Történetek a felépülésről és társadalmi részvételről Tapasztalatok és kihívások. Szerkesztők: Jean Pierre Wilken és Karin Hanga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történetek a felépülésről és társadalmi részvételről Tapasztalatok és kihívások. Szerkesztők: Jean Pierre Wilken és Karin Hanga"

Átírás

1 Történetek a felépülésről és társadalmi részvételről Tapasztalatok és kihívások Szerkesztők: Jean Pierre Wilken és Karin Hanga

2 Történetek a felépülésről és társadalmi részvételről Tapasztalatok és kihívások Szerzők: Jean Pierre Wilken, Karin Hanga, Zsolt Bugarszki, Sascha van Gijzel, Simona Karbouniaris, Zsuzsa Kondor, Marju Medar, Dagmar Narusson, Koidu Saia Szerkesztők: Jean Pierre Wilken és Karin Hanga Magyar nyelvre fordította: Zsolt Bugarszki A szövegeket gondozták: Jodee Lim and Simona Karbouniaris (angol); Fotók: Õnne Männasalu, Mairi Luhasoo, Katerina Bõkova, Simona Karbouniaris, Robbert Broekhuijsen and Judit. Rajzok: Rein Meresaar Kiadók: Institute of Social Work, Tallinn University, Estonia Research Centre for Social Innovation, University of Applied Sciences, Netherlands Együttműködő partnerek: CARe Europe, DIGIRA and DUO publishing house Tallinn, 2015 ISBN

3 Előszó Ez a kiadvány egy 2012 és 2014 között zajló nemzetközi kutatási projekt eredménye. A kutatás négy egyetem és számos szociális szolgáltató szervezet, civil szervezetek és mentális problémával valamint fogyatékossággal élő emberek részvételével zajlott. A kutatás négy várost érintett: Amersfoort és Maastricht (Hollandia), Budapest (Magyarország) és Tallinn (Észtország). A project célja az volt, hogy a közösségi részvétel lehetőségének szempontjából feltárjuk a mentális problémával és fogyatékossággal élő emberek elvárásait és szükségleteit, megvizsgáljuk hogy a szociális és egészségügyi szolgáltatások miképpen szolgálhatnák jobban ezeknek az elvárásoknak és szükségleteknek a kielégítését. Kíváncsiak voltunk arra is, miképpen alakulnak az ellátórendszerrel kapcsolatos helyi szakpolitikák, különösen az ENSZ Fogyatékosügyi Egyezmény szempontjából vizsgálva azokat. A kutatás során világossá vált számunkra, hogy tekintet nélkül arra, melyik országban élnek, a fogyatékossággal élő emberek hasonló kihívásokkal küzdenek és hasonló vágyaik, céljaik vannak más emberekéhez. Teljes és értékes életet szeretnének élni, értelmes dolgokat csinálni és egy közösséghez tartozni. A könyvben szereplő történetek azokból az interjúkból kerültek kiválasztásra, melyeket a kutatás során készítettünk. Az egyes történetek a mentális problémákat és az azokból való felépülés lehetőségét illusztrálják. Megjelennek bennük az érintettek szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatai, a kirekesztés és a befogadás élménye. A történeteket olvasva mindannyiunk számára érzékelhetővé válik az élet sokszínűsége, és a fogyatékossággal élő emberek előtt álló kihívások. Köszönettel tartozunk Helinek, Annelinek, Olivernek, Janinenek, Jan Ceesnek, Gyulának és Juditnak, hogy megosztották velünk személyes történeteiket! 3

4 A kiadványban megosztjuk ajánlásainkat is, melyek a professzionális szolgáltatásoknak nyújthatnak segítséget abban, miképpen segíthetik elő az érintettek felépülését és közösségi integrációját, új keretek közé helyezve szakmai tevékenységüket. Többek között információk találhatók a könyvben: A felépülés, az empowerment és a részvétel jelentéséről A felépülés-orientált személyközpontú szolgáltatások alapelveiről A tapasztalati szakértők és az informális segítségnyújtási módok jelentőségéről Az intézményi alapú ellátórendszer közösségi-alapú átszervezéséről Az elengedhetetlen szakmai kvalitásokról: vízió, attitűd, nyelv, viselkedés A közösségben történő önálló életvitel támogatásáról A fogyatékossággal élő emberek jogairól és ezeknek a jogoknak az alkalmazásáról Köszönettel tartozunk a kiadvány összes közreműködőjének és reméljük sokak számára inspiráló forrásként szolgál majd ez a könyv új gyakorlatok elsajátítására. Karin Hanga és Jean Pierre Wilken, szerkesztők 4

5 Felépülés A felépülésnek számos jelentése van. Utalhat arra a folyamatra, amikor helyreáll az egészségünk egy betegség után. De utalhat arra a folyamatra is, amikor túltesszük magunkat egy rossz élményen, viszszanyerjük önbizalmunkat, vagy amikor megtanulunk együtt élni a fogyatékosságainkkal és újra értelmet adunk életünknek. Ez utóbbi jelentést hangsúlyozzák világszerte azok az emberek, akik súlyos mentális problémákkal küzdenek. Véleményük szerint a felépülés egy végtelenül személyes folyamat. Nincs olyan szolgáltatás vagy segítségnyújtási mód, ami felépülést nyújtana, szolgáltatásokkal legfeljebb támogatni lehet valakit ezen a nagyon személyes útján. A felépülés modell megközelítése ezért nagyban különbözik a pszichiátriai szolgáltatások hagyományos ellátásaitól. Az alábbi táblázat foglalja össze a különbségeket: Hagyományos megközelítés Értékek és a hatalom kérdése (Látszólag) érték-mentes Szakmai megbízhatóság Kontroll-orientált Az irányítás a szakember kezében van Alapkoncepció Tudományos Betegségközpontú Pszichopatológia Diagnózis Kezelés Szakemberek és páciensek Felépülés modell Érték-központú Személyes felelősség Választás-orientált Az egyén önrendelkezését kelti életre Humanisztikus Élettörténet központú Nyomasztó élettapasztalat Személyes jelentés Fejlődés és felfedezés Képzett szakértők és tapasztalati szakértők 5

6 Hagyományos megközelítés Tudásbázis Véletlen mintavételen alapuló kontrollált kísérletek Szisztematikus vizsgálatok Dekontextualizált Munkamódszerek Leíró Diagnózis központú Betegség-alapú A zavaró események csökkentését tűzi célul Az egyén alkalmazkodik a programhoz Jutalmazza a passzivitást és engedelmes együttműködést Szakemberek által koordinált A szolgáltatások célja Betegség-ellenes Kontroll alá helyez Beleegyező együttműködés Visszatérés a normális működéshez Felépülés modell Vezető narratívák Szerepmodel vizsgálatok Társadalmi kontextusba illesztett Megértő Személyközpontú Erősség-alapú A reményre és az elérendő célokra épít A szolgáltató alkalmazkodik az egyénhez Hatalommal ruházz fel Ön-menedzsment Egészség-párti Önkontroll Választás Átalakulás Forrás: Mike Slade (2009). 100 ways to support recovery. London: Institute of Psychiatry, p. 6. A személyes kapcsolatos és azok folyamatossága kulcsfontosságú a felépülés folyamatában. Érdekes módon az általunk megkérdezett szakemberek többsége szakmai kvalitásain keresztül (végzettség, elsajátított specifikus szakmai módszerek) írják le önmagukat, míg, amikor a szolgáltatások felhasználóit kérdeztük ugyanezekről az emberekről, ők inkább személyes kvalitásaikon keresztűl írták le őket. Nem vonjuk kétségbe a szakértelmet és a szakmai tudás jelentőségét, de mi azt találtuk, hogy a kapcsolati dimenzió (elérhetőség, 6

7 közös nyelv kialakítása, állandó jelenlét, megbízhatóság) nagymértékben befolyásolja a felépülés sikeres támogatását. A jó személyes kapcsolat kialakítását számos általunk megkérdezett felhasználó (lásd Heli, Anneli és Oliver történetét), és őket támogató szakember is megerősítette. Források: Geoff Shepherd, Jed Boardman & Mike Slade (2008). Making Recovery a Reality. London: Sainsbury Centre for Mental Health. Mike Slade (2009). 100 ways to support recovery. A guide for mental health professionals. London: Institute of Psychiatry. 7

8 Részvétel A három különböző országban zajló kutatás során hamar szembesültünk azzal, hogy fontos definiálnunk a részvétel és a közösség fogalmát, mert ezek egész más jelentéssel bírnak különböző kultúrákban. Például Észtországban és Magyarországon a kommunista rezsimek örökségeként a közösség jelentése leszűkült egy szervezeti vagy éppen földrajzi kérdésre, és nagyon kevés figyelmet kap annak társas jellege. A szovjet időkben, vagy Magyarországon a pártállami idők alatt, az emberek közötti bizalom a minimálisra csökkent, az élet minden területére kiterjedő állami kontroll jelentősen befolyásolta a szociális kapcsolatokat is, melyek így szinte kizárólag a családok keretei közé szorultak. Jelenleg is nagy kihívás a poszt-kommunista országokban a közösségi értékek újjáélesztése, új, élő társas kapcsolatok létrehozása. Szociális szakemberek fontos szerepet játszhatnak ebben, de mi inkább azt láttuk, hogy ezekben az országokban a szakmai trendek sokkal inkább a hagyományos klinikai modelleket követik, mintsem a helyi közösségek megerősítését szolgálnák. Az egyéni esetkezelés, a klinikai diagnózisok előtérbe helyezése, a gondozási szemlélet pedig sokkal inkább a kirekesztésre, elkülönítésre épülő régi rendszer elemei, egy korszerű közösségi szemlélet egészen más megközelítéseket kíván. Ahhoz, hogy új szakmai szerepeket lehessen kialakítani a gyakorlatban, mindenekelőtt a közösségi szemléletnek kellene előtérbe kerülnie, annak fontos értékeivel együtt. A szociális munka oktatásának hangsúlyait érdemes lenne átteni a hagyományos klinikai ismeretekről a szociális hálózatok és közösségek fejlesztésének irányába. Erre egyébként Hollandiában is szükség van, ahol a szociális támogatásokról szóló új törvény a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyokat fektet a közösségeken belüli kölcsönös segítségnyújtás fontosságára. Szakemberek a korábbi gondozó, ellátó szerepeik helyett a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek a közösségi erőforrások facilitálására irányuló szerepeikre. Mindhárom érintett országban és azon belül a vizsgált városokban, jelentős akadályokat kell még felszámolni az olyan területeken mint a lakhatás, a foglalkoztatás és a szabadidős tevékenységek. Még az ún. 8

9 közösségi-alapú szolgáltatások esetében is azt találtuk, hogy mindhárom országban szükség lenne arra, hogy a szakemberek nagyobb hangsúlyt fektessenek klienseik közösségi részvételére, de ne a számukra létrehozott szolgáltatások mesterséges keretei között, hanem a való életben. Az általunk vizsgált közösségi alapú szolgáltatások még mindig inkább az egyéni esetkezelés keretei között dolgoznak és nagyon kevés hangsúlyt fektetnek az őket akár fizikailag körülvevő helyi közösségekre. Igyekeztünk a projekt során rámutatni arra, hogy a közösségi erőforrások hasznosítására nagyobb hangsúlyt fektetve az érintettek társadalmi részvétele jelentős mértékben elősegíthető. A területen dolgozó szakembereknek érdemes lenne megfontolniuk azoknak a módszereknek és megközelítéseknek az adoptálását munkájukba, melyek nagyobb hangsúlyt fektetnek a közösségi beilleszkedésre. A kutatás Észtországot érintő részében ez az igény szakemberek részéről egyértelműen megfogalmazódott azonban továbbra is komoly gondot okoz, hogy a meglévő szakmai szabályozás, a döntöséhozók prioritásai és az alkalmazott finanszírozási technikák még szintén inkább a hagyományos megoldásokat erősítik. A részvétel a mi értelmezésünkben azt jelenti: az élet különböző területeihez (munka, oktatás, társas kapcsolatok) köthető tevékenységekben való részvétel. A befogadás pedig azt jelenti, amikor a környezet képessé válik arra, hogy lehetővé tegye a valamilyen mássággal küzdő emberek részvételét a közösség életében, elismerve és tisztelve ezeket a másságokat. Források: Jean-Pierre Wilken, Marju Medar, Zsolt Bugarszki, Frans Leenders (2014). Community support and participation among persons with disabilities. A study in three European countries. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, Vol 23, No 3. 9

10 Anneli története Anneli a nevem és 50 éves vagyok. Mióta megbetegedtem az életem teljesen megváltozott ban, 28 éves koromban, diagnosztizáltak, és egészen 2008-ig rendszeres időközönként pszichiátriai kezelésre volt szükségem. A diagnózisom ellenére még további 10 évig dolgoztam. Sokszor kerültem kórházba, elváltam, nem tudtam gondoskodni a gyerekeimről. Egy pszichiáter és egy foglalkoztatási terapeuta támogatásával lépésről lépésre építettem újjá az életemet. Ez majd 6 évembe telt. 10

11 Sokat gondoltam a múltamra, és habár ezek nagyon nehéz évek volta, pozitív emlékeim is vannak amelyek erőt adnak nekem. Hálás vagyok a fájdalmas tapasztalatokért is ezek segítenek örömet találni a mindennapi tevékenységek során. Mára már teljes mértékben alkalmazkodtam a helyzetemhez. Élvezem az életem, az otthonomat és egyedül élek, de jó a kapcsolatom másokkal. Munka Megbetegedésemet követően különböző szakmákban próbáltam elhelyezkedni, de egyik sem felelt meg nekem. Ma nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy újra a saját területemen dolgozhatom. Tanár vagyok, heti 20 órában dolgozom. Csodálatos látni, hogy a gyerekek milyen gyorsan fejlődnek. Szeretném támogatni őket, amennyire csak tudom. Természetesen, mint minden munka során, itt is vannak kis feszültségek, de megpróbálok felülemelkedni ezeken. Szabadidő A mindennapi rutin nagyon fontos számomra és úgy érzem ha elfoglalom magam akkor kevesebb időm marad az aggódásra. Különféle hobbiaim vannak. Szeretem a zenét és a különféle fizikai aktivitásokat, mint például a biciklizés, hosszú séták, aerobic és úszás. Vasárnaponként egy kis falu templomába járok, énekelek a kórusban és részt veszek az istentiszteleten. A templom és a zene nyugalommal tölt és ez erőt ad. Időnként koncertekre járok, de otthon élvezem a csendet is, például akkor amikor a teraszon ülök és a tengert nézem. 11

12 Kapcsolat a családtagokkal Nagy öröm számomra, hogy a gyerekeim önálló fiatal emberekké váltak és a kapcsolatunk nagyon otthonos. A volt férjem is nagyon támogató. Hetente találkozom apámmal és a bátyámmal. Segítek nekik a háztartásban, együtt töltjük az időt. A hozzám közel lévő emberek nagyon fontosan a számomra. Ami a felépülésemet és a jól-létemet támogatta A mindennapi ház körüli munka, a munkahelyi feladatok és a társadalmi elvárások időről időe feszültséget szülnek bennem. Amikor úgy érzem nagyon feszült vagyok, akkor találkozom a támogatómmal. Bármikor felhívhatom őt, és ő kész meghallgatni, segít megoldást találni a problémáimra. Azt mondhatom jó barátokká váltunk. Amikor először megbetegedtem sokkal gyakrabban találkoztunk, most jó ha hetente látom. Különböző dolgokat beszélünk meg vagy csinálunk közösen. A minap együtt pucoltunk ablakot, rendbe tettük a háztartást. Tudom, hogy számíthatok rá és ez nagyon nagy segítség számomra. 12

13 A pszichiáteremmel is rendszeresen találkozom. Majd húsz éve, hogy először találkoztunk! Ő és a támogatóm mindig mellettem állnak és sokszor olyan aspektusait látják az életemnek, amiket magam észre sem vettem. Hálás vagyok, hogy rendszeresen megoszthatom velük a gondolataimat. A hozzám közel álló emberekkel való jó kapcsolatom, intellektuális kérdések, a mindennapi munka öröme, a hobbik és a segítőimmel meglévő jó kapcsolat azok, amik segítettek a felépülésemben és abban, hogy visszanyerjem az önbizalmamat. A fotót készítette: Õnne Männasalu 13

14 Empowerment A magyarra nehezen fordítható kifejezés azt a folyamatot írja le, amikor egyének és csoportok erősebbé válnak, fejlődik az önbizalmukat, önérvényesítési képességük és más kompetenciáik. A felépülé önmagában egy ilyen folyamat. Az empowerment folyamatát hangsúlyozó megközelítések hozzájárulnak a társadalmi egyenlőség elősegítéséhez. A különböző szakemberekkel készített interjúkból kiderült, nagyon különböző módokon lehetséges az érintettek önbizalmát és önérvényesítési képességét növelni. Az ilyen megközelítések a társadalom sérülékeny tagjait célozzák, akik motiváltak a nagyobb függetlenség és önállóság elérésére csökkentve magányosságukat és kirekesztettségüket. Hogy elérhessék céljukat egymást támogatják, önkéntesek és a közösség aktív tagjai valamint szakemberek kísérik őket. Ebben a folyamatban mind a szakemberek, mind a résztvevő önkéntesek is nyernek valamit a maguk számára (értelmes dolgot csinálhatnak, fizettséget kapnak, elismerést vívnak ki, bővítik saját szociális hálózatukat, új módszereket tanulnak). Ezen a módon a sérülekeny csoportok tagjaival töltött idő pozitív hatással van az őket támogató emberek életére is. Az általunk vezetett kutatási projekt során számos jó gyakorlattal találkoztunk: outdiser art galéria Maastrichtban Közel 40 érintett vett részt a programban alkotóként (festők, költők, kerámiák készítői). 15-en közülök sikerrel alakították ki életüket alkotó tevékenységük köré. 10 résztvevő saját műhellyel rendelkezik és sikerrel értékesítik alkotásaikat. Számos ígéretes szociális és kisvállalkozás indult Maastrichtban. Kerékpárjavító műhely, városi kertészet, coffee shop-ok, 14

15 rendezvényszervező és kiállító cég. Fogyatékossággal élő emberek értéket teremtenek saját közösségükben alkotásaik vagy a közösségnek nyújtott szolgáltatásaikon keresztül. Tallinnban a nappali intézmények néhány tagja saját web design vállalkozást indított. Budapesten egy közösségi mosoda tervei körvonalazódnak. Ezek a kezdeményezések szociális vállalkozások vagy mikro- és kisvállalkozások formájában működnek forintosítható értéket teremtve és szociális célkitűzéseket szolgálva. Amersfoortban önsegítő csoportok működnek. Ezekben a csoportokban az érintettek megosztják tapasztalataikat és aktív támogatást nyújtanak egymásnak. Ez a támogatás kiterjed a mindennapi életvitel kérdéseire vagy távlati személyes célok elérésére is. Szakembereknek fontos szerepe lehet hasonló vállalkozások és önsegítő kezdeményezések bátorításában. Ez a megközelítés az erősségekre, a meglévő vagy fejleszthető készségekre épít. A szakemberek feladata elsősorban ezeknek a készségeknek és tudásoknak a fejlesztése. Források: WHO (2010). User empowerment in mental health. Copenhague: WHO/ Europe. Craig Dearden-Phillips (2012). Start your Social Enterprise. London: Social Enterprise UK. 15

16 Személy-központú szolgáltatások Közhelyszerűen hangzik, hogy a szolgáltatásoknak személy-központúaknak kell lenniük. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a segítő szolgáltatásokat azzal a céllal hozták létre, hogy igényeik és szükségleteik szerint támogassák az adott célcsoport tagjait. Az általunk összegyűjtött történetekből azonban kiderül, hogy gyakran nem ez a helyzet. Számos helyen a szolgáltatások standardizált, személytelen szolgáltatást nyújtanak. Azok elérését egy bürokratikus folyamat nehezíti, és a szolgáltatás nyújtására még az sem jelent garanciát, amikor annak jogosultsága megállapításra kerül. Az elérhetőség nagyban függ az egyes szolgáltatók együttműködési hajlandóságától, a személyi feltételektől és a regionális különbségektől. Észtországban számos példáját találtuk jól felépített személy-központú szolgáltatásoknak és számos hiányosságnak is. Sokszor felmerül, hogy az érintettek támogatása nem rendszerszintű, nincs meg a szolgáltatások megfelelő mélysége és kiépítettsége. Nem épültek ki az egyes szolgáltatások közötti együttműködési rendszerek, egymástól elszigetelt, olykor párhuzamos szolgáltatások léteznek miközben általánosságban elmondható, hogy alacsony a szolgáltatások kiépítettsége. Például előfordul, hogy egy szolgáltató hatékony munkát végez az önálló életvitel készségeinek kialakítása terén azonban a lakhatási lehetőségek korlátozottak és az állami foglalkoztatási programok nem jelentenek valódi segítséget. Az érintett megreked vagy éppen visszaesik egy korábbi szintre. Heli történetéből világosan látszanak a rendszerszerű segítő hálózatok hiányosságai. Rendkívül fontos a valóban személy-központú szolgáltatások kialakítása, amelyeknek számos vezérlő elve van. Egyéni szinten, a személy-központú szolgáltatás az érintetteket helyezi a segítő folyamat középpontjába. A kliens irányítja a folyamatot, az általa megfogalmazott saját jövőképe mentén, és a kliens hatáskö- 16

17 Alapelvek Annak irányítása, hogy mi miképpen történjen Lehetőség a tervezésre/egy vízió megfogalmazására Lehetőség a szolgáltatások irányítására Közösséghez tartozás Együttműködő támogatás A környezet és a család szerepének értékelése Rugalmas szolgáltatások Lehetőség a megfelelő támogatási forma kiválasztására Az eredmények iránti elköteleződés Struktúrák Egy személyközpontú szolgáltatási rendszer szakpolitikai keretei Struktúrák szükségesek: A megfelelő szükségletfelméréshez A kielégítő mértékű és egyénre szabott költségtervezéshez Elérhető árú szolgáltatásokhoz Megfelelően finanszírozott szolgáltatásokhoz. A különböző szereplők informálásához és képzéséhez A személyközpontú tervezéshez Állandó és jól képzett stab eléréséhez Minőságbiztosításhoz Átláthatósághoz Folyamatok A személyközpontú szolgáltatások és támogatási formák jó gyakorlatai Olyan folyamatok, amelyek biztosítják: Hogy a résztvevők azt érzik szívesen látják és meghallgatják őket Hogy az információcsere megfelelő, és nem terhet jelent Hogy a gyakorlat érzékeny a kulturális különbségekre Hogy az egyéneknek személyes költségvetési kerete van Hogy a tervezés személy-központú Hogy az egyének maguk választanak támogatást és szolgáltatót Hogy a költségvetés és a szolgáltatás/ támogatás is áthelyezhető Hogy a támogatások rugalmasan követik a változó igényeket Hogy a támogatások krízishelyzetben elérhetőek Hogy az informális közösségi erőforrások felhasználhatóak Hogy a sorstárs segítés/mentorálás elérhető Hogy a támogatások minősége mérhető Hogy a közvélemény tájékoztatása megoldott Az életminőség mutatói amit az emberek akarnak Kapcsolatok Komolyan vétel Részvétel a közösség életében Tartalmas tevékenység Biztonság Elegendő pénz Biztonságos otthon és munka Egészség 17

18 rébe tartozik az őt érintő segítő beavatkozás meghatározása. A személy-központú szolgáltatás nagy hangsúlyt fektet a közösségi tagságra, és azokra a lehetőségekre, melyeket a családtagok, barátok, szomszédok és munkatársak bevonása jelent a támogató folyamatba egy együttműködő hálózat kialakításával. A szolgáltatások szintjén a személy-központú szolgáltatások rendkívül rugalmasan képesek alkalmazkodni az érintettek változó igényeihez, azok különböző szerepeihez, számos támogatási lehetőséget nyújtanak és egy folyamatosan fenntartható elköteleződéssel bírnak a célok eléréséhez. Az alábbi ábrán, a személy-központú szolgáltatások főbb elemei láthatóak (angol nyelven). Forrás: Human Services Research Institute (2010). Principles and Practices in Person-Centered Services. Towson MD: The Council of Quality and Leadership. 18

19 Heli története Helinek hívnak, 55 éves vagyok. Ami az életemet illeti, az eltelt év nagyon nehéz volt. Volt egy férjem, két lányom, négy szobás lakásom, egy kihívásokkal teli munkám, népitáncra jártam és kézműveskedtem. Az életünk megváltozott, amikor a férjem elveszítette a munkáját. Nagyon nehéz volt kijönni egy fizetésből és erre még rájött, hogy mentális problémáktól szenvedtem. A 19 évig tartó házasságunk felbomlott, a lányaim elhagytak. Ezt követően elvesztettem mind a munkámat, mind pedig az otthonomat, és akaratom ellenére többször kórházba kerültem. 19

20 Ezek kemény tapasztalatok voltak. Mára azonban úgy érzem túltettem magam a veszteségeken a pszichiátriai problémám kontrollálható, újra felvettem a kapcsolatot a lányaimmal és tudom, hogy erősebbé váltam ettől az egésztől. Az egyetlen téma, ami vegyes érzéseket kelt bennem az a munka Örülök, hogy lehetőségem van dolgozni. Mégha a fizetésem nagyon alacsony is, a munka nagyon fontos számomra. Sok feladatom van, némelyiket, például azokat, amelyekben emberekkel kell kommunikálnom, nagyon szeretem. Amikor dolgozom úgy érzem egy csapatba tartozom és, hogy a munkámra szükség van. 20

21 De ez, ahogy a főnököm bánik velem, az nagyon stresszes számomra. Azt hiszem őt zavarja a fogyatékosságom. Sokszor elbánik velem. Például, amikor hiányzik néhány dokumentum vagy hasonló dolgok akkor engem vesz elő. Nem értem, hogy viselkedhet egy főnök így? Ugyanakkor ez sosem történik meg, amikor mások is jelen vannak, csak amikor egyedül vagyunk. Másrészt azt is érzem olykor, hogy a főnököm manipulál engem. Ez nem egy megfelelő vezetői magatartás! Tudja, hogy nem könnyű új munkát találni, és ezért meri ezt megtenni. Ijesztő a gondolat, hogy elveszíthetem a munkám, minden erőmmel megpróbálom megtartani. Ez meglehetősen bizonytalanná tesz, túl sok a stressz. Kevés munkalehetőség van az olyan emberek számára mint, akiken kívülről ugyan nem látszik semmi, de akik mégis fogyatékossággal küzdenek. Azt hiszem a fogyatékos embereknek több támogatásra lenne szüksége. Szociális szolgáltatások igénybevétele Különböző szociális szolgáltatásokat vettem igénybe majd 5 éven keresztül. Azt gondolom ezeknek a szolgáltatásoknak (például a lakhatást nyújtó programoknak) még van hova fejlődniük. Évek óta várólistán vagyok szociális lakásra várva, minden eredmény nélkül. Nem lehetek elégedett olyan dolgokkal, amik félmegoldások. Bizonyos értelemben kapok gondoskodást, de ugyanakkor magamra hagyatva is érzem magam. Úgy érzem magam mintha egy idegesítő légy lennék senkit sem érdekel a problémám, ugyanakkor úgy próbálják megoldani a helyzetemet, hogy belekényszerítenek kategóriákba. Egy csomó párhuzamosság és kontroll van a szociális rendszerünkben, amit álcselekvésekkel próbálnak palástolni. Nehéz ezt megmagyarázni, de amit tesznek, az valójában nem az emberekért van. Legfeljebb részben. Csinálják, hogy tegyenek valamit, de mindez csak külsőség. Egy csomó idő és forrás megy el pusztán a homlokzatra... 21

22 Mi az, ami mégis segít Úgy érzem ha nem járhatnék a nappali intézménybe és nem lenne a támogatóm (foglalkoztatási terapeuta), akkor valóban nagyon nehezen boldogulnék. Rendszeresen találkozom a terapeutámmal. Különböző dolgokat beszélünk meg, amik a mindennapi élethez kapcsolódnak, a társas kapcsolataimhoz, a munkámhoz. Ismeri a problémáimat, minden helyzetben támogat, mégha olykor mindketten tehetetlennek érezzük is magunkat amikor valamelyik más szolgáltatásra lenne szükségünk. A családi kapcsolataim Nagyon boldog voltam, amikor a lányaimmal rendeződött a kapcsolatom. Rendszeresen találkozunk. Sétálni vagy bevásárolni megyünk, olykor együtt is vacsorázunk. Képzeljétek el, már nagymama lettem! Ez olyan csodálatos! Az is boldogsággal tölt el, hogy együtt lehetek anyámmal. Majdnem minden nap meglátogatom. Már nagyon idős és hálás vagyok, hogy még van időnk, amit együtt tölthetünk. A velük való kapcsolatom adja számomra a legtöbb erőt és ezek a kapcsolatok járultak hozzá leginkább a felépülésemhez. Ezt kívánom másoknak Előző életemben nagyon sokat utaztam az arab országokba, Görögországba, az északi országokba és sok más helyre Európában. Azt gondolom nagyon fontos a kapcsolatunk a külvilággal. Ha az embereknek lehetőségük van utazni, úgy érezhetik magukat, mint a világ polgára, akkor az sokat segít, hogy jobban lássák a saját helyzetüket is. 22

23 Azt kívánom, hogy az embereket boldogsággal töltse el, amit csinálnak, az élet amit élnek. Én boldog vagyok az életemmel, de még nem élhetek teljes életet. Mégis, vannak apró, mindennapi örömeim. És jó egészséget kívánok mindenkinek. Azt is gondolom, hogy fontos megbízni az emberekben. Ha én segítőkész vagyok az valamit vissza fog hozni nekem egy nap. Amikor másoknak segítek, akkor ők segítenek nekem megérteni valamit, hogy továbbléphessek. Ez szintén nagyon fontos. 23

24 Szakemberek A történetekből világossá vált, hogy a jó szakemberek támogatását mindenki fontosnak tartja. De mi tesz egy szakembert jó szakemberré? Egy jó szakember támogató, nyitott gondolkodású, figyelmes és úgy próbál megoldást találni, hogy közben tiszteletben tartja a kliens saját döntését. A megfelelő képzés vagy speciális tréning nyilvánvalóan segít a szakemberek számára, hogy képesek legyenek klienseik felépülését támogatni, azok erősségeire és igényeire építve. Például a Tallinni Közösségi Pszichiátriai Centrumban mindegyik munkatárs felkészítésen vett részt arról, miképpen dolgozzanak mentális problémával élő emberekkel és ezek a tréningek segítséget nyújtottak számukra abban, hogy bizalmi kapcsolatot alakítsanak ki klienseikkel. Ezzel együtt azt is tapasztaltuk, hogy sok szakember (különösen azok, akiknek nincs speciális képesítésük vagy évekkel korábban szerezték azokat) nem igazán érzékeny a kliensek szükségleteire, és ezáltal nem olyan segítséget nyújtanak, amit azok szeretnének. Még mindig túl sok olyan szakember dolgozik a területen, akik hiján vannak a megfelelő készségeknek és módszereknek, amikkel sikerrel támogathatnak embereket a közösségben. Szakemberek általánosságban is hiján vannak a szükséges készségeknek és módszereknek, melyekkel embereket támogathatnak a közösségben. Ez annak köszönhető, hogy a legtöbb szakember intézményi környezetben képződött, kórházakban vagy nagy létszámú, bentlakásos intézményekben szerezte tapasztalatait. Oktatásuk is erősen intézménycentrikus volt. Klinikai készségeket sajátítanak el ahelyett, hogy közösségi készségeket fejlesztenének. Következésképpen nagyon sok információra, perspektíva váltásra, tudásra és elsajátított új készségekre van szükség ahhoz, hogy hatékony módon a fogyatékossággal élő emberek közösségi részvételét támogassuk. Szerencsére az idők változnak, és vannak már jó tapasztalatok, amiket megoszthatunk: Észtországban, sok jó példáját láttuk annak, miképpen váltak a munkamódszerek közösség-orientálttá pl. A Tal- 24

25 linni Közösségi Pszichiátriai Központban vagy a Pszichoszociális Rehabilitáció Észt Egyesületében. A hagyományos klinikai készségek magukban foglalják a fogyatékos emberek állapotfelmérését és egyéni gondozási tervek készítését. Az új közösségi készségek ehhez képest az érintettekkel együtt térképezi fel annak igényeit és elvárásait, az erősségeket és a kihívásokat, természetes erőforrásokat keresnek a közösségben, lehetőségeket a társas kapcsolatokban és vállalkozásokban melyek részvételt és támogatást nyújtanak. Természetesen nagyok a különbségek az egyes országok között. Magyarországon még mindig inkább nagy intézeteket találtunk és nagyon kevés közösségi alapú ellátást. Hollandiában az intézményi keretek fokozatosan alakulnak át egy közösségi-alapú működésmóddá, de még mindig a klinikai szemlélet dominál. Észtországban, az eltelt 10 évben gyors fejlődésnek indultak a rehabilitációs szolgáltatások fogyatékos emberek részére, de mint annyi más helyen, itt is van még tere az együttműködés fejlesztésének. Az érintettek rehabilitációs teamektől kapnak segítéset (amibe fejlesztők, gyógypedagógusok és más szakemberek is tartoznak) a felépülési folyamat során. A multidiszciplináris teamek munkája azonban még nem elsősorban a közösségben történő életre koncentrál. Nyilvánvalóan szükség van arra, hogy változásokat érjünk el a szociális és elmeegészségügyi szektor munkaerőállományában. Ebben a kiadványban, a felépülés orientált megközelítés számos eleme megtalálható. Ez a megközelítés a látásmódok az attitüd és a szakmai nyelv változását követeli meg. Meg kell változnia a szakemberek hozzáállásának és új módszerekre van szükség. A szolgáltatások igénybevevőinek olyan megközelítésre van szükségük, mely a partnerségen és a tiszteleten alapul. Azt várják a szakemberektől, hogy azok valóban értsék meg az ő történetüket és az ő igényeiket. És ezek ismeretében hatékony támogatást nyújtsanak. Különösen a pszichiátriai problémával élő emberek szenvednek a stigma és az ön-stigmatizáció számos formájától és marginális helyzetben találjuk őket a társadalmi részvétel és állampolgárság kérdésében is. A mentális problémák kezelése terén a hangsúlyok egyre inkább a felépülés folyamatának támogatása felé mozdulnak el. Ennek 25

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Jézus, a szakma és a drog

Jézus, a szakma és a drog FARKAS TAMÁS Jézus, a szakma és a drog Segítõi módszerek és keresztény spiritualitás a szenvedélybeteg-segítésben 2010-ben kerültem kapcsolatba az egyik RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálattal, mely alkalmanként

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély

A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély Domokos Veronika Kocsis Attila Németh Nándor A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély programokban A gyerekek szegénységének csökkentését, esélyeik javítását célzó kistérségi gyerekesély programok

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

A mentális problémák felépülés alapú megközelítése

A mentális problémák felépülés alapú megközelítése SZOCIÁLIS MUNKA Bugarszki Zsolt A mentális problémák felépülés alapú megközelítése Az angol nyelvterületen Recovery model (Felépülés modell) néven ismert, és az utóbbi két évtizedben széles körben elterjedt

Részletesebben

Szabadság felelősen. története. Gödöllő, 2002 2013

Szabadság felelősen. története. Gödöllő, 2002 2013 Szabadság felelősen a története A REGINA Modell Program gyakorlati tapasztalatai Gödöllő, 2002 2013 Egy átfogó vidékfejlesztési model a fenntarthatóság és a nemek közötti egyenlőség elérése érdekében Ez

Részletesebben

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Általános Gyógypedagógiai Intézet Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre Készítette: Halász Viola

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl

Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl kutatas 11/2/04 14:21 Page 1 Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl kutatas 11/2/04 14:21 Page 2 A kiadvány az Egészségügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT TÁRSADALMUNK MÉRCÉJE A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK FELNŐTTKÉPZÉSÉNEK JELENE

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT TÁRSADALMUNK MÉRCÉJE A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK FELNŐTTKÉPZÉSÉNEK JELENE Hangya Dóra AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT TÁRSADALMUNK MÉRCÉJE A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK FELNŐTTKÉPZÉSÉNEK JELENE Ha az embert olyannak vesszük, amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük,

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Egyéni átvezetési tervek Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentést és a mellékelt interaktív CD-t

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Agyerekeket megterhelő nehézségek nagyon sokfélék lehetnek. A legtöbb esetben

Agyerekeket megterhelő nehézségek nagyon sokfélék lehetnek. A legtöbb esetben Iskolakultúra 2015/5 6 Getting it right for every child (GIRFEC) A gyermekek és fiatalok egészséges fejlődését segítő, integrált támogatórendszer Skóciában A világban mindenhol élnek gyerekek, akik olyan

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

A fogyatékossággal élők közösségben való élethez fűződő jogáról

A fogyatékossággal élők közösségben való élethez fűződő jogáról Gradwohl Csilla PhD-hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskolája és 2014/3. szám No. 3/2014 Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája Tanulmány Article

Részletesebben

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 1 Tartalom 1. Foglalkoztatási stratégiai célkitűzések 2. A helyzetfelmérés és tanulságai 3. Dániai tapasztalatok hatása a foglalkoztatási stratégiánk kialakítására

Részletesebben

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj A legjobb nemzetközi oktatási-képzési projektek Magyarországon 2015 Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíj 2015 2 3 A minőség elismerése Kiemelkedő színvonalú

Részletesebben

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat)

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat) Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve (kivonat) Az Ökumenikus Segélyszervezet Tandem programja által támogatott a Kék Paradicsom majorságban kialakított új szolgáltatás bemutatása,

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

Idősek oktatása és életminősége Útmutató idősek oktatásával foglalkozó intézmények számára

Idősek oktatása és életminősége Útmutató idősek oktatásával foglalkozó intézmények számára Kiadvány szerzői: Bardus, Massimo. Università delle LiberEtà, Olaszország Bódi, Zsuzsanna. TREBAG Vagyon és Projektmenedzser Kft., Magyarország Cabedo, Salvador Universitat Jaume I, Spanyolország Eloniemi-Sulkava,

Részletesebben

Szakmai Élmény Beszámoló

Szakmai Élmény Beszámoló Szakmai Élmény Beszámoló Visiting Glasgow Homelessness Network 2013. Leonardo Mobility Project Radichné Szigeti Andrea BMSZKI Dózsa Átmeneti Szállás 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető. 4. A GHN küldetése

Részletesebben

v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47

v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47 v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47 Másként segíteni De hogyan? Készségfejlesztő kézikönyv és példatár szociális szakemberek és szociális szakképzésben részt vevő hallgatók számára A kézikönyvet összeállította:

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Dávid Andrea Dr. Gadó Márta Csákvári Judit Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Útmutató látássérült emberek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek számára book.indb B1 2008.11.30.

Részletesebben