Történetek a felépülésről és társadalmi részvételről Tapasztalatok és kihívások. Szerkesztők: Jean Pierre Wilken és Karin Hanga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történetek a felépülésről és társadalmi részvételről Tapasztalatok és kihívások. Szerkesztők: Jean Pierre Wilken és Karin Hanga"

Átírás

1 Történetek a felépülésről és társadalmi részvételről Tapasztalatok és kihívások Szerkesztők: Jean Pierre Wilken és Karin Hanga

2 Történetek a felépülésről és társadalmi részvételről Tapasztalatok és kihívások Szerzők: Jean Pierre Wilken, Karin Hanga, Zsolt Bugarszki, Sascha van Gijzel, Simona Karbouniaris, Zsuzsa Kondor, Marju Medar, Dagmar Narusson, Koidu Saia Szerkesztők: Jean Pierre Wilken és Karin Hanga Magyar nyelvre fordította: Zsolt Bugarszki A szövegeket gondozták: Jodee Lim and Simona Karbouniaris (angol); Fotók: Õnne Männasalu, Mairi Luhasoo, Katerina Bõkova, Simona Karbouniaris, Robbert Broekhuijsen and Judit. Rajzok: Rein Meresaar Kiadók: Institute of Social Work, Tallinn University, Estonia Research Centre for Social Innovation, University of Applied Sciences, Netherlands Együttműködő partnerek: CARe Europe, DIGIRA and DUO publishing house Tallinn, 2015 ISBN

3 Előszó Ez a kiadvány egy 2012 és 2014 között zajló nemzetközi kutatási projekt eredménye. A kutatás négy egyetem és számos szociális szolgáltató szervezet, civil szervezetek és mentális problémával valamint fogyatékossággal élő emberek részvételével zajlott. A kutatás négy várost érintett: Amersfoort és Maastricht (Hollandia), Budapest (Magyarország) és Tallinn (Észtország). A project célja az volt, hogy a közösségi részvétel lehetőségének szempontjából feltárjuk a mentális problémával és fogyatékossággal élő emberek elvárásait és szükségleteit, megvizsgáljuk hogy a szociális és egészségügyi szolgáltatások miképpen szolgálhatnák jobban ezeknek az elvárásoknak és szükségleteknek a kielégítését. Kíváncsiak voltunk arra is, miképpen alakulnak az ellátórendszerrel kapcsolatos helyi szakpolitikák, különösen az ENSZ Fogyatékosügyi Egyezmény szempontjából vizsgálva azokat. A kutatás során világossá vált számunkra, hogy tekintet nélkül arra, melyik országban élnek, a fogyatékossággal élő emberek hasonló kihívásokkal küzdenek és hasonló vágyaik, céljaik vannak más emberekéhez. Teljes és értékes életet szeretnének élni, értelmes dolgokat csinálni és egy közösséghez tartozni. A könyvben szereplő történetek azokból az interjúkból kerültek kiválasztásra, melyeket a kutatás során készítettünk. Az egyes történetek a mentális problémákat és az azokból való felépülés lehetőségét illusztrálják. Megjelennek bennük az érintettek szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatai, a kirekesztés és a befogadás élménye. A történeteket olvasva mindannyiunk számára érzékelhetővé válik az élet sokszínűsége, és a fogyatékossággal élő emberek előtt álló kihívások. Köszönettel tartozunk Helinek, Annelinek, Olivernek, Janinenek, Jan Ceesnek, Gyulának és Juditnak, hogy megosztották velünk személyes történeteiket! 3

4 A kiadványban megosztjuk ajánlásainkat is, melyek a professzionális szolgáltatásoknak nyújthatnak segítséget abban, miképpen segíthetik elő az érintettek felépülését és közösségi integrációját, új keretek közé helyezve szakmai tevékenységüket. Többek között információk találhatók a könyvben: A felépülés, az empowerment és a részvétel jelentéséről A felépülés-orientált személyközpontú szolgáltatások alapelveiről A tapasztalati szakértők és az informális segítségnyújtási módok jelentőségéről Az intézményi alapú ellátórendszer közösségi-alapú átszervezéséről Az elengedhetetlen szakmai kvalitásokról: vízió, attitűd, nyelv, viselkedés A közösségben történő önálló életvitel támogatásáról A fogyatékossággal élő emberek jogairól és ezeknek a jogoknak az alkalmazásáról Köszönettel tartozunk a kiadvány összes közreműködőjének és reméljük sokak számára inspiráló forrásként szolgál majd ez a könyv új gyakorlatok elsajátítására. Karin Hanga és Jean Pierre Wilken, szerkesztők 4

5 Felépülés A felépülésnek számos jelentése van. Utalhat arra a folyamatra, amikor helyreáll az egészségünk egy betegség után. De utalhat arra a folyamatra is, amikor túltesszük magunkat egy rossz élményen, viszszanyerjük önbizalmunkat, vagy amikor megtanulunk együtt élni a fogyatékosságainkkal és újra értelmet adunk életünknek. Ez utóbbi jelentést hangsúlyozzák világszerte azok az emberek, akik súlyos mentális problémákkal küzdenek. Véleményük szerint a felépülés egy végtelenül személyes folyamat. Nincs olyan szolgáltatás vagy segítségnyújtási mód, ami felépülést nyújtana, szolgáltatásokkal legfeljebb támogatni lehet valakit ezen a nagyon személyes útján. A felépülés modell megközelítése ezért nagyban különbözik a pszichiátriai szolgáltatások hagyományos ellátásaitól. Az alábbi táblázat foglalja össze a különbségeket: Hagyományos megközelítés Értékek és a hatalom kérdése (Látszólag) érték-mentes Szakmai megbízhatóság Kontroll-orientált Az irányítás a szakember kezében van Alapkoncepció Tudományos Betegségközpontú Pszichopatológia Diagnózis Kezelés Szakemberek és páciensek Felépülés modell Érték-központú Személyes felelősség Választás-orientált Az egyén önrendelkezését kelti életre Humanisztikus Élettörténet központú Nyomasztó élettapasztalat Személyes jelentés Fejlődés és felfedezés Képzett szakértők és tapasztalati szakértők 5

6 Hagyományos megközelítés Tudásbázis Véletlen mintavételen alapuló kontrollált kísérletek Szisztematikus vizsgálatok Dekontextualizált Munkamódszerek Leíró Diagnózis központú Betegség-alapú A zavaró események csökkentését tűzi célul Az egyén alkalmazkodik a programhoz Jutalmazza a passzivitást és engedelmes együttműködést Szakemberek által koordinált A szolgáltatások célja Betegség-ellenes Kontroll alá helyez Beleegyező együttműködés Visszatérés a normális működéshez Felépülés modell Vezető narratívák Szerepmodel vizsgálatok Társadalmi kontextusba illesztett Megértő Személyközpontú Erősség-alapú A reményre és az elérendő célokra épít A szolgáltató alkalmazkodik az egyénhez Hatalommal ruházz fel Ön-menedzsment Egészség-párti Önkontroll Választás Átalakulás Forrás: Mike Slade (2009). 100 ways to support recovery. London: Institute of Psychiatry, p. 6. A személyes kapcsolatos és azok folyamatossága kulcsfontosságú a felépülés folyamatában. Érdekes módon az általunk megkérdezett szakemberek többsége szakmai kvalitásain keresztül (végzettség, elsajátított specifikus szakmai módszerek) írják le önmagukat, míg, amikor a szolgáltatások felhasználóit kérdeztük ugyanezekről az emberekről, ők inkább személyes kvalitásaikon keresztűl írták le őket. Nem vonjuk kétségbe a szakértelmet és a szakmai tudás jelentőségét, de mi azt találtuk, hogy a kapcsolati dimenzió (elérhetőség, 6

7 közös nyelv kialakítása, állandó jelenlét, megbízhatóság) nagymértékben befolyásolja a felépülés sikeres támogatását. A jó személyes kapcsolat kialakítását számos általunk megkérdezett felhasználó (lásd Heli, Anneli és Oliver történetét), és őket támogató szakember is megerősítette. Források: Geoff Shepherd, Jed Boardman & Mike Slade (2008). Making Recovery a Reality. London: Sainsbury Centre for Mental Health. Mike Slade (2009). 100 ways to support recovery. A guide for mental health professionals. London: Institute of Psychiatry. 7

8 Részvétel A három különböző országban zajló kutatás során hamar szembesültünk azzal, hogy fontos definiálnunk a részvétel és a közösség fogalmát, mert ezek egész más jelentéssel bírnak különböző kultúrákban. Például Észtországban és Magyarországon a kommunista rezsimek örökségeként a közösség jelentése leszűkült egy szervezeti vagy éppen földrajzi kérdésre, és nagyon kevés figyelmet kap annak társas jellege. A szovjet időkben, vagy Magyarországon a pártállami idők alatt, az emberek közötti bizalom a minimálisra csökkent, az élet minden területére kiterjedő állami kontroll jelentősen befolyásolta a szociális kapcsolatokat is, melyek így szinte kizárólag a családok keretei közé szorultak. Jelenleg is nagy kihívás a poszt-kommunista országokban a közösségi értékek újjáélesztése, új, élő társas kapcsolatok létrehozása. Szociális szakemberek fontos szerepet játszhatnak ebben, de mi inkább azt láttuk, hogy ezekben az országokban a szakmai trendek sokkal inkább a hagyományos klinikai modelleket követik, mintsem a helyi közösségek megerősítését szolgálnák. Az egyéni esetkezelés, a klinikai diagnózisok előtérbe helyezése, a gondozási szemlélet pedig sokkal inkább a kirekesztésre, elkülönítésre épülő régi rendszer elemei, egy korszerű közösségi szemlélet egészen más megközelítéseket kíván. Ahhoz, hogy új szakmai szerepeket lehessen kialakítani a gyakorlatban, mindenekelőtt a közösségi szemléletnek kellene előtérbe kerülnie, annak fontos értékeivel együtt. A szociális munka oktatásának hangsúlyait érdemes lenne átteni a hagyományos klinikai ismeretekről a szociális hálózatok és közösségek fejlesztésének irányába. Erre egyébként Hollandiában is szükség van, ahol a szociális támogatásokról szóló új törvény a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyokat fektet a közösségeken belüli kölcsönös segítségnyújtás fontosságára. Szakemberek a korábbi gondozó, ellátó szerepeik helyett a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek a közösségi erőforrások facilitálására irányuló szerepeikre. Mindhárom érintett országban és azon belül a vizsgált városokban, jelentős akadályokat kell még felszámolni az olyan területeken mint a lakhatás, a foglalkoztatás és a szabadidős tevékenységek. Még az ún. 8

9 közösségi-alapú szolgáltatások esetében is azt találtuk, hogy mindhárom országban szükség lenne arra, hogy a szakemberek nagyobb hangsúlyt fektessenek klienseik közösségi részvételére, de ne a számukra létrehozott szolgáltatások mesterséges keretei között, hanem a való életben. Az általunk vizsgált közösségi alapú szolgáltatások még mindig inkább az egyéni esetkezelés keretei között dolgoznak és nagyon kevés hangsúlyt fektetnek az őket akár fizikailag körülvevő helyi közösségekre. Igyekeztünk a projekt során rámutatni arra, hogy a közösségi erőforrások hasznosítására nagyobb hangsúlyt fektetve az érintettek társadalmi részvétele jelentős mértékben elősegíthető. A területen dolgozó szakembereknek érdemes lenne megfontolniuk azoknak a módszereknek és megközelítéseknek az adoptálását munkájukba, melyek nagyobb hangsúlyt fektetnek a közösségi beilleszkedésre. A kutatás Észtországot érintő részében ez az igény szakemberek részéről egyértelműen megfogalmazódott azonban továbbra is komoly gondot okoz, hogy a meglévő szakmai szabályozás, a döntöséhozók prioritásai és az alkalmazott finanszírozási technikák még szintén inkább a hagyományos megoldásokat erősítik. A részvétel a mi értelmezésünkben azt jelenti: az élet különböző területeihez (munka, oktatás, társas kapcsolatok) köthető tevékenységekben való részvétel. A befogadás pedig azt jelenti, amikor a környezet képessé válik arra, hogy lehetővé tegye a valamilyen mássággal küzdő emberek részvételét a közösség életében, elismerve és tisztelve ezeket a másságokat. Források: Jean-Pierre Wilken, Marju Medar, Zsolt Bugarszki, Frans Leenders (2014). Community support and participation among persons with disabilities. A study in three European countries. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, Vol 23, No 3. 9

10 Anneli története Anneli a nevem és 50 éves vagyok. Mióta megbetegedtem az életem teljesen megváltozott ban, 28 éves koromban, diagnosztizáltak, és egészen 2008-ig rendszeres időközönként pszichiátriai kezelésre volt szükségem. A diagnózisom ellenére még további 10 évig dolgoztam. Sokszor kerültem kórházba, elváltam, nem tudtam gondoskodni a gyerekeimről. Egy pszichiáter és egy foglalkoztatási terapeuta támogatásával lépésről lépésre építettem újjá az életemet. Ez majd 6 évembe telt. 10

11 Sokat gondoltam a múltamra, és habár ezek nagyon nehéz évek volta, pozitív emlékeim is vannak amelyek erőt adnak nekem. Hálás vagyok a fájdalmas tapasztalatokért is ezek segítenek örömet találni a mindennapi tevékenységek során. Mára már teljes mértékben alkalmazkodtam a helyzetemhez. Élvezem az életem, az otthonomat és egyedül élek, de jó a kapcsolatom másokkal. Munka Megbetegedésemet követően különböző szakmákban próbáltam elhelyezkedni, de egyik sem felelt meg nekem. Ma nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy újra a saját területemen dolgozhatom. Tanár vagyok, heti 20 órában dolgozom. Csodálatos látni, hogy a gyerekek milyen gyorsan fejlődnek. Szeretném támogatni őket, amennyire csak tudom. Természetesen, mint minden munka során, itt is vannak kis feszültségek, de megpróbálok felülemelkedni ezeken. Szabadidő A mindennapi rutin nagyon fontos számomra és úgy érzem ha elfoglalom magam akkor kevesebb időm marad az aggódásra. Különféle hobbiaim vannak. Szeretem a zenét és a különféle fizikai aktivitásokat, mint például a biciklizés, hosszú séták, aerobic és úszás. Vasárnaponként egy kis falu templomába járok, énekelek a kórusban és részt veszek az istentiszteleten. A templom és a zene nyugalommal tölt és ez erőt ad. Időnként koncertekre járok, de otthon élvezem a csendet is, például akkor amikor a teraszon ülök és a tengert nézem. 11

12 Kapcsolat a családtagokkal Nagy öröm számomra, hogy a gyerekeim önálló fiatal emberekké váltak és a kapcsolatunk nagyon otthonos. A volt férjem is nagyon támogató. Hetente találkozom apámmal és a bátyámmal. Segítek nekik a háztartásban, együtt töltjük az időt. A hozzám közel lévő emberek nagyon fontosan a számomra. Ami a felépülésemet és a jól-létemet támogatta A mindennapi ház körüli munka, a munkahelyi feladatok és a társadalmi elvárások időről időe feszültséget szülnek bennem. Amikor úgy érzem nagyon feszült vagyok, akkor találkozom a támogatómmal. Bármikor felhívhatom őt, és ő kész meghallgatni, segít megoldást találni a problémáimra. Azt mondhatom jó barátokká váltunk. Amikor először megbetegedtem sokkal gyakrabban találkoztunk, most jó ha hetente látom. Különböző dolgokat beszélünk meg vagy csinálunk közösen. A minap együtt pucoltunk ablakot, rendbe tettük a háztartást. Tudom, hogy számíthatok rá és ez nagyon nagy segítség számomra. 12

13 A pszichiáteremmel is rendszeresen találkozom. Majd húsz éve, hogy először találkoztunk! Ő és a támogatóm mindig mellettem állnak és sokszor olyan aspektusait látják az életemnek, amiket magam észre sem vettem. Hálás vagyok, hogy rendszeresen megoszthatom velük a gondolataimat. A hozzám közel álló emberekkel való jó kapcsolatom, intellektuális kérdések, a mindennapi munka öröme, a hobbik és a segítőimmel meglévő jó kapcsolat azok, amik segítettek a felépülésemben és abban, hogy visszanyerjem az önbizalmamat. A fotót készítette: Õnne Männasalu 13

14 Empowerment A magyarra nehezen fordítható kifejezés azt a folyamatot írja le, amikor egyének és csoportok erősebbé válnak, fejlődik az önbizalmukat, önérvényesítési képességük és más kompetenciáik. A felépülé önmagában egy ilyen folyamat. Az empowerment folyamatát hangsúlyozó megközelítések hozzájárulnak a társadalmi egyenlőség elősegítéséhez. A különböző szakemberekkel készített interjúkból kiderült, nagyon különböző módokon lehetséges az érintettek önbizalmát és önérvényesítési képességét növelni. Az ilyen megközelítések a társadalom sérülékeny tagjait célozzák, akik motiváltak a nagyobb függetlenség és önállóság elérésére csökkentve magányosságukat és kirekesztettségüket. Hogy elérhessék céljukat egymást támogatják, önkéntesek és a közösség aktív tagjai valamint szakemberek kísérik őket. Ebben a folyamatban mind a szakemberek, mind a résztvevő önkéntesek is nyernek valamit a maguk számára (értelmes dolgot csinálhatnak, fizettséget kapnak, elismerést vívnak ki, bővítik saját szociális hálózatukat, új módszereket tanulnak). Ezen a módon a sérülekeny csoportok tagjaival töltött idő pozitív hatással van az őket támogató emberek életére is. Az általunk vezetett kutatási projekt során számos jó gyakorlattal találkoztunk: outdiser art galéria Maastrichtban Közel 40 érintett vett részt a programban alkotóként (festők, költők, kerámiák készítői). 15-en közülök sikerrel alakították ki életüket alkotó tevékenységük köré. 10 résztvevő saját műhellyel rendelkezik és sikerrel értékesítik alkotásaikat. Számos ígéretes szociális és kisvállalkozás indult Maastrichtban. Kerékpárjavító műhely, városi kertészet, coffee shop-ok, 14

15 rendezvényszervező és kiállító cég. Fogyatékossággal élő emberek értéket teremtenek saját közösségükben alkotásaik vagy a közösségnek nyújtott szolgáltatásaikon keresztül. Tallinnban a nappali intézmények néhány tagja saját web design vállalkozást indított. Budapesten egy közösségi mosoda tervei körvonalazódnak. Ezek a kezdeményezések szociális vállalkozások vagy mikro- és kisvállalkozások formájában működnek forintosítható értéket teremtve és szociális célkitűzéseket szolgálva. Amersfoortban önsegítő csoportok működnek. Ezekben a csoportokban az érintettek megosztják tapasztalataikat és aktív támogatást nyújtanak egymásnak. Ez a támogatás kiterjed a mindennapi életvitel kérdéseire vagy távlati személyes célok elérésére is. Szakembereknek fontos szerepe lehet hasonló vállalkozások és önsegítő kezdeményezések bátorításában. Ez a megközelítés az erősségekre, a meglévő vagy fejleszthető készségekre épít. A szakemberek feladata elsősorban ezeknek a készségeknek és tudásoknak a fejlesztése. Források: WHO (2010). User empowerment in mental health. Copenhague: WHO/ Europe. Craig Dearden-Phillips (2012). Start your Social Enterprise. London: Social Enterprise UK. 15

16 Személy-központú szolgáltatások Közhelyszerűen hangzik, hogy a szolgáltatásoknak személy-központúaknak kell lenniük. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a segítő szolgáltatásokat azzal a céllal hozták létre, hogy igényeik és szükségleteik szerint támogassák az adott célcsoport tagjait. Az általunk összegyűjtött történetekből azonban kiderül, hogy gyakran nem ez a helyzet. Számos helyen a szolgáltatások standardizált, személytelen szolgáltatást nyújtanak. Azok elérését egy bürokratikus folyamat nehezíti, és a szolgáltatás nyújtására még az sem jelent garanciát, amikor annak jogosultsága megállapításra kerül. Az elérhetőség nagyban függ az egyes szolgáltatók együttműködési hajlandóságától, a személyi feltételektől és a regionális különbségektől. Észtországban számos példáját találtuk jól felépített személy-központú szolgáltatásoknak és számos hiányosságnak is. Sokszor felmerül, hogy az érintettek támogatása nem rendszerszintű, nincs meg a szolgáltatások megfelelő mélysége és kiépítettsége. Nem épültek ki az egyes szolgáltatások közötti együttműködési rendszerek, egymástól elszigetelt, olykor párhuzamos szolgáltatások léteznek miközben általánosságban elmondható, hogy alacsony a szolgáltatások kiépítettsége. Például előfordul, hogy egy szolgáltató hatékony munkát végez az önálló életvitel készségeinek kialakítása terén azonban a lakhatási lehetőségek korlátozottak és az állami foglalkoztatási programok nem jelentenek valódi segítséget. Az érintett megreked vagy éppen visszaesik egy korábbi szintre. Heli történetéből világosan látszanak a rendszerszerű segítő hálózatok hiányosságai. Rendkívül fontos a valóban személy-központú szolgáltatások kialakítása, amelyeknek számos vezérlő elve van. Egyéni szinten, a személy-központú szolgáltatás az érintetteket helyezi a segítő folyamat középpontjába. A kliens irányítja a folyamatot, az általa megfogalmazott saját jövőképe mentén, és a kliens hatáskö- 16

17 Alapelvek Annak irányítása, hogy mi miképpen történjen Lehetőség a tervezésre/egy vízió megfogalmazására Lehetőség a szolgáltatások irányítására Közösséghez tartozás Együttműködő támogatás A környezet és a család szerepének értékelése Rugalmas szolgáltatások Lehetőség a megfelelő támogatási forma kiválasztására Az eredmények iránti elköteleződés Struktúrák Egy személyközpontú szolgáltatási rendszer szakpolitikai keretei Struktúrák szükségesek: A megfelelő szükségletfelméréshez A kielégítő mértékű és egyénre szabott költségtervezéshez Elérhető árú szolgáltatásokhoz Megfelelően finanszírozott szolgáltatásokhoz. A különböző szereplők informálásához és képzéséhez A személyközpontú tervezéshez Állandó és jól képzett stab eléréséhez Minőságbiztosításhoz Átláthatósághoz Folyamatok A személyközpontú szolgáltatások és támogatási formák jó gyakorlatai Olyan folyamatok, amelyek biztosítják: Hogy a résztvevők azt érzik szívesen látják és meghallgatják őket Hogy az információcsere megfelelő, és nem terhet jelent Hogy a gyakorlat érzékeny a kulturális különbségekre Hogy az egyéneknek személyes költségvetési kerete van Hogy a tervezés személy-központú Hogy az egyének maguk választanak támogatást és szolgáltatót Hogy a költségvetés és a szolgáltatás/ támogatás is áthelyezhető Hogy a támogatások rugalmasan követik a változó igényeket Hogy a támogatások krízishelyzetben elérhetőek Hogy az informális közösségi erőforrások felhasználhatóak Hogy a sorstárs segítés/mentorálás elérhető Hogy a támogatások minősége mérhető Hogy a közvélemény tájékoztatása megoldott Az életminőség mutatói amit az emberek akarnak Kapcsolatok Komolyan vétel Részvétel a közösség életében Tartalmas tevékenység Biztonság Elegendő pénz Biztonságos otthon és munka Egészség 17

18 rébe tartozik az őt érintő segítő beavatkozás meghatározása. A személy-központú szolgáltatás nagy hangsúlyt fektet a közösségi tagságra, és azokra a lehetőségekre, melyeket a családtagok, barátok, szomszédok és munkatársak bevonása jelent a támogató folyamatba egy együttműködő hálózat kialakításával. A szolgáltatások szintjén a személy-központú szolgáltatások rendkívül rugalmasan képesek alkalmazkodni az érintettek változó igényeihez, azok különböző szerepeihez, számos támogatási lehetőséget nyújtanak és egy folyamatosan fenntartható elköteleződéssel bírnak a célok eléréséhez. Az alábbi ábrán, a személy-központú szolgáltatások főbb elemei láthatóak (angol nyelven). Forrás: Human Services Research Institute (2010). Principles and Practices in Person-Centered Services. Towson MD: The Council of Quality and Leadership. 18

19 Heli története Helinek hívnak, 55 éves vagyok. Ami az életemet illeti, az eltelt év nagyon nehéz volt. Volt egy férjem, két lányom, négy szobás lakásom, egy kihívásokkal teli munkám, népitáncra jártam és kézműveskedtem. Az életünk megváltozott, amikor a férjem elveszítette a munkáját. Nagyon nehéz volt kijönni egy fizetésből és erre még rájött, hogy mentális problémáktól szenvedtem. A 19 évig tartó házasságunk felbomlott, a lányaim elhagytak. Ezt követően elvesztettem mind a munkámat, mind pedig az otthonomat, és akaratom ellenére többször kórházba kerültem. 19

20 Ezek kemény tapasztalatok voltak. Mára azonban úgy érzem túltettem magam a veszteségeken a pszichiátriai problémám kontrollálható, újra felvettem a kapcsolatot a lányaimmal és tudom, hogy erősebbé váltam ettől az egésztől. Az egyetlen téma, ami vegyes érzéseket kelt bennem az a munka Örülök, hogy lehetőségem van dolgozni. Mégha a fizetésem nagyon alacsony is, a munka nagyon fontos számomra. Sok feladatom van, némelyiket, például azokat, amelyekben emberekkel kell kommunikálnom, nagyon szeretem. Amikor dolgozom úgy érzem egy csapatba tartozom és, hogy a munkámra szükség van. 20

21 De ez, ahogy a főnököm bánik velem, az nagyon stresszes számomra. Azt hiszem őt zavarja a fogyatékosságom. Sokszor elbánik velem. Például, amikor hiányzik néhány dokumentum vagy hasonló dolgok akkor engem vesz elő. Nem értem, hogy viselkedhet egy főnök így? Ugyanakkor ez sosem történik meg, amikor mások is jelen vannak, csak amikor egyedül vagyunk. Másrészt azt is érzem olykor, hogy a főnököm manipulál engem. Ez nem egy megfelelő vezetői magatartás! Tudja, hogy nem könnyű új munkát találni, és ezért meri ezt megtenni. Ijesztő a gondolat, hogy elveszíthetem a munkám, minden erőmmel megpróbálom megtartani. Ez meglehetősen bizonytalanná tesz, túl sok a stressz. Kevés munkalehetőség van az olyan emberek számára mint, akiken kívülről ugyan nem látszik semmi, de akik mégis fogyatékossággal küzdenek. Azt hiszem a fogyatékos embereknek több támogatásra lenne szüksége. Szociális szolgáltatások igénybevétele Különböző szociális szolgáltatásokat vettem igénybe majd 5 éven keresztül. Azt gondolom ezeknek a szolgáltatásoknak (például a lakhatást nyújtó programoknak) még van hova fejlődniük. Évek óta várólistán vagyok szociális lakásra várva, minden eredmény nélkül. Nem lehetek elégedett olyan dolgokkal, amik félmegoldások. Bizonyos értelemben kapok gondoskodást, de ugyanakkor magamra hagyatva is érzem magam. Úgy érzem magam mintha egy idegesítő légy lennék senkit sem érdekel a problémám, ugyanakkor úgy próbálják megoldani a helyzetemet, hogy belekényszerítenek kategóriákba. Egy csomó párhuzamosság és kontroll van a szociális rendszerünkben, amit álcselekvésekkel próbálnak palástolni. Nehéz ezt megmagyarázni, de amit tesznek, az valójában nem az emberekért van. Legfeljebb részben. Csinálják, hogy tegyenek valamit, de mindez csak külsőség. Egy csomó idő és forrás megy el pusztán a homlokzatra... 21

22 Mi az, ami mégis segít Úgy érzem ha nem járhatnék a nappali intézménybe és nem lenne a támogatóm (foglalkoztatási terapeuta), akkor valóban nagyon nehezen boldogulnék. Rendszeresen találkozom a terapeutámmal. Különböző dolgokat beszélünk meg, amik a mindennapi élethez kapcsolódnak, a társas kapcsolataimhoz, a munkámhoz. Ismeri a problémáimat, minden helyzetben támogat, mégha olykor mindketten tehetetlennek érezzük is magunkat amikor valamelyik más szolgáltatásra lenne szükségünk. A családi kapcsolataim Nagyon boldog voltam, amikor a lányaimmal rendeződött a kapcsolatom. Rendszeresen találkozunk. Sétálni vagy bevásárolni megyünk, olykor együtt is vacsorázunk. Képzeljétek el, már nagymama lettem! Ez olyan csodálatos! Az is boldogsággal tölt el, hogy együtt lehetek anyámmal. Majdnem minden nap meglátogatom. Már nagyon idős és hálás vagyok, hogy még van időnk, amit együtt tölthetünk. A velük való kapcsolatom adja számomra a legtöbb erőt és ezek a kapcsolatok járultak hozzá leginkább a felépülésemhez. Ezt kívánom másoknak Előző életemben nagyon sokat utaztam az arab országokba, Görögországba, az északi országokba és sok más helyre Európában. Azt gondolom nagyon fontos a kapcsolatunk a külvilággal. Ha az embereknek lehetőségük van utazni, úgy érezhetik magukat, mint a világ polgára, akkor az sokat segít, hogy jobban lássák a saját helyzetüket is. 22

23 Azt kívánom, hogy az embereket boldogsággal töltse el, amit csinálnak, az élet amit élnek. Én boldog vagyok az életemmel, de még nem élhetek teljes életet. Mégis, vannak apró, mindennapi örömeim. És jó egészséget kívánok mindenkinek. Azt is gondolom, hogy fontos megbízni az emberekben. Ha én segítőkész vagyok az valamit vissza fog hozni nekem egy nap. Amikor másoknak segítek, akkor ők segítenek nekem megérteni valamit, hogy továbbléphessek. Ez szintén nagyon fontos. 23

24 Szakemberek A történetekből világossá vált, hogy a jó szakemberek támogatását mindenki fontosnak tartja. De mi tesz egy szakembert jó szakemberré? Egy jó szakember támogató, nyitott gondolkodású, figyelmes és úgy próbál megoldást találni, hogy közben tiszteletben tartja a kliens saját döntését. A megfelelő képzés vagy speciális tréning nyilvánvalóan segít a szakemberek számára, hogy képesek legyenek klienseik felépülését támogatni, azok erősségeire és igényeire építve. Például a Tallinni Közösségi Pszichiátriai Centrumban mindegyik munkatárs felkészítésen vett részt arról, miképpen dolgozzanak mentális problémával élő emberekkel és ezek a tréningek segítséget nyújtottak számukra abban, hogy bizalmi kapcsolatot alakítsanak ki klienseikkel. Ezzel együtt azt is tapasztaltuk, hogy sok szakember (különösen azok, akiknek nincs speciális képesítésük vagy évekkel korábban szerezték azokat) nem igazán érzékeny a kliensek szükségleteire, és ezáltal nem olyan segítséget nyújtanak, amit azok szeretnének. Még mindig túl sok olyan szakember dolgozik a területen, akik hiján vannak a megfelelő készségeknek és módszereknek, amikkel sikerrel támogathatnak embereket a közösségben. Szakemberek általánosságban is hiján vannak a szükséges készségeknek és módszereknek, melyekkel embereket támogathatnak a közösségben. Ez annak köszönhető, hogy a legtöbb szakember intézményi környezetben képződött, kórházakban vagy nagy létszámú, bentlakásos intézményekben szerezte tapasztalatait. Oktatásuk is erősen intézménycentrikus volt. Klinikai készségeket sajátítanak el ahelyett, hogy közösségi készségeket fejlesztenének. Következésképpen nagyon sok információra, perspektíva váltásra, tudásra és elsajátított új készségekre van szükség ahhoz, hogy hatékony módon a fogyatékossággal élő emberek közösségi részvételét támogassuk. Szerencsére az idők változnak, és vannak már jó tapasztalatok, amiket megoszthatunk: Észtországban, sok jó példáját láttuk annak, miképpen váltak a munkamódszerek közösség-orientálttá pl. A Tal- 24

25 linni Közösségi Pszichiátriai Központban vagy a Pszichoszociális Rehabilitáció Észt Egyesületében. A hagyományos klinikai készségek magukban foglalják a fogyatékos emberek állapotfelmérését és egyéni gondozási tervek készítését. Az új közösségi készségek ehhez képest az érintettekkel együtt térképezi fel annak igényeit és elvárásait, az erősségeket és a kihívásokat, természetes erőforrásokat keresnek a közösségben, lehetőségeket a társas kapcsolatokban és vállalkozásokban melyek részvételt és támogatást nyújtanak. Természetesen nagyok a különbségek az egyes országok között. Magyarországon még mindig inkább nagy intézeteket találtunk és nagyon kevés közösségi alapú ellátást. Hollandiában az intézményi keretek fokozatosan alakulnak át egy közösségi-alapú működésmóddá, de még mindig a klinikai szemlélet dominál. Észtországban, az eltelt 10 évben gyors fejlődésnek indultak a rehabilitációs szolgáltatások fogyatékos emberek részére, de mint annyi más helyen, itt is van még tere az együttműködés fejlesztésének. Az érintettek rehabilitációs teamektől kapnak segítéset (amibe fejlesztők, gyógypedagógusok és más szakemberek is tartoznak) a felépülési folyamat során. A multidiszciplináris teamek munkája azonban még nem elsősorban a közösségben történő életre koncentrál. Nyilvánvalóan szükség van arra, hogy változásokat érjünk el a szociális és elmeegészségügyi szektor munkaerőállományában. Ebben a kiadványban, a felépülés orientált megközelítés számos eleme megtalálható. Ez a megközelítés a látásmódok az attitüd és a szakmai nyelv változását követeli meg. Meg kell változnia a szakemberek hozzáállásának és új módszerekre van szükség. A szolgáltatások igénybevevőinek olyan megközelítésre van szükségük, mely a partnerségen és a tiszteleten alapul. Azt várják a szakemberektől, hogy azok valóban értsék meg az ő történetüket és az ő igényeiket. És ezek ismeretében hatékony támogatást nyújtsanak. Különösen a pszichiátriai problémával élő emberek szenvednek a stigma és az ön-stigmatizáció számos formájától és marginális helyzetben találjuk őket a társadalmi részvétel és állampolgárság kérdésében is. A mentális problémák kezelése terén a hangsúlyok egyre inkább a felépülés folyamatának támogatása felé mozdulnak el. Ennek 25

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT People with learning disabilities in the labour market Yozgat workshop 2015.05.14-17 Beszámoló CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17 Résztvevők: Balla Gyula önkéntes, HR tanácsadó, tréner, pszichológus Erdei Gábor

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

IKT-alapú szociális innováció a tevékeny időskor és tartós gondozás szakpolitikai céljainak támogatásában

IKT-alapú szociális innováció a tevékeny időskor és tartós gondozás szakpolitikai céljainak támogatásában IKT-alapú szociális innováció a tevékeny időskor és tartós gondozás szakpolitikai céljainak támogatásában Kucsera Csaba tudományos munkatárs, Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont, Technológiai Jövőkutatási

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

Szociális segítő T 1/12

Szociális segítő T 1/12 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Egészségügyi Világszervezet. A magyar mentális egészségügyi ellátás értékelése 2014 március

Egészségügyi Világszervezet. A magyar mentális egészségügyi ellátás értékelése 2014 március Egészségügyi Világszervezet A magyar mentális egészségügyi ellátás értékelése 2014 március A 60 oldalas angol nyelvű jelentés következő 3 oldalon olvasható összefoglalóját készítette a a Szakmai Kollégium

Részletesebben

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek!

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! A mai dátum:... FONTOS! Szánj erre a gyakorlatra elég időt! Legalább fél órára, de lehet, hogy egy órára is szükséged lesz. Adj magadnak időt, hogy tényleg

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Kérjük, töltse ki a kérdőívünket!

Kérjük, töltse ki a kérdőívünket! Kérjük, töltse ki a kérdőívünket! Szeretnénk felkérni kérdőíves kutatásban való részvételre, melyet Dr. Oláh Attila vezetésével a Jobb Veled a Világ Alapítvány munkatársai és az ELTE PPK Pozitív Pszichológiai

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Milyen mértékben jellemző, hogy a HR BP szerepkör, illetve az új HR szervezeti modell bevezetését Vezetőfejlesztési programok

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

A coaching szemléletű vezetés

A coaching szemléletű vezetés A coaching szemléletű vezetés 2013. 04. 17. "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6 A Carnegie Technológiai Intézet

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

PROMISE európai útmutató egészségügyi és szociális ellátási szakemberek képzéséhez a lelki egészségfejlesztés terén

PROMISE európai útmutató egészségügyi és szociális ellátási szakemberek képzéséhez a lelki egészségfejlesztés terén PROMISE Lelki egészségfejlesztés A lelki betegségek csökkentése Integráció az oktatáson keresztül Egészségügyi és fogyasztói főigazgatóság 2008-2013 egészségügyi program Együtt az egészségért PROMISE európai

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

A közösségfejlesztés szerepe a térségfejlesztésben WORKSHOP

A közösségfejlesztés szerepe a térségfejlesztésben WORKSHOP A közösségfejlesztés szerepe a térségfejlesztésben WORKSHOP Galánta, 2013. 07. 03. Előadó, foglalkozás vezető: Bárdos Gyula Miért is beszélünk ezekről a kérdésekről: térségfejlesztés, közösségfejlesztés?

Részletesebben

1152 Budapest XV., Petőfi utca 24. GPS: É47 33 49.77 - K19 7 26.35

1152 Budapest XV., Petőfi utca 24. GPS: É47 33 49.77 - K19 7 26.35 Timi képek 1152 Budapest XV., Petőfi utca 24. GPS: É47 33 49.77 - K19 7 26.35 A Lakóotthon megközelítése: Újpest Központ Metro végállomástól : - 96-os és a 104-es busz, - 12-es villamos Az M3-as autópálya

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

A DROGFOGYASZTÓK TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

A DROGFOGYASZTÓK TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON A DROGFOGYASZTÓK TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Paksi Borbála, Magi Anna A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG IX. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2013. NOVEMBER 21. HÁTTÉR ÉS CÉL Egységes, rendszeresen

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja Ahogy a fogyatékosságról gondolkozunk,

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője.

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. És ahogy őket 365 napon keresztül erősíteni tudod Hogy érzed most magad az aktuális életkerekedet látva? Örülsz, vagy néhány dolog elgondolkodtat? Esetleg egyik-másik

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés SZERETNE MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik az interjú lépéseinek jelentőségét,

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN

KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN Szabó Andrea 2011. Szeptember 15. Balatonföldvár ÍRORSZÁG LAKOSSÁG: 4.2 MILLIÓ FŐ TERÜLET: 70.282 KM 2 DUBLIN LAKOSSÁG: 525,383

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Szülő támogató programok Európában. Dr.(habil) Herczog Mária C.Sc. Értjük egymást? Budapest, 2013. november 23.

Szülő támogató programok Európában. Dr.(habil) Herczog Mária C.Sc. Értjük egymást? Budapest, 2013. november 23. Szülő támogató programok Európában Dr.(habil) Herczog Mária C.Sc. Értjük egymást? Budapest, 2013. november 23. A szülőség támogatása A szüleinket és a nagyszüleinket nem okolhatjuk azért, hogy félreérthető

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Hogyan teremtsünk. egyensúlyt a munka és a. szakmai továbbképzés iránti. igényünk között?

Hogyan teremtsünk. egyensúlyt a munka és a. szakmai továbbképzés iránti. igényünk között? written by Employment Services Unit, City of Tampere, Ene Härkönen Hogyan teremtsünk egyensúlyt a munka és a szakmai továbbképzés iránti igényünk között? Kompetencia: egyensúlyteremtés a munka és a szakmai

Részletesebben

Betegbiztonsági Fórum

Betegbiztonsági Fórum Betegbiztonsági g Fórum Kommunikációs hiányosságok a rákbetegek ellátásában, lehetséges, nemkívánatos következményei Rákbetegek Országos Szövetsége Mikéné Bodor Mária 2009. június 18. Társadalmi háttér

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben