Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A hódmezővásárhelyi 01211/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése A hódmezővásárhelyi 10716/4 és 10716/5 hrsz alatti, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítésre történő kijelölése, értékesítése Önkormányzati tulajdonú, építési telkekre benyújtott pályázatok elbírálása... 8 Döntés a hódmezővásárhelyi 01896/25 hrsz. alatti ingatlan b./ alrészletének értékesítésre történő kijelölése tárgyában A hódmezővásárhelyi 10311/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése, értékesítése A hódmezővásárhelyi 10445/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése, értékesítése A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének áttekintése Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről Engedélyezett óvodai csoportlétszámok meghatározása Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató által tervezett energetikai felújításokhoz Döntés az Élő bolygónk elnevezésű kezdeményezés támogatásáról és az ahhoz való csatlakozásról Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár alapító okiratának módosítása Gyermekjogi Stratégia Hódmezővásárhely A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás igénylése Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatására, valamint a szükséges saját erő biztosítása Trianoni Szemle évi évkönyvének támogatása Városi Vegyeskar támogatása A Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány támogatása

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A hódmezővásárhelyi 01211/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése. Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

3 I/B kötet 3. oldal Száma: /2015. Tárgy: A hódmezővásárhelyi 01211/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a hódmezővásárhelyi 01211/11 hrsz. alatt felvett 1335 m 2 területű kivett, út megnevezésű külterületi ingatlan. A fenti ingatlan a Vásárhelyi Róna Kft. tulajdonában álló Kopáncsi állattartó telep mellett és a szomszédos földingatlanok közé beékelődve helyezkedik el. Az állattartó telepen tervezett beruházás egy új istálló tervezése során derült ki, hogy az út a természetben nem létezik, ún. vak út, az állattartó telep részét képezi mintegy 40 éve. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény alapján került az Önkormányzat tulajdonába. A Vásárhelyi Róna Kft. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 118.) képviseletében Szőke István ügyvezető úr azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a hódmezővásárhelyi 01211/11 hrsz. alatt felvett 1335 m 2 nagyságú ingatlant megvásárolná. Az érintett út más ingatlanok megközelítését nem szolgálja, út funkcióját nem tölti be, annak törzsvagyonba tartása nem indokolt. Ehhez azonban a Közgyűlés döntése szükséges. A fenti ingatlan átminősítése, kivett, udvar megnevezésre történő ingatlan-nyilvántartási átvezetése után üzleti vagyonnak minősül, forgalomképessé válik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az ingatlan értékesítése kérdésében döntést hozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, június 12. Tisztelettel: Almási István

4 I/B kötet 4. oldal Száma: /2015. Tárgy: A hódmezővásárhelyi 01211/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése. Határozati javaslat 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a hódmezővásárhelyi 01211/11 hrsz alatti 1335 m 2 területű külterületi ingatlan forgalomképes vagyonná történő átminősítéséhez A változat: hozzájárul B változat: nem járul hozzá. 2./ Az A változat elfogadása esetén a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a hódmezővásárhelyi 01211/11 hrsz alatti külterületi ingatlant annak átminősítését, ingatlannyilvántartási átvezetését követően a törzsvagyonból kivonja és a Vásárhelyi Róna Kft. részére értékesíti a LIMIT Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft. által megjelölt vételárért. 3./ Az A változat elfogadása esetén a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést. Felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, június 12. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző Határozatot kapja: 1./ Tisztségviselők - Helyben 2./ PH Lakás- és helyiséggazdálkodási, városgondnoksági Csoport 3./ PH Közgazdasági Iroda 4./ Irattár

5 I/B kötet 5. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A hódmezővásárhelyi 10716/4 és 10716/5 hrsz alatti, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítésre történő kijelölése, értékesítése. Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

6 I/B kötet 6. oldal Száma: /2015. Tárgy: A hódmezővásárhelyi 10716/4 és 10716/5 hrsz alatti, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítésre történő kijelölése, értékesítése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Fekete Ferenc egyéni vállalkozó (6800 Hódmezővásárhely, Szent László u. 153.) vételi szándékot nyújtott be az Önkormányzat tulajdonát képező hódmezővásárhelyi 10716/4 hrsz alatt felvett 604 m 2 területű, kivett művelési ágú, beépítetlen terület megnevezésű a természetben Hódmezővásárhely Szent László utcai és a hódmezővásárhelyi 10716/5 hrsz alatt felvett, 604 m 2 területű, kivett művelési ágú, beépítetlen terület megnevezésű a természetben Váci Mihály utcai belterületi ingatlanokkal kapcsolatban, amelyek a Béketelepi ABC-től délre helyezkednek el. Kérelmező középtávú fejlesztési céljai között szerepel az általa év óta bérelt Béketelepi ABC bővítése, arculatának színesítése, új kereskedelmi komplexum kialakítása munkahelyteremtés céljából. Az ingatlanok a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint forgalomképes vagyontárgynak minősülnek. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ingatlanok értékesítése kérdésében döntést hozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, június 12. Tisztelettel: Almási István

7 I/B kötet 7. oldal Száma: /2015. Tárgy: A hódmezővásárhelyi 10716/4 és 10716/5 hrsz alatti, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítésre történő kijelölése, értékesítése Határozati javaslat 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése A változat: hozzájárul B változat: nem járul hozzá a hódmezővásárhelyi 10716/4 és 10716/5 hrsz alatti ingatlanok Fekete Ferenc egyéni vállalkozó részére történő értékesítéséhez a LIMIT Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft. által megjelölt vételárért. 2./ Az A változat elfogadása esetén a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést. Felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, június 12. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző Határozatot kapja: 1./ Tisztségviselők Helyben 2./ PH Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és helyiséggazdálkodási, városgondnoksági Csoport 3./ PH Közgazdasági Iroda 4./ Irattár

8 I/B kötet 8. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Önkormányzati tulajdonú, építési telkekre benyújtott pályázatok elbírálása Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nagy Ernő LTT elnök Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

9 I/B kötet 9. oldal Száma: /2015. Tárgy: Önkormányzati tulajdonú, építési telkekre benyújtott pályázatok elbírálása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Ismeretes Önök előtt, hogy a Barázda utcában 1 db, a Dr. Endrey Béla utcában 2 db, és Batida tanyaközpontban 1 db ingyen telek került kialakításra. A korábban kialakított Barázda utcai és a Batida tanyaközpontban lévő telek beépítését a tulajdonosok nem tudták vállalni, így az visszakerült Önkormányzatunk tulajdonába. Önkormányzatunk által év április hónapban az alábbi építési telkek kerültek meghirdetésre /54 hrsz 608 m 2 Barázda utca /10 hrsz 590 m² Dr. Endrey Béla u /15 hrsz 594 m 2 Dr. Endrey Béla u hrsz 1296 m 2 Batida tanyaközpont. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a megadott határidőig (2015. április 22.) 2 pályázatot nyújtottak be, melyben a pályázók megjelölték azt a telket, melyet szeretnének elnyerni. A 10178/15 hrsz. (Dr. Endrey Béla u. 11.) és a hrsz. (Batida tanyaközpont) alatti önkormányzati telekre nem nyújtottak be pályázatot. A 10178/10 hrsz (Dr. Endrey Béla u. 1.) telekre benyújtott pályázatát pályázó április 26. napján visszavonta. Jelen előterjesztés keretében a fent megjelölt építési telkek közül a Lakásügyi Tanácsadó Testület a május 18. napján megtartott ülésén egyhangú határozatával az egyetlen pályázatként benyújtott Barázda utcai telek vonatkozásában támogatta a pályázatot és tett javaslatot új személyekre, akik megfelelnek a Közgyűlés által meghatározott feltételeknek. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a telek tekintetében a támogatásban részesített pályázókkal az Önkormányzat ingyenes ingatlan átruházási szerződést köt, amelyben a Közgyűlés által elfogadott irányelvek rögzítésre kerülnek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Lakásügyi Tanácsadó Testület javaslatát megvitatni és döntését meghozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, június 12. Tisztelettel: Almási István

10 I/B kötet 10. oldal Tárgy: Önkormányzati tulajdonú, építési telkekre benyújtott pályázatok elbírálása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által az alábbi építési telkek kerültek meghirdetésre /54 hrsz 608 m 2 Barázda utca /10 hrsz 590 m² Dr. Endrey Béla u /15 hrsz 594 m 2 Dr. Endrey Béla u hrsz 1296 m 2 Batida tanyaközpont. Jelen előterjesztés keretében a fent megjelölt telkek vonatkozásában a Lakásügyi Tanácsadó Testület a május 18. napján megtartott ülésén egyhangú határozatával az alábbi személyekre tett javaslatot. 1. A 10723/54 hrsz (Barázda utca) telek vonatkozásában Ambrus Márió és Ambrusné Kurunczi Beatrix Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 9. V/28. sz. alatti lakosok. A fent jelölt személyek megfeleltek a Közgyűlés által meghatározott feltételeknek. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg a pályázók hozzájárultak ahhoz, hogy az általuk szolgáltatott adatokat a Polgármesteri Hivatal, valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvánosan kezelje, valamint nevük, lakcímük pályázóként történő közzétételéhez a helyi médiában, illetve az Önkormányzat hirdetőtábláján. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni. Hódmezővásárhely, június 12. Nagy Ernő Lakásügyi Tanácsadó Testület elnöke

11 I/B kötet 11. oldal Tárgy: Önkormányzati tulajdonú, építési telkekre benyújtott pályázatok elbírálása Határozati javaslat 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése - a Lakásügyi Tanácsadó Testület javaslata alapján - a szociális hasznosításra kijelölt, Hódmezővásárhely, 10723/54 hrsz. (Barázda utca.) alatti önkormányzati tulajdonú építési telekre vonatkozóan Ambrus Márió és Ambrusné Kurunczi Beatrix Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 9. V/28. sz. alatti lakosok pályázatát "A" változat: elfogadja, "B" változat: nem fogadja el. 2./ Az 1./"A" változat elfogadása esetén a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatásban részesített pályázókkal az ingyenes ingatlan átruházási szerződést kösse meg. Felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, június 12. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző Határozatot kapja: 1./ Tisztségviselők- Helyben 2./ PH Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és helyiséggazdálkodási, városgondnoksági Csoport 3./ Irattár

12 I/B kötet 12. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Döntés a hódmezővásárhelyi 01896/25 hrsz. alatti ingatlan b./ alrészletének értékesítésre történő kijelölése tárgyában. Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

13 I/B kötet 13. oldal Száma: /2015. Tárgy: Döntés a hódmezővásárhelyi 01896/25 hrsz. alatti ingatlan b./ alrészletének értékesítésre történő kijelölése tárgyában. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képezi a hódmezővásárhelyi 01896/25 hrsz. alatt felvett külterületi ingatlan összesen 1441 m 2 területű 3. és 4. minőségi osztályú, szántó művelési ágú, összesen 3,86 AK. kataszteri tiszta jövedelmű külterületi ingatlan b./ alrészlete. Az ingatlan a Maroslelei úthoz csatlakozva az út és a 01896/5 hrsz. alatt felvett Tanya 3134 számú ingatlan között helyezkedik el. Dr. Fodor Imre 6800 Hódmezővásárhely, Bartók B. u. 17. szám alatti lakos a 01896/5 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosa az ingatlanához vezető bejáró kialakítása céljából kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a fenti b./ alrészletű ingatlanrészt megvásárolná. A 01896/25 hrsz. alatt felvett ingatlanból a fenti ingatlanrészre vonatkozó telekalakítási eljárás lefolytatása szükséges. Az eljárás költségeit kérelmező vállalja. A kérelemben feltüntetett ingatlanrész üzleti vagyonnak minősül, forgalomképes. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ingatlanrész értékesítése kérdésében döntést hozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, június 12. Tisztelettel: Almási István

14 I/B kötet 14. oldal Száma: /2015. Tárgy: Döntés a hódmezővásárhelyi 01896/25 hrsz. alatti ingatlan b./ alrészletének értékesítésre történő kijelölése tárgyában. Határozati javaslat 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése A változat: hozzájárul B változat: nem járul hozzá a hódmezővásárhelyi 01896/25 hrsz. alatti ingatlan összesen 1441 m 2 területű, 3. és 4. minőségi osztályú, szántó művelési ágú, összesen 3,86 AK. kataszteri tiszta jövedelmű b./ alrészletének Dr. Fodor Imre részére történő értékesítéséhez a LIMIT Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft. által megjelölt vételárért. 2./ Az A változat elfogadása esetén a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést. Felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, június 12. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző Határozatot kapja: 1./ Tisztségviselők - Helyben 2./ PH Lakás- és helyiséggazdálkodási, városgondnoksági Csoport 3./ PH Közgazdasági Iroda 4./ Irattár

15 I/B kötet 15. oldal

16 I/B kötet 16. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A hódmezővásárhelyi 10311/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése, értékesítése. Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

17 I/B kötet 17. oldal Száma: /2015. Tárgy: A hódmezővásárhelyi 10311/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése, értékesítése. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a hódmezővásárhelyi 10311/2 hrsz. alatt felvett 1 ha 3042 m 2 területű kivett, lakóház udvar megnevezésű, a természetben 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 65. szám alatti belterületi ingatlan. A fenti ingatlan a 47. számú országos közút Kutasi út északi oldalán a volt téglagyár területén helyezkedik el. A 3H Szolgáltató Kft. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Csalogány u. 17.) képviseletében Hegyközi Ferenc ügyvezető úr azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a hódmezővásárhelyi 10311/2 hrsz. alatt felvett 1 ha 3042 m 2 területű ingatlant ,- Ft vételáron megvásárolná. Kérelmező az egyre növekvő ügyfél- és munkaszám miatt kinőtte a Tulipán u. 45 szám alatti telephelyét. Fejlesztési céljai között szerepel a megvételre tervezett ingatlanon egy 300 m 2 nagyságú műhely létesítése. A területen található bontási törmelék, szemét elszállíttatásáról, a terület rendbetételéről kérelmező gondoskodna. Az ingatlan a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint forgalomképes vagyontárgynak minősül. Az ingatlan értékesítésére az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítése után kerülhet sor az abban meghatározott vételáron. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ingatlan értékesítése kérdésében döntést hozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, június 12. Tisztelettel: Almási István

18 I/B kötet 18. oldal Száma: /2015. Tárgy: A hódmezővásárhelyi 10311/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése, értékesítése. Határozati javaslat 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése A változat: hozzájárul B változat: nem járul hozzá a hódmezővásárhelyi 10311/2 hrsz. alatt felvett ingatlannak a 3H Szolgáltató Kft. részére történő értékesítéséhez a LIMIT Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft. által megjelölt vételárért. 2./ Az A változat elfogadása esetén a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést. Felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, június 12. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző Határozatot kapja: 1./ Tisztségviselők - Helyben 2./ PH Lakás- és helyiséggazdálkodási, városgondnoksági Csoport 3./ PH Közgazdasági Iroda 4./ Irattár

19 I/B kötet 19. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A hódmezővásárhelyi 10445/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése, értékesítése. Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

20 I/B kötet 20. oldal Száma: /2015. Tárgy: A hódmezővásárhelyi 10445/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése, értékesítése. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a hódmezővásárhelyi 10445/1 hrsz. alatt felvett 77 m 2 területű kivett, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan. A fenti ingatlan a hódmezővásárhelyi hrsz. alatt felvett, a természetben 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi utca 67/A. számú ingatlanba beékelődve helyezkedik el, elfoglalva a nagykapubejáró és a garázs területét. A hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosai Herczeg Tamásné sz.n.: Kezes Katalin Piroska 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi utca 67/A. szám alatti, Herczeg Tamás sz.n.: Herceg Tamás 6800 Hódmezővásárhely, Nyárfa u szám alatti, Gera Ferencné sz.n.: Herczeg Katalin Gabriella 6800 Hódmezővásárhely, Eszperantó u. 3. VI/34. szám alatti és Péter Szabó Erika sz.n.: Herczeg Erika 6800 Hódmezővásárhely, Bajnok u. 1. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a hódmezővásárhelyi 10445/1 hrsz. alatt felvett 77 m 2 területű ingatlant megvásárolná. Herczeg Tamásné előrehaladott kora és egészségi állapota miatt a Rárósi utca 67/A. számú ingatlan fenntartását hosszabb távon nem tudja megoldani, emiatt szükséges a két ingatlan (10440 és 10445/1 hrsz.) összevonása utáni értékesítése. Az ingatlan a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint forgalomképes vagyontárgynak minősül. Az ingatlan értékesítésére az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítése után kerülhet sor az abban meghatározott vételáron. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ingatlan értékesítése kérdésében döntést hozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, június 12. Tisztelettel: Almási István

21 I/B kötet 21. oldal Száma: /2015. Tárgy: A hódmezővásárhelyi 10445/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése, értékesítése. Határozati javaslat 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése A változat: hozzájárul B változat: nem járul hozzá a hódmezővásárhelyi 10445/1 hrsz. alatt felvett ingatlannak Herczeg Tamásné sz.n.: Kezes Katalin Piroska 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi utca 67/A. szám alatti, Herczeg Tamás sz.n.: Herceg Tamás 6800 Hódmezővásárhely, Nyárfa u szám alatti, Gera Ferencné sz.n.: Herczeg Katalin Gabriella 6800 Hódmezővásárhely, Eszperantó u. 3. VI/34. szám alatti és Péter Szabó Erika sz.n.: Herczeg Erika 6800 Hódmezővásárhely, Bajnok u. 1. szám alatti lakos részére történő értékesítéséhez a LIMIT Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft. által megjelölt vételárért. 2./ Az A változat elfogadása esetén a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést. Felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, június 12. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző Határozatot kapja: 1./ Tisztségviselők - Helyben 2./ PH Lakás- és helyiséggazdálkodási, városgondnoksági Csoport 3./ PH Közgazdasági Iroda 4./ Irattár

22 I/B kötet 22. oldal

23 I/B kötet 23. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének áttekintése Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Előadók: Lakosságszolgálati Iroda Irodavezetők Aljegyző Címzetes főjegyző Dr. Végh Ibolya Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Szakbizottság részére Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

24 I/B kötet 24. oldal Iktatószám: /2015. Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének áttekintése. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 63/A szakasz értelmében a településeknek rendelkezni kell esélyegyenlőségi programmal, mely feltárja és elemzi a település esélyegyenlőségi problémáit, megkeresi a beavatkozási pontokat, és öt évre szóló intézkedési terv mentén határozza meg a teendőket azok kezelésére. Az esélyegyenlőségi program a feltétele annak, hogy a helyi önkormányzat bármely hazai vagy európai uniós támogatásban részesülhessen. Hódmezővásárhelyen június 14-én fogadta el a Tisztelt Közgyűlés a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A Program Intézkedési Terve 2013 és 2018 közötti időszakra határoz meg a feladatokat. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. szakasz (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente, öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. szakasz (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni évben - jogszabályi kötelezettség alapján kötelező az Intézkedési Terv áttekintése, illetőleg az időközben bekövetkezett változásokat meg kell jeleníteni a Helyi Esélyegyenlőségi Programban A Program célja a törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, különös tekintettel a kiemelten védett csoportokra, a romákra, a nőkre és a fogyatékos személyekre, ám a helyi sajátosságok alapján más társadalmi csoportokra is. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánta: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). Az Intézkedési Tervben vállalt feladatok megvalósulásának áttekintése: A megváltozott jogszabályi háttér átvezetése március 01-től jelentősen megváltozott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere. Ezen változást a Programban át kell vezetni. Az Intézkedési Tervben vállalt feladat volt: A külterületen élők segítésére a tanyagondnoki szolgálat felállítása év óta megtett intézkedés: Az ellátáshoz pályázati lehetőségeket kutattunk fel. Tanyafejlesztési Program keretében kispiacokat hoztunk létre, a tanyákon megtermelt termékek könnyebb értékesítése végett. A vásárlók közvetlenül szerezhetik be a termelőtől a

25 I/B kötet 25. oldal megtermelt terméket májusától a Családsegítő Szolgálat munkatársai a város és a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság segítségével a külterületi tanyák fizikai-helyzeti (GPS-el rögzítés koordinátákkal) és szociográfiai felmérését végzi abból a célból, hogy a kapott eredmények alapján egy aktualizált, új tanyatérkép, és egyúttal a külterület szociális térképének elkészítését segítse, továbbnövelve ezzel a külterületen élők szolgáltatásokhoz való hozzáférésének esélyét. A reményeink szerint elkészülő új térkép alapján könnyebb lesz beazonosítani a tanyákat, azok elérhetőségének útvonalát, így célzottan és gyorsabban lehet egy adott helyszínre kijutni (pl. jelzésre a Gyermekjóléti vagy Családsegítő Szolgálat munkatársai, mentők stb.). A szociális térkép, pedig megmutathatja azt, hogy a külterület mely részén vannak inkább olyan tanyák, ahol szociálisan rászorulók élnek, így azokra a területekre koncentrálva lehetne majd a jövőben tanyagondnoki szolgáltatást szervezni. Szakképzetlen roma munkanélküliek magas száma: augusztus hónapban 20 fővel óvodai dajkaképzés indult, melynek elvégzését követően az óvodai dajkák közül pályázat elnyerésével 5 fő került alkalmazásra. 45 fő részvételével indult Alapkompetencia képzés, a résztvevők közül 10 fő került tovább OKJ-s képzésre június 2-től 2 fő közfoglalkoztatott dolgozik, adminisztrációs és takarító, irodai kisegítő munkakörben a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál augusztus hónapban szakács képzés kezdődött 20 fő részvételével, közülük mintegy 8 fő tudott elhelyezkedni. Anya-gyermekszállón kevés a férőhely: Anya-gyermekszálló férőhelyeinek bővítéséhez folyik a pályázati források felkutatása. Fogyatékkal élők segítése infokommunikációs eszközökkel: Pályázatok révén szeretnénk megvalósítani. Összegezve: a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása után két esztendő elteltével látható, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város az Intézkedési Tervében meghatározott esélyegyenlőséget elősegítő feladatokat komolyan veszi, és próbálja megvalósítani az általa kitűzött célokat. A külterületeken élők segítése és a szakképzetlen roma munkanélküliek képzésében vannak előrelépések, viszont az anya-gyermekszálló férőhelyeinek növelése és a fogyatékkal élők infokommunikációs eszközeinek bővítése érdekében még vannak elvégzendő feladatok. Kérem Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztés tárgyalja meg, és hozzon döntést. Hódmezővásárhely, június 12.. Tisztelettel: Almási István polgármester

26 I/B kötet 26. oldal ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata június 12. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon: web: Felnőttképzési nyilvántartási szám: Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0008

27 I/B kötet 27. oldal Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 28 Bevezetés 28 Célok 28 A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége Jogszabályi háttér bemutatása A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása Jogszabályi változások: Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 36 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei 37 Elfogadás módja és dátuma 42

28 I/B kötet 28. oldal Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Hódmezővásárhely település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). Elsődleges cél számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett cél a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További cél meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének célja A helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További cél meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként kerül meghatározásra annak az együttműködési rendszernek a felállítása, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége 1 Vagyongazdálkodási terv, Településrendezési terv

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 2015 Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 A település bemutatása...5 Célok...5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Gomba Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Gomba Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Gomba Község Önkormányzata 2015. június Türr István Képző és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Kistelek Város Önkormányzata 2015. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06-1-882-3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata 2013. július 1. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2013. -2018. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápadereske Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Demográfiai jellemzők... 5 A község infastruktúrája... 8 Gazdasága... 8 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 7 Értékeink, küldetésünk... 11 Célok... 12

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Petőfiszállás Község Önkormányzata 2014 2019. 2 Tartalom Fogalmak...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2013. június 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 5 Bevezetés 5 A település bemutatása 6 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 8 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csongrád Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csongrád Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csongrád Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Az önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) elkészítését támogató SABLON-t

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Újbarok Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Újbarok Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Újbarok Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (H E P )...3 Bevezetés...3 A település bem utatása... 4 Értékeink, küldetésünk...8 Célok...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat

Kistelek Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kistelek Város Önkormányzat 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben