2. ÜZLETPOLITIKA ÉS STRATÉGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. ÜZLETPOLITIKA ÉS STRATÉGIA"

Átírás

1 2. ÜZLETPOLITIKA ÉS STRATÉGIA 2.a A politika és a stratégia az érintettek jelenlegi és jövőbeni igényein és elvárásain alapul A MEDICOR Kéziműszer Rt. küldetését, jövőképét, irányításpolitikáját célrendszerét, stratégiai és üzleti terveit az érintettek jelenlegi és jövőbeni igényei, elvárásai alapján dolgozta ki A stratégia és üzletpolitika kialakításához az Rt az alábbi adatokból szerzi be, illetve gyűjti a fontos információkat: Vevőinktől begyűjtött információkból (6.a. fejezet szerint ) a három legjelentősebb vevőnk (TIM, V.Mueller, Unimedic) által közölt adatokból külső cégek által végzett piackutatásokból nyert adatokból, trendekből referencia kórházainktól kapott adatokból, orvostechnikai, technológiai fejlesztések nyomon követésével, az 1.c. fejezetben bemutatott módszereket alkalmazva beszállítóktól a 4.a. fejezetben bemutatott módszereket alkalmazva, az EBRD TAM programja által biztosított szakértőktől, benchmarking tevékenységből, jogszabályok, szabványok, kiadványok adatainak felhasználásából, társadalmi környezeti elvárásokból (8.a fejezet szerint ), tulajdonosok felénk közvetített elvárásaikból munkaerő-piaci felmérésekből, humán erőforrás fejlesztési tapasztalatokból, s a dolgozók elégedettségének felméréséből (a 3. és a 7.a. fejezet szerint ) saját adatbázisunkból felhasznált teljesítménymutatókból, trendekből a javaslati rendszer működtetésével kapott észrevételekből. A politika és stratégia készítéséhez az egyes években gyűjtött információk féleségét mutatja az 2/1 sz. tábla. Információ típus Vevői X X X X X Orvostechnikai X X X X X Beszállítói X X X X X Egyéb partneri X Teljesítmény mutatók X X X X X Jogszabályi X X X X X Tulajdonosi X X X X X Dolgozói X X X X felmérés Javaslati rendszerből X X X X Társadalmi környezeti X X X X elvárás Piackutatásból (külső felmérés) X X X Környezetvédel mi munkavédelmi X X működésből szerzett Humánerőforrás fejlesztési X tapasztalatokból 2/1 sz. tábla: Az évenként gyűjtött információk típusai Néhány példa az előbbi információk gyűjtésére: Interaktív kapcsolatot tartunk fenn a partnereinkkel; A piaci stratégiánk kidolgozása előtt konzultálunk a legfontosabb vevőinkkel (TIM, V.Mueller) és ezek alapján döntünk a legfontosabb beruházásokról, műszaki fejlesztésről, gyártmányfejlesztés irányáról. Ezeket tartalmazza a 3 éves stratégiai terv és az annak lebontásából és aktualizálásából származó éves terv. A vevői és beszállítói észrevételeket, visszajelzéseket az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerben szabályozott módon kezeljük, és dokumentáljuk és a lehető legrövidebb időn belül döntünk. A fejlesztések során ezeket a visszajelzéseket figyelembe vesszük Többösszetevős benchmarking tevékenységet folytatunk, melynek keretében; szakmai kiállítások, versenytársak katalógusainak és árjegyzékeinek segítségével felmértük a keleti piacon megjelenő konkurensek tevékenységét, minőségi és árszínvonalát, és ennek figyelembe vételével alakítottuk ki a piaci és árstratégiánkat (6. fejezet 6/7 sz. táblázat) A konkurenciáinkról információt szerzünk be személyes beszélgetések során, kiállításokon, katalógusok, árjegyzékek segítségével, illetve kórházi látogatások során a felhasználóktól. A konkurens gyártók termékeiből mintát vásárolunk, azokat elemezzük a vállalatunk és a konkurens vállalatok minőségi színvonalának és a konkurenciához való elhelyezkedésünk felméréséhez, és az elemzés eredményét felhasználjuk a fejlesztésekben. A konkurencia üzleti módszereinek megismerésére benchmarking teameket alakítottunk és működtettünk, az egyik a belföldi piacon keresett mintaként számításba vehető partnert, EMD 2003 MEDICOR Kéziműszer Rt. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 1

2 a másik a Németországi középvállalatok között 2000-ben, a harmadik a Fehérgyarmati kórház, valamint a Debreceni Kenézi Gyula Megyei Kórház munkatársaival közös teamben végzett benchmarking vizsgálatokat 2001-ben. További két team gyűjtötte 2002-ben a best practice által használt módszereket minden EFQM megközelítés kritériumra, s vizsgálta az elért eredményeiket. A piaci szerepünk feltérképezése érdekében folytatott benchmarking tevékenység részeként elemeztük az Internet-en található adatokat, közvetlen BM kapcsolatot létesítettünk a MARTIN Co., V-Mueller, RICOH-France cégekkel, az EFQM központ által nyújtott segítséget felhasználva adatokat kértünk (és kaptunk) az EMD pályázatokon sikeresen szerepelt cégektől, mely információk alapján definiálni tudtuk, hogy 2002 végén a világpiaci részesedésünk 4,8 % (lásd 9/7 ábra) Folyamatosan figyeljük a műtéti technikák változásának trendjét, és ezen keresztül is szerzünk információt az új termékekről, illetve a kihalásra ítélt gyártmányokról. A belföldi piacon referencia intézményeket hoztunk létre, pl. Szegedi Orvostudományi Egyetem, Debreceni Orvostudományi Egyetem, Kaposvári Kórház stb. melyek felhasználói tapasztalataik visszajelzésével segítik a stratégia fejlesztését. A referencia intézmények számára nagyobb mennyiségű kéziműszert ajándékoztunk kipróbálásra és használatra. Rendszeresen alkalmazzuk az ingyenes minták ajándékozását olyan vevők számára, akik még nem ismerik a termékeinket. Rendszeres piackutatást végzünk; A Németországban 1998-ban végzett piackutatás eredményeként indítottuk el az ollók keményfémes él felhegesztési technológiájának, supercut ollók gyártásának, aranyozási és feketekrómozási technológiák kifejlesztését és megvalósítását. Az exportpiaci lehetőségek bővítése céljából piackutatást végeztünk Lengyelországban, Oroszországban és Brazíliában, felmérve a piac méretét és az árszínvonalat. Külső céggel mérettük fel (1998-ban) és elemeztettük a belföldi piac igényét (Heuréka Research) és az ő megállapításukat és elemzési eredményeiket használtuk fel a belföldi piaci és árstratégiánk kidolgozásához ben ismét elvégeztettük (a Qualimed-del) ezt a felmérést, a piaci részesedésünk és a piaci igények megismerése céljából. Termékeinkről rendszeresen orvosi (felhasználói) szakvéleményt kérünk, melyet szintén felhasználunk a fejlesztési terv készítésekor. Mivel a nagy vevőink a világ minden részére szállítják a műszereinket az általuk megadott minőségi igény a "világpiac igényeként" értelmezhető és ezeket rögzítjük a technológiánkban és alkalmazzuk általánosan az egyéb területekre történő szállítások esetén is. Megrendeltük és olvassuk a legfontosabb törvényeket és előírásokat tartalmazó kiadványokat (Magyar Közlöny, Közbeszerzési Értesítő, Szabványügyi Közlöny stb.), a legújabb szakkönyveket, illetve a társaságunk profiljához tartozó szak- illetve minőségügyi folyóiratokat. Megvesszük a termékeinkre, a minőségirányításra, környezetirányításra és munkavédelemre vonatkozó hazai és nemzetközi szabványokat, CD jogtárat és CD szabványgyűjteményt és alkalmazzuk azok előírásait. A tulajdonosok képviselői a közgyűléseken, valamint az Rt. felügyelő bizottsága évente megtárgyalja a stratégiát és az éves terveket, és jóváhagyásukkal történik a végrehajtása. A tulajdonosok felelős magatartását jelzi, hogy a vállalat megalakulása óta osztalékot nem vontak ki a vállalkozásból, a képződött nyereséget (lásd. 9/1 tábla, 9/6 ábra) a vállalat intenzív fejődéséhez szükséges beruházásokra és a növekvő termelés forgóeszköz finanszírozására használtuk fel. A jelenleg érvényes közgyűlési határozat szerint az elkövetkező 3 évben sem lesz nyereség kivonás, sőt a vállalat közgyűlési felhatalmazással rendelkezik egy 650 millió forint értékű technológia fejlesztő és kapacitásnövelő beruházás megvalósítására. A beruházást a piaci feltételek függvényében indítjuk. Az elmúlt három évben legjelentősebb információk visszacsatolásának eredményeként születtek meg azok az üzletpolitikai és stratégiai döntések, melyek a vevők nagyobb megelégedettségét szolgálják. Ezek közül megemlítve néhányat: új katalógus készítése, melyet az Internet hálózatra is felvittünk, a termékfejlesztések új irányba való terelése (kulcslyuk sebészeti műszerek, keményfém betétes ollók, supercut ollók, sebterpesztők), aranyozási és fekete krómozási valamint lézer technológia megvalósítása. Az információgyűjtési módszereinket évente felülvizsgáljuk. Ennek alapján: A vevői megelégedettség feltárására alkalmazott kérdőívet felülvizsgáltuk, s 2002-től újat alkalmazunk. A vevőink felé feltett kérdések között arra is választ kérünk, hogy számukra is ezek a kérdések a fontosak-e. Az ben végzett önértékelés tapasztalatai alapján 1999-től folyamatosan mérjük a társadalmi hatásunkat, kérdőív segítségével A kiállításokon a standunkat meglátogatók véleményét is kikérjük kérdőív segítségével. A stratégia készítését megalapozó adatok gyűjtését, EMD 2003 MEDICOR Kéziműszer Rt. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 2

3 kiértékelését, rangsorolását az illetékes vezető végzi. A stratégiát az egyes vezetők által beterjesztett adatok, javaslatok felhasználásával a felsővezetői team készíti a vezérigazgató irányításával. A 2001 szeptember 11-i eseményeket követően a kéziműszer piacon élénkülés tapasztalható. Ezt látjuk a vevők növekvő igényéből és az előrejelzésükből, illetve új vevők megjelenéséből. Természetesen nekünk fel kell készülnünk ezeknek a növekvő igényeknek a kielégítésére. Hosszabb távon egy egyenletes piaci fejlődésre számítunk, ahol megnő a fejlődő országok igénye, fizetőképes kereslet jelentkezik a Dél-Amerikai és FÁK piacon. Információnk szerint távol-keleti versenytársaink még hosszú időn keresztül nem lesznek képesek jó minőségű terméket, megbízhatóan, határidőre szállítani. Az alacsony áraik azonban vonzóak a felhasználók körében. A Németországi gyártóknál a szakma elöregedése tapasztalható, munkaerő utánpótlás nincs, így ez a hagyományosan német iparág rákényszerül, hogy külföldről szerezze be a termékeket és lássa el a belföldi és export piacát. A fenti tények és a 2.c. pontban ismertetett pénzügy-politikai változások ismeretében az alábbi proaktiv intézkedéseket tervezzük a piaci struktúra számunkra kedvező változtatása érdekében; az EBRD TAM programja során piackutatás, gazdasági, pénzügyi módszerek felülvizsgálta, technológiai felülvizsgálat, új, magasabb képzettségű, nyelvtudással is rendelkező szakemberek felvételével. 2.b. A politika és stratégia a teljesítményméréshez, kutatáshoz, tanuláshoz és a kreativitáshoz kapcsolódó tevékenységekből származó információkon alapul A kidolgozott stratégia csak úgy lehet reális, ha a kidolgozásához naprakész információk állnak a vezetés rendelkezésére. A stratégia készítés és továbbfejlesztés elsődleges lépése a helyzetelemzés. Számos forrásból gyűjtünk össze adatokat (lásd 2a fejezet), azokat elemezzük. A stratégiai fejlesztés kiindulópontja a jelenlegi helyzet elemzése, az érdekeltek jövőbeni igényeinek a megismerése. Felhasználjuk a folyamatok méréséből származó adatokat. A 2001-ben bevezetett számítógépes vállalatirányítási rendszer 2002-ben lehetővé tette, hogy a nagy darabszámban gyártott gyártmányaink fedezetét típusonként meghatározzuk (több mint kódszám). Ez alapján sorrendet tudunk felállítani a termékeink között fedezettartalom szempontjából és meghatározzuk azokat a termékeket, melyeknek alacsonyabb fedezettartalma miatt csökkenteni kell a gyártási költségeket, vagy ha a piaci helyzet lehetővé teszi növelni kell az árát. Ezt az információt a marketing munkában is használjuk; elsősorban a jó fedezettartalmú termékeket kínáljuk vevőinknek. A vállalat és az egyes szervezeti egységek teljesítményét évente értékeljük. A 9-es. fejezetben feltüntetett mutatók felhasználásával a folyamatfelelősök minden év végén beszámolnak az adott évben elért eredményekről. Az eredmények célokkal való összevetését használjuk fel a következő időszak stratégiájának meghatározásához, módosításához. A stratégiai célok figyelembe vételével a vevői előrejelzések, benchmarking adatok, környezetdiagnosztikai elemzések alapján vizsgáljuk a következő időszak várható gyártmányösszetételét. Bejövő információként elemezzük, és figyelembe vesszük a gazdasági környezet változását, a célországok gazdasági növekedési mutatóit, az árfolyamok alakulását, mely hatással van mind a beszerzés, mind az értékesítés eredményességére. Az új technológiák és termékek megjelenését figyeljük, elsősorban a kereskedelmi vállalatunkon a TIM GmbH-n keresztül jutunk információhoz. Az orvos szakma változásairól kiállításokon, kongresszusokon, kórházlátogatásokon, és a versenytársak prospektusainak tanulmányozásával jutunk információhoz. A tendencia az, hogy a gyógyulási idő lerövidítése érdekében a műtéti területet lecsökkentik, melyhez új műszerek szükségesek (pl. laparoszkópia, Jakó és Rozsos féle műszerek). A Jakó és Rozsos professzorok által bevezetett műtéti technika műszereinek kifejlesztése a professzorok útmutatásai alapján a vállalatunknál történt. A társadalmi és a munkahelyi környezet védelmét szintén figyelembe vesszük a stratégia kidolgozásánál. Erre ösztönöznek bennünket a szigorodó jogszabályi előírások is. Ezért a Magyar Közlöny és CD jogtárak megrendelésével az eljárásokban rögzített módon figyeljük az új jogszabályok megjelenését, vagy azok változását. A jogszabályváltozásokból adódó környezeti és munkavédelmi feladatokat beépítjük a stratégiai és üzleti tervbe (pl. a szigorodó szennyezőanyag kibocsátási határértékeknek való megfelelés). Stratégiai feladatként kezeltük a környezetvédelmi és munkavédelmi rendszer kiépítését, működtetését és tanúsíttatását. Az integrált irányítási rendszer működetésének eredményeit a 9/16, 9/17, 9/19 tábla, 8/9-8/18, 9/12 ábrák mutatják. A jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez állami segítséget is igénybe veszünk, az ilyen pályázati lehetőségeket is figyeljük, elemezzük. A 2.a.-ban bemutatott módon információkat szerzünk a versenytársak, és a vevők gyártási módszereiről. Benchmarking munkánk EMD 2003 MEDICOR Kéziműszer Rt. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 3

4 eredményeként a V.Mueller gyártási technológiájáról videó filmet kaptunk, melyet kielemeztünk. Németországi cégnél megnéztük a keményfém felrakó hegesztés módszerét, az alkalmazott anyagokat, berendezést. A csontcsípőt nálunk gyárttató német cég képviselője két napra eljött a gyárunkba, betanítani a dolgozókat, és célszerszámok alkalmazására is javaslatot tett. Ugyancsak Németországban személyes látogatást tettünk CNC marógépet, vákuum kemencét, vegyi márkázó sablonokat, lézerhegesztő és márkázó berendezést, gyártó vagy alkalmazó vállalatoknál. A látottakat kielemeztük és felhasználtuk a stratégiai és ezen belül a beruházási tervünk kidolgozásánál. A kidolgozott és alkalmazott javaslati rendszer biztosítja a dolgozói észrevételek és visszajelzések szabályozott értékelését. Az anonim észrevételek eljuttatásához véleménygyűjtő ládát alkalmazunk, melyből havonta egyszer vesszük ki a bedobott észrevételeket, és azokra reagálunk, illetve beépítjük stratégiai tervünkbe. Az így nyert információk alapján vizsgáljuk a termelési, fejlesztési, marketing, humán kulcsfolyamatok megfelelőségét. Ha például az összetétel jelentősen eltér a korábbitól, a stratégia tervezésénél meghatározzuk a termék átcsoportosítást más gyártó területre, a kapacitás tervezésénél figyelembe vesszük a betanulás időtartama alatti alacsonyabb teljesítményt, ugyanakkor intézkedést teszünk a dolgozók szakképzettségének fejlesztésére, képzésekkel, betanításokkal, új dolgozók felvételével. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha a szűk kapacitás miatt új dolgozókat kell felvennünk, vagy új, eddig még nem gyártott termékcsoport gyártását kezdjük meg. Ilyen volt az elmúlt két évben sebészeti terpesztők és csontcsípők gyártásba vétele. Ugyanakkor az elemzésekből az is kiderül, hogy a hosszú ideje és nagy darabszámban gyártott termékeknél a begyakorlottság növekvő teljesítményeket eredményez, mely költségmegtakarításhoz vezet, ezért HF intézkedésekkel igyekszünk növelni az erre a feladatra felkészült szakembereink presztizsét (lásd 3b., 3c.). 2.c. A politika és a stratégia kialakítása, felülvizsgálata és aktualizálása A MEDICOR Kéziműszer Rt. vezetése fontosnak tartja, hogy a vállalat megőrizze vezető helyét a világ kéziműszer gyártásában, ezért 1994 óta folyamatosan tervezi stratégiáját. A felső vezetés 1997 végén megfogalmazta a célkitűzését, mely szerint az ISO 9002 szerinti minőségbiztosítási rendszert tovább kívánja fejleszteni a TQM irányába. A TQM bevezetésének szakmai segítésével a Qualimed Kft-t bíztuk meg. Azóta a TQM munkamódszereket alkalmazzuk, miáltal a vállalat minden dolgozója elsajátítja a TQM gondolkodásmódját és módszereit. Ennek keretében 1997-ben a helyzetfelmérő audit technikáját alkalmazva, 1999-től évenként az EFQM/NMD önértékelési módszerét használva, illetve GYELV és KJ elemzéseket alkalmazva a cég vezetése átdolgozta az Rt. küldetését, jövőképét, vezetői filozófiáját, minőségpolitikáját. A felsővezetés 1997-ben, a 2/1 sz. ábrán bemutatott módszer szerint alakította ki küldetését, vezetői nyilatkozatát, 3 éves üzleti terveit és minőségpolitikáját. A stratégiai tervezéshez az információkat és adatokat a gazdasági igazgató területe, illetve a folyamatfelelősök szolgáltatják. Az érdekvédelmi szervezettel egyeztetett tervet a Felügyelő Bizottság elé terjeszti az ügyvezetés. A Felügyelő Bizottság által jóváhagyott (ahol a tulajdonosok mellett két fő az Rt. dolgozóit is képviseli) üzleti terv kerül a közgyűlés elé elfogadásra. Ezzel a módszerrel biztosítható, hogy az üzleti terv összhangban van a küldetéssel, minőségpolitikával, és a célrendszerrel illetve, hogy a munkavállalóktól származó fontos információk is benne foglaltatnak, csakúgy, mint a kiváló működésben érdekelt felek (vevők, beszállítók, bankok) igényei. Input,beszállítói,- tulajdonosi elvárások önértékelés Piackutatás, vevői, dolgozói, Tevékenység Működési cél meghatározása Működési cél megvalósításához szüks. felt. meghatározása 3 éves célok, feladatok meghatározása A vezetőség elkötelezettségének iirányvonalainak deklarálása KJ diagram KJ diagram Fa diagram KJ diagram Output Küldetés Vezetői nyilatkozat Stratégia 3 éves stratégiai terv Minőség politika 2/1.sz. ábra: A stratégiai tervezés folyamata 1997-ben A stratégiai, három éves üzleti terv fejezetei és felelősei a 2/2 sz. táblában találhatók. Tervfejezetek Felelős, beosztás stratégiai célok Vezérigazgató piaci lehetőségek területenként Marketing manager ár kialakítási célok Marketing manager volumen célkitűzések Üzemvezetők árbevétel, költségelemzés Gazdasági igazgató finanszírozás Gazdasági igazgató Az ISO 9002 kiépítésekor Időhorizont Gördülő tervezés EMD 2003 MEDICOR Kéziműszer Rt. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 4

5 műszaki fejlesztés Műszaki vezető beruházás karbantartás Félkész üzemvezető szervezet, kapacitás Üzemvezetők bérfejlesztés. Vezérigazgató 2/2 sz. tábla: stratégiai terv fejezet felelősei Folyamatos felülvizsgálata és aktualizálása érdekében a gördülő tervezés módszerét alkalmazzuk, melyet témakörönként az adott fejezet végrehajtásáért felelős vezetők végeznek, a 2/2 sz. ábra szerint. Konkrét terv (kt) Nagyvonalú terv (nt) Célcsoport meghatározás (cm) 1év 2év 3év kt nt cm kt nt cm 2/2 sz. ábra: A gördülő tervezés A cég Felügyelő Bizottsága negyedévente, a Taggyűlés évente értékeli az üzleti terv célkitűzéseinek megvalósítását. Ezekre az ülésekre a vezérigazgató és a gazdasági igazgató írásos értékelést készít, mely tartalmazza az egyes területeken elért eredményeket, előforduló hiányosságokat, az újonnan kitűzött célokat és ezek elérése érdekében elvégzendő feladatokat. A gördülő tervezés módszerével évente aktualizáljuk az üzleti tervünket, melynek során szem előtt tartjuk a stratégiai céljainkat. A tervfelülvizsgálat folyamatos tevékenység, melynek aktualitását a gazdasági környezet változása határozza meg. A devizaszorzó változás például gyors beavatkozást igényelt a stratégiai terv három éves üzleti fejezeteinél, ezért a 2000 dec. 18-n jóváhagyott tervet 2001 április 29-n, közgyűlésen módosítottuk, és a beruházási tervet is átütemeztük. Az irányítási rendszer fejlesztésének eredményeként 2001-ben integrált vezetési rendszer került kialakításra, ennek során felülvizsgáltuk és módosítottuk a stratégiai tervezés folyamatát. A folyamat módosítása során benchmarking tevékenységünk eredményeként figyelembe vettük a MEDICOR Csoport vállalatainak és egy az iparágban vezető helyet elfoglaló (best in class) amerikai cég tapasztalatait. Az amerikai cég módszerét átvettük és alkalmazzuk a partnerekkel való találkozókon az információcserére. A módosított folyamat értelmében a felsővezetői team az NCM (Nominális Csoportok Módszere) módszer alkalmazásával szempontrendszert dolgozott ki jelen pályázat kidolgozásához. Ennek keretében elemeztük, hogy milyen elemei vannak meg társaságunknál az EFQM követelményeinek megfelelő vezetési stratégiának. A vezetés környezetelemzést végzett a Mc Kinsey 7S és a SWOT módszert alkalmazva, s megvizsgálta a stratégai kialakításával kapcsolatos szempontokat. A környezetelemzés kiterjedt a fejlesztés, termelés, érdekcsoportok, marketing, pénzügy, emberi erőforrások, fő folyamatok, operatív mutatók vizsgálatára. A környezetelemzést követően megvizsgáltuk a működésre ható kockázatokat, veszélyeket, s proaktiv elemeket építettünk be a stratégiai irányok megvalósítását biztosító programokba. A diagnosztikai munkát követően a korábban kialakított küldetésnyilatkozatot módosítottuk, deklaráltuk a jövőképet, a minőség, környezeti és munkavédelmi politikákat felülvizsgáltuk, s a vezetés kidolgozta a vállalatpolitikát is a következők szerint: Kihasználva a magas szintű gyártási kultúránkat, folyamatos fejlődőképességünket, jól képzett, elkötelezett dolgozóinkra építve nyereségorientált működőképesség fenntartása érdekében tevékenykedünk. Folyamatos, dinamikus fejlődéssel, a vevői igényekhez való rugalmas alkalmazkodással, a növekvő minőségi igények kielégítésével, a termékválaszték és a termékekhez kapcsolódó szolgáltatások bővítésével a vállalat jövedelmét maximalizáljuk, melyet osztalék fizetésére, a dolgozói jövedelmek növelésére, a minőségi és műszaki színvonal emelésére (MSZ EN ISO 9001:2000), a munkakörülmények javítására (OHSAS 18001:1999; BS 8800:1996), és a környezeti károk minimalizálására (MSZ EN ISO 14001:1997) fordítjuk. Céljaink megvalósítása érdekében dolgozóinkat széleskörűen bevonjuk team munka keretében a vállalat vezetésébe és folyamatos fejlesztésébe. Fontosnak látjuk a megfelelő szakmai háttér kialakítását a profilbővítéshez, a kapacitás konvertálhatóságához. Törekszünk a hosszú távú pénzügyi stabilitásra, biztosítva ezzel a vállalat innovatív működését. A stratégiai irányok meghatározása Balance Scorecard mutatatók segítségével történt meg. A BSC mutatók és a stratégia összehangolása érdekében a felső vezetés fa diagramban strukturálva határozta meg az Rt. célrendszerét. A célfát a 2/3 sz. ábra tartalmazza. A folyamattérkép (5/1. ábra) segítségével a vezetés felülbírálta, és módosította a korábbi folyamatstruktúrát, s meghatározta a kulcsfolyamatokat (5.a. alkritérium) A stratégiai irányokat stratégiai mutatókkal jellemeztük, s a folyamatfelelősök kidolgozták az egyes stratégiai irányok elérésnek programját. Az így kidolgozott tervet a felső vezetés hagyta jóvá. A vezetés megtervezte és kialakította a célrendszer elemeinek terjesztésére alkalmas módszert, biztosítva a munkatársak tájékoztatását, bevonását. EMD 2003 MEDICOR Kéziműszer Rt. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 5

6 2/3 sz. ábra: célfa STRATÉGIAI IRÁNY 1. VOLUMEN NÖVELÉS 1.1. Jelenlegi vevőnknél A szállított termékválaszték szélesítése (a meglévő választékon belül) Rávenni a vevőt a vásárlásra Új gyártmányt ajánlani 1.2. Uj vevők szerzése külföldön STRATÉGIAI MUTATÓ Árbevétel növekmény MFt., darabszám növekmény Árbevétel, darabszám növekmény Típusok száma Árbevétel növekmény Árbevétel, volumen növekmény jelenleg szállított gyártmányválaszték értékesítésből Árbevétel, növekmény új gyártmányokból, Új típusok száma MÉRÉS MÓDJA 1 TERVÉRTÉK 300 MFt 80 edb 95 MFt 25 edb 70 MFt 135 típ 60 MFt 12 edb 15 MFt 5 edb FELELŐS +ÉRINTETTEK Műszaki csoport 2/3 sz. tábla: Stratégiai terv mutatószámok (részlet) A célok lebontása a folyamatfelelősök és a középvezetés bevonásával a policy deployment elvei szerint történt meg üzemi, és osztályszintekre. A stratégiai irányok és programok kritikus összetevőit évente egyeztetjük a legnagyobb vevőink vezetőivel, s iterációs elven közelítjük azokat. A stratégiai célkitűzésünk helyességét bizonyítja, hogy tréfásan mondva a Medicor Kéziműszer Rt a világ három legigénytelenebb piacára szállítja gyártmányainak több mint 90%-át Németországba, az USA-ba és Japánba. A stratégia évenkénti felülvizsgálata a vezetési tevékenység szerves része, melynek folyamatát a 2/4 sz. ábra szemlélteti (a vezetői felülvizsgálat összetevőit, menetét a 2002-ben felülvizsgált és módosított eljárási utasítás szabályozza). EMD 2003 MEDICOR Kéziműszer Rt. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 6

7 Input Benchmarking alapú környezetelemzés (fejlesztés, marketing, pénzügy, human erőforrások,) alkalmazott módszerek vizsgálata, önértékelés Küldetés 2/4. sz. ábra: A vezetőségi felülvizsgálatok A 2001-ben módosított eljárásrend szerinti stratégia felülvizsgálati eljárás menetét a 2/5. sz. ábra mutatja be: Tevékenység PDCA; külső belső feltételek változásának vizsgálata Vállalatpolitika felülvizsgálata Stratégiai célok felülvizsgálata 3 éves üzleti terv felülvizsgálata Vezetői felülvizsgálatok Minőség politika GYELV, körny.diag. Vez. átv. Görd.terv. Fa Stratégiai célok Output 3 éves stratégia GYELV és környezeti elemzés Módosított küldetés, jövőkép Módosított vállalat politika Módosított célfa 3 éves üzleti terv Üzleti terv 2/5. sz. ábra: stratégiai tervezés felülvizsgálati rendje A felülvizsgálati tevékenység keretében az egyes piacok gazdasági helyzetének elemzése alapján stratégiánkban új piacok, területek megszerzését céloztuk meg (pl. Brazília). Alapvető célkitűzésünk, hogy a jelenlegi két nagy piacunk mellé egy harmadik, hasonló nagyságú piacot építsünk ki, hogy kevésbé függjön a vállalkozás a piaci hatásoktól. A kockázatok kezelése a döntési fa módszerrel a 4 b. fejezetben bemutatott módszerrel történik. Folyamatos felülvizsgálat eredménye Időhorizont A stratégia felülvizsgálata alapján módosításra volt szükség például 2002-ben. A Magyar Nemzeti Bank mint a pénzügyi politika egyik alakítója 2001 végétől a forint erősödését eredményező politikát folytatott. Az euróval szemben a forint 10 %-ot, az USA dollárral szemben pedig 23 %-ot erősödött, s ezen felül a forint árfolyam meghatározási módszeréből következően a dollár-euró arány jelentős csökkenése is a forint erősödése irányába hatott. A két hatás az alkalmazott árfolyamkockázat kezelési módszerek ellenére, a jelentősen növekvő euró, illetve dollár árbevétel mellett is csak kis mértékben növekvő forint árbevételt eredményezett. A kedvezőtlen hatások ellensúlyozására a stratégiában szereplő prioritásokat módosítani kellett A bizonytalan árfolyam és piaci helyzet miatt elsőbbséget élveznek azok a fejlesztések, melyek viszonylag kis befektetéssel költségcsökkenést, árbevétel növelést biztosítanak gyors pénzügyi megtérülés mellett. Ilyenek voltak 2002-ben a jelölősablon, vagy címke gyártás megvalósítása ban a CNC marógépek üzembe állításával egy magasabb műszaki színvonal révén kívánjuk biztosítani a nagyobb hozzáadott érték elérését. A stratégiai tervezés és megvalósításának sikerét bizonyítják többek között a 9-es fejezetben bemutatott eredmények. 2.d. A politika és stratégia megismertetése és megvalósulása a kulcsfolyamatok rendszerén keresztül A Medicor Kéziműszer Rt a folyamataiból azokat tekinti kulcs-folyamatnak, amelyek legnagyobb hatást gyakorolnak a vállalat küldetése, jövőképe, politikája és stratégája megvalósítására. Az 1999-ben kidolgozott kulcsfolyamatokat a felsővezetői team felülvizsgálta, és a tanulási folyamat eredményeként a módosított stratégia alkotási folyamat során a célfa és 2001-ben a folyamattérkép felhasználásával módosította. Pl. előtérbe kerültek a humán erőforrás, műszaki fejlesztés folyamatai a volumen növelés érdekében. A kiindulási alap a jövőkép azon megfogalmazása volt, hogy a vállalat a világ egyik legnagyobb gyártójává válik. A vállalat folyamat térképét az 5 számú fejezetben mutatjuk be. Kulcsfolyamataink és a folyamatokért felelős felső vezetők a 2/4 sz. táblázatban láthatók. Kulcsfolyamat Folyamatfelelős Érdekelt felek Vevők, Marketing szállítmányozó Marketing manager k, beszállítók, bankok Műszaki vezető, Vevők, Műszaki Félkész beszállítók, fejlesztés üzemvezető bankok i Gazdasági Vevők, bankok, EMD 2003 MEDICOR Kéziműszer Rt. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 7

8 realizálás igazgató Humán erőforrás Gazdasági fejlesztés igazgató kezelése. üzemvezetők Dolgozók, iskolák, munkaügyi központ 2/4 sz. táblázat: Kulcsfolyamat felelősök A folyamatfelelősök folyamatszabályozási ismeretek oktatását követően - team munkában folyamatábra segítségével elemezték az érintettek (stakeholders) szerepét, kompetenciáját, elvárásait, meghatározták a folyamat hatékonyság mérési mutatóit, melynek teljesítését havonta ellenőrzik. A folyamat hatékonyság mérési mutatóit az 5/1.sz. táblázat mutatja. Azoknál a folyamatoknál, ahol több folyamatfelelős is van kijelölve, az ellenőrzést, koordinálást és kiértékelést a vezérigazgató végzi. A folyamatfelelősök a feladat-tulajdonság mátrix szerint szükséges szakmai ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek (pl. a műszaki fejlesztés folyamatfelelősei gépészmérnöki végzettségűek, több évtizedes gyakorlattal). Ugyanakkor a minőségirányítási rendszer bevezetésekor a folyamatok kialakítására, irányítására, felülvizsgálatára vonatkozó képzésben is részesültek. A prioritásokat a stratégiai terv megvalósításában a felsővezetői team, az éves terv esetében pedig a folyamatfelelősök határozzák meg. 2.e. A politika és stratégia megismertetése és megvalósítása A vállalkozáson kívüli partnereink számára a stratégiát és a cég tevékenységét az alábbi módon mutatjuk be: a közgyűlési anyagot megkapja és értékeli a tulajdonos, a bank és tárolja a cégbíróság. a dealer hálózaton keresztül történik a tájékoztatás a termék-választék változásról, az árakról és kedvezményekről termékbemutatókon katalógusok, prospektusok, minták bemutatása (évente átlagosan 90 kiállításon veszünk részt). a vállalat hirdetései megjelennek különböző kiadványokban, ipari almanach-ban, tanúsított cégek listája kiadványban, cégregiszterekben. a vállalatról videofilmet készíttettünk magyar, angol, orosz és német hanganyaggal, melyet az érdeklődő partnereknek bemutatjuk, vagy átadjuk, kiállításokon bemutatjuk ben a Nemzeti Minőségi Díj megnyerését követően ismét készíttettünk 3 nyelven filmet, melyen bemutattuk a minőségfejlesztés terén elért eredményeinket és a technológiánkat. A film elkészült CD-n és videó kazettán is. az Internetes elérhetőség céljából Web lapot készítettünk, melyre az általános tájékoztatón kívül a teljes gyártmánykatalógusunkat felvittük. CD lemezt készítettünk, melyre felvittük a gyártmányaink ábraanyagát, ezt a partnereinknek átadjuk, illetve notebook segítségével a kiállításokon bemutatjuk. Az érintettek közül: minden vezető megkapja a taggyűlés jelentését, 15 fő fizikai dolgozó (Üzemi Tanács tagjai és Szakszervezeti Bizottság tagjai) szintén megkapják a taggyűlés jelentését, az Üzemi Tanács évente két alkalommal tájékoztatást kap a stratégiai célkitűzésekről és a megvalósítás helyzetéről, a Szakszervezeti Bizottság évente két alkalommal tájékoztatást kap a stratégiai célkitűzésekről és a megvalósulásáról, melyről tájékoztatja a tagjait, a célok lebontását az üzemvezetők végzik a művezetők bevonásával, a vezetők negyedévente termelési tanácskozást tartanak a dolgozóik részére, melyen ismertetik a dolgozókat érintő terveket, melyen a dolgozók javaslatot tehetnek minden műhelyben, irodában ki van függesztve az Rt. integrált irányításpolitikája, Vezetőségi Nyilatkozata, a küldetés-nyilkatkozata, célrendszere, illetve a TQM működését bemutató legfontosabb ábrák, piktogramok, képek, a vezetés alkalmazza a nyitott ajtó filozófiáját, a dolgozók felkeresik a vezetőket a problémáikkal, kérdéseikkel és javaslataikkal a minőségköltségek rendszeresen visszamérésre kerülnek terv-, tényadatok alapján, s az eredményekről tájékoztatást kapnak a felső és középvezetés tagjai. A jóváhagyott stratégiai és üzleti terv fejezetei (marketing, műszaki fejlesztés, pénzügyi, környezetvédelmi, stb.) lebontásra kerül középvezetői szintekre. A stratégiai terv lebontását ugyanazok a személyek végzik, akik részt vettek az adatgyűjtésben, a stratégiai terv összeállításában. Művezetői szintig lebontjuk: termelési feladatot minőségi elvárásokat létszám, kapacitás, órabér, túlóra keretet rezsi költséget, szállítási időpontot, oktatási, -képzési tervet, humán erőforrás fejlesztési feladatokat, ösztönzési, motivációs lehetőségeket, aktuális eredményeket és információkat. Például a termelési programot művezetői szintig a 2/6 sz. ábra szerint bontjuk le (biztosítva ezáltal a tájékoztatást, felhatalmazást, döntésdelegálást): EMD 2003 MEDICOR Kéziműszer Rt. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 8

9 Éves program Teljesítések Havi program összeállítása Program Művezetői szintre lebontott havi program Üz.. vez Módosítás kommunikációs térképet, melynek alapján fejlesztjük a kommunikációs rendszert (4.e.). A stratégiai terv célkitűzéseinek megvalósításához mutatószámokat rendelünk, azok teljesítését a folyamatfelelősök figyelik, kiértékelik, eltérés esetén beavatkoznak (pl. helyesbítő intézkedésekkel). A stratégiai cél eléréséhez szükséges adatgyűjtésünket felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat eredményeként egy megfelelő képlet segítségével a vevőktől, piackutatásból és internetről származó adatokból meghatároztuk a világpiac nagyságát és azon belül a piaci részesedésünket, hogy a terv megvalósulás visszamérésekor azzal összevessük. Üzemi, művezetői egyeztetés Finom programozás Művez. Egyeztetés, módosítás Jelentkezés a vállalkozási formában legyártandó tételekre Vállalkozók Havi termelési feladat 2/6 sz. ábra: termelési terv lebontási folyamata Üzemi szintű bontásban jelenik meg a karbantartási és készletköltség. A gazdálkodó egységek számára negyedéves rezsi tervszámok készülnek, melyek betartását ellenőrizzük. A havi termelési programok rendszeresen visszamérésre kerülnek. Havonta felső vezetői értekezleten értékeljük az üzleti terv havi teljesülését, mely után az értékelés művezetői és dolgozói szinten is megtörténik. A tájékoztatás hatékonyságát, a stratégiai elképzelések, tervek ismertetését kérdőíves formában, (7/2, 7/8 sz. ábra), módszerét az NMD pályázaton eredménnyel szereplő cégek gyakorlatának elemzésével mérjük vissza. A visszamérés eredményeként például forgatókönyvet dolgoztunk ki a termelési tanácskozások hatásosságának javítására, kommunikációs tréningeket szerveztünk középvezetőink részére, kidolgoztuk a cég EMD 2003 MEDICOR Kéziműszer Rt. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 9

BEMUTATKOZÁS. Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás 2009-2010. ÁROP

BEMUTATKOZÁS. Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás 2009-2010. ÁROP Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás 2009-2010. ÁROP BEMUTATKOZÁS A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt.

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN Az innováción az oktatásügyben olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan

Részletesebben

PARTNEREK DÖNTÉSHOZATALBA VALÓ. Visszajelző anyag BEVONÁSÁRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

PARTNEREK DÖNTÉSHOZATALBA VALÓ. Visszajelző anyag BEVONÁSÁRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dokumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített PARTNEREK DÖNTÉSHOZATALBA VALÓ BEVONÁSÁRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag Hódmezővásárhely Polgármesteri

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

E rendszerben csak az az eljárás kerülhet befogadásra a közfinanszírozásba, amely szerepel az Engedélyezett Orvosi Eljárások katalógusában.

E rendszerben csak az az eljárás kerülhet befogadásra a közfinanszírozásba, amely szerepel az Engedélyezett Orvosi Eljárások katalógusában. Javaslat az Engedélyezett Orvosi Eljárások Katalógusának kialakítására (Egészségügyi technológiák egységes életciklus-esemény-rendszerének megteremtése) (Dr. Kincses Gyula és az ESKI megbízása alapján

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások Report on Business Climate of the Largest Exporting Manufacturing Firms TOP 1500-2000/2 Jelentés a legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek üzleti kilátásairól Tóth I. János * Dinamikus növekedés, kedvező

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE (2001. március 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé

Részletesebben

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Készült: Konzorciumi normatív, a felsőoktatásra általánosan értelmezhető minőségértékelési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv

RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv Környezetirányítási Rendszer eljárásai, szabályozásai Hatályba helyezés dátuma: 2014.07.01. Rendszer alkalmazási területe: EXTRUDÁLT POLISZTIROLHAB

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON GYOMAENDRİD CSÁRDASZÁLLÁS HUNYA A Minıségfejlesztéssel foglalkozó csoport 2011/2012. évi zárójelentése INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 Farkas

Részletesebben

Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL

Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL AZ ÁTALAKULÓ MATÁV Az 1990-ig állami tulajdonú, monopol helyzetű

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. 04. 20. HATÁLYOS: visszavonásig KÉSZÍTETTE: ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA: Dr. Horváth Ágnes minőségirányítási vezető Dr. Ailer Piroska rektor Dr. Ailer Piroska rektor

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Banknál alkalmazott teljesítményértékelési rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Banknál alkalmazott teljesítményértékelési rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Nemzeti Banknál alkalmazott teljesítményértékelési rendszer működésének ellenőrzéséről 0438 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL Sződi Sándor (IFKA - Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. minőség szakértő) A jövőben egyre nagyobb szerepe lesz az okos vállalatvezetők körében a benchmarkingnak, mivel a verseny

Részletesebben

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc 1/30 Jelen példány sorszáma: 0 MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MemoLuX Kft. A minıségügyi kézikönyv sem egészben, sem részben nem másolható az Ügyvezetı Igazgató engedélye nélkül. 2/30 Elosztási lista példány 1

Részletesebben

A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA

A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 301-4702 A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései

A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tamándl László A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései Doktori értekezés tervezet Konzulens:

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 Munkánk eredményei Hogyan mérhetjük a kiemelt projekt eredményeit? Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása TÁMOP-..-/-- A kiemelt projekt vállalt

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Handa Lászlóné Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ 8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. handa.laszlone@arek.uni-obuda.hu

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77 ELEMZŐ TANULMÁNY Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési elem

Részletesebben

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 1. Az európai és a hazai helyzet A globális kihívások között Európa számára egy út

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN Az érték" a modern vállalatvezetés egyik kulcsszava. A legtöbbször a tulajdonosok és a vevők számára előállított értékről beszélünk, de az is világos,

Részletesebben

2001.09.17. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 247. szám

2001.09.17. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 247. szám A BIZOTTSÁG 2001. szeptember 7-i AJÁNLÁSA a szervezeteknek a Közösség környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételét biztosító, 761/2001/EK európai parlamenti és

Részletesebben

Intézményértékelés szervezetfejlesztés

Intézményértékelés szervezetfejlesztés Intézményértékelés szervezetfejlesztés Cseh Györgyi 1. Bevezetés 1.1. Intézményértékelés, de miért? Miért is kell intézményértékeléssel foglalkozni? Érdemes ezt végiggondolni! John MacBeath professzor

Részletesebben

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában A MARKETING ESZKÖZEI Az e- szerepe a mai gyakorlatában Milyen stratégiákat követnek a brit és az új-zélandi vállalkozások? Egy legutóbbi kutatás három fő irányt mutatott ki. A cégek egyharmada továbbra

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE Környe-Bokod Takarékszövetkezet NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE A 2013. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL Kelt: Környe, 2014. május 14. a Takarékszövetkezet vezetője A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tisztelt Vállalatvezető!

Tisztelt Vállalatvezető! Tisztelt Vállalatvezető! Köszönjük, hogy kérdőívünk kitöltésével hozzájárul igényközpontú szolgáltatásfejlesztésünkhöz, és a térségi gazdaságfejlesztési stratégia alakításához. Jelen kérdőíves felmérésünket

Részletesebben

Szakmai program 2014-2020

Szakmai program 2014-2020 Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Agóra Intézmény Szakmai program 2014-2020 Készítette: Cserpes Attila Tartalom Alapvetés... 4 Az Agóra Intézmény célcsoportja... 4 Ifjúsági korosztály (15-20 éves

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére AJÁNLÁS A könyvtári minőségirányítás bevezetésére készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából 1. Bevezető Már a szakfelügyeletről szóló 2001. évi rendeletben

Részletesebben

A szakképzésben alkalmazandó, európai szinten Közös Minőségbiztosítási Keretrendszer (CQAF) hazai adaptációja az iskolai rendszerű szakképzés terén

A szakképzésben alkalmazandó, európai szinten Közös Minőségbiztosítási Keretrendszer (CQAF) hazai adaptációja az iskolai rendszerű szakképzés terén A szakképzésben alkalmazandó, európai szinten Közös Minőségbiztosítási Keretrendszer (CQAF) hazai adaptációja az iskolai rendszerű szakképzés terén 1. Előkészítő tevékenységek Magyarország 2004 decemberében

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

MEE Vándorgyűlés 2014.09.11.

MEE Vándorgyűlés 2014.09.11. A PD-TEAM Kft. az eddigi tevékenysége során felhalmozott tudásbázist felhasználva egy új EcoGuards energiahatékonyság-növelő technológiát fejlesztett ki. MEE Vándorgyűlés 2014.09.11. PD-TEAM Kft. Az eddigi

Részletesebben

Tanúsítási módszer kidolgozása meglévı épületekre TANULMÁNY

Tanúsítási módszer kidolgozása meglévı épületekre TANULMÁNY COMFORT CONSULTING Mérnöki Tanácsadó Kft TANULMÁNY A meglévı épületek energetikai jellemzıinek energiafogyasztás alapján történı tanúsítási módszere Megbízó: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Megfelelési Jelentés. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2014. évi működéséről

Megfelelési Jelentés. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2014. évi működéséről Megfelelési Jelentés az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2014. évi működéséről Budapest, 2015. február 27. 1 Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 200930 Készítette: Czenéné Balla Katalin igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 1. Vezetés... 5 2. Stratégia... 11 3. Emberi erőforrások Munkatársak irányítása... 17 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok... 21 5. Folyamatok... 25 6. Munkatársak elégedettsége...

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer bevezetése

A minőségirányítási rendszer bevezetése A minőségirányítási rendszer bevezetése ISO 9001 rendszermodell alkalmazása Minőségirányítás Bsc Földessyné Nagy Márta 1 A vezetőség stratégiai döntése Miért akarjuk bevezetni a minőségirányítási rendszert?

Részletesebben

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Az Európai Unió fontos kérdésként kezeli a közigazgatás minıségfejlesztését. A fejlesztési programok

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

10193/12 KH/md DG E2

10193/12 KH/md DG E2 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 4. (OR. en) 10193/12 Intézményközi referenciaszám: 2012/0048 (NLE) ENER 181 COTRA 19 OC 276 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: MEGÁLLAPODÁS az Amerikai

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK POLES JÁNOS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN - 2 0 0 6 - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN JEGYZET T A R T A

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113548-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Észak-Alföldi Minőségi Díj. Pályázati útmutató

Észak-Alföldi Minőségi Díj. Pályázati útmutató Észak-Alföldi Minőségi Díj Pályázati útmutató 2009 TARTALOMJEGYZÉK I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Pályázati felhívás... 3 A pályázat tartalmi és formai követelményei... 6 Az 2009. évi Észak-Alföldi Minőségi Díj

Részletesebben

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.01 Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: mutatószám; kohászat; kiegyensúlyozott értékelőkártya; üzemfenntartási stratégia. Egy német

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA 2009. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS. 3 2. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Nagyné Bauman Anita Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06 A tartalomelem

Részletesebben

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Készítették: Mészáros Andrea,

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés GAZDASÁG Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés Tárgyszavak: gazdaság; munkaidő; munkanélküliség; munkaügy; Németország. A munkaidő 25 éven át tartó szinte folyamatos csökkenése után

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ. Előterjesztés. a Kormány részére

Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ. Előterjesztés. a Kormány részére Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ Előterjesztés a Kormány részére az egységes európai segélyhívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer (ESR)

Részletesebben

Anglia. 1 Government on the web, National Audit Office, 2000, http://www.nao.gov.uk/home.htm

Anglia. 1 Government on the web, National Audit Office, 2000, http://www.nao.gov.uk/home.htm Anglia Anglia jelentős tradíciókkal bír a közigazgatás szervezés, az ügyfél kiszolgálás és a demokrácia alapját képező partnerség tekintetében. A tradíciók megkívánják, hogy a módosításokat, fejlesztéseket

Részletesebben

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FEDERATION OF HUNGARIAN FOOD INDUSTRIES ALAPÍTVA 1989. Együtt a fogyasztókért tegyünk együtt érte

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FEDERATION OF HUNGARIAN FOOD INDUSTRIES ALAPÍTVA 1989. Együtt a fogyasztókért tegyünk együtt érte KÉRDŐÍV 1. Kérjük röviden mutassa be, hogy a vállalat miért tartotta fontosnak a kezdeményezéshez történő csatlakozást. Pick Szeged Zrt, mint az ország legnagyobb húsipari vállalata kiemelten fontosnak

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 3. számú melléklet a 2. napirendi ponthoz ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az óvodák közlekedésre nevelési tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az óvodák közlekedésre nevelési tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016 az óvodák közlekedésre nevelési tevékenységének támogatására Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 2. A PÁLYÁZAT HÁTTERE ÉS CÉLJA...4 2.1 A pályázat háttere:...4 2.2 A pályázat

Részletesebben

A szoftverek és a vezetői kreativitás szerepe a vállalati teljesítmény mérésében és irányításában

A szoftverek és a vezetői kreativitás szerepe a vállalati teljesítmény mérésében és irányításában A VÁLLALATOK IRÁNYÍTÁSA ÉS SZERVEZÉSE A szoftverek és a vezetői kreativitás szerepe a vállalati teljesítmény mérésében és irányításában A vállalatok jövője szempontjából meghatározó jelentőségű döntéseket

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: 252 90

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A gazdasági környezet... 3 1.1 A gazdaság

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

Vállalkozási alapú fejlesztés

Vállalkozási alapú fejlesztés Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) Célterület azonosítója Célterület komplex? B2 Vállalkozási alapú fejlesztés Versenyképesség Meglévő, és új turisztikai szálláshelyek

Részletesebben

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A MARKETING TERÜLETEI Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A márka jelentősége az e-kereskedelemben kisebb, mint a hagyományosban. Főleg a fogyasztási javak előállítói védtelenek a márkarombolással

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (TQM) SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER VIZSGÁLATA

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja Összeállította: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatósága Veréczi Gábor közremûködésével. A tanulmány célja Az ENSZ a 2002-es évet az Ökoturizmus

Részletesebben