvetlenül felhasználási funkcióhoz (pl. a központi kormányzat és egy önkormányzat közti általános transzfer) Katonák fizetése, fegyverek beszerzése és karban tartása, katonai célú épületek fenntartása. Polgárőrség működése, katasztrófahelyzetek esetére tartalékolt élelmiszerek és gyógyszerek költségei

3 02.3 Foreign military aid Külföldi katonai segély Külföldi katonai segély 02.4 R&D Defence Védelmi célú 02.5 Defence n.e.c. védelem Idegen országban zajló katonai tevékenységek anyagi támogatása (pl. hol mikor mivel kit támogatott Mo?) 03 Public order and safety Közrend és közbiztonság Rend és közbiztonság 03.1 Police services Rendőrség Rendőrség 03.2 Fire-protection services Tűzoltóság Tűzoltóság 03.3 Law courts Bíróság Igazságszolgáltatás 03.4 Prisons Büntetésvégrehajtás Büntetésvégrehajtás R&D Public order and safety Public order and safety n.e.c. Közrend és közbiztonsági célú közrend és közbiztonság 04 Economic affairs Gazdasági ügyek Gazdasági szerepvállalás Gazdasági szerepvállalás Rendőrség és a határőrség működtetése Hivatásos tűzoltóságok működtetése, önkéntes tűzoltóságok állami támogatása Polgári és büntető bíróságok, ombudsmanok, kirendelt ügyvédek költségei. Fogházak, börtönök, fegyházak, fogvatartottakat foglalkoztató intézmények működtetése.

4 General economic, commercial and labour affairs Agriculture, forestry, fishing and hunting Általános gazdasági, kereskedelmi és foglalkoztatási ügyek Mező-, erdőgazdaság, halászat, vadászat Általános ügyek Szántók, erdők és halak Gazdasági ügyekért felelős minisztérium és más állami intézmények, a versenyhivatal, a szabadalmi és szerzői jogvédő hivatalok, munkaügyi központok, munkaerő mobilitását elősegítő és a munkahelyi diszkriminációt csökkentő intézmények működtetése, munkaügyi felügyelet, kereskedelem-fejlesztés, fogyasztóvédelem és -felvilágosítás. Mezőgazdaság, erdészet és halászat felügyelete, gátak és öntozőrendszerek építése és fenntartása Fuel and energy Üzemanyag és energia Energia 04.4 Mining, manufacturing and construction Bányászat, feldolgozóipar és építőipar Bányák, ipar, építőipar 04.5 Transport Szállítás, közlekedés Szállítás, közlekedés 04.6 Communication Kommunikáció Kommunikáció 04.7 Other industries ágazatok iparágak 04.8 R&D Economic affairs Gazdasági célú alkalmazott kutatás- Energiahordozók felkutatása, bányászata és feldolgozása, a villamosenergia előállítása és szállítása, az energiahivatal működtetése. Bányászat felügyelete és engedélyeztetése, feldolgozóipari és építőipari cégek felügyelete. Közúti, vasúti, vizi és légi közlekedés, csővezetéken keresztül történő szállítás. Hírközlési rendszerek működtetése (pl. Nemzeti Hírközlési Hatóság). Kiskereskedelem, raktározás, idegenforgalom és vendéglátás, és egyéb ágazatok szabályozása, felügyelete, és támogatása.

5 fejlesztés Economic affairs n.e.c. Environment protection Waste management Waste water management Pollution abatement Protection of biodiversity and landscape gazdasági ügyek Környezetvédelem Hulladékkezelés Szennyvízkezelés Környezetszennyezés Biodiverzitás- és tájvédelem Hulladékkezelés Szennyvízkezelés Környezetszennyezés enyhítése Környezetvédelem Környezet Hulladékkezelés Szennyvízkezelés Környezetszennyezés enyhítése Környezetvédelem Hulladék begyűjtése, kezelése és elhelyezése. Csatornarendszer és a szennyvizkezelő telepek működtetése. Környezetszennyezést mérő hálózatok működtetése, zajcsökkentő beruházások, veszélyes hulladékok kezelése és szállítása. Kihalt fajok újratelepítése, élőhelyek megvédése, tájegységek rehabilitálása R&D Environmental protection Environmental protection n.e.c. Housing and community amenities Housing development Community development Környezetvédelmi célú környezetvédelem Lakás- és kommunális Lakásépítés Kommunális fejlesztése Lakás- és kommunális Lakásépítés Kommunális Közterek és Lakásépítés Kommunális Közösségi tulajdonú lakások építése, felújítása, rehabilitációja. Kommunális kal (például lakhatás, egészségügy, oktatás) kapcsolatos tervezési, előkészítési és fejlesztési költségek.

6 06.3 Water supply Vízellátás Vízellátás Vízellátás 06.4 Street lighting Közvilágítás Közvilágítás Közvilágítás R&D Housing and community amenities Housing and community amenities n.e.c. Lakással és kommunális kal kapcsolatos alkalmazott kutatás-fejlesztésfejlesztés lakás- és kommunális 07 Health Egészségügy Egészségügy Egészségügy Gyógyszerek, Medical products, Gyógyszerek, Gyógyszerek, gyógyászati 07.1 appliances and segédeszközök segédeszközök segédeszközök, equipment támogatása támogatása felszerelések 07.2 Outpatient services Járóbeteg-ellátás Rendelők Rendelők Az ivóvíz-ellátás ellenőrzése, vízellátási rendszerek építése. Közvilágítás működtetése és szabályozása. Egészségügyi intézményeken kívül használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és terápiás orvosi eszközök biztosítása. Általános orvosi, szakorvosi és fogászati ellátás biztosítása Hospital services Fekvőbeteg-ellátás Kórházak Kórházak 07.4 Public health services Közegészségügyi ellátás Közegészségügy Közegészségügy 07.5 R&D Health Egészségügyi célú 07.6 Health n.e.c. egészségügy 08 Recreation, Szabadidő, kultúra, culture and hitélet religion Kultúra Kultúra Kórházak nyújtotta egészségügyi kezelés. Járványügyi hálózat, vérellátó központ, családtervezési tanácsadók, és szűrő állomások működtetése Recreational and Szabadidő és sport Sport Sport Sportlétesítmények fenntartása és

7 sporting services 08.2 Cultural services Kultúra Broadcasting and publishing services Religious and other community services R&D Recreation, culture and religion Kulturális intézmények Média Média Média Hitélet és más közösségi Szabadidő, kultúra, hitélet célú alkalmazott kutatás-fejlesztés szabadidő, kultúra, hitélet Egyházak Kulturális intézmények Egyházak 08.6 Recreation, culture and religion n.e.c. 09 Education Oktatás Oktatás Oktatás 09.1 Pre-primary and Előkészítő és alapfokú Óvódák és Óvódák és primary education oktatás általános iskolák általános iskolák 09.2 Secondary education Középfokú oktatás Középiskolák Középiskolák 09.3 Post-secondary non-tertiary education Középfokra ráépülő, nem felsőfokú oktatás Felsőfokú szakképzés Felsőfokú szakképzés 09.4 Tertiary education Felsőfokú oktatás Felsőoktatás Felsőoktatás 09.5 Education not Szintekhez nem Továbbképzés és Továbbképzés és definable by level sorolható oktatás felnőttoktatás felnőttoktatás 09.6 Subsidiary services Oktatáshoz kapcsolódó to education kiegészítő ellátások Oktatástámogatás Oktatástámogatás Oktatási célú 09.7 R&D Education 09.8 Education n.e.c. oktatás 10 Social protection Szociális védelem Szociális Szociális juttatások juttatások támogatása. Kulturális létesítmények fenntartása. Műsorszórási és kiadói felügyelete. Vallási és egyéb közösségek támogatása. Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatási intézmények működtetése. Középfokú oktatási intézmények működtetése. Középfokú végzettséget feltételező, de nem felsőfokú oktatási intézmények működtetése. Felsőfokú oktatási intézményekműködtetése, diákhitel rendszer működtetése. Szintekhez nem sorolható oktatási intézmények működtetése. Diákoknak nyújtott (pl. szállítás, étkeztetés, orvosi ellátás)

8 10.1 Sickness and disability Betegség és keresőképtelenség Betegek és fogyatékosok Betegek és fogyatékosok 10.2 Old age Öregség Időskorúak Időskorúak 10.3 Survivors Hátramaradottak Özvegyek és árvák Özvegyek és árvák 10.4 Family and children Család és gyermekek Család és gyermekek Család és gyermekek 10.5 Unemployment Munkanélküliség Munkanélküliek Munkanélküliek 10.6 Housing Lakhatás Lakhatás Lakhatás 10.7 Social exclusion R&D Social protection Social protection n.e.c. szociális kirekesztettség Szociális védelmi célú szociális védelem Kirekesztettek Kirekesztettek Keresőképtelenek pénz- és/vagy Időskorúak pénz- és/vagy Özvegyek és árvák pénz- és/vagy Gyermeket nevelő háztartások pénzés/vagy Nem dolgozó munkaképesek pénzés/vagy Lakhatási költségek pénz- és/vagy természetbeni támogatása, szociális bérlakások fenntartása, jelzálogkamattámogatások. Társadalomból kirekesztettek (pl. szegények, bevándorlók, szenvedélybetegek, stb.) pénzés/vagy

Segédlet. a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához

Segédlet. a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához Segédlet a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához A táblázatban használt fogalmak, jelölések: 1. f.n.s. = funkcióba nem sorolt szakfeladat. Olyan szakfeladat,

Részletesebben

Az esélyegyenlőség a munka világában című kutatás módszertani előtanulmánya

Az esélyegyenlőség a munka világában című kutatás módszertani előtanulmánya Az esélyegyenlőség a munka világában című kutatás módszertani előtanulmánya Budapest TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM - A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE 2010. augusztus

Részletesebben

AGENDAS HUNGARY A-kódkönyv, 14.3. AGENDAS HUNGARY. A közpolitikai területek kódkönyve. 2013. december 27. 14.3.

AGENDAS HUNGARY A-kódkönyv, 14.3. AGENDAS HUNGARY. A közpolitikai területek kódkönyve. 2013. december 27. 14.3. AGENDAS HUNGARY A közpolitikai területek kódkönyve 2013. december 27. 14.3. 1. Gazdaságpolitika 100: Általános hazai gazdaságpolitikai ügyek (több altéma kombinációját tartalmazza) Példák: a kormány gazdasági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Államháztartás rendszere. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Államháztartás rendszere. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Speigelné Szabó Margit Államháztartás rendszere A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-016-50 ÁLLAMHÁZTARTÁS

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE ÉS AZ ÁFA 2012 Szolgáltatások Jegyzéke A szolgáltatások tartalmi meghatározásai Építményjegyzék Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2012. február 16. ISBN

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

GFO'201 2 kód. 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság

GFO'201 2 kód. 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság GFO'2012 Angol Angol 1, 2 Vállalkozás Enterprise Olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre. Üzletszerű

Részletesebben

Energiahatékonyságot eredményező épületenergetikai fejlesztési lehetőségek Komárom-Esztergom megye vizsgált középületeiben

Energiahatékonyságot eredményező épületenergetikai fejlesztési lehetőségek Komárom-Esztergom megye vizsgált középületeiben Energiahatékonyságot eredményező épületenergetikai fejlesztési lehetőségek Komárom-Esztergom megye vizsgált középületeiben Az energiahatékonyság kérdése, olyan közös európai probléma, amelyre a nemzetközi

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Békés Város a Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai 174 5. fejezet A vegyi anyagokat kezelő minisztériumok, hivatalok és egyéb intézmények Cél: a kémiai biztonság és a vegyi anyag-kezelés különböző területeiért felelős minisztériumok és egyéb kormányzati

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék 2 3 I. Bevezetés A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében,

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára 1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika 1006 Fogyasztói árösszeírás 1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése 1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset 1017 Statisztikai jelentés

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4 BUDAPEST, 2004 The Bulletin is elaborated at the Dissemination Department, International

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BELYÓ PÁL, DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. JÓZAN PÉTER, DR. LAKATOS MIKLÓS (főszerkesztő),

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén 2012 0 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Európai uniós források

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. Beosztás Név Dátum Aláírás Jóváhagyta Polgármester Németh Csaba 2011. május 10. 1 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések...

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve RMDSZGazdaságiTanács Er dél y2020 aszül őf öl deuf or r ásokr aal apozot t i nt el l i gens,f ennt ar t hat óési nkl uzí vnövekedésének közösst r at égi aiker et eés f ej l eszt ésit er ve Vi t aanyag

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben